Biznes Elektroniczny. Płatności on-line

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznes Elektroniczny. Płatności on-line"

Transkrypt

1 Biznes Elektroniczny Płatności on-line 1

2 Trendy w płatnościach Najważniejsze formy płatności to: Gotówka Czeki Bezpośrednie obciążanie rachunków Karta kredytowa Karta debetowa Rachunek kredytowy Inne formy: barter nie są poważnie traktowane w handlu międzynarodowym Wybór odpowiedniej formy płatności zależy od typu transakcji: B2B gdzie najbardziej rozpowszechniony jest rachunek kredytowy B2C większość to transakcję kartą kredytową C2C czek lub gotówka Róże podejście do płatności aspekty kulturowe 2

3 Płatności kartą kredytową - debetową Oba typy kart przetwarzane są jednakowo Karty były dedykowaną formą płatności pierwszych systemów e-biznesowych Konsument Posiadacz karty Bank wydający kartę Operator usług Płatniczych Np. VISA Handlowiec Bank handlowca 3

4 Płatności kartą Opis diagramu: Klient otwiera konto w banku emisyjnym uzyskując kartę kredytową Bank handlowca powinien przetwarzać transakcje za pomocą kart; bank zaopatruje handlowca w środki do realizacji transakcji za pomocą kart (rejestracja transakcji itp.) W łańcuchu uczestniczy operator usług płatniczych Rozliczanie transakcji (proces trójstopniowy): Autoryzacja proces potwierdzenia zgodności transakcji przez bank wydający kartę w punkcie sprzedaży Inkasowanie należności bank handlowca gromadzi dane o transakcjach od handlowca i dostarcza do operatora usług płatniczych; operator przekazuje informacje do banku emisyjnego kart; Bank emisyjny księguje transakcję Regulowanie rachunków odbieranie należności przez operatora kart od banku emisyjnego i wpłacanie na konto handlowca 4

5 Płatności kartą Typowa transakcja to wymiana informacji na karcie za towary Sprzedawca notuje informacja o transakcji oraz dane z karty przepuszczając ją przez czytnik (terminal) Dane przesyłane są za pośrednictwem operatora karty do banku emitującego kartę Bank potwierdza lub odmawiam potwierdzenia w zależności od stanu konta posiadacza Informacja o autoryzacji danych jest przekazywana do sklepu za pośrednictwem banku przyjmującego kartę Sieć łącząca punkt handlowy z bankiem to sieć PSTN lub sieć X.25 5

6 Płatność kartą Regulowanie rachunków realizowane jest po przesłaniu przez placówki handlowe wszystkich dziennych raportów zrealizowanych transakcji kartami do banku Bank kredytuje konto handlowca sumą transakcji (dalej następują operacje z wyłączeniem handlowca) Bank handlowca inkasuje prowizje za transakcje od operatora karty Operator karty rozsyła poszczególne informacje o transakcjach do banków emitujących karty Ostatni etap to regulowanie rachunków kiedy operator karty inkasuje należności i dokonuje transferu środków na konto handlowca Bank emitujący umieszcza transakcję na wyciągu posiadacza a ten reguluje należność 6

7 Płatność kartą Rozwój e-biznesu nadal koncentruje się wokół: Doprowadzenie do przeprowadzenia bezpiecznej transakcji za pomocą karty przez Internet Automatycznej autoryzacji karty za pomocą bezpośrednich kontaktów z siecią bankową Związane są z tym pewne wyzwania: Internet traktowany jest jako sieć niebezpieczna brak zaufania Strony w transakcji wymagają potwierdzenia swoich tożsamości Klienci są ostrożni w podawaniu informacji o karcie komuś kogo fizycznie nie widzą Banki są ostrożne w przejmowaniu odpowiedzialności za transakcje zawierane pod nieobecność posiadacza karty ryzyko ponosi handlowiec Handlowcy muszą liczyć się ze zwrotami pieniędzy 7

8 Strategie płatności kartą Opcja 1 - Niezabezpieczone dane karty i ręczne przetwarzanie Klienci zatwierdzają transakcję zakupu wypełniając formularz WWW i wprowadzając odpowiednie dane karty Aplikacja CGI przetwarza formularz wysyłając dane do handlowca: Za pomocą Przechowuje je w bazie danych dostęp przez WWW przez handlowca Drukować dane do ręcznego przetwarzania Po uzyskaniu danych handlowiec posługując się terminalem POS autoryzuje kartę 8

9 Strategie opcja 1 Zalety: proste w realizacji jako dodatek do prowadzonej działalności tradycyjnej równoległe prowadzenie zamówień z formą tradycyjną uproszczona infrastruktura (dostarczyciele usług e- biznesowych wyręczają handlowca aplikacje WWW) Wady Brak zabezpieczeń dostępu do Internetu handlowiec przechowuje dane karty klienta! Transakcja mimo autoryzacji przez bank zawierana jest bez obecności klienta więc ryzyko ponosi sprzedający Barak automatyzacji działań po stronie handlowca 9

10 Strategie opcja 2 Stosowanie kryptografii po stronie serwera W serwerach stosuje się metody kryptografii asymetrycznej na łączach celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa transakcji Zalety: Transakcje za pomocą karty są szyfrowane (usunięcie wady opcji 1) Handlowiec oferuje klucze zatwierdzone certyfikatami, które potwierdzają jego tożsamość Wady: Szyfrowanie nic nie daje w dziedzinie automatyzacji procesów transakcyjnych Nie zabezpiecza danych karty przed niewłaściwym wykorzystaniem przez nieuczciwego handlowca 10

11 Strategie opcja 3 Zautomatyzowana brama płatnicza Automatyzacja jest korzystna w przypadku handlu w większym wymiarze Dane z kart kredytowych pobierane są przez formularze i za pomocą aplikacji WWW przesyłane są do sieci banku handlowca nazywa się to bramą płatniczą Kilka standardów APACS (Association for Payment Clearing Services) APACS 30 definiuje metodę potwierdzania transakcji APACS 50 definiuje transfer danych transakcji Banki obsługujące transakcje definiują dolną granicą płatności bez autoryzowania karty (czarna lista kart) Płatności powyżej limitu są załatwiane za pomocą protokołu APACS 30 proces dotyczy autoryzacji a nie transferu środków płatniczych 11

12 Strategie opcja 3 APACS 50 definiuje zbiór protokołów połączenia banku z bramą płatniczą w celu wczytania transakcji i aktualizacji czarnej listy w tym wypadku informacja służy do transferu środków Problem braku formy przechowywania danych kart kredytowych Dwie różne formy bram płatniczych: Klient przekazuje dane handlowcowi, który inkasuje za ich pomocą należności (czasem zatrzymuje je na jakiś czas zwroty towarów) Dostawca przekierowuje klienta na czas płatności do centrum rozliczeniowego dane karty nie są przekazywane sprzedawcy 12

13 Strategie opcja 4 Standard SET (Secure Electronic Transaction) Metoda gwarantuje tajność informacji zapewniając jedynie dostęp do niej osobom upoważnionym Daje wiarygodność każdej z uczestniczącej w transakcji stron Każda ze stron ma możliwość autoryzacji transakcji Nie ma już konieczności korzystania z prywatnej sieci handlowca i nabywcy Transakcja może być przeprowadzona przez sieć publiczną ponieważ jest szyfrowana 13

14 Strategie Ryzyko w płatnościach kartą kredytową nadużycia: Nieuprawnione używanie zgubionych lub skradzionych kart (ok. 50% wszystkich nadużyć) Używanie kart w sposób przestępczy (wykorzystanie fałszywej tożsamości) Podrabianie lub dokonywanie zmian na kartach Nie uprawnione posługiwanie się numerem posiadacza karty Przestępcze działanie konsumenta; Kiedy posiadacz nie płaci rachunków karty bank emisyjny musi płacić bankowi handlowca Handlowiec ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z fałszerstwami za pomocą kart Rozwiązanie to: otrzymać autoryzację; podpis właściciela karty; uzyskać elektroniczny odcisk karty 14

15 Strategie Inne sposoby redukcji ryzyka Systemy oparte na sztucznych sieciach neuronowych Śledzenie przez banki wydatków właścicieli kart i wykrywanie anomalii i potencjalnych nadużyć. Służba weryfikacji adresów AVS (Adress Verification Service) pozwala handlowcom na sprawdzanie on-line adresów bilingowych właścicieli kart (np. zamówienia na adres wysyłkowy) Usługi rozliczeniowe wydawców kart W USA VISA i MasterCard dysponują bazą danych ICS; zadaniem jest wykrywanie nielegalnego stosowania kart kredytowych System ICS pozwala na porównanie szczegółów dokonanych transakcji z bazą danych o nieważnych adresach i numerach ubezpieczeniowych. Jest to szczegółowa baza danych 15

16 Pieniądz elektroniczny Pieniądz elektroniczny jest formą środka płatniczego mającego niemal wszystkie cechy gotówki, który można przesyłać drogą elektroniczną Pieniądz elektroniczny gromadzony jest w elektronicznych portfelach (kartach pieniężnych) Karty pieniężne są alternatywą dla kart kredytowych Przechowuje wartość pieniężną (a nie numer konta) Transakcję modyfikują wartości na karcie pieniężnej (analogicznie jak w przypadku tradycyjnego portfela) Konsumenci nie muszą posiadać konta a handlowcy nie muszą sprawdzać tożsamości posiadacza karty Rynkiem dla kart pieniężnych jest rynek transakcji o małych wartościach Karty pieniężne są rozwiązaniem usuwającym problem związany z kartami debetowymi i kredytowymi 16

17 Pieniądz Karta pieniężna może być uważana za przedpłatowy system mikropłatnościowy, gdzie pieniądz przechowuje klient Rodzaj karty: Celowość Karty celowe obsługują jedną formę płatności (np. karty telefoniczne Karty ogólnego użytku można stosować dowolnie w celach zakupu dóbr i usług od różnych sprzedawców Krotność użycia Jednorazowe ładowane do określonej kwoty pieniężnej Wielorazowe odnawialne; ładowane w terminaalch, bankomatach; Celem e-biznesu jest umożliwienie ładownia kart za pomocą PC w Internecie 17

18 Pieniądz Przykładem jest karta Mondex Karta ma zakodowane dane identyfikacyjne Posiada jednomodułowy komputer z własnym systemem operacyjnym MULTOS System dopuszcza stosowanie różnych aplikacji firmowych (zapisanych w bezpieczny sposób na karcie) Aplikacje te mogą być zapisywane i usuwane w dowolnym czasie życia karty za pomocą terminali Obecnie istnieją dwa typy kart Mondex/MULTOS Firma Hitachi Firma Simens Karta ta ma wszystkie cechy gotówki można np. przesłać pieniądze z jednaj karty na drugą za pomocą terminala Takie transakcje mogą odbywać się bez uczestnictwa banku 18

19 Pieniądz przykład BarclayCoin Stanowi aplikację PC oferowaną przez Barclay Bank (GB) Klient może posługiwać się aplikacją przywiązaną do karty kredytowej lub debetowej Pieniądze można łatwo ładować do portfetla obciążając kartę Eksperyment gotówkowy VISA (1996) W Atlancie na olimpiadzie największe banki południa USA przeprowadziły eksperyment dystrybucji kart pieniężnych o różnych nominałach. W lipcu przeprowadzono ok. 198 tyś transakcji Projekt pilotowy Manhattan Przeprowadzony przez Chase Manhattan Bank, CitiBank, MasterCard, Mondex i Visa. Rozdano tyś. klientom karty pienieżne Ok. 500 firm zgodziło się akceptować karty Elektroniczny pieniądz e-cash DigiCash pierwsza firma, która zaproponowała pieniądz elektroniczny oparty o technologię Internetu (e-cash) Jest on nieco inny niż pieniądz kartowy E-cash przechowywany jest w komputerze PC Stanowi cyfrową reprezentację wartości pieniężnej doładowywanej z konta E-cash może być debetowany z konta klienta i kredytowany na koncie handlowca, może być też wpłacany 19

20 Konta kredytowe Karty kredytowe/debetowe i pieniądz elektroniczny to realizacje płatności na bieżąco Sprzedawca po pewnym czasie po zakupie towarów wystawia fakturą ; płatności reguluje się w okreslonym terminie Jest to przyjęta forma płatności w układzie B2B i niektórych transakcji B2C (rachunki telefoniczne) Część tego procesu dotycząca płatności jest realizowana w taki sposób jak omówiono wcześniej Płacenie rachunków on-line pociąga za sobą mozliwość otrzymywania ich on-line Ważnym aspektem jest dostarczanie faktur przez Internet (bill presentation) 20

21 Konta Otrzymywanie rachunków elektronicznych otwiera nowe możliwości: łatwe przeglądanie rachunków, otrzymywanie ich w terminie itp. Zagadnienia: Przedstawienie informacji billingowej on-line Integracja z systemem przetwarzania w celu umożliwienia dodatkowych opcji billingowych (przeglądanie on-line) Spełnienie wymagań prawnych Łączenie rachunków z płatnością Typowy proces billingowy obejmuje nast. Czynności: Zbieranie informacji o zdarzeniach związanych z billingiem; liczba sekund, zakup dóbr; zbieranie w czasie rzeczywistym Wyznaczanie ceny i obciążanie kosztami; na podstawie katalogu produktów i usług 21

22 Konta Obniżanie cen; rabaty dla klientów Agregacja i zbieranie danych; sporządzanie rachunków na podstawie zakupów i rabatów; proste dla konsumentów; czasem skomplikowane dla firm Drukowanie rachunku; proces wsadowy końcowy W przypadku e-biznesu ostatni proces jest zastąpiony generowaniem rachunku elektronicznego W najprostszym przypadku Przejmując billing wcześniej można zaoferować serwis billingowy; proces prawie w czasie rzeczywistym Internet daje możliwość tworzenie biura billingowego Pojedyncze konto na które spływają rachunki z wielu źródeł Szybki podgląd Identyfikacja anomalii Dodatkowe mechanizmy powiadomień 22

23 Konta Płatności na podstawie rachunków elektronicznych mogą być realizowane bezpośrednio przez bank Klient komunikuje się z systemem płatniczym i wydaje dyspozycje Bank dokonuje płatności elektronicznej lub drukuje czek Czeki elektroniczne To nowa technologia przetwarzania czeków oparta o pola MICR z zakodowaną informacją o czeku Banki mogą wymieniać się tą informacją i na jej podstawie przyspieszać realizację płatności 23

24 Płatności mikropłatności i nanopłatności Mikropłatności są wynikiem zakupu towarów dla których koszt dostawy przewyższałby ich sumaryczną wartość Nanopłatności obejmują transakcję poniżej 1 dolara Istnieją rozwiązanie problemów nano i mikoropłatności Po stronie serwera Po stronie klienta Częściej po stornie serwera bo zabezpieczenie informacji u klienta jest trudniejsze (pliki) Rozwiązaniem jest organizacja konta klienta na serwerze i zapisywanie transakcji; centralizacja Informacja nie musi być scentralizowana jeśli jest po stronie klienta; postać portfela elektronicznego; nie są zależne od aplikacji biznesowej; to samo urządzenie może zapisywać koszty z różnych usług 24

25 Płatności System przedpłatowy Oferując wiele towarów związanych z mikropłatnościami rozwiązaniem może być przedpłata za określoną minimalną liczbę transakcji po czym rejestrować przyznany kredyt System zapłatowy Klienci kupują towary lub usługi wprowadzając na początku numer karty kredytowej; transakcje nie są rozliczane na bieżąco; osiągając pewnie pułap serwis upomina się o zapłatę i wtedy następuje wpisanie kwoty obciążenie w ciężar rachunku karty Elektroniczny transfer funduszy SWIFT system elektronicznej wymiany miedzy bankami Służy komunikacji większych instytucji finansowych; używa połaczen typu X.25 25

26 Bezpieczeństwo Nowe technologie to nowe zagrożenia Powszechność e-biznesu daje sposobność mnożenia się nadużyć związanych np. z praniem brudnych pieniędzy (przenoszenie z konta na karty elektroniczne gdzie trudno udokumentować transakcje) Niektóre formy przestępczych działań zostały już ujawnione Klienci mają dostęp do systemów bankowości elektronicznej jaki jeszcze nigdy nie był możliwy Istnieje wiele środków zaradczych ale nie są to 100% bezpieczne rozwiązania Firewall Szyfrowanie Metody autoryzacji itp. 26

27 Bankowość elektroniczna Wzrost znaczenie e-biznesu w Internecie pozwolił bankom rozszerzyć ofertę obsługi kont klienckich o nowe narzędzia Za pomocą PC można w prosty sposób dokonywać większość operacji na koncie Operacje te mogą być także realizowane z pośrednictwem: bankomatów; telefonów komórkowych, telewizyjnych skrzynek set-up oraz terminali Usługi bankowości elektronicznej to: Płacenie rachunków Transfer funduszy między kontami Badanie bilansów Handel akcjami Występowanie o pożyczki Występowanie o waluty zagraniczne 27

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH Spis treści Przedmowa 5 Wstęp 6 1. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie 7 > Potrzeba utworzenia

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Witamy w firmie PaySquare! Akceptacja kart płatniczych kluczem do sukcesu

Witamy w firmie PaySquare! Akceptacja kart płatniczych kluczem do sukcesu Witamy w firmie PaySquare! Akceptacja kart płatniczych kluczem do sukcesu 2 Spis treści Serwis, który nie pozostawia pytań bez odpowiedzi 4 Trzy kroki do uruchomienia terminala 5 Transakcje 6 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie opracowanie Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa Opracowanie: Konsultacja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 24 czerwca 2013 r. Spis treści I. Wstęp... 3 II. Prawne aspekty problematyki

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE

RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE 2013; 4(38): 103-115 Artur Kuchciński Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa RYNEK KART PŁATNICZYCH W POLSCE Streszczenie W artykule scharakteryzowano polski rynek kart płatniczych. Głównym celem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Obowiązujący od dnia 1 lipca 2015r. z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 6 ust. 24-26, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. 1 Zakres normowania Regulaminu Regulamin określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Płatności za pośrednictwem witryny podręcznik integracji

Płatności za pośrednictwem witryny podręcznik integracji Płatności za pośrednictwem witryny podręcznik integracji 2006 PayPal Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. PayPal i logo PayPal są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy PayPal Inc. Inne znaki towarowe i marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu Obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo