Grupa Strategia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.grupastrategia.com Grupa Strategia"

Transkrypt

1 Grupa Strategia Strategic Planning Corporate Governance Business Development Corporate Finance Audit Tax Legal Services Real Estate Civil Engineering Expertise IT Consulting Training Courses Business in China Oferta na usługi prawne i podatkowe

2 Szanowni Państwo, Grupa Strategia od wielu lat działa na rynku polskim, świadcząc Klientom usługi doradcze i audytorskie w obszarach takich jak: planowanie strategiczne, doradztwo gospodarcze, strategiczne doradztwo finansowe, audyt, podatki, nieruchomości, ekspertyzy budowlane, nowoczesne technologie informatyczne, doradztwo gospodarcze na rynku chińskim oraz szkolenia. Nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Shenzhen w Chinach. Aktualnie poszerzamy zakres oferty Grupy Strategia o usługi prawne, ponieważ jesteśmy przekonani, że komplementarność naszych usług zapewni Państwu sprawną i komfortową obsługę. W związku z powyższym mamy przyjemność poinformować Państwa o utworzeniu kancelarii działającej pod nazwą Grupa Strategia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiśniewska Kancelaria Prawna Sp. k. Zakres usług, które świadczy kancelaria, zawarty jest w niniejszej ofercie. Dotychczasowe doświadczenia naszych prawników pozwalają na zapewnienie pełnej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, począwszy od bieżących spraw korporacyjnych, poprzez sprawy z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego i prawa pracy, aż po prawo europejskie. Oferujemy Państwu usługi w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim oraz chińskim. Zachęcając Państwa do skorzystania z szerokiego wachlarza naszych usług, zapewniamy, że nasi eksperci będą stanowić profesjonalne wsparcie w procesie rozwoju Państwa organizacji. Z wyrazami szacunku, Adam Ciuhak Managing Partner Grupa Strategia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiśniewska Kancelaria Prawna Sp. k. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

3 Spis treści 1. Oferta dotycząca usług prawnych i podatkowych Grupa Strategia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiśniewska Kancelaria Prawna Sp. k Przedmiot usług Zakres świadczonych usług Formy świadczenia usług Informacje o Grupie Strategia Usługi świadczone przez Grupę Strategia Członkostwo w Horwath International Główni eksperci Grupy Strategia Klienci Grupy Strategia Struktura Grupy Strategia zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

4 1. Oferta dotycząca usług prawnych i podatkowych Grupa Strategia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiśniewska Kancelaria Prawna Sp. k Przedmiot usług Doradztwo prawne prawo spółek, prawo gospodarcze, prawo cywilne prawo rzeczowe i prawo zobowiązań, prawo pracy, prawo europejskie, środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w tym fundusze strukturalne, prawo międzynarodowe prywatne, prawo karne, prawo administracyjne. Doradztwo podatkowe podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, akcyza, cło, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz inne podatki i opłaty Zakres świadczonych usług Przygotowywanie kontraktów w obrocie gospodarczym przygotowujemy lub opiniujemy przygotowane przez inne podmioty projekty umów, świadczymy pomoc prawną dla klienta w procesie negocjacji, reprezentujemy też klienta wobec podmiotów trzecich w trakcie negocjacji umowy, doradzamy naszym klientom w procesie tworzenia umowy, tak by umożliwić wybór najbardziej korzystnych rozwiązań kontraktowych, maksymalnie zabezpieczających interesy klienta, mamy szerokie doświadczenie w przygotowywaniu projektów umów dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego klienta, w tym umów w obrocie międzynarodowym. Pracując nad projektem umowy i uczestnicząc w negocjacjach, zwracamy szczególną uwagę na możliwie szerokie rozpoznanie i zabezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyk związanych z regulowanymi w umowach obszarami, na życzenie klienta przedstawiamy również dodatkową opinię na temat prawno-podatkowych implikacji przyjmowanych rozwiązań prawnych. Przygotowywanie projektów dokumentów Usługą tą objęte jest sporządzanie projektów wszelkich umów, dokumentów, w tym również na życzenie klienta, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych: umów cywilnoprawnych (w tym umów nienazwanych), projektów pism procesowych (poza stosunkiem pełnomocnictwa procesowego), w tym pism z zakresu prawa karnego, wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia spółek (przy zapewnieniu udziału notariusza), regulaminów i procedur wewnętrznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów, umów związanych ze stosunkiem pracy. Fundusze unijne kompleksowa obsługa prawna w fazie przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz w trakcie realizacji projektu, obsługa prawna projektu realizowanego przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

5 Analiza prawna i/lub podatkowa sporządzanie opinii i ekspertyz z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego, sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych w zakresie problematyki wskazanej przez klienta, sporządzanie dokumentów podatkowych w zakresie cen transferowych. Audyt prawny i podatkowy (due diligence) dla potrzeb naszych klientów wykonujemy analizę prawną i/lub podatkową stanowiącą jednorazową wewnętrzną weryfikację zgodności podejmowanych w przedsiębiorstwie czynności i procedur oraz wewnętrznych regulacji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, omówienie wyników audytu zawarte jest w pisemnym raporcie, zawierającym zalecenia mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem lub zmierzające do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Reprezentacja w negocjacjach fuzje i przejęcia reprezentowanie przy transakcjach zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa, nieruchomości lub innych składników majątku, kompleksowa obsługa prawna i podatkowa w całym procesie kupna lub sprzedaży zarówno w Polsce, jak i za granicą. Prospekty emisyjne pomoc prawna dotycząca: przygotowania prospektu emisyjnego, przeprowadzenia oferty publicznej, dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Formy świadczenia usług stała obsługa prawna, podatkowa, pomoc prawna, podatkowa, reprezentacja przed sądami, arbitrażem i organami skarbowymi. 2. Informacje o Grupie Strategia 2.1. Usługi świadczone przez Grupę Strategia Planowanie Strategiczne doradztwo w opracowaniu planów strategicznych, modelowanie systemu zarządzania, usprawnianie funkcjonowania przedsiębiorstw, restrukturyzacja działalności. Ład Korporacyjny misja i cele organizacji, procedury wewnętrzne, organizacja pracy audytu wewnętrznego (system Galileo), zarządzanie ryzykiem operacyjnym (system Magique), świadczenie usług audytu wewnętrznego. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

6 Tworzenie i Rozwój Firm doradztwo w zakładaniu przedsiębiorstw, modelowanie struktury organizacyjnej i dobór kadr, identyfikacja nowych produktów, rynków i partnerów biznesowych, czasowe zarządzanie, prowadzenie rachunkowości i administrowanie. Strategiczne Doradztwo Finansowe fuzje, przejęcia, w tym due diligence i wsparcie w negocjacjach, wycena przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników materialnych i niematerialnych majątku, analiza opłacalności inwestycji, plany finansowe, budżety, kontroling, wprowadzanie spółek na giełdę, specjalistyczne doradztwo w zakresie inwestycji na rynku hoteli, turystyki i wypoczynku, strategia pozyskania finansowania od banków, giełd, funduszy kapitałowych i inwestycyjnych, inwestorów prywatnych, reprezentacja w procesie sprzedaży, zakupu przedsiębiorstwa. Usługi Audytorskie badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z PSR, MSR/MSSF, US GAAP, UK GAAP, audyt prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych oraz innych funduszy publicznych, ekspertyzy, wyceny wartości firmy (goodwill), testy na trwałą utratę wartości aktywów, ekspertyzy typu forensic, sporządzanie lub badanie sprawozdań skonsolidowanych, koordynacja procesu badania sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych. Doradztwo Podatkowe audyt podatkowy (due diligence), doradztwo podatkowe w zakresie VAT, PIT, CIT, cło, akcyza, ceny transferowe, planowanie podatkowe, prowadzenie rachunkowości. Usługi Prawne kompleksowa obsługa prawna, audyt prawny (due diligence), doradztwo prawne w zakresie prawa Unii Europejskiej, fundusze Unii Europejskiej, ocena możliwości pozyskania, wnioskowanie i raportowanie, obsługa transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

7 Doradztwo w Zakresie Nieruchomości pośrednictwo w sprzedaży, zakupie i wynajmie nieruchomości, specjalistyczne doradztwo w zakresie rynku hotelarskiego, kompleksowe doradztwo w zakresie inwestycji deweloperskich, ocena i analiza stanu oraz zmiany zagospodarowania terenu, studia wykonalności projektów oraz analiza opłacalności inwestycji, raporty inwestycyjne i rynkowe, wyceny nieruchomości. Ekspertyzy Budowlane weryfikacja i przygotowanie kosztorysów, nadzór budowlany (autorski i inwestorski), ekspertyzy i oceny techniczne. Usługi IT wybór systemów lub rozwiązań technologicznych, audyt informatyczny, wyłączność sprzedaży i wdrożenia na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii systemu do wspierania zarządzania audytem wewnętrznym i ryzykiem operacyjnym Galileo/Magique, którego producentem jest firma Horwath Clark Whitehill, sprzedaż, wdrożenie, upgrade, roll-out systemów firmy ORACLE, w tym JD Edwards. Szkolenia finanse i rachunkowość, prawo i podatki, fundusze unijne, działalność w Chinach i na innych rynkach, ład korporacyjny. Biznes w Chinach badanie rynku, doradztwo handlowe, zakładanie spółek w Chinach, reprezentacja i negocjacje handlowe, kontrola jakości importowanych towarów Członkostwo w Horwath International Strategia Horwath Sp. z o.o. spółka audytorska Grupy Strategia, jest członkiem stowarzyszenia Horwath International, które znajduje się w gronie ośmiu największych organizacji audytorskich i doradczych na świecie. Głównym celem jej działalności jest dostarczanie klientom najwyższej jakości usług doradczych. Stowarzyszenie Horwath International zrzesza ponad 120 niezależnych firm członkowskich, które działają w ponad 400 miastach na całym świecie. Poprzez nasze członkostwo w Horwath International jesteśmy częścią globalnej organizacji i możemy korzystać z jej doświadczenia i ekspertów przy realizacji specjalistycznych projektów w kraju i za granicą. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

8 2.3. Główni eksperci Grupy Strategia W Grupie Strategia pracują międzynarodowi, wysoko wykwalifikowani eksperci, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, audytorzy wewnętrzni, rzeczoznawcy, doradcy biznesowi oraz konsultanci IT, którzy mogą wzajemnie się wspierać przy realizacji projektów: Adam Ciuhak Prezes Zarządu Grupy Strategia, doradca podatkowy, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie finansów i rachunkowości, w zakresie zarządzania i restrukturyzacji polskich oraz zagranicznych grup kapitałowych, Elżbieta Wiśniewska Partner w kancelarii prawnej Grupy Strategia, Dyrektor Departamentu Prawnego, radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Była doradcą Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych, współpracowała przy realizacji programów Komisji Europejskiej i Banku Światowego, dr Krzysztof Ciuhak Wiceprezes Zarządu Grupy Strategia, Dyrektor ds. Rozwoju, doktor inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej, był adiunktem Helsinki University of Technology. Posiada doświadczenie w zakresie specjalistycznego doradztwa w budownictwie oraz finansowania, wykorzystania i rozliczania środków unijnych, Adriana Labuda Dyrektor Departamentu Audytu, biegły rewident, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie oraz studia podyplomowe MSR w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, David J. James International Liaison Partner, Wiceprezes Zarządu Strategia Horwath Sp. z o.o., biegły rewident, absolwent Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii. Pracował w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rosji. Płynnie posługuje się językiem angielskim, polskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim, Karolina Galas-Śliwińska Dyrektor Departamentu Real Estate, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, MBA Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Zarządzanie obiektami komercyjnymi i rezydencjonalnymi. Koordynacja projektów transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości, Andrzej Andrusiuk Dyrektor Departamentu Podatków, doradca podatkowy, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Jest autorem kilkunastu publikacji o tematyce podatkowej. Współautor komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych, dr Anja Fels Doktor prawa, absolwentka Universität des Saarlandes, Universidad Autónoma w Madrycie, Universität Hamburg oraz Zweites Staatsexamen w Kilonii, Schleswig-Holstein. Wieloletnie doświadczenie zdobyła, pracując dla uznanych firm prawniczych w Hamburgu. Przez kilka lat pracowała także w Departamencie Prawnym w Deutsche Bank, Grzegorz Longić Dyrektor Departamentu IT, jednocześnie odpowiedzialny za marketing w Grupie Strategia, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, MBA HEC (Haute Ecole Commerciale) Francja. Doświadczenie na rynku IT oraz telekomunikacyjnym w korporacjach międzynarodowych. Płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim, Łukasz Dudziec Członek Zarządu Strategia China Ltd, Dyrektor Regionu Chin, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie z zakresu finansów i zarządzania zdobyte w firmach audytorskich i korporacjach międzynarodowych. Ekspert w budowaniu relacji handlowych pomiędzy rynkami europejskim i Dalekiego Wschodu, Martin Chen Project Manager Strategia China Ltd, przedstawiciel nowej, otwartej chińskiej generacji. Absolwent jednego z 3 najlepszych uniwersytetów w Chinach Zhejiang University oraz INHOLLAND University w Amsterdamie. Ekspert rynku chińskiego posługujący się płynnie językiem angielskim, holenderskim oraz chińskim (mandaryńskim, kantońskim oraz dialektem Wenzhou bardzo popularnym wśród chińskich producentów). zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

9 2.4. Klienci Grupy Strategia Klientami Grupy Strategia są przedsiębiorstwa zarówno polskie, jak i międzynarodowe spółki giełdowe, spółki skarbu państwa, przedsiębiorstwa komunalne, instytuty, szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje. Dzięki kompetencjom i doświadczeniu oferujemy wsparcie podmiotom gospodarczym, które rozpoczynają działalność na rynku polskim oraz takim, które zamierzają rozszerzyć swoją działalność na rynki europejskie oraz światowe. Z naszych usług skorzystali między innymi następujący klienci: Advanced Distribution Solutions S.A. Fundacja Polsko Niemieckie Pojednanie Ronson Development S.A. BPP Professional Education Sp. z o.o. HBO Polska Sp. z o.o. Selena S.A. Browar Łomża Sp. z o.o. Hoop S.A. Sagem Communication Poland Sp. z o.o. British-Polish Chamber of Commerce Huta Aluminium Konin S.A. Sagem Networks Poland Sp. z o.o. Case Centrum Analiz Społ.-Ekonom. Fundacja IBP Instalfittings Sp. z o.o. SAP Polska Sp. z o.o. Citroen Polska Sp. z o.o. Lafarge Cement S.A. Sferis Sp. z o.o. CP Polska Sp. z o.o. (Grupa Courtepaille) Louis Dreyfus Polska Sp. z o.o. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Estee Lauder Poland Sp. z o.o. Mazars & Guerard Audyt Sp. z o.o. Sokołów Export Sp. z o.o. Farmacol S.A. MVV Polska Sp. z o.o. Steico S.A. Fakro Sp. z o.o. Olsen GmbH TU Allianz Polska S.A. Freiberger Polska Sp. z o.o. Pentor Instytut Badania Opinii Publicznej S.A. United Way Fundacja Wspólna Droga Frigo Logistics Sp. z o.o. Politechnika Warszawska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Graal S.A. Politechnika Łódzka 3M Poland Sp. z o.o. Górnik Zabrze S.S.A. Profesjonał Sp. z o.o. Warsaw Voice S.A Struktura Grupy Strategia Grupa Strategia Sp. z o.o. spółka holdingowa, doradztwo gospodarcze, nieruchomości, szkolenia, Strategia Horwath Sp. z o.o. członek Horwath International, usługi audytorskie i podatkowe, Grupa Strategia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiśniewska Kancelaria Prawna Sp. k. usługi prawne i podatkowe, Strategia Whitehouse Sp. z o.o. usługi IT, Certyfikowany Partner ORACLE, Application Partner IBM, ścisła współpraca z grupą Whitehouse Consultants (UK), Strategia China Ltd. (siedziba w Chinach) doradztwo gospodarcze na rynku chińskim, Strategia Engineering Sp. z o.o. ekspertyzy budowlane, Fundacja Strategia dla Polski działalność charytatywna, mecenat nad młodymi talentami, wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej. Grupa Strategia Sp. z o.o. Oddział Katowice Oddział Poznań Oddział Gdańsk Oddział Chiny Strategia China Ltd. Head Office in Hong Kong Oddział Chiny Strategia China Ltd. Shenzhen Representative Office ul. Wiejska 12A Warszawa fax: ul. Kopernika 4/ Katowice fax: ul. Wrocławska 6/ Poznań fax: ul. Stągiewna 14/ Gdańsk Unit A 9/F Queens`s Centre Queen`s Road East Wan Chai, Hong Kong Unit F 17 Sea View Building Taizi Road 18 Shenzhen, Chiny fax: fax: fax: (755) (755) (755) (755) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

Russell Bedford Oferta usług BranżA HandloWA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług BranżA HandloWA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HandloWA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA KolejowA

Russell Bedford Oferta usług BranżA KolejowA Russell Oferta usług BranżA KolejowA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG Russell Oferta usług BranżA FMCG Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA lotnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA transportowej i logistycznej

Russell Bedford Oferta usług BranżA transportowej i logistycznej Russell Oferta usług BranżA transportowej i logistycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group Szanowni Państwo W imieniu spółek wchodzących w skład Audit & Business Consulting Group mamy przyjemność przestawić Państwu ofertę naszych usług i zaprosić do współpracy. Audit & Business Consulting Group

Bardziej szczegółowo

BranżA medyczna i farmaceutyczna. Oferta usług. Russell Bedford

BranżA medyczna i farmaceutyczna. Oferta usług.  Russell Bedford Oferta usług BranżA medyczna i farmaceutyczna Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Branża reklamowa

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Branża reklamowa Russell Oferta usług Branża reklamowa Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

Russell Bedford Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług Branża hutnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA górnicza

Russell Bedford Oferta usług BranżA górnicza Russell Oferta usług BranżA górnicza Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu zobacz... Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą usług kancelarii Porad Finansowo-księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. niniejszy folder przedstawi

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA motoryzacyjna Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA motoryzacyjna Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA motoryzacyjna Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

XI XI KONFERENCJA CFO 2015

XI XI KONFERENCJA CFO 2015 XI XI KONFERENCJA CFO 2015 ul. Bolesława Prusa 2, 2, WARSZAWA XI KONFERENCJA CFO 2015 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE, PRAWNE I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PATRONAT MEDIALNY Zapraszamy na Konferencję Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Moore Stephens Central Audit

Moore Stephens Central Audit Nieruchomości Moore Stephens Central Audit [ Najwyższa jakośd usług ] Moore Stephens International Moore Stephens International należy do największych międzynarodowych stowarzyszeń skupiających firmy zajmujące

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

Audyt doradztwo podatki księgowość

Audyt doradztwo podatki księgowość Audyt doradztwo podatki księgowość Nasze usługi Audyt Doradztwo podatkowe Księgowość i płace Corporate finance Doradztwo gospodarcze Szkolenia Moore Stephens International Moore Stephens na świecie Moore

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 21/2017 2017-06-08 Temat: Powołanie Członków Zarządu X kadencji Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe "Orbis" S.A. informuje, że w dniu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Branża paliwowa Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Branża paliwowa Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług Branża paliwowa Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie. Wrocław 2009

Informacje o firmie. Wrocław 2009 Informacje o firmie Wrocław 2009 Informacje ogólne Rok założenia: 1990 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

Gdańsk r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India!

Gdańsk r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India! Gdańsk 11.05.2017 r. wraz z partnerami ma przyjemność zaprosić na seminarium Go India! PROGRAM 13:30 14:00 Rejestracja, powitalna kawa 14:00 14:10 Powitanie uczestników 14:10 14:30 Indie charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH Już 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC controlled foreign

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

Prezentacja korporacyjna

Prezentacja korporacyjna Prezentacja korporacyjna Kim jesteśmy? W skład DFCM, z Jarosławem Dąbrowskim na czele, wchodzą eksperci specjalizujący się w usługach doradczych bankowości inwestycyjnej Kładziemy specjalny nacisk na analizę

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla Organów Zarządzających w Jednostkach Zainteresowania Publicznego

Konferencja dla Organów Zarządzających w Jednostkach Zainteresowania Publicznego KONFERENCJA UHY ECA BUDYNEK ATRIUM TOWER WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 25 29 MARCA 2017 Konferencja dla Organów Zarządzających w Jednostkach Zainteresowania Publicznego Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA CFO 2012

III KONFERENCJA CFO 2012 ASPEKTY RACHUNKOWE I PODATKOWE III KONFERENCJA CFO 2012 PATRONAT MEDIALNY Zapraszamy na Konferencję Szanowni Państwo, DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji o

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

CENY 5 GRUDNIA 2017, WARSZAWA

CENY 5 GRUDNIA 2017, WARSZAWA CENY TRANSFEROWE W WARSZTAT 5 GRUDNIA 2017, WARSZAWA P R A W I D Ł O W A D O K U M E N T A C J A W E D Ł U G Z A O S T R Z O N Y C H R E G U L A C J I. Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym warsztatacie

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw

Fuzje i przejęcia. jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej Warszawa, 21 stycznia 2010r. Sheraton Hotel Warsaw Program konferencji AGENDA Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 za rok obrotowy obrotowy od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 Warszawa, 30 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI I. Forma prawna i struktura własnościowa 4 II. Przynależność do sieci 4 III. Opis struktury

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Polska

informacje o firmie Knight Frank Polska informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Rzeszów, 28 luty 2013 roku Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 SPIS TREŚCI 1. Forma prawna i struktura

Bardziej szczegółowo

Program. Umowy stosowane na rynku pracy w Polsce i w UE. Elastyczne możliwości zatrudniania i współpracy na czas kryzysu gospodarczego.

Program. Umowy stosowane na rynku pracy w Polsce i w UE. Elastyczne możliwości zatrudniania i współpracy na czas kryzysu gospodarczego. Program Umowy stosowane na rynku pracy w Polsce i w UE. Elastyczne możliwości zatrudniania i współpracy na czas kryzysu gospodarczego 09.02.2012 / Sala Konferencyjna AHK Polska / ul. Miodowa 14 / Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Justyna Górniak Biegły Rewident (nr 12238)

Justyna Górniak Biegły Rewident (nr 12238) Kim jesteśmy? Joanna Bielewicz Doradca Podatkowy (nr wpisu 09520) Z doradztwem podatkowym związana jest od 1993 r. Karierę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Opolu, a po uzyskaniu w 1998

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

KABAŁA-MĄDRY KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

KABAŁA-MĄDRY KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KABAŁA-MĄDRY KANCELARIA RADCY PRAWNEGO www. kancelaria-km.pl Tarnów 2017 Kancelaria Jesteśmy młodym zespołem, dynamicznie rozwijającym się na rynku usług prawniczych. Kancelaria stawia sobie za cel profesjonalizm

Bardziej szczegółowo

D ZIAŁ DORADZTWA P ODATKOWEGO. Zespó³ Cen Transferowych

D ZIAŁ DORADZTWA P ODATKOWEGO. Zespó³ Cen Transferowych D ZIAŁ DORADZTWA P ODATKOWEGO Zespó³ Cen Transferowych Ernst &Young to globalny lider us³ug audytowo doradczych. 107 000 osób w ponad 140 krajach przestrzega zasad uczciwości i profesjonalizmu w pracy

Bardziej szczegółowo

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO s USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Moore Stephens Central Audit Moore Stephens Central Audit Firma Moore Stephens Central Audit została założona przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r.

Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r. Podatkowe due diligence farmy wiatrowej / farmy fotowoltaicznej Luty 2015 r. Ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warsaw; T: +48 22 378 17 10; E: office@advicero.eu; www.advicero.eu Podatkowe due diligence projektów

Bardziej szczegółowo

XIII KONFERENCJA CFO IBB ANDERSIA HOTEL, POZNAŃ PLAC ANDERSA 3 28 WRZEŚNIA 2017 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE, PRAWNE

XIII KONFERENCJA CFO IBB ANDERSIA HOTEL, POZNAŃ PLAC ANDERSA 3 28 WRZEŚNIA 2017 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE, PRAWNE IBB ANDERSIA HOTEL, POZNAŃ PLAC ANDERSA 3 28 WRZEŚNIA 2017 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE, PRAWNE SZANOWNI PAŃSTWO, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji o tematyce finansowej, podczas

Bardziej szczegółowo

D o r a d z t w o P o d a t k o w e

D o r a d z t w o P o d a t k o w e D o r a d z t w o P o d a t k o w e N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y O Kancelarii A U DY T P O DAT KOW Y D O R A D Z T WO P O DAT KOW E O B S Ł U G A P Ł AC M E N E D E RÓW C E N Y T R A N S F E

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZAMKNIĘCIE ROKU WPŁYW ZMIAN REGULACYJNYCH NA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ WARSZAWA, 24 LISTOPADA 2015 kpmg.pl T: +48 22 528 10 88 K: +48 508 018 331 E: mdymek@kpmg.pl Marcin Dymek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku

Sprawozdanie z przejrzystości działania Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku za rok obrotowy od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 roku Warszawa, 24 listopada 2016 roku www.msca.pl PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. SPIS TREŚCI 1. Forma prawna i struktura własnościowa... 4 2. Przynależność

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA USŁUGI KSIĘGOWO-FINANSOWE ORAZ KADROWO-PŁACOWYCH

OFERTA NA USŁUGI KSIĘGOWO-FINANSOWE ORAZ KADROWO-PŁACOWYCH OFERTA NA USŁUGI KSIĘGOWO-FINANSOWE ORAZ KADROWO-PŁACOWYCH Gdańsk, 06.02.2014 rok Szanowni Państwo, Pragniemy zaoferować Państwu obsługę księgową oraz kadrowo-płacową. Każdy, kto prowadzi przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym

Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym Dyrektorem Finansowym Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium

Bardziej szczegółowo

Ogólna Prezentacja Kancelarii

Ogólna Prezentacja Kancelarii Ogólna Prezentacja Kancelarii Kim jesteśmy? Jesteśmy niezależną kancelarią prawną specjalizującą się w doradztwie dla klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych w zakresie umów kredytowych. Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie drogi prowadzą do Rosji

Wszystkie drogi prowadzą do Rosji Wszystkie drogi prowadzą do Rosji Doświadczenia ze współpracy z inwestorem na rynku rosyjskim (case study) Marcin Dudarski Attorney-at-Law, Managing Partner Warszawa, 26.11.2009 Wspieranie osób podejmujących

Bardziej szczegółowo

Moore Stephens Central Audit

Moore Stephens Central Audit Moore Stephens Central Audit Audyt Księgowość Doradztwo Podatki Moore Stephens Central Audit www.msca.pl PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Nasze usługi Audyt Księgowość i płace Corporate finance Doradztwo

Bardziej szczegółowo

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia OPTANT Accounting Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia Rozumiemy potrzeby klientów OPTANT Accounting świadczy kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu usług księgowych oraz administracji kadr

Bardziej szczegółowo

Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł. 2016-05-25 Termin zakończenia usługi. 2016-04-07 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł. 2016-05-25 Termin zakończenia usługi. 2016-04-07 Termin zakończenia rekrutacji Reprezentacja, reklama oraz działania promocyjne i marketingowe przedsiębiorców istotne zagadnienia w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług (VAT) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7633/7568

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy. Gdzie możemy pomóc?

Kim jesteśmy. Gdzie możemy pomóc? Kim jesteśmy Gdzie możemy pomóc? Co jest naszą motywacją? Stawiamy na innowacyjność. Stale poszukujemy nowych lepszych rozwiązań w zakresie BPO i doradztwa, które pomogą naszym klientom osiągnąć sukces.

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna maj 2016

Informacja ogólna maj 2016 INFORMACJA OGÓLNA Oferta 1 Audyt. Księgowość Podatki. Consulting. IT. Informacja ogólna maj 2016 SWGK is a member of HLB International. A worldwide network of independent accounting firms and business

Bardziej szczegółowo

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa Due Diligence w procesie wyceny Warszawa, 13-14 lutego 2018 Czynniki oceny efektywności biznesu Możliwości i ograniczenia interpretacji sytuacji ekonomiczno-finansowej z wykorzystaniem analizy DD Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Konferencja portalu Taxfin.pl Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Jak prawidłowo stosować standardy które weszły w życie oraz przygotować się do tych które zaczną

Bardziej szczegółowo

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o.

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o. Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata UHY SAVJETOVANJE d.o.o. We will either find a way or make one! UHY HB EKONOM Sp. z. o.o. i UHY Savjetovanje Sp.

Bardziej szczegółowo

www.dmstax.com Spółka Doradztwa Podatkowego DORADZTWO PODATKOWE CENY TRANSFEROWE USŁUGI FINANSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE

www.dmstax.com Spółka Doradztwa Podatkowego DORADZTWO PODATKOWE CENY TRANSFEROWE USŁUGI FINANSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE www.dmstax.com DORADZTWO PODATKOWE CENY TRANSFEROWE USŁUGI FINANSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE Słowo wstępne Szanowni Państwo Mamy zaszczyt przedstawić Państwu firmę DMS TAX, firmę której misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Polska. Podatki Prawo Audyt

Polska. Podatki Prawo Audyt Polska Podatki Prawo Audyt ETL 40 lat doświadczenia Ponad 800 kancelariach w Niemczech i Europie Ponad 120 000 Klientów zyskuje dzięki współpracy z interdyscyplinarną siecią kancelarii ETL Polska Podatki

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Szkolenie portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 21 marca 2013 r., Hotel Mercure Panorama, Wrocław Partner: Prowadzący: Tomasz Piekielnik doradca

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA CFO 2014

X KONFERENCJA CFO 2014 X KONFERENCJA CFO 2014 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I PRAWNE KONFERENCJA CFO 2014 PATRONAT MEDIALNY PARTNER MERYTORYCZNY Zapraszamy na Konferencję Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania 2010. Strategia Audit Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania 2010. Strategia Audit Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Forma organizacyjno-prawna, struktura własnościowa i struktura zarządzania... 4 2 Informacje na temat przynależności do sieci...

Bardziej szczegółowo

Pomoc Prawna w zakresie Prawa Korporacyjnego, to oferta skierowana głównie dla przedsiębiorców.

Pomoc Prawna w zakresie Prawa Korporacyjnego, to oferta skierowana głównie dla przedsiębiorców. Pomoc Prawna w zakresie Prawa Korporacyjnego, to oferta skierowana głównie dla przedsiębiorców. Świadczymy Państwa przedsiębiorstwom specjalistyczną pomoc prawną w obsłudze prawnej różnego rodzaju transakcji

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe?

Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Jak to się dzieje, że widzimy niewidzialne i robimy niemożliwe? Kim jesteśmy? Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Rafał Twarowski 1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

Usługi przez nas świadczone...2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...3

Usługi przez nas świadczone...2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...3 Spis treści Usługi przez nas świadczone...2 Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...3 Opis sieci, do której należy ISP-Audyt...3 Opis struktury zarządzania ISP-Audyt...4

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE

PRAWO FARMACEUTYCZNE PRAWO FARMACEUTYCZNE KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL od ponad 20 lat świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Z usług Kancelarii GESSEL

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel.

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel. KANCELARIA to spółka prawnicza, która powstała w roku 2000. Kancelaria JGA to przede wszystkim partner w biznesie - od początku swej działalności kancelaria współpracuje stale z licznymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady ustalania VAT dla usług elektronicznych

Nowe zasady ustalania VAT dla usług elektronicznych Nowe zasady ustalania VAT dla usług elektronicznych 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana w określaniu miejsca świadczenia dla potrzeb VAT dla trzech kategorii usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Usługi przez nas świadczone...2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...2

Usługi przez nas świadczone...2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...2 1 Spis treści Usługi przez nas świadczone...2 Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury własnościowej...2 Opis struktury własnościowej ISP-Audyt...3 Opis systemu wewnętrznej kontroli

Bardziej szczegółowo

W styczniu trzeba podjąć decyzje o sposobie rozliczeń z fiskusem

W styczniu trzeba podjąć decyzje o sposobie rozliczeń z fiskusem W styczniu trzeba podjąć decyzje o sposobie rozliczeń z fiskusem W styczniu mija większość terminów na złożenie oświadczeń o sposobie rozliczeń z fiskusem. Dotyczy to m.in. wyboru formy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r. Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo