Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu rynku zarówno po stronie banków jak i firm ubezpieczeniowych. Nieznany jest jeszcze wynik prowadzonych konsultacji (termin zakończenia 24 styczeń b.r.), ale należy spodziewać się, że regulacje na pewno będą miały istotny wpływ na rynek bancassurance. Z powyższych względów pragniemy zaprosić Państwa na Konferencję podczas, której przedstawiciele sektora bankowego i ubezpieczeniowego będą mieli możliwość dyskusji nad projektem Rekomendacji U oraz zapoznania się z rozwiązaniami optymalizującymi skutki wprowadzanych zmian. Uczestnicy: członkowie zarządów, dyrektorzy, menedżerowie ds. bancassurance w bankach i zakładach ubezpieczeń, przedstawiciele działów prawnych, Cel Konferencji: Przedstawienie uczestnikom stanowisk: KNF,PIU i ZBP w zakresie zapisów i postanowień Rekomendacji U. Omówienie skutków prawnych, podatkowych, operacyjnych i systemowych związanych z implementacją Rekomendacji U. Wskazanie potencjalnych rozwiązań odnośnie dalszego efektywnego działania na rynku bancassurance w zakresie dystrybucji produktów bankowo-ubezpieczeniowych (podmioty współpracujące) Stanowiska praktyków rynku na temat podejmowanych działań. Konferencja będzie okazją do wzajemnej dyskusji, a także powiązania teorii z praktyką w tak istotnej dla rynku sprawie. Jestem przekonana, że poza funkcją informacyjną zainspiruje również Państwa do tworzenia nowych rozwiązań i rozwoju działalności na rynku bancassurance. Opiekun klienta: Termin: 12 luty 2014 Miejsce: Millenium Plaza Al. Jerozolimskie 123A Teresa Grabowska Prezes TG-Doradztwo i Zarządzanie Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP Grzegorz Krasiński Sekretarz Zespołu ds. Bancassurance w PIU dr Piotr Pisarewicz Uniwersytet Gdański; Leszek Niedałtowicz Wiceprezes STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi sp.z.o.o Helena Bogdanowska-Kulesza Manager ARENA TAX sp.z.o.o Michał Musielak Partner ARENA TAX sp.z.o.o adw. dr hab. Piotr Zapadka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów: Głuchowski,Siemiątkowski, Zwara Wioleta Domurad - Dyrektor ds. Konferencji mail: tel ; TG-Doradztwo i Zarządzanie mail: tel: Organizator: Partner: Patron medialny: dr Adam H. Pustelnik Prezes Zarządu i Partner w firmie konsultingowej AhProfit Piotr Czublun Partner w spółce CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych

2 PROGRAM 9:00 9:30 Rejestracja gości i bufet kawowy 9:30 9:40 Powitanie i wprowadzenie do tematyki Konferencji Teresa Grabowska Prezes TG-Doradztwo i Zarządzanie 9:40 10:20 Stanowisko ZBP w sprawie Projektu Rekomendacji U Norbert Jeziolowicz dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP 10:20 10:50 Stanowisko PIU w sprawie Projektu Rekomendacji U Grzegorz Krasiński sekretarz Zespołu ds. Bancassurance w PIU 10:50 11:20 Architektura polskiego rynku bancassurance w 2013r dr Piotr Pisarewicz Uniwersytet Gdański 11:20 11:40 Przerwa kawowa 11:40 12:25 Wsparcie systemowe i operacyjne banków w kontekście Rekomendacji U Leszek Niedałtowski Wiceprezes STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi sp. z. o.o 12:25 13:25 Pozycja podatkowa banków i podmiotów współpracujących w systemie bancassurance Michał Musielak - Partner ARENA TAX sp. z.o.o i Helena Bogdanowska-Kulesza - Manager ARENA TAX sp. z o. o 13:25 14:10 Propozycje rozwiązań prawnych optymalizujących skutki wprowadzanych zmian adw. dr hab. Piotr Zapadka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów: Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara 14:10 14:50 Lunch 14:50 15:50 Panel dyskusyjny: Katarzyna Kasztelan Przybylska - dyrektor Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Marcin Słomianowski dyrektor ING Bank Ślaski S.A., Marcin Czapiewski dyrektor Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., Piotr Czublun partner w Spółce Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych, dr Piotr Pisarewicz ekspert rynku bancassurance, moderator - dr Adam H. Pustelnik Prezes Zarządu i Partner w firmie AhProfit

3 PRELEGENCI Helena Bogdanowska-Kulesza, Manager w Arena Tax Prawnik, finansista i licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 11037). Posiada 11-letni staż w doradztwie podatkowym. Od 2002 do 2012 r. zdobywała doświadczenie w PwC (PricewaterhouseCoopers) oraz Deloitte. W Deloitte była managerem w Zespole Instytucji Finansowych, zaangażowanym w doradztwo podatkowe przede wszystkim na rzecz banków oraz zakładów ubezpieczeniowych. W latach zdobywała doświadczenie zawodowe jako specjalista podatkowy w HB Reavis - jednej z największych grup developerskich Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie zajmowała się projektami optymalizacyjnymi oraz restrukturyzacji oraz była odpowiedzialna za krajowe i międzynarodowe planowanie podatkowe. W Arena Tax od 2013 r. Piotr Czublun Partner w spółce CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych, członek Zespołu Ekspertów ds. prawa ubezpieczeniowego, utworzonego przez Komisję Europejską. Piotr Czublun jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie sektora usług finansowych, a w szczególności w prawie ubezpieczeniowym i w prawie IT/nowych technologii. Od wielu lat zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym dla klientów z różnych sektorów gospodarki, a w szczególności dla firm ubezpieczeniowych i banków. Jego doświadczenia zawodowe obejmują m.in. tworzenie i opiniowanie ogólnych warunków ubezpieczeń, tworzenie umów dystrybucyjnych i umów typu bankassurance, reprezentowanie klientów w postępowaniach przed SOKiK oraz przed Prezesem UOKiK, doradztwo w zakresie ecommerce, przygotowywanie i negocjacje umów na usługi informatyczne oraz doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych. Piotr Czublun najwyższą jakość usług wypracowywał przez wiele lat pracy we wiodących firmach prawniczych. Przez ponad 4 lata związany był z uznaną międzynarodową korporacją prawniczą, jako lider praktyki obsługi firm sektora usług finansowych i praktyki prawa IT. Bogata wiedza oraz ogromne doświadczenie Piotra Czubluna w zakresie prawa ubezpieczeniowego zostały docenione w marcu 2013 r. nominacją do grona ekspertów ds. europejskiego prawa ubezpieczeniowego w Komisji Europejskiej (jedyny przedstawiciel z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej).

4 Teresa Grabowska Prezes TG-Doradztwo i Zarządzanie Niezależny ekspert, aktualnie właściciel firmy TG - Doradztwo i Zarządzanie. Menedżer z ponad 30 - letnim doświadczeniem zawodowym. 20-letni staż na wysokich stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe. Od 1998 do 2009r praca w zarządach zakładów ubezpieczeń życiowych i majątkowych związana z nadzorem praktycznie wszystkich obszarów działalności firm. Doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi właścicielami zarządzanych firm (Korea, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy). Zakończone sukcesami kierowanie takimi projektami jak: organizacja od podstaw nowych firm ubezpieczeniowych czy fuzja zakładów ubezpieczeń życiowych. Reaktywowanie w 2009r. firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie, która prowadzi w szerokim zakresie doradztwo dla firm ubezpieczeniowych. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii Solvency II i prowadzeniu szkoleń związanych z zarządzaniem ryzykiem i wymaganiami systemu Wypłacalności II dla firm IT i zakładów ubezpieczeń oraz doradztwem w zakresie bancassurance i przygotowaniem programów konferencji z omawianego zakresu. Udział merytoryczny w zorganizowaniu studiów podyplomowych Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń. Liczne publikacje prasowe oraz prowadzenie wykładów i prezentacji. Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie koordynuje działalność ZBP w obszarze rozwoju rynku finansowego, standaryzacji instrumentów finansowych, wspierania rozwoju przedsiębiorczości i ochrony konsumenta usług finansowych, w tym bancassurance. Pełni także funkcję sekretarza kilku gremiów działających w ramach Związku: Rady Banków Depozytariuszy, Rady Arbitra Bankowego, Rady ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych, Komitetu ds. Kredytu Konsumenckiego oraz Rady Banków Samochodowych. Brał czynny udział w wypracowywaniu standardów dobrych praktyk rynkowych wydanych przez ZBP z obszaru bancassurance, wzorcowych umów dla rynku OTC, nieskarbowych obligacji oraz standardów walnych zgromadzeń spółek publicznych. Jest członkiem kilku grup roboczych działających w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów. Reprezentuje także polski sektor bankowy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej, w tym Consumer Affairs Committee, Financial Markets Committee oraz kilku grup roboczych. W latach pełnił funkcję Sędziego Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA. W maju 2013 roku został powołany przez Ministra Skarbu Państwa do Rady Nadzorczej KDPW_CCP SA jako członek niezależny. Wszedł także w skład komitetu audytu Rady. Od czerwca 2013 roku pełni także funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Ryzyka KDPW_CCP. Od lipca 2013 roku jest członkiem Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001) oraz Odznaką Honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego "Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej" (2006).

5 Katarzyna Kasztelan-Przybylska Od stycznia 2014 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Sprzedaży Bancassurance - Banki Spółdzielcze w Uniqa. Jest odpowiedzialna za organizację i rozwój współpracy w ramach bancassurance w segmencie spółdzielczym. Z rynkiem ubezpieczeniowym związana od 1997 roku - praktyk - rozpoczęła w ubezpieczeniach pracę jako Agent, od 12 lat pracowała w Concordii gdzie na etapie powstawania Firmy odpowiadała za budowę od podstaw i rozwoj sieci sprzedaży, awansując kolejno współtworzyła Biuro Sprzedaży i Marketingu, budowała i zarządzała Biurem Organizacji i Wsparcia Sprzedaży - a ostatnio pracowała na stanowisku dyrektora Biura Bancassurance - Pełnomocnika Zarządu. Od 2008 odpowiedzialna za organizację od podstaw i wdrażanie sprzedaży w obszarze Bancassurance w Concordii, negocjowanie strategicznych kontraktów z Bankami Komercyjnymi, Bankami Spółdzielczymi oraz ze Zrzeszeniami Banków Spółdzielczych. Ceni działalność społeczną - od 2009 roku aktywnie uczestniczyła w pracach nad rekomendacjami ZBP i PIU w zakresie bancassurance w ramach zespołu przy PIU. Prowadziła także panele w konferencjach Bancassurance, warsztaty w zakresie bancassurance, aktywnie działała w dwóch kadencjach Rady Programowej Ośrodka Doradztwa i Edukacji dedykowanego Bankom Spółdzielczym. Opracowała wraz z zespołem program warsztatów dla Banków i Ubezpieczycieli. Ukończyła ekonomię ze specjalnością planowanie i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także Studium Podyplomowe z Ubezpieczeń Gospodarczych. Prywatnie dumna mama dorosłych córek, nastawiona na współpracę i wspieranie sieci sprzedaży. Grzegorz Krasiński Sekretarz Zespołu ds. Bancssurance w PIU Sekretarz Zespołu ds. Bancassurance PIU oraz Grupy Roboczej ds. Ubezpieczeń na Życie z UFK, wcześniej - członek prezydium Komisji Ubezpieczeń na Życie, Grupy Roboczej ds. Stosowania Kryterium Płci w Ubezpieczeniach oraz Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych, członek Life Committee oraz Health Committee w Insurance Europe, współautor 3 Rekomendacji Bancassurance, Rekomendacji Karty Produktu dla ubezpieczeń z UFK, Bazy Danych oraz Raportów o Polskim Rynku Bancassurance oraz Projektu PIU nt. Dobrowolnych Ubezpieczeń Zdrowotnych. Absolwent Politechniki Warszawskiej (MEiL), oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej z zakresu Zarządzania i Finansów. Ukończył wiele specjalistycznych kursów z zakresu, zarządzania, ekonomii, finansów, inwestycji oraz aktuariatu. Był stażystą w zakresie organizacji i zarządzania oraz marketingu usług ubezpieczeniowych w zagranicznych zakładach ubezpieczeń (USA). Po zakończeniu kilkuletniej przygody związanej z pracą naukową, 23 lata temu podjął pracę w ubezpieczeniach. W latach pełnił funkcje dyrektora kierując biurami w zakładach ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie (m.in. TUiR Warta SA, PZU Życie SA, Finlife SA). Od 2007 roku w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

6 Michał Musielak, Partner w Arena Tax Prawnik, finansista i licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 10244). Posiada 15-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym. Od 2002 do 2007 r. w Deloitte oraz Ernst & Young był zaangażowany w doradztwo podatkowe głównie dla instytucji finansowych. W latach stworzył i kierował departamentem podatkowym w nowopowstającym Polbank EFG (obecnie część grupy Raiffeisen). W latach był partnerem w KPT Doradcy Podatkowi. Przewodniczył Grupie VAT w Związku Banków Polskich, także był członkiem Grupy VAT w Europejskiej Federacji Bankowej (EBF) w Brukseli. W trakcie Polskiej Prezydencji w Radzie UE (lipiec-grudzień 2011) był Oficjalnym Przedstawicielem Związku Banków Polskich w Grupie VAT Europejskiej Federacji Bankowej. Odznaczony Odznaką Honorową Związku Banków Polskich (2012). W Arena Tax od 2012 r. Leszek Niedałtowski Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Przewodniczący Rady Nadzorczej ReSolution Sp. z o. o., Członek Zarządu STBU Advance. Absolwent Politechniki Gdańskiej, podyplomowych studiów z zakresu doradztwa inwestycyjnego oraz szeregu kursów specjalistycznych. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1995 roku. Praktyk, wykładowca, autor licznych publikacji o tematyce ubezpieczeniowej i zarządzania ryzykiem. W STBU odpowiedzialny za strategię marketingową i wizerunek spółki. dr Piotr Pisarewicz Uniwersytet Gdański, Polski Instytut Bancassurance Uniwersytet Gdański. Od 1994 roku związany z sektorem bankowym i ubezpieczeniowym, gdzie zajmował stanowiska menedżerskie np. Wiceprezesa Zarządu PKO BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.; Z-cy Dyrektora Gdańskiej Akademii Bankowej przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Założyciel firmy doradczo-szkoleniowej Tangram CREE. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego gdzie zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jest adiunktem w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Autor licznych analiz, badań i publikacji z zakresu rynków finansowych, inwestycji, sektora ubezpieczeniowego oraz emerytalnego

7 dr Adam H. Pustelnik Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym pracuje od 1992 roku. Pierwsze doświadczenia zdobył na Śląsku, pracując w firmie ubezpieczeniowej Feniks, a następnie pełniąc ponad 6 lat rolę Dyrektora Regionalnego w Gerling Polska. W 2001 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował dla majątkowego Commercial Union Polska (AVIVA), budując od zera dział ubezpieczeń indywidualnych, jako jego dyrektor. Następnie zajmował stanowisko członka zarządu w AIG Polska odpowiedzialnego za ubezpieczenia osobowe. Później, jako Dyrektor Generalny zarządzał firmą Genworth Financial w Polsce, gdzie, przez trzy i pół roku, budując firmę od podstaw udało się kierowanemu przez niego zespołowi osiągnąć pozycję jednego z liderów rynku bancassurance. W latach zarządzał ubezpieczeniowymi spółkami Signal Iduna w Polsce, na stanowisku Prezesa Zarządu. Od 2008 roku blisko współpracuje z Polską Izbą Ubezpieczeń, był wiceprzewodniczącym Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych. Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu i Partnerem w firmie konsultingowej AhProfit, gdzie w ciągu niespełna dwóch lat zrealizował kilkanaście projektów doradczych, w tym także w obszarze fuzji i przejęć dla firm z branży finansowej (głównie banków i ubezpieczycieli), firm przemysłowych i usługowych, podmiotów funkcjonujących w ochronie zdrowia, firm farmaceutycznych, a nawet modowych. Marcin Słomianowski Dyrektor ING Bank Ślaski S.A Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Executive MBA organizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Illinois, podyplomowych studiów z zakresu bankowości i rynków finansowych. Z obszarem bankowości detalicznej związany od 1995 r. Doświadczenia zawodowe zdobywał w Banku Depozytowo-Kredytowym, Bank Austria Creditanstalt Poland S.A., Banku Millennium S.A. oraz ING Banku Śląskim S.A. W latach uczestnik projektu Inteligo odpowiedzialny jako product manager za stworzenie koncepcji konta Inteligo. Z Bankiem ING związany od 2004 r. gdzie zajmował się tworzeniem oferty dla Bankowości Prywatnej i Private Banking a następnie odpowiadał za stworzenie i zarządzanie ofertą produktów inwestycyjnych i bancassurance dla klientów detalicznych.

8 Adw. dr hab. Piotr Zapadka Absolwent oraz doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 r. doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Gdański). Adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Od 2010 r. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii WPiA UKSW. Autor licznych publikacji naukowych, wykładowca szkół wyższych i kursów specjalistycznych z zakresu prawa rynku finansowego, prawa bankowego i prawa obrotu instrumentami finansowymi. Od 1998 r. Piotr Zapadka zawodowo związany jest z rynkiem finansowym, jako prawnik kluczowych instytucji rynku finansowego, a także jako doradca w wiodących warszawskich kancelariach prawniczych. Pracował m.in. dla Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (w zakresie prawa bankowego, prawa wspólnotowego i postępowania administracyjnego); jako Doradca Prezesa NBP (m.in. w zakresie prawa bankowego, postępowania administracyjnego i szeroko rozumianego prawa administracyjnego i ustrojowego); dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (w zakresie prawa obrotu papierami wartościowymi oraz postępowania administracyjnego); dla firmy konsultingowej z tzw. Wielkiej Czwórki w zakresie prawa finansowego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego); a także dla wiodących warszawskich kancelarii prawniczych (w zakresie prawa obrotu papierami wartościowymi oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego).

9 FORMULARZ Termin: Miejsce: Millenium Plaza Warszawa, Al. Jerozolimskie 123 A Koszt Konferencji wraz z materiałami, serwisem kawowym i lunchem wynosi 600 zł + 23% VAT Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem Konferencji na podstawie faktury pro-forma. Po dokonaniu płatności każdy uczestnik otrzyma fakturę VAT FORMULARZ ZGŁOSZENIA Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: najpóźniej do r Wszelkie informacje dotyczące programu Konferencji będziemy przesyłać drogą mailową pod wskazany adres. Imię i nazwisko Stanowisko Adres do korespondencji Nr telefonu Adres do faktury Nr NIP Potwierdzam swój udział w konferencji Organizator: Partner: Patron medialny:

10 Warunki udziału w konferencji: Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia otrzymają Państwo fakturę pro-forma. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie kopii płatności w formie elektronicznej na adres: Oplata powinna być dokonana na rachunek bankowy nr: IDEA BANK - Teresa Grabowska ul. Wiktorska 88/4, Warszawa. Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo fakturę VAT. Przy odwołaniu zgłoszenia wpłata na poczet uczestnictwa w konferencji nie podlega zwrotowi. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uprzejmie informujemy, że nieobecność na konferencji nie stanowi podstawy do zwrotu należności za konferencję. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od organizatora zastrzegamy sobie prawo do odwołania konferencji. W trybie art.10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz.1204), wyrażam zgodę na otrzymywanie od organizatorów droga elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny, informacji dotyczących tej konferencji jak i informacji o innych produktach szkoleniowych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji od organizatorów zgodnie z Ustawą z r o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 ze zmianami). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie odwołania udzielonej zgody, co spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych.... Podpis uczestnika i data. Pieczątka firmowa Organizator: Partner: Patron medialny:

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM

RISK FORUM - V EDYCJA KRYZYS, RYZYKO I CO DALEJ? 20 marzec 2013 r, Warszawa, Hotel Marriott PROGRAM PROGRAM Część Ogólna 9:00-9:30 Rejestracja gości i bufet kawowy 9:30-10:00 Powitanie wprowadzenie do tematyki Konferencji - Teresa Grabowska Moderator StatConsulting, Arkadiusz Ziemba - Prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę

Bardziej szczegółowo

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r.

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Sylwetki kandydatów (1/2) Jarosław R. Bilbin Aleksandra Friedel Dariusz Gafka Weronika Jachniewicz Agnieszka Jurczak

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa sclforum Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw nowe modele rozwiązania optymalizacja 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Next generation supply chain klient jako początek i koniec łańcucha

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych 09-10 MARCA WARSZAWA WARSZTATY Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych REFURBISHMENT I REDEVELOPMENT PROFIL KLIENTA ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE NOWE TECHNOLOGIE: BEACONY, WIRTUALNE PORTFELE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej

Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej WIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWE NR SPECJALNY 02/2009 Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej Redakcja naukowa: JÓZEF ZYCH, TADEUSZ SZUMLICZ Redaktor wydania: MARCIN KAWIŃSKI Wydane na zlecenie Polskiej Izby

Bardziej szczegółowo

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 24 17-23 maja 2013 r. RZECZPOSPOLITA BABSKA Kobieto! Puchu marny pisał Adam Mickiewicz w XIX wieku. Jednak dziś romantyczny obraz polskiego wieszcza nie ma nic

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo