Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu r. w Radzyniu Podlaskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 09.04.2013 r. w Radzyniu Podlaskim"

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu r. w Radzyniu Podlaskim Część I - ogólna 1. Lokalna Grupa Działania Zapiecek" Radzyń Podlaski, ul. Warszawska Otwarcie posiedzenia r. o godz , posiedzenie otworzył i powitał zebranych Przewodniczący Rady LGD Zapiecek Pan Ireneusz Demianiuk. Na posiedzeniu obecnych było 18 Członków Rady, w związku z powyższym Przewodniczący, na podstawie listy obecności, stwierdził quorum. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Powitanie przez Przewodniczącego Rady. 3. Stwierdzenie quorum. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawy organizacyjne. 6. Ocena wniosków o przyznanie do złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD. 7. Podjęcie uchwał o rekomendowaniu operacji do do bądź jej odrzuceniu. 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji w zakresie poszczególnych działań. 9. Wolne wnioski i zapytania. 10. Zamknięcie obrad. W tym miejscu Przewodniczący poinformował o liczbie złożonych wniosków na Działania: Odnowa i Rozwój Wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty, poinformował, że na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw nie wpłynął żaden wniosek. W tym miejscu Przewodniczący przedstawił także wysokość limitów środków przeznaczonych na konkurs w ramach poszczególnych działań. Następnie przedstawił oraz omówił zawartość materiałów pomocniczych przygotowanych dla Członków Rady. 3. Zakres oceny Wniosek. Załącznik Nr 3a, 3b, 3c i 3d : Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów podlegających ocenie w ramach poszczególnych Działań: 1

2 1. I/O/1/13 Wdrażanie LSR - Odnowa i rozwój wsi : Poprawa estetyki i funkcjonalności miejscowości wiejskich na terenie Gminy Radzyń Podlaski Budowa placu zabaw w Zbulitowie Dużym Gmina Radzyń Podlaski 2. I/O/2/13 Poprawa estetyki i funkcjonalności miejscowości wiejskich na terenie Gminy Radzyń Podlaski Budowa placu zabaw w Płudach Gmina Radzyń Podlaski Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej : 1. I/R/1/13 Rozszerzenie działalności pozarolniczej, poprzez zwiększenie asortymentu usług o ustawianie geometrii kół oraz serwis klimatyzacji w celu zwiększenia pozarolniczego źródła dochodu, poprzez zakup niezbędnych do tego celu urządzeń Bartoś Mirosław 2. I/R/2/13 Budowa hali magazynowej zaplecze dla turystyki i rolnictwa Sosnowski Marcin Małe projekty : 1. I/M/1/13 Biesiada Muzyczna Czyli co nam w duszy gra Fundacja Pro Arte 2. I/M/2/13 Jubileusz 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku 3. I/M/3/13 Pamietajmy Gmina Komarówka Podlaska 4. I/M/4/13 Warsztaty z zakresu ginących zawodów- kowalstwa, dla mieszkańców gminy Radzyń Podlaski Gmina Radzyń Podlaski 5. I/M/5/13 Ludowy festyn promujący gminę Radzyń Podlaski Gmina Radzyń Podlaski 6. I/M/6/13 Nasza polska gęsina nie tylko na Św. Marcina Gmina Czemierniki 7. I/M/7/13 Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów regionalnych dla zespołu śpiewaczego KALINA działającego przy OSP w Wygnance 8. I/M/8/13 Dbajmy o lokalną historię budowa i odnowienie miejsc pamięci związanych z historią gminy Kąkolewnica Ochotnicza Straż Pożarna w Wygnance Gmina Kąkolewnica Na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw nie wpłynął żaden wniosek. 4. Osoby biorące udział w posiedzeniu Członkowie Rady, zgodnie z Uchwałą I/8/6/2012 Walnego Zebrania Członków z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Rady. Załącznik 1. Lista obecności 2

3 Część II - szczegółowa 5. Nabór wniosków Rozpoczęcie naboru wniosków w dniu r. Termin składania wniosków do upłynął w dniu r. Wnioski będące przedmiotem posiedzenia zostały złożone ww. terminie i odnotowane w rejestrze wniosków. 6. Przebieg oceny Odnowa i rozwój wsi: 1. Wniosek Numer: I/O/1/13 Tytuł: Poprawa estetyki i funkcjonalności miejscowości wiejskich na terenie Gminy Radzyń Podlaski Budowa placu zabaw w Zbulitowie Dużym Liczba głosujących: 17, z czego: sektor społeczny 7, sektor gospodarczy 3, sektor Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg kryteriów lokalnych: 23,00 Decyzja w sprawie przyjęcia operacji do do: rekomendowano do lokalnymi kryteriami, nadto uzyskując 63,89 % wszystkich punktów możliwych do zdobycia, przekroczył wymagany limit 60% Z głosowania wyłączył się: Wiesław Mazurek 2. Wniosek Numer: I/O/2/13 Tytuł: Poprawa estetyki i funkcjonalności miejscowości wiejskich na terenie Gminy Radzyń Podlaski Budowa placu zabaw w Płudach Liczba głosujących : 17, z czego: sektor społeczny 7, sektor gospodarczy 3, sektor 3

4 Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg kryteriów lokalnych: 22,88 Decyzja w sprawie przyjęcia operacji do do: rekomendowano do lokalnymi kryteriami, nadto uzyskując 63,55 % wszystkich punktów możliwych do zdobycia, przekroczył wymagany limit 60% Z głosowania wyłączył się: Wiesław Mazurek Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: W tym miejscu sekretarz posiedzenia stwierdził, że w karcie oceny operacji zgodnie z lokalnymi kryteriami dla niniejszego działania w zakresie kryterium Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca w kolumnie Maksymalna liczba punktów wpisano błędną liczbę. W związku z tym błędna jest także liczba w pozycji Suma punktów, zamiast 31 powinna wynosić 30 pkt. W tym miejscu ustalono, że błąd należy traktować jako oczywistą pomyłkę pisarską. 1. Wniosek Numer: I/R/1/13 Tytuł: Rozszerzenie działalności pozarolniczej, poprzez zwiększenie asortymentu usług o ustawianie geometrii kół oraz serwis klimatyzacji w celu zwiększenia pozarolniczego źródła dochodu, poprzez zakup niezbędnych do tego celu urządzeń Liczba głosujących: 18, z czego: sektor społeczny 7, sektor gospodarczy 3, sektor publiczny 8. Ilość oddanych głosów ważnych: 18 Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg kryteriów lokalnych: 19,55 Decyzja w sprawie przyjęcia operacji do do: rekomendowano do lokalnymi kryteriami, nadto uzyskując 65,17% wszystkich punktów możliwych do zdobycia, 4

5 przekroczył wymagany limit 60% Z głosowania wyłączył się: Wniosek Numer: I/R/2/13 Tytuł: Budowa hali magazynowej zaplecze dla turystyki i rolnictwa Liczba głosujących: 18, z czego: sektor społeczny 7, sektor gospodarczy 3, sektor publiczny 8. Ilość oddanych głosów ważnych: 18 Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg kryteriów lokalnych: 24,22 Decyzja w sprawie przyjęcia operacji do do: rekomendowano do lokalnymi kryteriami, nadto uzyskując 80,73 % wszystkich punktów możliwych do Z głosowania wyłączył się: Małe projekty: 1. Wniosek Numer: I/M/1/13 Tytuł: Biesiada Muzyczna Czyli co nam w duszy gra Liczba głosujących: 18, z czego: sektor społeczny 7, sektor gospodarczy 3, sektor publiczny 8. Ilość oddanych głosów ważnych: 18 Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg kryteriów lokalnych: 15,78 5

6 lokalnymi kryteriami, jednak uzyskując 56,36% wszystkich punktów możliwych do zdobycia, nie uzyskał wymaganego limitu 60%. Z głosowania wyłączył się: Wniosek Numer: I/M/2/13 Tytuł: Jubileusz 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej Liczba głosujących: 18, z czego: sektor społeczny 7, sektor gospodarczy 3, sektor publiczny 8. Ilość oddanych głosów ważnych: 18 Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg kryteriów lokalnych: 21,17 lokalnymi kryteriami, nadto uzyskując 75,61 % wszystkich punktów możliwych do Z głosowania wyłączył się: Wniosek Numer: I/M/3/13 Tytuł: Pamietajmy Liczba głosujących: 16, z czego: sektor społeczny 6, sektor gospodarczy 3, sektor Ilość oddanych głosów ważnych: 16 6

7 Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg kryteriów lokalnych: 20,31 lokalnymi kryteriami, nadto uzyskując 72,53 % wszystkich punktów możliwych do Z głosowania wyłączył się: Ireneusz Demianiuk, Elżbieta Zienkiewicz 4. Wniosek Numer: I/M/4/13 Tytuł: Warsztaty z zakresu ginących zawodów- kowalstwa, dla mieszkańców gminy Radzyń Podlaski Liczba głosujących: 17, z czego: sektor społeczny 7, sektor gospodarczy 3, sektor Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg kryteriów lokalnych: 19,35 lokalnymi kryteriami, nadto uzyskując 69,11 % wszystkich punktów możliwych do Z głosowania wyłączył się: Wiesław Mazurek 5. Wniosek Numer: I/M/5/13 7

8 Tytuł: Ludowy festyn promujący gminę Radzyń Podlaski Liczba głosujących: 17, z czego: sektor społeczny 7, sektor gospodarczy 3, sektor Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg kryteriów lokalnych: 20,00 lokalnymi kryteriami, nadto uzyskując 71,43 % wszystkich punktów możliwych do Z głosowania wyłączył się: Wiesław Mazurek 6. Wniosek Numer: I/M/6/13 Tytuł: Nasza polska gęsina nie tylko na Św. Marcina Liczba głosujących: 17, z czego: sektor społeczny 7, sektor gospodarczy 3, sektor Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg kryteriów lokalnych: 20,53 8

9 lokalnymi kryteriami, nadto uzyskując 73,32 % wszystkich punktów możliwych do Z głosowania wyłączył się: Stanisław Paśnik 7. Wniosek Numer: I/M/7/13 Tytuł: Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów regionalnych dla zespołu śpiewaczego KALINA działającego przy OSP w Wygnance Liczba głosujących: 17, z czego: sektor społeczny 6, sektor gospodarczy 3, sektor publiczny 8. Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg kryteriów lokalnych: 21,06 lokalnymi kryteriami, nadto uzyskując 75,21 % wszystkich punktów możliwych do Z głosowania wyłączył się: Andrzej Cap 8. Wniosek Numer: I/M/8/13 Tytuł: Dbajmy o lokalną historię budowa i odnowienie miejsc pamięci związanych z historią gminy Kąkolewnica Liczba głosujących: 17, z czego: sektor społeczny 7, sektor gospodarczy 3, sektor 9

10 Liczba przyznanych punktów w trakcie oceny wg kryteriów lokalnych: 18,88 lokalnymi kryteriami, nadto uzyskując 67,43 % wszystkich punktów możliwych do Z głosowania wyłączył się: Zbigniew Ładny Wnioski i uwagi zgłoszone przez członków Rady nie zgłoszono 8. Zatwierdzenie wyniku oceny Rada Lokalnej Grupy Działania Zapiecek jednogłośnie zatwierdziła listę ocenionych operacji, następnie podjęła uchwały: nr 13/IV/2013 w sprawie wyboru operacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zapiecek konkurs nr I/2013 w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi, uchwałę nr 14/IV/2013 w sprawie wyboru operacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zapiecek konkurs nr I/2013 w zakresie działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, uchwałę nr 15/IV/2013 w sprawie wyboru operacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zapiecek konkurs nr I/2013 w zakresie działania Małe projekty oraz uchwałę nr 16/IV/2013 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do współ z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zapiecek konkurs nr I/2013 w zakresie działania Małe projekty. Prace Rady zakończyły się w dniu r. Przewodniczący: Ireneusz Demianiuk Protokolant: Jakub Sozoniuk (podpisy protokolanta i Przewodniczącego Rady ) Załączniki: 1. Lista obecności 10

11 2. UCHWAŁA Nr 1/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 3. UCHWAŁA Nr 2/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 4. UCHWAŁA Nr 3/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 5. UCHWAŁA Nr 4/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 6. UCHWAŁA Nr 5/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 7. UCHWAŁA Nr 6/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 8. UCHWAŁA Nr 7/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 9. UCHWAŁA Nr 8/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 10. UCHWAŁA Nr 9/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 11. UCHWAŁA Nr 10/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 12. UCHWAŁA Nr 11/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 13. UCHWAŁA Nr 12/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 14. UCHWAŁA Nr 13/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 15. UCHWAŁA Nr 14/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 16. UCHWAŁA Nr 15/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 17. UCHWAŁA Nr 16/IV/2013 RADY Lokalnej Grupy Działania ZAPIECEK z dnia 09 kwietnia 2013 r. 11

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 3227/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia III edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS Podstawy prawne LEADER i RLKS przepisy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r.

Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Karniowice, 14 marca 2013 r. Małe projekty zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej Karniowice, 14 marca 2013 r. Zakres prezentacji: - wniosek i Instrukcja w wersji PROW_413_MP/7/z - wybrane sekcje wniosku (cel operacji, opis

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ - 2008 rok (Tekst jednolity-

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Podsumowanie roku 2012 BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁĄCZNA, MASŁÓW, SUCHEDNIÓW, WĄCHOCK, SPIS TREŚCI LEADER: 1. Funkcjonowanie LGD 2. Badania nad obszarem objętym LGD 3. Informowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ZIELONY PIERŚCIEŃ W LATACH 2008 2012

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) ZIELONY PIERŚCIEŃ W LATACH 2008 2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień, ul. S. Żeromskiego 1, 24-150 Nałęczów, www.zielonypierscien.pl e-mail: lgd@zielonypierscien.pl tel/fax:

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach LGD

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach LGD Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach LGD Oś 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 W ramach osi 4 Leader do wykorzystania jest 787 500 000 Euro, z czego 80%, czyli 630 000 000

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu Znak: OR. 0041-4/07 Protokół nr IV/2007 z IV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej 25 stycznia 2007 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9.00 W sesji udział wzięli: 1. Jan Borucki 2. Wiesław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015

Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 Powiatowy Program na rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2013 z XXIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 27 czerwca 2013r.

Protokół Nr XXIII/2013 z XXIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 27 czerwca 2013r. Protokół Nr XXIII/2013 z XXIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 27 czerwca 2013r. Sesja Rady Gminy odbyła się w Sali narad Urzędu Gminy w Lubominie. Początek obrad o godz.: 10:00 zakończenie

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji listopad 2010 Pomoc w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XV Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 marca 2012r.

P R O T O K Ó Ł z XV Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 marca 2012r. P R O T O K Ó Ł z XV Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 marca 2012r. Zagadnienia: 1. Sprawozdanie z działalności Wójta. 2. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych zgłoszonych na

Bardziej szczegółowo

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy Kraina Łęgów Odrzańskich 1(6) 2012 Egzemplarz bezpłatny Rozrywka Nowy Program Grantowy Pozyskaj dotację z Programu Leader Porozumienie z Saksonią podpisane Nabór na szkolenia Jak pozyskać dotację z działania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo