PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 25 września 2012 roku

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 25 września 2012 roku"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 25 września 2012 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie komitetu w/g listy obecności załączonej do protokołu. Na posiedzeniu obecnych jest 15 członków komitetu. Wobec tego podejmowane uchwały będą ważne. Obrady Komitetu protokołowała będzie Mirella Pierzakowska sekretarz Komitetu. Posiedzenie Komitetu otworzył Przewodniczący Komitetu Pan Wiesław Sawicki, który powitał wszystkich uczestników spotkania i przedstawił cel obrad. Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad: 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komitetu i przyjęcie zgłoszonych poprawek. 3. Przedstawienie listy wniosków o dofinansowanie. 4. Złożenie deklaracji bezstronności Członków Komitetu. 5. Powołanie zespołu do oceny wniosków. 6. Ocena formalna wniosków zgodnie z Regulaminem Komitetu. 7. Ogłoszenie oceny formalnej wniosków. 8. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie oceny formalnej. 9. Ocena merytoryczna wniosków. 10. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej wniosków. 11. Wolne glosy, wnioski i zapytania. 12. Zamknięcie posiedzenia. Przewodniczący Komitetu poddał porządek obrad pod głosowanie: 15 członków komitetu głosowało za przyjęciem porządku obrad. Protokół z ostatniego posiedzenia Komitetu przedstawił Sekretarz Mirella Pierzakowska. Do protokołu nie wniesiono żadnych poprawek. Za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia głosowało 15 członków komitetu. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komitetu i poinformował zebranych, że złożono 21 wniosków o dofinansowanie. Sektor publiczny złożył 2 wnioski oraz sektory gospodarczy i społeczny złożyły 19 wniosków. 1. Gmina Drezdenko WD.2.P.I-1/ Gmina Stare Kurowo WD.2.P.I-2/ Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy wsi Słowin WD.2.N.I-3/ Brat Krystyn WD.2.N.I-7/ Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej WD.2.N.I-1/ Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego WD.2.N.I-6/ Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Skwierzynie WD.2.N.I-2/ Wielosekcyjny Klub Sportowy Róża Różanki WD.2.N.I-4/ EPROMIT Cezary Stańczyk WD.2.N.I-5/ AKME Z. Wiśniewski Sp. z o.o. WD.2.N.II-3/ AKME Z. Wiśniewski Sp. z o.o. WD.2.N.II-1/2012

2 12. AKME Z. Wiśniewski Sp. z o.o. WD.2.N.II-2/ P.H.U. Magdalena Wasyluk - WATROS WD.2.N.II-7/ Bogdan Namysł WD.2.N.II-8/ Marek Tatała WD.2.N.II-4/ LE-GUM Tomasz Leśniak WD.2.N.II-6/ Janusz Margan WD.2.N.II-9/ Ernest Krystkiewicz WD.2.N.II-5/ Anna Oźminowska WD.2.N.III-6/ Robert Boch WD.2.N.III-7/ Beata Preiss-Dubaj WD.2.N.III-2/2012 Podjęto Uchwałę Nr 6/133/2012 o powołaniu jednego zespołu do oceny wniosków o dofinansowanie w skład zespołu będą wchodzili wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komitetu. Za podjęciem uchwały głosowało 15 członków komitetu. 1. Pierwszym wnioskiem ocenianym był wniosek Gminy Drezdenko WD.2.P.I-1/2012 Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w miejscowości Lubiewo Wydano 15 Deklaracji Poufności i Bezstronności. 15 członków Komitetu opowiedziało się za oceną operacji. 15 członków komitetu opowiedziało się za oceną operacji. Wydano 15 Kart Oceny Formalnej. 15 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/134/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną, za uchwałą głosowało 15 członków komitetu. Wydano 15 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 15 członków komitetu głosowało za uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. Wydano 15 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA uzyskała 177 : 15 = 11,80 p. 2. Drugim wnioskiem ocenianym był wniosek Gminy Stare Kurowo WD.2.P.I-2/2012 Spotkajmy się pod wspólnym dachem. Wydano 15 Deklaracji Poufności i Bezstronności. Z oceny wycofał się Wiesław Własak, 14 członków komitetu opowiedziało się za oceną operacji. Podjęto Uchwałę Nr 6/135/2012 w sprawie wykluczenia Wiesława Własaka. Za wykluczeniem głosowało 14 członków komitetu, 1 osoba się wstrzymała. Pan Wiesław Własak opuścił posiedzenie o godz Wydano 14 Kart Oceny Formalnej. 14 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/136/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą Wydano 14 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 14 członków komitetu głosowało za uznaniem zgodności operacji z celami LSROR.

3 Wydano 14 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA uzyskała 176 : 14 = 12,57 p. 3. Trzecim wnioskiem ocenianym był wniosek Stowarzyszenia Gospodyń i Gospodarzy wsi Słowin WD.2.N.I-3/2012 WĘDKARZ I KUPAŁA TO PARA DOSKONAŁA ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOWIN 14 członków komitetu opowiedziało się za oceną operacji. Wydano 14 Kart Oceny Formalnej. 14 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/137/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą Wydano 14 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 14 członków komitetu głosowało za nie uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. Wniosek nie podlegał dalszej ocenie. 4. Czwartym wnioskiem ocenianym był wniosek Brata Krystyna WD.2.N.I-7/2012 Modernizacja stołówki i wykonanie parkingu dla ośrodka turystyczno sportowego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna. Wydano 14 Kart Oceny Formalnej. 14 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/138/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą Wydano 14 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 14 członków komitetu głosowało za uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. Wydano 14 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA uzyskała 206 : 14 = 14,71 p. 5. Piątym wnioskiem ocenianym był wniosek Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej WD.2.N.I-1/2012,,Podniebny MIT w Strzelcach Krajeńskich szansą na promocję obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Dobiegniewskie. 14 członków komitetu opowiedziało się za oceną operacji. Wydano 14 Kart Oceny Formalnej. 14 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/139/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą Wydano 14 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 13 członków komitetu głosowało za uznaniem zgodności operacji z celami LSROR, 1 członek komitetu za nie uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. Wydano 14 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA uzyskała 106 : 14 = 7,57 p.

4 6. Szóstym wnioskiem ocenianym był wniosek Fundacji Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego WD.2.N.I-6/2012 Multimedialna promocja obszaru LGR Pojezierze Dobiegniewskie z użyciem portali społecznościowych. Pan Wiesław Własak wrócił na posiedzenie o godz Wydano 15 Deklaracji Poufności i Bezstronności. Wydano 15 Kart Oceny Formalnej. 15 członków komitetu uznało, że wniosek nie spełnia oceny formalnej. Podjęto Uchwałę Nr 6/140/2012, oceniany wniosek nie spełnia oceny formalnej za uchwałą głosowało 14 członków komitetu, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. O godzinie Tomasz Pietruszka opuścił posiedzenie. 7. Siódmym wnioskiem ocenianym był wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Skwierzynie WD.2.N.I-2/2012. Remont kościoła p.w. św. Mikołaja w Skwierzynie Wydano 14 Kart Oceny Formalnej. 14 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/141/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą Wydano 14 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 14 członków komitetu głosowało za uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. Wydano 14 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA uzyskała 191 : 14 = 13,64 p. 8. Ósmym wnioskiem ocenianym był wniosek Wielosekcyjny Klub Sportowy Róża Różanki WD.2.N.I-4/2012 Poprawa bazy i infrastruktura boiska sportowego w różankach. Wydano 14 Kart Oceny Formalnej. 14 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/142/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą Wydano 14 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 8 członków komitetu głosowało za nie uznaniem zgodności operacji z celami LSROR, 6 członków komitetu głosowało za zgodnością operacji z celami LSROR. Wniosek nie podlegał dalszej ocenie. 9. Dziewiątym wnioskiem ocenianym był wniosek EPROMIT Cezary Stańczyk WD.2.N.I-5/2012 Budowa portalu internetowego promującego obszar LGR Pojezierze Dobiegniewskie.

5 Wydano 14 Kart Oceny Formalnej. 14 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/143/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą Wydano 14 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 12 członków komitetu głosowało za nie uznaniem zgodności operacji z celami LSROR, 2 członków komitetu głosowało za uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. Wniosek nie podlegał dalszej ocenie. 10. Dziesiątym wnioskiem ocenianym był wniosek AKME Z. Wiśniewski Sp. z o.o. WD.2.N.II-3/2012 Hangar na sprzęt rybacki wraz z zapleczem sanitarnym, suszarnią grzybów i stanowiskiem sprawiania ryb Z oceny wycofał się Krzysztof Bartkowiak, 13 członków komitetu opowiedziało się za oceną operacji. Podjęto Uchwałę Nr 6/144/2012 w sprawie wykluczenia Krzysztofa Bartkowiaka. Za wykluczeniem głosowało 13 członków komitetu, 1 osoba się wstrzymała. Wydano 13 Kart Oceny Formalnej. 13 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/145/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą głosowało 13 członków komitetu. Wydano 13 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 13 członków komitetu głosowało za uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. Wydano 13 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA uzyskała 149 : 13 = 11,46 p. 11. Jedenastym wnioskiem ocenianym był wniosek AKME Z. Wiśniewski Sp. z o.o. WD.2.N.II-1/2012 Siłownia zewnętrzna Z oceny wycofał się Krzysztof Bartkowiak, 13 członków komitetu opowiedziało się za oceną operacji. Podjęto Uchwałę Nr 6/146/2012 w sprawie wykluczenia Krzysztofa Bartkowiaka. Za wykluczeniem głosowało 13 członków komitetu, 1 osoba się wstrzymała. Wydano 13 Kart Oceny Formalnej. 13 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/147/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą głosowało 13 członków komitetu. Wydano 13 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 12 członków komitetu głosowało za uznaniem zgodności operacji z celami LSROR, 1 członek komitetu głosował za nie uznaniem zgodności z celami LSROR. Wydano 13 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru.

6 OPERACJA uzyskała 131 : 13 = 10,08 p. 12. Dwunastym wnioskiem ocenianym był wniosek AKME Z. Wiśniewski Sp. z o.o. WD.2.N.II-2/2012 Agregat prądotwórczy Z oceny wycofał się Krzysztof Bartkowiak, 13 członków komitetu opowiedziało się za oceną operacji. Podjęto Uchwałę Nr 6/148/2012 w sprawie wykluczenia Krzysztofa Bartkowiaka. Za wykluczeniem głosowało 13 członków komitetu, 1 osoba się wstrzymała. Wydano 13 Kart Oceny Formalnej. 13 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/149/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą głosowało 13 członków komitetu. Wydano 13 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 11 członków komitetu głosowało za uznaniem zgodności operacji z celami LSROR, 2 członków komitetu głosowało za nie uznaniem zgodności z celami LSROR. Wydano 13 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA uzyskała 130 : 13 = 10,00 p. 13. Trzynastym wnioskiem ocenianym był wniosek P.H.U. Magdalena Wasyluk - WATROS WD.2.N.II-7/2012 Zakup sprzętu w celu podniesienia konkurencyjności oraz dochodowości przedsiębiorstwa. Z oceny wycofała się Joanna Dauksza, 13 członków komitetu opowiedziało się za oceną operacji. Podjęto Uchwałę Nr 6/150/2012 w sprawie wykluczenia Joanny Dauksza. Za wykluczeniem głosowało 13 członków komitetu, 1 osoba się wstrzymała. Wydano 13 Kart Oceny Formalnej. 13 członków komitetu uznało, że wniosek nie spełnia oceny formalnej. Podjęto Uchwałę Nr 6/151/2012, oceniany wniosek nie spełnia oceny formalnej za uchwałą głosowało 13 członków komitetu. Wniosek nie podlegał dalszej ocenie. 14. Czternastym wnioskiem ocenianym był wniosek Bogdana Namysł WD.2.N.II-8/2012 Pensjonat Drawiny Wydano 14 Kart Oceny Formalnej. 14 członków komitetu uznało, że wniosek nie spełnia oceny formalnej. Podjęto Uchwałę Nr 6/152/2012, oceniany wniosek nie spełnia oceny formalnej za uchwałą Wniosek nie podlegał dalszej ocenie. 15. Piętnastym wnioskiem ocenianym był wniosek Marka Tatała WD.2.N.II-4/2012

7 Utworzenie ośrodka wypoczynkowego na bazie gospodarstwa rybackiego. Z oceny wycofał się Marek Tatała, 13 członków komitetu opowiedziało się za oceną operacji. Podjęto Uchwałę Nr 6/153/2012 w sprawie wykluczenia Marka Tatały. Za wykluczeniem głosowało 13 członków komitetu, 1 osoba się wstrzymała. Wydano 13 Kart Oceny Formalnej. 13 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/154/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą głosowało 13 członków komitetu. Wydano 13 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 13 członków komitetu głosowało za uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. Wydano 13 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA uzyskała 182 : 13 = 14,00 p. 16. Szesnastym wnioskiem ocenianym był wniosek Prywatnego Przedsiębiorstwa LE- GUM Handel i Serwis Urządzeń Wulkanizacyjnych, Tomasz Leśniak WD.2.N.II- 6/2012 Utworzenie subregionalnego centrum biznesu w Skwierzynie. Wydano 14 Kart Oceny Formalnej. 14 członków komitetu uznało, że wniosek nie spełnia oceny formalnej. Podjęto Uchwałę Nr 6/155/2012, oceniany wniosek nie spełnia oceny formalnej za uchwałą Wniosek nie podlegał dalszej ocenie. 17. Siedemnastym wnioskiem ocenianym był wniosek Janusza Margana WD.2.N.II- 9/2012 Utworzenie obiektu agroturystycznego Z oceny wycofał się Janusz Margan, 13 członków komitetu opowiedziało się za oceną operacji. Podjęto Uchwałę Nr 6/156/2012 w sprawie wykluczenia Janusza Margana. Za wykluczeniem głosowało 13 członków komitetu, 1 osoba się wstrzymała. Wydano 13 Kart Oceny Formalnej. 13członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/157/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą głosowało 13 członków komitetu. Wydano 13 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 13 członków komitetu głosowało za uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. Wydano 13 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA uzyskała 212,03 : 13 = 16,31 p. 18. Osiemnastym wnioskiem ocenianym był wniosek Ernesta Krystkiewicz WD.2.N.II- 5/2012

8 Zielone szkoły i ścieżki edukacyjne w średniowiecznych klimatach Wydano 14 Kart Oceny Formalnej. 14 członków komitetu uznało, że wniosek nie spełnia oceny formalnej. Podjęto Uchwałę Nr 6/158/2012, oceniany wniosek nie spełnia oceny formalnej, za uchwałą Wniosek nie podlegał dalszej ocenie. O godz Andrzej Kwiatkowski opuścił posiedzenie. 19. Dziewiętnastym wnioskiem ocenianym był wniosek Anny Oźminowskiej WD.2.N.III- 6/2012 Adaptacja części budynku mieszkalnego na biuro organizujące szkolenia doradcze powiązane z turystyką pieszą i rowerową Wydano 13 Deklaracji Poufności i Bezstronności. Wydano 13 Kart Oceny Formalnej. 13 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/159/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą głosowało 13 członków komitetu. Wydano 13 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 13 członków komitetu głosowało za nie uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. Wniosek nie podlegał dalszej ocenie. 20. Dwudziestym wnioskiem ocenianym był wniosek Roberta Boch WD.2.N.III-7/2012 Przystań Drawa Wydano 13 Deklaracji Poufności i Bezstronności. Wydano 13 Kart Oceny Formalnej. 13 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/160/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą głosowało 13 członków komitetu. Wydano 13 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 13 członków komitetu głosowało za uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. Wydano 13 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA uzyskała 114 : 13 = 8,77 p. 21. Dwudziestym pierwszym wnioskiem ocenianym był wniosek Beaty Preiss-Dubaj WD.2.N.III-2/2012 Wyposażenie gabinetu lekarskiego przeznaczonego na działalność w zakresie ginekologii i położnictwa w miejscowości Drezdenko zapewniającego wzrost rozwoju gospodarczego. Wydano 13 Deklaracji Poufności i Bezstronności. Wydano 13 Kart Oceny Formalnej. 13 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę Podjęto Uchwałę Nr 6/161/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą głosowało 13 członków komitetu.

9 Wydano 13 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 13 członków komitetu głosowało za nie uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. Wniosek nie podlegał dalszej ocenie. Po ocenie wniosków Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały w sprawie: operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/ nie została wybrana do realizacji ze względu na limit finansowy: Uchwała nr 6/162/2012 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: SPOTKAJMY SIĘ POD WSPÓLNYM DACHEM Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje: W wyniku oceny uznaje się operację pt SPOTKAJMY SIĘ POD WSPÓLNYM DACHEM wniosek nr WD.2.P.I-2/2012, której wnioskodawcą jest Gmina Stare Kurowo; ul. Daszyńskiego 1; Stare Kurowo NIP: REGON Miejsce działania: Gmina: Stare Kurowo 14 za 1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 12,57 punktów i zajęła 1 Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi ,09 zł Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: SPOTKAJMY SIĘ POD WSPÓLNYM DACHEM Wynosi ,63 zł Za przyjęciem uchwały. Uchwała nr 6/163/2012

10 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w miejscowości Lubiewo Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje: W wyniku oceny uznaje się operację pt : Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w miejscowości Lubiewo wniosek nr WD.2.P.I-1/2012, której wnioskodawcą jest Gmina Drezdenko; ul. Warszawska 1; Drezdenko NIP: REGON Miejsce działania: Gmina: Drezdenko 15 za 1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 11,80 punktów i zajęła 2 Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi ,09 zł Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w miejscowości Lubiewo Wynosi ,66 zł Za przyjęciem uchwały głosowało 15 członków komitetu.. Uchwała nr 6/164/2012 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: WĘDKARZ I KUPAŁA TO PARA DOSKONAŁA- ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOWIN Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje: W wyniku oceny uznaje się operację pt : WĘDKARZ I KUPAŁA TO PARA DOSKONAŁA- ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOWIN wniosek nr WD.2.N.I-3/2012, której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy wsi Słowin, Słowin 18; Dobiegniew NIP: REGON Miejsce działania: Gmina: Dobiegniew.

11 14 za Wniosek nie był dalej oceniany Za przyjęciem uchwały. Uchwała nr 6/165/2012 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: Modernizacja stołówki i wykonanie parkingu dla ośrodka turystyczno-sportowego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje: W wyniku oceny uznaje się operację pt : Modernizacja stołówki i wykonanie parkingu dla ośrodka turystyczno-sportowego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna wniosek nr WD.2.N.I-7/2012, której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63; Gorzów Wlkp. NIP: REGON Miejsce działania: Gmina: Strzelce Krajeńskie. 14 za 1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 14,71 punktów i zajęła 1 Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi ,55 zł Wnioskowane dofinansowanie na operację pt Modernizacja stołówki i wykonanie parkingu dla ośrodka turystyczno-sportowego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna Wynosi ,00 zł Za przyjęciem uchwały Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta Uchwała nr 6/166/2012

12 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: Podniebny MIT w Strzelcach Krajeńskich szansą na promocję obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Dobiegniewskie Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje: W wyniku oceny uznaje się operację pt : Podniebny MIT w Strzelcach Krajeńskich szansą na promocję obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Dobiegniewskie wniosek nr WD.2.N.I-1/2012, której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej, ul. Wodociągowa 1a; Strzelce Krajeńskie REGON Miejsce działania: Gmina: Strzelce Krajeńskie. 13 za 1 przeciw 1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 7,57 punktów i zajęła 3 Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi ,55 zł Wnioskowane dofinansowanie na operację pt Podniebny MIT w Strzelcach Krajeńskich szansą na promocję obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Dobiegniewskie Wynosi ,25 zł Za przyjęciem uchwały Uchwała nr 6/167/2012 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: Remont kościoła p.w. św. Mikołaja w Skwierzynie Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje: W wyniku oceny uznaje się operację pt : Remont kościoła p.w. św. Mikołaja w Skwierzynie wniosek nr WD.2.N.I-2/2012, której wnioskodawcą jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja, ul. Plebańska 1; Skwierzyna NIP: REGON Miejsce działania: Gmina: Skwierzyna.

13 14 za 1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 13,64 punktów i zajęła 2 Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi ,55 zł Wnioskowane dofinansowanie na operację pt Remont kościoła p.w. św. Mikołaja w Skwierzynie Wynosi ,51 zł Za przyjęciem uchwały Uchwała nr 6/168/2012 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: Poprawa bazy i infrastruktury boiska sportowego w Różankach Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje: W wyniku oceny uznaje się operację pt : Poprawa bazy i infrastruktury boiska sportowego w Różankach wniosek nr WD.2.N.I-4/2012, której wnioskodawcą jest Wielosekcyjny Klub Sportowy RÓŻA RÓŻANKI, ul. Wiśniowa 6; Różanki NIP: REGON Miejsce działania: Gmina: Kłodawa. 8 za 6 przeciw Wniosek nie był dalej oceniany. Za przyjęciem uchwały Uchwała nr 6/169/2012

14 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: Budowa portalu internetowego promującego obszar LGR Pojezierze Dobiegniewskie Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje: W wyniku oceny uznaje się operację pt : Budowa portalu internetowego promującego obszar LGR Pojezierze Dobiegniewskie wniosek nr WD.2.N.I-5/2012, której wnioskodawcą jest EPROMIT Cezary Stańczyk, ul. Kasztanowa 9; Kłodawa NIP: REGON Miejsce działania: Gmina: Kłodawa 12 za 2 przeciw Wniosek nie był dalej oceniany. Za przyjęciem uchwały Uchwała nr 6/170/2012 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: Hangar na sprzęt rybacki wraz z zapleczem sanitarnym, suszarnią grzybów i stanowiskiem sprawiania ryb Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje: W wyniku oceny uznaje się operację pt : Hangar na sprzęt rybacki wraz z zapleczem sanitarnym, suszarnią grzybów i stanowiskiem sprawiania ryb wniosek nr WD.2.N.II-3/2012, której wnioskodawcą jest AKME Zdzisław Wiśniewski, ul. Wierzbowa 3; Wrocław NIP: REGON Miejsce działania: Gmina: Drezdenko. 13 za 1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 11,46 punktów i zajęła 3

15 Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi ,32 zł Wnioskowane dofinansowanie na operację pt Hangar na sprzęt rybacki wraz z zapleczem sanitarnym, suszarnią grzybów i stanowiskiem sprawiania ryb Wynosi ,56 zł Za przyjęciem uchwały głosowało 13 członków komitetu. Uchwała nr 6/171/2012 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje: W wyniku oceny uznaje się operację pt : SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA wniosek nr WD.2.N.II-1/2012, której wnioskodawcą jest AKME Zdzisław Wiśniewski, ul. Wierzbowa 3; Wrocław NIP: REGON Miejsce działania: Gmina: Drezdenko. 12 za 1 przeciw 1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 10,08 punktów i zajęła 4 Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi ,32 zł Wnioskowane dofinansowanie na operację pt SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA Wynosi ,00 zł Za przyjęciem uchwały głosowało 13 członków komitetu. Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta Uchwała nr 6/172/2012 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje:

16 W wyniku oceny uznaje się operację pt : AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY wniosek nr WD.2.N.II-2/2012, której wnioskodawcą jest AKME Zdzisław Wiśniewski, ul. Wierzbowa 3; Wrocław NIP: REGON Miejsce działania: Gmina: Drezdenko. 11 za 2 przeciw 1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 10,00 punktów i zajęła 5 Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi ,32 zł Wnioskowane dofinansowanie na operację pt AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Wynosi ,00 zł Za przyjęciem uchwały głosowało 13 członków komitetu. Uchwała nr 6/173/2012 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: Utworzenie ośrodka wypoczynkowego na bazie gospodarstwa rybackiego Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje: W wyniku oceny uznaje się operację pt : Utworzenie ośrodka wypoczynkowego na bazie gospodarstwa rybackiego wniosek nr WD.2.N.II-4/2012, której wnioskodawcą jest Gospodarstwo Rybackie Spółka Cywilna, Leon Furmaniak, Marek Tatała NIP: REGON Miejsce działania: Gmina: Strzelce Krajeńskie. 13 za 1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 14,00 punktów i zajęła 2

17 Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi ,32 zł Wnioskowane dofinansowanie na operację pt Utworzenie ośrodka wypoczynkowego na bazie gospodarstwa rybackiego Wynosi ,24 zł Za przyjęciem uchwały głosowało 13 członków komitetu. Uchwała nr 6/174/2012 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: Utworzenie obiektu agroturystycznego Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje: W wyniku oceny uznaje się operację pt : Utworzenie obiektu agroturystycznego wniosek nr WD.2.N.II-9/2012, której wnioskodawcą jest Janusz Margan, Niegosław 49; Drezdenko NIP: Miejsce działania: Gmina: Stare Kurowo. 13 za 1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 16,31 punktów i zajęła 1 Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi ,32 zł Wnioskowane dofinansowanie na operację pt Utworzenie obiektu agroturystycznego Wynosi ,00 zł Za przyjęciem uchwały głosowało 13 członków komitetu. Uchwała nr 6/175/2012

18 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BIURO ORGANIZUJĄCE SZKOLENIA DORADCZE POWIĄZANE Z TURYSTYKĄ PIESZĄ I ROWEROWĄ Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje: W wyniku oceny uznaje się operację pt ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BIURO ORGANIZUJĄCE SZKOLENIA DORADCZE POWIĄZANE Z TURYSTYKĄ PIESZĄ I ROWEROWĄ wniosek nr WD.2.N.III-6/2012, której wnioskodawcą jest Anna Oźminkowska, ul. Łąkowa 49a; Drezdenko NIP: Miejsce działania: Gmina: Drezdenko. 13 za Wniosek nie był dalej oceniany. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 członków komitetu. Uchwała nr 6/176/2012 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: PRZYSTAŃ DRAWA Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje: W wyniku oceny uznaje się operację pt PRZYSTAŃ DRAWA wniosek nr WD.2.N.III-7/2012, której wnioskodawcą jest Robert Boch, ul. Daszyńskiego 14; Krzyż Wielkopolski NIP REGON Miejsce działania: Gmina: Drezdenko. 13 za 1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 8,77 punktów i zajęła 1

19 Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi ,32 zł Wnioskowane dofinansowanie na operację pt PRZYSTAŃ DRAWA Wynosi ,00 zł Za przyjęciem uchwały głosowało 13 członków komitetu. Uchwała nr 6/177/2012 w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: Wyposażenie gabinetu lekarskiego przeznaczonego na działalność w zakresie ginekologii i położnictwa w miejscowości Drezdenko zapewniającego wzrost rozwoju gospodarczego Na podstawie 4 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR - ustala się co następuje: W wyniku oceny uznaje się operację pt Wyposażenie gabinetu lekarskiego przeznaczonego na działalność w zakresie ginekologii i położnictwa w miejscowości Drezdenko zapewniającego wzrost rozwoju gospodarczego wniosek nr WD.2.N.III-2/2012, której wnioskodawcą jest Beata Preiss-Dubaj, Radolinek 36, Czarnków NIP: REGON Miejsce działania: Gmina: Drezdenko. Wniosek nie był dalej oceniany. 13 za Za przyjęciem uchwały głosowało 13 członków komitetu. Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta Na tym posiedzenie zakończono dnia r.

SPOTKAJMY SIĘ POD WSPÓLNYM DACHEM. Budowa Pomostów oraz zagospodarowanie plaży w miejscowości Lubiewo

SPOTKAJMY SIĘ POD WSPÓLNYM DACHEM. Budowa Pomostów oraz zagospodarowanie plaży w miejscowości Lubiewo Lista rankingowa projektów złożonych w IV konkursie Programu PO RYBY 2007-2013. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Miejsce w rankingu Sektor Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 05 grudnia 2011r..

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 05 grudnia 2011r.. PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 05 grudnia 2011r.. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komitetu w/g listy obecności załączonej do protokołu. Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 26 września 2012 roku

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 26 września 2012 roku PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 26 września 2012 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie komitetu w/g listy obecności załączonej do protokołu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 16 kwietnia 2012r..

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 16 kwietnia 2012r.. PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 16 kwietnia 2012r.. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komitetu w/g listy obecności załączonej do protokołu. Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 17 kwietnia 2012 roku

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 17 kwietnia 2012 roku PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 17 kwietnia 2012 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie komitetu w/g listy obecności załączonej do protokołu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu r. PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 12.12.2011r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komitetu w/g listy obecności załączonej do protokołu. Na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 18 kwietnia 2012 roku

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 18 kwietnia 2012 roku PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 18 kwietnia 2012 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie komitetu w/g listy obecności załączonej do protokołu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu r. PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU LOKALNA GRUPA RYBACKA,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE w dniu 08.05.2012r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komitetu w/g listy obecności załączonej do protokołu. Na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Dobiegniewskie

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Dobiegniewskie PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE Z DNIA 5 CZERWCA 2017 ROKU Dnia 5 czerwca 2017 roku w Ośrodku Azyl w Mironicach o godz.16.45

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów złożonych w V konkursie Programu PO RYBY

Lista rankingowa projektów złożonych w V konkursie Programu PO RYBY Lista rankingowa projektów złożonych w V konkursie Programu PO RYBY 2007-2013. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Miejsce w rankingu Sektor Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Programu PO RYBY 2007-2013. Termin składania wniosków o dofinansowanie: 06.02.2012 29.03.

Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Programu PO RYBY 2007-2013. Termin składania wniosków o dofinansowanie: 06.02.2012 29.03. Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Programu PO RYBY 20072013. Termin składania wniosków o dofinansowanie: 06.02.2012 29.03.2012 Miejsce w rankingu 1 P Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ V/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ V/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 11.08.2017 r. PROTOKÓŁ V/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/13 z VI posiedzenia Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński z dnia 15 stycznia 2013 roku

Protokół nr 1/13 z VI posiedzenia Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński z dnia 15 stycznia 2013 roku Protokół nr 1/13 z VI posiedzenia Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński z dnia 15 stycznia 2013 roku Lista obecności - w załączeniu W posiedzeniu brało udział 11 członków. Przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 18.11.2011 r. w Radzyniu Podlaskim

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek w dniu 18.11.2011 r. w Radzyniu Podlaskim Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 18.11.2011 r. w Radzyniu Podlaskim Część I - ogólna 1. Lokalna Grupa Działania Zapiecek" Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 8. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Potencjał i szanse rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków PO Ryby 2007-2013

Potencjał i szanse rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków PO Ryby 2007-2013 Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie Potencjał i szanse rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków PO Ryby 2007-2013 Szkolenie LGR dla gmin Etapy powstawania LGR Powołanie stowarzyszenia LGR

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina, które odbyło się w dniu.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina, które odbyło się w dniu. Miejscowość, data Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina, które odbyło się w dniu. 1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: i odbyło się w (miejscowość, adres, oznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ VII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 03.10.2018 r. PROTOKÓŁ VII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z VII WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGR PARTNERSTWO JEZIOR Z DNIA 06 LUTEGO 2012 R.

PROTOKÓŁ Z VII WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGR PARTNERSTWO JEZIOR Z DNIA 06 LUTEGO 2012 R. PROTOKÓŁ Z VII WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGR PARTNERSTWO JEZIOR Z DNIA 06 LUTEGO 2012 R. Zobacz podjęte uchwały (kliknij)... Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR Partnerstwo Jezior

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VI/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ VI/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 19.09.2018 r. PROTOKÓŁ VI/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r.

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Lista obecności w załączeniu. W posiedzeniu brało udział 39 członków na 108 członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BYTOWSKIE

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BYTOWSKIE PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BYTOWSKIE W dniu 27 czerwca 2016 roku w Bytowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 12 czerwca 2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 12 czerwca 2017 r. Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 12 czerwca 2017 r. W dniu 12 czerwca 2017 roku o godz. 12.30 odbyło się posiedzenie Rady LGD RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych 2. Stwierdzenie quorum 3. Wybór Sekretarzy posiedzenia i Komisji Skrutacyjnej 4. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 103/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 lipca 2018 r.

PROTOKÓŁ 103/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 lipca 2018 r. PROTOKÓŁ 103/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 lipca 2018 r. 103 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr XII/2018 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 19 stycznia 2018 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr XII/2018 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 19 stycznia 2018 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr XII/2018 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 19 stycznia 2018 r. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania nr IV/2017 z dnia r. w Białym Dunajcu

Protokół z posiedzenia Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania nr IV/2017 z dnia r. w Białym Dunajcu Protokół z posiedzenia Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania nr IV/2017 z dnia 28-04-2017r w Białym Dunajcu Protokół w sprawie ponownej wniosków w ramach naboru 3/2016 przez Radę Podhalańskiej Lokalnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 5 GRUDNIA 2017 R.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 5 GRUDNIA 2017 R. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 5 GRUDNIA 2017 R. Ad. 1 i 2 Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otworzył o godzinie 10.00 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB IZ K01/18

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB IZ K01/18 Lista wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Wartość wnioskowanego dofinansowania (PLN) Całkowita wartość

Bardziej szczegółowo

,00 Gmina Giżycko społ ,00 131, ,00

,00 Gmina Giżycko społ ,00 131, ,00 LISTA Rankingowa z dnia 28.06.2012 r. wniosków ocenionych przez Komitet Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie złożonych w pierwszym naborze 2012 w ramach środka 4.1.c z uwzględnieniem wyników oceny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 23 LIPCA 2018 R.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 23 LIPCA 2018 R. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 23 LIPCA 2018 R. Ad. 1 i 2 Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otworzył o godzinie 10.00 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

1/2016/PROW/3.2.2./06 - liczba punktów 17,00; osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do. wyboru operacji. wyboru operacji

1/2016/PROW/3.2.2./06 - liczba punktów 17,00; osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do. wyboru operacji. wyboru operacji Protokół z I Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie 10 października 2016r, godz. 10.00., sala konferencyjna Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15 W dniu 10.10.2016r.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 10.10.2013 r. w Radzyniu Podlaskim

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek w dniu 10.10.2013 r. w Radzyniu Podlaskim Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 10.10.2013 r. w Radzyniu Podlaskim Część I - ogólna 1. Lokalna Grupa Działania Zapiecek" Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 8. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Na protokolanta posiedzenia Rady został wyznaczony pracownik p. Hanna Zawada.

PROTOKÓŁ. Na protokolanta posiedzenia Rady został wyznaczony pracownik p. Hanna Zawada. PROTOKÓŁ W dniu 28.07.2017 r. o godzinie 16:00 w siedzibie LGD Krajna Złotowska Al. Piasta 32 w Złotowie odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania w celu dokonania wyboru operacji z poddziałania

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 09.04.2013 r. w Radzyniu Podlaskim

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek w dniu 09.04.2013 r. w Radzyniu Podlaskim Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 09.04.2013 r. w Radzyniu Podlaskim Część I - ogólna 1. Lokalna Grupa Działania Zapiecek" Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 8. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną i zasady pracy

Bardziej szczegółowo

WYPIS. Repertorium A numer 5396/2011 AKT NOTARIALNY

WYPIS. Repertorium A numer 5396/2011 AKT NOTARIALNY KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA KANCELARIA NOTARIALNA UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, 00-621 WARSZAWA, TEL: +48 22 627 87 60, +48 22 627 87 68; FAX: +48 22 629 72 30 NIP 526-28- 14-870,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komitetu ŁLGR z dnia 18.04.2012r.

Protokół z posiedzenia Komitetu ŁLGR z dnia 18.04.2012r. Protokół z posiedzenia Komitetu ŁLGR z dnia 18.04.2012r. Posiedzenie odbyło się 18 kwietnia 2012r w Biurze Stowarzyszenia Łużycka Lokalna Grupa Rybacka w Lubsku przy ul.kopernika 19. Uczestniczyło w nim

Bardziej szczegółowo

1) pełna nazwa: INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS KOŹMIN WIELKOPOLSKI

1) pełna nazwa: INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS KOŹMIN WIELKOPOLSKI Dane na temat organizacji pozarządowej 1) pełna nazwa: INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS KOŹMIN WIELKOPOLSKI 2) forma prawna: STOWARZYSZENIE 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000126050 4) data

Bardziej szczegółowo

Protokół z II posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady dotyczący rozpatrzenia protestów w ramach naborów nr 1/2017 i 3/2017

Protokół z II posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady dotyczący rozpatrzenia protestów w ramach naborów nr 1/2017 i 3/2017 Protokół z II posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady dotyczący rozpatrzenia protestów w ramach naborów nr 1/2017 i 3/2017 Posiedzenie Dzień I DATA GODZINA MIEJSCE 20.03.2017 r. godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/ Złożenie przez członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji.

PROTOKÓŁ NR I/ Złożenie przez członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji. PROTOKÓŁ NR I/17 Z posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Dolina Noteci dotyczącego oceny i wyboru wniosków złożonych w Naborze nr 1/2017/G w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 07 grudnia 2018 r.

Protokół nr III/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 07 grudnia 2018 r. Protokół nr III/ z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 0 grudnia 0 r. Ad. Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz..00 w sali nr Urzędu Gminy. Prowadził je Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 08 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 08 marca 2017 r. PROTOKÓŁ z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 08 marca 2017 r. W dniu 08 marca (środa) 2017 r. o godz. 13.00 w budynku Domu Strażaka w Skrzyszowie 335 A, odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 3 listopada 2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 3 listopada 2017 r. Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 3 listopada 2017 r. W dniu 3 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Połaniec, 12 stycznia 2017 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły 12 stycznia 2017, Sala Konferencyjna UMiG

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr X/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 18 września 2017 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr X/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 18 września 2017 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr X/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 18 września 2017 r. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie konkurencyjności regionu LGR Zalew Zegrzyński poprzez budowę ośrodka szkoleniowoedukacyjnego ,00 34,8

Wzmocnienie konkurencyjności regionu LGR Zalew Zegrzyński poprzez budowę ośrodka szkoleniowoedukacyjnego ,00 34,8 Lp. Nr wniosku LGRZZ/.../II/2012 TYTUŁ OPERACJI WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWA NIA UŚREDNIONA L. PUNKTÓW PRZYZNANYCH PODCZAS OCENY OPERACJI WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU UWAGI 1 7 Wzmocnienie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ IX/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ IX/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 06.12.2018 r. PROTOKÓŁ IX/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II posiedzenia Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior

PROTOKÓŁ z II posiedzenia Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior Leszno, 3 marca 2017 roku PROTOKÓŁ z II posiedzenia Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Posiedzenie Rady rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BENEFICJENTÓW KTÓRZY NIE OTRZYMJĄ DOFINANSOWANIA KONKURSY "BIELSKA KRAINA" 2011

WYKAZ BENEFICJENTÓW KTÓRZY NIE OTRZYMJĄ DOFINANSOWANIA KONKURSY BIELSKA KRAINA 2011 WYKAZ BENEFICJENTÓW KTÓRZY NIE OTRZYMJĄ DOFINANSOWANIA KONKURSY "BIELSKA KRAINA" 2011 PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA SEKTOR GOSPODARCZY I SPOŁECZNY (LGR-PW/1/2011) Termin naboru: 29.07-26.09.2011

Bardziej szczegółowo

Protokół z I posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania. Partnerstwo dla Rozwoju

Protokół z I posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania. Partnerstwo dla Rozwoju , 05.12. r. Protokół z I posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Rozwoju W dniu 05 grudnia roku o godzinie 16.00 w Gminnym Centrum Informacji w Pietrowicach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

W sumie ilość głosów 14. Średnia ocena 16,733

W sumie ilość głosów 14. Średnia ocena 16,733 Protokół z XV posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka W dolinie Tyśmienicy i Wieprza z dnia 24.4.214 r. dotyczące rozpatrzenia odwołań złożonych do wniosków o dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem:

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu 08.08.2018 r. o godz. 13.00 Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, podanie liczby obecnych, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14⁰⁰ - 15 1 ⁰. Ad.1. Obrady XXIV Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 319/2017 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby z dnia 30 maja 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 13 00 14 10. Ad. 1. Obrady XXIX Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/2017 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI T-Bull S.A.

PROTOKÓŁ nr 1/2017 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI T-Bull S.A. Wrocław, dnia 31 maja 2017. PROTOKÓŁ nr 1/2017 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI T-Bull S.A. odbytego w dniu 31 maja 2017 roku we Wrocławiu W dniu 31 maja 2017 roku we Wrocławiu przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

Wynik głosowania Ilość głosujących 14 Głosy za 13 Głosy przeciw 0 Wstrzymujące się 1

Wynik głosowania Ilość głosujących 14 Głosy za 13 Głosy przeciw 0 Wstrzymujące się 1 Porządek obrad: 1) Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru, do których wpłynęły odwołania 2) Dyskusja oraz podjęcie uchwał o wyborze operacji wybranych do dofinansowania STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

RO Protokół nr XIV/2016 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 23 marca 2016 r.

RO Protokół nr XIV/2016 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 23 marca 2016 r. RO.0002.14.2016 Protokół nr XIV/2016 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 23 marca 2016 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Data rok

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Data rok rotokół z osiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki XXI osiedzenie Rady Data 2--216 rok Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Wieniawie 1. Wypełnienie deklaracji bezstronności

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV.2015 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2015 roku

Protokół Nr XIV.2015 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2015 roku Protokół Nr XIV.2015 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2015 roku Obrady rozpoczęto 16 listopada 2015 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 15:00 tego samego dnia. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Strona1 Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Małe Projekty uznanych

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Data rok

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Data rok Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki XXIV Posiedzenie Rady Data 2-4-217rok Gminne Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie (Gmina Zakrzew) 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 4. Wdrożenie osi 4 - statystyki GŁÓWNYMI CELAMI OSI 4

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 93/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r.

PROTOKÓŁ 93/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r. PROTOKÓŁ 93/2018 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 15 lutego 2018 r. 93 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia,,Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania z dnia 13 marca 2017 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia,,Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania z dnia 13 marca 2017 roku PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia,,Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19,2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VI/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VI/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VI/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu r., godz.14.30

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu r., godz.14.30 Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu 04.02.2019 r., godz.14.30 Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VII/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 09 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VII/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 09 maja 2017 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VII/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 09 maja 2017 r. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące oceny

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/2017 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej w dniu 18 lipca 2017 r.

Protokół nr III/2017 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej w dniu 18 lipca 2017 r. Protokół nr III/2017 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej w dniu 18 lipca 2017 r. pod przewodnictwem Pana Piotra Świderskiego Planowany porządek:

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska W I Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 15 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane uchwały

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu r., godz

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu r., godz Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu 20.05.2019 r., godz. 14.00 Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Ad. 1 Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia posiedzenia. Stwierdziła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO

PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 30 listopada 2018 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 11 00. Ad. 1. Obrady II Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r.

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Ad. 1 Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy. Prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach Początek obrad - godz. 11 Zakończenie obrad - godz. 13 Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul.

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul. PROTOKÓŁ OBRAD zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations z siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 6 w dniu 16 czerwca 2011 W dniu 16 czerwca 2011 roku w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Połaniec, 30 kwietnia 2018 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły Sala Konferencyjna UMiG Połaniec, ul Ruszczańska 27 W dniu 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków LGD Mazurskie Morze w dniu 22 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków LGD Mazurskie Morze w dniu 22 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków LGD Mazurskie Morze w dniu 22 kwietnia 2013 r. W dniu 22 kwietnia 2013 roku o godz. 14:00 w Sali Sesyjnej Referatu Robót Publicznych w Białej Piskiej zebrali się członkowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy Załącznik do uchwały nr III/17/10 Rady Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy z dnia 14.09.2010 REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Chmielnie

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Chmielnie Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z siedzibą w Chmielnie Załącznik do Uchwały nr 67/X/2015 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015r. I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SIEDLISKO

REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SIEDLISKO Załącznik do uchwały nr 2./2016 z dnia 19.10.2016 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Siedlisko REGULAMIN RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SIEDLISKO Rozdział

Bardziej szczegółowo

Jędrzejów, r.

Jędrzejów, r. Jędrzejów,28.12.2016 r. Protokół nr 1 / 2017 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF odbytego w dniu 3 styczeń 2017r. W dniu 3 stycznia 2017 roku w Jędrzejowie,

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY KRZĘCIN V KADENCJI XXXVII SESJA

RADA GMINY KRZĘCIN V KADENCJI XXXVII SESJA PROTOKÓŁ NR 7/2010 SESJI RADY GMINY KRZĘCIN V KADENCJI Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 ROKU Miejsce obrad: Sala Obrad przy Urzędzie Gminy w Krzęcinie. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00. Obecność radnych: w obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa z IV naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny

Lista rankingowa z IV naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny Lista rankingowa z IV naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny L.p. Nr ewidencyjny wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji

Bardziej szczegółowo

Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku.

Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku. Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych, (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny

Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny Lista rankingowa z VI naboru dla działania Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny (średnia ocen wg kryteriów 549 771,43 1 LGR/VI/2014/16

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze w dniu 25 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze w dniu 25 kwietnia 2016 r. REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze w dniu 25 kwietnia 2016 r. 1 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze, zwane dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY

REGULAMIN KOMITETU LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY REGULAMIN KOMITETU LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Komitetu LGR Pradolina Łeby określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Komitetu. 2 Terminy użyte

Bardziej szczegółowo