ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE"

Transkrypt

1 LATA BENEFICJENT / jednoska wykonująca TYTUŁ PROJEKTU / ZAKRES TEMATYCZNY PROGRAM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE KOSZT PROJEKTU OGÓŁEM KWOTA DOFINANSOWANI A DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU / CZAS REALIZACJI / NR UMOWY / UWAGI STAN REALIZACJI Starostwo Powiatowe - Starostwo Powiatowe - Starostwo Powiatowe Modernizacja gospodarki energetycznej w jednostkach oświatowych Powiatu Giżyckiego etap III Modernizacja gospodarki energetycznej w jednostkach oświatowych Powiatu Giżyckiego etap III Modernizacja gospodarki energetycznej w jednostkach oświatowych Powiatu Giżyckiego etap III Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Cztery pory roku Pomoc stypendialna powiatów warmińskomazurskich uczniom szkół ponadgim. z obszarów wiejskich / studentom. Stypendia dla studentów 349 osób/ ; stypendia dla uczniów 646 osób/ Remont budynku ZSKŚiA zwiększenie zadań edukacyjnych, zwiększenie zakresu nauczania indywidualnego, adaptacja pomieszczeń na gabinety lekarskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Ministerstwo Edukacji i Sportu Poprawa stanu BHP w szkołach i placówkach oświatowych Bank Gospodarstwa Krajowego Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych Działanie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Działanie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Działanie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Młodzieży Działanie 2.2. edukacyjnych poprzez Dofinansowanie: - Budżet powiatu, - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka), - Ministerstwo Edukacji Narodowej, - Bank Ochrony Środowiska (kredyt), - Bank Gospodarstwa Krajowego (premia termomodernizacyjna Budżet powiatu Budżet powiatu Budżet powiatu budżet Państwa/ Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Młodzieży (EFS) , , , , , , , , , , , , ,00 umowa: 2003; pożyczka: umowa: 2003 zwiększenie subwencji ,00 umowa: 2003 umowa: środki własne: umowa: Nr.: U/06/39/; S/06/56/ , ,00 umowa: decyzja MENiS

2 Utworzenie Szkolnego Ośrodka Współpracy Polsko Rosyjskiej w Rynie Współpraca szkół Powiatu Giżyckiego i Rejonu Centralnego w Kaliningradzie Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych (SIPF) Phare , ,00 Phare , ,00 umowa: ; Nr.: 2003/1/WARM-MAZ; w roku /; koszt projektu ogółem: euro; kwota dofinansowania: euro umowa: Nr.: FW-SPF-24/2003/710; koszt projektu ogółem: euro; kwota dofinansowania: ,78 euro Modernizacja bazy dydaktycznej zespołu szkół kształtowania środowiska i agrobiznesu Kontrakt wojewódzki Budżet Powiatu, Budżet Państw z Kontraktu Wojewódzkiego, MENIS , ,00 Rozwój infrastruktury Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku Program Współpracy Region Morza Bałtyckiego 2002/ 2003 Budżet Powiatu Phare , ,00 koszt projektu ogółem: euro; kwota dofinansowania: euro Utworzenie lokalnej akademii sieci komputerowych CISCO SPO RZL Podprojekt 3: Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego Phare , ,00 umowa: ; Nr.: 03/SP3/05; koszt projektu ogółem: euro; kwoat dofinansowania: euro Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez (EFS) , ,00 umowa: ; Nr.: Z/2.28/II/22/17/05/U/17/05 Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów Działanie 2.1. edukacyjnych poprzez (EFS) , ,72 umowa: ; Nr.: Z/2.28/II/22/39/05/U/39/05 Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa , ,41 - krajowe środki publiczne: ,59,, Modernizacja oferty edukacyjnej Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt Regionalny Phare , ,00 umowa: ; Nr.: PL2003/004379/05.03_03 073; koszt projektu ogółem: euro; kwoat dofinansowania: euro,,modernizacja gospodarki energetycznej w jednostkach Powiatu Giżyckiego zakończenie procesu termomodernizacji Mechanizm Finansowy EOG/ Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizm Finansowy EOG/ Norweski Mechanizm Finansowy , ,00 koszt projektu ogółem: euro; kwota dofinansowania: euro

3 Umowa: Nr.: IG/PL_LR/2.28/2.1/U-16/06;,,Organizacja letnich, tematycznych obozów młodzieżowych Rozwoju Regionalnego Program Interreg IIIA Litwa Polska Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Krajowe współfinansowanie publiczne- regionalne i lokalne , ,00 - koszt projektu ogółem: euro; - kwota dofinansowania: ,13 euro; - środki własne: ,97 euro Partner projektu - Szkoła w Smalininkai Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku Pomoc jednostkom samorządu w przypadku zdarzeń losowych Ministerstwo Edukacji Narodowej , ,00 Nastąpiło zwiększenie subwencji Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Gospodarowanie na stawach rybnych w Czechach i na jeziorach w Polsce Sokrates/ Comenius 1 budżet Unii Europejskiej / program edukacyjny , ,00 koszt projektu ogółem: euro; kwoat dofinansowania: euro Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Agroturystyka na terenach Rejonu Traku i Ziemi Giżyckiej Sokrates/ Comenius 1 budżet Unii Europejskiej / program edukacyjny , ,00 koszt projektu ogółem: euro; kwoat dofinansowania: euro Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Wdrożenie francuskiego programu kształcenia w tech. arch. krajobrazu w szkole polskiej Rozwoju Regionalnego Program Interreg IIIA Litwa Polska Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej , ,00 koszt projektu ogółem: euro; kwoat dofinansowania: euro Wykorzystanie doświadczeń europejskich w modernizacji kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów stypendia dla uczniów Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów stypendia dla studentów Kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych w Powiecie Giżyckim Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci , ,00 Działanie 2.2. edukacyjnych poprzez Działanie 2.2. edukacyjnych poprzez Rządowy program wspierania powstawania i regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży , , , ,29 Nr.: PL/06/A/Exd/ ; koszt projektu ogółem: euro kwota dofinansowania: euro umowa: ; Nr.: Z/2.28/II/2.2/5/06/U/5/06 umowa: ; Nr.: Z/2.28/II/2.2/2.28/06/U/28/ , ,00 porozumienie

4 Organizacja obozów żeglarskich dla młodzieży z Kaliningradu Prezentacja twórczości artystycznej młodzieży Pomoc dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w przypadku zdarzeń losowych Ministerstwo Sportu Fundusz Zajęć Sportowo rekreacyjnych dla uczniów Promocja kształcenia i szkoleń wśród młodzieży i dorosłych na obszarach wiejskich Powiatu Giżyckiego Program INTEREG III A / TACIS Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozbiórka Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Kompleksowy Program Zajęć Sportowo Rekreacyjnych w Powiecie Giżyckim PO KL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Budżet Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych Budżet Powiatu, Budżet Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , ,00 Budżet Powiatu , ,00 Budżet Powiatu, Budżet Ministerstwa Sportu budżet Państwa na etapie oceny formalnej koszt projektu ogółem: euro; kwota dofinansowania: euro , ,00 Nastąpiło zwiększenie subwencji w grudniu r , ,00 Uzyskano dofinansowanie , ,00 data złożenia: okres : na etapie oceny merytorycznej Kompleksowy program zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących powiatu giżyckiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki / 9.1, budżet Państwa , ,00 data złożenia: Oceniony pozytywnie. Nie uzyskał dofinansowania z powodu wyczerpania środków. Program rozwoju szkół zawodowych Powiatu Giżyckiego PO KL Działanie 9.2. Podniesienie budżet Państwa , ,00 data złożenia: na etapie oceny merytorycznej W drodze do sukcesu. Kompleksowy program zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących powiatu giżyckiego PO KL Działanie 9.1, Poddziałanie edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych , ,75 data złożenia: czas : Oceniony pozytywnie. Nie uzyskał dofinansowania z powodu wyczerpania środków.

5 Ciekawe czasy wolnego czasu PO KL Działanie 9.1, Poddziałanie edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych , ,67 data złożenia: okres : Oceniony pozytywnie. Nie uzyskła dofinansowania z powodu wyczerpania środków. Rozwój infrastruktury i współpracy w obszarze sportu i edukacji Program Litwa Polska Priorytet 2, Podpriorytet 2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym , ,80 data złożenia: lipiec koszt projektu ogółem: euro; kwota dofinansowania: ,20 euro Czas na naukę Program Operacyjny Kapitał Ludzki / 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego , ,80 data złożenia: okres : na etapie oceny formalnej W stronę ucznia programy rozwojowe szkół zawodowych Powiatu Giżyckiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki / 9.2 Podniesienie , ,53 data złożenia: okres : Doskonalenie kształcenia zawodowego Program rozwoju szkół zawodowych powiatu giżyckiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki / 9.2 Podniesienie , ,02 data złożenia: okres : na etapie oceny formalnej Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów Fundusz Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów (Ministerstwo Sportu) , ,00 data złożenia: listopad nie przyjęty do Warmińsko Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych/ Centrum Kształcenia IT Transfer nowy wymiar kształcenia Praktycznego, Ustawicznego i Doskonalenia Nauczycieli (powiat jest partnerem) PO KL Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych , ,63 data złożenia: kwiecień umowa:

6 Powiatowy Urząd Pracy Zespół szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Elektronicznych i Informatycznych Elektronicznych i Informatycznych Wsparcie w sektorze MŚP / wsparcie na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego Modernizacja kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich w Powiecie Giżyckim Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego. Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku Rozwój infrastruktury i współpracy w obszarze sportu i edukacji Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego Modernizacja kształcenia w zawodach informatycznych w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku Wędrówki po dawnych zamkach, pałacach i dworach Informatyka i niemiecki w turystyce Wymiana młodziezy polsko - litewskiej. Spotkania z inną kulturą. Program regionalny Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, Priorytet 3,. Infrastruktura społeczna, Działanie 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, Priorytet 3,. Infrastruktura społeczna, Działanie 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Program Litwa Polska Priorytet 2, Podpriorytet 2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym RPO Warmia i Mazury, Priorytet 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie Kształcenie kadr dla informatyki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży PO Kapitał Ludzki Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Budżet Państwa / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (środki znajdujące się w rezerwie Ministra) Budżet Państwa Budżet Państwa Budżet Państwa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży , , , , , , , , , ,98 data złożenia: marzec umowa: druga umowa (zwiększająca środki na realizację programu): ; kolejna umowa: data złożenia: umowa: ; Nr.: UDA-RPWM /09-00 data złożenia: umowa: ; Nr.: UDA-RPWM /09-00 data złożenia: ; Nr umowy: LT-PL/072 data złożenia: ; umowa Nr umowy UDA-RPWM / , , , ,00 okres : wrzesień - czerwiec , ,83 w r.

7 Augustowskie Centrum Edukacyjne - odbiorcami Archimedes projektu są I LO, II LO, ZSZ Po Kapitał Ludzki Priorytet 3 Wysoka jaość systemu Oświaty; Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia , ,50 łączna kwota dofinansowania: ,50; każda ze szkół otrzyma: ,50 Elektronicznych i Informatycznych Zawodowych Powiatowy Urząd Pracy Multimedialna współpraca - nowym wyzwaniem Fundusz Małych Projektów Wspólne inicjatywy w zakresie edukacji zawodowej w obszarze transgranicznym Droga do sukcesu zawodowego Przedsiębiorczość / program związany z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości Litwa-Polska , Fundusz Małych Projektów. Priorytet 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego, podpriorytet 2.2. Poprawa środowiska życia PO Kapitał Ludzki Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie Program regionalny Budżet Państwa / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (środki znajdujące się w rezerwie Ministra) , , , , , ,00 Oczekuje na ocenę koszt projektu ogółem: euro; kwota dofinansowania: euro; wkład własny: 5073 euro data złożenia 30 września /czas / NR UMOWY SPF/LT//06/ euro x 4 = euro x 4 = Data złożenia: r. Nie uzyskał dofinansowania na etapie oceny merytorycznej - brak minimum w pkt , ,00 data złożenia: październik Rozwój współpracy w obszarze edukacji Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska- Rosja , ,12 Wniosek złożony oceny merytorycznej PZOSiPO - jest Partnerem Wiodącym koszt ogółem: ,76 euro kwota dofinans.: ,28 euro oczekuje Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podsatwą rozwoju przedsiębiorczości Program Litwa Polska , ,80 Wniosek złożony umowa podpisana PZOSiPO - jest Partnerem Wiodącym koszt projektu ogółem: euro kwota dofinansowania: ,70 euro Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych Program Litwa Polska , ,00 Wniosek złożony podpisana umowa PZOSiPO - jest Partnerem Finansowym koszt projektu ogółem: euro kwota dofinansowania: euro

8 Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, Priorytet 3,. Infrastruktura społeczna, Działanie 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Budżet Państwa , ,60 data złożenia nie uzyskał dofinansowania Elektronicznych i Informatycznych Polityka zawodowa w Portugalii drogą do europejskiego rynku pracy. Leonardo da Vinci; Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji , ,00 Data złożenia wniosku: r. Umowa: r. Nr umowy: -1-PL1-LEO Okres : Koszt projektu ogółem: ,00 euro (przelicznik 1 euro = 4 zł)

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE. budżet Państwa/ Ministerstwo Zdrowia

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE. budżet Państwa/ Ministerstwo Zdrowia EWIDENCJA WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH kolor czarny - wnioski przyjęte do ; kolor czerwony - wnioski, które nie uzyskały dofinansowania; kolor zielony - wnioski

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE. budżet Państwa/ wojewoda suwalski

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE. budżet Państwa/ wojewoda suwalski LATA BENEFICJENT / jednoska wykonująca TYTUŁ PROJEKTU / ZAKRES TEMATYCZNY PROGRAM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAGRANICZNE KOSZT PROJEKTU OGÓŁEM KWOTA DOFINANSOWANI A DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

EWIDENCJA WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH EWIDENCJA WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH kolor czarny - wnioski przyjęte do realizacji; kolor czerwony - wnioski, które nie uzyskały dofinansowania; kolor zielony

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/47/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 maja 2011 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/47/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 maja 2011 roku L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania Wydatki w roku budżetowym 2011 źródło kwota 1

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Rozdz. Nazwa i cel programu Nazwa jednostki realizującej program Okres realizacji Plan 2011 Plan 2012 łączne nakłady finansowe Źródła finans.

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program: Regionalny Program Operacyjny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program: Regionalny Program Operacyjny Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/7/11 Rady Powiatu w z dnia 27 stycznia 2011 roku L.p. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz, niepodlegających

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla edukacji

Dotacje dla edukacji Dotacje dla edukacji Fundusze Strukturalne w latach 2007-2013 Tomasz Bulzacki Eurokoordynator Zadania Eurokoordynatora 1. Konsultacje pomysłów na projekty. 2. Poszukiwanie źródeł finansowania projektów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instytucji kultury -środki unijne. 16 listopada 2006

Finansowanie instytucji kultury -środki unijne. 16 listopada 2006 Finansowanie instytucji kultury -środki unijne 16 listopada 2006 Środki europejskie Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG Rozdzielane na poziomie kraju: sektorowe programy operacyjne regionalne

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie doświadczenia i przyszłość.

Fundusze europejskie doświadczenia i przyszłość. Fundusze europejskie doświadczenia i przyszłość. Zygfryd Kamilewicz, Wydział Integracji Europejskiej. Kierunki wydawania pieniędzy z EFRR - 2007-2013: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FINANSOWANY CZĘŚCIOWO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ GIŻYCKO 7-8.12.2006

PROJEKT FINANSOWANY CZĘŚCIOWO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ GIŻYCKO 7-8.12.2006 GIŻYCKO 7-8.12.2006 2006-2007 PAŹDZIENIK - LISTOPAD 2005 Tak zaczynaliśmy... INTERREG IIIA PROGRAM SĄSIEDZTWA LITWA - POLSKA - OBWÓD KALININGRADZKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ PRIORYTET 2. WKŁAD WE WSPÓŁPRACĘ

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane za środków zewnętrznych realizowane przez Urząd Miasta Legionowo

Projekty współfinansowane za środków zewnętrznych realizowane przez Urząd Miasta Legionowo Projekty współfinansowane za środków zewnętrznych realizowane przez Urząd Miasta Legionowo L.P. NAZWA PROJEKTU PROGRAM/ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA 2004 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego /

Bardziej szczegółowo

W bieżącym okresie programowania 2007 2013 projekty społeczne realizowane są m.in. z następujących programów:

W bieżącym okresie programowania 2007 2013 projekty społeczne realizowane są m.in. z następujących programów: PROJEKTY SPOŁECZNE LICZBY W bieżącym okresie programowania 2007 2013 projekty społeczne realizowane są m.in. z następujących programów: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Program

Bardziej szczegółowo

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Mobilność edukacyjna. GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna GraŜyna Przasnyska Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Mobilność edukacyjna, czyli transnarodowa mobilność mająca na celu nabycie nowych umiejętności, to jeden z podstawowych sposobów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki* na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na 2013 rok w złotych. Wydatki razem (9+13)

Planowane wydatki* na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na 2013 rok w złotych. Wydatki razem (9+13) * na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z europejskich na w złotych Lp. ** I majątkowe 1.1 Program : Oś priorytetowa: nazwa : budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 3236D Spalona-

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 marca 2016 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 marca 2016 r. L.p. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII.120.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 marca 2016 r. Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2016 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 kwietnia 2016 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX.124.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 kwietnia 2016 r. L.p. Projekt Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2016 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/799/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/799/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/799/13 RADY MIASTA KATOWICE z 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Zielona Góra, 21 listopada 2016 r. 2007 2014 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (EFS) LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (EFRR)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE POWIATU GIŻYCKIEGO 2012-2014 z udziałem środków europejskich

PLANY INWESTYCYJNE POWIATU GIŻYCKIEGO 2012-2014 z udziałem środków europejskich PLANY INWESTYCYJNE POWIATU GIŻYCKIEGO 2012-2014 z udziałem środków europejskich 14 220 178 zł (3 174 147 ) to wydatki inwestycyjne i tzw. miękkie Powiatu Giżyckiego na programy i projekty realizowane bądź

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie ul. Żołnierska 49 ul. Wyszyńskiego 16 W skład ZSGS wchodzą: Technikum Nr 5 1. kucharz 2. kelner

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2009 rok

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok z tego: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Jakich rozwiązań potrzebujemy?

Jakich rozwiązań potrzebujemy? Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Jakich rozwiązań potrzebujemy? Lębork, 11 października 2013r. SZKOLNICTWO ZAWODOWE POWIATU LĘBORSKIEGO ORAZ WSPARCIE SZKÓŁ Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT O p o l e, 4 w r z e ś n i a 2 0 1 4 r. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu

Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu Projektodawca Gmina Miasto Włocławek Termin realizacji do 30.06.2015 Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu Tytuł projektu,,dołączymy do Reichsteina CEL GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 I. W roku szkolnym 2009/2010 Uchwałami Rady Powiatu utworzono nowe typy szkół: 1) Uzupełniające Liceum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Miasto Szczecinek (bez jednostek podległych)

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Miasto Szczecinek (bez jednostek podległych) Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Miasto Szczecinek (bez jednostek podległych) L.p. Tytuł i numer projektu Nazwa Programu 1a 2a strona 1 z 8 2010-09-27 II etap budowy oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

- pozostałe wydatki bieżące

- pozostałe wydatki bieżące Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/445/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 marca r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/494/2013 RADY POWIATU W SANOKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Rzeszów, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/494/2013 RADY POWIATU W SANOKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 1172 UCHWAŁA NR XLVIII/494/2013 RADY POWIATU W SANOKU z dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sanockiego na

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji.

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.281.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 825.058,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 16.691,00 zł Rozdział 75020 +

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA OLSZTYN,

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA OLSZTYN, PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 OLSZTYN, 09.05.2017 PROGRAM POLSKA-ROSJA Program Polska-Rosja 2014-2020 przygotowywany został przez współpracujące Program ze realizowany sobą

Bardziej szczegółowo

Lata realizacji 2012 2013 Ogólny koszt inwestycji 4.239.178,01 zł

Lata realizacji 2012 2013 Ogólny koszt inwestycji 4.239.178,01 zł Lata realizacji 2012 2013 Ogólny koszt inwestycji 4.239.178,01 zł Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA KOBIET Człowiek najlepsza inwestycja Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje ogólne Europejski

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Załącznik Nr 6 do uchwały nr XLV/427/2009 Sejmiku z dnia 21 grudnia 2009 u Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

Powiat Skarżyski w Unii Europejskiej

Powiat Skarżyski w Unii Europejskiej Powiat Skarżyski w Unii Europejskiej 3 czerwca 2009r. Polska wstępując w struktury Unii Europejskiej otrzymała niepowtarzalną szansę na pozyskanie olbrzymich dotacji unijnych, a co za tym idzie szansę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 lutego 2016 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 lutego 2016 r. L.p. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII.116.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 lutego 2016 r. Wydatki* Powiatu Giżyckiego w 2016 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

Bardziej szczegółowo

Jednostka org.realizująca zadanie lub koordynująca program. Dział Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Urząd Miejski w

Jednostka org.realizująca zadanie lub koordynująca program. Dział Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Urząd Miejski w Lp. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org.realizująca zadanie lub koordynująca program źródło Załącznik Nr 2 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie 1 2 4 5 6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/176/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

UCHWAŁA Nr X/176/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO UCHWAŁA Nr X/176/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

zwiększa się wydatki budżetu - wydatki inwestycyjne o kwotę 9 500,00 zł w dziale 500 Handel

zwiększa się wydatki budżetu - wydatki inwestycyjne o kwotę 9 500,00 zł w dziale 500 Handel UCHWAŁA NR XXXII/270/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym

Bardziej szczegółowo

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU Olsztyn, dnia 13 maja 2010 r. Zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie 01/09/3.1 w ramach Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Województwa Zachodniopomorskiego

Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz efekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Szczecin, 22.09.2015 r. Alokacja dla województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Treść pola tekstowego

Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt pt. Zagwarantowany sukces z PolitechnikąŚwiętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozpoznania cenowego Znak sprawy: POKL.9.1.2.EDU.2014.1 Wzory materiałów informacyjno promocyjnych niezbędne do przygotowania projektów

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Załącznik nr 2 do Uchwały. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2017 r. LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KADENCJI RADY POWIATU

PODSUMOWANIE KADENCJI RADY POWIATU PODSUMOWANIE KADENCJI RADY POWIATU 2006-2010 Augustów 9 listopada 2010 r. Misja rozwoju Powiatu Augustowskiego: Powiat Augustowski obszarem zrównoważonego rozwoju i wzrostu poziomu życia jego mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w rozwoju edukacji. Leszek Butowski Warszawa, 18 stycznia, 2008 r.

Fundusze strukturalne w rozwoju edukacji. Leszek Butowski Warszawa, 18 stycznia, 2008 r. Fundusze strukturalne w rozwoju edukacji Leszek Butowski Warszawa, 18 stycznia, 2008 r. dr Leszek Butowski doświadczenia zawodowe 1990-1996 Biuro Zarządu m.st. Warszawy; 1991-1998 Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w ramach projektu Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego,

Kształcenie zawodowe w ramach projektu Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego, Kształcenie zawodowe w ramach projektu Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego, w tym organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów realizowanych przez pracodawców/przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola:

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: I. Projekt Szansa na przedszkole 1. Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2. Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo