SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie wyrobu CE lub równoważne 1.3. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu), 1.5. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej i elektronicznej Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie wymaganym w SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty Jeżeli inspekcja, o której mowa w pkt. 1.8 powyżej wykaże niezgodność produktów z umową lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób trzecich, w tym producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 30% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego Podstawą do protokolarnego odbioru prac instalacyjno-wdrożeniowych, będą testy niezawodnościowe odpowiednio do zakresu, o którym mowa w pkt 4.0 niniejszego załącznika. 1

2 2. Warunki gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego 2.1. O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona minimum 12-miesięczna gwarancja, chyba że gwarancja producenta obejmuje dłuższy okres. Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta O ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy oraz Producenta (telefon, e- mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego Zamawiający będzie posiadał prawo do bezpośredniego zgłaszania awarii lub problemów również do producenta dostarczonego sprzętu Zamawiający uzyska dostęp do części chronionych stron internetowych producentów rozwiązań, umożliwiający: - pobieranie nowych wersji oprogramowania, - dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej, - dostęp do pomocy technicznej producentów. 3. Ogólna specyfikacja techniczna 3.1. Hydrostatyczna sonda głębokości typ 1 Lp. Nazwa elementu, parametru lub 1 Przeznaczenie pomiaru poziomu cieczy w studniach, basenach, ciekach wodnych, odwiertach 2 Zakres pomiarowy/długość kabla przyłączeniowego 0..6 mh2o 54m (2szt.) 0..6 mh2o 27m (1szt.) mh2o 6,2m (1szt.) mh2o 15m (1szt.) mh2o 10m (3szt.) 3 Dopuszczalne przeciążenie 40 x zakres 4 Błąd podstawowy 0,2% 5 Błąd temperaturowy 0,2% /10 C, maksymalnie 0,3% /10 C 6 Zakres temperatur pracy C 7 Zakres temperatur kompensacji 0-25 C 8 Sygnał wyjściowy 4..20mA 9 Zasilanie 10,5..36 VDC 10 Wersja podłączenia 3-przewodowa 11 Powłoka kabla poliuretan 12 Stopień ochrony IP 68 2

3 13 Szczegóły budowy mechanicznej Średnica zewnętrzna 25mm 14 Montaż Wyposażona w dodatkowy uchwyt montażowy SG25 15 Gwarancja Minimum 24 miesiące 3.2. Hydrostatyczna sonda głębokości typ 2 Lp. Nazwa elementu, parametru lub 1 Przeznaczenie pomiaru poziomu cieczy w studniach, basenach, ciekach wodnych, odwiertach 2 Zakres pomiarowy/długość mh2o 20m (3szt.) kabla przyłączeniowego 3 Dopuszczalne przeciążenie do 40 bar 4 Błąd podstawowy pomiaru ±0,2 % górnej wartości zakresu 5 Zakres temperatur pracy C 6 Sygnał wyjściowy 4..20mA 7 Zasilanie VDC 8 Pomiar temperatury Wbudowany czujnik Pt100 oraz główkowy przetwornik temperatury 4..20mA 9 Wersja podłączenia 4-przewodowa 10 Stopień ochrony IP Szczegóły budowy mechanicznej Średnica zewnętrzna - 22mm 12 Gwarancja Minimum 24 miesiące 3.3. Układ zabezpieczenia od przepięć sondy hydrostatycznej typ 1 Lp. Nazwa elementu, parametru lub 1 Przeznaczenie Przeznaczony do ochrony antyprzepięciowej przetworników pomiarowych oraz urządzeń współpracujących. 2 Budowa/działanie Bariera złożona z transili diodowych, rezystorów i odgromników diodowych. 3 Montaż Montaż naścienny, wersja w puszcze 4 Maksymalny prąd roboczy 150mA 5 Maksymalne napięcie robocze 36,5 VDC 6 Gwarancja Minimum 12 miesięcy 3.4. Układ zabezpieczenia od przepięć sondy hydrostatycznej typ 2 Lp. Nazwa elementu, parametru lub 1 Przeznaczenie Przeznaczony do ochrony antyprzepięciowej przetworników pomiarowych oraz urządzeń współpracujących. 2 Budowa/działanie Bariera złożona z transili diodowych, rezystorów i odgromników diodowych. 3 Montaż Montaż na listwie DIN 4 Maksymalny prąd roboczy 150mA 5 Maksymalne napięcie robocze 36,5 VDC 6 Gwarancja Minimum 12 miesięcy 3

4 3.5. Separator przetwornik sygnałów dla sondy hydrostatycznej Lp. Nazwa elementu, parametru lub 1 Przeznaczenie Oddzielenie galwaniczne sygnału wejściowego i przekształcenie go przez układ separacji w sygnał 4..20mA 2 Sygnał wejściowy Wybierany przełącznikiem: 0..20mA, 4..20mA, 0..5mA, 1..5mA, 0..10V, 2-10V 3 Ilość wejść 2 4 Sygnał wyjściowy 4..20mA 5 Rezystancja obciążenia Separacja galwaniczna optoelektroniczna 7 Odporność na przebicie napięcie 1,5 kvac, 50 Hz, 1 min 8 Błąd przetwarzania - podstawowy ±0,16% 9 Napięcie zasilania W pętli sygnału wyjściowego 9..36VDC 10 Stopień ochrony IP Temperatura otoczenia C 12 Wilgotność względna otoczenia % 13 Gwarancja Minimum 12 miesięcy 3.6. Czujnik pomiaru temperatury zewnętrznej z przetwornikiem 1 Przeznaczenie do pomiaru temperatury zewnętrznej (panującej na zewnątrz pomieszczeń), zarówno miejsc nasłonecznionych jak i nienasłonecznionych. 2 Zakres pomiarowy C 3 Element pomiarowy Pt100 4 Wilgotność otoczenia Max. 95%RH 5 Materiał obudowy ABS 6 Kolor pokrywy Czarny (uwzględniający nasłonecznienie) 7 Stopień ochrony IP54 8 Sygnał wyjściowy z przetwornika mA 9 Zasilanie VDC 10 Temperatura pracy przetwornika C 11 Gwarancja Minimum 12 miesięcy 3.7. Indukcyjny przetwornik położenia kątowego 1 Przeznaczenie Praca w analogowych i cyfrowych układach regulacji automatycznej w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych w siłownikach typu NWA-78 i NWA-100, produkcji CHEMAR. 2 Budowa Resolver w obudowie mocowanej na gwincie i obrotowej osi z ogranicznikiem mechanicznym. Całość połączona stałym kablem z przetwornikiem. 3 Napięcie i układ zasilania 12 36VDC, dwuprzewodowy 4 Zakres pomiarowy Nastawialność zakresu % 6 Sygnał wyjściowy 4 20mA 4

5 7 Nieliniowość zg. z PN-88/M % 8 Nieliniowość zg. z PN-88/M % 9 Uchyb temperaturowy maksymalny 0.25% / 10 C 10 Temperatura pracy C 11 Stopień ochrony IP Tłumienność 70dB (50Hz) 13 Odporność na drgania 15G 14 Mocowanie Na gwincie M10x0,75 z podkładką koronkową; pasowanie: na wpuście 10mm 3.8. Rejestrator DVR z dyskami HDD 2x2TB 1 Wejścia wizyjne 8 x Video (BNC) 2 Maksymalne prędkości rejestracji i rozdzielczości obrazu zapisywanego/ odtwarzanego 200 kl./s (360 x 288 px) 200 kl./s (720 x 288 px) 100 kl./s (720 x 576 px) 3 Metoda kompresji H Ilość dysków HDD na wyposażeniu 2x 2TB SATA, cache 64MB, Niezawodność MTBF minimum godz. 5 Wyjścia wizyjne główne Video (BNC), VGA (D-Sub), HDMI 6 Wyjścia wizyjne pomocnicze 1 x Video (BNC) (Spot Out) 7 Wyświetlanie obrazu na monitorze 1, 4, 6, 7, 8, 9, sekwencja głównym 8 Wyświetlanie obrazu na monitorach 1, sekwencja, zdarzenia pomocniczych 9 Rozdzielczość obrazu wyświetlanego 720 x 576 px poj. w czasie rzeczywistym 10 Prędkość wyświetlania obrazu w czasie rzeczywistym 200 kl./s (25 kl./s na kanał) 11 Wejścia foniczne 1 x Audio (RCA) 10 k_/1 Vpp 12 Wyjścia foniczne 1 x Audio (RCA), 300 _ / 1,4 Vpp 13 Wejścia alarmowe 4 x wejście beznapięciowe, NC/NO (złącze zaciskowe) 14 Wyjścia alarmowe 1 x złącze zaciskowe DC 2 A / 24 V, AC 2 A / 125 V 15 System operacyjny Embedded Linux 16 Wielozadaniowość Heksapleks 17 Sterowanie Dotykowy panel przedni rejestratora, mysz USB, pilot IR, oprogramowanie sieciowe, opcjonalnie pulpit zdalnego sterowania 18 Obsługa poprzez siec IP Komputer: oprogramowanie sieciowe EMS, CMS Lite, przeglądarka internetowa IE (Windows); Urządzenia mobilne (telefon komórkowy, PDA), oprogramowanie mobilne (WindowsMobile, BlackBerry, iphone, Java), przeglądarka WAP (dowolny system) 19 Interfejsy RS-485, RS-232, 2 x USB 2.0, 1 Gb/s Ethernet 10/100/1000 Base-TX (RJ-45) 20 Obsługiwane sieci LAN/MAN/WAN/Internet 21 Protokoły sieciowe TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP 22 Rejestracja Dwa (po demontażu nagrywarki DVD maksymalnie 3) wewnętrzne dyski twarde S-ATA 5

6 23 Tryby rejestracji Normalny (ręczna), harmonogram; Ciągły, z detekcja ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowy (z zapisem przed- i po- alarmowym); Liniowy, cykliczny (nadpisywanie); lustrzany (mirroring - RAID 1) 24 Archiwizacja Nośniki Flash USB (np. PenDrive), opcjonalnie CD/DVD, zewnętrzne dyski USB, komputer (z pomocą oprogramowania klienta sieciowego), serwer FTP 25 Tryby archiwizacji Reczy, automatyczny; Pełny, zdarzeniowy 26 Wbudowany napęd optyczny Nagrywarka CD/DVD 27 Oprogramowanie współpracujące CMS Lite - Central Management Suite Lite (freeware) EMS - Enhanced Management Suite (freeware) funkcjonalność oprogramowania sieciowego: zdalna konfiguracja rejestratorów, sterowanie praca, nadzorowanie stanu/zdarzeń rejestratorów, zdalny podgląd obrazu na żywo, zdalne/lokalne odtwarzanie nagrań, zdalna archiwizacja nagrań; Przeglądarka internetowa Internet Explorer, funkcjonalność taka jak CMS Lite; PDAViewer/BBAViewer/iTouch (freeware) oprogramowanie dostępu zdalnego na urządzenia mobilne (telefon komórkowy, PDA) McdPlayer (freeware); AVIConverter (freeware) 28 Zasilanie 12 VDC 29 Pobór mocy Max. 70W 30 Gwarancja Minimum 24 miesiące 3.9. Układ zabezpieczeń przeciwprzepięciowych do rejestratora DVR 1 Przeznaczenie Do ochrony przed impulsowymi przepięciami w analogowych urządzeniach monitoringu wideo, takich jak: kamery, rejestratory, monitory. 2 Liczba kanałów 4 3 Napięcie nominalne 1V 4 Napięcie maksymalne 1,5V 5 Poziom protekcji linia-uziemienie 1000V - (1.2/50µs) 6 Poziom protekcji ekranuziemienie 1000V - (1.2/50µs) 7 Poziom protekcji linia-ekran 6-1 kv/µs 8 Nominalny prąd wyładowczy 5 ka (8/20µs) (linia-uziemienie) 9 Znamionowy prąd wyładowczy 5 ka (8/20µs) ekran-uziemienie 10 Znamionowy prąd wyładowczy 25 A (10/1000µs) linia-ekran 11 Impedancja szeregowa 1 Ω 12 Pasmo przenoszenia MHz 13 Tłumienie 0.05 db dla 5 MHz, 0.55 dla 100 MHz 14 Obudowa Metalowa 6

7 15 Gwarancja Minimum 12 miesięcy Przełącznik typ 1 Ze względu na zastosowanie technologii Fast Ethernet Ring Protection firmy FirstMile, zamawiający wymaga zapewnienia pełnej zgodności oferowanych urządzeń z rozwiązaniami Zmawiającego we wszystkich aspektach warstw fizycznych i logicznych. 1 Typ przemysłowy, zarządzalny switch ethernetowy do montażu na szynę DIN TS 35mm 2 Złącza Minimum 16 portów typu RJ-45 Ethernet 10/100Mb/s ; Minimum 4 porty typu SFP (mini GBIC) 1Gb/s Funkcjonalność Auto MDI/MDI-X; IEEE Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.1Q, VLAN, GVRP, GARP; IEEE 802.1p QoS CoS/ToS; IEEE 802.3ad LACP; 802.1d STP; 802.1w RSTP; IEEE 802.3x Limitowana przepustowość; IEEE 802.1X Kontrola dostępu do portów; IGMP Snooping; Port rate limit, broadcast storm control, port mirroring; IP Security; Chroniony dostęp IP; Tabela MAC adresów 8000; dedykowany protokół pierścienia zapewniający przełączenie na ścieżkę zapasową w czasie maksimum 30 Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja ms; Powiadomienia zdarzeniach - Syslog, SMTP, SNMP Trap; SNMP V1/V2C/V3, SNTP, RMON; Konfiguracja przez web: http, https; CLI: telnet, ssh Zasilanie Redundantne źródło zasilania 12-36VDC; Temperatura pracy W przedziale 0-60 C ; Obudowa Całkowicie metalowa, zgodna z IP30; Gwarancja Minimum 36 mcy ; Przełącznik typ 2 RZGW we Wrocławiu wykorzystuje platformę teleinformatyczna w całości zbudowaną o sprzęt i oprogramowanie firmy Cisco Systems. Zastosowanie urządzeń jednego producenta umożliwia przenoszenie wszelkiego typu usług typu dane, głos, video w oparciu o protokół IP oraz implementacje zaawansowanych elementów bezpieczeństwa i ochrony dostępu. Całość rozwiązania monitorowana jest centralnie z siedziby RZGW we Wrocławiu za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania Cisco Works LMS. Zamawiający wymaga zapewnienia pełnej zgodności oferowanych urządzeń z rozwiązaniami Zmawiającego we wszystkich aspektach warstw fizycznych i logicznych oraz z systemem zarządzania infrastrukturą. 7

8 1 Typ Zarządzalny przełącznik sieciowy do montażu w szafie typu rack 19, Maksymalna wysokość urządzenia 1U; 2 Porty Minimum 10 portów GigabitEthernet, w tym: - minimum 8 w standardzie RJ-45 10/100/1000BaseTX - minimum 2 porty combo RJ-45 10/100/1000BaseTX / modularne w standardzie SFP; 3 Pamięć Minimum 128MB pamięci DRAM oraz 16MB pamięci Flash; 4 Zasilanie 230VAC 50Hz; 5 VLAN Wsparcie dla co najmniej 256 sieci, 4096 identyfikatorów VLAN; Wsparcie dla Guest VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, VLAN Edge, Dynamiczne przypisanie do VLAN na podstawie autentykacji 802.1x; Wsparcie dla technologii GVRP; 6 Standardy protokołów sieciowych Urządzenie musi mieć wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami: IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE BASE-T, IEEE 802.3u - 100BASE-TX, IEEE 802.3ab BASE-T. 7 Matryca przełączająca i przepustowość 8 Tabela adresów MAC Minimum 16K adresów; 9 Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci 10 Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci Wydajność co najmniej 20 Gbps; Przepustowość co najmniej 14 Mpps dla pakietów 64 bajtowych; Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - Obsługa co najmniej czterech kolejek sprzętowych, wyjściowych dla różnego rodzaju ruchu, - Mechanizm automatycznego zapewnienia jakości usług (Auto QoS), - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting), Wsparcie dla zasad: - listy kontroli dostępu ACL bazujące na sieciach VLAN - listy kontroli dostępu ACL bazujące na protokole IEEE 802.1p, - listy kontroli dostępu ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, - listy kontroli dostępu ACL bazujący na adresach MAC, - listy kontroli dostępu ACL bazujący na numerach portów TCP/UDP, 8

9 Wsparcie dla Port Security możliwość przypisania adresów MAC do portu. 11 Obsługę ruchu Musi wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem protokołu IGMP Snooping; Wsparcie dla Jumbo Frames do 9K ( 9216 bajtów ); 12 Grupowanie portów Wsparcie dla standardu IEEE 802.3ad LACP, minimum 8 grup portów, minimum 8 portów na grupę, 13 Usługi Możliwość uruchomienia funkcji DHCP Server IPv4; Routing pakietów IPv4; Możliwość konfiguracji minimum 512 tras statycznych, Wsparcie dla CIDR; 14 Zarządzanie Urządzenie musi być zarządzane poprzez web: http, https; konsoli tekstowej CLI: telnet, ssh Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i TACACS+, Plik konfiguracyjny urządzenia musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. 15 Monitoring Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia portów monitorujących, pozwalających na kopiowanie na port monitorujący ruchu z innego dowolnie wskazanego portu lub sieci VLAN z lokalnego przełącznika, Wsparcie dla SNMPv1,v2,v3; RMON, Syslog, LLDP, LLDP-MED, CDP; 16 Gwarancja i serwis Ograniczona dożywotnia (5 lat od czasu wycofania ze sprzedaży) gwarancja producenta z wyłączeniem zasilacza i wentylatorów, aktualizacja podstawowego oprogramowania systemowego, bezpłatne wsparcie techniczne producenta przez minimum 12 mcy Monitor 1 Przekątna matrycy Minimum 21.5", panoramiczna 16:9; 2 Typ matryca TFT; 3 Nominalna rozdzielczość Minimum 1920 x 1080; 4 Kontrast Minimum 1000:1; 5 Kontrast dynamiczny Minimum :1; 6 Jasność Minimum 200 cd/m2; 7 Czas reakcji Minimum 5 ms; 8 Paleta barw Minimum 16.7 mln; 9 Kąt widzenia w poziome 90 stopni 10 Kąt widzenia w pionie 65 stopni 11 Wejścia 1 x D-Sub; 1 x DVI 12 Kolor Czarny; 13 Funkcje dodatkowe Zabezpieczenie ustawień kodem PIN 14 Zasilanie 230VAC 50Hz, zasilacz wbudowany; 15 Gwarancja Minimum 36 miesięcy; 9

10 3.13. Bezprzewodowa stacja bazowa WiFi 1 Typ Bezprzewodowa stacja bazowa do zastosowań zewnętrznych; 2 Antena Wbudowana, MIMO, Dwu-polaryzacyjna o zysku minimum 13dB; 3 Pasmo MHz; 4 Moc nadajnika Minimum 23 dbm; 5 Interfejsy Minimum 1x 10/100 BASE-TX ( RJ-45); 6 System Minimum 400MHz CPU; Minimum 32 MB SDRAM, 8MB Flash 7 Standard radiowy Zgodność standardami IEEE a/n; 8 Zabezpieczenia Obsługa zaawansowanych mechanizmów kontroli dostępu (klucz współdzielony, 802.1x, TKIP, AES ); WPA, WPA-PSK, EAP, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2- TKIP, WPA2-AES, RADIUS 9 Tryby pracy AP, AP WDS, Bridge, Client, Client WDS; 10 Obsługa technologii IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D STP, IEEE 802.3u, Traffic Shaping, DHCP, Filtracja adresów MAC; Ukrywanie identyfikatorów SSID; Obsługa do czterech grup ESSID w celu podziału różnych sieci bezprzewodowych; 11 Zarządzanie Konfiguracja poprzez web (http), CLI (telnet, SSH); 12 Zasilanie 24VDC, zasilacz PoE w zestawie; 13 Temperatura pracy Minimum w przedziale -30 C do +75 C 14 Obudowa Do zastosowań zewnętrznych, odporna na warunki atmosferycznie i UV, 15 Certyfikacja FCC Part 90Z, CE, RoHS Compilance 16 Gwarancja Minimum 12 miesięcy Procesor komunikacyjny SIMATIC S7 CP Lean (6GK7343-1CX10-0XE0) Wyspecyfikowany procesor komunikacyjny będzie elementem istniejącego w infrastrukturze technicznej Zamawiającego systemu sterownikowego SIMATIC S Sterownik PLC Siemens SIMATIC S7 CPU 315-2DP (6ES7315-2AH14-0AB0) wraz z kartą pamięci MMC dla sterowników SIMATIC S7 pamięć typu FLASH 128kB (6ES7953-8LG20-0AA0) Wyspecyfikowany sterownik PLC będzie elementem istniejącego w infrastrukturze technicznej Zamawiającego systemu sterownikowego SIMATIC S Oprogramowanie inżynierskie do programowania sterowników SIMATIC S7 300/400 - STEP 7 Professional 2010 (6ES7810-5CC11-0YA5) wraz adapterem PC USB A2 do łączenia programatora PC ze sterownikiem (6GK1571-0BA00-0AA0) Wyspecyfikowane oprogramowanie oraz jego wersja ma służyć do obsługi istniejących w 10

11 infrastrukturze technicznej Zamawiającego systemów SIMATIC S Oprogramowanie inżynierskie do konfiguracji paneli SIMATIC HMI - WinCC Flexible 2008 Standard (6AV6612-0AA51-3CA5) Wyspecyfikowane oprogramowanie oraz jego wersja ma służyć do obsługi istniejących w infrastrukturze technicznej Zamawiającego systemów SIMATIC HMI Oprogramowanie inżynierskie do programowania sterowników SIMATIC S STEP 7 MicroWin V4.0 (6ES7810-2CC03-0YX0) wraz z bibliotekami do protokołów USS i Modbus (6ES7830-2BC00-0YX0) Wyspecyfikowane oprogramowanie oraz jego wersja ma służyć do obsługi istniejących w infrastrukturze technicznej Zamawiającego systemów SIMATIC S Konwerter MPI/PPI/PROFIBUS na Ethernet do bezpośredniego połączenia PC ze sterownikami S7-200,S7-300 i S Przeznaczenie Bezpośrednie połączenie sterowników: S7-200,S7-300 S7-400 z siecią Ethernetową TCP/IP. Transfer danych z protokołów PPI/MPI i Profibus do sieci Ethernetowej i odwrotnie 2 Zastosowanie Serwery OPC Wizualizacja Wymiana danych procesowych Programowanie 3 Oprogramowanie współpracujące PG 2000 Set PG/PC interface SIMATIC Step 7 Manager Windows Control Center (WinCC) Windows Control Center flexible 2004 (WinCC flexible) ProTool/Pro Microwin v3.2 Microwin v4.0 in the PPI multimaster mode S7 for Windows v Protokoły MPI/PPI/Profibus <-> Ethernet TCP/IP 5 Prędkość po stronie magistrali Do 12Mb/s 6 Prędkość po stronie Ethernetu 10/100Mb/s 7 Funkcjonalność PPI-BUS: PPI KBit/s, Multimaster KBit/s MPI-Bus: 19.2 KBit/s, KBit/s, 1.5 MBit/s Profibus: 9.6 KBit/s, 19.2 KBit/s, KBit/s, KBit/s, KBit/s, 500 KBit/s, 1.5 MBit/s, 3.0 MBit/s, 6.0 MBit/s, 12.0 MBit/s Profibus-profile: DP, standard, universal(dp/fms) LAN: 10/100BaseTx HMI: 9.6 KBit/s, 19.2 KBit/s, 38.4 KBit/s, 57.6 KBit/s, KBit/s Aktualizacja firmware 8 Konfiguracja Przeglądarka internetowa 9 Zasilanie 24VDC ze sterownika 11

12 4. Równoważność urządzeń 4.1. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń równoważnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ich równoważności przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej. W takim przypadku Wykonawca dostarczy próbki urządzeń równoważnych lub umożliwi Zamawiającemu wykonanie testów oferowanych elementów Sprawdzenie równoważności i kompatybilności oferowanych elementów będzie polegać na wielokrotnym przeprowadzeniu testów w siedzibie Zamawiającego na sprzęcie Zamawiającego, w warunkach środowiska produkcyjnego Zamawiającego, na danych Zamawiającego. Informacja o testach zawierać będzie termin i okres przeprowadzania testów. Termin dostarczenia elementów nie będzie krótszy niż 5 dni od daty otrzymania pisma przez Wykonawcę. 5. Prace instalacyjno-wdrożeniowe, weryfikacja i zakres testów niezawodnościowych 5.1. Uruchomienie i konfiguracja oprogramowania i urządzeń wg dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego Uruchomienie i przeprowadzenie testów obciążeniowych, weryfikacja prawidłowego działania całościowego systemów przy udziale Zamawiającego Weryfikacja i instalacja najnowszych aktualizacji i poprawek firmware dla urządzeń dostarczonych w ramach zamówienia 12

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: SSM/6/PP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres dostawy warz z minimalnymi mi: 1. Urządzenie firewall sztuk 1 Parametr Wartość minimalna Ilość portów RJ-45

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 Sprzęt komputerowy i peryferia 1.1 Komputer do wirtualizacji 2 szt. Procesor: Czterordzeniowy, ze sprzętowym wsparciem dla wirtualizacji, uzyskujący co najmniej 7000

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

A B C D. ... sztuk:..

A B C D. ... sztuk:.. Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Serwer (Ilość: 3 szt.) Lp. : Minimalna wartość: 1. Procesor 2. Pamięć RAM Minimum: 16 GB ECC 3. Płyta główna 4. HDD 5. Napęd optyczny Napęd DVD 6. Komunikacja 7. Obudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Ilość : Pozycja 1 Router sprzętowy/firewall 1 sztuka Minilmalna liczba interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 8 sztuk, każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy Załącznik nr 7... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy CZĘŚĆ 1 1. Serwer wysokiej gęstości blade typu 1 2 szt. (z jedną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO ROZWOJU REGIONALNEGO IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 8 do SIWZ. wykonawca.. data WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo