Grupa Strategia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.grupastrategia.com Grupa Strategia"

Transkrypt

1 Grupa Strategia Strategic Planning Corporate Governance Business Development Corporate Finance Audit Tax Legal Services Real Estate Civil Engineering Expertise IT Consulting Training Courses Business in China Oferta na usługi prawne i podatkowe

2 Szanowni Państwo, Grupa Strategia od wielu lat działa na rynku polskim, świadcząc Klientom usługi doradcze i audytorskie w obszarach takich jak: planowanie strategiczne, doradztwo gospodarcze, strategiczne doradztwo finansowe, audyt, podatki, nieruchomości, ekspertyzy budowlane, nowoczesne technologie informatyczne, doradztwo gospodarcze na rynku chińskim oraz szkolenia. Nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Shenzhen w Chinach. Aktualnie poszerzamy zakres oferty Grupy Strategia o usługi prawne, ponieważ jesteśmy przekonani, że komplementarność naszych usług zapewni Państwu sprawną i komfortową obsługę. W związku z powyższym mamy przyjemność poinformować Państwa o utworzeniu kancelarii działającej pod nazwą Grupa Strategia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiśniewska Kancelaria Prawna Sp. k. Zakres usług, które świadczy kancelaria, zawarty jest w niniejszej ofercie. Dotychczasowe doświadczenia naszych prawników pozwalają na zapewnienie pełnej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, począwszy od bieżących spraw korporacyjnych, poprzez sprawy z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego i prawa pracy, aż po prawo europejskie. Oferujemy Państwu usługi w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim oraz chińskim. Zachęcając Państwa do skorzystania z szerokiego wachlarza naszych usług, zapewniamy, że nasi eksperci będą stanowić profesjonalne wsparcie w procesie rozwoju Państwa organizacji. Z wyrazami szacunku, Adam Ciuhak Managing Partner Grupa Strategia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiśniewska Kancelaria Prawna Sp. k. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

3 Spis treści 1. Oferta dotycząca usług prawnych i podatkowych Grupa Strategia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiśniewska Kancelaria Prawna Sp. k Przedmiot usług Zakres świadczonych usług Formy świadczenia usług Informacje o Grupie Strategia Usługi świadczone przez Grupę Strategia Członkostwo w Horwath International Główni eksperci Grupy Strategia Klienci Grupy Strategia Struktura Grupy Strategia zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

4 1. Oferta dotycząca usług prawnych i podatkowych Grupa Strategia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiśniewska Kancelaria Prawna Sp. k Przedmiot usług Doradztwo prawne prawo spółek, prawo gospodarcze, prawo cywilne prawo rzeczowe i prawo zobowiązań, prawo pracy, prawo europejskie, środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w tym fundusze strukturalne, prawo międzynarodowe prywatne, prawo karne, prawo administracyjne. Doradztwo podatkowe podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, akcyza, cło, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz inne podatki i opłaty Zakres świadczonych usług Przygotowywanie kontraktów w obrocie gospodarczym przygotowujemy lub opiniujemy przygotowane przez inne podmioty projekty umów, świadczymy pomoc prawną dla klienta w procesie negocjacji, reprezentujemy też klienta wobec podmiotów trzecich w trakcie negocjacji umowy, doradzamy naszym klientom w procesie tworzenia umowy, tak by umożliwić wybór najbardziej korzystnych rozwiązań kontraktowych, maksymalnie zabezpieczających interesy klienta, mamy szerokie doświadczenie w przygotowywaniu projektów umów dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego klienta, w tym umów w obrocie międzynarodowym. Pracując nad projektem umowy i uczestnicząc w negocjacjach, zwracamy szczególną uwagę na możliwie szerokie rozpoznanie i zabezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyk związanych z regulowanymi w umowach obszarami, na życzenie klienta przedstawiamy również dodatkową opinię na temat prawno-podatkowych implikacji przyjmowanych rozwiązań prawnych. Przygotowywanie projektów dokumentów Usługą tą objęte jest sporządzanie projektów wszelkich umów, dokumentów, w tym również na życzenie klienta, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych: umów cywilnoprawnych (w tym umów nienazwanych), projektów pism procesowych (poza stosunkiem pełnomocnictwa procesowego), w tym pism z zakresu prawa karnego, wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), protokołów i uchwał zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia spółek (przy zapewnieniu udziału notariusza), regulaminów i procedur wewnętrznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów, umów związanych ze stosunkiem pracy. Fundusze unijne kompleksowa obsługa prawna w fazie przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz w trakcie realizacji projektu, obsługa prawna projektu realizowanego przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

5 Analiza prawna i/lub podatkowa sporządzanie opinii i ekspertyz z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego, sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych w zakresie problematyki wskazanej przez klienta, sporządzanie dokumentów podatkowych w zakresie cen transferowych. Audyt prawny i podatkowy (due diligence) dla potrzeb naszych klientów wykonujemy analizę prawną i/lub podatkową stanowiącą jednorazową wewnętrzną weryfikację zgodności podejmowanych w przedsiębiorstwie czynności i procedur oraz wewnętrznych regulacji z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, omówienie wyników audytu zawarte jest w pisemnym raporcie, zawierającym zalecenia mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem lub zmierzające do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Reprezentacja w negocjacjach fuzje i przejęcia reprezentowanie przy transakcjach zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa, nieruchomości lub innych składników majątku, kompleksowa obsługa prawna i podatkowa w całym procesie kupna lub sprzedaży zarówno w Polsce, jak i za granicą. Prospekty emisyjne pomoc prawna dotycząca: przygotowania prospektu emisyjnego, przeprowadzenia oferty publicznej, dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Formy świadczenia usług stała obsługa prawna, podatkowa, pomoc prawna, podatkowa, reprezentacja przed sądami, arbitrażem i organami skarbowymi. 2. Informacje o Grupie Strategia 2.1. Usługi świadczone przez Grupę Strategia Planowanie Strategiczne doradztwo w opracowaniu planów strategicznych, modelowanie systemu zarządzania, usprawnianie funkcjonowania przedsiębiorstw, restrukturyzacja działalności. Ład Korporacyjny misja i cele organizacji, procedury wewnętrzne, organizacja pracy audytu wewnętrznego (system Galileo), zarządzanie ryzykiem operacyjnym (system Magique), świadczenie usług audytu wewnętrznego. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

6 Tworzenie i Rozwój Firm doradztwo w zakładaniu przedsiębiorstw, modelowanie struktury organizacyjnej i dobór kadr, identyfikacja nowych produktów, rynków i partnerów biznesowych, czasowe zarządzanie, prowadzenie rachunkowości i administrowanie. Strategiczne Doradztwo Finansowe fuzje, przejęcia, w tym due diligence i wsparcie w negocjacjach, wycena przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników materialnych i niematerialnych majątku, analiza opłacalności inwestycji, plany finansowe, budżety, kontroling, wprowadzanie spółek na giełdę, specjalistyczne doradztwo w zakresie inwestycji na rynku hoteli, turystyki i wypoczynku, strategia pozyskania finansowania od banków, giełd, funduszy kapitałowych i inwestycyjnych, inwestorów prywatnych, reprezentacja w procesie sprzedaży, zakupu przedsiębiorstwa. Usługi Audytorskie badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z PSR, MSR/MSSF, US GAAP, UK GAAP, audyt prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych oraz innych funduszy publicznych, ekspertyzy, wyceny wartości firmy (goodwill), testy na trwałą utratę wartości aktywów, ekspertyzy typu forensic, sporządzanie lub badanie sprawozdań skonsolidowanych, koordynacja procesu badania sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych. Doradztwo Podatkowe audyt podatkowy (due diligence), doradztwo podatkowe w zakresie VAT, PIT, CIT, cło, akcyza, ceny transferowe, planowanie podatkowe, prowadzenie rachunkowości. Usługi Prawne kompleksowa obsługa prawna, audyt prawny (due diligence), doradztwo prawne w zakresie prawa Unii Europejskiej, fundusze Unii Europejskiej, ocena możliwości pozyskania, wnioskowanie i raportowanie, obsługa transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

7 Doradztwo w Zakresie Nieruchomości pośrednictwo w sprzedaży, zakupie i wynajmie nieruchomości, specjalistyczne doradztwo w zakresie rynku hotelarskiego, kompleksowe doradztwo w zakresie inwestycji deweloperskich, ocena i analiza stanu oraz zmiany zagospodarowania terenu, studia wykonalności projektów oraz analiza opłacalności inwestycji, raporty inwestycyjne i rynkowe, wyceny nieruchomości. Ekspertyzy Budowlane weryfikacja i przygotowanie kosztorysów, nadzór budowlany (autorski i inwestorski), ekspertyzy i oceny techniczne. Usługi IT wybór systemów lub rozwiązań technologicznych, audyt informatyczny, wyłączność sprzedaży i wdrożenia na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii systemu do wspierania zarządzania audytem wewnętrznym i ryzykiem operacyjnym Galileo/Magique, którego producentem jest firma Horwath Clark Whitehill, sprzedaż, wdrożenie, upgrade, roll-out systemów firmy ORACLE, w tym JD Edwards. Szkolenia finanse i rachunkowość, prawo i podatki, fundusze unijne, działalność w Chinach i na innych rynkach, ład korporacyjny. Biznes w Chinach badanie rynku, doradztwo handlowe, zakładanie spółek w Chinach, reprezentacja i negocjacje handlowe, kontrola jakości importowanych towarów Członkostwo w Horwath International Strategia Horwath Sp. z o.o. spółka audytorska Grupy Strategia, jest członkiem stowarzyszenia Horwath International, które znajduje się w gronie ośmiu największych organizacji audytorskich i doradczych na świecie. Głównym celem jej działalności jest dostarczanie klientom najwyższej jakości usług doradczych. Stowarzyszenie Horwath International zrzesza ponad 120 niezależnych firm członkowskich, które działają w ponad 400 miastach na całym świecie. Poprzez nasze członkostwo w Horwath International jesteśmy częścią globalnej organizacji i możemy korzystać z jej doświadczenia i ekspertów przy realizacji specjalistycznych projektów w kraju i za granicą. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

8 2.3. Główni eksperci Grupy Strategia W Grupie Strategia pracują międzynarodowi, wysoko wykwalifikowani eksperci, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, audytorzy wewnętrzni, rzeczoznawcy, doradcy biznesowi oraz konsultanci IT, którzy mogą wzajemnie się wspierać przy realizacji projektów: Adam Ciuhak Prezes Zarządu Grupy Strategia, doradca podatkowy, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie finansów i rachunkowości, w zakresie zarządzania i restrukturyzacji polskich oraz zagranicznych grup kapitałowych, Elżbieta Wiśniewska Partner w kancelarii prawnej Grupy Strategia, Dyrektor Departamentu Prawnego, radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Była doradcą Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych, współpracowała przy realizacji programów Komisji Europejskiej i Banku Światowego, dr Krzysztof Ciuhak Wiceprezes Zarządu Grupy Strategia, Dyrektor ds. Rozwoju, doktor inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej, był adiunktem Helsinki University of Technology. Posiada doświadczenie w zakresie specjalistycznego doradztwa w budownictwie oraz finansowania, wykorzystania i rozliczania środków unijnych, Adriana Labuda Dyrektor Departamentu Audytu, biegły rewident, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie oraz studia podyplomowe MSR w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, David J. James International Liaison Partner, Wiceprezes Zarządu Strategia Horwath Sp. z o.o., biegły rewident, absolwent Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii. Pracował w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rosji. Płynnie posługuje się językiem angielskim, polskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim, Karolina Galas-Śliwińska Dyrektor Departamentu Real Estate, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, MBA Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Zarządzanie obiektami komercyjnymi i rezydencjonalnymi. Koordynacja projektów transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości, Andrzej Andrusiuk Dyrektor Departamentu Podatków, doradca podatkowy, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Jest autorem kilkunastu publikacji o tematyce podatkowej. Współautor komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych, dr Anja Fels Doktor prawa, absolwentka Universität des Saarlandes, Universidad Autónoma w Madrycie, Universität Hamburg oraz Zweites Staatsexamen w Kilonii, Schleswig-Holstein. Wieloletnie doświadczenie zdobyła, pracując dla uznanych firm prawniczych w Hamburgu. Przez kilka lat pracowała także w Departamencie Prawnym w Deutsche Bank, Grzegorz Longić Dyrektor Departamentu IT, jednocześnie odpowiedzialny za marketing w Grupie Strategia, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, MBA HEC (Haute Ecole Commerciale) Francja. Doświadczenie na rynku IT oraz telekomunikacyjnym w korporacjach międzynarodowych. Płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim, Łukasz Dudziec Członek Zarządu Strategia China Ltd, Dyrektor Regionu Chin, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie z zakresu finansów i zarządzania zdobyte w firmach audytorskich i korporacjach międzynarodowych. Ekspert w budowaniu relacji handlowych pomiędzy rynkami europejskim i Dalekiego Wschodu, Martin Chen Project Manager Strategia China Ltd, przedstawiciel nowej, otwartej chińskiej generacji. Absolwent jednego z 3 najlepszych uniwersytetów w Chinach Zhejiang University oraz INHOLLAND University w Amsterdamie. Ekspert rynku chińskiego posługujący się płynnie językiem angielskim, holenderskim oraz chińskim (mandaryńskim, kantońskim oraz dialektem Wenzhou bardzo popularnym wśród chińskich producentów). zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

9 2.4. Klienci Grupy Strategia Klientami Grupy Strategia są przedsiębiorstwa zarówno polskie, jak i międzynarodowe spółki giełdowe, spółki skarbu państwa, przedsiębiorstwa komunalne, instytuty, szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje. Dzięki kompetencjom i doświadczeniu oferujemy wsparcie podmiotom gospodarczym, które rozpoczynają działalność na rynku polskim oraz takim, które zamierzają rozszerzyć swoją działalność na rynki europejskie oraz światowe. Z naszych usług skorzystali między innymi następujący klienci: Advanced Distribution Solutions S.A. Fundacja Polsko Niemieckie Pojednanie Ronson Development S.A. BPP Professional Education Sp. z o.o. HBO Polska Sp. z o.o. Selena S.A. Browar Łomża Sp. z o.o. Hoop S.A. Sagem Communication Poland Sp. z o.o. British-Polish Chamber of Commerce Huta Aluminium Konin S.A. Sagem Networks Poland Sp. z o.o. Case Centrum Analiz Społ.-Ekonom. Fundacja IBP Instalfittings Sp. z o.o. SAP Polska Sp. z o.o. Citroen Polska Sp. z o.o. Lafarge Cement S.A. Sferis Sp. z o.o. CP Polska Sp. z o.o. (Grupa Courtepaille) Louis Dreyfus Polska Sp. z o.o. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Estee Lauder Poland Sp. z o.o. Mazars & Guerard Audyt Sp. z o.o. Sokołów Export Sp. z o.o. Farmacol S.A. MVV Polska Sp. z o.o. Steico S.A. Fakro Sp. z o.o. Olsen GmbH TU Allianz Polska S.A. Freiberger Polska Sp. z o.o. Pentor Instytut Badania Opinii Publicznej S.A. United Way Fundacja Wspólna Droga Frigo Logistics Sp. z o.o. Politechnika Warszawska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Graal S.A. Politechnika Łódzka 3M Poland Sp. z o.o. Górnik Zabrze S.S.A. Profesjonał Sp. z o.o. Warsaw Voice S.A Struktura Grupy Strategia Grupa Strategia Sp. z o.o. spółka holdingowa, doradztwo gospodarcze, nieruchomości, szkolenia, Strategia Horwath Sp. z o.o. członek Horwath International, usługi audytorskie i podatkowe, Grupa Strategia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wiśniewska Kancelaria Prawna Sp. k. usługi prawne i podatkowe, Strategia Whitehouse Sp. z o.o. usługi IT, Certyfikowany Partner ORACLE, Application Partner IBM, ścisła współpraca z grupą Whitehouse Consultants (UK), Strategia China Ltd. (siedziba w Chinach) doradztwo gospodarcze na rynku chińskim, Strategia Engineering Sp. z o.o. ekspertyzy budowlane, Fundacja Strategia dla Polski działalność charytatywna, mecenat nad młodymi talentami, wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej. Grupa Strategia Sp. z o.o. Oddział Katowice Oddział Poznań Oddział Gdańsk Oddział Chiny Strategia China Ltd. Head Office in Hong Kong Oddział Chiny Strategia China Ltd. Shenzhen Representative Office ul. Wiejska 12A Warszawa fax: ul. Kopernika 4/ Katowice fax: ul. Wrocławska 6/ Poznań fax: ul. Stągiewna 14/ Gdańsk Unit A 9/F Queens`s Centre Queen`s Road East Wan Chai, Hong Kong Unit F 17 Sea View Building Taizi Road 18 Shenzhen, Chiny fax: fax: fax: (755) (755) (755) (755) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r.

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Sylwetki kandydatów (1/2) Jarosław R. Bilbin Aleksandra Friedel Dariusz Gafka Weronika Jachniewicz Agnieszka Jurczak

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o spółce Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 34, www.centrozap.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 31 marca 2008 roku Niniejszy Dokument Rejestracyjny został

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21a www.atm.com.pl Oferujący Doradca Finansowy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa BRE Corporate

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo