Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców."

Transkrypt

1 BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w WARSZAWIE w likwidacji Al. Jerozolimskie 28, WARSZAWA tel.: (0-22) , faks: (0-22) GW1/335-17/10 Warszawa, 30 listopada 2010 r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wszyscy) Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego konwersji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach części zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB - transza I numer postępowania GW1/335-17/10. Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców. Stosownie do postanowień art. 38 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 23 i 24 listopada 2010 r., dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków przedmiotu zamówienia (SIWZ) oraz udziela na te zapytania następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1 dotyczy cz. VII m. Siedlce Dla obszaru VII m. Siedlce jest niejasny zakres zamówienia opisany w dokumentach: 1

2 1. Wg Ogłoszenia przedmiotem zamówienia są: prace dodatkowe, w tym skanowanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dostawa drukarek kodów kreskowych oraz czytników kodów kreskowych wraz ze stacjami dokującymi. 2. Wg zał. 2g do SIWZ przedmiotem zamówienia jest: w pkt I.3.3. Wykonawca dostarczy do UM w Siedlcach urządzenia techniczne, drukarki kodowe i czytniki kodów kreskowych (brak danych w jakiej ilości!), w pkt II.1. należy wykonać prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (przypisanie atrybutu KERG dla ok punktów), w pkt II.2. należy wykonać skanowanie dokumentów. 3. Wg zał. 3g do SIWZ (projekt umowy) przedmiotem umowy jest tylko skanowanie dokumentów! Proszę uściślić co jest przedmiotem zamówienia dla cz. VII m. Siedlce. Na podstawie art. 38 ust. 4 pzp. Zamawiający zmienia zapisy załącznika 3g do SIWZ (projekt umowy dla cz. VII m. Siedlce): Zmiana nr 1 - dotyczy 1 ust. 2: Tekst pierwotny: Przedmiot Umowy obejmuje prace mające na celu przekształcenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokumentów PZGiK uzasadniających wpisy do EGiB oraz treść mapy zasadniczej. Tekst po zmianie: Przedmiot Umowy obejmuje: 1) usługi mające na celu: a) przekształcenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokumentów PZGiK uzasadniających wpisy do EGiB oraz treść mapy zasadniczej; b) przypisanie do punktów ewidencyjnych informacji o numerach KERG-u operatów, z których pochodzą punkty graniczne. 2) dostawę drukarek kodów kreskowych oraz czytników kodów kreskowych wraz ze stacjami dokującymi. 2

3 Pytanie nr 2 dotyczy cz. IV powiat makowski Zgodnie z zał. 2d do SIWZ SOPZ przedmiotem prac jest min. przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej dla 2225 arkuszy w tym 2115 pierworysów w skali 1:1000 oraz 110 pierworysów w skali 1:500. W opisie zamówienia brak jest podstawowych danych co do ilości hektarów mapy zasadniczej będącej przedmiotem opracowania. Z przedstawionych w zał. 3 do SOPZ można wyliczyć ilość hektarów ( ha) ale czy to jest obszar opracowania? Dla prawidłowej kalkulacji proszę podać ilość hektarów będących przedmiotem opracowania mapy zasadniczej. Zgodnie z zapisami rozdziału II.2 załącznika nr 2d do SIWZ- SOPZ oraz na podstawie danych zawartych w załączniku 3 do SOPZ - Podstawowe informacje o mapie zasadniczej, której konwersja jest przedmiotem części IV zamówienia Zamawiający określił ilość arkuszy analogowej mapy zasadniczej tj w tym 2218 istniejących w PODGiK rastrów zeskanowanych arkuszy mapy zasadniczej. Jednocześnie odpowiadając na powyższe pytanie Wykonawca szacuje, iż orientacyjna powierzchnia pokrycia obszaru opracowania (objętego konwersją mapy zasadniczej) wynosi ha w tym obszar miasta Różan (141107_4) ha. Pytanie nr 3 dotyczy cz. III, IV, VIII powiat garwoliński, makowski, warszawski zachodni. Jaką ilość urządzeń technicznych (drukarek kodowych i czytników kodów kreskowych) Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu w ramach prac dla cz. III, IV i VIII. Wykonawca, w celu usprawnienia procesu zarządzania dokumentami PZGiK dostarczy do starostw powiatowych w Ciechanowie, Grodzisku Mazowieckim, Garwolinie, Makowie Mazowieckim, Ożarowie Mazowieckim (Powiat Warszawski Zachodni), Wołominie, Żyrardowie, Ostrowi Mazowieckiej oraz Urzędu Miasta Siedlce urządzenia techniczne: - drukarki kodów kreskowych, po jednej sztuce urządzenia dla każdego ww. powiatu 3

4 - czytnik kodów kreskowych wraz ze stacją dokującą, po jednej sztuce urządzenia dla każdego ww. powiatu (miasta). Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 pzp. Zamawiający zmienia zapisy rozdziału I.3. ust. 4 pkt 1 załączników: - 2c do SIWZ (SOPZ dla cz. III Garwolin); - 2d do SIWZ (SOPZ dla cz. IV Maków). Tekst pierwotny rozdziału I.3. ust. 4 pkt 1 załącznika 2c: 1) dostarczy do Starostwa Powiatowego w Garwolinie urządzenia techniczne wyszczególnione w poniższej tabeli: Lp. Nazwa urządzenia i jego przeznaczenie Liczba egz. Minimalne wymagania techniczne 1 Drukarka kodów kreskowych typ wydruku: termo transferowy rozdzielczość druku: 12 punktów na mm / 300 dpi, interfejs: USB 1.1, dwukierunkowy oraz równoległy ze złączem żeńskim DB-25, dwukierunkowy drukowane kody kreskowe min. Code 128 oprogramowanie: umożliwiające generowanie kodów kreskowych oraz projektowanie etykiet i późniejszy ich wydruk dostarczane wraz z drukarką. prędkość drukowania: 102 mm na sekundę język programowania: EPL2, ZPL II, Web Viev, Alert 2 Czytnik kodów kreskowych wraz ze stacją dokującą przycisk wyzwalający odczyt, źrodło światła: dioda laserowa LED, prędkość odczytu: min 35 skanów/sek, łączność: radiowa BlueTooth (Class 2), interfejs: USB, zasięg min. 50 m w terenie otwartym, czas pracy: min 50 godzin, odczytywane kody kreskowe: min Code 128, inne: wymienialny akumulator, który może być ładowany bezpośrednio w czytniku, zapasowy akumulator z możliwością ładowania w stacji dokującej. Tekst po zmianie rozdziału I.3. ust. 4 pkt 1 załącznika 2c do SIWZ (SOPZ dla cz. III Garwolin) otrzymuje postać: 1) dostarczy do Starostwa Powiatowego w Garwolinie urządzenia techniczne wyszczególnione w poniższej tabeli: Lp. Nazwa urządzenia i jego przeznaczenie Liczba egz. Minimalne wymagania techniczne 1 Drukarka kodów kreskowych 1 typ wydruku: termo transferowy rozdzielczość druku: 12 punktów na mm / 300 dpi, interfejs: USB 1.1, dwukierunkowy oraz równoległy ze złączem żeńskim DB-25, dwukierunkowy 4

5 2 Czytnik kodów kreskowych wraz ze stacją dokującą 1 drukowane kody kreskowe min. Code 128 oprogramowanie: umożliwiające generowanie kodów kreskowych oraz projektowanie etykiet i późniejszy ich wydruk dostarczane wraz z drukarką. prędkość drukowania: 102 mm na sekundę język programowania: EPL2, ZPL II, Web Viev, Alert przycisk wyzwalający odczyt, źrodło światła: dioda laserowa LED, prędkość odczytu: min 35 skanów/sek, łączność: radiowa BlueTooth (Class 2), interfejs: USB, zasięg min. 50 m w terenie otwartym, czas pracy: min 50 godzin, odczytywane kody kreskowe: min Code 128, inne: wymienialny akumulator, który może być ładowany bezpośrednio w czytniku, zapasowy akumulator z możliwością ładowania w stacji dokującej. Analogicznej zmiany, jak w załączniku nr 2c do SIWZ dokonuje się w załączniku- 2d do SIWZ (SOPZ dla cz. IV Maków). Zamawiający zmienia zapisy rozdziału I.3. ust. 3 pkt 1 załącznika - 2g do SIWZ (SOPZ dla cz. VII m. Siedlce) Tekst pierwotny rozdziału I.3. ust. 3 pkt 1 załącznika 2g do SIWZ: 1) dostarczy do Urzędu Miasta w Siedlcach urządzenia techniczne wyszczególnione w poniższej tabeli: Lp. Nazwa urządzenia i jego przeznaczenie Liczba egz. Minimalne wymagania techniczne 1 Drukarka kodów kreskowych typ wydruku: termo transferowy rozdzielczość druku: 12 punktów na mm / 300 dpi, interfejs: USB 1.1, dwukierunkowy oraz równoległy ze złączem żeńskim DB-25, dwukierunkowy drukowane kody kreskowe min. Code 128 oprogramowanie: umożliwiające generowanie kodów kreskowych oraz projektowanie etykiet i późniejszy ich wydruk dostarczane wraz z drukarką. prędkość drukowania: 102 mm na sekundę język programowania: EPL2, ZPL II, Web Viev, Alert 2 Czytnik kodów kreskowych wraz ze stacją dokującą przycisk wyzwalający odczyt, źrodło światła: dioda laserowa LED, prędkość odczytu: min 35 skanów/sek, łączność: radiowa BlueTooth (Class 2), interfejs: USB, zasięg min. 50 m w terenie otwartym, czas pracy: min 50 godzin, odczytywane kody kreskowe: min Code 128, inne: wymienialny akumulator, który może być ładowany bezpośrednio w czytniku, zapasowy akumulator z możliwością ładowania w stacji dokującej. 5

6 Tekst po zmianie zapisów rozdziału I.3. ust. 3 pkt 1 załącznika 2g do SIWZ (SOPZ dla cz. VII m. Siedlce) otrzymuje postać: 1) dostarczy do Urzędu Miasta w Siedlcach urządzenia techniczne wyszczególnione w poniższej tabeli: Lp. Nazwa urządzenia i jego przeznaczenie Liczba egz. Minimalne wymagania techniczne 1 Drukarka kodów kreskowych 1 typ wydruku: termo transferowy rozdzielczość druku: 12 punktów na mm / 300 dpi, interfejs: USB 1.1, dwukierunkowy oraz równoległy ze złączem żeńskim DB-25, dwukierunkowy drukowane kody kreskowe min. Code 128 oprogramowanie: umożliwiające generowanie kodów kreskowych oraz projektowanie etykiet i późniejszy ich wydruk dostarczane wraz z drukarką. prędkość drukowania: 102 mm na sekundę język programowania: EPL2, ZPL II, Web Viev, Alert 2 Czytnik kodów kreskowych wraz ze stacją dokującą 1 przycisk wyzwalający odczyt, źródło światła: dioda laserowa LED, prędkość odczytu: min 35 skanów/sek, łączność: radiowa BlueTooth (Class 2), interfejs: USB, zasięg min. 50 m w terenie otwartym, czas pracy: min 50 godzin, odczytywane kody kreskowe: min Code 128, inne: wymienialny akumulator, który może być ładowany bezpośrednio w czytniku, zapasowy akumulator z możliwością ładowania w stacji dokującej. Pytanie nr 4 dotyczy cz. IV powiat makowski. Proszę o podanie danych niezbędnych do wykonania kalkulacji oferty w zakresie szacunkowej ilości budynków położonych w odległości 1 m od granicy działki ewidencyjnej, dla których zgodnie z zał. od 1a do 1f do SOPZ należy przeprowadzić protokolarne ustalenie granic ewidencyjnych oraz pomiar budynków. Zgodnie z zapisami rozdziału II pkt 1 lit. c załączników 1a do 1f do załącznika 2d do SIWZ- SOPZ dla cz. IV zakres przewidywanych prac do wykonania to min. ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie konturów budynków, znajdujących się w odległości do 1,0 m od tych granic. Szacuje się, że około 1800 odcinków granicy na terenie wiejskim będzie wymagało ustalenia przebiegu. Jednocześnie nie przewiduje się występowania granic na terenach miejskich, które są 6

7 położone w odległości 1,0 m od konturu budynku i których przebieg podlegałby ustaleniu w terenie. Pytanie nr 5 dotyczy wszystkich części. Proszę o podanie wysokości kosztów udostępnienia danych i przyjęcia danych do Państwowego Zasobu Geodezyjno Kartograficznego dla poszczególnych części zamówienia. Wysokość opłat, rozumiana jako ryczałt za całość informacji i materiałów niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zostanie ustalona na podstawie ust. 3, tab III, lp. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz. 333). Na liczbę działek, o których mowa w tym przepisie, składać się będą działki ewidencyjne, których dane ewidencyjne dotyczące położenia punktów granicznych, rodzajów użytków lub klas gleboznawczych w wyniku realizacji prac geodezyjnych objętych zgłoszeniem ulegną zmianie. Na liczbę budynków, o których mowa w ww. przepisie, składać się będą te budynki, których dane zastaną pozyskane w wyniku zgłoszonej pracy geodezyjnej. Wysokość opłat, rozumiana jako ryczałt za całość informacji i materiałów niezbędnych do wykonania prac mających na celu przekształcenie mapy zasadniczej po postaci cyfrowej oraz utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zostanie ustalona na podstawie ust. 4, tab. IV, lp. 1 lub lp. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Pytanie nr 6 dotyczy załącznika nr 2g do SIWZ- Miasto Siedlce. Zgodnie z punktem I.3.3 ww. załącznika do SIWZ, Wykonawca dostarczy drukarkę kodów kreskowych, czytnik kodów kreskowych oraz przygotuje, wydrukuje i naklei kody kreskowe na wszystkich dokumentach. 7

8 Czy materiały eksploatacyjne do drukarki również powinien dostarczyć Wykonawca (np. tusz, naklejki)? Czy kod kreskowy powinien być naklejony jednorazowo na dokumencie (np. akt notarialny, orzeczenia sądowe, dzienniki obserwacyjne itp.), czy na każdej stronie przewidzianej do skanowania? Jeżeli w operacie technicznym lub dowodach zmian, będą znajdowały się dokumenty inne niż wymienione w punkcie II.2.1 załącznika, to czy dokumenty te należy okleić kodami kreskowymi, pomimo, iż nie będą skanowane? Odpowiedź dotyczy części I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X zamówienia : Materiały eksploatacyjne (np. tusz, naklejki) do drukarek kodów kreskowych, dostarczy Wykonawca, w ilości niezbędnej do realizacji postanowień SOPZ dla ww. części zamówienia. Kod kreskowy powinien być naklejony jednorazowo na każdym dokumencie przewidzianym do skanowania (np. na akt notarialny, orzeczenie sądowe, dzienniki obserwacyjne itp.), a nie na każdej stronie dokumentu z wyjątkiem, kiedy dokument jest jednostronicowy. Wykonawca oklei kodami kreskowymi tylko dokumenty, które zgodnie z zapisami SOPZ należy zeskanować. Pytanie nr 7 dotyczy załącznika nr 2g do SIWZ- Miasto Siedlce. Zgodnie z punktem I.3.4 w Urzędzie Miasta w Siedlcach zostanie zainstalowana aplikacja SUBIEKT GT lub równoważna. Jakie dane będą przechowywane w ww. aplikacji? Czy atrybuty wymienione w punkcie II.2.4 Wykonawca powinien wprowadzić do ww. aplikacji, czy przypisać do pliku pdf jako np. nazwę pliku? Jakie dane będzie z sobą niósł kod kreskowy, wydrukowany z ww. aplikacji? Aplikacja będzie przechowywała dane o których mowa w II.2 ust. 4 SOPZ stanowiącym załącznik 2g do SIWZ;. Zasady nazywania plików Wykonawca uzgodni z Geodetą Miasta Siedlce zgodnie z II.2. ust. 5 SOPZ stanowiącym załącznik 2g do SIWZ; Kod kreskowy powinien umożliwić odczytanie danych, o których mowa w II.2. ust. 4 SOPZ stanowiącym załącznik 2g do SIWZ. Pytanie nr 8 dotyczy załącznika nr 2g do SIWZ- Miasto Siedlce. 8

9 Zgodnie z punktem II.2.3 Wykonawca powinien zapisać zeskanowane dokumenty w katalogach odpowiadających poszczególnym obrębom ewidencyjnym oraz wczytać dokumenty do programu OŚRODEK lub EWOPIS. W Referacie Geodezji w Siedlcach, dokumenty uzasadniające wpisy do części opisowej EGiB są segregowane w ramach dowodów zmian w danym roku, natomiast szkice polowe w MODGiK w Siedlcach w ramach mapy zasadniczej w skali 1:500 a dzienniki obserwacyjne w ramach operatów ewidencyjnych. Chcąc zastosować się do segregowania zeskanowanych dokumentów w ramach obrębu ewidencyjnego, dane do kontroli będą mogły być przekazane jednorazowo na koniec roboty. Czy nie byłoby zasadne, segregowanie zeskanowanych dokumentów w ramach roku i przekazywanie danych do kontroli latami? Oczywiście w katalogu o nazwie rok (np. 2010) znajdowałyby się podkatalogi z numerem operatu, numerem zmian itp. Jakie procedury należy zastosować w przypadku jeżeli wpisy dotyczące dokumentów w systemie OŚRODEK lub EWOPIS będą błędne lub Wykonawca wykaże ich brak? Skany szkiców polowych, dzienników obserwacji przypisane powinny być do Księgi Ewidencji Robót Geodezyjnych (KERG-u). Skany pozostałych dowodów zmian uzasadniających wpisy do ewidencji gruntów i budynków przypisane powinny być do numeru zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z zapisami II.2. ust 3 SOPZ stanowiącym załącznik 2g do SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia zeskanowanych dokumentów w formacie PDF opisanych w II.2. ust. 1 pkt 1 SOPZ do programu EWOPIS. Zeskanowane dokumenty z bazy operatów prawnych i szkice polowe opisane w II.2. ust. 1 pkt 2 i 3 będą przechowywane w programie OŚRODEK. Wszelkie, ewentualne rozbieżności dotyczące procedury zapisu wyżej opisanych danych powinny być każdorazowo uzgadniane z Geodetą Miasta Siedlce. Pytanie nr 9 dotyczy załącznika nr 2g do SIWZ- Miasto Siedlce. Zgodnie z punktem I.3.5 Wykonawca otrzyma materiały państwowego zasobu geodezyjnego po zgłoszeniu pracy geodezyjnej i kartograficznej do MODGiK w Siedlcach. Jaki będzie koszt MODGiK? Odpowiedź Szacowany koszt w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej i kartograficznej polegającej na dopisaniu nr KERG-u do punktów granicznych wyniesie około 1000 zł (jeden tysiąc złotych). 9

10 Za czynności opisane w rozdziale II.2 ust. 1 SOPZ stanowiącym załącznik 2g do SIWZ MODGiK nie pobiera opłaty (Brak pozycji z ceną w rozporządzeniu). Pytanie nr 10 dotyczy załącznika nr 2g do SIWZ- Miasto Siedlce. Zgodnie z punktem II.2.4 załącznika Wykonawca Powinien zeskanować dokumentację osnów geodezyjnych. Proszę oszacować, ile dokumentów dotyczących osnów geodezyjnych będzie podlegało skanowaniu. W rozdziale II.2 ust. 2 pkt. 3 Zamawiający oszacował ilość stron materiałów do zeskanowania na liczbę stron. Na tę liczbę składają się ilości materiałów dotyczących osnów geodezyjnych, szkiców polowych i dzienników obserwacji. 10

Konwersja PZGiK (kontrola konwersji)

Konwersja PZGiK (kontrola konwersji) Konwersja PZGiK (kontrola konwersji) Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Grodzisk Mazowiecki, 6 maja 2011 Plan prezentacji Prace

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE NA OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA WIERUSZÓW POWIAT WIERUSZOWSKI W PUWG 2000" W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie.

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. I. Informacje o obiekcie Podstawowe dane o obiekcie: - jednostka ewidencyjna: 241602_1 ZAWIERCIE - przedmiotem niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

W PGiK - 2 rodzaje opłat: art. 40a ust. 1 PGiK za udostępnianie danych lub materiałów zasobu, w tym: - dane z baz danych - produkty tworzone na podstawie baz danych - inne materiały zasobu (np. szkice

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Prawo geodezyjne i kartograficzne Prawo geodezyjne i kartograficzne Załącznik Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników,

Bardziej szczegółowo

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk Załącznik nr 1 do SIWZ Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej metodą wektoryzacji rastrów dla obrębów ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków

Informacja dotycząca realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków Bydgoszcz 2012-01-30 Informacja dotycząca realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji i Kartografii organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 3 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: GODLEWO-WARSZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: NUR POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE 1 I. WPROWADZENIE 1. Niniejszy projekt modernizacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Iwona Głuchowska Rylska Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński,

wykonania mapy zasadniczej w wersji numerycznej w układzie 2000/24 na terenie gm. Biszcza dla obrębów: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński, Województwo: 06 lubelskie Powiat: 0602 Biłgorajski Gmina: 060204_2 BISZCZA Obręb: 01 - Biszcza, 02 - Budziarze, 03 - Bukowina, 04 Gózd Lipiński, 05 - Suszka, 06 - Wola Kulońska, 07 Wólka Biska, 08 - Żary.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA v.9 (lub nowszej) dla miasta Stąporkowa I. OPIS OBIEKTU Województwo: świętokrzyskie Powiat:

Bardziej szczegółowo

Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu

Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu Załącznik 1.6. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego Przykładowe atrybuty dla materiałów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_dziwulska 29/04/2011- ID:2011-060194 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej publicznych oraz monitoring 2, rue Mercier, i kontrola L-2985

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 9 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: JANCZEWO WIELKIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SZULBORZE WIELKIE POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MARZEC 2016

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do umowy RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1A do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: ŚWIERŻE ZIELONE GMINA: ZARĘBY KOŚCIELNE POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA LUTY 2013 ROK 1 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: DREWNOWO-GOŁYŃ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BOGUTY- PIANKI POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MAJ 2014 ROK 1

Bardziej szczegółowo

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE 1 RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE dot. Wykonania informatyzacji zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie. Spis treści : 1.Przedmiot zamówienia.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2011 z dnia 25.07.2011 roku STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE Wydział Geodezji i Kartografii STANDARDY TECHNICZNE numerycznego przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

W PUWG W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM.

W PUWG W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM. WARUNKI TECHNICZNE DO SPECYFIKACJI NA WYKONANIE MAP ZASADNICZNYCH DLA OBRĘBÓW Z POSZCZEGÓLNYCH GMIN POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH POWIATU MIĘDZYRZECZ. W PUWG-2000. W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE

Bardziej szczegółowo

I. Dane formalno-prawne. 1.2 Obowiązujące przepisy prawne

I. Dane formalno-prawne. 1.2 Obowiązujące przepisy prawne I. Dane formalno-prawne 1.1 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla wybranych obrębów gminy Kramsk określonych w załączniku

Bardziej szczegółowo

lipiec 2016 r. Warunki Techniczne Załącznik nr 1 do SIWZ GP Załącznik do umowy Strona 1 z 7

lipiec 2016 r. Warunki Techniczne Załącznik nr 1 do SIWZ GP Załącznik do umowy Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do SIWZ GP.6640.6.2016 Załącznik do umowy WARUNKI TECHNICZNE PRZETWORZENIA MATERIAŁÓW PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO DO POSTACI DOKUMENTÓW CYFROWYCH lipiec 2016 r. Strona

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy Załącznik nr 9 do siwz Województwo : pomorskie Powiat : Starogard Gdański Gmina :Skarszewy Obręby: Baczek, Bolesławowo, Bożepole Królewskie, Czarnocin, Demlin, Godziszewo, Jaroszewy, Junkrowy, Kamierowo,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania Załącznik do umowy z dnia.. WARUNKI TECHNICZNE wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10 załącznik nr 10 do SIWZ RG.3431-3/4/10 WARUNKI TECHNICZNE opracowania bazy geometrycznej ewidencji gruntów w systemie GEO-MAP dla obrębów: zad.1 Brzeźno, Husynne gmina Dorohusk, zad.2 Strachosław gmina

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.) WARUNKI TECHNICZNE DO SPECYFIKACJI NA WYKONANIE MAP ZASADNICZYCH DLA OBRĘBÓW Z GMINY WIELGIE POŁOŻONEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO, W PUWG-2000". W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania:

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania: Załącznik nr 2 do umowy WARUNKI TECHNICZNE opracowania numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz: BDOT500, GESUT, EGIB obszaru gminy Kwilcz wg zasięgu przy wykorzystaniu dokumentacji technicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania:

WARUNKI TECHNICZNE. I. Cel i przedmiot opracowania: Załącznik nr 2 do umowy WARUNKI TECHNICZNE opracowania numerycznej mapy zasadniczej dla terenu gm. Chrzypsko Wielkie oraz części obrębu Bielsko gm. Międzychód wg zakresu wraz z utworzeniem baz: BDOT500,

Bardziej szczegółowo

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski WARUNKI TECHNICZNE dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski 1. Cel opracowania Celem modernizacji

Bardziej szczegółowo

1. Aktualizacja użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

1. Aktualizacja użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 101011_5 Wolbórz-obszar wiejski w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Kępno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr z dnia r. Kępno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 42367-2017 z dnia 2017-03-13 r. Kępno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 37576-2017 Data: 06/03/2017 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Na sporządzenie numerycznego opracowania mapy zasadniczej na podstawie analogowych map zasadniczych oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu EWID 2007

Bardziej szczegółowo

listopad 2016 r. Warunki Techniczne Załącznik do umowy z dnia Strona 1 z 7

listopad 2016 r. Warunki Techniczne Załącznik do umowy z dnia Strona 1 z 7 Załącznik do umowy z dnia WARUNKI TECHNICZNE PRZETWORZENIA MATERIAŁÓW PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO DO POSTACI DOKUMENTÓW CYFROWYCH listopad 2016 r. Strona 1 z 7 I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE.

Bardziej szczegółowo

FER Częstochowa, r. Zmiana zapytania ofertowego

FER Częstochowa, r. Zmiana zapytania ofertowego FER.042.45.2016 Częstochowa, 16.11.2016 r. Zmiana zapytania ofertowego Dot. zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu handlowego na potrzeby projektu Zawodowa współpraca Informuję, iż Zamawiający

Bardziej szczegółowo

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie 1. Dane formalno prawne. 1.1. Przedmiot opracowania: RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE Za łącznik nr 2 do umowy założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie - sporządzenie

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do. stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do. stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH Załącznik nr 1 do SIWZ Nr ZI.I 3432/26 /06 WARUNKI TECHNICZNE Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH GEODEZYJNYCH, wraz ze sporządzeniem cyfrowej kopii

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji. Godziny przyjęć interesantów. Poniedziałek: 7:30 16:00 Wtorek Piątek: 7:30 14:30

Wydział Geodezji. Godziny przyjęć interesantów. Poniedziałek: 7:30 16:00 Wtorek Piątek: 7:30 14:30 Wydział Geodezji Dyrektor Wydziału i Geodeta Powiatowy Anna Kowalewska tel. (89) 521 05 35 pokój 112 Główny Specjalista Wioleta Truszczyńska tel. (89) 521 05 34 pokój 113 Stanowiska pracy do spraw obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ. Miasto i Gmina Dzierzgoń. Powiat Sztumski Województwo pomorskie WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ. Miasto i Gmina Dzierzgoń. Powiat Sztumski Województwo pomorskie WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR A do SIWZ Miasto i Gmina Dzierzgoń Powiat Sztumski Województwo pomorskie WARUNKI TECHNICZNE Wykonanie numerycznego opracowania mapy zasadniczej na podstawie analogowych map zasadniczych oraz

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW RG.272.3.2015 Strzelce Krajeńskie, dnia 2 marca 2015 roku ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. Załącznik nr 1 do umowy PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. 1.Dane formalno-prawne: 1.1. Zamawiający: Starosta Międzyrzecki

Bardziej szczegółowo

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR, Gorzkowice w jednostce ewidencyjnej 101003_2 Gorzkowice w powiecie

Bardziej szczegółowo

c Jan * 2. Ustalone i pobierane oplaly pokrywają koszty związane z usluganii określonymi

c Jan * 2. Ustalone i pobierane oplaly pokrywają koszty związane z usluganii określonymi ZARZĄDZENIE Nr 36/W/2011 Dyrektora Lódzkieo Ośrodka Geodezji z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad pokrywania kosztów usług wykonywanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji Na podstawie 6 ust. S Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA w ramach zamówienia Utworzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla sieci ciepłowniczej miasta Starogard Gdański w systemie EWID 2007,

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. Rozpoczęcie Zakończenie

Okres realizacji. Rozpoczęcie Zakończenie Starostwo Powiatowe w Olecku ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 21-500 Biała

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: SMOLEWO - PARCELE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SZULBORZE WIELKIE POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MARZEC 2017 ROK 1 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2, b) 0,8 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudn

postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2, b) 0,8 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudn Kancelaria Sejmu s. 85/116 ORAZ ZASADY USTALANIA TYC 1. - 16. 2. - 3. 1) K a) 0,5 nia: postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2, b) 0,8 20 kwietnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie operaty należy spinać wąsami do skoroszytów z uwagi na skanowanie zasobu. Nie należy zszywać zszywkami.

Wszystkie operaty należy spinać wąsami do skoroszytów z uwagi na skanowanie zasobu. Nie należy zszywać zszywkami. Od dnia 9.09.2013 r. ulega zmianie kompletowanie dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do PZGiK w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych w celu dostosowania do zapisów rozporządzenia z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 1 do OPZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW dla jednostki ewidencyjnej: 146301_1 MIASTO RADOM obrębów ewidencyjnych: 0030 - DZIERZKÓW 0041 - ŚRÓDMIEŚCIE 1 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. I. Dane formalno-prawne:

Warunki techniczne. I. Dane formalno-prawne: Załącznik nr 10 do SIWZ Warunki techniczne na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w programie EWOPIS i EWMAPA, obrębu: Jeglin gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI Załącznik nr 1 do umowy PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI Obiekt: gmina Skwierzyna obr : Gościnowo, Dobrojewo, Trzebiszewo, Murzynowo, Świniary,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 4 WARUNKI TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przetworzenie części zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie, z postaci papierowej do postaci cyfrowej dla powiatu

Bardziej szczegółowo

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej

Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej Przetworzenie map ewidencyjnych do postaci rastrowej A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZADANIA Załącznik nr 3 do warunków technicznych 1. Od właściwego miejscowo ODGiK przejęte zostaną zeskanowane mapy ewidencyjne.

Bardziej szczegółowo

12/06/2012 S110 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

12/06/2012 S110 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 12/06/2012 S110 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta I. II. IV. V. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t. modernizacji ewidencji gruntów i budynków

P r o j e k t. modernizacji ewidencji gruntów i budynków Mińsk Mazowiecki, dnia 20 czerwca 2014 roku G.6620.32.141.2012 P r o j e k t modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Latowicz, z wyłączeniem obrębu Latowicz powiat: miński

Bardziej szczegółowo

II. Podstawowe normy prawne i przepisy techniczne:

II. Podstawowe normy prawne i przepisy techniczne: Zał. nr 19 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE utworzenia standardowych opracowań kartograficznych na podstawie zbioru danych zawartych w bazach danych geodezyjnych i kartograficznych obrębów: Borki, Jeże, Wolisko

Bardziej szczegółowo

GKN Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków. dla jednostki ewidencyjnej miasto Łosice Id _4 0001

GKN Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków. dla jednostki ewidencyjnej miasto Łosice Id _4 0001 GKN.0661.3.2016 Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Łosice Id 141002_4 0001 1 I. Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja. 1.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ ZWIAZANEJ Z REGULACJĄ STANÓW PRAWNYCH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU

WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ ZWIAZANEJ Z REGULACJĄ STANÓW PRAWNYCH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU Załącznik nr 4 WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ ZWIAZANEJ Z REGULACJĄ STANÓW PRAWNYCH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU OPATOWSKIEGO I. DANE O OBIEKCIE: OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA ver (lub nowszej) dla miasta Końskie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA ver (lub nowszej) dla miasta Końskie Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA ver. 9.05 (lub nowszej) dla miasta Końskie I. OPIS OBIEKTU 1. Województwo: świętokrzyskie 2.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne. Załącznik nr 2 WARUNKI TECHNICZNE Wykonania robót geodezyjno - kartograficznych związanych z: Modernizacją części kartograficznej i opisowej ewidencji gruntów dla: 12 obrębów w gm Zduńska Wola z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Chełm, dnia 14 kwietnia 2010 r. STAROSTWO POWIATOWE w CHEŁMIE Plac Niepodległości Chełm RG / 12 /10

Chełm, dnia 14 kwietnia 2010 r. STAROSTWO POWIATOWE w CHEŁMIE Plac Niepodległości Chełm RG / 12 /10 STAROSTWO POWIATOWE w CHEŁMIE Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm Chełm, dnia 14 kwietnia 2010 r. RG. 3431-2/ 12 /10 ZAWIADOMIENIE NR 1 Na podstawie art.38 ust. 1 i ust.2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU DO INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJATKU DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU

DOSTAWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU DO INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJATKU DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU załącznik 1. DOSTAWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU DO INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJATKU DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU Specyfikacji parametrów techniczno-funkcjonalnych Inowrocław, 23.07.2008 r. 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA: GZ 2 1. Nazwa sprawy: Udzielanie informacji z zasobu, sprzedaż map. 2. Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy: Prezydent Miasta

KARTA INFORMACYJNA: GZ 2 1. Nazwa sprawy: Udzielanie informacji z zasobu, sprzedaż map. 2. Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy: Prezydent Miasta KARTA INFORMACYJNA: GZ 2 1. Nazwa sprawy: Udzielanie informacji z zasobu, sprzedaż map. 2. Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy: Prezydent Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu wykonujący zadania

Bardziej szczegółowo

Opis warunków zamówienia przedmiot zamówienia:

Opis warunków zamówienia przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2 do umowy Łobez, dnia 10 czerwca 2010r. Opis warunków zamówienia przedmiot zamówienia: Wykonanie wykazu powierzchni gruntów zalesionych podlegających przekwalifikowaniu z gruntów rolnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ V. Załącznik nr 1 do SIWZ. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD /10

CZĘŚĆ V. Załącznik nr 1 do SIWZ. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD /10 Załącznik nr 1 do SIWZ Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD.74300-1-07/10 Opis przedmiotu zamówienia: zakres prac geodezyjnych na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi, koniecznych do

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH Załącznik nr 2 ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac kartograficznych q q zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZK

Bardziej szczegółowo

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI. ul. Wł. Broniewskiego Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Warunki techniczne

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI. ul. Wł. Broniewskiego Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Warunki techniczne STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI ul. Wł. Broniewskiego 58-400 Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Warunki techniczne na załoŝenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: BłaŜejów, Niedamirów, Opawa, Okrzeszyn

Bardziej szczegółowo

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GKN.I.BW/0930-5/07 Szczecin, dnia 8 czerwca 2007r. Program kontroli przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Znak: GKN.V BG

Znak: GKN.V BG Znak: GKN.V.272.4.2016.BG ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 31.03.2016 r. (zamówienie publiczne, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne. I.1. Zamawiający. Starosta Pleszewski ul. Poznańska Pleszew. I.2. Przedmiot opracowania.

Warunki Techniczne. I.1. Zamawiający. Starosta Pleszewski ul. Poznańska Pleszew. I.2. Przedmiot opracowania. Załącznik do umowy GK.6640.15.2017 WARUNKI TECHNICZNE PRZETWORZENIA MATERIAŁÓW PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO DO POSTACI DOKUMENTÓW CYFROWYCH listopad 2017 r. Strona 1 z 7 I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE.

Bardziej szczegółowo

Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB. Etapy odbioru prac

Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB. Etapy odbioru prac Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB Etapy odbioru prac Wiesław Szymański Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków Departament Informacji o Nieruchomościach GUGiK, ul. Wspólna 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

SESJA marcowa 2017r.

SESJA marcowa 2017r. SESJA marcowa 2017r. Temat: realizacja zadań przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizacja zaszłości w świetle przepisów i zadań w 2016 roku. Zatrudnienie: W wydziale

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. LWA/4101-04-04/2011 P/11/107 Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na georeferencję,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. Nr sprawy: SP.ZP.272.136.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja operatu ewidencyjnego dla kompleksu działek w obrębie Bukowina,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jest jednolitym dla kraju, systematycznie aktualizowanym

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce- epolska, w ramach którego realizowany Projekt pt. Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konwersji baz danych opisowych i geometrycznych ( wektorowych i rastrowych) prowadzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Zamówienie obejmuje materiały formatu od A1 do A4 przeliczane na strony formatu A4, które stanowią wielokrotności formatu A4.

WARUNKI TECHNICZNE. Zamówienie obejmuje materiały formatu od A1 do A4 przeliczane na strony formatu A4, które stanowią wielokrotności formatu A4. WARUNKI TECHNICZNE Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek. I. DANE FORMALNO- ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część nr 3

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część nr 3 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część nr 1. DRUKARKA ETYKIET (półprzemysłowa), Liczba sztuk: 4 Nazwa producenta i model (**) oraz wypełnić pozycje nr: 2,, 5, 9- parametry dotyczące

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bieszczadzki.pl Ustrzyki Dolne: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Moczary, gmina

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Potworów Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU.

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. Rozdział B Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar sytuacyjno wysokościowy i na jego podstawie opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady kompletowania operatu technicznego

Zasady kompletowania operatu technicznego Załącznik nr 6 do warunków technicznych Zasady kompletowania operatu technicznego 1. Informacje ogólne Operat techniczny do PZGiK należy przekazać w formie uzgodnionej ze starostą (papierowej, cyfrowej).

Bardziej szczegółowo