PISTOLET RĘCZNY ELEKTROSTATYCZNY KM.3 H2O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISTOLET RĘCZNY ELEKTROSTATYCZNY KM.3 H2O"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLET RĘCZNY ELEKTROSTATYCZNY KM.3 H2O Instrukcja: Data : 16/03/04 Anulowano : Modyfikacja : KREMLIN REXSON Site de Stains : 150, avenue de Stalingrad STAINS CEDEX - FRANCE Telefon: 33 (0) Fax : 33 (0)

2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLET RĘCZNY ELEKTROSTATYCZNY KM.3 H2O SPIS TREŚCI 1. DEKLARACJA ZGODNOŚCI ZALECENIA BHP ZASADA DZIAŁANIA SPECYFIKACJE INSTALACJA URUCHAMIANIE CODZIENNA KONSERWACJA USTERKI I REGULACJA ELETRYCZNA OBSŁUGA...17 CZĘŚCI ZAMIENNE: PISTOLET KMP 3 H2O (Dok ) PISTOLET KMV 3 H2O (Dok ) PISTOLET KMX 3 H2O (Dok ) PISTOLET KMC 3 H2O (Dok ) INSTALACJA DO FARB WODOROZCIEŃCZALNYCH (Dok ) KREMLIN Strona 1 Instrukcja :

3 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup nowego ręcznego pistoletu elektrostatycznego. Dołożyliśmy wszelkich starań, zarówno na etapie opracowywania jak i produkcji, aby wyrób ten w pełni Państwa zadowolił. Gdyby jednakże urządzenie to nie spełniało Państwa oczekiwań, prosimy o kontakt z naszą firmą. W celu poprawnego i optymalnego wykorzystania sprzętu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed uruchomieniem urządzenia. 1. DEKLARACJA CE ZGODNOŚCI Producent : KREMLIN REXSON z kapitałem zakładowym euro Siedziba spółki: 150, avenue de Stalingrad STAINS CEDEX FRANCE Tel. : Fax : Oświadcza, że poniższe urządzenie: Pistolet malarski typ KM.3 H2O jest zgodne z następującymi przepisami: CE - Dyrektywa maszynowa (dyrektywa 98/37/CE) i z przepisami wykonawczymi do niej. Sporządzono w STAINS, dnia 1-go lipca Daniel TRAGUS Dyrektor Generalny 2. ZALECENIA BHP 1 - Urządzenie to może być niebezpieczne, jeśli nie przestrzega się zasad jego użytkowania określonych w niniejszej instrukcji. 2 - Personel posługujący się sprzętem elektrostatycznym musi zostać przeszkolony w zakresie obsługi tego typu urządzeń. 3 - Kierownik zakładu powinien sprawdzić czy personel zapoznał się i dobrze zrozumiał zalecenia dotyczące BHP i czy stosuje je w praktyce. Zalecenia te dotyczą zarówno środków ostrożności, które należy przedsięwziąć przy rozpylaniu materiału malarskiego jak i szczególnych środków bezpieczeństwa związanych z obsługą urządzeń pracujących pod wysokim napięciem. Lokalne zasady bezpieczeństwa pracy mogą zostać wprowadzone jako uzupełnienie do ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego : należy się z nimi zapoznać. UWAGA: nieprzestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa i poniższych zaleceń może być przyczyną usterek w funkcjonowaniu urządzenia i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy ze sprzętem. KREMLIN Strona 2 Instrukcja :

4 INSTALACJA Pistolet KM.3 H2O i jego wyposażenie są zarezerwowane wyłącznie do nakładania farb i lakierów wodorozcieńczalnych. Pistolet musi być połączony z komorą izolacyjną do farb wodorozcieńczalnych, z zasilaczem i specjalnymi przewodów powietrza i przewodami materiałowymi. 4 - Rozpylanie materiału malarskiego oraz czyszczenie urządzenia może odbywać się w pomieszczeniach o odpowiedniej wentylacji. 5 - Skrzynka zasilacza powinna znajdować się co najmniej 4 metry od wszelkiego źródła palnych oparów (w szczególności od rozpuszczalników). Połączyć zacisk masy skrzynki zasilacza z uziemieniem. 6 - Wszystkie metalowe części (elementy pompy do tłoczenia materiału malarskiego, pojemniki, wirówki itd ) znajdujące się w promieniu 3 metrów od pistoletu muszą być obowiązkowo podłączone do masy. 7 - Nigdy nie składować farb ani rozpuszczalników w strefie rozpylania ani w jej pobliżu. Zawsze dokładnie zamykać puszki i kanistry z materiałem malarskim. Stosować farby, których temperatura zapłonu jest możliwie najwyższa, najlepiej wyższa niż temperatura powietrza. 8 - Stanowisko pracy musi być utrzymywane w czystości należy usuwać z niego wszelkie odpady. 9 - Podłoże powinno mieć odpowiednie właściwości przewodzące. Nie wolno przykrywać go materiałem izolującym (maksymalny opór w stosunku do gruntu: 1 M według EN ) Tablica BHP dostarczona w zestawie powinna być umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz kabiny malarskiej. Zestawy używane do materiałów wodorozcieńczalnych w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do pracy z farbami na bazie palnych rozpuszczalników. Nie stosować palnych rozpuszczalników do czyszczenia sprzętu. Rozpylanie przewodzących materiałów palnych za pomocą instalacji przeznaczonej do materiałów wodorozcieńczalnych może stanowić zagrożenie pożarowe. Pojemnik na farbę powinien być wykonany z metalu Do połączenia pompy i pistoletu uzywać wyłącznie specjalnych przewodów materiałowych (z podwójną osłoną i wentylacją) Do podłączenia skrzynki zasilacza do pistoletu stosować wyłącznie przewód powietrza o właściwościach przewodzących. ROZPYLANIE 13 - N igdy nie mierzyć pistoletu w kierunku ludzi Nigdy nie rzucać i nie upuszczać pistoletu elektrostatycznego Malowany element powinien być cały czas podłączony do masy. W szczególności unikać nakładania grubych warstw farby izolującej na haczyki mocujące Nie uruchamiać urządzenia, jeśli przy wyłączonym pistolecie powietrze uchodzi na wysokości samego pistoletu lub przewodów Przed włączeniem zasilacza upewnić się, czy głowica i dysza zostały prawidłowo zamocowane i dobrze dokręcone Buty, w których pracuje operator urządzenia, muszą mieć właściwości antyelektrostatyczne (zgodnie z normą EN ). Jeśli operator pracuje w rękawicach, powinny mieć one właściwości przewodzące (zgodnie z normą EN ); w przeciwnym wypadku należy wyciąć w nich otwór na wysokości zagłębienia dłoni, tak by zapewnić jej styk z przewodzącą rękojeścią pistoletu. KREMLIN Strona 3 Instrukcja :

5 OBSŁUGA 19 - Po każdej naprawie lub czyszczeniu pistoletu, nie wolno włączać zasilania elektrycznego zanim głowica i dysza nie zostaną prawidłowo zamocowane na pistolecie Nigdy nie moczyć ani nie zanurzać pistoletu czy jakiejkolwiek innej części z tworzywa sztucznego w rozpuszczalniku. Działanie takie może spowodować poważne uszkodzenia sprzętu i zagrozić bezpieczeństwu ludzi i obsługiwanych urządzeń. Jeśli jest to konieczne, do czyszczenia osadów z farby używać szczotki nasączonej rozpuszczalnikiem, po czym niezwłocznie wysuszyć daną część, aby rozpuszczalnik nie dostał się do wnętrza pistoletu Przed odłączeniem przewodu, upewnić się czy obwody zostały opróżnione z ciśnienia i czy odcięty został dopływ prądu Demontaż pistoletu może być wykonywany wyłącznie przez przeszkolonych pracowników. W przypadku awarii, która nie może być usunięta na miejscu, zalecamy wykonywanie naprawy pistoletu u producenta. Nie zmieniać konstrukcji urządzeń. Urządzenie powinno być poddawane codziennej kontroli, utrzymywane w doskonałym stanie i gotowości do użytku, a jego uszkodzone części zastępowane wyłącznie częściami zamiennymi dostarczanymi przez KREMLIN. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub demontażu elementu urządzenia, należy bezwzględnie: 1 odciąć dopływ prądu, 2 odciąć dopływ sprężonego powietrza, 3 otworzyć zawór odpowietrzający pompy, 4 opróżnić z ciśnienia przewody materiałowe, otwierając spust pistoletu. 3. ZASADA DZIAŁANIA Zestaw elektrostatyczny do natryskiwania farb wodorozcieńczalnych składa się z : - ręcznego pistoletu malarskiego (1), - skrzynki zasilacza sterowania elektronicznego (2), - komory izolacyjnej (3) z generatorem WN, pompy (4), - specjalnych przewodów. 1 3 SKRZYNKA ZASILACZA STEROWANIA ELEKTRONICZNEGO STD9B Zasilacz przetwarza napięcie sieciowe w napięcie prądu stałego, regulowane w zakresie od 3 do 12 Voltów za pomocą systemu elektronicznego. Dodatkowo, zastosowany w urządzeniu system elektroniczny wykrywa bliskość części połączonej z potencjałem ziemi i znacznie obniża ładunek energii w elektrodzie pistoletu zmniejszając ryzyko iskrzenia. Instalacja zasilania sieciowego zasilacza musi OBOWIĄZKOWO być wyposażona z zacisk uziemiający. KREMLIN Strona 4 Instrukcja :

6 Zasilacz sterujący jest zasilany powietrzem sieciowym (ciśnienie maksymalne: 6 barów). Powietrze to przepływa przez PRZEPŁYWOMIERZ, a następnie podawane jest do pistoletu. PRZEPŁYWOMIERZ : Urządzenie elektropneumatyczne rejestrujące każde zużycie powietrza w urządzeniach znajdujących się za przepływomierzem. Przepływomierz umożliwia przesyłanie niskiego napięcia wytwarzanego w zasilaczu do generatora WS, umieszczonego w komorze izolacyjnej w chwili, gdy osoba malująca naciska na spust pistoletu i powoduje przepływ powietrza. PISTOLET KM.3 H2O Materiał malarski jest doprowadzany do pistoletu elektrostatycznego KM.3 H2O za pomocą pompy umieszczonej w komorze izolacyjnej. Farba jest ładowana elektrycznie w czasie tłoczenia w pompie. Cząsteczki farby wydostające się przez głowicę rozpylającą mają ładunek elektryczny ujemny. Cząsteczki te są przyciągane przez wszystkie elementy połączone elektrycznie z ziemią. Należy zauważyć, że prędkość wylotu farby na wylocie z dyszy pistoletu nadaje kierunek strumieniowi farby, która równomiernie pokrywa uziemioną część. 4. SPECYFIKACJE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE DLA WSZYSTKICH PISTOLETÓW TYPU KM.3 H2O Pistolet jest dostarczany w walizce zawierającej : narzędzia, pokrowiec ochronny, instrukcję obsługi oraz tablicę zaleceń BHP. Waga (bez przewodów) : 620 g. Długość: 285 mm. Otwarcie obiegu materiałowego: za pomocą spustu «na dwa palce». Obwód elektryczny Rodzaj... bez naładowanego generatora. Napięcie w elektrodzie... ujemne, regulowane w zakresie od 20 kv do 75 kv. Prąd µa. Sygnalizacja niskiego napięcia... czerwona dioda umieszczona na zasilaczu STD 9B. Pobór mocy :... 0,65 A przy 12 V. Obieg materiału malarskiego Rezystywność materiału... 0 do 5 M (farby wodorozcieńczalne) Zalecany przewód materiałowy... przewód w podwójnej osłonie, wentylowany Układ pneumatyczny Ciśnienie powietrza... Złączka powietrza... Zalecany przewód powietrza... Regulacja szerokości strumienia... maks. 7 barów M 1/4 NPS przewód przewodzący Ø 8 mm. za pomocą rowkowanego pokrętła z lewej strony rękojeści. Temperatura robocza pistoletu do 40 C KREMLIN Strona 5 Instrukcja :

7 PARAMETRY PISTOLETU AIRMIX KMX3 H2O Pistolet dostarczany z głowicą KX 16 Dyszą 09/135. Obieg materiału malarskiego Natrysk... Lepkość... Ciśnienie... Strumień płaski, regulowany maks. 40 s CA 4 w przypadku większych lepkości, prosimy o zasięgnięcie porady przedstawiciela firmy KREMLIN. maks. 100 barów Natężenie przepływu i szerokość strumienia... Temperatura... Regulowana poprzez zmianę natężenia przepływu w głowicy pistoletu Patrz : Tabela dysz AIRMIX maks. 60 C Materiały części konstrukcyjnych stykających się z materiałem tłoczonym.. Stal nierdzewna Poliamid PETP Mosiądz niklowany Elastomer z PTFE Węglik wolframu Poliacetale. Obieg powietrza... Przepustowość głowicy KX 16 : 8 Nm3/h. PARAMETRY PISTOLETU AIRMIX KMC3 H2O Pistolet dostarczany z głowicą KXC5 Dysza K 30 Obieg materiału malarskiego Natrysk... Lepkość... Ciśnienie... Strumień okrągły stożkowaty pusty. maks. 40 s CA 4 w przypadku większych lepkości, prosimy o zasięgnięcie porady przedstawiciela firmy KREMLIN. maks. 100 barów. Natężenie przepływu i szerokość strumienia... Patrz : Tabela Dysz AIRMIX Temperatura C. Materiały części konstrukcyjnych stykających się z materiałem tłoczonym. Stal nierdzewna Poliamid PETP Mosiądz niklowany Elastomer z PTFE Węglik wolframu Poliacetale. Obieg powietrza... Przepustowość głowicy KXC5 : 8 Nm3/h. PARAMETRY PISTOLETU KMP3 H2O Pistolet dostarczany z głowicą KP3 Dysza Ø 1,2 Obieg materiału malarskiego Natrysk... Lepkość... Ciśnienie... Natężenie przepływu... Temperatura... pneumatyczny, strumień płaski maks. 40 s CA 4 w przypadku większych lepkości, prosimy o zasięgnięcie porady przedstawiciela firmy KREMLIN. maks. 10 barów maks. 1 litr/minutę maks. 60 C Materiały części konstrukcyjnych KREMLIN Strona 6 Instrukcja :

8 stykających się z materiałem tłoczonym. Stal nierdzewna Poliamid PETP Mosiądz niklowany Elastomer z PTFE Węglik wolframu Poliacetale Polietylen Obieg powietrza Przepustowość głowicy KP 3... maks. 20 Nm3/h przy 4 barach PARAMETRY PISTOLETU KMV3 H2O Pistolet dostarczany z głowicą i dyszą o strumieniu wirowym Obieg materiału malarskiego Natrysk... Lepkość... pneumatyczny strumień okrągły maks. 40 s CA 4 w przypadku większych lepkości, prosimy o zasięgnięcie porady przedstawiciela firmy KREMLIN. Ciśnienie... Natężenie przepływu... maks. 10 barów maks. 1 litr/mn Temperatura... maks. 60 C. Materiały części konstrukcyjnych stykających się z materiałem tłoczonym. Stal nierdzewna Poliamid PETP Mosiądz niklowany Elastomer z PTFE Węglik wolframu Poliacetale Polietylen Obieg powietrza Przepustowość głowicy KMV3... Szerokość strumienia w odleg. 25 cm cm średnicy 16 Nm3/h przy 4 barach. 5. INSTALACJA (Patrz : ogólne zalecenia BHP) Urządzenie to powinno być instalowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych. Montaż nie zgodny z wytycznymi może stanowić zagrożenie dla pracowników obsługi oraz dla urządzeń rozpylających. SCHEMAT INSTALACJI KREMLIN Strona 7 Instrukcja :

9 Komora Pompa Metalowy pojemnik Zasilacz STD 9 B Pistolet K3 H2O Przewód podwójna osłona i wentylacja UWAGA: Do wylotu pompy podłączać tylko jeden pistolet ręczny. Urządzenia do farb wodorozcieńczalnych nie powinny znajdować się w pobliżu instalacji do farb rozpuszczalnikowych. Komora izolacyjna powinna być utrzymywana w czystości (wewnątrz i na zewnątrz). Nie pozostawiać na niej kropelek farby. Umieścić sprzęt malarski (pompę lub zbiornik pod ciśnieniem) w komorze. Pojemnik z farbą podawaną do pompy powinien być wykonany z metalu. Podłączyć wszystkie przewody. Połączyć przewód uziomowy komory izolacyjnej z ziemią. Części znajdujące się wewnątrz komory nie muszą być uziemione. Powietrze zasilające pistolet i pompę musi być bezwzględnie czyste i suche. Dla zapewnienia prawidłowego działania układu konieczne jest ciśnienie powietrza o wartości 6 barów. Zamknąć drzwiczki komory. Pozycja wyłącznika drzwiczek uruchamia lub blokuje działanie pistoletu. Switch zamknięty Układ włączony. Switch otwarty Układ wyłączony. Generator WN musi być obowiązkowo połączony z zasilaczem elektrostatycznym typu STD 9 B. Nie otwierać drzwiczek komory w czasie używania pistoletu. Odczekać 3 sekundy od momentu wyłączenia pistoletu i otworzyć drzwiczki komory, aby odprowadzić ładunek elektryczny poszczególnych elementów znajdujących się w komorze. SCHEMAT TYPOWEJ INSTALACJI Legenda do załączonego schematu. KREMLIN Strona 8 Instrukcja :

10 Nr Oznaczenie Nr Oznaczenie 1 Komora 18 Zawór doprowadzający powietrze do pistoletu (podwójna osłona, wentylacja) 2 Pompa 19 Zasilający kabel sieciowy (220V+ uziemienie) lub (115V + uziemienie) 4 Zasilacz STD9B 20 Przewód doprowadzający powietrze do pompy (izolujący) 10, złączki 3/8 NPS 5 Pistolet 21 Podnośnik uziemiający 6 Główny wlot powietrza 22 Tablica BHP 7 Filtr 23 Przewód uziemieniowy 8 Główny zawór powietrza 24 Wyłącznik dźwiczek 9 Główny reduktor powietrza 25 Przewód powietrza sterującego (4x6) 10 Zawór odcinający powietrze w pompie 26 Komórka OUI 11 Reduktor powietrza (ciśnienie materiału) 27 Regulator natężenia przepływu 12 Reduktor powietrza rozpylania 28 Przepływomierz 13 Przewód doprowadzający powietrze do przepływomierza (8x10) 14 Przewód doprowadzający powietrze do pistoletu (przewodzący) 8, złączki 1/4 NPS 15 Zasilający kabel elektryczny (niskie napięcie: + 12V) 29 Drążek generatora WN 30 Komplet dysz powietrza 31 Regulator ciśnienia (ciśnienie w przewodzie powietrza przewód z podwójną osłoną, wentylowany) 16 Filtr materiałowy 32 Pokrętło regulatora powietrza (wylot powietrza za zasilaczu STD9B) 17 Zawór spustowy KREMLIN Strona 9 Instrukcja :

11 KREMLIN Strona 10 Instrukcja :

12 DOPŁYW POWIETRZA Powietrze rozpylające musi być czyste, wolne od pary wodnej i pozbawione cząsteczek oleistych. Aby pistolet mógł wytworzyć efekt elektrostatyczny, należy podłączyć przepływomierz znajdujący się w zasilaczu. Zamontować przewód (20) łączący reduktor (9) z wlotem powietrza do pompy (2). Przewód ten powinien mieć właściwości izolujące. Zamontować przewód (13) łączący reduktor powietrza (12) na pompie z wlotem powietrza do zasilacza (4). Zamontować przewód (25) łączący regulator natężenia przepływu (27) z zasilaczem (4). Przewody (13 i 25) nie są przewodzące. Zamontować przewód (14) łączący reduktor (32) znajdujący się na wylocie powietrza z zasilacza (4) z wlotem powietrza do pistoletu (5). Reduktor (32) pozwala na regulację ciśnienia powietrza w pistolecie, szczególnie w przypadku pistoletu AIRMIX. Przewód ten powinien mieć właściwości przewodzące. PODAWANIE MATERIAŁU MALARSKIEGO Nigdy nie używać przewodów noszących ślady uszkodzeń (nadmierne zużycie, przewody zginane, wybrzuszone itd.) Podłączyć filtr (16) na wylocie z pompy (2). Podłączyć zawór spustowy (17) na wylocie z filtra (16). Podłączyć przewód doprowadzający farbę (18) pomiędzy filtrem (16) a pistoletem (5). Należy użyć specjalnego przewodu w podwójnej osłonie z wentylacją, przeznaczonego do użytku z pistoletami typu KM.3 H2O. WENTYLACJA KABINY Aby uniknąć zanieczyszczenia powietrza, rozpylanie powinno być wykonywane wyłącznie w kabinie, w której zapewniona jest odpowiednia wentylacja. Jeśli wentylacja nie działa, malowanie jest zabronione. Zbyt duża siła wyciągu zwiększa prędkość elektrycznie naładowanych cząsteczek farby i zmniejsza efekt elektrostatyczny. Przed rozpoczęciem rozpylania należy upewnić się czy siła wyciągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami. KONTROLA ELEKTRYCZNA Przed podłączeniem zasilacza (4), należy upewnić się czy wartość napięcia sieciowego jest taka sama jak wartość napięcia podana na zasilaczu (4). Włączyć wtyczkę sieciową. Za pomocą megaomierza sprawdzić czy istnieje połączenie elektryczne między zaciskiem masy zasilacza (4) a danym uziemieniem. Sprawdzić połączenie elektryczne między przewodząca rękojeścią pistoletu a tym samym uziemieniem (maks. 1 M ). Brak połączenia mas może być przyczyną porażenia prądem. ZASILANIE ELEKTRYCZNE Przyłączyć kabel elektryczny (15) między wyjściem (12V) z zasilacza (4) a drążkiem generatora (29). Podłączyć kabel wysokiego napięcia pomiędzy drążkiem generatora (29) a zaciskiem masy pompy (2). KREMLIN Strona 11 Instrukcja :

13 6. URUCHAMIANIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem urządzenia elektrostatycznego należy: Upewnić się czy wszyscy użytkownicy urządzenia dokładnie zapoznali się z niniejszą instrukcją i dobrze zrozumieli zawarte w niej zalecenia. Użytkownik urządzenia nie powinien zakładać izolujących rękawiczek ochronnych. Jeśli operator urządzenia używa rękawiczek antyelektrostatycznych, należy sprawdzić czy spełniają one wymogi określone normą EN Jeśli tak nie jest, należy wyciąć otwór w zagłębieniu rękawiczki tak, aby operator dotykał gołą dłonią przewodzącej rękojeści pistoletu. Należy upewnić się czy każda z osób przebywających w strefie rozpylania zapoznała się z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz czy dobrze je zrozumiała. Każda osoba znajdująca się w strefie rozpylania powinna założyć obuwie antyelektrostatyczne lub być połączona z ziemią za pomocą przewodu uziomowego. Należy sprawdzić czy wentylacja pracuje prawidłowo. Należy sprawdzić czy kabina malarska jest czysta i czy panuje w niej porządek (trzeba usunąć z niej kanistry z rozpuszczalnikiem, szmatki, papiery i inne zbędne przedmioty). Sprawdzić czy haczyki nie są pokryte farbą i czy są dobrze uziemione. OBSŁUGA Włączyć pompę tłoczącą materiał malarski. W tym celu: - Ustawić reduktor (11) tak, by wskazywał wartość 0 barów. - Otworzyć zawór spustowy (17). - Włożyć przewód zasysający i przewód spustowy do pojemnika z materiałem malarskim. - Otworzyć zawór (8) i dokręcać reduktor powietrza (9) aż do momentu, gdy manometr wskazuje wartość 6 barów. - Aby doprowadzić powietrze do pompy otworzyć zawór (10). - Powoli zwiększać ciśnienie na reduktorze, (11) aby pompa zaczęła wolno pracować. - Gdy materiał wypływa równomiernie przez przewód wylotowy, zamknąć zawór (17). Zdjąć głowicę, dyszę i obręcz głowicy pistoletu. Naciskać spust pistoletu po odkręceniu łożyska iglicy z tyłu pistoletu (5) aż do chwili, gdy materiał wypływa równomiernie. Puścić spust, zamontować głowicę, dyszę i obręcz głowicy. Ustawić ciśnienie powietrza rozpylania na poziomie 4 barów na manometrze reduktora (12). Sprawdzić czy powietrze nie ulatnia się na obwodzie pomiędzy zasilaczem (4) a pistoletem (5) (bardzo ważne). Nacisnąć na spust, produkt rozpyla się. Puścić spust. Zamknąć drzwiczki komory izolacyjnej. Przekręcić pokrętło (O-I) na zasilaczu (4) : Zielona kontrolka zasilania zapala się. Zielona kontrola TEST zapala się. Przekręcić potencjometr zasilacza do oporu w prawą stronę. Nacisnąć na spust: Żółta i czerwona kontrolka zasilacza zapalają się. Zielona kontrolka TEST na zasilaczu gaśnie. Ustawić parametry rozpylania: Natężenie przepływu materiału : Za pomocą reduktora (11) regulującego ciśnienie na pompie lub, ewentualnie, za pomocą łożyska iglicy z tyłu pistoletu (5) w przypadku modeli pneumatycznych. KREMLIN Strona 12 Instrukcja :

14 Powietrze rozpylania: Za pomocą reduktora rozpylania (12) lub też manipulując iglicą odpowietrzników, znajdującą się z lewej strony rękojeści pistoletu. Uwaga: Ciśnienie powietrza doprowadzanego do zasilacza musi być wystarczające, aby ciśnienie powietrza sygnalizacyjnego (25) miało wartość od 1,5 do 2 barów. Efekt elektrostatyczny: Za pomocą potencjometru z przodu zasilacza. REGULACJA STRUMIENIA W PISTOLETACH KM.3 H2O 7. CODZIENNA KONSERWACJA (Por. Ogólne zalecenia BHP). Dbać, aby pistolet i przewody były zawsze czyste. Zanieczyszczenie pistoletu lub przewodów zmniejsza wydajność elektrostatyczną urządzenia. PŁUKANIE OBIEGU MATERIAŁOWEGO Ważne zalecenia Czynności czyszczenia/płukania sprzętu elektrostatycznego muszą być prowadzone zawsze w pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji. Wysokie napięcie ZAWSZE MUSI BYĆ ODCIĘTE. Wszystkie pojemniki powinny być wykonane z metalu i odpowiednio uziemione. Przewody płukane są wodą lub produktem płuczącym zalecanym przez producenta. Przed uruchomieniem działania elektrostatycznego należy: - Zamontować obręcz głowicy i głowicę. - Usunąć produkt czyszczący z przewodów i pistoletu. KREMLIN Strona 13 Instrukcja :

15 Obsługa Odciąć zasilanie sieciowe zasilacza (wyłącznik w pozycji "O", zielona kontrolka wyłączona). Zamknąć zawór powietrza (10). Dokręcić łożysko iglicy, znajdujące się z tyłu, do oporu w prawo. Odpowietrzyć przewody powietrza naciskając na spust, kierując pistolet w stronę kabiny wentylacyjnej. Zastąpić farbę odpowiednim produktem płuczącym. Zdjąć obręcz głowicy i głowicę. Odkręcić łożysko iglicy, znajdujące się z tyłu pistoletu. Aby uniknąć niebezpieczeństwa poplamienia lub zranienia, zmniejszyć ciśnienie pompy (reduktor powietrza nr. 11, pistolety KMX 3 H2O ET KMC 3 H2O). Otworzyć zawór powietrza (10). Nacisnąć na spust w celu odprowadzenia farby. Gdy wypływający produkt płuczący jest czysty, zatrzymać pompę i odpowietrzyć przewody materiałowe. Przedmuchać przewody sprężonym powietrzem. Zamontować obejmę głowicy i głowicę na pistolecie. CZYSZCZENIE PISTOLETU Nigdy nie zanurzać pistoletu. Do czyszczenia pistoletu elektrostatycznego nie wolno używać ostrych narzędzi ani szczotki metalowej. Używać miękkiej szmatki lekko zwilżonej rozpuszczalnikiem lub miękkiego pędzla. Zawsze trzymać głowicę pistoletu skierowaną w stronę do dołu. CZYSZCZENIE GŁOWICY ROZPYLAJĄCEJ Upewnić się, że materiał malarski w przewodach nie jest pod ciśnieniem. Odkręcić obręcz głowicy Zdjąć głowicę. Głowicę rozpylającą czyścić za pomocą pędzelka i produktu płuczącego (nigdy nie zanurzać głowicy rozpylającej w produkcie płuczącym). Zamontować głowicę na pistolecie. W przypadku pistoletów KMX3 H2O, KMC3 H2O, nigdy nie zakładać ponownie głowicy ze złamaną elektrodą lub pozbawioną elementu przewodzącego z tworzywa sztucznego. 8. USTERKI I REGULACJA ELEKTRYCZNA 9. KŁOPOTY Z ROZPYLANIEM USTERKA DIAGNOSTYKA USUNIĘCIE USTERKI Strumień farby przerywany. Powietrze w obwodzie materiałowym. Zbyt małe ciśnienie farby. Zanieczyszczone obwody materiałowe. Brak farby w pojemniku. Odpowietrzyć obwód materiałowy. Zwiększyć ciśnienie na reduktorze powietrza pompy. Sprawdzić filtr. Odpowietrzyć obwód materiałowy. Dolać farbę. KREMLIN Strona 14 Instrukcja :

16 KŁOPOTY Z ROZPYLANIEM (ciąg dalszy) Farba nie wydostaje się z pistoletu. Wyciek z dyszy. Wyciek farby na poziomie spustu pistoletu. Farba wydostaje się z otworów powietrza na głowicy. Dysza jest zapchana. Iglica nie cofa się. Filtr jest zapchany. Brak ciśnienia w pompie. Iglica jest zużyta. Gniazdo jest zużyte. Zużyty wkład. Dysza nie jest dokręcona w gnieździe (KMX3 H2O, KMC3 H2O). Zużyta uszczelka gniazda. Wyczyścić ją. Sprawdzić ustawienie iglicy. Wyczyścić go. Sprawdzić. Wymienić ją. Wymienić je. Wymienić go. Wyczyścić głowicę i dokręcić ją na korpusie pistoletu. Sprawdzić czy farba nie dostała się do kanałów powietrza. Wymienić ją. rozpyla- Nieprawidłowe nie. Dysza jest częściowo zapchana. (KMX3 H2O KMC3 H2O). Zbyt małe ciśnienie farby. (KMX3 H2O KMC3 H2O). Zbyt duża lepkość farby. Niewystarczająca ilość powietrza. Zbyt duże natężenie przepływu. (KMV3 H2O KMP3 H2O). Wyczyścić ją. Zwiększyć ciśnienie. Rozcieńczyć ją. Zwiększyć ciśnienie powietrza. Zmniejszyć natężenie przepływu farby (zmniejszyć ciśnienie). Efekt skórki pomarańczowej. Kropelki farby są zbyt duże. Malować z mniejszej odległości. Rozcieńczyć farbę Zwiększyć ciśnienie powietrza (KMX3 H2O KMC3 H2O). Zwiększyć ciśnienie farby Zmniejszyć rozmiar dyszy. Zacieki. Malować z większej odległości. Zbyt mała prędkość rozpylania. Zmniejszyć natężenie przepływu farby Zwiększyć ciśnienie powietrza rozpylania Ograniczyć efekt elektrostatyczny. Większa ilość farby w środku strumienia. Zbyt duże natężenie przepływu farby (KMP3 H2O KMV3 H2O). Zbyt duża dysza (KMX3 H2O). Zbyt duża lepkość farby. Częściowo zatkany otwór powietrza. Zmniejszyć natężenie przepływu farby Zwiększyć ciśnienie powietrza. Założyć mniejszą dyszę. Rozcieńczyć ją. Wyczyścić głowicę rozpylającą. KREMLIN Strona 15 Instrukcja :

17 USTERKI ELEKTRYCZNE USTERKI DIAGNOSTYKA USUNIĘCIE USTERKI Brak wysokiego napięcia. Niewłaściwa odległość między pistoletem a malowanym elementem. Nieuziemione malowane elementy. Zbyt mocna wentylacja. Zbyt duże ciśnienie rozpylania. Zbyt duże ciśnienie farby (KMP3 H2O KMV3 H2O). Nieodpowiednia lepkość farby. Przystąpić do kontroli instalacji elektrycznej. Malować w odległości od 200 do 300 mm. Wyczyścić haczyki. Sprawdzić uziemienie. Zmniejszyć prędkość wentylacji w kabinie, przestrzegając obowiązujących norm. Zmniejszyć je. Zmniejszyć je. Skonsultować się z dostawcą. Słaby efekt elektrostatyczny. Zwarcie między elektrodą a uziemioną rękojeścią: - na zewnątrz pistoletu, Wyczyścić i wysuszyć pistolet z zewnątrz. Założyć nowy, czysty i suchy pokrowiec. - na iglicy farby, Wymienić zużyty wkład i iglicę. Wyczyścić i wysuszyć obsadę iglicy. - na kanale powietrza, Wymienić uszczelki dyszy i gniazda Zasilać pistolet suchym, sprężonym powietrzem. - na przewodzie materiałowym. Sprawdzić czy zastosowano przewód w podwójnej osłonie. Operator urządzenia odczuwa małe wyładowania elektryczne. Operator urządzenia odczuwa małe wyładowania elektryczne, gdy dotyka malowanych części. Operator urządzenia nie jest uziemiony. Element malowany nie jest uziemiony. Sprawdzić czy używa rękawiczek. Sprawdzić czy dotyka dłonią przewodzącej rękojeści. Sprawdzić ciągłość masy instalacji. Sprawdzić szczelność wkładu. Wyczyścić haczyki mocujące. Sprawdzić ciągłość masy instalacji. KONTROLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Kontrola ta musi być wykonywana przez wykwalifikowanych elektryków i nigdy nie może odbywać się w czasie malowania. KREMLIN Strona 16 Instrukcja :

18 Sprawdzenie ciągłości masy Za pomocą megaometru sprawdzić, czy wszystkie metalowe elementy znajdujące się w strefie rozpylania zostały uziemione. Sprawdzić połączenie elektryczne między zaciskiem uziemienia zasilacza elektrostatycznego a: - przewodzącą rękojeścią pistoletu, - rękojeścią oraz przewodem powietrza, - łożyskiem iglicy, Jeśli nie ma połączenia elektrycznego, odesłać pistolet do najbliższego przedstawiciela firmy. 10. OBSŁUGA (Por. Ogólne zalecenia BHP) WYMIANA IGLICY Sprawdzić czy ciśnienie farby w obwodzie materiałowym jest równe zeru. Demontaż Odkręcić łożysko iglicy(b). Odkręcić obejmę łożyska (EB) za pomocą klucza KREMLIN. Odkręcić śrubę (V) małym kluczem. Uwaga na rozprężenie sprężyny (R). Wyjąć sprężynę (R). Wyciągnąć metalowy zabierak (E). Aby wymienić iglicę, odkręcić kompletną iglicę (P) (część z tworzywa) z metalowego chwytaka (E). Powtórny montaż Przykręcić nową kompletną iglicę do zabieraka (E). Nasmarować iglicę Włożyć iglicę. Zamontować sprężynę (R). Dokręcić śrubę (V). Uwaga: końcówka zabieraka (E) powinna przylegać do końcówki śruby (V) (Patrz rysunek obok). Zablokować za pomocą obejmy łożyska (EB). Przykręcić łożysko iglicy (B). WYMIANA GNIAZDA Uwaga : Pistolety KM.3 H2O wyposażone są w specjalne uszczelki gniazda (Polyfluid) Por. nazewnictwo części zamiennych KM.3 H2O w celu ustalenia numeru referencyjnego Zalecamy używać zawsze uszczelek takiej samej jakości. KREMLIN Strona 17 Instrukcja :

19 Demontaż Sprawdzić czy ciśnienie farby w obwodzie materiałowym jest równe zeru. Zdjąć obejmę głowicy i samą głowicę. Odkręcić gniazdo za pomocą dostarczonego klucza KREMLIN. Powtórny montaż Przed zamontowaniem nowego gniazda, sprawdzić czy łożysko iglicy (B) z tyłu pistoletu jest dobrze odkręcone. Natłuścić izolującym smarem uszczelkę nowego gniazda. Dokręcić i lekko zablokować gniazdo. Zamontować głowicę i obejmę głowicy. Podłączyć ciśnienie. WYMIANA WKŁADU Demontaż Postępować tak ja w przypadku demontażu iglicy i gniazda. Włożyć śrubokręt dostarczony ze sprzętem od tyłu pistoletu. Kręcić śrubokrętem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odkręcić wkład. Wyjąć odkręcony wkład popychając go śrubokrętem. Powtórny montaż Nasmarować nowy wkład smarem izolującym. Włożyć go od przodu pistoletu. Dokręcić wkład śrubokrętem od tyłu pistoletu. Zamontować iglicę jak wyżej. Podłączyć ciśnienie. Jeśli stwierdza się niewielki wyciek na poziomie wkładu, przykręcić go lekko z przodu. WYMIANA SPUSTU Odkręcić na 5 mm dwie śruby przytrzymujące spust. Wyciągnąć spust. Zamontować nowy spust. Powtórnie przykręcić tak by spust obracał się lekko wokół osi obu śrub. WYMIANA ZAWORU POWIETRZA Odciąć ciśnienie powietrza zasilającego pistolet. Odpowietrzyć przewody. Zdemontować spust. Odkręcić zawór specjalnym kluczem 6 kątnym. Nasmarować uszczelki nowego zaworu. Dokręcić nowy zawór aż do oporu, zablokować go delikatnie. Powtórnie zamontować spust. Podłączyć ciśnienie. WYMIANA HACZYKA Odkręcić, za pomocą dostarczonego śrubokrętu, śrubę podtrzymująca, z tyłu pistoletu. Przesunąć haczyk do przodu. Zamontować nowy haczyk. Zablokować go stopniowo dokręcając śrubę z tylu pistoletu. KREMLIN Strona 18 Instrukcja :

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterujący zasilacz elektroczniczny STD 9

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterujący zasilacz elektroczniczny STD 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterujący zasilacz elektroczniczny STD 9 Instrukcja : 0503 573.162.111 Data : 21/03/05 - Anulowano : 27/10/03 Modyf. 1 + 5 + 9 KREMLIN REXSON Site de Stains : 150, avenue de Stalingrad

Bardziej szczegółowo

PISTOLET RĘCZNY ELEKTROSTATYCZNY. KM.3 Ex

PISTOLET RĘCZNY ELEKTROSTATYCZNY. KM.3 Ex INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLET RĘCZNY ELEKTROSTATYCZNY KM.3 Ex Instrukcja : 0701 573.149.111 Data : 8/01/07 Anulowano : 23/11/04 Modyf : 4 & usunięto 10 KREMLIN REXSON Site de Stains : 150, avenue de Stalingrad

Bardziej szczegółowo

POMPA AIRMIX i POMPA PNEUMATYCZNA Z silnikiem różnicowym

POMPA AIRMIX i POMPA PNEUMATYCZNA Z silnikiem różnicowym PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA POMPA AIRMIX i POMPA PNEUMATYCZNA Z silnikiem różnicowym instrukcja : 0309 573.001.211 Data : 12/09/03 Annule : 12/06/03 Modif. Titre KREMLIN REXSON Site de Stains : 150, avenue

Bardziej szczegółowo

PISTOLETY AIRLESS INOX ASI 24 - ASI 40

PISTOLETY AIRLESS INOX ASI 24 - ASI 40 INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETY AIRLESS INOX ASI 24 - ASI 40 INSTRUCTION MANUAL ASI 24 AND ASI 40 AIRLESS GUNS STAINLESS STEEL MODEL Instrukcja : 0005 573.042.110 Data : 24/05/00 - Anulowano/Supersede : 09/01/98

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA TŁOCZNA 50.22. Instrukcja: 0501 573.648.011. Data: 3/01/05 Anulowano: 1/09/03 Zmiany: Aktualizacja

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA TŁOCZNA 50.22. Instrukcja: 0501 573.648.011. Data: 3/01/05 Anulowano: 1/09/03 Zmiany: Aktualizacja INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPA TŁOCZNA 50.22 Instrukcja: 0501 573.648.011 Data: 3/01/05 Anulowano: 1/09/03 Zmiany: Aktualizacja KREMLIN REXSON - 150, avenue de Stalingrad 93 245 STAINS Cédex - FRANCE Telefon:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA POMPY FLOWMAX

DOKUMENTACJA DODATKOWA POMPY FLOWMAX SPECYFIKACJE POMPA AIRLESS model 40-130 Flowmax Instrukcja: 0304 573.018.211 Data: 14/04/03 Anulowano: 10/06/02 Modyfikacja: : Silnik (cichy) DOKUMENTACJA DODATKOWA POMPY 40-130 FLOWMAX CZĘŚCI ZAMIENNE:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO L-897

INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO L-897 INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO L-897 MODEL POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA H-891 125ml 250ml LM-891 125ml 250ml RODZAJ ZASILANIA GWINT WEWN. ZUZYCIE POWIETRZA Górny pobór 1/4' 4.5-8.0cfm (128-230l/min)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLET AIRMIX MX INSTRUCTION MANUAL AIRMIX GUN - MODEL MX. Instrukcja : 0003 573.997.011

INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLET AIRMIX MX INSTRUCTION MANUAL AIRMIX GUN - MODEL MX. Instrukcja : 0003 573.997.011 INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLET AIRMIX MX INSTRUCTION MANUAL AIRMIX GUN - MODEL MX Instrukcja : 0003 573.997.011 Data : 03/03/00 - zastępuje/supersede : 03/06/99 - Modyf. : Dok. 573.667.041/042 1. ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU TŁUMACZENIE ORYGINALNEGO DOKUMENTU Przed wprowadzeniem do magazynu, instalacją lub przystąpieniem do eksploatacji urządzenia (przeznaczonego wyłącznie do zastosowań profesjonalnych)

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z AGREGATEM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

PTL PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN

PTL PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN PTL PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN Hydrodynamiczny pistolet natryskowy Graco XTR 7 (7250 Psi, 500 bar) Graco XTR 5 (5000 Psi, 345 bar) Dokumentacja Techniczno Ruchowa wykaz części UWAGA Poniżej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym (jeżeli to

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer INSTRUKCJA OBSŁUGI Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer Numer produktu: 231189 Strona 1 z 9 Zawartość zestawu Uwaga! 1. Zestaw zawiera małe części, które mogą okazać się niebezpieczne w razie przypadkowego

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi punktów poboru gazu PDG, PDG.S i PDG-A. Spis treści

Instrukcja obsługi punktów poboru gazu PDG, PDG.S i PDG-A. Spis treści Instrukcja obsługi punktów poboru gazu PDG, PDG.S i PDG-A Spis treści 1. UŻYTKOWANIE I ZASTOSOWANIE... 2 2. WŁAŚCIWOŚCI... 4 3. BEZPIECZEŃSTWO... 5 4. URUCHOMIENIE... 6 5. KONTAKT... 6 1. UŻYTKOWANIE I

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C WSTĘP Poniższa instrukcja obsługi ma za zadanie dostarczyć użytkownikowi wszelkie niezbędne wiadomości na temat urządzenia, jego zastosowania i okresowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

BAHIA grzejnik łazienkowy

BAHIA grzejnik łazienkowy ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. BAHIA grzejnik łazienkowy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line

Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Instrukcja montażu oprawa halogenowa sufitowa LED line Dziękujemy za zakup oprawy halogenowej sufitowej marki LED line. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją dla dalszych informacji. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15 Instrukcja instalacji & Utrzymania 1 10/15 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. Nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

PIASKARKA KABINOWA. Instrukcja obsługi

PIASKARKA KABINOWA. Instrukcja obsługi Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL 04308252) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690

SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690 R PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SZAFA CHŁODNICZA USS 374 USS 440 USS 690 32-765 RZEZAWA, ul. Przemysłowa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/61-277-21 Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

VOLUME HOOD DRYER HS 6780

VOLUME HOOD DRYER HS 6780 VOLUME HOOD DRYER HS 6780 F E C B D A 2 BEZPIECZEŃSTWO Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 7 Uważać,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy mop parowy 1500 W

Kompaktowy mop parowy 1500 W Kompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzna lampa ścienna z czujnikiem ruchu. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 574383. Wersja 07/09 PRZEZNACZENIE

Zewnętrzna lampa ścienna z czujnikiem ruchu. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 574383. Wersja 07/09 PRZEZNACZENIE Zewnętrzna lampa ścienna z czujnikiem ruchu Instrukcja obsługi Nr produktu: 574383 Wersja 07/09 PRZEZNACZENIE Zewnętrzna lampa ścienna przeznaczona jest do oświetlania wejść, wjazdów, etc. Lampa ścienna

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji Perrot Elektrozawór

Instrukcja obsługi i konserwacji Perrot Elektrozawór Instrukcja obsługi i konserwacji Perrot Elektrozawór MVR 3 TDP045_pl Strona 1 / 15 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Dane techniczne /Strata ciśnienia 4. Montaż

Bardziej szczegółowo

LUPA DWUOKULAROWA [ BAP_ doc ]

LUPA DWUOKULAROWA [ BAP_ doc ] LUPA DWUOKULAROWA [ ] Strona 1 z 5 PREZENTACJA PRODUKTU Rysunek Spis części, sprawdzenie zestawu 1. Pierścień regulacji okularu prawego 2. Para obiektywów 2x lub 4x 3. Dysk przezroczysty 4. Podstawa z

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja doboru dysz malarskich Airless

Ogólna instrukcja doboru dysz malarskich Airless Ogólna instrukcja doboru dysz malarskich Airless Opracowanie na podstawie : materiałów zapożyczonych oraz wiedzy własnej DoroSprayTech ul. Nadarzyńska 64B 05-825 Grodzisk Mazowiecki jarek@sinaer.pl www.dorost.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel)

Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel) Strona 1 / 9 Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel) Nr Kod Nazwa Ilość 6041870 Zestaw składa się z: 1 6041887 Wyciągające gwintowane

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44

INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44 INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44 1 F44 jest przepływomierzem mechanicznym z tarczą precesyjną przeznaczonym do wykonywania pomiarów przepływu oleju napędowego (Diesla) oraz innego medium, o podobnych

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Zawory z gniazdem kątowym VZXF

Zawory z gniazdem kątowym VZXF Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór z gniazdem kątowym VZXF jest sterowanym zewnętrznie zaworem 2/2. Zawory o tej konstrukcji są przełączane przez dodatkowe medium sterujące. Zawór w położeniu spoczynkowym

Bardziej szczegółowo