RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201506/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201506/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015"

Transkrypt

1 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2015 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201506/001

2 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE Aktywa netto Składki Wyniki finansowe OFE Dekompozycja zmiany wartości aktywów netto Portfel inwestycyjny Liczba członków Transfery Sytuacja finansowa PTE Konkluzje Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE, STOPA ZWROTU, AKTYWA NETTO, SKŁADKI, CZŁONKOWIE OFE, PORTFEL INWESTYCYJNY, EFEKTYWNOŚĆ, TRANSFERY

3 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE W II kwartale 2015 roku przeciętna stopa zwrotu OFE wyniosła -0,8%. Tylko dwa fundusze uzyskały dodatnie stopy zwrotu: OFE PZU Złota Jesień, PKO BP Bankowy OFE, odpowiednio 0,21% i 0,16%. Wartości jednostek rozrachunkowych pozostałych OFE spadły od 0,21% do 2,13%. Przeciętna stopa zwrotu w II kwartale wyniosła -0,8% Wyniki inwestycyjne OFE uzyskane od lutego roku podlegają istotnym wahaniom, co można łączyć ze zmianą profilu inwestycyjnego funduszy. Obecnie portfele OFE są zdominowane przez instrumenty udziałowe w związku z przekazaniem do ZUS, z początkiem lutego roku, ponad połowy aktywów OFE (głównie w formie obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa). Tabela 1. Stopy zwrotu OFE (%) Fundusz III Q IV Q I Q 2015 II Q AEGON 4,76-4,25 3,74-2,13 1,54 Allianz Polska 4,79-3,97 3,63-0,44 3,17 Aviva BZ WBK 4,87-4,36 4,03-0,90 3,10 AXA 5,15-4,14 4,45-0,24 4,21 Generali 5,22-4,37 4,31-1,96 2,26 MetLife 5,48-4,29 5,32-0,21 5,10 Nationale-Nederlanden 2,93-4,26 4,30-0,39 3,89 Nordea 5,09-4,10 3,91-1,29 2,57 Pekao 4,17-5,36 4,23-1,65 2,51 PKO BP Bankowy 4,27-4,18 5,08 0,16 5,25 Pocztylion 4,97-4,88 4,89-0,72 4,13 PZU Złota Jesień 3,24-4,94 5,06 0,21 5,28 Średnia OFE 4,58-4,43 4,41-0,80 3,58 WIG 5,67-6,31 5,20-1,41 3,72 WIG20 3,80-7,37 3,45-3,26 0,08 Źródło: OFE Wyniki inwestycyjne OFE są w największym stopniu determinowane przez sytuację na polskim rynku instrumentów udziałowych. W II kwartale 2015 roku koniunktura na rynku akcji nie sprzyjała inwestorom, a więc także OFE. Główne indeksy traciły na wartości: indeks WIG20 spadł o 3,3%, a WIG o 1,4%. Pogorszenie koniunktury na GPW to wypadkowa znaczącej niepewności na świecie, ale także sytuacji na krajowym rynku finansowym. Po przeprowadzonych w roku zmianach w systemie emerytalnym wyraźnie spadło znaczenie OFE na polskim rynku finansowym. Ze względu na zmniejszenie wolumenu składek przekazywanych do funduszy i uruchomienie tzw. suwaka bezpieczeństwa (bilans obu tych operacji jest dla większości OFE ujemny), fundusze nie tylko przestały zgłaszać stały popyt na akcje notowane na GPW, ale także istotnie zwiększyły swoje zaangażowanie w akcje notowane poza granicami kraju. Zauważalnie pogorszył się klimat inwestycyjny wokół polskich banków, co wiąże się głównie z problemem hipotecznych kredytów walutowych. Niepokój inwestorów przełożył się na spadające notowania banków na GPW w pierwszym półroczu 2015 roku: indeks DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 3

4 WIG-Banki był wyraźnie słabszy (spadek o 7,1%) niż indeks szerokiego rynku WIG (wzrost 3,7%) czy inne indeksy sektorowe. Z drugiej strony wskaźniki fundamentalne polskiej gospodarki w tym okresie, głównie w zakresie wzrostu gospodarczego oraz sytuacji fiskalnej, były pozytywne. 2. Aktywa netto Na koniec II kwartału 2015 roku aktywa netto OFE wyniosły 153,7 mld zł Rynek OFE jest rynkiem o wysokiej koncentracji Otwarte fundusze emerytalne posiadały na koniec II kwartału 2015 roku aktywa netto o wartości 153,7 mld zł, co oznacza spadek o 1,5 mld zł (1%) w ciągu 3 miesięcy. Od lutego roku aktywa netto OFE zmniejszyły się w wyniku przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aktywów o wartości 153,2 mld zł. W roku OFE przekazały także do ZUS prawie 3,7 mld zł, a w I półroczu 2015 roku jeszcze ponad 2,1 mld zł, w związku z osiągnięciem przez część swoich członków wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego (tzw. suwak bezpieczeństwa). Na koniec II kwartału 2015 roku najmniejszy fundusz (Pekao OFE) dysponował aktywami netto na poziomie 2,3 mld zł, gdy w tym samym czasie największy podmiot (Nationale- Nederlanden OFE) wykazywał aktywa netto o wartości 37,4 mld zł, czyli 16-krotnie większej. Fundusz Tabela 2. Aktywa netto OFE (mln zł) 30 czerwca 30 września 31 grudnia 31 marca czerwca 2015 AEGON 6 469, , , , ,2 Allianz Polska 4 671, , , , ,1 Aviva BZ WBK , , , , ,8 AXA 9 544, , , , ,9 Generali 7 571, , , , ,3 MetLife , , , , ,9 Nationale-Nederlanden , , , , ,2 Nordea 6 893, , , , ,7 Pekao 2 295, , , , ,4 PKO BP Bankowy 6 754, , , , ,1 Pocztylion 2 865, , , , ,8 PZU Złota Jesień , , , , ,3 WARTA* 2 049, Razem , , , , ,9 * 26 maja r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września r., czyli dnia zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. Źródło: OFE W kolejnych kwartałach można się spodziewać stosunkowo niskiego tempa przyrostu aktywów OFE, a nawet ich okresowego zmniejszania. Wynika to z faktu, że tylko część członków OFE złożyła deklarację przekazywania części bieżących składek do OFE (dane ZUS wskazują, że osób takich jest ponad 2,5 mln). Oznacza to, że strumień składek jest istotnie mniejszy, a dodatkowo kontynuowana jest dekumulacja aktywów w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa. Aktywa funduszy ulokowane są w zdecydowanej większości w instrumentach udziałowych, charakteryzujących się wyższą zmiennością cen niż skarbowe DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 4

5 instrumenty dłużne, które wcześniej dominowały w portfelach OFE, co może przełożyć się na wzrost wahań wartości aktywów OFE. Od lutego roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi w okresie 10 lat poprzedzających osiągnięcie przez członka OFE wieku emerytalnego, zgromadzony przez niego kapitał jest przekazywany sukcesywnie do OFE. Od chwili rozpoczęcia tego procesu również całość jego bieżących składek emerytalnych przekazywana jest do ZUS. Mechanizm ten określany jest mianem suwaka bezpieczeństwa, gdyż jego głównym celem, wskazanym przez twórców, jest ochrona członków OFE przed tzw. ryzykiem złej daty. Pierwsze przekazanie środków w ramach suwaka nastąpiło w IV kwartale roku i obejmowało okres od lutego roku. Łącznie OFE przekazały wówczas do ZUS kwotę 3,7 mld zł, co stanowiło 2,3% wartości aktywów netto OFE wg stanu na koniec września roku. Wystąpiło znaczące zróżnicowanie w zakresie wielkości środków przekazanych do ZUS przez poszczególne OFE, tak w ujęciu nominalnym jak i względnym. W II kwartale 2015 roku OFE przekazały w ramach suwaka blisko 1,1 mld zł, co stanowiło 0,7% aktywów netto OFE wg stanu na koniec poprzedniego kwartału. Niewiele niższa kwota została przekazana przez OFE także w I kwartale, można oczekiwać, że w całym roku 2015 w ramach suwaka OFE przekażą do ZUS ok. 4,2 mld zł. 3. Składki W II kwartale 2015 roku do otwartych funduszy emerytalnych trafiło łącznie 840,2 mln zł składek. Nowelizacje przepisów prawa sprawiały, że w ostatnim czasie stawki składek ulegały zmianom, co powodowało fluktuacje wielkości strumienia odprowadzanego do OFE. Od 1 lipca roku składki do OFE odprowadzają tylko osoby, które złożyły odpowiednią deklarację w ZUS. W II kwartale 2015 roku ZUS przekazał do OFE składki o wartości 840 mln zł Tabela 3. Składki przekazane do OFE (mln zł) Fundusz II Q III Q IV Q I Q 2015 II Q 2015 AEGON 117,4 57,6 22,6 23,2 23,9 Allianz Polska 105,3 58,6 36,8 41,4 42,7 Aviva BZ WBK 566,5 299,0 152,5 172,4 176,6 AXA 190,3 98,6 46,4 47,5 47,5 Generali 169,0 90,4 46,0 48,3 49,7 MetLife 241,2 122,5 55,2 58,8 59,7 Nationale-Nederlanden 725,9 398,7 224,3 263,5 276,2 Nordea 136,1 69,4 31,2 32,3 33,2 Pekao 47,2 24,9 11,0 11,7 11,9 PKO BP Bankowy 133,5 68,5 31,0 31,6 32,1 Pocztylion 63,5 30,1 11,7 10,5 10,3 PZU Złota Jesień 352,3 175,0 74,1 76,3 76,3 WARTA* 45,8 19, Razem 2 894, ,9 742,9 817,5 840,2 * 26 maja r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września r., czyli dnia zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. Źródło: OFE DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 5

6 W ostatnich trzech kwartałach można w pełni zobaczyć skutki wprowadzonych zmian, które wyrażają się w znaczącym spadku wartości składek zasilających OFE. W omawianym okresie do OFE przekazano składki o wartości dwukrotnie niższej niż w III kwartale roku i blisko czterokrotnie mniejszej niż w poszczególnych kwartałach I półrocza roku. Od przekazanych przez ZUS składek potrącane były opłaty w wysokości maksymalnie 1,75% przekazanych środków. W związku z tym, w II kwartale na konta członków OFE trafiło ok. 825 mln zł. W listopadzie roku rozpoczął się proces dekumulacji aktywów OFE związany z suwakiem bezpieczeństwa. Szacunki UKNF wskazują, że wartość kapitałów przekazywanych przez OFE do ZUS w ramach tej procedury będzie przeważała nad wartością składek przekazywanych w tym czasie przez ZUS do OFE. W II kwartale 2015 roku ujemny bilans tej operacji z punktu widzenia OFE wyniósł prawie 240 mln zł. 4. Wyniki finansowe OFE W II kwartale 2015 roku OFE wykazały 0,9 mld zł straty Łączny wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych w II kwartale 2015 roku wyniósł -906,8 mln zł. Od początku lutego roku portfel OFE ma charakter znacznie bardziej agresywny niż w poprzednich okresach, z tego względu wyniki inwestycyjne OFE charakteryzują się zwiększoną zmiennością. Tabela 4. Wyniki finansowe OFE (mln zł) Fundusz II Q III Q IV Q I Q 2015 II Q 2015 AEGON -61,3 308,1-284,0 237,3-138,9 Allianz Polska -76,9 322,8-277,5 242,0-31,0 Aviva BZ WBK -429, , , ,7-299,7 AXA -99,7 475,1-411,1 420,4-21,1 Generali -188,4 381,4-346,2 323,0-151,5 MetLife -266,3 633,5-535,3 625,4-24,4 Nationale-Nederlanden -591, , , ,7-144,5 Nordea -119,8 353,0-294,6 268,3-91,9 Pekao -34,2 95,9-126,3 93,2-42,6 PKO BP Bankowy -55,4 290,3-293,1 337,9 11,8 Pocztylion -68,6 137,0-144,7 135,4-19,7 PZU Złota Jesień -251,4 668, ,3 984,1 46,6 WARTA* -35,2 108,0** Razem , , , ,5-906,8 * 26 maja r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września r., czyli zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. ** Wynik do dnia likwidacji OFE WARTA. Źródło: OFE DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 6

7 W II kwartale 2015 roku tylko OFE PZU Złota Jesień oraz PKO BP Bankowy OFE wykazały dodatnie wyniki finansowe w wysokości odpowiednio 46,6 mln zł oraz 11,8 mln zł. Pozostałe OFE straciły od 21,1 mln zł do 299,7 mln zł. Wyniki finansowe OFE po wprowadzeniu ostatnich zmian prawnych podlegają znaczącym wahaniom, jednak od lutego roku do końca II kwartału 2015 roku fundusze wypracowały 7,1 mld zł zysku dla swoich członków. 5. Dekompozycja zmiany wartości aktywów netto W II kwartale 2015 roku aktywa netto OFE (WAN) spadły o 1,5 mld zł (1%). Największy wpływ na tę zmianę miały środki przekazane przez OFE do ZUS w ramach tzn. suwaka bezpieczeństwa, wyniki finansowe funduszy oraz składki przekazane do funduszy. W II kwartale 2015 roku z tytułu składek OFE otrzymały 0,8 mld zł. Od składek zostały potrącone opłaty na rzecz powszechnych towarzystw emerytalnych w wysokości blisko 15 mln zł. OFE kontynuowały również przekazywanie środków do ZUS w związku z wprowadzeniem suwaka bezpieczeństwa. W II kwartale wartość przekazanych środków wyniosła 1,1 mld zł. W tym samym okresie fundusze emerytalne odnotowały ujemny wynik finansowy, który przed naliczeniem opłaty za zarządzanie osiągnął poziom -0,9 mld zł. Dodatkowo 0,2 mld zł pobrały powszechne towarzystwa emerytalne w ramach opłaty za zarządzanie OFE. Wykres 1. Dekompozycja zmiany wartości aktywów netto OFE (mld zł) W II kwartale 2015 roku aktywa netto OFE spadły o 1,5 mld zł Źródło: OFE, obliczenia własne Pozostałe elementy oddziaływujące na poziom aktywów netto to między innymi zmiana poziomu zobowiązań i przekazanie środków na rzecz spadkobierców zmarłych członków OFE. Łączny bilans tych operacji był w II kwartale ujemny i przyczynił się do zmniejszenia wartości aktywów netto o nieco ponad 150 mln zł. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 7

8 6. Portfel inwestycyjny Radykalne zmiany w zakresie przepisów prawa, do jakich doszło na początku roku wpłynęły znacząco na strukturę portfela OFE. Wymagało to od funduszy podjęcia działań dostosowawczych, których natężenie było szczególnie widoczne w okresie następującym krótko po wejściu w życie zmian. Po ponad roku funkcjonowania rynku w nowych realiach prawnych struktura portfela OFE uległa stabilizacji, a ewentualne zmiany są już nieznaczne. W portfelach OFE nadal znajduje się bardzo niewielka ilość obligacji skarbowych oraz obligacji gwarantowanych przez SP, które zostały nabyte przed 4 lutego roku. OFE mają czas do 4 lutego 2016 roku na dostosowanie się do zakazu posiadania tego typu instrumentów. Od lutego roku podstawę portfela OFE stanowią krajowe udziałowe papiery wartościowe Dominującą pozycję w portfelach OFE stanowią krajowe instrumenty udziałowe, a zaangażowanie OFE w tej pozycji nieznacznie spadło ciągu 3 miesięcy, co związane było głównie ze spadkiem kursu akcji posiadanych przez OFE. Na koniec II kwartału 121,4 mld zł (79,7% portfela OFE) fundusze ulokowały w krajowych akcjach, podczas gdy 3 miesiące wcześniej akcje posiadane przez OFE miały wartość 124,7 mld zł (80,4% portfela). Wykres 2. Struktura portfela inwestycyjnego OFE (mld zł) Źródło: OFE W II kwartale 2015 roku spadła wartość lokat OFE w depozytach bankowych i wyniosła 7,2 mld zł (4,7% portfela), na koniec poprzedniego kwartału OFE ulokowały w depozytach 7,6 mld zł. Nadal rosło w portfelu OFE znaczenie lokat poza granicami kraju. Na koniec II kwartału 2015 roku wartość instrumentów z tej kategorii wyniosła 10 mld zł (6,5% portfela), a kwartał wcześniej było to o 1,1 mld zł mniej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od lutego roku zniesiono limit na lokaty poza granicami kraju, wprowadzając limit na inwestycje denominowane w walucie innej niż krajowa. Na koniec czerwca 2015 roku wartość takich aktywów w portfelach OFE wynosiła 16,9 mld zł (11% portfela), z czego 6,7 mld zł to akcje spółek zagranicznych notowanych na GPW. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 8

9 Stabilnie zachowuje się portfel pozaskarbowych instrumentów dłużnych posiadanych przez OFE. Jego wartość na koniec II kwartału 2015 roku wyniosła 11,4 mld zł w i już od blisko roku zmienia się bardzo nieznacznie. 7. Liczba członków Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez ZUS, na koniec II kwartału 2015 roku do OFE należało łącznie 16,6 mln członków. W porównaniu z końcem poprzedniego kwartału oznacza to spadek o 19,3 tys. członków. W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca roku każdy członek OFE miał możliwość złożenia do ZUS oświadczenia woli o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE po 1 lipca roku. Według stanu na koniec czerwca 2015 roku 15,2% członków OFE to członkowie, którzy złożyli takie oświadczenie. Należy podkreślić, że osoby, które nie złożyły oświadczenia o przekazywaniu części składki do OFE nadal pozostają członkami OFE, a fundusze zarządzają ich aktywami zgromadzonymi przed 1 lipca roku i dlatego ogólna liczba członków OFE nie uległa istotnej zmianie, mimo głębokich zmian wprowadzonych w roku. Na koniec czerwca 2015 roku do OFE należało 16,6 mln członków Tabela 5. Liczba członków OFE Fundusz 28 czerwca 30 września 27 grudnia 31 marca czerwca 2015 AEGON Allianz Polska Aviva BZ WBK AXA Generali MetLife Nationale-Nederlanden Nordea Pekao PKO BP Bankowy Pocztylion PZU Złota Jesień WARTA* Razem * 26 maja r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września r., czyli zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. Źródło: ZUS, OFE W ujęciu względnym spadek liczby członków w II kwartale 2015 roku wyniósł 0,1%. W związku z wprowadzeniem zakazu akwizycji radykalnie spadła liczba osób samodzielnie zapisujących się lub zmieniających OFE. Do końca stycznia roku znaczące zmiany w liczebności członków dokonywały się głównie poprzez losowania przeprowadzane przez ZUS w styczniu i lipcu każdego roku. Dodatkowo, ZUS przesyłał do każdej osoby, która mimo obowiązku nie dokonała samodzielnie wyboru OFE informację, że jeśli takiego wyboru nie dokona w wyznaczonym czasie, zostanie jej przydzielony OFE w drodze losowania. Dane historyczne wskazują, że taka informacja działała mobilizująco i duża DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 9

10 część osób zapisywała się samodzielnie do OFE w okresach bezpośrednio poprzedzających losowanie. Od lutego roku losowanie zostało zniesione, a składki osób, które samodzielnie nie zapiszą się do OFE w wymaganym terminie są w całości przekazywane do ZUS. 8. Transfery W II kwartale 2015 roku 2,6 tys. członków zmieniło fundusz emerytalny W II kwartale 2015 roku liczba transferów członków między poszczególnymi funduszami wyniosła 2,6 tys. osób. W II kwartale 2015 roku, w drodze transferów, najwięcej członków pozyskał Nationale- Nederlanden OFE (1 491 osób). Uwzględniając liczbę członków, którzy opuścili ten fundusz, końcowe dodatnie saldo transferowe wyniosło osób, co było najlepszym wynikiem na rynku. Fundusz ten jest już od wielu kwartałów głównym beneficjentem transferów. W ostatniej sesji 58% członków zmieniających fundusz przeniosło się do Nationale-Nederlanden OFE. Tabela 6. Saldo osób zmieniających OFE Fundusz II Q III Q IV Q I Q 2015 II Q 2015 AEGON Allianz Polska Aviva BZ WBK AXA Generali MetLife Nationale-Nederlanden Nordea Pekao PKO BP Bankowy Pocztylion PZU Złota Jesień WARTA* Liczba transferowanych członków OFE * 26 maja r. rozpoczęła się likwidacja OFE WARTA. Do 19 września r., czyli zakończenia likwidacji OFE WARTA, PTE Allianz Polska S.A. zarządzało równolegle dwoma funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE. Źródło: ZUS Po wprowadzeniu zakazu akwizycji do OFE (2012 rok) liczba członków OFE zmieniających fundusz radykalnie spadła i oscylowała w przedziale 1-2 tys. Stan ten uległ zmianie w związku z deklaracjami o przekazywaniu składek do OFE, jakie członkowie mogli składać od kwietnia do lipca roku. Część członków wraz z tą deklaracją decydowała się także na zmianę OFE. Obecnie procedura zmiany funduszu może być długotrwała, dlatego bardziej dynamiczny wzrost liczby transferów obserwowany był w trakcie trzech poprzednich sesji, kiedy to liczba członków uczestniczących w transferach sięgnęła DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 10

11 15,6 tys. Dane z sesji transferowej z maja 2015 roku, wskazują, że czynnik związany ze składaniem deklaracji przestał już oddziaływać na aktywność transferową członków OFE, gdyż liczba transferów spadła do niespełna 2,6 tys. W sesji sierpniowej 2015 roku liczba członków OFE zmieniających fundusz wyniosła 921, co było wynikiem najniższym w historii. W kolejnych kwartałach można się spodziewać stabilizacji liczby transferów na niskim poziomie. Większa liczba transferów może pojawić się dopiero w II połowie 2016 roku związku z kolejnym okresem, w którym możliwa będzie zmiana decyzji o przekazywaniu części składki emerytalnej do ZUS lub OFE. 9. Sytuacja finansowa PTE Wartość kapitałów własnych powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec czerwca 2015 roku wyniosła 2,5 mld zł i spadła o 26,2% w porównaniu do stanu z marca 2015 roku. Na zmniejszenie poziomu kapitału własnego w PTE w II kwartale 2015 roku wpływały decyzje o wypłacie dywidendy podjęte przez niektóre PTE. Na koniec czerwca 2015 roku kapitały własne PTE wynosiły 2,5 mld zł Tabela 7. Wybrane wskaźniki sytuacji finansowej PTE (mln zł) 30 czerwca 30 września 31 grudnia 31 marca czerwca 2015 Kapitał własny 3 102, , , , ,6 Wynik finansowy netto 495,8 953, ,1 95,0 227,0 Kapitał własny + Fundusz Gwarancyjny/ WAN OFE Źródło: PTE 3,0% 2,7% 2,7% 2,5% 1,6% Kapitały własne PTE są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa kapitałowej części systemu emerytalnego. Stanowią kluczowy element gwarantowania odpowiedniego poziomu jakości zarządzania aktywami funduszy oraz źródło pokrycia strat w przypadku nieprawidłowości w tym procesie. Z tego względu bardzo ważne jest, aby PTE posiadały kapitały własne na poziomie adekwatnym do wartości zarządzanych aktywów w OFE. Na koniec II kwartału 2015 roku relacja sumy kapitałów własnych PTE i środków na Funduszu Gwarancyjnym do aktywów netto OFE wynosiła 1,6% i wahała się w poszczególnych towarzystwach od 1,5% do 4,2%. Kapitały własne PTE są ważnym elementem bezpieczeństwa kapitałowej części systemu emerytalnego DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 11

12 Konkluzje Efektywność OFE w II kwartale roku uległa pogorszeniu w porównaniu do poprzedniego kwartału. Od początku lutego roku portfel OFE ma charakter znacznie bardziej agresywny niż w poprzednich okresach, z tego względu obserwuje się wzrost zmienności w zakresie efektywności inwestycyjnej i wyników finansowych OFE. Nowe przepisy obowiązujące od 1 lutego roku, dotyczące polityki inwestycyjnej OFE doprowadziły w praktyce do przekształcenia OFE w fundusze akcyjne, podczas gdy wcześniej ich polityka inwestycyjna sytuowała je w grupie funduszy stabilnego wzrostu. W roku obowiązywał limit minimalnego zaangażowania OFE w instrumenty udziałowe na poziomie 75% aktywów, w 2015 roku limit ten wynosi 55%. W tym czasie udział akcji spółek krajowych w portfelach OFE sięgał blisko 80%, czyli był na poziomie wynikającym z benchmarku określonego w przepisach prawa (80% zmian wartości indeksu WIG i 20% WIBOR3M). Dodatkowo systematycznie wzrastał udział akcji spółek zagranicznych w portfelach OFE i na koniec czerwca 2015 roku wyniósł 6,2% (wzrost o 0,7 pkt. proc. w ciągu trzech miesięcy). Także od lutego roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi w okresie 10 lat poprzedzających osiągnięcie przez członka OFE wieku emerytalnego, zgromadzony przez niego kapitał jest przekazywany sukcesywnie do ZUS. Ze względu na przyjęte rozwiązania prawne, pierwsze przekazanie środków w ramach suwaka nastąpiło w IV kwartale roku i obejmowało okres od lutego roku. Łącznie OFE przekazały wtedy do ZUS kwotę 3,7 mld zł, co stanowiło 2,3% wartości aktywów netto OFE z końca września roku. W II kwartale 2015 roku OFE przekazały w ramach suwaka blisko 1,1 mld zł, co stanowiło 0,7% aktywów netto OFE wg stanu na koniec poprzedniego kwartału. Tylko niewiele niższa kwota została przekazana przez OFE w I kwartale, co pozwala przypuszczać, że w roku 2015 w ramach suwaka OFE przekażą do ZUS ok. 4,2 mld zł. Nowe przepisy zniosły limit na lokaty poza granicami kraju, wprowadzając limit na inwestycje denominowane w walucie innej niż krajowa. Na koniec czerwca 2015 roku wartość takich aktywów w portfelach OFE wynosiła 16,9 mld zł (11% portfela), z czego 6,7 mld zł to akcje spółek zagranicznych notowanych na GPW. Od 1 lipca roku składki do OFE odprowadzają tylko osoby, które złożyły odpowiednią deklarację w ZUS. Wysokość składek przekazanych do OFE już od sierpnia roku, a więc z uwzględnieniem deklaracji członków, wskazuje na radykalny spadek. Według stanu na koniec czerwca 2015 roku ponad 15% członków OFE to członkowie, którzy złożyli takie oświadczenie. Po wprowadzeniu zmian, do OFE trafiają składki o wartości nawet czterokrotnie mniejszej niż w pierwszym półroczu roku. DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH 12

13 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO plac Powstańców Warszawy Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) (95)

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201503/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa netto...

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 DNI/A/K/201603/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201409/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201403/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201206/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa DNI/A/K/09/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r.

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r. Spis treści Najważniejsze informacje...3 Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...4 Ustawowe stopy zwrotu...5

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 05 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia stycznia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu: W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Rok 2012 okazał się bardzo dobry dla polskich otwartych funduszy emerytalnych Polskie otwarte fundusze

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.)

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału dla całej branży PTE wynosi 16,3% rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 0 r. SPIS TREŚCI 1. Kapitał podstawowy i akcjonariusze... 3 2. Sytuacja majątkowo-kapitałowa...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15 INFORMACJA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 r. KWIECIEŃ 21 r. WARSZAWA, CZERWIEC 21 Spis treści 1 Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W I POŁOWIE 2015 ROKU

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W I POŁOWIE 2015 ROKU SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W I POŁOWIE 2015 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201506/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH SŁOWA KLUCZOWE:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2014 ROKU

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2014 ROKU SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201412/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH SŁOWA KLUCZOWE: PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001 SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001 PION NADZORU UBEZPIECZENIOWO-EMERYTALNEGO DEPARTAMENT NADZORU

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE

Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE Grażyna Ancyparowicz Warszawa-Ursus, 13 luty 2014 r. Zobowiązania traktatowe do zabezpieczenia społecznego Konwencja 102 MOP z 28 czerwca 1952 r., ratyfikowana 24

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 28.09.2007 30.09.2010 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2010 SŁOWA KLUCZOWE: KNF, PTE, OFE, PFE, STOPA ZWROTU, AKTYWA NETTO,

Bardziej szczegółowo

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających?

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? 6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? Zakopane 12 maja 2005 PLAN PREZENTACJI 1. Wpływ OFE na koniunkturę giełdową, 2. Przegląd

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 27 WARSZAWA, MARZEC 28

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat jako źródło informacji oceny efektywności OFE w okresie badawczym 2012 2014

Rachunek zysków i strat jako źródło informacji oceny efektywności OFE w okresie badawczym 2012 2014 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75 (2015) DOI: 10.18276/frfu.2015.75-41 s. 505 514 Rachunek zysków i strat jako źródło informacji oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM Wprowadzenie Rynek kapitałowy w Polsce powstał na początku lat 90-tych XX wieku, gdy wraz z powołaniem Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów Tomasz Gruszczyk Informatyka i Ekonometria I rok, nr indeksu: 156012 Sopot, styczeń

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2016 Biuletyn kwartalny

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2016 Biuletyn kwartalny Warszawa, 1 czerwca r. Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/ Biuletyn kwartalny 1. Państwowy dług publiczny(pdp, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec I kwartału r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 30.03.2012 31.03.2015 Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 SŁOWA KLUCZOWE: KNF, PTE, OFE, PFE,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 31.03.2011 31.03.2014 Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 SŁOWA KLUCZOWE: KNF, PTE, OFE, PFE,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 CZERWIEC WARSZAWA, LISTOPAD r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, grudzień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 11. Polski system ubezpieczeń społecznych reformy, warunki, kierunki zmian Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty

Bardziej szczegółowo

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Spis treści Metodologia...2 Sesja transferowa sierpień 2005...3 Sesja transferowa listopad 2005...4 Sesja transferowa luty 2006...5 Sesja transferowa

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 31.03.2009 30.03.2012 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 SŁOWA KLUCZOWE: KNF, PTE, OFE, PFE, STOPA ZWROTU, AKTYWA NETTO,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po 7 miesiącach 2010 r.)

KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po 7 miesiącach 2010 r.) Departament Strategii i Analiz Elżbieta Sawicka elzbieta.sawicka@pkobp.pl KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po 7 miesiącach 21 r.) 3 sierpnia 21 r. Synteza

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, LISTOPAD 2002 r. 1 Wstęp Dane prezentowane w poniższym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego www.nordeapolska.pl Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego ( Fundusz ) jest

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Informacja o środkach

WZÓR. Informacja o środkach Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 WZÓR LOGO, nazwa i adres otwartego funduszu emerytalnego Imię, nazwisko i adres do korespondencji* Informacja o środkach

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy 1 i towarzystw inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku

Wyniki finansowe funduszy 1 i towarzystw inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku Warszawa, 2008.10.29 Wyniki finansowe funduszy 1 i towarzystw inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku Wartość aktywów i wyniki z operacji funduszy inwestycyjnych oraz pochodna względem ich pozycji finansowej

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo