Polska Federacja Squasha

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Federacja Squasha"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Squasha za rok 2013 Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 18 maja 2014 r. W dniu 30 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Federacja Squasha. Podczas zebrania sprawozdawczo wyborczego dotychczasowy Prezes Tomasz Banasiak i Członkowie Zarządu Maciej Kliś i Maciej Maciantowicz złożyli sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, które zostało zatwierdzone przez Członków Stowarzyszenia. Doszło również do głosowania nad absolutorium dla Członków Zarządu, które to wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali. W konsekwencji następujących później wyborów na dwuletnią kadencję został wybrany Zarząd w następującym składzie: 1) Tomasz Banasiak [TB] Prezes Zarządu Stowarzyszenia 2) Maciej Kliś [MK] Członek Zarządu 3) Maciej Maciantowicz [MM] Członek Zarządu 4) Damian Maliński [DM] Członek Zarządu Zarząd działa niezmiennie w tym składzie od dnia wyborów. W okresie sprawozdawczym Zarząd zajmował się następującymi głównymi zagadnieniami związanymi z działalnością Stowarzyszenia: 1) Realizacja programów trenerskiego, juniorskiego, sędziowskiego oraz Kadra Polski; 2) Organizacja rozgrywek sportowych; 3) Działania zmierzające do założenia Polskiego Związku Squasha; 4) Partnerzy dla programów realizowanych przez Stowarzyszenie; 5) Organizacja funkcjonowania Stowarzyszenia oraz pozostałe zagadnienia związane z jego działalnością. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiamy najważniejsze informacje na powyższe tematy, a także podsumowanie wyniku finansowego. Ad.1. Trenerzy W 2013 roku Komisja Trenerska (KTren.) w niezmienionym składzie: Maciej Kliś przewodniczący Maciej Chądzyński członek komisji Piotr Samborski członek komisji Marcin Kozik członek komisji realizowała przyjęte zadania, do których należało: zorganizowanie kursów przygotowawczych w 2013 roku zrealizowano ich 10, rozmieszczonych na terenie całego kraju. Wzięło w nich udział ponad 100 kandydatów zorganizowanie egzaminu ESF Level 1 w 2013 roku w związku z dużą liczbą chętnych odbyły się dwa takie wydarzenia (X/Kraków S4Y, XI/W-wa Squash City), w których wzięło udział 44 kandydatów, z czego Strona 1 / 12

2 30 otrzymało dyplom trenera ESF L1, a 14 skierowano na tryb egzaminowania uzupełniającego u poszczególnych członków Ktren. Fakt konieczności organizacji dwóch kursów ESF L1 z tak dużą liczbą chętnych wyniknął bezpośrednio z przeprowadzenia sporej ilości kursów przygotowawczych w roku 2012 oraz w pierwszej połowie 2013 zorganizowanie w marcu 2013 kursu ESF L2 (Kraków - S4Y), w którym wzięło udział 10 osób 7 otrzymało dyplom w pierwszym terminie, a 3 w trybie egzaminowania uzupełniającego zorganizowanie razem z ESF po raz pierwszy w Polsce kursu ESF L3 pierwsza część odbyła się w klubie Kahuna na przełomie maja/czerwca i wzięło w niej udział 12 osób z całej Europy, w tym 6 Polaków. Druga część kursu odbyła się w Budapeszcie. Do ekskluzywnego grona trenerów ESF L3 dołączył wtedy tylko Paweł Szostek reprezentujący warszawski klub SQUASH CITY a reszta kandydatów została skierowana do trybu uzupełniającego podjęcie starań o organizację po raz pierwszy w Polsce Światowej Konferencji Trenerskiej, która będzie połączona z DMP 2014 w Krakowie. Podsumowując, PFS realizuje z powodzeniem przyjęty wcześniej program szkolenia wg metodyki ESF. W 2013 roku zaprezentowaliśmy na kursie ESF L1 w Krakowie po raz pierwszy w Europie nową metodykę autorstwa P.Hirsta, która jest podwaliną nowego systemu szkolenia trenerów wg najnowszych założeń WSF. Ponadto, nasi trzej członkowie Ktren (MCH, PS, MK) uzyskali dodatkowe doświadczenie jako wykładowcy z tytułem TUTOR ESF L1 współpracując z odwiedzającym Polskę Peterem Hirstem. Maciej Kliś został zaproszony przez P. Hirsta do pracy nad nowym programem WSF jako konsultant co jest dla niego sporym wyróżnieniem. Prowadzone kursy różnych stopni cieszą się zaufaniem społeczności squashowej na terenie całego kraju i obserwujemy stały wzrost aktywności w tym obszarze. Ponadto NOWA metodyka, o której mowa wcześniej zaczyna przynosić bardzo dobre efekty szkoleniowe na poziomie początkującym i będzie ona wdrażana także na kolejnych stopniach zaawansowania. Plan zwiększenia dostępności certyfikowanych trenerów szczególnie stopnia pierwszego już od kilku lat nabiera tempa i jest w fazie końcowej przed planowanym wprowadzeniem obowiązkowego posiadania określonej liczby trenerów certyfikowanych w klubie/obiekcie sportowym współpracującym z PFS. Konsultacje społeczne w tym zakresie są planowane w sezonie 2014/2015. Warto dodać, że budżet PFS jest zasilany sukcesywnie w ciągu całego roku wpłatami z ww, kursów, które wyniosły w 2013 roku ponad zł Aktualny stan certyfikowanych trenerów to: ESF L1-73 ESF L2 38 osób ESF L3 6 osób Juniorzy Od stycznia do grudnia 2013 r. z budżetu Polskiej Federacji Squasha na rozwój Programu Juniorskiego zostało przeznaczone ,02 złotych. Wydana kwota miała znaczący wpływ na podniesienie poziomu sportowego wśród młodych zawodników. Działania od stycznia do sierpnia skupiały się wspieraniu aktywnych ośrodków sportowych pracujących z juniorami. Wsparcie składało się z wymiany doświadczeń oraz z pomocy finansowej na rzecz organizacji turniejów juniorskich oraz innych działań polegających na rozwijaniu umiejętności gry w squasha. Strona 2 / 12

3 Stowarzyszenie wspierało również w tym czasie wyjazdy na zagraniczne turnieje juniorskie, które cieszyły się coraz większym zainteresowaniem wśród młodych zawodników. Udział w tych turniejach świadczy o nieustającej chęci rozwoju swojego poziomu gry poprzez rywalizacje z najlepszymi graczami na świecie. Istotnym wydarzeniem były Mistrzostwa Świata Juniorów zorganizowane przez wrocławski klub Hasta la Vista. Wydarzenie zostało wsparte od strony finansowej i medialnej przez Polską Federację Squasha. Dla polskiej młodzieży była to pierwsza okazja na wzięcie udziału w tak prestiżowych rozgrywkach w swoim rodzimym kraju. Łącznie w tym okresie na rozwój Programu Juniorskiego wydano ,58 złotych. W okresie od sierpnia do grudnia, po objęciu przez Damiana Malińskiego członkostwa w Zarządzie PFS, została stworzona oraz zaprezentowana nowa formuła Programu Juniorskiego. Miała ona na celu sprecyzowanie kierunków działania poprzez jasno wyznaczone grupy docelowe: How to Play (potencjalni gracze), How to Train (początkujący gracze), How to Challenge (doświadczeni gracze) oraz How to Win (czołówka pośród doświadczonych graczy). Podział na grupy umożliwił podział środków finansowych, które zostały przekazane na rzecz młodych graczy. W grupie How to Play budżet został przeznaczony na produkcję imiennych koszulek opatrzonych logiem Polskiej Federacji Squasha, których powstało łącznie w tym okresie ponad 200. Działania w grupie How to Train skupiały się na organizacji campów juniorskich. Udział w campach był rozwijający nie tylko dla juniorów, ale również dla ich obecnych i przyszłych trenerów. Wsparcie dla grupy How to Challenge opierało się na pomocy finansowej, która miała umożliwić młodym graczom udział w turniejach kategorii A. Wyselekcjonowani juniorzy otrzymywali wsparcie na wpisowe, dojazd lub nocleg. W grupie How to Win dofinansowywano wyjazdy na turnieje zagraniczne dla czołówki polskich graczy, którzy reprezentowali nas poza granicami kraju. Łącznie w tym okresie na rozwój Programu Juniorskiego wydano ,44 złotych. Do połowy roku 2014 planowana jest kontynuacja dotychczasowego Programu Juniorskiego. Następnie, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zostaną wprowadzone znaczące zmiany, które oprócz czterech grup docelowych skupią się również na rozwoju Regionalnych Centrów Juniorskich. Szczegółowe rozliczenie wydatków na Program Juniorski Polskiej Federacji Squasha w 2013 roku STYCZEŃ Mistrzostwa Europy Juniorów U ,43 zł - Wpisowe na turniej Czech Junior Open ,83 zł - Zwrot nadpłaty za notę księgową r. 800,00 zł ŁĄCZNIE: 8713,26 zł LUTY brak ŁĄCZNIE: 0,00 zł Strona 3 / 12

4 MARZEC Mistrzostwa Juniorów U19, Zurych Szwajcaria ,87 zł - Wpisowe na Mistrzostwa Juniorów U ,25 zł - Szkolenie kadry juniorów ,00 zł - Korty dla juniorów w ramach Programu Juniorskiego 2820,00 zł ŁĄCZNIE: ,12 zł KWIECIEŃ Nocleg dla kadry na Mistrzostwach Europy Juniorów U19-789,76 zł - Dojazd (bilet PKP), kadra na Mistrzostwa Europy U19-270,00 zł - Wyżywienie dla kadry na Mistrzostwach Europy U19-120,98 zł - Pobyt trenera na Mistrzostwach Europy Juniorów U ,00 zł - Dofinansowanie dojazdu dla juniorów (Klub/Szkoła) - 175,00 zł - Dofinansowanie na korty, Szkółka Juniorska w Kahunie ,00 zł - Treningi w ramach Programu Juniorskiego - 821,30 zł ŁĄCZNIE: 7 802,04 zł MAJ Korty dla juniorów w ramach Programu Juniorskiego ,00 zł - Dofinansowanie dla niedzielnej szkółki juniorskiej Kahuna - 712,80 zł ŁĄCZNIE: 2 462,80 zł CZERWIEC Opłata za Międzynarodowy Turniej Juniorski ,35 zł - Dofinansowanie dla niedzielnej szkółki juniorskiej Kahuna - 712,80 zł ŁĄCZNIE: 2 017,15 zł LIPIEC Nocleg zawodników, Mistrzostwa Świata Juniorów ,00 zł - Korty dla juniorów, szkółka juniorska ,00 zł - Dofinansowanie dla niedzielnej szkółki juniorskiej Kahuna - 712,80 zł Strona 4 / 12

5 ŁĄCZNIE: ,80 zł SIERPIEŃ Czapki, prezenty dla uczestników MŚJ - 179,94 zł - Opłaty za autostrady w ramach MŚJ - 95,30 zł - Nocleg na czas MŚJ 1 980,18 zł - Wpisowe + wyżywienie dla zawodników MŚJ ,79 zł - Nadruki na odzież zawodników MŚJ - 295,20 zł ŁĄCZNIE: ,41 zł WRZESIEŃ Dofinansowanie na wpisowe Danish Junior Open ,65 zł - Dojazdy w ramach szkoleń dotyczących nowego Programu Juniorskiego 1 624,46 zł - Nocleg w ramach szkoleń dotyczących nowego Programu Juniorskiego 400,00 zł - Wynajem sali konferencyjnej w ramach szkoleń dotyczących nowego PJ 400,00 zł ŁĄCZNIE: 5 819,11 zł PAŹDZIERNIK Koszulki dla juniorów 1 420,29 zł - Nadruk na imiennych koszulkach juniorskich ,54 zł - Prowadzenia campu juniorskiego ,00 zł - Camp sportowy, Mikołaj Korsak - 500,00 zł - Dofinansowanie wpisowe MySquash Junior Cup kat. A ,00 zł - Dofinansowanie wpisowe Zabierzów Squash Cup kat. A - 950,00 zł - Dofinansowanie na dojazd, Zabierzów Squash Cup kat. A 800,00 zł - Dofinansowanie na dojazd, MySquash Junior Cup kat. A - 300,89 zł - Nocleg na czas Zabierzów Squash Cup kat. A 260,04 zł - Ubezpieczenie wyjazdu Danish Junior Open - 37,44 zł - Wpisowe na Belgian Junior Open - 635,79 zł - Wynajem sali, szkolenie dotyczące nowego Programu Juniorskiego 80,00 zł ŁĄCZNIE: ,99 zł LISTOPAD Nadruki imienne na koszulkach juniorskich 3423,09 zł - Koszulki dla juniorów 520,61 zł Strona 5 / 12

6 - Wpisowe turniej kat. A, Squash City ,00 zł - Nocleg na czas turnieju juniorskiego kat. A, Squash City 160,00 zł - Dojad na Irish Junior Open ,02 zł - Wpisowe na Irish Junior Open ,77 zł - Dofinansowanie dla 30-stu zawodników, Polish Junior Open 2 400,00 zł - Wynagrodzenie dla pracownika 935,00 zł - Znaczki na wysyłkę koszulek juniorskich 110,00 zł - Film promujący Program Juniorski PFS 2 100,00 zł ŁĄCZNIE: ,49 zł GRUDZIEŃ Nadruki na imiennych koszulkach juniorskich - 553,50 zł - Prowadzenie campu juniorskiego ,00 zł - Prowadzenie campu juniorskiego ,00 zł - Wpisowe na turniej kat. A, Racquet Club 780,00 zł - Nocleg na czas turnieju kat. A, Racquet Club 70,00 zł - Dojazd na Irish Junior Open (samochód) - 481,42 zł - Dojazd na Scottish Junior Open (samochód) ,60 zł - Ubezpieczenie dla zawodników SJO - 46,80 zł - Przelot zawodników na Scottish Junior Open 3267,32 zł - Wpisowe zawodników Scottish Junior Open ,11 zł - Wpisowe zawodnika i trenera, Swiss Junior Open ,60 zł - Wynagrodzenie dla pracownika 935,00 zł - Wysyłka imiennych koszulek juniorskich 191,50 zł ŁĄCZNIE: ,85 zł Sędziowie W okresie sprawozdawczym sędziowie Tomas Hrazsky, Denis Lopatin i Tomasz Bolechała byli sędziami podczas Drużynowych Mistrzostw Europy wszystkich Dywizji, które odbyły się w Amsterdamie. Pod koniec roku Zarząd po rekomendacji Komisji Sędziowskiej nominował do sędziowania podczas ETC 2014 cztery osoby: Piotra Samborskiego, Tomasza Bolechałę oraz po raz pierwszy Marcina Karwowskiego i Pawła Winiarczyka. Piotr został zaakceptowany jako sędzia na ETC Dywizji 3 w Zagrzebiu, a Tomek do Dywizji 1-2 w Riccione. Marcin i Paweł zostali ujęci w liście rezerwowej. W 2013 roku przez PFS został zorganizowany jeden kurs sędziowski oraz jedne warsztaty sędziowskie dla zainteresowanych, które odbyły się w Szczecinie. Niniejsze wydarzenia umożliwiły zapoznanie się z przepisami gry w squasha, ich interpretacji oraz dyskusję na temat praktyk sędziowskich. Pod koniec roku 2013 Światowa Federacja Squasha ogłosiła od dawna wyczekiwane nowe przepisy gry pojedynczej w squasha, które zostały ujęte w uproszczony i bardziej przejrzysty sposób. Zasady gry nie uległy istotnym zmianom, jednak przepisy zostały zmodyfikowane, uproszczone, a liczba zasad została ograniczona do 15. Ponadto w okresie sprawozdawczym członkowie Komisji Sędziowskiej dyskutowali na temat promocji znajomości przepisów squasha. Zastanawiano się również nad degradacją podstawowego poziomu sędziowskiego Sędzia Klubowy, do poziomu Club Referee w US oraz powiązanego z tym znacznym zmniejszeniem wymogów stawianych Strona 6 / 12

7 przed chętnymi na sędziów. Ustalono, że takie działanie jest bezcelowe i odbiega od standardów europejskich. Jednocześnie postanowiono kontynuować poszukiwanie rozwiązań promujących znajomość przepisów, jak chociażby osób, które potwierdziły znajomość przepisów poprzez zdanie egzaminu teoretycznego, będącego rzeczywistym odpowiednikiem amerykańskiego Club Referee. Aktualny stan sędziów Polskiej Federacji Squasha wynosi: - 9 sędziów z certyfikatem Narodowym, - 2 sędziów z certyfikatem Turniejowym, - 30 sędziów z certyfikatem Klubowym oraz - 86 osób, które zdały egzamin teoretyczny, ale nie uzyskały lub nie podeszły do assessmentu sędziowskiego. Kadra Polski Reprezentacja Polski była w roku 2013 podzielona na dwie części: Seniorską Juniorską Skupia ona w swoich szeregach najlepszych zawodników z polskim pochodzeniem i na ten moment wygląda następująco: Seniorzy Michał Reid, Wojciech Nowisz, Marcin Karwowski, Przemysłam Atras, Łukasz Stachowski, Kamil Dominiak, Dominika Witkowska, Magdalena Kamińska, Anna Jurkun, Natalia Ryfa, Paulina Krzywicka. W roku 2013 zawodnicy Reprezentacji Polski występowali na zawodach European Team Championships (ETC) Div 2 w Amsterdamie, a zawodniczki na ETC Div 3 także w Amsterdamie. PFS opłacił pakiety oraz przeloty na ww zawody. Panowie grali pierwszy raz w historii w drugiej dywizji zajmując niestety ostatnie miejsce i spadli do dywizji trzeciej. Panie natomiast zdobyły srebrny medal przegrywając mecz finałowy z Malta i awansowały do dywizji drugiej. Trenerem podczas tych zawodów był: Maciej Kliś. Okres przygotowawczy do ww. zawodów obejmował dwa zgrupowania przeprowadzone w Szczyrku (Styczeń 2013 oraz Kwiecień 2013 wspólnie z Reprezentacją Ukrainy) oraz pracę w grupach lokalnych (Warszawa, Kraków). Dokonano aktualizacji pomiarów wysiłkowych, które przedstawiono zawodnikom. Polska była także reprezentowana na zawodach European Individual Closed Championships (EICC) w Belgii, na które została wysłana spora część ww zawodników. Warto wspomnieć, że Przemek Atras jako pierwszy Polak awansował do TOP16 pokonując w zaciętym meczu pierwszej rundy (3:2) zawodnika z Belgii. Wydarzenie to zostało opisane przez portal SquashSite. Zawodnicy Reprezentacji Polski biorą czynny udział w turniejach rangi A, na których zajmują czołowe miejsca walcząc z zawodnikami zagranicznymi i poziom tych meczy poprawia się z sezonu na sezon. W przyszłym sezonie planujemy, aby wzmocnić damską obsadę na turniejach rangi A, ponieważ brakuje tam zagranicznych uczestniczek, które zapewniłyby rozwój naszej Kadrze Kobiet. W turniejach rangi B także nie brakuje naszych kadrowiczów pełniących tak ważną rolę promującą squasha na terenie całego kraju. Juniorzy Damian Olejnik, Adam Pełczyński, Adrian Marszał, Natalia Ryfa, Paulina Krzywicka. Strona 7 / 12

8 Kadra Juniorska występowała na Indywidualnych oraz Drużynowych Mistrzostwach Europy do lat 19, które miały miejsce w Szwajcarii. W związku z niewielkim stażem naszych juniorów Drużynowo zajęliśmy 19 pozycję na 19 zgłoszonych zespołów. Do połowy roku funkcję Trenera Reprezentacji pełnił Marcin Kozik po czym został odwołany przez Zarząd PFS, a Kadra Juniorska zawieszona. Informacje dotyczące występów kadry są sukcesywnie publikowane na portalach informacyjnych PFS, sponsorskich (UA, McWil, AA) oraz innych. Na FB utworzony został profil Squash Team Poland, którego pomysłodawcą był Denis Łopatin. Ad.2. Organizacja rozgrywek w roku statystyki W roku 2013 odbyło się 654 turniejów kategorii A, B, C, wzrost z 444 w roku 2012 (ok 47%), w tym odpowiednio - turnieje A : 8 (bez zmian w stosunku do poprzedniego roku) - turnieje B: 298 (wzrost z 261 w roku 2012 roku czyli ok 14%) - turnieje C : 348 (wzrost z 173 w roku 2012 roku czyli ok 101%). Liczba 648 turniejów daje średnią ok 12,5 turnieju w każdym tygodniu! Ponadto odbyły się imprezy rangi mistrzowskiej: - Indywidualne Mistrzostwa Polski w Poznaniu (maj 2013) - Drużynowe Mistrzostwa Polski (finał w Krakowie w czerwcu 2013), których wyniki zostały podane w raporcie na poprzednie Walne Zgromadzenie, który obejmował okres sezonu 2012/2013. W rankingu PFS na koniec 2013 roku było notowanych: zawodników w rankingu OPEN (wzrost z 1990 na koniec 2012 roku czyli ok 41%) zawodniczki w rankingu KOBIET (wzrost z 327 na koniec 2012 roku czyli ok 35%) czyli razem 3250 osób w obu rankingach (wzrost z 2317 na koniec 2012 czyli o 40%). W rankingach PFS juniorów na koniec 2013 było notowanych 941 osób (wzrost z 368 na koniec 2012 roku czyli o 155%!). Warto również zwrócić uwagę na wzrost drużyn uczestniczących w rozgrywkach Polskiej Ligii Squasha - w sezonie 2013/14 startują 132 drużyny (102 drużyny męskie, 20 drużyn damskich oraz 10 drużyn juniorskich), czyli więcej o 40 (43%) gdyż w poprzednim sezonie były to 92 drużyny (72 drużyny męskie, 11 drużyn damskich oraz 9 drużyn juniorskich). Organizacja rozgrywek od strony technicznej: Przepisy na sezon 2013/4 zostały opublikowane przed jego rozpoczęciem (sierpień 2013 ). Ad.3. Strona 8 / 12

9 W okresie sprawozdawczym wykonano szereg prac ukierunkowanych na stworzenie Polskiego Związku Squasha. Głównie skupiono się na założenie związku squasha w postaci stowarzyszenia klubów sportowych oraz organizacji, których statut przewiduje działania na rzecz rozwoju squasha. Po opracowaniu wstępnego statutu tej organizacji oraz po spotkaniu założycielskim, które odbyło się pod koniec 2012 roku, rozpoczęto proces rejestracyjny. Po uwagach organu nadzoru nad stowarzyszeniami sportowymi przy Prezydencie miasta stołecznego Warszawy rozpoczął się iteracyjny proces korygowania statutu oraz składania wyjaśnień przed organem nadzoru nad celowością przyjętych rozwiązań organizacyjnych. Z pierwszych trzydziestu siedmiu punktów zgłoszonych zastrzeżeń udało się doprowadzić do zaledwie trzech. Po kolejnym złożeniu dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Warszawie odmówił wpisu do rejestru wskazując zastrzeżenia do dwóch punktów w przyjętym statucie związku squasha. Praca będą kontynuowane. Polska Federacja Squasha składa podziękowanie kancelarii Rachelski i Wspólnicy za obszerną pomoc przy tworzeniu statutu związku i przy procesie rejestracyjnym, w znacznie przeważającym stopniu na zasadach pro bono. Ad.4. Aktualnie PFS posiada umowy z partnerami, sponsorami wspomagającymi realizację celów stowarzyszenia. Aktualna lista znajduje się na stronie federacji. Są to min: McWil sponsor Reprezentacji AA Drink sponsor Reprezentacji UA sponsor Reprezentacji Hotele.pl sponsor cyklu turniejów rangi A Dunlop sponsor techniczny Ww. podmioty wspomagają PFS barterowo oraz finansowo w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych. PFS świadczy dla tych podmiotów usługi marketingowe w postaci ekspozycji na www, materiałach reklamowych, odzieży, ect. Relacje ze sponsorami są dobre, umowy prowadzone na bieżąco. Aktualnie wg piramidy produktów stworzonej przez federację (Maciej Maciantowicz), PFS nie posiada sponsora głównego. Podjęto wiele prób oraz rozmów z potencjalnymi zainteresowanymi, ale nie udało się pozyskać takiego sponsora. Przetargi dot. poszczególnych obszarów są prowadzone cyklicznie jednak zainteresowanie nimi firm nie związanych z dyscypliną jest znikome. Aktualnie oceniamy, że wizerunek marki PFS/Polski Squash zyskuje coraz więcej w świadomości potencjalnych zainteresowanych jednak twarde dane w rozmowach z potencjalnymi sponsorami zostawiają nas dość daleko względem innych, głównie dużych sportów, w które inwestowane są środki finansowe. Moim zdaniem [Maciek Kliś] należy rozpocząć od kreowania świadomości ntt naszego sportu, która na ten moment w polskim społeczeństwie jest bardzo niewielka. Jest to min jeden z powodów, dla którego PFS nie może znaleźć sponsora na zasadach wizerunkowych. Warto również dodać, że najlepiej sprzedającym się produktem marketingowym jest Reprezentacja Polski, w którą moim zdaniem warto inwestować. Ad.5. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył kilka formalnych spotkań. Spotkania zostały objęte protokołami. Ponadto za zgodą wszystkich członków Zarządu odbywały się również telekonferencje w wyniku których zostawały podejmowane istotne dla Polskiego Squasha decyzje. Ponadto członkowie Zarządu odbyli wiele telekonferencji w celu przedyskutowania tematów bieżących związanych z pracami na rzecz Stowarzyszenia. Strona 9 / 12

10 Organizacja pracy biura i komunikacja Biuro Stowarzyszenia jest prowadzone przez Bartka Gila, Dyrektora Wykonawczego PFS. Ponadto w biurze zatrudniona jest zatrudniony drugi pracownik pełniący rolę Asystentki Biura. Biuro PFS jest odpowiedzialne za wszystkie tematy administracyjne, utrzymywania korespondencji w imieniu PFS, przygotowywaniem umów, zarządzaniem stroną internetową oraz profilem facebookowym, administrowaniem rankingiem zawodniczym, zajmuje się również regulowaniem zobowiązań. Uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych PFS jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Federacji Squasha oraz pełnym członkiem Światowej Federacji Squasha. Członkowie Stowarzyszenia Aktualnie stan członków Stowarzyszenia wynosi 9 członków założycieli oraz 134 członków zwyczajnych. Squash na Igrzyskach Olimpijskich Mimo olbrzymich nakładów i starań, po doskonałej prezentacji dyscypliny jako jednej z trzech z udziałem znakomitej reprezentantów znanych powszechnie w światowym squashu, Squash decyzją Komitetu Olimpijskiego z dnia 8 września 2013 roku nie został włączony do Igrzysk Olimpijskich w roku Międzynarodowe Imprezy Mistrzowskie w Polsce W następstwie omówienia przez Zarząd długookresowego planu promocji squasha w Polsce poprzez znaczące imprezy międzynarodowe, w okresie wakacyjnym ogłoszono konkursy ofert na partnerów w organizacji tych imprez. Konkursy dotyczyły dwóch imprez europejskich: Klubowych Mistrzostw Europy w roku 2015 oraz Drużynowych Mistrzostw Europy w roku Intencją Polskiej Federacji Squasha było zorganizowanie w roku 2016 Drużynowych Mistrzostw Europy wszystkich trzech Dywizji, wzorem mistrzostw, które odbyły się w roku 2013 w Amsterdamie. Szczególnie atrakcyjna pod tym kątem była oferta wrocławskiego klubu Hasta La Vista, która została ostatecznie wycofana z konkursu przez oferenta. W wyniku rozstrzygnięć konkursu oraz w następstwie inspekcji Europejskiej Federacji Squasha w Polsce odbędą się: w roku 2015 Klubowe Mistrzostwa Europy (ECC) w Krakowie Organizator Squash4You; w roku 2016 Drużynowe Mistrzostwa Europy (ETC) Dywizji 1-2 w Warszawie Organizator Kahuna; Ponadto w roku 2017 we Wroclawiu odbędzie się jedna z największych na świecie multidyscyplinarnych imprez Światowe Igrzyska Sportowe (The World Games), którego Organizatorem jest Miasto Wrocław. W związku z tym Prezes Tomasz Banasiak w listopadzie 2013 roku uczestniczył w spotkaniu inauguracyjnym przygotowania do tej wielkiej imprezy włączając tym samym Polską Federację Squasha jako partnera. Masters Squash Tour W drugiej połowie roku zintensyfikowano prace nad organizacją turniejów Mastersowych w Polsce i w następstwie 25 października PFS ogłosił założenia tego programu zawierające między innymi stworzenie cyklu turniejów Masters oraz ogólnopolskiego rankingu graczy. Polski program wpisuje się w europejski Masters Circuit zainaugurowany przez Europejską Federację Squasha również w roku W kolejności w następstwie przeprowadzonego konkursu ofert pierwsza polska impreza wchodząca w skład ESF Masters Circuit odbędzie się w krakowskim klubie Squash4You w październiku 2014 roku. Podsumowanie wyniku finansowego Strona 10 / 12

11 Przychody i wydatki za rok obrotowy 2013 [w tys. PLN] Nota Różnica # Przychody P1 Składki Członkowskie 12,250 6,280 5,970 P2 Opłaty Na Cele Statutowe i Turniejowe Indywidualne 291, ,648 73,096 P3 Opłaty Wpisowe Polskiej Ligi Squasha 67,565 42,850 24,715 P4 Opłaty za Szkolenia Trenerskie 57,329 28,569 28,760 P5 Opłaty za Szkolenia Sędziowskie 1,650 1, P6 Wpływy od Sponsorów, Partnerów i Organizatorów 45,000 23,999 21,001 Przychody razem 475, , ,775 Wydatki Zarząd W11 Koszty Podróży (4,778) (7,562) 2,784 W12 Usługi Prawne (1) (3,432) 0 (3,432) W13 Zebrania i Konferencje (2) (4,386) 0 (4,386) W14 Pozostałe Razem Koszty Zarządu (12,596) (7,562) (5,034) Biuro PFS W21 Wynagrodzenie (3) (52,777) (38,630) (14,147) W22 Narzuty na Wynagrodzenia (4) (8,836) (4,890) (3,946) W23 Wynajem Biura (6,249) (5,612) (637) W24 Materiały Biurowe (1,958) (9,625) 7,667 W25 Telefony i Poczta (6,830) (5,300) (1,530) W26 Usługi Księgowe (11,496) (9,679) (1,816) W27 Podróże Służbowe (26,781) (42,298) 15,518 W28 Usługi Bankowe, Informatyczne i Inne (7,252) (4,300) (2,952) W29 Pozostałe Koszty (435) (346) (89) Razem Koszty Biura (122,614) (120,682) (1,932) Programy Ogólnopolskie W31 Reprezentacja Polski (112,763) (65,260) (47,503) W32 Juniorzy (5) (145,788) (47,079) (98,709) W33 Trenerzy (40,917) (11,386) (29,532) W34 Sędziowie (1,560) (4,111) 2,550 Razem Programy Ogólnopolskie (301,028) (127,835) (173,193) Koszty Różne W41 Klubowe Mistrzostwa Europy (6) (10,336) (3,131) (7,205) W42 Indywidualne Mistrzostwa Europy (7) (14,690) (1,280) (13,410) W43 Drużynowe Mistrzostwa Świata (8) (11,931) 0 (11,931) W44 Nagrody Finansowe Indywidualne (2,632) (20,185) 17,553 W45 Koszty Organizacji DMP (9) (21,969) (1,863) (20,106) W46 Składki Członkowskie Organizacji Międzynarodowych (10) (23,258) (15,235) (8,023) W47 Reklama i Promocja (11) (12,521) 0 (12,521) W48 Pozostałe Koszty (12) (6,406) (3,914) (2,491) Razem Koszty Różne (103,742) (45,608) (58,134) Razem Wydatki (539,980) (301,687) (238,293) Wynik nadwyżka / (deficyt) za okres (64,442) 20,077 (84,519) Saldo konta bankowego na 31 grudnia 8,971 29,393 (20,422) Strona 11 / 12

12 Noty do Sprawozdania Finansowego (1) Koszty usług prawnych związanych z rejestracją związku squasha w sądzie wraz z kosztami sądowymi. (2) Głownie koszty Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, a także spotkań Zarządu. (3) Zawiera odprawę pracownika Biura za porozumieniem stron po powrocie z urlopu wychowawczego. Przejście Asystentki Biura na umowę o pracę od października (4) Wzrost obciążenia związany z koniecznością odprowadzenia składek po zakończeniu studiów. (5) W 2013 r. w Polsce odbyły się Mistrzostwa Świata Juniorów. PFS poniósł wydatki związane z tą imprezą w wysokości 44,140 PLN, które można przedstawić w następujący sposób: a. 22,490 PLN - Opłata za zawodników, wyżywienie, koszty sędziego (klub Hasta La Vista), b. 6,413 PLN - Hotel dla Zawodników (Ibis Budget), c. 4,707 PLN - Trener i opiekun (Marcin Kozik), d. 1,770 PLN - Różne: pomoc organizacyjna podczas turnieju, koszty dojazdu sędziego, upominki, e. 8,760 PLN - Rozszerzenie członkostwa PFS w WSF niezbędne do organizacji turnieju. (6) Nagrody dla zwycięskich klubów w Drużynowych Mistrzostwach Polski w postaci dofinansowania udziału w Klubowych Mistrzostwach Europy. (7) Koszty pakietów oraz podróży na EICC. (8) W 2013 roku polska męska drużyna po raz pierwszy wystąpiła w Drużynowych Mistrzostwach Świata we francuskim Mulhouse. Pozycja obejmuje: koszty prowadzenia drużyny (Maciej Kliś), koszty podróży i upominki. (9) Dofinansowanie poniesionych przez klub Squash4You kosztów promocji, marketingu i ekspozycji kortu szklanego podczas Drużynowych Mistrzostw Polski (10) Dodatkowa kontrybucja do Światowej Federacji Squasha związana z akcją promocji do Igrzysk Olimpijskich Back-to-Bid. (11) Koszty projektu i produkcji folderu PFS, banneru, realizacja filmu promocyjnego Pierwszy Krok Squasha. (12) Głównie koszty finansowe. Ponadto, 1) PFS reguluje swoje zobowiązania na bieżąco. 2) Na dzień 31 grudnia 2013 r. do największych należności PFS należą: a) 13,500 PLN Dunlop, b) 11,800 PLN SoSquash Sobota, c) 10,626 PLN MM Sport, d) 7,560 PLN SquashCity Tomasz Banasiak Maciej Kliś Maciej Maciantowicz Damian Maliński Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Strona 12 / 12

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Sponsor strojów. REPREZENTACJI POLSKI W SQUASHU na rok 2012

Sponsor strojów. REPREZENTACJI POLSKI W SQUASHU na rok 2012 Sponsor strojów REPREZENTACJI POLSKI W SQUASHU na rok 2012 Wstęp: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zwrócić się Państwa z ofertą współpracy w zakresie sponsoringu POLSKIEJ FEDERACJI SQUASHA na rok 2012.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r.

Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r. Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r. I. Zasady rachunkowości Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Propozycja reklamowo-sponsorska 2015'

Propozycja reklamowo-sponsorska 2015' Propozycja reklamowo-sponsorska 2015' Klub Mistrzów Polski, zdobywców Pucharów Polski i Świata w kickboxingu zaprasza do zapoznania się z ofertą reklamowo-sponsorską na 2015 rok. www.sportwejherowo.pl

Bardziej szczegółowo

Po Walnym Zjeździe Sprawozdawczym PZJ, który odbył się 30.11.2013

Po Walnym Zjeździe Sprawozdawczym PZJ, który odbył się 30.11.2013 Warszawa, 22.12.2014 Szanowni Państwo, Drodzy Przyjacie, mija właśnie rok od mojej, skierowanej do Państwa prośby o współpracę, wsparcie oraz inspiracje w misji rozwoju polskiego jeździectwa, w dziele,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo