WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A"

Transkrypt

1 WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A CASTEX Ul. Fordońska 44 PL Bydgoszcz tel kom

2 SPIS TREŚCI 1. Ogólne 1.1. Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Standardowe urządzenie bezpieczeństwa 1.2. Zakres stosowania 1.3. Dane techniczne 2. Przenoszenie oraz podnoszenie urządzenia 3. Rozpoczęcie pracy 3.1. Przymocowywanie 3.2. Podłączenie elektryczne Montowanie adaptera 3.4. Montowanie osłony oraz regulacja 4. Kontrolki i komponenty 4.1. Automatyczne mierniki odległości i średnicy obręczy. 4.2 Automatyczne pozycjonowanie koła 4.3. Panel kontrolny oraz wyświetlacz 5. Wskaźniki oraz obsługa wyważarki 5.1. Automatyczny pomiar wymiarów STANDARDOWE KOŁA 5.2. Ręczne ustawianie Standardowe koła Koła ALU-S 5.3. Opcje 5.4. Wynik pomiaru Minimalizacja niewyważenia statycznego Ponowne przeliczenie wartości niewyważenia Tryb ALU oraz tryb statyczny Optymalizacja niewyważenia 6. Ustawienie 6.1. Autokalibracja wyważarki 6.2. Kalibracja automatycznych mierników (przyrządów pomiaru) Miernik odległości Miernik średnicy 6.3. Autodiagnostyka 7. Błędy 7.1. Niezgodne odczyty wartości niewyważenia 8. Rutynowa konserwacja 8.1. Wymiana bezpieczników 8.2. Oś 9. Zmiana zasilania 10. Schemat Układu zasilania 11. Pomiar koła oraz ustawianie wyważarki 12. Lista części zamiennych 13. Inne schematy 2

3 1. Ogólne 1.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa - przed uruchomieniem urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi - przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym i bezpiecznym miejscu aby w każdej chwili można się do niej odwołać - nie należy modyfikować bądź wymontowywać części urządzenia ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowej pracy wyważarki. Kiedy urządzenie wymaga naprawy, prosimy o kontakt z Obsługą Techniczną - w czasie mycia urządzenia nie używaj silnych strumieni sprężonego powietrza - do czyszczenia elementów plastikowych oraz półek używaj alkoholu (unikaj roztworów zawierających rozpuszczalnik) - przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że koło zostało bezpiecznie zablokowane - użytkownik urządzenia nie powinien nosić ubrań zawierających elementy odstające, frędzle itd. Nieupoważnione osoby nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia podczas jego pracy. - nie umieszczaj odważników oraz innych elementów na podstawie urządzenia, ponieważ może to spowodować niepoprawną pracę urządzenia wyważającego. - wyważarka nie powinna być używana niezgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji Standardowe urządzenie bezpieczeństwa - wciśnij przycisk STOP aby zatrzymać pracę urządzenia w przypadku sytuacji awaryjnej. - osłona bezpieczeństwa została stworzona aby uchronić użytkownika urządzenia przed np. odpadnięciem ciężarków. Przełącznik micro chroni przed uruchomieniem urządzenia gdy pokrywa nie została opuszczona i zakańcza pracę urządzenia za każdym razem kiedy osłona zostanie uniesiona Zakres stosowania Zakupione urządzenie to automatyczna cyfrowa wyważarka do kół przeznaczona do wyważania kół o masie do 65kg. Wymiary odległości oraz średnicy uzyskiwane są automatycznie poprzez przesuwanie urządzenia pomiarowego (miary). Komputer automatycznie kontroluje funkcję S (dla felg ze stopów metali z korektą wewnątrz). Przycisk manualnej kalibracji pozwala na szeroki zakres regulacji także dla kół innych niż zwykłe (motocyklowe oraz opony samochodów wyścigowych). Niektóre funkcje ALU dostępne są dla kół nietypowego rozmiaru bądź ustawień opcjonalnych wyważarki. Opcjonalny zestaw dostępny jest dla automatycznego pomiaru szerokości obręczy. 1.3 Dane techniczne Max. ciężar koła Max. zużycie energii Zasilanie 110/220V Dokładność wyważania Prędkość wyważania Średnica obręczy Szerokość obręczy Waga netto z osłoną Wymiary Poziom hałasu Temperatura pracy 65kg 300W 50/60Hz 1g ok. 200 obr./min kg 1200 x 1400 x 1670mm <70dB 0-50C 3

4 2. Przenoszenie oraz podnoszenie urządzenia Rys. 1 Nigdy nie używaj innych miejsc/punktów niż tych pokazanych na rysunku aby podnieść urządzenie 3. Rozpoczęcie pracy 3.1 Przymocowywanie Urządzenie może być obsługiwane jedynie na twardym płaskim podłożu. Upewnij się, że urządzenie leży na 3 miejscach instalacyjnych. 3.2 Podłączenie elektryczne. OSTRZEŻENIE: Połączenie elektryczne powinno być dokonywane przez osobę upoważnioną. Podłączenie do sieci zasilającej jednofazowej powinno być wykonane pomiędzy fazą a przewodem zerowym. Nigdy nie podłączaj urządzenia pomiędzy fazą a uziemieniem. Odpowiednie uziemienie jest bardzo ważne. Niepoprawne podłączenie nie jest pokrywane gwarancją producenta. Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania, sprawdź napięcie. - Przewód zasilający urządzenia powinien połączony z odpowiednią wtyczką. - Zaleca się podłączenie urządzenia do oddzielnego źródła zasilania używając przerywnika. - Gdy urządzenie podłączone jest bezpośrednio do zasilania bez wtyczki, zaleca się zabezpieczenie zasilania wyważarki aby nieupoważnione osoby nie mogły korzystać z urządzenia Montowanie adaptera Wraz z wyważarką otrzymują Państwo adapter stożkowy do przymocowywania kół z centralnym otworem. Inne opcjonalne mogą być zamontowane: a) usuń gwintowaną końcówkę elementu A po wykręceniu elementu B b) zamontuj nowy adapter 4

5 Rys Montowanie osłony oraz regulacja a) przymocuj komponenty do podstawy, jak pokazano na rysunku 2 b) osłona możne być regulowana przy pomocy śrubokręta dostępną przy urządzeniu. Poprawna pozycja to kiedy dętka znajduje się dokładnie poziomo do zamkniętej osłony koła. Wyreguluj pozycję kątową kontrolki przełącznika micro (element 105). 4. Kontrolki i komponenty 4.1. Automatyczne mierniki odległości i średnicy obręczy. Urządzenie pomiarowe pozwala na pomiar odległości koła od urządzenia oraz średnicę w miejscu zamieszczenia ciężarka. Miernik pozwala także na poprawne pozycjonowanie ciężarka wewnątrz obręczy używając odpowiedniej funkcji. Pozwala to na odczyt pozycji na wyświetlaczu. Miernik może być używany jedynie z zamontowanymi szczypcami ciężarków. 4.2 Automatyczne pozycjonowanie koła Na końcu procesu obracania, koło pozycjonowane jest zgodnie z wartością niewyważania na zewnątrz bądź zgodnie z wartością statyczną niewyważania. Pozycjonowanie jest wyłączone automatycznie dla kół mniejszych niż 13". Dokładność wynosi ok. 20 stopni dla kół o masie do 25kg Panel kontrolny oraz wyświetlacz Rys Wyświetlacz niewyważenia, strona wewnętrzna oraz ODLEGŁOŚĆ 2. Wyświetlacz niewyważenia, strona zewnętrzna oraz ŚREDNICA 3. Wskaźnik pozycji niewyważenia, strona wewnętrzna 4. Wskaźnik pozycji niewyważenia, strona zewnętrzna 5. Wskaźnik, wybrany tryb korekcji ALU 6. Przycisk START 7. Przycisk awaryjnego wyłączenia urządzenia oraz wyboru funkcji specjalnych 8. Wybór wychylenia niewyważenia oraz progu 9. Wybór trybu korekcji ALU 10. Przycisk ponownego przeliczania /auto-kalibracji 5

6 11. Przycisk ręcznego ustawienia Odległości 12. Przycisk ręcznego ustawienia Szerokości 13. Przycisk ręcznego ustawienia Średnicy 14. Przycisk optymalizacji niewyważenia 15. Wybór jednostki - cal/mm 16. Przycisk autodiagnostyki oraz auto-kalibracji 17. Wskaźnik cyfrowy wielkości niewyważenia STATYCZNEGO oraz SZEROKOŚCI 18. Wskaźnik, wartości w mm 19. Wybór pomiędzy korekcją STATIC (statyczna), DYNAMIC (dynamiczna) UWAGA: Nacisk na przyciski tylko palcami. Nigdy nie używaj wskaźników lub innych zaostrzonych przyrządów. 5. Wskaźniki oraz obsługa wyważarki 5.1. Automatyczny pomiar wymiarów Urządzenie posiada 2 rodzaje pomiaru: - Standardowe koła z możliwością trybu korekcji ALU Typ ALU-S, dla kół z korekcją tylko wewnątrz STANDARDOWE KOŁA - Przesuń przyrząd pomiarowy w pozycję mierzenia jak opisano na rysunku 4. Podczas przesuwania miernika, na ekranie pojawia się informacja, że mirnik nie jest stabilny. Rys. 4 - Trzymaj miernik nieruchomo w tej pozycji przez ok. 2 sekundy. - Wskazanie zapamiętania wartości wyświetlane jest jak pokazano na rys. 5. Rys.5 Rys. 6 - Przesuń miernik do pozycji 0 (Na wyświetlaczu pojawiają się automatycznie wymierzone wartości). Do czasu kiedy miernik jest cofnięty do pozycji 0, poniższe przyciski będą aktywne. 6

7 D - autodiagnostyka STOP + FINE - Kalibracja miernika odległości obręczy 5.2. Ręczne ustawianie Standardowe koła ODLEGŁOŚĆ: - ustaw odległość a wewnętrznej strony koła od urządzenia po dokonaniu pomiaru używając specjalnego przyrządu mierniczego. Przyrost nachylenia 0.5cm ŚREDNICA: - ustaw nominalną średnicę d oznaczoną na oponie. Przyrost nachylenia: - jednostka pomiaru w mm 12/13mm - jednostka pomiaru w calach 0.5 SZEROKOŚĆ: Ustaw wartości jak w trybie AUTOMATYCZNEGO POMIARU ODLEGŁOŚCI ORAZ ŚREDNICY. Rys Koła ALU-S - Wymierz wartości postępując zgodnie z poniższym schematem Rys. 10 Ustawianie 1. Aby zmodyfikować al. wciśnij 2. Aby zmodyfikować ae wciśnij 7

8 3. Aby zmodyfikować dl wciśnij 4. Aby zmodyfikować de wciśnij 5.3. OPCJE Wybór zostaje zapamiętany także kiedy urządzenie zostanie wyłączone. - Uruchom urządzenie z zamkniętą osłoną - Jednostka pomiaru gr./oz. Wybór utracony po wyłączeniu urządzenia. - Jednostka SZEROKOŚCI oraz ŚREDNICY w calach oraz mm. - Po włączeniu urządzenia domyślna jednostka to cale. - po przełączeniu na mm zapala się dioda LED Wynik pomiaru. - Aby wykonać obrót pomiarowy zamknij osłonę (wciśnij START jeżeli funkcja Start z zamkniętą osłoną jest nieaktywna. Zobacz rozdział 5.3) - W ciągu kilku sek. koło nabiera prędkości oraz hamuje; wartości niewyważenia zapisują się na przyrządach 1 i 2. - Zaświecona dioda wskazuje poprawną pozycją kątową, gdzie należy dopasować ciężarki (pozycja na godzinie 12) Rys. 11 Rys.12 8

9 MINIMALIZACJA NIEWYWAŻENIA STATYCZNEGO - W przypadku ogólnie dostępnych ciężarków z odchyleniem 5g, niewyważenie może wynosić do 4g. Nie zachowanie takiego przybliżenia jest dość wyraźne ze względu na fakt, że większość zakłóceń w samochodach jest spowodowane niewyważeniem statycznym. Komputer wskazuje automatycznie optymalną ilość ciężarków jakie powinny być użyte poprzez przybliżanie ich wartości zgodnie z ich pozycją. (Odchylenie 5gram/0.25oz) - wciśnij przycisk FINE aby wyświetlić aktualną wartość niewyważenia (Odchylenie 1 gram/0.1oz). - przyrządy wskazują wartość 0 dla wartości niewyważenia mniejszej niż 5gram/0.4oz; aby wyświetlić pozostałe wartości niewyważenia wciśnij ponownie przycisk FINE. UWAGA: Jeżeli wartość niewyważenia statycznego jest większa niż 30 gram na ekranie 17 pojawi się formuła OPT. W taki wypadku, wciśnij przycisk OPT a system automatycznie przejdzie do drugiego obrotu optymalizacji niewyważenia. (zobacz pokrewne rozdziały) PONOWNE PRZELICZENIE WARTOŚCI NIEWYWAŻENIA - ustaw nowe wymiary postępując zgodnie z opisanymi wyżej procedurami - bez ponownego obrotu, wciśnij przycisk C - nowe przeliczone wartości niewyważenia pojawią się na wyświetlaczu TRYB ALU ORAZ TRYB STATYCZNY Funkcje te pozwalają na wskazanie miejsce umieszczenia ciężarków korekcyjnych różnych niż domyślne. - Wciśnij ALU aby wybrać funkcje ALU, wciśnij F aby wybrać tryb korekcji statycznej. - Zapalona dioda LED (5) pokazuje pozycje (rys 15) - Wartości niewyważenia wyświetlane są zgodnie z określoną pozycją. STANDARD Wyważanie obręczy stalowych oraz ze stopu metali lekkich poprzez zakładanie ciężarka zaciskowego na krawędzi obręczy STATIC STATYCZNA korekcja wymagana jest dla kół w motocyklach oraz kiedy niemożliwe jest umieszczenie ciężarka (obciążnika) na obydwu stronach obręczy. UWAGA: Miejsce wyważenia można odczytać na wskaźniku 3 bądź 4 nie ważne który. Dla wartości niewyważena przekraczających 30 gram, na wyświetlaczu 1 pojawi się OPT ; nie ma możliwości bezpośredniego przejścia na drugi obrót optymalizacji niewyważenia. ALU1 Wyważanie obręczy ze stopu metali lekkich w przypadku ukrytych ciężarków doczepianych na zewnątrz. ALU2 Wyważanie połączone: obciążnik zaciskowy wewnątrz oraz ukryte przymocowanie obciążnika doczepianego na zewnątrz. (Pozycja obciążnika zewnętrznego jest taka sama jak w przypadku ALU 1). 9

10 Rys OPTYMALIZACJA NIEWYWAŻENIA WSTĘP Optymalizacja służy do zmniejszenia ilości ciężarków jakie należy dodać aby wyważyć koło. Zaleca się podczas niewyważenia statycznego przekraczającego 30g. 1 przypadek: WYKONANY JUŻ OBRÓT WYWAŻENIA Jeżeli wartość niewyważenia statycznego przekracza 30g, na wyświetlaczu pojawia się fraza 'OPT' (wyświetlacz '17' w przypadku niewywazenia DYNAMICZNEGO bądź kiedy funkcje AL zostały wybrane; wyświetlacz '1' w przypadku wyboru Niewyważenia STATYCZNEGO). Po wciśnięciu przycisku OPT system wyświetla: - wskazówka obrotu obręczy-opony pokazana jest na wyświetlaczach. Zaznacz kredą punt odniesienia na adapterze oraz obręczy tak aby umieścić obręcz ponownie w tym samym miejscu na urządzeniu - przy pomocy narzędzia do usuwania opony obróć oponę na obręczy o 180 stopni - zamontuj ponownie obręcz na adapterze w tej samej pozycji, jak zaznaczono - wciśnij przycisk START. Zostanie wykonany 2 obrót pomiarowy. - Otrzymamy następujące dane: Rys LEWY WYŚWIETLACZ: % (symbol ) możliwego zmniejszenia niewyważenia w porównaniu do aktualnej sytuacji koła. ŚRODKOWY WYŚWIETLACZ: aktualna wartość niewyważenia statycznego w gramach. Jest to wartość która można obniżyć poprzez obrót koło-obręcz. PRZYKŁAD: wartość niewyważenia statycznego wynosząca 35g może być zmniejszona o 82%. Po wykonaniu operacji, wartość pozostałego niewyważenia powinna wynosić ok. 6 gram. LDE: obróć kołem dopóki zewnętrzna dioda zaświeci się. Zaznacz oponę na górze. W ten sam sposób zaznacz obręcz w pozycji wskazanej przez diodę. - Umieść tak oponę i obręcz aby punkty zaznaczenia pasowały do Ciebie. Optymalizacja została dokonana. Po wciśnięciu przycisku STOP, operacja zmniejszenia wartości niewyważenia zostanie zakończona a system powraca do trybu pomiaru niewyważenia koła. UWAGA: Jeżeli wartość niewyważenia statycznego nie przekracza 30g optymalizacja jest również wymagana. Postępuj w następujący sposób (przypadek 2). PRZYPADEK 2: OBRÓT WYWAŻENIE NIE WYKONANY JESZCZE - Wciśnij przycisk OPT. Pojawi się wartość OPT na wyświetlaczu '1'. - Wciśnij START aby wykonać pierwszy obrót pomiarowy. 10

11 - Na końcu, wskazania są podane tak jak na rysunku 16. Postępuj dokładnie tak samo jak w przypadku Ustawienie 6.1. AUTOKALIBRACJA WYWAŻARKI Aby dokonać auto-kalibracji urządzenia postępuj w następujący sposób: - Załóż jakiekolwiek koło na wał, może to być także koło niewyważone; najlepiej koło twarde o średniej wielkości. - ustaw odpowiednie rozmiary zamocowanego koła. UWAGA: Ustawienie niepoprawnych wartości rozmiarów może spowodować niepoprawną kalibrację urządzenia i co za tym idzie, wszystkie następne pomiary będą niepoprawne do momentu wykonania kolejnej auto-kalibracji z wprowadzonymi poprawnymi informacjami. Wciśnij D + C do momentu aż dioda pozycjonująca przestanie mrugać i zacznie świecić. Zamknij osłonę po obrocie koła gdy pojawi się : Dodaj obciążnik 100-gramowy na zewnątrz w jakimkolwiek miejscu. Wciśnij START. Urządzenie zostało skalibrowane - Usuń ciężarek i wyważ koło zgodnie z wcześniej opisanymi procedurami. Wartość określona przez urządzenie w procesie auto-kalibracji zostaje automatycznie zapisana w specjalnej pamięci nawet jeśli urządzenie zostanie wyłączone. Po ponownym włączeniu, urządzenie zapamięta dane i będzie gotowe do pracy. Auto-kalibracja może być przeprowadzana kiedy tylko jest to wymagane bądź jeżeli użytkownik nie jest pewien czy urządzenie działa poprawnie. 6.2 KALIBRACJA AUTMATYCZNYCH MIERNIKÓW (PRZYRZĄDÓW DO POMIARU) MIERNIK ODLEGŁOŚCI Wciśnij STOP + FINE 11

12 - Przesuń miernik odległości na pozycję 0 a następnie przytrzymując go w tej pozycji Wciśnij ALU - Przesuń miernik na pozycję 15 i wciśnij ALU. KALIBRACJA DOKONANA POPRAWNIE Przesuń z powrotem miernik na pozycji wyjściowej. Urządzenie jest gotowe do pracy. UWAGA: W przypadku niepoprawnego wykonania kalibracji, pojawi się na wyświetlaczu 'CAL' 'P.O.". Przesuń miernik na pozycję O i powtórz czynności od nowa. W przypadku ciągłych problemów skontaktuj się z obsługą techniczną MIERNIK ŚREDNICY Wciśnij STOP + OPT - Ustaw wartość średnicy - Ustaw wartość z którą urządzenie ma być skalibrowane (10-18"). Wciśnij ALU - Przesuń końcówkę miernika na pozycję pomiaru (rys 4) oraz przytrzymując, wciśnij ALU KOREKCJA KALIBRACJI - Przesuń miernik do pozycji wyjściowej. - Urządzenie jest gotowe do pracy. W przypadku niepoprawnego wykonania kalibracji, wciśnij przycisk STOP aby anulowac operację. 12

13 6.3. AUTODIAGNOSTYKA - Wciśnij przycisk D. System przeprowadzi test w celu sprawdzenia poprawności działania wyświetlaczy oraz diod LED na Panelu Sterowania. Na końcu testu pojawia się POS na wyświetlaczu 17. W tym punkcie może zostać także sprawdzona pozycja czujnika. - Stopniowo poruszaj kołem. Dioda 1 powinna zacząć mrugać. Przełączając z resetowania urządzenia powinna się pojawić informacja -0- na wyświetlaczu 2 (raz co 360 stopni) - Kiedy koło się obraca w odpowiednim kierunku, dioda 2 powinna się świecić (co obrót o 360 stopni). - Wciśnij przycisk ALU - Liczba A pojawia się na wyświetlaczu 1. Zmienia się ona zależnie od ruchu miernika odległości i odzwierciedla kalibrację potencjonometru używanego w automatycznych pomiarach odległości (wyłączenie przez wykwalifikowany personel). - Istnieje możliwość przełączenia funkcji miernika odległości poprzez jednoczesne wciśnięcie w tym samym czasie przycisków STOP i FINE. - Wciśnij przycisk ALU - Liczba A pojawia się na wyświetlaczu 1. Zmienia się ona zależnie od ruchu miernika średnicy i odzwierciedla kalibrację potencjonometru używanego w automatycznych pomiarach średnicy (wyłączenie przez wykwalifikowany personel). - Istnieje możliwość przełączenia funkcji miernika średnicy poprzez jednoczesne wciśnięcie w tym samym czasie przycisków STOP i FINE. - Możliwe jest przełączenie funkcji kalibracji średnicy poprzez wciśnięcie przycisków STOP + ALU w tym samym czasie. 7. BŁĘDY Wiele czynników może wpłynąć na niepoprawną pracę urządzenia. Urządzenie wyświetla na wyświetlaczu każdy błąd, który może pojawić się podczas pracy. BŁĄD ZNACZENIE 1. Brak sygnału obrotu. Może być wywołany poprzez błąd przetwornika, wyłączony silnik bądź coś co blokuje obrót koła. 2. Podczas obrotów pomiarowych, prędkość obrotu koła spadła poniżej 60 obrotów na minutę. Powtórz obrót. 3. Błąd w obliczeniach. Powodem może być zbyt duża wartość niewyważenia. 4. Niewłaściwy kierunek obrotu. 5. Otwarta osłona przed rozpoczęciem obrotu 7. Błąd w pamięci w wartościach auto-kalibracji. Wykonaj auto-kalibrację ponownie. 8. Błąd podczas auto-kalibracji. Może być spowodowany drugim obrotem wykonanym bez dodania obciążnika bądź przerwę w kablu przetwornika. 9. Zbyt wysoka wartość średnicy dla kalibracji miernika 12. Błąd w kalkulacjach matematycznych dla funkcji Podziału Niewyważenia 7.1. NIEZGODNE ODCZYTY WARTOŚCI NIEWYWAŻENIA Czasami po wyważeniu koła i po zdjęciu z urządzenia po ponownym założeniu koła odczyty na wyważarce pokazują, że jest ono niewyważone. Nie jest to spowodowane błędnym odczytem urządzenia a tylko niepoprawnym zamontowaniem koła na maszynie tj. przy dwóch próbach zamontowania koła w urządzeniu, koło miało inna pozycję biorąc pod uwagę centralny punkt na wale. 13

14 Jeżeli koło zostało zamontowane na urządzeniu i przymocowane śrubami, istnieje możliwość, że śruby nie zostały dokładnie dokręcone. Śruby powinny być dokręcane krzyżowo, jedna po drugiej. Drugą przyczyną może być to, że otwory wywiercone na kole są zbyt duże. Drobne błędy do 10 gram (4 oz) są dopuszczalne w kołach zablokowanych stożkiem. Błąd jest większy kiedy koła zablokowane są śrubami. Jeżeli po wyważeniu, kiedy koło jest ponownie mocowane w pojeździe, widzimy ze jest ono jeszcze nie wyważone to powodem może być nie wyważenie bębna hamulca bądź otwory na obręczy bądź tarczy (przeznaczone do śrub) są zbyt duże. W takim przypadku zaleca się ponowne wyważenie koła. 8. RUTYNOWA KONSERWACJA UWAGA! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności odłącz zasilanie urządzenia! WYMIANA BEZPIECZNIKÓW Usuń osłonę aby mieć dostęp do tablicy zasilania urządzenia. Znajdują się tam 2 bezpieczniki. W przypadku gdy problem nie zostanie rozwiązany po wymianie bezpieczników należy skontaktować się z producentem bądź dealerem OŚ - Zewnętrzne pierścienie muszą być cały czas naoliwione. ŻADNE Z INNYCH CZESCI URZADZENIA NIE WYMAGA KONSERWACJI 9. ZMIANA ZASILANIA Urządzenie może pracować przy zasilaniu 110V oraz 200V. Aby zmienić: 1) wymień silnik 2) wymień całą tablice zasilania lub dokonaj odpowiednich modyfikacji a) wymień kondensator b) wymień transformator 14

15 10. Schemat układu zasilania Rys

16 11. Pomiar koła oraz ustawianie wyważarki Coraz większa potrzeba uzyskiwania bardziej precyzyjnego wyważenia oraz użycie funkcji ALU oznacza, że najważniejszy jest sposób pomiaru obręczy. Weźmy pod uwagę typową obręcz: rozmiar 't', podany przez producenta różni się od pomiaru odległości pomiędzy liniami korekcyjnymi dla grubości obręczy oraz rozmiarów ciężarków, których środek wyważenia znajduje się w odległości 'h' od punktu spoczynku na krawędzi obręczy. Wyważarka dokonuje automatycznej korekty rozmiarów poprzez dodanie 2xh=6mm do pomiaru. I = WEWNĄTRZ E = ZEWNĄTRZ 16

17 12. Lista części 17

18 18

19 19

20 Karta gwarancyjna Szanowny Kliencie! Firma CASTEX Anna Bednarz dziękuje za zakup. Informujemy, że na zakupiony przez Państwa produkt udzielana jest 1 roczna gwarancja, liczona od daty zakupu. Niniejsza Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem sprzedaży lub podpisem i pieczątką sprzedawcy. W ramach obowiązywania gwarancji będą usuwane nieodpłatnie wszystkie usterki pod warunkiem, że spowodowane zostały wadami produkcyjnymi bądź technicznymi produktu oraz gdy urządzenie było użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i z wymogami zawartymi w instrukcji obsługi. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami gwarancji. Niniejsza gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Nr ser.... WYPEŁNIA SPRZEDAWCA Data sprzedaży produktu (w razie braku wpisu należy dołączyć dowód sprzedaży) Nazwa i symbol produktu Klient*) Adres Klienta Pieczęć i podpis Sprzedawcy (w przypadku braku pieczęci i podpisu za Sprzedawcę uważa się Gwaranta, tj. CASTEX Anna Bednarz na podstawie dowodu sprzedaży) Podpis Klienta Uwaga: bez wypełnienia wszystkich powyższych punktów karta gwarancyjna jest nieważna! Naprawy Serwisowe Lp. Opis naprawy Data, podpis i pieczęć *) Właściciel sprzętu zgłaszający roszczenia z tytułu gwarancji jest zobowiązany do podania danych osobowych, zgodnie z Art. 23 ust.1 pkt.3 ustawy o Ochronie Danych osobowych z dn z późn. Zm str. nr 1 20

21 Warunki gwarancji: 13. CASTEX Anna Bednarz zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na sprawne działanie w/w sprzętu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. 14. W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu w okresie objętym gwarancją Gwarant po sprawdzeniu słuszności reklamacji zapewni bezpłatną naprawę lub w przypadku nie możności naprawy wymianę uszkodzonych części. Czas naprawy nie przekroczy 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia wystąpienia awarii. Naprawy specjalistyczne, wymagające sprowadzenia podzespołów z zagranicy i w tym przypadku czas naprawy może być wydłużony o następne 30 dni. Sposób naprawy ustala Gwarant. 15. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku obsługi i konserwacji urządzenia niezgodnie z instrukcją, niewłaściwego transportu, eksploatacji urządzenia w warunkach klimatycznych niezgodnych z podanymi w instrukcji lub innych przyczyn spowodowanych przez Użytkownika mogą być naprawione na jego koszt. 16. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Użytkownik pokrywa koszty poniesione przez Gwaranta na które składają się dojazdy, koszt przeglądu technicznego, koszt wymienionych podzespołów, koszt transportu kurierskiego w obie strony przysłanego sprzętu na reklamacje. 17. Gwarancji nie podlegają czynność obsługowo -serwisowe typu : ustawienie urządzenia, poprawa połączeń, kalibracja, uzupełnienia oleju. 18. Gwarant nie odpowiada za niepożądane skutki słabego podłoża do którego zostały przytwierdzona maszyny typu wyważarka i montażownica, oraz na którym został zamontowany podnośnik samochodowy. 19. Firma CASTEX zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia bezpłatnego serwisu w przypadku braku karty gwarancyjnej. 20. Karta gwarancyjna jest ważna na terenie kraju i tylko dla produktów zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 21. Gwarancją nie są objęte: - uszkodzenia mechaniczne: to jest, pęknięcia elementów wykonanych ze szkła i plastiku, klucze szybkomocujące i wszystkie inne które ulegają naturalnemu zużyciu (np. uszczelki, filtry, diody, baterie) - zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura oraz uszkodzenia spowodowane siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne). - uszkodzenia spowodowane używaniem nie oryginalnych części i akcesoriów. - uszkodzenia spowodowane skokami napięcia - uszkodzenia spowodowane samowolnymi naprawami - użytkowanie urządzenia od momentu gdy uszkodzenie zostało stwierdzone Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadami rzeczy. str. nr 2 21

22 PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU Niniejszym potwierdzam odbiór urządzenia według poniższej specyfikacji w dniu.... Otrzymane urządzenie jest kompletne i zgodne z zamówieniem. Specyfikacja zamówienia Sztuk Data... Pieczęć i podpis nabywcy... Pokwitowanie dla Gwaranta odbioru karty gwarancyjnej NR ;... Nr.karty gwarancyjnej-... Nr. seryjny -... Imię, Nazwisko, adres kupującego, nr.tel... Data sprzedaży... Potwierdzam odbiór pojazdu, oraz karty gwarancyjnej z którą się zapoznałem i zaakceptowałem warunki gwarancji:... Data i czytelny podpis kupującego W przypadku zakupu na odległość ten kupon należy odesłać do gwaranta w ciągu 14 dni od dnia zakupu urządzenia. Pieczątka sprzedawcy str. nr 3 22

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

Zestaw - wyważarka G2.124H + montażownica G820E20 renomowanej firmy Ravaglioli

Zestaw - wyważarka G2.124H + montażownica G820E20 renomowanej firmy Ravaglioli od 1958 roku (0) 32-352-40-33, fax (0) 32-254-86-63 (0) 501-567-447, (0) 509-815-919 biuro@autotechnika.net www.autotechnika.net ul. 1-go Maja 79 41-706 Ruda Śląska Zestaw - wyważarka G2.124H + montażownica

Bardziej szczegółowo

Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722

Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722 Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722 HUNTER GSP 9722 jest najnowocześniejszym urządzeniem do wyważania kół, które oprócz tradycyjnej funkcji wyważania statycznego i dynamicznego koła wyposażone jest w rolkę

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

Wyważarka do kół aut ciężarowych Probalance 7910

Wyważarka do kół aut ciężarowych Probalance 7910 Wyważarka do kół aut ciężarowych Probalance 7910 Wyważarka typu Probalance 7910 została zaprojektowana z myślą o serwisowaniu flot samochodów ciężarowych. Jej małe gabaryty i możliwość przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

MONTAŻOWNICA JANKA K + WYWAŻARKA ATS GRATIS!!!!

MONTAŻOWNICA JANKA K + WYWAŻARKA ATS GRATIS!!!! ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Wyważarki do kół motocykli, samochodów osobowych i dostawczych BM11 BM35 Touch BM45 Touch BM55 Touch BM30-2 BM40-2 BM50-2.

Wyważarki do kół motocykli, samochodów osobowych i dostawczych BM11 BM35 Touch BM45 Touch BM55 Touch BM30-2 BM40-2 BM50-2. BM Wyważarki do kół motocykli, samochodów osobowych i dostawczych BM11 BM35 Touch BM45 Touch BM55 Touch BM30-2 BM40-2 BM50-2 Made in Germany BM11 Poziom podstawowy, dobre parametry Wyważarka dla małych

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Wyważarka do kół HUNTER GSP 9222 Touch

Wyważarka do kół HUNTER GSP 9222 Touch Wyważarka do kół HUNTER GSP 9222 Touch SmartWeight (oszczędność ciężarków) CenteringCheck Wykrywanie trybu automatycznego Poprawia wyważenie koła Minimalizuje użycie ciężarków Maksymalizuje wydajność Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Wyważarka do kół HUNTER GSP 9222 Touch

Wyważarka do kół HUNTER GSP 9222 Touch Wyważarka do kół HUNTER GSP 9222 Touch SmartWeight (oszczędność ciężarków) CenteringCheck Wykrywanie trybu automatycznego Poprawia wyważenie koła Minimalizuje użycie ciężarków Maksymalizuje wydajność Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;...

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;... KSIĄŻKA GWARANCYJNA KSIĄŻKA GWARANCYJNA NA PRODUKTY I URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE FIRMY MITSUBISHI ELECTRIC I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Geodyna 3900. w yposażenie warsztatów i m yjni samochod ow yc h oraz st ac ji kon troli po jazdów

Geodyna 3900. w yposażenie warsztatów i m yjni samochod ow yc h oraz st ac ji kon troli po jazdów Geodyna 3900 Zalety: Automatyczny odczyt szerokości felgi przez Smart Sonar - standardowe wyposażenie dla Geodyna 3900 S - opcjonalne wyposażenie dla Geodyna 3900 Najkrótszy cykl start stop: 6 sekund (felga

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PARKOWANIA. Instrukcja obsługi-montażu. MaxiCar E9-6 / C9-6

SYSTEM PARKOWANIA. Instrukcja obsługi-montażu. MaxiCar E9-6 / C9-6 SYSTEM PARKOWANIA Instrukcja obsługi-montażu MaxiCar E9-6 / C9-6 1. PARAMETRY URZĄDZENIA Zasilanie: +12V ± 2V (DC) Pobór mocy: max 3,5W Zakres temperatury pracy: - 40 ~ +80 C Zasięg działania sensorów:

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP Nr produktu 123095 Strona 1 z 5 PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA Produkt przeznaczony jest do ważenia przedmiotów o maksymalnej wadze 200g. Waga może być

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna WZÓR

Karta gwarancyjna WZÓR Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki JunkersBosch. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Zestaw - wyważarka G2.117H + montażownica G820E20 renomowanej firmy Ravaglioli

Zestaw - wyważarka G2.117H + montażownica G820E20 renomowanej firmy Ravaglioli od 1958 roku (0) 32-352-40-33, fax (0) 32-254-86-63 (0) 501-567-447, (0) 509-815-919 biuro@autotechnika.net www.autotechnika.net ul. 1-go Maja 79 41-706 Ruda Śląska Zestaw - wyważarka G2.117H + montażownica

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Informacje ogólne 1.1. Normy 1.2. Zakres dostawy 1.3. Zawartość instrukcji

SPIS TREŚCI. 1. Informacje ogólne 1.1. Normy 1.2. Zakres dostawy 1.3. Zawartość instrukcji INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER TŁOCZNOŚCI ELCOMETER 1620 SciTeeX Sp z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Normy 1.2. Zakres dostawy 1.3. Zawartość instrukcji 2. Uruchomienie 2.1. Części składowe 2.2.

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX Instrukcja obsługi

Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX Instrukcja obsługi Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX-2901 Instrukcja obsługi Wstęp Urządzenie to może być wykorzystywane do dokładnego pomiaru prędkości obrotowej (Obr/min) i prędkości liniowej. Żeby wykonać pomiar

Bardziej szczegółowo

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący ze sprężyną zwrotną PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 Wygląd zewnętrzny Montaż stacji bramowej 1. Wybierz miejsce montażu stacji bramowej. 2. Zaznacz i wywierć otwory do zamocowania osłony (A1, A2). 3. Przeprowadź

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy)

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy) WARUNKI GWARANCJI Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. 1. Importer / Sprzedawca

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

wyważarki kół geodyna

wyważarki kół geodyna wyważarki kół geodyna Autoryzowany dystrybutor i serwis: S&K Service S.Marzec M.Marzec Sp.j. Połczyńska 21A, 01-377 Warszawa 22 637 28 95, biuro@skservice.pl www.skservice.pl \ wyważarki kół geodyna Nowinki

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 . Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 CE Wprowadzenie Dziękujemy za zakup mikroprocesorowego wodoodpornego miernika temp. model 7011 ph/mv. Umożliwia on pomiar szerokiego

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza KORAD Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Przystawka telefoniczna MT-50 BB

Przystawka telefoniczna MT-50 BB Przystawka telefoniczna BB UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Do działania wszystkich funkcji nie jest wymagane zainstalowanie baterii. I. WAŻNE ZALECENIA-PRZECZYTAJ

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL FE www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów. MGL2 AL FE Pomiaru można dokonać

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę Conrad

Zegarek na rękę Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672290 Zegarek na rękę Conrad Strona 1 z 5 Przeznaczenie Zegarek ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu oraz daty sygnalizowanej poprzez czerwone diody LED. Żółte diody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata)

Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata) Wzór nowej karty gwarancyjnej (Gwarancja 3 lata) Okładka Prawa, str. 1 z 8 Lewa, str. 2 z 8 Z E S T A W I E N I E U R Z Ą D Z E Ń NAZWA SPRZETU: JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki: Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000 2013 2 E58 G18 14 900 21 000 G58 / G88 T18 23 000 / 26 000 35 000 3 E58 G18 G58 G88 T18 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Ilość czujników CCD 4 8 8 8 6 Ilość głowic 2 głowice pomiarowe przednie oraz 2 tylne elektroniczne

Bardziej szczegółowo

WYWAŻARKI DO KÓŁ WYWAŻARKI DO KÓŁ

WYWAŻARKI DO KÓŁ WYWAŻARKI DO KÓŁ WYWAŻARKI DO KÓŁ WIMAD W WYWAŻARKI DO KÓŁ 10 820W 10 314W 10 214W WIMAD Wyposażanie serwisów samochodowych Wyważarki do kół WIMAD Wyważarki do kół serii W przeznaczone są do wyważania kół z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła

Poni ej podajemy dopuszczalne zakresy pracy klimatyzatora: Tryb chłodzenia: Tryb grzania: Informujemy jednocze nie, e w celu zapewnienia wła Dziękujemy za dokonanie zakupu klimatyzatora marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Klimatyzatory marki LG są zaprojektowane według najnowszych technologii i reprezentują światowe standardy jakości i

Bardziej szczegółowo

LICZARKA DO BILONU. Glover CC-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA DO BILONU. Glover CC-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA DO BILONU INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA: 1. Zasobnik zasypowy 11 2. Wyświetlacz 3. Pierścień podtrzymujący worek 10 4. Wylot monet odliczonych 5. Wylot monet odrzuconych 6. Zasobnik na monety

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wagi elektroniczne Serii KB i KB-D

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wagi elektroniczne Serii KB i KB-D INSTRUKCJA OBSŁUGI Wagi elektroniczne Serii KB i KB-D W/ instr_obslps_kb_zasil020214ps UWAGA! 1. Używać tylko zasilacza prądu stałego. 1. Obsługa elementów wewnętrznych wagi lub ich regulacja powinna być

Bardziej szczegółowo

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI!!!

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI!!! ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI SORTER DO BILONU Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Urządzenie Glover HCS-31 moŝe sortować jednocześnie sześć rodzajów monet oraz realizuje zliczanie, przechowywanie i drukowanie wyników zliczania,

Bardziej szczegółowo

PIROMETR AX Instrukcja obsługi

PIROMETR AX Instrukcja obsługi PIROMETR AX-6520 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.. 3 2. Uwagi... 3 3. Opis elementów miernika.. 3 4. Opis wyświetlacza LCD. 4 5. Sposób pomiaru 4 6. Obsługa pirometru..

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I I N S T R U K C J A O B S Ł U G I CITIZEN cal. U600 SKLEP CHRONOS-ZEGARKI w w w. c h r o n o s z e g a r k i. c o m. p l Łatwo można zamienić czas analogowy z czasem cyfrowym, w tym celu - Odciągnik

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód.

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód. Warunki gwarancji Gwarant zapewnia nabywcy dobrą, jakość i sprawne działanie samochodu pod warunkiem użytkowania i obsługi w zgodzie z zaleceniami zawartymi w niniejszej Książce Gwarancyjnej oraz Instrukcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika analogowego komputera bezprzewodowego. - Polski -

Podręcznik użytkownika analogowego komputera bezprzewodowego. - Polski - Podręcznik użytkownika analogowego komputera bezprzewodowego - Polski - Spis treści 1 Wstęp 6 Tryb ustawień 11 Wyzeruj dzienniki trasy/wyzeruj 2 Zawartość opakowania 7 Ustawienia obwodu koła 12 Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo