I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU"

Transkrypt

1 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI DANE EWIDENCYJNE PODSTAWA OPRACOWANIA STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELEŃ PROJEKTOWANA WSKAZÓWKI TECHNICZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU UWAGI KOŃCOWE ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS RYSUNKÓW NR NAZWA RYSUNKU Z.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z.02 PLAN OGÓLNY NASADZEŃ Z.03 NASADZENIA PRZY BUDYNKU ADMIN.-SOCALNYM Z.04 NASADZENIA PRZY BUD. SPAWALNI Z.05 NASADZENIA PRZY BUD. KONTENEROWYCH Z.06 NASADZENIA PRZY BRAMIE Z.07 NAWODNIENIE TERENÓW ZIELONYCH - SCHEMAT 2

2 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem opracowania jest budowa Terenowej Jednostki Eksploatacji Poznań dla OGP Gaz-System S.A. na terenie Magazynu przy ul. Gdyńskiej 47 w Poznaniu, na działce nr. dz. 6/6 Obręb Karolin 0015, Ark. 01 Inwestor: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15, Poznań z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4. Terenowa Jednostka Eksploatacji Poznań obejmuje następujące obiekty zagospodarowania terenu: Budynek Administracyjno-Socjalny z garażem Budynek Administracyjno-Warsztatowy zespolony wraz z Budynkiem Magazynowym Budynek przemysłowy (spawalnia) z częścią biurową Magazyn (kontener) na materiały niebezpieczne Magazyn (wiata) na gazy techniczne Magazyn (kontener) na materiały eksploatacyjne Magazyn (kontener) na odpady niebezpieczne Magazyn (kontener) na odpady inne Magazyn (kontener) na odpady komunalne Miejsce (boks) składowania złomu Miejsce (plac) składowania rur Wiata z miejscami postojowymi (8mp) Parking z miejscami postojowymi ( =58mp) Drogi i chodniki Tereny zielone Ogrodzenie Infrastruktura techniczna Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania projektowe pod względem zagospodarowania terenu zielenią 2. Dane ewidencyjne Inwestycja: Budowa Terenowej Jednostki Eksploatacji Poznań dla OGP Gaz-System na terenie Magazynu przy ul. Gdyńskiej 47 Adres inwestycji Ul. Gdyńska 47, Poznań Dz. nr 6/6, Obręb Karolin 0015, Ark. 01 Inwestor: Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu Ul. Grobla 15, Poznań 3. Podstawa opracowania Umowa na prace projektowe zawarta z inwestorem Uzgodnienia z inwestorem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP/2014/09/0093/POZ Warunki Techniczne nr OP-DL /2 z dnia 31 lipca 2014r. (załącznik nr 1a do SIWZ) Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-EF-01 (załącznik nr 1b do SIWZ) 3

3 Wizja lokalna Mapa do celów projektowych w skali 1:1000 Obowiązujące rozporządzenia, normy i Prawo Budowlane Decyzja o Warunkach Zabudowy Decyzja o środowiskowych Uwarunkowaniach Uzgodnienia, umowy i opinie wydane przez gestorów sieci 4. Stan istniejący zagospodarowania terenu elementy istniejące na terenie działki nr 6/6 - budynek administracyjno-magazynowy przeznaczony do wyburzenia powierzchnia użytkowa poszczególnych funkcji : - budynek magazynowy (hala namiotowa) pow. zabudowy - do 183,0 m2 pom. biurowa - do 1 100,0 m2 pow. magazynowa - do 150,0 m2 liczba kondygnacji podziemnych - brak wysokość bud. do attyki - do 5,5 m rodzaj dachu / pochylenie - dach płaski 0-10 % budynek biurowo-magazynowy pow. zabudowy - 615,0 m2 powierzchnia użytkowa - 600,0 m2 liczba kondygnacji podziemnych - brak wysokość do kalenicy bud. - do 7,5 m rodzaj dachu / pochylenie - dach ze spadkiem ok. 30 % bud. magazynowy - budynek techniczny pow. zabudowy - 60,0 m2 powierzchnia użytkowa - 55,0 m2 liczba kondygnacji podziemnych - brak wysokość do attyki bud. - 3,0 m rodzaj dachu / pochylenie - dach płaski ok. 5 % bud. przemysłowy - drogi i chodniki pow. utwardzona - nawierzchnia betonowa ,0 m2 - miejsce składowania rur pow. utwardzona - nawierzchnia z miału granitowego ,0 m2 - tereny zielone - ogrodzenie trawnik ,0 m2 4

4 - istniejąca infrastruktura techniczna Przyłącze elektroenergetyczne Sieć kanalizacji deszczowej Sieć kanalizacji sanitarnej Sieć wodociągowa - Dojazd do działki 6/6 poprzez układ dróg wewnętrznych od ul. Gdyńskiej Warunki gruntowo-wodne dla zakresu robót budowlanych ( 4 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463)) określone na podstawie dokumentacji (ZAŁĄCZNIK NR Warunki gruntowe proste, Pierwsza kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, Głębokość przemarzania gruntu hz=0,80 m, 5. Projektowane zagospodarowanie terenu 5.1. ZIELEŃ PROJEKTOWANA zaprojektowano grupy drzew i krzewów zróżnicowane pod względem pokroju koron, kolorystyki liści i kwiatów pełniące funkcję izolacyjne i ozdobne. w projekcie zastosowano głównie gatunki drzew i krzewów dobrze znoszących warunki miejskie, nie wymagających specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. na terenach niezabudowanych i nieutwardzonych zaprojektowano trawniki. Wykaz roślin LP. FOTO. NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA ILOŚĆ DRZEWA I KRZEWY IFLASTE 1 Abies koreana Jodła koreańska 4 2 Juniperus chinensis Plumosa Aurea JAŁOWIEC CHIŃSKI PLUMOSA AUREA 2 5

5 3 Juniperus communis 'Depressa Aurea Jałowiec pospolity 'Depressa Aurea 4 4 Juniperus horizontalis "Wiltonii" Jałowiec płożący "Wiltonii" 16 5 Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' Jałowiec skalny 'Blue Arrow' 6 6 Juniperus squamata "Blue Carpet" Jałowiec łuskowaty "Blue Carpet" 22 6

6 7 Juniperus squamata "Blue Star" Jałowiec łuskowaty "Blue Star" 8 8 Picea pungens Glauca Glagasa Świerk kłujący Glauca Glagasa 2 9 Pinus mugo 'Ophir' Sosna górska 'Ophir' Pinus mugo Pumilio sosna kosodrzewina Pumilio 1 7

7 11 Taxus baccata Fastigiata Cis pospolity Fastigiata 5 12 Thuja occidentalis Aurescens Żywotnik zachodni Aurescens 3 13 Thuja occidentalis "Danica" Żywotnik zachodni Danica 3 8

8 14 Thuja occidentalis Smaragd Żywotnik zachodni Smaragd 1 15 Platycladus orientalis 'Aurea Nana' Biota wschodnia 'Aurea nana' Juniperus x pfitzeriana (J. x media) 'GOLD STAR' jałowiec pośredni 'GOLD STAR' 3 9

9 DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE 17 Berberis ATROPURPURE A NANA Berberys ATROPURPUREA NANA 6 18 Berberis BAGATELLE Berberys BAGATELLE Caragana arborescens 'Pendula' Karagana syberyjska 'Pendula' 10 10

10 20 Catalpa bignonioides 'Nana' Surmia bignoniowa 'Nana' 4 21 Cotoneaster horizontalis Irga pozioma 3 22 Euonymus fortunei "Emerald Gaiety" Trzmielina Fortune`a "Emerald`n Gaiety" Fraxinus excelsior L. Jesion wyniosły 33 11

11 24 Pyracantha coccinea Red Column Ognik szkarłatny 7 25 Rhododendron carolinianum 'P.J.M.Elite' Różanecznik karoliński 'P.J.M.Elite' Azalea japonica Rubinstern Azalia japońska Rubinstern Spiraea japonica Goldflame Tawuła japońska GOLDFLAME 1 12

12 28a Calluna vulgaris Wrzos pospolity 190 'Allegro' 'Allegro' 28b Calluna vulgaris Wrzos pospolity 160 'Boskoop' 'Boskoop' 28c Calluna vulgaris Wrzos pospolity 90 'Con Brio' 'Con Brio' 5.2. WSKAZÓWKI TECHNICZNE drzewa i krzewy sadzić w doły całkowicie zaprawione ziemią urodzajną. drzewa przywiązać do palików. posadzone rośliny obficie podlać wodą; z terenu przeznaczonego pod trawniki zebrać starannie resztki budowlane. ziemię przekopać, zasilić mieszanką torfowo-nawozową, zagrabić i wysiać nasiona traw (mieszanka nr 3) w ilości 2 kg/ar. nasiona przykryć ziemią za pomocą grabi. Ziemia Nawozy Ziemia używana do wymiany lub uzupełniania podczas nasadzeń powinna być wolna od szkodników i patogenów, chwastów wieloletnich ani ich korzeni, kamieni, brył skały macierzystej ani żadnych obcych elementów. Nie powinna być dostarczana przesycona wodą. Powinna pochodzić z gleb lekkich lub średnio ciężkich, z dostateczną zawartością materii organicznej i o odczynie zbliżonym do obojętnego. Ziemia powinna być w całości zaaprobowana przez Inżyniera przed rozłożeniem. 13

13 Wszystkie nawozy powinny być dobrane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zaprojektowanych roślin i przed zastosowaniem powinny być przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca powinien dostarczyć nawozy na miejsce w zamkniętych, oznaczonych oryginalnych opakowaniach, opatrzonych nazwą nawozu, producenta oraz informacją na temat sposobu jego stosowania. Drzewa i krzewy Wszystkie drzewa i krzewy powinny być sadzone zgodnie z projektem, zwłaszcza w zakresie lokalizacji, gatunku i odmiany oraz wielkości materiału szkółkarskiego. Wszystkie drzewa i krzewy z danej odmiany (w tym również używane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny być jednakowe, jeżeli chodzi o formę, wysokość, stan zaawansowania w rozwoju. Do czasu upływu okresu gwarancji w szkółce powinny znajdować się drzewa i krzewy zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany. Wysokość drzew definiuje się jako odległość między poziomem gruntu a koroną. Dopuszczalna różnica wysokości wynosi 5%. Obwód pnia powinien być mierzony na wysokości 100cm powyżej poziomu gruntu. Nie akceptuje się pomiarów wykonanych w miejscach zrostów, zgrubień, rozgałęzień itp. Drzewa i krzewy powinny być żywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane drzewa i krzewy powinny być wolne od chorób i szkodników, z dużym, zdrowym systemem korzeniowym, bez śladów uszkodzeń. Drzewa powinny mieć proste, pionowe pnie i mocne, foremne korony. Korzenie drzew ani krzewów nie powinny być pozwijane. Dostawca powinien udostępnić do kontroli Inżynierowi systemy korzeniowe losowo wybranych drzew. W odniesieniu do roślin drzewiastych stosowanych w terenach zieleni obowiązują obecnie normy dotyczące następujących materiałów szkółkarskich: - ozdobnych drzew i krzewów liściastych PN-87/R ozdobnych drzew i krzewów iglastych PN-87/R róż PN-87/R Ważniejsze wymagania jakościowe w odniesieniu do materiału szkółkarskiego ozdobnych drzew i krzewów liściastych są następujące: - drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkółkarskiej: - pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie wykształtowany; - przyrost ostatniego roku powinien prosto przedłużać przewodnik; - system korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne; - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; - pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że dopuszcza się przycięcie zgodnie z wymaganiami szczegółowymi; - pędy boczne korony drzew powinny być równomierne, chyba że dopuszcza się nierównomierne rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami szczegółowymi; - przewodnik powinien być prosty, chyba że dopuszcza się większą krzywiznę przewodnika zgodnie z wymaganiami szczegółowymi; - blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte 14

14 Ogólne wymagania jakościowe w odniesieniu do materiału szkółkarskiego drzew i krzewów iglastych są następujące: - drzewa i krzewy iglaste, podobnie jak liściaste, powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej; - przewodnik powinien być jeden lub więcej niż jeden, zależnie od wymagań szczegółowych prosty lub o dopuszczalnej krzywiźnie; - pączek przewodnika musi być wyraźnie wykształcony; - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona; - pędy korony powinny być nie przycięte lub przycięte zgodnie z wymaganiami szczegółowymi; - pędy boczne drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, chyba że dopuszcza się nierównomierne rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami szczegółowymi; - poszczególne okółki powinny być równomiernie rozmieszczone (nie dotyczy to wszystkich roślin iglastych); - liczba pędów bocznych w okółku powinna być zgodna z normą szczegółową; - wymiary muszą być odpowiednie do określonego gatunku i odmiany. Wadami drzew i krzewów liściastych i iglastych, niedopuszczalnymi w obrocie handlowym, są: o silne uszkodzenia mechaniczne, o ślady żerowania szkodników, o oznaki chorobowe, o więdnięcie i pomarszczenie kory na pędach, o martwica kory na przewodniku i szkieletowych pędach korony. Wymagania ogólne ( wg Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. ZSP. Warszawa 1997) o Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej o Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane i prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione. o Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia. o System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku roślin. o Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od odmiany i wieku rośliny. Bryła powinna być dobrze zabezpieczona tkaniną rozkładającą się najpóźniej w ciągu 1,5 roku po posadzeniu i nie mającą ujemnego wpływu na wzrost roślin. Bryły drzew liściastych powyżej 3,0m wysokości i obwodzie pnia powyżej 20cm muszą być dodatkowo zabezpieczone drucianą siatka lub metalowym koszem. o Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośnięta bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności dostosowanej do wielkości rośliny. o Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dłużej niż dwa sezony. Byliny i rośliny okrywowe 15

15 Wszystkie byliny i rośliny okrywowe powinny być sadzone zgodnie z projektem, zwłaszcza w zakresie lokalizacji, gatunku i odmiany. Wszystkie rośliny z danej odmiany (w tym również używane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny być jednakowe, jeżeli chodzi o formę, wielkość, stan zaawansowania w rozwoju. Do czasu upływu kresu gwarancji w szkółce powinny znajdować się rośliny zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany. Byliny i rośliny okrywowe powinny być żywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane rośliny powinny być wolne od chorób i szkodników, z dużym, zdrowym systemem korzeniowym, bez śladów uszkodzeń. Rośliny powinny pochodzić z uprawy kontenerowej. Korzenie nie powinny być pozwijane. Dostawca powinien udostępnić do kontroli Inżynierowi systemy korzeniowe losowo wybranych roślin. W odniesieniu do roślin ozdobnych (w tym bylin) stosowanych w terenach zieleni obowiązują obecnie normy dotyczące następujących materiałów szkółkarskich: cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych PN-92/R sadzonki roślin ozdobnych PN-R-67031: Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu TJE POZNAŃ przy ul. Gdyńskiej 47 w Poznaniu powierzchnia działki 6/ ,0 m2 Elementy projektowane na terenie działki nr 6/6 - budynek administracyjno-socjalny z garażem (patrz część architektoniczna) pow. zabudowy - 724,12 m2 wymiary budynku: 15,07 m x 8,58 m 17,15 m x 19,49 m 11,43 m x 8,33 m 12,73 m x 12,99 m miejsca postojowe w pom. garażowym - 4mp liczba kondygnacji nadziemnych - 2 wysokość bud. do attyki - 9,23 m rodzaj dachu / pochylenie - dach płaski 3,0 % budynek biurowo-socjalny - budynek administracyjno-warsztatowy i budynek magazynowy (patrz część architektoniczna) pow. zabudowy - 767,85 m2 wymiary budynku: 39,92 m x 16,32 m 12,8 m x 9,09 m wysokość do attyki bud. admin-warsz. - 4,80 m wysokość do kalenicy bud. mag. - 8,49 m rodzaj dachu / pochylenie - dach płaski 0-10 % bud. biurowo-przemysłowy i mag. - budynek przemysłowy (spawalnia) z częścią biurową (patrz część architektoniczna) pow. zabudowy - 728,0 m2 wymiary budynku: 36,40 m x 20,0 m liczba kondygnacji nadziemnych

16 wysokość do kalenicy bud. mag. - 11,45 m rodzaj dachu / pochylenie dach płaski 10,0 % bud. przemysłowy - magazyn na materiały niebezpieczne (patrz część architektoniczna) pow. zabudowy - 15,66 m2 wymiary budynku: 6,42 m x 2,44 m wysokość do attyki bud. - 2,37 m rodzaj dachu / pochylenie - dach płaski. 0 % bud. przemysłowy - magazyn na gazy techniczne(patrz część architektoniczna) pow. zabudowy - 12,96 m2 wymiary kontenera: 4,32 m x 3,0 m wysokość do attyki bud. - 2,30 m rodzaj dachu / pochylenie - dach płaski. 0 % bud. przemysłowy - magazyn na materiały eksploatacyjne (patrz część architektoniczna) pow. zabudowy - 15,66 m2 wymiary budynku: 6,42 m x 2,44 m wysokość do attyki bud. - 2,37 m rodzaj dachu / pochylenie - dach płaski. 0 % - magazyn na odpady niebezpieczne (patrz część architektoniczna) bud. przemysłowy pow. zabudowy - 15,66 m2 wymiary budynku: 4,10 m x 2,44 m wysokość do attyki bud. - 2,32 m rodzaj dachu / pochylenie - dach płaski. 0 % bud. przemysłowy - magazyn na odpady inne (patrz część architektoniczna) pow. zabudowy - 15,66 m2 wymiary budynku: 4,10 m x 2,44 m wysokość do attyki bud. - 2,32 m rodzaj dachu / pochylenie - dach płaski. 0 % - śmietnik wiata na odpady komunalne (patrz część architektoniczna) bud. przemysłowy pow. zabudowy - 11,48 m2 wymiary budynku: 4,1 m x 2,8 m wysokość do attyki bud. - 2,32 m rodzaj dachu / pochylenie - dach płaski. 0 % bud. przemysłowy 17

17 - miejsce składowania złomu (patrz część drogowa i konstrukcyjna) pow. utwardzona - 35,0 m2 - miejsce składowania rur (patrz część drogowa) ogrodzenie - ściana żelbetonowa pow. utwardzona - nawierzchnia z miału granitowego - 207,2 m2 - wiata z miejscami postojowymi (patrz część drogowa i konstrukcyjna) pow. utwardzona (6x 6,0m x 3,0m, 6,0m x 2,6m, 6,0m x 3,6m) - 144,0 m2 wysokość do okapu bud. - 3,0 m rodzaj dachu / pochylenie - dach płaski 0-10 % ilość miejsc postojowych - 8 mp - parking z miejscami postojowymi (patrz część drogowa) pow. utwardzona (6x 6,0m x 3,0m) - 144,0 m2 ilość miejsc postojowych - 8 mp - parking z miejscami postojowymi (patrz część drogowa) pow. utwardzona (34x 5,0m x 2,5m, 5,0m x 3,6m) - 443,0 m2 ilość miejsc postojowych - 35 mp - parking z miejscami postojowymi (patrz część drogowa) pow. utwardzona - 187,5 m2 ilość miejsc postojowych - 15 mp - drogi i chodniki (patrz część drogowa) - tereny zielone pow. utwardzona ,60 m2 trawnik ,2 m2 W zakresie opracowania przewiduje się niwelację terenu, zieleń niską trawy. - powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu ,43 m2 elementy nie podlegające przekształceniu na terenie działki nr 6/6 - budynek magazynowy (hala namiotowa) pow. zabudowy - 615,0 m2 liczba kondygnacji podziemnych - brak wysokość do kalenicy bud. - do 7,5 m rodzaj dachu / pochylenie - dach ze spadkiem ok. 30 % bud. magazynowy 18

18 - budynek techniczny pow. zabudowy - 60,0 m2 liczba kondygnacji podziemnych - brak wysokość do attyki bud. - 3,0 m rodzaj dachu / pochylenie - dach płaski ok. 5 % - drogi i chodniki bud. przemysłowy pow. utwardzona - nawierzchnia betonowa ,0 m2 - miejsce składowania rur pow. utwardzona - nawierzchnia z miału granitowego ,0 m2 - ogrodzenie Teren projektuje się jako zamknięty, ogrodzony. Istniejące ogrodzenie z siatki o wysokości 2,0m. W obszarze głównych wjazdów zaprojektowano modernizację wjazdu i ogrodzenia. Wprowadza się mury z cegły klinkierowej, nową bramę przesuwną, Kontrole wjazdu poprzez system kamer i szlaban. - tereny zielone - powierzchnia terenu nie podlegająca przekształceniu trawnik ,6 m ,57 m2 BILANS TERENU dla działki nr 6/6 powierzchnia działki ,0 m2 pow. zabudowana ,0 m2 powierzchnia utwardzona drogi i chodniki m2 pow. utwardzona - nawierzchnia z miału granitowego m2 powierzchnia biologicznie czynna ,2 m2 % powierzchnia zabudowy - 13,80 % % wskaźnik zainwestowania - 67,24 % % powierzchni biologicznie czynnej - 32,76 % 7. Uwagi końcowe Projekt budowlany nie jest podstawą do prowadzenia i wyceny prac budowlanych przeznaczonych do realizacji. Szczegółowe parametry techniczne wskazanych w projekcie materiałów i wyrobów budowanych opracowano w projekcie wykonawczym, który uzupełnia i uszczegóławia projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizację robot budowlanych. Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót należy stosować jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano: certyfikat ma znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 19

19 zastosowanych przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacja na znak bezpieczeństwa. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: Prawo budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanoinstalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujących, jakość materiałów i wykonywanych robót. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. Opis prac i cel, jaki należy osiągnąć dla każdego rodzaju robót odpowiadają minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjęcia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie może jednak zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów i wytycznych niezbędnych do doskonałego wykonania robót. Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nieujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumenta cji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. Ze względu na rodzaj robót Wykonawca, powinien zdawać sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzięki umiejętnościom zawodowym w swojej specjalności powinien uzupełnić szczegóły, które mogłyby zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie wykonać opisany obiekt i zagwarantować wymagany rezultat. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, winien wyjaśnić sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę należy zatwierdzić u Inwestora lub w Biurze Projektowym. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogów stawianych przez technologię, konstrukcję, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów technicznych Wszystkie wymiary, w zależności od skali rysunku, podawane są w metrach, w centymetrach, w milimetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. W trakcie prac może w niewielkim zakresie zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac niemożliwych do określenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujętych w niniejszej opracowaniu. 20

20 Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie może służyć, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydruków) jakichkolwiek prac budowlanych. 8. ZAŁĄCZNIKI SYSTEM NAWODNIENIA KATALOG 21

21 22

22 9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS RYSUNKÓW NR NAZWA RYSUNKU Z.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z.02 PLAN OGÓLNY NASADZEŃ Z.03 NASADZENIA PRZY BUDYNKU ADMIN.-SOCALNYM Z.04 NASADZENIA PRZY BUD. SPAWALNI Z.05 NASADZENIA PRZY BUD. KONTENEROWYCH Z.06 NASADZENIA PRZY BRAMIE Z.07 NAWODNIENIE TERENÓW ZIELONYCH - SCHEMAT 23

DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW

DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW Załącznik Nr 1 DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW I. Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego: Dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67026:2002 i PN-R-67023:1987. Materiał dostarczony musi

Bardziej szczegółowo

1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu Wykaz projektowanego materiału roślinnego Sadzenie roślin Ściółkowanie korą 4

1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu Wykaz projektowanego materiału roślinnego Sadzenie roślin Ściółkowanie korą 4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SIENKIEWICZA TERENÓW ZIELENI NA UL. W BOCHNI Spis treści 1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu 2 2. Wykaz projektowanego materiału roślinnego 2 3. Sadzenie roślin

Bardziej szczegółowo

Projekt nasadzeń zamiennych. Załącznik 7

Projekt nasadzeń zamiennych. Załącznik 7 Projekt nasadzeń zamiennych Załącznik 7 PROJEKT NASADZEŃ ZAMIENNYCH 3 SPIS TREŚCI PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 CEL OPRACOWANIA... 4 LOKALIZACJA... 5 NASADZENIA ZAMIENNE... 6 PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

ROŚ ŚR Nysa, Zaproszenie do złożenia oferty. Zapraszam do złożenia oferty na nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych.

ROŚ ŚR Nysa, Zaproszenie do złożenia oferty. Zapraszam do złożenia oferty na nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych. ROŚ ŚR.7021.21.2014 Nysa, 2014 02 05 Zaproszenie do złożenia oferty Zapraszam do złożenia oferty na nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych. W ofercie należy podać: 1. Cenę jednostkową brutto za

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania zieleni. Opis techniczny

Projekt zagospodarowania zieleni. Opis techniczny Projekt zagospodarowania zieleni przy budynkach wielorodzinnych ul. Porębskiego 50-52, ul. Dulina 10-12 Projekt zagospodarowania zieleni Opis techniczny Opracowała: Katarzyna Domańska marzec 2012 Opis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z nasadzeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-3 ZIELEŃ 46 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 48 1.1. Przedmiot SST... 48 1.2. Zakres stosowania... 48 1.3. Określenia podstawowe... 48 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ZIELEŃ PRZEDMIOT DOKUMANTACJA WYKONAWCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PAWIEJ I UL. STRYJEWSKIEGO W GDAŃSKU.

BRANŻA ZIELEŃ PRZEDMIOT DOKUMANTACJA WYKONAWCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PAWIEJ I UL. STRYJEWSKIEGO W GDAŃSKU. RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT ZIELENI BRANŻA ZIELEŃ PRZEDMIOT PROJEKTU: DOKUMANTACJA WYKONAWCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PAWIEJ I UL. STRYJEWSKIEGO W GDAŃSKU. ADRES INWESTYCJI: PLAC PRZY SKRZYŻOWANIU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu nasadzeń 90 szt. krzewów wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie kompleksów wojskowych w Kielcach.

Bardziej szczegółowo

ROŚLINY IGLASTE W POJEMNIKU

ROŚLINY IGLASTE W POJEMNIKU certified Iglaki dla Ciebie ROŚLINY IGLASTE W POJEMNIKU LP NAZWA ROŚLINY WIELKOŚĆ CENA HURT. (bez VAT) 1 Abies homolepis (jodła nikkońska) C5 75/100 10,00 2 Abies koreana (jodła koreańska) C5 25/50 10,00

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczenia usług pielęgnacji zieleni na terenach nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Istniejące nasadzenia

Zakres świadczenia usług pielęgnacji zieleni na terenach nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Istniejące nasadzenia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Zakres świadczenia usług pielęgnacji zieleni na terenach nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Część I - Warszawa pl. Bankowy 3/5 A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa Nr..

Projekt umowy. Umowa Nr.. Załącznik nr 2 do specyfikacji BPM.ZZP.271.345.2013 Projekt umowy Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. 2013r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, Rynek 1, 33 300 Nowy Sącz, NIP 734-350-70-21, Regon 491893176 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OTOCZENIA POMNIKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ANTONIOWIE

PROJEKT OTOCZENIA POMNIKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ANTONIOWIE Inwestor: Komitet Budowy pomnika Pamięci na 100 rocznicę odzyskania niepodległości PROJEKT OTOCZENIA POMNIKA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ANTONIOWIE NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA POMNIKA

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE. kody CPV:

SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE. kody CPV: SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE kody CPV: 45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid.

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. INWESTYCJA INWESTOR LOKALIZACJA Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona 10 08-304 Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. 321 LUTY 2012 I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA STRONA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE...2 II. OPIS NASADZEŃ ZAMIENNYCH...3 III. OPIS PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW ROŚLIN ZE ZDJĘCIAMI...4 IV. MATERIAŁ ROŚLINNY SPIS ILOŚCIOWY I WYMAGANIA...4 V.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 2 Zieleń drogowa D-09.01.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-3 ZIELEŃ 26 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...28 1.1. Przedmiot SST...28 1.2. Zakres stosowania...28 1.3. Określenia podstawowe...28 1.4. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Dostawa i nasadzenie roślin ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa i nasadzenie roślin ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 16 marca 2017r. OŚ.7031.02.2017.02 ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

CENNIK JESIEŃ 2017/WIOSNA 2018

CENNIK JESIEŃ 2017/WIOSNA 2018 GREEN PARK - Bracia Wójcik Piotr Wójcik Dariusz Wójcik Osuchów Nowe Poręby ul. Mszczonowska 76 ul. Łączna 1 96-323 Osuchów 96-323 Osuchów tel. 600 916 510 tel. 606 115 574 CENNIK JESIEŃ 2017/WIOSNA 2018

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej 1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej Drzewa należy przesadzić na teren dz. 59 i 64 AM-11 obręb Kowale przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu. Rośliny należy sadzić

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INWESTOR: OBIEKT: TEMAT: NAZWA FIRMY: RODZAJ OPRACOWANIA: Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Rynkowa w Przeźmierowie gm. Tarnowo Podgórne I ETAP Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń w strefie brzegowej stawów oraz ścieżek parkowych

Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń w strefie brzegowej stawów oraz ścieżek parkowych architektura krajobrazu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. obwód pnia cm mierzony na wysokości 1m,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. obwód pnia cm mierzony na wysokości 1m, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU ROŚLINNEGO Gatunki drzew: jarząb pospolity Fastigiata (26 szt.) forma kolumnowa, obwód pnia 12-14 cm mierzony na wysokości 1 m, wysokość

Bardziej szczegółowo

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych. CENNIK HURTOWY Wiosna 2016

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych. CENNIK HURTOWY Wiosna 2016 Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Danuta Pudełko Pisarzowice ul. Graniczna 1 Tel/fax (033) 845-61-21 Tel.kom. 609 057 820 biuro@danutapudelko.pl www.danutapudelko.pl CENNIK HURTOWY Wiosna 2016 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu Opracowanie: Projekt koncepcyjny przebudowy parkingu na terenie wspólnoty mieszkaniowej Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa pl. Waryńskiego 3, 3A; ul. Nowy Świat 3 Architekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa materiału szkółkarskiego i materiałów ogrodniczych oraz wykonanie nasadzeń przy budynkach: Rymanowska 38, 40, 42, 44, 46 i Bieszczadzka 5a, 9, 11b w Rzeszowie załącznik do pisma znak EW6/ 1788

Bardziej szczegółowo

Doposażenie skweru przy ul. Przejazdowej w Tychach w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.

Doposażenie skweru przy ul. Przejazdowej w Tychach w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r. URZĄD MIASTA TYCHY Doposażenie skweru przy ul. Przejazdowej w Tychach w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r. Projektowała: mgr inż. Justyna Gałuszka justyna.galuszka@umtychy.pl.eu Wydział Komunalny,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wady niedopuszczalne:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wady niedopuszczalne: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa zagospodarowania i pielęgnacji terenów zielonych rejon Białystok Warunki ogólne W przypadku wykonywania przedmiotu umowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty do przechowywania ławek na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej Adres zamówienia: Rybnik ul. Pod Lasem 64, na działce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAGOSPODARWOANIE TERENY PRZY BUDYNKU URZĄDU MIASTA W KĘDZIERZYNIE KOŹLU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAGOSPODARWOANIE TERENY PRZY BUDYNKU URZĄDU MIASTA W KĘDZIERZYNIE KOŹLU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAGOSPODARWOANIE TERENY PRZY BUDYNKU URZĄDU MIASTA W KĘDZIERZYNIE KOŹLU PRZY UL. PLANETORZA 2 DZIAŁY SPECYFIKACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nr działek: 526, 404/2 i 2591/3 w Żninie URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE BURMISTRZ ŻNINA Żnin, ul. 700-lecia 39

PROJEKT BUDOWLANY. nr działek: 526, 404/2 i 2591/3 w Żninie URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE BURMISTRZ ŻNINA Żnin, ul. 700-lecia 39 PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot opracowania Projekt zieleni w ramach zadania: PROJEKT BUDOWLANY HALI SPORTOWEJ wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz przebudową

Bardziej szczegółowo

NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ

NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ Załącznik nr 1 /2016 NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ Zadanie I NA TERENIE GMIN: Kostrzyn, Czerwonak, Pobiedziska, Kleszczewo, Swarzędz, Murowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa inwestycji : Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej - etap II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa inwestycji : Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej - etap II PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji : Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej - etap II Inwestor : Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W GMINIE ZABIERZÓW

PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W GMINIE ZABIERZÓW PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W GMINIE ZABIERZÓW Lokalizacja: Bolechowice, nr działki: 178, nr działki: 204/1, nr działki: 278/1 Inwestor: Gmina Zabierzów Projektant: Mgr inż. Anna Gabryś

Bardziej szczegółowo

ROŚLINY IGLASTE L.P. Gatunek / Odmiana. Poj. Wymiar. cm. Cena. det. Abies concolor. Jodła kalifornijska C ,00

ROŚLINY IGLASTE L.P. Gatunek / Odmiana. Poj. Wymiar. cm. Cena. det. Abies concolor. Jodła kalifornijska C ,00 ROŚLINY IGLASTE L.P. Gatunek / Odmiana Poj. Wymiar cm. Cena det. 1 Abies concolor Jodła kalifornijska C3 40-50 15,00 1 / 108 2 Abies concolor Jodła kalifornijska C7,5 50-80 25,00 3 Abies koreana Jodła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do specyfikacji BPM.ZZP /10. Projekt umowy BPM.ZZP /10

Załącznik nr 2 do specyfikacji BPM.ZZP /10. Projekt umowy BPM.ZZP /10 Załącznik nr 2 do specyfikacji BPM.ZZP.341-381/10 Projekt umowy BPM.ZZP.342-381/10 Zawarta w dniu.. 2010r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz, Rynek 1, 33 300 Nowy Sącz, NIP 734-001-67-07, Regon 491893176 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania terenu w Domaszowicach

Projekt zagospodarowania terenu w Domaszowicach OPRACOWANIE wykonane na zlecenie Urzędu Gminy Domaszowice: Gmina Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, NIP: 752-13-73-411 Tel./fax. 077 410 82 85, 410 82 50 Projekt zagospodarowania terenu w Domaszowicach

Bardziej szczegółowo

Z Zieleń drogowa projektowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z Zieleń drogowa projektowana

Z Zieleń drogowa projektowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z Zieleń drogowa projektowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z - 09.01.01 Zieleń drogowa projektowana 149 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiOR Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji NASADZEŃ DRZEW LIŚCIASTYCH L.p. Lokalizacja obiektu Zadanie Asortyment Jedn. miary Ilość

Załącznik nr 4 Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji NASADZEŃ DRZEW LIŚCIASTYCH L.p. Lokalizacja obiektu Zadanie Asortyment Jedn. miary Ilość Załącznik nr 4 Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji NASADZEŃ DRZEW LIŚCIASTYCH L.p. Lokalizacja obiektu Zadanie Asortyment Jedn. miary Ilość 1 2 3 4 5 6 1 W pasie drogowym (działka nr 18, obręb

Bardziej szczegółowo

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych CENNIK HURTOWY

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych CENNIK HURTOWY Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Danuta Pudełko Pisarzowice ul. Graniczna 1 Tel/fax (033) 845-61-21 Tel.kom. 609 057 820 biuro@danutapudelko.pl www.danutapudelko.pl CENNIK HURTOWY wiosna 2015 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ ZP/03/2017 Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA CZĘŚĆ I zawarta w dniu... r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o.o. w Kętrzynie, Plac Słowiański 2, NIP 742-000-08-55,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO W KROMOŁOWIE BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ WRAZ Z SZAMBEM Inwestor: Lokalizacja: 1. Wstęp GMINA WALCE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE KROMOŁÓW, OBRĘB BROŻEC

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ DROGOWA (Sadzenie drzew)

ZIELEŃ DROGOWA (Sadzenie drzew) ZIELEŃ DROGOWA (Sadzenie drzew) D 09.01.01 Zieleń drogowa 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SILESIA Architekci 40-555 Katowice ul. Rolna 43c tel. 032 745 24 24, fax. 032 745 24 25, 601 639 719 www.silesiaarchitekci.pl e-mail:biuro@silesiaarchitekci.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Tytuł: Projekt realizacji prac obejmujących wykonanie rewaloryzacji XIX-wiecznego ogrodu willowego w zakresie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona.

bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona. podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości nie mniejszej niż 2,4-2,5 m, chyba że w dokumentacji zaznaczono inaczej. rozmiar brył korzeniowych drzew dla poszczególnych rozmiarów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lokalizacja: Ul. B. Krzywoustego 17, 80-360 Gdańsk dz. nr 271/17, obręb ew. 16 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Krzywoustego 17 ul. B. Krzywoustego 17, 80-360 Gdańsk Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 58 Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CPV: 77310000-6 Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie obręb 71 dz. 75 obręb 72 dz. 174/6

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Sadzenie drzew 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Sadzenie drzew 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:297269-2017:text:pl:html Polska-Wrocław: Sadzenie drzew 2017/S 144-297269 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

TOM VIII- URZĄDZENIE ZIELENI W OBRĘBIE RONDA KOSZTORYS OFERTOWY KOD SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): Wartość netto VAT 23% Wartość brutto PLN Słownie:..

TOM VIII- URZĄDZENIE ZIELENI W OBRĘBIE RONDA KOSZTORYS OFERTOWY KOD SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): Wartość netto VAT 23% Wartość brutto PLN Słownie:.. Budowa ulicy Zabłockiego w Puławach wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Powstańców Listopadowych i z ulicą Ceglaną (od km 0+581,70 do km 0+997,20) z oświetleniem ulicznym, kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław BETTULLA Anneet taa Brrooddaa Ul..Elbbl ląąsskkaa 1155 5544- -334411 Wrrooccł łaaw NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Oferta jesień iglaste formowane

Oferta jesień iglaste formowane Oferta jesień 2015 iglaste formowane nazwa wysokość pojemnik ABIES BALSAMEA 'NANA' bonsai 40-60 ABIES CONCOLOR 'VIOLACEA' bonsai 100-120 B 120-140 B 80-100 B ABIES KOREANA bonsai 100-120 P-40/40-60 P-60/40-60

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Telefony: fax: (0-81) 855-30-15 Administracja: (0-81) 463-90-16 Kier. Działu GZM: (081) 463-90-15 Inwestycje: (0-81) 463-90-17 Zgłoszenia usterek: ul. Zielona 9 (081) 463-90-41 Telefon dyżurny 605-331-078

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ CPV WSTĘP.

D ZIELEŃ CPV WSTĘP. D.10.00.00 ZIELEŃ CPV 45112710 1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot Specyfikacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZZM.ZP/252-30/18P Wszyscy Wykonawcy Poznań, dnia 20.08.2018 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w dwóch etapach poniższych prac: I. Etap 1 Prace ogrodnicze polegające na zakupie sadzonek

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów

1. WSTĘP 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej. 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

OFERTA DETALICZNA LATO-JESIEŃ Szkółka drzew i krzewów ozdobnych Władysław Walczak

OFERTA DETALICZNA LATO-JESIEŃ Szkółka drzew i krzewów ozdobnych Władysław Walczak OFERTA DETALICZNA LATO-JESIEŃ 2015 Szkółka drzew i krzewów ozdobnych Władysław Walczak Drzewa i krzewy iglaste w pojemnikach 33-200 Dąbrowa Tarnowska Żelazówka 126 kom: 721-446-824, 663-717-941 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. "Rewitalizacja pasa drogowego ul. Cieplińskiego"

Przedmiar robót. Rewitalizacja pasa drogowego ul. Cieplińskiego "Rewitalizacja pasa drogowego ul. Cieplińskiego" Przediar robót Lp. Nuer Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie eleentów robót Jednostka Cena Jednostkowa 1 Nasadzenia 1.1 SADZENIE DRZEW, KRZEWÓW I TRAW

Bardziej szczegółowo

Uzdrowiskowy szlak turystyczno-rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju, przystanek Góry Wałbrzyskie

Uzdrowiskowy szlak turystyczno-rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju, przystanek Góry Wałbrzyskie Wałbrzych marzec, 2013r. Uzdrowiskowy szlak turystyczno-rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju, przystanek Góry Wałbrzyskie Inwestor: Gmina Jedlina-Zdrój Adres inwestycji: ul. Poznańska 2, Jedlina-Zdrój 58-330

Bardziej szczegółowo

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Pracownia Projektowo-Konsultingowa DROMOS Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1B/10 tel./fax 534-94-20 PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Nazwa inwestycji: Budowa przedłużenia ulicy Zielonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WYKAZ ROŚLIN. Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość Wysokość Rozstawa Uwagi

Załącznik nr 2 WYKAZ ROŚLIN. Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość Wysokość Rozstawa Uwagi Załącznik nr 2 WYKAZ ROŚLIN Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość Wysokość Rozstawa Uwagi sztuk DRZEWA IGLASTE 1. Świerk kłujący Glauca Picea pungens Glauca 1 2,2 - średnica korony 1,2 DRZEWA LIŚCIASTE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 Opis techniczny...2 1.1 Podstawa opracowania...2 1.2 Przedmiot opracowania...2 1.3 Opis stanu istniejącego...2 1.4 Opis zieleni projektowanej...2 1.5 Zestawienie materiału roślinnego:...3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakres przedmiotu zapytania został przedstawiony w załączniku nr 1 do zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakres przedmiotu zapytania został przedstawiony w załączniku nr 1 do zapytania. BOU-II.2512.105.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Obsługi Urzędu pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa tel. 22 695-60-61; fax. 22 695-60-62 NIP: 525-10-08-875

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wykonania i pielęgnacji roślin na terenie Gminy Mosina SPECYFIKACJA WYKONANIA I PIELĘGNACJI ROŚLIN NA TERENIE GMINY MOSINA

Specyfikacja wykonania i pielęgnacji roślin na terenie Gminy Mosina SPECYFIKACJA WYKONANIA I PIELĘGNACJI ROŚLIN NA TERENIE GMINY MOSINA SPECYFIKACJA WYKONANIA I PIELĘGNACJI ROŚLIN NA TERENIE GMINY MOSINA WYMAGANIA JAKOŚCIOWE Materiał roślinny dostarczony przez Wykonawcę na teren budowy (miejsce sadzenia) i przeznaczony do nasadzeń musi

Bardziej szczegółowo

ZP/PN/9/2019/DZZ Załącznik nr 2 do umowy nr OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP/PN/9/2019/DZZ Załącznik nr 2 do umowy nr OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/PN/9/2019/DZZ Załącznik nr 2 do umowy nr Nasadzeń drzew należy dokonać: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap I - na terenach zieleni miejskiej (szczegółowa lokalizacja w kosztorysie ofertowym), nasadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ: CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA tabela II. OPIS PROJEKTU III. DANE AGROTECHNICZNE. IV. DANE BILANSOWE.

ZAWARTOŚĆ: CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA tabela II. OPIS PROJEKTU III. DANE AGROTECHNICZNE. IV. DANE BILANSOWE. ZAWARTOŚĆ: CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA tabela II. OPIS PROJEKTU III. DANE AGROTECHNICZNE. IV. DANE BILANSOWE. V. WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. PLANSZA INWENTARYZACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ STUDIALNA...

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ STUDIALNA... SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ STUDIALNA... 2 1. Przedmiot opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Cel opracowania... 2 4. Lokalizacja... 2 5. Analiza zasobów przyrodniczych i wyposaŝenia... 2 5.1. Warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ OBIEKT: Teren przy budynku przy ul. Płk Dąbka 76, 78 ADRES: Elbląg, ul. Płk Dąbka 76, 78 INWESTOR: ESM SIELANKA ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup oraz posadzenie roślin

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup oraz posadzenie roślin Michałowo 16.11.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE zakup oraz posadzenie roślin I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Michałowo ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo NIP: 966-210- 16-73 reprezentowana przez Burmistrza Michałowa- Włodzimierza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania terenów zieleni w miejscowości Olsztyn. 2. Zamówienie obejmuje: a) Dostawę materiałów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki.

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel. 500 260074, 501 273332 Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. 1 Ceny detaliczne oraz hurtowe aktualne do dn. 01.09.2019 r. 21-580 Wisznice,

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Krzysztofa Sikora-Bigaj Upr. Nr 235/98/UW

Mgr inż. Krzysztofa Sikora-Bigaj Upr. Nr 235/98/UW . 55-095 Mirków, DŁUGOŁĘKA ul. Parkowa 7 tel.kom. 504 17 70 32 tel/fax 71 315-56-03 e-mail : wodus@poczta.onet.pl Stadium: INWENTARYZACJA ZIELENI Inwestycja Adres obiektu: Inwestor: BUDOWA CHODNIKA W UL.

Bardziej szczegółowo

- MIĘDZYOSIEDLOWY PARK REKREACYJNY PRZY UL. GEN. KUTRZEBY W SZCZECINIE - adres obiektu: ul. Kutrzeby SZCZECIN, działki nr 3/1, 4/1, 5/1, 6/3, 8/1 z obrębu 2074 właściwym dla opisu zamówienia wg klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NA WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI PRZYDROśNEJ W PASIE DROGOWYM DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH NA TERENIE DZIAŁANIA REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W GNIEŹNIE CPV: 77.31.00.00-6 Usługi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZIELENI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Część opisowa:... I. Podstawa opracowania projektu. II. Materiały wyjściowe do projektowania.

PROJEKT ZIELENI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Część opisowa:... I. Podstawa opracowania projektu. II. Materiały wyjściowe do projektowania. PROJEKT ZIELENI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa:... I. Podstawa opracowania projektu. II. Materiały wyjściowe do projektowania. III. Zakres inwestycji. IV. Teren lokalizacji inwestycji: 1. Położenie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. LEGNICKIEJ NA ODCINKU OD UL. RYBACKIEJ DO UL. POZNAŃSKIEJ W CELU WYZNACZENIA TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z WYNIESIENIAMI PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WE WROCŁAWIU OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Plan prezentacji Co zawiera projekt zieleni, na co zwrócić uwagę w rozmowie z architektem Etapy pracy nad projektem:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. dotycząca nasadzeń

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. dotycząca nasadzeń Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca nasadzeń 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew

Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew O ile nie zostało to określone szczegółowo w dokumentacji projektowej nasadzenia i pielęgnację drzew należy realizować stosując podane poniżej wytyczne 1) Materiał

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów tel.(0-17) 748-37-48/43 Załącznik nr I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja pasów drogowych

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) DZIAŁ - 45 - Roboty budowlane GRUPA ROBÓT - 451 - Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE TERENU BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY PRZEDSZKOLU nr 44 w Bielsku Białej przy ul. Zimowej (boczna Sobieskiego)

UTWARDZENIE TERENU BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY PRZEDSZKOLU nr 44 w Bielsku Białej przy ul. Zimowej (boczna Sobieskiego) Studio S1 Marek Stojanowski, Bielsko - Biała 43-300, ul.staszica 11/8 tel. 604 667 042, e-mail: marek.stojanowski@poczta.fm; http://www.stojanowski.pl UTWARDZENIE TERENU BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Projekt zieleni. mgr inż.teresa Pudzianowska

Projekt zieleni. mgr inż.teresa Pudzianowska Przedmiar robót Projekt zieleni Obiekt Kod CPV 45233260-9, 45100000-8 Inwestor Urząd Gminy Bakałarzewo Wykonawca Pracownia projektowa AR-EL RYSZARD RYBAK 16-400 Suwałki ulica Klonowa 43/47 Sporządził mgr

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE JAKUB KACZOROWSKI PROJEKTY TYPOWE, INDYWUDUALNE, WNĘTRZA 87-800 WŁOCŁAWEK UL. KALISKA 90/69 TEL 0501-53-66-37 e-mail archisize@wp.pl NR. 01 PROJEKT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel.

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel. BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski 72 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: 856 156 67 37 REGON: 320158012 Tel. +48 663 792 302 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

- PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE I - BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.

- PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE I - BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY. URBAN PROJECT Sp. z o.o. ul. Zamkowa 2/5 35-032 Rzeszów www.urbanproject.pl - PRZEDMIAR ROBÓT - ZADANIE I - DLA ZADANIA PN. BUDOWA STREF AKTYWNOŚCI - "BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ ZE STREFĄ RELAKSU" Budowa:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH VIA PROJEKT Marcin Bera 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 4 tel. +48 883 777 198 email: biuro.viaprojekt @gmail.com MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJA: PROJEKT ALEJEK DLA PIESZYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2 3. Rozwinięcie ogrodzenia. rys. nr 3 str.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo