WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A"

Transkrypt

1 WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A CASTEX Ul. Fordońska 44 PL Bydgoszcz tel kom

2 SPIS TREŚCI 1. Ogólne 1.1. Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Standardowe urządzenie bezpieczeństwa 1.2. Zakres stosowania 1.3. Dane techniczne 2. Przenoszenie oraz podnoszenie urządzenia 3. Rozpoczęcie pracy 3.1. Przymocowywanie 3.2. Podłączenie elektryczne Montowanie adaptera 3.4. Montowanie osłony oraz regulacja 4. Kontrolki i komponenty 4.1. Automatyczne mierniki odległości i średnicy obręczy. 4.2 Automatyczne pozycjonowanie koła 4.3. Panel kontrolny oraz wyświetlacz 5. Wskaźniki oraz obsługa wyważarki 5.1. Automatyczny pomiar wymiarów STANDARDOWE KOŁA 5.2. Ręczne ustawianie Standardowe koła Koła ALU-S 5.3. Opcje 5.4. Wynik pomiaru Minimalizacja niewyważenia statycznego Ponowne przeliczenie wartości niewyważenia Tryb ALU oraz tryb statyczny Optymalizacja niewyważenia 6. Ustawienie 6.1. Autokalibracja wyważarki 6.2. Kalibracja automatycznych mierników (przyrządów pomiaru) Miernik odległości Miernik średnicy 6.3. Autodiagnostyka 7. Błędy 7.1. Niezgodne odczyty wartości niewyważenia 8. Rutynowa konserwacja 8.1. Wymiana bezpieczników 8.2. Oś 9. Zmiana zasilania 10. Schemat Układu zasilania 11. Pomiar koła oraz ustawianie wyważarki 12. Lista części zamiennych 13. Inne schematy 2

3 1. Ogólne 1.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa - przed uruchomieniem urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi - przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym i bezpiecznym miejscu aby w każdej chwili można się do niej odwołać - nie należy modyfikować bądź wymontowywać części urządzenia ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowej pracy wyważarki. Kiedy urządzenie wymaga naprawy, prosimy o kontakt z Obsługą Techniczną - w czasie mycia urządzenia nie używaj silnych strumieni sprężonego powietrza - do czyszczenia elementów plastikowych oraz półek używaj alkoholu (unikaj roztworów zawierających rozpuszczalnik) - przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że koło zostało bezpiecznie zablokowane - użytkownik urządzenia nie powinien nosić ubrań zawierających elementy odstające, frędzle itd. Nieupoważnione osoby nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia podczas jego pracy. - nie umieszczaj odważników oraz innych elementów na podstawie urządzenia, ponieważ może to spowodować niepoprawną pracę urządzenia wyważającego. - wyważarka nie powinna być używana niezgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji Standardowe urządzenie bezpieczeństwa - wciśnij przycisk STOP aby zatrzymać pracę urządzenia w przypadku sytuacji awaryjnej. - osłona bezpieczeństwa została stworzona aby uchronić użytkownika urządzenia przed np. odpadnięciem ciężarków. Przełącznik micro chroni przed uruchomieniem urządzenia gdy pokrywa nie została opuszczona i zakańcza pracę urządzenia za każdym razem kiedy osłona zostanie uniesiona Zakres stosowania Zakupione urządzenie to automatyczna cyfrowa wyważarka do kół przeznaczona do wyważania kół o masie do 65kg. Wymiary odległości oraz średnicy uzyskiwane są automatycznie poprzez przesuwanie urządzenia pomiarowego (miary). Komputer automatycznie kontroluje funkcję S (dla felg ze stopów metali z korektą wewnątrz). Przycisk manualnej kalibracji pozwala na szeroki zakres regulacji także dla kół innych niż zwykłe (motocyklowe oraz opony samochodów wyścigowych). Niektóre funkcje ALU dostępne są dla kół nietypowego rozmiaru bądź ustawień opcjonalnych wyważarki. Opcjonalny zestaw dostępny jest dla automatycznego pomiaru szerokości obręczy. 1.3 Dane techniczne Max. ciężar koła Max. zużycie energii Zasilanie 110/220V Dokładność wyważania Prędkość wyważania Średnica obręczy Szerokość obręczy Waga netto z osłoną Wymiary Poziom hałasu Temperatura pracy 65kg 300W 50/60Hz 1g ok. 200 obr./min kg 1200 x 1400 x 1670mm <70dB 0-50C 3

4 2. Przenoszenie oraz podnoszenie urządzenia Rys. 1 Nigdy nie używaj innych miejsc/punktów niż tych pokazanych na rysunku aby podnieść urządzenie 3. Rozpoczęcie pracy 3.1 Przymocowywanie Urządzenie może być obsługiwane jedynie na twardym płaskim podłożu. Upewnij się, że urządzenie leży na 3 miejscach instalacyjnych. 3.2 Podłączenie elektryczne. OSTRZEŻENIE: Połączenie elektryczne powinno być dokonywane przez osobę upoważnioną. Podłączenie do sieci zasilającej jednofazowej powinno być wykonane pomiędzy fazą a przewodem zerowym. Nigdy nie podłączaj urządzenia pomiędzy fazą a uziemieniem. Odpowiednie uziemienie jest bardzo ważne. Niepoprawne podłączenie nie jest pokrywane gwarancją producenta. Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania, sprawdź napięcie. - Przewód zasilający urządzenia powinien połączony z odpowiednią wtyczką. - Zaleca się podłączenie urządzenia do oddzielnego źródła zasilania używając przerywnika. - Gdy urządzenie podłączone jest bezpośrednio do zasilania bez wtyczki, zaleca się zabezpieczenie zasilania wyważarki aby nieupoważnione osoby nie mogły korzystać z urządzenia Montowanie adaptera Wraz z wyważarką otrzymują Państwo adapter stożkowy do przymocowywania kół z centralnym otworem. Inne opcjonalne mogą być zamontowane: a) usuń gwintowaną końcówkę elementu A po wykręceniu elementu B b) zamontuj nowy adapter 4

5 Rys Montowanie osłony oraz regulacja a) przymocuj komponenty do podstawy, jak pokazano na rysunku 2 b) osłona możne być regulowana przy pomocy śrubokręta dostępną przy urządzeniu. Poprawna pozycja to kiedy dętka znajduje się dokładnie poziomo do zamkniętej osłony koła. Wyreguluj pozycję kątową kontrolki przełącznika micro (element 105). 4. Kontrolki i komponenty 4.1. Automatyczne mierniki odległości i średnicy obręczy. Urządzenie pomiarowe pozwala na pomiar odległości koła od urządzenia oraz średnicę w miejscu zamieszczenia ciężarka. Miernik pozwala także na poprawne pozycjonowanie ciężarka wewnątrz obręczy używając odpowiedniej funkcji. Pozwala to na odczyt pozycji na wyświetlaczu. Miernik może być używany jedynie z zamontowanymi szczypcami ciężarków. 4.2 Automatyczne pozycjonowanie koła Na końcu procesu obracania, koło pozycjonowane jest zgodnie z wartością niewyważania na zewnątrz bądź zgodnie z wartością statyczną niewyważania. Pozycjonowanie jest wyłączone automatycznie dla kół mniejszych niż 13". Dokładność wynosi ok. 20 stopni dla kół o masie do 25kg Panel kontrolny oraz wyświetlacz Rys Wyświetlacz niewyważenia, strona wewnętrzna oraz ODLEGŁOŚĆ 2. Wyświetlacz niewyważenia, strona zewnętrzna oraz ŚREDNICA 3. Wskaźnik pozycji niewyważenia, strona wewnętrzna 4. Wskaźnik pozycji niewyważenia, strona zewnętrzna 5. Wskaźnik, wybrany tryb korekcji ALU 6. Przycisk START 7. Przycisk awaryjnego wyłączenia urządzenia oraz wyboru funkcji specjalnych 8. Wybór wychylenia niewyważenia oraz progu 9. Wybór trybu korekcji ALU 10. Przycisk ponownego przeliczania /auto-kalibracji 5

6 11. Przycisk ręcznego ustawienia Odległości 12. Przycisk ręcznego ustawienia Szerokości 13. Przycisk ręcznego ustawienia Średnicy 14. Przycisk optymalizacji niewyważenia 15. Wybór jednostki - cal/mm 16. Przycisk autodiagnostyki oraz auto-kalibracji 17. Wskaźnik cyfrowy wielkości niewyważenia STATYCZNEGO oraz SZEROKOŚCI 18. Wskaźnik, wartości w mm 19. Wybór pomiędzy korekcją STATIC (statyczna), DYNAMIC (dynamiczna) UWAGA: Nacisk na przyciski tylko palcami. Nigdy nie używaj wskaźników lub innych zaostrzonych przyrządów. 5. Wskaźniki oraz obsługa wyważarki 5.1. Automatyczny pomiar wymiarów Urządzenie posiada 2 rodzaje pomiaru: - Standardowe koła z możliwością trybu korekcji ALU Typ ALU-S, dla kół z korekcją tylko wewnątrz STANDARDOWE KOŁA - Przesuń przyrząd pomiarowy w pozycję mierzenia jak opisano na rysunku 4. Podczas przesuwania miernika, na ekranie pojawia się informacja, że mirnik nie jest stabilny. Rys. 4 - Trzymaj miernik nieruchomo w tej pozycji przez ok. 2 sekundy. - Wskazanie zapamiętania wartości wyświetlane jest jak pokazano na rys. 5. Rys.5 Rys. 6 - Przesuń miernik do pozycji 0 (Na wyświetlaczu pojawiają się automatycznie wymierzone wartości). Do czasu kiedy miernik jest cofnięty do pozycji 0, poniższe przyciski będą aktywne. 6

7 D - autodiagnostyka STOP + FINE - Kalibracja miernika odległości obręczy 5.2. Ręczne ustawianie Standardowe koła ODLEGŁOŚĆ: - ustaw odległość a wewnętrznej strony koła od urządzenia po dokonaniu pomiaru używając specjalnego przyrządu mierniczego. Przyrost nachylenia 0.5cm ŚREDNICA: - ustaw nominalną średnicę d oznaczoną na oponie. Przyrost nachylenia: - jednostka pomiaru w mm 12/13mm - jednostka pomiaru w calach 0.5 SZEROKOŚĆ: Ustaw wartości jak w trybie AUTOMATYCZNEGO POMIARU ODLEGŁOŚCI ORAZ ŚREDNICY. Rys Koła ALU-S - Wymierz wartości postępując zgodnie z poniższym schematem Rys. 10 Ustawianie 1. Aby zmodyfikować al. wciśnij 2. Aby zmodyfikować ae wciśnij 7

8 3. Aby zmodyfikować dl wciśnij 4. Aby zmodyfikować de wciśnij 5.3. OPCJE Wybór zostaje zapamiętany także kiedy urządzenie zostanie wyłączone. - Uruchom urządzenie z zamkniętą osłoną - Jednostka pomiaru gr./oz. Wybór utracony po wyłączeniu urządzenia. - Jednostka SZEROKOŚCI oraz ŚREDNICY w calach oraz mm. - Po włączeniu urządzenia domyślna jednostka to cale. - po przełączeniu na mm zapala się dioda LED Wynik pomiaru. - Aby wykonać obrót pomiarowy zamknij osłonę (wciśnij START jeżeli funkcja Start z zamkniętą osłoną jest nieaktywna. Zobacz rozdział 5.3) - W ciągu kilku sek. koło nabiera prędkości oraz hamuje; wartości niewyważenia zapisują się na przyrządach 1 i 2. - Zaświecona dioda wskazuje poprawną pozycją kątową, gdzie należy dopasować ciężarki (pozycja na godzinie 12) Rys. 11 Rys.12 8

9 MINIMALIZACJA NIEWYWAŻENIA STATYCZNEGO - W przypadku ogólnie dostępnych ciężarków z odchyleniem 5g, niewyważenie może wynosić do 4g. Nie zachowanie takiego przybliżenia jest dość wyraźne ze względu na fakt, że większość zakłóceń w samochodach jest spowodowane niewyważeniem statycznym. Komputer wskazuje automatycznie optymalną ilość ciężarków jakie powinny być użyte poprzez przybliżanie ich wartości zgodnie z ich pozycją. (Odchylenie 5gram/0.25oz) - wciśnij przycisk FINE aby wyświetlić aktualną wartość niewyważenia (Odchylenie 1 gram/0.1oz). - przyrządy wskazują wartość 0 dla wartości niewyważenia mniejszej niż 5gram/0.4oz; aby wyświetlić pozostałe wartości niewyważenia wciśnij ponownie przycisk FINE. UWAGA: Jeżeli wartość niewyważenia statycznego jest większa niż 30 gram na ekranie 17 pojawi się formuła OPT. W taki wypadku, wciśnij przycisk OPT a system automatycznie przejdzie do drugiego obrotu optymalizacji niewyważenia. (zobacz pokrewne rozdziały) PONOWNE PRZELICZENIE WARTOŚCI NIEWYWAŻENIA - ustaw nowe wymiary postępując zgodnie z opisanymi wyżej procedurami - bez ponownego obrotu, wciśnij przycisk C - nowe przeliczone wartości niewyważenia pojawią się na wyświetlaczu TRYB ALU ORAZ TRYB STATYCZNY Funkcje te pozwalają na wskazanie miejsce umieszczenia ciężarków korekcyjnych różnych niż domyślne. - Wciśnij ALU aby wybrać funkcje ALU, wciśnij F aby wybrać tryb korekcji statycznej. - Zapalona dioda LED (5) pokazuje pozycje (rys 15) - Wartości niewyważenia wyświetlane są zgodnie z określoną pozycją. STANDARD Wyważanie obręczy stalowych oraz ze stopu metali lekkich poprzez zakładanie ciężarka zaciskowego na krawędzi obręczy STATIC STATYCZNA korekcja wymagana jest dla kół w motocyklach oraz kiedy niemożliwe jest umieszczenie ciężarka (obciążnika) na obydwu stronach obręczy. UWAGA: Miejsce wyważenia można odczytać na wskaźniku 3 bądź 4 nie ważne który. Dla wartości niewyważena przekraczających 30 gram, na wyświetlaczu 1 pojawi się OPT ; nie ma możliwości bezpośredniego przejścia na drugi obrót optymalizacji niewyważenia. ALU1 Wyważanie obręczy ze stopu metali lekkich w przypadku ukrytych ciężarków doczepianych na zewnątrz. ALU2 Wyważanie połączone: obciążnik zaciskowy wewnątrz oraz ukryte przymocowanie obciążnika doczepianego na zewnątrz. (Pozycja obciążnika zewnętrznego jest taka sama jak w przypadku ALU 1). 9

10 Rys OPTYMALIZACJA NIEWYWAŻENIA WSTĘP Optymalizacja służy do zmniejszenia ilości ciężarków jakie należy dodać aby wyważyć koło. Zaleca się podczas niewyważenia statycznego przekraczającego 30g. 1 przypadek: WYKONANY JUŻ OBRÓT WYWAŻENIA Jeżeli wartość niewyważenia statycznego przekracza 30g, na wyświetlaczu pojawia się fraza 'OPT' (wyświetlacz '17' w przypadku niewywazenia DYNAMICZNEGO bądź kiedy funkcje AL zostały wybrane; wyświetlacz '1' w przypadku wyboru Niewyważenia STATYCZNEGO). Po wciśnięciu przycisku OPT system wyświetla: - wskazówka obrotu obręczy-opony pokazana jest na wyświetlaczach. Zaznacz kredą punt odniesienia na adapterze oraz obręczy tak aby umieścić obręcz ponownie w tym samym miejscu na urządzeniu - przy pomocy narzędzia do usuwania opony obróć oponę na obręczy o 180 stopni - zamontuj ponownie obręcz na adapterze w tej samej pozycji, jak zaznaczono - wciśnij przycisk START. Zostanie wykonany 2 obrót pomiarowy. - Otrzymamy następujące dane: Rys LEWY WYŚWIETLACZ: % (symbol ) możliwego zmniejszenia niewyważenia w porównaniu do aktualnej sytuacji koła. ŚRODKOWY WYŚWIETLACZ: aktualna wartość niewyważenia statycznego w gramach. Jest to wartość która można obniżyć poprzez obrót koło-obręcz. PRZYKŁAD: wartość niewyważenia statycznego wynosząca 35g może być zmniejszona o 82%. Po wykonaniu operacji, wartość pozostałego niewyważenia powinna wynosić ok. 6 gram. LDE: obróć kołem dopóki zewnętrzna dioda zaświeci się. Zaznacz oponę na górze. W ten sam sposób zaznacz obręcz w pozycji wskazanej przez diodę. - Umieść tak oponę i obręcz aby punkty zaznaczenia pasowały do Ciebie. Optymalizacja została dokonana. Po wciśnięciu przycisku STOP, operacja zmniejszenia wartości niewyważenia zostanie zakończona a system powraca do trybu pomiaru niewyważenia koła. UWAGA: Jeżeli wartość niewyważenia statycznego nie przekracza 30g optymalizacja jest również wymagana. Postępuj w następujący sposób (przypadek 2). PRZYPADEK 2: OBRÓT WYWAŻENIE NIE WYKONANY JESZCZE - Wciśnij przycisk OPT. Pojawi się wartość OPT na wyświetlaczu '1'. - Wciśnij START aby wykonać pierwszy obrót pomiarowy. 10

11 - Na końcu, wskazania są podane tak jak na rysunku 16. Postępuj dokładnie tak samo jak w przypadku Ustawienie 6.1. AUTOKALIBRACJA WYWAŻARKI Aby dokonać auto-kalibracji urządzenia postępuj w następujący sposób: - Załóż jakiekolwiek koło na wał, może to być także koło niewyważone; najlepiej koło twarde o średniej wielkości. - ustaw odpowiednie rozmiary zamocowanego koła. UWAGA: Ustawienie niepoprawnych wartości rozmiarów może spowodować niepoprawną kalibrację urządzenia i co za tym idzie, wszystkie następne pomiary będą niepoprawne do momentu wykonania kolejnej auto-kalibracji z wprowadzonymi poprawnymi informacjami. Wciśnij D + C do momentu aż dioda pozycjonująca przestanie mrugać i zacznie świecić. Zamknij osłonę po obrocie koła gdy pojawi się : Dodaj obciążnik 100-gramowy na zewnątrz w jakimkolwiek miejscu. Wciśnij START. Urządzenie zostało skalibrowane - Usuń ciężarek i wyważ koło zgodnie z wcześniej opisanymi procedurami. Wartość określona przez urządzenie w procesie auto-kalibracji zostaje automatycznie zapisana w specjalnej pamięci nawet jeśli urządzenie zostanie wyłączone. Po ponownym włączeniu, urządzenie zapamięta dane i będzie gotowe do pracy. Auto-kalibracja może być przeprowadzana kiedy tylko jest to wymagane bądź jeżeli użytkownik nie jest pewien czy urządzenie działa poprawnie. 6.2 KALIBRACJA AUTMATYCZNYCH MIERNIKÓW (PRZYRZĄDÓW DO POMIARU) MIERNIK ODLEGŁOŚCI Wciśnij STOP + FINE 11

12 - Przesuń miernik odległości na pozycję 0 a następnie przytrzymując go w tej pozycji Wciśnij ALU - Przesuń miernik na pozycję 15 i wciśnij ALU. KALIBRACJA DOKONANA POPRAWNIE Przesuń z powrotem miernik na pozycji wyjściowej. Urządzenie jest gotowe do pracy. UWAGA: W przypadku niepoprawnego wykonania kalibracji, pojawi się na wyświetlaczu 'CAL' 'P.O.". Przesuń miernik na pozycję O i powtórz czynności od nowa. W przypadku ciągłych problemów skontaktuj się z obsługą techniczną MIERNIK ŚREDNICY Wciśnij STOP + OPT - Ustaw wartość średnicy - Ustaw wartość z którą urządzenie ma być skalibrowane (10-18"). Wciśnij ALU - Przesuń końcówkę miernika na pozycję pomiaru (rys 4) oraz przytrzymując, wciśnij ALU KOREKCJA KALIBRACJI - Przesuń miernik do pozycji wyjściowej. - Urządzenie jest gotowe do pracy. W przypadku niepoprawnego wykonania kalibracji, wciśnij przycisk STOP aby anulowac operację. 12

13 6.3. AUTODIAGNOSTYKA - Wciśnij przycisk D. System przeprowadzi test w celu sprawdzenia poprawności działania wyświetlaczy oraz diod LED na Panelu Sterowania. Na końcu testu pojawia się POS na wyświetlaczu 17. W tym punkcie może zostać także sprawdzona pozycja czujnika. - Stopniowo poruszaj kołem. Dioda 1 powinna zacząć mrugać. Przełączając z resetowania urządzenia powinna się pojawić informacja -0- na wyświetlaczu 2 (raz co 360 stopni) - Kiedy koło się obraca w odpowiednim kierunku, dioda 2 powinna się świecić (co obrót o 360 stopni). - Wciśnij przycisk ALU - Liczba A pojawia się na wyświetlaczu 1. Zmienia się ona zależnie od ruchu miernika odległości i odzwierciedla kalibrację potencjonometru używanego w automatycznych pomiarach odległości (wyłączenie przez wykwalifikowany personel). - Istnieje możliwość przełączenia funkcji miernika odległości poprzez jednoczesne wciśnięcie w tym samym czasie przycisków STOP i FINE. - Wciśnij przycisk ALU - Liczba A pojawia się na wyświetlaczu 1. Zmienia się ona zależnie od ruchu miernika średnicy i odzwierciedla kalibrację potencjonometru używanego w automatycznych pomiarach średnicy (wyłączenie przez wykwalifikowany personel). - Istnieje możliwość przełączenia funkcji miernika średnicy poprzez jednoczesne wciśnięcie w tym samym czasie przycisków STOP i FINE. - Możliwe jest przełączenie funkcji kalibracji średnicy poprzez wciśnięcie przycisków STOP + ALU w tym samym czasie. 7. BŁĘDY Wiele czynników może wpłynąć na niepoprawną pracę urządzenia. Urządzenie wyświetla na wyświetlaczu każdy błąd, który może pojawić się podczas pracy. BŁĄD ZNACZENIE 1. Brak sygnału obrotu. Może być wywołany poprzez błąd przetwornika, wyłączony silnik bądź coś co blokuje obrót koła. 2. Podczas obrotów pomiarowych, prędkość obrotu koła spadła poniżej 60 obrotów na minutę. Powtórz obrót. 3. Błąd w obliczeniach. Powodem może być zbyt duża wartość niewyważenia. 4. Niewłaściwy kierunek obrotu. 5. Otwarta osłona przed rozpoczęciem obrotu 7. Błąd w pamięci w wartościach auto-kalibracji. Wykonaj auto-kalibrację ponownie. 8. Błąd podczas auto-kalibracji. Może być spowodowany drugim obrotem wykonanym bez dodania obciążnika bądź przerwę w kablu przetwornika. 9. Zbyt wysoka wartość średnicy dla kalibracji miernika 12. Błąd w kalkulacjach matematycznych dla funkcji Podziału Niewyważenia 7.1. NIEZGODNE ODCZYTY WARTOŚCI NIEWYWAŻENIA Czasami po wyważeniu koła i po zdjęciu z urządzenia po ponownym założeniu koła odczyty na wyważarce pokazują, że jest ono niewyważone. Nie jest to spowodowane błędnym odczytem urządzenia a tylko niepoprawnym zamontowaniem koła na maszynie tj. przy dwóch próbach zamontowania koła w urządzeniu, koło miało inna pozycję biorąc pod uwagę centralny punkt na wale. 13

14 Jeżeli koło zostało zamontowane na urządzeniu i przymocowane śrubami, istnieje możliwość, że śruby nie zostały dokładnie dokręcone. Śruby powinny być dokręcane krzyżowo, jedna po drugiej. Drugą przyczyną może być to, że otwory wywiercone na kole są zbyt duże. Drobne błędy do 10 gram (4 oz) są dopuszczalne w kołach zablokowanych stożkiem. Błąd jest większy kiedy koła zablokowane są śrubami. Jeżeli po wyważeniu, kiedy koło jest ponownie mocowane w pojeździe, widzimy ze jest ono jeszcze nie wyważone to powodem może być nie wyważenie bębna hamulca bądź otwory na obręczy bądź tarczy (przeznaczone do śrub) są zbyt duże. W takim przypadku zaleca się ponowne wyważenie koła. 8. RUTYNOWA KONSERWACJA UWAGA! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności odłącz zasilanie urządzenia! WYMIANA BEZPIECZNIKÓW Usuń osłonę aby mieć dostęp do tablicy zasilania urządzenia. Znajdują się tam 2 bezpieczniki. W przypadku gdy problem nie zostanie rozwiązany po wymianie bezpieczników należy skontaktować się z producentem bądź dealerem OŚ - Zewnętrzne pierścienie muszą być cały czas naoliwione. ŻADNE Z INNYCH CZESCI URZADZENIA NIE WYMAGA KONSERWACJI 9. ZMIANA ZASILANIA Urządzenie może pracować przy zasilaniu 110V oraz 200V. Aby zmienić: 1) wymień silnik 2) wymień całą tablice zasilania lub dokonaj odpowiednich modyfikacji a) wymień kondensator b) wymień transformator 14

15 10. Schemat układu zasilania Rys

16 11. Pomiar koła oraz ustawianie wyważarki Coraz większa potrzeba uzyskiwania bardziej precyzyjnego wyważenia oraz użycie funkcji ALU oznacza, że najważniejszy jest sposób pomiaru obręczy. Weźmy pod uwagę typową obręcz: rozmiar 't', podany przez producenta różni się od pomiaru odległości pomiędzy liniami korekcyjnymi dla grubości obręczy oraz rozmiarów ciężarków, których środek wyważenia znajduje się w odległości 'h' od punktu spoczynku na krawędzi obręczy. Wyważarka dokonuje automatycznej korekty rozmiarów poprzez dodanie 2xh=6mm do pomiaru. I = WEWNĄTRZ E = ZEWNĄTRZ 16

17 12. Lista części 17

18 18

19 19

20 Karta gwarancyjna Szanowny Kliencie! Firma CASTEX Anna Bednarz dziękuje za zakup. Informujemy, że na zakupiony przez Państwa produkt udzielana jest 1 roczna gwarancja, liczona od daty zakupu. Niniejsza Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem sprzedaży lub podpisem i pieczątką sprzedawcy. W ramach obowiązywania gwarancji będą usuwane nieodpłatnie wszystkie usterki pod warunkiem, że spowodowane zostały wadami produkcyjnymi bądź technicznymi produktu oraz gdy urządzenie było użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i z wymogami zawartymi w instrukcji obsługi. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami gwarancji. Niniejsza gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Nr ser.... WYPEŁNIA SPRZEDAWCA Data sprzedaży produktu (w razie braku wpisu należy dołączyć dowód sprzedaży) Nazwa i symbol produktu Klient*) Adres Klienta Pieczęć i podpis Sprzedawcy (w przypadku braku pieczęci i podpisu za Sprzedawcę uważa się Gwaranta, tj. CASTEX Anna Bednarz na podstawie dowodu sprzedaży) Podpis Klienta Uwaga: bez wypełnienia wszystkich powyższych punktów karta gwarancyjna jest nieważna! Naprawy Serwisowe Lp. Opis naprawy Data, podpis i pieczęć *) Właściciel sprzętu zgłaszający roszczenia z tytułu gwarancji jest zobowiązany do podania danych osobowych, zgodnie z Art. 23 ust.1 pkt.3 ustawy o Ochronie Danych osobowych z dn z późn. Zm str. nr 1 20

21 Warunki gwarancji: 13. CASTEX Anna Bednarz zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na sprawne działanie w/w sprzętu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. 14. W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu w okresie objętym gwarancją Gwarant po sprawdzeniu słuszności reklamacji zapewni bezpłatną naprawę lub w przypadku nie możności naprawy wymianę uszkodzonych części. Czas naprawy nie przekroczy 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia wystąpienia awarii. Naprawy specjalistyczne, wymagające sprowadzenia podzespołów z zagranicy i w tym przypadku czas naprawy może być wydłużony o następne 30 dni. Sposób naprawy ustala Gwarant. 15. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku obsługi i konserwacji urządzenia niezgodnie z instrukcją, niewłaściwego transportu, eksploatacji urządzenia w warunkach klimatycznych niezgodnych z podanymi w instrukcji lub innych przyczyn spowodowanych przez Użytkownika mogą być naprawione na jego koszt. 16. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Użytkownik pokrywa koszty poniesione przez Gwaranta na które składają się dojazdy, koszt przeglądu technicznego, koszt wymienionych podzespołów, koszt transportu kurierskiego w obie strony przysłanego sprzętu na reklamacje. 17. Gwarancji nie podlegają czynność obsługowo -serwisowe typu : ustawienie urządzenia, poprawa połączeń, kalibracja, uzupełnienia oleju. 18. Gwarant nie odpowiada za niepożądane skutki słabego podłoża do którego zostały przytwierdzona maszyny typu wyważarka i montażownica, oraz na którym został zamontowany podnośnik samochodowy. 19. Firma CASTEX zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia bezpłatnego serwisu w przypadku braku karty gwarancyjnej. 20. Karta gwarancyjna jest ważna na terenie kraju i tylko dla produktów zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 21. Gwarancją nie są objęte: - uszkodzenia mechaniczne: to jest, pęknięcia elementów wykonanych ze szkła i plastiku, klucze szybkomocujące i wszystkie inne które ulegają naturalnemu zużyciu (np. uszczelki, filtry, diody, baterie) - zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura oraz uszkodzenia spowodowane siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne). - uszkodzenia spowodowane używaniem nie oryginalnych części i akcesoriów. - uszkodzenia spowodowane skokami napięcia - uszkodzenia spowodowane samowolnymi naprawami - użytkowanie urządzenia od momentu gdy uszkodzenie zostało stwierdzone Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadami rzeczy. str. nr 2 21

22 PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU Niniejszym potwierdzam odbiór urządzenia według poniższej specyfikacji w dniu.... Otrzymane urządzenie jest kompletne i zgodne z zamówieniem. Specyfikacja zamówienia Sztuk Data... Pieczęć i podpis nabywcy... Pokwitowanie dla Gwaranta odbioru karty gwarancyjnej NR ;... Nr.karty gwarancyjnej-... Nr. seryjny -... Imię, Nazwisko, adres kupującego, nr.tel... Data sprzedaży... Potwierdzam odbiór pojazdu, oraz karty gwarancyjnej z którą się zapoznałem i zaakceptowałem warunki gwarancji:... Data i czytelny podpis kupującego W przypadku zakupu na odległość ten kupon należy odesłać do gwaranta w ciągu 14 dni od dnia zakupu urządzenia. Pieczątka sprzedawcy str. nr 3 22

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Instrukcja obsługi Polski APC Smart-UPS 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Wstęp Ten awaryjny zasilacz bezprzerwowy (UPS) firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 1 ISTSG REV 00.01 A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 4 1 Ostrzeżenia...6 2 Opis produktu...6 2.1 Ograniczenia zastosowania...7 3 Instalowanie...7 3.1 Kontrola i przygotowanie wstępne...7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26 INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner Nr produktu 374154 Strona 1 z 26 Wskazówka - Aby poprawnie zeskanować film należy ustawić górę obrazka w stronę tyłu skanera (kabel sieciowy i USB). Uważaj, żeby pokryta emulsją

Bardziej szczegółowo