Wskaźnik zielony. Wskaźnik przekroczenia temperatury. Rysunek A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźnik zielony. Wskaźnik przekroczenia temperatury. Rysunek A"

Transkrypt

1 POLISH

2 Opis: Transportowy układ nawilżający NeoPod TM T i powiązany układ oddechowy to ogrzewany gazami wydechowymi układ nawilżający typu knotowego do stosowania u niemowląt w czasie transportu w odpowiednim inkubatorze transportowym lub izolatce. System ten jest zaprojektowany do ogrzewania i nawilżania suchego gazu medycznego o zawartości do 100% tlenu. Wskazania: NeoPod T z wkładem nawilżającym Lava Bed oraz powiązane układy oddechowe są przeznaczone dla niemowląt, których górne drogi oddechowe mogły być ominięte i które są transportowane w odpowiednim inkubatorze transportowym lub izolatce. Transportowy układ nawilżający NeoPod T można stosować wyłącznie z zalecania lekarza. Przeciwwskazania: Układ oddechowy oraz wkład nawilżacza Lava Bed nie powinny być stosowane poza inkubatorem transportowym lub izolatką. Nie stosować natężenia przepływu większego niż 10 l/min. Stosować tylko z zalecanym układem oddechowym, dostarczanym przez Westmed, Inc. Elementy: Transportowy układ nawilżający NeoPod T składa się ze sterownika NeoPod T, wkładu nawilżającego Lava Bed, przewodu zasilania i sterowania (zawierającego czujnik Lava Bed oraz czujnika dróg oddechowych), uchwytu do mocowania na słupku oraz na materacu. 1. Sterownik: (Rysunek A) Sterownik NeoPod T to urządzenie elektroniczne, które steruje wkładem nawilżającym Lava Bed i monitoruje temperaturę układu. Żółty wskaźnik niskiej temperatury Przycisk temperatury dróg oddechowych Wskaźnik zielony Żółty wskaźnik wysokiej temperatury Wl./Wył. Pokrętło nastawy temperatury Wyciszanie Wskaźnik ostrzegawczy Lavabed Uwaga! Przed użyciem przeczytać instrukcję.. Wskaźnik przekroczenia temperatury Czujnik temperatury dróg oddechowych Rysunek A Wskaźnik błędu czujnika temperatury Uwaga! Zespoły przewodów są sprzedawane oddzielnie. Proszę upewnić się, że wybrano odpowiedni zespół przewodu do określonego zastosowania. 1. Zespół przewodu zasilania i sterowania: NeoPod T jest zasilany z 12 woltowego źródła zasilania prądu stałego i może korzystać z trzech typów zespołów przewodów. Należą do nich dwa oddzielne typy przewodów prądu stałego DC oraz przewód z prostownikiem dla prądu przemiennego AC. Opcja 1 (dostępna tylko na wybranych rynkach) Do stosowania z opcjonalnym akumulatorem dostarczanym przez Westmed Inc. (patrz instrukcja obsługi dostarczona wraz z zestawem opcjonalnego akumulatora). Czujnik Lava Bed Przewód komunikacyjny Przewód zasilania Przewód zasilania prądu stałego DC PN9406 Długość maks.: 200CM (79 )

3 Opcja 2 Do stosowania z wewnętrznym zasilaniem bateryjnym 12V inkubatora transportowego. Czujnik Lava Bed Czujnik temperatury dróg oddechowych Przewód komunikacyjny Przewód zasilania Przewód zasilania prądu stałego DC PN9400 Długość maks.: 200CM (79 ) Opcja 3 (dostępna tylko na wybranych rynkach) Dla przewodu zasilającego z prostownikiem V prądu zmiennego do 12 V prądu stałego DC, patrz "Instrukcja obsługi" dołączona do zespołu przewodu. Czujnik temperatury dróg oddechowych Przewód komunikacyjny NeoPod T Czujnik Lava Bed Przewód zasilania z prostownikiem prądu przemiennego AC Opcjonalne adaptery dla przewodu zasilania prądu przemiennego AC PN9401 Długość maks.: 200CM (79 ) 2. Czujnik zasilania i temperatury Lava Bed. Do zasilania i monitorowania temperatury wkładu nawilżającego Lava Bed. 3. Czujnik temperatury w drogach oddechowych. Ten opcjonalny czujnik monitoruje temperaturę dróg oddechowych pacjenta, po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku Airway Temperature. Lista komponentów dodatkowych 1 Uchwyt do mocowania na słupku 1 Uchwyt do mocowania na materacu Procedura konfiguracji: Połączenia zespołu przewodu 1. Podłączyć szary przewód komunikacyjny do górnej lewej strony NeoPod T z płaską częścią złącza skierowaną do przodu i zainstalować czujnik Lava Bed we wkładzie nawilżacza Lava Bed. 2. Zamocować opcjonalny czujnik temperatury dróg oddechowych do gniazda monitorowania temperatury układu w rozgałęzieniu pacjenta. Wskazówka: Czujnik temperatury to połączenie opcjonalne. Wkład nawilżacza NeoPod T Lava Bed będzie działał normalnie bez czujnika temperatury dróg oddechowych zamontowanego w obwodzie oddechowym. 3. Podłączyć oznaczone kolorami gniazda przewodu zasilającego do źródła zasilania 12 V DC lub podłączyć zasilacz AC do gniazda zasilającego. Uwaga! Połączenia przewodu zasilania prądu stałego NeoPod T DC są oznaczone czerwonymi i czarnymi złączkami. Muszą one być podłączone do źródła zasilania prądu stałego 12 V DC, aby urządzenie mogło poprawnie funkcjonować.

4 4. Wkład nawilżacza Lava Bed: (Rysunek B) Wkład ten musi być zamontowany wewnątrz obudowy inkubatora transportowego (może być przymocowany za pomocą mocnego rzepu do ściany wewnętrznej lub za pomocą uchwytu do materaca).. Wylot powietrza Złącze czujnika Lava Bed Mocowana na pasku zatyczka otworu uzupełniania wody Wylot powietrza Otwór uzupełniania wody Połączenia układu oddechowego: 1. Westmed Inc. dostarcza układy oddechowe, które są przeznaczone do stosowania z transportowym układem nawilżającym NeoPod T i mogą być stosowane z rożnymi respiratorami; każde opakowanie układu oddechowego zawiera różne złącza i adaptery w celu uproszczenia podłączenia do określonego respiratora. 2. Patrz instrukcje obsługi i specyfikacje dołączone do opakowania określonego układu oddechowego. 3. Upewnić się, że został wybrany odpowiedni zespół dla danego zastosowania. 4. Zasilanie wody: Wkład nawilżacza Lava Bed należy wypełnić 20 ml sterylnej wody za pomocą strzykawki. Wskazówka: Okresowo kontrolować zasobnik wody i w razie konieczności uzupełnienia w czasie transportu, dodać tylko wymagana ilość za pomocą strzykawki. Aby zabezpieczyć przed nadmiarem wody w układzie oddechowym pacjenta, wkład ten ma odpływ zabezpieczający. Ostrzeżenie! Stosowanie z transportowym układem nawilżającym NeoPod T innych układów oddechowych lub akcesoriów niż dostarczane przez Westmed Inc. może stanowić potencjalne zagrożenie. Uwaga! Nie używać zestawu uzupełniania wody w czasie transportu. Ruch i brak wypoziomowania mogą spowodować niesprawne działanie wskaźnika poziomu we wkładzie. Uwaga! W przypadku przepełnienia wkładu wodą, nastąpi otwarcie odpływu zabezpieczającego i odprowadzenie nadmiaru wody z wkładu. Uwaga! Aby zapobiec nadmiernemu skraplaniu wody, nie stosować układu oddechowego lub wkładu nawilżającego Lava Bed poza inkubatorem transportowym lub izolatką Uwagi! 1. Nie używać uszkodzonego sterownika. 2. Nie stosować w pobliżu łatwopalnych czynników anestezjologicznych lub gazów suplementowych. 3. Nie używać zestawu uzupełniania wody w czasie transportu. 4. Do napełniania i uzupełniania Lava Bed używać tylko strzykawki 20 ml. 5. NEO-POD T wymaga stosowania specjalnych środków ostrożności dotyczących zgodności elektromagnetycznej (EMC) i musi być instalowany oraz uruchamiany zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej zamieszczonymi w tym podręczniku. 6. Przenośne i ruchome urządzenia komunikacyjne emitujące fale radiowe mogą wywoływać zakłócenia w pracy urządzenia NEO-POD T. 7. Stosowanie akcesoriów, przetworników i przewodów innych niż dostarczane przez WESTMED, może skutkować zwiększoną EMISJĄ lub zmniejszoną ODPORNOŚCIĄ urządzenia NEO-POD T. 8. NEO-POD T nie należy używać obok innego sprzętu lub po zestawieniu z innym sprzętem jeśli jest to nieuniknione, należy uważnie obserwować URZĄDZENIE w celu zweryfikowania prawidłowej pracy w konfiguracji, w której będzie używany. Rozpoczynanie i kończenie leczenia: 1. Upewnić się, że NeoPod T jest poprawnie ustawiony dla danego układu oddechowego. 2. Napełnić wkład nawilżacza Lava Bed wodą w ilości nie większej niż 20ml. 3. Ustawić przełącznik On / Off urządzenia NeoPod T w pozycji ON (włączony). 4. Ustawić sterownik temperatury (Temperature Control) na żądaną temperaturę C. Ustawiona temperatura nie może być wyższa więcej niż o 1 C od temperatury inkubatora. 5. Ustawić respirator lub przepływomierz zasilania tlenem na żądane wartości. 6. Przed podłączeniem obwodu do dróg oddechowych pacjenta upewnić się, że wkład nawilżacza Lava Bed utrzymuje ustawioną temperaturę. To zostanie potwierdzone zapaleniem zielonej lampki. (Patrz rozdział dotyczący komponentów, 1, Sterownik, rysunek A).

5 Elementy sterowania: Przełącznik On / Off: włącza i wyłącza zasilanie zarówno dla NeoPod T jak i sterownika temperatury wkładu nawilżacza Lava Bed: Ustawia temperaturę gazu na wylocie z Lava Bed. Przycisk Airway Temperature: Po wciśnięciu i przytrzymaniu wyświetla temperaturę z czujnika temperatury dróg oddechowych. Waskazówka: Po zwolnieniu przycisku Airway Temperature wyświetlacz powróci do wyświetlania temperatury na wylocie z Lava Bed, zgodnie z poniższymi punktami B, C oraz D. Przycisk wyciszenia alarmu: Wycisza alarm dźwiękowy na 90 sekund. Alarmy: Każdy alarm jest sygnalizowany wizualnie i dźwiękowo. Alarm dźwiękowy można wyciszyć na 90 sekund, naciskając przycisk Alarm Silence; jednakże dioda LED alarmu będzie nadal świecić tak długo, jak długo będą występować warunki alarmu. Każdy alarm wyłącza grzałkę we wkładzie nawilżacza Lava Bed aż do momentu usunięcia przyczyny alarmu. Alarm czujnika próbkującego: Wskazuje, że nie działa czujnik temperatury dróg oddechowych wkładu nawilżacza Lava Bed. Alarm 40 C wskazuje, że czujnik Lava Bed lub, jeżeli występuje, czujnik temperatury dróg oddechowych wykrył temperaturę 40 C lub wyższą. Wyświetlanie: (Patrz rysunek A.) A) Ta zielona dioda LED świeci, gdy zasilanie jest dostarczane do grzałki we wkładzie nawilżacza Lava Bed. B) Ta żółta dioda LED świeci, gdy monitorowana temperatura (wkład nawilżacza Lava Bed lub dróg oddechowych) jest niższa o 1,5 C lub więcej od temperatury ustawionej. C) Ta zielona dioda LED świeci, gdy monitorowana temperatura (wkład nawilżacza Lava Bed lub dróg oddechowych) jest w zakresie 1,5 C względem temperatury ustawionej. D) Ta żółta dioda LED świeci, gdy monitorowana temperatura (wkład nawilżacza Lava Bed lub dróg oddechowych) jest wyższa o 1,5 C lub więcej od temperatury ustawionej. Czyszczenie i konserwacja: Sterownik NeoPad T można okresowo wytrzeć wilgotną szmatką. Ostrzeżenie! Odłączyć przewód zasilający przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia NeoPod T. Nie zanurzać sterownika w wodzie lub innej cieczy, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie Przegląd okresowy: Urządzenie NeoPod T powinno być sprawdzone przez autoryzowany serwis Westmed Inc. po upływie pięciu lat od daty produkcji. Przed tym urządzenie powinno zapewniać bezpieczną i niezawodną pracę pod warunkiem, że będzie obsługiwane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Westmed Inc. Jak dla każdego urządzenia elektrycznego, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości, należy zachować ostrożność i oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu Westmed Inc. w celu sprawdzenia. Specyfikacje: Napięcie wejściowe: 12VDC +2,5 / - 1,5 Prąd wejściowy: 1,7A (maksymalnie 10 litrów / minutę i 8 C.) Zakres temperatury wyjściowej: C przy 100% wilg. wzgl. Maksymalna temperatura na wyjściu: 40 C. Minimalna wydajność nawilżania: 33mg H 2 O / litr/minutę Maksymalna wydajność nawilżania: 44mg H 2 O / litr/minutę Natężenie przepływu na wejściu: 0 do 10 litrów na minutę przy maks. 50psi Podatność: 0,66 ml/kpa pełny 1,1ml/kPa pusty Opór przepływu: 1 cm H 2 O przy przepływie 20 litrów/minutę Nieszczelność w całym systemie: poniżej 60ml/min przy 60 cm H 2 O Pojemność zasobnika wody: 20ml Czas nagrzewania: maks. 15 minut Maksymalne ciśnienie robocze systemu: 70cm H 2 O Zakres temperatury roboczej: C Zakres temperatury wlotu gazu: C Gwarancja: Wszystkie produkty Westmed są objęte gwarancją na defekty materiałowe i produkcyjne przez okres ziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu.

6 Klasyfikacja według normy IEC Klasyfikacja ochrony: klasa II Zasilane z zewnętrznego źródła zasilania prądu stałego 12 V DC Brak wewnętrznego źródła zasilania Brak uziemienia Typ stosowanej części: BF Ochrona przed przedostaniem się wody: brak IPXØ Tryb działania: może pracować w sposób ciągły Brak znanych skutków ubocznych od zakłóceń elektromagnetycznych lub innych pomiędzy tym urządzeniem i innymi znanymi urządzeniami Brak znanych skutków ubocznych dla funkcjonowania tego układu nawilżającego w przypadku wystawienia go na działanie żegadła elektrycznego, elektrochirurgii, defibrylacji, promieni X (promieniowanie gamma), promieniowania w paśmie podczerwieni, przejściowego pola magnetycznego włącznie z obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI) oraz zakłóceniami częstotliwości radiowej. Wymiary całkowite sterownika: Waga 180 gramów Wysokość 83 mm Długość 118 mm Szerokość 43 mm Wskazówki i deklaracja producenta emisje elektromagnetyczne URZĄDZENIE przeznaczone jest do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Klient powinien dopilnować, by to URZĄDZENIE używano wyłącznie w takim środowisku. Test emisji Emisje częstotliwości radiowej CISPR 11 Podatność Grupa 1 To URZĄDZENIE korzysta z energii pasma radiowego wyłącznie do celów wewnętrznych. Wobec tego emisje radiowe RF są bardzo niewielkie i jest mało prawdopodobne, aby powodowały zakłócenia w pobliskich urządzeniach elektronicznych. Emisje częstotliwości radiowej Klasa A CISPR 11 Emisja harmonicznych Nie dotyczy IEC Wahania napięcia/ Nie dotyczy Emisje migotania To URZĄDZENIE można stosować w każdych warunkach innych niż warunki domowe oraz obiekty bezpośrednio podłączone do publicznej niskonapięciowej sieci zasilającej budynki mieszkalne.

7 Wskazówki i deklaracja producenta odporność na emisje elektromagnetyczne To URZĄDZENIE przeznaczone jest do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Klient powinien dopilnować, by to URZĄDZENIE używano wyłącznie w takim środowisku. IEC Środowisko elektromagnetyczne Test odporności Elektrostatyczne wyładowania (ESD) IEC Krótkotrwałe zakłócenia przejściowe/impulsowe IEC Udar IEC Spadki napięcia, krótkie przerwy i wahania napięcia na zasilających liniach wejściowych IEC (50/60 Hz) pole magnetyczne IEC poziom testowy ±6 kv kontakt ±8 kv powietrze ±2 kv dla linii zasilających ±1 kv dla linii wejścia/ wyjścia ±1 kv różnicy Tryb ±2 kv tryb wspólny <5 % UT (>95 % spadku w UT) dla 0,5 cyklu 40 % UT (60 % spadku UT) dla 5 cykli 70 % UT (30 % spadku UT) dla 25 cykli <5 % UT (>95 % spadku w UT) przez 5 sek Poziom zgodności ±6 kv kontakt ±8 kv powietrze ±2 kv dla linii zasilających ±1 kv dla linii wejścia/ wyjścia ±1 kv różnicy Tryb ±2 kv tryb wspólny <5 % UT (>95 % spadku w UT) dla 0,5 cyklu 40 % UT (60 % spadku UT) dla 5 cykli 70 % UT (30 % spadku UT) dla 25 cykli <5 % UT (>95 % spadku w UT) przez 5 sek wskazówki Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub ceramiczne. Jeżeli podłogi są pokryte materiałem syntetycznym, wilgotność względna musi wynosić przynajmniej 30 %. Jakość zasilania powinna odpowiadać warunkom typowym dla środowiska przemysłowego lub szpitalnego. Jakość zasilania powinna odpowiadać warunkom typowym dla środowiska przemysłowego lub szpitalnego. Jakość zasilania sieciowego powinna być taka, jak w typowym środowisku szpitalnym lub przemysłowym. Jeśli użytkownik tego URZĄDZENIA wymaga ciągłej pracy w czasie przerw zasilania, zaleca się zasilanie tego URZĄDZENIA poprzez UPS lub z akumulatora. 3 A/m 3 A/m Poziomy natężenia pól magnetycznych o częstotliwości zasilania nie powinny przekraczać wartości występujących w typowych miejscach typowego środowiska przemysłowego lub szpitalnego. UWAGA UT dotyczy zasilania sieciowego prądu przemiennego przez zastosowaniem poziomu testowego.

8 Wskazówki i deklaracja producenta odporność na emisje elektromagnetyczne To URZĄDZENIE przeznaczone jest do pracy w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Klient powinien dopilnować, by to URZĄDZENIE używano wyłącznie w takim środowisku. Test odporności IEC poziom testowy Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne wskazówki Przenośne i ruchome urządzenia komunikacyjne emitujące fale radiowe powinny być używane w odległości od jakiejkolwiek części tego URZĄDZENIA, włącznie z przewodami, nie mniejszej niż zalecana odległość obliczona z równania odpowiedniego dla częstotliwości danego nadajnika. Zalecana odległość d = 1,2P Przewodzone częstotliwości radiowe IEC Vrms 150 khz do 80 MHz 3 Vrms d = 1,2P 80 MHz do 800 MHz d = 2,3P 800 MHz do 2,5 GHz Wypromieniowane fale o częstotliwości radiowej IEC V/m 80 MHz do 2,5 GHz 3 V/m gdzie P to maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika w watach (W) podana przez jego producenta, a d to zalecana odległość separacji (m). Natężenie pola od stałych nadajników częstotliwości radiowych, które jest określone na podstawie badania elektromagnetycznego w danym miejscu a, powinno być niższe od poziomu zgodności w każdym zakresie częstotliwości. b Interferencje mogą występować również w pobliżu sprzętu oznaczonego symbolem: UWAGA 1 W przypadku wartości 80 MHz oraz 800 MHz, należy zastosować wyższy zakres częstotliwości. UWAGA 2 Te wskazówki mogą nie obowiązywać we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie się promieniowania elektromagnetycznego ma wpływ absorpcja i odbijanie od konstrukcji, obiektów i ludzi. a Natężenia pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe telefonów radiowych (komórkowych/przenośnych) oraz naziemne radia mobilne, radia amatorskie, nadajniki radiowe AM i FM oraz telewizyjne nie mogą być przewidziane teoretycznie z odpowiednią dokładnością. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne w przypadku stałych nadajników radiowych RF, należy rozważyć badanie elektromagnetyczne danego miejsca. Jeżeli zmierzone natężenie pola w miejscu użytkowania tego URZĄDZENIA przekracza odnośny poziom zgodności RF, URZĄDZENIE należy obserwować, aby upewnić się, że pracuje normalnie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, mogą być konieczne dodatkowe środki, takie jak zmiana położenia lub przeniesienie URZĄDZENIA. b W zakresie częstotliwości 150 khz do 80 MHz, natężenie pola powinno wynosić poniżej 3 V/m.

9 Zalecane odstępy bezpieczeństwa pomiędzy przenośnymi urządzeniami komunikacyjnymi wykorzystującymi fale radiowe a tym URZĄDZENIEM URZĄDZENIE to jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym emitowane zakłócenia fal radiowych są kontrolowane. Klient lub użytkownik tego URZĄDZENIA może pomóc zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym, utrzymując minimalną odległość pomiędzy przenośnymi urządzeniami komunikacyjnymi wykorzystującymi fale radiowe (nadajniki) a tym URZĄDZENIEM zgodnie z poniższym zaleceniem. Odległość ta jest zależna od maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego. Maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika W 150 khz do 80 MHz Odstęp bezpieczeństwa w zależności od częstotliwości nadajnika m 80 MHz do 800 MHz 800 MHz do 2,5 GHz d = 2,3P d = 1,2P d = 1,2P Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej nieuwzględnionej powyżej, zalecany odstęp bezpieczeństwa d w metrach (m) można oszacować z równania odpowiedniego dla częstotliwości tego nadajnika, gdzie P jest maksymalną znamionową mocą wyjściową tego nadajnika w watach (W) podaną przez producenta. UWAGA 1 W przypadku wartości 80 MHz oraz 800 MHz, należy zastosować odstęp bezpieczeństwa dla wyższego zakresu częstotliwości. UWAGA 2 Te wskazówki mogą nie obowiązywać we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie się promieniowania elektromagnetycznego ma wpływ absorpcja i odbijanie fal od konstrukcji, obiektów i ludzi. Ostrzeżenia ogólne! Ostrzeżenie informuje o niebezpieczeństwie zranienia. Obok niektórych instrukcji w tym podręczniku znajdują się ostrzeżenia i przestrogi. Urządzenie NeoPod T może być użytkowane tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszym podręczniku. Sterownik NeoPod T oraz Lava Bed powinny być użytkowane tylko z rurami i akcesoriami zalecanymi przez Westmed Inc. Podłączenie innych rur lub akcesoriów może spowodować zranienie pacjenta lub uszkodzenie urządzenia. Nie zanurzać NeoPod T w wodzie lub innej cieczy, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Nie używać zestawu uzupełniania wody w czasie transportu. Nie rozbierać sterownika NeoPod T. W środku nie ma części do serwisowania przez użytkownika. Naprawy i serwis części wewnętrznych mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis. Nie używać NeoPod T, jeżeli nie funkcjonuje on poprawnie lub jakakolwiek jego część uległa uszkodzeniu. Przewód trzymać z dala od gorących powierzchni. Nie ciągnąć za przewód i nie dopuszczać, aby NeoPod T wisiał na przewodzie. Ryzyko wybuchu - nie używać w pobliżu łatwopalnych substancji anestezjologicznych lub gazów suplementowych. Przestrzegać wszystkich środków ostrożności w czasie stosowania tlenu suplementowego. Utylizacja: Niniejszy sterownik należy traktować jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC. Dla celów utylizacji, sterownik ten jest zgodny z RoHS. Wszystkie produkty jednorazowe należy traktować jak odpad bio-niebezpieczny, a sterownik należy utylizować zgodnie z dyrektywą WEEE.

POLISH Wyprodukowane przez:

POLISH Wyprodukowane przez: POLISH Wyprodukowane przez: 5580 S. Nogales Hwy. Tucson, Az 85706 USA Telephone: 800-975-7987 Fax: 520-294-6061 www.westmedinc.com PN 74586, Rev. 10 MT Promedt Consulting GmbH Altenhofstr. 80 66386 St.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenia komunikacji w paśmie częstotliwości radiowych mogą zakłócać pracę medycznego sprzętu elektrycznego. REF Rev.

Przenośne urządzenia komunikacji w paśmie częstotliwości radiowych mogą zakłócać pracę medycznego sprzętu elektrycznego. REF Rev. Wytyczne i deklaracja producenta emisje elektromagnetyczne odporności elektromagnetycznej zalecana odległość pomiędzy przenośnym i mobilnym wyposażeniem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirMini 1-2 Air10 -as sorozat Lumis -as sorozat 3-5 S9 -as sorozat 6-8 Stellar 9-11 S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Bardziej szczegółowo

WHITE W Wskazówki i deklaracja producenta dot. odporności elektromagnetycznej Udary IEC/EN 61000-4-5 ±1kV linia/linie i neutralny ±1kV linia/linie i neutralny Zasilanie typowe dla szpitali lub otoczenia

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Złącze trójfazowe TPP Instrukcja montażu 6720844977 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, INSTRUKCJA OBSŁUGI Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, 53885 www.qoltec.com Przedmowa Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA W OBUDOWIE KOPUŁOWEJ IN-965N IN-966IRN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, temperatury, częstotliwości, testu ciągłości,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Jonizator 100A Instrukcja obsługi

Jonizator 100A Instrukcja obsługi Jonizator 100A Instrukcja obsługi KR-4 Ranger TM 3000 㔲 Ⰲ 㯞 ION-100A Jonizator PL-1 1. WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wskazówki dotyczące instalacji, obsługi oraz konserwacji Jonizatora

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Quick TS1100. Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) INSTRUKCJA OBSŁUGI Quick TS1100 Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego WERSJA ANTYELEKTROSTATYCZNA (ESD) 1 1. BEZPIECZEŃTWO! OSTRZEŻENIE Gdy stacja lutownicza jest włączona, temperatura grota jest

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa APC PNET1GB do sieci LAN

Ochrona przeciwprzepięciowa APC PNET1GB do sieci LAN INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja Obsługi Ochrona przeciwprzepięciowa APC PNET1GB do sieci LAN Nr produktu 971884 Strona 1 z 6 1. WSTĘP Drogi Kliencie, Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt spełnia wymogi

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDZIELACZ PCT SYGNAŁU VIDEO 4 DO 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDZIELACZ PCT SYGNAŁU VIDEO 4 DO 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDZIELACZ PCT SYGNAŁU VIDEO 4 DO 1 VSB41E #05724 wersja 1.0 Wstęp 4-portowy rozdzielacz sygnału VSB41E pozwala czterem użytkownikom podłączyć się do jednego współdzielonego projektora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW Znaczenie symbolu UWAGA Oznaczenie to wskazuje warunki pracy i zasady obsługi przyrządu, których nieprzestrzeganie grozi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA OPTIMAL SPIS TREŚCI 1. ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI - SYTUACJE, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ... 4 2. OTWORY MONTAŻOWE... 5 3. CHARAKTERYSTYKA POLA DETEKCJI... 5 4. OKABLOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN

Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1362369 Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN Strona 1 z 8 Szanowni Państwo Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

Żelazko parowe podróżne

Żelazko parowe podróżne Żelazko parowe podróżne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup parowego żelazka podróżnego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

EGT , 392, 446, 447: Czujnik temperatury montowany w kanale Jak zwiększyliśmy efektywność energetyczną

EGT , 392, 446, 447: Czujnik temperatury montowany w kanale Jak zwiększyliśmy efektywność energetyczną EGT 346...348, 392, 446, 447: Czujnik temperatury montowany w kanale Jak zwiększyliśmy efektywność energetyczną Precyzyjne pomiary temperatury są konieczne, dla zapewnienia efektywnego energetycznie sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilacz awaryjny UPS MODEL: 53970, 53971,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilacz awaryjny UPS MODEL: 53970, 53971, INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz awaryjny UPS MODEL: 53970, 53971, 53972 www.qoltec.com 1. Opis produktu Zasilacze awaryjne UPS z tej serii zapewniają kompleksową ochronę przed przepięciami oraz skokami napięcia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Light Sensor

Instrukcja i-r Light Sensor Instrukcja i-r Light Sensor Spis treści Informacje ogólne str. 3 Opis urządzenia str. 4 Funkcje str. 5 Procedury programowania str. 7 Wymiana baterii str. 9 Dane techniczne str. 10 2 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj tą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, żebyś mógł się do niej odnieść w każdej chwili. Instrukcja ta zawiera ważne wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Przekładnik prądowy A050 Nr produktu

Przekładnik prądowy A050 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekładnik prądowy A050 Nr produktu 000124182 Strona 1 z 11 1. PREZENTACJA URZĄDZENIA Model A050 Elastyczny przekładnik prądowy A050 umożliwia wykonywanie pomiarów prądów przemiennych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3 Instrukcja obsługi W serii tej znajdują się dwukanałowe i trzykanałowe regulowane zasilacze DC. Trzykanałowe zasilacze posiadają wyjście o dużej dokładności, z czego dwa

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC . kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC Informacje ogólne Urządzenie wskazujące IndiTop z Alfa Laval jest prostym i łatwym w obsłudze elektrycznym urządzeniem zwrotnym

Bardziej szczegółowo

Zasilacz przewodowy Nr produktu

Zasilacz przewodowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz przewodowy Nr produktu 518371 Strona 1 z 6 Wstęp Szanowni klienci, Kupując produkt Voltcraft podjęliście Państwo bardzo dobrą decyzję, za którą chcielibyśmy Państwu podziękować.

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy inhalator kompresorowy

Kompaktowy inhalator kompresorowy Kompaktowy inhalator kompresorowy Wyłączny importer i autoryzowany serwis: 03-289 Warszawa ul. Ostródzka 199H tel. 22 353 85 60, fax: 22 353 85 61 www.remixmedyczny.com e-mail: serwis@remixmedyczny.com

Bardziej szczegółowo

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5

Bardziej szczegółowo

ORVALDI Synergy Vdc

ORVALDI Synergy Vdc INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Synergy 24-240 Vdc ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Ważne Ostrzeżenie

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015 ST-361 Instrukcja obsługi ST-361 TECH Deklaracja zgodności nr 158/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

ZGRZEWARKI DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

ZGRZEWARKI DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 311/1 311/2 ZGRZEWARKI DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWIS: BETA POLSKA SP. Z O.O. SKARBIMIERZYCE, UL. WIOSENNA 12, 72-002 DOŁUJE TEL. 091 48 08 226 www.beta-polska.pl PARAMETRY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

KT-FAMILY PRO. Inhalator mechaniczny. Instrukcja obsługi

KT-FAMILY PRO. Inhalator mechaniczny. Instrukcja obsługi KT-FAMILY PRO Inhalator mechaniczny Instrukcja obsługi Rys. A 14 15 16 13 2 KT-FAMILY PRO Inhalator mechaniczny - instrukcja obsługi Rys. B Rys. C Rys. D Rys. E Rys. F Rys. G KT-FAMILY PRO Inhalator mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX www.flash-butrym.pl FOLLOW SPOT FL-1200 DMX Instrukcja użytkownika Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego reflektora prowadzącego FL-1200 DMX. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i najlepsze użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Manual Title Additional Instrukcja Information obsługi be certain. 100-238-338 A Informacja o prawach wydawniczych Informacja o marce handlowej 2011 MTS

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik / ściemniacz dotykowy LED do lustra czarny Symbol : LL-LDIMM-12-5A-CZ

Wyłącznik / ściemniacz dotykowy LED do lustra czarny Symbol : LL-LDIMM-12-5A-CZ Wyłącznik / ściemniacz dotykowy LED do lustra czarny Symbol : LL-LDIMM-12-5A-CZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup ściemniacza dotykowego do lustra. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter telewizyjny PAL do NTSC Nr produktu 989268 Strona 1 z 5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Produkt służy do dwukierunkowej konwersji sygnału PAL (50 Hz) do NTSC (60 Hz). System

Bardziej szczegółowo

Dławiki zwarciowe INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI ORAZ KONSERWACJI

Dławiki zwarciowe INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI ORAZ KONSERWACJI Dławiki zwarciowe INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI ORAZ KONSERWACJI SPIS TREŚCI: 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 1.1 Parametry techniczne i normy 3 1.2 Odbiór dławika 4 1.3 Podnoszenia i transport 4 1.4 Przechowywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie E2F

Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie E2F Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie Wysokiej jakości plastikowa obudowa całego korpusu gwarantująca dużą wodoodporność Obudowa z poliarylanu zapewniająca w pewnym stopniu odporność

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Podręcznik użytkownika Certyfikacja Deklaracja FCC Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy

Bardziej szczegółowo

MIERNIK POLA MAGNETYCZNEGO TM

MIERNIK POLA MAGNETYCZNEGO TM INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK POLA MAGNETYCZNEGO TM 191 Spis treści Strona 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... - 3-2. Zastosowanie... - 3-3. Cechy... - 3-4. Opis przycisków... - 4-5. Procedura pomiaru...

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo