SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie wyrobu CE lub równoważne 1.3. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu), 1.5. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej i elektronicznej Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie wymaganym w SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty Jeżeli inspekcja, o której mowa w pkt. 1.8 powyżej wykaże niezgodność produktów z umową lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób trzecich, w tym producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 30% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego Podstawą do protokolarnego odbioru prac instalacyjno-wdrożeniowych, będą testy niezawodnościowe odpowiednio do zakresu, o którym mowa w pkt 4.0 niniejszego załącznika. 1

2 2. Warunki gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego 2.1. O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona minimum 12-miesięczna gwarancja, chyba że gwarancja producenta obejmuje dłuższy okres. Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy oraz Producenta (telefon, e- mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego Zamawiający będzie posiadał prawo do bezpośredniego zgłaszania awarii lub problemów również do producenta dostarczonego sprzętu Zamawiający uzyska dostęp do części chronionych stron internetowych producentów rozwiązań, umożliwiający: - pobieranie nowych wersji oprogramowania, - dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej, - dostęp do pomocy technicznej producentów. 3. Ogólna specyfikacja techniczna 3.1. Hydrostatyczna sonda głębokości typ 1 Lp. Nazwa elementu, parametru lub 1 Przeznaczenie pomiaru poziomu cieczy w studniach, basenach, ciekach wodnych, odwiertach 2 Zakres pomiarowy/długość kabla przyłączeniowego 0..6 mh2o 54m (2szt.) 0..6 mh2o 27m (1szt.) mh2o 6,2m (1szt.) mh2o 15m (1szt.) mh2o 10m (3szt.) 3 Dopuszczalne przeciążenie 40 x zakres 4 Błąd podstawowy 0,2% 5 Błąd temperaturowy 0,2% /10 C, maksymalnie 0,3% /10 C 6 Zakres temperatur pracy C 7 Zakres temperatur kompensacji 0-25 C 8 Sygnał wyjściowy 4..20mA 9 Zasilanie 10,5..36 VDC 10 Wersja podłączenia 3-przewodowa 11 Powłoka kabla poliuretan 12 Stopień ochrony IP 68 2

3 13 Szczegóły budowy mechanicznej Średnica zewnętrzna 25mm 14 Montaż Wyposażona w dodatkowy uchwyt montażowy SG25 15 Gwarancja Minimum 24 miesiące 3.2. Hydrostatyczna sonda głębokości typ 2 Lp. Nazwa elementu, parametru lub 1 Przeznaczenie pomiaru poziomu cieczy w studniach, basenach, ciekach wodnych, odwiertach 2 Zakres pomiarowy/długość mh2o 20m (3szt.) kabla przyłączeniowego 3 Dopuszczalne przeciążenie do 40 bar 4 Błąd podstawowy pomiaru ±0,2 % górnej wartości zakresu 5 Zakres temperatur pracy C 6 Sygnał wyjściowy 4..20mA 7 Zasilanie VDC 8 Pomiar temperatury Wbudowany czujnik Pt100 oraz główkowy przetwornik temperatury 4..20mA 9 Wersja podłączenia 4-przewodowa 10 Stopień ochrony IP Szczegóły budowy mechanicznej Średnica zewnętrzna - 22mm 12 Gwarancja Minimum 24 miesiące 3.3. Układ zabezpieczenia od przepięć sondy hydrostatycznej typ 1 Lp. Nazwa elementu, parametru lub 1 Przeznaczenie Przeznaczony do ochrony antyprzepięciowej przetworników pomiarowych oraz urządzeń współpracujących. 2 Budowa/działanie Bariera złożona z transili diodowych, rezystorów i odgromników diodowych. 3 Montaż Montaż naścienny, wersja w puszcze 4 Maksymalny prąd roboczy 150mA 5 Maksymalne napięcie robocze 36,5 VDC 6 Gwarancja Minimum 12 miesięcy 3.4. Układ zabezpieczenia od przepięć sondy hydrostatycznej typ 2 Lp. Nazwa elementu, parametru lub 1 Przeznaczenie Przeznaczony do ochrony antyprzepięciowej przetworników pomiarowych oraz urządzeń współpracujących. 2 Budowa/działanie Bariera złożona z transili diodowych, rezystorów i odgromników diodowych. 3 Montaż Montaż na listwie DIN 4 Maksymalny prąd roboczy 150mA 5 Maksymalne napięcie robocze 36,5 VDC 6 Gwarancja Minimum 12 miesięcy 3

4 3.5. Separator przetwornik sygnałów dla sondy hydrostatycznej Lp. Nazwa elementu, parametru lub 1 Przeznaczenie Oddzielenie galwaniczne sygnału wejściowego i przekształcenie go przez układ separacji w sygnał 4..20mA 2 Sygnał wejściowy Wybierany przełącznikiem: 0..20mA, 4..20mA, 0..5mA, 1..5mA, 0..10V, 2-10V 3 Ilość wejść 2 4 Sygnał wyjściowy 4..20mA 5 Rezystancja obciążenia Separacja galwaniczna optoelektroniczna 7 Odporność na przebicie napięcie 1,5 kvac, 50 Hz, 1 min 8 Błąd przetwarzania - podstawowy ±0,16% 9 Napięcie zasilania W pętli sygnału wyjściowego 9..36VDC 10 Stopień ochrony IP Temperatura otoczenia C 12 Wilgotność względna otoczenia % 13 Gwarancja Minimum 12 miesięcy 3.6. Czujnik pomiaru temperatury zewnętrznej z przetwornikiem 1 Przeznaczenie do pomiaru temperatury zewnętrznej (panującej na zewnątrz pomieszczeń), zarówno miejsc nasłonecznionych jak i nienasłonecznionych. 2 Zakres pomiarowy C 3 Element pomiarowy Pt100 4 Wilgotność otoczenia Max. 95%RH 5 Materiał obudowy ABS 6 Kolor pokrywy Czarny (uwzględniający nasłonecznienie) 7 Stopień ochrony IP54 8 Sygnał wyjściowy z przetwornika mA 9 Zasilanie VDC 10 Temperatura pracy przetwornika C 11 Gwarancja Minimum 12 miesięcy 3.7. Indukcyjny przetwornik położenia kątowego 1 Przeznaczenie Praca w analogowych i cyfrowych układach regulacji automatycznej w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych w siłownikach typu NWA-78 i NWA-100, produkcji CHEMAR. 2 Budowa Resolver w obudowie mocowanej na gwincie i obrotowej osi z ogranicznikiem mechanicznym. Całość połączona stałym kablem z przetwornikiem. 3 Napięcie i układ zasilania 12 36VDC, dwuprzewodowy 4 Zakres pomiarowy Nastawialność zakresu % 6 Sygnał wyjściowy 4 20mA 4

5 7 Nieliniowość zg. z PN-88/M % 8 Nieliniowość zg. z PN-88/M % 9 Uchyb temperaturowy maksymalny 0.25% / 10 C 10 Temperatura pracy C 11 Stopień ochrony IP Tłumienność 70dB (50Hz) 13 Odporność na drgania 15G 14 Mocowanie Na gwincie M10x0,75 z podkładką koronkową; pasowanie: na wpuście 10mm 3.8. Rejestrator DVR z dyskami HDD 2x2TB 1 Wejścia wizyjne 8 x Video (BNC) 2 Maksymalne prędkości rejestracji i rozdzielczości obrazu zapisywanego/ odtwarzanego 200 kl./s (360 x 288 px) 200 kl./s (720 x 288 px) 100 kl./s (720 x 576 px) 3 Metoda kompresji H Ilość dysków HDD na wyposażeniu 2x 2TB SATA, cache 64MB, Niezawodność MTBF minimum godz. 5 Wyjścia wizyjne główne Video (BNC), VGA (D-Sub), HDMI 6 Wyjścia wizyjne pomocnicze 1 x Video (BNC) (Spot Out) 7 Wyświetlanie obrazu na monitorze 1, 4, 6, 7, 8, 9, sekwencja głównym 8 Wyświetlanie obrazu na monitorach 1, sekwencja, zdarzenia pomocniczych 9 Rozdzielczość obrazu wyświetlanego 720 x 576 px poj. w czasie rzeczywistym 10 Prędkość wyświetlania obrazu w czasie rzeczywistym 200 kl./s (25 kl./s na kanał) 11 Wejścia foniczne 1 x Audio (RCA) 10 k_/1 Vpp 12 Wyjścia foniczne 1 x Audio (RCA), 300 _ / 1,4 Vpp 13 Wejścia alarmowe 4 x wejście beznapięciowe, NC/NO (złącze zaciskowe) 14 Wyjścia alarmowe 1 x złącze zaciskowe DC 2 A / 24 V, AC 2 A / 125 V 15 System operacyjny Embedded Linux 16 Wielozadaniowość Heksapleks 17 Sterowanie Dotykowy panel przedni rejestratora, mysz USB, pilot IR, oprogramowanie sieciowe, opcjonalnie pulpit zdalnego sterowania 18 Obsługa poprzez siec IP Komputer: oprogramowanie sieciowe EMS, CMS Lite, przeglądarka internetowa IE (Windows); Urządzenia mobilne (telefon komórkowy, PDA), oprogramowanie mobilne (WindowsMobile, BlackBerry, iphone, Java), przeglądarka WAP (dowolny system) 19 Interfejsy RS-485, RS-232, 2 x USB 2.0, 1 Gb/s Ethernet 10/100/1000 Base-TX (RJ-45) 20 Obsługiwane sieci LAN/MAN/WAN/Internet 21 Protokoły sieciowe TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP 22 Rejestracja Dwa (po demontażu nagrywarki DVD maksymalnie 3) wewnętrzne dyski twarde S-ATA 5

6 23 Tryby rejestracji Normalny (ręczna), harmonogram; Ciągły, z detekcja ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowy (z zapisem przed- i po- alarmowym); Liniowy, cykliczny (nadpisywanie); lustrzany (mirroring - RAID 1) 24 Archiwizacja Nośniki Flash USB (np. PenDrive), opcjonalnie CD/DVD, zewnętrzne dyski USB, komputer (z pomocą oprogramowania klienta sieciowego), serwer FTP 25 Tryby archiwizacji Reczy, automatyczny; Pełny, zdarzeniowy 26 Wbudowany napęd optyczny Nagrywarka CD/DVD 27 Oprogramowanie współpracujące CMS Lite - Central Management Suite Lite (freeware) EMS - Enhanced Management Suite (freeware) funkcjonalność oprogramowania sieciowego: zdalna konfiguracja rejestratorów, sterowanie praca, nadzorowanie stanu/zdarzeń rejestratorów, zdalny podgląd obrazu na żywo, zdalne/lokalne odtwarzanie nagrań, zdalna archiwizacja nagrań; Przeglądarka internetowa Internet Explorer, funkcjonalność taka jak CMS Lite; PDAViewer/BBAViewer/iTouch (freeware) oprogramowanie dostępu zdalnego na urządzenia mobilne (telefon komórkowy, PDA) McdPlayer (freeware); AVIConverter (freeware) 28 Zasilanie 12 VDC 29 Pobór mocy Max. 70W 30 Gwarancja Minimum 24 miesiące 3.9. Układ zabezpieczeń przeciwprzepięciowych do rejestratora DVR 1 Przeznaczenie Do ochrony przed impulsowymi przepięciami w analogowych urządzeniach monitoringu wideo, takich jak: kamery, rejestratory, monitory. 2 Liczba kanałów 4 3 Napięcie nominalne 1V 4 Napięcie maksymalne 1,5V 5 Poziom protekcji linia-uziemienie 1000V - (1.2/50µs) 6 Poziom protekcji ekranuziemienie 1000V - (1.2/50µs) 7 Poziom protekcji linia-ekran 6-1 kv/µs 8 Nominalny prąd wyładowczy 5 ka (8/20µs) (linia-uziemienie) 9 Znamionowy prąd wyładowczy 5 ka (8/20µs) ekran-uziemienie 10 Znamionowy prąd wyładowczy 25 A (10/1000µs) linia-ekran 11 Impedancja szeregowa 1 Ω 12 Pasmo przenoszenia MHz 13 Tłumienie 0.05 db dla 5 MHz, 0.55 dla 100 MHz 14 Obudowa Metalowa 6

7 15 Gwarancja Minimum 12 miesięcy Przełącznik typ 1 Ze względu na zastosowanie technologii Fast Ethernet Ring Protection firmy FirstMile, zamawiający wymaga zapewnienia pełnej zgodności oferowanych urządzeń z rozwiązaniami Zmawiającego we wszystkich aspektach warstw fizycznych i logicznych. 1 Typ przemysłowy, zarządzalny switch ethernetowy do montażu na szynę DIN TS 35mm 2 Złącza Minimum 16 portów typu RJ-45 Ethernet 10/100Mb/s ; Minimum 4 porty typu SFP (mini GBIC) 1Gb/s Funkcjonalność Auto MDI/MDI-X; IEEE Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.1Q, VLAN, GVRP, GARP; IEEE 802.1p QoS CoS/ToS; IEEE 802.3ad LACP; 802.1d STP; 802.1w RSTP; IEEE 802.3x Limitowana przepustowość; IEEE 802.1X Kontrola dostępu do portów; IGMP Snooping; Port rate limit, broadcast storm control, port mirroring; IP Security; Chroniony dostęp IP; Tabela MAC adresów 8000; dedykowany protokół pierścienia zapewniający przełączenie na ścieżkę zapasową w czasie maksimum 30 Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja ms; Powiadomienia zdarzeniach - Syslog, SMTP, SNMP Trap; SNMP V1/V2C/V3, SNTP, RMON; Konfiguracja przez web: http, https; CLI: telnet, ssh Zasilanie Redundantne źródło zasilania 12-36VDC; Temperatura pracy W przedziale 0-60 C ; Obudowa Całkowicie metalowa, zgodna z IP30; Gwarancja Minimum 36 mcy ; Przełącznik typ 2 RZGW we Wrocławiu wykorzystuje platformę teleinformatyczna w całości zbudowaną o sprzęt i oprogramowanie firmy Cisco Systems. Zastosowanie urządzeń jednego producenta umożliwia przenoszenie wszelkiego typu usług typu dane, głos, video w oparciu o protokół IP oraz implementacje zaawansowanych elementów bezpieczeństwa i ochrony dostępu. Całość rozwiązania monitorowana jest centralnie z siedziby RZGW we Wrocławiu za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania Cisco Works LMS. Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej zgodności oferowanych urządzeń z rozwiązaniami Zmawiającego we wszystkich aspektach warstw fizycznych i logicznych oraz z systemem zarządzania infrastrukturą. 7

8 1 Typ Zarządzalny przełącznik sieciowy do montażu w szafie typu rack 19, Maksymalna wysokość urządzenia 1U; 2 Porty Minimum 10 portów GigabitEthernet, w tym: - minimum 8 w standardzie RJ-45 10/100/1000BaseTX - minimum 2 porty combo RJ-45 10/100/1000BaseTX / modularne w standardzie SFP; 3 Pamięć Minimum 128MB pamięci DRAM oraz 16MB pamięci Flash; 4 Zasilanie 230VAC 50Hz; 5 VLAN Wsparcie dla co najmniej 256 sieci, 4096 identyfikatorów VLAN; Wsparcie dla Guest VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, VLAN Edge, Dynamiczne przypisanie do VLAN na podstawie autentykacji 802.1x; Wsparcie dla technologii GVRP; 6 Standardy protokołów sieciowych Urządzenie musi mieć wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami: IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE BASE-T, IEEE 802.3u - 100BASE-TX, IEEE 802.3ab BASE-T. 7 Matryca przełączająca i przepustowość 8 Tabela adresów MAC Minimum 16K adresów; 9 Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci 10 Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci Wydajność co najmniej 20 Gbps; Przepustowość co najmniej 14 Mpps dla pakietów 64 bajtowych; Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - Obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu, - Mechanizm automatycznego zapewnienia jakości usług (Auto QoS), - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting), Wsparcie dla zasad: - listy kontroli dostępu ACL bazujące na sieciach VLAN - listy kontroli dostępu ACL bazujące na protokole IEEE 802.1p, - listy kontroli dostępu ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, - listy kontroli dostępu ACL bazujący na adresach MAC, - listy kontroli dostępu ACL bazujący na numerach portów TCP/UDP, 8

9 Wsparcie dla Port Security możliwość przypisania adresów MAC do portu. 11 Obsługę ruchu Musi wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem protokołu IGMP Snooping; Wsparcie dla Jumbo Frames do 9K ( 9216 bajtów ); 12 Grupowanie portów Wsparcie dla standardu IEEE 802.3ad LACP, minimum 8 grup portów, minimum 8 portów na grupę, 13 Usługi Możliwość uruchomienia funkcji DHCP Server IPv4; Routing pakietów IPv4; Możliwość konfiguracji minimum 512 tras statycznych, Wsparcie dla CIDR; 14 Zarządzanie Urządzenie musi być zarządzane poprzez web: http, https; konsoli tekstowej CLI: telnet, ssh Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i TACACS+, Plik konfiguracyjny urządzenia musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. 15 Monitoring Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika, Wsparcie dla SNMPv1,v2,v3; RMON, Syslog, LLDP, LLDP-MED, CDP; 16 Gwarancja i serwis Ograniczona dożywotnia (5 lat od czasu wycofania ze sprzedaży) gwarancja producenta z wyłączeniem zasilacza i wentylatorów, aktualizacja podstawowego oprogramowania systemowego, bezpłatne wsparcie techniczne producenta przez minimum 12 mcy Monitor 1 Przekątna matrycy Minimum 21.5", panoramiczna 16:9; 2 Typ matryca TFT; 3 Nominalna rozdzielczość Minimum 1920 x 1080; 4 Kontrast Minimum 1000:1; 5 Kontrast dynamiczny Minimum :1; 6 Jasność Minimum 200 cd/m2; 7 Czas reakcji Minimum 5 ms; 8 Paleta barw Minimum 16.7 mln; 9 Kąt widzenia w poziome 90 stopni 10 Kąt widzenia w pionie 65 stopni 11 Wejścia 1 x D-Sub; 1 x DVI 12 Kolor Czarny; 13 Funkcje dodatkowe Zabezpieczenie ustawień kodem PIN 14 Zasilanie 230VAC 50Hz, zasilacz wbudowany; 15 Gwarancja Minimum 36 miesięcy; 9

10 3.13. Bezprzewodowa stacja bazowa WiFi 1 Typ Bezprzewodowa stacja bazowa do zastosowań zewnętrznych; 2 Antena Wbudowana, MIMO, Dwu-polaryzacyjna o zysku minimum 13dB; 3 Pasmo MHz; 4 Moc nadajnika Minimum 23 dbm; 5 Interfejsy Minimum 1x 10/100 BASE-TX ( RJ-45); 6 System Minimum 400MHz CPU; Minimum 32 MB SDRAM, 8MB Flash 7 Standard radiowy Zgodność standardami IEEE a/n; 8 Zabezpieczenia Obsługa zaawansowanych mechanizmów kontroli dostępu (klucz współdzielony, 802.1x, TKIP, AES ); WPA, WPA-PSK, EAP, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2- TKIP, WPA2-AES, RADIUS 9 Tryby pracy AP, AP WDS, Bridge, Client, Client WDS; 10 Obsługa technologii IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D STP, IEEE 802.3u, Traffic Shaping, DHCP, Filtracja adresów MAC; Ukrywanie identyfikatorów SSID; Obsługa do czterech grup ESSID w celu podziału różnych sieci bezprzewodowych; 11 Zarządzanie Konfiguracja poprzez web (http), CLI (telnet, SSH); 12 Zasilanie 24VDC, zasilacz PoE w zestawie; 13 Temperatura pracy Minimum w przedziale -30 C do +75 C 14 Obudowa Do zastosowań zewnętrznych, odporna na warunki atmosferycznie i UV, 15 Certyfikacja FCC Part 90Z, CE, RoHS Compilance 16 Gwarancja Minimum 12 miesięcy Procesor komunikacyjny SIMATIC S7 CP Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) Wyspecyfikowany procesor komunikacyjny będzie elementem istniejącego w infrastrukturze technicznej Zamawiającego systemu sterownikowego SIMATIC S Sterownik PLC Siemens SIMATIC S7 CPU 315-2DP (6ES7315-2AH14-0AB0) wraz z kartą pamięci MMC dla sterowników SIMATIC S7 pamięć typu FLASH 128kB (6ES7953-8LG20-0AA0) Wyspecyfikowany sterownik PLC będzie elementem istniejącego w infrastrukturze technicznej Zamawiającego systemu sterownikowego SIMATIC S Oprogramowanie inżynierskie do programowania sterowników SIMATIC S7 300/400 - STEP 7 Professional 2010 (6ES7810-5CC11-0YA5) wraz adapterem PC USB A2 do łączenia programatora PC ze sterownikiem (6GK1571-0BA00-0AA0) Wyspecyfikowane oprogramowanie oraz jego wersja ma służyć do obsługi istniejących w 10

11 infrastrukturze technicznej Zamawiającego systemów SIMATIC S Oprogramowanie inżynierskie do konfiguracji paneli SIMATIC HMI - WinCC Flexible 2008 Standard (6AV6612-0AA51-3CA5) Wyspecyfikowane oprogramowanie oraz jego wersja ma służyć do obsługi istniejących w infrastrukturze technicznej Zamawiającego systemów SIMATIC HMI Oprogramowanie inżynierskie do programowania sterowników SIMATIC S STEP 7 MicroWin V4.0 (6ES7810-2CC03-0YX0) wraz z bibliotekami do protokołów USS i Modbus (6ES7830-2BC00-0YX0) Wyspecyfikowane oprogramowanie oraz jego wersja ma służyć do obsługi istniejących w infrastrukturze technicznej Zamawiającego systemów SIMATIC S Konwerter MPI/PPI/PROFIBUS na Ethernet do bezpośredniego połączenia PC ze sterownikami S7-200,S7-300 i S Przeznaczenie Bezpośrednie połączenie sterowników: S7-200,S7-300 S7-400 z siecią Ethernetową TCP/IP. Transfer danych z protokołów PPI/MPI i Profibus do sieci Ethernetowej i odwrotnie 2 Zastosowanie Serwery OPC Wizualizacja Wymiana danych procesowych Programowanie 3 Oprogramowanie współpracujące PG 2000 Set PG/PC interface SIMATIC Step 7 Manager Windows Control Center (WinCC) Windows Control Center flexible 2004 (WinCC flexible) ProTool/Pro Microwin v3.2 Microwin v4.0 in the PPI multimaster mode S7 for Windows v Protokoły MPI/PPI/Profibus <-> Ethernet TCP/IP 5 Prędkość po stronie magistrali Do 12Mb/s 6 Prędkość po stronie Ethernetu 10/100Mb/s 7 Funkcjonalność PPI-BUS: PPI KBit/s, Multimaster KBit/s MPI-Bus: 19.2 KBit/s, KBit/s, 1.5 MBit/s Profibus: 9.6 KBit/s, 19.2 KBit/s, KBit/s, KBit/s, KBit/s, 500 KBit/s, 1.5 MBit/s, 3.0 MBit/s, 6.0 MBit/s, 12.0 MBit/s Profibus-profile: DP, standard, universal(dp/fms) LAN: 10/100BaseTx HMI: 9.6 KBit/s, 19.2 KBit/s, 38.4 KBit/s, 57.6 KBit/s, KBit/s Aktualizacja firmware 8 Konfiguracja Przeglądarka internetowa 9 Zasilanie 24VDC ze sterownika 11

12 4. Równoważność urządzeń 4.1. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń równoważnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ich równoważności przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej. W takim przypadku Wykonawca dostarczy próbki urządzeń równoważnych lub umożliwi Zamawiającemu wykonanie testów oferowanych elementów Sprawdzenie równoważności i kompatybilności oferowanych elementów będzie polegać na wielokrotnym przeprowadzeniu testów w siedzibie Zamawiającego na sprzęcie Zamawiającego, w warunkach środowiska produkcyjnego Zamawiającego, na danych Zamawiającego. Informacja o testach zawierać będzie termin i okres przeprowadzania testów. Termin dostarczenia elementów nie będzie krótszy niż 5 dni od daty otrzymania pisma przez Wykonawcę. 5. Prace instalacyjno-wdrożeniowe, weryfikacja i zakres testów niezawodnościowych 5.1. Uruchomienie i konfiguracja oprogramowania i urządzeń wg dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego Uruchomienie i przeprowadzenie testów obciążeniowych, weryfikacja prawidłowego działania całościowego systemów przy udziale Zamawiającego Weryfikacja i instalacja najnowszych aktualizacji i poprawek firmware dla urządzeń dostarczonych w ramach zamówienia 12

