SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2"

Transkrypt

1 PCFE Załącznik nr 6b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów w ramach projektu pn.: e-powiat Nowosądecki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. 2. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy. 3. Zasady dostawy: a) Miejsce: siedziba Zamawiającego, b) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00, c) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy minimum dwa dni przed planowanym terminem dostawy. d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo. e) Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w roku 2014 lub f) Wszystkie urządzenia i licencje będą użytkowane przez Urzędy Gmin/Miast, biorące udział w projekcie e-powiat Nowosądecki, w ich siedzibach. Po zakończeniu projektu zostaną one im nieodpłatnie przekazane. Żaden z dostarczanych elementów (urządzenia, programy, licencje) nie może posiadać ograniczeń licencyjnych, gwarancyjnych lub innych uniemożliwiających przekazaniu go przez Zamawiającego Urzędom Gmin/Miast, biorącym udział w projekcie e-powiat Nowosądecki a przekazanie nie może powodować jakiekolwiek utraty praw licencyjnych lub gwarancyjnych. Wykaz Urzędów biorących udział w projekcie e-powiat Nowosądecki: Gmina Chełmiec - Urząd Gminy Chełmiec, Chełmiec, ul. Papieska 2. Gmina Kamionka Wielka - Urząd Gminy Kamionka Wielka, Kamionka Wielka. Gmina Łososina Dolna - Urząd Gminy Łososina Dolna, Łososina Dolna 300. Gmina Nawojowa - Urząd Gminy Nawojowa, Nawojowa 313. Gmina Rytro - Urząd Gminy Rytro, Rytro 265. Gmina Gródek nad Dunajcem - Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54. Miasto Grybów - Urząd Miejski w Grybowie, Grybów, ul. Rynek 12. Gmina Korzenna - Urząd Gminy Korzenna, Korzenna 325. Gmina Łabowa - Urząd Gminy Łabowa, Łabowa 37. Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój - Urząd Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój, Piwniczna Zdrój, Rynek 20. Gmina Podegrodzie - Urząd Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248. Miasto Stary Sącz - Urząd Miejski w Starym Sączu, Stary Sącz, ul. Batorego 25. Gmina Łącko - Urząd Gminy Łącko, Łącko 445, Powiat Nowosądecki - Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Nowy Sącz. g) W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia została użyta nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy produktów

2 równoważnych tzn. o nie gorszych parametrach technicznych niż te, które posiadają produkty wskazane za pomocą znaku towarowego, producenta, patentu lub pochodzenia. h) W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 5. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu: A) Serwer typ A, 1) Zamawiana ilość: 1 sztuka 2) Parametry techniczne nie gorsze niż: a) Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 10 dysków 2.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Posiadająca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników. b) Płyta Głowna: Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów dwu, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych, posiadająca minimum 24 sloty na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 768 GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera. c) Procesor: Dwa procesory sześciordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 375 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej dla konfiguracji dwuprocesorowej. d) Pamięć RAM: Minimum 64 GB pamięci RAM, typu LV RDIMM o częstotliwości taktowania minimum 1333 MHz. e) Sloty PCI Express: Funkcjonujące sloty PCI Express: min. dwa sloty x16 generacji 3, minimum jeden slot x8. f) Wbudowane porty: min.4 porty USB 2.0 (w tym 2 na tylnym panelu, 1 wewnętrzny), 1x RS-232, 1x VGA D-Sub. g) Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli. h) Interfejsy sieciowe: Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express. Wsparcie dla protokołów iscsi Boot oraz IPv6. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+, dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT,

3 cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+, i) Kontroler dyskowy: Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający minimum 512MB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfigurację poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. j) Wewnętrzna pamięć masowa: Możliwość instalacji dysków SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED. Zainstalowane 8 dysków twardych o pojemności minimum 1.2TB SAS 10k RPM, każdy skonfigurowane fabrycznie w RAID 10, Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa jednakowe nośniki typu flash z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. k) Napęd optyczny: Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający minimum odczyt i zapis nośników DVD. l) Bezpieczeństwo i system diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. m) Chłodzenie i zasilanie: Wewnętrzne redundantne wentylatory typu Hot Plug. Minimum dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat każdy. n) Karta zarządzająca: Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45, podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging, wbudowana diagnostyka, wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych, dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń, monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji, lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera, zdalna instalacja systemów operacyjnych, wsparcie dla IPv4 i IPv6, zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii, integracja z Active Directory, wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury, udostępnianie wirtualnej konsoli, autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH), wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,

4 automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej, możliwość partycjonowania wbudowanej pamięci flash na minimum dwie partycje po 4GB każda. o) Gwarancja: Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do czterech godzin od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii, diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta. p) W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego wymogu wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy dostawy. q) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające spełnienie tego wymogu wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy dostawy. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem oświadczenie wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy dostawy. r) Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. s) Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. t) Certyfikaty: Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO (dokumenty potwierdzające spełnienie tego wymogu wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy dostawy). Serwer musi posiadać deklarację CE (dokumenty potwierdzające spełnienie tego wymogu wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy dostawy). u) Serwerowy system operacyjny: najnowsza stabilna wersja serwerowego systemu operacyjnego w polskiej wersji językowej, pracującego w architekturze 64 bitowej umożliwiającego instalację i uruchomienie i obsługę bez zastosowania dodatkowego oprogramowania wirtualizującego lub emulatorów, następujących ról: Serwer Active Directory, Serwer DNS, Serwer Plików, Serwer Internetowych usług informacyjnych zgodny z Microsoft IIS 8, Serwer DHCP, obsługa.net Framework 4.0. oferowany serwerowy system operacyjny musi posiadać interfejs graficzny do zarządzania wszystkimi funkcjami serwera oraz musi być kompatybilny (współpracować) z istniejącą infrastrukturą sieci Microsoft Windows Server 2012/2008. Dostarczona licencja musi uprawniać do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z oprogramowania; umożliwiać instalację jednej kopii oprogramowania na serwerze fizycznym lub dwóch kopii oprogramowania w środowisku wirtualnym; umożliwiać legalną instalację co najmniej jednej wersji wcześniejszej; Licencja musi pozwalać na przeniesienie serwerowego systemu operacyjnego na inny fizyczny serwer. Pełna zgodność z oferowanym serwerem, obsługa wszystkich podzespołów serwera, należy dostarczyć wszystkie wymagane przez sprzęt sterowniki.

5 B) Serwer typ B: 1) Zamawiana ilość: 3 sztuki. 2) Parametry techniczne nie gorsze niż: a) Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 1U z możliwością instalacji minimum 4 dysków 3.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Posiadająca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników. b) Płyta główna: Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów dwu, cztero, sześcio, ośmio lub dzisięciordzeniowych, posiadająca minimum 12 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 384 GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera c) Procesor Jeden procesor sześciordzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku minimum 351 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej dla konfiguracji dwuprocesorowej. d) Pamięć RAM Minimum 16 GB pamięci RAM typu LV RDIMM o częstotliwości taktowania minimum 1333 MHz. e) Sloty PCI Express Funkcjonujące sloty PCI Express : minimum jeden slot x8 o prędkości x4 generacji 2, minimum jeden slot x16 generacji 3 dla kart pełnej wysokości, f) Wbudowane porty Minimum 5 portów USB 2.0 (2 na przednim panelu, 2 na tylnym panelu, 1 wewnętrzny), 1x RS-232, 2x VGA D-Sub. g) Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli. h) Interfejsy sieciowe Minimum 2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express. i) Kontroler dyskowy Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający minimum 512MB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfigurację poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. j) Wewnętrzna pamięć masowa: Możliwość instalacji dysków SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED dostępnych w ofercie producenta serwera. k) Zainstalowane 3 dyski twarde o pojemności minimum 300GB SAS 15k RPM każdy skonfigurowane fabrycznie w RAID 5. l) Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa jednakowe nośniki typu flash z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. m) Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD. n) Bezpieczeństwo i system diagnostyczny. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera.

6 Zintegrowany z płytą główną moduł TPM Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. o) Chłodzenie i zasilanie: Minimum pięć wewnętrznych wentylatorów pracujących w trybie fault tolerant. Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 550 Wat każdy. p) Karta zarządzająca: Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność: komunikacja poprzez interfejs RJ45 podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging wbudowana diagnostyka wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera zdalna instalacja systemów operacyjnych wsparcie dla IPv4 i IPv6 zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii integracja z Active Directory Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów ze zintegrowanej na karcie zarządzającej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). r) Gwarancja: Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do czterech godzin od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii, diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta. s) W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego wymogu wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy dostawy. t) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające spełnienie tego wymogu wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy dostawy. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem oświadczenie wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy dostawy. u) Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.

7 v) Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. w) Certyfikaty: Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO (dokumenty potwierdzające spełnienie tego wymogu wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy dostawy). Serwer musi posiadać deklarację CE (dokumenty potwierdzające spełnienie tego wymogu wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy dostawy). x) Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Hyper-V. y) Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vsphere. 3) Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Serwery Urządzenia sieciowe

URZĄD MIASTA EŁKU Ełk, dnia 08.10.2014 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI I MODYFIKACJA SIWZ

URZĄD MIASTA EŁKU Ełk, dnia 08.10.2014 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI I MODYFIKACJA SIWZ URZĄD MIASTA EŁKU Ełk, dnia 08.10.2014 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI I MODYFIKACJA SIWZ Nr sprawy: O-ZP.271.63.2014 dotyczy: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu Przyjazne

Bardziej szczegółowo

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Serwer wirtualizacyjny np. Dell R720 Wymóg Oferowane Cena Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 16 dysków 2.5" Hot Plug

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 1. Komputery stacjonarne 4 sztuki. lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów komponentu 1 Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Stacja robocza typ I szt. 1 Nazwa komponentu Typ Płyta główna Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Parametry masowej Wydajność grafiki Wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Serwer 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rodzaj Minimalne wymagania zamawiającego Wartość oferowana Typ Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Karta graficzna Wbudowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry techniczne 1. Serwer 2 sztuki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Wymagane minimalne parametry techniczne serwera

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro Radom, dnia 27.05.2014 r. (pieczątka jednostki uprawnionej zamawiającego) Nr sprawy RI-018/ZP/1/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro 1. NAZWA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5 Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER aplikacyjno-bazodanowy 5 szt. Serwer Aplikacyjno-Bazodanowy Nazwa producenta i model (*). Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa Z możliwością instalacji w standardowej szafie

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA INFRASTRUKTURY DO PRZETWARZANIA DANYCH

SPECYFIKACJA INFRASTRUKTURY DO PRZETWARZANIA DANYCH SPECYFIKACJA INFRASTRUKTURY DO PRZETWARZANIA DANYCH I. Platforma szpitalnego systemu informatycznego HIS oraz systemu księgowego i kadrowo płacowego. 1. Serwer klastrowy 1 szt.: Obudowa Parametr Płyta

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik 1c do SIWZ SPECYFIKACJA FUNKCJONALNO TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, oraz oferowane parametry. W kolumnie Spełnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Ustroń, dnia 27 czerwca 2013 r. L.dz. EDO / MKS / 720 / 2013 Znak sprawy: ŚCR/EDO/04/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na E-zdrowie w Śląskim Centrum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 7 (INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA) 1 INFRASTRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I UWIERZYTELNIANIA niezależne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt.

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt. ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę serwerów i sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn.: Utworzenie pracowni dydaktycznych KPCEN wraz ze studiami do tworzenia treści interaktywnych realizowanego w ramach modułu e-edukacja wchodzącego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo