Polska Federacja Squasha

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Federacja Squasha"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Squasha za rok 2013 Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 18 maja 2014 r. W dniu 30 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Federacja Squasha. Podczas zebrania sprawozdawczo wyborczego dotychczasowy Prezes Tomasz Banasiak i Członkowie Zarządu Maciej Kliś i Maciej Maciantowicz złożyli sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, które zostało zatwierdzone przez Członków Stowarzyszenia. Doszło również do głosowania nad absolutorium dla Członków Zarządu, które to wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali. W konsekwencji następujących później wyborów na dwuletnią kadencję został wybrany Zarząd w następującym składzie: 1) Tomasz Banasiak [TB] Prezes Zarządu Stowarzyszenia 2) Maciej Kliś [MK] Członek Zarządu 3) Maciej Maciantowicz [MM] Członek Zarządu 4) Damian Maliński [DM] Członek Zarządu Zarząd działa niezmiennie w tym składzie od dnia wyborów. W okresie sprawozdawczym Zarząd zajmował się następującymi głównymi zagadnieniami związanymi z działalnością Stowarzyszenia: 1) Realizacja programów trenerskiego, juniorskiego, sędziowskiego oraz Kadra Polski; 2) Organizacja rozgrywek sportowych; 3) Działania zmierzające do założenia Polskiego Związku Squasha; 4) Partnerzy dla programów realizowanych przez Stowarzyszenie; 5) Organizacja funkcjonowania Stowarzyszenia oraz pozostałe zagadnienia związane z jego działalnością. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiamy najważniejsze informacje na powyższe tematy, a także podsumowanie wyniku finansowego. Ad.1. Trenerzy W 2013 roku Komisja Trenerska (KTren.) w niezmienionym składzie: Maciej Kliś przewodniczący Maciej Chądzyński członek komisji Piotr Samborski członek komisji Marcin Kozik członek komisji realizowała przyjęte zadania, do których należało: zorganizowanie kursów przygotowawczych w 2013 roku zrealizowano ich 10, rozmieszczonych na terenie całego kraju. Wzięło w nich udział ponad 100 kandydatów zorganizowanie egzaminu ESF Level 1 w 2013 roku w związku z dużą liczbą chętnych odbyły się dwa takie wydarzenia (X/Kraków S4Y, XI/W-wa Squash City), w których wzięło udział 44 kandydatów, z czego Strona 1 / 12

2 30 otrzymało dyplom trenera ESF L1, a 14 skierowano na tryb egzaminowania uzupełniającego u poszczególnych członków Ktren. Fakt konieczności organizacji dwóch kursów ESF L1 z tak dużą liczbą chętnych wyniknął bezpośrednio z przeprowadzenia sporej ilości kursów przygotowawczych w roku 2012 oraz w pierwszej połowie 2013 zorganizowanie w marcu 2013 kursu ESF L2 (Kraków - S4Y), w którym wzięło udział 10 osób 7 otrzymało dyplom w pierwszym terminie, a 3 w trybie egzaminowania uzupełniającego zorganizowanie razem z ESF po raz pierwszy w Polsce kursu ESF L3 pierwsza część odbyła się w klubie Kahuna na przełomie maja/czerwca i wzięło w niej udział 12 osób z całej Europy, w tym 6 Polaków. Druga część kursu odbyła się w Budapeszcie. Do ekskluzywnego grona trenerów ESF L3 dołączył wtedy tylko Paweł Szostek reprezentujący warszawski klub SQUASH CITY a reszta kandydatów została skierowana do trybu uzupełniającego podjęcie starań o organizację po raz pierwszy w Polsce Światowej Konferencji Trenerskiej, która będzie połączona z DMP 2014 w Krakowie. Podsumowując, PFS realizuje z powodzeniem przyjęty wcześniej program szkolenia wg metodyki ESF. W 2013 roku zaprezentowaliśmy na kursie ESF L1 w Krakowie po raz pierwszy w Europie nową metodykę autorstwa P.Hirsta, która jest podwaliną nowego systemu szkolenia trenerów wg najnowszych założeń WSF. Ponadto, nasi trzej członkowie Ktren (MCH, PS, MK) uzyskali dodatkowe doświadczenie jako wykładowcy z tytułem TUTOR ESF L1 współpracując z odwiedzającym Polskę Peterem Hirstem. Maciej Kliś został zaproszony przez P. Hirsta do pracy nad nowym programem WSF jako konsultant co jest dla niego sporym wyróżnieniem. Prowadzone kursy różnych stopni cieszą się zaufaniem społeczności squashowej na terenie całego kraju i obserwujemy stały wzrost aktywności w tym obszarze. Ponadto NOWA metodyka, o której mowa wcześniej zaczyna przynosić bardzo dobre efekty szkoleniowe na poziomie początkującym i będzie ona wdrażana także na kolejnych stopniach zaawansowania. Plan zwiększenia dostępności certyfikowanych trenerów szczególnie stopnia pierwszego już od kilku lat nabiera tempa i jest w fazie końcowej przed planowanym wprowadzeniem obowiązkowego posiadania określonej liczby trenerów certyfikowanych w klubie/obiekcie sportowym współpracującym z PFS. Konsultacje społeczne w tym zakresie są planowane w sezonie 2014/2015. Warto dodać, że budżet PFS jest zasilany sukcesywnie w ciągu całego roku wpłatami z ww, kursów, które wyniosły w 2013 roku ponad zł Aktualny stan certyfikowanych trenerów to: ESF L1-73 ESF L2 38 osób ESF L3 6 osób Juniorzy Od stycznia do grudnia 2013 r. z budżetu Polskiej Federacji Squasha na rozwój Programu Juniorskiego zostało przeznaczone ,02 złotych. Wydana kwota miała znaczący wpływ na podniesienie poziomu sportowego wśród młodych zawodników. Działania od stycznia do sierpnia skupiały się wspieraniu aktywnych ośrodków sportowych pracujących z juniorami. Wsparcie składało się z wymiany doświadczeń oraz z pomocy finansowej na rzecz organizacji turniejów juniorskich oraz innych działań polegających na rozwijaniu umiejętności gry w squasha. Strona 2 / 12

3 Stowarzyszenie wspierało również w tym czasie wyjazdy na zagraniczne turnieje juniorskie, które cieszyły się coraz większym zainteresowaniem wśród młodych zawodników. Udział w tych turniejach świadczy o nieustającej chęci rozwoju swojego poziomu gry poprzez rywalizacje z najlepszymi graczami na świecie. Istotnym wydarzeniem były Mistrzostwa Świata Juniorów zorganizowane przez wrocławski klub Hasta la Vista. Wydarzenie zostało wsparte od strony finansowej i medialnej przez Polską Federację Squasha. Dla polskiej młodzieży była to pierwsza okazja na wzięcie udziału w tak prestiżowych rozgrywkach w swoim rodzimym kraju. Łącznie w tym okresie na rozwój Programu Juniorskiego wydano ,58 złotych. W okresie od sierpnia do grudnia, po objęciu przez Damiana Malińskiego członkostwa w Zarządzie PFS, została stworzona oraz zaprezentowana nowa formuła Programu Juniorskiego. Miała ona na celu sprecyzowanie kierunków działania poprzez jasno wyznaczone grupy docelowe: How to Play (potencjalni gracze), How to Train (początkujący gracze), How to Challenge (doświadczeni gracze) oraz How to Win (czołówka pośród doświadczonych graczy). Podział na grupy umożliwił podział środków finansowych, które zostały przekazane na rzecz młodych graczy. W grupie How to Play budżet został przeznaczony na produkcję imiennych koszulek opatrzonych logiem Polskiej Federacji Squasha, których powstało łącznie w tym okresie ponad 200. Działania w grupie How to Train skupiały się na organizacji campów juniorskich. Udział w campach był rozwijający nie tylko dla juniorów, ale również dla ich obecnych i przyszłych trenerów. Wsparcie dla grupy How to Challenge opierało się na pomocy finansowej, która miała umożliwić młodym graczom udział w turniejach kategorii A. Wyselekcjonowani juniorzy otrzymywali wsparcie na wpisowe, dojazd lub nocleg. W grupie How to Win dofinansowywano wyjazdy na turnieje zagraniczne dla czołówki polskich graczy, którzy reprezentowali nas poza granicami kraju. Łącznie w tym okresie na rozwój Programu Juniorskiego wydano ,44 złotych. Do połowy roku 2014 planowana jest kontynuacja dotychczasowego Programu Juniorskiego. Następnie, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zostaną wprowadzone znaczące zmiany, które oprócz czterech grup docelowych skupią się również na rozwoju Regionalnych Centrów Juniorskich. Szczegółowe rozliczenie wydatków na Program Juniorski Polskiej Federacji Squasha w 2013 roku STYCZEŃ Mistrzostwa Europy Juniorów U ,43 zł - Wpisowe na turniej Czech Junior Open ,83 zł - Zwrot nadpłaty za notę księgową r. 800,00 zł ŁĄCZNIE: 8713,26 zł LUTY brak ŁĄCZNIE: 0,00 zł Strona 3 / 12

4 MARZEC Mistrzostwa Juniorów U19, Zurych Szwajcaria ,87 zł - Wpisowe na Mistrzostwa Juniorów U ,25 zł - Szkolenie kadry juniorów ,00 zł - Korty dla juniorów w ramach Programu Juniorskiego 2820,00 zł ŁĄCZNIE: ,12 zł KWIECIEŃ Nocleg dla kadry na Mistrzostwach Europy Juniorów U19-789,76 zł - Dojazd (bilet PKP), kadra na Mistrzostwa Europy U19-270,00 zł - Wyżywienie dla kadry na Mistrzostwach Europy U19-120,98 zł - Pobyt trenera na Mistrzostwach Europy Juniorów U ,00 zł - Dofinansowanie dojazdu dla juniorów (Klub/Szkoła) - 175,00 zł - Dofinansowanie na korty, Szkółka Juniorska w Kahunie ,00 zł - Treningi w ramach Programu Juniorskiego - 821,30 zł ŁĄCZNIE: 7 802,04 zł MAJ Korty dla juniorów w ramach Programu Juniorskiego ,00 zł - Dofinansowanie dla niedzielnej szkółki juniorskiej Kahuna - 712,80 zł ŁĄCZNIE: 2 462,80 zł CZERWIEC Opłata za Międzynarodowy Turniej Juniorski ,35 zł - Dofinansowanie dla niedzielnej szkółki juniorskiej Kahuna - 712,80 zł ŁĄCZNIE: 2 017,15 zł LIPIEC Nocleg zawodników, Mistrzostwa Świata Juniorów ,00 zł - Korty dla juniorów, szkółka juniorska ,00 zł - Dofinansowanie dla niedzielnej szkółki juniorskiej Kahuna - 712,80 zł Strona 4 / 12

5 ŁĄCZNIE: ,80 zł SIERPIEŃ Czapki, prezenty dla uczestników MŚJ - 179,94 zł - Opłaty za autostrady w ramach MŚJ - 95,30 zł - Nocleg na czas MŚJ 1 980,18 zł - Wpisowe + wyżywienie dla zawodników MŚJ ,79 zł - Nadruki na odzież zawodników MŚJ - 295,20 zł ŁĄCZNIE: ,41 zł WRZESIEŃ Dofinansowanie na wpisowe Danish Junior Open ,65 zł - Dojazdy w ramach szkoleń dotyczących nowego Programu Juniorskiego 1 624,46 zł - Nocleg w ramach szkoleń dotyczących nowego Programu Juniorskiego 400,00 zł - Wynajem sali konferencyjnej w ramach szkoleń dotyczących nowego PJ 400,00 zł ŁĄCZNIE: 5 819,11 zł PAŹDZIERNIK Koszulki dla juniorów 1 420,29 zł - Nadruk na imiennych koszulkach juniorskich ,54 zł - Prowadzenia campu juniorskiego ,00 zł - Camp sportowy, Mikołaj Korsak - 500,00 zł - Dofinansowanie wpisowe MySquash Junior Cup kat. A ,00 zł - Dofinansowanie wpisowe Zabierzów Squash Cup kat. A - 950,00 zł - Dofinansowanie na dojazd, Zabierzów Squash Cup kat. A 800,00 zł - Dofinansowanie na dojazd, MySquash Junior Cup kat. A - 300,89 zł - Nocleg na czas Zabierzów Squash Cup kat. A 260,04 zł - Ubezpieczenie wyjazdu Danish Junior Open - 37,44 zł - Wpisowe na Belgian Junior Open - 635,79 zł - Wynajem sali, szkolenie dotyczące nowego Programu Juniorskiego 80,00 zł ŁĄCZNIE: ,99 zł LISTOPAD Nadruki imienne na koszulkach juniorskich 3423,09 zł - Koszulki dla juniorów 520,61 zł Strona 5 / 12

6 - Wpisowe turniej kat. A, Squash City ,00 zł - Nocleg na czas turnieju juniorskiego kat. A, Squash City 160,00 zł - Dojad na Irish Junior Open ,02 zł - Wpisowe na Irish Junior Open ,77 zł - Dofinansowanie dla 30-stu zawodników, Polish Junior Open 2 400,00 zł - Wynagrodzenie dla pracownika 935,00 zł - Znaczki na wysyłkę koszulek juniorskich 110,00 zł - Film promujący Program Juniorski PFS 2 100,00 zł ŁĄCZNIE: ,49 zł GRUDZIEŃ Nadruki na imiennych koszulkach juniorskich - 553,50 zł - Prowadzenie campu juniorskiego ,00 zł - Prowadzenie campu juniorskiego ,00 zł - Wpisowe na turniej kat. A, Racquet Club 780,00 zł - Nocleg na czas turnieju kat. A, Racquet Club 70,00 zł - Dojazd na Irish Junior Open (samochód) - 481,42 zł - Dojazd na Scottish Junior Open (samochód) ,60 zł - Ubezpieczenie dla zawodników SJO - 46,80 zł - Przelot zawodników na Scottish Junior Open 3267,32 zł - Wpisowe zawodników Scottish Junior Open ,11 zł - Wpisowe zawodnika i trenera, Swiss Junior Open ,60 zł - Wynagrodzenie dla pracownika 935,00 zł - Wysyłka imiennych koszulek juniorskich 191,50 zł ŁĄCZNIE: ,85 zł Sędziowie W okresie sprawozdawczym sędziowie Tomas Hrazsky, Denis Lopatin i Tomasz Bolechała byli sędziami podczas Drużynowych Mistrzostw Europy wszystkich Dywizji, które odbyły się w Amsterdamie. Pod koniec roku Zarząd po rekomendacji Komisji Sędziowskiej nominował do sędziowania podczas ETC 2014 cztery osoby: Piotra Samborskiego, Tomasza Bolechałę oraz po raz pierwszy Marcina Karwowskiego i Pawła Winiarczyka. Piotr został zaakceptowany jako sędzia na ETC Dywizji 3 w Zagrzebiu, a Tomek do Dywizji 1-2 w Riccione. Marcin i Paweł zostali ujęci w liście rezerwowej. W 2013 roku przez PFS został zorganizowany jeden kurs sędziowski oraz jedne warsztaty sędziowskie dla zainteresowanych, które odbyły się w Szczecinie. Niniejsze wydarzenia umożliwiły zapoznanie się z przepisami gry w squasha, ich interpretacji oraz dyskusję na temat praktyk sędziowskich. Pod koniec roku 2013 Światowa Federacja Squasha ogłosiła od dawna wyczekiwane nowe przepisy gry pojedynczej w squasha, które zostały ujęte w uproszczony i bardziej przejrzysty sposób. Zasady gry nie uległy istotnym zmianom, jednak przepisy zostały zmodyfikowane, uproszczone, a liczba zasad została ograniczona do 15. Ponadto w okresie sprawozdawczym członkowie Komisji Sędziowskiej dyskutowali na temat promocji znajomości przepisów squasha. Zastanawiano się również nad degradacją podstawowego poziomu sędziowskiego Sędzia Klubowy, do poziomu Club Referee w US oraz powiązanego z tym znacznym zmniejszeniem wymogów stawianych Strona 6 / 12

7 przed chętnymi na sędziów. Ustalono, że takie działanie jest bezcelowe i odbiega od standardów europejskich. Jednocześnie postanowiono kontynuować poszukiwanie rozwiązań promujących znajomość przepisów, jak chociażby osób, które potwierdziły znajomość przepisów poprzez zdanie egzaminu teoretycznego, będącego rzeczywistym odpowiednikiem amerykańskiego Club Referee. Aktualny stan sędziów Polskiej Federacji Squasha wynosi: - 9 sędziów z certyfikatem Narodowym, - 2 sędziów z certyfikatem Turniejowym, - 30 sędziów z certyfikatem Klubowym oraz - 86 osób, które zdały egzamin teoretyczny, ale nie uzyskały lub nie podeszły do assessmentu sędziowskiego. Kadra Polski Reprezentacja Polski była w roku 2013 podzielona na dwie części: Seniorską Juniorską Skupia ona w swoich szeregach najlepszych zawodników z polskim pochodzeniem i na ten moment wygląda następująco: Seniorzy Michał Reid, Wojciech Nowisz, Marcin Karwowski, Przemysłam Atras, Łukasz Stachowski, Kamil Dominiak, Dominika Witkowska, Magdalena Kamińska, Anna Jurkun, Natalia Ryfa, Paulina Krzywicka. W roku 2013 zawodnicy Reprezentacji Polski występowali na zawodach European Team Championships (ETC) Div 2 w Amsterdamie, a zawodniczki na ETC Div 3 także w Amsterdamie. PFS opłacił pakiety oraz przeloty na ww zawody. Panowie grali pierwszy raz w historii w drugiej dywizji zajmując niestety ostatnie miejsce i spadli do dywizji trzeciej. Panie natomiast zdobyły srebrny medal przegrywając mecz finałowy z Malta i awansowały do dywizji drugiej. Trenerem podczas tych zawodów był: Maciej Kliś. Okres przygotowawczy do ww. zawodów obejmował dwa zgrupowania przeprowadzone w Szczyrku (Styczeń 2013 oraz Kwiecień 2013 wspólnie z Reprezentacją Ukrainy) oraz pracę w grupach lokalnych (Warszawa, Kraków). Dokonano aktualizacji pomiarów wysiłkowych, które przedstawiono zawodnikom. Polska była także reprezentowana na zawodach European Individual Closed Championships (EICC) w Belgii, na które została wysłana spora część ww zawodników. Warto wspomnieć, że Przemek Atras jako pierwszy Polak awansował do TOP16 pokonując w zaciętym meczu pierwszej rundy (3:2) zawodnika z Belgii. Wydarzenie to zostało opisane przez portal SquashSite. Zawodnicy Reprezentacji Polski biorą czynny udział w turniejach rangi A, na których zajmują czołowe miejsca walcząc z zawodnikami zagranicznymi i poziom tych meczy poprawia się z sezonu na sezon. W przyszłym sezonie planujemy, aby wzmocnić damską obsadę na turniejach rangi A, ponieważ brakuje tam zagranicznych uczestniczek, które zapewniłyby rozwój naszej Kadrze Kobiet. W turniejach rangi B także nie brakuje naszych kadrowiczów pełniących tak ważną rolę promującą squasha na terenie całego kraju. Juniorzy Damian Olejnik, Adam Pełczyński, Adrian Marszał, Natalia Ryfa, Paulina Krzywicka. Strona 7 / 12

8 Kadra Juniorska występowała na Indywidualnych oraz Drużynowych Mistrzostwach Europy do lat 19, które miały miejsce w Szwajcarii. W związku z niewielkim stażem naszych juniorów Drużynowo zajęliśmy 19 pozycję na 19 zgłoszonych zespołów. Do połowy roku funkcję Trenera Reprezentacji pełnił Marcin Kozik po czym został odwołany przez Zarząd PFS, a Kadra Juniorska zawieszona. Informacje dotyczące występów kadry są sukcesywnie publikowane na portalach informacyjnych PFS, sponsorskich (UA, McWil, AA) oraz innych. Na FB utworzony został profil Squash Team Poland, którego pomysłodawcą był Denis Łopatin. Ad.2. Organizacja rozgrywek w roku statystyki W roku 2013 odbyło się 654 turniejów kategorii A, B, C, wzrost z 444 w roku 2012 (ok 47%), w tym odpowiednio - turnieje A : 8 (bez zmian w stosunku do poprzedniego roku) - turnieje B: 298 (wzrost z 261 w roku 2012 roku czyli ok 14%) - turnieje C : 348 (wzrost z 173 w roku 2012 roku czyli ok 101%). Liczba 648 turniejów daje średnią ok 12,5 turnieju w każdym tygodniu! Ponadto odbyły się imprezy rangi mistrzowskiej: - Indywidualne Mistrzostwa Polski w Poznaniu (maj 2013) - Drużynowe Mistrzostwa Polski (finał w Krakowie w czerwcu 2013), których wyniki zostały podane w raporcie na poprzednie Walne Zgromadzenie, który obejmował okres sezonu 2012/2013. W rankingu PFS na koniec 2013 roku było notowanych: zawodników w rankingu OPEN (wzrost z 1990 na koniec 2012 roku czyli ok 41%) zawodniczki w rankingu KOBIET (wzrost z 327 na koniec 2012 roku czyli ok 35%) czyli razem 3250 osób w obu rankingach (wzrost z 2317 na koniec 2012 czyli o 40%). W rankingach PFS juniorów na koniec 2013 było notowanych 941 osób (wzrost z 368 na koniec 2012 roku czyli o 155%!). Warto również zwrócić uwagę na wzrost drużyn uczestniczących w rozgrywkach Polskiej Ligii Squasha - w sezonie 2013/14 startują 132 drużyny (102 drużyny męskie, 20 drużyn damskich oraz 10 drużyn juniorskich), czyli więcej o 40 (43%) gdyż w poprzednim sezonie były to 92 drużyny (72 drużyny męskie, 11 drużyn damskich oraz 9 drużyn juniorskich). Organizacja rozgrywek od strony technicznej: Przepisy na sezon 2013/4 zostały opublikowane przed jego rozpoczęciem (sierpień 2013 ). Ad.3. Strona 8 / 12

9 W okresie sprawozdawczym wykonano szereg prac ukierunkowanych na stworzenie Polskiego Związku Squasha. Głównie skupiono się na założenie związku squasha w postaci stowarzyszenia klubów sportowych oraz organizacji, których statut przewiduje działania na rzecz rozwoju squasha. Po opracowaniu wstępnego statutu tej organizacji oraz po spotkaniu założycielskim, które odbyło się pod koniec 2012 roku, rozpoczęto proces rejestracyjny. Po uwagach organu nadzoru nad stowarzyszeniami sportowymi przy Prezydencie miasta stołecznego Warszawy rozpoczął się iteracyjny proces korygowania statutu oraz składania wyjaśnień przed organem nadzoru nad celowością przyjętych rozwiązań organizacyjnych. Z pierwszych trzydziestu siedmiu punktów zgłoszonych zastrzeżeń udało się doprowadzić do zaledwie trzech. Po kolejnym złożeniu dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Warszawie odmówił wpisu do rejestru wskazując zastrzeżenia do dwóch punktów w przyjętym statucie związku squasha. Praca będą kontynuowane. Polska Federacja Squasha składa podziękowanie kancelarii Rachelski i Wspólnicy za obszerną pomoc przy tworzeniu statutu związku i przy procesie rejestracyjnym, w znacznie przeważającym stopniu na zasadach pro bono. Ad.4. Aktualnie PFS posiada umowy z partnerami, sponsorami wspomagającymi realizację celów stowarzyszenia. Aktualna lista znajduje się na stronie federacji. Są to min: McWil sponsor Reprezentacji AA Drink sponsor Reprezentacji UA sponsor Reprezentacji Hotele.pl sponsor cyklu turniejów rangi A Dunlop sponsor techniczny Ww. podmioty wspomagają PFS barterowo oraz finansowo w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych. PFS świadczy dla tych podmiotów usługi marketingowe w postaci ekspozycji na www, materiałach reklamowych, odzieży, ect. Relacje ze sponsorami są dobre, umowy prowadzone na bieżąco. Aktualnie wg piramidy produktów stworzonej przez federację (Maciej Maciantowicz), PFS nie posiada sponsora głównego. Podjęto wiele prób oraz rozmów z potencjalnymi zainteresowanymi, ale nie udało się pozyskać takiego sponsora. Przetargi dot. poszczególnych obszarów są prowadzone cyklicznie jednak zainteresowanie nimi firm nie związanych z dyscypliną jest znikome. Aktualnie oceniamy, że wizerunek marki PFS/Polski Squash zyskuje coraz więcej w świadomości potencjalnych zainteresowanych jednak twarde dane w rozmowach z potencjalnymi sponsorami zostawiają nas dość daleko względem innych, głównie dużych sportów, w które inwestowane są środki finansowe. Moim zdaniem [Maciek Kliś] należy rozpocząć od kreowania świadomości ntt naszego sportu, która na ten moment w polskim społeczeństwie jest bardzo niewielka. Jest to min jeden z powodów, dla którego PFS nie może znaleźć sponsora na zasadach wizerunkowych. Warto również dodać, że najlepiej sprzedającym się produktem marketingowym jest Reprezentacja Polski, w którą moim zdaniem warto inwestować. Ad.5. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył kilka formalnych spotkań. Spotkania zostały objęte protokołami. Ponadto za zgodą wszystkich członków Zarządu odbywały się również telekonferencje w wyniku których zostawały podejmowane istotne dla Polskiego Squasha decyzje. Ponadto członkowie Zarządu odbyli wiele telekonferencji w celu przedyskutowania tematów bieżących związanych z pracami na rzecz Stowarzyszenia. Strona 9 / 12

10 Organizacja pracy biura i komunikacja Biuro Stowarzyszenia jest prowadzone przez Bartka Gila, Dyrektora Wykonawczego PFS. Ponadto w biurze zatrudniona jest zatrudniony drugi pracownik pełniący rolę Asystentki Biura. Biuro PFS jest odpowiedzialne za wszystkie tematy administracyjne, utrzymywania korespondencji w imieniu PFS, przygotowywaniem umów, zarządzaniem stroną internetową oraz profilem facebookowym, administrowaniem rankingiem zawodniczym, zajmuje się również regulowaniem zobowiązań. Uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych PFS jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Federacji Squasha oraz pełnym członkiem Światowej Federacji Squasha. Członkowie Stowarzyszenia Aktualnie stan członków Stowarzyszenia wynosi 9 członków założycieli oraz 134 członków zwyczajnych. Squash na Igrzyskach Olimpijskich Mimo olbrzymich nakładów i starań, po doskonałej prezentacji dyscypliny jako jednej z trzech z udziałem znakomitej reprezentantów znanych powszechnie w światowym squashu, Squash decyzją Komitetu Olimpijskiego z dnia 8 września 2013 roku nie został włączony do Igrzysk Olimpijskich w roku Międzynarodowe Imprezy Mistrzowskie w Polsce W następstwie omówienia przez Zarząd długookresowego planu promocji squasha w Polsce poprzez znaczące imprezy międzynarodowe, w okresie wakacyjnym ogłoszono konkursy ofert na partnerów w organizacji tych imprez. Konkursy dotyczyły dwóch imprez europejskich: Klubowych Mistrzostw Europy w roku 2015 oraz Drużynowych Mistrzostw Europy w roku Intencją Polskiej Federacji Squasha było zorganizowanie w roku 2016 Drużynowych Mistrzostw Europy wszystkich trzech Dywizji, wzorem mistrzostw, które odbyły się w roku 2013 w Amsterdamie. Szczególnie atrakcyjna pod tym kątem była oferta wrocławskiego klubu Hasta La Vista, która została ostatecznie wycofana z konkursu przez oferenta. W wyniku rozstrzygnięć konkursu oraz w następstwie inspekcji Europejskiej Federacji Squasha w Polsce odbędą się: w roku 2015 Klubowe Mistrzostwa Europy (ECC) w Krakowie Organizator Squash4You; w roku 2016 Drużynowe Mistrzostwa Europy (ETC) Dywizji 1-2 w Warszawie Organizator Kahuna; Ponadto w roku 2017 we Wroclawiu odbędzie się jedna z największych na świecie multidyscyplinarnych imprez Światowe Igrzyska Sportowe (The World Games), którego Organizatorem jest Miasto Wrocław. W związku z tym Prezes Tomasz Banasiak w listopadzie 2013 roku uczestniczył w spotkaniu inauguracyjnym przygotowania do tej wielkiej imprezy włączając tym samym Polską Federację Squasha jako partnera. Masters Squash Tour W drugiej połowie roku zintensyfikowano prace nad organizacją turniejów Mastersowych w Polsce i w następstwie 25 października PFS ogłosił założenia tego programu zawierające między innymi stworzenie cyklu turniejów Masters oraz ogólnopolskiego rankingu graczy. Polski program wpisuje się w europejski Masters Circuit zainaugurowany przez Europejską Federację Squasha również w roku W kolejności w następstwie przeprowadzonego konkursu ofert pierwsza polska impreza wchodząca w skład ESF Masters Circuit odbędzie się w krakowskim klubie Squash4You w październiku 2014 roku. Podsumowanie wyniku finansowego Strona 10 / 12

11 Przychody i wydatki za rok obrotowy 2013 [w tys. PLN] Nota Różnica # Przychody P1 Składki Członkowskie 12,250 6,280 5,970 P2 Opłaty Na Cele Statutowe i Turniejowe Indywidualne 291, ,648 73,096 P3 Opłaty Wpisowe Polskiej Ligi Squasha 67,565 42,850 24,715 P4 Opłaty za Szkolenia Trenerskie 57,329 28,569 28,760 P5 Opłaty za Szkolenia Sędziowskie 1,650 1, P6 Wpływy od Sponsorów, Partnerów i Organizatorów 45,000 23,999 21,001 Przychody razem 475, , ,775 Wydatki Zarząd W11 Koszty Podróży (4,778) (7,562) 2,784 W12 Usługi Prawne (1) (3,432) 0 (3,432) W13 Zebrania i Konferencje (2) (4,386) 0 (4,386) W14 Pozostałe Razem Koszty Zarządu (12,596) (7,562) (5,034) Biuro PFS W21 Wynagrodzenie (3) (52,777) (38,630) (14,147) W22 Narzuty na Wynagrodzenia (4) (8,836) (4,890) (3,946) W23 Wynajem Biura (6,249) (5,612) (637) W24 Materiały Biurowe (1,958) (9,625) 7,667 W25 Telefony i Poczta (6,830) (5,300) (1,530) W26 Usługi Księgowe (11,496) (9,679) (1,816) W27 Podróże Służbowe (26,781) (42,298) 15,518 W28 Usługi Bankowe, Informatyczne i Inne (7,252) (4,300) (2,952) W29 Pozostałe Koszty (435) (346) (89) Razem Koszty Biura (122,614) (120,682) (1,932) Programy Ogólnopolskie W31 Reprezentacja Polski (112,763) (65,260) (47,503) W32 Juniorzy (5) (145,788) (47,079) (98,709) W33 Trenerzy (40,917) (11,386) (29,532) W34 Sędziowie (1,560) (4,111) 2,550 Razem Programy Ogólnopolskie (301,028) (127,835) (173,193) Koszty Różne W41 Klubowe Mistrzostwa Europy (6) (10,336) (3,131) (7,205) W42 Indywidualne Mistrzostwa Europy (7) (14,690) (1,280) (13,410) W43 Drużynowe Mistrzostwa Świata (8) (11,931) 0 (11,931) W44 Nagrody Finansowe Indywidualne (2,632) (20,185) 17,553 W45 Koszty Organizacji DMP (9) (21,969) (1,863) (20,106) W46 Składki Członkowskie Organizacji Międzynarodowych (10) (23,258) (15,235) (8,023) W47 Reklama i Promocja (11) (12,521) 0 (12,521) W48 Pozostałe Koszty (12) (6,406) (3,914) (2,491) Razem Koszty Różne (103,742) (45,608) (58,134) Razem Wydatki (539,980) (301,687) (238,293) Wynik nadwyżka / (deficyt) za okres (64,442) 20,077 (84,519) Saldo konta bankowego na 31 grudnia 8,971 29,393 (20,422) Strona 11 / 12

12 Noty do Sprawozdania Finansowego (1) Koszty usług prawnych związanych z rejestracją związku squasha w sądzie wraz z kosztami sądowymi. (2) Głownie koszty Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, a także spotkań Zarządu. (3) Zawiera odprawę pracownika Biura za porozumieniem stron po powrocie z urlopu wychowawczego. Przejście Asystentki Biura na umowę o pracę od października (4) Wzrost obciążenia związany z koniecznością odprowadzenia składek po zakończeniu studiów. (5) W 2013 r. w Polsce odbyły się Mistrzostwa Świata Juniorów. PFS poniósł wydatki związane z tą imprezą w wysokości 44,140 PLN, które można przedstawić w następujący sposób: a. 22,490 PLN - Opłata za zawodników, wyżywienie, koszty sędziego (klub Hasta La Vista), b. 6,413 PLN - Hotel dla Zawodników (Ibis Budget), c. 4,707 PLN - Trener i opiekun (Marcin Kozik), d. 1,770 PLN - Różne: pomoc organizacyjna podczas turnieju, koszty dojazdu sędziego, upominki, e. 8,760 PLN - Rozszerzenie członkostwa PFS w WSF niezbędne do organizacji turnieju. (6) Nagrody dla zwycięskich klubów w Drużynowych Mistrzostwach Polski w postaci dofinansowania udziału w Klubowych Mistrzostwach Europy. (7) Koszty pakietów oraz podróży na EICC. (8) W 2013 roku polska męska drużyna po raz pierwszy wystąpiła w Drużynowych Mistrzostwach Świata we francuskim Mulhouse. Pozycja obejmuje: koszty prowadzenia drużyny (Maciej Kliś), koszty podróży i upominki. (9) Dofinansowanie poniesionych przez klub Squash4You kosztów promocji, marketingu i ekspozycji kortu szklanego podczas Drużynowych Mistrzostw Polski (10) Dodatkowa kontrybucja do Światowej Federacji Squasha związana z akcją promocji do Igrzysk Olimpijskich Back-to-Bid. (11) Koszty projektu i produkcji folderu PFS, banneru, realizacja filmu promocyjnego Pierwszy Krok Squasha. (12) Głównie koszty finansowe. Ponadto, 1) PFS reguluje swoje zobowiązania na bieżąco. 2) Na dzień 31 grudnia 2013 r. do największych należności PFS należą: a) 13,500 PLN Dunlop, b) 11,800 PLN SoSquash Sobota, c) 10,626 PLN MM Sport, d) 7,560 PLN SquashCity Tomasz Banasiak Maciej Kliś Maciej Maciantowicz Damian Maliński Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Strona 12 / 12

Skład szerokiej Reprezentacji Polski w roku 2015 (lista nie jest zamknięta) Kadra męska. Przemysław Atras. Marcin Karwowski.

Skład szerokiej Reprezentacji Polski w roku 2015 (lista nie jest zamknięta) Kadra męska. Przemysław Atras. Marcin Karwowski. Warszawa, 15 kwietnia 2015 Reprezentacja Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy w 2015: Zespół Kobiet w składzie: Magdalena Kamińska, Dominika Witkowska, Natalia Ryfa oraz Paulina Krzywicka - Ljubljanie

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Squasha

Polska Federacja Squasha Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Squasha Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 30 czerwca 2013 r. za okres od 25 listopada 2012 r. do 31 maja 2013 r. Na Walnym Zebraniu

Bardziej szczegółowo

Turniejów Mistrzowskich oraz Turniejów Masters w roku 2016

Turniejów Mistrzowskich oraz Turniejów Masters w roku 2016 Kraków, 22 grudnia 2015 Drodzy Organizatorzy i Kluby! Serdecznie zapraszamy do organizacji Turniejów Mistrzowskich oraz Turniejów Masters w roku 2016 1. 09-12.06.2016 - INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Squasha

Polska Federacja Squasha Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej Polskiej Federacji Squasha z dnia 16 sierpnia 2013 w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na organizację turniejów PFS-A w sezonie 2013 2014 W dniu 16 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Turniejów Mistrzowskich oraz Turniejów Masters w roku 2017

Turniejów Mistrzowskich oraz Turniejów Masters w roku 2017 Kraków, 26 sierpnia 2016 Drodzy Organizatorzy i Kluby! We wrześniu rozpoczniemy jubileuszowy 15 sezon rozgrywek Polskiej Federacji Squasha! W roku najważniejszej w Polsce imprezy sportowej The World Games

Bardziej szczegółowo

Drodzy Producenci i Dystrybutorzy!

Drodzy Producenci i Dystrybutorzy! Data ogłoszenia przetargu: 13 listopada 2015 r. Data zakończenia zbierania ofert: 26 listopada 2015 r. Ogłoszenie wyniku przetargu: 4 grudnia 2015 r. Drodzy Producenci i Dystrybutorzy! Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Raport 7th Squash European Nations Challenge Cup

Raport 7th Squash European Nations Challenge Cup Raport 7th Squash European Nations Challenge Cup O ENCC 2009 Wypowiedzi uczestników oraz ESF Obecność w mediach Promocja wydarzenia Załączniki (dostępne na płycie wysyłanej pocztą): 1. Galeria zdjęciowa

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Squasha

Polska Federacja Squasha Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Squasha za rok 2014 Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 7 czerwca 2015 r. W dniu 18 maja 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące organizacji

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące organizacji ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI 2016 w SQUASHU Turnieje Seniorskie (męski i damski), jako National Closed Championships w ramach PSA National Closed Termin imprezy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUNIORSKI PFS NA LATA 2016/2017

PROGRAM JUNIORSKI PFS NA LATA 2016/2017 CEL PROGRAMU: PROGRAM JUNIORSKI PFS NA LATA 2016/2017 -na każdym z 4 poziomów zapewnić środki finasowania, odpowiadające potrzebom każdego poziomu. -uporządkować pracę trenerów, którzy mają zajmować się

Bardziej szczegółowo

ESF Masters Circuit 2015 Polish Masters Squash Open 2015 23.10-25.10 Październik 2015 Zapisy przyjmowane są do 12.10.2015 (poniedziałek)

ESF Masters Circuit 2015 Polish Masters Squash Open 2015 23.10-25.10 Październik 2015 Zapisy przyjmowane są do 12.10.2015 (poniedziałek) ESF Masters Circuit 2015 Polish Masters Squash Open 2015 23.10-25.10 Październik 2015 Zapisy przyjmowane są do 12.10.2015 (poniedziałek) Zgłoszenia Miejsca Media Wszystkie zgłoszenia muszą zostać zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Squasha

Polska Federacja Squasha Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Squasha Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 25 listopada 2012 r. za okres od 22 maja 2011 do 31 października 2012 r. Na Walnym Zebraniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące organizacji

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące organizacji ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 w SQUASHU Termin imprezy: 25-27 czerwca 2015 (czwartek-sobota) Warunki organizacji - zgodne z Regulaminem Rozgrywek Drużynowych

Bardziej szczegółowo

Zasady rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski 2016

Zasady rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski 2016 Załącznik nr 12 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2015/2016 Zasady rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski 2016 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski 2016 (dalej: IMP)

Bardziej szczegółowo

Sponsor. REPREZENTACJI POLSKI W SQUASHU na rok 2012

Sponsor. REPREZENTACJI POLSKI W SQUASHU na rok 2012 Sponsor REPREZENTACJI POLSKI W SQUASHU na rok 2012 Wstęp: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zwrócić się Państwa z ofertą współpracy w zakresie sponsoringu POLSKIEJ FEDERACJI SQUASHA na rok 2012. Jeszcze

Bardziej szczegółowo

Sponsor strojów. REPREZENTACJI POLSKI W SQUASHU na rok 2012

Sponsor strojów. REPREZENTACJI POLSKI W SQUASHU na rok 2012 Sponsor strojów REPREZENTACJI POLSKI W SQUASHU na rok 2012 Wstęp: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zwrócić się Państwa z ofertą współpracy w zakresie sponsoringu POLSKIEJ FEDERACJI SQUASHA na rok 2012.

Bardziej szczegółowo

refleks prestiż szybkość walka rywalizacja trening promocja zmaganie

refleks prestiż szybkość walka rywalizacja trening promocja zmaganie pfs.com.pl 1 refleks promocja zmaganie szybkość prestiż trening walka rywalizacja 2 James Willstrop (z lew.) oraz Gregory Gaultier (z pr.) zawodnicy czołówki światowego rankingu PSA (podczas DMP2012: James

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM OKOŁO 7.OOO-(SIEDEM TYSIĘCY DZIECI)-TRENUJĄCYCH GŁÓWNIE W SZKOŁACH W SZKOŁACH ZNAJDUJE SIĘ BLISKO 200 STOŁÓW BILARDOWYCH!!! I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP

Bardziej szczegółowo

Przed założeniem ligi należy upewnić się:

Przed założeniem ligi należy upewnić się: Program Małej Ligi opiera się na wsparciu wolontariuszy i organizacji, które pragną mieć wpływ na aktywność sportową dzieci i młodzieży w swoich lokalnych społecznościach. Zasady funkcjonowania programu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. dotyczący organizacji: MEN S WORLD JUNIOR TEAM & INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 2016

FORMULARZ OFERTOWY. dotyczący organizacji: MEN S WORLD JUNIOR TEAM & INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 2016 FORMULARZ OFERTOWY dotyczący organizacji: MEN S WORLD JUNIOR TEAM & INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 2016 A. OPŁATY I. Wpłata na rzecz PFS (Jest to istotne kryterium przy rozpatrywaniu ofert)... PLN BRUTTO I.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. dotyczący organizacji: POLISH JUNIOR OPEN 2014. będącym jednocześnie turniejem PFS A Junior. 7-9 listopada 2014

FORMULARZ OFERTOWY. dotyczący organizacji: POLISH JUNIOR OPEN 2014. będącym jednocześnie turniejem PFS A Junior. 7-9 listopada 2014 FORMULARZ OFERTOWY dotyczący organizacji: POLISH JUNIOR OPEN 2014 będącym jednocześnie turniejem PFS A Junior 7-9 listopada 2014 A. OPŁATY I. Wpłata na rzecz PFS... PLN BRUTTO II. Wpłata do ESF 308 Eur

Bardziej szczegółowo

Squash- dyscyplina, która zapewni Ci dobrą przyszłość lub dodatek do niej

Squash- dyscyplina, która zapewni Ci dobrą przyszłość lub dodatek do niej Squash- dyscyplina, która zapewni Ci dobrą przyszłość lub dodatek do niej Squash jest łatwy czas, w którym początkujący gracze zdobywają poziom gwarantujący świetną zabawę jest nieporównywalnie krótszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Super 7

Regulamin Rozgrywek Super 7 Regulamin Rozgrywek Super 7 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: a) PZR - Polski Związek Rugby, b) KR7 - Komisja Rugby7, c) WR - World Rugby

Bardziej szczegółowo

Drodzy Producenci i Dystrybutorzy!

Drodzy Producenci i Dystrybutorzy! Data ogłoszenia przetargu: 10 listopada 2015 r. Data zakończenia zbierania ofert: 24 listopada 2015 r. Ogłoszenie wyniku przetargu: 30 listopada 2015 r. Drodzy Producenci i Dystrybutorzy! Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2011/2012

Załącznik nr 13 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2011/2012 Załącznik nr 13 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2011/2012 Regulamin rozgrywek drużynowych Polska Liga Squasha (PLS) Art. 1 Definicje Drużyna grupa Zawodników zgłoszona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie

REGULAMIN. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie REGULAMIN 55 Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o Złotą Wieżę I. CEL Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Popularyzacja szachów w środowisku wiejskim Wyłonienie Drużynowego Mistrza

Bardziej szczegółowo

WIZJA PZTS SKUTECZNY. Andrzej KAWA. stanowienie i egzekwowanie prawa decyzje finanse

WIZJA PZTS SKUTECZNY. Andrzej KAWA. stanowienie i egzekwowanie prawa decyzje finanse WIZJA PZTS SKUTECZNY stanowienie i egzekwowanie prawa decyzje finanse sportowych (wyniki) ekonomicznych (finanse) organizacyjnych (marketing) MISJA PZTS rok 2011 80-lecie PZTS KIERUNKI ROZWOJU PZTS do

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. dotyczący organizacji:

FORMULARZ OFERTOWY. dotyczący organizacji: FORMULARZ OFERTOWY A. OPŁATY dotyczący organizacji: POLISH JUNIOR OPEN 2015-2017 będącym jednocześnie turniejem PFS A Junior (wraz z kategorią U11 wyłącznie, jako PFS A) UWAGA: Zakłada się, że wszystkie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT FINANSOWO - ORGANIZACYJNY PZKFiTS NA 2012 ROK

KOMUNIKAT FINANSOWO - ORGANIZACYJNY PZKFiTS NA 2012 ROK KOMUNIKAT FINANSOWO - ORGANIZACYJNY PZKFiTS NA 2012 ROK Dotyczy opłat regulaminowych oraz wymagań szczególnych (zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu w dniu 17.12.2011r) Od 01.01.2011 wszelkie opłaty wynikające

Bardziej szczegółowo

MASTERS INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI 2016 W SQUASHU

MASTERS INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI 2016 W SQUASHU ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji MASTERS INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI 2016 W SQUASHU Termin imprezy: 26-27 listopada 2016 (sobota - niedziela) A. DANE OFERENTA I. Dane klubu/organizatora, ilość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2005 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2005 rok SPRAWOZDANIE z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego Alit w Ożarowie za 2005 rok Międzyzakładowy Klub Sportowy Alit działa na terenie miasta i gminy Ożarów i zajmuje się organizowaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku:

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku: Ci# Handlowy XIV Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Binowo Park Golf Club 18-21 czerwca 2015 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu Regulaminu Głównego

Bardziej szczegółowo

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek.

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek. Kluby Ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Kluby II ligi i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Warcabowego z dnia 30go lipca 2016 r.

Protokół z Posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Warcabowego z dnia 30go lipca 2016 r. Protokół z Posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Warcabowego z dnia 30go lipca 2016 r. W dniu 30 lipca 2016 r. odbyło się Zebranie Zarządu Polskiego Związku Warcabowego. Uczestniczyli w nim: 1. Jacek Pawlicki

Bardziej szczegółowo

[Wpisz tekst] Regulamin Zawodów

[Wpisz tekst] Regulamin Zawodów [Wpisz tekst] Regulamin Zawodów Citi Handlowy XV Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Mazury Golf & Country Club 7-10 lipca 2016 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO ZA LATA 2008 2010*

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO ZA LATA 2008 2010* SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO ZA LATA 2008 2010* Działalność Polskiego Związku Jeździeckiego w latach 2008 2010* była prowadzona w oparciu o środki finansowe w wysokościach:

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY POLSKI w WARCABACH. Podstawa prawna

REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY POLSKI w WARCABACH. Podstawa prawna REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY POLSKI w WARCABACH (obowiązuje od 1 lutego 2016 r.) Podstawa prawna USTAWA o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie kwalifikowanym (Tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski Mężczyzn

Mistrzostwa Polski Mężczyzn Uchwała Zarządu Polskiej Federacji Petanque Związku Sportowego z dnia 26.01. 2016 r. nr 10/ 2016 w sprawie Regulaminu Mistrzostw Polski Mężczyzn 1. Zarząd PFP działając na podstawie 29, pkt.15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rankingu Pucharu Polski w Golfie

Regulamin Rankingu Pucharu Polski w Golfie Regulamin Rankingu Pucharu Polski w Golfie 1. [Postanowienia ogólne] 1. Ranking PZG jest oficjalną klasyfikacją zawodników amatorów posiadających aktualną kartę handicapową PZG. 2. Ranking PZG prowadzony

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MŁODZIK 18 RADOM

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MŁODZIK 18 RADOM UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MŁODZIK 18 RADOM RADOM 30 MAJA 2015 Informacje: 1. Organizator: UKS Młodzik 18 Radom oraz rodzice zespołu UKS Młodzik 18 Radom U-9 2. Miejsce i termin: termin: 30 maja 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Nazwa i siedziba: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS (stan na dzień 31.12.2012 r.) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w siatkówce plażowej kobiet o Puchar Dyrektora Hipermarketu Kaufland Stalowa Wola, 12.08.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7 Sezon 2015/2016 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: 1. PZR - Polski Związek Rugby 2. WR - World Rugby (Światowa Federacja Rugby) 3. RE - Rugby

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 1. dla drużyn uczestniczących w Finale Ogólnopolskim. Turnieju Orlik Basketmania 2015

BIULETYN nr 1. dla drużyn uczestniczących w Finale Ogólnopolskim. Turnieju Orlik Basketmania 2015 BIULETYN nr 1 dla drużyn uczestniczących w Finale Ogólnopolskim Turnieju Orlik Basketmania 2015 O finale Finał Ogólnopolski Turnieju Orlik Basketmania 2015 odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2015 r. na

Bardziej szczegółowo

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com.

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com. Oferta uczestnictwa Liga Piłkarska na ORLIKU Suwałki kwiecień 2012 r. Szanowni Państwo, W imieniu Agencji Promocji Sportu Polski Sport pragnę złożyć na Państwa ręce ofertę uczestnictwa w rozgrywkach Ligi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Rosa Private Golf Club czerwca 2013

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Rosa Private Golf Club czerwca 2013 Regulamin Zawodów Citi Handlowy XII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Rosa Private Golf Club 20-23 czerwca 2013 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu Regulaminu Głównego Turniejów

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Finansowy Polskiego Związku Tenisowego na 2012 rok. Zatwierdzony przez Zarząd PZT w dniu r. Obowiązuje od dn r.

Regulamin Finansowy Polskiego Związku Tenisowego na 2012 rok. Zatwierdzony przez Zarząd PZT w dniu r. Obowiązuje od dn r. Regulamin Finansowy Polskiego Związku Tenisowego na 2012 rok. Zatwierdzony przez Zarząd PZT w dniu 18.10.2011 r. Obowiązuje od dn. 01.01.2012 r. I. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Nasza strategia sukcesu 100% ZAANGAŻOWANIA 100% DETERMINACJI 100% KREATYWNOŚCI Cele sportowe na rok 2013 / 2014 Zwycięstwo w turnieju BALTICA SUMMER

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy zawodów serdecznie zapraszają do udziału w zawodach. 5th HARASUTO EUROPE CUP w Karate WKF turniej CENTRAL EUROPEAN KARATE LEAGUE 2009.

Organizatorzy zawodów serdecznie zapraszają do udziału w zawodach. 5th HARASUTO EUROPE CUP w Karate WKF turniej CENTRAL EUROPEAN KARATE LEAGUE 2009. 5th HARASUTO EUROPE CUP CENTRAL EUROPEAN LEAGUE 28.02-1.03.2009 ŁÓDŹ, POLAND Organizatorzy zawodów serdecznie zapraszają do udziału w zawodach 5th HARASUTO EUROPE CUP w Karate WKF turniej CENTRAL EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące organizacji INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI 2012 w Squashu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące organizacji INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI 2012 w Squashu ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące organizacji INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI 2012 w Squashu Termin imprezy: 17-19 maja 2012 (czwartek sobota) Warunki organizacji - zgodne z Regulaminem Rozgrywek Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Wrocławska 47 za rok 2014

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Wrocławska 47 za rok 2014 Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Wrocławska 47 za rok 2014 1. Bilans za rok 2014 2. Rachunek wyników za rok 2014 3. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 SPIS TREŚCI: I II III IV V VI VII Opłata członkowska. Zgłoszenie do rozgrywek centralnych. Wycofanie drużyny. Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej pod balonem Terminy Rocznik 2003: 30.11-01.12.2013 Rocznik 2001:

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ----------------------------------------------------------------------------------------

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ---------------------------------------------------------------------------------------- Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ---------------------------------------------------------------------------------------- Regulamin XIV Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w badmintonie

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB OPOLSKI Komisja Sędziów REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTÓW MOTOROWYCH AUTOMOBILKLUBU OPOLSKIEGO

AUTOMOBILKLUB OPOLSKI Komisja Sędziów REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTÓW MOTOROWYCH AUTOMOBILKLUBU OPOLSKIEGO AUTOMOBILKLUB OPOLSKI Komisja Sędziów REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTÓW MOTOROWYCH AUTOMOBILKLUBU OPOLSKIEGO OPOLE 2006 1 ZASADY OGÓLNE Obowiązki i prawa Sędziów Sportu Motorowego regulują przepisy krajowe zawarte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY. Podstawa prawna

REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY. Podstawa prawna REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY (obowiązuje od 2 lutego 2015 r.) Podstawa prawna USTAWA o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie kwalifikowanym (Tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Ustaw 30go maja 2014

Bardziej szczegółowo

Impreza odbywa się pod patronatem Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer oraz znanych osobistości.

Impreza odbywa się pod patronatem Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer oraz znanych osobistości. O Fundacji Jakie są cele Fundacji? Fundacja, między innymi poprzez organizowanie Biegu Wawerczyka, będzie wspierała wychowanie dzieci w sportowym duchu i zdrowej rywalizacji. Nasi podopieczni to dzieci

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 17.12.2012r. - 1 - Uchwała nr 189/Z/2012 Zarządu w sprawie nadawania wyróżnień i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej Członków

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUK WALKI KLUB SPORTOWY SAKURA. Oferta sponsorska. ASW K S SAKURA Ul. Akacjowa 27 49-318 Skarbimierz NIP : Konto : www.judo-jiujitsu.

AKADEMIA SZTUK WALKI KLUB SPORTOWY SAKURA. Oferta sponsorska. ASW K S SAKURA Ul. Akacjowa 27 49-318 Skarbimierz NIP : Konto : www.judo-jiujitsu. AKADEMIA SZTUK WALKI KLUB SPORTOWY SAKURA Oferta sponsorska ASW K S SAKURA Ul. Akacjowa 27 49-318 Skarbimierz NIP : Konto : www.judo-jiujitsu.com Co to jest ASW K S SAKURA? ASW K S SAKURA założona jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Łuczniczego

Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Łuczniczego R E G U L A M I N U KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO ROZDZIAŁ I 1 Kolegium Sędziów Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego zwane dalej Kolegium jest komisją problemową Polskiego Związku Łuczniczego,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Związek Szachowy 60-791 Poznań, ul. Reymonta 35 http:// www.wzszach.poznan.pl

Wielkopolski Związek Szachowy 60-791 Poznań, ul. Reymonta 35 http:// www.wzszach.poznan.pl Wielkopolski Związek Szachowy 60-791 Poznań, ul. Reymonta 35 http:// www.wzszach.poznan.pl tel: 61 866 60 31 wew.341 e-mail:wzszach@wzszach.poznan.pl Konto bankowe: Bank Pekao S.A. O/Poznań 17 1240 6625

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ

REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ 1. Regulamin opracowany na podstawie Statutu Stowarzyszenia. 2. Regulamin określa szczegółowo: Prawa i obowiązki zawodników i trenerów, Zasady selekcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Wrocławska 47 za rok 2015

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Wrocławska 47 za rok 2015 Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Wrocławska 47 za rok 2015 1. Bilans za rok 2015 2. Rachunek wyników za rok 2015 3.Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA NA RELIZACJĘ ZADANIA. Nazwa własna zadania. w okresie od (dd/mm/rr)... do... składana na podstawie

... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA NA RELIZACJĘ ZADANIA. Nazwa własna zadania. w okresie od (dd/mm/rr)... do... składana na podstawie Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego stanowiącego załącznik do

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU Uczniowski Klub Sportowy Posejdon Pułtusk

REGULAMIN KLUBU Uczniowski Klub Sportowy Posejdon Pułtusk REGULAMIN KLUBU Uczniowski Klub Sportowy Posejdon Pułtusk I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU. 1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji klubowej. 2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza sportowego.

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2010/2011

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2010/2011 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Sezon 2010/2011 I. Opłata członkowska. II. III. IV. Zgłoszenie do rozgrywek centralnych. Opłaty za wydanie licencji. Wycofanie drużyny. V. Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 8 ust. 1 Statutu PZŻ oraz: Art. 13 ust. 1 pkt b) Ustawy o Sporcie i uzupełniających rozporządzeń, Przepisów

Bardziej szczegółowo

III Mistrzostwa Polski Poomsae (Techniczne MP) w Taekwondo Olimpijskim

III Mistrzostwa Polski Poomsae (Techniczne MP) w Taekwondo Olimpijskim a Warszawa 01-595, ul. Ks. J. Popiełuszki 21 tel.: 0 22 840 45 57; fax. 0 22 891 13 25 e-mail: biuro@pztaekwondo.pl NIP 779-20-26-124, REGON 430096079 w w w. p z t a e k w o n d o. p l III Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku 1. Cel: - Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród ministrantów,

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW. Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi

KATALOG KOSZTÓW. Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi Załącznik nr 1 do Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 10 października 2014 r.

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 10 października 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 504/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2014 r. Na podstawie 4 ust. 1 uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Organizacja zgrupowania przed rozgrywkami play-off I ligi koszykówki mężczyzn

Organizacja zgrupowania przed rozgrywkami play-off I ligi koszykówki mężczyzn Załącznik nr 2 do zarządzenia nr PM-487/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 lutego 2015 r... (pieczęć klubu składającego wniosek)... (miejscowość, data) WNIOSEK O DOTACJĘ NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - III LIGA SENIORÓW

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - III LIGA SENIORÓW Lubuski Związek Szachowy 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego 28 tel.: (+48) 606 921 188 NIP: 925-18-27-612 REGON: 971278321 Nr konta Bank Zachodni WBK: 34 1090 1900 0000 0001 2105 1799 e-mail: anmodz@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS na sezon 2012/2013

Regulamin Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS na sezon 2012/2013 Regulamin Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS na sezon 2012/2013 1 Definicje Turniej zorganizowane zawody sportowe rozgrywane według Kalendarza Rozgrywek, w których Zawodnicy rozgrywając ze sobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK KASZUB CUP NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK KASZUB CUP NA SEZON 2015/2016 REGULAMIN ROZGRYWEK KASZUB CUP NA SEZON 2015/2016 1. Przepisy Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego.

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. Zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego NR: 265/XIX/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015. (zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu PZPS z dn. 10 lipca 2014 r.

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2014/2015. (zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu PZPS z dn. 10 lipca 2014 r. Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej (zatwierdzone Uchwałą Prezydium Zarządu PZPS z dn. 10 lipca 2014 r.) SPIS TREŚCI: I II Opłata członkowska. Zgłoszenie do rozgrywek centralnych.

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania Zarządu Kujawsko- Pomorskiego Związku Brydża Sportowego odbytego w dniu 24 września 2008 roku

Protokół z zebrania Zarządu Kujawsko- Pomorskiego Związku Brydża Sportowego odbytego w dniu 24 września 2008 roku Bydgoszcz 25.09.2008 Protokół z zebrania Zarządu Kujawsko- Pomorskiego Związku Brydża Sportowego odbytego w dniu 24 września 2008 roku Na kolejnym zebraniu Kujawsko Pomorski Związek Brydża Sportowego zebrał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Drużynowych pod patronatem PFS w sezonie 2015/2016 Polska Liga Squasha (PLS) Art. 1 Definicje

Regulamin Rozgrywek Drużynowych pod patronatem PFS w sezonie 2015/2016 Polska Liga Squasha (PLS) Art. 1 Definicje Regulamin Rozgrywek Drużynowych pod patronatem PFS w sezonie 2015/2016 Polska Liga Squasha (PLS) Art. 1 Definicje Drużyna grupa Graczy zgłoszona do rozgrywek drużynowych pod patronatem PFS w danym Sezonie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW

REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW HEAD CUP o puchar Magdy Linette 1. Organizatorzy: - Sportoteka Puszczykowo - Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań - MichalFilipiak.pl 2. Obiekty: - Sportoteka Puszczykowo,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE, Olsztyn, dnia 04 05 2015r. w/g rozdzielnika Kluby Piłki Siatkowej Województwa Warmińsko - Mazurskiego KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY I MISTRZOSTWA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ W SZACHACH SZYBKICH POD HONOROWYM PATRONATEM METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KSIĘDZA KARDYNAŁA STANISŁAWA DZIWISZA 1. Cele:

Bardziej szczegółowo

TERAZ GOLF. Promocja golfa w Polsce w latach 2005/2006 Program PZG

TERAZ GOLF. Promocja golfa w Polsce w latach 2005/2006 Program PZG 1 TERAZ GOLF Promocja golfa w Polsce w latach 2005/2006 Program PZG 2 CELE PROGRAMU Zmiana wizerunku golfa jako sportu drogiego i elitarnego Golf, narty, tenis, Ŝeglarstwo golf jako sport rodzinny, masowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS na sezon 2011/2012

Regulamin Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS na sezon 2011/2012 Regulamin Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS na sezon 2011/2012 1 Definicje Turniej zorganizowane zawody sportowe rozgrywane według Kalendarza Rozgrywek, w których Zawodnicy rozgrywając ze sobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE Rozdział I Organizacja pracy Kolegium Sędziów 1 Kolegium Sędziów Polskiego Związku Hokeja na Trawie, zwane w dalszej części Kolegium Sędziów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zarządu 2015

Sprawozdanie z działalności zarządu 2015 Sprawozdanie z działalności zarządu 2015 Praca zarządu 13 posiedzeń, w tym sześć wyjazdowych: Ossa, Sterdyń, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Gdańsk Dwa spotkania prezydium zarządu, oba w Warszawie 14 uchwał podjętych

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO

FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW Opracowanie: Agnieszka Dąbkowska Redakcja: Agnieszka Dąbkowska, Jarosław Grunt Przepisy FTS załącznik nr 3 - obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU RANKINGOWEGO NARODOWY JUNIOR TOUR PZBil 2008 DZIEWCZAT I CHŁOPCÓW

REGULAMIN. OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU RANKINGOWEGO NARODOWY JUNIOR TOUR PZBil 2008 DZIEWCZAT I CHŁOPCÓW REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU RANKINGOWEGO NARODOWY JUNIOR TOUR PZBil 2008 DZIEWCZAT I CHŁOPCÓW 1. NARODOWY JUNIOR TOUR jest cyklem turniejów dla młodzieży w wieku do lat 17-tu organizowanym w sezonie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 12 września 2012 r.

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 12 września 2012 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 435/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11września 2012 r. Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 12 września 2012 r. Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo