Hala produkcyjno magazynowa z zapleczem socjalno biurowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hala produkcyjno magazynowa z zapleczem socjalno biurowym"

Transkrypt

1 TYTUŁ BRANŻA FAZA Hala produkcyjno magazynowa z zapleczem socjalno biurowym INSTALACJE ELEKTRYCZNE Aneks do projektu budowlanego OBIEKT Hala produkcyjno magazynowa z zapleczem socjalno biurowym ADRES Stargard Szczeciński ul. Przemysłowa działka nr 4/73 obręb nr 5 ZLECENIODAWCA / INWESTOR Scanwir s.c. Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski, ul. Rogalskiego 7/ Stargard Szczeciński Oświadczam, że aneks do projektu hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnobiurowym zlokalizowanym na działce o nr geod. 4/73, obręb 5 w Stargardzie Szczecińskim, został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO PODPIS PROJEKTANT mgr inż. Marek Mielczarek upr. nr ZAP/0146/POOE/07 SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marek Madejski upr. nr ZAP/0104/PWOE/15 ZLECENIE: 35/2015 Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia r. z późniejszymi zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim bez zgody Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione. DATA: r.

2 2 SPIS TREŚCI: I. Strona tytułowa II. Załączniki 1. Uprawnienia ZAP/0146/POOE/07 i ZAP/0104/PWOE/15 2. Przynależność do ZOIIB[ 3. Warunki techniczne przyłączenia nr ERD14G-5716/223/2015 z dnia r 4. Uzgodnienie PKP Energetyka III. Część tekstowa 1. Wstęp 2. Opis rozwiązań projektowych 3. Obliczenia IV. Rysunki pozatekstowe szt. 25 wg załączonego niżej zestawienia. Lp. Numer rysunku Tytuł rysunku Plan sytuacyjny i trasy kabli zasilających 2 02 Schemat główny zasilania 3 03 Instalacje oświetleniowe - parter 4 04 Instalacje oświetleniowe - piętro 5 05 Instalacje gniazd wtyczkowych 1 i 3 faz, instalacje zasilające oraz uziemienia wyrównawczego- parter 6 06 Instalacje gniazd wtyczkowych 1 faz, instalacje zasilające oraz uziemienia wyrównawczego- piętro 7 07 Instalacje zasilające i sterownicze wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - parter 8 08 Instalacje zasilające i sterownicze wentylacji mechanicznej i klimatyzacji piętro, poddasze

3 Wnętrzowe instalacje elektrycznego węzła cieplnego Instalacja uziemiająca budynku Instalacja odgromowa budynku Tablica główna TG schemat - cz.1/ Tablica główna TG schemat - cz.2/ Tablica bezpiecznikowa TB1 schemat Tablica bezpiecznikowa TB1 wyposażenie Tablica bezpiecznikowa TB2 schemat i wyposażenie Tablica bezpiecznikowa TB3 schemat Tablica bezpiecznikowa TB3 wyposażenie Tablica węzła cieplnego TWC schemat i wyposażenie Schemat sterowania oświetleniem zewnętrznym Schemat ideowy okablowania urządzeń klimatyzacji Schemat ideowy okablowania centrali nawiewno-wywiewnej 1CNW Schemat zasilania i sterowania odciągami stan Schemat zasilania i sterowania wentylacją mechaniczną w pomieszczeniu konserwacji Schemat zasilania i sterowania aparatami grzewczo-wentylacyjnymi

4 4 III. Część tekstowa 1. Wstęp Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne w budynku hali produkcyjno magazynowej z zapleczem socjalno biurowym oraz zasilanie w/w budynku w Stargardzie Szczecińskim, ul. Przemysłowa, dz. 4/73. Niniejszy projekt zastępuje i anuluje projekt podstawowy 1.1. Podstawa opracowania. - zlecenie inwestora - uzgodnienia międzybranżowe - aktualne normy i przepisy Jako ochronę przeciwporażeniową (PN-IEC ) zastosowano w sieci TN 0,4kV samoczynne wyłączanie. Przy głównych wejściach do budynku zaprojektowano p. poż. wyłączniki prądu. Lokalizacja wyłączników rys Zakres opracowania. Projekt obejmuje: - zasilanie budynku i tablica główna budynku TG - tablica bezpiecznikowa TB1 - tablica bezpiecznikowa TB2 - tablica bezpiecznikowa TB3 - tablica węzła cieplnego TWC - wnętrzowe instalacje oświetleniowe - instalacje oświetlenia zewnętrznego - instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. - instalacje zasilania 3 fazowego - Instalację wyrównawczą - Instalację odgromową i uziemiającą 2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH Zasilanie budynku i tablica główna budynku TG Zasilanie tablicy głównej TG w budynku zaprojektowano ze złącza kablowopomiarowego ZK1+PL (wg proj. PKP Energetyka) kablem 2xYAKXS 4x240mm 2. Projektowany kabel układać w ziemi na głębokości 0,7m, pod drogą dojazdową na głębokości 1,0m. W miejscach skrzyżowania z infrastrukturą podziemną projektowany kabel układać w rurze ochronnej DVK zachowując wymagane odległości zgodnie z normą N SEP-E-004. Projektowane kable YAKSX 4x240mm 2 układać w odległości minimum 12,5cm od siebie. Tablicę główną TG zaprojektowano z wykorzystaniem obudowy metalowej typu XL3 800 (prod. Legrand), którą należy zabudować na cokole przy ścianie w hali produkcyjnej 1. Rozdział przewodu PEN na N i PE w tablicy głównej "TG". Punkt rozdziału uziemić Ru<10 om. Schemat główny zasilania pokazano na rys. 02. Schemat tablicy głównej TG pokazano na rys. 12,13, trasę kabla zasilającego na rys Tablica bezpiecznikowa TB1 Tablicę bezpiecznikową TB1 zaprojektowano jako naścienną typu XL 160 4x24 (prod. Legrand), którą należy zabudować na ścianie hali produkcyjnej 2 na wysokości około 0,9m od posadzki. Zasilanie tablicy TB1 z tablicy głównej TG przewodem YDY 5x25mm 2 układanym w korytku kablowym. Schemat główny tablicy TB1 i wyposażenie pokazano na rys. nr 14, Tablica bezpiecznikowa TB2 Tablicę bezpiecznikową TB2 zaprojektowano jako naścienną typu Ekinoxe 2x18 (prod. Legrand), którą należy zabudować na ścianie korytarza (0.2) (częściowo wpuścić w ścianę) na

5 5 wysokości około 1,2m od posadzki. Zasilanie tablicy TB2 z tablicy głównej TG przewodem YDY 5x10mm 2 układanym w hali produkcyjnej w korytku kablowym; w budynku biurowo socjalnym w rurze ochronnej pod tynkiem. Schemat główny tablicy TB2 i wyposażenie pokazano na rys. nr Tablica bezpiecznikowa TB3 Tablicę bezpiecznikową TB3 zaprojektowano jako naścienną typu Ekinoxe 4x18 (prod. Legrand), którą należy zabudować na ścianie holu (1.2) (częściowo wpuścić w ścianę) na wysokości około 1,0m od posadzki. Zasilanie tablicy TB3 z tablicy głównej TG przewodem YDY 5x16mm 2 układanym w hali produkcyjnej w korytku kablowym; w budynku biurowo socjalnym w rurze ochronnej pod tynkiem. Schemat główny tablicy TB3 i wyposażenie pokazano na rys. nr 17, Tablica węzła cieplnego TWC Tablicę węzła cieplnego TWC zaprojektowano jako naścienną z wykorzystaniem obudowy typu Marina 3x16 modułów, IP 65 (prod. Legrand), którą należy zabudować na ścianie pomieszczenia węzła cieplnego na wysokości około 1,0m od posadzki. Zasilanie tablicy TWC z tablicy głównej TG przewodem YDY 3x6mm 2 układanym w rurze ochronnej pod tynkiem. Schemat główny tablicy TWC i wyposażenie pokazano na rys. nr Instalacje oświetleniowe Instalacje oświetlenia ogólnego Dla oświetlenia pomieszczeń przyjęto następujące założenia: 500lx pomieszczenia biurowe, hale produkcyjne, pom. konserwacji, 200lx- wc, jadalnia, szatnia, magazyn, węzeł cieplny, pom. techniczne, hol; 100lx korytarze. a) Oświetlenie hali produkcyjnej zaprojektowano z wykorzystaniem opraw świetlówkowych przemysłowych typu Neptun, IP 65 ze źródłem światła 2x80W. Oprawy montowane będą do korytek kablowych mocowanych do konstrukcji hali. Wysokość montażu opraw: 4,5m w halach produkcyjnych. Instalacje oświetleniowe w halach produkcyjnych wykonać przewodami YDY 3(4) x 2,5mm2 układanymi w korytkach kablowych. Stosować osprzęt natynkowy, hermetyczny b) Oświetlenie magazynu, pomieszczeń technicznych zaprojektowano z wykorzystaniem opraw świetlówkowych przemysłowych typu Neptun, IP 65 ze źródłem światła 2x49W. Oprawy montowane nastropowo. Instalacje oświetleniowe wykonać przewodami YDY 3(4) x 1,5mm2 układanymi w korytkach kablowych. Stosować osprzęt natynkowy, hermetyczny c) Oświetlenie pomieszczenia konserwacji zaprojektowano z wykorzystaniem opraw świetlówkowych przemysłowych typu SE 258 Ex Selena, w wykonaniu przeciwwybuchowym, ze źródłem światła 2x58W. Oprawy montowane nastropowo. Instalacje oświetleniowe wykonać przewodami YDY 3(4) x 1,5mm2 układanymi w korytkach kablowych. Stosować osprzęt natynkowy, hermetyczny. d) Oświetlenie węzła cieplnego zaprojektowano z wykorzystaniem opraw świetlówkowych przemysłowych IP 65 ze źródłem światła 2x49W. Instalacje oświetleniowe w wykonać przewodami YDY 3 x 1,5mm2 układanymi w korytkach kablowych. Stosować osprzęt natynkowy, hermetyczny e) Oświetlenie pomieszczeń w części socjalno-biurowej zaprojektowano z wykorzystaniem opraw świetlówkowych 4x14W oraz opraw typu Plafoniera, źródło światła TCL 2x36W, w wykonaniu zgodnym z warunkami panującymi (pomieszczenia biurowe, szatnie, jadalnia, korytarz); w umywalniach, łazienkach oprawy hermetyczne. Instalacje oświetleniowe w pomieszczeniach części socjalno-biurowej wykonać przewodami YDY 3(4) x 1,5mm2 układanymi w ścianach murowanych p/t, w sufitach podwieszanych oraz ścianach gipsowokartonowych w karbowanych rurkach ochronnych. Stosować osprzęt podtynkowy, w pomieszczeniach mokrych (łazienka, wc) hermetyczny

6 6 Włączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,4m nad posadzką. Plany instalacji pokazano na rys. nr 03, Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Instalacje oświetlenia awaryjnego oraz oświetlenie dróg ewakuacyjnych zaprojektowano z wykorzystaniem opraw z zabudowanymi modułami awaryjnymi Aw świecącymi 1h po zaniku napięcia. Nad drzwiami wyjściowymi zabudowane będą oprawy kierunkowe Ew z piktogramem wskazującym kierunek wyjścia. Plany instalacji pokazano na rys. nr 03, Instalacje gniazd wtyczkowych 1 fazowych i odbiorów 3-faz. Instalacje gniazdek wtyczkowych 1-faz. zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5mm 2 układanymi w części socjalno-biurowej: w ścianach murowanych pod tynkiem, w sufitach podwieszanych oraz w ścianach gipsowo-kartonowych w karbowanych rurkach ochronnych. Gniazda wtyczkowe montować na wysokości od podłogi: 0,3m - w pom. biurowych, korytarzu; 1,4m w łazienkach, szatniach, węźle cieplnym, halach produkcyjnych, pomieszczeniach technicznych; 1,2m- w jadalniach nad szafkami. W części socjalno-biurowej stosować osprzęt podtynkowy, w pomieszczeniach mokrych (łazienka, wc) hermetyczny. W pomieszczeniu węzła cieplnego oraz w halach produkcyjnych, pomieszczeniu technicznym osprzęt natynkowy, hermetyczny; w pomieszczeniu konserwacji w wykonaniu przeciwwybuchowym. Plan instalacji gniazdek wtyczkowych pokazano na rys. nr 05,06 Instalacje zestawów gniazd wtyczkowych. Zaprojektowano zestawy gniazd wyposażone w: - zestawy gniazd ZG1-ZG5: zabezpieczenie różnicowoprądowe 30mA, 63A; gniazdo 3faz. 3x32A/N+PE i wyłącznik nadprądowy 3 bieg. C32A; gniazdo 3faz. 3x16A/N+PE i wyłącznik nadprądowy 3 bieg. C16A; 2 gniazda 1faz. 16A/N+PE i wyłącznik nadprądowy 1 bieg. B16A Zasilanie zestawów gniazd wtyczkowych zaprojektowano z tablicy głównej TG przewodami YDY 5x10mm 2 układanymi w korytkach kablowych. Zestawy gniazd montować na ścianie hali produkcyjnej na wysokości 1,4m nad posadzką. Rozmieszczenie zestawów gniazd pokazano na rys Instalacja uziemienia wyrównawczego Główną szynę wyrównawczą zabudować pod tablicą główną TG i przyłączyć do niej linką LY 25mm2: zacisk PEN tablicy głównej "TG", instalację wyrównawczą węzła cieplnego, główną metalową rurę wodną wchodzącą do budynku; linką LY 6mm2 stalowe słupy konstrukcji hali, miejscowe szyny wyrównawcze (tworząc pętle). Miejscowe szyny wyrównawcze zamocować we wskazanych miejscach na wysokości ok.0,3m od posadzki i połączyć z nimi metalowe części ( brodziki, baterie) linką miedzianą 2,5mm2. Główną szynę wyrównawczą połączyć bednarką FeZn 25x4mm z instalacją uziemiającą budynku. Instalację wyrównawczą w węźle cieplnym wykonać bednarką FeZn 25x4mm układaną na ścianie na wysokości 0,3m. Do instalacji wyrównawczej w węźle cieplnym przyłączyć linką LY 25mm2: główną metalową rurę wodną wchodzącą do budynku; linką LY 6mm2: zacisk PE tablicy węzła TWC, metalowe rury wodne, obudowy pomp, zaworów itp. 2.9.Instalacje oświetlenia zewnętrznego. a) oświetlenie montowane na słupach Oświetlenie zaprojektowano z wykorzystaniem opraw oświetleniowych typu JET ze źródłem światła: lampa metalohalogenowa 70W montowanych na słupach stalowych stożkowych MABO, o wysokości h 1 =6m, wyposażonych w wysięgniki łukowe (l=1m, kąt nachylenia 5st.) oraz izolacyjne złącza kablowe IZK z zabezpieczeniem BiWts 6A. Słupy posadowić w gruncie na stopie ustojowej typu G. Posadowienia słupa należy wykonać zgodnie z kartą katalogową producenta słupów. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż

7 7 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się w miejscu ogólnie dostępnym. Instalację oświetlenia terenu od tablicy głównej TG do słupów i pomiędzy słupami zaprojektowano kablami YKY 3x10mm2. Projektowane kable ułożyć w ziemi na głębokości 0,7m., pod drogą dojazdową w rurze ochronnej DVK 50 na głębokości 1,0m. Od zabezpieczenia w słupie do opraw układać przewód YDY 3x2,5mm2. Równolegle z kablem zasilającym w ziemi ułożyć bednarkę FeZn25x4mm i podłączyć do zacisku uziemiającego słupa. Wskazane słupy uziemić wykonując uziomy szpilkowe GALMAR, L=6m. Łączna wypadkowa oporność uziemienia Ru<10om. Plany instalacji oświetleniowych pokazano na rys. 01. b) oświetlenie montowane na elewacji Oświetlenie na elewacjach zaprojektowano z wykorzystaniem projektorów LED montowanych na wysokości około 5m. Instalacje oświetleniowe wykonać przewodami YDY 3x2,5mm 2 układanymi w hali produkcyjnej w korytku kablowym; w budynku biurowo socjalnym w rurze ochronnej pod tynkiem. c) sterowanie oświetleniem zewnętrznym - wybór sterowania za pomocą przełącznika 1S(zabudowanego w tab. TG ) (poz ): 1 automatyczne, 0-wyłączone, 2-ręczne - sterowanie automatyczne.(przełącznik 1S poz. 1) Oświetlenie załączane automatycznie za pomocą wyłącznika zmierzchowego. - sterowanie ręczne - przełącznik 1S poz. 2 Schemat sterowania pokazano na rys Instalacja odgromowa i uziemiająca Instalację odgromową budynku zaprojektowana jako zwody poziome niskie wykonane z drutu ocynkowanego typu DFeZn Φ8mm. Ochronę odgromową urządzeń wentylacji i klimatyzacji zlokalizowanych na dachu zaprojektowano w postaci masztów odgromowych. Projektowane złącza kontrolne montować na wysokości około 1,0m i łączyć bednarką FeZn 25x4mm z uziomem fundamentowym. Instalację uziemiającą zaprojektowano jako uziom fundamentowy sztuczny z wykorzystaniem bednarki FeZn 30x4mm układanej pionowo na wspornikach uziomowych w warstwie chudego betonu. We wskazanych miejscach wykonać wypusty bednarką FeZn 25x4mm do podłączenia przewodów instalacji odgromowej oraz głównej szyny wyrównawczej i instalacji wyrównawczej węzła cieplnego. Wypadkowa rezystancja uziemienia R u 10Ω. Plan instalacji odgromowej i uziemiającej pokazano na rys. 10, Zasilanie i sterowanie wentylacją mechaniczną. Zasilanie urządzeń wentylacji mechanicznej zaprojektowano przewodami układanymi w korytku kablowym. Typy przewodów wg załączonych schematów. a) sterowanie centralą nawiewno- wywiewną 1CNW Sterowanie pracą centrali wg automatyki dostarczanej razem z centralą. Typy przewodów zasilających i sterowniczych centrali wg załączonych schematów oraz DTR centrali. Schemat ideowy pokazano na rys. 20 b) sterowanie aparatami grzewczo wentylacyjnymi..agw - załączenie zasilania i wentylatora odbywać się będzie ręcznie za pomocą rozłącznika zabudowanego na elewacji rozdzielnicy..rw. - otwarcie zaworów ciepłej wody automatyczne od termostatu zabudowanego na ścianie hali produkcyjnej - regulacja wydatku powietrza za pomocą regulatorów obrotów lokalizowanych na ścianie hali produkcyjnej. Schemat sterowania pokazano na rys. 25.

8 8 c)sterowanie wentylatorem wyciągowym 3W, 4W Załączanie i wyłączanie ręcznie za pomocą regulatorów obrotów. d) Wentylacja w pomieszczeniu konserwacji Załączanie i wyłączanie wentylatorów wyciągowych ręcznie za pomocą regulatorów obrotów. Żaluzja nawiewna otwierana od pracy wentylatorów e) Odciągi spalin 1W, 2W. załączanie ręcznie za pomocą przycisków zlokalizowanych w kasetach sterowniczych. Od pracy wentylatorów załączanie centrali nawiewnej 2CN f) Sterowanie pracą urządzeń klimatyzacji Urządzenia klimatyzacji sterowane są wg automatyki dostarczanej razem z klimatyzatorami. Schemat okablowania pokazano na rys.19

9 9 3. Obliczenia 3.1. Moc pobierana przez obiekt P szcz. = 100kW I obl. = 155,8A 3.2. Dobór kabli zasilających. Muszą być spełnione dwa warunki: I obl. I n I Z i I 2 1,45 I Z a) kabel zasilający tab. główną. TG 2xYAKXS 4x240mm 2, I dd =2x272A=544A, k 1 = 1,18 (tab52-d3), k 2 =0,85 (tab. 52-E2) Iz=I dd xk 1 xk 2 =545A (kabel zabezpieczony wkładką topikową zwłoczną WTN 2, 400A, gf 155,8 400A 545A 1,6x400A=640A 790A warunki spełnione. b) przewód zasilający tablicę bezpiecznikową. TB2 YDY 5x10mm 2, I z = 46A, przewód zabezpieczony wkładką topikową zwłoczną D02, 35A, gl; 9,8 25A 46A 1,6x25A=40,0A 66,7A warunki spełnione. c) przewód zasilający tablicę bezpiecznikową. TB3 YDY 5x16mm 2, I z = 62A, przewód zabezpieczony wkładką topikową zwłoczną D02, 40A, gl; 28,9 40A 62A 1,6x40A=64,0A 89,9A warunki spełnione Obliczenia spadków napięć: Spadek napięcia na kablu z ZK3+PL do TG, P=200,0kW, 2xYAKXS 4x240 (l=157m), 100 l P U = 1,2% 1 % 2 = γ S U Spadek napięcia na przewodzie z TG do TB3, P=18,6kW, YDY 5x16 (l=20m), 100 l P U = 0,26% 2 % 2 = γ S U Spadek napięcia na przewodzie z TB3 do najniekorzystniejszego odbioru (gn.1 faz.), P=1,0kW, YDY 3x2,5 (l=25m), 2100 l P U = 0,68% 3 % 2 = γ S U Całkowity spadek od ZK3+PL do najniekorzystniejszego odbioru (gn. 1 faz.) U %= U1 %+ U 2 %+ U 3 %=2,14% Spadek napięcia nie przekracza wartości dopuszczalnej U% dop 4% 3.4. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia wg normy PN-IEC ) - Transformator S n = 400 kva 15/0,4 kv R T = 0,0066 Ω X T = 0,027 Ω - Kabel zasilający ZK1+PL, 4xYAKY 1x300 mm 2 (l=235m) R 1 = 0,059 Ω X 1 = 0,037Ω - Kabel zasilający od ZK1+PL do tablicy głównej TG 2xYAKXS 4x240 mm 2 (l=157m) R 2 = 0,047 Ω X 2 = 0,023 Ω Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania: Z s I a U 0 ( I a = k x I n ) U 0 = 230V 2 2 Z = R + X Z S =1,25xZ a) zwarcie w tablicy głównej TG R = R T + R 1 + R 2 X =X T +X 1 +X 2 Kabel zabezpieczony wkładką topikową mocy zwłoczną WTN I n =400A gf, I a = 2,5x I n (5s) Z S = 0,13Ω 0,13Ω x1000a = 130V < 230V Warunek jest spełniony.

10 10 - zwarcie w odbiorach zasilanych z TG R = R T +R 1 + R 2 +R 31 X = X T +X 1 +X 2 +X 31 Lp Oznaczenie odbioru Dług. Typ kabla R 31 X 31 Z S I n I a Z s I a [m] [mm 2 ] [Ω] [Ω] [Ω] [A] [A] [V] 1 Tab. TB3 20 YDY 5x16 0,046 0,0037 0, ,0 (5s) 2 Zestaw gniazd ZG10 55 YDY 5x10 0,204 0,0107 0, ,5 92 (0,4s) - zwarcie dla najniekorzystniejszego odbioru zasilanego z TB3 R = R T +R 1 + R 2 +R 3 +R 41 X = X T +X 1 +X 2 +X 3 +X 41 Lp Oznaczenie odbioru Dług. Typ kabla R 41 X 41 Z S I n I a Z s I a. [m] [mm 2 ] [Ω] [Ω] [Ω] [A] [A] [V] 1 Klimatyzator K YDY 3x2,5 0,3 0,0044 0, ,8 (0,4s) Warunki ochrony przeciwporażeniowej są spełnione przy zastosowaniu zaprojektowanych aparatów zabezpieczających. Uwaga: Po zakończeniu montażu wszystkich instalacji elektrycznych należy wykonać odpowiednie techniczne pomiary sprawdzające.

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT: ZAPLECZE SZATNIOWO-SOCJALNE- PRZEBUDOWA I REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY ORLIK 2012 CZĘŚĆ: WNĘTRZOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TYTUŁ BRANśA FAZA Projekt przebudowy istniejącego budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w celu przystosowania obiektu dla potrzeb Technikum śywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Zasadniczej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

efekt Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r.

efekt Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r. Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r. 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1, Opis techniczny 2. Rysunki szt. 4 1/E Plan sytuacyjny skala 1:500 2/E Instalacje elektryczne -rzut przyziemia 3/E Instalacje elektryczne -rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne SPIS TREŚCI 1. Dane wyjściowe do projektowania 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1 Zasilanie 2.2 Sieć kablowa oświetlenia terenu 2.3 Ochrona

Bardziej szczegółowo

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 01. Schemat tablicy głównej TG/TL 02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice 03. Trasy WLZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy

Rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 735 64 99, 0602 / 593098 Stadium : Obiekt : Temat : Projekt Budowlany Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NUMER DZIAŁKI: 837/12, 1070/12, 1069/12, 1165/11

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NUMER DZIAŁKI: 837/12, 1070/12, 1069/12, 1165/11 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA Projekt kotłowni gazowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie OBIEKT: Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie ul. Staromiejska 41, 43-200 Pszczyna INWESTOR: Pszczyński Zarząd Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13 Tytuł opracowania : PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ BUDYNKU SZATNI NA POTRZEBY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH Z BIEśNIĄ LEKKOATLETYCZNĄ ORLIK 2012 Adres inwestycji : Baranów ul. Sportowa

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Adres: Pruszcz, gm. Gostycyn, dz. nr 536/2. ul. Bydgoska 8, Gostycyn. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Adres: Pruszcz, gm. Gostycyn, dz. nr 536/2. ul. Bydgoska 8, Gostycyn. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS BRANŻA ELEKTRYCZNA Obiekt: Budowa zespołu boisk sportowych typu ORLIK 2012 wraz z oświetleniem. Adres: Pruszcz, gm. Gostycyn, dz. nr 536/2. Inwestor: Gmina Gostycyn ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn. FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestycja: OBIEKT: BUDYNEK NR 1, BUDYNEK NR 2 PROJEKT: ADRES OBIEKTU: INWESTOR: Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie zielonej energii podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. E-1 - Plan instalacji elektrycznych - ETAP II rys. nr. E-2 - Schemat

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA TECHNICZNE III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Schemat instalacji elektrycznych 2. Plan instalacji elektrycznych 1 I. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Projekt wykonawczy 1 Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Rysunki: Schemat ideowy rozdzielnicy głównej TB E-1 Rzut VI piętra

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE STRONA: 24. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 7.C.3.1 Część opisowa I. Opis techniczny.... 24 1.1 Przedmiot opracowania.... 24 1.2 Podstawa opracowania.... 24 1.3 Zakres opracowania.... 25 1.4 Rozdział energii...

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej

SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny 2. Plan instalacji elektrycznej - parter 3. Plan instalacji elektrycznej połaci dachowej OPIS TECHNICZNY. 1. Inwestor. Inwestorem jest Gmina Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

Zawartość 1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OGÓLNE DANE TECHNICZNE ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANE OBWODY...

Zawartość 1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OGÓLNE DANE TECHNICZNE ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANE OBWODY... Zawartość 1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2.PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.OGÓLNE DANE TECHNICZNE... 3 4.ZAKRES OPRACOWANIA... 3 5.PROJEKTOWANE OBWODY... 3 5.1.ZASILANIE KOTŁOWNI W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ... 3 5.2.WEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Leszno ul. Dworcowa 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, ul. Chełmińska 103, (056) fax (056) kom , SPIS TREŚCI

Grudziądz, ul. Chełmińska 103, (056) fax (056) kom , SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.0. Inwestor 2.0. Jednostka Projektowania 3.0. Podstawa projektowania 4.0. Rozwiązania instalacyjne 4.1. Tablica rozdzielcza 4.2. Instalacje oświetlenia zewnętrznego 4.3. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna wewnętrzna budynku B dla inwestycji budowy siedziby powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 3. Spis rysunków

2. Spis treści. 3. Spis rysunków 2. Spis treści 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Spis rysunków 4. Wstęp 4.1 Zakres opracowania 4.2 Materiały wyjściowe 5. Opis techniczny 5.1 Instalacja elektryczna zasilania pomp zestawu hydroforowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 201 NAZWA INWESTYCJI: NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: KATEGORIA OBIEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OCHRONA I ZACHOWANIE ZABYTKOWEGO PARKU NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BODOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA BOISKO SPORTOWE ORLIK 2012 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Temat: Budowa boisk ORLIK2012 przy Szkole Podstawowej nr13 w Tarnowskich Górach

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str.

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. -2- SPIS TREŚCI - opis techniczny od str. 3 do str. 5 -schemat do obliczeń instalacji str. 6 - obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. 10 - wyniki doboru oświetlenia wewnętrznego str. 11 - rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZEBUDOWIE CZĘŚCI POBYTOWEJ W SANATORIUM PODHALE

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZEBUDOWIE CZĘŚCI POBYTOWEJ W SANATORIUM PODHALE PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZEBUDOWIE CZĘŚCI POBYTOWEJ W SANATORIUM PODHALE EGZEMPLARZ NR 1 ADRES ul. Solankowa 6, dz. nr 84/1 INWESTOR Uzdrowisko Połczyn S.A. ul. Zdrojowa

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna Obiekt: Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płocicz Adres: Płocicz, Gm. Kamień Krajeński dz. nr 182, 183 Temat: Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/. ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA

Bardziej szczegółowo

Moc zainstalowana [kw]

Moc zainstalowana [kw] 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części budynku Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach ul 1-go Maja 1 69-100

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 1. Obiekt : Boiska wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni, wg programu ORLIK Adres: Skarbimierz, dz.

PROJEKT BUDOWLANY. 1. Obiekt : Boiska wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni, wg programu ORLIK Adres: Skarbimierz, dz. 1 LEMTEC Michał Kiec ul. Mickiewicza 34 55-200 Oława NIP 912-106-25-36 tel. 71 30 33 892, 605-97 97 22 e-mail: mkiec@o2.pl www.lemtec.pl PROJEKT BUDOWLANY 1. Obiekt : Boiska wielofunkcyjne ze sztucznej

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Opole Instalacja ogrzewania Hali 2 w budynku Tkalni po byłym Zakładzie Frotex TEMAT OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy. Opole Instalacja ogrzewania Hali 2 w budynku Tkalni po byłym Zakładzie Frotex TEMAT OPRACOWANIA Opole 19.07.2016 Projekt wykonawczy TEMAT OPRACOWANIA Instalacja ogrzewania Hali 2 w budynku Tkalni po byłym Zakładzie Frotex OBIEKT Hala przemysłowa nr 2 ADRES Prudnik, ul. Nyska dz. nr 2600/140 k.m.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE generalny projektant: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 70 535 SZCZECIN UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T/F 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl CZĘŚĆ / teczka

Bardziej szczegółowo

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH Opracował: mgr inż. Roman Sowiński Spis treści 1. Zakres opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 3. Prace remontowe...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt lodowiska wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie. Nowe Warpno działka nr 783/82 gm. Nowe Warpno

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt lodowiska wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie. Nowe Warpno działka nr 783/82 gm. Nowe Warpno PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Projekt lodowiska wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie Adres: Inwestor: Autor: Branża: Nowe Warpno działka nr 783/82 gm. Nowe Warpno GMINA NOWE WARPNO Pl. ZWYCIĘSTWA 1

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) , PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) ,   PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, 37-700 PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) 675 11 94, e-mail: BPDcioch@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania Adres OŚWIETLENIE ULICZNE dz.nr 626, 632,

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam że projekt budowlany: Instalacji elektrycznych w hydroforowni zlokalizowanej w

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY. 1.1 Przedmiot projektu

1. OPIS TECHNICZNY. 1.1 Przedmiot projektu 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ustroniu Lipowcu wraz z przebudową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

SPIS TREŚCI. II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SPIS TREŚCI. I. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Zakres opracowania. 1.3 Zasilanie projektowanego zaplecza szatniowego. 1.4 Tablica rozdzielcza TR. 1.5 Prowadzenie instalacji elektrycznych.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

B - Instalacje elektryczne

B - Instalacje elektryczne B - Instalacje elektryczne I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Łódź ul. Szpitalna 6

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Łódź ul. Szpitalna 6 jednostka projektowa stadium dokumentacji branża inpracownia Projekt Budowlany Instalacje elektryczne nazwa obiektu adres obiektu inwestor kategoria obiektu budowlanego Przebudowa pomieszczeń Przychodni

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a) obiekt: świetlica wiejska b) lokalizacja: Dębniki dz. nr 37/4 i 37/5, gm. Strzelin c) temat: instalacje elektryczne d) stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

- 3 - Do projektu budowlanego dla zasilania oświetlenia zewnętrznego zieleńca miejskiego przy ul. Św. Barbary w Szczecinie

- 3 - Do projektu budowlanego dla zasilania oświetlenia zewnętrznego zieleńca miejskiego przy ul. Św. Barbary w Szczecinie - 1 - Spis treści 1 Warunki techniczne ENEA Operator 2 Umowa przyłączeniowa ENEA Operator 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki - nr 1 Sytuacja terenu - oświetlenie zewnętrzne - nr 2 Schemat

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: OPRACOWANIE: BRANŻA: PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ GDAŃSK-WRZESZCZ UL. SIEDLICKA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo