w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata 2008-2012."

Transkrypt

1 w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata Data utworzenia Numer aktu 135 Kadencja Kadencja UCHWAŁA NR XVIII/135/08 w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata Na podstawie art.12 pkt.8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) RADA POWIATU TATRZAŃSKIEGO uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XIII/96/07 z dnia 29 listopada 2007 r. przyjmującej Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Tatrzańskiego na lata wprowadza się następujące zmiany: 1.W załączniku nr 1 tabela pn. Wieloletni plan finansowy Powiatu Tatrzańskiego na lata otrzymuje nowe brzmienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2.Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3.W załączniku nr 3 wprowadza się poniższe zmiany: a)karta opisowa nr 1 pn. Likwidacja osuwisk na drogach przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. b).karta opisowa nr 2 pn. Modernizacja drogi powiatowej 1648K Oswalda Balzera przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr.4 do niniejszej uchwały. c).karta opisowa nr 4 pn. Przebudowa drogi Poronin Suche przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. d).karta opisowa nr 5 pn. Obwodnica Zakopanego w tym modernizacja estakady przy ul. Powstańców Śląskich przyjmuje brzmienie jak w zał. Nr 6 do niniejszej uchwały. e).karta opisowa nr 7 pn. Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

2 f).karta opisowa nr 10 pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. g).karta opisowa nr 16 pn. Przebudowa Tatrzańskiego systemu komunikacyjnego przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. h) Dodaje się Kartę opisową nr. 20 pn. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej, która przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin wchodzących w skład Powiatu. Załącznik Nr 3 KARTY OPISOWE WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO DLA POWIATU TATRZAŃSKIEGO NA LATA Priorytet : 4. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Działanie : 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej na lata

3 1.Nazwa Nr.1 Likwidacja osuwisk na drogach powiatowych 2005r 5.Całkowita wartość 2008r zł zł zł 8.Źródła finansowania zaplanowane na lata r EBI (Europejski Bank Inwestycyjny),Budżet Powiatu, Budżet Państwa r. j.w. Dokumentacja geologiczno- inżynierska, dokumentacja budowlana Stabilizacja skarp na drogach powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 11.Zakres rzeczowy r dokumentacja geologiczna i projektowa 2007r-2008r- stabilizacja osuwiska przy drodze Oswalda Balzera 2008r. stabilizacja osuwisk przy drodze Łysa Polana Morskie oko Likwidacja 7 osuwisk Załącznik Nr 4 Priorytet:4.Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Działanie:4.1 Rozwój infrastruktury drogowej

4 na lata Nazwa Szlak Góral*ski przebudowa dróg nr 1648K O. Balzera oraz 1656 K Powstańców Śląskich 2008r. 2010r 5.Całkowita wartość Nr zł zł 8.Źródła finansowania Budżet Powiatu, środki obce w tym fundusze europejskie Dokumentacja,zgłoszenia robót, umowy partnerskie zaplanowane na lata Poprawa stanu technicznego dróg szlaku Góral*ski oraz dostępnośći do obszarów aktywności turystycznej 11.Zakres rzeczowy 2008r. przygotowanie dokumentacyjne r. realizacja 14,8 km zmodernizowanej drogi nr 1648K oraz 1,57km drogi nr 1656 K Załącznik Nr 5

5 Priorytet : 4. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Działanie : 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej na lata Nazwa Przebudowa drogi Nr 1651K Czarny Dunajec- Poronin 2008r. 2011r. 5.Całkowita wartość Nr zł zł 8.Źródła finansowania Środki Obce w tym Unii Europejskiej oraz środki Powiatu zaplanowane na lata r Zgłoszenie robót budowlanych oraz dokumentacja do wniosku o dofinansowanie z FunduszUE Poprawa stanu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa na drodze 11.Zakres rzeczowy 2008r dokumentacja kosztorysowa, studium wykonalności, dok. aplikacyjna roboty budowlane na całym odcinku drogi

6 Wyremontowany odcinek drogi ok.8 km Załącznik Nr 6 Priorytet : 4. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Działanie : 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej na lata Nazwa Nr 5 Obwodnica Zakopanego w tym modernizacja estakady przy ul. Powstańców Śląskich 2008r 5.Całkowita wartość 2013r zaplanowane na lata

7 zł zł 8.Źródła finansowania Budżet Powiatu, środki obce w tym UE Ekspertyzy stanu technicznego istniejącego obiektu Konieczność poprawy stanu technicznego estakady, usprawnienie komunikacji na obwodnicy zakopanego, skrócenie czasu dojazdu do terenów rekreacyjnych 11.Zakres rzeczowy przebudowa estakady udział powiatu w kosztach budowy północnej obwodnicy Wyremontowana estakada Załącznik Nr 7 Priorytet: 6 Spójność wewnątrz-regionalna Działanie: 6.1 rozwój miast na lata Nazwa Nr 7 Modernizacja zespoły Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem

8 2007r 2008r. 5.Całkowita wartość zł zł zł 8.Źródła finansowania 2007r- Budżet Państwa, Budżet Powiatu WFOSiGW 2008r j.w. zaplanowane na lata 2008 Procedura przetargowa na wymianę stolarki w toku. Kontynuacja prac modernizacyjnych Poprawa warunków kształcenia i obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu szkolnego 11.Zakres rzeczowy 2008r. remont budynku szkoły- przebudowa biblioteki, termoizolacja,podłączenie geotermalne obiektów Budynek szkoły dostosowany do aktualnych potrzeb, obniżenie kosztów eksploatacyjnych (co,cw) Załącznik Nr 8 Priorytet: 6 Spójność wewnątrz-regionalna

9 Działanie: 6.1 rozwój miast na lata Nazwa Nr 10 Rozbudowa Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego 2007r 5.Całkowita wartość 2010r zł zł 8.Źródła finansowania Środki obce w tym fundusze unijne i środki własne Powiatu Prace projektowe Poprawa warunków kształcenia sportowców 11.Zakres rzeczowy 2007r r. - projekt budowlany 2009r. 2010r budowa Sali gimnastycznej zaplanowane na lata r 2010r.budowa infrastruktury sportowej przy szkole Mistrzostw Sportowego Hala sportowa z zapleczem treningowym

10 Załącznik Nr 9 Priorytet : Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Działanie : 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej na lata Nazwa Przebudowa tatrzańskiego systemu komunikacyjnego Powiat Tatrzański 2008r 5.Całkowita wartość Nr r zł zl 8.Źródła finansowania Budżet Województwa, Budżet gminy Zakopane, Budżet Powiatu Faza analiz i studiów zaplanowane na lata Poprawa bezpieczeństwa, płynności ruchu i dostępności do ośrodków turystycznych i stacji narciarskich 11.Zakres rzeczowy

11 Odnowa nawierzchni dróg powiatowych, budowa chodników Nowe Bystre, Suche zatok postojowych w Gliczarowie Dolnym Wyremontowane drogi powiatu, poprawa bezpieczeństwa na drogach Priorytet: 3 Turystyka i przemysł kulturowy Załącznik Nr 10 Działanie. 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej na lata Nazwa Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Powiat Tatrzański 2011r 5.Całkowita wartość Nr r zł zł 8.Źródła finansowania zaplanowane na lata

12 Środki obce w tym fundusze europejskie oraz Budżet Powiatu Faza analiz i studiów postulaty projektowe Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu 11.Zakres rzeczowy 2009.r dokumentacja projektowa 2011r 2012r roboty budowlane Zwiększona powierzchnia dla pensjonariuszy DPS Załączniki WPI1351.xls WPI1352.xls Załączniki WPI1351.xls Data: :11:55 Rozmiar: 91.5k WPI1352.xls Data: :12:25 Rozmiar: 37k Liczba odwiedzin: 10 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :14:53 Czas publikacji: :14:53 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1459/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz.U.2005.267.2259 ze zm. do 2009.219.1706-1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2005.267.2259 Dz.U.2008.225.1487

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

Fiszka projektowa nr 1

Fiszka projektowa nr 1 Fiszka projektowa nr 1 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta) Środki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Autorzy: Jerzy Piszczek Sławomir Pasierb Łukasz Polakowski Szymon Liszka Katowice, październik 2009 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/67 Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310.

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 472. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo