RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007

2 i regionalnej. Województwo lubelskie (według stanu na 31 grudnia 2006 r.) w branŝy w Załącznik 1. Powiat bialski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 260 3,0 13,3 5,00 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów ,5 8, ,3 4,0 3,60 3,55 17 Włókiennictwo 2 0,4 0,5 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 549 6,4 9,7 26 5,7 2,2 3,70 3,64 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 9 2,0 4,8 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów ,7 6,6 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 3 0,7 2,6 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 12 2,6 1,4 24 Produkcja wyrobów chemicznych 3 0,7 2,6 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 5 1,1 1,1 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 53 11,7 5,3 27 Produkcja metali 2 0,4 5,4 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 35 7,7 2,3 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 17 3,8 2,4 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 8 1,8 4,1 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 1 0,2 1,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 7 1,5 1,2 35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 1 0,2 3,1 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 54 11,9 4,3 37 Przetwarzanie odpadów 2 0,4 3,3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 25 0,3 1,0 0,32 45 Budownictwo 248 2,9 1,8 0,64 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i 176 2,1 3,8 1,53

3 w branŝy w motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 225 2,6 2,0 0,58 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 494 5,8 3,2 1,11 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 81 0,9 3,2 0,93 60 Transport lądowy; transport rurociągowy 279 3,3 3,2 1,45 Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 110 1,3 10,1 3,00 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 181 2,1 1,9 1,05 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 26 0,3 0,6 0,12 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 490 5,7 1,7 0,64 zdrowotne 80 Edukacja ,4 3,7 1,62 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 674 7,9 1,8 0,75 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 151 1,8 5,6 2,46 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 127 1,5 2,7 1,03 Powiat biłgorajski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 42 0,3 2,2 0,51 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 14 Pozostałe górnictwo 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów 488 3,7 2, ,6 5,6 0,67 0,47 17 Włókiennictwo 40 4,6 10,0 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 636 4,8 11,2 53 6,2 4,4 2,74 1,91 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 1 0,1 0,5 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 438 3,3 10, ,4 14,8 1,46 1,02 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 4 0,5 3,5 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 22 2,6 2,6 24 Produkcja wyrobów chemicznych 3 0,3 2,6 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 58 0,4 3,3 17 2,0 3,8 0,21 0,15 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców 333 2,5 10,3 44 5,1 4,4 1,12 0,78

4 w branŝy w niemetalicznych 27 Produkcja metali 1 0,1 2,7 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 282 2,1 5, ,1 7,0 0,77 0,54 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 28 3,3 4,0 30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów 4 0,5 11,1 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 7 0,8 3,6 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 3 0,3 3,1 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 18 2,1 3,1 35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 2 0,2 6,3 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej ,9 50, ,0 6,9 7,75 5,42 37 Przetwarzanie odpadów 2 0,2 3,3 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 160 1,2 6,5 1,32 45 Budownictwo 136 1,0 1,0 0,22 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów 103 0,8 2,2 0,57 samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 135 1,0 1,2 0,22 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 618 4,6 4,0 0,88 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 60 Transport lądowy; transport rurociągowy Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 138 1,0 1,5 0,51 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 406 3,0 9,2 1,17 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie ,8 6,3 1,53 zdrowotne 80 Edukacja ,3 3,9 1,08 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,7 2,8 0,73 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne

5 w branŝy w 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 142 1,1 3,0 0,73 Powiat chełmski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 61 1,5 3,1 2,51 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 5 Rybactwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów 92 2,3 0, ,1 2,8 0,42 0,59 17 Włókiennictwo 4 1,4 1,0 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 11 3,9 0,9 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 1 0,4 0,5 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 60 21,5 2,7 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 5 1,8 4,4 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 6 2,2 0,7 23 Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych 1 0,4 50,0 24 Produkcja wyrobów chemicznych 3 1,1 2,6 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 12 4,3 2,7 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 38 13,6 3,8 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 54 19,4 3,6 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 9 3,2 1,3 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 2 0,7 1,0 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 2 0,7 2,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 5 1,8 0,9 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 2 0,7 3,1 35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 1 0,4 3,1 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 14 5,0 1,1 37 Przetwarzanie odpadów 4 1,4 6,6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 101 2,5 4,1 2,78 45 Budownictwo 27 0,7 0,2 0,15

6 w branŝy w 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 54 1,4 0,5 0,30 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 93 2,3 0,6 0,44 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 60 Transport lądowy; transport rurociągowy 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 79 2,0 0,8 0,99 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 15 0,4 0,3 0,15 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie ,7 1,6 1,30 zdrowotne 80 Edukacja ,4 2,5 2,26 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,8 1,4 1,22 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 71 1,8 1,5 1,23 Powiat hrubieszowski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 85 1,6 4,4 2,61 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów ,2 4, ,5 4,3 2,61 4,55 17 Włókiennictwo 8 2,9 2,0 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 32 11,7 2,6 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 1 0,4 0,5 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 40 14,6 1,8 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 1 0,4 0,9 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 7 2,6 0,8 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 4 1,5 0,9 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 38 13,9 3,8 27 Produkcja metali 1 0,4 2,7 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 23 8,4 1,5 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 13 4,7 1,9

7 w branŝy w 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 3 1,1 1,5 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 1 0,4 1,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 13 4,7 2,2 35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 2 0,7 6,3 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 17 6,2 1,4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 174 3,3 7,1 3,58 45 Budownictwo 179 3,4 1,3 0,74 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów 47 0,9 1,0 0,65 samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 57 1,1 0,5 0,24 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 114 2,1 0,7 0,41 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 60 Transport lądowy; transport rurociągowy Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 78 1,5 0,8 0,73 70 Obsługa nieruchomości 92 1,7 1,7 1,16 74 Działalność gospodarcza pozostała 24 0,4 0,5 0,17 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie ,5 2,4 1,49 zdrowotne 80 Edukacja ,0 2,5 1,71 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,1 2,3 1,53 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 133 2,5 2,8 1,72 Powiat janowski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów ,8 3, ,7 6,1 2,36 1,97

8 w branŝy w 17 Włókiennictwo 3 0,9 0,8 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 186 3,7 3,3 20 6,1 1,7 2,11 1,76 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 2 0,6 1,1 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 88 1,7 2, ,9 4,5 0,78 0,65 uŝywanych do wyplatania 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 5 1,5 0,6 24 Produkcja wyrobów chemicznych 2 0,6 1,7 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 3 0,9 0,7 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 39 11,8 3,9 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 20 6,1 1,3 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 13 3,9 1,9 30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów 1 0,3 2,8 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 5 1,5 2,6 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 1 0,3 1,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 6 1,8 1,0 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 9 2,7 0,7 37 Przetwarzanie odpadów 1 0,3 1,6 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 45 Budownictwo 275 5,4 2,0 1,20 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 33 0,7 0,3 0,14 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 221 4,4 1,4 0,83 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych

9 w branŝy w 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 32 0,6 0,7 0,24 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 470 9,3 1,6 1,03 zdrowotne 80 Edukacja ,7 1,8 1,28 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,8 2,1 1,41 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 84 1,7 1,8 1,14 Powiat krasnostawski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów 33 14,7 2,0 16 Produkcja wyrobów tytoniowych 1 0,4 33,3 17 Włókiennictwo 3 1,3 0,8 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 15 6,7 1,2 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 2 0,9 1,1 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 44 19,6 2,0 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 2 0,9 1,8 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 13 5,8 1,5 24 Produkcja wyrobów chemicznych 1 0,4 0,9 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 7 3,1 1,6 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 27 12,0 2,7 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 26 11,6 1,7 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 22 9,8 3,2 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 3 1,3 1,5 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 13 5,8 2,2 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 2 0,9 3,1 35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 1 0,4 3,1 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 10 4,4 0,8

10 w branŝy w 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 130 1,7 5,3 1,91 45 Budownictwo 49 0,7 0,4 0,14 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów 31 0,4 0,7 0,30 samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 108 1,4 1,0 0,32 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 376 5,0 2,4 0,96 osobistego i domowego 60 Transport lądowy; transport rurociągowy Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 188 2,5 2,0 1,25 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 21 0,3 0,5 0,11 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 705 9,4 2,4 1,04 zdrowotne 80 Edukacja ,6 2,5 1,21 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,6 3,2 1,49 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 109 1,5 2,3 1,01 Powiat kraśnicki 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 17 0,1 0,9 0,23 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 153 1,3 11,7 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów 303 2,6 1, ,8 4,4 0,47 0,32 17 Włókiennictwo 4 0,8 1,0 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 268 2,3 4,7 37 7,7 3,1 1,30 6,29 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 1 0,2 0,5 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 74 15,4 3,3 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 4 0,8 3,5 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 18 3,8 2,1 24 Produkcja wyrobów chemicznych 5 1,0 4,3 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 268 2,3 15,4 37 7,7 8,2 1,12 0,77 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 60 0,5 1, ,7 8,5 0,23 0,16

11 w branŝy w Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 49 10,2 3,3 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 19 4,0 2,7 30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów 1 0,2 2,8 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 10 2,1 5,1 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 3 0,6 3,1 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 19 4,0 3,3 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 3 0,6 4,6 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 35 7,3 2,8 37 Przetwarzanie odpadów 4 0,8 6,6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 45 Budownictwo 704 5,9 5,2 1,31 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów 132 1,1 2,8 0,82 samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 106 0,9 0,9 0,20 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 535 4,5 3,5 0,86 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 60 Transport lądowy; transport rurociągowy 287 2,4 3,3 1,07 Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 216 1,8 2,3 0,91 70 Obsługa nieruchomości 133 1,1 2,5 0,76 74 Działalność gospodarcza pozostała 37 0,3 0,8 0,12 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 757 6,4 2,6 0,71 zdrowotne 80 Edukacja ,5 3,3 1,03 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,9 3,5 1,04 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne

12 w branŝy w 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 107 0,9 2,3 0,62 Powiat lubartowski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 70 0,8 3,6 1,38 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 5 Rybactwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów 676 8,1 3, ,0 4,2 1,50 1,88 17 Włókiennictwo 11 2,0 2,8 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 120 1,4 2,1 47 8,4 3,9 0,83 1,04 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 13 2,3 6,9 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów ,5 4,9 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 12 2,2 10,5 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 18 3,2 2,1 24 Produkcja wyrobów chemicznych 7 1,3 6,1 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 21 3,8 4,7 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 285 3,4 8, ,4 5,8 1,53 1,92 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 55 0,7 1, ,9 4,1 0,24 0,30 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 24 4,3 3,4 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 6 1,1 3,1 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 4 0,7 4,1 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 16 2,9 2,8 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 2 0,4 3,1 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 80 14,3 6,4 37 Przetwarzanie odpadów 2 0,4 3,3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 125 1,5 5,1 1,66 45 Budownictwo 274 3,3 2,0 0,73 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów samochodowych 124 1,5 2,7 1,10

13 w branŝy w 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 540 6,5 4,8 1,43 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 668 8,0 4,4 1,54 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 31 0,4 1,2 0,36 60 Transport lądowy; transport rurociągowy Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 117 1,4 1,2 0,70 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 780 9,4 2,7 1,04 zdrowotne 80 Edukacja ,7 3,0 1,34 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,7 2,7 1,12 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 160 1,9 3,4 1,33 Powiat lubelski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów ,5 7, ,1 8,3 2,12 2,17 17 Włókiennictwo 10 1,2 2,5 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 54 0,5 1,0 43 5,2 3,6 0,27 0,27 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 3 0,4 1,6 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów ,4 6,5 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 101 0,9 7,2 15 1,8 13,2 2,18 2,26 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 23 2,8 2,7 24 Produkcja wyrobów chemicznych 3 0,4 2,6 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 170 1,5 9,8 62 7,5 13,7 0,73 0,75 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 230 2,0 7,1 64 7,7 6,4 0,88 0,91 27 Produkcja metali 5 0,6 13,5 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń ,3 8,0

14 w branŝy w 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 466 4,0 6,0 71 8,5 10,2 1,47 1,51 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 13 1,6 6,6 0,39 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 1 0,1 1,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 19 2,3 3,3 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 48 0,4 4,7 11 1,3 16,9 0,39 0,41 35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 4 0,5 12,5 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 82 9,9 6,6 37 Przetwarzanie odpadów 5 0,6 8,2 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 45 Budownictwo 268 2,3 2,0 0,51 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów 132 1,1 2,8 0,84 samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 768 6,6 6,8 1,45 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 570 4,9 3,7 0,94 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 71 0,6 2,8 0,60 60 Transport lądowy; transport rurociągowy 60 0,5 0,7 0,23 Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 70 Obsługa nieruchomości 79 0,7 1,5 0,46 73 Działalność badawczo-rozwojowa 74 Działalność gospodarcza pozostała 98 0,8 2,2 0,33 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 524 4,5 1,8 0,50 zdrowotne 80 Edukacja ,7 4,2 1,34 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,0 3,2 0,95 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 155 1,3 5,8 1,86 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 130 1,1 2,8 0,77 Powiat łęczyński 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową

15 w branŝy w 10 Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego (lignitu); wydobywanie torfu 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów 169 2,1 0, ,5 2,0 0,38 1,65 17 Włókiennictwo 2 0,9 0,5 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 11 5,2 0,9 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 1 0,5 0,5 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 42 19,7 1,9 uŝywanych do wyplatania 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 4 1,9 0,5 24 Produkcja wyrobów chemicznych 1 0,5 0,9 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 5 2,3 1,1 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 31 14,6 3,1 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 28 13,1 1,9 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 14 6,6 2,0 30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów 1 0,5 2,8 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 5 2,3 2,6 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 5 2,3 5,1 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 6 2,8 1,0 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 1 0,5 1,5 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 22 10,3 1,8 37 Przetwarzanie odpadów 1 0,5 1,6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 45 Budownictwo 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 372 4,6 2,4 0,87

16 w branŝy w osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 60 Transport lądowy; transport rurociągowy 59 0,7 0,7 0,32 Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 116 1,4 1,2 0,71 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 504 6,2 1,7 0,68 zdrowotne 80 Edukacja ,8 2,3 1,05 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 365 4,5 1,0 0,43 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 57 0,7 1,2 0,48 Powiat łukowski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 14 Pozostałe górnictwo 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów ,3 12,5 65 9,4 4,0 3,92 3,54 17 Włókiennictwo ,7 30,6 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 53 7,7 4,4 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 345 3,1 39,8 57 8,3 30,3 18,18 16,42 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 84 12,2 3,7 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 8 1,2 7,0 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 14 2,0 1,7 24 Produkcja wyrobów chemicznych 2 0,3 1,7 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 8 1,2 1,8 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 40 5,8 4,0 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 130 1,2 2, ,4 8,0 0,42 0,39 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 28 4,1 4,0 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 5 0,7 2,6

17 w branŝy w 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 2 0,3 2,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 21 3,0 3,6 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 1 0,1 1,5 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 56 8,1 4,5 37 Przetwarzanie odpadów 3 0,4 4,9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 151 1,4 6,1 1,48 45 Budownictwo 527 4,7 3,9 1,04 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów 68 0,6 1,5 0,45 samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 164 1,5 1,4 0,32 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 393 3,5 2,6 0,67 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 86 0,8 3,4 0,75 60 Transport lądowy; transport rurociągowy 673 6,0 7,7 2,66 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 168 1,5 1,8 0,75 70 Obsługa nieruchomości 101 0,9 1,9 0,61 72 Informatyka 74 Działalność gospodarcza pozostała 39 0,3 0,9 0,13 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 794 7,1 2,7 0,79 zdrowotne 80 Edukacja ,4 4,4 1,44 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,5 3,8 1,19 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 104 0,9 2,2 0,64 Powiat opolski 5 Rybactwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów ,0 5, ,8 3,2 3,69 3,30 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 13 5,4 1,1 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 4 1,7 2,1

18 w branŝy w 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 41 17,2 1,8 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 1 0,4 0,9 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 10 4,2 1,2 24 Produkcja wyrobów chemicznych 1 0,4 0,9 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 7 2,9 1,6 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 21 8,8 2,1 27 Produkcja metali 3 1,3 8,1 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 131 2,4 2, ,8 2,2 0,88 0,79 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 22 9,2 3,2 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 1 0,4 0,5 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 1 0,4 1,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 10 4,2 1,7 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 1 0,4 1,5 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 16 6,7 1,3 37 Przetwarzanie odpadów 2 0,8 3,3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 45 Budownictwo 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 325 6,0 2,1 1,14 osobistego i domowego 60 Transport lądowy; transport rurociągowy Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 97 1,8 1,0 0,89

19 w branŝy w funduszów emerytalno- rentowych 70 Obsługa nieruchomości 78 1,4 1,5 0,97 74 Działalność gospodarcza pozostała 65 1,2 1,5 0,46 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 523 9,6 1,8 1,06 zdrowotne 80 Edukacja ,0 2,2 1,47 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,7 1,8 1,12 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 118 2,2 2,5 1,49 93 Działalność usługowa pozostała Powiat parczewski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 127 3,9 6,5 6,34 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 5 Rybactwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów 137 4,2 0, ,8 1,7 0,77 1,60 17 Włókiennictwo 1 0,5 0,3 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 102 3,1 1, ,4 2,3 1,79 3,71 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 1 0,5 0,5 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 52 26,7 2,3 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 1 0,5 0,9 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 4 2,1 0,5 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 6 3,1 1,3 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 18 9,2 1,8 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 17 8,7 1,1 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 9 4,6 1,3 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 3 1,5 1,5 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 1 0,5 1,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 5 2,6 0,9 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 1 0,5 1,5

20 w branŝy w 35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 1 0,5 3,1 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 20 10,3 1,6 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 45 Budownictwo 209 6,4 1,5 1,40 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów samochodowyc 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 106 3,2 0,9 0,71 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 107 3,3 0,7 0,62 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 35 1,1 1,4 1,05 60 Transport lądowy; transport rurociągowy 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 11 0,3 0,2 0,13 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie ,5 1,4 1,38 zdrowotne 80 Edukacja ,4 1,4 1,56 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,1 1,4 1,44 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 48 1,5 1,0 1,01 Powiat puławski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 51 0,3 2,6 0,43 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 14 Pozostałe górnictwo 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów ,0 6, ,0 6,1 1,11 1,01 17 Włókiennictwo 18 2,4 4,5 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 198 1,0 3, ,6 8,4 0,57 0,52 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 15 2,0 8,0 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 39 0,2 0, ,8 5,3 0,09 0,08 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 3 0,4 2,6 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja 46 6,1 5,5

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:47:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:47:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 09:47:31 Numer KRS: 0000075677 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

biuro@sanmarks.pl ul. Słowackiego 36 37-600 Lubaczów www.sanmarks.pl www.kasa-fiskalna.pl

biuro@sanmarks.pl ul. Słowackiego 36 37-600 Lubaczów www.sanmarks.pl www.kasa-fiskalna.pl ul. Słowackiego 36 CO TO JEST? Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO

Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO Obowiązujące symbole województw, PKD, ISO Symbole przypisane aktualnym województwom 1 (dwuznakowy symbol województwa wg symbolizacji GUS): Dolnośląskie 02 Kujawsko-Pomorskie 04 Lubelskie 06 Lubuskie 08

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W %

ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W % 158 Analiza potrzeb innowacyjnnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim ZAŁĄCZNIK 1. SUBREGIONY A BRANŻA BADANYCH FIRM W % Działy PKD 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Centralny Nazwa branży Ogółem

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:53:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:53:16 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.11.2016 godz. 21:53:16 Numer KRS: 0000080540 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:49:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:49:56 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2014 godz. 15:49:56 Numer KRS: 0000226208 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:00:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:00:43 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2017 godz. 05:00:43 Numer KRS: 0000165037 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2016 godz. 15:55:36 Numer KRS: 0000271401

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2016 godz. 15:55:36 Numer KRS: 0000271401 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2016 godz. 15:55:36 Numer KRS: 0000271401 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Powiat chodzieski. Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Powiat chodzieski Branże kluczowe w powiecie chodzieskim PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:56:32 Numer KRS: 0000106711

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:56:32 Numer KRS: 0000106711 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 00:56:32 Numer KRS: 0000106711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja?

Szanowni Państwo, 1. W którym roku powstała Pana/Pani organizacja? Szanowni Państwo, Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Badań Społecznych i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie prowadzą badanie mające pomóc

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:43:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:43:19 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2017 godz. 23:43:19 Numer KRS: 0000106468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2002.12.05 sprost. Dz.U.02.203.1720 ogólne 2006.04.01 zm. Dz.U.06.42.283 1 2007.07.02 zm. Dz.U.07.117.812 1 2007.10.31 zm. Dz.U.07.195.1408 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 05:15:01 Numer KRS: 0000520675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:01:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:01:13 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.08.2017 godz. 19:01:13 Numer KRS: 0000016398 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:38 Numer KRS: Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.11.2017 godz. 16:04:38 Numer KRS: 0000204612 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Sektorowe wskaźniki finansowe opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Komisja

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz dwunasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 Tadeusz Dudycz,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r.

Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za 2015 r. Tadeusz Dudycz 1, Wanda Skoczylas 2

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.12.2016 godz. 00:01:57 Numer KRS: 0000523681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2014 godz. 12:44:22 Numer KRS: 0000526495 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2014 godz. 10:14:56 Numer KRS: 0000471773 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2016 godz. 14:08:49 Numer KRS: 0000414961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.08.2013 godz. 16:53:51 Numer KRS: 0000317543 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. Projekt z dnia 15 lutego 2012 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:52:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:52:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2017 godz. 03:52:27 Numer KRS: 0000229022 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2013 godz. 13:03:19 Numer KRS: 0000335328

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2013 godz. 13:03:19 Numer KRS: 0000335328 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.08.2013 godz. 13:03:19 Numer KRS: 0000335328 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:09:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.07.2017 godz. 08:09:47 Numer KRS: 0000378490 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.01.2014 godz. 21:56:10 Numer KRS: 0000406584 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:29:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:29:11 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.09.2016 godz. 12:29:11 Numer KRS: 0000492553 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:28:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2016 godz. 02:28:54 Numer KRS: 0000433368 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.06.2014 godz. 19:13:37 Numer KRS: 0000360892 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski

Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski oraz obszary innowacji międzybranżowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.08.2015 godz. 12:08:19 Numer KRS: 0000124290

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.08.2015 godz. 12:08:19 Numer KRS: 0000124290 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.08.2015 godz. 12:08:19 Numer KRS: 0000124290 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:38:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:38:21 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.02.2017 godz. 00:38:21 Numer KRS: 0000096830 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 21:18:29 Numer KRS: 0000045108 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2015 godz. 12:44:03 Numer KRS: 0000464859 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:29:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:29:38 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.06.2014 godz. 22:29:38 Numer KRS: 0000068986 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:05:33 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2017 godz. 21:05:33 Numer KRS: 0000397244 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:07:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:07:13 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2016 godz. 11:07:13 Numer KRS: 0000013838 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przepływy międzygałęziowe sektora rolno-żywnościowego a poziom rozwoju gospodarczego

Przepływy międzygałęziowe sektora rolno-żywnościowego a poziom rozwoju gospodarczego Przepływy międzygałęziowe sektora rolno-żywnościowego a poziom rozwoju gospodarczego Cezary Klimkowski VIII. Źródła wzrostu oraz ewolucja struktur i roli sektora rolno-spożywczego w perspektywie po 2020

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:04:36 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.09.2016 godz. 16:04:36 Numer KRS: 0000373685 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:18:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:18:03 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.11.2016 godz. 21:18:03 Numer KRS: 0000529814 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.10.2012 godz. 15:51:21 Numer KRS: 0000328174

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.10.2012 godz. 15:51:21 Numer KRS: 0000328174 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2012 godz. 15:51:21 Numer KRS: 0000328174 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:18:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2016 godz. 23:18:49 Numer KRS: 0000103812 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje: Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s. h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.08.2014 godz. 12:49:10 Numer KRS: 0000519383 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2014 godz. 14:05:22 Numer KRS: 0000427357

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2014 godz. 14:05:22 Numer KRS: 0000427357 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.03.2014 godz. 14:05:22 Numer KRS: 0000427357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:37:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:37:25 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.02.2016 godz. 08:37:25 Numer KRS: 0000328174 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 5 / 2009

Raport bieżący nr 5 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 / 2009 Data sporządzenia: 2009-05-06 Skrócona nazwa emitenta AQUA Temat Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenie, przedstawienie porządku obrad. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003

KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2003 KRAJOWE CENTRUM INWENTARYZACJI EMISJI NATIONAL EMISSION CENTRE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 2 (WE) w roku 2003 WARSZAWA, czerwiec 2005 UWAGA! Poniższe wskaźniki emisji odpowiadają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2014 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2015 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

Zmiany do porządku obrad ZWZA. Raport bieżący Nr 13/2010

Zmiany do porządku obrad ZWZA. Raport bieżący Nr 13/2010 Zmiany do porządku obrad ZWZA Raport bieżący Nr 13/2010 Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym zmianę do porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 roku, wprowadzoną na żądanie akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 8

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:03:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:03:23 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2016 godz. 14:03:23 Numer KRS: 0000533648 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2013 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2013 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2013 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2014 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Tadeusz Dudycz, Wanda Skoczylas Już po raz jedenasty! Sektorowe wskaźniki finansowe Opracowanie Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Tadeusz Dudycz, Wanda

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:28 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 13:56:28 Numer KRS: 0000401131 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata SEKCJE PKD PRZYPORZĄDKOWANE DO OBSZARÓW INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WIELKOPOLSKI ORAZ OBSZARY INNOWACJI IĘDZYBRANŻOWYCH (W RAACH SART SPECIALISATION) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:53:29 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 12:53:29 Numer KRS: 0000385224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 10:40:41 Numer KRS: 0000413660 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2011 rok złożyli Informację ZUS IWA

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2011 rok złożyli Informację ZUS IWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy za 2011 rok złożyli Informację ZUS IWA Warszawa, 2012 Opracowała : Ewa

Bardziej szczegółowo

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. Pozostałe rodzaje PKD uzupełniająco, pod warunkiem pozostawania w związku z:

C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. Pozostałe rodzaje PKD uzupełniająco, pod warunkiem pozostawania w związku z: Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru Wykaz sektorów/branż, których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej, w tym sektorów o najwyższym potencjale do generowania

Bardziej szczegółowo

(kliknięcie na daną sekcję odsyła do wykazu PKD zawierających się w tej sekcji)

(kliknięcie na daną sekcję odsyła do wykazu PKD zawierających się w tej sekcji) Wykaz rodzajów działalności gospodarczej według PKD zawierających się w priorytecie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 w zakresie wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo

Bardziej szczegółowo