Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów"

Transkrypt

1 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów Cel badań: Celem badań jest poznanie zawodowych losów absolwentów, w tym podejmowanie pracy zawodowej zgodniej z wykształceniem, oraz to, czy wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów na WSNS są przydatne absolwentom na rynku pracy. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych udzielane odpowiedzi były opracowywane zbiorowo. Wyniki badań służą celom naukowym. Absolwenci oraz studenci WSNS będą mogli zapoznać się z wynikami zaprezentowanymi w raporcie ogólnym, zamieszczony na stronie uczelni WSNS. Procedura badań: Pierwsze badania mają miejsce po sześciu miesiącach od terminu obrony pracy licencjackiej i magisterskiej, a następne po trzech i pięciu latach. Pozwoli to nam na systematyczne monitorowanie przebiegu kariery zawodowej, a dzięki temu, na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb studentów i nowoczesnego rynku pracy. Badania Zawodowych Losów Absolwentów realizowane są za pomocą narzędzia LimeSurvey typu open licence. Wszelkie dane gromadzone są w zabezpieczonej bazie danych, eliminując możliwość ich upublicznienia lub dostępu osób trzecich. Narzędzie (kwestionariusz ankiety w wersji elektronicznej) badawcze składa się z 25 pytań w tym 5 pytań metryczkowych. Narzędzie w uzupełniającym badaniu telefonicznym typu CATI składa się z 6 pytań. Dane na temat realizacji badań: I. Termin realizacji badania internetowego za pośrednictwem platformy Lime survey: Liczba absolwentów objętych badaniem, którzy obronili pracę w lipcu 2012 roku - 55 osób - Liczba absolwentów objętych badaniem internetowym za pośrednictwem platformy Lime survey - 26 osób (z czego 9 respondentów dokończyło wypełnianie ankiety) - 46 respondentów objęto badaniem uzupełniającym wywiad telefoniczny typu CATI w terminie , (z czego 29 osoby posiadały aktualny numer telefonu, a z nich 7 osób udzieliło kompletnych odpowiedzi w badaniu telefonicznym). 1

2 Rezultat badań z 55 absolwentów uzyskano odpowiedzi od 16 osób, co daje stopę responsywności na poziomie 29 %. Wstępne wyniki badań z obu pomiarów: internetowego oraz telefonicznego CATI 1. Ukończone kierunki studiów 9 na 16 osób - absolwenci socjologii 5 na 16 osób absolwenci Pedagogiki 1 osoba na 16 absolwent bezpieczeństwa 1 brak danych odmowa odpowiedzi w badaniu CATI 2. Zatrudnienie - 9 na 16 osób badanych posiada pracę, z czego wszyscy zatrudnieni są w ramach umowy o pracę. (5 osób z badań internetowych, 4 z badań telefonicznych typu CATI) - 7 na 17 osób nieposiana pracy, a do najczęstszych przyczyn należą (4 osoby z badań internetowych, 3 osoby z badań telefonicznych typu CATI): urlop macierzyński/wychowawczy 4 osoby na 7 kontynuacja nauki 3 osoby na 7 Termin rozpoczęcia pracy zawodowej: 8 na 9 respondentów rozpoczęło pracę przed rozpoczęciem studiów, 1 osoba po ukończeniu studiów (w terminie powyżej 6 miesięcy od ukończenia). Miejsce zatrudnienia: 4 osoby na 9 pracują w Warszawie 3 osoby na 9 pracują w gminie Ińska Mazowiecki, 1 osoba pracuje w gminie Garwolin, 1 brak danych - odmowa odpowiedzi Posiadanie zawodu zgodnego z wykształceniem w opinii absolwentów 5 na 9 osób uważa, ze pracuje zgodnie z posiadanym wykształceniem 4 osoby na 9 udzieliło odpowiedzi negatywnej Kontynuowanie nauki po zakończeniu studiów: 9 osób na 16 kontynuowało naukę po zakończeniu swoich studiów, z czego: 8 osób studia magisterskie II stopnia, 1 osoba studia doktoranckie III stopnia 1 osoba studia licencjackie/inżynierskie I stopnia 4 osoby wybrały pedagogikę jako kierunek dalszego kształcenia 1 osoba socjologię administracji 1 osoba bezpieczeństwo wewnętrzne 2

3 Poniższe dane prezentowana na podstawie badań internetowych: (liczba respondentów 7): Branża zatrudnienia: szkolnictwo i edukacja w tej branży pracuje 2 na 5 absolwentów sprzedaż i zakupy 1 osoba obsługa klienta 1 osoba przemysł 1 osoba Stanowisko zajmowane w pracy: 2 respondentów pracuje jako pracowni naukowy 1 osoba pracuje na stawiski kierownika 1 osoba pracuje na stanowisku specjalisty 1 brak danych Czynniki mające decydujący wpływ na zatrudnienie 3 osoby na 5 uważają, że decydujący wpływ na zatrudnienie ma posiadane doświadczenie zawodowe, 2 osoby na 5, że ukończona uczelnia wyższa Awans po zakończeniu studiów lub zmiana pracy na inną: 4 osoby na 5 nie awansowało, ani nie zmieniło pracy po zakończeniu studiów 1 osoba udzieliła odpowiedzi twierdzącej Podnoszenie kwalifikacji po zakończeniu studiów - udział w dodatkowych kursach, szkoleniach: 3 na 9 osób po zakończeniu studiów poszerzało swoje kwalifikacje uczestnicząc w dodatkowych kursach i szkoleniach 3. Ocena studiów na WSNS 8 na 9 respondentów uważa, że wiedza i umiejętności zdobyte na studiach WSNS są przydatne na współczesnym rynku pracy 4 na 9 osób wybierając się ponownie na studia wyższe dokonałoby takiego samego wyboru czyi ten sam kierunek studiów na tej samej uczelni 4 na 9 osób wybrałoby inny kierunek studiów ale na tej samej uczelni 1 osoba na 9- Iny kierunek na innej uczelni Wszyscy badani (9 osób na 9) poleciłoby studia na WSNS innym osobom. 5 na 9 osób jest zainteresowanych współpracą w Biurem Karier WSNS, a najczęściej wymienianym rodzajem współpracy: - otrzymywanie owo ofert pracy - 4 na 5 osób - uczestniczenie w szkoleniach i kursach 3 na 5 osób - świadczenie usług dla BK zgodne z posiadanymi kwalifikacjami 2 na 5 osób 3

4 Ocena badań i rekomendacje: Metoda badań sondażowych z użyciem platformy elektronicznej jest wystarczającym narzędziem do realizacji zaplanowanych badań, jednak wymogiem jest posiadanie kompletnej i aktualnej bazy danych tele-adresowych studentów kończących naukę na WSNS. Dane powinny być weryfikowane przynajmniej dwa razy podczas trwania studiów lub przynajmniej raz podczas odbierania przez absolwenta dyplomu ukończenia studiów (wraz z podpisaną deklaracją). Weryfikacja danych tele-adresowych studentów/absolwentów jest istotna z dwóch względów: 1. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelni wyższe mają obowiązek monitorowania zawodowych losów swoich absolwentów, przez indywidualnie opracowane kryteria kontroli. 2. W celu zwiększenia możliwości dotarcia do respondentów po 6 miesiącach od ukończenia studiów, jak również po 3 i 5 latach w kolejnych edycjach badań (dane zweryfikowane w momencie kończenia studiów, a następnie po 6 miesiącach od ich ukończenia w pierwszym badaniu zwiększają prawdopodobieństwo dotarcia do absolwenta w drugiej i trzeciej edycji badań - odpowiednio po 3 i 5 latach, a to z kolei przekłada się na poziom responsywności. Rekomendacja: Pracownicy dziekanatu powinni zwracać uwagę na kompletność danych kontaktowych w dokumentacji studentów. W przypadku niechęci wśród studentów/absolwentów do podania lub zweryfikowania danych teleadresowych, w tym szczególnie adresu i numeru telefonu, należy poinformować ich o ministerialnym obowiązku monitorowania karier absolwentów i ogólnym celu tych badań. Kwestionariusz ankiety wydaje się być adekwatnym narzędziem służącym monitorowaniu zawodowych losów absolwentów. Wstępna jego ewaluacja pozwoliła na wysunięcia dwóch wniosków: 1. Należy przeformułować pytanie brzmiące: Czy pracuje Pan/Pani zawodowo? - na Czy ma Pan/Pani pracę? (gdyż niektóre osoby (mylnie( zrozumiały pracę zawodową jako pracę po szkole zawodowej) 4

5 2. Oraz w przypadku przyczyn braku pracy do istniejącej kafeterii odpowiedzi należy dodać urlop macierzyński/wychowawczy. W pierwszej turze badań odpowiedź, ta była wpisywana najczęściej jako inna przyczyna. Opracowanie: Małgorzata Such-Pyrgiel Kierownik Biura Karier WSNS 5

Puszczykowo, marzec 2013r.

Puszczykowo, marzec 2013r. Raport końcowy z badania własnego w ramach projektu AGNITIO innowacyjny model monitoringu losów absolwentów realizowany przy współpracy z branżowymi medycznymi instytucjami samorządowymi Puszczykowo, marzec

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r. - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Opracował: Departament Kontroli i Nadzoru Misją Departamentu Kontroli i Nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne

Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne Wskaźniki rezultatu długoterminowego (zwane dalej w skrócie wskaźnikami w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo