I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop"

Transkrypt

1 I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop 1. Kurs Adobe Photoshop poziom podstawowy ma na celu poznanie możliwości programu do obróbki obrazu osobom nie posiadających wykształcenia plastycznego. 2. Liczba uczestników zajęć - 15 uczniów bez ograniczeń wiekowych. 3. Czas trwania zajęć wynosi: 20 godz. 4. Termin realizacji kursu: zgodnie z harmonogramem maks. do dnia r. Kurs powinien zostać zorganizowany w czasie wolnym od nauki szkolnej w miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Zamawiający zaleca aby szkolenia planowane były w dni powszednie w godzinach 14:00-19:00 lub w soboty w godzinach 8:00-18: Od uczestnika kursu wymagana jest podstawowa umiejętność obsługi systemu Windows 6. Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia: - Każdy słuchacz otrzyma podręcznik Adobe Photoshop i zestaw ćwiczeń na płycie CD, a także zaświadczenie ukończenia kursu - Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń, 7. Program zajęć: - Przegląd zastosowań programu w różnych dziedzinach grafiki komputerowej 2D oraz 3D, animacji produkcji filmowo-telewizyjnej, fotografii cyfrowej - Historia edycji obrazu i sposoby jej wykorzystania w procesie twórczym - Specyfika obrazu bitmapowego i formy zapisu - Omówienie Interfejsu użytkownika i kluczowych preferencji programu (ekran, palety i narzędzia) - Podstawowe skróty klawiaturowe - Zarządzanie wielkością dokumentu - zmiana proporcji i rozdzielczości, kadrowanie oraz przekształcenia - Usprawnienie pracy poprzez wykorzystanie przeglądarki Adobe Bridge - Zaznaczenia i maski - przegląd narzędzi i technik zaznaczania wybranych fragmentów obrazu o różnym stopniu skomplikowania krawędzi - Praca na warstwach: kompozycje i kolaże (style warstw, maski i ścieżki) - Ręczna korekcja obrazów cyfrowych: korekta kolorów, kontrastu i ostrości, redukcja szumu i przebarwień, wymiana kolorów i konwersja do skali szarości - Możliwości edycji fotografii w formacie RAW (dodatek Camera Raw) 1

2 - Kreatywny retusz fotografii (z uwzględnieniem tematu i charakteru zdjęcia) - Wprowadzenie do mechanizmu pędzli i techniki pracy z tabletem graficznym - Praca z tekstem: narzędzia typograficzne i komponowanie akapitów - Filtry i efekty specjalne - łączenie technik celem uzyskania pełnej swobody twórczej - Zasady przygotowania obrazu do druku, omówienie modeli kolorów: CMYK, RGB i LAB - Przygotowanie obrazu do publikacji elektronicznej ( , strona WWW i prezentacja multimedialna) 8. Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu j najnowszej wersji programu - Adobe Photoshop 9. Trenerzy muszą posiadać potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uprawnienia do przeprowadzania w/w szkolenia. 10. Miejsce realizacji umowy Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport uczestników na 2

3 II. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu na Animatora czasu wolnego 1. Cel kursu: uzyskanie niezbędnych umiejętności w zakresie organizacji zajęć dla dzieci i dorosłych 2. Termin realizacji szkolenia: r 3. Ilość osób: 15 uczniów, brak ograniczeń wiekowych. 4. Zajęcia odbywać się będą w sobotę, niedzielę i dni powszednie po południu 5. Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport kursantów na 6. Szkolenie powinno obejmować co najmniej 20 h. 7. Program szkolenia Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. - animacja czasu wolnego wprowadzenie teoretyczne - animacja sportowa - PR w pracy animatora czasu wolnego - autoprezentacja - animacja dzieci i młodzieży - trening antystresowy w zawodzie animatora 8. Materiały do szkolenia Do szkolenia konieczne będą materiały edukacyjne na płytach CD lub w postaci broszur scenariusze zajęć animacyjnych, przykłady gier i zabaw do zastosowania w animacji itp. Materiały te mogą być na czas kursu wypożyczane uczestnikom. Zabezpieczenie materiałów do szkolenia należy do wykonawcy. 3

4 III. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Auto CAD poziom podstawowy Kurs Auto CAD I stopień Czas trwania: 30h Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem maks. do dnia r. Liczba uczestników zajęć - 15 uczniów Program kursu: 1. Wprowadzenie do programu AutoCAD a) Elementy ekranu AutoCAD a, dostosowanie pasków narzędzi, menu główne, menu kursora b) Otwieranie, zapisywanie i zamykanie rysunków c) Tworzenie i korzystanie z szablonów d) Cofanie i odtwarzanie wprowadzonych poleceń e) Skróty klawiaturowe f) Zapoznanie się ze zmiennymi systemowymi g) Częściowe wczytywanie i otwieranie rysunku 2. Przestrzeń robocza a) Formatowanie jednostek miary b) Ustawienie granic rysunku 3. Układy współrzędnych a) biegunowy i kartezjański b) globalny i lokalny c) Bezpośrednie wprowadzanie odległości 4. Oglądanie rysunku a) Powiększanie i przesuwanie w czasie rzeczywistym (NFRAGM i ZOOM) b) Podgląd dynamiczny c) Praca w rzutniach sąsiadujących w obszarze d) Modelu Odświeżanie i regenerowanie rysunku 5. Podstawowe elementy rysunkowe a) Tworzenie rysunków przy użyciu linii, okręgów i łuków b) Rysowanie prostokątów, wieloboków, pierścieni, splajnów i punktów c) Szkicowanie d) Linie o nastawialnej szerokości polilinie e) Tworzenie i modyfikowanie multilinii f) Ćwiczenia z poznanych technik projektowych 6. Rysowanie precyzyjne a) Dostosowanie skoku i siatki b) Rysunek aksonometryczny c) Lokalizacja punktów charakterystycznych na obiektach stałe tryby lokalizacji d) Użycie funkcji Auto Track do rysowania obiektów względem innych obiektów e) Wykorzystanie linii konstrukcyjnych: prostej i półprostej f) Kalkulator programu AutoCAD 4

5 7. Konstrukcja i modyfikacja obiektów na rysunku a) Sposoby wyboru obiektów, szybki wybór b) Edycja za pomocą uchwytów c) Polecenia dokonywania zmian, modyfikacji położenia i kształtu obiektów (usuwanie, kopiowanie, obracanie, wymazywanie, przesuwanie, zmiana wielkości obiektów, kopiowanie równoległe, tworzenie szyku prostokątnego i kołowego, lustrzane odbicie, przerywanie, wydłużenie, ucinanie, rozbijanie, fazowanie i zaokrąglanie d) Korzystanie z okna e) Cechy f) Ćwiczenia z poznanych technik projektowych 8. Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów a) Tworzenie i filtrowanie warstw b) Ustawianie bieżącej warstwy c) Widoczność warstw w rysunku d) Sterowanie kolorem i rodzajem linii e) Korzystanie z paska narzędzi f) Przybory 9. Informacje i dane statystyczne a) Pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych b) Informacje o obiektach, czasie wykonania projektu, zasobach systemowych 10. Kreskowanie i wypełnianie obszarów a) Tworzenie i modyfikacja obszarów kreskowanych b) Tworzenie obszarów wypełnionych c) Definiowanie własnych wzorów kreskowania 11. Tworzenie napisów a) Tekst prosty i akapitowy b) Znaki szczególne c) Edycja tekstu oraz cech linii tekstu d) Tworzenie i modyfikowanie stylów tekstu e) Sprawdzanie pisowni f) Tworzenie ułamków g) Ćwiczenia z poznanych technik projektowych 12. Zmiana kolejności wyświetlania obiektów na rysunku a) Bloki, atrybuty i odnośniki zewnętrzne b) Tworzenie, wstawianie i rozbijanie bloków elementów powtarzalnych w projektach c) Zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi d) Przycinanie bloków i odnośników zewnętrznych e) Edycja odnośników i bloków w rysunku f) Definiowanie atrybutów g) Wstawianie obrazów rastrowych do rysunku 5

6 13. Wymiarowanie Tworzenie wymiarów liniowych, normalnych, współrzędnych, kątowych oraz wymiarów promieni a) Szybkie wymiarowanie b) Wymiarowanie szeregowe i od bazy c) Tworzenie linii odniesienia i dodawanie symboli tolerancji geometrycznych d) Edycja wymiarów e) Zarządzanie stylami wymiarowania f) Zapoznanie się ze skalą wymiarowania 14. Design Center Centrum Danych Projektowych a) Praca z wieloma rysunkami w jednej sesji b) Zarządzanie zasobami rysunków (przeglądanie, przenoszenie obiektów między rysunkami) c) Ćwiczenia z poznanych technik projektowych 15. Przygotowanie wydruku a) Środowisko obszaru b) Modelu i obszaru Papieru (Arkusza) c) Tworzenie i ustawiania arkusza do wydruku d) Tworzenie i modyfikowanie rzutni ruchomych i o nieregularnych kształtach e) Kreślenie rysunków f) Podgląd wydruku g) Style wydruku h) Kreślenie na drukarce i do pliku 16. Przestrzeń trójwymiarowa a) Tworzenie podstawowych brył 3D b) Polecenie Orbita 3D c) Lokalny Układ Współrzędnych - LUW d) Podstawowe operacje 3D (przekręć, wyciągnij, suma, różnica, iloczyn, dopasuj) e) Ćwiczenia z poznanych technik projektowych 2. Niezbędne wyposażenie technodydaktyczne Wymagania sprzętowe: Dla 32-bitowego AutoCAD LT 2010 System operacyjny Microsoft Windows XP Professional lub Home Edition (SP2 lub nowszy) Microsoft Windows Vista (w tym edycje Enterprise, Business, Ultimate lub Home Premium, SP1 lub nowszy). Procesor Intel Pentium 4 lub dwurdzeniowy procesor AMD Athlon, 3,0 GHz lub szybszy, z technologią SSE2 1 GB pamięci RAM 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym do zainstalowania programu Ekran 1024 x 768 VGA z obsługą trybu True Color Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza Napęd DVD Dla 64-bitowego AutoCAD LT 2010 System operacyjny Microsoft Windows Vista (w tym edycje Enterprise, Business, Ultimate lub Home Premium, SP1 lub nowszy) bądź Windows XP Professional x64 (z dodatkiem SP2 lub nowszy) Procesor AMD Athlon z technologią SSE2, lub AMD Opteron z technologią SSE2, lub Intel Xeon z technologią SSE2 i obsługą EM64T, lub Intel Pentium 4 z technologią SSE2 i obsługą EM64T 2 GB pamięci RAM 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym do 6

7 zainstalowania programu Ekran 1024 x 768 VGA z obsługą trybu True Color Napęd DVD Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza Drukarka w formacie A3 Każdy z uczestników szkolenia w trakcie kursu powinien mieć do dyspozycji własną stację CAD (komputer przystosowany do pracy w aplikacjach CAD a także manipulator 3D firmy 3Dconnexion). Po zakończeniu kursu wystawiane są certyfikaty ukończenia kursu na dyplomach firmy Autodesk. Jeżeli przeprowadzany będzie EGZAMIN powinien być bezpłatny. Materiały do szkolenia Materiały szkoleniowe powinny być udostępnione przez organizatora kursu. W postaci broszur, materiałów biurowych itp. Wymagania dla uczestników Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość obsługi systemu Windows; 16 godz. ograniczenia wiekowe: brak Wymagania dla kadry prowadzącej zajęcia Kurs powinien być prowadzony przez wysokokwalifikowaną kadrę Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie zamówienia O ubieganie się prowadzenia kursu powinny być to ośrodki szkoleniowe spełniające powyższe kryteria. Miejsce realizacji umowy Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport kursantów na 7

8 IV. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu AutoCAD Architecture stopień I Czas szkolenia: 16 godz. Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem maks. do dnia r. Liczba uczestników zajęć - 15 uczniów Opis kursu: Kurs przeznaczony dla początkujących Użytkowników programu AutoCAD Architecture. Podczas zajęć omawiane są sposoby pracy z podstawowymi obiektami programu takimi jak: ściany, otwory ścienne, stropy, dachy, schody. Uczestnicy uczą się rysowania prostych kondygnacji architektonicznych i generowania rzutów, przekrojów oraz elewacji. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o najnowszą wersję programu - AutoCAD Architecture Program kursu: Interfejs programu Menedżer wyświetlania, Menedżer stylów Praca z paletami, Tworzenie nowego projektu, Tworzenie szablonu projektu Przeglądarka projektu - omówienie Paleta Nawigatora projektu - omówienie - tworzenie poziomów projektu - tworzenie podziałów w poziomach projektu - tworzenie plików projektu w kategoriach Elementy, Konstrukcje Tworzenie obiektu modelu z wykorzystaniem narzędzi AEC Dodawanie siatki konstrukcyjnej - narzędzie siatka osi, modyfikowanie siatki - dodawanie etykiet Ściany - dodawanie ścian (właściwości ścian) - tworzenie nowego stylu ściany - modyfikowanie ścian (profile ścian, modyfikatory przeciągnięcia) Drzwi i okna - wstawianie drzwi i okien - modyfikowanie drzwi i okien - tworzenie nowych stylów okien i drzwi w oparciu o dowolny profil, dodawanie szprosów Zestawy okien i drzwi Ściany kurtynowe - wstawianie ścian kurtynowych (konwersja z poliginii, ściany) Schody i poręcze - wstawianie schodów (właściwości schodów) - modyfikowanie schodów - dodawanie poręczy do schodów - edycja stylu poręczy - modyfikowanie poręczy Stropy - tworzenie stropu - narzędzia modyfikacji stropu - tworzenie nowego stylu stropu - style krawędzi stropu - dodawanie otworów w stropach Dachy i połacie dachowe - dodawanie dachów i połaci dachowych - modyfikowanie dachów i połaci dachowych Elementy konstrukcyjne - wstawianie elementów konstrukcyjnych (słupy i belki, etc) - kreator elementów konstrukcyjnych Tworzenie dokumentacji w AutoCAD Architecture Rzuty - wymiarowanie AEC - etykietowanie obiektów Przekroje i elewacje - tworzenie przekrojów i ich modyfikacja - tworzenie elewacji i ich modyfikacja Pomieszczenia - wstawianie pomieszczeń Zestawienia - dodawanie tabel zestawieniowych (stolarka, ściany, powierzchnie) Wizualizacja w środowisku AutoCAD Architecture Dodawanie kamer, dodawanie świateł, dodawanie otoczenia Rendering: - ustawienia renderingu - zapis renderingu do pliku zewnętrznego Animacja: - kluczowanie - zapis animacji do pliku zewnętrznego Wymagania sprzętowe: Dla 32-bitowego AutoCAD LT 2010 System operacyjny Microsoft Windows XP Professional lub Home Edition (SP2 lub nowszy) Microsoft Windows Vista (w tym edycje Enterprise, Business, Ultimate lub Home Premium, SP1 lub 8

9 nowszy). Procesor Intel Pentium 4 lub dwurdzeniowy procesor AMD Athlon, 3,0 GHz lub szybszy, z technologią SSE2 1 GB pamięci RAM 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym do zainstalowania programu Ekran 1024 x 768 VGA z obsługą trybu True Color Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza Napęd DVD Dla 64-bitowego AutoCAD LT 2010 System operacyjny Microsoft Windows Vista (w tym edycje Enterprise, Business, Ultimate lub Home Premium, SP1 lub nowszy) bądź Windows XP Professional x64 (z dodatkiem SP2 lub nowszy) Procesor AMD Athlon z technologią SSE2, lub AMD Opteron z technologią SSE2, lub Intel Xeon z technologią SSE2 i obsługą EM64T, lub Intel Pentium 4 z technologią SSE2 i obsługą EM64T 2 GB pamięci RAM 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym do zainstalowania programu Ekran 1024 x 768 VGA z obsługą trybu True Color Napęd DVD Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza Drukarka w formacie A3 Każdy z uczestników szkolenia w trakcie kursu powinien mieć do dyspozycji własną stację CAD (komputer przystosowany do pracy w aplikacjach CAD a także manipulator 3D firmy 3Dconnexion). Po zakończeniu kursu wystawiane są certyfikaty ukończenia kursu na dyplomach firmy Autodesk. Jeżeli przeprowadzany będzie EGZAMIN powinien być bezpłatny. Materiały do szkolenia Materiały szkoleniowe powinny być udostępnione przez organizatora kursu. W postaci broszur, materiałów biurowych itp. Wymagania dla uczestników Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość obsługi systemu Windows; 16 godzin; ograniczenie wiekowe: brak; liczba osób w grupie: 15 Wymagania dla kadry prowadzącej zajęcia Kurs powinien być prowadzony przez wysokokwalifikowaną kadrę Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych. Miejsce realizacji umowy Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport kursantów na 9

10 V. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Barista Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem maks.: do dnia r. Liczba uczestników zajęć - 15 uczniów bez ograniczeń wiekowych Kurs powinien zostać zrealizowany w czasie wolnym od nauki Program kursu Kurs obejmuje 18 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne wskazane są w formie prezentacji multimedialnych, filmów. Wymaga się, aby liczba godzin praktycznych szkolenia nie była mniejsza niż 60% całkowitej liczby godzin. 1. Zawód i warsztat pracy baristy 2. Kultura picia kawy 3. Historia kawy 4. Gatunki, odmiany kawy i sposoby ich rozróżniania 5. Metody zbioru, proces produkcji: obróbka, proces palenia, parzenie 6. Techniki przygotowania kawy 7. Metody parzenia kawy 8. Sztukę spieniania mleka 9. Nalewanie i wykańczanie kawy oraz napojów mlecznych wraz z techniką latte art. 10. Profesjonalne użytkowanie i konserwacja sprzętu 11. Łączenie kawy z alkoholem 12. Obsługa klienta w kawiarni Szczegółowy harmonogram realizacji kursu wykonawca ustala bezpośrednio z placówką/ szkołą, której uczniowie będą uczestniczyć w kursie. Forma zaliczenia kursu: - egzamin teoretyczny i praktyczny przed osobą upoważnioną do sprawdzenia umiejętności uczniów - certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia Miejsce realizacji przedmiotu umowy Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport kursantów na 10

11 Zamawiający/szkoła może udostępnić nieodpłatnie lokal do przeprowadzenia kursu. Niezbędne wyposażenie techno dydaktyczne Wymagania sprzętowe i produktowe do przeprowadzenia kursu: - Profesjonalne ekspresy ciśnieniowe, młynki do kawy - Minimum 0,5kg kawy oraz 10l mleka dla każdego uczestnika szkolenia - Minimum 10 smaków syropów do kawy oraz sosy do malowania wzorów na kawie Zajęcia teoretyczne prowadzone będą z wykorzystaniem rzutnika i laptopa. Materiały do szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe w formie drukowanej do samodzielnej pracy lub na płytach CD. Wymagania dla kadry prowadzącej zajęcia Wykonawca zapewni prowadzących posiadających merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie do szkolenia młodych adeptów sztuki baristycznej, potwierdzone stosownymi kwalifikacjami, uprawnieniami i doświadczeniem. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie zamówienia: - ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - osoby prawne i fizyczne, posiadające stosowne do przedmiotu zamówienia uprawnienia Kryterium wyboru i cena za usługę Cena kursu obejmuje wszelkie koszty szkolenia wraz z egzaminem i certyfikatem. 11

12 VI. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu bukieciarz - florysta 1. Cel szkolenia: nabycie umiejętności związanych z bukieciarstwem, florystyką i dekoratorstwem. 2. Termin realizacji szkolenia: r 3. Ilość osób: 15 uczniów, ograniczenie wiekowe brak. 4. Zajęcia odbywać się będą w sobotę, niedzielę i dni powszednie po południu 5. Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport uczestników na 6. Szkolenie powinno obejmować co najmniej 25 h. 7. Program szkolenia - wprowadzenie, - teoria barw i kompozycji, - florystyczne zasady kompozycyjne, - narzędzia florysty - materiałoznawstwo, - botanika wprowadzenie, - materiał roślinny, - florystyka okolicznościowa, - sztuka układania kwiatów w naczyniach, - dekoracja kwiatów doniczkowych, - dekoracja stołów, - florystyka ślubna - florystyka żałobna 7. Materiały do szkolenia: Każdy uczestnik otrzyma na własność materiały dydaktyczne w postaci książek (skryptów) o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia. 8. Instruktorzy muszą posiadać potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uprawnienia do przeprowadzania w/w szkolenia 9. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym nabyte wiadomości teoretyczne, po zaliczeniu którego Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu (certyfikaty). 12

13 VII. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu carvingu Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem maks. do dnia r. Liczba uczestników zajęć - 15 uczniów Kurs powinien zostać zrealizowany w czasie wolnym od nauki Program kursu Kurs obejmuje 16 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne wskazane są w formie prezentacji multimedialnych, filmów. Wymaga się, aby liczba godzin praktycznych szkolenia nie była mniejsza niż 60% całkowitej liczby godzin. 1. historia sztuki carvingu 2. narzędzia do carvingu: typy, rodzaje, sposoby używania i konserwacji 3. sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac 4. rzeźbienie motywów kwiatowych w owocach i warzywach takich jak: arbuz, melon, dynia, burak, kalarepa, rzodkiew, ogórek, cukinia, marchew i inne 5. tworzenie dekoracji sztuki carvingu poprzez łączenie pojedynczych rzeźb (tworzenie kompozycji przestrzennej) Szczegółowy harmonogram realizacji kursu wykonawca ustala bezpośrednio z placówką/ szkołą, której uczniowie będą uczestniczyć w kursie. Forma zaliczenia kursu: - egzamin praktyczny przed osobą upoważnioną do sprawdzenia umiejętności uczniów - certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności Miejsce realizacji przedmiotu umowy Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport kursantów na Zamawiający/szkoła może udostępnić nieodpłatnie lokal do przeprowadzenia kursu. Niezbędne wyposażenie techno dydaktyczne Wymagania sprzętowe i produktowe do przeprowadzenia kursu: - Profesjonalne narzędzia do carvingu - Owoce i warzywa do pracy dla kursantów Zajęcia teoretyczne prowadzone będą z wykorzystaniem rzutnika i laptopa. 13

14 Materiały do szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe w formie drukowanej do samodzielnej pracy lub na płytach CD. Wymagania dla kadry prowadzącej zajęcia Wykonawca zapewni prowadzących posiadających merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie do szkolenia młodych adeptów sztuki carvingu, potwierdzone stosownymi kwalifikacjami, uprawnieniami i doświadczeniem. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie zamówienia: - ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - osoby prawne i fizyczne, posiadające stosowne do przedmiotu zamówienia uprawnienia Kryterium wyboru i cena za usługę Cena kursu obejmuje wszelkie koszty szkolenia wraz z egzaminem i certyfikatem. 14

15 VIII. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Kuchnia molekularna 1. Celem szkolenia jest poznanie tajników kuchni molekularnej i możliwości jej zastosowania w gastronomii. 2. Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem maks. do dnia r. 3. Ilość osób: 15 uczniów 4. Zajęcia odbywać się będą w sobotę, niedzielę i dni powszednie po południu 5. Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport uczestników na 6. Szkolenie powinien obejmować 10 h (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) 7. Program szkolenia a) Przedstawienie produktów używanych w kuchni molekularnej b) Kawior z soków owocowych c) Sferyczne ravioli d) Gotowanie w niskich temperaturach e) Technika wędzenia f) Pianki na ciepło i zimno g) Pianka z espuma h) Gotowanie w azocie i) Wykorzystanie kwiatów jadalnych 8. Trenerzy muszą posiadać potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uprawnienia do przeprowadzania w/w szkolenia 9. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym nabyte wiadomości teoretyczne, po zaliczeniu którego Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. 15

16 IX. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu barmańskiego w zakresie podstawowym Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem maks. do dnia r. Liczba uczestników zajęć - 15 uczniów Kurs powinien zostać zrealizowany w czasie wolnym od nauki Program kursu Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne wskazane są w formie prezentacji multimedialnych. Zajęcia praktyczne polegają na samodzielnym przygotowywaniu drinków przez kursantów. Wymaga się, aby liczba godzin praktycznych szkolenia nie była mniejsza niż 60% całkowitej liczby godzin. 1. Wprowadzenie do zawodu barmana 2. Zarys technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 3. Podział i charakterystyka napojów mieszanych 4. Technika miksowania, teoretyczne i praktyczne zastosowanie receptur 5. Wyposażenie i organizacja profesjonalnego baru 6. Miksowanie w stylu wolnym Szczegółowy harmonogram realizacji kursu wykonawca ustala bezpośrednio z placówką/ szkołą, której uczniowie będą uczestniczyć w kursie. Forma zaliczenia kursu: - egzamin teoretyczny i praktyczny przed osobą upoważnioną do sprawdzenia umiejętności uczniów - certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia Miejsce realizacji przedmiotu umowy Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport kursantów na Zamawiający/szkoła może udostępnić nieodpłatnie lokal do przeprowadzenia kursu. Niezbędne wyposażenie techno dydaktyczne Każdy uczestnik szkolenia otrzyma do dyspozycji indywidualne, w pełni wyposażone w wysokiej klasy materiały i sprzęt stanowisko barowe. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą z wykorzystaniem rzutnika i laptopa. Materiały do szkolenia 16

17 Wykonawca zapewni uczestnikom materiały edukacyjne w postaci skryptu/podręcznika do samodzielnej pracy lub na płytach CD. Wymagania dla kadry prowadzącej zajęcia Wykonawca zapewni prowadzących posiadających merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie do szkolenia młodych adeptów sztuki barmańskiej. Wskazane są osoby posiadające minimum 5-letni staż pracy na stanowisku barmana, uczestnicy i laureaci krajowych lub międzynarodowych konkursów barmańskich. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie zamówienia: - ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - osoby prawne i fizyczne, posiadające stosowne do przedmiotu zamówienia uprawnienia Kryterium wyboru i cena za usługę Cena kursu obejmuje wszelkie koszty szkolenia wraz z egzaminem i certyfikatem. 17

18 X. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Magazynier dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych. 1. Cel szkolenia: uzyskanie umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku magazyniera 2. Termin realizacji szkolenia: do dnia r. 3. Ilość osób: 15 uczniów 4. Zajęcia odbywać się będą w sobotę, niedzielę i dni powszednie po południu 5. Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport kursantów na 6. Szkolenie powinno obejmować co najmniej 35 h. 7. Program szkolenia Program szkolenia musi składać się z części teoretycznej (wykładów) i z części praktycznej (zajęcia praktyczne w magazynie), z czego 15 godzin ma być przeznaczone na zajęcia teoretyczne, a 20 godzin na zajęcia praktyczne w magazynie. Program szkolenia musi przygotowywać do zdobycia umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku magazyniera i musi obejmować następujące zagadnienia: a) ogólne informacje o funkcjonowaniu magazynu, b) technologia prac magazynowych, składowanie i magazynowanie, c) zapasy magazynowe, d) organizacja gospodarki magazynowej, e) bhp w transporcie magazynowym, f) zabezpieczenie przeciwpożarowe magazynów. 8. Instruktorzy muszą posiadać potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uprawnienia do przeprowadzania w/w szkolenia 9. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym nabyte wiadomości teoretyczne, po zaliczeniu którego Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu (certyfikaty). 18

19 XI. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Montaż video z wykorzystaniem narzędzi Adobe Premiere dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Kurs Montaż video z wykorzystaniem narzędzi Adobe Premiere" ma na celu poznanie przez uczniów możliwości montażu sekwencji wideo zgodnych z założonym chronometrażem oraz wzbogacenie ich o efekty specjalne, tekstowe i dźwiękowe Liczba uczestników zajęć -15 uczniów bez ograniczeń wiekowych. Czas trwania zajęć wynosi: 20 godz. Termin realizacji kursu: do dnia r. Kurs powinien zostać zorganizowany w czasie wolnym od nauki szkolnej w miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Zamawiający zaleca aby szkolenia planowane były w dni powszednie w godzinach 14:00-19:00 lub w soboty w godzinach 8:00-18:00. Od uczestnika kursu wymagana jest podstawowa umiejętność obsługi systemu Windows Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia: Każdy słuchacz otrzyma podręcznik Adobe Premiere i zestaw ćwiczeń na płycie CD. Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń, Program zajęć: Formaty clipów video różne metody zapisu sekwencji filmowych. Formaty zapisu dźwięku. Przegląd sposobów zapisu filmu przez kamery. Pobieranie obrazu przez Fire Wire (ieee 1394) Ustawienia parametrów filmu w Adobe Premiere Import clipów źródłowych Interfejs i środowisko Adobe Premiere obszary robocze Montaż clipów źródłowych w sekwencje Efekty przejścia dla ujęć Efekty specjalne nakładane na poszczególne ujęcia Efekty napisów w filmie Edycja ścieżki dźwiękowej Podkład i miksowanie dodatkowej ścieżki dźwiękowej podkładu muzycznego Efekty dźwiękowe w Adobe Premiere Eksport zmontowanego filmu do różnych formatów 19

20 Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu najnowszej wersji Adobe Premiere. W gestii realizatora zajęć leży posiadanie zainstalowanej wersji Adobe Premiere. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia kursu jest wykorzystanie komputerów zaopatrzonych w co najmniej 4 Gb pamięci RAM Trenerzy muszą posiadać potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uprawnienia do przeprowadzania w/w szkolenia. Miejsce realizacji umowy - zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce edukacyjnej w miejscowości, będącej siedzibą szkoły. W przypadku wskazania przez wykonawcę innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu Cena kursu obejmuje wszelkie koszty szkolenia wraz z egzaminem i certyfikatem. 20

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia: TEMATYKA ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH WYKŁAD (TEORIA) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH ĆWICZENIA (PRAKTYKA) AutoCAD (32h) 7 25 Elementy ekranu AutoCAD, dostosowanie pasków narzędzi, menu

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Program szkolenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Program szkolenia ZAŁ. NR 8. DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program szkolenia I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Administrowanie systemem Windows 7 1. Kurs Administrowanie systemem Windows

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA ECDL moduł S4 - edycja obrazów

HARMONOGRAM SZKOLENIA ECDL moduł S4 - edycja obrazów HARMONOGRAM SZKOLENIA ECDL moduł S4 - edycja obrazów Nazwa szkolenia Miejsce organizacji szkolenia ECDL moduł S4 - edycja obrazów BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej ul. Kutnowska 93-485

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA ECDL moduł S4 - edycja obrazów

HARMONOGRAM SZKOLENIA ECDL moduł S4 - edycja obrazów HARMONOGRAM SZKOLENIA ECDL moduł S4 - edycja obrazów Nazwa szkolenia Miejsce organizacji szkolenia ECDL moduł S4 - edycja obrazów BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej ul. Kutnowska 11 93-485

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA I TWORZENIE STRON WWW

GRAFIKA KOMPUTEROWA I TWORZENIE STRON WWW GRAFIKA KOMPUTEROWA I TWORZENIE STRON WWW ul. Rejtana 53, Rzeszów, Sala nr 403 Godziny: 9:00-15:30 LUTY 2011 pon wt śr czw pt sob nd 1.02 2.02 3.02 4.02 5.02 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad PROGRAM NAUCZANIA Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad Obejmującego 80 godzin zajęć realizowanych metodą wykładu, ćwiczeń praktycznych i pokazu z wyjaśnieniem. Program podzielony jest na dwa stopnie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione)

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) o Menu programu o Obszar modelu o Paski i palety narzędzi (wstążka) o Wiersz poleceo o Kursor Bezpieczeostwo rysunku,

Bardziej szczegółowo

System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe

System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe Osoby pełniące odpowiedzialne funkcje projektowe powinny mieć moŝliwość stałego rozwoju swojej wiedzy oraz dostęp do narzędzi wspomagających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO I: NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA; Trening umiejętności twardych związanych z obsługą programu AutoCAD w polskiej wersji językowej szkolenie. II: CEL Trening w załoŝeniu ma na celu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A)

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) GRUPA KOMPETENCJI KOMPETENCJE OBJĘTE STANDARDEM ECCC 1. Teoria grafiki komputerowej 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Zajęcia odbywać

Bardziej szczegółowo

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej.

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej. Wymagania do wersji DEMO: Microsoft Windows 7 32/64 bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate lub Home

Bardziej szczegółowo

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Informacje o usłudze Numer usługi 2015/12/17/6237/357 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 48,44 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Autodesk Inventor Bazowy

Autodesk Inventor Bazowy Autodesk Inventor Bazowy Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/15/7154/3888 Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 353,00 zł Cena netto za godzinę 61,11 zł Cena brutto za godzinę 75,17 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Adobe Photoshop Poziom podstawowy. tel.: ;

SZKOLENIE. Adobe Photoshop Poziom podstawowy. tel.: ; SZKOLENIE Adobe Photoshop Poziom podstawowy tel.: +48 22 100-48-96; +48 661-785-335 e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Import plików programów CorelDRAW (.CDR) i Corel DESIGNER (.DES) Liczba obsługiwanych formatów plików import 12*/10 ~5 Interfejs użytkownika

Import plików programów CorelDRAW (.CDR) i Corel DESIGNER (.DES) Liczba obsługiwanych formatów plików import 12*/10 ~5 Interfejs użytkownika Obsługa formatów plików Otwieranie natywnego formatu plików DWG programu AutoCAD R2018 Natywne zapisywanie formatu plików DWG Obsługa starszych formatów plików CAD (AutoCAD R12 DWG) Obsługa plików DXF

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO INFORMATYKA SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO 65-154 ZIELONA GÓRA ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730 019 119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl,

Bardziej szczegółowo

Wyobraźnia w budowie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyobraźnia w budowie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Harmonogram szkolenia "AutoCAD projektowanie" - II poziom - grupa ACP II - 8 Czas trwania szkolenia - 13.01.2013 1.02.2013 AutoCAD projektowanie (80 godzin) - dr inż. Paweł Węgierek Data Godziny temat

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzi trener posiadający certyfikat Adobe Expert in Photoshop oraz Adobe Expert in Illustrator.

Zajęcia prowadzi trener posiadający certyfikat Adobe Expert in Photoshop oraz Adobe Expert in Illustrator. Jeśli nie możesz zapisać się na zajęcia organizowane w trybie dziennym lub preferujesz pogłębianie swojej wiedzy z zakresu oprogramowania Adobe w porach wieczorowych - takie szkolenie jest idealnym rozwiązaniem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny

Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny 1. WYMANAGANIA SYSTEMOWE... 3 2. ROZPOCZĘCIE PROCESU AKTUALIZACJI... 4 3. GŁÓWNY PROCES AKTUALIZACJI... 6 4. AKTYWACJA LICENCJI STANOWISKOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej. 37 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11 Wymagania minimalne do wersji 11: Microsoft Windows 7 32 lub 64-bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 1. Florysta Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Kurs dla jednej grupy szkoleniowej 10 osobowej Termin realizacji szkolenia: szkolenie musi zostać zrealizowane w okresie między 09.2017 11.2017 Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 15 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywał się

Bardziej szczegółowo

Projektowanie publikacji drukowych

Projektowanie publikacji drukowych Wszyscy zainteresowani Projektowanie stron internetowych Nabycie praktycznych umiejętności pracy w programach: Adobe Fireworks layauty i układ graficzny, tworzenie struktury, Adobe Dreamweawer kodowanie

Bardziej szczegółowo

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/18/6237/13243 Cena netto 1 600,00 zł Cena brutto 1 600,00 zł Cena netto za godzinę 40,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 2. Szkolenia informatyczne zawodowe dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 2. Szkolenia informatyczne zawodowe dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców Załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 2 Szkolenia informatyczne zawodowe dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców 1.Kurs Auto CAD/ Mechanikal dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu w zakładce MODEL

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu w zakładce MODEL Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu w zakładce MODEL Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Podstawy obsługi komputera - pakiet biurowy,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

CorelDraw PROGRAM SZKOLENIA. Terminy szkolenia

CorelDraw PROGRAM SZKOLENIA. Terminy szkolenia CorelDraw Terminy szkolenia Opis CorelDraw jest najpopularniejszym programem przeznaczonym głównie do projektowania logo, wizytówek, ulotek, broszur, elementów graficznych na strony WWW, ilustracji wektorowych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

na podstawie modelu 3D

na podstawie modelu 3D Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D na podstawie modelu 3D SST-2013/2014 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D 1 Wydruk rysunku z AutoCAD 2D można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce Model

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska 2 - AutoCAD

Grafika inżynierska 2 - AutoCAD Grafika inżynierska - AutoCAD Prowadzący: dr inż. Anna Hołtra Konsultacje w bud D3 e-mail: anna.holtra@pwr.edu.pl Forma zajęć WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Nazwa

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 23/2011 Załącznik nr 2 do umowy PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA

Nr sprawy: 23/2011 Załącznik nr 2 do umowy PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA Nr sprawy: 23/2011 Załącznik nr 2 do umowy... (pieczątka Wykonawcy) PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA MA BYĆ SPORZĄDZONY WG PONIŻSZEGO WZORU: Nazwa szkolenia Grafika

Bardziej szczegółowo

Product Design Suite. AutoCAD. Mechanical. Showcase. Autodesk. Autodesk. Designer. SketchBook. Autodesk. Mudbox Vault. Autodesk. Ultimate.

Product Design Suite. AutoCAD. Mechanical. Showcase. Autodesk. Autodesk. Designer. SketchBook. Autodesk. Mudbox Vault. Autodesk. Ultimate. Autodesk Product Design Suite Standard 20122 Wymagania systemowe Typowyy użytkownikk i proces roboczy Projektantom i inżynierom odpowiedzialnym za tworzenie wyjątkowych produktów pakiet Autodesk Design

Bardziej szczegółowo

POKL.09.02.00-24-035/11

POKL.09.02.00-24-035/11 Mam zawód - mam pracę w regionie Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL.09.02.00-24-035/11 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Grafika inżynierska i systemy CAD Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIC-1-208-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - Grafika komputerowa dla klas II-III rok szkolny 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - Grafika komputerowa dla klas II-III rok szkolny 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH - Grafika komputerowa dla klas II-III rok szkolny 2017/2018 Nauczyciel: Marek Kozak Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B dla 90 uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1. Wstęp do programu REVIT

Zajęcia nr 1. Wstęp do programu REVIT Zajęcia nr 1 Część 1-30 min 1. Informacja ogólna o przedmiocie, o programie, o wymaganiach. 2. Zasady pracy zespołu projektowego oraz pracy w pracowni. 3. Co to jest CAD, modelowanie parametryczne, BIM?

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH POWIAT KARTUSKI

POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH POWIAT KARTUSKI PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NA ROK w ramach projektu Rozwój osobisty Twoją inwestycją współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Kierujemy do Państwa propozycję szkolenia, którego celem jest przekazania niezbędnej wiedzy dotyczącej obsługi komputera i jego podstawowych programów. 1. Windows: Uruchamianie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zamawiający SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39

4. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania znaków 39 Spis treêci Wstęp 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące tekstu 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Pismo 14 1.2.1. Podstawowe pojęcia 14 1.2.2. Grupy krojów pisma 14 1.2.3. Krój pisma 15 1.2.4. Rodzina kroju pisma

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Kod przedmiotu: 02.9-WI-AUP-KWP Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: mgr inż. arch. Michał Golański Prowadzący: nauczyciele

Bardziej szczegółowo

System 32-Bit 1: Microsoft Windows 7 Home Premium 2;, Professional, Ultimate, Enterprise Microsoft Windows 8/8.1, Pro, Enterprise 2;

System 32-Bit 1: Microsoft Windows 7 Home Premium 2;, Professional, Ultimate, Enterprise Microsoft Windows 8/8.1, Pro, Enterprise 2; System 32-Bit 1: Microsoft Windows 7 Home Premium 2;, Professional, Ultimate, Enterprise Microsoft Windows 8/8.1, Pro, Enterprise 2; Wspierane systemy operacyjne System 64-bit: Microsoft Windows 7 Home

Bardziej szczegółowo

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107 SPIS TREŚCI: Od Autora...9 PODSTAWY...11 Charakterystyka systemu...13 Standardy...15 PIERWSZE KROKI...31 Uruchomienie...33 Instalacja na twardym dysku...34 Czynności poinstalacyjne...49 Program instalacyjny...49

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wykład A1. AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz

Wykład A1. AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz Wykład A1 AutoCAD Dr inż. Jarosław Bydłosz 1 Tematyka zajęć Rysunek techniczny Elementy geometrii wykreślnej Pakiet CAD (AutoCAD 2008) 2 Prowadzący zajęcia Wykłady: Prof. Jadwiga Maciaszek (pok. 204) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Kurs DTP - fotograf poligraficzny

Kurs DTP - fotograf poligraficzny Kurs DTP - fotograf poligraficzny Kategoria: Hobby Fotografia Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 24.04.2014 Data zakończenia: 23.05.2014 Ilość godzin: 50 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie kursu:

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń:

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych grafika komputerowa. W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: 1. Z

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie Auto Cad w wizualizacji przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza. Porównanie programów CorelCAD 2015 dla systemów Windows i Mac OS oraz półprofesjonalnych aplikacji typu CAD

Tabela porównawcza. Porównanie programów CorelCAD 2015 dla systemów Windows i Mac OS oraz półprofesjonalnych aplikacji typu CAD Porównanie programów CorelCAD dla systemów Windows i Mac OS oraz półprofesjonalnych aplikacji Poniższa tabela zawiera zestawienie różnorodnych standardowych funkcji zawartych w programie CorelCAD z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Grafika inżynierska i systemy CAD Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIC-1-208-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Pracownia Komputerowa WIŚGiE mgr Robert Piekoszewski Dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

Wydziałowa Pracownia Komputerowa WIŚGiE mgr Robert Piekoszewski Dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Informatyczne Podstawy Projektowania 1 Nazwa modułu w języku angielskim Computer standards of design 1 Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165849-2011:text:pl:html PL-Ostrów Wielkopolski: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2011/S 101-165849 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Księgarnia PWN: Roland Zimek - Swish Max3

Spis treści. Księgarnia PWN: Roland Zimek - Swish Max3 Księgarnia PWN: Roland Zimek - Swish Max3 Spis treści Wprowadzenie... 11 1. Opis programu i instalacja... 15 1.1. Nowości w SWiSH Max3... 15 1.1.1. Projekty... 15 1.1.2. Ścieżka ruchu... 16 1.1.3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 9 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 2 Kursy / Szkolenia informatyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcja I Temat laboratorium: PODSTAWY KOMPUTEROWEGO ZAPISU KONSTRUKCJI Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej

Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej XV LO Dygasińskiego 15, Kraków Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej Klasa II-III LO Marek Brzeski 2014-2015 Cele kształcenia poznanie programów i technik pozwalających na tworzenie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./f/pfdk/2013 nr 33 /9.2/2013 Zamawiającym . Wykonawca. Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystanie programu AUTOCAD

UMOWA nr./f/pfdk/2013 nr 33 /9.2/2013 Zamawiającym . Wykonawca. Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystanie programu AUTOCAD UMOWA nr./f/pfdk/2013 dotyczy zapytania ofertowego nr 33 /9.2/2013 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

INTERsoft-IntelliCAD

INTERsoft-IntelliCAD INTERsoft-IntelliCAD Wydawca INTERsoft Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź Internet: www.intersoft.pl e-mail: intersoft@interoft.pl Łódź 2007 Prawa Autorskie Zwracamy uwagę na to, że stosowane

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23696 Cena netto 570,00 zł Cena brutto 701,10 zł Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 58,43

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 17.10.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 17.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 17.10.2013 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z aplikacją Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint.

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów. Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów. I. KURS ZAWODOWY magazynier z obsługą komputera kod zawodu 413103 1) zajęcie teoretyczne nauki zawodu w ilości min. 80 godzin, 2) zajęcia

Bardziej szczegółowo

Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych

Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i innych. Szkolenie skierowane jest do osób,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Wiadomości podstawowe Praca w programie INTERsoft-IntelliCAD Ustawienia programu Oglądanie rysunku 143 Właściwości 166

Spis treści: Wprowadzenie Wiadomości podstawowe Praca w programie INTERsoft-IntelliCAD Ustawienia programu Oglądanie rysunku 143 Właściwości 166 Spis treści: Wprowadzenie 19 Czym jest INTERsoft-IntelliCAD 20 Dlaczego IntelliCAD od firmy INTERsoft? 20 Zestawienie funkcji INTERsoft-IntelliCAD-a z innymi programami CAD 20 Opis wersji programu 21 Nakładki

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / Jerzy Domański. Gliwice, cop Spis treści

SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / Jerzy Domański. Gliwice, cop Spis treści SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady / Jerzy Domański. Gliwice, cop. 2017 Spis treści Wprowadzenie 9 Część I. Praca z programem 11 Rozdział 1. Wprowadzenie do programu

Bardziej szczegółowo

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz Rysunek map Wstęp do AutoCada Elżbieta Lewandowicz Ustawienia szablonu rysunkowego Kreator ustawień jednostki : liniowe, kątowe, zwrot kąta granice rysunku Przykład organizacji rys. Kreator ustawień: Jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Techniki multimedialne I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja stanowiskowa Poradnik techniczny

Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja stanowiskowa Poradnik techniczny Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja stanowiskowa Poradnik techniczny 1. WYMANAGANIA SYSTEMOWE... 3 2. ROZPOCZĘCIE PROCESU INSTALACJI... 4 3. GŁÓWNY PROCES INSTALACJI... 7 4. AKTYWACJA ZAKUPIONEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa 1. Podstawy obsługi komputera z kasa fiskalną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE I. TEMATY SZKOLEŃ Lublin 15 kwietnia 2010 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Ja i moja przyszłość, w ramach poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Bardziej szczegółowo