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Aper PDR-X7016 Cena : 7.200,00 zł (netto) 8.856,00 zł (brutto) Producent : Aper Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Aper PDR-XM4004 Cena : 1.198,00 zł (netto) 1.473,54 zł (brutto) Producent : Aper Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-E+ Cena : 555,00 zł (netto) 682,65 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 28-10-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Raiden HDR-8108 Cena : 3.800,00 zł (netto) 4.674,00 zł (brutto) Producent : Raiden Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 8 kanałowe > Model : - Producent : BCS wejścia wideo: 8x kanałów IP wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC (CVBS) maks. rozdzielczość nagrywania: 2592x1944 (5Mpx) maks.

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator Samsung SRN-1670D Cena : 5.780,00 zł (netto) 7.109,40 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 15-10-2017 Rejestrator sieciowy

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przełącznik typ 1 2szt 1 Urządzenie o zamkniętej konfiguracji i wysokości 1 RU. 2 Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 512MB pamięci DRAM oraz

Bardziej szczegółowo

Przełącznik typu A(producenta, model):..

Przełącznik typu A(producenta, model):.. Załącznik nr 7 Przełącznik typu A(producenta, model):.. Element składowy Spełnia 1.1. Specyfikacja fizyczna 1.1.1. Min. 44 x RJ-45 10/100/1000Base-T 1.1.2. 1 RJ-45 port zarządzający 1.2. Wydajność 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność DA/MB/-232 232-10/14 DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia 1. Urządzenie sieciowe (3 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: Parametr Charakterystyka Obudowa 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator Raiden HDR-7316 Cena : 1.349,00 zł (netto) 1.659,27 zł (brutto) Producent : Raiden Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-02-2017

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP

PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP Produkt

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań Załącznik nr.. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania systemowego dla zadania pod nazwą: Informator nawigacyjny dla Odry swobodnie płynącej od Brzegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2. Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > Model : - Producent : NOVUS Kamera dzień/noc w obudowie IP 66 z oświetlaczem IR, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość Full HD 1600x1200

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe przełączniki zarządzane L2 10-portowe Gigabit Ethernet 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE+ Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Przemysłowe przełączniki zarządzane L2 10-portowe Gigabit Ethernet 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE+ Aktywne Rozwiązania Sieciowe Przemysłowe przełączniki zarządzane L2 10-portowe Gigabit Ethernet 2 slotami SFP oraz 4 portami PoE+ Seria KGS-1060, KGS-1060-HP Cechy kluczowe: ź Obsługa 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s oraz dwóch slotów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Stan obecny Na jazie Bartoszowice wdrożony jest, niesprawny, system sterowania jazem oparty na sterownikach PLC TSX Micro firmy Schneider. Rozdzielnice filara

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC

Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC CyfrowY MONITORING VIDEO monitoring IP VIDEO Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC Firma Urmet prezentuje nową linię produktów monitoringu

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > rejestratory IP > 64 kanałowe > Model : - Producent : BCS Ilość kanałów video: do 64 Bitrate: wej. / wyj. 192 / 192 Mb/s Ilość dysków: 8 szt. (max. 32 TB), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID:

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID: Access Point Sufitowy Dwuzakresowy AC1200 Gigabit PoE 300 Mb/s N (2.4 GHz) + 867 Mb/s AC (5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 26 dbm Part No.: 525688 Features: Punkt dostępowy oraz WDS do zastosowania

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Raiden HDR-7408 Cena : 1.899,00 zł (netto) 2.335,77 zł (brutto) Producent : Raiden Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe Załącznik nr 1d do SIWZ sprawa nr 33/010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo