Suma godz. Liczba godzin Ćwiczenia aud. wyk. proj. lab. P/O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suma godz. Liczba godzin Ćwiczenia aud. wyk. proj. lab. P/O"

Transkrypt

1 PLAN STUDIÓW Obowiązuje od roku ak. 20/208 Kierunek: Inżynieria Środowiska Studia: stacjonarne II stopnia Data utworzenia: Liczba godzin Ćwiczenia ć ć Rok II ć Język obcy lub elektyw w języku angielskim O/W Alternatywne źródła energii K/O Chemia środowiska P/O E 4 Geotechnika środowiskowa K/O E 5 Inżynieria ochrony powietrza K/O E Niezawodność i 6 bezpieczeństwo systemów inżynierskich P/O Przedmioty fakultatywne (4) K/W wg planu specjalizacji 8 Przedmioty specjalizacyjne (5) K/S Statystyka P/O E 0 Wodociągi i kanalizacje K/O E 4 Zbiorniki retencyjne K/O E 4 HES: Ekonomika w inżynierii 2 środowiska P/O E Monitoring środowiska K/O E 2 4 Planowanie przestrzenne P/O Renaturyzacja rzek K/O E 6 Składowiska odpadów K/O Technologia i organizacja robót instalacyjnych K/O HES: Zarządzanie 8 środowiskiem P/O Ocena zagrożeń 9 powodziowych K/O E 4 HES: Zarządzanie własnością 20 intelektualną O/O Seminarium dyplomowe K/W Praca dyplomowa K/W Suma godzin i ECTS 920 ## ## 255 ## Rok I sem. sem. 2 sem. Liczba ECTS/Egz. Liczba przedmiotów w semestrze: Liczba egzaminów w semestrze: Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału z dn r. : O/O O/W P/O K/O K/S K/W Ogólny obowiązkowy Ogólny do wyboru Podstawowy obowiązkowy Kierunkowy obowiązkowy Kierunkowy specjalizacyjny Kierunkowy do wyboru

2 Specjalność A- INŻYNIERIA SANITARNA ć ć ć w semestrze i -po przedmiocie; w semestrze 2 - przedmioty Techniki oceny stanu środowiska K/S Projektowanie systemów wodociągowych K/S Projektowanie systemów kanalizacyjnych K/S Wewnętrzne instalacje sanitarne K/S Techniki membranowe w oczyszczaniu 5 wody i ścieków K/S Renowacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych K/W Unieszkodliwianie osadów K/W Uzdatnianie wody do celów basenowych i specjalnych K/W Projektowanie oczyszczalni ścieków K/W Oczyszczanie ścieków przemysłowych K/W Modelowanie systemów wodociągowych i 6 kanalizacyjnych K/W Energochłonność i odzysk energii w technologii wody i ścieków K/W Eksploatacja systemów wodociągowych i 8 kanalizacyjnych K/W

3 Specjalność A2- INŻYNIERIA WODNA ć ć ć w semestrze i -po przedmiocie; w semestrze 2 - przedmioty Hydrologia dynamiczna K/S Modelowanie zlewni zurbanizowanej K/S Modelowanie przepływu wielkich wód K/S Modelowanie zasobów wodnych K/S Współczesne problemy gospodarki wodnej K/S Budowle wodne w środowisku K/W Ocena stanu ekologicznego cieków K/W Urządzenia pomiarowo-kontrolne w inżynierii wodnej K/W Dynamika koryt rzecznych K/W Zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery K/W Teledetekcja w hydrologii K/W Zmiany klimatu i ich konsekwencje w środowisku K/W Prawo wodne i administracja wodna K/W Modern approaches to water 9 management in Europe K/W

4 Specjalność A- Geoinżynieria Środowiska ć ć ć w semestrze i -po przedmiocie; w semestrze 2 - przedmioty Elementy geotechniki regionalnej K/S Wykorzystanie gruntów K/S Ziemne konstrukcje hydrotechniczne K/S Modelowanie przepływu wód 4 podziemnych-lub-podstawy hydrogeologii K/S Przygotowanie i odbiór przedsięwzięć 5 inwestycyjnych K/S Metody komputerowe w geotechnice K/W Projektowanie geotechniczne w inżynierii 2 środowiska K/W Dokumentowanie badań geologicznych i geotechnicznych K/W Elementy inżynierii krajobrazu K/W Geosyntetyki w konstrukcjach K/W Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne w 6 geoinżynierii K/W Eksploatacja i monitoring budowli ziemnych K/W Odbiorniki wód opadowych i drenażowych K/W

5 Specjalność A4- Ekoinżynieria ć ć ć w semestrze i -po przedmiocie; w semestrze 2 - przedmioty Transfer zanieczyszczeń w środowisku glebowym K/S Zagospodarowanie ścieków i odpadów K/S Wykorzystanie fitotechnologii w inżynierii środowiska K/S Rewitalizacja obszarów zdegradowanych K/S Ocena oddziaływania na środowisko K/S Techniki pomiarowe w monitoringu środowiska K/W Zastosowanie materiałów reaktywnych w 2 inżynierii środowiska K/W Rekultywacja małych zbiorników wodnych K/W Techniki prognostyczne w inżynierii i 4 ochronie środowiska K/W Renaturyzacja torfowisk i mokradeł K/W Melioracje w obszarach chronionych K/W Techniki ochrony gleb K/W