Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium"

Transkrypt

1 Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium Organizacja laboratorium Podział na grupy Podczas laboratorium będziecie pracowali w grupach 4-5 osobowych nad wspólną realizacją tych samych zadań, na wzór grupy testerów zatrudnionych w rzeczywistym projekcie. Zakres zadań zostanie wskazany przez prowadzącego. Podział na projekty Aby liczba osób zaangażowanych w całym projekcie lepiej odpowiadała wielkości projektu, dwa zespoły (złożone z 2-3 grup każdy) będą realizowały równolegle dwa takie same projekty. Zakres projektu zostanie wskazany przez prowadzącego. Aplikacja ICM Informacje wstępne ICM to aplikacja webowa, która służy zgłaszaniu przypadków awarii technicznych na osiedlu mieszkaniowym. Ma umożliwiać zgłaszanie incydentów przez Użytkowników systemu, zarządzanie zgłoszeniami incydentów przez Administratorów oraz obsługę zgłoszeń incydentów przez Pracowników technicznych w sposób zapewniający sprawną i możliwą do weryfikacji naprawę awarii. Dokumentacja Dokumentacja aplikacji ICM znajduje się na stronie projektu w serwisie GitHub: https://github.com/kolorobot/spring-mvc-icm-demo/wiki Aplikacja ICM należy pobrać z lokalizacji podanej na stronie Kroki, które należy wykonać w celu uruchomienia aplikacji, są podane w dokumentacji: https://github.com/kolorobot/spring-mvc-icm-demo/wiki/uruchomienie-aplikacji 1

2 Przypadki testowe Definicja Przypadek testowy to zbiór warunków wstępnych, danych wejściowych i oczekiwanych rezultatów opracowany dla określonych warunków testowych w celu przeprowadzenia ich weryfikacji. Spisanie przypadków testowych umożliwia wielokrotne wykonanie tych samych ścieżek testowych, bezpośrednie porównanie wyników pomiędzy sesjami testowymi, mierzenie pokrycia testami, ocenę poprawy stanu testowanego oprogramowania itd. Proste narzędzia W najprostszej postaci przypadek testowy przyjmuje często formę dokumentu spisanego w arkuszu kalkulacyjnym: Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Google Sheets, Collabedit itp. Zaletą tego rozwiązania jest łatwa dostępność narzędzi i proste możliwości zarządzania przypadkami. Wadą jest brak zaawansowanych możliwości zarządzania przypadkami: ich przypisaniem i wykonaniem, sesjami testowymi, raportowaniem wyników itd. Zadanie: Opracowanie przypadków testowych Na podstawie polecenia prowadzącego oraz dokumentacji aplikacji ICM napisz przypadki testowe przy użyciu narzędzia Google Sheets stosując przygotowany szablon. Aplikacje webowe Przeglądarki internetowe Współczesne przeglądarki internetowe to potężne narzędzia, których funkcjonalności wykraczają dalece poza wyświetlanie stron. Do najbardziej popularnych przeglądarek internetowych należą (w nawiasach podany udział w światowym rynku, dane za grudzień 2014 wg W3Counter): 2

3 Google Chrome (42,5%) Internet Explorer (17,6%) Mozilla Firefox (15,6%) Safari (14,6%) Opera (3,2%) Inne (6,5%) Analiza źródła strony Podejrzenie kodu HTML stanowiącego źródło strony internetowej: Chrome i Firefox: Ctrl+U Podgląd zawartości ciasteczek (cookies) Podejrzenie zawartości ciasteczek: Chrome: wpisz w pole adresu chrome://settings/cookies Firefox: Narzędzia Opcje Prywatność usunąć pojedyncze ciasteczka Pamięć podręczna (cache) Usunięcie zawartości pamięci podręcznej: Chrome i Firefox: Ctrl+Shift+Delete Tryb prywatny/incognito Nowe okno otwarte bez zawartości i zapisywania pamięci podręcznej. Chrome nowe okno incognito: Ctrl+Shift+N Firefox nowe okno prywatne: Ctrl+Shift+P 3

4 Narzędzia dla programistów Wbudowane we wszystkie najbardziej popularne przeglądarki (Chrome, Internet Explorer, Firefox) Dodatki Programy wspierające wytwarzanie i testowanie aplikacji webowych, dostępne do zainstalowania w przeglądarkach, na przykład: Firefox: Firebug https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/firebug/ Zrzuty ekranów Jeden zrzut ekranu może powiedzieć więcej niż tysiąc zapisanych słów. Zrzuty ekranów bardzo ułatwiają analizę zgłaszanych problemów. Dlatego podczas testowania aplikacji webowych wykonywanie zrzutów ekranu jest niezbędne. Na zrzucie ekranu można dodawać opisy, oznaczać fragmenty. To wszystko można wykonać przy pomocy prostych lub dedykowanych narzędzi. Print Screen Klawisz PrtSc umożliwia skopiowanie do schowka widoku elementów na ekranie. Skopiowanie do schowka całego widoku ekranu: PrtSc Skopiowanie do schowka widoku bieżącego okna: Alt+PrtSc W celu przeprowadzenia niezbędnej edycji skopiowany widok można wkleić do dowolnego programu graficznego, np. Paint. Dodatki do przeglądarek Do ściągnięcia dostępne są wręcz setki dodatków do przeglądarek, ułatwiających wykonywanie zrzutów ekranu. Wystarczy wybrać, sprawdzić i używać. 4

5 Greenshot Jedną z aplikacji dedykowanych do ułatwienia wykonywania zrzutów ekranu jest Greenshot. Można ją pobrać ze strony: Log testów Definicja Log testów to chronologiczny zapis istotnych szczegółów na temat wykonania testów. Informacje te mogą być zbierane w postaci odręcznych notatek lub zapisów w plikach tekstowych (Microsoft Word, Notepad++), ale istnieją też dedykowane narzędzia, które wspierają ten proces. Nawet podczas wykonywania testów według udokumentowanych przypadków testowych należy prowadzić notatki na temat wykonywanych czynności. Nie wszystkie informacje są zawarte w treści przypadków, a czasem drobne szczegóły, na przykład dotyczące kontekstu, mogą nabrać nieoczekiwanego znaczenia. Dlatego należy zapisywać wszystkie problemy, odkrycia, wnioski, spostrzeżenia. Prowadzenie bieżących notatek jest szczególnie ważne podczas testów eksploracyjnych, które nie podążają za spisaną wcześniej ścieżką testową. Wykonane kroki mogą być niemożliwe do odtworzenia, o ile nie zostaną utrwalone w postaci notatek. Szybkie notatki Aplikacją ułatwiającą wykonywanie szybkich notatek jest Rapid Reporter. Można ją pobrać wraz z instrukcją użytkownika ze strony: Zadanie: Testy eksploracyjne Zapoznaj się z sekcją Basic Usage instrukcji aplikacji Rapid Reporter. Uruchom testowaną aplikację ICM i przeprowadź jej test eksploracyjny, wykonując notatki przy pomocy aplikacji Rapid Reporter lub innego wybranego narzędzia. Zadanie: Testowanie skryptowe Wykonaj testy w oparciu o przypadki testowe udokumentowane w Google Sheets. Nie wahaj się poprawić treści przypadków w oparciu o doświadczenia zebrane podczas testu eksploracyjnego (możesz do tego wykorzystać wykonane notatki). 5

6 Zarządzanie testami Narzędzia Efektywne zarządzanie testami to nie tylko przechowywanie treści przypadków testowych. Bardziej zaawansowane działania obejmują: tworzenie zestawów testów (test suite), rejestrowanie wielu przebiegów testów (test run), analizę wyników testów i raportowanie, przypisywanie wykonania testów poszczególnym osobom, śledzenie powiązań testów np. z wymaganiami itp. To wszystko wymaga zastosowania dedykowanych narzędzi do zarządzania testami. Przykładem takiego narzędzia jest aplikacja webowa TestLink. Jest to oprogramowanie o otwartych źródłach, które można używać za darmo (jest dostępne na licencji GPL). Na rynku jest dostępnych również wiele komercyjnych narzędzi, wśród nich TestRail firmy Gurock Software. TestRail Oprogramowanie TestRail to aplikacja webowa, którą można zainstalować na własnym serwerze (SaaP) lub korzystać z instalacji online na serwerach producenta (SaaS). Na potrzeby laboratorium będziemy wykorzystywali instancję w chmurze znajdującą się pod adresem: https://wsblab.testrail.net Dla każdego studenta utworzone zostało konto o loginie gdzie XX to numer przyznany przez prowadzącego. Hasło do konta zostanie podane przez prowadzącego. Dane konta Po pierwszym logowaniu proszę wybrać ustawienia konta klikając na nazwę użytkownika w prawym górnym rogu i wybierając My Settings, a następnie zmienić nazwę użytkownika Full Name na swoje imię i nazwisko. 6

7 Migracja pomiędzy narzędziami W trakcie rozwoju projektu informatycznego czasami zachodzi konieczność przeniesienia pracy do nowego narzędzia. Migracja danych może stanowić duże wyzwanie i być kosztowna, ale często rekompensują to długofalowe korzyści związane z wdrożeniem i wykorzystaniem lepszego narzędzia. Zadanie: Import przypadków testowych Uwaga! To zadanie każda grupa powinna wykonać tylko jeden raz (czyli powinien je zrealizować przedstawiciel grupy we współpracy z pozostałymi osobami). 1. Przypadki testowe opracowane w Google Sheets zapisz na dysku w postaci pliku CSV. W tym celu wybierz opcję File Download as Comma-separated values. 2. W narzędziu TestRail, w projekcie przypisanym grupie na początku zajęć, załóż zestaw testów (test suite) z nazwą odpowiadającą zakresowi prac wykonywanych przez grupę (testowanej roli). 3. Użyj wbudowanej funkcji importu przypadków testowych z pliku CSV, aby wprowadzić przygotowane wcześniej przypadki do narzędzia TestRail. Szczegółowy sposób przeprowadzenia importu jest opisany w oficjalnej dokumentacji: Uwaga! Jeśli skończyłeś ten etap pracy, zgłoś to prowadzącemu i poczekaj na dalsze instrukcje. Śledzenie zgłoszeń Błędy w oprogramowaniu wykryte w czasie trwania projektu rejestrowane są przy pomocy narzędzia do śledzenia zgłoszeń. Jego zadaniem jest wsparcie procesu przeprowadzenia problemu przez wszystkie etapy naprawy, aż do potwierdzenia skuteczności poprawki i zamknięcia zgłoszenia. Jest bardzo dużo narzędzi służących do tego celu: Bugzilla, Mantis, Redmine itp. Wśród nich również JIRA firmy Atlassian. JIRA JIRA również jest aplikacją webową, dostępną zarówno w formie instalacji na własnym serwerze, jak i instalacji online na serwerach producenta. Na potrzeby laboratorium będziemy wykorzystywali instancję w chmurze znajdującą się pod adresem: https://wsblab.atlassian.net/ Dla każdego studenta zostało utworzone konto o loginie studentxx, gdzie XX to numer przyznany przez prowadzącego. Hasło do konta zostanie podane przez prowadzącego. 7

8 Dane konta Po pierwszym logowaniu proszę wybrać ustawienia konta klikając na awatar w prawym górnym rogu i wybierając Profile, a następnie na symbol ołówka po prawej stronie sekcji Details. Proszę zmienić nazwę użytkownika Full Name na swoje imię i nazwisko. Zgłoszenia Schemat obiegu zgłoszeń Każde narzędzie do śledzenia zgłoszeń umożliwia zdefiniowanie schematu obiegu zgłoszeń. Określa on stany, role przypisanych osób, dozwolone przejścia i operacje jakie można wykonać na poszczególnych etapach cyklu życia zgłoszenia. Przykładowy schemat obiegu zgłoszeń prezentuje poniższy obrazek: Utworzenie nowego zgłoszenia Nowe zgłoszenie w JIRA dodaje się przez kliknięcie przycisku Create na górnej belce lub wciśnięcie klawisza C na klawiaturze. W celu dodania zgłoszenia należy wypełnić formularz zawierający standardowe pola, niektóre z nich są wypełniane automatycznie. 8

9 Najbardziej istotne jest: wybranie właściwego projektu w polu Project, określenie typu zgłoszenia w polu Issue Type, wpisanie treściwego tytułu w polu Summary, określenie stosownego poziomu istotności zgłoszenia w polu Priority oraz umieszczenie szczegółowego opisu w polu Description. W projektach wykorzystywanych podczas laboratorium obowiązkowe jest również wybranie komponentu, którego dotyczy zgłoszenie w polu Component. Proszę również ustawić etykietę z nazwą testowanej roli w polu Label. Po dodaniu zgłoszenia można je edytować i poprawić, dopisać komentarz, przypisać innemu użytkownikowi itp. Wskazówki dla dobrego zgłoszenia Wpisując zgłoszenia należy pamiętać o 10 wskazówkach Rexa Blacka dla dobrego zgłoszenia: 1. Systematyczność: testuj dokładnie 2. Powtarzalność: przetestuj ponownie 3. Odizolowanie: przetestuj inaczej 4. Generalizacja: przetestuj gdzie indziej 5. Porównanie: przejrzyj wyniki podobnych testów 6. Podsumowanie: skup uwagę interesariuszy 7. Skondensowanie: usuń niepotrzebne informacje 8. Ujednoznacznienie: używaj jasnych określeń 9. Neutralizacja: opisz problem obiektywnie 10. Przejrzenie: dla pewności Zadanie: Zgłaszanie nieprawidłowości Bazując na wcześniej wykonanych testach, zebranych informacjach, notatkach, zrzutach ekranu oraz operacjach wykonywanych na bieżąco w aplikacji wpisz kilka zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości wykrytych w obszarze testowanym przez twoją grupę. Pamiętaj, liczy się jakość zgłoszeń, a nie ich liczba. Uwaga! Jeśli skończyłeś ten etap pracy, zgłoś to prowadzącemu i poczekaj na dalsze instrukcje. 9

10 Manager bazy danych Wiele programów przechowuje przetwarzane informacje w bazach danych. W ramach testów takiej aplikacji konieczne jest zweryfikowanie nie tylko działania funkcjonalności dostępnych użytkownikowi (front-end), ale również funkcjonowania niższych warstw, realizujących logikę działania systemu (back-end). Manager bazy danych to program komputerowy, który umożliwia zarządzanie bazą danych. Narzędzia tego typu pozwalają tworzyć bazy danych, tworzyć i edytować ich strukturę, odczytywać i modyfikować zapisane dane itp. Dostępne są różne rodzaje managerów baz danych. Mogą być dedykowane dla jednego systemu, dostarczane przez twórców bazy danych (np. SQL Server Management Studio, Oracle SQL Developer, MySQL Workbench) lub przez innych producentów (np. phpmyadmin). Mogą być również uniwersalne, pozwalające na pracę z wieloma rodzajami systemów baz danych (np. SQuireL). Ponieważ ICM to aplikacja webowa działająca w oparciu o bazę danych SQLite, dlatego w jej przypadku również konieczne jest przetestowanie i zweryfikowanie operacji wykonywanych w trakcie pracy na bazie danych. Baza danych zapisana jest w pliku binarnym icm.db znajdującym się w katalogu uruchomienia aplikacji. SQLite Manager Prostym i łatwym w obsłudze klientem baz danych SQLite jest dodatek do przeglądarki Firefox o nazwie SQLite Manager. Aby go zainstalować, z menu programu Mozilla Firefox wybierz opcję Narzędzia Dodatki, wyszukaj Rozszerzenie SQLite Manager i kliknij przycisk Zainstaluj. Po zainstalowaniu otwórz SQLite Manager wybierając opcję z menu Narzędzia. https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/sqlite-manager/ SQLite Studio Równie prostym i niewymagającym instalacji klientem baz danych SQLite jest program stworzony przez Polaka Pawła Salawę o nazwie SQLite Studio. Nie wymaga instalacji, można go pobrać ze strony producenta: https://salsoft.com.pl/ 10

11 Zadanie: Testowanie z wykorzystaniem bazy danych Korzystając z dokumentacji Projektu technicznego i bazy danych aplikacji ICM otwartej w wybranym managerze, uzupełnij przypadki testowe zapisane w Google Sheet lub TestRail o weryfikację wpisów dokonywanych w bazie. Wykonaj testy, uzupełnij lub dodaj zgłoszenia nieprawidłowości związane z działaniem aplikacji na bazie danych. Zadanie: Weryfikacja danych z raportów Przy pomocy zapytań wykonywanych do bazy danych aplikacji ICM zweryfikuj dane z raportów prezentowanych w panelu administracyjnym. Pliki XML XML to uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania danych w plikach tekstowych o sformalizowanej strukturze. Umożliwia wymianę informacji pomiędzy różnymi systemami w standardowo określony sposób. Jest popularny i często wykorzystywany do serializacji danych aplikacji. 11

12 Językiem opracowanym dla sprawnego odczytywania zawartości dokumentów XML jest XPath. Można z niego skorzystać przy pomocy edytora XPath. Przykładowe materiały i tutoriale na temat XPath: Funkcjonalnością aplikacji ICM wykorzystującą język XML jest eksport danych zapisanych w bazie do postaci plików tekstowych, dostępny z poziomu panelu administracyjnego. Do wykonania zadań dobrze jest użyć plików z dużą ilością wyeksportowanych danych, powstałych podczas wykonywania poprzednich ćwiczeń. Do porównania i sprawdzenia wyników można równolegle używać managera bazy danych lub samej aplikacji. Edytor XPath Edytorem języka XPath może się stać Notepad++ po zainstalowaniu dodatku XPatherizer. Można to zrobić przy pomocy wbudowanego w edytor Plugin Managera. Zadanie: Analiza danych XML przy użyciu XPath Przy użyciu funkcji w panelu administracyjnym wyeksportuj dane z aplikacji do plików XML. Użyj edytora XPatherizer do wykonania następujących poleceń: 1. Zweryfikuj, czy liczba incydentów w pliku XML jest taka sama, jak w bazie danych i panelu administracyjnym ( Liczba incydentów ). Podpowiedź: Aby zliczyć liczbę elementów w dokumencie XML użyj funkcji count(). 2. Wybierz identyfikatory dowolnych incydentów z bazy danych lub samej aplikacji i sprawdź, czy znajdują się one w pliku eksportu. Podpowiedź: Napisz wyrażenie XPath, które zwraca elementy zawierające atrybuty ) równe podanej wartości. Aby w jednym zapytaniu użyć porównania wielu wartości użyj operatorów and lub or (http://www.w3schools.com/xpath/xpath_operators.asp) 3. Zweryfikuj, czy liczba incydentów dla każdego statusu jest prawidłowa, np. czy liczba incydentów o statusie NEW w pliku XML jest taka sama, jak w bazie danych i panelu administracyjnym ( Liczba incydentów w statusie Zgłoszony ). Podpowiedź: Atrybut w 12

13 wyrażeniach XPath oznacza się używając Użyj funkcji count(). Musisz utworzyć tyle zapytań, ile jest statusów. 4. Wybierz wartości dla typu i opisu wybranego incydentu z bazy danych lub samej aplikacji i wyszukaj odpowiadający mu wpis w pliku XML o takiej samej wartości elementu type oraz description. Podpowiedź: Użyj funkcji text() do porównania wartości elementu. 5. Zweryfikuj, czy liczba incydentów w pliku XML utworzonych dzisiaj jest taka sama, jak w bazie danych i panelu administracyjnym ( Liczba incydentów utworzonych dzisiaj ). Podpowiedź: Wykonaj zadanie z użyciem funkcji dopasowujących contains() lub starts-with() dla atrybutu created. Komparatory Komparatory to narzędzia ułatwiające wyszukiwanie różnic lub zmian w plikach tekstowych. Występują w formie: Samodzielnych programów (np. WinMerge) Modułów wbudowanych w inne programy (np. Notepad++, Total Commander, Microsoft Word, Eclipse, Git) Narzędzi dostępnych on-line (np. Zastosowanie w testowaniu Jednym z zastosowań komparatorów w testowaniu jest weryfikacja zmian dokonywanych przez aplikację w bazie danych podczas wykonywania poszczególnych operacji. Taką weryfikację można przeprowadzić na przykład: Przed i po wywołaniu funkcji programu realizującej konkretną funkcjonalność Przed i po wykonaniu przypadku lub scenariusza testowego Innym zastosowaniem może być weryfikacja poprawności wyników w testach regresji, na przykład: Porównanie danych zapisanych w bazie przez poprzednią i aktualną wersję aplikacji po wykonaniu tego samego scenariusza testowego Zastosowanie komparatora w testach regresji może niekiedy być wyzwaniem. Bezpośrednia zgodność może być złamana przez różnice w danych pozamerytorycznych: Identyfikatorach zapisów Bieżących datach przetwarzania Tymczasem porównania tych wartości nie można pominąć, ponieważ np. identyfikatory wskazują zależności pomiędzy zapisami w różnych tabelach Źródłem danych do porównania mogą być dane pozyskane przez funkcję eksportu dostępną w samej aplikacji, ale najlepiej jeśli dane można pozyskać przez funkcję eksportu dostępną w kliencie bazy danych. 13

14 WinMerge Program WinMerge można pobrać ze strony w formie instalatora lub plików binarnych (do uruchomienia bez instalacji). Po uruchomieniu WinMerge warto zmienić opcję Edit Options Editor Line Difference Coloring Character level. Aby porównać pliki, należy wybrać opcję File Open i wskazać ścieżkę do dwóch plików będących przedmiotem porównania w polach Left i Right. Przykład zastosowania WinMerge w testach aplikacji ICM Przykładowe źródła danych do porównań: Eksport bazy danych przy pomocy SQLite Manager, opcja Database Export Database Eksport danych o incydentach i użytkownikach do plików CSV i XML przy pomocy funkcjonalności dostępnej w panelu administratora Eksport bazy danych przy pomocy SQLite Manager tworzy plik tekstowy zawierający polecenia SQL, które pozwalają na odtworzenie struktury i zawartości bazy. Możliwe jest również wyeksportowanie danych do plików CSV, ale wówczas konieczne jest eksportowanie każdej tabeli osobno. 14

15 Przykład 1. Różnice w pliku eksportu bazy danych przed i po wykonaniu przez administratora operacji dodania audytu i przypisania incydentu pracownikowi: Jak widać, po wykonaniu przedmiotowej operacji w bazie danych nastąpiły dwie zmiany: W tabeli audit pojawił się nowy zapis Jedno z pól jednego z wierszy w tabeli incident zmieniło wartość z nieokreślonej NULL na liczbę 2 Zadaniem testera jest zweryfikowanie, czy wprowadzone modyfikacje danych odpowiadają pod względem merytorycznym operacjom wykonanym przy pomocy testowanej aplikacji. Aplikacja ICM umożliwia również eksport niektórych danych do plików CSV i XML z panelu administratora. Oba formaty są tekstowe i nadają się do porównań. 15

16 Przykład 2. Różnice w pliku eksportu informacji o incydentach do formatu CSV i XML po wykonaniu przez pracownika operacji dodania audytu i zmiany statusu incydentu na rozwiązany: Zadaniem testera jest zweryfikowanie, czy zmiany w danych zawartych w plikach eksportu odpowiadają pod względem merytorycznym operacjom wykonanym przy pomocy testowanej aplikacji. 16

17 Zadanie: Testowanie z wykorzystaniem komparatora Użyj programu WinMerge do wykonania poniższych poleceń: 1. Wykonaj eksport zawartości bazy danych przed i po wykonaniu kilku pojedynczych operacji. Zweryfikuj poprawność zapisów dokonywanych w bazie przez aplikację. 2. Wybierz kilka przypadków/scenariuszy testowych i wykonaj eksport zawartości bazy danych przed i po wykonaniu sekwencji operacji. Zweryfikuj poprawność zapisów dokonywanych w bazie przez aplikację. 3. Wybierz kilka przypadków/scenariuszy testowych i wykonaj eksport do plików z panelu administratora przed i po wykonaniu sekwencji operacji. Zweryfikuj poprawność zapisów dokonywanych przez aplikację w plikach eksportu. Logi Log (inaczej: dziennik, plik dziennika, rejestr zdarzeń) to chronologiczny zapis zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu. Log tworzony jest automatycznie przez dany program. Logi są używane do analizowania pracy systemu, np. wykrywania wszelkich błędów i nieprawidłowości działającego oprogramowania. Zastosowanie w testowaniu Logi zapisywane przez testowaną aplikację można wykorzystać: Jako wskazówkę w trakcie prowadzenia testu, jako że logi bardzo często ujawniają informacje na temat wewnętrznej logiki działania aplikacji (szara skrzynka) Jako załączniki do zgłoszeń nieprawidłowości, w celu ułatwienia programistom zlokalizowania defektów w kodzie Odczyt plików logu W celu wyświetlenia zawartości plików logu można zastosować: Programy dostępne w systemie operacyjnym (np. tail w systemie Unix) Narzędzia dedykowane do odczytywania logów (np. BareTail, mtail) Edytory plików tekstowych (np. Notepad++) Pliki logu mogą być również parsowane przy pomocy własnych skryptów, napisanych np. w języku Python. Ułatwia to odczytanie czy pozyskanie najbardziej istotnych informacji. BareTail Program BareTail można pobrać ze strony w formie pliku wykonywalnego (do uruchomienia bez instalacji). Monitorowany plik logu należy wskazać przy pomocy polecenia File Open. Użyteczną funkcją programu BareTail jest kolorowanie wyświetlanej zawartości pliku logu, które można konfigurować według własnych potrzeb i upodobań w menu Highlighting. 17

18 W użytkowaniu programu przydaje się również opcja Always on top, dostępna w menu Preferences Options Main window, jak również funkcja View Automatically Size, która pozwala łatwo umieścić okno programu w dogodnym miejscu na ekranie monitora. mtail Program mtail można pobrać ze strony ophilipp.free.fr/op_tail.htm w formie pliku wykonywalnego (do uruchomienia bez instalacji). Monitorowany plik logu należy wskazać przy pomocy polecenia File Browse. Użyteczną funkcją programu mtail jest filtrowanie wyświetlanej zawartości pliku logu, które można ustawić przy pomocy polecenia Filter. W użytkowaniu programu przydaje się również opcja Always on top, dostępna w głównym oknie programu. Przykład zastosowania logów w testach aplikacji ICM Aplikacja ICM zapisuje logi w pliku icm.log znajdującym się w katalogu uruchomienia aplikacji. Testy funkcjonalne aplikacji ICM można wykonywać prowadząc jednocześnie bieżący podgląd zawartości pliku icm.log przy pomocy jednego z dedykowanych programów. 18

19 Przykład 1. Błędy aplikacji wyfiltrowane z pliku icm.log wyświetlone w programie mtail: Przykład 2. Pokolorowana zawartość pliku icm.log wyświetlona w programie BareTail: 19

20 Zadanie: Testowanie z wykorzystaniem logów Użyj programów do odczytu logów do wykonania poniższych poleceń. 1. Powtórz kroki opisane w zgłoszeniach nieprawidłowości z jednoczesnym monitorowaniem plików logu. Uzupełnij zgłoszenia o informacje i dane zebrane na podstawie zapisów w plikach logu. 2. Napisz skrypty w języku Python, które dokonają parsowania pliku icm.log i zapiszą do osobnych plików tekstowych: a. Wszystkie zapytania SQL wykonywane przez aplikację b. Wszystkie informacje o błędach (ERROR) wygenerowane przez aplikację 20

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Polityka cookies w serwisie internetowym

Polityka cookies w serwisie internetowym Polityka cookies w serwisie internetowym www.bacca.pl Bacca dokłada wszelkich starań, aby Serwis był wygodny w użyciu. Dla poprawy wygody korzystania z Serwisu korzystamy z plików cookie. Za pomocą technologii

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do R2fk SQL przeznaczone jest dla użytkowników programu R2fk stworzonego

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców W tym dokumencie dowiesz się jak Wyszukiwać Odbiorców, korzystać z niemal nieorganicznych możliwości zaawansowanej segmentacji oraz segmentów, aby zwiększyć efektywność

Bardziej szczegółowo

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Krok 1. Zainstaluj aplikację VHOPE Przed rozpoczęciem korzystania z materiałów prezentacyjnych znajdujących się na tym dysku USB należy zainstalować na komputerze

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja migracji PREMIUM. Mendeley_Migration_Guide_Polish.indd 1

Instrukcja migracji PREMIUM. Mendeley_Migration_Guide_Polish.indd 1 Instrukcja migracji PREMIUM Mendeley_Migration_Guide_Polish.indd 1 Jak przenieść swoje źródła z innych narzędzi literaturowych do Mendeley Jedną z korzyści płynących z korzystania z Mendeley jest możliwość

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.1.173 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w programie Subiekt GT (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w programie Subiekt GT (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności do zamówień w programie Subiekt GT (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Co nowego? łatwiejsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie; zawężanie wyników wyszukiwania za pomocą faset; możliwość personalizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych systemu Windows do pracy z urządzeniami INTERNEC serii i7 oraz i5.

Instrukcja konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych systemu Windows do pracy z urządzeniami INTERNEC serii i7 oraz i5. Instrukcja konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych systemu Windows do pracy z urządzeniami INTERNEC serii i7 oraz i5. (wersja z dodaną instrukcją dla Firefoxa) str.1 Spis treści 1. Internet

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer?

Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer? Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer? Uwaga: przed przystąpieniem do dalszych czynności pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji, a następnie wykonaj kopię zapasową bazy danych. W tym celu

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

8. Generowanie raportów

8. Generowanie raportów 8. Generowanie raportów 8.1 Eksport raportu sytuacyjno-wysokościowego z programu LandStar W celu wyeksportowania z programu LandStar pliku z raportem: 1. Wybierz w menu głównym programu Pliki Eksportuj

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum?

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Problemy techniczne Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, z serwisu firmy VULCAN, po

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do Subiekt GT homebanking przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT stworzonego

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Humansoft Corax przeznaczone jest dla użytkowników programu Corax

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu WordPress

Pomoc dla systemu WordPress Pomoc dla systemu WordPress Ten plik pomocy przeznaczony jest dla pluginu stat24 w wersji 0.2. W tym pluginie porzucono wsparcie dla starszych wersji WordPress (niższych niż 1.5) oraz zrezygnowano z opcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Kostki OLAP i język MDX

Kostki OLAP i język MDX Kostki OLAP i język MDX 24 kwietnia 2015 r. Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne rodzaje zadań,

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo