Przepływy międzygałęziowe sektora rolno-żywnościowego a poziom rozwoju gospodarczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepływy międzygałęziowe sektora rolno-żywnościowego a poziom rozwoju gospodarczego"

Transkrypt

1 Przepływy międzygałęziowe sektora rolno-żywnościowego a poziom rozwoju gospodarczego Cezary Klimkowski VIII. Źródła wzrostu oraz ewolucja struktur i roli sektora rolno-spożywczego w perspektywie po 2020 roku Funkcjonowanie i rola sektora rolno-spożywczego w otoczeniu gospodarki narodowej

2 Wprowadzenie 1/3 Temat PW: ŹRÓDŁA WZROSTU ORAZ EWOLUCJA STRUKTUR I ROLI SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO W PERSPEKTYWIE PO 2020 ROKU Zadanie PW: Funkcjonowanie i rola sektora rolno-spożywczego w otoczeniu gospodarki narodowej Zagadnienie na rok 2017: Sektorowe przepływy międzygałęziowe gospodarki narodowej a wyzwania rozwojowe polskiego rolnictwa po 2020 roku Powiązanie przyszłości i przepływów międzygałęziowych doprowadziło do zagadnienie możliwości tworzenia projekcji na podstawie Tablic Przepływów Międzygałęziowych

3 Wprowadzenie 2/3 Prace nad projekcjami na podstawie tablic przepływów międzygałęziowych (TPM) prowadzone są dwutorowo: Pierwszy nurt to prace nad publikowanymi przez GUS tablicami odnoszącymi się do gospodarki polskiej Drugi nurt, odnoszący się do wyników prac przedstawianych w niniejszej prezentacji, związany z tablicami międzynarodowych przepływów międzygałęziowych. Założenia: Struktura przepływów międzygałęziowych uzależniona jest miedzy innymi od stopnia rozwoju gospodarki Możliwe jest poznanie zależności między poziomem rozwoju a strukturą przepływów W przyszłości polska gospodarka, w tym i sektor rolno-żywnościowy, będzie podlegał dalszemu rozwojowi gospodarczemu

4 Wprowadzenie 3/3 Trudności: Rozwój gospodarczy jest jednym z wielu czynników wpływających na strukturę przepływów międzygałęziowych Oddziaływanie pozostałych czynników może rozmyć wpływ czynnika badanego Wysoki stopień zagregowania danych (w TPM produkcja rolnicza jest sumą wartości) Specyfika polskiej gospodarki i polskiego sektora rolno-żywnościowego może czynić nasze wyniki mało trafnymi Szansa: Publikacja tablic międzynarodowych przepływów międzygałęziowych (World Input Output Database WIOD), która dzięki harmonizacji danych z wielu krajów pozwala na tego typu analizy

5 Dane WIOD Dane ze Światowej Bazy Danych Przepływów Międzygałęziowych (WIOD: World Input-Output Database): Tablice opublikowane w roku 2016 (Release 2016) Obejmują 28 państw UE i 15 najważniejszych gospodarek światowych spoza UE Podział na 56 działów gospodarki (zg. z klasyfikacją ISIC Rev. 4) Obejmują lata Dane w tablicach są w cenach bieżących (w milionach dolarów) Rolnictwo: Dział 1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Przemysł spożywczy: Dział 10. Produkcja artykułów spożywczych Dział 11. Produkcja napojów Dział 12. Produkcja wyrobów tytoniowych

6

7 Dane Dane ze Światowej Bazy Danych Przepływów Międzygałęziowych (WIOD: World Input-Output Database): Tablice opublikowane w roku 2016 (Release 2016) Obejmują 28 państw UE i 15 najważniejszych gospodarek światowych spoza UE Podział na 56 działów gospodarki (zg. z klasyfikacją ISIC Rev. 4) Obejmują lata Dane w tablicach są w cenach bieżących (w milionach dolarów) Rolnictwo: Dział 1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Przemysł spożywczy: Dział 10. Produkcja artykułów spożywczych Dział 11. Produkcja napojów Dział 12. Produkcja wyrobów tytoniowych Mierniki wzrostu gospodarczego: UN Database, World Bank Database, Eurostat

8 Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego Dodatnio skorelowane z poziomem rozwojem: Produkt krajowy brutto per capita Human Development Index Ujemnie skorelowane z poziomem rozwoju: Udział Wartości Dodanej Brutto (WDB) rolnictwa w WDB całej gospodarki Udział wydatków na żywność w wydatkach gospodarstw domowych

9 Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego ,95 0,9 0, , ,75 0,7 0,65 0 0,6 PKB per capita HDI

10 Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego , ,18 0, ,14 0,12 0, ,08 0, ,04 0,02 0 PKB per capita Udział WDB Rolnictwa w całkowitej WDB w gospodarce

11 Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego , , ,25 0,2 0,15 0, , PKB per capita Wydatki na żywność

12 Państwo A Państwo B Reszta świata Państwo A Państwo B Kolejne państwa Przyrost aktywów i środków obrotowych Nakłady brutto na środki trwałe Spożycie (kons. finalna) Przyrost aktywów i środków obrotowych Nakłady brutto na środki trwałe Spożycie (kons. finalna) Dział Z Dział B Dział A Dział Z Dział B Dział A Dział Z Dział B Dział A Państwo A Państwo B Reszta Świata Dział A Dział B Dział Z Dział A Dział B Dział Z Dział A Dział B Dział Z Zużycie pośrednie Podatki net. od prod. Wartość dodana Marże transportowe Produkcja globalna

13 Przykład przepływy do sektora Polska Państwo X Dział 1 Dział 2 Dział 3 Dział 4 Dział 5 Podatki netto Wartość dodana brutto

14 Państwo A Państwo B Reszta świata Państwo A Państwo B Kolejne państwa Przyrost aktywów i środków obrotowych Nakłady brutto na środki trwałe Spożycie (kons. finalna) Przyrost aktywów i środków obrotowych Nakłady brutto na środki trwałe Spożycie (kons. finalna) Dział Z Dział B Dział A Dział Z Dział B Dział A Dział Z Dział B Dział A Państwo A Państwo B Reszta Świata Dział A Dział B Dział Z Dział A ROLNICTWO Dział Z Dział A Dział B Dział Z Zużycie pośrednie Podatki net. od prod. Wartość dodana Marże transportowe Produkcja globalna

15 Przykład przepływy od sektora Polska Państwo X Dział 1 Dział 2 Dział 3 Dział 4 Dział 5 Dział 6 Popyt końcowy - spożycie Popyt końcowy - akumulacja

16 Przykład przepływy od sektora Polska Państwo A Państwo B Państwo C Państwo D Państwo E Państwo F Państwo G Dział 1 Dział 2 Dział 3 Dział 4 Dział 5 Dział 6 Popyt końcowy - spożycie Popyt końcowy - akumulacja Wskaźnik wzrostu gospodarczego

17 Przykład przepływy od sektora 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Polska Państwo A Państwo B Państwo C Państwo D Państwo E Państwo F Państwo G Dział 1 Dział 2 Dział 3 Dział 4 Dział 5 Dział 6 Popyt końcowy - spożycie Popyt końcowy - akumulacja Wskaźnik wzrostu gospodarczego

18 Sektor rolnictwa w Produkcja globalna: 105,25 mld dolarów Produkcja globalna: 61,34 mld dolarów Produkcja globalna: 33,35 mld dolarów Polska Francja Meksyk Zużycie pośrednie Podatki netto od produktów Wartość dodana brutto Marże transportu międzynarodowego

19 70000 Sektor rolnictwa w okresie Polska Francja Meksyk Organizacje i zespoły eksterytorialne Usługi w ramach gospodarstw domowych Kultura, rozrywka i inne usługi Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Edukacja Administracja publiczna i ubezpieczenia obowiązkowe Działalność w zakresie usług administrowania Usługi weterynaryjne i pozostałe Usługi reklamowe i badania rynku Badania naukowe Architektura i inżynieria, badania i analizy techniczne Usługi prawnicze i rachunkowo-księgowe Obsługa rynku nieruchomości Działlność wspomagająca usługi finansowe Ubezpieczenia Finansowa działalność usługowa poza ubezpieczeniami Usługi związane z oprogramowaniem, informatyką i inna usługowa w zakresie informacji Telekomunikacja Produkcja audio-video oraz nadawanie programów Działalność wydawnicza Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne Działalność pocztow i kurierska Działaność wspomagająca transport Transport lotniczy Transport wodny Transport lądowy oraz rurociągowy Handel detaliczny poza pojazdami Handel hurtowy poza pojazdami Handel i naprawa pojazdów samochodowych Budownictwo Działalność związana z odpadami i ściekami Pobór i dostarczanie wody Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, ciepłą wodę Naprawa maszyn i urządzeń Produkcja mebli i pozostałych wyrobów Produkcja innego sprzętu transportowego Produkcja pojazdów samochodowych Pozostała produkcja maszyn i urządzeń Produkcja urządzeń elektrycznych Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych Produkcja metalowych wyrobów gotowych bez maszyn i urządzeń Produkcja metali Prod. wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów farmaceutycznych Produkcja chemikaliów Koks i produkty rafinacji ropy naftowej Poligrafia Produkcja papieru Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy Produkcja odzieży Przemysł Spożywczy Górnictwo Rybactwo Leśnictwo Rolnictwo

20 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sektor rolnictwa w okresie Organizacje i zespoły eksterytorialne Polska Francja Meksyk Usługi w ramach gospodarstw domowych Kultura, rozrywka i inne usługi Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Edukacja Administracja publiczna i ubezpieczenia obowiązkowe Działalność w zakresie usług administrowania Usługi weterynaryjne i pozostałe Usługi reklamowe i badania rynku Badania naukowe Architektura i inżynieria, badania i analizy techniczne Usługi prawnicze i rachunkowo-księgowe Obsługa rynku nieruchomości Działlność wspomagająca usługi finansowe Ubezpieczenia Finansowa działalność usługowa poza ubezpieczeniami Usługi związane z oprogramowaniem, informatyką i inna usługowa w zakresie informacji Telekomunikacja Produkcja audio-video oraz nadawanie programów Działalność wydawnicza Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne Działalność pocztow i kurierska Działaność wspomagająca transport Transport lotniczy Transport wodny Transport lądowy oraz rurociągowy Handel detaliczny poza pojazdami Handel hurtowy poza pojazdami Handel i naprawa pojazdów samochodowych Budownictwo Działalność związana z odpadami i ściekami Pobór i dostarczanie wody Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, ciepłą wodę Naprawa maszyn i urządzeń Produkcja mebli i pozostałych wyrobów Produkcja innego sprzętu transportowego Produkcja pojazdów samochodowych Pozostała produkcja maszyn i urządzeń Produkcja urządzeń elektrycznych Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych Produkcja metalowych wyrobów gotowych bez maszyn i urządzeń Produkcja metali Prod. wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów farmaceutycznych Produkcja chemikaliów Koks i produkty rafinacji ropy naftowej Poligrafia Produkcja papieru Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy Produkcja odzieży Przemysł Spożywczy Górnictwo Rybactwo Leśnictwo Rolnictwo

21 56 działów gospodarki Rolnictwo Produkcja metali Handel hurtowy poza pojazdami Działlność wspomagająca usługi finansowe Leśnictwo Rybactwo Produkcja metalowych wyrobów gotowych bez maszyn i urządzeń Produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych Górnictwo Produkcja urządzeń elektrycznych Transport wodny Handel detaliczny poza pojazdami Transport lądowy oraz rurociągowy Obsługa rynku nieruchomości Przemysł Spożywczy Pozostała produkcja maszyn i urządzeń Transport lotniczy Badania naukowe Usługi prawnicze i rachunkowo-księgowe Architektura i inżynieria, badania i analizy techniczne Produkcja odzieży Produkcja pojazdów samochodowych Działaność wspomagająca transport Usługi reklamowe i badania rynku Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy Produkcja innego sprzętu transportowego Działalność pocztow i kurierska Usługi weterynaryjne i pozostałe Produkcja papieru Produkcja mebli i pozostałych wyrobów Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne Poligrafia Naprawa maszyn i urządzeń Działalność wydawnicza Koks i produkty rafinacji ropy naftowej Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, ciepłą wodę Produkcja audio-video oraz nadawanie programów Działalność w zakresie usług administrowania Administracja publiczna i ubezpieczenia obowiązkowe Edukacja Produkcja chemikaliów Pobór i dostarczanie wody Telekomunikacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Produkcja wyrobów farmaceutycznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Prod. wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Działalność związana z odpadami i ściekami Budownictwo Handel i naprawa pojazdów samochodowych Usługi związane z oprogramowaniem, informatyką i inna usługowa w zakresie informacji Finansowa działalność usługowa poza ubezpieczeniami Ubezpieczenia Kultura, rozrywka i inne usługi Usługi w ramach gospodarstw domowych Organizacje i zespoły eksterytorialne

22 20 grup działalności Działy zawarte w grupie (wg symboli PKD) Nazwa Nazwa skrócona Działy zawarte w grupie (wg symboli PKD) Nazwa Nazwa skrócona A01 Rolnictwo Rolnictwo G45 Handel i naprawa samochodów Samochody A02, A03, B Leśnictwo, rybactwo i górnictwo Górnictwo G46 Handel hurtowy Hurt C10-C12 Przemysł spożywczy Spożywczy G47 Handel detaliczny Detal C13-18 Odzież, wyroby z drewna, papier Odzież, papier H, J Transport i telekomunikacja Transport C19 Koks, rafinacja ropy naftowej Paliwa, koks I Hotelarstwo i gastronomia Hotele Wyroby chemiczne i Nawozy Finanse C20-21 farmaceutyczne K Finanse i ubezpieczenia C22-C27 C28-C33 D, E F Metale, wyroby z gumy, urządzenia elektryczne i elektroczniczne Maszyny, urządzenia, samochody - produkcja i naprawa Energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja, ścieki Budownictwo Metale, elektryka Maszyny, urządzenia Energia, woda Budownictwo L, M69-73 Usługi rachunkowe, prawnicze, inżynieryjne, badania naukowe, obsługa rynku nieruchomości M74-75 Usługi weterynaryjne i inne N O-U Wynajem i dzierżawa Pozostałe (edukacja, opieka zdrowotna, rekreacja) Usługi Weterynaria Wynajem Inne

23 Państwo A Państwo B Reszta świata Państwo A Państwo B Kolejne państwa Przyrost aktywów i środków obrotowych Nakłady brutto na środki trwałe Spożycie (kons. finalna) Przyrost aktywów i środków obrotowych Nakłady brutto na środki trwałe Spożycie (kons. finalna) Dział Z Dział B Dział A Dział Z Dział B ROLNICTWO Dział Z Dział B Dział A Państwo A Państwo B Reszta Świata Dział A Dział B Dział Z Dział A Dział B Dział Z Dział A Dział B Dział Z Zużycie pośrednie Podatki net. od prod. Wartość dodana Marże transportowe Produkcja globalna

24 100% Struktura gałęziowa zużycia pośredniego sektora rolnictwa 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rolnictwo Górnictwo Spożywczy Odzież, papier Sur. energetyczne Nawozy Metale, elektryka Maszyny, samochody Energia, woda Budownictwo Samochody Hurt Detal Transport Hotele Finanse Usługi Weterynaria Wynajem Inne

25 Przepływ: Przemysł spożywczy Rolnictwo 35% 30% y = 4E-06x + 0,0417 R² = 0, % 20% 15% 10% 5% 0%

26 Przepływ: Rolnictwo Rolnictwo 50% 45% 40% 35% 30% 25% y = -4E-06x + 0,3979 R² = 0,366 20% 15% 10% 5% 0%

27 Przepływ: Paliwa, koks Rolnictwo 12% 10% 8% 6% 4% y = -1E-06x + 0,0954 R² = 0,4717 2% 0%

28 Przepływ: Nawozy Rolnictwo 25% 20% 15% 10% y = -2E-06x + 0,1578 R² = 0,4796 5% 0%

29 Przepływ: Budownictwo Rolnictwo 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% y = 5E-07x + 0,0017 R² = 0,3735 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

30 Przepływ: Usługi Finansowe Rolnictwo 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% y = 0,0603e -33,31x R² = 0,5173 2% 1% 0% 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045 0,05

31 Przepływ: Weterynaria Rolnictwo 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% y = 5E-07x + 0,001 R² = 0,3025 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%

32 Przepływ: Weterynaria Rolnictwo 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% y = 4E-07x + 0,0052 R² = 0,1768 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

33 Prognozy zmian struktury zużycia pośredniego w sektorze rolnictwa Działy Nazwa grupy Prognoza Udział w zużyciu pośrednim A01 Rolnictwo 25,6% C10-C12 Przemysł spożywczy 16,2% C19 Paliwa, koks 5,4% C20-C21 Nawozy 8,9% F Budownictwo 1,7% K Finanse 3,5% Razem: 61,3%

34 Rolnictwo cały świat Stosunek Zużycie pośrednie/produkcja globalna 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 y = 0,0593x 0,2139 R² = 0,4964 0,2 0,

35 Rolnictwo Europa Stosunek Zużycie pośrednie/produkcja globalna 0,8 0,75 0,7 y = 0,1676x 0,1232 R² = 0,4035 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,

36 Prognozy zmian przepływów z przemysłu spożywczego Zmienna Prognoza Stan obecny Zużycie pośrednie/produkcja globalna Obecnie z Polsce: 58%

37 100% Struktura gałęziowa zużycia pośredniego przemysłu spożywczego 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rolnictwo Górnictwo Spożywczy Odzież, papier Paliwa, koks Nawozy Metale, elektryka Maszyny, samochody Energia, woda Budownictwo Samochody Hurt Detal Transport Hotele Finanse Usługi Weterynaria Wynajem Inne

38 Przepływ: Rolnictwo Przemysł spożywczy 0,6 0,5 y = -2E-06x + 0,383 R² = 0,3258 0,4 0,3 0,2 0,

39 Przepływ: Przemysł spożywczy Przemysł spożywczy 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 y = 3E-06x + 0,0978 R² = 0,2956 0,

40 Przepływ: Przemysł spożywczy Usługi 0,14 0,12 0,1 y = 5E-07x 1,0608 R² = 0,3522 0,08 0,06 0,04 0,

41 Przepływ: Przemysł spożywczy Wynajem 0,08 0,07 0,06 y = 5E-07x + 0,0022 R² = 0,4074 0,05 0,04 0,03 0,02 0,

42 Prognozy zmian struktury zużycia pośredniego w przemyśle spożywczym Działy Nazwa grupy Prognoza Udział w zużyciu pośrednim A01 Rolnictwo 30,4% C10-C12 Przemysł spożywczy 19,7% L, M69-M73 Usługi 3,8% N Wynajem 1,5% Razem: 55,4%

43 Przepływy z sektora rolnictwa 50% 45% 40% 35% Popyt pośredni = 68,1% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

44 Przepływy z sektora rolnictwa 50% 45% 40% Popyt pośredni = 68,1% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Rolnictwo Spożywczy Odzież, papier Hotele Konsumpcja finalna

45 Przepływ: Rolnictwo Rolnictwo 30% 25% 20% y = -2E-06x + 0,2106 R² = 0, % 10% 5% 0%

46 Przepływ: Rolnictwo Przemysł spożywczy 70% 60% 50% 40% y = 5E-06x + 0,3045 R² = 0, % 20% 10% 0%

47 Przepływ: Rolnictwo Odzież, wyroby z drewna, papier 2,5% 2,0% 1,5% y = -2E-07x + 0,0159 R² = 0,2565 1,0% 0,5% 0,0%

48 Przepływ: Rolnictwo Popyt końcowy 45% 40% 35% 30% y = -4E-06x + 0,3596 R² = 0, % 20% 15% 10% 5% 0%

49 Prognozy zmian przepływów z sektora rolnictwa Działy Nazwa grupy Prognoza Udział w produkcji globalnej A01 Rolnictwo 14,3% C10-C12 Przemysł spożywczy 43,5% C13-C18 Odzież, wyroby z drewna 1% Popyt końcowy 29,4% Razem: 88,2%

50 Przepływy z sektora przemysłu spożywczego 70% 60% 50% Popyt pośredni = 37,3% 40% 30% 20% 10% 0%

51 Przepływy z sektora przemysłu spożywczego 70% 60% Popyt pośredni = 37,3% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rolnictwo Spożywczy Chemikalia Hotele Inne Konsumpcja finalna

52 Przepływ: Sektor spożywczy Popyt końcowy 70% 60% 50% y = -1,888x + 0,6173 R² = 0, % 30% 20% 10% 0% 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23

53 Prognozy zmian przepływów z przemysłu spożywczego Działy Nazwa grupy Prognoza Udział w produkcji globalnej Popyt końcowy 62,7% Razem: 62,7%

54 Podsumowanie 1/3 Istnieje związek pomiędzy strukturą przepływów międzygałęziowych a poziomem rozwoju gospodarki Można oszacować zależność pomiędzy miernikami poziomu gospodarczego a wybranymi składowymi zużycia pośredniego w sektorze rolnictwa i przemyśle spożywczym Podobna konkluzja dotyczy składowych popytu pośredniego i końcowego na towary i usługi wytwarzane w rolnictwie i przemyśle spożywczym Istnieje duża grupa składowych zużycia pośredniego i popytu na towary i usługi wytwarzane w rolnictwie i przemyśle spożywczym, w którym brak jest określonej powyżej zależności. W ujęciu wartościowym odnoszącym się do produkcji globalnej grupa ta ma jednak stosunkowo niewielkie znaczenie.

55 Podsumowanie 2/3 Można założyć, że wraz z rozwojem gospodarki maleć będzie udział wartości surowców energetycznych i nawozów w strukturze zużycia pośredniego w sektorze rolnictwa. To samo dotyczy przepływów w obrębie tego sektora. Rozwój gospodarczy będzie się wiązał ze wzrostem udziału towarów wytwarzanych przez sektor spożywczy, a także usług świadczonych przez sektor finansowy oraz budownictwa. W przypadku struktury zużycia pośredniego sektora spożywczego maleć będzie udział wartości surowców dostarczanych w rolnictwa kosztem rosnącego udziału usług związanych z wynajmem maszyn, pracy najemnej oraz usług rachunkowych, prawniczych, inżynieryjnych czy związanych z badaniami naukowymi.

56 Podsumowanie 3/3 Wraz z rozwojem gospodarczym maleć będzie udział towarów i usług kierowanych w stronę ostatecznego konsumenta, rosnąć zaś będzie udział popytu pośredniego w całkowitym popycie na produkty wytwarzane w rolnictwie. Zauważa się również wzrost stosunku wartości zużycia pośredniego do wartości produkcji globalnej w rolnictwie wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego W przypadku sektora spożywczego rosnąć zaś będzie udział popytu końcowego w całości popytu zgłaszanego na towary wytwarzane w tym sektorze. Przydatność prognostyczną uzyskanych wyników ocenić należy na dobrą, biorąc pod uwagę, że miały one w założeniu pełnić rolę wspierającą dla projekcji wytworzonych na bazie krajowych tablic przepływów międzygałęziowych. Samodzielne stosowanie tak skonstruowanych projekcji jest obarczone ryzykiem niskiej trafności.

57 Dziękuję za uwagę Warszawa, 17 listopada 2017 r.

Zmiany międzynarodowych przepływów towarów i usług polskiego sektora rolno-żywnościowego

Zmiany międzynarodowych przepływów towarów i usług polskiego sektora rolno-żywnościowego Zmiany międzynarodowych przepływów towarów i usług polskiego sektora rolno-żywnościowego Cezary Klimkowski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI Zmiana rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U.2018.502

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2010.04.01 zm. Dz.U.2010.50.304 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 05.07.2017

Bardziej szczegółowo

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia Warszawa, roku

Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia   Warszawa, roku 1 2 3 4 5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 1001-2000 pow_ 2000 Brak informacji Wykaz ilościowy rekordów w Bazie EFEKT wg PKD2 i zatrudnienia www.marketingrelacji.com Warszawa, 18.10.2018

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH Załącznik nr 1 do Koncepcji PSF dla RPO WM Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 13 PRODUKCJA TEKSTYLNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Powiązania leśnictwa z otoczeniem gospodarczym na przykładzie Nadleśnictwa Kozienice

Powiązania leśnictwa z otoczeniem gospodarczym na przykładzie Nadleśnictwa Kozienice Powiązania leśnictwa z otoczeniem gospodarczym na przykładzie Nadleśnictwa Kozienice mgr inż. Justyna Jamińska dr inż. Agnieszka Mandziuk Zakład Ekonomiki Leśnictwa Katedra Urządzania Lasu i Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Sektorowe wskaźniki finansowe opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Komisja

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja?

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja? Szanowni Państwo, Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prowadzą badanie mające pomóc

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz dwunasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 05:15:01 Numer KRS: 0000520675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2016 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2002.12.05 sprost. Dz.U.02.203.1720 ogólne 2006.04.01 zm. Dz.U.06.42.283 1 2007.07.02 zm. Dz.U.07.117.812 1 2007.10.31 zm. Dz.U.07.195.1408 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Załącznik nr XII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2010 Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki, biorących

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.12.2016 godz. 00:01:57 Numer KRS: 0000523681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 137 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 kwietnia 2019 r. AC

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2017 godz. 21:05:33 Numer KRS: 0000397244 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W 2017 r. w KRS wykreślono firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r wykreśleń, czy 2015 r wykreśleń.

W 2017 r. w KRS wykreślono firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r wykreśleń, czy 2015 r wykreśleń. Wykreślenia firm w KRS w 2017 r. W 2017 r. w KRS wykreślono 13764 firmy. To znaczny wzrost w stosunku do 2016 r 10258 wykreśleń, czy 2015 r. 7260 wykreśleń. liczba wykreśleń w KRS w poszczególnych latach

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Powiat chodzieski Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:47:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:47:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 09:47:31 Numer KRS: 0000075677 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne miesięcznie

Postępowania restrukturyzacyjne miesięcznie Postępowania restrukturyzacyjne w 2018 r. Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:10:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:10:14 Numer KRS: Strona 1 z 9 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Statystyka Warszawy Nr 5/2018 28.06.2018 r. 114,6 Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe w

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2014 godz. 12:44:22 Numer KRS: 0000526495 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r.

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:29:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:29:11 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.09.2016 godz. 12:29:11 Numer KRS: 0000492553 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2015 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. Projekt z dnia 15 lutego 2012 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2016 godz. 02:28:54 Numer KRS: 0000433368 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2013 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2013 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2013 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2014 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. 1 z 6 2014-07-09 11:23 i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI MENU Strona główna Dodaj raport bieżący okresowy Archiwum raportów Regulacje Kontakt

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2011 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2011 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2011 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2012 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:36:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:36:01 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 16:36:01 Numer KRS: 0000504047 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:52:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 22:52:17 Numer KRS: 0000359065 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Grupa Sekcja Dział Grupa

Grupa Sekcja Dział Grupa Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe na lata 2017 2020 Branże/sektory wysokiego wzrostu w Województwie Małopolskim (na podstawie badania GUS przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2016 godz. 14:08:49 Numer KRS: 0000414961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

liczba postępowań restrukturyzacyjnych

liczba postępowań restrukturyzacyjnych Postępowania restrukturyzacyjne w 2018 r. Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja

Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego II edycja Opracowanie: na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Warszawa, maj 2016

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:53:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:53:24 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 17:53:24 Numer KRS: 0000148818 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2015 godz. 12:44:03 Numer KRS: 0000464859 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:31:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:31:55 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2015 godz. 13:31:55 Numer KRS: 0000273394 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:36 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.09.2016 godz. 16:04:36 Numer KRS: 0000373685 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:18:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:18:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.11.2016 godz. 21:18:03 Numer KRS: 0000529814 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2016 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2016 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2016 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2017 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

upadłości firm w latach

upadłości firm w latach Upadłości firm na koniec czerwca 2019 r. Na koniec czerwca 2019 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 05 upadłości firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

biuro@sanmarks.pl ul. Słowackiego 36 37-600 Lubaczów www.sanmarks.pl www.kasa-fiskalna.pl

biuro@sanmarks.pl ul. Słowackiego 36 37-600 Lubaczów www.sanmarks.pl www.kasa-fiskalna.pl ul. Słowackiego 36 CO TO JEST? Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 147/2009

Raport bieżący nr 147/2009 Końskie, dnia 30 czerwca 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący nr 147/2009 Temat: Uchwały ZWZA Zarząd spółki Ceramika

Bardziej szczegółowo