Polska Federacja Squasha

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Federacja Squasha"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Squasha za rok 2014 Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 7 czerwca 2015 r. W dniu 18 maja 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Federacja Squasha. Podczas zebrania sprawozdawczego Prezes Tomasz Banasiak i Członkowie Zarządu Maciej Kliś, Maciej Maciantowicz i Damian Maliński złożyli sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, które zostało zatwierdzone przez Członków Stowarzyszenia. W dniu 14 grudnia 2014 roku miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polska Federacja Squasha. Nadzwyczajne zebranie zostało zwołane uchwałą Komisji Rewizyjnej w związku z zawieszeniem Macieja Klisia w prawach członka Zarządu. Uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Maciej Kliś został odwołany z funkcji Członka Zarządu PFS. W konsekwencji następujących później wyborów skład Zarządu do końca bieżącej kadencji uzupełniła Karolina Wszołek i od tego dnia Zarząd funkcjonował w następującym składzie: 1) Tomasz Banasiak [TB] Prezes Zarządu Stowarzyszenia 2) Karolina Wszołek [KW] Członek Zarządu 3) Maciej Maciantowicz [MM] Członek Zarządu 4) Damian Maliński [DM] Członek Zarządu W dniu 18 maja 2015 r. Biuro PFS otrzymało powiadomienie drogą SMS od Damiana Malińskiego o braku zamiaru pracy oraz opracowania sprawozdania z działalności wspólnie z Zarządem. W związku z tym na prośbę prezesa Tomasza Banasiaka opracowanie części poświęconej Programowi Juniorskiemu zostało w dużej mierze przygotowane przez Katarzynę Adamkiewicz, koordynatora tego programu. W okresie sprawozdawczym Zarząd zajmował się następującymi głównymi zagadnieniami związanymi z działalnością Stowarzyszenia: 1) Realizacja programów trenerskiego, juniorskiego, sędziowskiego, Reprezentacja Polski oraz squash kobiecy. 2) Organizacja rozgrywek sportowych; 3) Działania zmierzające do założenia Polskiego Związku Squasha; 4) Pozyskania funduszy publicznych na dofinansowanie Reprezentacji Polski w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki; 5) Partnerzy dla programów realizowanych przez Stowarzyszenie; 6) Organizacja funkcjonowania Stowarzyszenia oraz pozostałe zagadnienia związane z jego działalnością. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiamy najważniejsze informacje na powyższe tematy, a także podsumowanie wyniku finansowego za rok 2014 i Budżet Stowarzyszenia na rok Ad.1. Trenerzy Opracowanie: Maciej Chądzyński - przewodniczący Komisji Trenerskiej Strona 1 / 17

2 Komisja Trenerska w roku 2014 działała w składzie: 1) Maciej Kliś Przewodniczący, 2) Maciej Chądzyński Członek Komisji, 3) Piotr Samborski Członek Komisji. Po Walnym Zebraniu Członków PFS w grudniu 2014 z prac w Komisji zrezygnował Maciej Kliś, a jego miejsce zajęła Karolina Wszołek. Po Walnym Zgromadzeniu skład Komisji Trenerskiej został ustalony na: 1) Maciej Chądzyński Przewodniczący Komisji Trenerskiej, 2) Karolina Wszołek Członek Zarządu PFS i Członek Komisji Trenerskiej, 3) Piotr Samborski Członek Komisji Trenerskiej. W roku 2014 Komisja Trenerska realizowała założenia w zakresie szkoleń trenerów na kursach przygotowawczych oraz kursach ESF L2. Program kursów obejmował zagadnienia z zakresu nowej metodyki, która została przyjęta przez Polską Federację Squasha, jako nowy materiał do pracy szkoleniowej z trenerami, którzy starali się o certyfikację międzynarodową w standardach przyjętych przez Europejską Federację Squasha a później również przez Światową Federację Squasha. W kursach przygotowawczych wzięło udział 60 osób, z czego 30 kandydatów otrzymało rekomendacje do kolejnego etapu, czyli części egzaminacyjnej kursu ESF L1. Kurs ESF L1 w roku 2014 nie odbył się z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w terminie ogłoszonym przez Komisję Trenerską na łamach strony PFS. W kursie ESF L2, który odbył się wiosną 2014 roku w Krakowie, udział wzięło 15 trenerów chcących podwyższyć kwalifikacje do stopnia ESF L2. Kurs prowadzony był przez Petera Hirsta z udziałem co-trenerów Macieja Chądzyńskiego, Maciej Klisia i Piotra Samborskiego. Udział w/w trenerów jest etapem szkolenia tzw. Tutoringu, który ESF prowadzi z Federacjami lub Związkami Squasha w całej Europie, a obecnie też na świecie. Program nakierowany jest na wypracowanie kompetencji Tutora u osób prowadzących szkolenia w danym kraju. Osoby przeszkolone w tym programie zdobywają uprawnienia Tutora ESF L1 ESF L2 i posiadają prawo nadane przez ESF do prowadzenia szkoleń w zakresie metodyki opracowanej przez Petera Hirsta i wdrażanej przez ESF i obecnie także przez WSF na całym świecie. Ważnym wydarzeniem trenerskim w 2014 roku była Światowa Konferencja Squasha, która miała miejsce w Krakowie podczas finału Drużynowej Ligi Squasha. Wzięło w niej udział ok. 50 uczestników z całego świata. Podczas tego wydarzenia miał miejsce szczególny moment. Peter Hirst zaprezentował Członkom Komisji Trenerskiej WSF autorską metodykę, która została zaakceptowana jako standard edukacyjny i będzie wdrażana na całym świecie. Ten fakt jest o tyle istotny, że metodyka ta była testowana i rozwijana przez Petera Hirsta w Polsce przy aktywnym udziale trzech polskich trenerów Maciej Klisia, Maciej Chądzyńskiego i Piotra Samborskiego. Trenerzy Ci opiniowali rezultaty efektywności pracy z nową metodyką, które okazały się niezwykle skuteczne szczególnie na etapie początkowym uczenia squasha. Polacy posiadają już 4-letnie doświadczenie z nowa metodyką i szkolą trenerów według jej standardów na szczeblu L1 i L2. Komisja Trenerska wytyczyła szereg celów do osiągnięcia na rok 2015 i należą do nich: - Wprowadzenie licencji trenerskich na okres 2 lat, - Organizacja seminariów dla aktywnie działających trenerów, - Poprawienie standardów komunikacji ze środowiskiem trenerskim, przebudowa i wypełnienie nowa treścią zakładki strony Trenerzy na portalu pfs.com.pl, - Szkolenia trenerskie na szczeblach kursów przygotowawczych, L1 i L2, Strona 2 / 17

3 - Wprowadzenie dokładnych opisów merytorycznych poszczególnych kursów na portalu pfs.com.pl, - Wdrażanie programu certyfikacji ESF /WSF i aktywnie promowanie go wśród trenerów. Juniorzy Opracowanie przy współpracy Katarzyny Adamkiewicz koordynatora Programu Juniorskiego PFS W 2014 roku na rzecz rozwoju Programu Juniorskiego PFS wydano 65,005 złotych. Realizacja programu w formie centralnej (decyzja o wydatkowaniu środków leżała po stronie Biura PJ w Poznaniu) odbywała się w okresie styczeń sierpień 2014 r. Wydano w tym czasie 48,568 złotych. Wraz z początkiem sezonu 2014/15 środki finansowe zostały przekazane Koordynatorom Regionalnym (od marca 2015 r. 'Koordynatorom Lokalnym'). Decyzja o decentralizacji wydawania środków finansowych była motywowana zróżnicowanymi potrzebami juniorskimi zależnymi od danego regionu w kraju. Koordynatorzy rozpoczęli realizację działań w październiku 2014 r. Od tego miesiąca do końca 2014 roku wydano 16,437 złotych. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na campy / kursy trenerskie. W obrębie tej kategorii znajdują się campy juniorskie oraz treningi indywidualne dla juniorów. W dalszej kolejności mamy pakiety startowe oraz wpisowe turnieje indywidualne. Zostały tutaj wliczone koszty opłat wpisowych na turnieje krajowe oraz zagraniczne. CAMPY/KURSY TRENERSKIE PAKIETY STARTOWE WPISOWE - TURN. INDYWID. BIURO PJ - UMOWA ZLECENIE* OPŁATY TURNIEJOWE ODZIEŻ SPORTOWA/REPREZENTACYJNA SPONSORING - WSPÓŁFINANSOWANIE SPONSORING PROGRAMOWY TRANSPORT - TURN. ZAGRANICZNE REKLAMA ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH CATERING (CAMP) OPIEKA TRENERSKA POZOSTAŁE KOSZTY (NP. TAXI) TRANSPORT - TURN. KRAJOWE REPREZENTACJA WYDATKI W PLN WYDATKI W % 23,341 36% 14,655 23% 6,339 10% 3,740 6% 4,457 7% 4,256 7% 3,333 5% 1,500 2% 1,360 2% 590 1% 520 1% 360 1% 219 0% 178 0% 128 0% 28 0% RAZEM: 65, % *) W związku ze zmianą umowy, od maja 2014 r. uległa zmianie kwalifikacja kosztów koordynatora Programu Juniorskiego od tego miesiąca koszty koordynacji (Kasia Adamkiewicz) zostały ujęte w kosztach Biura, a budżet Programu jest dedykowany działaniom dla juniorów. Kontynuacja sezonu 2013/14 w formie centralnej polegała na rozdysponowaniu środków finansowych według podziału na cztery grupy juniorów: How to Play (Jak grać?), How to Train (Jak trenować?), How to Challenge (Jak współzawodniczyć?) oraz How to Win (Jak wygrywać?). W obrębie tych grup realizowano takie działania jak: Strona 3 / 17

4 imienne koszulki dla zwycięzców w turniejach juniorskich, campy juniorskie, wsparcie wyjazdów na turnieje krajowe oraz zagraniczne. Po przekazaniu środków finansowych Koordynatorom Regionalnym program juniorski był realizowany według ich autorskich pomysłów zależnych od danej lokalizacji i grupy juniorskiej. Dzięki wydatkowanym funduszom polscy juniorzy oraz ich rodzice i opiekunowie otrzymali wsparcie w startach zagranicznych w turniejach Junior Open, między innymi: Swiss, Irish, Slovak (13 juniorów), Hungarian i Belgium, niejednokrotnie zajmując miejsce na podium. Wśród startujących juniorów w wielu kategoriach można wymienić: Dominikę Lubińską, Natalię Czekaj, Julię Patałąg czy Emilię Kaniewską oraz Kubę Gogola, Kubę Pytlowanego, Piotra Hemmerlinga, Andrzeja Wierzbę czy Maxa Wielgus Lista startujących juniorów nie jest skończona i zapraszamy na stronę Programu Juniorskiego po więcej szczegółów. Dziękujemy bardzo wszystkim zaangażowanym w startach naszej młodej kadry. W 2014 roku Mistrzyniami i Mistrzami Polski Juniorów we wrocławskim klubie HastaLaVista zostali: GU11: Amelia Szymańska, GU13: Dominika Lubińska, GU15: Emilia Kaniewska, GU17: Karina Tyma oraz BU11: Kuba Gogol, BU13: Mikołaj Korsak, BU15: Andrzej Wierzba, BU 17: Piotr Hemmerling, BU19: Adam Pełczyński. W całym roku 2014 najaktywniejszymi miesiącami pod względem wydatków były kolejno styczeń, grudzień oraz marzec. Wzmożona intensywność wydatków w tych miesiącach może być warunkowana początkiem oraz końcem 2014 roku. WYDATKI W PLN WYDATKI W % STYCZEŃ 11,830 18% LUTY 8,322 13% MARZEC 6,262 10% KWIECIEŃ 5,915 9% MAJ 1,224 2% CZERWIEC 5,299 8% LIPIEC 5,884 9% SIERPIEŃ 3,833 6% WRZESIEŃ 0 0% PAŹDZIERNIK 664 1% LISTOPAD 4,944 8% GRUDZIEŃ 10,828 17% Suma: 65, % Szczegółowe rozliczenie wydatków na rzecz Programu Juniorskiego PFS w nowej formule z Koordynatorami Lokalnymi za okres od ich wprowadzenia do końca roku dostępne jest na stronie: https://drive.google.com/file/d/0bywajctkrdtknlpbmfftmvv3mxc/view?pli=1 Strona 4 / 17

5 Sędziowie W roku 2014 sędziowie Piotr Samborski, Tomasz Bolechała oraz Tomas Hrazsky byli sędziami podczas Drużynowych Mistrzostw Europy, które odbyły się w Zagrzebiu i Riccione. Pod koniec roku Zarząd po rekomendacji Komisji Sędziowskiej nominował do sędziowania podczas ETC 2015 pięć osób: Piotra Samborskiego, Tomasza Bolechałę oraz po raz pierwszy Jarosława Terleckiego i Roberta Wróbla. W wyniku akceptacji ESF Piotr został zaakceptowany na ETC 1-2 w Danii, a Tomek na ETC 3 w Słowenii. Dzięki współpracy z Federacją Ukraińską, piątym sędzią nominowanym oraz zaakceptowanym do sędziowania podczas ETC 1-2 był Denis Lopatin. W okresie sprawozdawczym PFS zorganizował dwa kursy sędziowskie, które odbyły się w Warszawie i Bielsku- Białej. Niniejsze wydarzenia umożliwiły zapoznanie się z przepisami gry w squasha, ich interpretacji oraz dyskusję na temat praktyk sędziowskich. Niewątpliwie do wydarzenia sędziowskiego roku należała konferencja sędziowska połączona z warsztatami, która towarzyszyła Światowej Konferencji Trenerskiej i Rozwoju WSF zorganizowanej podczas Drużynowych Mistrzostw Polski w Krakowie. Warsztaty prowadził światowej sławy Sędzia i Assessor Roy Gingell. Poza znakomitymi i praktycznymi warsztatami Roy oceniał polskich sędziów podczas sędziowania rozgrywkom drużynowym, którzy pod okiem wybitnego specjalisty mieli okazję przetestować swoje sędziowskie umiejętności z zawodnikami z czołówki światowej, między innymi: Gregory Gaultier, James Willstrop, Alison Waters, Line Hansen. W czerwcu 2014 roku Tomasze Banasiak i Bolechała rozpoczęli dyskusję na temat reorganizacji struktury sędziowskiej w PFS. Przedstawiony wstępnie koncept zmian został szczegółowo omówiony i opracowany we wrześniu i październiku, a następnie po omówieniu przez całą Komisję Sędziowskiej, przedstawiony Zarządowi do akceptacji, który to uczynił w listopadzie. Zmiany zostały podyktowane potrzebą intensyfikacji działań w celu podniesienia poziomu praktycznej umiejętności stosowania przepisów gry w squasha w związku z rozwojem squasha w całej Polsce. Na mocy ustaleń, Komisja Sędziowska została poszerzona do 6 osób do składu dołączyli: - Tomasz Bolechała z Krakowa, który posiada certyfikat sędziego turniejowego. Tomek zdobywał doświadczenie i wiedzę między innymi na turniejach rangi mistrzowskiej w Europie oraz od początku bierze czynny udział w tworzeniu nowej struktury sędziowskiej. - Marcin Karwowski z Warszawy. Trzykrotny mistrz Polski, Reprezentant kraju oraz uczestnik turniejów PSA. Marcin jest Sędzią Klubowym, który wzbogaci działania komisji z perspektywy zawodników. Tomek Bolechała pełni funkcję Dyrektora Komisji. W ramach tej funkcji zajmuje się koordynacją działań i prac grupy. Wspiera również w realizacji zadań Przewodniczącego Komisji Tomka Banasiaka, Sędziego Narodowego. Dziękujemy bardzo Tomkowi za zaangażowanie i rzeczywisty wkład w pracę Komisji Sędziowskiej. Pozostały skład zespołu Komisji pozostaje bez zmian: Arek Saliński, Tomas Hrazsky i Piotr Samborski (wszyscy Sędziowie Narodowi). Ponadto w celu łatwiejszej realizacji założeń i nowej strategii, utworzono nowe ciało Kolegium Sędziowskie uzupełnione o nowe role Koordynatorów regionów. Rolą Koordynatorów jest między innymi określone promowanie sędziowania na poziomie lokalnym, wspieranie społeczności squashowej w obszarze zrozumienia oraz znajomości przepisów i zasad gry, a także udostępnianie materiałów i wsparcie osób sędziujących. Kolegium Sędziowskie, poza Komisją tworzą zatem: - Wojciech Galant (Zachodniopomorskie), - Łukasz Popko (Białostocczyzna i Lubelskie), - Denis Lopatin (Warszawa), - Jacek Hibner (Łódzkie), Strona 5 / 17

6 - Jarosław Terlecki (Dolnośląskie), - Robert Wróbel (Śląskie). Komisja omówiła również zadania i plan działań w różnych obszarach, które przedstawia poniższa tabela. Zadania w nowej strukturze są realizowane od końca listopada 2014 r. Jednym z pierwszych zrealizowanych celów było umieszczenie zapisów w Regulaminie Rozgrywek Mistrzostw o obowiązkowych udziale wytypowanych sędziów. Obszar Rozstrzyganie bieżących spraw związanych z protestami sądami i wnioskami Aktualizacja zasad, tłumaczenie aktualizacji, dystrybucja zmian Szkolenie sędziów i zawodników, oraz organizacja materiałów szkoleniowych Wymiana wiedzy i kontaktów z innymi federacjami ESF Ewaluacja, krajowe assessmenty, rejestr ocen i wyników sędziów Promocja sędziowania, oraz dbanie o rozwój siatki sędziowskiej Promocja sędziów do sędziowania w turniejach międzynarodowych Organizacja turniejów PFS Międzynarodowych, A, IMP, DMP, od strony sędziowskiej Aktualny stan sędziów Polskiej Federacji Squasha wynosi: - 9 sędziów z certyfikatem Narodowym, - 2 sędziów z certyfikatem Turniejowym, - 32 sędziów z certyfikatem Klubowym oraz - 93 osób, które zdały egzamin teoretyczny, nie uzyskały lub nie podeszły do assessmentu sędziowskiego. Reprezentacja Polski Bezpośrednio przed Walnym Sprawozdawczym, które miało miejsce w dniu , Reprezentacja Polski w składzie Michał Reid, Wojciech Nowisz, Marcin Karwowski, Przemysław Atras, Łukasz Stachowski, Julian Kischel, Maciej Kliś (trener selekcjoner) zdobyła srebrny medal na Drużynowych Mistrzostwach Europy 3 Dywizji, awansując tym samym po raz drugi do 2 dywizji w rozgrywkach planowanych w 2015 roku. Bezpośrednim przygotowaniem do tych zawodów było zgrupowanie z Reprezentacją Ukrainy przeprowadzone w kwietniu 2014 roku. Reprezentacja damska w składzie Dominika Witkowska, Anna Jurkun, Zuzanna Sobierajewicz nie była w stanie utrzymać swojej pozycji na Drużynowych Mistrzostwach Europy w Riccione 2014 w Dywizji 2, gdzie zagrała w osłabionym składzie spowodowanym chorobą będącej na pierwszej rakiecie Magdy Kamińskiej oraz egzaminami maturalnymi Paulina Krzywicka i Natalii Ryfa. W maju 2014 roku członkowie Reprezentacji Polski wzięli czynny udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski, które odbyły się we Wrocławiu. Po raz drugi z rzędu (a trzeci w ogóle) zwyciężył Marcin Karwowski pokonując w finale Przemka Atrasa, który pojawił się w finale IMP po raz pierwszy. Kolejne miejsca wywalczyli Łukasz Stachowski oraz Wojciech Nowisz. Łukasz Stachowski po raz pierwszy w swojej karierze zdobył medal na IMP. W finale kobiet zwyciężyła po raz pierwszy Magda Kamińska pokonując Annę Jurkun. Trzecie miejsce także dla kadrowiczki Pauliny Krzywickiej, a czwarte dla wielokrotnej mistrzyni Polski Dominiki Witkowskiej. Strona 6 / 17

7 Kolejnym przystankiem dla Reprezentacji były Indywidualne Mistrzostwa Europy w Vallenciennes, gdzie 7 kadrowiczów zmagało się tym razem z najlepszymi zawodnikami poszczególnych krajów starego kontynentu. Po przegranych meczach pierwszej rundy pozostały zmagania o miejsca Reprezentacja wzięła także udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski, gdzie zasiliła składy poszczególnych klubów. Warto wspomnieć o uroczystym występie pokazowym całej Reprezentacji, która miała miejsce na szklanym korcie usytuowanym przed Galerią Krakowską. Udział w DMP zakończył sezon sportowy 2013/2014 dla Reprezentacji. Od września 2014 członkowie Reprezentacji uczestniczyli w turniejach mistrzowskich rangi A oraz kontynuowali przygotowanie w swoich grupach treningowych tj.: Warszawa, Kraków. W 2015 roku podjęto decyzję o utworzeniu tzw. szerokiej kadry, do której powołano 13 mężczyzn i 8 kobiet, i która zostanie zweryfikowana przez sztab szkoleniowy przed nowym sezonem 2015/2016. Rozszerzenie kadry wpłynęło bardzo pozytywnie na nowych, nieco słabszych członków reprezentacji; nominacja bardzo ich zmotywowała i popchnęła do pracy, co można było zaobserwować w niedługim czasie już w turniejach kategorii A. W lutym tego samego roku powołano nowy sztab szkoleniowy Reprezentacji Polski składający się z Anny Jurkun - koordynatora, trenera reprezentacji juniorów oraz asystenta reprezentacji damskiej i męskiej, Ronnego Vlassaksa - eksperta, doradcy i trenera reprezentacji damskiej oraz Sjefa van der Heijdena, trenera reprezentacji męskiej. W kwietniu i maju 2015 nasze drużyny narodowe walczyły w Drużynowych Mistrzostwach Europy - panie w dywizji 3 w Słowenii, a panowie w dywizji 2 w Danii w pełni finansowanych przez PFS. Przygotowania do ww. zawodów obejmowały: zgrupowanie w marcu prowadzone przez Sjefa vd Heijdena, indywidualne programy treningowe przygotowane przez trenerów reprezentacji oraz występy w turniejach krajowych. Bardzo cieszymy się ze złotego medalu i awansu do drugiej dywizji rozgrywek drużyny damskiej. Panowie dzielnie walczyli, niestety uplasowali się na ostatnim miejscu w Dywizji 2. Jednak dzięki temu, że Drużynowe Mistrzostwa Europy 2016 odbędą się w warszawskiej Kahunie, zagrają ponownie w Dywizji 2. Komentarz Anny Jurkun: 'Dziewczyny zagrały bardzo dobrze, były bezkonkurencyjne, nie przegrały ani jednego spotkania. Podczas turnieju zapadła decyzja, żeby rozegrać mecz z Ukrainkami, którym nie były liczone punkty za żaden mecz (decyzja organizatora) i udało sie wygrać nawet to spotkanie! Myslę, że skład drużyny jest na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie, co jest naszym dużym atutem. Mam nadzieję, ze na przyszły rok uda nam się jeszcze lepiej przygotować zawodniczki i widzę spore szanse na utrzymanie się w dywizji 2.' Komentarz trenera męskiej reprezentacji, Sjefa vd Heijdena: To był dosyć ciężki, ale bardzo przydatny turniej zarówno dla zawodników jak i samego trenera. Myślę, że wiele nas nauczył i będziemy mogli wykorzystać to doświadczenie w przyszłości. Tylko 3 punkty dzieliły nas od pokonania dużo wyżej rozstawionej drużyny Szwecji, co mogło nas doprowadzić nawet do miejsca w pierwszej 8 dywizji 2! Z Belgami zagraliśmy nieźle, ale zapomnieliśmy pokonać Ukrainę w mrożącym krew w żyłach pojedynku. Mecz z Austriakami to najsłabszy występ już bardzo zmęczonych polskich wojowników. Jesteśmy zawiedzeni końcową pozycją, chociaż według mnie zagraliśmy całkiem przyzwoicie. Na tym poziomie gry jesteśmy bardzo niedoświadczoną drużyną - trzeba rozegrać wiele meczów, aby wiedzieć jak reagować i jak się zachować w takich sytuacjach. To wszystko jest częścią procesu szkolenia, przez który każdy z zawodników musi przejść. Następnym razem będziemy lepiej przygotowani. Jestem dumny, że mogę brać udział w tym procesie, a mamy przed sobą jeszcze dużo pracy! Strona 7 / 17

8 Od momentu powołania sztabu szkoleniowego reprezentacji odbyło się kilka spotkań zespołu w celu opracowania pierwszych kroków działania, struktury, podziału obowiązków trenerskich i personelu technicznego, a także budżetu i kalendarza wydarzeń do końca grudnia tego roku. Budżet szkolenia Reprezentacji Polski Squasha po raz pierwszy w historii został zwiększony ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pierwszy krok to poinformowanie zawodników oraz trenerów o planach rozwoju reprezentacji. Okres letni będzie czasem na przygotowanie do nowego sezonu i jasne określenie działań dla poszczególnych grup, w tym opracowanie analizy SWOT, indywidualnego toku treningów oraz bazy danych poszczególnych zawodników. Program Kobiecego Squasha pod patronatem PFS Program ten został zainicjowany przez same zawodniczki. Ma on na celu podniesienie poziomu i jakości kobiecego squasha szczególnie zawodniczek plasujących się w pierwszej rankingu PFS oraz obiecujących juniorek. W ramach programu został zorganizowany camp treningowy z doświadczonym trenerem kadry austriackiej, Colinem White'm i jedną z reprezentantek tego kraju, Sabriną Rehman, który odbędzie się czerwca 2015 we wrocławskim klubie Hasta la Vista. Drugą odsłoną programu będzie camp treningowy z bardzo doświadczoną trenerką reprezentacji RPA, Soniką Fritz, magistrem Sport and Exercise o specjalizacji squash i Elani Landman, piątą rakietą tego kraju, który odbędzie się 5-6 września w warszawskim klubie (tba). Tydzień później, września zostanie zorganizowany międzynarodowy turniej damski, w którym uczestniczyć będzie między innymi wcześniej wspomniana reprezentantka RPA. Planujemy uczestnictwo 32 zawodniczek z Węgier, Włoch, Finlandii, Belgii i innych krajów. Turniej odbędzie się w krakowskim klubie (tba). Powyższe wydarzenia zostały częściowo dofinansowane przez PFS, co znacznie odciążyło finansowo i zachęciło uczestniczki oraz pomogło w organizacji tych wydarzeń. Dzięki zgrupowaniom i turniejowi nasze zawodniczki będą miały okazję poznać inne style trenowania oraz gry, zmierzyć się z czołowymi squashystkami innych krajów oraz zawiązać znajomości, co w przyszłości może pomóc w wyjazdach na zagraniczne rozgrywki czy campy. Ad.2. A. Turnieje : W roku 2014 odbyło się 661 turniejów kategorii A, B, C, wzrost z 654 w roku 2013 i 444 w roku 2012, w tym odpowiednio: - turnieje A : 15 (8 seniorskich i 7 juniorskich, - turnieje B: 272 (spadek 298 w 2013 i wzrost z 261 w roku 2012 roku) - turnieje C : 374 (wzrost z 348 w 2013 i 173 w roku 2012 roku). Liczba 661 turniejów daje średnią ok 13 turniejów w każdym tygodniu! Ponadto odbyły się imprezy rangi mistrzowskiej: - Indywidualne Mistrzostwa Polski we Wrocławiu (maj 2014), zorganizowane w klubie Hasta La Vista oraz szklanym korcie na placu Solnym w centrum miasta, gdzie finałowe mecze wg informacji od organizatora oglądało blisko tysiąc osób, a dzięki lokalizacji kortu i prowadzonych działań promujących squasha, zetknęły się z nim dziesiątki tysięcy osób. Wyniki Mistrzostw podane w poprzedniej części raportu. Strona 8 / 17

9 - Drużynowe Mistrzostwa Polski (finał w Krakowie w czerwcu 2014), zorganizowane w klubie Squash4You oraz arenie ze szklanym kortem przed Galerią Krakowską, dzięki której squasha zobaczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. Drużynowymi Mistrzami Polski 2015 zostały drużyny Squash4You Kraków (juniorzy), Simple Kahuna Warszawa (mężczyźni), Malaka Squash Team Bielsko Biała (kobiety). Zwycięskie drużyny męskie i damskie wystartowały w Klubowych Mistrzostwach Europy (European Club Championships), a Zarządu zdecydował przyznać dofinansowanie startujących drużyn: męską 9,500 PLN, a damską 6,500 PLN. B. Rankingi : W rankingu PFS na koniec 2014 roku było notowanych: - 3,017 zawodników w rankingu OPEN (wzrost z 2809 na koniec 2013 i 1990 na koniec 2012 roku) zawodniczek w rankingu KOBIET (wzrost z 441 na koniec 2013 i 327 na koniec 2012 roku ) czyli razem 3,507 osób w obu rankingach (wzrost z 3,250 na koniec 2013 i 2,317 na koniec 2012 ). W rankingach PFS juniorów na koniec 2014 było notowanych 901 osób (spadek z 941 na koniec 2013 i wzrost z 368 na koniec 2012 roku): OU11 142; OU13 157; OU15 204; OU17 172; OU19 154; GU11 56; GU13 51; GU15 31; GU17 44; GU C. Turnieje i rankingi MASTERS: W roku 2014 PFS rozwinął inicjatywę kolegów Waldka Kobusa i Pawła (Perkoza) Kozłowskiego z roku 2003 i stworzył Masters Squash Tour obejmujący cykl turniejów ogólnopolskich w różnych regionach kraju. Ukoronowaniem jest Masters Indywidualne Mistrzostwa Polski rozgrywanymi na koniec tego cyklu oraz stworzenie ogólnopolskiego rankingu Masters w różnych kategoriach wiekowych. MST skierowane są dla graczy powyżej 35 roku życia. W 2014 roku przeprowadzono 5 turniejów Masters, a wśród nich pierwszy raz w historii międzynarodowy Polish Masters Squash Open zaliczany jednocześnie do cyklu European Masters Circuit oraz polskiego Masters Squash Tour. W listopadzie rozegrano Masters IMP we Wrocławiu. Imprezy zostały przyznane w procesie przetargowym. Ranking Masters PFS na koniec 2014 roku zawierał 213 osób, w tym: M35+ 53; M40+ 53; M45+ 51; M50+ 31; M55+ 9; M60+ 5; K D. Rozgrywki drużynowe: Warto również zwrócić uwagę na wzrost drużyn uczestniczących w rozgrywkach drużynowych Polskiej Ligii Squasha - w sezonie 2014/15 startują: drużyny męskie, - 20 drużyn damskich, - 10 drużyn juniorskich (1 dziewczęca) Co daje razem 143 drużyny. Strona 9 / 17

10 Dla porównania wcześniej było to w sezonie 2013/ drużyny (102 drużyny męskie, 20 drużyn damskich oraz 10 drużyn juniorskich), a w sezonie 2012/13-92 drużyny (72 drużyny męskie, 11 drużyn damskich oraz 9 drużyn juniorskich). E. Organizacja rozgrywek od strony technicznej: Przepisy na sezon 2014/15 zostały zmienione zarówno w zakresie turniejów indywidualnych (m.in. zmian zasad rozgrywania turniejów kat. A, jak również inne zmiany w zakresie turniejów pozostałych) oraz zasadniczo w zakresie rozgrywek drużynowych (wprowadzenie licencji, dywizji, etc). Zgodnie z zaleceniami Zarząd wprowadził również zasadę, aby przetargi na imprezy organizowane były na podstawie reguł turniejowych na dane imprezy (już po ich opublikowaniu). F. Turnieje międzynarodowe: Polska Federacja Squasha nadzorowała cykl imprez zawodowego squasha PSA Polish Squash Tour 2014/2015 w ramach którego odbyły się turnieje PSA w Gdańsku oraz Bielsku Białej. Realizując przyjętą w 2012 roku strategię promocji squasha poprzez imprezy międzynarodowe, a także w wyniku rozstrzygnięć procesów przetargowych zorganizowanych przez PFS, w Polsce odbędą się następujące turnieje mistrzowskie: 1) Klubowe Mistrzostwa Europy 2015 (ECC) wrzesień 2015, Organizator Squash4You, Kraków; 2) Drużynowe Mistrzostwa Europy 2016 (ETC) Dywizji 1-2 kwiecień 2016, Organizator Kahuna, Warszawa. PFS ściśle współpracuje z organizatorami oraz z ESF monitorując stan przygotowań do tych wydarzeń. W roku 2014 dogrywano szczegóły tych imprez wliczając liczną korespondencję z ESF oraz inspekcje. Ponadto, na podstawie rozstrzygnięcia przeprowadzonego przetargu, PFS podjęła wraz z klubem Modelarnia Bielsko-Biała wymagane działania zmierzające do przyznania organizacji Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów 2016 Polsce. Mistrzostwa te są planowane na lipiec 2016 r. Dodatkowo w roku 2017 we Wrocławiu odbędzie się jedna z największych na świecie multi-dyscyplinarnych imprez Światowe Igrzyska Sportowe (The World Games), którego Organizatorem jest Miasto Wrocław. Polska Federacja Squasha będąc członkiem WSF wystawi po dwóch reprezentantów Polski w squashu w każdej kategorii kobiet i mężczyzn. Wsparcie przygotowania Reprezentacji jest współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ad.3. W związku z niepowodzeniem rejestracji związku squasha, PFS podjął współpracę z nową kancelarią prawną z doświadczeniem współpracy z polskimi związkami sportowymi. W tym celu podjęto wiele działań zmierzających do stworzenia statutu nowej organizacji, odpowiedniej dokumentacji formalnej wymaganej przez prawo. Prace te zostały zakończone. Jednocześnie zauważyliśmy znikome zainteresowanie organizacją życia squashowego wokół zarejestrowanych klubów sportowych, które mogłyby stać się podwaliną związku sportowego. W tym samym czasie PFS rozpoczął Strona 10 / 17

11 działania zmierzające do podjęcia stałej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach prowadzonych przez niego konkursów. Te dwa główne czynniki spowodowały zawieszenie prac zmierzających do rejestracji związku squasha na etapie, na którym się znajdują. Zdecydowano również o podjęciu dyskusji nad celem statutowym podejmowania działań zmierzających do ukonstytuowania się Polskiego Związku Squasha w obradach Walnego Zebrania w czerwcu Ad.4. Wybór Wrocławia na lokalizację The World Games 2017 od początku spotkał się z dużą uwagą Zarządu. Po zawartym pod koniec roku 2014 porozumieniu dotyczącym współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki, Miasta Wrocław i Polskiego Komitetu Olimpijskiego przy organizacji tej imprezy, zostały uruchomione procedury prawne umożliwiające pozyskanie funduszy na finansowanie Reprezentacji Polski, również w squashu. Już wcześniej w lipcu 2014 roku PFS był zobligowany do złożenia informacji o squashu, struktury narodowej federacji, przynależności do międzynarodowych organizacji, a także wstępnych założeń samego Programu Przygotowania Reprezentacji do TWG Złożony przez prezesa Tomasza Banasiaka dokument zyskał bardzo dobrą opinię i spełnił oczekiwania, jakie ministerstwo postawiło dla organizacji do tej pory nie wspieranych z budżetu centralnego Ministerstwa. Dziękujemy Maćkowi Klisiowi i Bartkowi Gilowi za pomoc w opracowaniu dokumentu. W grudniu 2014 roku został ogłoszony konkurs z szeregiem wymagań formalnych i merytorycznych niezbędnych do pozyskania funduszy. PFS po raz pierwszy zetknął się z takimi wymogami, ale w wyniku podjętych działań wszystkie z nich zostały spełnione, a praca zwieńczona sukcesem doprowadzając do podpisania umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu Tomka Banasiaka, Kuby Zalotyńskiego, Karoliny Wszołek, Ani Jurkun i Ronny Vlassaks, którzy w ramach ograniczonego i nieprzekraczalnego harmonogramu poświęcili swój czas na opracowanie niezbędnej i wymaganej dokumentacji, udało się stworzyć zaakceptowany przez Ministerstwo program działań na rok Otrzymane dofinansowanie pozwoli na skokową zmianę jakościową programu PFS Reprezentacja Polski, a także umożliwi na poprawę warunków trenowania zawodników, kontrolę postępu rozwoju i podniesienia poziomu sportowego przed startem najlepszych z nich w roku 2017 we Wrocławiu. Dzięki pozyskanym funduszom już w roku 2015 udało się zaprosić do współpracy wysokiej klasy trenerów, takich Sjef van der Heijden oraz wspomniany powyżej Ronny. Wysokość dofinansowania PFS tylko w roku 2015 wyniesie 120 tys. złotych. Kwota ta zostanie wydatkowana wyłącznie na szkolenie zawodników do współzawodnictwa międzynarodowego i tylko dla najlepszych z nich. W maju 2015 r. na rachunek PFS wpłynęła pierwsza transza dofinansowania. Ad.5. Aktualnie PFS posiada umowy z partnerami, sponsorami wspomagającymi realizację celów stowarzyszenia. Aktualna lista znajduje się na stronie federacji. Są to min: - McWIL sponsor Reprezentacji, - AA Drink sponsor Reprezentacji, - UA sponsor odzieży Reprezentacji, Strona 11 / 17

12 - Dunlop sponsor techniczny (oficjalna piłka). Ww. podmioty wspomagają PFS barterowo oraz finansowo. PFS świadczy dla tych podmiotów usługi marketingowe w postaci ekspozycji na www, materiałach reklamowych, odzieży, etc. Relacje ze sponsorami są dobre, umowy prowadzone na bieżąco. Aktualnie wg piramidy produktów stworzonej kilka lat wcześniej przez federację (Maciej Maciantowicz), PFS nie posiada sponsora głównego. Doświadczenie Dyrektora Biura Jakuba Zalotyńskiego w pracy w Zakładzie Infrastruktury Sportowej, gdzie pozyskiwał sponsorów dla organizowanych w Krakowie wydarzeń, pozwala patrzeć z nadzieją na przyszłość, że sytuacja związana ze sponsorami ulegnie poprawie. Ad.6. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył kilka formalnych spotkań korzystając najczęściej z okazji podróży odbywanych w ramach turniejów krajowych. Ponadto za zgodą wszystkich członków Zarządu odbywały się również telekonferencje, w wyniku których zostawały podejmowane istotne dla Polskiego Squasha decyzje. Spotkania i telekonferencje zostały objęte protokołami. Ponadto członkowie Zarządu odbyli wiele telekonferencji w celu przedyskutowania tematów bieżących związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia. Organizacja pracy biura i komunikacja Biuro Stowarzyszenia do dnia 25/07/2014 prowadzone było przez Bartka Gila, Dyrektora Wykonawczego PFS. Od dnia 14/10/2014 Biuro prowadzone jest przez Jakub Zalotyńskiego, Kierownika Biura PFS. Wraz z kierownikiem w krakowskim biurze zatrudniony jest drugi pełnoetatowy pracownik na stanowisku Asystentki. Skład pracowników biura uzupełnia Asystent ds. Programu Juniorskiego pracujący na pół etatu w Poznaniu. Biuro PFS jest odpowiedzialne za wszystkie sprawy administracyjne, w tym m.in. prowadzenie korespondencji w imieniu PFS, przygotowywaniem umów, praca z dokumentami księgowymi, a także kontakt telefoniczny w godzinach pracy z klubami, trenerami, zawodnikami i innymi osobami mającymi sprawy ze Stowarzyszeniem. Ponadto w zakres pracy Biura wchodzą: monitorowanie przepływów finansowych, regulowanie zobowiązań, windykacja należności, kontakty operacyjne z federacjami międzynarodowymi World Squash Federation, European Squash Federation, Professional Squash Association, Women Squash Association, a także Ministerstwem Sportu i Turystyki, organizatorami turniejów PFS, w tym mistrzowskich, zarządzanie stroną internetową oraz profilem facebookowym. Uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych PFS jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Federacji Squasha (ESF) oraz pełnym członkiem Światowej Federacji Squasha (WSF). Członkowie Stowarzyszenia Stan członków Stowarzyszenia na dzień 5 maja 2015 r. wynosi 9 członków założycieli oraz 202 członków zwyczajnych. Strona 12 / 17

13 Współpraca z MSiT W związku z decyzją Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2014 r. o ogłoszeniu Programu wspierania dyscyplin nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do The World Games 2017 oraz po ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie w ramach ogłoszonego programu, Polska Federacja Squasha podjęła działania związane z pozyskaniem dofinansowania. Aplikacja PFS została pozytywnie oceniona, dzięki czemu MSiT przyznało 120,000 PLN dofinansowania na podstawie umowy z PFS. Dzięki funduszom publicznym zwiększeniu uległ budżet na wydatki na Reprezentację, która jest także finansowana obligatoryjnie z środków własnych Stowarzyszenia. Ponadto, w roku 2014 oraz na początku roku 2015, w związku z The World Games 2017 odbyły się spotkania z federacjami narodowymi dyscyplin sportowych, które będą rozgrywane podczas tego wydarzenia. PFS był reprezentowany na tych spotkaniach przez Prezesa Tomasza Banasiaka, a w lutym 2015 roku w spotkaniu uczestniczył także Kierownik Biura Kuba Zalotyński. Squash na Igrzyskach Olimpijskich W grudniu 2014 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski zatwierdził czterdzieści rekomendacji Prezesa Thomas Bacha, które kształtują w nowy sposób zasady organizacji Olimpiady. Najważniejszą dla squasha jest zmiana podejścia w stosunku do sportów olimpijskich. W myśl przyjętych zmian zamiast nich igrzyska olimpijskie będą organizowane w konkurencjach olimpijskich, które za każdym razem z dużym wyprzedzeniem będą wybierana. Otwiera to na nowo i ponownie możliwość wyboru squasha już na igrzyska w Tokio w 2020 r. Początkowo rewizja konkurencji miała nastąpić na początku 2015 roku, lecz według aktualnych informacji tzw. krótka lista możliwych konkurencji zostanie ogłoszona jesienią tego roku, prowadząc do ostatecznej decyzji nie później, niż na początku roku Podsumowanie wyniku finansowego za rok 2014 Strona 13 / 17

14 Przychody i wydatki za rok obrotowy 2014 [w tys. PLN] Nota Różnica # Przychody P1 Składki Członkowskie 6,080 12,250 (6,170) P2 Opłaty Na Cele Statutowe i Turniejowe Indywidualne 300, ,745 8,609 P3 Opłaty Wpisowe Polskiej Ligi Squasha 83,290 67,565 15,725 P4 Opłaty za Szkolenia Trenerskie 21,550 57,329 (35,779) P5 Opłaty za Szkolenia Sędziowskie 800 1,650 (850) P6 Wpływy od Sponsorów, Partnerów i Organizatorów 32,860 45,000 (12,140) Przychody razem 444, ,539 (30,605) Wydatki Zarząd W11 Koszty Podróży (2,762) (4,778) 2,016 W12 Usługi Prawne (1) 0 (3,432) 3,432 W13 Zebrania i Konferencje (4,286) (4,386) 100 Razem Koszty Zarządu (7,048) (12,596) 5,548 Biuro PFS W21 Wynagrodzenie (64,293) (52,777) (11,516) W22 Narzuty na Wynagrodzenia (13,131) (8,836) (4,295) W23 Wynajem Biura (7,389) (6,249) (1,140) W24 Materiały Biurowe (3,351) (1,958) (1,393) W25 Telefony i Poczta (6,027) (6,830) 803 W26 Usługi Księgowe (9,628) (11,496) 1,868 W27 Podróże Służbowe (18,387) (26,781) 8,394 W28 Usługi Bankowe, Informatyczne i Inne (6,936) (7,252) 317 W29 Pozostałe Koszty (321) (435) 114 Razem Koszty Biura (129,463) (122,614) (6,849) Programy Ogólnopolskie W31 Reprezentacja Polski (71,190) (127,454) 56,263 W32 Juniorzy (65,005) (145,788) 80,783 W33 Trenerzy (10,238) (40,917) 30,679 W34 Sędziowie (2,404) (1,560) (844) Razem Programy Ogólnopolskie (148,838) (315,719) 166,881 Koszty Różne W41 Klubowe Mistrzostwa Europy (2) (4,184) (10,336) 6,151 W51 Światowa Konferencja Trenerska (WDCC) (3) (41,265) 0 (41,265) W43 Drużynowe Mistrzostwa Świata (4) 0 (11,931) 11,931 W44 Nagrody Finansowe Indywidualne (1,058) (2,632) 1,573 W45 Koszty Organizacji DMP (19,202) (21,969) 2,767 W46 Składki Członkowskie Organizacji Międzynarodowych (5) (15,554) (23,258) 7,704 W47 Reklama i Promocja (6,891) (12,521) 5,631 W48 Pozostałe Koszty (6) (5,276) (6,406) 1,130 Razem Koszty Różne (93,430) (89,051) (4,378) Razem Wydatki (378,778) (539,980) 161,202 Wynik nadwyżka / (deficyt) za okres 66,156 (64,442) 130,597 Saldo konta bankowego na 31 grudnia 56,643 8,971 47,672 Strona 14 / 17

15 Noty do Sprawozdania Finansowego (1) Koszty usług prawnych poniesionych w roku 2013 w związku z rejestracją związku squasha w sądzie wraz z kosztami sądowymi. (2) Nagrody dla zwycięskich klubów w Drużynowych Mistrzostwach Polski w postaci dofinansowania udziału w Klubowych Mistrzostwach Europy. (3) W 2014 r. w Polsce odbyła się Światowa Konferencja Trenerska i Rozwoju (WDCC). Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 24 stycznia 2014 r. całkowity budżet tej imprezy miał zamknąć się wynikiem nie mniejszym, niż 'zero'. Rzeczywiste rozliczenie przyniosło stratę w wysokości (41,265) PLN i można je przedstawić następująco: a. 61,788 PLN - Wpłaty uczestników, b. (95,374) PLN - Podstawowe koszty, np.: noclegi, wyżywienie, sale spotkań, c. (7,679) PLN - Pozostałe koszty, np.: wynajem kortów, transport, strona internetowa. (4) W 2013 roku polska męska drużyna po raz pierwszy wystąpiła w Drużynowych Mistrzostwach Świata we francuskim Mulhouse. Pozycja obejmuje: koszty prowadzenia drużyny (Maciej Kliś), koszty podróży i upominki. (5) PFS w roku 2013 wniósł dodatkową kontrybucję do Światowej Federacji Squasha związaną z akcją promocji do Igrzysk Olimpijskich Back-to-Bid. (6) Głównie koszty finansowe. Ponadto, 1) PFS reguluje swoje zobowiązania na bieżąco. 2) Na dzień 31 grudnia 2013 r. do największych należności PFS należą: a) 10.9 tys. PLN MySquash, b) 10.5 tys. PLN Squash4You, c) 9.5 tys. PLN Dunlop, d) 9.3 tys. PLN SoSquash Sobota, e) 13.5 tys. PLN Maciej Kliś, zaliczki pobrane w kwietniu i maju 2014, PFS otrzymał rozliczenie w 2015 r. Budżet PFS na rok 2015 Strona 15 / 17

16 Budżet PFS 2015 [w PLN] 2015 Różnica PLN Index 2014 Różnica PLN Index Różnica # Przychody P1 Składki Członkowskie 13,130 7, ,080 (6,170) ,250 6,280 5,970 P2 Opłaty Na Cele Statutowe i Turniejowe Indywidualne 316,798 16, ,354 8, , ,648 73,096 P3 Opłaty Wpisowe Polskiej Ligi Squasha 86,530 3, ,290 15, ,565 42,850 24,715 P4 Opłaty za Szkolenia Trenerskie 40,500 18, ,550 (35,779) ,329 28,569 28,760 P5 Opłaty za Szkolenia Sędziowskie 9,000 8, (850) ,650 1, P6 Wpływy od Sponsorów, Partnerów i Organizatorów 33, ,860 (12,140) ,000 23,999 21,001 PP1 Dofinansowanie MSiT 120, , Przychody razem 618, , ,934 (30,605) , , ,775 Wydatki Zarząd W11 Koszty Podróży (4,750) (1,988) 1.72 (2,762) 2, (4,778) (7,562) 2,784 W12 Usługi Prawne (4,400) (4,400) 0 3, (3,432) 0 (3,432) W13 Zebrania i Konferencje (4,600) (314) 1.07 (4,286) (4,386) 0 (4,386) W14 Pozostałe (2,000) (2,000) Razem Koszty Zarządu (15,750) (8,702) 2.23 (7,048) 5, (12,596) (7,562) (5,034) Biuro PFS W21 Wynagrodzenie (101,874) (37,580) 1.58 (64,293) (11,516) 1.22 (52,777) (38,630) (14,147) W22 Narzuty na Wynagrodzenia (20,735) (7,604) 1.58 (13,131) (4,295) 1.49 (8,836) (4,890) (3,946) W23 Wynajem Biura (9,000) (1,611) 1.22 (7,389) (1,140) 1.18 (6,249) (5,612) (637) W24 Materiały Biurowe (1,800) 1, (3,351) (1,393) 1.71 (1,958) (9,625) 7,667 W25 Telefony i Poczta (6,000) (6,027) (6,830) (5,300) (1,530) W26 Usługi Księgowe (9,594) (9,628) 1, (11,496) (9,679) (1,816) W27 Podróże Służbowe (2,290) 16, (18,387) 8, (26,781) (42,298) 15,518 W28 Usługi Bankowe, Informatyczne i Inne (2,284) 4, (6,936) (7,252) (4,300) (2,952) W29 Pozostałe Koszty (1,800) (1,479) 5.60 (321) (435) (346) (89) Razem Koszty Biura (155,376) (25,913) 1.20 (129,463) (6,849) 1.06 (122,614) (120,682) (1,932) Programy Ogólnopolskie W31 Reprezentacja Polski (144,900) (73,710) 2.04 (71,190) 56, (127,454) (66,540) (60,913) W32 Juniorzy - koordynatorzy lokalni (79,200) (14,195) 1.22 (65,005) 80, (145,788) (47,079) (98,709) W33 Trenerzy (27,750) (17,512) 2.71 (10,238) 30, (40,917) (11,386) (29,532) W34 Sędziowie (14,450) (12,046) 6.01 (2,404) (844) 1.54 (1,560) (4,111) 2,550 W35 Mastersy (10,000) (10,000) W36 Kobiety (11,000) (11,000) Razem Programy Ogólnopolskie (287,300) (138,462) 1.93 (148,838) 166, (315,719) (129,116) (186,603) PPR TWG środki publiczne PW1 Zgrupowania i konsultacje krajowe (50,580) (50,580) PW2 Zawody krajowe (5,100) (5,100) PW3 Zawody mistrzowskie (ME, MŚ) (19,700) (19,700) PW4 Doszkalanie kadry szkoleniowej (10,400) (10,400) PW5 Badania diagnostyczne / monitoring (10,000) (10,000) PW6 Pozostałe (11,900) (11,900) PW7 Koszty pośrednie zadania (12,320) (12,320) Razem Program PPR TWG 2017 (120,000) (120,000) Koszty Specyficzne W41 Klubowe Mistrzostwa Europy (14,000) (9,816) 3.35 (4,184) 6, (10,336) (3,131) (7,205) W42 Światowa Konferencja Trenerska (WDCC) 0 41, (41,265) (41,265) W43 Drużynowe Mistrzostwa Świata , (11,931) 0 (11,931) W44 Nagrody Finansowe Indywidualne 0 1, (1,058) 1, (2,632) (20,185) 17,553 W45 Koszty Organizacji DMP (21,000) (1,798) 1.09 (19,202) 2, (21,969) (1,863) (20,106) W46 Składki Członkowskie Organizacji Międzynarodowych (15,980) (426) 1.03 (15,554) 7, (23,258) (15,235) (8,023) W47 Reklama i Promocja (10,000) (3,109) 1.45 (6,891) 5, (12,521) 0 (12,521) W48 Pozostałe Koszty (5,304) (28) 1.01 (5,276) 1, (6,406) (3,914) (2,491) Razem Koszty Różne (66,284) 27, (93,430) (4,378) 1.05 (89,051) (44,328) (44,723) Razem Wydatki (644,710) (265,932) 2 (378,778) 161,202 1 (539,980) (301,687) (238,293) Wynik nadwyżka / (deficyt) za okres (25,753) (91,909) (0) 66, ,597 (1) (64,442) 20,077 (84,519) Saldo konta bankowego na 31 grudnia 30,890 56,643 8,971 29,393 (20,422) Strona 16 / 17

17 Tomasz Banasiak Prezes Zarządu Karolina Wszołek Członek Zarządu Maciej Maciantowicz Członek Zarządu Strona 17 / 17

Polska Federacja Squasha

Polska Federacja Squasha Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Squasha za rok 2013 Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 18 maja 2014 r. W dniu 30 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

[ Sprawozdanie Zarządu Polskiej Federacji Squasha ] Część 1. Sytuacja wyjściowa (listopad 2009)

[ Sprawozdanie Zarządu Polskiej Federacji Squasha ] Część 1. Sytuacja wyjściowa (listopad 2009) [ Sprawozdanie Zarządu Polskiej Federacji Squasha ] Okres sprawozdawczy: listopad 2009-luty 2010 Członkowie Zarządu: Adam Michańków (Prezes Zarządu), Denis Łopatin Wiceprezes Niniejsze sprawozdanie zostało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO za okres 2011 roku oraz do września 2012 roku na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach Warszawa, 28 października 2012 roku I. Władze PZSzach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności. Polskiego Związku Pływackiego. za rok 2014

SPRAWOZDANIE. z działalności. Polskiego Związku Pływackiego. za rok 2014 SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Związku Pływackiego za rok 2014 Warszawa, czerwiec 2015 1 Spis treści 1. Władze Polskiego Związku Pływackiego str. 4 2. Biuro Polskiego Związku Pływackiego str. 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Szachowego w I połowie bieŝącej kadencji Zarządu (2004-2008) obejmuje następujące części: A. Wstęp. B.

Bardziej szczegółowo

XIV Walne Zgromadzenie Delegatów, Podlesice, 19-20 listopada 2010 r. Sprawozdanie z działalności Związku w okresie listopad 2010 listopad 2011

XIV Walne Zgromadzenie Delegatów, Podlesice, 19-20 listopada 2010 r. Sprawozdanie z działalności Związku w okresie listopad 2010 listopad 2011 XIV Walne Zgromadzenie Delegatów, Podlesice, 19-20 listopada 2010 r. Sprawozdanie z działalności Związku w okresie listopad 2010 listopad 2011 Spis treści Porządek Obrad (projekt) XIV Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego za 2014 rok Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego za 2014 rok Warszawa, 16 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego za 2014 rok Warszawa, 16 grudnia 2014 r. str. 1 Szanowni Państwo, Panie i Panowie Delegaci, zaproszeni

Bardziej szczegółowo

1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3

1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3 Spis treści: 1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3 2. Podsumowanie działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w latach 2011-2015 5 3. Sprawozdanie Komisji

Bardziej szczegółowo

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2014

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2014 ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2014 spis treści 3 A. Wprowadzenie 9 B. Ekstraklasa jako spółka 17 C. Ekstraklasa jako liga 27 D. Ekstraklasa jako biznes 57 E. Kluby Ekstraklasy 123 F. Autorzy raportu

Bardziej szczegółowo

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r.

KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. KIBICE RAZEM raport koordynacyjny z realizacji projektu za 2011 r. Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści Wstęp...4 1. Ogólne założenia projektu KIBICE RAZEM...6 2. Zadania związane z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDAN IIE Z REAL IIZAC JJ II PROGRAMU MO JJE BO IISKO --ORL IIK 2012 ZA II II PÓŁROCZE 2010 WARSZAWA, STYCZEŃ 2011 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SIATKÓWKA PLAŻOWA HANDBOOK 2013

SIATKÓWKA PLAŻOWA HANDBOOK 2013 SIATKÓWKA PLAŻOWA HANDBOOK 2013 1. Struktura Organizacyjna 1 1.1 Polski Związek Piłki Siatkowej Polski Związek Piłki Siatkowej jest ogólnokrajowym związkiem sportowym działającym w dziedzinie piłki siatkowej,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015 ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015 spis treści 3 A. Wprowadzenie 7 B. Ekstraklasa jako spółka 15 C. Ekstraklasa jako liga 27 D. Ekstraklasa jako biznes 61 E. Kluby Ekstraklasy 135 F. Załączniki 153

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

II Zwyczajny Sprawozdawczo Wyborczy Kongres AP. Sprawozdanie

II Zwyczajny Sprawozdawczo Wyborczy Kongres AP. Sprawozdanie II Zwyczajny Sprawozdawczo Wyborczy Kongres AP Sprawozdanie Nasza misja Aeroklub Polski jest wspólnotą ludzi, dla których pasja lotnicza jest źródłem samorealizacji i rozwoju. Łączy nas przyjaźń i współdziałanie

Bardziej szczegółowo

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 25 numer PSC Szanowni Państwo, mamy mały jubileusz 1 numer Przeglądu z 2013 r. to zarazem 22 numer ciągły i 25 w ogóle,

Bardziej szczegółowo

Raport. Warszawa, kwiecień 2013 r.

Raport. Warszawa, kwiecień 2013 r. Raport Doświadczenia sektora lotniczego i żeglugi powietrznej z przygotowań do obsługi ruchu lotniczego podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 Warszawa, kwiecień 2013 r. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA X KADENCJI (od 31 maja 2008 r. do 28.05.2011r.) Redakcja dokumentu: Wojciech Kiedrowski Warszawa 2011 1.

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 1/2 marzec/czerwiec 2008 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY SHOW FRYZJERSKIE I METAMORFOZY WOŚP WOJEWÓDZKIE ELIMINACJE DO MISTRZOSTW

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY Opracowała : Małgorzata Połap Warszawa, Maj 2010 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 3 Informacje o projekcie...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA SPIS TREŚCI Słowo wstępne Wojciecha Rzepki 3 CSR w średniej firmie - list Stefana Schwarza 4 O firmie 5 Świadczone usługi 5 Struktura organizacji 6 Nagrody

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Założenia strategii rozwoju dziedziny sportu alpinizm do roku 2015

Założenia strategii rozwoju dziedziny sportu alpinizm do roku 2015 Ministerstwo Sportu Departament Sportu Kwalifikowanego ul. Krucza 24/26 00-921 Warszawa L.dz. PZA - Warszawa, 09.01.2008 ul. Noakowskiego 10 m. 12 00-688 WARSZAWA tel./fax: +48 22 875-8505 e-mail: biuro@pza.org.pl

Bardziej szczegółowo