Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki"

Transkrypt

1 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

2

3 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy Dział Współpracy z Gospodarką Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Bydgoszcz 2012

4

5 Publikacja została wydana w ramach projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu realizowanego przez Dział Współpracy z Gospodarką UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ul. Ks. Kordeckiego 20, Bydgoszcz tel , fax Dział Współpracy z Gospodarką Al. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz tel , 92 85, 94 29, 92 96, fax

6 1

7 SPIS TREŚCI 2 Wstęp... Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska... Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt... Wydział Inżynierii Mechanicznej... Wydział Rolnictwa i Biotechnologii... Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej... Instytut Matematyki i Fizyki... Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki... Wydział Zarządzania

8 3

9 WSTĘP 4 Szanowni Państwo Dział Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy z wielką radością przekazuje w Państwa ręce kolejne, trzecie już wydanie Oferty naukowo-badawczej UTP dla gospodarki, która powstała w ramach projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze opracowanie skierowane jest do podmiotów sfery gospodarczej, które są zainteresowane podjęciem współpracy z jednostkami naszego Uniwersytetu w zakresie realizacji wspólnych projektów, usług badawczych, opinii i ekspertyz. Ostatnie lata działalności UTP to okres dynamicznego rozwoju Uczelni na wielu płaszczyznach. Dzięki otwarciu w 2007 r. Regionalnego Centrum Innowacyjności Uczelnia dysponuje nowoczesnym kompleksem informacyjno - szkoleniowym pełniącym funkcję ośrodka pośredniczącego między sferą badawczą a przedsiębiorstwami. Dodatkowo wdrażany obecnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego projekt Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności zmierza do utworzenia sieci współpracujących wzajemnie laboratoriów badawczych o profilu technicznym, rolniczym i przyrodniczym. Laboratoria te wzmocnią możliwości naukowo - badawcze Wydziałów zwiększając jednocześnie ogólna liczbę laboratoriów w tym akredytowanych. To właśnie m. in. dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy europejskich możliwe jest sukcesywne wzmacnianie potencjału naukowego naszego Uniwersytetu. Równocześnie prowadzone są zaawansowane działania mające na celu poszerzenie współpracy UTP z otoczeniem gospodarczym. Przykładem tego są organizowanie cyklicznie Wystawy Innowacji Patentów WIPRO, w ramach których naukowcy mogą zaprezentować tematy badawcze o potencjale rynkowym i opatentowane rozwiązania o charakterze aplikacyjnym a przedsiębiorcy mogą przedstawić wdrożone rozwiązania badawcze i zaprezentować dobre praktyki współpracy z nauką. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska gospodarczego uruchomiono również portal Nauka i Gospodarka Katalog Ofert Współpracy (http://www.wspolpraca.utp.edu.pl/), którego celem jest zacieśnianie współpracy między nauką a przemysłem poprzez pozyskiwanie informacji koniecznych do ukierunkowania badań prowadzonych na Uczelni oraz promocję dorobku naukowego. Oferty współpracy mogą być zamieszczane i przeszukiwane w portalu zarówno przez pracowników naukowych jak i przedsiębiorców. Dodatkowo Katalog Ofert Współpracy umożliwia nawiązanie kontaktu z ekspertem posiadającym doświadczenie w danej dziedzinie. Zachęcając do zapoznania z naszą publikacją, mamy nadzieję że dzięki wieloprofilowości działalności badawczej naszego Uniwersytetu znajdą Państwo odpowiednią dla swoich potrzeb ofertę. Z poważaniem, Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką i Zagranicą prof. dr hab. inż. Marek Bieliński

10 5 WBIIŚ

11 WBIIŚ 6 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Dziekan Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki Prodziekan ds. Nauki dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich dr inż. Elżbieta Piotrkowska dr inż. Magdalena Dobiszewska Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką dr inż. Zbigniew Tokarski Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz tel. + (48 52) , fax + (48 52) Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska UTP jest kontynuatorem naukowej, badawczej i dydaktycznej działalności Wydziału Budownictwa Lądowego powstałego w 1967 roku w Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Od początku powstania Wydział prowadzi nieprzerwanie swoją działalność, notując w tym czasie szereg osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej, kształcąc liczne kadry specjalistów z zakresu budownictwa, inżynierii środowiska oraz architektury dla gospodarki narodowej, a szczególnie dla regionu kujawsko pomorskiego. Obecnie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska prowadzi aktywną działalność naukową w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo, inżynieria środowiska oraz architektura i urbanistyka. Uzupełnieniem działalności Wydziału jest dorobek w zakresie architektury wnętrz. Na WBiIŚ prowadzane są także nowe kierunki studiów i specjalności, dostosowane do zmieniających się potrzeb środowiska gospodarczego, m.in. od roku akademickiego 2011/2012 uruchomiony został nowy kierunek architektura wnętrz. Stale rozszerza się współpraca Wydziału z przemysłem oraz z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Działalność ta prowadzona jest w dwóch kierunkach: teoretycznym oraz praktycznym, uwzględniającym potrzeby regionu i firm. W 1999 roku Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Od tego czasu do chwili obecnej wszczęto na Wydziale 30 przewodów doktorskich, z czego 20 pomyślnie zakończono, pozostałe są w fazie realizacji. W 2011 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska pragnie nadal prowadzić działania intensyfikujące rozwój naukowy pracowników poprzez zwiększenie dynamiki badań naukowych i zwiększenie aktywności we współpracy z przemysłem.

12 7 WBIIŚ KATEDRA ARCHITEKTURY Al. Prof. S. Kaliskiego Bydgoszcz tel. tel. (+48 (+4852) 52) fax (+4852) 52) Kierownik: dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. nadzw. UTP Kierownik: dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. nadzw. UTP Problematyka naukowo-badawcza - metodologia projektowania i metody projektowania jako pole integracji teorii i praktyki, - proces projektowy, jego struktura i możliwości optymalizacyjne, - meta-design jako narzędzie kontroli jakości procesu projektowego, - oddziaływanie architektury historycznej i współczesnej jako synergia wartości kulturowych, - transformacja zdegradowanych struktur przestrzeni metropolii polskich, - tereny nadrzeczne i ich rewaloryzacja w kontekście przekształceń centrum miejskiego, - restrukturyzacja i rehabilitacja struktur mieszkaniowych miejskich, - interdyscyplinarne i transdyscyplinarne implementacje na polu architektury. Oferta Katedry -opracowania studialne i projektowo-badawcze dotyczące optymalizacji architektonicznej technologii obiektowej, -opracowania studialne i projektowo-badawcze dotyczące oddziaływania kulturowego architektury w przestrzeni zurbanizowanej, -opracowania studialne i projektowo-badawcze dotyczące oddziaływania kulturowego architektury w przestrzeni krajobrazu otwartego, -prowadzenie wariantowych opracowań studialnych dotyczących przygotowywania inwestycji, -koordynacja i prowadzenie wielodyscyplinarnego procesu projektowego z wykorzystaniem metod naukowych na rzecz podmiotów prawnych i osób fizycznych, -studia chłonności terenu przygotowanie przedinwestycyjne terenów strategicznych (elementy łączące planowanie przestrzenne przez formułowanie wytycznych do prawa miejscowego z projektowaniem architektonicznym), -konstruowanie programów funkcjonalnych i funkcjonalno-przestrzennych, -opracowywanie strategii dla terenów zurbanizowanych z udziałem zespołu wielodyscyplinarnego (koordynacja lub organizacja całości procesu), -studia energii odnawialnych na potrzeby programów w zakresie gospodarką energią odnawialną na obszarze gminy, powiatu, województwa, -analizy aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, -konsultacje, opinie, recenzje w zakresie urbanistyki aglomeracyjnej, -konsultacje, opinie, recenzje w zakresie urbanistyki miejskiej, -konsultacje, opinie, recenzje w zakresie urbanistyki wiejskiej, -opracowania projektowo-badawcze w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Wybrane opracowania (publikacje) członków Katedry - wybór R.Barełkowski , Recreating the richness of the culture of the past in an interdisciplinary research. Discussions on doctorate program for architect and archaeologist, w S. Hanrot (red.), Considering the implementation of doctoral studies in architecture, materiały konferencyjne, EURAU 2004 European Symposium on Research in Architecture and Urban Design, School of Architecture of Marseilles, ISBN , Marsylia,

13 WBIIŚ , Regarding the architectural context in unique design process, na Międzynarodowa Konferencja, True Urbanism and the Healthy City, 41st International Making Cities Livable Conferences, Carmel, CA, , The restitution the new methodology for architectural interven-tions, w E. Corte-Real, C. A. M. Duarte i F. Carvalho Rodrigues (red.), Pride and Pre-design. The Cultural Heritage and the Science of Design, International Conference Cumulus 2005, Instituto de Artes Visuais, ISBN , Lizbona, , The restitution the proposal and the application of the new methodology of architectural interventions, w Y. Sotamaa (red.), Cumulus Working Papers, 14/05, University of Art and Design Helsinki, ISBN , Helsinki, , Psychoarchaeological and physiographical aspects of urban re-search, w L. Nilsson (red.), Urban Europe in Comparative Perspective, 8th International Conference on Urban History, European Association for Urban History, Stockholm University Department of History, ISBN , Stockholm, , Webbased support for social participation and education in planning procedures, w M. Muylle (red.), Architecture in Computro, materiały konferencyjne, 26th ECAADE International Conference, University College of Antwerpen, College of Design Sciences, The Higher Institute of Architectural Sciences, ISBN , Antwerp, , Control the defined, liberate the undefined, w J. Verbeke i A. Jakimowicz (red.), Communicating (by) Design, materiały konferencyjne, Communicating (by) Design. Research and Practice in Architecture and Design, International Conference, April 2009, Sint-Lucas School of Architecture, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Brussels, Department of Architecture, Chalmers University of Technology, Goteborg, Brussels, Belgium, ISBN , Brussels-Gent-Goteborg, , Design Driven by Discovery, w J. Baek, T. Daniell, J. M. Heredia, B. Jacquet and S. Russell, Architecture and Phenomenology, Proceedings of the 2nd International Conference, June 2009, Kyoto Seika Univer-sity, EFEO Research Center in Kyoto, 158 (także wydawnictwo elektroniczne DVD) , The Integration of Visual and Verbal Thinking Architectural Values Revived, na EURAU th European Symposium on Research in Architecture and Urban Design, Venustas. Architecture / Market / Democracy, June 2010, Faculty of Architecture of the University Federico II of Naples, Naples , Mroczna strona architektury. Prawda w detalach skrywanych, Czasopismo Techniczne. Architektura, 17/2012, z. 17, r A/2012/1, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Detal w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, ISSN ISSN , Kraków , The Edge of the [dis]order, w C. A. Brebbia, S. Hernandez i E. Tiezzi (red.) The Sustainable City VII. Urban Regeneration and Sustainability, 7th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability, 7-9 May 2012, Wessex Institute of Technology, WIT Press, Southampton & Boston, ISBN: , ISSN: X (print), ISSN: (online) , System wartości zabytkowej a ruina, w B. Szmygin (red.), Trwała ruina IV. Problemy utrzymania i adaptacji. Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, ISBN , Lublin-Warszawa , The Edge of the [dis]order, w C. A. Brebbia, S. Hernandez i E. Tiezzi (red.) The Sustainable City VII. Urban Regeneration and Sustainability, 7th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability, 7-9 May 2012, Wessex Institute of Technology, WIT Press, Southampton & Boston, ISBN: , ISSN: X (print), ISSN: (online) R. Łucka Architektura zwiewna Czasopismo techniczne Politechniki Krakowskiej 2011; Znaki na Brdzie Aqua Aero, Architektura Urbanizm Studia, Wydawnictwo Uczelniane WSG Bydgoszcz 2011, Czytanie przestrzeni z Katarzyną Kozyrą w tle Przestrzeń i Forma, Szczecin 2011 K. Barełkowska Architektura pamięci trwanie miejsca, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej 2011, Modele architektoniczne a rozumienie struktury przestrzennej budowli historycznych i współczesnych, Przestrzeń i Forma, Szczecin 2011; Trzebińska Postęp cywilizacji a funkcjonalność przestrzeni publicznej uzależniona od zmieniających się potrzeb użytkowników Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej 2011

14 9 WBIIŚ P.Brzeziński Wieża ciśnień wczoraj i dziś, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej 2011; Late 19th and early 20th century water towers as means to revitalize urban space Madryt 2011 L. Chlasta Metodyka aplikacyjna programu funkcjonalno-użytkowego Przestrzeń i Forma, Szczecin 2011; Supporting the heritage protection of the 20th century post-industrial architecture Madryt 2011 KATEDRA BUDOWNICTWA DROGOWEGO Al. Al. Prof. S. S. Kaliskiego Bydgoszcz tel. tel. (+48 (+4852) 52) , fax Kierownik: Kierownik: prof. prof. dr dr hab. hab. inż. inż. Tomasz Szczuraszek Szczuraszek Problematyka naukowo-badawcza Prace naukowo-badawcze i studialne z zakresu inżynierii ruchu drogowego: bezpieczeństwo ruchu drogowego, matematyczne modelowanie ruchu drogowego, badania ruchu drogowego, prognozowanie ruchu drogowego, przestrzenne analizy ruchu na sieci dróg, geometryczne kształtowanie dróg, ulic, skrzyżowań i węzłów drogowych, planowanie drogowych systemów transportowych, planowanie systemu transportu publicznego, ocena funkcjonowania transportu publicznego, badania materiałów i nawierzchni drogowych, wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie drogowym. Oferta Katedry -prace naukowo-badawcze, studialne, projektowe, ekspertyzy i opinie z zakresu inżynierii ruchu drogowego, -analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego, audyty i raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, studia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, studia transportowe, kompleksowe badania ruchu drogowego, prognozowanie ruchu drogowego, prognozowanie przewozów pasażerskich w transporcie publicznym, koncepcje i projekty infrastruktury drogowej, studia wykonalności przedsięwzięć drogowych, planowanie transportu publicznego, oceny funkcjonowania transportu publicznego, zarządzanie i organizacja ruchu drogowego, sterowanie ruchem drogowym, przestrzenne analizy ruchu na sieci dróg, -wdrażanie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie drogami i ruchem drogowym (WZDR), w tym ewidencja dróg i obiektów mostowych, zarządzanie pasem drogowym, itp., badanie materiałów i nawierzchni drogowych, diagnostyka nawierzchni drogowych, zastosowanie polimerów do poprawy właściwości materiałów drogowych, -zastosowanie popiołów lotnych i włókna celulozowego do mieszanek mineralno-bitumicznych,

15 WBIIŚ 10 wykorzystanie polimerów do uszczelniania podłoża konstrukcji budowlanych i drogowych, wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie drogowym, ocena właściwości fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego: wskaźnik zagęszczenia płytą HMP, VSS, Proctora, stopień zagęszczenia metodą DPL, ocena właściwości fizyko-mechanicznych warstw nawierzchni MMA: skład mieszanki MA (ekstrakcja), odporność na okleinowanie MMA, wskaźnik zagęszczenia MMA, stabilność wg Marshalla, analiza sitowa kruszywa. Aparatura badawcza Aparatura badawcza do pomiaru prędkości i parametrów trajektorii pojazdów Przykłady aparatury badawczej do badań warstw konstrukcyjnych nawierzchni

16 11 WBIIŚ Przykłady aparatury badawczej do badań warstw konstrukcyjnych nawierzchni Osiągnięcia Katedry kilkaset publikacji naukowych oraz referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych konferencjach (m.in. USA, Chiny, Anglia, RFN, Szwecja, RPA, Tajlandia), kilkaset prac naukowo-badawczych, opracowań projektowych, opinii i ekspertyz, skonstruowanie oryginalnej aparatury badawczej do pomiarów cech ruchu drogowego (patent i wzór użytkowy), opracowanie i wdrożenie w kilkunastu miastach w Polsce (np. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Elbląg, Gliwice, Kraków, Gdynia) oraz w zarządach dróg zamiejskich informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie drogami i ruchem drogowym (WZDR), System WZDR został uhonorowany następującymi nagrodami i wyróżnieniami: 0 I nagrodą w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania Usługi Techniczne, za projekt pod nazwą Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego instrumentem nowoczesnego zarządzania kształtujące-

17 WBIIŚ 12 go politykę dobrych praktyk w bezpieczeństwie ruchu drogowego i wprowadzania zmian w infrastrukturze drogowej złożony przez Urząd Miasta Elbląga w dziedzinie transport, za zarządzanie drogami prowadzone w sposób komplementarny, odpowiadający wymogom systemowego traktowania miejskiej infrastruktury drogowej, o nagrodą III go stopnia Wicepremiera Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze 2002 rok, o II gim miejscem w krajowym konkursie na najciekawszy projekt z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej zorganizowanym przez INTEGRAPH 1998 rok, o specjalnym wyróżnieniem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przez Redakcję Polskich Dróg i Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie (Honorowy Patronat Wicepremiera Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury) za wdrożenie Systemu 2002 rok, nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006) za opracowanie monografii: Bezpieczeństwo ruchu miejskiego (WKŁ, 2005), Badanie zagrożeń w ruchu drogowym (PAN, 2005). Przykłady wybranych monografii opracowanych w Katedrze Budownictwa Drogowego

18 13 WBIIŚ KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I FIZYKI BUDOWLI Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 7, Bydgoszcz tel. + (48 52) , fax +(48 52) fax +(48 52) Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Dylla, prof. nadzw. UTP Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Dylla, prof. nadzw. UTP Problematyka naukowo-badawcza Badania nad kompleksową metodą oceny podatności układów materiałowych murów licowych na wykwit pierwotny i wtórny. W ramach tego zagadnienia Katedra dysponuje badawczym stanowiskiem poligonowym do oceny murów licowych. Kształtowanie i eksploatacja przegród budowlanych w budynkach ogrzewanych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki fizykalno-konstrukcyjnej mostków termicznych. -Energooszczędność obiektów budowlanych w kontekście wymagań dyrektyw Unii Europejskiej. -Diagnozowanie degradacji materiałów w przegrodach budowlanych, powstałej w wyniku oddziaływania środowiska zewnętrznego (np. parametrów klimatu zewnętrznego i wewnętrznego, czynników agresywnych środowiska). Zagadnienia rewitalizacji zabudowy śródmiejskiej obejmujące symulacje numeryczne sprzężonych procesów przepływu ciepła i masy w przegrodach budowlanych i węzłach konstrukcyjnych. Zagadnienia termorenowacji obiektów budowlanych obejmujące całokształt problemów wymiany ciepła i wilgoci w przegrodach budowlanych w procesie rekonstrukcji, remontów i sanacji istniejących obiektów. Oferta Katedry Badania laboratoryjne: badania parametrów struktury materiałów budowlanych: porowatość ogólna, gęstość objętościowa, gęstość, rozkład i wielkość porów, badanie przewodności cieplnej materiałów budowlanych, badanie trwałości powłok malarskich i tynków, przygotowanie próbek do oceny zawartości rozpuszczalnych soli mineralnych metodą ASA, badania trwałości materiałów budowlanych: absorpcja wody, mrozoodporność, kapilarność, wnikanie wody do układów murowych, badanie właściwości sorpcyjnych materiałów budowlanych. Badania symulacyjne: analiza przepływu ciepła przez dwu- i trójwymiarowe złącza konstrukcji budowlanych (mostki termiczne), ocena kompatybilności rozwiązań materiałowych murów licowych pod kątem ich podatności na wykwity. Analizy: pomiar i ocena współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych w istniejących obiektach, weryfikacja dokumentacji technicznej w zakresie oceny stanu ochrony cieplnej budynku, opracowywanie charakterystyk i świadectw energetycznych dla wszystkich typów obiektów. Transfer wiedzy:

19 WBIIŚ 14 cykliczne sympozjum pt. Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie - szkolenie zawodowe podnoszące kwalifikacje specjalistyczne inżynierów budownictwa członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, studia podyplomowe pt. Charakterystyka energetyczna budynków i lokali, termomodernizacja uprawniające do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Aparatura naukowo-badawcza Od przy Katedrze funkcjonuje powstała w ramach realizacji II etapu RCI Pracownia Zaawansowanych Badań Materiałów i Procesów Przepływu Ciepła i Masy wchodząca w strukturę Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Stanowisko do oceny struktury materiałów budowlanych, wyposażone w porozymetr rtęciowy do wyznaczania m.in.: całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów, porowatości procentowej, gęstości, własności transportowych, krętości porów, ściśliwości i in. pomiar porów o średnicy od 0, µm Komora klimatyczna ocena właściwości sorpcyjnych i przygotowanie próbek do badań w zadanych warunkach wilgotnościowych TCA 300 DTX do określenia przewodności cieplnej wg norm EN 12664, EN 12667, EN w zakresie λ= 0,01 1,0 W/mK

20 15 WBIIŚ Komora testowa QUV symuluje przyspieszone niszczące działanie promieni słonecznych na różne materiały. Komora spełnia wymagania norm takich jak ISO, ASTM DIN. Komora wyposażona dodatkowe opcje natrysku wodą, kondensacji wody na próbkach Stanowisko do badań odporności murów na zacinający deszcz - komora testowa symuluje warunki odpowiadające sytuacji gwałtownego deszczu z parciem wiatru charakterystycznym dla polskich stref klimatycznych Programy własne i komercyjne do oceny cieplno-wilgotnościowej przegród i mostków termicznych: Programy do analizy numerycznej przepływu ciepła przez złącza budowlane (autorskie programy pracowników, program Kobru 86 v 11) Programy symulacyjne do analizy cieplno-wilgotnościowej przegród w polskich warunkach klimatycznych (WUFI Pro 5, WUFI 2D) Przykładowa analiza zawartości wilgoci w przegrodzie w czasie na podstawie analizy jednowymiarowej

21 WBIIŚ 16 Zawartość wilgoci w przegrodzie na podstawie analizy dwuwymiarowej Kierownik pracowni: dr inż. Maria Wesołowska Osiągnięcia Katedry 1.Udział w panelu dyskusyjnym Ministerstwa Infrastruktury w zakresie dostosowania aktów wykonawczych do Prawa Budowlanego w zakresie implementacji postanowień Dyrektywy EPBD (2002/91/EC w sprawie efektywności energetycznej budynków). 2. Współpraca: Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego Kraków, ul.toruńska 5 Projekt: Wpływ składu zapraw budowlanych na powstawanie wykwitów na klinkierowych murach licowych Zespół realizujący: dr inż. Maria Wesołowska, mgr inż. Anna Kaczmarek W ramach projektu powstały m.in. prace: Compatibility of masonry components from gas permeability tests prezentowane na 8 International Masonry Conference Innovative Solutions for Sustainable Masonry Construction organizowanej w Dreźnie w 2010 przez International Masonry Society. Mortar as a condition factor for susceptibility of presentday face walls to ef-florescence prezentowane na międzynarodowym, cyklicznym, panelu eksperckim Europen Lime Association Roundtable Science Industry Durability & Masonry Behavior of Mortars containing Lime. Rozprawa doktorska mgr inż. Anny Kaczmarek: Destrukcja ceramicznych murów licowych w obiektach małej architektury, obroniona w 2011 roku. Wywórnia Materiałów Budowlanych Tele-Strop-System G. Radzikowski Barcin Wieś 71, Barcin Projekt: Energooszczędne rozwiązanie stropu typu TERIVA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher Badawczy. Zespół realizujący: dr inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski W ramach projektu powstały m.in. karty stropów, niezbędne do wymaganej charakterystyki energetycznej przegród i budynków. W drugim etapie tej współpracy realizowane będą badania mające na celu uzyskanie innowacyjnych, energooszczędnych, rozwiązań stropów gęsto żebrowych. 3. Opracowania na zlecenia podmiotów zewnętrznych: Ekspertyza techniczna dotycząca jakości cieplnej zewnętrznych przegród kościoła p.w. Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy, Przystosowanie systemowych rozwiązań przegród obiektów handlowych TESCO do nowych wymagań ochrony cieplnej, zgodnie z WT Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zmiana z dnia ,

22 17 WBIIŚ Przystosowanie systemowych rozwiązań przegród obiektów handlowych KAUFLAND do nowych wymagań ochrony cieplnej, zgodnie z WT Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zmiana z dnia , Ocena stanu ochrony cieplnej wraz z ustaleniem aktualnego wskaźnika zapotrzebowania na ciepło budynku szkoły zakładowej przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy (Bydgoski Park Przemysłowy), Opinia o innowacyjności Technologia energooszczędna typu EKOBUD. Problematyka naukowo-badawcza Główne kierunki działalności naukowo badawczej: Systemy Informacji Przestrzennej (GIS), automatyzacja pomiarów geodezyjnych, geodezja satelitarna i nawigacja GPS, ocena klimatu akustycznego obszarów miejskich, ekonomika budownictwa, gospodarka przestrzenna, wycena nieruchomości. KATEDRA GEOMATYKI, GEODEZJI I GOSPODARKI I PRZESTRZENNEJ Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 7, Bydgoszcz tel./fax + (48 52) Kierownik: Kierownik: - - dr dr hab. inż. Janusz Janusz Kwiecień, Kwiecień, prof. nadzw. UTP prof. nadzw. UTP Prace badawcze realizowane w ostatnim okresie obejmują: opracowywanie nowych geodezyjnych technologii pomiarowych umożliwiających automatyczną rejestrację wyników pomiarów (np. techniki laserowe, satelitarne), a następnie wprowadzenie ich do systemu informacji przestrzennej (GIS), zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w zarządzaniu zasobami przestrzeni; prace te dotyczą budowy komputerowych systemów wspomagających zarządzanie zasobami na poziomie miasta, gminy, regionu i kraju (geoportale WEB), opracowywanie wydajnych technologii zarządzania danymi GIS w oparciu o środowisko relacyjnych i obiektowych baz danych, prace badawczo-wdrożeniowe i projektowe w zakresie zastosowania technologii GIS (systemy bezpieczeństwa 112, mapy akustyczne). Oferta Katedry Systemy Informacji Przestrzennej w zarządzaniu zasobami przestrzeni: o tworzenie baz danych GIS w oparciu o obowiązujące normy i standardy (ISO, OGC, INSPIRE), o budowa komputerowych systemów GIS wspomagających zarządzanie na poziomie miasta, gminy i regionu, o tworzenie przeglądarek do analiz i edytowania danych GIS w oparciu o internet/intranet, o tworzenie autorskich aplikacji w postaci interfejsów w środowisku CAD (MicroStation) i Windows 98/ NT/2000/XP dla wprowadzania i kontroli informacji w bazach danych (MS SQL Serwer, MS Access, Oracle, InterBase, FireBird). Oferowane produkty w pełni odpowiadają standardom światowym w dziedzinie GIS, przez co zapewniona jest pełna kompatybilność w zakresie funkcjonowania oraz importu/eksportu danych z produktami takich

23 WBIIŚ 18 firm jak: ESRI, Intergraph, MapInfo, Autodesk, Bentley. Są to produkty naszego autorstwa, czyli w pełni nad nimi panujemy w sensie merytorycznym (możemy łatwo tworzyć specjalizowane wersje dopasowane do indywidualnych potrzeb danego użytkownika), jak i cenowym (jesteśmy uniezależnieni od wysokich opłat licencyjnych), znacznie bardziej wydajne od rozwiązań konkurencyjnych i bardzo przyjazne dla użytkownika (user friendly). Pozyskiwanie danych przestrzennych: o monitoring geodezyjny, o monitoring satelitarny (GPS, teledetekcja), o nawigacja satelitarna. Prace badawczo-wdrożeniowe, projektowe i ekspertyzy dotyczące: o budowy zintegrowanych Systemów Wspomagania Dowodzenia (SWD) dla ratownictwa,(np. Wydział Kryzysowy UM w Bydgoszczy, Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy), o budowy systemów do zarządzania flotą pojazdów z wykorzystaniem technologii DGPS, (np. Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, Straż Miejska w Bydgoszczy) o budowa map akustycznych dla aglomeracji miejskich w oparciu o GIS i program Cadna/A (np. Bydgoszcz). Badania, ekspertyzy, analizy, opinie naukowo-techniczne, doradztwo w zakresie: o ekonomiki budownictwa, o gospodarki przestrzennej, o wyceny nieruchomości, o analizy przestrzenne w oparciu o bazy danych GIS. Oferta współpracy Katedry Geomatyki, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej skierowana jest do: Podmiotów administracji publicznej i gospodarczej, takich jak: o wydziały urzędów administracji lokalnej i regionalnej (miast, gmin, powiatów i województwa) pracownie urbanistyczne, planistyczne, geodezyjne, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego itp., o zakłady utrzymania infrastruktury technicznej wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, drogowej, cieplnej i energetycznej, o służby porządkowe i ratownicze, Przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, takich jak: przedsiębiorstwa geodezyjne i informatyczne oraz firmy drogowe i budowlane. Zakres współpracy dotyczyć może: transfer innowacji i nowoczesnych technologii w zakresie geoinformacji (GIS-u) poprzez wymianę doświadczeń i staże pracownicze, udział we wspólnych projektach, transfer wyników badawczych do praktyki, poszukiwanie nowej technologii (produktu), organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie: o podstaw systemów informacji geograficznej, o zastosowania systemów GIS w działalności jednostek administracji publicznej i gospodarczej (planowanie regionalne, zarządzanie infrastrukturą itp.), o tworzenia i przetwarzania baz danych, wycen nieruchomości. Aparatura naukowo-badawcza Stacja referencyjna z oprogramowaniem GBSS, Różne typy odbiorników nawigacyjnych: o 12-kanałowy Ashtech, o 8-kanałowy Ashtech,

KATEDRA GEOMATYKI GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WDROŻONE PRACE BADAWCZE

KATEDRA GEOMATYKI GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WDROŻONE PRACE BADAWCZE Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska KATEDRA GEOMATYKI GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WDROŻONE PRACE BADAWCZE Główne kierunki działalności naukowo-badawczej W ciągu ostatnich 10 lat prace badawczo-wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa ul. Akademicka Częstochowa OFERTA USŁUGOWA. Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego Częstochowa

Wydział Budownictwa ul. Akademicka Częstochowa OFERTA USŁUGOWA. Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego Częstochowa Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA USŁUGOWA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne y wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F I 1 O K_W1,

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej Anna Zubko, 30.10.2009 Projekt pn. Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Symbol BD1A_W01 BD1A_W02 BD1A_W03 BD1A_W04 BD1A_W05 BD1A_W06 BD1A_W07 BD1A_W08 ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA INŻYNIERSKIE (1. STOPNIA)

SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA INŻYNIERSKIE (1. STOPNIA) SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA INŻYNIERSKIE (1. STOPNIA) Ważne informacje: Każdy student musi wybrać specjalność jest to integralna część studiów (zgodnie

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE MATRYCA EFEKTÓW PRZEDMIORY KIERUNKOWE EFEKTÓW I I I K_W01 Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI

WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE DROGAMI I RUCHEM DROGOWYM System WZDR Zastosowane oprogramowanie n MicroStation program firmy Bentley Systems

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego

Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego CEL: Opracowanie modelu podnoszącego skuteczność transferu wiedzy

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska BUDOWNICTWO: Kierunkowe efekty kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 WIEDZA ma wiedzę z działów matematyki, fizyki, chemii i innych

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Urząd Miasta Bytomia Wydział Geodezji GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Wojciech Jeszka Agata Szeliga Arkadiusz Dzadz Plan prezentacji: Kamienie milowe na drodze do powstania BIIP;

Bardziej szczegółowo

Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej

Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej Anna Styszyńska, Karolina Krośnicka, Justyna Martyniuk-Pęczek Katedra Urbanistyki

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB 6 października 2011 r. Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez pana Zbigniewa Dzierżewicza, z wyjątkiem tematyki dotyczącej grupy 10, przekazanej przez pana Andrzeja Myśliwca. TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk IMG PAN, Kraków, ul. Reymonta 27, 000326368,

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin zajęć. wykłady. Obowiązkowe ZAL Przyrodnicze postawy gospodarowania E przestrzenią

Wymiar godzin zajęć. wykłady. Obowiązkowe ZAL Przyrodnicze postawy gospodarowania E przestrzenią Kierunek studiów: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Załącznik nr do Uchwały Nr /07 Rady WIŚiG z dnia.07.07 r. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod formy studiów i poziomu kształcenia: SI Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dr inż. Marek Komoniewski Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Produkcji Treści merytoryczne dotyczące opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE

PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE WYDZIAŁU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Pracownicy naukowi Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dysponują

Bardziej szczegółowo

W prowadzonych pracach Instytut współpracuje z naukowymi organizacjami międzynarodowymi, w tym:

W prowadzonych pracach Instytut współpracuje z naukowymi organizacjami międzynarodowymi, w tym: STRONA GŁÓWNA ORGANIZACJA ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ Działalność Instytutu Techniki Budowlanej obejmuje: badania naukowe i prace rozwojowe dla potrzeb budownictwa dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/d/05/2017 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Wydział Architektury architektura (architecture)

Bardziej szczegółowo

Przegląd modułów systemu POL-on

Przegląd modułów systemu POL-on Przegląd modułów systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Budownictwo studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Budownictwo studia I stopnia Załącznik 1 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Inżynierii Lądowej PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Budownictwo studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów

Bardziej szczegółowo

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2.

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2. Studia I o stacjonarne i niestacjonarne Budownictwo Dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL 1 5. Projekt konstrukcyjny wybranych elementów żelbetowych w wielokondygnacyjnym budynku usługowym o układzie szkieletowym

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP Projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej SPECJALNOŚCI

Dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP Projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej SPECJALNOŚCI Dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP Projektowanie własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej SPECJALNOŚCI OFEROWANE W PLANIE STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA STACJONARNE 1. STOPNIA Minimalna

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Ochrona środowiska studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Ochrona środowiska studia I stopnia Załącznik 5 do uchwały nr 34/d/05/2012 Wydział Inżynierii Środowiska PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Ochrona środowiska studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 05/0 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 18 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA DR HAB. INŻ. ROMAN KACZYŃSKI, PROF. NZW. PROREKTOR DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMIOTÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDONICTO 1.2 Studia I Stopnia inżynierskie 1.2.1. Studia stacjonarne Budownictwo wodne i morskie Drogi szynowe Geotechnika onstrukcje betonowe Modelowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pracownia GIS i Projektów Rewitalizacji,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZMIAN MODELU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZAKRESIE GEOINFORMATYKI NA PRZYKŁADZIE STUDIUM PODYPLOMOWEGO GIS W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZMIAN MODELU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZAKRESIE GEOINFORMATYKI NA PRZYKŁADZIE STUDIUM PODYPLOMOWEGO GIS W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZMIAN MODELU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZAKRESIE GEOINFORMATYKI NA PRZYKŁADZIE STUDIUM PODYPLOMOWEGO GIS W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Helena Klaudia Szczepanik Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne) P W S Z w K o n i n i e Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Środowiska PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia

Bardziej szczegółowo

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Na tej specjalności studenci poznają metody i programy komputerowe pozwalające na rozwiązywania problemów w zakresie organizacji ruchu,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym

Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym Dr inż. Waldemar PASZKOWSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Zabrze, 17 luty 2011r. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Gdańsk, 8.05.2012 Tradycja Wydziału Architektury sięga początku XX w. a więc momentu powstania pierwszej w Gdańsku uczelni technicznej. Z chwilą utworzenia w

Bardziej szczegółowo

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek Ochrona Środowiska Kierunek zamawiany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studia inżynierskie I stopnia trwają: - stacjonarne (dzienne) 3,5 roku - niestacjonarne (zaoczne) 4 lata Studia

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Patronat honorowy: mgr inż. Paweł Zawartka mgr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum:

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum: Strategiczny projekt badawczy Finansowany przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Temat projektu Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków Zadanie Badawcze numer 3: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Instytucie

Podstawowe informacje o Instytucie Podstawowe informacje o Instytucie Marek KAPROŃ Warszawa, sierpień 2009 r. Powołanie ITB w 1945 r. - zadania Cele dekret powołuj ujący ITB Cele i zakres działania ania Zarządzenie Ministra Podstawowy cel

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych Seminarium Nowoczesne Materiały i Technologie dla elektroenergetyki Kraków, 26 września 2014r. Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Pełna nazwa laboratorium: LAB5 Jednostka zarządzająca: Kierownik laboratorium: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej

Bardziej szczegółowo

Priorytety polityki miejskiej. kujawsko-pomorskiego

Priorytety polityki miejskiej. kujawsko-pomorskiego Priorytety polityki miejskiej Samorządu województwa kujawsko-pomorskiego Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Wydział Strategii i Planowania Regionalnego Polityka spójności i miasta: miejski

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRUM - CETRANS Bartosik M.: Centrum Transportu Szynowego CTS CETRANS Politechniki Łódzkiej. Misja, cele i zadania. Nauka, technika i edukacja. POLSKIE KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego ALBERT MALINGER INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Warszawa 28.11.2012 ETAPY realizacji:

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej

Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej Dr inż. Adam Mroziński www.amrozinski.utp.edu.pl e-mail: adammroz@utp.edu.pl www.oze.utp.edu.pl Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej PLAN PREZENTACJI 1.Działania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej

Bardziej szczegółowo

Działalność Instytutu

Działalność Instytutu Działalność Instytutu Działalność Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych jest związana głównie z badaniami eksperymentalnymi materiałów budowlanych i elementów konstrukcji (często w skali naturalnej),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 54/PP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2017 roku REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ 1

Bardziej szczegółowo

kwota netto szkolenia

kwota netto szkolenia lp. obszar szkolenia ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce kwota netto szkolenia stawka VAT kwota brutto szkolenia ArcGIS - podstawy, efektywne wykorzystanie narzędzi GIS, wykonywanie analiz,

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu Otwarte seminaria 2015 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu dr inż. arch. Justyna Gorgoń Zespół GIS Katowice, 26 lutego 2015 www.ietu.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 2) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI Warszawa 30.09.2011 Regionalna agencja energetyczna ( geneza ) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówi, że prowadzi on politykę

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres Adresat Rb-WSa jednostki sprawozdawczej roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WODA, PRZESTRZEŃ, ŚRODOWISKO STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WIEDZA, UNIEJĘTNOŚCI, PRAKTYKA Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do kierowniczej lub samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Na co można uzyskać pomoc w ramach programu PL04? Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: termomodernizację

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana różnych grup przedsiębiorców oraz osób indywidualnych.

Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana różnych grup przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. Prezentujemy szczegółową ofertę Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, opartą na zapleczu naukowo-laboratoryjnym Politechniki Krakowskiej. Poprzez współpracę z MCBE istnieje możliwość przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo