WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A"

Transkrypt

1 WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A CASTEX Ul. Fordońska 44 PL Bydgoszcz tel kom

2 SPIS TREŚCI 1. Ogólne 1.1. Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Standardowe urządzenie bezpieczeństwa 1.2. Zakres stosowania 1.3. Dane techniczne 2. Przenoszenie oraz podnoszenie urządzenia 3. Rozpoczęcie pracy 3.1. Przymocowywanie 3.2. Podłączenie elektryczne Montowanie adaptera 3.4. Montowanie osłony oraz regulacja 4. Kontrolki i komponenty 4.1. Automatyczne mierniki odległości i średnicy obręczy. 4.2 Automatyczne pozycjonowanie koła 4.3. Panel kontrolny oraz wyświetlacz 5. Wskaźniki oraz obsługa wyważarki 5.1. Automatyczny pomiar wymiarów STANDARDOWE KOŁA 5.2. Ręczne ustawianie Standardowe koła Koła ALU-S 5.3. Opcje 5.4. Wynik pomiaru Minimalizacja niewyważenia statycznego Ponowne przeliczenie wartości niewyważenia Tryb ALU oraz tryb statyczny Optymalizacja niewyważenia 6. Ustawienie 6.1. Autokalibracja wyważarki 6.2. Kalibracja automatycznych mierników (przyrządów pomiaru) Miernik odległości Miernik średnicy 6.3. Autodiagnostyka 7. Błędy 7.1. Niezgodne odczyty wartości niewyważenia 8. Rutynowa konserwacja 8.1. Wymiana bezpieczników 8.2. Oś 9. Zmiana zasilania 10. Schemat Układu zasilania 11. Pomiar koła oraz ustawianie wyważarki 12. Lista części zamiennych 13. Inne schematy 2

3 1. Ogólne 1.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa - przed uruchomieniem urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi - przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym i bezpiecznym miejscu aby w każdej chwili można się do niej odwołać - nie należy modyfikować bądź wymontowywać części urządzenia ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowej pracy wyważarki. Kiedy urządzenie wymaga naprawy, prosimy o kontakt z Obsługą Techniczną - w czasie mycia urządzenia nie używaj silnych strumieni sprężonego powietrza - do czyszczenia elementów plastikowych oraz półek używaj alkoholu (unikaj roztworów zawierających rozpuszczalnik) - przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że koło zostało bezpiecznie zablokowane - użytkownik urządzenia nie powinien nosić ubrań zawierających elementy odstające, frędzle itd. Nieupoważnione osoby nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia podczas jego pracy. - nie umieszczaj odważników oraz innych elementów na podstawie urządzenia, ponieważ może to spowodować niepoprawną pracę urządzenia wyważającego. - wyważarka nie powinna być używana niezgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji Standardowe urządzenie bezpieczeństwa - wciśnij przycisk STOP aby zatrzymać pracę urządzenia w przypadku sytuacji awaryjnej. - osłona bezpieczeństwa została stworzona aby uchronić użytkownika urządzenia przed np. odpadnięciem ciężarków. Przełącznik micro chroni przed uruchomieniem urządzenia gdy pokrywa nie została opuszczona i zakańcza pracę urządzenia za każdym razem kiedy osłona zostanie uniesiona Zakres stosowania Zakupione urządzenie to automatyczna cyfrowa wyważarka do kół przeznaczona do wyważania kół o masie do 65kg. Wymiary odległości oraz średnicy uzyskiwane są automatycznie poprzez przesuwanie urządzenia pomiarowego (miary). Komputer automatycznie kontroluje funkcję S (dla felg ze stopów metali z korektą wewnątrz). Przycisk manualnej kalibracji pozwala na szeroki zakres regulacji także dla kół innych niż zwykłe (motocyklowe oraz opony samochodów wyścigowych). Niektóre funkcje ALU dostępne są dla kół nietypowego rozmiaru bądź ustawień opcjonalnych wyważarki. Opcjonalny zestaw dostępny jest dla automatycznego pomiaru szerokości obręczy. 1.3 Dane techniczne Max. ciężar koła Max. zużycie energii Zasilanie 110/220V Dokładność wyważania Prędkość wyważania Średnica obręczy Szerokość obręczy Waga netto z osłoną Wymiary Poziom hałasu Temperatura pracy 65kg 300W 50/60Hz 1g ok. 200 obr./min kg 1200 x 1400 x 1670mm <70dB 0-50C 3

4 2. Przenoszenie oraz podnoszenie urządzenia Rys. 1 Nigdy nie używaj innych miejsc/punktów niż tych pokazanych na rysunku aby podnieść urządzenie 3. Rozpoczęcie pracy 3.1 Przymocowywanie Urządzenie może być obsługiwane jedynie na twardym płaskim podłożu. Upewnij się, że urządzenie leży na 3 miejscach instalacyjnych. 3.2 Podłączenie elektryczne. OSTRZEŻENIE: Połączenie elektryczne powinno być dokonywane przez osobę upoważnioną. Podłączenie do sieci zasilającej jednofazowej powinno być wykonane pomiędzy fazą a przewodem zerowym. Nigdy nie podłączaj urządzenia pomiędzy fazą a uziemieniem. Odpowiednie uziemienie jest bardzo ważne. Niepoprawne podłączenie nie jest pokrywane gwarancją producenta. Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania, sprawdź napięcie. - Przewód zasilający urządzenia powinien połączony z odpowiednią wtyczką. - Zaleca się podłączenie urządzenia do oddzielnego źródła zasilania używając przerywnika. - Gdy urządzenie podłączone jest bezpośrednio do zasilania bez wtyczki, zaleca się zabezpieczenie zasilania wyważarki aby nieupoważnione osoby nie mogły korzystać z urządzenia Montowanie adaptera Wraz z wyważarką otrzymują Państwo adapter stożkowy do przymocowywania kół z centralnym otworem. Inne opcjonalne mogą być zamontowane: a) usuń gwintowaną końcówkę elementu A po wykręceniu elementu B b) zamontuj nowy adapter 4

5 Rys Montowanie osłony oraz regulacja a) przymocuj komponenty do podstawy, jak pokazano na rysunku 2 b) osłona możne być regulowana przy pomocy śrubokręta dostępną przy urządzeniu. Poprawna pozycja to kiedy dętka znajduje się dokładnie poziomo do zamkniętej osłony koła. Wyreguluj pozycję kątową kontrolki przełącznika micro (element 105). 4. Kontrolki i komponenty 4.1. Automatyczne mierniki odległości i średnicy obręczy. Urządzenie pomiarowe pozwala na pomiar odległości koła od urządzenia oraz średnicę w miejscu zamieszczenia ciężarka. Miernik pozwala także na poprawne pozycjonowanie ciężarka wewnątrz obręczy używając odpowiedniej funkcji. Pozwala to na odczyt pozycji na wyświetlaczu. Miernik może być używany jedynie z zamontowanymi szczypcami ciężarków. 4.2 Automatyczne pozycjonowanie koła Na końcu procesu obracania, koło pozycjonowane jest zgodnie z wartością niewyważania na zewnątrz bądź zgodnie z wartością statyczną niewyważania. Pozycjonowanie jest wyłączone automatycznie dla kół mniejszych niż 13". Dokładność wynosi ok. 20 stopni dla kół o masie do 25kg Panel kontrolny oraz wyświetlacz Rys Wyświetlacz niewyważenia, strona wewnętrzna oraz ODLEGŁOŚĆ 2. Wyświetlacz niewyważenia, strona zewnętrzna oraz ŚREDNICA 3. Wskaźnik pozycji niewyważenia, strona wewnętrzna 4. Wskaźnik pozycji niewyważenia, strona zewnętrzna 5. Wskaźnik, wybrany tryb korekcji ALU 6. Przycisk START 7. Przycisk awaryjnego wyłączenia urządzenia oraz wyboru funkcji specjalnych 8. Wybór wychylenia niewyważenia oraz progu 9. Wybór trybu korekcji ALU 10. Przycisk ponownego przeliczania /auto-kalibracji 5

6 11. Przycisk ręcznego ustawienia Odległości 12. Przycisk ręcznego ustawienia Szerokości 13. Przycisk ręcznego ustawienia Średnicy 14. Przycisk optymalizacji niewyważenia 15. Wybór jednostki - cal/mm 16. Przycisk autodiagnostyki oraz auto-kalibracji 17. Wskaźnik cyfrowy wielkości niewyważenia STATYCZNEGO oraz SZEROKOŚCI 18. Wskaźnik, wartości w mm 19. Wybór pomiędzy korekcją STATIC (statyczna), DYNAMIC (dynamiczna) UWAGA: Nacisk na przyciski tylko palcami. Nigdy nie używaj wskaźników lub innych zaostrzonych przyrządów. 5. Wskaźniki oraz obsługa wyważarki 5.1. Automatyczny pomiar wymiarów Urządzenie posiada 2 rodzaje pomiaru: - Standardowe koła z możliwością trybu korekcji ALU Typ ALU-S, dla kół z korekcją tylko wewnątrz STANDARDOWE KOŁA - Przesuń przyrząd pomiarowy w pozycję mierzenia jak opisano na rysunku 4. Podczas przesuwania miernika, na ekranie pojawia się informacja, że mirnik nie jest stabilny. Rys. 4 - Trzymaj miernik nieruchomo w tej pozycji przez ok. 2 sekundy. - Wskazanie zapamiętania wartości wyświetlane jest jak pokazano na rys. 5. Rys.5 Rys. 6 - Przesuń miernik do pozycji 0 (Na wyświetlaczu pojawiają się automatycznie wymierzone wartości). Do czasu kiedy miernik jest cofnięty do pozycji 0, poniższe przyciski będą aktywne. 6

7 D - autodiagnostyka STOP + FINE - Kalibracja miernika odległości obręczy 5.2. Ręczne ustawianie Standardowe koła ODLEGŁOŚĆ: - ustaw odległość a wewnętrznej strony koła od urządzenia po dokonaniu pomiaru używając specjalnego przyrządu mierniczego. Przyrost nachylenia 0.5cm ŚREDNICA: - ustaw nominalną średnicę d oznaczoną na oponie. Przyrost nachylenia: - jednostka pomiaru w mm 12/13mm - jednostka pomiaru w calach 0.5 SZEROKOŚĆ: Ustaw wartości jak w trybie AUTOMATYCZNEGO POMIARU ODLEGŁOŚCI ORAZ ŚREDNICY. Rys Koła ALU-S - Wymierz wartości postępując zgodnie z poniższym schematem Rys. 10 Ustawianie 1. Aby zmodyfikować al. wciśnij 2. Aby zmodyfikować ae wciśnij 7

8 3. Aby zmodyfikować dl wciśnij 4. Aby zmodyfikować de wciśnij 5.3. OPCJE Wybór zostaje zapamiętany także kiedy urządzenie zostanie wyłączone. - Uruchom urządzenie z zamkniętą osłoną - Jednostka pomiaru gr./oz. Wybór utracony po wyłączeniu urządzenia. - Jednostka SZEROKOŚCI oraz ŚREDNICY w calach oraz mm. - Po włączeniu urządzenia domyślna jednostka to cale. - po przełączeniu na mm zapala się dioda LED Wynik pomiaru. - Aby wykonać obrót pomiarowy zamknij osłonę (wciśnij START jeżeli funkcja Start z zamkniętą osłoną jest nieaktywna. Zobacz rozdział 5.3) - W ciągu kilku sek. koło nabiera prędkości oraz hamuje; wartości niewyważenia zapisują się na przyrządach 1 i 2. - Zaświecona dioda wskazuje poprawną pozycją kątową, gdzie należy dopasować ciężarki (pozycja na godzinie 12) Rys. 11 Rys.12 8

9 MINIMALIZACJA NIEWYWAŻENIA STATYCZNEGO - W przypadku ogólnie dostępnych ciężarków z odchyleniem 5g, niewyważenie może wynosić do 4g. Nie zachowanie takiego przybliżenia jest dość wyraźne ze względu na fakt, że większość zakłóceń w samochodach jest spowodowane niewyważeniem statycznym. Komputer wskazuje automatycznie optymalną ilość ciężarków jakie powinny być użyte poprzez przybliżanie ich wartości zgodnie z ich pozycją. (Odchylenie 5gram/0.25oz) - wciśnij przycisk FINE aby wyświetlić aktualną wartość niewyważenia (Odchylenie 1 gram/0.1oz). - przyrządy wskazują wartość 0 dla wartości niewyważenia mniejszej niż 5gram/0.4oz; aby wyświetlić pozostałe wartości niewyważenia wciśnij ponownie przycisk FINE. UWAGA: Jeżeli wartość niewyważenia statycznego jest większa niż 30 gram na ekranie 17 pojawi się formuła OPT. W taki wypadku, wciśnij przycisk OPT a system automatycznie przejdzie do drugiego obrotu optymalizacji niewyważenia. (zobacz pokrewne rozdziały) PONOWNE PRZELICZENIE WARTOŚCI NIEWYWAŻENIA - ustaw nowe wymiary postępując zgodnie z opisanymi wyżej procedurami - bez ponownego obrotu, wciśnij przycisk C - nowe przeliczone wartości niewyważenia pojawią się na wyświetlaczu TRYB ALU ORAZ TRYB STATYCZNY Funkcje te pozwalają na wskazanie miejsce umieszczenia ciężarków korekcyjnych różnych niż domyślne. - Wciśnij ALU aby wybrać funkcje ALU, wciśnij F aby wybrać tryb korekcji statycznej. - Zapalona dioda LED (5) pokazuje pozycje (rys 15) - Wartości niewyważenia wyświetlane są zgodnie z określoną pozycją. STANDARD Wyważanie obręczy stalowych oraz ze stopu metali lekkich poprzez zakładanie ciężarka zaciskowego na krawędzi obręczy STATIC STATYCZNA korekcja wymagana jest dla kół w motocyklach oraz kiedy niemożliwe jest umieszczenie ciężarka (obciążnika) na obydwu stronach obręczy. UWAGA: Miejsce wyważenia można odczytać na wskaźniku 3 bądź 4 nie ważne który. Dla wartości niewyważena przekraczających 30 gram, na wyświetlaczu 1 pojawi się OPT ; nie ma możliwości bezpośredniego przejścia na drugi obrót optymalizacji niewyważenia. ALU1 Wyważanie obręczy ze stopu metali lekkich w przypadku ukrytych ciężarków doczepianych na zewnątrz. ALU2 Wyważanie połączone: obciążnik zaciskowy wewnątrz oraz ukryte przymocowanie obciążnika doczepianego na zewnątrz. (Pozycja obciążnika zewnętrznego jest taka sama jak w przypadku ALU 1). 9

10 Rys OPTYMALIZACJA NIEWYWAŻENIA WSTĘP Optymalizacja służy do zmniejszenia ilości ciężarków jakie należy dodać aby wyważyć koło. Zaleca się podczas niewyważenia statycznego przekraczającego 30g. 1 przypadek: WYKONANY JUŻ OBRÓT WYWAŻENIA Jeżeli wartość niewyważenia statycznego przekracza 30g, na wyświetlaczu pojawia się fraza 'OPT' (wyświetlacz '17' w przypadku niewywazenia DYNAMICZNEGO bądź kiedy funkcje AL zostały wybrane; wyświetlacz '1' w przypadku wyboru Niewyważenia STATYCZNEGO). Po wciśnięciu przycisku OPT system wyświetla: - wskazówka obrotu obręczy-opony pokazana jest na wyświetlaczach. Zaznacz kredą punt odniesienia na adapterze oraz obręczy tak aby umieścić obręcz ponownie w tym samym miejscu na urządzeniu - przy pomocy narzędzia do usuwania opony obróć oponę na obręczy o 180 stopni - zamontuj ponownie obręcz na adapterze w tej samej pozycji, jak zaznaczono - wciśnij przycisk START. Zostanie wykonany 2 obrót pomiarowy. - Otrzymamy następujące dane: Rys LEWY WYŚWIETLACZ: % (symbol ) możliwego zmniejszenia niewyważenia w porównaniu do aktualnej sytuacji koła. ŚRODKOWY WYŚWIETLACZ: aktualna wartość niewyważenia statycznego w gramach. Jest to wartość która można obniżyć poprzez obrót koło-obręcz. PRZYKŁAD: wartość niewyważenia statycznego wynosząca 35g może być zmniejszona o 82%. Po wykonaniu operacji, wartość pozostałego niewyważenia powinna wynosić ok. 6 gram. LDE: obróć kołem dopóki zewnętrzna dioda zaświeci się. Zaznacz oponę na górze. W ten sam sposób zaznacz obręcz w pozycji wskazanej przez diodę. - Umieść tak oponę i obręcz aby punkty zaznaczenia pasowały do Ciebie. Optymalizacja została dokonana. Po wciśnięciu przycisku STOP, operacja zmniejszenia wartości niewyważenia zostanie zakończona a system powraca do trybu pomiaru niewyważenia koła. UWAGA: Jeżeli wartość niewyważenia statycznego nie przekracza 30g optymalizacja jest również wymagana. Postępuj w następujący sposób (przypadek 2). PRZYPADEK 2: OBRÓT WYWAŻENIE NIE WYKONANY JESZCZE - Wciśnij przycisk OPT. Pojawi się wartość OPT na wyświetlaczu '1'. - Wciśnij START aby wykonać pierwszy obrót pomiarowy. 10

11 - Na końcu, wskazania są podane tak jak na rysunku 16. Postępuj dokładnie tak samo jak w przypadku Ustawienie 6.1. AUTOKALIBRACJA WYWAŻARKI Aby dokonać auto-kalibracji urządzenia postępuj w następujący sposób: - Załóż jakiekolwiek koło na wał, może to być także koło niewyważone; najlepiej koło twarde o średniej wielkości. - ustaw odpowiednie rozmiary zamocowanego koła. UWAGA: Ustawienie niepoprawnych wartości rozmiarów może spowodować niepoprawną kalibrację urządzenia i co za tym idzie, wszystkie następne pomiary będą niepoprawne do momentu wykonania kolejnej auto-kalibracji z wprowadzonymi poprawnymi informacjami. Wciśnij D + C do momentu aż dioda pozycjonująca przestanie mrugać i zacznie świecić. Zamknij osłonę po obrocie koła gdy pojawi się : Dodaj obciążnik 100-gramowy na zewnątrz w jakimkolwiek miejscu. Wciśnij START. Urządzenie zostało skalibrowane - Usuń ciężarek i wyważ koło zgodnie z wcześniej opisanymi procedurami. Wartość określona przez urządzenie w procesie auto-kalibracji zostaje automatycznie zapisana w specjalnej pamięci nawet jeśli urządzenie zostanie wyłączone. Po ponownym włączeniu, urządzenie zapamięta dane i będzie gotowe do pracy. Auto-kalibracja może być przeprowadzana kiedy tylko jest to wymagane bądź jeżeli użytkownik nie jest pewien czy urządzenie działa poprawnie. 6.2 KALIBRACJA AUTMATYCZNYCH MIERNIKÓW (PRZYRZĄDÓW DO POMIARU) MIERNIK ODLEGŁOŚCI Wciśnij STOP + FINE 11

12 - Przesuń miernik odległości na pozycję 0 a następnie przytrzymując go w tej pozycji Wciśnij ALU - Przesuń miernik na pozycję 15 i wciśnij ALU. KALIBRACJA DOKONANA POPRAWNIE Przesuń z powrotem miernik na pozycji wyjściowej. Urządzenie jest gotowe do pracy. UWAGA: W przypadku niepoprawnego wykonania kalibracji, pojawi się na wyświetlaczu 'CAL' 'P.O.". Przesuń miernik na pozycję O i powtórz czynności od nowa. W przypadku ciągłych problemów skontaktuj się z obsługą techniczną MIERNIK ŚREDNICY Wciśnij STOP + OPT - Ustaw wartość średnicy - Ustaw wartość z którą urządzenie ma być skalibrowane (10-18"). Wciśnij ALU - Przesuń końcówkę miernika na pozycję pomiaru (rys 4) oraz przytrzymując, wciśnij ALU KOREKCJA KALIBRACJI - Przesuń miernik do pozycji wyjściowej. - Urządzenie jest gotowe do pracy. W przypadku niepoprawnego wykonania kalibracji, wciśnij przycisk STOP aby anulowac operację. 12

13 6.3. AUTODIAGNOSTYKA - Wciśnij przycisk D. System przeprowadzi test w celu sprawdzenia poprawności działania wyświetlaczy oraz diod LED na Panelu Sterowania. Na końcu testu pojawia się POS na wyświetlaczu 17. W tym punkcie może zostać także sprawdzona pozycja czujnika. - Stopniowo poruszaj kołem. Dioda 1 powinna zacząć mrugać. Przełączając z resetowania urządzenia powinna się pojawić informacja -0- na wyświetlaczu 2 (raz co 360 stopni) - Kiedy koło się obraca w odpowiednim kierunku, dioda 2 powinna się świecić (co obrót o 360 stopni). - Wciśnij przycisk ALU - Liczba A pojawia się na wyświetlaczu 1. Zmienia się ona zależnie od ruchu miernika odległości i odzwierciedla kalibrację potencjonometru używanego w automatycznych pomiarach odległości (wyłączenie przez wykwalifikowany personel). - Istnieje możliwość przełączenia funkcji miernika odległości poprzez jednoczesne wciśnięcie w tym samym czasie przycisków STOP i FINE. - Wciśnij przycisk ALU - Liczba A pojawia się na wyświetlaczu 1. Zmienia się ona zależnie od ruchu miernika średnicy i odzwierciedla kalibrację potencjonometru używanego w automatycznych pomiarach średnicy (wyłączenie przez wykwalifikowany personel). - Istnieje możliwość przełączenia funkcji miernika średnicy poprzez jednoczesne wciśnięcie w tym samym czasie przycisków STOP i FINE. - Możliwe jest przełączenie funkcji kalibracji średnicy poprzez wciśnięcie przycisków STOP + ALU w tym samym czasie. 7. BŁĘDY Wiele czynników może wpłynąć na niepoprawną pracę urządzenia. Urządzenie wyświetla na wyświetlaczu każdy błąd, który może pojawić się podczas pracy. BŁĄD ZNACZENIE 1. Brak sygnału obrotu. Może być wywołany poprzez błąd przetwornika, wyłączony silnik bądź coś co blokuje obrót koła. 2. Podczas obrotów pomiarowych, prędkość obrotu koła spadła poniżej 60 obrotów na minutę. Powtórz obrót. 3. Błąd w obliczeniach. Powodem może być zbyt duża wartość niewyważenia. 4. Niewłaściwy kierunek obrotu. 5. Otwarta osłona przed rozpoczęciem obrotu 7. Błąd w pamięci w wartościach auto-kalibracji. Wykonaj auto-kalibrację ponownie. 8. Błąd podczas auto-kalibracji. Może być spowodowany drugim obrotem wykonanym bez dodania obciążnika bądź przerwę w kablu przetwornika. 9. Zbyt wysoka wartość średnicy dla kalibracji miernika 12. Błąd w kalkulacjach matematycznych dla funkcji Podziału Niewyważenia 7.1. NIEZGODNE ODCZYTY WARTOŚCI NIEWYWAŻENIA Czasami po wyważeniu koła i po zdjęciu z urządzenia po ponownym założeniu koła odczyty na wyważarce pokazują, że jest ono niewyważone. Nie jest to spowodowane błędnym odczytem urządzenia a tylko niepoprawnym zamontowaniem koła na maszynie tj. przy dwóch próbach zamontowania koła w urządzeniu, koło miało inna pozycję biorąc pod uwagę centralny punkt na wale. 13

14 Jeżeli koło zostało zamontowane na urządzeniu i przymocowane śrubami, istnieje możliwość, że śruby nie zostały dokładnie dokręcone. Śruby powinny być dokręcane krzyżowo, jedna po drugiej. Drugą przyczyną może być to, że otwory wywiercone na kole są zbyt duże. Drobne błędy do 10 gram (4 oz) są dopuszczalne w kołach zablokowanych stożkiem. Błąd jest większy kiedy koła zablokowane są śrubami. Jeżeli po wyważeniu, kiedy koło jest ponownie mocowane w pojeździe, widzimy ze jest ono jeszcze nie wyważone to powodem może być nie wyważenie bębna hamulca bądź otwory na obręczy bądź tarczy (przeznaczone do śrub) są zbyt duże. W takim przypadku zaleca się ponowne wyważenie koła. 8. RUTYNOWA KONSERWACJA UWAGA! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności odłącz zasilanie urządzenia! WYMIANA BEZPIECZNIKÓW Usuń osłonę aby mieć dostęp do tablicy zasilania urządzenia. Znajdują się tam 2 bezpieczniki. W przypadku gdy problem nie zostanie rozwiązany po wymianie bezpieczników należy skontaktować się z producentem bądź dealerem OŚ - Zewnętrzne pierścienie muszą być cały czas naoliwione. ŻADNE Z INNYCH CZESCI URZADZENIA NIE WYMAGA KONSERWACJI 9. ZMIANA ZASILANIA Urządzenie może pracować przy zasilaniu 110V oraz 200V. Aby zmienić: 1) wymień silnik 2) wymień całą tablice zasilania lub dokonaj odpowiednich modyfikacji a) wymień kondensator b) wymień transformator 14

15 10. Schemat układu zasilania Rys

16 11. Pomiar koła oraz ustawianie wyważarki Coraz większa potrzeba uzyskiwania bardziej precyzyjnego wyważenia oraz użycie funkcji ALU oznacza, że najważniejszy jest sposób pomiaru obręczy. Weźmy pod uwagę typową obręcz: rozmiar 't', podany przez producenta różni się od pomiaru odległości pomiędzy liniami korekcyjnymi dla grubości obręczy oraz rozmiarów ciężarków, których środek wyważenia znajduje się w odległości 'h' od punktu spoczynku na krawędzi obręczy. Wyważarka dokonuje automatycznej korekty rozmiarów poprzez dodanie 2xh=6mm do pomiaru. I = WEWNĄTRZ E = ZEWNĄTRZ 16

17 12. Lista części 17

18 18

19 19

20 Karta gwarancyjna Szanowny Kliencie! Firma CASTEX Anna Bednarz dziękuje za zakup. Informujemy, że na zakupiony przez Państwa produkt udzielana jest 1 roczna gwarancja, liczona od daty zakupu. Niniejsza Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem sprzedaży lub podpisem i pieczątką sprzedawcy. W ramach obowiązywania gwarancji będą usuwane nieodpłatnie wszystkie usterki pod warunkiem, że spowodowane zostały wadami produkcyjnymi bądź technicznymi produktu oraz gdy urządzenie było użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i z wymogami zawartymi w instrukcji obsługi. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami gwarancji. Niniejsza gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Nr ser.... WYPEŁNIA SPRZEDAWCA Data sprzedaży produktu (w razie braku wpisu należy dołączyć dowód sprzedaży) Nazwa i symbol produktu Klient*) Adres Klienta Pieczęć i podpis Sprzedawcy (w przypadku braku pieczęci i podpisu za Sprzedawcę uważa się Gwaranta, tj. CASTEX Anna Bednarz na podstawie dowodu sprzedaży) Podpis Klienta Uwaga: bez wypełnienia wszystkich powyższych punktów karta gwarancyjna jest nieważna! Naprawy Serwisowe Lp. Opis naprawy Data, podpis i pieczęć *) Właściciel sprzętu zgłaszający roszczenia z tytułu gwarancji jest zobowiązany do podania danych osobowych, zgodnie z Art. 23 ust.1 pkt.3 ustawy o Ochronie Danych osobowych z dn z późn. Zm str. nr 1 20

21 Warunki gwarancji: 13. CASTEX Anna Bednarz zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na sprawne działanie w/w sprzętu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. 14. W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu w okresie objętym gwarancją Gwarant po sprawdzeniu słuszności reklamacji zapewni bezpłatną naprawę lub w przypadku nie możności naprawy wymianę uszkodzonych części. Czas naprawy nie przekroczy 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia wystąpienia awarii. Naprawy specjalistyczne, wymagające sprowadzenia podzespołów z zagranicy i w tym przypadku czas naprawy może być wydłużony o następne 30 dni. Sposób naprawy ustala Gwarant. 15. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku obsługi i konserwacji urządzenia niezgodnie z instrukcją, niewłaściwego transportu, eksploatacji urządzenia w warunkach klimatycznych niezgodnych z podanymi w instrukcji lub innych przyczyn spowodowanych przez Użytkownika mogą być naprawione na jego koszt. 16. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Użytkownik pokrywa koszty poniesione przez Gwaranta na które składają się dojazdy, koszt przeglądu technicznego, koszt wymienionych podzespołów, koszt transportu kurierskiego w obie strony przysłanego sprzętu na reklamacje. 17. Gwarancji nie podlegają czynność obsługowo -serwisowe typu : ustawienie urządzenia, poprawa połączeń, kalibracja, uzupełnienia oleju. 18. Gwarant nie odpowiada za niepożądane skutki słabego podłoża do którego zostały przytwierdzona maszyny typu wyważarka i montażownica, oraz na którym został zamontowany podnośnik samochodowy. 19. Firma CASTEX zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia bezpłatnego serwisu w przypadku braku karty gwarancyjnej. 20. Karta gwarancyjna jest ważna na terenie kraju i tylko dla produktów zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 21. Gwarancją nie są objęte: - uszkodzenia mechaniczne: to jest, pęknięcia elementów wykonanych ze szkła i plastiku, klucze szybkomocujące i wszystkie inne które ulegają naturalnemu zużyciu (np. uszczelki, filtry, diody, baterie) - zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura oraz uszkodzenia spowodowane siłą wyższą (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne). - uszkodzenia spowodowane używaniem nie oryginalnych części i akcesoriów. - uszkodzenia spowodowane skokami napięcia - uszkodzenia spowodowane samowolnymi naprawami - użytkowanie urządzenia od momentu gdy uszkodzenie zostało stwierdzone Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadami rzeczy. str. nr 2 21

22 PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU Niniejszym potwierdzam odbiór urządzenia według poniższej specyfikacji w dniu.... Otrzymane urządzenie jest kompletne i zgodne z zamówieniem. Specyfikacja zamówienia Sztuk Data... Pieczęć i podpis nabywcy... Pokwitowanie dla Gwaranta odbioru karty gwarancyjnej NR ;... Nr.karty gwarancyjnej-... Nr. seryjny -... Imię, Nazwisko, adres kupującego, nr.tel... Data sprzedaży... Potwierdzam odbiór pojazdu, oraz karty gwarancyjnej z którą się zapoznałem i zaakceptowałem warunki gwarancji:... Data i czytelny podpis kupującego W przypadku zakupu na odległość ten kupon należy odesłać do gwaranta w ciągu 14 dni od dnia zakupu urządzenia. Pieczątka sprzedawcy str. nr 3 22

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722

Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722 Wyważarka osobowa Hunter GSP 9722 HUNTER GSP 9722 jest najnowocześniejszym urządzeniem do wyważania kół, które oprócz tradycyjnej funkcji wyważania statycznego i dynamicznego koła wyposażone jest w rolkę

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

MONTAŻOWNICA JANKA K + WYWAŻARKA ATS GRATIS!!!!

MONTAŻOWNICA JANKA K + WYWAŻARKA ATS GRATIS!!!! ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Wyważarki do kół motocykli, samochodów osobowych i dostawczych BM11 BM35 Touch BM45 Touch BM55 Touch BM30-2 BM40-2 BM50-2.

Wyważarki do kół motocykli, samochodów osobowych i dostawczych BM11 BM35 Touch BM45 Touch BM55 Touch BM30-2 BM40-2 BM50-2. BM Wyważarki do kół motocykli, samochodów osobowych i dostawczych BM11 BM35 Touch BM45 Touch BM55 Touch BM30-2 BM40-2 BM50-2 Made in Germany BM11 Poziom podstawowy, dobre parametry Wyważarka dla małych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Geodyna 3900. w yposażenie warsztatów i m yjni samochod ow yc h oraz st ac ji kon troli po jazdów

Geodyna 3900. w yposażenie warsztatów i m yjni samochod ow yc h oraz st ac ji kon troli po jazdów Geodyna 3900 Zalety: Automatyczny odczyt szerokości felgi przez Smart Sonar - standardowe wyposażenie dla Geodyna 3900 S - opcjonalne wyposażenie dla Geodyna 3900 Najkrótszy cykl start stop: 6 sekund (felga

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PARKOWANIA. Instrukcja obsługi-montażu. MaxiCar E9-6 / C9-6

SYSTEM PARKOWANIA. Instrukcja obsługi-montażu. MaxiCar E9-6 / C9-6 SYSTEM PARKOWANIA Instrukcja obsługi-montażu MaxiCar E9-6 / C9-6 1. PARAMETRY URZĄDZENIA Zasilanie: +12V ± 2V (DC) Pobór mocy: max 3,5W Zakres temperatury pracy: - 40 ~ +80 C Zasięg działania sensorów:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący ze sprężyną zwrotną PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

wyważarki kół geodyna

wyważarki kół geodyna wyważarki kół geodyna Autoryzowany dystrybutor i serwis: S&K Service S.Marzec M.Marzec Sp.j. Połczyńska 21A, 01-377 Warszawa 22 637 28 95, biuro@skservice.pl www.skservice.pl \ wyważarki kół geodyna Nowinki

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 . Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 CE Wprowadzenie Dziękujemy za zakup mikroprocesorowego wodoodpornego miernika temp. model 7011 ph/mv. Umożliwia on pomiar szerokiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód.

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód. Warunki gwarancji Gwarant zapewnia nabywcy dobrą, jakość i sprawne działanie samochodu pod warunkiem użytkowania i obsługi w zgodzie z zaleceniami zawartymi w niniejszej Książce Gwarancyjnej oraz Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000 2013 2 E58 G18 14 900 21 000 G58 / G88 T18 23 000 / 26 000 35 000 3 E58 G18 G58 G88 T18 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Ilość czujników CCD 4 8 8 8 6 Ilość głowic 2 głowice pomiarowe przednie oraz 2 tylne elektroniczne

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Wyważarka kół HUNTER GSP 9720

Wyważarka kół HUNTER GSP 9720 Wyważarka kół HUNTER GSP 9720 Komputerowy system pomiaru wibracji koła HUNTER GSP9720 jest najnowocześniejszym urządzeniem, które oprócz tradycyjnej funkcji wyważania statycznego i dynamicznego koła wyposażone

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i eksploatacji. Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A. 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015

Instrukcja podłączenia i eksploatacji. Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A. 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015 Instrukcja podłączenia i eksploatacji Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015 Spis treści: 1. Dane techniczne:... 2 2. Przeznaczenie:... 2 3. Zasada działania:... 2 4. Schemat podłączenia

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

WYWAŻARKI DO KÓŁ WYWAŻARKI DO KÓŁ

WYWAŻARKI DO KÓŁ WYWAŻARKI DO KÓŁ WYWAŻARKI DO KÓŁ WIMAD W WYWAŻARKI DO KÓŁ 10 820W 10 314W 10 214W WIMAD Wyposażanie serwisów samochodowych Wyważarki do kół WIMAD Wyważarki do kół serii W przeznaczone są do wyważania kół z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:.

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. KARTA GWARANCYJNA RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. Numer seryjny: Data produkcji: Data sprzedaży:... Podpis i pieczątka sklepu:...

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com. KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.pl Tu nakleić kod kreskowy z numerem fabrycznym urządzenia KARTA

Bardziej szczegółowo

Waga medyczna MARSDEN BFA-220P

Waga medyczna MARSDEN BFA-220P INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga Marsden BFA-220P z funkcją pomiaru tkanki tłuszczowej, poziomu wody w organizmie, masy kostnej i masy mięśniowej, oceny masy beztłuszczowej oraz funkcją BMI została zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wagi elektronicznej Ohaus YA Series Scales

Instrukcja obsługi wagi elektronicznej Ohaus YA Series Scales Instrukcja obsługi wagi elektronicznej Ohaus YA Series Scales Poniższa instrukcja dotyczy wszystkich modeli YA102,YA302,YA501 różniących się jedynie zakresem ważenia. Odważnik kalibracyjny nie jest dostarczany

Bardziej szczegółowo

Geodyna 7600/7600p Zalety:

Geodyna 7600/7600p Zalety: Geodyna 7600/7600p Zalety: Monitor z dotykowym ekranem zwiększona ergonomia i intuicyjność 2D SAPE - automatyczny system wprowadzania średnicy oraz odległości felgamaszyna. SMART SONAR - automatyczne bezkontaktowe

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

W pełni automatyczna wyważarka z diagnostyką koła.

W pełni automatyczna wyważarka z diagnostyką koła. W pełni automatyczna wyważarka z diagnostyką koła. Opatentowany wirtualny pomiar płaszczyzn korekcyjnych (VPM) 21,6 monitor z dotykowym ekranem 16:9 5 wysokiej rozdzielczości kamer skanujących całe koło

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna: Średnica felgi 12 30 Max. szerokość felgi 13

Specyfikacja techniczna: Średnica felgi 12 30 Max. szerokość felgi 13 MONTY 8600 Monty 8600 to wysokiej jakości montażownica do kół samochodów osobowych i dostawczych. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak automatyczne narzędzie montażowe, dwa dyski odbijające do odparzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO Zasady bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Devilink HR Przekaźnik podtynkowy Instrukcja montażu

Devilink HR Przekaźnik podtynkowy Instrukcja montażu Devilink HR Przekaźnik podtynkowy Instrukcja montażu PL 1. Zastosowanie i funkcje Devilink HR Devilink HR (przekaźnik podtynkowy) służy do przełączania elementów grzejnych lub innych elektrycznych urządzeń

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica A.Concert3 firmy Butler jest w pełni automatyczną montażownicą do opon samochodów osobowych.. A.Concert3 to pierwsza na rynku montazownica wyposażona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

PEŁNE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI

PEŁNE WYPOSAŻENIE WULKANIZACJI ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. 1. Rodzaj zabezpieczeń przed porażeniem prądem: Urządzenie klasy I Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: Niesklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

V & A VA6530 Termometr pirometryczny Numer katalogowy #4896

V & A VA6530 Termometr pirometryczny Numer katalogowy #4896 V & A VA6530 Termometr pirometryczny Numer katalogowy #4896 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI, GWARANCJI I KONSERWACJI SYSTEMU ARENA ON LINE

OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI, GWARANCJI I KONSERWACJI SYSTEMU ARENA ON LINE OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI, GWARANCJI I KONSERWACJI SYSTEMU ARENA ON LINE I. Eksploatacja systemu Arena On Line 1. Eksploatacja i obsługa Systemu musi być wykonywana przez wykwalifikowany i przeszkolony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo