Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne"

Transkrypt

1 Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny s2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Współczesne problemy socjologii 1 wykład 15 3 Z/O s2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium 15 3 Z/O s2 Metody zbierania danych wykład 15 E 4 ćwiczenia 15 Z/O s2 Współczesne problemy edukacji wykład 30 E 4 ćwiczenia 15 Z/O a-s2 Współczesne problemy filozoficzno-etyczne wykład 15 2 E s2 Współczesne problemy psychologii konwersatorium 15 3 Z/O BHP wykład 5 0 Z s2 Seminarium dyplomowe ćwiczenia 30 2 Z/O Zajęcia ogólnouczelniane, wykłady ogólnouniwesyteckie wykład 15 2 Z Razem: Z-zaliczenie, Z/O-zaliczenie na ocenę, E-egzamin.

2 I semestr specjalność : pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się Nazwa przedmiotu zajęć godzin WzTs2 Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna osób z trudnościami w uczeniu się konwersatorium 20 2 E WzTs2 Wprowadzenie do terapii logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym. ćwiczenia 20 2 Z/O WzTs2 Kształcenie językowe w przedszkolu i szkole ćwiczenia 15 1 Z/O WzTs2 Logorytmika z metodą Dobrego Startu i elementami muzykoterapii warsztat 20 2 Z/O Razem: 75 7 I emestr specjalność : opieka i wsparcie społeczne w systemie Nazwa przedmiotu zajęć godzin OWSs2 Instytucjonalne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą konwersatorium 30 4 Z/O OWSs2 Teoria i praktyka wsparcia społecznego konwersatorium 30 3 Z/O Razem: 60 7

3 I semestr - specjalność : pedagogika sądowniczo-penitencjarna Nazwa przedmiotu zajęć godzin PSPs2 Kryminologia z elementami wiktymologii i suicydologii konwersatorium 45 4 Z/O PSPs2 Kurator sądowy, rodzinny i dla dorosłych konwersatorium 30 3 Z/O Razem: 75 7 I semestr- specjalność komunikacja społeczna i media KSMs2 Administrowanie platformą e-learning KSMs2 Edukacja medialna Nazwa przedmiotu zajęć godzin laboratorium 15 1 Z/O Wykład 15 2,5 laboratorium 15 Z/O KSMs2 Komunikacja interpersonalna konwersatorium 15 1 Z/O KSMs2 Oprogramowanie open source w praktyce edukacyjnej laboratorium 15 2 Z/O KSMs2 Warsztaty komunikacji interpersonalnej laboratorium 15 0,5 Z/O Razem: 90 7 E

4 I semestr specjalność : doradztwo zawodowe i personalne DZs DZs DZs2 Poradoznawstwo Nazwa przedmiotu zajęć godzin Psychologiczne doradztwo karier Polityka i monitoring rynku pracy konwersatorium 15 3 E Wykład Razem: Z/O wykład 30 2 Z/O 7 I semestr specjalność : doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne Nazwa przedmiotu zajęć godzin DZs2 Poradoznawstwo konwersatorium 15 3 E DZs2 Psychologiczne doradztwo karier Wykład 15 2 Z/O DZs2 Polityka i monitoring rynku pracy wykład 30 2 Z/O Razem: 60 7

5 I semestr specjalność logopedia Kod przedmiotu w systemie Nazwa przedmiotu zajęć godzin Ls2 Ortofonia konwersatorium 15 1 Z/O Ls2 Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego, narządów mowy, głosu i słuchu konwersatorium 15 2 Z/O Ls2 Foniatria i audiologia konwersatorium 15 2 Z/O Ls2 Fonetyka i fonologia logopedyczna konwersatorium 15 1 Z/O Ls2 Diagnoza i klaryfikacja zaburzeń mowy wykład 15 1 Z/O Razem: 75 7 I semestr specjalność: edukacja dorosłych EDs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Wprowadzenie do edukacji dorosłych konwersatorium 30 2 Z/O EDs2 Psychologia człowieka dorosłego konwersatorium 30 2 Z/O EDs EDs2 Edukacja wielokulturowa ćwiczenia 15 1 Z/O Zarządzanie w edukacji dorosłych konwersatorium 15 2 Z/O Razem: 90 7

6 I semestr specjalność : pedagogika szkolna z socjoterapią Nazwa przedmiotu zajęć godzin SZs2 Zadania pedagoga szkolnego konwersatorium 15 1 Z/O SZs2 Pedagogika szkoły konwersatorium 15 2 E Szs2 Poradnictwo edukacyjno-zawodowe konwersatorium 10 1 Z/O SZs2 Pedagogika zabawy warsztat 5 0,5 Z Szs2 Trening uczenia się warsztat 5 0,5 Z SZs2 Podstawy prawa dla pedagoga konwersatorium 10 1 Z/O Szs2 Ukryty program szkoły konwersatorium 15 1 Z/O Razem: 75 7

7 I semestr specjalność : resocjalizacja z profilaktyką społeczną Rs Rs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Resocjalizacja w instytucjach resocjalizacyjnych i w środowisku otwartym Zaburzenia seksualne wykład 15 4 Z/O ćwiczenia 30 Z/O Konwersatorium 30 3 Z/O Razem: 75 7 II semestr - tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć godzin s2 Antropologia kulturowa konwersatorium 15 4 Z/O s2 Andragogika konwersatorium 15 4 Z/O s2 Metody analizy danych ilościowych wykład 15 E Ćwiczenia 15 4 Z/O s2 Metody analizy danych jakościowych wykład 15 E Ćwiczenia 4 15 Z/O a-s2 Seminarium dyplomowe ćwiczenia 30 3 Z/O Zajęcia ogólnouczelniane i/lub projekt i/lub wykłady ogólnouniwesyteckie do wyboru 30 4 Z Razem: Z-zaliczenie, Z/O-zaliczenie na ocenę, E-egzamin.

8 II semestr- specjalność pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się WzTs2 Terapia psychomotoryczna Nazwa przedmiotu zajęć godzin warsztat 20 2 Z/O WzTs WzTs WzTs2 Metodyka nauczycielskiej diagnozy i terapii logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym Metodyka nauczycielskiej diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się matematyki u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym Warsztat terapeuty warsztat 20 2 Z/O warsztat 20 2 Z/O warsztat 20 1 Z/O Razem: 80 7 II semestr specjalność : opieka i wsparcie społeczne Nazwa przedmiotu zajęć godzin OWSs OWSs OWSs2 Pedagogika opiekuńcza Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia Warsztat umiejętności pedagoga opiekuńczego konwersatotium 30 3 Z/O ćwiczenia 45 3 Z/O ćwiczenia 30 1 Z Razem: 105 7

9 II semestr - specjalność : pedagogika sądowniczo-penitencjarna Nazwa przedmiotu zajęć godzin PSPs2 Pedagogika penitencjarna wykład 15 Z/O 4 ćwiczenia 30 Z/O PSPs2 Europejskie systemy resocjalizacji przestępców konwersatorium 45 3 Z/O Razem: 90 7 II semestr specjalność komunikacja społeczna i media KSMs KSMs KSMs KSMs KSMs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Grafika komputerowa w mediach Grafika komputerowa w mediach wykład 15 2 Z/O laboratorium 15 Z/O Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej laboratorium 15 2 Z/O Komunikacja-człowiek-komputer Twórcze aspekty mediów Multimedia strumieniowe w edukacji wykład 15 1 E laboratorium 15 1 Z/O laboratorium 15 1 Z/O Razem: 90 7

10 II semestr specjalność : doradztwo zawodowe i personalne DZs DZs DZs DZs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Orientacja i informacja zawodowa Doradztwo indywidualne Doradztwo grupowe Psychologia pracy punktó w wykład 15 1 Z/O ćwiczenia 30 2 Z/O ćwiczenia 30 2 Z/O konwersatorium 30 2 Z/O Razem: II semestr specjalność : doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne Nazwa przedmiotu zajęć godzin DZs2 Orientacja i informacja zawodowa wykład 15 1 Z/O DZs2 Doradztwo indywidualne ćwiczenia 30 2 Z/O DZs2 Doradztwo grupowe ćwiczenia 30 2 Z/O DZs2 Psychologia pracy konwersatorium 15 2 Z/O Razem: 90 7

11 II semestr specjalność : logopedia Nazwa przedmiotu zajęć godzin Ls2 Dyslalia obwodowa i dysglosja wykład 15 2 Z/O Ls2 Afonia i dysfonia wykład 15 1 Z/O Ls2 Dysartria i anartria wykład 15 2 Z/O Ls2 Dyslalia i alalia wykład 15 2 E Razem: 60 7 II semestr specjalność edukacja dorosłych EDs2 Teorie w edukacji dorosłych Nazwa przedmiotu zajęć godzin konwersatorium 30 3 E EDs2 Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie konwersatorium EDs2 Polityka, podstawy prawne i finansowanie edukacji dorosłych w UE konwersatorium 15 2 Z/O 15 1 Z/O EDs2 Poradnictwo i orientacja zawodowa konwersatorium 15 1 Z/O Razem: 75 7

12 II semestr specjalność pedagogika szkolna z socjoterapią Nazwa przedmiotu zajęć godzin SZs2 Trening twórczości warsztat 10 1 Z SZs2 Innowatyka pedagogiczna konwersatorium 15 2 E SZs2 Socjoterapia Wykład 15 2 E ćwiczenia 15 O SZs2 Profilaktyka pedagogiczna konwersatorium 15 1 O SZs2 Edukacja seksualna konwersatorium Razem: 85 7 II semestr specjalność resocjalizacja z profilaktyką społeczną Nazwa przedmiotu zajęć godzin Rs2 Pedagogika resocjalizacyjna wykład 15 4 Z/O ćwiczenia 30 Z/O Rs2 Psychologia kliniczna konwersatorium 30 3 Z/O Razem: 75 7

13 Pedagogika - II rok II stopnia studia stacjonarne III semestr- tok ogólny s s s s s2 Pedagogika medialna Nazwa przedmiotu zajęć godzin Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej Wprowadzenie do pedagogiki kognitywistycznej Edukacja międzykulturowa Seminarium dyplomowe 3 konwersatorium 15 3 Z/O wykład 15 3 Z/O wykład 15 3 E wykład 15 3 E ćwiczenia 30 5 Z/O Zajęcia ogólnouczelniane i/lub projekt i/lub wykłady ogólnouniwesyteckie do wyboru 30 4 Z Razem: Z-zaliczenie, Z/O-zaliczenie na ocenę, E-egzamin.

14 III semestr - specjalność pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się Nazwa przedmiotu zajęć godzin III semestr specjalność : opieka i wsparcie społeczne WzTs2 Współczesne tendencje edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. wykład 15 2 E WzTs2 Metodyka nauczycielskiej diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania [ryzyko dysleksji] u dzieci w wieku warsztat 20 2 Z/O przedszkolnym i młodszoszkolnym WzTs2 Metodyka nauczycielskiej pomocy psychopedagogicznej dzieciom z zaburzeniami warsztat 20 2 Z/O zachowania WzTs2 Pomoc i poradnictwo psychologicznopedagogiczne warsztat 15 1 Z/O WzTs2 Warsztat terapeuty warsztat 10 1 Z/O Razem: OWSs OWSs2 Prawo rodzinne i opiekuńcze Wsparcie w opiece paliatywnej Nazwa przedmiotu zajęć godzin konwersatorium 30 4 Z/O konwersatorium 30 4 Z/O Razem: 60 8

15 III semestr - specjalność : pedagogika sądowniczo-penitencjarna Nazwa przedmiotu zajęć godzin PSPs2 Religia w resocjalizacji konwersatorium 30 3 Z/O PSPs2 Psychologia sądowniczo-penitencjarna konwersatorium 30 3 Z/O PSPs2 ćwiczenia 30 2 Z Razem: 90 8 III semestr specjalność komunikacja społeczna i media Warsztat umiejętności pedagoga sądowniczopenitencjarnego KSMs KSMs KSMs KSMs2 Interaktywne media cyfrowe Nazwa przedmiotu zajęć godzin Metodyka przygotowywania materiałów dydaktycznych do kształcenia zdalnego Podstawy teorii konstruktywistycznokognitywistycznej mediów Projektowanie stron WWW laboratorium 15 2 Z/O laboratorium 15 3 E wykład 15 1 Z/O laboratorium 15 2 Z/O Razem: 60 8

16 III semestr- specjalność : doradztwo zawodowe i personalne DZPs DZPs DZPs DZPs2 Warsztaty inspiracji Nazwa przedmiotu zajęć godzin Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy HR i zarządzanie zasobami ludzkimi Projektowanie karier edukacyjnych ćwiczenia 30 2 Z/O ćwiczenia 15 1 Z/O konwersatorium 30 3 E ćwiczenia 15 2 Z/O Razem: 90 8 III semestr - specjalność : doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne Nazwa przedmiotu zajęć godzin DZRs2 Warsztat inspiracji ćwiczenia 15 2 Z/O DZRs2 Warsztat aktywnego poszukiwania pracy ćwiczenia 15 1 Z/O DZRs2 Projektowanie uczenia się całożyciowego osobie konwersatorium 15 1 Z/O z niepełnosprawnością intelektualną DZRs2 Diagnostyka w doradztwie i poradnictwie konwersatorium 15 2 Z/O zawodowym osobom niepełnosprawnym DZRs2 Projektowanie karier zawodowych osobom konwersatorium 15 1 Z/O niepełnosprawnym DZRs2 Pedeutologiczne problemy doradztwa zawodowego wykład 15 1 Z/O Razem: 90 8

17 III semestr- specjalność : logopedia Nazwa przedmiotu zajęć godzin Ls2 Oligofrenologopedia konwersatorium 30 3 E Ls2 Surdologopedia konwersatorium 30 2 Z/O Ls2 Balbutologopedia konwersatorium 15 2 Z/O Ls2 Profilaktyka logopedyczna i warsztat terapii logopedycznej konwersatorium 15 1 Z/O Razem: 90 8 III semestr- specjalność : edukacja dorosłych Nazwa przedmiotu zajęć godzin EDs2 Organizatorzy edukacji dorosłych konwersatorium 15 2 Z/O EDs2 Planowanie i zarządzanie projektami ćwiczenia 30 3 Z/O EDs2 Grupy edukacyjnymi docelowe w edukacji dorosłych ćwiczenia 30 3 Z/O Razem: 75 8

18 III semestr- specjalność : pedagogika szkolna z socjoterapią Nazwa przedmiotu zajęć godzin SZs2 Terapia pedagogiczna wykład 15 4 E ćwiczenia 15 Z/O SZs2 Edukacja obywatelska konwersatorium 10 1 Z/O SZs2 Współpraca z rodzicami warsztat 5 0,5 Z SZs2 Kierowanie grupą a ład dyscyplina warsztat 5 0,5 Z SZs2 Rozwój osobisty i profesjonalny pedagoga konwersatorium 10 1 Z/O SZs2 Młodzież i kultura popularna konwersatorium 10 1 Z/O Razem: 70 8 III semestr- specjalność: resocjalizacja z profilaktyką społeczną Nazwa przedmiotu zajęć godzin Rs2 Profilaktyka społeczna konwersatorium 30 3 Z/O Rs2 Globalizacja i regionalizacja konwersatorium 15 3 Z/O Rs2 Warsztat umiejętności pedagoga resocjalizacyjnego ćwiczenia 30 2 Z Razem: 90 8

19 IV semestr - tok ogólny s s s s2 Gerontologia Pedagogika porównawcza Nazwa przedmiotu zajęć godzin Współczesne kierunki pedagogiczne Seminarium dyplomowe 4 wykład 15 4 Z/O konwersatorium 15 4 Z/O konwersatorium 15 4 Z/O ćwiczenia 30 5 E Zajęcia ogólnouczelniane i/lub projekt i/lub wykłady ogólnouniwesyteckie do wyboru 30 6 Z Razem: IV semestr specjalność pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się WzTs WzTs WzTs WzTs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Metody aktywne w pracy z dziećmi ćwiczenia 20 Modele zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej ćwiczenia 20 Komputer w terapii pedagogicznej i logopedycznej ćwiczenia Wybrane zagadnienia z psychiatrii, neurologii i pediatrii wieku dziecięcego konwersatorium 20 2 Z/O 2 Z/O Z/O Z/O Razem: Z-zaliczenie, Z/O-zaliczenie na ocenę, E-egzamin.

20 IV semestr specjalność : opieka i wsparcie społeczne OWSs OWSs OWSs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Problematyka wychowania seksualnego w rodzinie i szkole konwersatorium 30 2 Z/O Formy opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi konwersatorium 30 3 Z/O Formy opieki i wsparcia rodziny konwersatorium 30 3 Z/O Razem: 90 8 IV semestr - specjalność : pedagogika sądowniczo-penitencjarna Nazwa przedmiotu zajęć godzin PSPs2 Podstawy penologii i prawa karnego konwersatorium 30 4 Z/O PSPs2 Podstawy prawa cywilnego i rodzinnego konwersatorium 30 4 Z/O Razem: 60 8

21 IV semestr- specjalność komunikacja społeczna i media KSMs2 Multimedia i Internet w animacji czasu wolnego KSMs2 Broker informacji KSMs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Projektowanie systemu kształcenia i semantyczne modelowanie wiedzy laboratorium 15 1,5 Z/O laboratorium 15 1,5 Z/O Wykład Laboratorium Z/O KSMs2 Projektowanie i administrowanie serwerem wirtualnym laboratorium 15 2 Z/O Razem: 75 8 E IV semestr - specjalność : doradztwo zawodowe i personalne DZPs DZPs DZPs DZPs2 Dobór i selekcja pracowników Assesment center Zarządzanie szkoleniami Doradztwo specjalizowane Nazwa przedmiotu zajęć godzin konwersatorium 15 2 Z/O ćwiczenia 15 2 Z/O konwersatorium 15 2 Z/O konwersatorium 15 2 Z/O Razem: 60 8

22 IV semestr - specjalność : doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne Nazwa przedmiotu zajęć godzin DZRs2 Organizacja systemu wsparcia społecznego osobom niepełnosprawnym w Polsce i świecie konwersatorium 15 1 Z/O DZRs2 Podstawy ergoterapii konwersatorium 15 1 Z/O DZRs DZRs DZRs2 Metodyka kształcenia dorosłych z niepełnosprawnością na odległość - E- learning laboratorium 15 3 E Metodyka doradztwa zawodowego osobom niepełnosprawnym konwersatorium 15 2 E Komputer i nowoczesne oprzyrządowanie w pracy laboratorium 15 1 Z/O osoby z niepełnosprawnością Razem: 75 8

23 IV semestr specjalność logopedia Nazwa przedmiotu zajęć godzin Ls2 Wykorzystanie komputera w terapii logopedycznej laboratoryjne 15 1 Z/O Ls Ls2 Organizacja i realizacja pomocy logopedycznej w szkole ogólnodostępnej Instytucjonalne formy pomocy osobom z zaburzeniami mowy ćwiczenia 15 3 E konwersatorium 15 2 Z/O Ls2 Podstawy prawne pomocy logopedycznej konwersatorium 15 1 Z/O Ls2 Autyzm i głębokie deficyty rozwoju konwersatorium 30 1 Z/O Razem: 90 8 IV semestr specjalność : edukacja dorosłych EDs EDs EDs2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Nowoczesne kultury nauczania i uczenia się Edukacja dorosłych w muzeach Obszary merytoryczne edukacji dorosłych konwersatorium 30 3 Z/O ćwiczenia 15 2 Z/O ćwiczenia 30 3 Z/O Razem: 75 8

24 IV semestr specjalność: pedagogika szkolna z socjoterapią Nazwa przedmiotu zajęć godzin SZs2 Poradnictwo psycho-pedagogiczne konwersatorium 15 2 Z/O SZs2 Edukacja regionalna i wielokulturowa konwersatorium 10 1 Z/O SZs2 Animacja kultury konwersatorium 10 1 Z/O SZs2 Ewaluacja pracy szkoły konwersatorium 10 1 Z/O SZs2 Edukacja równościowa konwersatorium 15 1 Z/O SZs2 Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej laboratorium 15 1 Z/O SZs2 Turystyka i rekreacja konwersatorium 10 1 Z/O Razem: 85 8 IV semestr specjalność: resocjalizacja z profilaktyką społeczna Nazwa przedmiotu zajęć godzin Rs2 Podstawy prawne resocjalizacji wykład 15 4 Z/O ćwiczenia 15 Z/O Rs2 Terapia w resocjalizacji wykład 30 Z/O 4 ćwiczenia 30 Z/O Razem: 90 8

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Współczesne problemy socjologii I semestr specjalność : pedagogika wczesnoszkolna z terapią

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 1900-117-s2 Współczesne problemy socjologii Badania historyczne w pedagogice zajęć 1 wykład 15 3 konwersatorium 15 3

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 1900-117-s2 Współczesne problemy socjologii Badania historyczne w pedagogice zajęć 1 wykład 15 3 konwersatorium 15 3

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-Ts1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 Z/ ćwiczenia 30 Z/ 1900-110-Ts1 tyka dla pedagoga

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2 Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Warsztatem współpracy z rodziną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS Kierunek studiów: LOGOPEDA Z JĘZYKEM POLSKM nauczycielska Poziom kształcenia: studia stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne A. Przedmioty podstawowe Liczba, forma zajęć,

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Rok I 1. Wprowadzenie do nauki o języku - 30 zal. / ocena 3 2. Promocja

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna STUDIA PODYPLOMOWE Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nawiązał współpracę z Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, która w naszym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Kierunek: komunikacja promocyjna i kryzysowa Specjalność: poradnictwo logopedyczne

Wydział Filologiczny Kierunek: komunikacja promocyjna i kryzysowa Specjalność: poradnictwo logopedyczne Wydział Filologiczny Kierunek: komunikacja promocyjna i kryzysowa Specjalność: poradnictwo logopedyczne studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 A semestr 1 semestr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i 2. Nazwa kierunku: p e d a g o g i k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza Spis programo w: STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I ROK I STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Lp. humanistyczny filologia polska Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Filozofia 6 30 15

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) * Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS 2. Wychowanie fizyczne 1,2 30 1 30 1 60 60 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki Rada Wydziału 23.04.2014 Kierunek studiów - PEDAGOGIKA Tezy egzaminacyjne (podstawowe) 1. Znaczenie pojęć pedagogicznych: pedagog, edukacja, wychowanie, socjalizacja, pedagogia, pedagogika. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: RESOCJALIZACYJNA (studia II stopnia stacjonarne)

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: RESOCJALIZACYJNA (studia II stopnia stacjonarne) Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: RESOCJALIZACYJNA (studia II stopnia stacjonarne) Oznaczenia: Przedmioty podstawowe i kierunkowe Przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO Przedmioty specjalnościowe

Bardziej szczegółowo

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków:

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków: Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10 dla kierunków: I. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia pierwszego i drugiego stopnia II. Praca socjalna studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA Pn... Cz. Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski Historia myśli pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne I semestr PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba punktów 1900-100-PRSn1 Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej 1900-101-PRSn1 Wprowadzenie do pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Rozkład zajęć na studiach podyplomowych Logopedia, Logopedia i terapia pedagogiczna, Logopedia i język migowy (rocznik )

Rozkład zajęć na studiach podyplomowych Logopedia, Logopedia i terapia pedagogiczna, Logopedia i język migowy (rocznik ) Anatomia i fizjologia narządów mowy Rozkład zajęć na studiach podyplomowych Logopedia, Logopedia i terapia pedagogiczna, Logopedia i język migowy (rocznik 20152017) Przedmioty Liczba godz. Semestr I Semestr

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR1/ /2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna

Załącznik NR1/ /2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna 2015/2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna Załącznik NR1/4 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

1 dr hab. G. Kiedrowicz Zabawy i gry ruchowe WF

1 dr hab. G. Kiedrowicz Zabawy i gry ruchowe WF Harmonogram sesji egzaminacyjnej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w semestrze letnim 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne Lp. Nazwisko wykładowcy Przedmiot Termin egzaminu zaliczenia Sala 1

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II Studia niestacjonarne II stopnia specjalność Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym Nazwa modułu Przedmioty Liczba Liczba Forma Rok Forma Liczba godzin punktów

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne)

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty specjalnościowe

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmiot FORMA ZAJĘĆ/LICZBA GODZIN Ogółem

Lp. Przedmiot FORMA ZAJĘĆ/LICZBA GODZIN Ogółem WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK: PEDAGOGIKA - Specjalności: 1. Edukacja czesnoszkolna i przedszkolna, 2. Logopedia Plan studió I stop - profil praktyczny oboiązujący od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia - PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Szkolenie BHP (I zjazd) Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia 30 15 E WZ/ZO 4 3 Wstęp do psychologii 30 E WO 4 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo

forma zaliczenia forma zaliczenia forma zaliczenia Lab K/L/S/ WF

forma zaliczenia forma zaliczenia forma zaliczenia Lab K/L/S/ WF Moduły specjalnościowe 2017/2018 lp Nazwa modułu rzypisy Kod modułu EDAGOGIKA SECJALNA specjalność: logopedia - profilaktyka i terapia lan studiów zatwierdzony na R dnia 22.05.2017 r. I rok studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Socjologia, studia stacjonarne I stopnia. Cykl kształcenia

Kierunek: Socjologia, studia stacjonarne I stopnia. Cykl kształcenia Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: Socjologia, studia stacjonarne I stopnia Cykl 2015 2018 SEMESTR I labora- torium Podstawy socjologii PK E 30 30 5 Historia

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne

Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA. Wykłady wspólne Rok I semestr I 2017/201 PLAN STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA I PEDAGOGIKA SPECJALNA Pn.... Pt. Wykłady wspólne Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. prof. J. Niewęgłowski 1559 Historia

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon,

- - ks. dr hab. Jan Niewęgłowski Prof. UKSW, budynek nr 23, sala 105 09:45 11:15 Ochrona własności intelektualnej dr Barbara Kałdon, Rok I studia I stopnia 2015/2016 Pedagogika ogólna Dzień Godzina Wykłady wspólne Grupa I Grupa II Sobota 08:00 09:30 Pojęcia i systemy pedagogiczne wprowadzenie do pedagogiki ks. dr hab. Jan Niewęgłowski

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia 2017/2018 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) budynek nr 23 sala 105 Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA

RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA Informacje ogólne. RAMOWY PLAN studiów dla kierunku PEDAGOGIKA: ) planowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (opisanych tabelami odrębnie dla każdej formy) ) realizowany jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akademickiego 2012/2013 Wydział Nauk Pedagogicznych

TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akademickiego 2012/2013 Wydział Nauk Pedagogicznych TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akademickiego 2012/2013 Wydział Nauk Pedagogicznych STUDIA STACJONARNE I STOPNIA KIERUNEK PEDAGOGIKA TOK OGÓLNY I Historia wychowania Dr hab. Agnieszka Wałęga 12.06,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika ( specjalizacje od II roku ) Specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Konwersatoria Cwiczenia.

Kierunek: Pedagogika ( specjalizacje od II roku ) Specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Konwersatoria Cwiczenia. UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji na kierunku pedagogika oraz standardów kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

+ lektorat z języka angielskiego e-learning

+ lektorat z języka angielskiego e-learning Rok I semestr I 2017/2018 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia PEDAGOGIKA sb 8.00-09.30 Ochrona własności intelektualnej - wykład dr B. Kałdon (zjazd V, VI, VII, VIII) budynek nr 23 sala 105 Pojęcia i systemy

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

II rok gr. 1 Pedagogika rewalidacyjna. Praktyki pedagogiczne. Praktyki pedagogiczne

II rok gr. 1 Pedagogika rewalidacyjna. Praktyki pedagogiczne. Praktyki pedagogiczne PONIEDZIAŁEK człowieka (W) Filozofia z elementami etyki (ćw.) Filozofia z elementami etyki (ćw.) Filozofia z elementami etyki (W) Wychowanie przez sztukę w przedszkolu i klasach 1-3 Wychowanie społecznomoralne

Bardziej szczegółowo

Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej Ćwiczenia s.212

Metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej Ćwiczenia s.212 Parzysty 05.10.2015; 19.10.2015; 02.11.2015; 16.11.2015; 30.11.2015; 14.12.2015; 11.01.2016 Poniedziałek 1 I rok gr 1 I rok gr 2 II rok gr 1 O II rok gr 2 E III rok gr 1 O III rok gr 2 O Metody terapii

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PRACA SOCJALNA I rok II stopnia I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć 1900-100-PRSs2 konwersatorium 30 4 Z/O Współczesne teorie w pracy socjalnej 1900-101-PRSs2 Wykład 30+30 4 E i ZO Metodyka pracy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych została założona w 2002 roku. Jest uczelnią niepubliczną wpisana do rejestru MNiSW pod nr 236 (polon.nauka.gov.pl). Obecnie siedzibą uczelni jest Łódż, a od 1 października 2017 roku siedziba zostanie przeniesiona

Bardziej szczegółowo