RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007

2 i regionalnej. Województwo lubelskie (według stanu na 31 grudnia 2006 r.) w branŝy w Załącznik 1. Powiat bialski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 260 3,0 13,3 5,00 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów ,5 8, ,3 4,0 3,60 3,55 17 Włókiennictwo 2 0,4 0,5 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 549 6,4 9,7 26 5,7 2,2 3,70 3,64 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 9 2,0 4,8 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów ,7 6,6 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 3 0,7 2,6 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 12 2,6 1,4 24 Produkcja wyrobów chemicznych 3 0,7 2,6 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 5 1,1 1,1 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 53 11,7 5,3 27 Produkcja metali 2 0,4 5,4 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 35 7,7 2,3 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 17 3,8 2,4 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 8 1,8 4,1 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 1 0,2 1,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 7 1,5 1,2 35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 1 0,2 3,1 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 54 11,9 4,3 37 Przetwarzanie odpadów 2 0,4 3,3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 25 0,3 1,0 0,32 45 Budownictwo 248 2,9 1,8 0,64 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i 176 2,1 3,8 1,53

3 w branŝy w motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 225 2,6 2,0 0,58 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 494 5,8 3,2 1,11 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 81 0,9 3,2 0,93 60 Transport lądowy; transport rurociągowy 279 3,3 3,2 1,45 Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 110 1,3 10,1 3,00 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 181 2,1 1,9 1,05 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 26 0,3 0,6 0,12 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 490 5,7 1,7 0,64 zdrowotne 80 Edukacja ,4 3,7 1,62 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 674 7,9 1,8 0,75 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 151 1,8 5,6 2,46 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 127 1,5 2,7 1,03 Powiat biłgorajski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 42 0,3 2,2 0,51 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 14 Pozostałe górnictwo 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów 488 3,7 2, ,6 5,6 0,67 0,47 17 Włókiennictwo 40 4,6 10,0 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 636 4,8 11,2 53 6,2 4,4 2,74 1,91 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 1 0,1 0,5 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 438 3,3 10, ,4 14,8 1,46 1,02 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 4 0,5 3,5 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 22 2,6 2,6 24 Produkcja wyrobów chemicznych 3 0,3 2,6 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 58 0,4 3,3 17 2,0 3,8 0,21 0,15 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców 333 2,5 10,3 44 5,1 4,4 1,12 0,78

4 w branŝy w niemetalicznych 27 Produkcja metali 1 0,1 2,7 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 282 2,1 5, ,1 7,0 0,77 0,54 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 28 3,3 4,0 30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów 4 0,5 11,1 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 7 0,8 3,6 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 3 0,3 3,1 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 18 2,1 3,1 35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 2 0,2 6,3 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej ,9 50, ,0 6,9 7,75 5,42 37 Przetwarzanie odpadów 2 0,2 3,3 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 160 1,2 6,5 1,32 45 Budownictwo 136 1,0 1,0 0,22 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów 103 0,8 2,2 0,57 samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 135 1,0 1,2 0,22 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 618 4,6 4,0 0,88 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 60 Transport lądowy; transport rurociągowy Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 138 1,0 1,5 0,51 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 406 3,0 9,2 1,17 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie ,8 6,3 1,53 zdrowotne 80 Edukacja ,3 3,9 1,08 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,7 2,8 0,73 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne

5 w branŝy w 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 142 1,1 3,0 0,73 Powiat chełmski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 61 1,5 3,1 2,51 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 5 Rybactwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów 92 2,3 0, ,1 2,8 0,42 0,59 17 Włókiennictwo 4 1,4 1,0 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 11 3,9 0,9 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 1 0,4 0,5 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 60 21,5 2,7 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 5 1,8 4,4 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 6 2,2 0,7 23 Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych 1 0,4 50,0 24 Produkcja wyrobów chemicznych 3 1,1 2,6 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 12 4,3 2,7 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 38 13,6 3,8 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 54 19,4 3,6 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 9 3,2 1,3 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 2 0,7 1,0 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 2 0,7 2,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 5 1,8 0,9 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 2 0,7 3,1 35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 1 0,4 3,1 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 14 5,0 1,1 37 Przetwarzanie odpadów 4 1,4 6,6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 101 2,5 4,1 2,78 45 Budownictwo 27 0,7 0,2 0,15

6 w branŝy w 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 54 1,4 0,5 0,30 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 93 2,3 0,6 0,44 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 60 Transport lądowy; transport rurociągowy 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 79 2,0 0,8 0,99 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 15 0,4 0,3 0,15 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie ,7 1,6 1,30 zdrowotne 80 Edukacja ,4 2,5 2,26 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,8 1,4 1,22 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 71 1,8 1,5 1,23 Powiat hrubieszowski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 85 1,6 4,4 2,61 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów ,2 4, ,5 4,3 2,61 4,55 17 Włókiennictwo 8 2,9 2,0 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 32 11,7 2,6 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 1 0,4 0,5 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 40 14,6 1,8 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 1 0,4 0,9 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 7 2,6 0,8 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 4 1,5 0,9 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 38 13,9 3,8 27 Produkcja metali 1 0,4 2,7 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 23 8,4 1,5 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 13 4,7 1,9

7 w branŝy w 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 3 1,1 1,5 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 1 0,4 1,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 13 4,7 2,2 35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 2 0,7 6,3 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 17 6,2 1,4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 174 3,3 7,1 3,58 45 Budownictwo 179 3,4 1,3 0,74 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów 47 0,9 1,0 0,65 samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 57 1,1 0,5 0,24 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 114 2,1 0,7 0,41 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 60 Transport lądowy; transport rurociągowy Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 78 1,5 0,8 0,73 70 Obsługa nieruchomości 92 1,7 1,7 1,16 74 Działalność gospodarcza pozostała 24 0,4 0,5 0,17 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie ,5 2,4 1,49 zdrowotne 80 Edukacja ,0 2,5 1,71 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,1 2,3 1,53 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 133 2,5 2,8 1,72 Powiat janowski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów ,8 3, ,7 6,1 2,36 1,97

8 w branŝy w 17 Włókiennictwo 3 0,9 0,8 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 186 3,7 3,3 20 6,1 1,7 2,11 1,76 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 2 0,6 1,1 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 88 1,7 2, ,9 4,5 0,78 0,65 uŝywanych do wyplatania 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 5 1,5 0,6 24 Produkcja wyrobów chemicznych 2 0,6 1,7 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 3 0,9 0,7 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 39 11,8 3,9 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 20 6,1 1,3 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 13 3,9 1,9 30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów 1 0,3 2,8 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 5 1,5 2,6 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 1 0,3 1,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 6 1,8 1,0 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 9 2,7 0,7 37 Przetwarzanie odpadów 1 0,3 1,6 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 45 Budownictwo 275 5,4 2,0 1,20 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 33 0,7 0,3 0,14 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 221 4,4 1,4 0,83 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych

9 w branŝy w 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 32 0,6 0,7 0,24 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 470 9,3 1,6 1,03 zdrowotne 80 Edukacja ,7 1,8 1,28 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,8 2,1 1,41 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 84 1,7 1,8 1,14 Powiat krasnostawski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów 33 14,7 2,0 16 Produkcja wyrobów tytoniowych 1 0,4 33,3 17 Włókiennictwo 3 1,3 0,8 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 15 6,7 1,2 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 2 0,9 1,1 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 44 19,6 2,0 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 2 0,9 1,8 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 13 5,8 1,5 24 Produkcja wyrobów chemicznych 1 0,4 0,9 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 7 3,1 1,6 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 27 12,0 2,7 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 26 11,6 1,7 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 22 9,8 3,2 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 3 1,3 1,5 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 13 5,8 2,2 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 2 0,9 3,1 35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 1 0,4 3,1 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 10 4,4 0,8

10 w branŝy w 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 130 1,7 5,3 1,91 45 Budownictwo 49 0,7 0,4 0,14 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów 31 0,4 0,7 0,30 samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 108 1,4 1,0 0,32 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 376 5,0 2,4 0,96 osobistego i domowego 60 Transport lądowy; transport rurociągowy Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 188 2,5 2,0 1,25 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 21 0,3 0,5 0,11 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 705 9,4 2,4 1,04 zdrowotne 80 Edukacja ,6 2,5 1,21 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,6 3,2 1,49 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 109 1,5 2,3 1,01 Powiat kraśnicki 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 17 0,1 0,9 0,23 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 153 1,3 11,7 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów 303 2,6 1, ,8 4,4 0,47 0,32 17 Włókiennictwo 4 0,8 1,0 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 268 2,3 4,7 37 7,7 3,1 1,30 6,29 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 1 0,2 0,5 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 74 15,4 3,3 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 4 0,8 3,5 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 18 3,8 2,1 24 Produkcja wyrobów chemicznych 5 1,0 4,3 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 268 2,3 15,4 37 7,7 8,2 1,12 0,77 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 60 0,5 1, ,7 8,5 0,23 0,16

11 w branŝy w Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 49 10,2 3,3 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 19 4,0 2,7 30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów 1 0,2 2,8 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 10 2,1 5,1 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 3 0,6 3,1 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 19 4,0 3,3 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 3 0,6 4,6 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 35 7,3 2,8 37 Przetwarzanie odpadów 4 0,8 6,6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 45 Budownictwo 704 5,9 5,2 1,31 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów 132 1,1 2,8 0,82 samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 106 0,9 0,9 0,20 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 535 4,5 3,5 0,86 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 60 Transport lądowy; transport rurociągowy 287 2,4 3,3 1,07 Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 216 1,8 2,3 0,91 70 Obsługa nieruchomości 133 1,1 2,5 0,76 74 Działalność gospodarcza pozostała 37 0,3 0,8 0,12 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 757 6,4 2,6 0,71 zdrowotne 80 Edukacja ,5 3,3 1,03 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,9 3,5 1,04 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne

12 w branŝy w 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 107 0,9 2,3 0,62 Powiat lubartowski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 70 0,8 3,6 1,38 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 5 Rybactwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów 676 8,1 3, ,0 4,2 1,50 1,88 17 Włókiennictwo 11 2,0 2,8 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 120 1,4 2,1 47 8,4 3,9 0,83 1,04 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 13 2,3 6,9 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów ,5 4,9 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 12 2,2 10,5 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 18 3,2 2,1 24 Produkcja wyrobów chemicznych 7 1,3 6,1 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 21 3,8 4,7 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 285 3,4 8, ,4 5,8 1,53 1,92 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 55 0,7 1, ,9 4,1 0,24 0,30 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 24 4,3 3,4 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 6 1,1 3,1 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 4 0,7 4,1 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 16 2,9 2,8 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 2 0,4 3,1 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 80 14,3 6,4 37 Przetwarzanie odpadów 2 0,4 3,3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 125 1,5 5,1 1,66 45 Budownictwo 274 3,3 2,0 0,73 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów samochodowych 124 1,5 2,7 1,10

13 w branŝy w 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 540 6,5 4,8 1,43 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 668 8,0 4,4 1,54 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 31 0,4 1,2 0,36 60 Transport lądowy; transport rurociągowy Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 117 1,4 1,2 0,70 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 780 9,4 2,7 1,04 zdrowotne 80 Edukacja ,7 3,0 1,34 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,7 2,7 1,12 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 160 1,9 3,4 1,33 Powiat lubelski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów ,5 7, ,1 8,3 2,12 2,17 17 Włókiennictwo 10 1,2 2,5 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 54 0,5 1,0 43 5,2 3,6 0,27 0,27 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 3 0,4 1,6 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów ,4 6,5 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 101 0,9 7,2 15 1,8 13,2 2,18 2,26 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 23 2,8 2,7 24 Produkcja wyrobów chemicznych 3 0,4 2,6 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 170 1,5 9,8 62 7,5 13,7 0,73 0,75 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 230 2,0 7,1 64 7,7 6,4 0,88 0,91 27 Produkcja metali 5 0,6 13,5 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń ,3 8,0

14 w branŝy w 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 466 4,0 6,0 71 8,5 10,2 1,47 1,51 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 13 1,6 6,6 0,39 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 1 0,1 1,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 19 2,3 3,3 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 48 0,4 4,7 11 1,3 16,9 0,39 0,41 35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 4 0,5 12,5 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 82 9,9 6,6 37 Przetwarzanie odpadów 5 0,6 8,2 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 45 Budownictwo 268 2,3 2,0 0,51 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów 132 1,1 2,8 0,84 samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 768 6,6 6,8 1,45 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 570 4,9 3,7 0,94 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 71 0,6 2,8 0,60 60 Transport lądowy; transport rurociągowy 60 0,5 0,7 0,23 Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 70 Obsługa nieruchomości 79 0,7 1,5 0,46 73 Działalność badawczo-rozwojowa 74 Działalność gospodarcza pozostała 98 0,8 2,2 0,33 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 524 4,5 1,8 0,50 zdrowotne 80 Edukacja ,7 4,2 1,34 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,0 3,2 0,95 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 155 1,3 5,8 1,86 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 130 1,1 2,8 0,77 Powiat łęczyński 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową

15 w branŝy w 10 Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego (lignitu); wydobywanie torfu 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów 169 2,1 0, ,5 2,0 0,38 1,65 17 Włókiennictwo 2 0,9 0,5 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 11 5,2 0,9 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 1 0,5 0,5 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 42 19,7 1,9 uŝywanych do wyplatania 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 4 1,9 0,5 24 Produkcja wyrobów chemicznych 1 0,5 0,9 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 5 2,3 1,1 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 31 14,6 3,1 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 28 13,1 1,9 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 14 6,6 2,0 30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów 1 0,5 2,8 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 5 2,3 2,6 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 5 2,3 5,1 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 6 2,8 1,0 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 1 0,5 1,5 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 22 10,3 1,8 37 Przetwarzanie odpadów 1 0,5 1,6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 45 Budownictwo 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 372 4,6 2,4 0,87

16 w branŝy w osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 60 Transport lądowy; transport rurociągowy 59 0,7 0,7 0,32 Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 116 1,4 1,2 0,71 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 504 6,2 1,7 0,68 zdrowotne 80 Edukacja ,8 2,3 1,05 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 365 4,5 1,0 0,43 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 57 0,7 1,2 0,48 Powiat łukowski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 14 Pozostałe górnictwo 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów ,3 12,5 65 9,4 4,0 3,92 3,54 17 Włókiennictwo ,7 30,6 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 53 7,7 4,4 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 345 3,1 39,8 57 8,3 30,3 18,18 16,42 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 84 12,2 3,7 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 8 1,2 7,0 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 14 2,0 1,7 24 Produkcja wyrobów chemicznych 2 0,3 1,7 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 8 1,2 1,8 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 40 5,8 4,0 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 130 1,2 2, ,4 8,0 0,42 0,39 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 28 4,1 4,0 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 5 0,7 2,6

17 w branŝy w 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 2 0,3 2,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 21 3,0 3,6 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 1 0,1 1,5 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 56 8,1 4,5 37 Przetwarzanie odpadów 3 0,4 4,9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 151 1,4 6,1 1,48 45 Budownictwo 527 4,7 3,9 1,04 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów 68 0,6 1,5 0,45 samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 164 1,5 1,4 0,32 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 393 3,5 2,6 0,67 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 86 0,8 3,4 0,75 60 Transport lądowy; transport rurociągowy 673 6,0 7,7 2,66 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 168 1,5 1,8 0,75 70 Obsługa nieruchomości 101 0,9 1,9 0,61 72 Informatyka 74 Działalność gospodarcza pozostała 39 0,3 0,9 0,13 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 794 7,1 2,7 0,79 zdrowotne 80 Edukacja ,4 4,4 1,44 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,5 3,8 1,19 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 104 0,9 2,2 0,64 Powiat opolski 5 Rybactwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów ,0 5, ,8 3,2 3,69 3,30 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 13 5,4 1,1 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 4 1,7 2,1

18 w branŝy w 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 41 17,2 1,8 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 1 0,4 0,9 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 10 4,2 1,2 24 Produkcja wyrobów chemicznych 1 0,4 0,9 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 7 2,9 1,6 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 21 8,8 2,1 27 Produkcja metali 3 1,3 8,1 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 131 2,4 2, ,8 2,2 0,88 0,79 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 22 9,2 3,2 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 1 0,4 0,5 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 1 0,4 1,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 10 4,2 1,7 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 1 0,4 1,5 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 16 6,7 1,3 37 Przetwarzanie odpadów 2 0,8 3,3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 40 parę wodną i gorącą wodę 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 45 Budownictwo 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów samochodowych 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 325 6,0 2,1 1,14 osobistego i domowego 60 Transport lądowy; transport rurociągowy Działalność wspomagająca transport; działalność 63 związana z turystyką 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 97 1,8 1,0 0,89

19 w branŝy w funduszów emerytalno- rentowych 70 Obsługa nieruchomości 78 1,4 1,5 0,97 74 Działalność gospodarcza pozostała 65 1,2 1,5 0,46 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 523 9,6 1,8 1,06 zdrowotne 80 Edukacja ,0 2,2 1,47 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,7 1,8 1,12 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 118 2,2 2,5 1,49 93 Działalność usługowa pozostała Powiat parczewski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 127 3,9 6,5 6,34 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 5 Rybactwo, włączając działalność usługową 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów 137 4,2 0, ,8 1,7 0,77 1,60 17 Włókiennictwo 1 0,5 0,3 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 102 3,1 1, ,4 2,3 1,79 3,71 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 1 0,5 0,5 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 52 26,7 2,3 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 1 0,5 0,9 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 4 2,1 0,5 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 6 3,1 1,3 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 18 9,2 1,8 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem 28 maszyn i urządzeń 17 8,7 1,1 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 9 4,6 1,3 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej 3 1,5 1,5 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 1 0,5 1,0 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 5 2,6 0,9 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 1 0,5 1,5

20 w branŝy w 35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 1 0,5 3,1 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej 20 10,3 1,6 41 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 45 Budownictwo 209 6,4 1,5 1,40 50 SprzedaŜ, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaŝ detaliczna paliw do pojazdów samochodowyc 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 106 3,2 0,9 0,71 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaŝy pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów uŝytku 107 3,3 0,7 0,62 osobistego i domowego 55 Hotele i restauracje 35 1,1 1,4 1,05 60 Transport lądowy; transport rurociągowy 65 Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych 70 Obsługa nieruchomości 74 Działalność gospodarcza pozostała 11 0,3 0,2 0,13 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie ,5 1,4 1,38 zdrowotne 80 Edukacja ,4 1,4 1,56 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,1 1,4 1,44 90 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 48 1,5 1,0 1,01 Powiat puławski 1 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 51 0,3 2,6 0,43 2 Leśnictwo, włączając działalność usługową 14 Pozostałe górnictwo 15 Produkcja artykułów spoŝywczych i napojów ,0 6, ,0 6,1 1,11 1,01 17 Włókiennictwo 18 2,4 4,5 18 Produkcja odzieŝy i wyrobów futrzarskich 198 1,0 3, ,6 8,4 0,57 0,52 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 15 2,0 8,0 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów 39 0,2 0, ,8 5,3 0,09 0,08 uŝywanych do wyplatania 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 3 0,4 2,6 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja 46 6,1 5,5

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/8 MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach za rok 2012 Dane o przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

Opis deskryptorów. Sektor zastosowania. Sector of Use SU]

Opis deskryptorów. Sektor zastosowania. Sector of Use SU] Opis deskryptorów Sektor zastosowania Sector of Use SU] Zgodnie z Reach, każdemu z sektorów przemysłu, przez który substancja przechodzi w swoim cyklu życiowym aż do ostatecznego miejsca przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Notatka na temat różnic między informacjami o podmiotach gospodarki narodowej z rejestru urzędowego REGON oraz o przedsiębiorstwach z badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne SPIS TREŚCI Strona Uwagi ogólne Ogólna charakterystyka gminy Ludność Samorząd lokalny i budżet gminy Szkolnictwo Wychowanie przedszkolne Służba zdrowia Środowisko naturalne Infrastruktura komunalna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ EGIONY OLSKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE II edycja opracowanie zbiorowe pod redakcją Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel ROFILE EGIONALNE NR 16 Gdańsk Warszawa 2000

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA PKD 2007

WYJAŚNIENIA PKD 2007 WYJAŚNIENIA PKD 2007 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO Sekcja ta obejmuje działalności związane z: eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, uprawą zbóż i innych roślin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 listopada 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN. w liczbach 2006 ODKRYJ. www.um.olsztyn.pl

OLSZTYN. w liczbach 2006 ODKRYJ. www.um.olsztyn.pl ODKRYJ OLSZTYN w liczbach 2006 Powierzchnia miasta 87,9 km 2 Liczba mieszkańców 172 063 Ludność w wieku produkcyjnym 118 141 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 20 947 Zatrudnieni w przemyśle

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku. /opisy grup wielkich z KZiS/

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku. /opisy grup wielkich z KZiS/ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Rozporządzenie wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

Karta prywatyzacji spółki ETAPY

Karta prywatyzacji spółki ETAPY Karta prywatyzacji spółki ETAPY I. Informacje podstawowe dotyczące prywatyzowanego podmiotu 1. Nazwa ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. W OPOLU 2. Siedziba Miasto Opole, 45-118 Opole, ul. Harcerska 15

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego Dr inż. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni Warszawa, 29.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw Klucz powiązań między

Bardziej szczegółowo

Trudna sytuacja spółek około górniczych i jej wpływ na zatrudnienie.

Trudna sytuacja spółek około górniczych i jej wpływ na zatrudnienie. Trudna sytuacja spółek około górniczych i jej wpływ na zatrudnienie. Raport z badań sondażowych kwiecień 2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Bielsku-Białej Wydział ds. Rynku Pracy Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo