STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy: 312 [02] Standard wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego moe zawiera wybrane stanowiska dydaktyczne pracowni wykorzystywanych w zawodach: technik telekomunikacji (symbol cyfrowy 311[37]), technik elektronik (symbol cyfrowy311[07]) oraz wszystkie stanowiska dydaktyczne niezbdne w pracowni kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk (symbol cyfrowy 312[02]). Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk konieczne jest zorganizowanie nastpujcych pracowni: I. Pracownia informatyczna (z wyposaeniem typowym dla wszystkich w/w zawodów); II. Pracownia elektroniki i techniki cyfrowej (cz stanowisk dydaktycznych typowych dla zawodów technik elektronik, technik telekomunikacji zbudowanych na bazie istniejcych pracowni: elektrycznej, elektronicznej, układów elektronicznych, układów mikroprocesorowych i mikrokomputerów); III. Laboratorium sprztu komputerowego i teleinformatycznego (obejmuje wszystkie stanowiska dydaktyczne dla zawodu technik teleinformatyk, z których zdecydowana wikszo moe by wykorzystana take jako stanowiska dydaktyczne pracowni do zawodu technik telekomunikacji). I. Pracownia informatyczna 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni informatycznej: tablica szkolna, stolik nauczycielski, nauczycielskie stanowisko komputerowe (serwer pracowni), projektor multimedialny/rzutnik foliogramów, tablica lub ciana projekcyjna, 16- lub 24-portowy switch lub hub, komputerowe stoliki uczniowskie z wysuwan klawiatur (max 16 szt.), krzesła z oparciem (max 16szt.), stacje robocze (komputerowe stanowiska uczniowskie) z oprogramowaniem, stały dostp do Internetu (1Mb/s lub 2x512Mb/s), regulamin pracowni oraz instrukcje bhp, ganica (proszkowa), apteczka pierwszej pomocy, kosz na odpady/mieci, instrukcje do wicze, opisy do oprogramowania. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: komputerowe stanowisko nauczycielskie, komputerowe stanowiska uczniowskie. Kade komputerowe stanowisko uczniowskie umoliwia wykonanie nastpujcych zada: tworzenie i edycja stron WWW, tworzenie i edycji relacyjnych baz danych, 1

2 edycja i obróbka plików graficznych, rysunek techniczny i grafika komputerowej, edycja plików wideo, wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji, edycja i tworzenie plików tekstowych, tworzenie i edycja arkuszy kalkulacyjnych, obserwacja pracy systemów Windows, obserwacja pracy systemów Linux, podstaw programowania (pisanie oprogramowania w rodowisku Delphi; programy Turbo Pascal, Visual Basic itp). 3. Opis infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych Opis dotyczy wszystkich stanowisk a. usytuowanie stanowisk: wszystkie stanowiska powinny by usytuowane w budynku szkoły, np. w jednej z sal lekcyjnych zaadoptowanej jako pracownia informatyczna; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: podłoga antypolizgowa, równa, łatwo zmywalna, w miar moliwoci antystatyczna; właciwe owietlenie (dzienne lub sztuczne punktowe do pracy wieczorem), powierzchnia, co najmniej 40m 2, rolety w oknach lub aluzje; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 1,5-2m 2 (na jedno stanowisko przypada 1-2 uczniówl wielko grupy wiczcej nie moe przekracza 16 uczniów, jednak nie mniej ni dziewiciu); d. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230V zabezpieczona przed przecieniami (zasilanie doprowadzone do serwera oraz kadego stanowiska uczniowskiego zgodnie z obowizujcymi normami), instalacja wodno-kanalizacyjna (w budynku szkoły na tym samym pitrze co pracownia), wentylacja, ogrzewanie. 4. Opis wyposaenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych: Kady ucze powinien mie moliwo wykonywania wszystkich wicze przy tym samym stanowisku komputerowym. Tym samym na kadym stanowisku komputerowym dołczonym do sieci LAN powinna istnie moliwo wykonania wszystkich wicze. Wszystkie stanowiska uczniowskie powinny by wyposaone identycznie, take pod wzgldem oprogramowania Komputerowe stanowisko nauczycielskie a. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego stanowiska dydaktycznego: parametry komputera: procesor Pentium IV, płyta główna z szyn 533MHz, dysk twardy 160GB, pami operacyjna RAM 512MB, karta graficzna 128MB DDR, karta dwikowa z głonikami, napd dyskietek, 2

3 nagrywarka, napd DVD/CD RW, karty we/wy lub dwie karty sieciowe fast ethernet 100Mb/s, urzdzenia peryferyjne: monitor 17, skaner (pod lpt lub usb), drukarka sieciowa (pod lpt lub usb), kamera internetowa, Windows 98, 2000 Professional lub Win XP Professional, Win 2000 Serwer (tylko stanowisko nauczycielskie), Linux EDU-CD; Knopix-CD, Red Hat (Aurox) lub Mandrake, MS Office XP Professional PL, Open Office, MS Studio NET; program typu Corel Draw, oprogramowanie Linux owe na licencji GML (graficzne), oprogramowanie typu firewall, antyspy, antivirus, inne oprogramowanie Komputerowe stanowisko uczniowskie a. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego stanowiska dydaktycznego: parametry komputera: procesor Pentium III 1,2GHz, płyta główna 400MHz, dysk twardy 40GB, pami operacyjna 256MB DDR, napd FDD 1,44, napd CD-ROM, karta graficzna 32MB DDR, karta dwikowa, karta sieciowa ethernet 100Mb/s, urzdzenia peryferyjne: monitor 15 multimedialny (z głonikami), klawiatura, mysz z podkładk; Windows 98, 2000 Professional lub Win XP Professional, Win 2000 Serwer (tylko stanowisko nauczycielskie), Linux EDU-CD; Knopix-CD, Red Hat (Aurox) lub Mandrake, MS Office XP Professional PL, Open Office, MS Studio NET; program typu Corel Draw, oprogramowanie Linux owe na licencji GML (graficzne), oprogramowanie typu firewall, antyspy, antivirus, inne oprogramowanie. II. Pracownia elektroniki i techniki cyfrowej Pomieszczenia przeznaczone na pracowni powinny si znajdowa w budynku szkoły. Wszystkie stanowiska dydaktyczne w tej pracowni mog by stworzone z wybranych stanowisk pracowni wykorzystywanych w zawodach takich jak: technik telekomunikacji, 3

4 technik elektronik. S to pracownie: elektryczna, elektroniczna i układów elektronicznych, układów mikroprocesorowych i mikrokomputerów 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: tablica szkolna, stolik nauczycielski, rzutnik foliogramów, krzesła z oparciem, stoły do wicze, komputerowe dydaktyczne stanowisko uczniowskie z oprogramowaniem (typu DEGEM), biblioteczka zawodowa: instrukcje do wicze, normy, procedury, przepisy prawne oraz bhp, rodki do udzielania pierwszej pomocy (apteczka), rodki ochrony przeciwpoarowej. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko pomiarowe do badania: prdu i napicia stałego, rezystancji, pojemnoci, indukcyjnoci oraz mocy (1), stanowisko pomiarowe do badania obwodów szeregowych i równoległych RL, RC, RLC (2), stanowisko do badania stanów nieustalonych (3), stanowisko do badania transformatorów (4), stanowisko do badania diod prostowniczych i półprzewodnikowych oraz prostowników i stabilizatorów (5), stanowisko do badania tranzystorów i elementów optoelektronicznych (6), stanowisko do badania wzmacniaczy: operacyjnych, m.cz., dwustopniowych sprzonych, ze sprzeniem zwrotnym, rónicowych, mocy (7), stanowisko do badania generatorów sinusoidalnych RC, LC (8), stanowisko do badania cyfrowych układów logicznych (9), stanowisko badaniowe do obserwacji i pomiaru modulacji AM i FM (10), stanowisko do badania odbiorników radiowych (11), stanowisko do badania przetworników A/C i C/A (12), stanowisko do pisania programów wykorzystujcych rozkazy zapisu i odczytu portów (13), stanowisko do pisania i wykorzystywania podprogramów, programów realizujcych rozgałzienia warunkowe i ptle programowe, odmierzania czasu (14), stanowisko do sterowania, testowania i procedury komunikacji w wywietlaczu siedmiosegmentowym, alfanumerycznym, klawiaturze alfanumerycznej (15), stanowisko do operacji na tablicach (16), stanowisko do wykorzystania przerwa w układzie DSM-51 (17), stanowisko do sterowania i obsługi układów modelowych sterowanych mikroprocesorowo (18). 3. Opis infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych: a. usytuowanie stanowisk: wszystkie stanowiska powinny by usytuowane w budynku szkoły, np. w jednej sali lekcyjnej zaadoptowanej jako pracownia elektroniki i techniki cyfrowej lub w kilku salach lekcyjnych, jednake poszczególnym salom (pracowniom) powinny by przyporzdkowane grupy stanowisk wiczeniowych; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: 4

5 podłoga antypolizgowa, równa, łatwo zmywalna, w miar moliwoci antystatyczna, właciwe owietlenie (dzienne lub sztuczne sufitowe do pracy wieczorem), powierzchnia pomieszczenia co najmniej 40m 2, rolety w oknach, aluzje lub zasłony umoliwiajce zaciemnienie pomieszczenia; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 2,0 2,5m 2, liczba uczniów przy jednym stanowisku od 1do 3, ilo stanowisk (stołów) dydaktycznych w pracowni od 5 do 6, wielko grupy wiczcej nie powinna przekracza 15 uczniów (jednak nie mniej ni piciu uczniów); d. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230V (rozdzielnia napicia) zabezpieczona przed przepiciami, główny wyłcznik napicia, wyłczniki przy kadym stanowisku, niezbdne napicia doprowadzone do kadego stanowiska, gniazda napiciowe umieszczone na tablicach elektrycznych przy kadym stanowisku dydaktycznym; instalacja wodno-kanalizacyjna (w budynku szkoły na tym samym pitrze co pracownia); wentylacja (naturalna); ogrzewanie. 4. Opis wyposaenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych 4.1. Stanowisko pomiarowe do badania prdu stałego, rezystancji, indukcyjnoci, pojemnoci oraz mocy zasilacz, rezystor dekadowy do 10kΩ, rezystor suwakowy 30Ω 3kΩ, autotransformator, mostek cyfrowy RLC, kondensatory o rónych pojemnociach, autotransformator do 230V, cewki indukcyjne o rdzeniu powietrznym i ferromagnetycznym, arówki, miernik współczynnika mocy; amperomierz analogowy, woltomierz cyfrowy, woltomierz analogowy, miernik uniwersalny, omomierz; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego program Degem Stanowisko do badania obwodów szeregowych i równoległych RL, RC, RLC, filtrów pasywnych oraz p.cz.. generator do 100kHz, rezystor dekadowy pojemno dekadowa, indukcyjno dekadowa, generator w.cz., wobulator, 5

6 generator o regulowanym poziomie sygnału i regulowanej czstotliwoci, program Degem; cyfrowe mierniki uniwersalne, multimetr V-640, miernik czstotliwoci w.cz., oscyloskop dwukanałowy analogowy; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: płytka SO4201-6S, model laboratoryjny filtrów firmy Lukas Nulle Stanowisko do badania stanów nieustalonych zasilacz do 300V, rezystor dekadowy do 100MΩ, kondensator 4µF; woltomierz cyfrowy, mikroamperomierz cyfrowy, stoper Stanowisko do badania transformatora jednofazowego autotransformator do 250V, rezystor suwakowy, transformator 220V z odczepami po stronie wtórnej; mierniki uniwersalne, miernik współczynnika mocy, dwa watomierze o rónych zakresach napicia i prdu Stanowisko do badania diod półprzewodnikowych, stabilizatorów i prostowników zasilacz z płynn lub skokow regulacj napicia i prdu, rezystor suwakowy, rezystor dekadowy, oscyloskop dwukanałowy; amperomierze, woltomierze, multimetr cyfrowy; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: płytka SO4201-7A, modele prostowników (np. jednopołówkowy, Gretza), laboratoryjny model stabilizatora (kompensacyjny, regulowany) Stanowisko pomiarowe do badania elementów optoelektronicznych i tranzystorów 2 zasilacze stabilizowane do 20V, autotransformator do 250V, zestaw elementów optoelektronicznych (fototranzystor, fotodioda, fotorezystor); multimetry cyfrowe; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: 6

7 płytka SO4201-7B, model do badania tranzystora Stanowisko pomiarowe do badania wzmacniaczy zasilacz stabilizowany 15V, zasilacz stabilizowany symetryczny, generator 1MHz, generator w. cz., generator o regulowanym poziomie sygnału 10V (-60dB) i regulowanej czstotliwoci (1Hz- 300kHz), rezystory dekadowe, oscyloskop dwukanałowy, wobulator; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych multimetry cyfrowe, miernik czstotliwoci m. cz. i w. cz.; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele laboratoryjne wzmacniaczy firmy Lukas Nulle: m.cz. na tranzystorze polowym; dwustopniowego o sprzeniu bezporednim; operacyjnego pracujcego w rónych układach pracy; rónicowego; mocy, płytka SO4201-7J Stanowisko pomiarowe do badania generatorów zasilacz stabilizowany, generator o regulowanym poziomie sygnału 10V (-60dB) i regulowanej czstotliwoci (1Hz - 300kHz), rezystory dekadowe, oscyloskop dwukanałowy; multimetry cyfrowe, miernik czstotliwoci; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: model laboratoryjny generatora RC i LC firmy Lukas Nulle Stanowisko pomiarowe do badania cyfrowych układów logicznych zasilacz stabilizowany, generator o wyjciu TTL (5V), rezystory dekadowe; multimetry cyfrowe, oscyloskop dwukanałowy, miernik i nadajnik stanów logicznych firmy Lucas Nulle, tablica do badania układów TTL; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele laboratoryjne firmy Lukas Nulle: przerzutników; komparatora; do badania przerzutników poziomem i zboczem; do badania liczników asynchronicznych i synchronicznych; do badania multiplekserów i demultiplekserów; do badania sumatorów Stanowisko badaniowe do obserwacji i pomiaru modulacji AM i FM zasilacz stabilizowany symetryczny, generator o regulowanym poziome sygnału i czstotliwoci do 100kHz z wyjciem sinusoidalnym i prostoktnym; 7

8 multimetr cyfrowy; oscyloskop dwukanałowy; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele laboratoryjne do badania modulacji AM i FM firmy Lukas Nulle Stanowisko pomiarowe do badania odbiorników radiowych zasilacz stabilizowany, generator w. cz. i m. cz., wobulator; miernik czstotliwoci w.cz., miernik mocy wyjciowej, miernik zniekształce nieliniowych, multimetry cyfrowe; oscyloskop dwukanałowy, c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: model radioodbiornika z wyprowadzeniem wyj i wej poszczególnych obwodów (wejciowych, heterodyny, wzmacniacza p. cz., dyskryminatora, filtrów p.cz.) Stanowisko do badania przetworników A/C i C/A zasilacz stabilizowany symetryczny, stabilizowany o wyjciu TTL (5V), zasilacz stabilizowany z płynn regulacj napicia; multimetr cyfrowy, oscyloskop dwukanałowy; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele laboratoryjne przetworników A/C i C/A firmy Lukas Nulle, nadajnik sygnałów cyfrowych, dydaktyczny system mikroprocesorowy DSM- 51 z procesorem Stanowisko do pisania programów wykorzystujcych rozkazy zapisu i odczytu portów komputer klasy IBM/PC (PG PII 300MHz, 32MB RAM, karta grafiki VGA, dysk twardy 4,3GB, FDD, karta dwikowa, Monitor 15 ); dydaktyczny system mikroprocesorowy CA-80 z procesorem Z-80, port szeregowy 232C wykonany dla systemu CA-80, dydaktyczny system mikroprocesorowy DSM-51 z procesorem Stanowisko do pisania i wykorzystywania podprogramów, programów realizujcych rozgałzienia warunkowe i ptle programowe, odmierzania czasu jak w punkcie Stanowisko do sterowania, testowania i procedury komunikacji w wywietlaczu: siedmiosegmentowym, alfanumerycznym, klawiaturze alfanumerycznej komputer klasy IBM/PC (PG PII 300MHz, 32MB RAM, karta grafiki VGA, dysk twardy 4,3GB, FDD, karta dwikowa, Monitor 15 ), wywietlacz siedmiosegmentowy i alfanumeryczny LCD, klawiatura matrycowa i przegldana sekwencyjnie; 8

9 dydaktyczny system mikroprocesorowy CA-80 z procesorem Z-80, port szeregowy 232C wykonany dla systemu CA-80, dydaktyczny system mikroprocesorowy DSM-51 z procesorem Stanowisko do operacji na tablicach komputer klasy IBM/PC (PG PII 300MHz, 32MB RAM, karta grafiki VGA, dysk twardy 4,3GB, FDD, karta dwikowa, Monitor 15 ); dydaktyczny system mikroprocesorowy CA-80 z procesorem Z-80, port szeregowy 232C wykonany dla systemu CA-80, dydaktyczny system mikroprocesorowy DSM-51 z procesorem Stanowisko do wykorzystania przerwa w układzie DSM-51 komputer klasy IBM/PC (PG PII 300MHz, 32MB RAM, karta grafiki VGA, dysk twardy 4,3GB, FDD, karta dwikowa, Monitor 15 ); dydaktyczny system mikroprocesorowy CA-80 z procesorem Z Stanowisko do sterowania i obsługi układami modelowymi, sterowanymi mikroprocesorowo komputer klasy IBM/PC (PG PII 300MHz, 32MB RAM, karta grafiki VGA, dysk twardy 4,3GB, FDD, karta dwikowa, Monitor 15 ), zasilacz +15V; dydaktyczny system mikroprocesorowy CA-80 z procesorem Z-80, port szeregowy 232C wykonany dla systemu CA-80, dydaktyczny system mikroprocesorowy DSM-51 z procesorem 8051, przykładowe modele dydaktyczne: uliczna sygnalizacja wietlna z przystawk, silnik krokowy z przystawk, alarm domowy z przystawk, mieszalnik z przystawk, tunel z wentylacj i sygnalizacj wietln z przystawk, układ watchdog. III. Laboratorium sprztu komputerowego i teleinformatycznego 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: tablica szkolna, stolik nauczycielski, nauczycielskie stanowisko komputerowe (serwer pracowni), projektor multimedialny/rzutnik foliogramów, tablica lub ciana projekcyjna do rzutnika lub projektora, 24-portowy switch lub hub, komputerowe stoliki uczniowskie z wysuwan klawiatur (max 16 szt.), krzesła z oparciem (max 16szt.), stacje robocze (komputerowe stanowiska uczniowskie) z oprogramowaniem, stały dostp do Internetu (co najmniej 2x512Mb/s ze stałymi adresami IP), stoły (uczniowskie) do wicze (4-5 szt.). 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: komputerowe stanowisko nauczycielskie (serwer pracowni) (1), komputerowe stanowisko uczniowskie (2), stanowisko do badania instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych (3), 9

10 stanowisko do badania instalacji i konfiguracji komputerowych systemów zabezpiecze sieciowych.(4), stanowisko do badania przeprowadzania backup ów i tzw. szybkiej instalacji dysku systemowego (5), stanowisko do badania instalacji i konfiguracji modemów telekomunikacyjnych (6), stanowisko do badania instalacji i konfiguracji protokołów teleinformatycznych (7), stanowisko do badania zarzdzania sieci LAN oraz podstawowymi usługami w sieci IP (8), stanowisko badania telefonii komórkowej (bezprzewodowej) (9), stanowisko do badania systemów telewizji satelitarnej (10), stanowisko warsztatowo-montaowe do tworzenia okablowania strukturalnego (11), stanowisko laboratoryjne do badania okablowania strukturalnego (12), stanowisko do badania teleinformatycznych systemów abonenckich (13), stanowisko do badania systemów telefonii komputerowej CTI (14), stanowisko laboratoryjno-montaowe do budowy i konfiguracji komputera/serwera PC (15), stanowisko do badania budowy i konfiguracji sieci komputerowych (16), stanowisko do badania konfigurowania i administrowania sieci WLAN 2,4GHz (17), stanowisko symulacyjno-treningowe do badania i obserwacji pracy systemów i sieci teleinformatycznych (18). 3. Opis infrastruktury laboratorium sprztu komputerowego i teleinformatycznego oraz wszystkich stanowisk dydaktycznych a. usytuowanie stanowisk: wszystkie stanowiska powinny by usytuowane w budynku szkoły, np. w jednej sali lekcyjnej zaadoptowanej jako laboratorium sprztu komputerowego i teleinformatycznego lub w kilku salach lekcyjnych, jednake poszczególnym salom (laboratoriom) powinny by przyporzdkowane grupy stanowisk wiczeniowych, w przypadku koniecznoci adoptowania wicej ni jednego pomieszczenia jako laboratorium, powinny one bezporednio ssiadowa ze sob (jednake nie przez korytarz); b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: podłoga antypolizgowa, równa, łatwo zmywalna, w miar moliwoci antystatyczna, do kadego stanowiska komputerowego oraz stołu wiczeniowego powinny by doprowadzone listwy montaowe (do prowadzenia okablowania strukturalnego), celem połczenia dowolnego stołu z dowolnym stanowiskiem komputerowym lub dowolnego stanowiska komputerowego z innym stanowiskiem, właciwe owietlenie (dzienne lub sztuczne sufitowe do pracy wieczorem), powierzchnia pomieszczenia co najmniej 42m 2, rolety w oknach, aluzje lub zasłony umoliwiajce zaciemnienie pomieszczenia; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 2-2,5m 2 (w przypadku stołów wiczeniowych), 1-1,5m 2 (w przypadku stanowisk komputerowych), liczba uczniów przy jednym stanowisku: 1 2 (przy jednym stanowisku komputerowym), 2 4 (przy jednym stole wiczeniowym lub jednoczenie przy stole i stanowisku komputerowym), liczba stanowisk (stołów wiczeniowych) dydaktycznych w pracowni: 4 max 5, liczba stanowisk komputerowych: max 16, liczebno grupy wiczcej: nie powinna przekracza 16 uczniów, jednak nie mniej ni omiu; d. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: 10

11 instalacja elektryczna 230V (rozdzielnia napicia) zabezpieczona przed przepiciami, główny wyłcznik napicia, wyłczniki przy kadym stanowisku wiczeniowym, niezbdne napicia doprowadzone do kadego stanowiska, gniazda napiciowe umieszczone na tablicach elektrycznych przy kadym stanowisku dydaktycznym, instalacja wodno-kanalizacyjna (w budynku szkoły na tym samym pitrze co pracownia), wentylacja (naturalna), ogrzewanie. 4. Opis wyposaenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych Kady ucze powinien mie moliwo wykonywania wszystkich wicze przy tym samym stanowisku komputerowym. Tym samym, przy kadym stanowisku komputerowym dołczonym do sieci LAN powinien istnie moliwo wykonania wszystkich wicze zwizanych z tymi stanowiskami. Wszystkie komputerowe stanowiska uczniowskie powinny by wyposaone identycznie pod wzgldem sprztu, peryferii jak i oprogramowania. Natomiast stanowiska teleinformatyczne (stoły) powinny mie moliwo współpracy ze stanowiskami komputerowymi, dlatego te powinny by usytuowane w tym samym pomieszczeniu lub w jego bezporednim ssiedztwie Komputerowe stanowisko nauczycielskie a. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów parametry komputera: procesor Pentium IV, płyta główna z szyn 533MHz, dysk twardy 160GB, kiesze typu RH na dysk twardy, pami operacyjna RAM 512MB, karta graficzna 128MB DDR, karta dwikowa z głonikami, napd dyskietek FDD, nagrywarka, napd DVD/CD RW, karty we/wy lub dwie karty sieciowe fast ethernet 100Mb/s; urzdzenia peryferyjne: monitor 17, skaner (pod lpt lub usb), drukarka sieciowa (pod lpt lub usb), kamera internetowa Komputerowe stanowisko uczniowskie a. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów parametry komputera: procesor Pentium III 1,2GHz, płyta główna 400MHz, dysk twardy 40GB, kiesze typu RH na dysk twardy, pami operacyjna 256MB DDR, napd FDD 1,44, napd CD-ROM, karta grafiki 32MB DDR, 11

12 karta dwikowa, dwie karty sieciowe, w tym jedna typu ethernet 100Mb/s lub karta sieciowa i modem, pracujcy w standardzie min: V.90 (opcjonalnie modem zewntrzny); urzdzenia peryferyjne: monitor 15 multimedialny (z głonikami), klawiatura, mysz z podkładk Stanowisko do badania instalacji, konfiguracji i zarzdzania systemami operacyjnymi przełcznik lub koncentrator 8-portowy; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie skrtka UTP; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów dwa komputerowe stanowiska uczniowskie jak w pkt 4.2, z których jedno bdzie pełniło rol serwera, a drugie stacji roboczej; płyty instalacyjne systemu Windows XP Professional oraz Windows 2003 Server; płyty instalacyjne systemu Linux (np. Aurox 10.2), pakiety ródłowe; płyty instalacyjne systemu Novell 6.0 (opcjonalnie); d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja do wiczenia Stanowisko do badania instalacji i konfiguracji komputerowych systemów zabezpiecze sieciowych a. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów komputerowe stanowisko uczniowskie jak w pkt 4.2; pakiet antywirusowy (np. Kaspersky Anti-Virus, Norton System Works lub AVK); oprogramowanie typu firewall dla systemu Windows (np. Zone Alarm lub Kerio Personal Firewall); zainstalowany system Linux; pakiety ródłowe systemu Linux; oprogramowanie słuce do szyfrowania danych (np. TopSecret Next Generation); program słucy do monitorowania aktywnoci sieciowej sniffer (np. CommView); b. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, akty prawne dotyczce uytkowania sieci Internet, instrukcja do wiczenia Stanowisko do badania przeprowadzania backup ów i tzw. szybkiej instalacji dysku systemowego a. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów 12

13 komputerowe stanowisko uczniowskie jak w pkt 4.2 z dostpem do Internetu, nagrywarka CD/RW lub DVD; zainstalowany system Windows XP Professional, zainstalowany system Linux (np. Aurox 10.2), oprogramowanie słuce do tworzenia obrazów dysków (np. Norton Ghost), oprogramowanie słuce do nagrywania płyt CD; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie dyskietki, płyty CD; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, akty prawne dotyczce uytkowania sieci Internet, instrukcja do wiczenia wraz z opisami wszystkich zastosowanych programów Stanowisko do badania instalacji i konfiguracji modemów telekomunikacyjnych modem analogowy wewntrzny (np. firmy MICROCOM), modem analogowy zewntrzny, modem ISDN wewntrzny (np. firmy Fritz) lub zewntrzny (np. firmy RWT), modem DSL (np. Flowpoint 2200 lub Xpeed X320R) - 2szt.; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie skrtka komputerowa UTP, przewód telefoniczny, kabel RS 232 do programowania modemów DSL, łcze telefoniczne analogowe, łcze ISDN; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów komputerowe stanowisko uczniowskie jak w pkt 4.2 z portem LPT, RS 232 oraz dostpem do Internetu, sterowniki do zastosowanych modemów, płyta instalacyjna uywanego systemu Windows, oprogramowanie do wykrywania i monitorowania aktywnoci sieciowej (np. CommView); d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja do wiczenia, instrukcja programowania modemu DSL Stanowisko do badania instalacji i konfiguracji protokołów teleinformatycznych a. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów komputerowe stanowisko uczniowskie jak w pkt 4.2 z dostpem do Internetu, zainstalowany system Windows XP Professional, zainstalowany system Linux, oprogramowanie do monitorowania aktywnoci sieciowej (np. CommView); 13

14 b. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja do wiczenia wraz z opisem protokołów uywanych w wykorzystanych systemach operacyjnych Stanowisko do badania zarzdzania sieci LAN oraz podstawowymi usługami w sieci IP a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla danego zawodu: przełcznik lub koncentrator 8-portowy; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie skrtka UTP; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów dwa komputerowe stanowiska uczniowskie jak w pkt 4.2; z dostpem do Internetu, zainstalowany system Windows 2000 Server lub Windows 2003 Server, zainstalowany system Linux, pakiety ródłowe Linux, oprogramowanie do monitorowania pracy sieci (np. CommView lub Essential NetTools), oprogramowanie ftp dla systemu Windows: serwer (np. BulletProf Server) oraz klient (np. Total Commander), oprogramowanie systemu zdalnego wywietlania i sterowania VNC, program do obsługi poczty elektronicznej (np. Outlook Express); d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja do wiczenia wraz z opisem uywanych programów Stanowisko badania telefonii komórkowej (bezprzewodowej) a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: aparaty telefoniczne typu: NOKIA 3210, SIEMENNS C-25 lub inne; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie przewody (zestaw kabli) PC: do potu USB (1.1 lub 2.0) do popularnych telefonów komórkowych typu: NOKIA, SIEMENS, MOTOROLA, ALCATEL lub innych, płyty CD-R lub CD-RW; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu: komputerowe stanowisko uczniowskie jak w pkt 4.2 z wolnym portem USB 1.1 lub 2.0 i dostpem do Internetu, oprogramowanie typu: Mobile Phone Tools w j. polskim obsługujce dzwonki, tapety, wygaszacze, ksik telefoniczn (adresow), mp3, organizer, SMS, EMS, MMS, GPRS, zdjcia, filmy i wymienne karty pamici, sterowniki dla Windows 98, 98SE, 2000, XP, firmware (soft) do aparatów telefonii komórkowej (np: NOKIA, SIEMENS itp.); d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, opis obsługi oprogramowania, instrukcja do wiczenia. 14

15 4.10. Stanowisko do badania systemów telewizji satelitarnej a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: miernik poziomu sygnału (przelotowy), kabel szeregowy i równoległy (msko-mski), antena satelitarna o rednicy min 90cm, konwerter satelitarny do anteny czuło 0,7 mv, osprzt do mocowania anteny (polarmont + obrotnica lub siłownik z pozycjonerem), monitor telewizyjny, kompas lub busola; model cyfrowego tunera satelitarnego do odbioru programów FTA (np. firmy NOKIA, FERGUSON ) z portem Centronics LPT, RS 232 lub USB (1.1 lub 2.0); c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kabel satelitarny koncentryczny, zakrcany wtyk satelitarny typu F (zakoczenie kabla satelitarnego), przewód połczeniowy do sterowania obrotnic, Euro-złcze (msko-mskie), klucze płaskie lub oczkowe (do ustawiania anteny); d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów komputerowe stanowisko uczniowskie jak w pkt 4.2 z portem LPT, RS 232 lub USB (1.1 lub 2.0) oraz dostpem do Internetu, oprogramowanie do aktualizacji firmware a (softu) w tunerze satelitarnym; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, stanowiska: normy prawne dotyczce zagadnie telewizji naziemnej i satelitarnej, gospodarka czstotliwociami, instrukcja do wiczenia Stanowisko warsztatowo-montaowe do tworzenia okablowania strukturalnego lutownica transformatorowa lub stacja lutownicza, obcinarka do drobnych elementów i przewodów elektrycznych, cigacz izolacji do przewodów: elektrycznych, koncentrycznych, UTP, STP oraz wiatłowodowych (opcjonalnie), zaciskarki do złczy: koncentrycznych, modularnych RJ10, RJ11, RJ12, RJ45; do złczy typu krone, do złczy F, do złczy wiatłowodowych (opcjonalnie); model tablicy montaowej do prowadzenia przewodów (opcjonalnie), np. płyta pilniowa; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie przewody koncentryczne typu RG58, RG59 lub RG6, skrtka UTP, STP lub FTP, przewód telefoniczny 4-yłowy, przewód wiatłowodowy (opcjonalnie), przewód do złczy typu krone, wtyki F do przewodów koncentrycznych, wtyki RJ-11, RJ-45, wtyki BNC do przewodów koncentrycznych, łczówka typu krone - szt. 2; 15

16 d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja do wiczenia, opisy złcz, sposobów połcze, rodzajów połcze, rodzajów kabli, normy BN, PN Stanowisko laboratoryjne do testowania okablowania strukturalnego a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: tester okablowania strukturalnego do przewodów koncentrycznych oraz UTP i STP, szukacz par przewodów z sond indukcyjn i generator akustyczny z głonikiem, miernik rezystancji, ródło wiatła laserowego do włókien wiatłowodowych jedno- lub wielomodowych (opcjonalnie), miernik mocy optycznej lub lokalizator ruchu optycznego (detektor modulacji wizki optycznej )(opcjonalnie); tablica montaowa z listwami do prowadzenia przewodów okablowania strukturalnego (opcjonalnie); c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja do wiczenia, instrukcje obsługi urzdze pomiarowych, Leksykon Teleinformatyka, Vademecum teleinformatyka cz. II i III wyd. IDG Stanowisko do badania teleinformatycznych systemów abonenckich a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: szukacz par przewodów z sond indukcyjn + generator akustyczny, nó krone; centrala abonencka PABX małej pojemnoci (np. Slican NCT ), aparat telefoniczny analogowy (2 szt.), telefon systemowy (w przypadku centrali Slican ATS-20)(szt.1); c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie głowice krone rozłczne (5szt), gniezdnik krone 50-parowy, szafka krone 50-parowa, przewody krosownicze, gniazda telefoniczne natynkowe (3-4 szt.), kabel RS 232 do programowania centrali, skrtka UTP, kabel telefoniczny (2 szt.), łcze telefoniczne analogowe, łcze telefoniczne ISDN; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów komputerowe stanowisko uczniowskie jak w pkt 4.2 z portem RS 232, narzdzie do programowania centrali (w przypadku centrali Slican - Winserwnct), program do zarzdzania taryfikacj (w przypadku centrali Slican - Wtaryfnct); 16

17 e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja do wiczenia, instrukcje programowania i obsługi centrali Stanowisko do badania systemów telefonii komputerowej CTI przełcznik lub koncentrator 8 portowy; centrala abonencka PABX małej pojemnoci (np. Slican NCT ), aparat telefoniczny systemowy (w przypadku centrali Slican ATS-20) 1 szt.; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kabel UTP do przyłczenia komputerów do switch a, kabel RS 232 do połczenia serwera CTI z central, kabel telefoniczny; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów dwa komputerowe stanowiska uczniowskie jak w pkt 4.2, z których jedno bdzie pełniło rol serwera CTI, a drugie klienta tej usługi, oprogramowanie CTI Serwer oraz CTI Telefon; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja do wiczenia, instrukcja instalacji i obsługi systemu CTI Stanowisko laboratoryjno-montaowe do budowy i konfiguracji komputera/serwera PC a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla danego zawodu: stacja komputerowa, której konfiguracj uczniowie bd mogli modyfikowa majc do dyspozycji: płyty główne 400MHz (2 szt. rónych producentów), procesory do w/w płyt głównych, dysk twardy EIDE, kontroler, dysk i kabel połczeniowy pracujce w standardzie S.C.S.I., pami RAM, dwie karty graficzne: PCI oraz AGP, napdy: CD-ROM oraz DVD, stacj dyskietek, monitor 15, drukark, mysz, klawiatur, kart sieciow ethernet 100Mb/s; program do czyszczenia zawartoci dysków twardych (np. wdclear), oprogramowanie do zarzdzania partycjami dyskowymi (np. Partition Magic), wersje instalacyjne systemów Windows i Linux, sterowniki do wykorzystanych podzespołów, zainstalowany system Windows XP Professional, zainstalowany system Linux (np Aurox 10.2), 17

18 pakiety ródłowe systemu Linux, program słucy do analizy aktywnoci sieciowej (np. CommView); b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie tamy IDE, kabel LPT lub USB do przyłczenia drukarki; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów trzy komputerowe stanowiska uczniowskie jak w pkt 4.2; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja do wiczenia, dokumentacja zastosowanych podzespołów Stanowisko do badania budowy i konfiguracji sieci komputerowych przełcznik ethernet 8-portowy, koncentrator ethernet 8-protowy, koncentrator token ring (opcjonalnie); karty sieciowe token ring (szt.3) (opcjonalnie), router sprztowy; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kable UTP proste i krzyowe (10 szt.); d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów trzy komputerowe stanowiska uczniowskie jak w pkt 4.2; zainstalowany system Windows XP Professional, zainstalowany system Linux (np Aurox 10.2), pakiety ródłowe systemu Linux, program słucy do analizy aktywnoci sieciowej (np. CommView); e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja do wiczenia, opis zastosowanych technologii sieciowych Stanowisko do badania konfigurowania i administrowania sieci WLAN 2,4GHz a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: punkt dostpowy dla sieci WLAN (np. D-Link DWL900AP+ lub Cisco Aironet 350); b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów trzy komputerowe stanowiska uczniowskie jak w pkt 4.2, kade wyposaone dodatkowo w kart sieciow bezprzewodow lub acces point ze switch em, zainstalowany system Windows XP Professional, zainstalowany system Linux (np Aurox 10.2), sterowniki do zastosowanych kart sieciowych bezprzewodowych i punktu dostpowego, 18

19 programy do podsłuchu i analizy transmisji bezprzewodowej (np. Tcpdump, Ethereal, Kismet); c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja do wiczenia, instrukcja instalacji i obsługi zastosowanego punktu dostpowego, normy prawne dotyczce gospodarki czstotliwociami radiowymi Stanowisko symulacyjno-treningowe do badania i obserwacji pracy systemów i sieci teleinformatycznych (stanowisko wspierajce proces kształcenia w dziedzinie teoretycznych przedmiotów zawodowych) a. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów komputerowe stanowisko uczniowskie jak w pkt 4.2. symulacyjno-testowe programy komputerowe, obrazujce prac sieci i systemów teleinformatycznych: np.: kurs IP, praca central telefonicznych, kody teletransmisyjne, system PCM, pola komutacyjne (przestrzenne i czasowe), system sygnalizacji nr 7 (SS7), symulacja transmisji portu szeregowego i równoległego (Pspice); b. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcja do wiczenia, opisy/instrukcje do poszczególnych programów symulacyjno-testowych, podrczniki zawodowe (np. Vademecum teleinformatyka, Leksykon teleinformatyka). 19

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik urzdze audiowizualnych Symbol cyfrowy: 313 [04] Standard wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego moe zawiera

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy: 311[37] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W zawodzie technik telekomunikacji, zgodnie z programem nauczania wyodrbniono cztery

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r.

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tabela Powiązanie

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2 Spis treúci Przedmowa... 11 Wstęp... 13 1. Urządzenia peryferyjne i układy wejścia/wyjścia... 15 Wstęp... 15 1.1. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY Zał. nr 4.

ARKUSZ KALKULACYJNY Zał. nr 4. ARKUSZ KALKULACYJNY Zał. nr 4. Opis przedmiotu zamówienia: usługi serwisu sprztu komputerowego - NA -P /92/08 LP. Nazwa podzespołu Zamawiany towar lub usługa Oferowany towar nazwa typ i model wraz z uslug

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości KOMPUTER Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości Budowa zestawu komputerowego Monitor Jednostka centralna Klawiatura Mysz Urządzenia peryferyjne Monitor Monitor wchodzi w skład zestawu komputerowego

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. Sprawa Nr: NA-P/37/2010 Cz III Załcznik nr 8 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. 1. Laboratoryjno-polowy miernik

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

Test z Urządzenia Techniki Komputerowej - klasa II FI

Test z Urządzenia Techniki Komputerowej - klasa II FI Poprawne odpowiedzi wpisz do karty odpowiedzi i wyślij na maila. 1. Który z parametrów dysku twardego ma wpływ na czas dostępu do danych? A. Szybkośd obrotu talerzy. B. Pojemnośd. C. Kontroler. D. Ilośd

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $!7 '4' **6! 64!.

)* +,- $'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $'9* **'+!!9$ '*9'*'9* '! # $!7 '4' **6! 64!. !"!#$!%&!'(!' %)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ +'+3*,4'4!*!!'".+/5 *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $ *9.'+':!7 '4' **6! 64!.''*6*'9* +*!$+,'/ $!: '*!7; '4 ' *

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

RAP-167/A/2010 Załcznik nr 1a ARKUSZ KALKULACYJNY ( Cennik usług ) Opis przedmiotu zamówienia: Usługi serwisowe sprzetu komputerowego w 2011r.

RAP-167/A/2010 Załcznik nr 1a ARKUSZ KALKULACYJNY ( Cennik usług ) Opis przedmiotu zamówienia: Usługi serwisowe sprzetu komputerowego w 2011r. RAP-67/A/200 Załcznik nr a ARKUSZ KALKULACYJNY ( Cennik usług ) Opis przedmiotu zamówienia: Usługi serwisowe sprzetu komputerowego w 20r. LP. Nazwa podzespołu Zamawiany towar lub usługa Oferowany towar

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. jaki jest, każdy widzi. Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej.

KOMPUTER. jaki jest, każdy widzi. Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej. Budowa komputera Budowa i peryferia Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... KOMPUTER jaki jest, każdy widzi. urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej. Komputer - budowa i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

"Otwórz się na nowy wymiar" ("Open up to a new dimension")

Otwórz się na nowy wymiar (Open up to a new dimension) Program szkolenia uczestników w ramach programu Erasmus+ akcja KA1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego "Otwórz się na nowy wymiar" ("Open up to a new dimension") Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy: 311[10] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technika geodety niezbdne jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci "Ty nad poziomy...- praca bez granic"

Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci Ty nad poziomy...- praca bez granic Program szkolenia uczestników w ramach programu mobilności Leonardo da Vinci "Ty nad poziomy...- praca bez granic" Miejsce: Fundação Escola Profissional de Setúbal - Portugalia Termin: maj 2013, maj 2014

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa Zamawiającego: IMPORT Anna Klimek REGON: 470873221 NIP: 731-103-22-82 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Jadwinin, dnia 05.08.2013 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Lukan EXPORT- Miejscowość

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA WYKONAWCA! Zadanie 1. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz cenowy - 1 / 11 - Zestawienie oferty

WYPEŁNIA WYKONAWCA! Zadanie 1. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz cenowy - 1 / 11 - Zestawienie oferty Zadanie 1 Zestawienie oferty Pozycja: 1 Zestaw komputerowy typ 1 (jednostka centralna z monitorem 19 LCD) 2 Zestaw komputerowy typ 2 (jednostka centralna z Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt.

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 1 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 2 2. Zestaw komputerowy 6 szt. : Procesor - częstotliwość taktowania : co najmniej 3000 Mhz

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Zakres długości fal świetlnych λ=1250-1350 nm. przy którym występuje minimum tłumienia sygnału optycznego nazywamy:

Zakres długości fal świetlnych λ=1250-1350 nm. przy którym występuje minimum tłumienia sygnału optycznego nazywamy: Zadanie 31 Elementem aktywnym traktu światłowodowego jest: A. złącze. B. rozgałęźnik. C. kabel światłowodowy. D. wzmacniacz optyczny. Zadanie 32 Wskaż algorytm realizowany podczas procesu modulacji PCM.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Załącznik 4c do SIWZ Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.) Zestaw powinien składać się min. z modułu bazowego oraz modułów ćwiczeniowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy Dostawa sprzętu oraz pomocy naukowych wyposażenie pracowni technik elektryk

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy Dostawa sprzętu oraz pomocy naukowych wyposażenie pracowni technik elektryk Złącznik nr 5 SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy Dostawa sprzętu oraz pomocy naukowych wyposażenie pracowni technik elektryk Lp. Nazwa Ilość 1. Silnik indukcyjny 1-fazowy 230V/50Hz; kondensatorowa

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

OFERTA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OFERTA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostaw i instalacj sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Systemu Wspomagania Zarzdzania Edukacj w Tarnowie EduNet oraz innych potrzeb urzdu Zacznik nr do SIWZ Formularz oferty (nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wykaz sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

Załącznik nr 4. Wykaz sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 4. Wykaz sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia WYKAZ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W tabeli poniższej przedstawiono szczegółowy wykaz warstwy

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 13 marca 2007r. AG 341-5-1 /2007 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kiliskiego 25A 59-300 Lubin tel. 076 74-63-400 fax.

Lubin, dnia 13 marca 2007r. AG 341-5-1 /2007 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kiliskiego 25A 59-300 Lubin tel. 076 74-63-400 fax. AG 341-5-1 /2007 MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kiliskiego 25A 59-300 Lubin tel. 076 74-63-400 fax. 076 74-63-401 Lubin, dnia 13 marca 2007r. ogłasza przetarg nieograniczony o wartoci poniej 60 000

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO Lp. Przedmiot zamówienia

CZEŚĆ I DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO Lp. Przedmiot zamówienia Znak sprawy: ZP-22/07/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY CZEŚĆ I DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa producenta i model Cena jednostkowa netto Ilość netto Stawka VAT

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BOCHNI PAKIET NR I - WYPOSAŻENIE PRACOWNI ELEKTRYCZNYCH CZ. I

WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BOCHNI PAKIET NR I - WYPOSAŻENIE PRACOWNI ELEKTRYCZNYCH CZ. I Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i wizualizacji SecoLOG.

System zarządzania i wizualizacji SecoLOG. SCHRACK SECOLOG 1D / M. Schwantner - Schrack Seconet AG 2008 INLAND-WORKSHOP System wizualizacji i zarządzania 2008 SecoLOG System zarządzania i wizualizacji SecoLOG. 1 Cele rozwoju. Prosta, przejrzysta

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. procesor Dwurdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, 2. pamięć RAM DDR2 2 GB (2*1GB dwukanałowy dostęp), 667MHz 3. płyta główna : Płyta główna kompatybilna

Bardziej szczegółowo

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie Akademia sieci komputerowych Cisco IT Essentials Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC Lucjan Hajder Krzysztof Kilar Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Agenda Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Obsługa systemu i podgld zdarze Duy podwietlany wywietlacz LCD (8 linii po 40 znaków) Czytelne wywietlanie informacji o alarmach widoczne

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja cenowa dla przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu i wyposaŝenia do pracowni zawodowych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych

Kalkulacja cenowa dla przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu i wyposaŝenia do pracowni zawodowych szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych Realizacja umowy o dofinansowanie projektu Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposaŝenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/2/10

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/2/10 Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/2/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo