SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie wyrobu CE lub równoważne 1.3. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu), 1.5. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej i elektronicznej Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie wymaganym w SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty Jeżeli inspekcja, o której mowa w pkt. 1.8 powyżej wykaże niezgodność produktów z umową lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób trzecich, w tym producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 30% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego Podstawą do protokolarnego odbioru prac instalacyjno-wdrożeniowych, będą testy niezawodnościowe odpowiednio do zakresu, o którym mowa w pkt 4.0 niniejszego załącznika. 1

2 2. Warunki gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego 2.1. O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona minimum 12-miesięczna gwarancja, chyba że gwarancja producenta obejmuje dłuższy okres. Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy oraz Producenta (telefon, e- mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego Zamawiający będzie posiadał prawo do bezpośredniego zgłaszania awarii lub problemów również do producenta dostarczonego sprzętu Zamawiający uzyska dostęp do części chronionych stron internetowych producentów rozwiązań, umożliwiający: - pobieranie nowych wersji oprogramowania, - dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej, - dostęp do pomocy technicznej producentów. 3. Ogólna specyfikacja techniczna 3.1. Hydrostatyczna sonda głębokości typ 1 Lp. Nazwa elementu, parametru lub 1 Przeznaczenie pomiaru poziomu cieczy w studniach, basenach, ciekach wodnych, odwiertach 2 Zakres pomiarowy/długość kabla przyłączeniowego 0..6 mh2o 54m (2szt.) 0..6 mh2o 27m (1szt.) mh2o 6,2m (1szt.) mh2o 15m (1szt.) mh2o 10m (3szt.) 3 Dopuszczalne przeciążenie 40 x zakres 4 Błąd podstawowy 0,2% 5 Błąd temperaturowy 0,2% /10 C, maksymalnie 0,3% /10 C 6 Zakres temperatur pracy C 7 Zakres temperatur kompensacji 0-25 C 8 Sygnał wyjściowy 4..20mA 9 Zasilanie 10,5..36 VDC 10 Wersja podłączenia 3-przewodowa 11 Powłoka kabla poliuretan 12 Stopień ochrony IP 68 2

3 13 Szczegóły budowy mechanicznej Średnica zewnętrzna 25mm 14 Montaż Wyposażona w dodatkowy uchwyt montażowy SG25 15 Gwarancja Minimum 24 miesiące 3.2. Hydrostatyczna sonda głębokości typ 2 Lp. Nazwa elementu, parametru lub 1 Przeznaczenie pomiaru poziomu cieczy w studniach, basenach, ciekach wodnych, odwiertach 2 Zakres pomiarowy/długość mh2o 20m (3szt.) kabla przyłączeniowego 3 Dopuszczalne przeciążenie do 40 bar 4 Błąd podstawowy pomiaru ±0,2 % górnej wartości zakresu 5 Zakres temperatur pracy C 6 Sygnał wyjściowy 4..20mA 7 Zasilanie VDC 8 Pomiar temperatury Wbudowany czujnik Pt100 oraz główkowy przetwornik temperatury 4..20mA 9 Wersja podłączenia 4-przewodowa 10 Stopień ochrony IP Szczegóły budowy mechanicznej Średnica zewnętrzna - 22mm 12 Gwarancja Minimum 24 miesiące 3.3. Układ zabezpieczenia od przepięć sondy hydrostatycznej typ 1 Lp. Nazwa elementu, parametru lub 1 Przeznaczenie Przeznaczony do ochrony antyprzepięciowej przetworników pomiarowych oraz urządzeń współpracujących. 2 Budowa/działanie Bariera złożona z transili diodowych, rezystorów i odgromników diodowych. 3 Montaż Montaż naścienny, wersja w puszcze 4 Maksymalny prąd roboczy 150mA 5 Maksymalne napięcie robocze 36,5 VDC 6 Gwarancja Minimum 12 miesięcy 3.4. Układ zabezpieczenia od przepięć sondy hydrostatycznej typ 2 Lp. Nazwa elementu, parametru lub 1 Przeznaczenie Przeznaczony do ochrony antyprzepięciowej przetworników pomiarowych oraz urządzeń współpracujących. 2 Budowa/działanie Bariera złożona z transili diodowych, rezystorów i odgromników diodowych. 3 Montaż Montaż na listwie DIN 4 Maksymalny prąd roboczy 150mA 5 Maksymalne napięcie robocze 36,5 VDC 6 Gwarancja Minimum 12 miesięcy 3

4 3.5. Separator przetwornik sygnałów dla sondy hydrostatycznej Lp. Nazwa elementu, parametru lub 1 Przeznaczenie Oddzielenie galwaniczne sygnału wejściowego i przekształcenie go przez układ separacji w sygnał 4..20mA 2 Sygnał wejściowy Wybierany przełącznikiem: 0..20mA, 4..20mA, 0..5mA, 1..5mA, 0..10V, 2-10V 3 Ilość wejść 2 4 Sygnał wyjściowy 4..20mA 5 Rezystancja obciążenia Separacja galwaniczna optoelektroniczna 7 Odporność na przebicie napięcie 1,5 kvac, 50 Hz, 1 min 8 Błąd przetwarzania - podstawowy ±0,16% 9 Napięcie zasilania W pętli sygnału wyjściowego 9..36VDC 10 Stopień ochrony IP Temperatura otoczenia C 12 Wilgotność względna otoczenia % 13 Gwarancja Minimum 12 miesięcy 3.6. Czujnik pomiaru temperatury zewnętrznej z przetwornikiem 1 Przeznaczenie do pomiaru temperatury zewnętrznej (panującej na zewnątrz pomieszczeń), zarówno miejsc nasłonecznionych jak i nienasłonecznionych. 2 Zakres pomiarowy C 3 Element pomiarowy Pt100 4 Wilgotność otoczenia Max. 95%RH 5 Materiał obudowy ABS 6 Kolor pokrywy Czarny (uwzględniający nasłonecznienie) 7 Stopień ochrony IP54 8 Sygnał wyjściowy z przetwornika mA 9 Zasilanie VDC 10 Temperatura pracy przetwornika C 11 Gwarancja Minimum 12 miesięcy 3.7. Indukcyjny przetwornik położenia kątowego 1 Przeznaczenie Praca w analogowych i cyfrowych układach regulacji automatycznej w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych w siłownikach typu NWA-78 i NWA-100, produkcji CHEMAR. 2 Budowa Resolver w obudowie mocowanej na gwincie i obrotowej osi z ogranicznikiem mechanicznym. Całość połączona stałym kablem z przetwornikiem. 3 Napięcie i układ zasilania 12 36VDC, dwuprzewodowy 4 Zakres pomiarowy Nastawialność zakresu % 6 Sygnał wyjściowy 4 20mA 4

5 7 Nieliniowość zg. z PN-88/M % 8 Nieliniowość zg. z PN-88/M % 9 Uchyb temperaturowy maksymalny 0.25% / 10 C 10 Temperatura pracy C 11 Stopień ochrony IP Tłumienność 70dB (50Hz) 13 Odporność na drgania 15G 14 Mocowanie Na gwincie M10x0,75 z podkładką koronkową; pasowanie: na wpuście 10mm 3.8. Rejestrator DVR z dyskami HDD 2x2TB 1 Wejścia wizyjne 8 x Video (BNC) 2 Maksymalne prędkości rejestracji i rozdzielczości obrazu zapisywanego/ odtwarzanego 200 kl./s (360 x 288 px) 200 kl./s (720 x 288 px) 100 kl./s (720 x 576 px) 3 Metoda kompresji H Ilość dysków HDD na wyposażeniu 2x 2TB SATA, cache 64MB, Niezawodność MTBF minimum godz. 5 Wyjścia wizyjne główne Video (BNC), VGA (D-Sub), HDMI 6 Wyjścia wizyjne pomocnicze 1 x Video (BNC) (Spot Out) 7 Wyświetlanie obrazu na monitorze 1, 4, 6, 7, 8, 9, sekwencja głównym 8 Wyświetlanie obrazu na monitorach 1, sekwencja, zdarzenia pomocniczych 9 Rozdzielczość obrazu wyświetlanego 720 x 576 px poj. w czasie rzeczywistym 10 Prędkość wyświetlania obrazu w czasie rzeczywistym 200 kl./s (25 kl./s na kanał) 11 Wejścia foniczne 1 x Audio (RCA) 10 k_/1 Vpp 12 Wyjścia foniczne 1 x Audio (RCA), 300 _ / 1,4 Vpp 13 Wejścia alarmowe 4 x wejście beznapięciowe, NC/NO (złącze zaciskowe) 14 Wyjścia alarmowe 1 x złącze zaciskowe DC 2 A / 24 V, AC 2 A / 125 V 15 System operacyjny Embedded Linux 16 Wielozadaniowość Heksapleks 17 Sterowanie Dotykowy panel przedni rejestratora, mysz USB, pilot IR, oprogramowanie sieciowe, opcjonalnie pulpit zdalnego sterowania 18 Obsługa poprzez siec IP Komputer: oprogramowanie sieciowe EMS, CMS Lite, przeglądarka internetowa IE (Windows); Urządzenia mobilne (telefon komórkowy, PDA), oprogramowanie mobilne (WindowsMobile, BlackBerry, iphone, Java), przeglądarka WAP (dowolny system) 19 Interfejsy RS-485, RS-232, 2 x USB 2.0, 1 Gb/s Ethernet 10/100/1000 Base-TX (RJ-45) 20 Obsługiwane sieci LAN/MAN/WAN/Internet 21 Protokoły sieciowe TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP 22 Rejestracja Dwa (po demontażu nagrywarki DVD maksymalnie 3) wewnętrzne dyski twarde S-ATA 5

6 23 Tryby rejestracji Normalny (ręczna), harmonogram; Ciągły, z detekcja ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowy (z zapisem przed- i po- alarmowym); Liniowy, cykliczny (nadpisywanie); lustrzany (mirroring - RAID 1) 24 Archiwizacja Nośniki Flash USB (np. PenDrive), opcjonalnie CD/DVD, zewnętrzne dyski USB, komputer (z pomocą oprogramowania klienta sieciowego), serwer FTP 25 Tryby archiwizacji Reczy, automatyczny; Pełny, zdarzeniowy 26 Wbudowany napęd optyczny Nagrywarka CD/DVD 27 Oprogramowanie współpracujące CMS Lite - Central Management Suite Lite (freeware) EMS - Enhanced Management Suite (freeware) funkcjonalność oprogramowania sieciowego: zdalna konfiguracja rejestratorów, sterowanie praca, nadzorowanie stanu/zdarzeń rejestratorów, zdalny podgląd obrazu na żywo, zdalne/lokalne odtwarzanie nagrań, zdalna archiwizacja nagrań; Przeglądarka internetowa Internet Explorer, funkcjonalność taka jak CMS Lite; PDAViewer/BBAViewer/iTouch (freeware) oprogramowanie dostępu zdalnego na urządzenia mobilne (telefon komórkowy, PDA) McdPlayer (freeware); AVIConverter (freeware) 28 Zasilanie 12 VDC 29 Pobór mocy Max. 70W 30 Gwarancja Minimum 24 miesiące 3.9. Układ zabezpieczeń przeciwprzepięciowych do rejestratora DVR 1 Przeznaczenie Do ochrony przed impulsowymi przepięciami w analogowych urządzeniach monitoringu wideo, takich jak: kamery, rejestratory, monitory. 2 Liczba kanałów 4 3 Napięcie nominalne 1V 4 Napięcie maksymalne 1,5V 5 Poziom protekcji linia-uziemienie 1000V - (1.2/50µs) 6 Poziom protekcji ekranuziemienie 1000V - (1.2/50µs) 7 Poziom protekcji linia-ekran 6-1 kv/µs 8 Nominalny prąd wyładowczy 5 ka (8/20µs) (linia-uziemienie) 9 Znamionowy prąd wyładowczy 5 ka (8/20µs) ekran-uziemienie 10 Znamionowy prąd wyładowczy 25 A (10/1000µs) linia-ekran 11 Impedancja szeregowa 1 Ω 12 Pasmo przenoszenia MHz 13 Tłumienie 0.05 db dla 5 MHz, 0.55 dla 100 MHz 14 Obudowa Metalowa 6

7 15 Gwarancja Minimum 12 miesięcy Przełącznik typ 1 Ze względu na zastosowanie technologii Fast Ethernet Ring Protection firmy FirstMile, zamawiający wymaga zapewnienia pełnej zgodności oferowanych urządzeń z rozwiązaniami Zmawiającego we wszystkich aspektach warstw fizycznych i logicznych. 1 Typ przemysłowy, zarządzalny switch ethernetowy do montażu na szynę DIN TS 35mm 2 Złącza Minimum 16 portów typu RJ-45 Ethernet 10/100Mb/s ; Minimum 4 porty typu SFP (mini GBIC) 1Gb/s Funkcjonalność Auto MDI/MDI-X; IEEE Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.1Q, VLAN, GVRP, GARP; IEEE 802.1p QoS CoS/ToS; IEEE 802.3ad LACP; 802.1d STP; 802.1w RSTP; IEEE 802.3x Limitowana przepustowość; IEEE 802.1X Kontrola dostępu do portów; IGMP Snooping; Port rate limit, broadcast storm control, port mirroring; IP Security; Chroniony dostęp IP; Tabela MAC adresów 8000; dedykowany protokół pierścienia zapewniający przełączenie na ścieżkę zapasową w czasie maksimum 30 Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja ms; Powiadomienia zdarzeniach - Syslog, SMTP, SNMP Trap; SNMP V1/V2C/V3, SNTP, RMON; Konfiguracja przez web: http, https; CLI: telnet, ssh Zasilanie Redundantne źródło zasilania 12-36VDC; Temperatura pracy W przedziale 0-60 C ; Obudowa Całkowicie metalowa, zgodna z IP30; Gwarancja Minimum 36 mcy ; Przełącznik typ 2 RZGW we Wrocławiu wykorzystuje platformę teleinformatyczna w całości zbudowaną o sprzęt i oprogramowanie firmy Cisco Systems. Zastosowanie urządzeń jednego producenta umożliwia przenoszenie wszelkiego typu usług typu dane, głos, video w oparciu o protokół IP oraz implementacje zaawansowanych elementów bezpieczeństwa i ochrony dostępu. Całość rozwiązania monitorowana jest centralnie z siedziby RZGW we Wrocławiu za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania Cisco Works LMS. Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej zgodności oferowanych urządzeń z rozwiązaniami Zmawiającego we wszystkich aspektach warstw fizycznych i logicznych oraz z systemem zarządzania infrastrukturą. 7

8 1 Typ Zarządzalny przełącznik sieciowy do montażu w szafie typu rack 19, Maksymalna wysokość urządzenia 1U; 2 Porty Minimum 10 portów GigabitEthernet, w tym: - minimum 8 w standardzie RJ-45 10/100/1000BaseTX - minimum 2 porty combo RJ-45 10/100/1000BaseTX / modularne w standardzie SFP; 3 Pamięć Minimum 128MB pamięci DRAM oraz 16MB pamięci Flash; 4 Zasilanie 230VAC 50Hz; 5 VLAN Wsparcie dla co najmniej 256 sieci, 4096 identyfikatorów VLAN; Wsparcie dla Guest VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, VLAN Edge, Dynamiczne przypisanie do VLAN na podstawie autentykacji 802.1x; Wsparcie dla technologii GVRP; 6 Standardy protokołów sieciowych Urządzenie musi mieć wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami: IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE BASE-T, IEEE 802.3u - 100BASE-TX, IEEE 802.3ab BASE-T. 7 Matryca przełączająca i przepustowość 8 Tabela adresów MAC Minimum 16K adresów; 9 Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci 10 Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci Wydajność co najmniej 20 Gbps; Przepustowość co najmniej 14 Mpps dla pakietów 64 bajtowych; Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - Obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu, - Mechanizm automatycznego zapewnienia jakości usług (Auto QoS), - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting), Wsparcie dla zasad: - listy kontroli dostępu ACL bazujące na sieciach VLAN - listy kontroli dostępu ACL bazujące na protokole IEEE 802.1p, - listy kontroli dostępu ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, - listy kontroli dostępu ACL bazujący na adresach MAC, - listy kontroli dostępu ACL bazujący na numerach portów TCP/UDP, 8

9 Wsparcie dla Port Security możliwość przypisania adresów MAC do portu. 11 Obsługę ruchu Musi wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem protokołu IGMP Snooping; Wsparcie dla Jumbo Frames do 9K ( 9216 bajtów ); 12 Grupowanie portów Wsparcie dla standardu IEEE 802.3ad LACP, minimum 8 grup portów, minimum 8 portów na grupę, 13 Usługi Możliwość uruchomienia funkcji DHCP Server IPv4; Routing pakietów IPv4; Możliwość konfiguracji minimum 512 tras statycznych, Wsparcie dla CIDR; 14 Zarządzanie Urządzenie musi być zarządzane poprzez web: http, https; konsoli tekstowej CLI: telnet, ssh Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i TACACS+, Plik konfiguracyjny urządzenia musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. 15 Monitoring Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika, Wsparcie dla SNMPv1,v2,v3; RMON, Syslog, LLDP, LLDP-MED, CDP; 16 Gwarancja i serwis Ograniczona dożywotnia (5 lat od czasu wycofania ze sprzedaży) gwarancja producenta z wyłączeniem zasilacza i wentylatorów, aktualizacja podstawowego oprogramowania systemowego, bezpłatne wsparcie techniczne producenta przez minimum 12 mcy Monitor 1 Przekątna matrycy Minimum 21.5", panoramiczna 16:9; 2 Typ matryca TFT; 3 Nominalna rozdzielczość Minimum 1920 x 1080; 4 Kontrast Minimum 1000:1; 5 Kontrast dynamiczny Minimum :1; 6 Jasność Minimum 200 cd/m2; 7 Czas reakcji Minimum 5 ms; 8 Paleta barw Minimum 16.7 mln; 9 Kąt widzenia w poziome 90 stopni 10 Kąt widzenia w pionie 65 stopni 11 Wejścia 1 x D-Sub; 1 x DVI 12 Kolor Czarny; 13 Funkcje dodatkowe Zabezpieczenie ustawień kodem PIN 14 Zasilanie 230VAC 50Hz, zasilacz wbudowany; 15 Gwarancja Minimum 36 miesięcy; 9

10 3.13. Bezprzewodowa stacja bazowa WiFi 1 Typ Bezprzewodowa stacja bazowa do zastosowań zewnętrznych; 2 Antena Wbudowana, MIMO, Dwu-polaryzacyjna o zysku minimum 13dB; 3 Pasmo MHz; 4 Moc nadajnika Minimum 23 dbm; 5 Interfejsy Minimum 1x 10/100 BASE-TX ( RJ-45); 6 System Minimum 400MHz CPU; Minimum 32 MB SDRAM, 8MB Flash 7 Standard radiowy Zgodność standardami IEEE a/n; 8 Zabezpieczenia Obsługa zaawansowanych mechanizmów kontroli dostępu (klucz współdzielony, 802.1x, TKIP, AES ); WPA, WPA-PSK, EAP, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2- TKIP, WPA2-AES, RADIUS 9 Tryby pracy AP, AP WDS, Bridge, Client, Client WDS; 10 Obsługa technologii IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D STP, IEEE 802.3u, Traffic Shaping, DHCP, Filtracja adresów MAC; Ukrywanie identyfikatorów SSID; Obsługa do czterech grup ESSID w celu podziału różnych sieci bezprzewodowych; 11 Zarządzanie Konfiguracja poprzez web (http), CLI (telnet, SSH); 12 Zasilanie 24VDC, zasilacz PoE w zestawie; 13 Temperatura pracy Minimum w przedziale -30 C do +75 C 14 Obudowa Do zastosowań zewnętrznych, odporna na warunki atmosferycznie i UV, 15 Certyfikacja FCC Part 90Z, CE, RoHS Compilance 16 Gwarancja Minimum 12 miesięcy Procesor komunikacyjny SIMATIC S7 CP Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) Wyspecyfikowany procesor komunikacyjny będzie elementem istniejącego w infrastrukturze technicznej Zamawiającego systemu sterownikowego SIMATIC S Sterownik PLC Siemens SIMATIC S7 CPU 315-2DP (6ES7315-2AH14-0AB0) wraz z kartą pamięci MMC dla sterowników SIMATIC S7 pamięć typu FLASH 128kB (6ES7953-8LG20-0AA0) Wyspecyfikowany sterownik PLC będzie elementem istniejącego w infrastrukturze technicznej Zamawiającego systemu sterownikowego SIMATIC S Oprogramowanie inżynierskie do programowania sterowników SIMATIC S7 300/400 - STEP 7 Professional 2010 (6ES7810-5CC11-0YA5) wraz adapterem PC USB A2 do łączenia programatora PC ze sterownikiem (6GK1571-0BA00-0AA0) Wyspecyfikowane oprogramowanie oraz jego wersja ma służyć do obsługi istniejących w 10

11 infrastrukturze technicznej Zamawiającego systemów SIMATIC S Oprogramowanie inżynierskie do konfiguracji paneli SIMATIC HMI - WinCC Flexible 2008 Standard (6AV6612-0AA51-3CA5) Wyspecyfikowane oprogramowanie oraz jego wersja ma służyć do obsługi istniejących w infrastrukturze technicznej Zamawiającego systemów SIMATIC HMI Oprogramowanie inżynierskie do programowania sterowników SIMATIC S STEP 7 MicroWin V4.0 (6ES7810-2CC03-0YX0) wraz z bibliotekami do protokołów USS i Modbus (6ES7830-2BC00-0YX0) Wyspecyfikowane oprogramowanie oraz jego wersja ma służyć do obsługi istniejących w infrastrukturze technicznej Zamawiającego systemów SIMATIC S Konwerter MPI/PPI/PROFIBUS na Ethernet do bezpośredniego połączenia PC ze sterownikami S7-200,S7-300 i S Przeznaczenie Bezpośrednie połączenie sterowników: S7-200,S7-300 S7-400 z siecią Ethernetową TCP/IP. Transfer danych z protokołów PPI/MPI i Profibus do sieci Ethernetowej i odwrotnie 2 Zastosowanie Serwery OPC Wizualizacja Wymiana danych procesowych Programowanie 3 Oprogramowanie współpracujące PG 2000 Set PG/PC interface SIMATIC Step 7 Manager Windows Control Center (WinCC) Windows Control Center flexible 2004 (WinCC flexible) ProTool/Pro Microwin v3.2 Microwin v4.0 in the PPI multimaster mode S7 for Windows v Protokoły MPI/PPI/Profibus <-> Ethernet TCP/IP 5 Prędkość po stronie magistrali Do 12Mb/s 6 Prędkość po stronie Ethernetu 10/100Mb/s 7 Funkcjonalność PPI-BUS: PPI KBit/s, Multimaster KBit/s MPI-Bus: 19.2 KBit/s, KBit/s, 1.5 MBit/s Profibus: 9.6 KBit/s, 19.2 KBit/s, KBit/s, KBit/s, KBit/s, 500 KBit/s, 1.5 MBit/s, 3.0 MBit/s, 6.0 MBit/s, 12.0 MBit/s Profibus-profile: DP, standard, universal(dp/fms) LAN: 10/100BaseTx HMI: 9.6 KBit/s, 19.2 KBit/s, 38.4 KBit/s, 57.6 KBit/s, KBit/s Aktualizacja firmware 8 Konfiguracja Przeglądarka internetowa 9 Zasilanie 24VDC ze sterownika 11

12 4. Równoważność urządzeń 4.1. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń równoważnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ich równoważności przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej. W takim przypadku Wykonawca dostarczy próbki urządzeń równoważnych lub umożliwi Zamawiającemu wykonanie testów oferowanych elementów Sprawdzenie równoważności i kompatybilności oferowanych elementów będzie polegać na wielokrotnym przeprowadzeniu testów w siedzibie Zamawiającego na sprzęcie Zamawiającego, w warunkach środowiska produkcyjnego Zamawiającego, na danych Zamawiającego. Informacja o testach zawierać będzie termin i okres przeprowadzania testów. Termin dostarczenia elementów nie będzie krótszy niż 5 dni od daty otrzymania pisma przez Wykonawcę. 5. Prace instalacyjno-wdrożeniowe, weryfikacja i zakres testów niezawodnościowych 5.1. Uruchomienie i konfiguracja oprogramowania i urządzeń wg dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego Uruchomienie i przeprowadzenie testów obciążeniowych, weryfikacja prawidłowego działania całościowego systemów przy udziale Zamawiającego Weryfikacja i instalacja najnowszych aktualizacji i poprawek firmware dla urządzeń dostarczonych w ramach zamówienia 12

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Aper PDR-XM4004 Cena : 1.198,00 zł (netto) 1.473,54 zł (brutto) Producent : Aper Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność DA/MB/-232 232-10/14 DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia 1. Urządzenie sieciowe (3 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: Parametr Charakterystyka Obudowa 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej,

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań Załącznik nr.. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania systemowego dla zadania pod nazwą: Informator nawigacyjny dla Odry swobodnie płynącej od Brzegu

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Stan obecny Na jazie Bartoszowice wdrożony jest, niesprawny, system sterowania jazem oparty na sterownikach PLC TSX Micro firmy Schneider. Rozdzielnice filara

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator HikVision DS-7616HI-ST Cena : 2.253,00 zł (netto) 2.771,19 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena :

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Zarządzanie wirtualnymi sieciami lokalnymi DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe Załącznik nr 1d do SIWZ sprawa nr 33/010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016 MONITORING HD-CVI > rejestratory HD-CVI > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 16x trybrydowych (HDCVI, IP, ANALOG) + 16xIP wyjścia wideo: 1x VGA, 2x

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Załącznik nr 4 do oferty Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń monitoringu wizyjnego dla 4 obiektów Nadleśnictwa. I. Siedziba Nadleśnictwa Jawor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HikVision DS-9008HFI-SH Cena : 8.240,00 zł (netto) 10.135,20 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Novus (Rejestratory) 2 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : NoVus Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016 Katalog: Rejestratory analogowe firmy NoVus REJESTRATORY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny TurboHD, IP

Cennik detaliczny TurboHD, IP Grupa produktów Kod produktu Zdjęcie Opis PL Uwagi Cena katalogowa (MSRP) PLN DVR71 DS-7104HWI-SH Rejestrator DVR Hikvision, 4 wejścia wizyjne, 1 wejście audio, HDMI, VGA, BNC, 2 USB 2.0, 1 interfejs SATA,

Bardziej szczegółowo

Monitoring IP. Katalog. www.raion.net.pl

Monitoring IP. Katalog. www.raion.net.pl Monitoring IP Katalog www.raion.net.pl REJESTRATORY REJESTRATOR IP AVTECH AVH0401 4 KANAŁY Wsparcie standardu ONVIF Łatwość instalacji systemu (PON, Power-over-Network) Wieloplatformowy zdalny dostęp Darmowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo