Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Załącznik do Podręcznika operatora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Załącznik do Podręcznika operatora"

Transkrypt

1 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 )

2 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) ii L wersja E

3 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Ten dokument jest chroniony prawem Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowymi przepisami o ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie, tłumaczenie, przechowywanie w systemach wyszukiwania danych, przekazywanie w jakiejkolwiek formie oraz przenoszenie na jakiekolwiek nośniki elektroniczne i konwertowanie na formaty przeznaczone do odczytu komputerowego, w całości i w częściach, bez pisemnej zgody firmy CareFusion jest zabronione. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dokument służy tylko do celów informacyjnych i nie należy go traktować jako publikacji zastępującej lub uzupełniającej warunki umowy licencyjnej CareFusion Corporation lub jeden z jej podmiotów zależnych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Avea jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy CareFusion Corporation lub jednego z jej podmiotów zależnych. Pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Stany Zjednoczone CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California USA tel tel fax Autoryzowany przedstawiciel w Europie CareFusion Germany 234 GmbH Leibnizstrasse Hoechberg Niemcy District Court Wuerzburg HRB tel fax carefusion.com Numer publikacji: L wersja E L wersja E iii

4 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Informacje Informacje o zgodności elektromagnetycznej (EMC) To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (radio frequency RF). Jeżeli urządzenie to nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami podanymi w tym podręczniku, mogą powstać zakłócenia elektromagnetyczne. Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami podanymi w normie EN dla produktów medycznych. Ograniczenia te mogą zapewnić właściwą ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (electromagnetic interference EMC), gdy urządzenie jest używane w przeznaczonym dla niego środowisku, opisanym w tym podręczniku. Ponadto respirator został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, podanymi w normach EN , EN/ISO 9919, IEC , CAN/CSA-C22.2 nr M90 i UL Ten respirator może ulegać wpływom przenośnych i ruchomych urządzeń komunikacyjnych wykorzystujących częstotliwości radiowe. Nie należy ustawiać tego respiratora na innych urządzeniach ani pod innymi urządzeniami. Podczas oceny tego respiratora stosowano wymienione poniżej przewody przewód do komunikacji z pacjentem, normalnie otwarty (długość 1,7 metra) przewód do komunikacji z pacjentem, normalnie zamknięty (długość 1,7 metra) przewód do komunikacji (długość 1 metr) przewód do komunikacji (długość 3 metry) Standardowy przewód do drukarki Centronix (długość 2 metry) Standardowy przewód do monitora SVGA (długość 2 metry) Stosowanie innych przewodów może prowadzić do zwiększonej emisji lub zmniejszonej odporności. Więcej informacji na temat respiratora Avea i EMC zawierają tabele 201, 202, 203 i 205 (poniżej). iv L wersja E

5 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Tabela IEC:2001 (E) Zalecenia i oświadczenie producenta promieniowanie elektromagnetyczne Respirator Avea jest przeznaczony do użytku w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub użytkownik respiratora Avea powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku. Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne zalecenia Emisje o częstotliwości fal radiowych CISPR 11 Emisje o częstotliwości fal radiowych CISPR 11 Emisje harmoniczne IEC Wahania napięcia/ emisje migotania IEC Grupa 1 Klasa B Klasa A Spełnia Respirator Avea wykorzystuje energię o częstotliwościach radiowych wyłącznie do swoich funkcji wewnętrznych. Emisja fal o częstotliwościach radiowych jest więc niewielka i nie powinna wpływać na pracę znajdujących się w pobliżu urządzeń elektronicznych. Respirator Avea nadaje się do eksploatacji w dowolnym otoczeniu, łącznie z otoczeniem domowym oraz w miejscach bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci energetycznej niskiego napi ęcia. L wersja E v

6 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Tabela IEC:2001 (E) Zalecenia i oświadczenie producenta odporność elektromagnetyczna Respirator Avea jest przeznaczony do użytku w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub użytkownik respiratora Avea powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku. Test odporności elektromagnetycznej Poziom testu normy IEC Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne zalecenia Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC ±6 kv w bezpośrednim kontakcie ±8 kv przez powietrze ±6 kv w bezpośrednim kontakcie ±8 kv przez powietrze Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub z płytek ceramicznych. Jeśli podłoga jest pokryta materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić co najmniej 30%. Szybki przejściowy impuls/seria impulsów elektrycznych ±6 kv dla linii zasilających ±6 kv dla linii zasilających Jakość zasilania z sieci energetycznej powinna odpowiadać typowemu środowisku prowadzenia działalności gospodarczej lub szpitalnemu. IEC ±1 kv dla linii wejścia/wyjścia ±1 kv dla linii wejścia/wyjścia Udary IEC ±1 kv w trybie różnicowym ±2 kv w trybie wspólnym ±1 kv w trybie różnicowym ±2 kv w trybie wspólnym Jakość zasilania z sieci energetycznej powinna odpowiadać typowemu środowisku prowadzenia działalności gospodarczej lub szpitalnemu. Spadki napięcia, krótkie przerwy i wahania napięcia na liniach wejściowych zasilania <5% U T (>95% spadku wartości U T ) przez 0,5 cyklu <5% U T (>95% spadku wartości U T ) przez 0,5 cyklu Jakość zasilania z sieci energetycznej powinna odpowiadać typowemu środowisku prowadzenia działalności gospodarczej lub szpitalnemu. IEC % U T (60% spadku wartości U T ) przez 5 cykli 40% U T (60% spadku wartości U T ) przez 5 cykli Zgodność zależy od tego, czy operator przestrzega zaleconych zasad ładowania i konserwacji zainstalowanych akumulatorów. <70% U T (30% spadku wartości U T ) przez 25 cykli <70% U T (30% spadku wartości U T ) przez 25 cykli <5% U T (>95% spadku wartości U T ) przez 5 sekund <5% U T (>95% spadku wartości U T ) przez 5 sekund Pole magnetyczne o częstotliwości sieciowej (50/60 Hz) IEC A/m 3 A/m Natężenie pola magnetycznego o częstotliwości sieci zasilającej powinno utrzymywać się na poziomach właściwych dla typowych miejsc w środowisku przemysłowym lub szpitalnym. Uwaga: parametr U T to napięcie sieci elektrycznej przed zastosowaniem poziomu testowego. vi L wersja E

7 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Tabela IEC:2001 (E) Wytyczne oraz oświadczenie producenta odporność elektromagnetyczna Respirator Avea jest przeznaczony do użytku w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Nabywca lub użytkownik respiratora Avea powinien zapewnić stosowanie urządzenia w takim środowisku. Test odporności elektromagnetycznej Poziom testu normy IEC Poziom zgodności Wytyczne dot. środowiska elektromagnetycznego Przewodzone RF IEC Promieniowane RF IEC V rms 150 khz do 80 MHz poza pasmami PNM a 10 V rms 150 khz do 80 MHz w pasmach PNM a 3 V Przenośny i ruchomy sprzęt komunikacyjny wykorzystujący częstotliwości radiowe powinien być używany w odległości od dowolnej części respiratora Avea w tym również od jego przewodów nie mniejszej niż zalecana odległość 10 V rozdzielająca obliczona z równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość separacji: 10 V/m 80 MHz do 2,5 GHz 10 V/m 80 MHz do 800 MHz 800 MHz do 2,5 GHz Gdzie jest maksymalną znamionową mocą wyjściową nadajnika w watach (W) podaną przez producenta nadajnika, a jest zalecaną odległością rozdzielającą w metrach (m). b Zmierzone w terenie natężenie pola elektromagnetycznego pochodzącego od stacjonarnych nadajników energii o częstotliwości radiowej c powinno być dla każdego zakresu częstotliwości mniejsze od poziomu dopuszczalnego. d Zakłócenia mogą występować w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem: Uwaga 1: W przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz należy stosować wyższy zakres częstotliwości. Uwaga 2: Niniejsze zalecenia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozprzestrzenianie fal elektromagnetycznych wpływa pochłanianie i odbijanie od budynków, obiektów i osób. a. Zakresy PNM (zastosowania przemysłowe, naukowe i medyczne) pomiędzy 150 khz a 80 MHz to: 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27, 283 MHz i 40,66 MHz do 40,70 MHz. b. Określenie poziomów zgodności w zakresach częstotliwości PNM pomiędzy 150 khz a 80 MHz i w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 2,5 GHz ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa spowodowania zakłóceń przez ruchome/przenośne urządzenia komunikacyjne znajdujące się przypadkowo w miejscu przebywania pacjenta. Dlatego przy obliczeniu zalecanej odległości od nadajników działających w tym zakresie częstotliwości stosuje się dodatkowy współczynnik 10/3. c. Nie jest możliwe dokładne teoretyczne obliczenie natężeń pól elektromagnetycznych pochodzących od nadajników stacjonarnych, takich jak stacje bazowe dla telefonii radiowej (komórkowej/bezprzewodowej), od lądowych nadajników ruchomych, nadajników amatorskich, rozgłośni radiowych FM i AM oraz rozgłośni telewizyjnych. W celu określenia stanu środowiska elektromagnetycznego wynikającego z działania stacjonarnych nadajników o częstotliwości radiowej należy przeprowadzić pomiary w terenie. Jeżeli zmierzone natężenie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej w miejscu, w którym jest używany respirator Avea przekracza dopuszczalny poziom, należy kontrolować, czy respirator Avea działa prawidłowo. Jeżeli zostanie zaobserwowane nieprawidłowe funkcjonowanie respiratora Avea, mogą być konieczne dodatkowe działania, takie jak obrócenie lub przestawienie urządzenia. d. W przypadku zakresu częstotliwości ponad 150 khz do 80 MHz, natężenie pola powinno być mniejsze od 3 V/m. L wersja E vii

8 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Tabela IEC:2001 (E) Zalecane odległości oddzielenia pomiędzy przenośnymi i komórkowymi urządzeniami komunikacyjnymi a respiratorem Avea Respirator Avea jest przeznaczony do stosowania w środowiskach elektromagnetycznych o kontrolowanych zakłóceniach wynikających z emisji o częstotliwościach radiowych. Nabywca lub użytkownika respiratora Avea może zapobiegać interferencji elektromagnetycznej, zachowując minimalną odległość między przenośnymi i ruchomymi urządzeniami komunikacyjnymi wykorzystującymi częstotliwości radiowe (transmiterami), a respiratorem Avea, zgodnie z poniższymi zaleceniami, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej urządzeń komunikacyjnych. Znamionowa moc wyjściowa nadajnika (W) Odległość oddzielenia stosowna do częstotliwości nadajnika (m) od 150 khz do 80 MHz poza zakresem PNM od 150 khz do 80 MHz w zakresie PNM 80 MHz do 800 MHz 80 MHz do 800 MHz 0,01 0,12 0,12 0,12 0,23 0,1 0,37 0,38 0,38 0,73 1 1,16 1,20 1,20 2, ,67 3,79 3,79 7, ,60 12,00 12,00 23,00 Dla nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej, zalecaną odległość rozdzielającą w metrach (m) można określić na podstawie równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie to maksymalna wyjściowa moc znamionowa nadajnika w watach (W), podana przez producenta nadajnika. Uwaga 1. Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się odległość oddzielenia dla wyższego zakresu częstotliwości. Uwaga 2. Zakresy PNM (zastosowania przemysłowe, naukowe i medyczne) pomiędzy 150 khz a 80 MHz to: 6,765 MHz do 6,795 MHz; 13,553 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz i 40,66 MHz do 40,70 MHz. Uwaga 3. Przy wyliczaniu zalecanej odległości rozdzielania dla nadajników w pasmach częstotliwości PNM od 150 khz do 80 MHz oraz od 80 MHz do 2,5 GHz używany jest dodatkowy współczynnik 10/3, który ma zmniejszać prawdopodobieństwo występowania zakłóceń spowodowanych przypadkowym wniesieniem sprzętu komunikacji przenośnej/komórkowej do obszarów przebywania pacjentów. Uwaga 4. Niniejsze zalecenia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych wpływa pochłanianie ich i odbicia od budowli, przedmiotów i ludzi. viii L wersja E

9 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Informacje o zgodności z normami Prawo federalne stanowi, że urządzenie to może być sprzedawane tylko przez lekarza lub na jego zamówienie. Producent CareFusion Savi Ranch Parkway Yorba Linda, California USA W przypadku pytań dotyczących deklaracji zgodności dla tego urządzenia należy skontaktować się z firmą CareFusion. L wersja E ix

10 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z respiratora należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Korzystanie z respiratora bez pełnego zrozumienia zasad jego działania i funkcji może doprowadzić do wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. W tej części znajdują się ogólne ostrzeżenia i przestrogi związane z korzystaniem z respiratora w każdych warunkach. Niektóre ostrzeżenia i przestrogi znajdują się w tych miejscach podręcznika, gdzie mają szczególne znaczenie. Uwagi zawarte są w całym podręczniku i zawierają dodatkowe informacje na temat określonych funkcji. W przypadku pytań dotyczących instalacji, konfiguracji, używania lub konserwacji respiratora należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy CareFusion. Definicje pojęć Poniżej opisano zastosowania uwag, przestróg i ostrzeżeń w tym dokumencie. Ostrzeżenia określają warunki lub działania, które mogą spowodować poważną reakcję niepożądaną lub stanowią potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Przestrogi określają warunki lub działania, które mogą spowodować uszkodzenie respiratora lub innych urządzeń. Uwagi zawierają dodatkowe informacje pomocne w lepszym zrozumieniu sposobu funkcjonowania respiratora. x L wersja E

11 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Ostrzeżenia Ostrzeżenia i przestrogi zamieszczone w tym rozdziale podręcznika mają generalnie zastosowanie w dowolnym momencie podczas korzystania z respiratora. Ostrzeżenia zawarte w niniejszym dodatku stanowią uzupełnienie ostrzeżeń zamieszczonych w Podręczniku użytkownika respiratora Avea. Stan pacjenta powinien być kontrolowany za pomocą odpowiednich monitorów kardiologicznych i oddechu, nadzorowanych przez wyszkolony personel kliniczny, podczas stosowania automatycznego sterowania FiO 2. Algorytm automatycznego sterowania wykorzystuje wartość podstawową FiO 2 do wyznaczenia wartości parametru Auto FiO 2 Command (Ustal automatyczne FiO 2 ). Przed uruchomieniem (lub ponownym uruchomieniem) automatycznego sterowania FiO 2 należy upewnić się, że ustawienie FiO 2 jest zgodne z aktualnym stanem klinicznym pacjenta, co umożliwi właściwą pracę algorytmu sterowania. Niespełnienie tego warunku będzie miało niekorzystny wpływ na czas odpowiedzi algorytmu sterowania. Przestrogi Poniższe przestrogi należy uwzględniać przez cały czas pracy z respiratorem: Nie należy używać uszkodzonych czujników lub uszkodzonych kabli czujników. Nie należy zanurzać czujników ani obudowy modułu oksymetru w cieczy. Nie należy sterylizować czujników przez napromienianie, parą lub tlenkiem etylenu. Nie należy narażać kabla czujnika na nadmierne naprężenia. Nie należy otwierać obudowy modułu oksymetru. Nie zawiera ona żadnych elementów przydatnych dla użytkownika. L wersja E xi

12 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Spis treści Informacje... iv Informacje o zgodności elektromagnetycznej (EMC)... iv Informacje o zgodności z normami... ix Producent... ix Informacje dotyczące bezpieczeństwa... x Definicje pojęć... x Ostrzeżenia... xi Przestrogi... xi Wprowadzenie... 1 Zasada działania... 1 Uruchamianie automatycznego sterowania podażą tlenu... 2 Elementy sterowania... 3 Elementy monitorujące... 6 Alarmy... 8 Niezawodne działanie Wyłączanie automatycznego sterowania podażą tlenu xii L wersja E

13 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Wprowadzenie Niemowlęta urodzone przedwcześnie, które są wentylowane mechanicznie, często wymagają podania dodatkowych ilości tlenu. Celem klinicznym jest najczęściej osiągnięcie określonego nasycenia krwi tlenem (SpO 2 ) stosownego do choroby niemowlęcia. Lekarze rutynowo reagują na sygnały alarmowe pulsoksymetru sygnalizujące przekroczenie górnego lub dolnego poziomu alarmowego, dostosowując zawartość tlenu (FiO 2 ). Opóźnione reagowanie na te sygnały alarmowe lub nieodpowiednie ustawienie parametrów mogą przyczyniać się do niskiego natlenienia tkanek niemowlęcia lub toksyczności tlenowej (jako przewlekłej choroby płuc i/lub retinopatii wcześniaków). System automatycznego sterowania FiO 2 wykorzystuje wartość SpO 2 zmierzoną u pacjenta do sterowania wartością FiO 2 mieszanki oddechowej dostarczanej pacjentowi. Działanie włączonego systemu polega na utrzymywaniu poziomu SpO 2 u pacjenta między nastawionymi wartościami docelowej dolnej granicy SpO 2 a docelowej górnej granicy SpO 2, przez ciągłe miareczkowanie FiO 2 w mieszance oddechowej na podstawie pomiaru SpO 2. System reaguje zarówno na przejściowe zmiany wartości SpO 2, epizody hipoksemii i hiperoksemii, jak i na długookresowe potrzeby zmian wartości podstawowej FiO 2 pacjenta. Zasada działania System automatycznego sterowania FiO 2 składa się z trzech podstawowych elementów: pulsoksymetru, algorytmu sterowania, układu dostarczania gazu. Dane odczytywane są w sposób ciągły z modułu pulsoksymetru w respiratorze Avea, zaś wartości SpO 2 oraz akcji serca są wyświetlane na monitorze interfejsu użytkownika. Algorytm sterujący otrzymuje zaktualizowane wyniki pomiarów SpO 2 i oblicza odpowiednie wartości FiO 2 raz na sekundę. Obliczone wartości są przesyłane do mieszarki gazów. Algorytm sterujący stanowi element pętli sprzężenia zwrotnego całego systemu. Algorytm porównuje wartości SpO 2 mierzone dla pacjenta z ustawioną wartością (wartością średnią górnej i dolnej wartości docelowej SpO 2 ). Różnica ta (lub błąd ) jest wykorzystywana do wyznaczania wartości FiO 2. Algorytm dokonuje natychmiastowych zmian wartości FiO 2 w odpowiedzi na błąd, uczy się na podstawie zmian zachodzących w przeszłości L wersja E 1

14 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) i przewiduje przyszłe krótkoterminowe zmiany. Te trzy procesy składają się na regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący (regulator PID). Algorytm uwzględnia cztery czynniki do ustalania wartości FiO 2 w dostarczanej mieszance oddechowej: różnicę między docelową a bieżącą wartością SpO 2, szybkość zmian parametru SpO 2, stan, w jakim w danym momencie znajduje się pacjent (hiperoksemia, normoksemia lub hipoksemia), określony przez ustawione wartości docelowe SpO 2 : dolną i górną, czas znajdowania się bieżącej wartości SpO 2 poza wyznaczonym przedziałem. Podczas okresów hipoksemii (gdy wartość SpO 2 jest niższa niż dolna graniczna wartość docelowa SpO 2 ) następuje szybki wzrost FiO 2 w ciągu 10 sekund od wykrycia hipoksemii. Jeżeli hipoksemia utrzymuje się, następuje dalszy wzrost wartości FiO 2. Szybkość wzrostu wartości FiO 2 jest proporcjonalna do wielkości hipoksemii. Zmiany wartości FiO 2 są proporcjonalne do wartości podstawowej FiO 2 (średniej kroczącej z wartości FiO 2 w stanie stabilnym). W okresach normoksemii (SpO 2 mieści się między dolną a górną wartością docelową SpO 2 ), jeżeli bieżące wartości SpO 2 są stabilne i znajdują się powyżej ustawionej wartości, pozostając jednak stale w zakresie docelowym, następuje stopniowe obniżanie wartości FiO 2. Jeżeli wartość SpO 2 znajduje się poniżej ustawionej wartości, lecz pozostaje w zakresie docelowym, wartość FiO 2 nie zmniejszy się. W stanach hiperoksemicznych (SpO 2 jest większe niż górna wartość docelowa SpO 2 ), regulator zmniejsza FiO 2. W zależności od nasilenia hiperoksemii, jej zmniejszenie rozpoczyna się w ciągu sekund i prowadzi do zwiększonej i trwałej redukcji wartości FiO 2, dopóki pacjent pozostaje w stanie hiperoksemii. Uruchamianie automatycznego sterowania podażą tlenu Ustawienia systemu automatycznego sterowania FiO 2 to zaawansowane ustawienia parametru FiO 2. 2 L wersja E

15 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Elementy sterowania Automatyczne sterowanie FiO 2 E nable/dis able (Wł./Wył.) Auto FiO 2 Ten element sterowania aktywuje i dezaktywuje system automatycznego sterowania FiO 2. Gdy system automatycznego sterowania FiO 2 jest wyłączony, procent zawartości tlenu w dostarczanym gazie jest określony przez ustawioną wartość parametru %O2. Gdy system automatycznego sterowania FiO 2 jest włączony, system dostarcza tlen na podstawie obliczonej wartości docelowej FiO 2, która wykorzystuje mierzoną wartość SpO 2 w celu utrzymania wartości SpO 2 pacjenta pomiędzy górną a dolną graniczną wartością docelową SpO 2. Wskaźnik Auto FiO 2 jest wyświetlany po włączeniu automatycznego sterowania FiO 2. Wskaźnik wyświetla dolną i górną granicę zakresu wartości docelowej SpO 2 (patrz: Rysunek 1). Zakres: On/Off (Wł./Wył.) Domyślnie: Off (Wył.) Rysunek 1 Wskaź nik Auto FiO 2 Kiedy automatyczne sterowanie FiO 2 jest wyłączone, wartość FiO 2 jest ustawiana na bieżącą wartość %O 2. Uwaga: Automatyczne sterowanie FiO 2 jest dostępne jedynie po wybraniu wielkości ciała noworodka. Uwaga: Algorytm sterowania dąży do osiągnięcia wartości średniej między dolnym poziomem SpO 2 i górnym poziomem SpO 2. Jeżeli bieżąca wartość SpO 2 pacjenta jest stabilna i znajduje się w zakresie docelowym, lecz powyżej wartości średniej, wartość FiO 2 jest powoli obniżana. Jeżeli bieżąca wartość SpO 2 pacjenta znajduje się w zakresie docelowym, lecz poniżej wartości średniej, wartość FiO 2 nie jest regulowana. Uwaga: Wskaźnik Calculated Minute Volume (Calc Ve) (Obliczona pojemność minutowa) nie jest wyświetlany, gdy automatyczne sterowanie wartością FiO 2 jest włączone. L wersja E 3

16 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Po włączeniu automatycznego sterowania wartością FiO 2 konieczne jest włączenie monitorowania i alarmów FiO 2. Ostrzeżenie! Algorytm automatycznego sterowania wykorzystuje wartość podstawową FiO 2 do wyznaczenia wartości parametru Auto FiO 2 Command (Ustal automatyczne FiO2). Przed uruchomieniem (lub ponownym uruchomieniem) automatycznego sterowania FiO 2 należy upewnić się, że ustawienie FiO 2 jest zgodne z aktualnym stanem klinicznym pacjenta, co umożliwi właściwą pracę algorytmu sterowania. Niespełnienie tego warunku będzie miało niekorzystny wpływ na czas odpowiedzi algorytmu sterowania. Uwaga: Jeżeli bieżąca wartość FiO 2 przekracza wartość dolnego limitu alarmowego AutoFiO 2 lub górnego limitu alarmowego AutoFiO 2, kiedy początkowo włączono funkcję AutoFiO 2, następuje natychmiastowe uaktywnienie odpowiedniego alarmu. Jeżeli wartość FiO 2 była niższa od dolnej wartości alarmowej Low AutoFiO 2, wartość FiO 2 zostaje zwiększona do takiej wartości granicznej. Oznacza to, że wprowadzone ustawienia alarmowe są nieodpowiednie dla danego pacjenta i należy je zmienić. S po 2 Target Low (S po 2 Trgt Low; docelowa dolna wartoś ć S po 2 ) Dolna docelowa wartość graniczna SpO 2 jest dolną granicą zakresu, w którym system automatycznego sterowania FiO 2 usiłuje utrzymać bieżące wartości SpO 2 pacjenta. Zakres: od 80 do 98% Rozdzielczość: 1% Domyślnie: 88% S po 2 Target High (S po 2 Trgt High; górna docelowa wartość S po 2 ) Górna docelowa wartość graniczna SpO 2 jest górną granicą zakresu, w którym system automatycznego sterowania FiO 2 usiłuje utrzymać bieżące wartości SpO 2 pacjenta. Zakres: od 82 do 100% Rozdzielczość: 1% Domyślnie: 95% 4 L wersja E

17 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Uwaga: Dolna wartość graniczna SpO 2 musi być ustawiona na wartość przynajmniej 2% mniejszą od górnej wartości granicznej SpO 2. B ackup FiO 2 (Awaryjne FiO 2 ) Element sterowania FiO 2 zmienia nazwę na Backup FiO 2 (awaryjne FiO2, patrz: Rysunek 2). Zakres: od 21 do 100% Rozdzielczość: 1% Domyślnie: Kiedy automatyczne sterowanie FiO 2 jest włączone, wartość awaryjnego FiO 2 jest inicjowana z ustawieniem na bieżącą wartość FiO 2. Rysunek 2 Wskaź nik Awaryjne FiO 2 B ias Flow (Przepływ podstawowy przy włączonym s ystemie Auto FiO 2 ) Zakres: 2,0 do 5,0 l/min przy włączonym systemie automatycznego sterowania FiO 2 Rozdzielczość: 0,1 l/min Domyślnie: 5,0 l/min Uwaga: Po włączeniu automatycznego sterowania FiO 2 respirator Avea modyfikuje przepływ podstawowy w celu optymalizacji wydajności systemu Auto FiO 2. Dolna granica zakresu przepływu podstawowego zostaje zwiększona z 0,4 do 2,0 l/min, a wartość domyślna wzrasta z 2,0 do 5,0 l/min. L wersja E 5

18 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Elementy monitorujące B as eline FiO 2 (Wartoś ć pods tawowa F io 2 ) Wartość podstawowa FiO 2 jest wartością FiO 2 wymaganą, aby utrzymać pacjenta w stanie normoksemii (gdy bieżące wartości SpO 2 znajdują się w zakresie wyznaczonym górną i dolną wartością docelową SpO 2 ). Ta wartość jest zmieniana bardzo powoli. Podstawowa wartość FiO 2 zostaje zmieniona w podanych okolicznościach. Szybkość automatycznej zmiany na podstawową wartość FiO 2 zależy od stanu utlenowania pacjenta w odniesieniu do przedziału docelowego. Po zainicjowaniu automatycznej wartości AutoFiO 2 bieżąca wartość FiO 2 staje się podstawową wartością FiO 2. Kiedy wartość SpO 2 znajduje się w obrębie przedziału docelowego, szybkość zmiany podstawowej wartości FiO 2 zależy od wartości SpO 2. Jeżeli wartość SpO 2 zawiera się w obrębie dolnej połowy przedziału docelowego, podstawowa wartość FiO 2 pozostaje bez zmian. Jeżeli wartość SpO 2 zawiera się w obrębie górnej połowy przedziału docelowego, podstawowa wartość zaczyna być zmniejszana z szybkością, zwiększającą górną wartość SpO 2. W ekstremalnych przypadkach (wartość SpO 2 na szczycie przedziału docelowego i podstawowa wartość FiO 2 równa 100%) podstawowa wartość będzie ulegać zmianie o około 16% na godzinę. Zmienianie będzie wolniejsze (najprawdopodobniej znacznie wolniejsze), jeżeli podstawowa wartość FiO 2 jest niższa niż 100% lub jeżeli wartość SpO 2 nie jest równa górnej wartości przedziału docelowego. Kiedy wartość SpO 2 jest niższa od dolnej wartości przedziału docelowego i pozostaje stała, wartość podstawowa FiO 2 jest dostosowywana w stronę wartości AutoFiO 2 Cmd ze stałą czasową równą ok. 30 minut. Przykładowo w ciągu jednej godziny linia bazowa będzie stopniowo zwiększana od 21 do ok. 84 procent. Kiedy wartość SpO 2 jest większa od górnej wartości przedziału docelowego i pozostaje stała, wartość podstawowa FiO 2 jest dostosowywana w stronę wartości AutoFiO 2 Cmd ze stałą czasową równą ok. 30 minut. Przykładowo w ciągu jednej godziny linia bazowa będzie stopniowo zmniejszana od 100 do ok. 37 procent. Zakres: od 21 do 100% Rozdzielczość: 1% Domyślnie: Kiedy automatyczne sterowanie FiO2 jest włączone, wartość podstawowa FiO2 jest inicjowana z ustawieniem na bieżącą wartość FiO2. 6 L wersja E

19 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Ostrzeżenie! Algorytm automatycznego sterowania wykorzystuje wartość podstawową FiO 2 do wyznaczenia wartości parametru Auto FiO 2 Command (Ustal automatyczne FiO 2 ). Przed uruchomieniem (lub ponownym uruchomieniem) automatycznego sterowania FiO 2 należy upewnić się, że ustawienie FiO 2 jest zgodne z aktualnym stanem klinicznym pacjenta, co umożliwi właściwą pracę algorytmu sterowania. Niespełnienie tego warunku będzie miało niekorzystny wpływ na czas odpowiedzi algorytmu sterowania. Auto F io 2 Command (Auto FiO 2 Cmd; ustal automatyczne FiO 2 ) Wartość Auto FiO 2 Command jest bieżącą, chwilową procentową zawartością tlenu, jaką system sterujący poleca respiratorowi dostarczyć do pacjenta. Zakres: od 21 do 100% Rozdzielczość: 1% Uwaga: Wartość zmiennej Auto FiO 2 Cmd nie może być niższa niż dolna graniczna wartość alarmowa (Low Auto FiO 2 Limit Alarm). Uwaga: Po aktywacji funkcji Increase O 2 (Wzrost O 2 ) lub Suction (Ssanie) system automatycznego sterowania FiO 2 zostaje zawieszony na dwie minuty lub do momentu, aż odpowiednia funkcja zostanie anulowana przez operatora. Parametr FiO 2 przyjmuje wartość większą niż wartości Auto FiO 2 Command (kiedy przycisk Increase O 2 (Wzrost O 2 ) lub Suction (Ssanie) był wciśnięty) i nastawy Backup O 2 zwiększonej o nastawiony przyrost FiO 2. L wersja E 7

20 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Alarmy L ow Auto F io 2 Limit (Alarm dolnej granicy Auto FiO 2 ) Sygnał alarmowy Low Auto FiO 2 Alarm (Alarm dolnej granicy Auto FiO 2 ) jest uruchamiany, gdy docelowa wartość FiO 2 pozostaje równa lub mniejsza od ustawionej wartości przez co najmniej 60 sekund. Sterownik pracujący w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego nie będzie dążył do osiągnięcia wartości docelowej FiO 2 poniżej tej nastawy. Jest to alarm o wysokim priorytecie. Zakres: %, wyłączony Rozdzielczość: 1% Domyślnie: 21% High Auto FiO 2 Alarm (Alarm górnej granicy Auto FiO 2 ) Sygnał alarmowy High Auto FiO 2 Alarm (Alarm górnej granicy Auto FiO 2 ) jest uruchamiany, gdy docelowa wartość FiO 2 pozostaje równa lub większa od ustawionej wartości przez co najmniej 60 sekund. Sterownik pracujący w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego będzie dążył do osiągnięcia wartości docelowej FiO 2 powyżej tej nastawy zgodnie z potrzebami. Jest to alarm o wysokim priorytecie. Zakres: %, wyłączony Rozdzielczość: 1% Domyślnie: 70% Uwaga: Alarmy przekroczenia zakresu FiO 2 Low Auto FiO 2 Limit (Alarm dolnej granicy Auto FiO 2 ) oraz High Auto FiO 2 Alarm (Alarm górnej granicy Auto FiO 2 ) mogą być wyłączone jedynie wtedy, gdy włączone są alarmy dotyczące zakresu wartości SpO 2. Uwaga: Alarm Low AutoFiO 2 i High AutoFiO 2 są włączane natychmiast w razie zmiany ustawień alarmowych w sposób, zapewniający przekroczenie wartości alarmowych. W razie zmiany dolnego limitu AutoFiO 2 ponad wartość AutoFiO 2 Command nastąpi uaktywnienie alarmu oraz zwiększenie wartości parametru AutoFiO 2 Command do nowej wartości dolnego limitu AutoFiO 2. W razie zmiany górnego limitu AutoFiO 2 poniżej wartości AutoFiO 2 Command nastąpi uaktywnienie alarmu, a wartość parametru AutoFiO 2 Command nie ulegnie zmianie. 8 L wersja E

21 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) L ow S po 2 Alarm (Alarm dolnej wartości SpO 2 ) Alarm Low SpO 2 Alarm (Alarm dolnej wartości SpO 2 ) jest uruchamiany, gdy mierzone wartości SpO 2 pozostają równe lub mniejsze od nastawionej wartości przez czas dłuższy niż nastawa zmiennej SpO 2 Alarm Delay (Opóźnienie alarmu SpO 2 ). Jest to alarm o wysokim priorytecie. Zakres: 60 97%, wyłączony Rozdzielczość: 1% Domyślnie: 87% High S po 2 Alarm (Alarm górnej wartości SpO 2 ) Alarm High SpO 2 (Alarm górnej wartości SpO 2 ) jest uruchamiany, gdy mierzone wartości SpO 2 pozostają równe lub większe od nastawionej wartości przez czas dłuższy niż nastawa zmiennej SpO 2 Alarm Delay (Opóźnienie alarmu SpO 2 ). Jest to alarm o wysokim priorytecie. Zakres: %, wyłączony Rozdzielczość: 1% Domyślnie: 96% Uwaga: Po włączeniu funkcji Auto FiO 2 alarmy górnej i dolnej wartości SpO 2 można wyłączyć tylko, jeżeli ustawiono (nie wyłączono) alarmy High i Low Auto FiO 2. High B as e FiO 2 Alarm (Alarm górnej wartości podstawowego FiO 2 ) Alarm górnej wartości podstawowej FiO 2 jest uruchamiany, gdy wartość podstawowa FiO 2 jest większa lub równa wartości tej nastawy. Jest to alarm o niskim priorytecie. Zakres: od 21 do 100% Rozdzielczość: 1% Domyślnie: 60% S po 2 Alarm Delay (Opóźnienie alarmu S po 2 ) Okres opóźnienia dla alarmów SpO 2 Limit (Granice SpO 2 ), SpO 2 Invalid (Niedopuszczalna wartość SpO 2 ) oraz Poor Signal Quality (Sygnał słabej jakości): Zakres opóźnień: sekund Rozdzielczość: 5 sekund Domyślnie: 60 sekund L wersja E 9

22 Opcja Avea Auto-FiO 2 (CLiO 2 ) Niezawodne działanie Gdy oksymetr wykrywa sytuację, w której wykonanie pomiarów SpO 2 jest niewłaściwe lub mogłoby dać niewiarygodne wyniki, oprócz wygenerowania sygnału alarmu akustyczno wizualnego, wartość FiO 2 jest ustawiana na największą spośród następujących wielkości: Parametr Backup FiO 2 (Awaryjne FiO 2 ) (łącznie z przyciskami Inc FiO 2 i Suction (ssanie)). Baseline FiO 2 (Wartość podstawowa FiO 2 ). Mediana wartości zmiennej Auto FiO 2 Command (Ustal automatyczne FiO 2 ) z ostatnich 15 sekund (przed sygnałem awaryjnym). Tylko w przypadku Low SIQ, gdy wartości SpO 2 pozostają nadal dostępne, dostarczanie tlenu jest nadal sterowane na podstawie mierzonych wartości SpO 2 w ciągu 120 sekund po uruchomieniu alarmu. Po 120 sekundach dostarczanie tlenu jest sterowane na podstawie wymienionych wyżej kryteriów. Wyłączanie automatycznego sterowania podażą tlenu Jeżeli automatyczne sterowanie podażą tlenu nie jest dłużej potrzebne, należy: 1. Uzyskać dostęp do zaawansowanych kontroli parametru FiO Ustawić nastawę Auto FiO 2 na opcję Off (wył.). Zostanie wyświetlone okno dialogowe przypomnienia o konieczności dostosowania ustawień elementów sterujących FiO 2 do wymaganego stężenia tlenu w warunkach normalnego sterowania podażą tlenu. Funkcje pulsoksymetru pozostają aktywne, lecz podaż tlenu nie jest już sterowana automatycznie. Ostrzeżenie! Kiedy automatyczne sterowanie FiO 2 jest wyłączone, wartość FiO 2 jest ustawiana na bieżącą wartość FiO 2 (kontrola FIO 2 ). Po wyłączeniu automatycznego sterowania podażą tlenu należy ręcznie ustawić element sterujący FiO 2 na żądane stężenie tlenu, gdyż wartość ta nie będzie już sterowana automatycznie. 10 L wersja E

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenia komunikacji w paśmie częstotliwości radiowych mogą zakłócać pracę medycznego sprzętu elektrycznego. REF Rev.

Przenośne urządzenia komunikacji w paśmie częstotliwości radiowych mogą zakłócać pracę medycznego sprzętu elektrycznego. REF Rev. Wytyczne i deklaracja producenta emisje elektromagnetyczne odporności elektromagnetycznej zalecana odległość pomiędzy przenośnym i mobilnym wyposażeniem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirMini 1-2 Air10 -as sorozat Lumis -as sorozat 3-5 S9 -as sorozat 6-8 Stellar 9-11 S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Bardziej szczegółowo

WHITE W Wskazówki i deklaracja producenta dot. odporności elektromagnetycznej Udary IEC/EN 61000-4-5 ±1kV linia/linie i neutralny ±1kV linia/linie i neutralny Zasilanie typowe dla szpitali lub otoczenia

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Złącze trójfazowe TPP Instrukcja montażu 6720844977 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

MIERNIK POLA MAGNETYCZNEGO TM

MIERNIK POLA MAGNETYCZNEGO TM INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK POLA MAGNETYCZNEGO TM 191 Spis treści Strona 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... - 3-2. Zastosowanie... - 3-3. Cechy... - 3-4. Opis przycisków... - 4-5. Procedura pomiaru...

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Zalety. Dobór odpowiedniego stężenia tlenu dla każdego pacjenta

Zalety. Dobór odpowiedniego stężenia tlenu dla każdego pacjenta Oxymixer Oxymixer zapewnia ciągły dopływ, indywidualnie dobranej mieszaniny powietrza medycznego i tlenu medycznego, do podaży dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Stężenie tlenu można precyzyjnie regulować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Ten monitor jest przeznaczony do programowalnego magnetycznego roweru do ćwiczeń i zaprezentowany przy użyciu następujących kategorii:

Ten monitor jest przeznaczony do programowalnego magnetycznego roweru do ćwiczeń i zaprezentowany przy użyciu następujących kategorii: Ten monitor jest przeznaczony do programowalnego magnetycznego roweru do ćwiczeń i zaprezentowany przy użyciu następujących kategorii: Kluczowe Funkcje O Wyświetlaniu Zakresy Działania Fakty o których

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC . kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC Informacje ogólne Urządzenie wskazujące IndiTop z Alfa Laval jest prostym i łatwym w obsłudze elektrycznym urządzeniem zwrotnym

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Instrukcja obsługi kwiecień 2007 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

Mini przedłużacz sygnału HDMI w jakości Full HD

Mini przedłużacz sygnału HDMI w jakości Full HD Mini przedłużacz sygnału HDMI w jakości Full HD Instrukcja obsługi DS-55203 Prezentacja produktu Przedłużacz sygnału HDMI składa się z nadajnika (TX) i odbiornika (RX), które działają razem. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Przepisy i normy związane:

Przepisy i normy związane: Przepisy i normy związane: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, INSTRUKCJA OBSŁUGI Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, 53885 www.qoltec.com Przedmowa Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

MIKROFALOWY SENSOR RUCHU Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM

MIKROFALOWY SENSOR RUCHU Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM MIKROFALOWY SENSOR RUCHU Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM Instrukcja instalacji i obsługi Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Mikrofalowy sensor ruchu z czujnikiem zmierzchowym pozwala na automatyczne

Bardziej szczegółowo

Aneks dotyczący modelu T. Aneks 1. Model e360t. i e360t+

Aneks dotyczący modelu T. Aneks 1. Model e360t. i e360t+ Aneks 1 Model e360t Aneks dotyczący modelu T i e360t+ Gratulujemy zakupu respiratora Newport e360t. Ten pakiet zawiera aneks do instrukcji obsługi respiratora Newport e360 z opisem funkcji występujących

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L.

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. MODULATOR MT-32 OPIS PRODUKTU Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji jednowstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

Termo-higrometr EM 502A

Termo-higrometr EM 502A INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo-higrometr EM 502A 2 1. WPROWADZENIE EM502A to termo-higrometr o wysokiej precyzji przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej środowiska. Charakteryzuje się małym

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik zielony. Wskaźnik przekroczenia temperatury. Rysunek A

Wskaźnik zielony. Wskaźnik przekroczenia temperatury. Rysunek A POLISH Opis: Transportowy układ nawilżający NeoPod TM T i powiązany układ oddechowy to ogrzewany gazami wydechowymi układ nawilżający typu knotowego do stosowania u niemowląt w czasie transportu w odpowiednim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Zakres akredytacji dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr AB 171 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 16 maja 2018 r. Badane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu 000108555 Strona 1 z 6 Moduł temperatury TMB-880EXF 1. Przeznaczenie do użycia Moduł temperatury mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik

Bardziej szczegółowo

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika. DC-0 Obsługa i konfiguracja sterownika. Zasada działania sterownika Sterowanie zaworem w oparciu o T. Nastawa S. Kolumna T Zawór Uwaga! Opisywany kontroler DC-0 nie może być traktowany jako urządzenie

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Funkcje. Zawartość pudełka POL

Funkcje. Zawartość pudełka POL POL Funkcje ASA-30 może być użyta jako dodatkowa syrena podłączona do posiadanego systemu alarmowego albo jako syrena niezależna podłączona do zdalnego sterowania i / lub czujników bezprzewodowych. - Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 500

OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 500 OXY - TEST Instrukcja obsługi pulsoksymetru OXY TEST 500 Producent: MES Sp. z o.o. ul. Zawiła 56 30-390 Kraków tel/fax (12) 263 77 67 tel. (12) 269 02 09 mes@mes.com.pl www.mes.com.pl 7.4.19.1 EN ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Manual Title Additional Instrukcja Information obsługi be certain. 100-238-338 A Informacja o prawach wydawniczych Informacja o marce handlowej 2011 MTS

Bardziej szczegółowo

POLISH Wyprodukowane przez:

POLISH Wyprodukowane przez: POLISH Wyprodukowane przez: 5580 S. Nogales Hwy. Tucson, Az 85706 USA Telephone: 800-975-7987 Fax: 520-294-6061 www.westmedinc.com PN 74586, Rev. 10 MT Promedt Consulting GmbH Altenhofstr. 80 66386 St.

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna: User manual Polski PL Proxi Shade jest modułem roletowym w obudowie dopuszkowej. Pozwala na sterowanie pozycją rolety, markizy itp. za pomocą aplikacji mobilnej Proxi jak i ręcznie przy użyciu klasycznych

Bardziej szczegółowo

Anna Szabłowska. Łódź, r

Anna Szabłowska. Łódź, r Rozporządzenie MŚ z dnia 30 października 2003r. W sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192 poz. 1883) 1 Anna Szabłowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Funkcje: Mechanizm U100 Nr referencyjny JV E. Wskazówka godziny/ w trybie nurkowania: Wyświetlacz alarmu LED. Wskaźnik gotowości do nurkowania 2

Funkcje: Mechanizm U100 Nr referencyjny JV E. Wskazówka godziny/ w trybie nurkowania: Wyświetlacz alarmu LED. Wskaźnik gotowości do nurkowania 2 Wskazówka godziny/ w trybie nurkowania: Wskaźnik gotowości do nurkowania 2 Wyświetlacz alarmu LED Przycisk C Przycisk B Wskazówka minut/ w trybie nurkowania: Licznik minut Czujnik ciśnienia i temperatury

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK201/211 Proste termostaty cyfrowe do stacjonarnych urządzeń chłodniczych 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pirometr stacjonarny Pyro NFC

Pirometr stacjonarny Pyro NFC Pirometr stacjonarny Pyro NFC Wydanie LS 13/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 Specyfikacja...3 Przygotowanie...4 Optyka...4 Odległości i pole pomiarowe...5 Temperatura otoczenia...5 Jakość powietrza...5 Zakłócenia

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Termometr TFI-250 Nr produktu

Termometr TFI-250 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFI-250 Nr produktu 000106016 Strona 1 z 5 Termometr TFI-250 Instrukcja obsługi Termometr ten jest bezstykowym termometrem na podczerwień. Funkcja podczerwieni wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

1. Gniazdo pomiarowe Lo. 2. Gniazdo pomiarowe Hi. 3. Wskaźnik napięcia pomiarowego. 4. Klawisz zmiany napięcia pomiarowego

1. Gniazdo pomiarowe Lo. 2. Gniazdo pomiarowe Hi. 3. Wskaźnik napięcia pomiarowego. 4. Klawisz zmiany napięcia pomiarowego SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie.... 4 2. Skład kompletu... 4 3. Dane techniczne... 5 4. Znamionowe warunki użytkowania... 7 5. Ogólne wytyczne eksploatacji i bezpieczeństwa.... 8 6. Wykonywanie pomiarów rezystancji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ SPEYFIKJ PRZETWORNIK RÓŻNIY IŚNIEŃ DP250; DP250-D; DP250-1; DP250-1-D; DP2500; DP2500-D; DP4000; DP4000-D; DP7000; DP7000-D; DP+/-5500; DP+/-5500-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Instrukcja instalacji Bluetooth Informacje dotyczące praw autorskich Copyright 2017 HP Development Company, L.P Wydanie 1, 4/2017 Informacje firmy HP Company Informacje

Bardziej szczegółowo