POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA DR HAB. INŻ. ROMAN KACZYŃSKI, PROF. NZW. PROREKTOR DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego

2 Szkolnictwo wyższe stanowi jedną z najważniejszych sił rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego w kraju. Polsce potrzebne są prężne, zintegrowane ośrodki akademickie zapewniające wysoką jakość kształcenia na poziomie wyższym, sprzyjające tworzeniu gospodarki dynamicznej, konkurencyjnej, opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego wzrostu i rozwoju.

3 Politechnika Białostocka w latach zamierza zrealizować 3 duże projekty ukierunkowane na edukację, dydaktykę, realizację badań oraz promowanie zastosowań i wdrażanie rozwiązań proekologicznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii: INNO EKO TECH PO Infrastruktura i Środowisko Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii RPO Województwa Podlaskiego Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Politechniki Białostockiej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii RPO Województwa Podlaskiego Ich łączna wartość przekracza 122,73 mln PLN

4 INNO EKO TECH Innowacyjne centrum dydaktyczno badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej

5 Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Największy projekt przyjęty do realizacji w trybie konkursowym (90,9 mln PLN)

6 Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie ,91 PLN z czego ,53PLN (ok.98%) stanowić będzie dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

7 CELE PROJEKTU budowa i wyposażenie nowoczesnego Centrum dydaktyczno badawczego alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań i technologii w powyższym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosztów technologii wytwarzania energii z tych źródeł, tworzeniu nowych kierunków kształcenia (biotechnologia WBiIŚ, ekoenergetyka WBiIŚ,WE,WM)

8 W wyniku realizacji projektu: powstanie36 nowoczesnych laboratoriów i pracowni dydaktycznych, powstanie 673 stanowisk badawczych, wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę badawczą, która pozwoli także na uatrakcyjnienie i unowocześnienie procesu dydaktycznego

9 BADANIE SKUTECZNOŚCI AKTYWNYCH I PASYWNYCH METOD POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INFRASTRUKTURY Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Projekt zakwalifikowany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

10 maksymalne całkowite koszty projektu to PLN* (w tym udział własny Politechniki Białostockiej PLN - 19,2 % wydatków kwalifikowalnych projektu)

11 Realizacja projektu ma na celu opracowanie kompleksowych analiz związanych z efektywnością energetyczną obiektów i instalacji, zastosowaniem energii ze źródeł odnawialnych, produkcji biogazu i biopaliwa. W wyniku realizacji projektu będzie możliwe zaprezentowanie technologicznych i organizacyjnych rozwiązań z zakresu OZE, które będą dopasowane do wymagań regionalnych, i których zastosowanie przyniesie największe korzyści, zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne. Wyniki prac badawczych będą służyć wdrażaniu zaawansowanych technologii do gospodarki celem zapewnienia efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i spełniania rygorystycznych wymogów środowiskowych, czy dalszego rozwoju i stosowania tych technologii.

12 Cele projektu: rozwój potencjału innowacyjnego Politechniki Białostockiej, rozwój naukowy kadry, wsparcie regionalnego sektora B+R, podniesienie standardu infrastruktury naukowo-badawczej, stworzenie obiektów wzorcowych o wysokiej efektywności energetycznej, kreowanie postępu technologicznego w zakresie technologii i rozwiązań prośrodowiskowych poprawa struktury realizowanych badań w województwie podlaskim

13 Projekt zakłada realizację 4 Etapów badań: ETAP 1. Badania nad efektywnością energetyczną wybranego budynku usytuowanego na terenie kampusu PB i wyposażonego w hybrydowy system małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej

14 ETAP II Budowa i badanie efektywności małego budynku laboratoryjno-badawczego energii odnawialnych wyposażonego w nowoczesne technologie

15 ETAP III Optymalizacja wytwarzania biogazu rolniczego z różnych komponentów roślinnych i odpadów organicznych z hodowli zwierząt (w oparciu o laboratorium zamiejscowe PB zlokalizowane w gospodarstwie rolnym w miejscowości Hryniewicze Duże, gm. Bielsk Podlaski)

16 ETAP IV Badanie właściwości oleju jako paliwa samoistnego lub biokomponentu w silnikach wysokoprężnych (w oparciu o laboratoria zamiejscowe PB zlokalizowane w gospodarstwie rolnym w miejscowości Bodaki, gm. Boćki)

17 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INFRASTRUKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Projekt zakwalifikowany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

18 całkowite koszty projektu to PLN (w tym udział własny Politechniki Białostockiej PLN ) Projekt obejmuje kombinację działań umożliwiających stosowanie odnawialnych źródeł energii z działaniami na rzecz poprawy efektywności energetycznej

19 Cele projektu: Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego zmniejszenie energochłonności obiektów uczelnianych, poprawa systemu zarządzania energią na Politechnice Białostockiej, zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów, oszczędność energii, poprawa komfortu użytkowników budynków, dywersyfikacja źródeł energii w kierunku źródeł odnawialnych, weryfikacja specyfiki funkcjonowania energooszczędnych technologii w warunkach środowiskowych województwa podlaskiego

20 Projekt zakłada realizację 3 Etapów badań: ETAP 1. Zwiększenie efektywności energetycznej wybranego budynku na terenie kampusu Politechniki Białostockiej i wyposażenie go w odnawialne źródła energii w postaci hybrydowego systemu małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej

21 ETAP II. Termomodernizacja budynku WBiIŚ oraz modernizacja systemu wentylacyjnego

22 ETAP III.Budowa dwóch identycznych układów kolektorów słonecznych połączonych równolegle na budynku wielokondygnacyjnym znajdującym się na terenie kampusu Uczelni

23 Dziękuję za uwagę

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach

Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach Biurowiec niskoenergetyczny i pasywny w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Budynki pasywne wykazują zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

w budownictwie niskoenergetycznym

w budownictwie niskoenergetycznym jacek zimny Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym polska geotermalna asocjacja akademia górniczo-hutnicza wydawnictwa naukowo-techniczne Seria wydawnicza PROBLEMY EKOENERGETYKI I

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Departament Rybołówstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROJEKT Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Bardziej szczegółowo

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Let s realize your ideas Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Wrocław, 17 lutego 2015 r. Doświadczenie WETTIN Doradcy WETTIN specjalizują się w dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo