Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji."

Transkrypt

1 Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 47/2014 Data: 27 czerwca 2014 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały nr 28/2014 nr 34/2014 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Wskazanymi wyżej uchwałami powołano odpowiednio: 1. Pana Panagiotis Sofianos i wyznaczono mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (uchwała nr 28/2014) 2. Pana Tomasza Misiaka i wyznaczono mu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (uchwała nr 29/2014) 3. Pana Wiesława Skrobowskiego i wyznaczono mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 30/2014) 4. Pana Everett Kamin i wyznaczono mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 31/2014) 5. Pana Piotra Kamińskiego i wyznaczono mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 32/2014) 6. Pana Macieja Krzysztofa Wituckiego i wyznaczono mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 33/2014) 7. Pana Piotra Żabskiego i wyznaczono mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 34/2014) Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji. W wypełnieniu obowiązków wynikających z 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych ( ) Zarząd Work Service S.A. podaje co następuje. Pan Panagiotis Sofianos Przewodniczący Rady Nadzorczej Posiada tytuły naukowe z dziedziny Ekonomii i Nauk Politycznych przyznane przez Uniwersytet Massachusetts oraz Londyńską Szkołę Ekonomii. Uzyskał doktorat (JD) w zakresie prawa na Uniwersytecie w Miami, koncentrując się na Prawie Gospodarczym i Prawie Admiralicji. W trakcie swojej 25 letniej kariery Paul wykorzystywał swoje kompetencje biznesowe na rzecz liderów produktów szybko zbywalnych (FMCG) w 20 krajach, w tym przez 13 lat w Rosji i Polsce. Paul po raz pierwszy zawitał do Europy Środkowej kiedy został zaangażowany na stanowisko Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego przez Polski Holding Hortex S.A., największe przedsiębiorstwo przetwórstwa spożywczego we Wschodniej i Środkowej Europie. Akcjonariusze powierzyli mu zadanie przeprowadzenia restrukturyzacji działalności i sprzedaży, rozwoju nowych przedsiębiorstw i rynków oraz poprowadzenie planowania strategicznego. Jego sukces w przedsiębiorstwie Hortex zachęcił US-Russia Investment Fund, Delta Capital Management, do zatrudnienia go na stanowisku Starszego Wiceprezesa i Szefa Inwestycji Bezpośrednich. Kilka czołowych rosyjskich firm krajowych i

2 międzynarodowych, w tym Sun-Interbrew, CTC Communications, Saint Springs Water i Lomonosov Porcelain Factory, uznało jego wiedzę specjalistyczną poprzez mianowanie go na członka swoich zarządów. Obecnie jest prezesem Grupy Prologics, specjalizującej się w logistyce, transporcie i outsourcingu w Rosji i na Ukrainie. Zgodnie z oświadczeniem Pan Sofianos nie wykonuje poza Emitentem działalności konkurencyjnej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Sofianos nie jest wpisany w Pan Tomasz Misiak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ukończył Zarządzanie Projektami na Kanadyjskim Instytucie Zarządzania oraz program Global Leadership Seminar na Uniwersytecie Georgetown. Po okresie działalności w organizacjach studenckich rozpoczął pracę w Radzie Miejskiej Wrocławia, gdzie piastował stanowisko Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych. W latach Tomasz Misiak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Work Service SA, największej polskiej agencji pośrednictwa pracy, której był założycielem. W latach , jako senator na Sejm RP, sprawował funkcję Szefa Komisji Gospodarki i uczestniczył w pracach Komisji UE. Pan Misiak jest założycielem spółki HMS Investment Fund LTD i jej dyrektorem zarządzającym od roku 2011 do chwili obecnej. Obecnie sprawuje następujące funkcje: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Work Service SA; Wiceprezes Zarządu Hawe SA; Przewodniczący Komisji Audytu; Przewodniczący Rady Nadzorczej Exact Systems sp. z o.o.; Przewodniczący Rady Nadzorczej IT Kontrakt sp. z o.o.; Przewodniczący Rady Nadzorczej MM Conferences SA; Prezes Fundacji Świat Idei - założyciel polskiej wersji Project- Syndicate. Ponadto jest on Wiceprezesem Polskiej Organizacji Pracodawców wybranym na 5-letnią kadencję; Członkiem BIAC (Międzynarodowego Komitetu Doradczego Biznesu przy OECD); Członkiem Grupy Crans Montana Forum Leaders of Tomorrow. Tomasz Misiak jest zdobywcą wielu nagród biznesowych, np. Teraz Polska, Przedsiębiorca Roku Ernst&Young, Lider Przedsiębiorczości, Lider Rynku. Zgodnie z oświadczeniem Pan Misiak nie wykonuje poza Emitentem działalności konkurencyjnej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Misiak nie jest wpisany w

3 Pan Wiesław Skrobowski Członek Rady Nadzorczej Absolwent Geografii (Magister) na Uniwersytecie Jagiellońskim, Geologii (Master of Science) na University of Houston oraz MBA na University of Rochester. Od 2010 do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu spółki Wisent Oil & Gas plc specjalizującej się w poszukiwaniach niekonwencjonalnych zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej. Wcześniej w karierze pracował między innymi w Exxon Production Research (Houston) oraz w Digicon Geophysical (Houston). Po powrocie do Europy był między innymi Senior Vice President Benckiser GmbH, Prezesem Zarządu Elbrewery (EB), Vice President Estee Lauder International, Prezesem Zarządu Polmos Lublin S.A., Prezesem Zarządu Optimus S.A. oraz Prezesem Zarządu Work Service S.A.. W 2005 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w tworzenie nowoczesnej praktyki menedżerskiej w Polsce. Zasiadał uprzednio jako niezależny członek między innymi w radach nadzorczych Commercial Union (Aviva) oraz Luxmed. Zgodnie z oświadczeniem Pan Skrobowski nie wykonuje poza Emitentem działalności konkurencyjnej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Skrobowski nie jest wpisany w Pan Everett Kamin Członek Rady Nadzorczej Boston University School of Management [Szkoła Zarządzania na Uniwersytecie w Bostonie] w 2001 roku przyznała Everettowi stopień licencjata Organizacji i Zarządzania w dziedzinie Finansów i Rachunkowości. Rówieśnicy Everetta docenili go, wybierając go do stworzenia i nadzorowania Uniwersyteckiego Klubu Finansowego. Jest licencjonowanym Accredited Asset Management Specialist [Specjalistą Zarządzania Akredytowanymi Aktywami] i posiada certyfikację Serii 7 Urzędu Regulacji Amerykańskiej Branży Finansowej. Po ukończeniu studiów, zdobył praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji planów finansowych dla małych i średnich firm jako Konsultant Finansowy w A.G. Edwards & Sons. Jako strategiczny Analityk prowadził grupę odpowiedzialną za poszukiwanie potencjalnych okazji biznesowych w Sovereign Bancorp (kupiony przez Santander Bank w 2009 r.). Następnie został zwerbowany jako researcher funduszy zabezpieczających przez agencję planowania finansowego, Aria Partners. To zróżnicowane doświadczenie analityczne Everetta pozwoliło mu dołączyć do Merrill Lynch/Bank of America Securities. Ten lider w branży uczynił go odpowiedzialnym za identyfikację i modelowanie wymogów kapitałowych, analizę scenariuszy likwidacyjnych w celu odzyskania zainwestowanych środków, tworzenie modeli, które biorą pod uwagę instrumenty dłużne w celu realizacji transakcji, przeprowadzanie testów warunków skrajnych i analizy w celu ustalenia ceny i rentowność transakcji, budowanie modeli przepływów pieniężnych dla ustalenia prognoz i przeprowadzenia analiz. Zgodnie z oświadczeniem Pan Kamin nie wykonuje poza Emitentem działalności konkurencyjnej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Kamin nie jest wpisany w

4 Pan Piotr Kamiński Członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Kamiński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł Magistra Zarządzania. Ukończył: Międzynarodowy program studiów podyplomowych Tempus - CUBIS (Curriculum In Business Information Systems) na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, Uniwersytecie Katolickim w Leuven oraz Uniwersytecie w Amsterdamie; Jest absolwentem International Institute of Securities Market Development organizowanego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC) oraz IESE Business School - Advanced Management Program, University of Navarra. Pan Piotr Kamiński pełnił następujące funkcje w zarządach spółek prawa handlowego: Członka Zarządu do Spraw Finansów oraz p.o. Prezesa Zarządu w Totalizator Sportowy Sp. z o.o Członka Rady Nadzorczej PZU S.A. i członka komitetu Rady Nadzorczej PZU S.A. ds. IPO z ramienia Skarbu Państwa Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A., Członka Zarządu nadzorujący Obszar Rynku Korporacyjnego i Skarbu w PKO Bank Polski S.A Wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Pan Kamiński pełnił następujące funkcje w centralnych urzędach administracji rządowej: Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych i Finansów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Naczelnik wydziału emisji papierów wartościowych w KPWiG członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych. Pan Piotr Kamiński pełni funkcje niezależnego Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. i niezależnego członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., oraz członka Komisji Nadzoru Audytowego powołanego przez Ministra Finansów z ramienia organizacji pracodawców, Członka Rady Nadzorczej Sfinks S.A., Altus S.A., Newag S.A., PC Guard S.A., Immobile S.A. oraz CCS Energia S.A. Ponadto pełnił funkcje m in. : Prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej MGW CCG Sp. z o. o., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Rubicon Partners NFI S.A, niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pamapol S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Członka Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (Hotel Sheraton w Krakowie), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. (obecnie Bond Spot) Pan Kamiński pełni także funkcję Wiceprezydenta, członka prezydium i Skarbnika Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

5 Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Maciej Kamiński nie wykonuje poza Emitentem działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Piotr Maciej Kamiński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Maciej Krzysztof Witucki Członek Rady Nadzorczej Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i posiada tytuł magister elektrotechnik. Ukończył również studia podyplomowe z Logistyki i Inżynierii Przemysłowej na Ecole Centrale Paris we Francji a także Zaawansowany Program Zarządzania (AMP) na INSEAD we Francji. W latach r. pełnił funkcję wykładowcy na Ecole Centrale Paris we Francji, w latach natomiast kierował przygotowaniami projektu rozpoczęcia działalności w Polsce przez firmę Cetelem S.A. we Francji. W latach pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego odpowiedzialnego za kontakty z większymi partnerami bankowymi i handlowymi w Cetelem Polska a następnie, w latach pełnił funkcję Kierownika przeniesienia knowi how poakwizycyjnego pomiędzy Sofinco a Lucas Bank. W latach pełnił w Lukas Bank kolejno funkcje członka Zarządu Kierownika Działu Ryzyka, Wiceprezesa Zarządu Kierownika Działu Konsumenckich Usług Finansowych oraz Prezesa Zarządu. Od listopada 2006 r. do września 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Orange (Telekomunikacja Polska), natomiast od września 2013 r. zasiada pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej spółki. Pan Witucki pełni również funkcje członka Rady Nadzorczej w Lot Polish Airlines S.A. oraz AXA Polska S.A. Zgodnie z oświadczeniem Pan Maciej Witucki nie wykonuje poza Emitentem działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Maciej Witucki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Piotr Żabski Członek Rady Nadzorczej Posiada wykształcenie wyższe legitymuje się 18-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym, w tym 15 letnim doświadczeniem menadżerskim. Karierę zawodową rozpoczął w Lukas S.A. na stanowisku Doradcy ds. Marketingu Finansowego ( r r.) a następnie na stanowisku Key Account Managera ( r r. ). Od kwietnia 1999 r. do lipca 2004 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Klientów Kluczowych w Lukas Bank S.A., a następnie Dyrektora Wykonawczego tego banku ( r r.). W przeszłości Pan Żabski pełnił również funkcję członka Zarządu ( ) a następnie Prezesa Zarządu ( ) Santander Consumer Bank S.A. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Santander Consumer Bank S.A. oraz Prezesa Rady Nadzorczej Santander Consumer Finanse S.A.

6 Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Żabski nie wykonuje poza Emitentem działalności konkurencyjnej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Żabski nie jest wpisany w Podstawa prawna: 1. 5 ust. 1 pkt 22 i 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 2. Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz z 2009r. z późn. zmianami) Podpisy: Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Cornerstone Partners Sp. z o.o., funduszu private equity, działalność niekonkurencyjna;

Prezes Zarządu Cornerstone Partners Sp. z o.o., funduszu private equity, działalność niekonkurencyjna; Przemysław Krych : Założyciel i Prezes Zarządu Griffin Real Estate sp. z o.o., platformy inwestującej w nieruchomości z siedzibą w Warszawie, zarządzającej aktywami o wartości ok. 1 mld EUR. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 2/2014 16.04.2014 ZGŁOSZENIE KANDYDATUR NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący EBI 2/2014 16.04.2014 ZGŁOSZENIE KANDYDATUR NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Raport bieżący EBI 2/2014 16.04.2014 ZGŁOSZENIE KANDYDATUR NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Zarząd Getin Noble Banku S.A. ( Emitent ), zgodnie z Rozdziałem II ust. 1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy

Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy 1)Pan Adnan O. Ahmed jest Dyrektorem Zarządzającym, Szefem Zarządzania Kadrami w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz Globalnym

Bardziej szczegółowo

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Raport numer: PBG/CG/2/2011 Wysogotowo, 23.06.2011r. Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym listę kandydatów do Rady Nadzorczej VI kadencji PBG S.A.: - Maciej Bednarkiewicz

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we Wrocławiu i adresem: Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH

KOBIET W POLSCE NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH KOBIET W POLSCE Elżbieta Bieńkowska 27 listopada 2013 roku została zaprzysiężona na stanowisko wicepremiera i ministra infrastruktury i rozwoju. Przez całą karierę zawodową była

Bardziej szczegółowo

ŁAD KORPORACYJNY. na jego wniosek, z powodów osobistych. Rada Dyrektorów:

ŁAD KORPORACYJNY. na jego wniosek, z powodów osobistych. Rada Dyrektorów: ŁAD KORPORACYJNY na jego wniosek, z powodów osobistych. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Na koniec 2007 roku w skład Grupy wchodziła spółka holdingowa ACE S.A. będąca 100-procentowym udziałowcem dwóch spółek operacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r.

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Sylwetki kandydatów (1/2) Jarosław R. Bilbin Aleksandra Friedel Dariusz Gafka Weronika Jachniewicz Agnieszka Jurczak

Bardziej szczegółowo

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 24 17-23 maja 2013 r. RZECZPOSPOLITA BABSKA Kobieto! Puchu marny pisał Adam Mickiewicz w XIX wieku. Jednak dziś romantyczny obraz polskiego wieszcza nie ma nic

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Interim Management 2012

Międzynarodowa Konferencja Interim Management 2012 Organizator IV Międzynarodowa Konferencja Interim Management 2012 29 listopada 2012r. Centrum Kongresowe Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123A, 26p., Warszawa Partner strategiczny Partnerzy wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH. 10 rocznica. Pierwsza dekada działalności przegląd.

PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH. 10 rocznica. Pierwsza dekada działalności przegląd. PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH 10 rocznica Pierwsza dekada działalności przegląd. Bydgoszcz - Luty 2009 SPIS TREŚCI. Spis treści. 2 Założyciel 3 Firma. 9 Profil. 9 Misja. 9 Wizja. 9 Własnośd.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo