I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop"

Transkrypt

1 I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop 1. Kurs Adobe Photoshop poziom podstawowy ma na celu poznanie możliwości programu do obróbki obrazu osobom nie posiadających wykształcenia plastycznego. 2. Liczba uczestników zajęć - 15 uczniów bez ograniczeń wiekowych. 3. Czas trwania zajęć wynosi: 20 godz. 4. Termin realizacji kursu: zgodnie z harmonogramem maks. do dnia r. Kurs powinien zostać zorganizowany w czasie wolnym od nauki szkolnej w miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Zamawiający zaleca aby szkolenia planowane były w dni powszednie w godzinach 14:00-19:00 lub w soboty w godzinach 8:00-18: Od uczestnika kursu wymagana jest podstawowa umiejętność obsługi systemu Windows 6. Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia: - Każdy słuchacz otrzyma podręcznik Adobe Photoshop i zestaw ćwiczeń na płycie CD, a także zaświadczenie ukończenia kursu - Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń, 7. Program zajęć: - Przegląd zastosowań programu w różnych dziedzinach grafiki komputerowej 2D oraz 3D, animacji produkcji filmowo-telewizyjnej, fotografii cyfrowej - Historia edycji obrazu i sposoby jej wykorzystania w procesie twórczym - Specyfika obrazu bitmapowego i formy zapisu - Omówienie Interfejsu użytkownika i kluczowych preferencji programu (ekran, palety i narzędzia) - Podstawowe skróty klawiaturowe - Zarządzanie wielkością dokumentu - zmiana proporcji i rozdzielczości, kadrowanie oraz przekształcenia - Usprawnienie pracy poprzez wykorzystanie przeglądarki Adobe Bridge - Zaznaczenia i maski - przegląd narzędzi i technik zaznaczania wybranych fragmentów obrazu o różnym stopniu skomplikowania krawędzi - Praca na warstwach: kompozycje i kolaże (style warstw, maski i ścieżki) - Ręczna korekcja obrazów cyfrowych: korekta kolorów, kontrastu i ostrości, redukcja szumu i przebarwień, wymiana kolorów i konwersja do skali szarości - Możliwości edycji fotografii w formacie RAW (dodatek Camera Raw) 1

2 - Kreatywny retusz fotografii (z uwzględnieniem tematu i charakteru zdjęcia) - Wprowadzenie do mechanizmu pędzli i techniki pracy z tabletem graficznym - Praca z tekstem: narzędzia typograficzne i komponowanie akapitów - Filtry i efekty specjalne - łączenie technik celem uzyskania pełnej swobody twórczej - Zasady przygotowania obrazu do druku, omówienie modeli kolorów: CMYK, RGB i LAB - Przygotowanie obrazu do publikacji elektronicznej ( , strona WWW i prezentacja multimedialna) 8. Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu j najnowszej wersji programu - Adobe Photoshop 9. Trenerzy muszą posiadać potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uprawnienia do przeprowadzania w/w szkolenia. 10. Miejsce realizacji umowy Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport uczestników na 2

3 II. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu na Animatora czasu wolnego 1. Cel kursu: uzyskanie niezbędnych umiejętności w zakresie organizacji zajęć dla dzieci i dorosłych 2. Termin realizacji szkolenia: r 3. Ilość osób: 15 uczniów, brak ograniczeń wiekowych. 4. Zajęcia odbywać się będą w sobotę, niedzielę i dni powszednie po południu 5. Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport kursantów na 6. Szkolenie powinno obejmować co najmniej 20 h. 7. Program szkolenia Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. - animacja czasu wolnego wprowadzenie teoretyczne - animacja sportowa - PR w pracy animatora czasu wolnego - autoprezentacja - animacja dzieci i młodzieży - trening antystresowy w zawodzie animatora 8. Materiały do szkolenia Do szkolenia konieczne będą materiały edukacyjne na płytach CD lub w postaci broszur scenariusze zajęć animacyjnych, przykłady gier i zabaw do zastosowania w animacji itp. Materiały te mogą być na czas kursu wypożyczane uczestnikom. Zabezpieczenie materiałów do szkolenia należy do wykonawcy. 3

4 III. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Auto CAD poziom podstawowy Kurs Auto CAD I stopień Czas trwania: 30h Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem maks. do dnia r. Liczba uczestników zajęć - 15 uczniów Program kursu: 1. Wprowadzenie do programu AutoCAD a) Elementy ekranu AutoCAD a, dostosowanie pasków narzędzi, menu główne, menu kursora b) Otwieranie, zapisywanie i zamykanie rysunków c) Tworzenie i korzystanie z szablonów d) Cofanie i odtwarzanie wprowadzonych poleceń e) Skróty klawiaturowe f) Zapoznanie się ze zmiennymi systemowymi g) Częściowe wczytywanie i otwieranie rysunku 2. Przestrzeń robocza a) Formatowanie jednostek miary b) Ustawienie granic rysunku 3. Układy współrzędnych a) biegunowy i kartezjański b) globalny i lokalny c) Bezpośrednie wprowadzanie odległości 4. Oglądanie rysunku a) Powiększanie i przesuwanie w czasie rzeczywistym (NFRAGM i ZOOM) b) Podgląd dynamiczny c) Praca w rzutniach sąsiadujących w obszarze d) Modelu Odświeżanie i regenerowanie rysunku 5. Podstawowe elementy rysunkowe a) Tworzenie rysunków przy użyciu linii, okręgów i łuków b) Rysowanie prostokątów, wieloboków, pierścieni, splajnów i punktów c) Szkicowanie d) Linie o nastawialnej szerokości polilinie e) Tworzenie i modyfikowanie multilinii f) Ćwiczenia z poznanych technik projektowych 6. Rysowanie precyzyjne a) Dostosowanie skoku i siatki b) Rysunek aksonometryczny c) Lokalizacja punktów charakterystycznych na obiektach stałe tryby lokalizacji d) Użycie funkcji Auto Track do rysowania obiektów względem innych obiektów e) Wykorzystanie linii konstrukcyjnych: prostej i półprostej f) Kalkulator programu AutoCAD 4

5 7. Konstrukcja i modyfikacja obiektów na rysunku a) Sposoby wyboru obiektów, szybki wybór b) Edycja za pomocą uchwytów c) Polecenia dokonywania zmian, modyfikacji położenia i kształtu obiektów (usuwanie, kopiowanie, obracanie, wymazywanie, przesuwanie, zmiana wielkości obiektów, kopiowanie równoległe, tworzenie szyku prostokątnego i kołowego, lustrzane odbicie, przerywanie, wydłużenie, ucinanie, rozbijanie, fazowanie i zaokrąglanie d) Korzystanie z okna e) Cechy f) Ćwiczenia z poznanych technik projektowych 8. Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów a) Tworzenie i filtrowanie warstw b) Ustawianie bieżącej warstwy c) Widoczność warstw w rysunku d) Sterowanie kolorem i rodzajem linii e) Korzystanie z paska narzędzi f) Przybory 9. Informacje i dane statystyczne a) Pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych b) Informacje o obiektach, czasie wykonania projektu, zasobach systemowych 10. Kreskowanie i wypełnianie obszarów a) Tworzenie i modyfikacja obszarów kreskowanych b) Tworzenie obszarów wypełnionych c) Definiowanie własnych wzorów kreskowania 11. Tworzenie napisów a) Tekst prosty i akapitowy b) Znaki szczególne c) Edycja tekstu oraz cech linii tekstu d) Tworzenie i modyfikowanie stylów tekstu e) Sprawdzanie pisowni f) Tworzenie ułamków g) Ćwiczenia z poznanych technik projektowych 12. Zmiana kolejności wyświetlania obiektów na rysunku a) Bloki, atrybuty i odnośniki zewnętrzne b) Tworzenie, wstawianie i rozbijanie bloków elementów powtarzalnych w projektach c) Zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi d) Przycinanie bloków i odnośników zewnętrznych e) Edycja odnośników i bloków w rysunku f) Definiowanie atrybutów g) Wstawianie obrazów rastrowych do rysunku 5

6 13. Wymiarowanie Tworzenie wymiarów liniowych, normalnych, współrzędnych, kątowych oraz wymiarów promieni a) Szybkie wymiarowanie b) Wymiarowanie szeregowe i od bazy c) Tworzenie linii odniesienia i dodawanie symboli tolerancji geometrycznych d) Edycja wymiarów e) Zarządzanie stylami wymiarowania f) Zapoznanie się ze skalą wymiarowania 14. Design Center Centrum Danych Projektowych a) Praca z wieloma rysunkami w jednej sesji b) Zarządzanie zasobami rysunków (przeglądanie, przenoszenie obiektów między rysunkami) c) Ćwiczenia z poznanych technik projektowych 15. Przygotowanie wydruku a) Środowisko obszaru b) Modelu i obszaru Papieru (Arkusza) c) Tworzenie i ustawiania arkusza do wydruku d) Tworzenie i modyfikowanie rzutni ruchomych i o nieregularnych kształtach e) Kreślenie rysunków f) Podgląd wydruku g) Style wydruku h) Kreślenie na drukarce i do pliku 16. Przestrzeń trójwymiarowa a) Tworzenie podstawowych brył 3D b) Polecenie Orbita 3D c) Lokalny Układ Współrzędnych - LUW d) Podstawowe operacje 3D (przekręć, wyciągnij, suma, różnica, iloczyn, dopasuj) e) Ćwiczenia z poznanych technik projektowych 2. Niezbędne wyposażenie technodydaktyczne Wymagania sprzętowe: Dla 32-bitowego AutoCAD LT 2010 System operacyjny Microsoft Windows XP Professional lub Home Edition (SP2 lub nowszy) Microsoft Windows Vista (w tym edycje Enterprise, Business, Ultimate lub Home Premium, SP1 lub nowszy). Procesor Intel Pentium 4 lub dwurdzeniowy procesor AMD Athlon, 3,0 GHz lub szybszy, z technologią SSE2 1 GB pamięci RAM 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym do zainstalowania programu Ekran 1024 x 768 VGA z obsługą trybu True Color Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza Napęd DVD Dla 64-bitowego AutoCAD LT 2010 System operacyjny Microsoft Windows Vista (w tym edycje Enterprise, Business, Ultimate lub Home Premium, SP1 lub nowszy) bądź Windows XP Professional x64 (z dodatkiem SP2 lub nowszy) Procesor AMD Athlon z technologią SSE2, lub AMD Opteron z technologią SSE2, lub Intel Xeon z technologią SSE2 i obsługą EM64T, lub Intel Pentium 4 z technologią SSE2 i obsługą EM64T 2 GB pamięci RAM 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym do 6

7 zainstalowania programu Ekran 1024 x 768 VGA z obsługą trybu True Color Napęd DVD Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza Drukarka w formacie A3 Każdy z uczestników szkolenia w trakcie kursu powinien mieć do dyspozycji własną stację CAD (komputer przystosowany do pracy w aplikacjach CAD a także manipulator 3D firmy 3Dconnexion). Po zakończeniu kursu wystawiane są certyfikaty ukończenia kursu na dyplomach firmy Autodesk. Jeżeli przeprowadzany będzie EGZAMIN powinien być bezpłatny. Materiały do szkolenia Materiały szkoleniowe powinny być udostępnione przez organizatora kursu. W postaci broszur, materiałów biurowych itp. Wymagania dla uczestników Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość obsługi systemu Windows; 16 godz. ograniczenia wiekowe: brak Wymagania dla kadry prowadzącej zajęcia Kurs powinien być prowadzony przez wysokokwalifikowaną kadrę Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie zamówienia O ubieganie się prowadzenia kursu powinny być to ośrodki szkoleniowe spełniające powyższe kryteria. Miejsce realizacji umowy Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport kursantów na 7

8 IV. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu AutoCAD Architecture stopień I Czas szkolenia: 16 godz. Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem maks. do dnia r. Liczba uczestników zajęć - 15 uczniów Opis kursu: Kurs przeznaczony dla początkujących Użytkowników programu AutoCAD Architecture. Podczas zajęć omawiane są sposoby pracy z podstawowymi obiektami programu takimi jak: ściany, otwory ścienne, stropy, dachy, schody. Uczestnicy uczą się rysowania prostych kondygnacji architektonicznych i generowania rzutów, przekrojów oraz elewacji. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o najnowszą wersję programu - AutoCAD Architecture Program kursu: Interfejs programu Menedżer wyświetlania, Menedżer stylów Praca z paletami, Tworzenie nowego projektu, Tworzenie szablonu projektu Przeglądarka projektu - omówienie Paleta Nawigatora projektu - omówienie - tworzenie poziomów projektu - tworzenie podziałów w poziomach projektu - tworzenie plików projektu w kategoriach Elementy, Konstrukcje Tworzenie obiektu modelu z wykorzystaniem narzędzi AEC Dodawanie siatki konstrukcyjnej - narzędzie siatka osi, modyfikowanie siatki - dodawanie etykiet Ściany - dodawanie ścian (właściwości ścian) - tworzenie nowego stylu ściany - modyfikowanie ścian (profile ścian, modyfikatory przeciągnięcia) Drzwi i okna - wstawianie drzwi i okien - modyfikowanie drzwi i okien - tworzenie nowych stylów okien i drzwi w oparciu o dowolny profil, dodawanie szprosów Zestawy okien i drzwi Ściany kurtynowe - wstawianie ścian kurtynowych (konwersja z poliginii, ściany) Schody i poręcze - wstawianie schodów (właściwości schodów) - modyfikowanie schodów - dodawanie poręczy do schodów - edycja stylu poręczy - modyfikowanie poręczy Stropy - tworzenie stropu - narzędzia modyfikacji stropu - tworzenie nowego stylu stropu - style krawędzi stropu - dodawanie otworów w stropach Dachy i połacie dachowe - dodawanie dachów i połaci dachowych - modyfikowanie dachów i połaci dachowych Elementy konstrukcyjne - wstawianie elementów konstrukcyjnych (słupy i belki, etc) - kreator elementów konstrukcyjnych Tworzenie dokumentacji w AutoCAD Architecture Rzuty - wymiarowanie AEC - etykietowanie obiektów Przekroje i elewacje - tworzenie przekrojów i ich modyfikacja - tworzenie elewacji i ich modyfikacja Pomieszczenia - wstawianie pomieszczeń Zestawienia - dodawanie tabel zestawieniowych (stolarka, ściany, powierzchnie) Wizualizacja w środowisku AutoCAD Architecture Dodawanie kamer, dodawanie świateł, dodawanie otoczenia Rendering: - ustawienia renderingu - zapis renderingu do pliku zewnętrznego Animacja: - kluczowanie - zapis animacji do pliku zewnętrznego Wymagania sprzętowe: Dla 32-bitowego AutoCAD LT 2010 System operacyjny Microsoft Windows XP Professional lub Home Edition (SP2 lub nowszy) Microsoft Windows Vista (w tym edycje Enterprise, Business, Ultimate lub Home Premium, SP1 lub 8

9 nowszy). Procesor Intel Pentium 4 lub dwurdzeniowy procesor AMD Athlon, 3,0 GHz lub szybszy, z technologią SSE2 1 GB pamięci RAM 850 MB wolnego miejsca na dysku twardym do zainstalowania programu Ekran 1024 x 768 VGA z obsługą trybu True Color Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza Napęd DVD Dla 64-bitowego AutoCAD LT 2010 System operacyjny Microsoft Windows Vista (w tym edycje Enterprise, Business, Ultimate lub Home Premium, SP1 lub nowszy) bądź Windows XP Professional x64 (z dodatkiem SP2 lub nowszy) Procesor AMD Athlon z technologią SSE2, lub AMD Opteron z technologią SSE2, lub Intel Xeon z technologią SSE2 i obsługą EM64T, lub Intel Pentium 4 z technologią SSE2 i obsługą EM64T 2 GB pamięci RAM 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym do zainstalowania programu Ekran 1024 x 768 VGA z obsługą trybu True Color Napęd DVD Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza Drukarka w formacie A3 Każdy z uczestników szkolenia w trakcie kursu powinien mieć do dyspozycji własną stację CAD (komputer przystosowany do pracy w aplikacjach CAD a także manipulator 3D firmy 3Dconnexion). Po zakończeniu kursu wystawiane są certyfikaty ukończenia kursu na dyplomach firmy Autodesk. Jeżeli przeprowadzany będzie EGZAMIN powinien być bezpłatny. Materiały do szkolenia Materiały szkoleniowe powinny być udostępnione przez organizatora kursu. W postaci broszur, materiałów biurowych itp. Wymagania dla uczestników Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość obsługi systemu Windows; 16 godzin; ograniczenie wiekowe: brak; liczba osób w grupie: 15 Wymagania dla kadry prowadzącej zajęcia Kurs powinien być prowadzony przez wysokokwalifikowaną kadrę Autoryzowanych Instruktorów Autodeskowych. Miejsce realizacji umowy Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport kursantów na 9

10 V. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Barista Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem maks.: do dnia r. Liczba uczestników zajęć - 15 uczniów bez ograniczeń wiekowych Kurs powinien zostać zrealizowany w czasie wolnym od nauki Program kursu Kurs obejmuje 18 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne wskazane są w formie prezentacji multimedialnych, filmów. Wymaga się, aby liczba godzin praktycznych szkolenia nie była mniejsza niż 60% całkowitej liczby godzin. 1. Zawód i warsztat pracy baristy 2. Kultura picia kawy 3. Historia kawy 4. Gatunki, odmiany kawy i sposoby ich rozróżniania 5. Metody zbioru, proces produkcji: obróbka, proces palenia, parzenie 6. Techniki przygotowania kawy 7. Metody parzenia kawy 8. Sztukę spieniania mleka 9. Nalewanie i wykańczanie kawy oraz napojów mlecznych wraz z techniką latte art. 10. Profesjonalne użytkowanie i konserwacja sprzętu 11. Łączenie kawy z alkoholem 12. Obsługa klienta w kawiarni Szczegółowy harmonogram realizacji kursu wykonawca ustala bezpośrednio z placówką/ szkołą, której uczniowie będą uczestniczyć w kursie. Forma zaliczenia kursu: - egzamin teoretyczny i praktyczny przed osobą upoważnioną do sprawdzenia umiejętności uczniów - certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia Miejsce realizacji przedmiotu umowy Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport kursantów na 10

11 Zamawiający/szkoła może udostępnić nieodpłatnie lokal do przeprowadzenia kursu. Niezbędne wyposażenie techno dydaktyczne Wymagania sprzętowe i produktowe do przeprowadzenia kursu: - Profesjonalne ekspresy ciśnieniowe, młynki do kawy - Minimum 0,5kg kawy oraz 10l mleka dla każdego uczestnika szkolenia - Minimum 10 smaków syropów do kawy oraz sosy do malowania wzorów na kawie Zajęcia teoretyczne prowadzone będą z wykorzystaniem rzutnika i laptopa. Materiały do szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe w formie drukowanej do samodzielnej pracy lub na płytach CD. Wymagania dla kadry prowadzącej zajęcia Wykonawca zapewni prowadzących posiadających merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie do szkolenia młodych adeptów sztuki baristycznej, potwierdzone stosownymi kwalifikacjami, uprawnieniami i doświadczeniem. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie zamówienia: - ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - osoby prawne i fizyczne, posiadające stosowne do przedmiotu zamówienia uprawnienia Kryterium wyboru i cena za usługę Cena kursu obejmuje wszelkie koszty szkolenia wraz z egzaminem i certyfikatem. 11

12 VI. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu bukieciarz - florysta 1. Cel szkolenia: nabycie umiejętności związanych z bukieciarstwem, florystyką i dekoratorstwem. 2. Termin realizacji szkolenia: r 3. Ilość osób: 15 uczniów, ograniczenie wiekowe brak. 4. Zajęcia odbywać się będą w sobotę, niedzielę i dni powszednie po południu 5. Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport uczestników na 6. Szkolenie powinno obejmować co najmniej 25 h. 7. Program szkolenia - wprowadzenie, - teoria barw i kompozycji, - florystyczne zasady kompozycyjne, - narzędzia florysty - materiałoznawstwo, - botanika wprowadzenie, - materiał roślinny, - florystyka okolicznościowa, - sztuka układania kwiatów w naczyniach, - dekoracja kwiatów doniczkowych, - dekoracja stołów, - florystyka ślubna - florystyka żałobna 7. Materiały do szkolenia: Każdy uczestnik otrzyma na własność materiały dydaktyczne w postaci książek (skryptów) o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia. 8. Instruktorzy muszą posiadać potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uprawnienia do przeprowadzania w/w szkolenia 9. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym nabyte wiadomości teoretyczne, po zaliczeniu którego Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu (certyfikaty). 12

13 VII. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu carvingu Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem maks. do dnia r. Liczba uczestników zajęć - 15 uczniów Kurs powinien zostać zrealizowany w czasie wolnym od nauki Program kursu Kurs obejmuje 16 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne wskazane są w formie prezentacji multimedialnych, filmów. Wymaga się, aby liczba godzin praktycznych szkolenia nie była mniejsza niż 60% całkowitej liczby godzin. 1. historia sztuki carvingu 2. narzędzia do carvingu: typy, rodzaje, sposoby używania i konserwacji 3. sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac 4. rzeźbienie motywów kwiatowych w owocach i warzywach takich jak: arbuz, melon, dynia, burak, kalarepa, rzodkiew, ogórek, cukinia, marchew i inne 5. tworzenie dekoracji sztuki carvingu poprzez łączenie pojedynczych rzeźb (tworzenie kompozycji przestrzennej) Szczegółowy harmonogram realizacji kursu wykonawca ustala bezpośrednio z placówką/ szkołą, której uczniowie będą uczestniczyć w kursie. Forma zaliczenia kursu: - egzamin praktyczny przed osobą upoważnioną do sprawdzenia umiejętności uczniów - certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności Miejsce realizacji przedmiotu umowy Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport kursantów na Zamawiający/szkoła może udostępnić nieodpłatnie lokal do przeprowadzenia kursu. Niezbędne wyposażenie techno dydaktyczne Wymagania sprzętowe i produktowe do przeprowadzenia kursu: - Profesjonalne narzędzia do carvingu - Owoce i warzywa do pracy dla kursantów Zajęcia teoretyczne prowadzone będą z wykorzystaniem rzutnika i laptopa. 13

14 Materiały do szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe w formie drukowanej do samodzielnej pracy lub na płytach CD. Wymagania dla kadry prowadzącej zajęcia Wykonawca zapewni prowadzących posiadających merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie do szkolenia młodych adeptów sztuki carvingu, potwierdzone stosownymi kwalifikacjami, uprawnieniami i doświadczeniem. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie zamówienia: - ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - osoby prawne i fizyczne, posiadające stosowne do przedmiotu zamówienia uprawnienia Kryterium wyboru i cena za usługę Cena kursu obejmuje wszelkie koszty szkolenia wraz z egzaminem i certyfikatem. 14

15 VIII. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Kuchnia molekularna 1. Celem szkolenia jest poznanie tajników kuchni molekularnej i możliwości jej zastosowania w gastronomii. 2. Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem maks. do dnia r. 3. Ilość osób: 15 uczniów 4. Zajęcia odbywać się będą w sobotę, niedzielę i dni powszednie po południu 5. Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport uczestników na 6. Szkolenie powinien obejmować 10 h (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) 7. Program szkolenia a) Przedstawienie produktów używanych w kuchni molekularnej b) Kawior z soków owocowych c) Sferyczne ravioli d) Gotowanie w niskich temperaturach e) Technika wędzenia f) Pianki na ciepło i zimno g) Pianka z espuma h) Gotowanie w azocie i) Wykorzystanie kwiatów jadalnych 8. Trenerzy muszą posiadać potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uprawnienia do przeprowadzania w/w szkolenia 9. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym nabyte wiadomości teoretyczne, po zaliczeniu którego Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. 15

16 IX. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu barmańskiego w zakresie podstawowym Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem maks. do dnia r. Liczba uczestników zajęć - 15 uczniów Kurs powinien zostać zrealizowany w czasie wolnym od nauki Program kursu Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne wskazane są w formie prezentacji multimedialnych. Zajęcia praktyczne polegają na samodzielnym przygotowywaniu drinków przez kursantów. Wymaga się, aby liczba godzin praktycznych szkolenia nie była mniejsza niż 60% całkowitej liczby godzin. 1. Wprowadzenie do zawodu barmana 2. Zarys technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 3. Podział i charakterystyka napojów mieszanych 4. Technika miksowania, teoretyczne i praktyczne zastosowanie receptur 5. Wyposażenie i organizacja profesjonalnego baru 6. Miksowanie w stylu wolnym Szczegółowy harmonogram realizacji kursu wykonawca ustala bezpośrednio z placówką/ szkołą, której uczniowie będą uczestniczyć w kursie. Forma zaliczenia kursu: - egzamin teoretyczny i praktyczny przed osobą upoważnioną do sprawdzenia umiejętności uczniów - certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia Miejsce realizacji przedmiotu umowy Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport kursantów na Zamawiający/szkoła może udostępnić nieodpłatnie lokal do przeprowadzenia kursu. Niezbędne wyposażenie techno dydaktyczne Każdy uczestnik szkolenia otrzyma do dyspozycji indywidualne, w pełni wyposażone w wysokiej klasy materiały i sprzęt stanowisko barowe. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą z wykorzystaniem rzutnika i laptopa. Materiały do szkolenia 16

17 Wykonawca zapewni uczestnikom materiały edukacyjne w postaci skryptu/podręcznika do samodzielnej pracy lub na płytach CD. Wymagania dla kadry prowadzącej zajęcia Wykonawca zapewni prowadzących posiadających merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie do szkolenia młodych adeptów sztuki barmańskiej. Wskazane są osoby posiadające minimum 5-letni staż pracy na stanowisku barmana, uczestnicy i laureaci krajowych lub międzynarodowych konkursów barmańskich. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie zamówienia: - ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - osoby prawne i fizyczne, posiadające stosowne do przedmiotu zamówienia uprawnienia Kryterium wyboru i cena za usługę Cena kursu obejmuje wszelkie koszty szkolenia wraz z egzaminem i certyfikatem. 17

18 X. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Magazynier dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych. 1. Cel szkolenia: uzyskanie umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku magazyniera 2. Termin realizacji szkolenia: do dnia r. 3. Ilość osób: 15 uczniów 4. Zajęcia odbywać się będą w sobotę, niedzielę i dni powszednie po południu 5. Zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu transport kursantów na 6. Szkolenie powinno obejmować co najmniej 35 h. 7. Program szkolenia Program szkolenia musi składać się z części teoretycznej (wykładów) i z części praktycznej (zajęcia praktyczne w magazynie), z czego 15 godzin ma być przeznaczone na zajęcia teoretyczne, a 20 godzin na zajęcia praktyczne w magazynie. Program szkolenia musi przygotowywać do zdobycia umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku magazyniera i musi obejmować następujące zagadnienia: a) ogólne informacje o funkcjonowaniu magazynu, b) technologia prac magazynowych, składowanie i magazynowanie, c) zapasy magazynowe, d) organizacja gospodarki magazynowej, e) bhp w transporcie magazynowym, f) zabezpieczenie przeciwpożarowe magazynów. 8. Instruktorzy muszą posiadać potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uprawnienia do przeprowadzania w/w szkolenia 9. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym nabyte wiadomości teoretyczne, po zaliczeniu którego Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu (certyfikaty). 18

19 XI. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Montaż video z wykorzystaniem narzędzi Adobe Premiere dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Kurs Montaż video z wykorzystaniem narzędzi Adobe Premiere" ma na celu poznanie przez uczniów możliwości montażu sekwencji wideo zgodnych z założonym chronometrażem oraz wzbogacenie ich o efekty specjalne, tekstowe i dźwiękowe Liczba uczestników zajęć -15 uczniów bez ograniczeń wiekowych. Czas trwania zajęć wynosi: 20 godz. Termin realizacji kursu: do dnia r. Kurs powinien zostać zorganizowany w czasie wolnym od nauki szkolnej w miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Zamawiający zaleca aby szkolenia planowane były w dni powszednie w godzinach 14:00-19:00 lub w soboty w godzinach 8:00-18:00. Od uczestnika kursu wymagana jest podstawowa umiejętność obsługi systemu Windows Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia: Każdy słuchacz otrzyma podręcznik Adobe Premiere i zestaw ćwiczeń na płycie CD. Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń, Program zajęć: Formaty clipów video różne metody zapisu sekwencji filmowych. Formaty zapisu dźwięku. Przegląd sposobów zapisu filmu przez kamery. Pobieranie obrazu przez Fire Wire (ieee 1394) Ustawienia parametrów filmu w Adobe Premiere Import clipów źródłowych Interfejs i środowisko Adobe Premiere obszary robocze Montaż clipów źródłowych w sekwencje Efekty przejścia dla ujęć Efekty specjalne nakładane na poszczególne ujęcia Efekty napisów w filmie Edycja ścieżki dźwiękowej Podkład i miksowanie dodatkowej ścieżki dźwiękowej podkładu muzycznego Efekty dźwiękowe w Adobe Premiere Eksport zmontowanego filmu do różnych formatów 19

20 Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu najnowszej wersji Adobe Premiere. W gestii realizatora zajęć leży posiadanie zainstalowanej wersji Adobe Premiere. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia kursu jest wykorzystanie komputerów zaopatrzonych w co najmniej 4 Gb pamięci RAM Trenerzy muszą posiadać potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uprawnienia do przeprowadzania w/w szkolenia. Miejsce realizacji umowy - zajęcia powinny być prowadzone na terenie szkoły macierzystej ucznia lub w innej placówce edukacyjnej w miejscowości, będącej siedzibą szkoły. W przypadku wskazania przez wykonawcę innego miejsca realizacji kursu, wykonawca musi zapewnić w cenie kursu Cena kursu obejmuje wszelkie koszty szkolenia wraz z egzaminem i certyfikatem. 20

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów Kształcenie ustawiczne Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy oprogramowania dla placówek oświaty oraz przeprowadzenia kursów specjalistycznych. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu Nowy wymiar zawodu, nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-14-

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA

Oferta szkoleń dla firm i instytucji AKREDYTACJA Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ...

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ... Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r.... ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZSO - 272.2.2012, który będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU 1. Przenośny komputer

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/221/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji

Bardziej szczegółowo