Opis systemu. AWOS - Automated Weather Observation System. Biuro Handlowe:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis systemu. AWOS - Automated Weather Observation System. Biuro Handlowe:"

Transkrypt

1 Opis systemu AWOS - Automated Weather Observation System 1

2 Spis treści 1 Schematyczny przegląd systemu - alternatyna I zdalny hosting Przykładowy projekt systemu Stacjonarna stacja AWOS Pojedyncza stacja stacjonarna składa się z Czujniki Urządzenia komunikacji GMS - General Monitoring Station Zaleta otwartego systemu Wysoka niezawodność niska obsługowość Droga startowa - czujniki Pojedynczy zestaw czujników drogi startowej składa się z Czujników Oprawa Urządzenia komunikacji GUI/ oprogramowanie prezentujące

3 1 Schematyczny przegląd systemu - alternatywa I - zdalny hosting Alternatywa ta oznacza, że dane pochodzące z czujników przesyłane są do serwera ASFT, tworzącego kopię zapasową danych. Firma ASFT prowadzi nadzór nad stacjami i czujnikami, wykrywa jakiekolwiek błędy oraz obsługuje dane (odzyskiwanie, przechowywanie, kopie zapasowe). System składa się z następujących składników (patrz rysunek poniżej): a. Czujniki zbierające dane dotyczące warunków pogodowych oraz tych, panujących na nawierzchni b. GMS (General Monitoring Station) - lokalny serwer do zbierania danych i monitorujący stan stacji c. Komunikacja poprzez GPRS d. Serwer ASFT zawiera I. GMC (General Monitoring Computer) - "globalny" serwer zarządzający poszczególnymi stacjami i prowadzący nad nimi nadzór, uruchamiający obsługę bazy danych w przypadku, gdy dane są odzyskiwane, przetwarzane, przechowywane oraz prezentujący dane użytkownikowi końcowemu w Intra-/ Internecie. II. Zabezpieczony serwer, tworzący kopie zapasowe danych - do przechowywania danych III. Ftp dla dzielenia się danymi z rozpoznanymi i autoryzowanymi użytkownikami (np. Meteogroup dla prognozowania pogody) IV. Serwer web dla zapewnienia chronionego hasłem dostępu przez Internet do GUI (Graphical User Interface - graficznego interfejsu użytkownika) V. Serwer ten pozwala także na łatwą integrację z innymi preferowanym komputerem głównym (stacją bazową) lub podsystemem e. Graphical User Interface (GUI) - Graficzny Interfejs Użytkownika - chroniony hasłem dostęp do GUI przez Internet (Graphical User Interface) Dane przesyłane są bezpośrednio z serwera ASFT do Meteogroup poprzez zabezpieczony ftp-serwer i używane są do przygotowywania prognoz pogody oraz użycia retrospektywnego w celu ciągłego ulepszania prognoz - model specyficznego mikroklimatu lotniska. Platformy GMS i GMC zaprojektowane są jako rozwiązania otwarte, dające możliwość integracji każdego rodzaju sensorów przy minimalnym dostosowaniu oprogramowania. 3

4 2 Schematyczny przegląd systemu - alternatywa II - wewnętrzny hosting Alternatywa oznacza, że cały system zlokalizowany jest u Klienta. Różnica pomiędzy tym rozwiązaniem a alternatywą zdalnego hostingu jest taka, że w rozwiązaniu II cała odpowiedzialność za zbieranie danych, ich obsługę, przechowywanie, integrację i łączenie z serwisem web spoczywa na Kliencie. System składa się z następujących składników (patrz rysunek poniżej): a. Czujniki zbierające dane dotyczące warunków pogodowych oraz tych, panujących na nawierzchni b. GMS (General Monitoring Station) - lokalny serwer do zbierania danych i monitorujący stan stacji c. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi stacjami (GMS) oraz systemem nadzorującym odbywa się poprzez: I. Modem krótkiego zasięgu II. PSTN - tradycyjną sieć telefoniczną III. Radio IV. GPRS d. GMC (General Monitoring Computer) globalny serwer zarządzający i nadzorujący różne lokalne stacje oraz uruchamiający obsługę bazy danych, gdzie informacje są przetwarzane, przechowywane i prezentowane. W tym rozwiązaniu Klient odpowiedzialny jest za wszystkie końcowe ustawienia, które obejmują między innymi: I. Końcowy sprzęt II. Operacje systemu III. Problemy natury IT IV. Utrzymanie V. Przechowywanie danych VI. Kopie zapasowe danych VII. Jakąkolwiek integrację dotyczącą udostępniania danych VIII. Jakikolwiek serwis web etc. e. Graphical User Interface (GUI) Graficzny Interfejs Użytownika System składa się z jednego (1) GMC, który także obsługuje GUI na dowolnej liczbie wyświetlaczy (monitorów). Do jednego systemu GMC może zostać podłączona dowolna ilość stacji (składających się z czujników i GMS). Komunikacja może następować poprzez modem krótkiego zasięgu, sieć telefoniczną lub GPRS. GMC składa się ze standardowego komputera PC, wyposażonego w oprogramowanie służące do pobierania danych z GMS, przechowywania ich w bazie danych i prezentowania końcowemu użytkownikowi w formie graficznej (GUI). Platformy GMS i GMC zaprojektowane są jako rozwiązania otwarte, dające możliwość integracji każdego rodzaju sensorów przy minimalnym dostosowaniu oprogramowania. 4

5 3 Projekt systemu Oferowany system składa się z (każdy element systemu opisany jest w dalszej części tego dokumentu): - Jedna (1) stacja stacjonarna, wyposażona jak poniżej (AWOS1) - Dwa (2) klastry czujników drogi startowej, jeden na każdym końcu drogi startowej. Każdy z klastrów składa się z jednego czujnika temperatury nawierzchni oraz trzech (3) czujników punktu zamarzania (RWY_AWOS1 & RWY_AWOS2) - Komunikacja poprzez GPRS lub LAN - Nadzór nad systemem 24/7 oraz przechowywanie danych, przetwarzanie i ich prezentowanie poprzez chroniony hasłem, zabezpieczony serwer web. 5

6 4 Stacjonarna stacja AWOS 4.1 Pojedyncza stacja składa się z: I. Czujników II. Urządzenia komunikacji III. GMS (General Monitoring Station) 4.2 Czujniki Prędkość wiatru Zakres pomiaru Dokładność < ± 3 Kierunek wiatru Zakres pomiaru Dokładność Temperatura powietrza Zakres pomiaru Dokładność m/s ±0.3 m/s (<10 m/s) <2% (>10m/s) C < ± 0.3 C Wilgotność względna Zakres pomiaru 0 100% Dokładność ± 2%, 0 90% ±3%, % Opady Optic Eye MKII Klasyfikacja opadów: mżawka, deszcz, śnieg, deszcz ze śniegiem, zamiecie śnieżne Ilość opadów mm/h (chwilowe i zakumulowane) Dokładność (deszcz) < ± 5% Dokładność (śnieg) < ± 20% ilość geometryczna NIE ILOŚĆ WODY 4.3 Urządzenia komunikacji Komunikacja ze stacji może odbywać się poprzez - LAN - modem krótkiego zasięgu - PSTN sieć telefoniczną - Radio link - GPRS 6

7 4.4 GMS - General Monitoring Station General Monitoring Station firmy ASFT jest zaawansowaną platform komunikacyjną dla systemu monitorowania statusu warunków pogodowych, panujących na pasie startowym/ drodze. Wszystkie poszczególne elementy GMS zostały wybrane pod kątem niezawodnego działania w różnych warunkach klimatycznych i w długim okresie użytkowania. Procesor i oprogramowanie zostały wybrane i zaprojektowane do wykonywania obliczeń wymagających dużej pojemności oraz do łatwego aktualizowania. System pogodowy firmy ASFT oparty jest na trzech zasadach: - Otwartości systemu - Wysokiej niezawodności - Krótkiego czasu naprawy (niska obsługowość) 4.5 Przewaga otwartego systemu Rozwiązanie zapewniające otwarty system oznacza, że jest on otwarty na integrację. Jakikolwiek czujnik, bez względu na jego producenta, może zostać łatwo dołączony do systemu, po wprowadzeniu jedynie niewielkich zmian w oprogramowaniu. Dane wyjściowe z systemu także są otwarte, co oznacza, że one także mogą zostać łatwo wprowadzone do jakiegokolwiek innego systemu (aktualnie lub w przyszłości) i odgrywać rolę gospodarza lub podsystemu większego systemu. Dzięki najnowocześniejszemu rozwiązaniu otwartego systemu firmy ASFT, nasi klienci mogą podnosić poziom bezpieczeństwa oraz dostępność dróg i pasów startowych, obniżać koszty i chronić środowisko. Dzięki zasadzie otwartości systemu możliwe jest zintegrowanie najlepszych produktów i dostępnych serwisów w jeden, najbardziej kompleksowy system na rynku. Nasze rozwiązania mogą zostać dostosowane w celu spełnienia Państwa potrzeb. Dajemy Państwu możliwość dodania nawet swoich funkcji do systemu lub pracy nad wprowadzaniem przyszłych modyfikacji/ rozszerzeń. 4.6 Wysoka niezawodność niska obsługowość System został także zaprojektowany zgodnie z zasadą wysokiej niezawodności i niskiej obsługowości. Tłumaczy to dlaczego system został oparty na bazie modułów, z pojedynczą płytką drukowaną w centrum projektu. Oznacza to, że w rzadkim przypadku wystąpienia usterki, usunięcie błędu sprowadza się jedynie do wymiany modułu, co powoduje, że cała stacja ponownie działa poprawnie. Doprowadziło to do osiągnięcia imponującego średniego czasu naprawy stacji MTTR (Mean Time To Repair) równego 0,3 godziny (20 minut). Projekt opisany powyżej oraz w sekcji GMS doskonale wskazuje na ponadprzeciętną stabilność i niezawodność. Wartością kluczową opisującą działanie jest MTBF (Mean Time Between Failure średni czas pomiędzy usterkami), opisane jako łączna liczba godzin pracy dzielona przez ilość błędów w tym samym okresie. Jednym z największych systemów pogodowych sieci połączonych jest szwedzki System Drogowej Informacji Pogodowej, obejmujący cały kraj, oparty na systemie firmy ASFT. Składa się on z ponad 800 stacji, działających od 1998, zapewniających dowód koncepcji działania przez więcej niż 100 milionów godzin. Skutkuje to kluczowymi obliczeniami poniżej: - Ponadprzeciętna stabilność i niezawodność z MTBF > h - Łatwość obsługi z MTTR < 0,3 h Obliczenie MTBF opisane jest jako łączna liczba godzin pracy dzielona przez ilość błędów w tym samym okresie. Szwecja posiada obecnie 812 stacji, z których pierwsza działa od 1998 roku. Stacje te łącznie działają już ponad 100 milionów godzin, a liczba powstałych błędów wynosi 119. Łączna liczba godzin pracy MTBF = = = h Łączna liczba błędów 119 MTBF dla stacji ASFT wynosi godzin! Błędy spowodowane były głównie zbyt dużym napięciem prądu na skutek uderzeń piorunów 7

8 5 Czujniki drogi startowej 5.1 Pojedynczy zestaw czujników nawierzchni składa się z: I. Czujników II. Obudowy III. µgms (mini-general Monitoring Station) IV. Urządzenia komunikacji 5.2 Czujniki Czujnik temperatury nawierzchni Rodzaj Oparty na Pt100 czujnik temperatury gruntu na głębokości 60mm Zakres pomiaru C ( F) Dokładność < ± 0.17 C Pomiar temperatury punktu zamarzania Rodzaj Zakres pomiaru C Dokładność ± 0,2 C Aktywny: używa płytki Peltiera do wykrycia momentu zmiany stanu skupienia (z ciekłego na stały) płynu na nawierzchni, bez względu na rodzaj użytego środka odladzającego 5.3 Czujnik punktu zamarzania - Frensor Frensor jest opatentowanym rozwiązaniem, służącym dokładnemu wyznaczeniu temperatury punktu zamarzania na pasach startowych i drogach. Frensor aktywnie podgrzewa i ochładza płyn w celu wyznaczenia dokładnej wartości punktu zamarzania i jest niezależny od użytych środków odladzających. Właściwy punkt zamarzania uzyskiwany jest bez konieczności wykonywania specjalnej kalibracji, nawet jeśli płyn zanieczyszczony jest nieznanymi środkami chemicznymi. 5.4 Obudowa Każdy klaster czujników składa się z 3 sensorów temperatury punktu zamarzania i jednego czujnika temperatury nawierzchni. Czujniki temperatury punktu zamarzania montowane są w studzienkach (w ten sam sposób, co światła pasa startowego) dla zapewnienia łatwej wymiany i obsługi. 5.5 Urządzenie komunikacji Komunikacja pomiędzy µgms i GMC może następować albo za pomocą połączenia µgms czujników drogi z najbliższą stacjonarną stacją GMS, lub też, jeśli dystans jest zbyt duży, bezpośrednio do GMC poprzez modem krótkiego zasięgu, sieć telefoniczną, LAN, połączenie radiowe lub jak w tym przypadku GPRS. 8

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP 1. Znaczenie skrótów MSS i MSSP Na początku należy dokładnie zdefiniować znaczenie skrótów MSS i MSSP. W niniejszym dokumencie MSS oznacza Managed Security Service

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd

16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd 16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd Wprowadzenie Niniejszy rozdział omawia podstawy i zasady działania oraz zawiera opis elementów składowych systemu nadzoru rur preizolowanych LOGSTOR Detect. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r

H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r 17 H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r Automation IT Artykuł gościnny autorstwa Prof. Dr. Steusloff Automatyka Technologie informacyjne w służbie ludzkości Rozwiązaniem jest switch tec.news

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Comarch ALTUM usprawni pracę w firmie: Nazwa firmy

W jaki sposób Comarch ALTUM usprawni pracę w firmie: Nazwa firmy W jaki sposób Comarch ALTUM usprawni pracę w firmie: Nazwa firmy Propozycja handlowa dla NAZWA KLIENTA SPIS TRESCI 1. SYNTEZA DOKUMENTÓW... 3 2. WPROWADZENIE... 4 2.1. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Załącznik nr 8 do SIWZ OPZ Specjalistyczny moduł aplikacyjny do obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych, prowadzonych przez użytkowników telefonów komórkowych zadanie w ramach projektu MeteoRisk

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Liebert APS od 5 do 20 kva. Modułowa ochrona zasilania dla aktualnych i zwiększających się poziomów obciążenia

Liebert APS od 5 do 20 kva. Modułowa ochrona zasilania dla aktualnych i zwiększających się poziomów obciążenia Liebert APS od 5 do 20 kva Modułowa ochrona zasilania dla aktualnych i zwiększających się poziomów obciążenia Emerson Network Power, część firmy Emerson, organizacji o zasięgu światowym, łącząca rozwój

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika Hard Disk Manager 12 Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Hard Disk Manager 12... 5 Składniki produktu... 6 Omówienie funkcji... 6 Funkcje... 7 Przyjazny użytkownikowi interfejs, który

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo