Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki"

Transkrypt

1 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

2

3 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy Dział Współpracy z Gospodarką Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Bydgoszcz 2012

4

5 Publikacja została wydana w ramach projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu realizowanego przez Dział Współpracy z Gospodarką UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ul. Ks. Kordeckiego 20, Bydgoszcz tel , fax Dział Współpracy z Gospodarką Al. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz tel , 92 85, 94 29, 92 96, fax

6 1

7 SPIS TREŚCI 2 Wstęp... Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska... Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt... Wydział Inżynierii Mechanicznej... Wydział Rolnictwa i Biotechnologii... Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej... Instytut Matematyki i Fizyki... Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki... Wydział Zarządzania

8 3

9 WSTĘP 4 Szanowni Państwo Dział Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy z wielką radością przekazuje w Państwa ręce kolejne, trzecie już wydanie Oferty naukowo-badawczej UTP dla gospodarki, która powstała w ramach projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze opracowanie skierowane jest do podmiotów sfery gospodarczej, które są zainteresowane podjęciem współpracy z jednostkami naszego Uniwersytetu w zakresie realizacji wspólnych projektów, usług badawczych, opinii i ekspertyz. Ostatnie lata działalności UTP to okres dynamicznego rozwoju Uczelni na wielu płaszczyznach. Dzięki otwarciu w 2007 r. Regionalnego Centrum Innowacyjności Uczelnia dysponuje nowoczesnym kompleksem informacyjno - szkoleniowym pełniącym funkcję ośrodka pośredniczącego między sferą badawczą a przedsiębiorstwami. Dodatkowo wdrażany obecnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego projekt Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności zmierza do utworzenia sieci współpracujących wzajemnie laboratoriów badawczych o profilu technicznym, rolniczym i przyrodniczym. Laboratoria te wzmocnią możliwości naukowo - badawcze Wydziałów zwiększając jednocześnie ogólna liczbę laboratoriów w tym akredytowanych. To właśnie m. in. dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy europejskich możliwe jest sukcesywne wzmacnianie potencjału naukowego naszego Uniwersytetu. Równocześnie prowadzone są zaawansowane działania mające na celu poszerzenie współpracy UTP z otoczeniem gospodarczym. Przykładem tego są organizowanie cyklicznie Wystawy Innowacji Patentów WIPRO, w ramach których naukowcy mogą zaprezentować tematy badawcze o potencjale rynkowym i opatentowane rozwiązania o charakterze aplikacyjnym a przedsiębiorcy mogą przedstawić wdrożone rozwiązania badawcze i zaprezentować dobre praktyki współpracy z nauką. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska gospodarczego uruchomiono również portal Nauka i Gospodarka Katalog Ofert Współpracy (http://www.wspolpraca.utp.edu.pl/), którego celem jest zacieśnianie współpracy między nauką a przemysłem poprzez pozyskiwanie informacji koniecznych do ukierunkowania badań prowadzonych na Uczelni oraz promocję dorobku naukowego. Oferty współpracy mogą być zamieszczane i przeszukiwane w portalu zarówno przez pracowników naukowych jak i przedsiębiorców. Dodatkowo Katalog Ofert Współpracy umożliwia nawiązanie kontaktu z ekspertem posiadającym doświadczenie w danej dziedzinie. Zachęcając do zapoznania z naszą publikacją, mamy nadzieję że dzięki wieloprofilowości działalności badawczej naszego Uniwersytetu znajdą Państwo odpowiednią dla swoich potrzeb ofertę. Z poważaniem, Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką i Zagranicą prof. dr hab. inż. Marek Bieliński

10 5 WBIIŚ

11 WBIIŚ 6 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Dziekan Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki Prodziekan ds. Nauki dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich dr inż. Elżbieta Piotrkowska dr inż. Magdalena Dobiszewska Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką dr inż. Zbigniew Tokarski Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz tel. + (48 52) , fax + (48 52) Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska UTP jest kontynuatorem naukowej, badawczej i dydaktycznej działalności Wydziału Budownictwa Lądowego powstałego w 1967 roku w Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Od początku powstania Wydział prowadzi nieprzerwanie swoją działalność, notując w tym czasie szereg osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej, kształcąc liczne kadry specjalistów z zakresu budownictwa, inżynierii środowiska oraz architektury dla gospodarki narodowej, a szczególnie dla regionu kujawsko pomorskiego. Obecnie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska prowadzi aktywną działalność naukową w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo, inżynieria środowiska oraz architektura i urbanistyka. Uzupełnieniem działalności Wydziału jest dorobek w zakresie architektury wnętrz. Na WBiIŚ prowadzane są także nowe kierunki studiów i specjalności, dostosowane do zmieniających się potrzeb środowiska gospodarczego, m.in. od roku akademickiego 2011/2012 uruchomiony został nowy kierunek architektura wnętrz. Stale rozszerza się współpraca Wydziału z przemysłem oraz z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Działalność ta prowadzona jest w dwóch kierunkach: teoretycznym oraz praktycznym, uwzględniającym potrzeby regionu i firm. W 1999 roku Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Od tego czasu do chwili obecnej wszczęto na Wydziale 30 przewodów doktorskich, z czego 20 pomyślnie zakończono, pozostałe są w fazie realizacji. W 2011 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska pragnie nadal prowadzić działania intensyfikujące rozwój naukowy pracowników poprzez zwiększenie dynamiki badań naukowych i zwiększenie aktywności we współpracy z przemysłem.

12 7 WBIIŚ KATEDRA ARCHITEKTURY Al. Prof. S. Kaliskiego Bydgoszcz tel. tel. (+48 (+4852) 52) fax (+4852) 52) Kierownik: dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. nadzw. UTP Kierownik: dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. nadzw. UTP Problematyka naukowo-badawcza - metodologia projektowania i metody projektowania jako pole integracji teorii i praktyki, - proces projektowy, jego struktura i możliwości optymalizacyjne, - meta-design jako narzędzie kontroli jakości procesu projektowego, - oddziaływanie architektury historycznej i współczesnej jako synergia wartości kulturowych, - transformacja zdegradowanych struktur przestrzeni metropolii polskich, - tereny nadrzeczne i ich rewaloryzacja w kontekście przekształceń centrum miejskiego, - restrukturyzacja i rehabilitacja struktur mieszkaniowych miejskich, - interdyscyplinarne i transdyscyplinarne implementacje na polu architektury. Oferta Katedry -opracowania studialne i projektowo-badawcze dotyczące optymalizacji architektonicznej technologii obiektowej, -opracowania studialne i projektowo-badawcze dotyczące oddziaływania kulturowego architektury w przestrzeni zurbanizowanej, -opracowania studialne i projektowo-badawcze dotyczące oddziaływania kulturowego architektury w przestrzeni krajobrazu otwartego, -prowadzenie wariantowych opracowań studialnych dotyczących przygotowywania inwestycji, -koordynacja i prowadzenie wielodyscyplinarnego procesu projektowego z wykorzystaniem metod naukowych na rzecz podmiotów prawnych i osób fizycznych, -studia chłonności terenu przygotowanie przedinwestycyjne terenów strategicznych (elementy łączące planowanie przestrzenne przez formułowanie wytycznych do prawa miejscowego z projektowaniem architektonicznym), -konstruowanie programów funkcjonalnych i funkcjonalno-przestrzennych, -opracowywanie strategii dla terenów zurbanizowanych z udziałem zespołu wielodyscyplinarnego (koordynacja lub organizacja całości procesu), -studia energii odnawialnych na potrzeby programów w zakresie gospodarką energią odnawialną na obszarze gminy, powiatu, województwa, -analizy aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, -konsultacje, opinie, recenzje w zakresie urbanistyki aglomeracyjnej, -konsultacje, opinie, recenzje w zakresie urbanistyki miejskiej, -konsultacje, opinie, recenzje w zakresie urbanistyki wiejskiej, -opracowania projektowo-badawcze w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Wybrane opracowania (publikacje) członków Katedry - wybór R.Barełkowski , Recreating the richness of the culture of the past in an interdisciplinary research. Discussions on doctorate program for architect and archaeologist, w S. Hanrot (red.), Considering the implementation of doctoral studies in architecture, materiały konferencyjne, EURAU 2004 European Symposium on Research in Architecture and Urban Design, School of Architecture of Marseilles, ISBN , Marsylia,

13 WBIIŚ , Regarding the architectural context in unique design process, na Międzynarodowa Konferencja, True Urbanism and the Healthy City, 41st International Making Cities Livable Conferences, Carmel, CA, , The restitution the new methodology for architectural interven-tions, w E. Corte-Real, C. A. M. Duarte i F. Carvalho Rodrigues (red.), Pride and Pre-design. The Cultural Heritage and the Science of Design, International Conference Cumulus 2005, Instituto de Artes Visuais, ISBN , Lizbona, , The restitution the proposal and the application of the new methodology of architectural interventions, w Y. Sotamaa (red.), Cumulus Working Papers, 14/05, University of Art and Design Helsinki, ISBN , Helsinki, , Psychoarchaeological and physiographical aspects of urban re-search, w L. Nilsson (red.), Urban Europe in Comparative Perspective, 8th International Conference on Urban History, European Association for Urban History, Stockholm University Department of History, ISBN , Stockholm, , Webbased support for social participation and education in planning procedures, w M. Muylle (red.), Architecture in Computro, materiały konferencyjne, 26th ECAADE International Conference, University College of Antwerpen, College of Design Sciences, The Higher Institute of Architectural Sciences, ISBN , Antwerp, , Control the defined, liberate the undefined, w J. Verbeke i A. Jakimowicz (red.), Communicating (by) Design, materiały konferencyjne, Communicating (by) Design. Research and Practice in Architecture and Design, International Conference, April 2009, Sint-Lucas School of Architecture, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Brussels, Department of Architecture, Chalmers University of Technology, Goteborg, Brussels, Belgium, ISBN , Brussels-Gent-Goteborg, , Design Driven by Discovery, w J. Baek, T. Daniell, J. M. Heredia, B. Jacquet and S. Russell, Architecture and Phenomenology, Proceedings of the 2nd International Conference, June 2009, Kyoto Seika Univer-sity, EFEO Research Center in Kyoto, 158 (także wydawnictwo elektroniczne DVD) , The Integration of Visual and Verbal Thinking Architectural Values Revived, na EURAU th European Symposium on Research in Architecture and Urban Design, Venustas. Architecture / Market / Democracy, June 2010, Faculty of Architecture of the University Federico II of Naples, Naples , Mroczna strona architektury. Prawda w detalach skrywanych, Czasopismo Techniczne. Architektura, 17/2012, z. 17, r A/2012/1, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Detal w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, ISSN ISSN , Kraków , The Edge of the [dis]order, w C. A. Brebbia, S. Hernandez i E. Tiezzi (red.) The Sustainable City VII. Urban Regeneration and Sustainability, 7th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability, 7-9 May 2012, Wessex Institute of Technology, WIT Press, Southampton & Boston, ISBN: , ISSN: X (print), ISSN: (online) , System wartości zabytkowej a ruina, w B. Szmygin (red.), Trwała ruina IV. Problemy utrzymania i adaptacji. Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, ISBN , Lublin-Warszawa , The Edge of the [dis]order, w C. A. Brebbia, S. Hernandez i E. Tiezzi (red.) The Sustainable City VII. Urban Regeneration and Sustainability, 7th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability, 7-9 May 2012, Wessex Institute of Technology, WIT Press, Southampton & Boston, ISBN: , ISSN: X (print), ISSN: (online) R. Łucka Architektura zwiewna Czasopismo techniczne Politechniki Krakowskiej 2011; Znaki na Brdzie Aqua Aero, Architektura Urbanizm Studia, Wydawnictwo Uczelniane WSG Bydgoszcz 2011, Czytanie przestrzeni z Katarzyną Kozyrą w tle Przestrzeń i Forma, Szczecin 2011 K. Barełkowska Architektura pamięci trwanie miejsca, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej 2011, Modele architektoniczne a rozumienie struktury przestrzennej budowli historycznych i współczesnych, Przestrzeń i Forma, Szczecin 2011; Trzebińska Postęp cywilizacji a funkcjonalność przestrzeni publicznej uzależniona od zmieniających się potrzeb użytkowników Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej 2011

14 9 WBIIŚ P.Brzeziński Wieża ciśnień wczoraj i dziś, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej 2011; Late 19th and early 20th century water towers as means to revitalize urban space Madryt 2011 L. Chlasta Metodyka aplikacyjna programu funkcjonalno-użytkowego Przestrzeń i Forma, Szczecin 2011; Supporting the heritage protection of the 20th century post-industrial architecture Madryt 2011 KATEDRA BUDOWNICTWA DROGOWEGO Al. Al. Prof. S. S. Kaliskiego Bydgoszcz tel. tel. (+48 (+4852) 52) , fax Kierownik: Kierownik: prof. prof. dr dr hab. hab. inż. inż. Tomasz Szczuraszek Szczuraszek Problematyka naukowo-badawcza Prace naukowo-badawcze i studialne z zakresu inżynierii ruchu drogowego: bezpieczeństwo ruchu drogowego, matematyczne modelowanie ruchu drogowego, badania ruchu drogowego, prognozowanie ruchu drogowego, przestrzenne analizy ruchu na sieci dróg, geometryczne kształtowanie dróg, ulic, skrzyżowań i węzłów drogowych, planowanie drogowych systemów transportowych, planowanie systemu transportu publicznego, ocena funkcjonowania transportu publicznego, badania materiałów i nawierzchni drogowych, wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie drogowym. Oferta Katedry -prace naukowo-badawcze, studialne, projektowe, ekspertyzy i opinie z zakresu inżynierii ruchu drogowego, -analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego, audyty i raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, studia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, studia transportowe, kompleksowe badania ruchu drogowego, prognozowanie ruchu drogowego, prognozowanie przewozów pasażerskich w transporcie publicznym, koncepcje i projekty infrastruktury drogowej, studia wykonalności przedsięwzięć drogowych, planowanie transportu publicznego, oceny funkcjonowania transportu publicznego, zarządzanie i organizacja ruchu drogowego, sterowanie ruchem drogowym, przestrzenne analizy ruchu na sieci dróg, -wdrażanie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie drogami i ruchem drogowym (WZDR), w tym ewidencja dróg i obiektów mostowych, zarządzanie pasem drogowym, itp., badanie materiałów i nawierzchni drogowych, diagnostyka nawierzchni drogowych, zastosowanie polimerów do poprawy właściwości materiałów drogowych, -zastosowanie popiołów lotnych i włókna celulozowego do mieszanek mineralno-bitumicznych,

15 WBIIŚ 10 wykorzystanie polimerów do uszczelniania podłoża konstrukcji budowlanych i drogowych, wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie drogowym, ocena właściwości fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego: wskaźnik zagęszczenia płytą HMP, VSS, Proctora, stopień zagęszczenia metodą DPL, ocena właściwości fizyko-mechanicznych warstw nawierzchni MMA: skład mieszanki MA (ekstrakcja), odporność na okleinowanie MMA, wskaźnik zagęszczenia MMA, stabilność wg Marshalla, analiza sitowa kruszywa. Aparatura badawcza Aparatura badawcza do pomiaru prędkości i parametrów trajektorii pojazdów Przykłady aparatury badawczej do badań warstw konstrukcyjnych nawierzchni

16 11 WBIIŚ Przykłady aparatury badawczej do badań warstw konstrukcyjnych nawierzchni Osiągnięcia Katedry kilkaset publikacji naukowych oraz referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych konferencjach (m.in. USA, Chiny, Anglia, RFN, Szwecja, RPA, Tajlandia), kilkaset prac naukowo-badawczych, opracowań projektowych, opinii i ekspertyz, skonstruowanie oryginalnej aparatury badawczej do pomiarów cech ruchu drogowego (patent i wzór użytkowy), opracowanie i wdrożenie w kilkunastu miastach w Polsce (np. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Elbląg, Gliwice, Kraków, Gdynia) oraz w zarządach dróg zamiejskich informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie drogami i ruchem drogowym (WZDR), System WZDR został uhonorowany następującymi nagrodami i wyróżnieniami: 0 I nagrodą w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania Usługi Techniczne, za projekt pod nazwą Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego instrumentem nowoczesnego zarządzania kształtujące-

17 WBIIŚ 12 go politykę dobrych praktyk w bezpieczeństwie ruchu drogowego i wprowadzania zmian w infrastrukturze drogowej złożony przez Urząd Miasta Elbląga w dziedzinie transport, za zarządzanie drogami prowadzone w sposób komplementarny, odpowiadający wymogom systemowego traktowania miejskiej infrastruktury drogowej, o nagrodą III go stopnia Wicepremiera Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze 2002 rok, o II gim miejscem w krajowym konkursie na najciekawszy projekt z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej zorganizowanym przez INTEGRAPH 1998 rok, o specjalnym wyróżnieniem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przez Redakcję Polskich Dróg i Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie (Honorowy Patronat Wicepremiera Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury) za wdrożenie Systemu 2002 rok, nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006) za opracowanie monografii: Bezpieczeństwo ruchu miejskiego (WKŁ, 2005), Badanie zagrożeń w ruchu drogowym (PAN, 2005). Przykłady wybranych monografii opracowanych w Katedrze Budownictwa Drogowego

18 13 WBIIŚ KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I FIZYKI BUDOWLI Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 7, Bydgoszcz tel. + (48 52) , fax +(48 52) fax +(48 52) Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Dylla, prof. nadzw. UTP Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Dylla, prof. nadzw. UTP Problematyka naukowo-badawcza Badania nad kompleksową metodą oceny podatności układów materiałowych murów licowych na wykwit pierwotny i wtórny. W ramach tego zagadnienia Katedra dysponuje badawczym stanowiskiem poligonowym do oceny murów licowych. Kształtowanie i eksploatacja przegród budowlanych w budynkach ogrzewanych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki fizykalno-konstrukcyjnej mostków termicznych. -Energooszczędność obiektów budowlanych w kontekście wymagań dyrektyw Unii Europejskiej. -Diagnozowanie degradacji materiałów w przegrodach budowlanych, powstałej w wyniku oddziaływania środowiska zewnętrznego (np. parametrów klimatu zewnętrznego i wewnętrznego, czynników agresywnych środowiska). Zagadnienia rewitalizacji zabudowy śródmiejskiej obejmujące symulacje numeryczne sprzężonych procesów przepływu ciepła i masy w przegrodach budowlanych i węzłach konstrukcyjnych. Zagadnienia termorenowacji obiektów budowlanych obejmujące całokształt problemów wymiany ciepła i wilgoci w przegrodach budowlanych w procesie rekonstrukcji, remontów i sanacji istniejących obiektów. Oferta Katedry Badania laboratoryjne: badania parametrów struktury materiałów budowlanych: porowatość ogólna, gęstość objętościowa, gęstość, rozkład i wielkość porów, badanie przewodności cieplnej materiałów budowlanych, badanie trwałości powłok malarskich i tynków, przygotowanie próbek do oceny zawartości rozpuszczalnych soli mineralnych metodą ASA, badania trwałości materiałów budowlanych: absorpcja wody, mrozoodporność, kapilarność, wnikanie wody do układów murowych, badanie właściwości sorpcyjnych materiałów budowlanych. Badania symulacyjne: analiza przepływu ciepła przez dwu- i trójwymiarowe złącza konstrukcji budowlanych (mostki termiczne), ocena kompatybilności rozwiązań materiałowych murów licowych pod kątem ich podatności na wykwity. Analizy: pomiar i ocena współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych w istniejących obiektach, weryfikacja dokumentacji technicznej w zakresie oceny stanu ochrony cieplnej budynku, opracowywanie charakterystyk i świadectw energetycznych dla wszystkich typów obiektów. Transfer wiedzy:

19 WBIIŚ 14 cykliczne sympozjum pt. Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie - szkolenie zawodowe podnoszące kwalifikacje specjalistyczne inżynierów budownictwa członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, studia podyplomowe pt. Charakterystyka energetyczna budynków i lokali, termomodernizacja uprawniające do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Aparatura naukowo-badawcza Od przy Katedrze funkcjonuje powstała w ramach realizacji II etapu RCI Pracownia Zaawansowanych Badań Materiałów i Procesów Przepływu Ciepła i Masy wchodząca w strukturę Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Stanowisko do oceny struktury materiałów budowlanych, wyposażone w porozymetr rtęciowy do wyznaczania m.in.: całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów, porowatości procentowej, gęstości, własności transportowych, krętości porów, ściśliwości i in. pomiar porów o średnicy od 0, µm Komora klimatyczna ocena właściwości sorpcyjnych i przygotowanie próbek do badań w zadanych warunkach wilgotnościowych TCA 300 DTX do określenia przewodności cieplnej wg norm EN 12664, EN 12667, EN w zakresie λ= 0,01 1,0 W/mK

20 15 WBIIŚ Komora testowa QUV symuluje przyspieszone niszczące działanie promieni słonecznych na różne materiały. Komora spełnia wymagania norm takich jak ISO, ASTM DIN. Komora wyposażona dodatkowe opcje natrysku wodą, kondensacji wody na próbkach Stanowisko do badań odporności murów na zacinający deszcz - komora testowa symuluje warunki odpowiadające sytuacji gwałtownego deszczu z parciem wiatru charakterystycznym dla polskich stref klimatycznych Programy własne i komercyjne do oceny cieplno-wilgotnościowej przegród i mostków termicznych: Programy do analizy numerycznej przepływu ciepła przez złącza budowlane (autorskie programy pracowników, program Kobru 86 v 11) Programy symulacyjne do analizy cieplno-wilgotnościowej przegród w polskich warunkach klimatycznych (WUFI Pro 5, WUFI 2D) Przykładowa analiza zawartości wilgoci w przegrodzie w czasie na podstawie analizy jednowymiarowej

21 WBIIŚ 16 Zawartość wilgoci w przegrodzie na podstawie analizy dwuwymiarowej Kierownik pracowni: dr inż. Maria Wesołowska Osiągnięcia Katedry 1.Udział w panelu dyskusyjnym Ministerstwa Infrastruktury w zakresie dostosowania aktów wykonawczych do Prawa Budowlanego w zakresie implementacji postanowień Dyrektywy EPBD (2002/91/EC w sprawie efektywności energetycznej budynków). 2. Współpraca: Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego Kraków, ul.toruńska 5 Projekt: Wpływ składu zapraw budowlanych na powstawanie wykwitów na klinkierowych murach licowych Zespół realizujący: dr inż. Maria Wesołowska, mgr inż. Anna Kaczmarek W ramach projektu powstały m.in. prace: Compatibility of masonry components from gas permeability tests prezentowane na 8 International Masonry Conference Innovative Solutions for Sustainable Masonry Construction organizowanej w Dreźnie w 2010 przez International Masonry Society. Mortar as a condition factor for susceptibility of presentday face walls to ef-florescence prezentowane na międzynarodowym, cyklicznym, panelu eksperckim Europen Lime Association Roundtable Science Industry Durability & Masonry Behavior of Mortars containing Lime. Rozprawa doktorska mgr inż. Anny Kaczmarek: Destrukcja ceramicznych murów licowych w obiektach małej architektury, obroniona w 2011 roku. Wywórnia Materiałów Budowlanych Tele-Strop-System G. Radzikowski Barcin Wieś 71, Barcin Projekt: Energooszczędne rozwiązanie stropu typu TERIVA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher Badawczy. Zespół realizujący: dr inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski W ramach projektu powstały m.in. karty stropów, niezbędne do wymaganej charakterystyki energetycznej przegród i budynków. W drugim etapie tej współpracy realizowane będą badania mające na celu uzyskanie innowacyjnych, energooszczędnych, rozwiązań stropów gęsto żebrowych. 3. Opracowania na zlecenia podmiotów zewnętrznych: Ekspertyza techniczna dotycząca jakości cieplnej zewnętrznych przegród kościoła p.w. Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy, Przystosowanie systemowych rozwiązań przegród obiektów handlowych TESCO do nowych wymagań ochrony cieplnej, zgodnie z WT Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zmiana z dnia ,

22 17 WBIIŚ Przystosowanie systemowych rozwiązań przegród obiektów handlowych KAUFLAND do nowych wymagań ochrony cieplnej, zgodnie z WT Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zmiana z dnia , Ocena stanu ochrony cieplnej wraz z ustaleniem aktualnego wskaźnika zapotrzebowania na ciepło budynku szkoły zakładowej przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy (Bydgoski Park Przemysłowy), Opinia o innowacyjności Technologia energooszczędna typu EKOBUD. Problematyka naukowo-badawcza Główne kierunki działalności naukowo badawczej: Systemy Informacji Przestrzennej (GIS), automatyzacja pomiarów geodezyjnych, geodezja satelitarna i nawigacja GPS, ocena klimatu akustycznego obszarów miejskich, ekonomika budownictwa, gospodarka przestrzenna, wycena nieruchomości. KATEDRA GEOMATYKI, GEODEZJI I GOSPODARKI I PRZESTRZENNEJ Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 7, Bydgoszcz tel./fax + (48 52) Kierownik: Kierownik: - - dr dr hab. inż. Janusz Janusz Kwiecień, Kwiecień, prof. nadzw. UTP prof. nadzw. UTP Prace badawcze realizowane w ostatnim okresie obejmują: opracowywanie nowych geodezyjnych technologii pomiarowych umożliwiających automatyczną rejestrację wyników pomiarów (np. techniki laserowe, satelitarne), a następnie wprowadzenie ich do systemu informacji przestrzennej (GIS), zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w zarządzaniu zasobami przestrzeni; prace te dotyczą budowy komputerowych systemów wspomagających zarządzanie zasobami na poziomie miasta, gminy, regionu i kraju (geoportale WEB), opracowywanie wydajnych technologii zarządzania danymi GIS w oparciu o środowisko relacyjnych i obiektowych baz danych, prace badawczo-wdrożeniowe i projektowe w zakresie zastosowania technologii GIS (systemy bezpieczeństwa 112, mapy akustyczne). Oferta Katedry Systemy Informacji Przestrzennej w zarządzaniu zasobami przestrzeni: o tworzenie baz danych GIS w oparciu o obowiązujące normy i standardy (ISO, OGC, INSPIRE), o budowa komputerowych systemów GIS wspomagających zarządzanie na poziomie miasta, gminy i regionu, o tworzenie przeglądarek do analiz i edytowania danych GIS w oparciu o internet/intranet, o tworzenie autorskich aplikacji w postaci interfejsów w środowisku CAD (MicroStation) i Windows 98/ NT/2000/XP dla wprowadzania i kontroli informacji w bazach danych (MS SQL Serwer, MS Access, Oracle, InterBase, FireBird). Oferowane produkty w pełni odpowiadają standardom światowym w dziedzinie GIS, przez co zapewniona jest pełna kompatybilność w zakresie funkcjonowania oraz importu/eksportu danych z produktami takich

23 WBIIŚ 18 firm jak: ESRI, Intergraph, MapInfo, Autodesk, Bentley. Są to produkty naszego autorstwa, czyli w pełni nad nimi panujemy w sensie merytorycznym (możemy łatwo tworzyć specjalizowane wersje dopasowane do indywidualnych potrzeb danego użytkownika), jak i cenowym (jesteśmy uniezależnieni od wysokich opłat licencyjnych), znacznie bardziej wydajne od rozwiązań konkurencyjnych i bardzo przyjazne dla użytkownika (user friendly). Pozyskiwanie danych przestrzennych: o monitoring geodezyjny, o monitoring satelitarny (GPS, teledetekcja), o nawigacja satelitarna. Prace badawczo-wdrożeniowe, projektowe i ekspertyzy dotyczące: o budowy zintegrowanych Systemów Wspomagania Dowodzenia (SWD) dla ratownictwa,(np. Wydział Kryzysowy UM w Bydgoszczy, Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy), o budowy systemów do zarządzania flotą pojazdów z wykorzystaniem technologii DGPS, (np. Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, Straż Miejska w Bydgoszczy) o budowa map akustycznych dla aglomeracji miejskich w oparciu o GIS i program Cadna/A (np. Bydgoszcz). Badania, ekspertyzy, analizy, opinie naukowo-techniczne, doradztwo w zakresie: o ekonomiki budownictwa, o gospodarki przestrzennej, o wyceny nieruchomości, o analizy przestrzenne w oparciu o bazy danych GIS. Oferta współpracy Katedry Geomatyki, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej skierowana jest do: Podmiotów administracji publicznej i gospodarczej, takich jak: o wydziały urzędów administracji lokalnej i regionalnej (miast, gmin, powiatów i województwa) pracownie urbanistyczne, planistyczne, geodezyjne, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego itp., o zakłady utrzymania infrastruktury technicznej wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, drogowej, cieplnej i energetycznej, o służby porządkowe i ratownicze, Przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, takich jak: przedsiębiorstwa geodezyjne i informatyczne oraz firmy drogowe i budowlane. Zakres współpracy dotyczyć może: transfer innowacji i nowoczesnych technologii w zakresie geoinformacji (GIS-u) poprzez wymianę doświadczeń i staże pracownicze, udział we wspólnych projektach, transfer wyników badawczych do praktyki, poszukiwanie nowej technologii (produktu), organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie: o podstaw systemów informacji geograficznej, o zastosowania systemów GIS w działalności jednostek administracji publicznej i gospodarczej (planowanie regionalne, zarządzanie infrastrukturą itp.), o tworzenia i przetwarzania baz danych, wycen nieruchomości. Aparatura naukowo-badawcza Stacja referencyjna z oprogramowaniem GBSS, Różne typy odbiorników nawigacyjnych: o 12-kanałowy Ashtech, o 8-kanałowy Ashtech,

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira 5 zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira woda w mieście 5 zrównoważony rozwój zastosowania Woda w mieście Seria wydawnicza: Zrównoważony Rozwój Zastosowania Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo