SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA"

Transkrypt

1 Adres: ul. Piłsudskiego Koszalin tel./fax (094) (094) CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE zestawienie bibliograficzne nr 960/07 SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA Zestawienie obejmuje wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Koszalinie. Zawiera pozycje książkowe, w tym fragmenty i rozdziały z książek, oraz artykuły z czasopism uporządkowane w układzie alfabetycznym według hasła formalnego. Numeracja pozycji ciągła. wybór i oprac. Zyta May Koszalin 2007

2 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. DURDA, Marek Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły? / Marek Durda, Jadwiga Maciejewska. - Poznań, S : Samoocena nauczyciela Sygn. czyt ; DURDA, Marek Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły? / Marek Durda, Jadwiga Maciejewska. - Poznań, S : Samoocena ucznia Sygn. czyt ; FLIS, Alicja ROLA samooceny ucznia w szkolnym systemie oceniania / Alicja Flis, Elwira Marcinkiewicz; Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. - Koszalin : CEN, 2001 Sygn. czyt.p GUZ, Sabina Metoda Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci / Sabina Guz. - Lublin, S : Wybrane cechy osobowości dzieci [Samoocena. Poziom aspiracji. Poczucie kontroli] Sygn. czyt ; JANOWSKI, Andrzej Poznawanie uczniów : zdobywanie informacji w pracy wychowawczej / Andrzej Janowski. - Wwa, S : Samoocena Sygn. czyt ; KACPRZAK, Lech Ocena i samoocena kompetencji nauczyciela w świetle badań / Lech Kacprzak // W: Ewaluacja jakości pracy nauczyciela / pod red. Ryszardy Cierzniewskiej. - Bydgoszcz, S Sygn. czyt ; MASŁOWSKI, Stefan Samoocena ucznia a szkolny program wychowawczy / Stefan Masłowski; Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. - Koszalin : CEN, 2001 Sygn. czyt.p MICHALCZYK-KĘDZIERSKA, Barbara Kształtowanie samooceny a doświadczenia szkolne ucznia / Barbara Michalczyk- Kędzierska // W: Rodzina - Wychowanie - Nauczanie : materiały pomocnicze dla studentów kierunków nauczycielskich. T. 2 / pod red. Henryka Pielki. - Koszalin, S Sygn. czyt ; OELSZLAEGER, Beata Jak uczyć uczenia się? : środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Oelszlaeger. - Kraków, 2007 Sygn. czyt ;

3 10. PARIS, Scott Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem / Scott G. Paris, Linda R. Ayres. - Wwa, S : Samoocena ucznia Sygn. czyt ; ; PARIS, Scott Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem / Scott G. Paris, Linda R. Ayres. - Wwa, S : Pobudzać uczniów do refleksji poprzez zajęcia w klasie [Portfolio jako metoda rozbudzania samooceny. Metody samooceny, inwentarze i przeglądy. Dzienniki, autoprezentacje i listy] Sygn. czyt ; ; PĘCHERZ, Janusz Kilka uwag o ocenie i samoocenie pracy nauczyciela / Janusz Pęcherz, Stanisław Plebański // W: Jak doskonalić proces oceniania nauczyciela : poradnik dyrektora : praca zbiorowa / red. Janusz Pęcherz, Stanisław Plebański. - Kalisz, S Sygn. czyt ; PĘCHERZ, Janusz Samoocena pracy nauczyciela / Janusz Pęcherz, Stanisław Plebański // W: Jak doskonalić proces oceniania nauczyciela : poradnik dyrektora : praca zbiorowa / red. Janusz Pęcherz, Stanisław Plebański. - Kalisz, S Sygn. czyt ; [Propozycje technik samooceny wraz z arkuszami dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców] 14. ROSZKOWSKA-PRZETACZNIK, Magdalena Ocenianie opisowe - diagnoza i motywacja / Magdalena Roszkowska-Przetacznik, Longina Wtorkiewicz. - Wyd Kraków, S : Samoocena ucznia Sygn. czyt ; ; STERNA, Danuta Ocenianie kształtujące w praktyce : z przykładami z kursu internetowego "Akademia Szkoły Uczącej Się" / Danuta Sterna. - Wwa, : Samoocena uczniowska Sygn. czyt ; STRÓŻYŃSKI, Klemens Jak oceniać i uczyć samooceny / Klemens Stróżyński, Elżbieta Stawiarska, Marzena Zmysłowska. - Jelenia Góra, 2000 Sygn. czyt ; ŻMUDZKA, Mirosława Samoocena nauczyciela - między ideą głoszoną a spełnioną / Mirosława Żmudzka // W: Ewaluacja jakości pracy nauczyciela / pod red. Ryszardy Cierzniewskiej. - Bydgoszcz, S Sygn. czyt ;

4 ARTYKUŁY Z CZASOPISM 18. BAUMANN, Katarzyna Świadomość samego siebie / Katarzyna Baumann // Edukacja i Dialog. 2005, nr 10, s [Czynniki kształtujące samoocenę. Rodzaje samooceny i ich wpływ na zachowanie. Samoocena a osiągnięcia szkolne.] 19. BERBEKA, Antoni O niektórych mechanizmach funkcjonowania samooceny w procesie kształcenia / Antoni Berbeka // Ruch Pedagogiczny. 1984, nr 1, s BOGUCKI, A. Gdy uczeń ocenia siebie / A. Bogucki // Głos Nauczycielski , nr 4, s.8 [Samoocena ucznia.] 21. BREITKOPF, Bogusława Ocena i samoocena pracy nauczyciela przysposobienia obronnego / Bogusław Breitkopf // Przysposobienie Obronne w Szkole. 1998, nr 1, s BRASZKO, Ewa Monika Samoocena w nauczaniu zintegrowanym propozycje rozwiązań / Ewa Monika Braszko // Forum Nauczycieli [MAC Edukacja; : Gimnazjum]. 2004, nr 4, s BRONIKOWSKI, Michał Samoocena jako sposób wspomagania aktywności ucznia / Michał Bronikowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 1998, nr 5, s CIŻKOWICZ, Kazimierz Umiejętności dydaktyczne nauczycieli w świetle samooceny / Kazimierz Ciżkowicz // Edukacja, Studia, Badania. 1988, nr 1, s DOKURNO, Grażyna To mi się udaje : kilka pomysłów na to, jak uczyć samooceny / Grażyna Dokurno // Matematyka w Szkole , nr, 17, s FURMAŃSKA, Elżbieta Samoocena i samoakceptacja we wczesnej adolescencji / Elżbieta Furmańska // Edukacja i Dialog. 2001, nr 1, s GANCARZ, Barbara Samoocena dzieci u progu młodszego wieku szkolnego / Barbara Gancarz, Joanna Litke. Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. 2002, nr 6, wkładka, s. I-IV 28. GILOWA, L. Przygotowanie do samooceny lekcji z zakresu ćwiczeń w mówieniu i pisaniu - wzór kwestionariusza (z pomocą młodemu poloniście) / Gilowa L., Synowiec H., Bar J. - Bibliogr. // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - R.35: 1989/90, z.6, s

5 29. JAGŁA-IZDEBSKA, Iwona Ocena pracy nauczyciela gimnazjum / Iwona Jagła-Izdebska // Gazeta Szkolna : aktualności , nr 51, s. VI-VII [Przykładowe arkusze oceny nauczycieli i arkusze samooceny] 30. JANIK, Aleksander Kto powinien oceniać pracę nauczycieli? / Aleksander Janik // Edukacja i Dialog , nr 5, s [Propozycja procedury sprawdzania efektów pracy nauczyciela przez samych nauczycieli, na podstawie wiadomości i umiejętności uczniów] 31. KLEIN, Edward Zajęcia na temat Samoocena i ocena innych / Edward Klein // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 1983, nr 5, dodatek, s. [156]-[159] 32. KOWALSKI, Tadeusz O potrzebie i uwarunkowaniach rozwoju samooceny zawodowej / Tadeusz Kowalski // Nowa Szkoła. 1985, nr 12, s KOZAK, Wioletta Samoocena ucznia / Wioletta Kozak // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. 1999/2000, nr 2, s KRAWCEWICZ, Stanisław Rola oceny i samooceny w procesie kształcenia i wychowania / Stanisław Krawcewicz // Nowa Szkoła. 1981, nr 1, s KULAS, Henryk Rola samooceny w funkcjonowaniu ucznia w klasie szkolnej / Henryk Kulas // Nowa Szkoła. 1982, nr 9, s KULAS, Henryk Samoocena a wyniki w nauce szkolnej / Henryk Kulas // Nowa Szkoła. 1984, nr 4, s KULIG, Marianna Samoocena jej rodzaje i rola w funkcjonowaniu ucznia w zespole rówieśników / Marianna Kulig. Bibliogr. // Życie Szkoły. 1988, nr 7/8, s KWAŚNIEWSKA, Małgorzata Ocena i samoocena poprawności graficznej pisma uczniów klas I-III / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 26 (2002/2003), nr 4, s LEŚNIAK, Aneta Wpływ samooceny na funkcjonowanie uczniów / Aneta Leśniak // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2003, nr 6, s

6 40. ŁOBOCKI, Mieczysław Samoocena i samokontrola nauczyciela / Mieczysław Łobocki. Bibliogr. // Oświata i Wychowanie. 1979, nr 15, s. 15 i 18 NURT: Wybrane Zagadnienia z Psychologii, nr 1/2, s ŁUKASZ-PALUCH, Krystyna Samoocena ucznia / Krystyna Łukasz-Paluch // Nowa Edukacja Zawodowa. 2003, nr 4, s MATEJAK, Izabela Jak wykorzystuję kryteria oceny za pracę na lekcjach w klasie piątej? / Izabela Matejak // Warsztaty Polonistyczne , nr 1, s [System oceniania oparty na ocenie nauczycielskiej i samoocenie ucznia. (Przykład testu samooceny)] 43. MATEJAK, Izabela Nie taki diabeł straszny... czyli o pożytkach z gramatycznego sprawdzianu / Izabela Matejak // Warsztaty Polonistyczne , nr 1, s [Sprawdzian ze znajomości składni. Kl.6 szkoły podstawowej. Samoocena prac dokonywana przez uczniów wg kart odpowiedzi i punktacji oraz pisanie refleksji podsumowującej] 44. MATEJAK, Izabela O potrzebie uczniowskiej samooceny / Izabela Matejak // Warsztaty Polonistyczne , nr 4, s [System oceniania we współpracy z uczniem. Język polski - szkoła podstawowa] 45. MICHALAK, Joanna Nauczyciele a niepowodzenia szkolne / Joanna Michalak // Edukacja i Dialog , nr 4, s. 5-8 [Ankieta umożliwiająca nauczycielowi dokonywanie oceny własnej pracy i oceny pracy nauczyciela przez ucznia] 46. MICHALCZYK, M. Samoocena uczniów a ocena nauczycielska z przedmiotu kultura fizyczna / M. Michalczyk // Kultura Fizyczna , nr 5/6, s MISIAREK, Stefania Nauczycielu, oceń się sam / Stefania Misiarek, Elżbieta Misiorna // Wszystko dla Szkoły , nr 1/2, s. 2-3 [Arkusz samooceny nauczyciela] 48. NIEBRZYDOWSKI, Leon Samoocena ucznia i jej funkcjonowanie w klasie szkolnej / Leon Niebrzydowski // Oświata i Wychowanie. 1980, nr 19, 49. NOWICKA-CHACHAJ, A. Samokontrola uczniów / A. Nowicka-Chachaj // Edukacja i Dialog , nr 2, s NOWICKA-CHACHAJ, A. Wdrażanie uczniów do samokontroli / A. Nowicka-Chachaj // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 1, s

7 51. OTOCKA-CHRUSTNY, Agata Samoocena uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Agata Otocka- Chrustny. Bibliogr. // Nowa Szkoła. 2004, nr 6, s [Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej ze specyficznymi trudnościami w nauce] 52. PASICH, Lidia Samoocena uczniów, czyli... poszukiwanie prawdy i piękna / Lidia Pasich // Gazeta Szkolna. 2004, nr 6, s POPKO, Bogumiła Podróż po wiedzę : ocena opisowa / Bogumiła Popko // Nowe w Szkole , [nr] 5, dodatek Co głowa to pomysł, s. I-III [Samoocena ucznia oraz informacja od nauczyciela o osiągnięciach i postępach ucznia w klasach I-III (edukacja wczesnoszkolna).] 54. SAŁATA, Elżbieta Samoocena pracy nauczyciela jako element jakości nauczania / Elżbieta Sałata, Anna Ubysz // Pedagogika Pracy. 2000, nr 37, s SAWIŃSKI Julian, Piotr Samoocena nauczyciela: tak i nie / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. 1997, nr 2, s SIKORSKI, Wiesław Poziom samooceny uczniów a ich osiągnięcia w nauce szkolnej / Wiesław Sikorski. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 2, s SIKORSKI, Wiesław Samoocena indywidualnych umiejętności a wpływ presji grupy / Wiesław Sikorski // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 3, s SŁYK, Małgorzata Karta samooceny ucznia / Małgorzata Słyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 5, s SOWA, Krystyna Samoocena pracy nauczyciela w aspekcie przedmiotowego systemu oceniania / Krystyna Sowa // Dyrektor Szkoły. 2001, nr 1, s STAWIARSKA, Elżbieta Kryterialna samoocena odpowiedzi ustnej jako element doskonalenia procesu oceniania w szkole średniej / Elżbieta Stawiarska // Język Polski w Szkole Średniej. 1999/2000, nr 3, s STRACHANOWSKA, Iwona Elementy samooceny efektywności nauczania w opinii nauczycieli języków obcych / Iwona Strachanowska // Języki Obce w Szkole , nr 4, s STRÓŻYŃSKI, Klemens 7

8 Samoocena kompetencja kluczowa / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. 2000, nr 1, s SUPIŃSKA, Urszula Samokontrola i samoocena w edukacji wczesnoszkolnej / Urszula Supińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 1998, nr 2, s SZMAGAJ, Sylwia Między Ja realnym, a Ja idealnym... / Sylwia Szmagaj // Edukacja i Dialog , nr 6, s [Poglądy różnych autorów na temat samooceny] 65. TROCHANOWSKI, Włodzimierz Samoocena nauczycieli matematyki pod względem przydatności zawodowej / Włodzimierz Trochanowski // Ruch Pedagogiczny , nr 1/2, s WASICKA, Agata Pisemna samoocena ucznia kończącego szkołę, jako podsumowanie efektów pracy nauczyciela wychowania fizycznego / Agata Wasicka // Lider. 2004, nr 6, WIĘCKOWSKI, Ryszard O ocenie i samoocenie pracy pedagogicznej / Ryszard Więckowski // Wychowanie w Przedszkolu. 1988, nr 7-8, s WITKOWSKA, Alicja Wpływ samooceny na postawę społeczną nauczyciela / Alicja Witkowska // Życie Szkoły. 1981, nr 1, s WLAZŁO, Stefan Samoocena pracy nauczyciela : tak, ale inaczej / Stefan Wlazło // Nowa Szkoła , nr 5, s [Procedury samooceny] 71. WOSIK-KAWALA, Danuta Rozwijanie samooceny dziecka / Danuta Wosik-Kawala. Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 3, s ZMYSŁOWSKA, Marzena Samooceny trzeba uczyć / Marzena Zmysłowska // Język Polski w Szkole Średniej. 1999/2000, nr 3, s

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s.

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s. CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory (książki, czasopisma) zgromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filii w Lublińcu Czasopisma:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

Większość zmian jakie wprowadzamy w szkole jest uzasadniana dobrem ucznia.

Większość zmian jakie wprowadzamy w szkole jest uzasadniana dobrem ucznia. Uczniowie w procesie autoewaluacji szkoły. Większość zmian jakie wprowadzamy w szkole jest uzasadniana dobrem ucznia. To uzasadnienie jest jak najbardziej właściwe, dlatego przy kolejnej zmianie nie dziwi

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej Agata Ligęza, Justyna Franczak Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej W roku szkolnym 2011/12 połowa szkół, w których odbyła się ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego Propozycja komunikowania i wykorzystania ów egzaminu gimnazjalnego Wykorzystanie ów egzaminu w dużym stopniu zależy od jakości komunikatu. Komunikując i egzaminu, należy: nadać im znaczenie treściowe poprzez

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r.

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 06.10.2011r. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych.

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego jako drogowskaz do nowoczesnej i twórczej edukacji. Nadzór pedagogiczny w świetle zmian programowych. Wizja nowoczesnej szkoły w świetle założeń nowej podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej

Przedmiot monitoringu realizacji podstawy programowej 1. Monitorowanie realizacji treści podstawy programowej Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej ogólny zarys koncepcji autorskiej Teresy Janickiej-Panek Zadnie monitorowania podstawy programowej wynika

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

Nauczyciel i Szkoła. Nr 2(54) Mysłowice 2013. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Nauczyciel i Szkoła Nauczyciel i Szkoła Nr 2(54) Mysłowice 2013 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Redaktor Serii: prof. nadzw. dr hab. Piotr P. Barczyk

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo