DO KOGO KIERUJEMY ZAPROSZENIE WZIĘCIA UDZIAŁU W KONFERENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DO KOGO KIERUJEMY ZAPROSZENIE WZIĘCIA UDZIAŁU W KONFERENCJI"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Zwracając się do Państwa pragnę poinformować, że 23 kwietnia 2015 roku w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie ul. Stokłosy 3 odbędzie się Konferencja na temat :,,Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych. CZEMU MA SŁUŻYĆ KONFERENCJA Dr Józef Zych Marszałek Senior Sejmu Program spotkania wychodzi naprzeciw istotnym problemom, które dotyczą dochodzenia zadośćuczynienia z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Tematyka ta dotyczy zarówno, ubezpieczycieli, poszkodowanych, prawników oraz sądów. Przedmiotem Konferencji będzie przedstawienie i przedyskutowanie zasad kształtowania instytucji zadośćuczynienia w rozumieniu tzw. sprawiedliwości społecznej. Program przewiduje wystąpienia przedstawicieli wybitnych znawców problematyki zarówno od strony ustawodawczej jak i wykonawczej. Konferencja odbędzie się pod kierownictwem dr. Józefa Zycha /wybitnego znawcy, specjalizującego się w tym zagadnieniu od wielu lat. Jerzy Kozdroń Sekretarz Stanu Ministerstwo Sprawiedliwości Jesteśmy przekonani, że wydarzenie na tak wysokim poziomie, pomoże w wypracowaniu pewnych reguł i zasad stosowania najbardziej obiektywnych norm postępowania w tego rodzaju przypadkach. DO KOGO KIERUJEMY ZAPROSZENIE WZIĘCIA UDZIAŁU W KONFERENCJI Konferencja skierowana jest do szeroko rozumianego sektora ubezpieczeń, w szczególności 1. Kadry Kierowniczej Nadzorującej likwidację szkód z tytułu OC 2. Likwidatorów szkód komunikacyjnych 3. Radców Prawnych /zarówno w firmach ubezpieczeniowych, jak i poza nimi 4. Kancelarii Prawnych 5. Podmiotów Ubezpieczeniowych 6. Firm Doradczych. Uważam, że Konferencja poza funkcją informacyjną, pomoże Państwu wypracować pewne reguły postępowania przy tego typu roszczeniach. Temat Wydarzenia jest niezwykle ważny i istotny, gdyż zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego i najbliższych członków rodziny w orzecznictwie sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego,,wskazuje przesłanki, którymi należy się kierować przy tego typu roszczeniach. W zakresie ustalania wysokości zadośćuczynienia należy podkreślić bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zdzisława Cwalińska-Weychert Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Mariusz Wichtowski Wiceprezes Zarządu Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Z poważaniem Dr Roman Fulneczek Prof. nadzw. AFiB Vistula Pełnomocnik Kanclerza Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula Pełnomocnik Kanclerza, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Akademia Finansów i Biznesu Vistula

3 Konferencja naukowa Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych /Koncepcja i opracowanie programowe dr Józef Zych/ PROGRAM: Otwarcie Wystąpienie - dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula Akademia Finansów i Biznesu Vistula Wystąpienie - dr Józef Zych Ustalenie zadośćuczynienia wg doktryny oraz orzecznictwa Sądów Powszechnych 1) Dochodzenie zadośćuczynienia w razie doznanych obrażeń ciała przez poszkodowanego (art KC, art. 300 KP, art. 448 KC w związku z art.24 KC) 2) Dochodzenie zadośćuczynienia na podstawie artykułu 46 KK 3) Dochodzenie zadośćuczynienia w razie śmierci poszkodowanego (art KC, art. 448 KC w związku z artykułem 24 KC i art. 46 KK) Wystąpienie - Sekretarz Stanu Jerzy Kozdroń Ministerstwo Sprawiedliwości 1) Doświadczenia i uwagi praktyczne dotyczące ustalania zadośćuczynienia 2) Koszty wynajęcia pojazdu zastępczego propozycje rozwiązań ustawowych Przerwa kawowa

4 Wystąpienie - Wiceprezes Zdzisława Cwalińska-Weychert Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Konsekwencje uchwał Sądu Najwyższego poszerzających zakres dóbr osobistych z art. 448 k.c. dla praktyki ubezpieczeniowej 1) Ewolucja zakresu ochrony z umowy ubezpieczenia OC ppm i odpowiedzialności ubezpieczyciela za śmierć w wypadku komunikacyjnym 2) Kodeksowe podstawy dla roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć osób bliskich, między art i art ) Krąg osób poszkodowanych śmiercią ofiar wypadków komunikacyjnych i ich roszczenia wobec ubezpieczycieli 4) Charakter krzywd osób poszkodowanych śmiercią ofiar wypadków komunikacyjnych 5) Ustalanie rozmiaru krzywdy po śmierci ofiar wypadków w kontekście: relacji rodzinnych i charakteru więzi łączących roszczących ze zmarłym upływu czasu i zmian w życiu roszczących po zdarzeniu wysokości roszczenia należnego świadczenia 6) Operacyjne i finansowe skutki obejmowania wsteczną ochroną z umowy ubezpieczenia OC ppm szkód z przeszłości Wystąpienie Prezes Mariusz Wichtowski Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Zadośćuczynienie a bezkrytyczna swoboda 1) Kto dostaje i czyim kosztem? 2) Alternatywa dla wolnej amerykanki 3) Może warto sięgnąć do sprawdzonych rozwiązań? 4) Kto na tym może zyskać? Dyskusja Poczęstunek

5 DODATKOWE INFORMACJE OPIEKUN KLIENTA Dorota Cakar AFiB Vistula tel. kom , tel DOJAZD Akademia Finansów i Biznesu VISTULA ul. Stokłosy 3, Warszawa

6 PRELEGENCI Dr Józef Zych Marszałek Senior Sejmu obecnej kadencji. Vice-przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji d/s zmian w kodyfikacjach. Były Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, które uchwaliło obecnie obowiązującą Konstytucję. Autor sześciu książek, licznych artykułów o tematyce ubezpieczeń. Autor gloss do wyroków Sądu Najwyższego. Autor Raportu nt. ustalenia zadośćuczynienia w świetle art. 445 i 446 KC 4 w orzecznictwie Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego oraz praktyce ubezpieczeniowej 2013 r. Poseł na Sejm nieprzerwanie od 1989 r. Jerzy Kozdroń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Polityk, samorządowiec i prawnik, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji. W obecnej kadencji Sejmu pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a także jest członkiem Komisji Ustawodawczej. Należy również do Komisji Nadzwyczajnej ds zmian w kodyfikacjach oraz podkomisji stałej ds Trybunału Konstytucyjnego. Zdzisława Cwalińska-Weychert Wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wcześniej wiceprezes Zarządu Link4 TU, gdzie była również członkiem zarządu tej firmy oraz dyrektorem ds. ubezpieczeń, odpowiedzialnym za ofertę produktową oraz procesy posprzedażowej i szkodowej obsługi klienta. W okresie zatrudnienia w Link4, w latach , kierowała pracami Zespołu ds. ubezpieczeń w modelu direct w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Pracę w ubezpieczeniach rozpoczęła w 1996 roku, w TUiR Warta odpowiadając za kolejne obszary: m.in. za zarządzanie siecią sprzedaży, nadzór nad oddziałami, tworzenie systemu obsługi klienta indywidualnego oraz za ofertę produktową dla klienta indywidualnego, w tym ubezpieczenia komunikacyjne. W latach kierowała Departamentami Kadr w BIG SA i BIG Bank SA. Absolwentka Wydziału Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Bankowości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

7 PRELEGENCI Mariusz Wichtowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od roku 2000, Prezes Zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, od 2010 roku Prezydent Rady Biur Systemu Zielonej Kartu (Council of Bureaux of the Green Card System). Rozpoczął karierę zawodową w 1979 roku w TUiR WARTA SA, od 1992 roku Wiceprezes Towarzystwa Ubezpieczeń TUK SA (obecnie Gothar), od 1996 roku Prezez Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Gerling Polska SA. W latach członek a następnie Przewodniczący Rady UFG, stypendysta Munich Re, autor wielu publikacji dotyczących system europejskiego prawa w zakresie funkcjonowania transgranicznych zasad ruchu drogowego oraz odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów- mechanicznych, jak również ochrony konsumentów - w tym zakresie. Dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula Pełnomocnik Kanclerza, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula. Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń ( ), Prezes Zarządu: Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych PETRUS S.A. oraz DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vice Przewodniczący Rady BIG BANK GDAŃSKI S.A. ( ), Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji ( ). Laureat odznaki za zasługi dla ubezpieczeń nadany przez Polską Izbę Ubezpieczeń w 2002 r.

8 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Termin: 23 kwietnia 2015 r. Miejsce: Akademia Finansów i Biznesu VISTULA ul. Stokłosy 3, Warszawa Koszt udziału w konferencji wraz z materiałami i opracowaniem książkowym dr. Jzefa Zycha, serwisem kawowym i poczęstunkiem wynosi 570 zł Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: najpóźniej do 20 kwietnia 2015 r. Wszelkie informacje dotyczące programu Konferencji będziemy przesyłać drogą mailową pod wskazany adres. Potwierdzam swój udział w konferencji

9 WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia otrzymają Państwo fakturę pro-forma. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie kopii płatności w formie elektronicznej na adres: Oplata powinna być dokonana na rachunek bankowy nr: Bank Zachodni Akdemia Finansów i Biznesu VISTULA ul. Stokłosy 3, Warszawa Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo fakturę VAT. Przy odwołaniu zgłoszenia wpłata na poczet uczestnictwa w konferencji nie podlega zwrotowi. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uprzejmie informujemy, że nieobecność na konferencji nie stanowi podstawy do zwrotu należności za konferencję. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od organizatora zastrzegamy sobie prawo do odwołania konferencji. W trybie art.10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz.1204), wyrażam zgodę na otrzymywanie od organizatorów droga elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny, informacji dotyczących tej konferencji jak i informacji o innych produktach szkoleniowych. Wyrażam również zgodę na prze twarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji od organizatorów zgodnie z Ustawą z r o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 ze zmianami). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie odwołania udzielonej zgody, co spowoduje niezwłoczne zaprzesta nie przesyłania mi informacji handlowych. Pieczątka firmowa Data i podpis uczestnika

10

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej

Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej WIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWE NR SPECJALNY 02/2009 Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej Redakcja naukowa: JÓZEF ZYCH, TADEUSZ SZUMLICZ Redaktor wydania: MARCIN KAWIŃSKI Wydane na zlecenie Polskiej Izby

Bardziej szczegółowo

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące najnowsze zmiany prawne i regulacyjne w obrębie kredytów konsumenckich i hipotecznych. Spotkanie ma na celu zweryfikowanie wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Przyszłość kredytów hipotecznych w świetle dyrektywy hipotecznej i założeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami Warszawa, 8 czerwca 2015 r. Hotel Mercure,

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny: Projektowany akt normatywny będzie oddziaływał w głównej mierze na ubezpieczycieli oraz podmioty zawierające umowy

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r.

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-182-04 Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. Szanowny Panie Marszałku, Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Implementacja dyrektywy PSD do prawa polskiego Warszawa, 15-16 czerwca 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Ballada. Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r.

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r. INFORMACJA o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich styczeń marzec 2014 r. 1 Spis treści I. Informacje o wpływie i załatwianiu wniosków... 3 II. Wystąpienia o charakterze generalnym... 16 III. Kasacje oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE, FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY.

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE, FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY. Szkolenie zawodowe dla: osób podejmujących pracę w sektorze energii, osób desygnowanych do awansu pionowego oraz kadry zarządzającej średniego szczebla. POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UE Raport opracowany w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych we współpracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. po wdrożeniu DRUGA EDYCJA. 14-15 kwietnia 2011. warsztatów. Warszawa. W programie m.in.: Prelegenci warsztatów:

REKOMENDACJA. po wdrożeniu DRUGA EDYCJA. 14-15 kwietnia 2011. warsztatów. Warszawa. W programie m.in.: Prelegenci warsztatów: 14-15 kwietnia 2011 Warszawa REKOMENDACJA po wdrożeniu T JAK WŁAŚCIWIE DOSTOSOWAĆ DZIAŁANIA BANKÓW DO WYMOGÓW NAJNOWSZYCH REGULACJI W programie m.in.: Przegląd różnych ofert: LtV, okres kredytowania, waluty

Bardziej szczegółowo