Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium"

Transkrypt

1 Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium Organizacja laboratorium Podział na grupy Podczas laboratorium będziecie pracowali w grupach 4-5 osobowych nad wspólną realizacją tych samych zadań, na wzór grupy testerów zatrudnionych w rzeczywistym projekcie. Zakres zadań zostanie wskazany przez prowadzącego. Podział na projekty Aby liczba osób zaangażowanych w całym projekcie lepiej odpowiadała wielkości projektu, dwa zespoły (złożone z 2-3 grup każdy) będą realizowały równolegle dwa takie same projekty. Zakres projektu zostanie wskazany przez prowadzącego. Aplikacja ICM Informacje wstępne ICM to aplikacja webowa, która służy zgłaszaniu przypadków awarii technicznych na osiedlu mieszkaniowym. Ma umożliwiać zgłaszanie incydentów przez Użytkowników systemu, zarządzanie zgłoszeniami incydentów przez Administratorów oraz obsługę zgłoszeń incydentów przez Pracowników technicznych w sposób zapewniający sprawną i możliwą do weryfikacji naprawę awarii. Dokumentacja Dokumentacja aplikacji ICM znajduje się na stronie projektu w serwisie GitHub: https://github.com/kolorobot/spring-mvc-icm-demo/wiki Aplikacja ICM należy pobrać z lokalizacji podanej na stronie Kroki, które należy wykonać w celu uruchomienia aplikacji, są podane w dokumentacji: https://github.com/kolorobot/spring-mvc-icm-demo/wiki/uruchomienie-aplikacji 1

2 Przypadki testowe Definicja Przypadek testowy to zbiór warunków wstępnych, danych wejściowych i oczekiwanych rezultatów opracowany dla określonych warunków testowych w celu przeprowadzenia ich weryfikacji. Spisanie przypadków testowych umożliwia wielokrotne wykonanie tych samych ścieżek testowych, bezpośrednie porównanie wyników pomiędzy sesjami testowymi, mierzenie pokrycia testami, ocenę poprawy stanu testowanego oprogramowania itd. Proste narzędzia W najprostszej postaci przypadek testowy przyjmuje często formę dokumentu spisanego w arkuszu kalkulacyjnym: Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Google Sheets, Collabedit itp. Zaletą tego rozwiązania jest łatwa dostępność narzędzi i proste możliwości zarządzania przypadkami. Wadą jest brak zaawansowanych możliwości zarządzania przypadkami: ich przypisaniem i wykonaniem, sesjami testowymi, raportowaniem wyników itd. Zadanie: Opracowanie przypadków testowych Na podstawie polecenia prowadzącego oraz dokumentacji aplikacji ICM napisz przypadki testowe przy użyciu narzędzia Google Sheets stosując przygotowany szablon. Aplikacje webowe Przeglądarki internetowe Współczesne przeglądarki internetowe to potężne narzędzia, których funkcjonalności wykraczają dalece poza wyświetlanie stron. Do najbardziej popularnych przeglądarek internetowych należą (w nawiasach podany udział w światowym rynku, dane za grudzień 2014 wg W3Counter): 2

3 Google Chrome (42,5%) Internet Explorer (17,6%) Mozilla Firefox (15,6%) Safari (14,6%) Opera (3,2%) Inne (6,5%) Analiza źródła strony Podejrzenie kodu HTML stanowiącego źródło strony internetowej: Chrome i Firefox: Ctrl+U Podgląd zawartości ciasteczek (cookies) Podejrzenie zawartości ciasteczek: Chrome: wpisz w pole adresu chrome://settings/cookies Firefox: Narzędzia Opcje Prywatność usunąć pojedyncze ciasteczka Pamięć podręczna (cache) Usunięcie zawartości pamięci podręcznej: Chrome i Firefox: Ctrl+Shift+Delete Tryb prywatny/incognito Nowe okno otwarte bez zawartości i zapisywania pamięci podręcznej. Chrome nowe okno incognito: Ctrl+Shift+N Firefox nowe okno prywatne: Ctrl+Shift+P 3

4 Narzędzia dla programistów Wbudowane we wszystkie najbardziej popularne przeglądarki (Chrome, Internet Explorer, Firefox) Dodatki Programy wspierające wytwarzanie i testowanie aplikacji webowych, dostępne do zainstalowania w przeglądarkach, na przykład: Firefox: Firebug https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/firebug/ Zrzuty ekranów Jeden zrzut ekranu może powiedzieć więcej niż tysiąc zapisanych słów. Zrzuty ekranów bardzo ułatwiają analizę zgłaszanych problemów. Dlatego podczas testowania aplikacji webowych wykonywanie zrzutów ekranu jest niezbędne. Na zrzucie ekranu można dodawać opisy, oznaczać fragmenty. To wszystko można wykonać przy pomocy prostych lub dedykowanych narzędzi. Print Screen Klawisz PrtSc umożliwia skopiowanie do schowka widoku elementów na ekranie. Skopiowanie do schowka całego widoku ekranu: PrtSc Skopiowanie do schowka widoku bieżącego okna: Alt+PrtSc W celu przeprowadzenia niezbędnej edycji skopiowany widok można wkleić do dowolnego programu graficznego, np. Paint. Dodatki do przeglądarek Do ściągnięcia dostępne są wręcz setki dodatków do przeglądarek, ułatwiających wykonywanie zrzutów ekranu. Wystarczy wybrać, sprawdzić i używać. 4

5 Greenshot Jedną z aplikacji dedykowanych do ułatwienia wykonywania zrzutów ekranu jest Greenshot. Można ją pobrać ze strony: Log testów Definicja Log testów to chronologiczny zapis istotnych szczegółów na temat wykonania testów. Informacje te mogą być zbierane w postaci odręcznych notatek lub zapisów w plikach tekstowych (Microsoft Word, Notepad++), ale istnieją też dedykowane narzędzia, które wspierają ten proces. Nawet podczas wykonywania testów według udokumentowanych przypadków testowych należy prowadzić notatki na temat wykonywanych czynności. Nie wszystkie informacje są zawarte w treści przypadków, a czasem drobne szczegóły, na przykład dotyczące kontekstu, mogą nabrać nieoczekiwanego znaczenia. Dlatego należy zapisywać wszystkie problemy, odkrycia, wnioski, spostrzeżenia. Prowadzenie bieżących notatek jest szczególnie ważne podczas testów eksploracyjnych, które nie podążają za spisaną wcześniej ścieżką testową. Wykonane kroki mogą być niemożliwe do odtworzenia, o ile nie zostaną utrwalone w postaci notatek. Szybkie notatki Aplikacją ułatwiającą wykonywanie szybkich notatek jest Rapid Reporter. Można ją pobrać wraz z instrukcją użytkownika ze strony: Zadanie: Testy eksploracyjne Zapoznaj się z sekcją Basic Usage instrukcji aplikacji Rapid Reporter. Uruchom testowaną aplikację ICM i przeprowadź jej test eksploracyjny, wykonując notatki przy pomocy aplikacji Rapid Reporter lub innego wybranego narzędzia. Zadanie: Testowanie skryptowe Wykonaj testy w oparciu o przypadki testowe udokumentowane w Google Sheets. Nie wahaj się poprawić treści przypadków w oparciu o doświadczenia zebrane podczas testu eksploracyjnego (możesz do tego wykorzystać wykonane notatki). 5

6 Zarządzanie testami Narzędzia Efektywne zarządzanie testami to nie tylko przechowywanie treści przypadków testowych. Bardziej zaawansowane działania obejmują: tworzenie zestawów testów (test suite), rejestrowanie wielu przebiegów testów (test run), analizę wyników testów i raportowanie, przypisywanie wykonania testów poszczególnym osobom, śledzenie powiązań testów np. z wymaganiami itp. To wszystko wymaga zastosowania dedykowanych narzędzi do zarządzania testami. Przykładem takiego narzędzia jest aplikacja webowa TestLink. Jest to oprogramowanie o otwartych źródłach, które można używać za darmo (jest dostępne na licencji GPL). Na rynku jest dostępnych również wiele komercyjnych narzędzi, wśród nich TestRail firmy Gurock Software. TestRail Oprogramowanie TestRail to aplikacja webowa, którą można zainstalować na własnym serwerze (SaaP) lub korzystać z instalacji online na serwerach producenta (SaaS). Na potrzeby laboratorium będziemy wykorzystywali instancję w chmurze znajdującą się pod adresem: https://wsblab.testrail.net Dla każdego studenta utworzone zostało konto o loginie gdzie XX to numer przyznany przez prowadzącego. Hasło do konta zostanie podane przez prowadzącego. Dane konta Po pierwszym logowaniu proszę wybrać ustawienia konta klikając na nazwę użytkownika w prawym górnym rogu i wybierając My Settings, a następnie zmienić nazwę użytkownika Full Name na swoje imię i nazwisko. 6

7 Migracja pomiędzy narzędziami W trakcie rozwoju projektu informatycznego czasami zachodzi konieczność przeniesienia pracy do nowego narzędzia. Migracja danych może stanowić duże wyzwanie i być kosztowna, ale często rekompensują to długofalowe korzyści związane z wdrożeniem i wykorzystaniem lepszego narzędzia. Zadanie: Import przypadków testowych Uwaga! To zadanie każda grupa powinna wykonać tylko jeden raz (czyli powinien je zrealizować przedstawiciel grupy we współpracy z pozostałymi osobami). 1. Przypadki testowe opracowane w Google Sheets zapisz na dysku w postaci pliku CSV. W tym celu wybierz opcję File Download as Comma-separated values. 2. W narzędziu TestRail, w projekcie przypisanym grupie na początku zajęć, załóż zestaw testów (test suite) z nazwą odpowiadającą zakresowi prac wykonywanych przez grupę (testowanej roli). 3. Użyj wbudowanej funkcji importu przypadków testowych z pliku CSV, aby wprowadzić przygotowane wcześniej przypadki do narzędzia TestRail. Szczegółowy sposób przeprowadzenia importu jest opisany w oficjalnej dokumentacji: Uwaga! Jeśli skończyłeś ten etap pracy, zgłoś to prowadzącemu i poczekaj na dalsze instrukcje. Śledzenie zgłoszeń Błędy w oprogramowaniu wykryte w czasie trwania projektu rejestrowane są przy pomocy narzędzia do śledzenia zgłoszeń. Jego zadaniem jest wsparcie procesu przeprowadzenia problemu przez wszystkie etapy naprawy, aż do potwierdzenia skuteczności poprawki i zamknięcia zgłoszenia. Jest bardzo dużo narzędzi służących do tego celu: Bugzilla, Mantis, Redmine itp. Wśród nich również JIRA firmy Atlassian. JIRA JIRA również jest aplikacją webową, dostępną zarówno w formie instalacji na własnym serwerze, jak i instalacji online na serwerach producenta. Na potrzeby laboratorium będziemy wykorzystywali instancję w chmurze znajdującą się pod adresem: https://wsblab.atlassian.net/ Dla każdego studenta zostało utworzone konto o loginie studentxx, gdzie XX to numer przyznany przez prowadzącego. Hasło do konta zostanie podane przez prowadzącego. 7

8 Dane konta Po pierwszym logowaniu proszę wybrać ustawienia konta klikając na awatar w prawym górnym rogu i wybierając Profile, a następnie na symbol ołówka po prawej stronie sekcji Details. Proszę zmienić nazwę użytkownika Full Name na swoje imię i nazwisko. Zgłoszenia Schemat obiegu zgłoszeń Każde narzędzie do śledzenia zgłoszeń umożliwia zdefiniowanie schematu obiegu zgłoszeń. Określa on stany, role przypisanych osób, dozwolone przejścia i operacje jakie można wykonać na poszczególnych etapach cyklu życia zgłoszenia. Przykładowy schemat obiegu zgłoszeń prezentuje poniższy obrazek: Utworzenie nowego zgłoszenia Nowe zgłoszenie w JIRA dodaje się przez kliknięcie przycisku Create na górnej belce lub wciśnięcie klawisza C na klawiaturze. W celu dodania zgłoszenia należy wypełnić formularz zawierający standardowe pola, niektóre z nich są wypełniane automatycznie. 8

9 Najbardziej istotne jest: wybranie właściwego projektu w polu Project, określenie typu zgłoszenia w polu Issue Type, wpisanie treściwego tytułu w polu Summary, określenie stosownego poziomu istotności zgłoszenia w polu Priority oraz umieszczenie szczegółowego opisu w polu Description. W projektach wykorzystywanych podczas laboratorium obowiązkowe jest również wybranie komponentu, którego dotyczy zgłoszenie w polu Component. Proszę również ustawić etykietę z nazwą testowanej roli w polu Label. Po dodaniu zgłoszenia można je edytować i poprawić, dopisać komentarz, przypisać innemu użytkownikowi itp. Wskazówki dla dobrego zgłoszenia Wpisując zgłoszenia należy pamiętać o 10 wskazówkach Rexa Blacka dla dobrego zgłoszenia: 1. Systematyczność: testuj dokładnie 2. Powtarzalność: przetestuj ponownie 3. Odizolowanie: przetestuj inaczej 4. Generalizacja: przetestuj gdzie indziej 5. Porównanie: przejrzyj wyniki podobnych testów 6. Podsumowanie: skup uwagę interesariuszy 7. Skondensowanie: usuń niepotrzebne informacje 8. Ujednoznacznienie: używaj jasnych określeń 9. Neutralizacja: opisz problem obiektywnie 10. Przejrzenie: dla pewności Zadanie: Zgłaszanie nieprawidłowości Bazując na wcześniej wykonanych testach, zebranych informacjach, notatkach, zrzutach ekranu oraz operacjach wykonywanych na bieżąco w aplikacji wpisz kilka zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości wykrytych w obszarze testowanym przez twoją grupę. Pamiętaj, liczy się jakość zgłoszeń, a nie ich liczba. Uwaga! Jeśli skończyłeś ten etap pracy, zgłoś to prowadzącemu i poczekaj na dalsze instrukcje. 9

10 Manager bazy danych Wiele programów przechowuje przetwarzane informacje w bazach danych. W ramach testów takiej aplikacji konieczne jest zweryfikowanie nie tylko działania funkcjonalności dostępnych użytkownikowi (front-end), ale również funkcjonowania niższych warstw, realizujących logikę działania systemu (back-end). Manager bazy danych to program komputerowy, który umożliwia zarządzanie bazą danych. Narzędzia tego typu pozwalają tworzyć bazy danych, tworzyć i edytować ich strukturę, odczytywać i modyfikować zapisane dane itp. Dostępne są różne rodzaje managerów baz danych. Mogą być dedykowane dla jednego systemu, dostarczane przez twórców bazy danych (np. SQL Server Management Studio, Oracle SQL Developer, MySQL Workbench) lub przez innych producentów (np. phpmyadmin). Mogą być również uniwersalne, pozwalające na pracę z wieloma rodzajami systemów baz danych (np. SQuireL). Ponieważ ICM to aplikacja webowa działająca w oparciu o bazę danych SQLite, dlatego w jej przypadku również konieczne jest przetestowanie i zweryfikowanie operacji wykonywanych w trakcie pracy na bazie danych. Baza danych zapisana jest w pliku binarnym icm.db znajdującym się w katalogu uruchomienia aplikacji. SQLite Manager Prostym i łatwym w obsłudze klientem baz danych SQLite jest dodatek do przeglądarki Firefox o nazwie SQLite Manager. Aby go zainstalować, z menu programu Mozilla Firefox wybierz opcję Narzędzia Dodatki, wyszukaj Rozszerzenie SQLite Manager i kliknij przycisk Zainstaluj. Po zainstalowaniu otwórz SQLite Manager wybierając opcję z menu Narzędzia. https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/sqlite-manager/ SQLite Studio Równie prostym i niewymagającym instalacji klientem baz danych SQLite jest program stworzony przez Polaka Pawła Salawę o nazwie SQLite Studio. Nie wymaga instalacji, można go pobrać ze strony producenta: https://salsoft.com.pl/ 10

11 Zadanie: Testowanie z wykorzystaniem bazy danych Korzystając z dokumentacji Projektu technicznego i bazy danych aplikacji ICM otwartej w wybranym managerze, uzupełnij przypadki testowe zapisane w Google Sheet lub TestRail o weryfikację wpisów dokonywanych w bazie. Wykonaj testy, uzupełnij lub dodaj zgłoszenia nieprawidłowości związane z działaniem aplikacji na bazie danych. Zadanie: Weryfikacja danych z raportów Przy pomocy zapytań wykonywanych do bazy danych aplikacji ICM zweryfikuj dane z raportów prezentowanych w panelu administracyjnym. Pliki XML XML to uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania danych w plikach tekstowych o sformalizowanej strukturze. Umożliwia wymianę informacji pomiędzy różnymi systemami w standardowo określony sposób. Jest popularny i często wykorzystywany do serializacji danych aplikacji. 11

12 Językiem opracowanym dla sprawnego odczytywania zawartości dokumentów XML jest XPath. Można z niego skorzystać przy pomocy edytora XPath. Przykładowe materiały i tutoriale na temat XPath: Funkcjonalnością aplikacji ICM wykorzystującą język XML jest eksport danych zapisanych w bazie do postaci plików tekstowych, dostępny z poziomu panelu administracyjnego. Do wykonania zadań dobrze jest użyć plików z dużą ilością wyeksportowanych danych, powstałych podczas wykonywania poprzednich ćwiczeń. Do porównania i sprawdzenia wyników można równolegle używać managera bazy danych lub samej aplikacji. Edytor XPath Edytorem języka XPath może się stać Notepad++ po zainstalowaniu dodatku XPatherizer. Można to zrobić przy pomocy wbudowanego w edytor Plugin Managera. Zadanie: Analiza danych XML przy użyciu XPath Przy użyciu funkcji w panelu administracyjnym wyeksportuj dane z aplikacji do plików XML. Użyj edytora XPatherizer do wykonania następujących poleceń: 1. Zweryfikuj, czy liczba incydentów w pliku XML jest taka sama, jak w bazie danych i panelu administracyjnym ( Liczba incydentów ). Podpowiedź: Aby zliczyć liczbę elementów w dokumencie XML użyj funkcji count(). 2. Wybierz identyfikatory dowolnych incydentów z bazy danych lub samej aplikacji i sprawdź, czy znajdują się one w pliku eksportu. Podpowiedź: Napisz wyrażenie XPath, które zwraca elementy zawierające atrybuty ) równe podanej wartości. Aby w jednym zapytaniu użyć porównania wielu wartości użyj operatorów and lub or (http://www.w3schools.com/xpath/xpath_operators.asp) 3. Zweryfikuj, czy liczba incydentów dla każdego statusu jest prawidłowa, np. czy liczba incydentów o statusie NEW w pliku XML jest taka sama, jak w bazie danych i panelu administracyjnym ( Liczba incydentów w statusie Zgłoszony ). Podpowiedź: Atrybut w 12

13 wyrażeniach XPath oznacza się używając Użyj funkcji count(). Musisz utworzyć tyle zapytań, ile jest statusów. 4. Wybierz wartości dla typu i opisu wybranego incydentu z bazy danych lub samej aplikacji i wyszukaj odpowiadający mu wpis w pliku XML o takiej samej wartości elementu type oraz description. Podpowiedź: Użyj funkcji text() do porównania wartości elementu. 5. Zweryfikuj, czy liczba incydentów w pliku XML utworzonych dzisiaj jest taka sama, jak w bazie danych i panelu administracyjnym ( Liczba incydentów utworzonych dzisiaj ). Podpowiedź: Wykonaj zadanie z użyciem funkcji dopasowujących contains() lub starts-with() dla atrybutu created. Komparatory Komparatory to narzędzia ułatwiające wyszukiwanie różnic lub zmian w plikach tekstowych. Występują w formie: Samodzielnych programów (np. WinMerge) Modułów wbudowanych w inne programy (np. Notepad++, Total Commander, Microsoft Word, Eclipse, Git) Narzędzi dostępnych on-line (np. Zastosowanie w testowaniu Jednym z zastosowań komparatorów w testowaniu jest weryfikacja zmian dokonywanych przez aplikację w bazie danych podczas wykonywania poszczególnych operacji. Taką weryfikację można przeprowadzić na przykład: Przed i po wywołaniu funkcji programu realizującej konkretną funkcjonalność Przed i po wykonaniu przypadku lub scenariusza testowego Innym zastosowaniem może być weryfikacja poprawności wyników w testach regresji, na przykład: Porównanie danych zapisanych w bazie przez poprzednią i aktualną wersję aplikacji po wykonaniu tego samego scenariusza testowego Zastosowanie komparatora w testach regresji może niekiedy być wyzwaniem. Bezpośrednia zgodność może być złamana przez różnice w danych pozamerytorycznych: Identyfikatorach zapisów Bieżących datach przetwarzania Tymczasem porównania tych wartości nie można pominąć, ponieważ np. identyfikatory wskazują zależności pomiędzy zapisami w różnych tabelach Źródłem danych do porównania mogą być dane pozyskane przez funkcję eksportu dostępną w samej aplikacji, ale najlepiej jeśli dane można pozyskać przez funkcję eksportu dostępną w kliencie bazy danych. 13

14 WinMerge Program WinMerge można pobrać ze strony w formie instalatora lub plików binarnych (do uruchomienia bez instalacji). Po uruchomieniu WinMerge warto zmienić opcję Edit Options Editor Line Difference Coloring Character level. Aby porównać pliki, należy wybrać opcję File Open i wskazać ścieżkę do dwóch plików będących przedmiotem porównania w polach Left i Right. Przykład zastosowania WinMerge w testach aplikacji ICM Przykładowe źródła danych do porównań: Eksport bazy danych przy pomocy SQLite Manager, opcja Database Export Database Eksport danych o incydentach i użytkownikach do plików CSV i XML przy pomocy funkcjonalności dostępnej w panelu administratora Eksport bazy danych przy pomocy SQLite Manager tworzy plik tekstowy zawierający polecenia SQL, które pozwalają na odtworzenie struktury i zawartości bazy. Możliwe jest również wyeksportowanie danych do plików CSV, ale wówczas konieczne jest eksportowanie każdej tabeli osobno. 14

15 Przykład 1. Różnice w pliku eksportu bazy danych przed i po wykonaniu przez administratora operacji dodania audytu i przypisania incydentu pracownikowi: Jak widać, po wykonaniu przedmiotowej operacji w bazie danych nastąpiły dwie zmiany: W tabeli audit pojawił się nowy zapis Jedno z pól jednego z wierszy w tabeli incident zmieniło wartość z nieokreślonej NULL na liczbę 2 Zadaniem testera jest zweryfikowanie, czy wprowadzone modyfikacje danych odpowiadają pod względem merytorycznym operacjom wykonanym przy pomocy testowanej aplikacji. Aplikacja ICM umożliwia również eksport niektórych danych do plików CSV i XML z panelu administratora. Oba formaty są tekstowe i nadają się do porównań. 15

16 Przykład 2. Różnice w pliku eksportu informacji o incydentach do formatu CSV i XML po wykonaniu przez pracownika operacji dodania audytu i zmiany statusu incydentu na rozwiązany: Zadaniem testera jest zweryfikowanie, czy zmiany w danych zawartych w plikach eksportu odpowiadają pod względem merytorycznym operacjom wykonanym przy pomocy testowanej aplikacji. 16

17 Zadanie: Testowanie z wykorzystaniem komparatora Użyj programu WinMerge do wykonania poniższych poleceń: 1. Wykonaj eksport zawartości bazy danych przed i po wykonaniu kilku pojedynczych operacji. Zweryfikuj poprawność zapisów dokonywanych w bazie przez aplikację. 2. Wybierz kilka przypadków/scenariuszy testowych i wykonaj eksport zawartości bazy danych przed i po wykonaniu sekwencji operacji. Zweryfikuj poprawność zapisów dokonywanych w bazie przez aplikację. 3. Wybierz kilka przypadków/scenariuszy testowych i wykonaj eksport do plików z panelu administratora przed i po wykonaniu sekwencji operacji. Zweryfikuj poprawność zapisów dokonywanych przez aplikację w plikach eksportu. Logi Log (inaczej: dziennik, plik dziennika, rejestr zdarzeń) to chronologiczny zapis zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu. Log tworzony jest automatycznie przez dany program. Logi są używane do analizowania pracy systemu, np. wykrywania wszelkich błędów i nieprawidłowości działającego oprogramowania. Zastosowanie w testowaniu Logi zapisywane przez testowaną aplikację można wykorzystać: Jako wskazówkę w trakcie prowadzenia testu, jako że logi bardzo często ujawniają informacje na temat wewnętrznej logiki działania aplikacji (szara skrzynka) Jako załączniki do zgłoszeń nieprawidłowości, w celu ułatwienia programistom zlokalizowania defektów w kodzie Odczyt plików logu W celu wyświetlenia zawartości plików logu można zastosować: Programy dostępne w systemie operacyjnym (np. tail w systemie Unix) Narzędzia dedykowane do odczytywania logów (np. BareTail, mtail) Edytory plików tekstowych (np. Notepad++) Pliki logu mogą być również parsowane przy pomocy własnych skryptów, napisanych np. w języku Python. Ułatwia to odczytanie czy pozyskanie najbardziej istotnych informacji. BareTail Program BareTail można pobrać ze strony w formie pliku wykonywalnego (do uruchomienia bez instalacji). Monitorowany plik logu należy wskazać przy pomocy polecenia File Open. Użyteczną funkcją programu BareTail jest kolorowanie wyświetlanej zawartości pliku logu, które można konfigurować według własnych potrzeb i upodobań w menu Highlighting. 17

18 W użytkowaniu programu przydaje się również opcja Always on top, dostępna w menu Preferences Options Main window, jak również funkcja View Automatically Size, która pozwala łatwo umieścić okno programu w dogodnym miejscu na ekranie monitora. mtail Program mtail można pobrać ze strony ophilipp.free.fr/op_tail.htm w formie pliku wykonywalnego (do uruchomienia bez instalacji). Monitorowany plik logu należy wskazać przy pomocy polecenia File Browse. Użyteczną funkcją programu mtail jest filtrowanie wyświetlanej zawartości pliku logu, które można ustawić przy pomocy polecenia Filter. W użytkowaniu programu przydaje się również opcja Always on top, dostępna w głównym oknie programu. Przykład zastosowania logów w testach aplikacji ICM Aplikacja ICM zapisuje logi w pliku icm.log znajdującym się w katalogu uruchomienia aplikacji. Testy funkcjonalne aplikacji ICM można wykonywać prowadząc jednocześnie bieżący podgląd zawartości pliku icm.log przy pomocy jednego z dedykowanych programów. 18

19 Przykład 1. Błędy aplikacji wyfiltrowane z pliku icm.log wyświetlone w programie mtail: Przykład 2. Pokolorowana zawartość pliku icm.log wyświetlona w programie BareTail: 19

20 Zadanie: Testowanie z wykorzystaniem logów Użyj programów do odczytu logów do wykonania poniższych poleceń. 1. Powtórz kroki opisane w zgłoszeniach nieprawidłowości z jednoczesnym monitorowaniem plików logu. Uzupełnij zgłoszenia o informacje i dane zebrane na podstawie zapisów w plikach logu. 2. Napisz skrypty w języku Python, które dokonają parsowania pliku icm.log i zapiszą do osobnych plików tekstowych: a. Wszystkie zapytania SQL wykonywane przez aplikację b. Wszystkie informacje o błędach (ERROR) wygenerowane przez aplikację 20

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Peregrine. AssetCenter Uwagi PART NUMBER AC-3.6X-POL-01015-00153

Peregrine. AssetCenter Uwagi PART NUMBER AC-3.6X-POL-01015-00153 Peregrine AssetCenter Uwagi PART NUMBER AC-3.6X-POL-01015-00153 AssetCenter c Copyright 2001 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w ninieszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo