Uszczelnianie bruzd na powierzchni żującej zębów trzonowych jako jedna z metod zapobiegania próchnicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uszczelnianie bruzd na powierzchni żującej zębów trzonowych jako jedna z metod zapobiegania próchnicy"

Transkrypt

1 Czas. Stomatol., 2010, 63, 11, Polish Dental Society Uszczelnianie bruzd na powierzchni żującej trzonowych jako jedna z metod zapobiegania próchnicy Fissure sealing of the masticatory surface of molar teeth as one of the methods of dental caries prophylaxis Elżbieta Jodkowska Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS WUM Kierownik zakładu: prof. dr hab. E. Jodkowska Summary Introduction: In children, molar teeth are at a high risk of developing dental caries. Directly after teeth eruption the enamel is not yet fully developed, and the fissures contain less fluorine than smooth surfaces of teeth. Therefore, the sealing of fissures isolating their masticatory surface from the harmful environment of the oral cavity and bacteria changes the enamel structure and leads to major reduction of dental caries. Aim of the study: To assess the percentage of children from index groups with sealed permanent teeth in the years Material and method: Epidemiological study was conducted among a total of 20,826 children aged 6-7, 12-13, 15 and 18 years. Results: In Poland, total percentage of children aged 6-7 years who have been treated with the sealing procedure of primary teeth was at a low level of 0.6% and 2.1%, whereas the percentage of children with sealed permanent teeth was between 5.6% and 7.4% (aged 6 years) and 21.9% (aged 7 years). The percentage of children aged 12 years with sealed permanent teeth was between 22.6% and 35.7%, children aged 13 years 33.0%, children aged 15 years 19.7% and for18-year-olds 15.4%. Conclusion: In Poland, in the years , the percentage of sealed primary and permanent teeth in the index groups was very low and oscillated depending on the age group, sex, place of residence, and the geographical region. KEYWORDS: fissure sealing, epidemiological study, caries prevention Streszczenie Wprowadzenie: w zębach trzonowych u dzieci występuje duże ryzyko rozwoju próchnicy. Ma to miejsce bezpośrednio po wyrznięciu, ponieważ szkliwo tych nie jest w pełni dojrzałe, a bruzdy mają mniejszą zawartość fluoru w porównaniu z gładkimi powierzchniami zęba. Dlatego uszczelnianie bruzd czyli odizolowanie ich powierzchni żującej od środowiska jamy ustnej i bakterii zmienia strukturę szkliwa doprowadzając do znacznego ograniczenia rozwoju próchnicy. Cel pracy: oceniono odsetek dzieci z grup indeksowych z uszczelnionymi zębami stałymi w latach Materiał i metody: badaniem epidemiologicznym objęto dzieci 6-7 letnich, letnich oraz młodzież 15 i 18 letnią. Wyniki: ogółem w Polsce na przestrzeni lat częstość wykonywania zabiegu uszczelniania bruzd mlecznych u 6 i 7 letnich dzieci była na niskim poziomie od 0,6% do 2,1%, zaś odsetek bruzd stałych wynosił odpowiednio dla dzieci 6 letnich od 5,6% do 7,4% i dla 7 letnich 21,9%. Odsetek dzieci 12 letnich z uszczelnionymi bruzdami stałych wynosił od 22,6% do 35,7%,13 letnich 33,0%, 15 letnich 19,7%, zaś młodzieży 18-letniej 15,4%. Wniosek: odsetek bruzd mlecznych i stałych w badanych grupach w Polsce w latach był niski i wahał się w zależności od badanej grupy wiekowej, płci, miejsca zamieszkania i regionu. HASŁA INDEKSOWE: uszczelnianie bruzd, badania epidemiologiczne, profilaktyka próchnicy 672

2 2010, 63, 11 Uszczelnianie bruzd trzonowych Wprowadzenie Poszukiwania metod zapobiegania próchnicy doprowadziły do rozpowszechnienia zabiegu uszczelniania powierzchni żującej bocznych. W Polsce tym zagadnieniem zajmowało się wielu klinicystów, zaś pierwsze prace opublikowano pod koniec lat 70- -tych XX w. [2]. W 1990 r. w Polsce wykonano pilotażowe badania dotyczące uszczelniania powierzchni żujących pierwszych stałych trzonowych [1]. U 847 dzieci 7-letnich zamieszkujących siedem miast wojewódzkich uszczelniono 1528 powierzchni pierwszych stałych trzonowych. Po 2 latach stwierdzono znaczącą różnicę w retencji uszczelniania w poszczególnych województwach (od 87,9% do 29,7%). Najwyższy odsetek całkowitej utraty uszczelniacza wynosił 28,6%, zaś najniższy był równy 0. Redukcja próchnicy wyrażająca efektywność zastosowanej metody profilaktycznej na powierzchniach żujących, którą obliczano stosując wzór wg Horowitza i wsp. [3] dla zdrowych (bez próchnicy) wynosił po roku 51,9%, zaś po 2 latach obniżył się do 43,7% [4]. Występowały znaczne różnice w stopniu redukcji próchnicy pomiędzy poszczególnymi miastami od 7,5% do 72,9%. W 1992 r. MZiOS podjęło decyzję o włączeniu do programu profilaktycznego uszczalnienia powierzchni żujących pierwszych stałych trzonowych u 6 i 7-letnich dzieci. Programem objęto w dwóch kolejnych latach szkolnych około 40% dzieci 6 letnich i około 50% dzieci 7-letnich. W 1995 roku w ramach ogólnopolskiego programu epidemiologicznego zbadano 1860 dzieci 7-letnich z 10 regionów Polski. U 37% dzieci stwierdzono obecność uszczelniacza przynajmniej w jednym zębie trzonowym. Redukcja PUW6 wyniosła 54%, w stosunku do 1987 roku, w którym podjęto ogólnopolskie badania epidemiologiczne u dzieci 7-letnich. Poprawił się również stan przyzębia z 51,9% do 58,7% oraz spadł odsetek dzieci ze spostrzeganym krwawieniem z dziąseł z 40,7% do 4% i obecnością kamienia nazębnego z 3,1% do 0,6%. Autorzy opracowania sugerują, że poprawa stanu zdrowia jamy ustnej nastąpiła nie tylko dzięki zabiegom uszczelniania powierzchni żujących, ale także intensyfikacji opieki stomatologicznej, lepszej higieny jamy ustnej, większej dostępności szczoteczek i past do zawierających związki fluoru, a także upowszechnieniu programów edukacyjnych prowadzonych przez firmy. Zgodnie z sugestią Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy w latach staraniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Polsce wdrożono system oceny stanu zdrowia jamy ustnej, którym obejmowane były wskaźnikowe grupy wiekowe, w celu oceny skuteczności programu profilaktyki stomatologicznej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w latach badaniem objęto 6 i 7, 12 i 13-letnie dzieci oraz młodzież 15 i 18-letnią. Cel pracy Oceniono odsetek dzieci 6 i 7-letnich, 12 i 13-letnich, 15-letnich oraz 18-letnią młodzież z uszczelnionymi zębami stałymi w latach Materiał i metody Badaniem epidemiologicznym objęto łącznie dzieci, w tym: 6-letnie 5284, 7- -letnie 2766, 12-letnie 8390, 13-letnie 348, 15-letnie 1935 i 18-letnią młodzież Zbadano podobną liczbę mieszkańców 673

3 E. Jodkowska Czas. Stomatol., wsi i miast. Liczba dziewcząt była nieznacznie wyższa niż chłopców. Liczba osób zbadanych w poszczególnych latach i województwach kraju różniła się znacznie i wynosiła od 0 do 100%. Badania wykonano zgodnie z zaleceniami ŚOZ. Oceny stanu uzębienia dokonywano w sztucznym oświetleniu, używając zgłębnika i lusterka stomatologicznego. Stwierdzoną obecność uszczelniacza na powierzchniach żujących bocznych stałych odnotowywano w karcie badania. Porównawcze wyniki badań uzyskane w ramach oceny dokonanej w latach zostały opublikowane [6-11]. Wyniki Liczbę dzieci badanych w latach zestawiono w tab Omówienie wyników i dyskusja Badania nad częstością występowania próchnicy ujawniły, że 84 do 90% ubytków próchnicowych występujących u dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat, dotyczy powierzchni żujących i tylko 16% ubytków stwierdzono na pozostałych powierzchniach [5]. Próchnica u dzieci 5 i 6 letnich tuż po wyrznięciu pierwszych trzonowych dotyczyła średnio 11% badanych. Między 6 a 12 rokiem życia, aż 89,3% dzieci miało przynajmniej jeden pierwszy ząb trzonowy dotknięty próchnicą, zaś 24,4% osób 18-letnich utraciło przynajmniej jeden pierwszy ząb trzonowy z powodu próchnicy [4]. W zębach stałych 6 letnich dzieci stwierdzono uszczelniacz u 7,4%. Częściej zabiegiem uszczelniania objęte były dziewczęta (7,9%) oraz dzieci zamieszkujące regiony miejskie (9,4%) niż chłopcy (6,8%) i miesz- T a b e l a 1. Liczba dzieci badanych w latach Wiek badanych w latach 6 Rok badania Ogółem w Polsce Liczba badanych chłopcy dziewczęta miasto wieś

4 2010, 63, 11 Uszczelnianie bruzd trzonowych T a b e l a 2. Odsetek dzieci i młodzieży z uszczelnionymi powierzchniami żującymi stałych Wiek badanych 6 lat Rok badań Ogółem w Polsce chłopcy Liczba badanych dziewczynki miasto ,4 6,8 7,9 9,9 4, ,2 7,3 11,0 11,6 6, ,6 4,2 4,2 6,5 4,8 7 lat ,9 21,8 22,1 26,5 16,7 12 lat wieś ,7* 39,4 31,2 33,9 37, ,1 27,8 24,4 31,3 20, ,6 21,4 23,8 26,0 19, ,0 28,9 30,9 36,0 22,9 13 lat ,0** 35,2 30,8 32,3 33,7 15 lat 2005 woj.maz. 49,0 53,8 43,2 53,1 44, ,7 20,6 26,3 13,6 18 lat ,4 16,3 14,8 16,9 13,6 *średnia liczba 0,75, **średnia liczba 0,87. kańcy wsi (4,6%). W 2005 roku u 9,2% 6-letnich dzieci stwierdzono obecność uszczelniacza w uzębieniu stałym. Odsetek stałych był wyższy u dziewcząt (11,0%) oraz dzieci zamieszkujących regiony miejskie (11,6%), w porównaniu z odsetkiem chłopców (7,3%) i zamieszkujących regiony wiejskie (6,8%) (tab. 2). Tylko w trzech województwach (lubelskie, lubuskie i świętokrzyskie) nie odnotowano obecności uszczelniacza. W pozostałych województwach odsetek dzieci z uszczelnionymi zębami znacznie się różnił i wahał od 1,4% w woj. zachodnio-pomorskim do 18,8% w woj. mazowieckim. W Polsce w 2008 r. odsetek dzieci 6-letnich z uszczelnionymi powierzchniami żującymi stałych wynosił 5,6% i był jednakowy u chłopców i dziewcząt (4,2%), ale wyższy u mieszkańców miast (6,5%) w porównaniu z mieszkańcami wsi (4,8%). W 10 województwach (kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podlaskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim i warmińsko- -mazurskim) stwierdzono obecność uszczelniacza na powierzchniach żujących stałych. Odsetek dzieci z uszczelnionymi powierzchniami żującymi wahał się od 1,7% w woj. śląskim do 24,6% w woj. lubelskim. Na podstawie wyników ogólnopolskich badań opublikowanych w polskim piśmiennictwie stomatologicznym skuteczność redukcji próchnicy po zastosowaniu uszczelniaczy u 6-letnich dzieci wynosiła od 90,27 do 100% [cyt. za 2]. U 7 letnich dzieci w 2003 r. odsetek z uszczelnionymi powierzchniami żującymi wynosił 21,9%. W zależności od płci stwierdzono niewielkie różnice (tab. 2). 675

5 E. Jodkowska Czas. Stomatol., T a b e l a 3. Odsetek dzieci w wieku 6 i 7 lat z uszczelnionymi powierzchniami żującymi stałych w poszczególnych województwach Województwo Odsetek dzieci objętych uszczelnianiem 6-letnich 6-letnich 7-letnich 7-letnich 2002 rok 2005 rok 2008 rok 2003 rok dolnośląskie 9,7 10,7 0,0 16,4 kujawsko-pomorskie 2,6 15,7 2,6 13,0 lubelskie 0,0 8,1 24,6 20,1 lubuskie 0,0 12,2 2,5 13,0 łódzkie 4,2 1,7 2,4 30,2 małopolskie 3,6 8,7 12,6 13,4 mazowieckie 18,8 3,8 0,0 28,2 opolskie 17,9-0,0 24,7 podkarpackie 5,7 2,1 11,7 13,7 podlaskie 12,2 15,5 8,8 57,7 pomorskie 5,1 6,9 1,9 18,6 śląskie 15,0 8,6 1,7 21,5 świętokrzyskie 0,0 8,3 0,0 29,0 warmińsko-mazurskie 5,6 9,9 22,0 15,9 wielkopolskie 10,3 9,5 0,0 9,9 zachodniopomorskie 1,4 19,4 0,0 22,8 Ogółem w Polsce 7,4 9,2 5,6 21,9 Stwierdzono także różnice w utrzymywaniu się uszczelniacza w zależności od miejsca zamieszkania. Wyższy odsetek był u dzieci z regionów miejskich (26,5%), niż wiejskich (16,7%). Odsetek dzieci z uszczelnionymi zębami stałymi w poszczególnych województwach wahał się od 9,9% w woj. wielkopolskim do 57,7%, w woj. podlaskim. Odsetek dzieci z uszczelnionymi powierzchniami żującymi, niższy niż 15% stwierdzono w 5 województwach, tj.: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, podkarpackim i wielkopolskim (tab. 3). U 7 letnich dzieci po uszczelnieniu powierzchni żujących pierwszych trzonowych, redukcja próchnicy wyniosła od 43,7 do 92,45% [cyt. wg 2]. U ponad 35,7% dzieci w wieku 12 lat i 33% dzieci w wieku 13 lat (2002 r.) stwierdzono obecność uszczelniacza bruzd na powierzchni przynajmniej jednego zęba (tab. 4). Badane 12 letnie dziecko miało średnio 0,75 zęba z uszczelnioną powierzchnią żującą, zaś 13-letnie dzieci 0,87 zęba. Również u 12 i 13-letnich dzieci, w zależności od płci stwierdzono wyższy odsetek u chłopców (39,4% i 35,2%), niż u dziewcząt (31,2% i 30,8%). Także był on wyższy u mieszkańców 676

6 2010, 63, 11 Uszczelnianie bruzd trzonowych T a b e l a 4. Odsetek dzieci 12 i 13-letnich z uszczelnionymi bruzdami przynajmniej w 1 zębie oraz średnia liczba powierzchni żujących stałych Odsetek dzieci z Dzieci 12 letnie Dzieci 13 letnie 2002 rok 2003 rok 2005 rok 2007 rok 2002 rok Średnia liczba Odsetek dzieci z Średnia liczba Odsetek dzieci z Średnia liczba Odsetek dzieci z Średnia liczba Odsetek dzieci z Średnia liczba chłopcy 39,4 0,8 27,8 0,74 21,4 2,4 28,9 2,63 35,2 0,88 dziewczynki 31,2 0,7 24,4 0,70 23,8 2,8 30,9 2,77 30,8 0,86 miasto 33,5 0,7 31,3 0,92 26,0 2,9 36,0 2,76 32,3 0,92 wieś 37,6 0,8 20,5 0,50 19,3 2,3 22,9 2,61 33,7 0,82 ogółem 35,7 0,9 26,1 0,72 22,6 2,6 30,0 2,70 33,0 0,87 wsi 37,6% i 33,7% niż mieszkańców miast (33,9% i 32,3%). Z kolei w 2003 r. w Polsce odsetek 12-letnich dzieci z uszczelnionymi powierzchniami żującymi stałych wynosił 26,1%. W zależności od płci był on wyższy u chłopców (27,8%), niż u dziewcząt (24,4%) i znacznie wyższy u mieszkańców regionów miejskich (31,3%), niż wiejskich (20,5%). Średnio u dziecka stwierdzono 0,72 zęba uszczelnionego, nieco więcej u chłopców (0,74) niż u dziewcząt (0,70), znacznie więcej u mieszkańców miast (0,92) niż mieszkańców wsi (0,50) (tab. 4). W 2005 roku odsetek dzieci 12-letnich z uszczelnionymi powierzchniami żującymi stałych w porównaniu z rokiem 2003 (26,1%) zmniejszył się do 22,6%. W zależności od płci był wyższy u dziewcząt (23,8%), niż u chłopców (21,4%) i znacznie wyższy u mieszkańców zamieszkujących regiony miejskie (26,0%) niż regiony wiejskie (19,3%) (tab. 4). Odsetek dzieci 12-letnich w 2007 r. z uszczelnionymi powierzchniami żującymi stałych wynosił 30,0% i był znacznie wyższy niż w 2005 r. W zależności od płci był nieco wyższy u dziewcząt (30,9%) niż u chłopców (28,9%) i znacznie wyższy u mieszkańców zamieszkujących regiony miejskie (36,0%) niż regiony wiejskie (22,9%). u dziecka wynosiła 2,7 i nie różniła się znacząco przy uwzględnieniu płci i miejsca zamieszkania. Istotne różnice występowały natomiast przy porównaniu poszczególnych regionów. Najniższy odsetek dzieci z uszczelnionymi powierzchniami żującymi stałych stwierdzono w województwie śląskim (11,4%) i warmińsko-mazurskim (16,5%). wahała się od 1,98 w woj. śląskim do 3,3 w woj. podkarpackim (tab. 5). Analiza wyników zapobiegania próchnicy u letnich dzieci wskazuje, że po 24 miesiącach od uszczelnienia autorzy uzyskali od 70,3 do 100% redukcji próchnicy [cyt. za 2]. Dzieci 15-letnie były badane dwukrotnie w 2005 r. (tylko w woj. mazowieckim) i 2008 r. (tab. 2). W 677

7 E. Jodkowska Czas. Stomatol., T a b e l a 5. Odsetek dzieci 12-letnich z uszczelnionymi bruzdami przynajmniej w 1 zębie oraz średnia liczba powierzchni żujących stałych u dziecka w poszczególnych województwach Województwo Odsetek dzieci z 2005 rok 2007 rok Odsetek dzieci z dolnośląskie 24,8 2,9 40,2 2,34 kujawsko-pomorskie 25,5 4,6 0,0 0,0 lubelskie 40,4 2,7 45,6 2,67 lubuskie 28,4 2,5 0,0 0,0 łódzkie 10,0 2,6 0,0 0,0 małopolskie 4,6 2,0 0,0 0,0 mazowieckie 26,5 2,1 41,8 3,01 opolskie 32,6 2,4 0,0 0,0 podkarpackie 19,1 2,0 34,1 3,30 podlaskie 33,6 3,2 0,0 0,0 pomorskie 9,9 1,7 21,5 2,59 śląskie 16,6 2,7 11,4 1,98 świętokrzyskie 27,3 2,2 0,0 0,0 warmińsko-mazurskie 24,4 2,3 16,5 2,27 wielkopolskie 15,6 1,6 0,0 0,0 zachodniopomorskie 27,4 2,7 0,0 0,0 Ogółem w Polsce 22,6 2,6 30,0 2,70 pierwszym badaniu zabieg uszczelniania bruzd wykonano u 49,0% dzieci. W 2008 r. u części badanych (19,7%) stwierdzono obecność uszczelniacza na powierzchniach niektórych trzonowych (tab. 2). Odsetek dzieci 15-letnich z uszczelnionymi zębami bocznymi w zależności od płci wynosił odpowiednio 18,7% u chłopców i 20,6% u dziewczynek. Dzieci miały uszczelnione średnio około 3 zęby (tab. 6). Zabieg uszczelniania miał miejsce we wszystkich województwach. Stwierdzono jednak różnicę w zastosowaniu tej metody: od 2,8% w woj. kujawsko-pomorskim do 35,8% w woj. zachodnio-pomorskim. Także odnotowano różnice w średniej liczbie powierzchni żujących od najniższej wynoszącej 1,63 zęba w woj. mazowieckim do ponad 5,33 w woj. kujawsko-pomorskim (tab. 7). W Polsce, w 2008 r. zabezpieczono bruzdy stałych u 15,4% młodzieży 18-letniej. Uszczelnione zęby stwierdzono u 16,3% mężczyzn i 14,8% kobiet (tab. 2). W większości osoby z uszczelnionymi powierzchniami żującymi zamieszkiwały regiony miejskie (16,9%) w porównaniu 678

8 2010, 63, 11 Uszczelnianie bruzd trzonowych T a b e l a 6. Odsetek dzieci 15-letnich i młodzieży 18-letniej z uszczelnionymi powierzchniami żującymi oraz średnia liczba stałych w 2008 roku Odsetek dzieci 15-letnich z Odsetek młodzieży 18-letniej z Chłopcy 18,7 2,85 16,3 2,97 Dziewczynki 20,6 3,28 14,8 2,97 Miasto 26,3 3,22 16,9 3,04 Wieś 13,6 2,88 13,6 2,61 Ogółem 19,7 3,09 15,4 2,87 T a b e l a 7. Odsetek dzieci w wieku 15 lat i młodzieży 18-letniej z uszczelnionymi powierzchniami żującymi oraz średnia liczba w poszczególnych województwach Województwo Odsetek dzieci 15-letnich z Odsetek młodzieży 18-letniej z dolnośląskie 13,6 2,31 6,2 1,89 kujawsko-pomorskie 2,8 5,33 1,4 8,00 lubelskie 32,2 3,34 29,8 3,90 lubuskie 33,7 3,69 29,8 3,43 łódzkie 12,7 2,31 10,1 3,42 małopolskie 32,7 2,69 31,1 2,26 mazowieckie 13,1 1,63 24,6 2,17 opolskie 11,3 1,92 8,7 2,85 podkarpackie 33,6 4,65 10,7 2,50 podlaskie 23,7 2,35 7,1 3,86 pomorskie 9,7 3,45 1,1 3,00 śląskie 23,3 2,11 13,7 1,53 świętokrzyskie 24,1 4,93 18,2 4,08 warmińsko-mazurskie 8,6 4,30 14,2 2,76 wielkopolskie 5,7 3,14 6,4 3,75 zachodniopomorskie 35,8 2,05 13,3 2,19 Ogółem w Polsce 19,7 3,09 15,4 2,87 679

9 E. Jodkowska Czas. Stomatol., z osobami zamieszkującymi regiony wiejskie (13,6%)., u osób18-letnich wynosiła 2,87. Nie stwierdzono różnic w zależności od płci, lecz tylko zależność od regionu zamieszkania (tab. 6). Wyższy odsetek był u mieszkańców miast (3,04%), niż mieszkańców wsi (2,61%). Odsetek młodzieży 18-letniej z uszczelnionymi zębami różnił się w poszczególnych województwach i wahał od 1,1% w woj. pomorskim do 29,8% w woj. lubuskim i lubelskim. Również średnia liczba powierzchni żujących różniła się w poszczególnych województwach i wynosiła od 1,53% w woj. śląskim do 8,00% w woj. kujawsko-pomorskim (tab. 7). Na podstawie danych opublikowanych przez polskich autorów oceniających skuteczność redukcji próchnicy, u osób w wieku lat uzyskano redukcję próchnicy w okresie od 3 do 12 miesięcy obserwacji do 100% [cyt. za 2, 5]. Analiza piśmiennictwa polskiego podsumowująca ponad 25 letni okres badań nad skutecznością zabiegu uszczelniania bruzd, wykazała skuteczność tej metody, chociaż jak wynika z niniejszych badań epidemiologicznych nie jest nadal standardem postępowania profilaktycznego [2]. Podsumowanie Zabieg uszczelniania powierzchni żujących w latach był wykonywany stosunkowo rzadko. Prawie zupełnie nie były objęte nim 6-letnie dzieci z uzębieniem mlecznym. Również odnotowano niski wskaźnik odsetka 6-letnich dzieci objętych uszczelnieniem stałych. Odsetek ten początkowo wykazywał tendencję wzrostową (2002 r. i 2005 r.), zaś w 2008 r. wykazał znaczną tendencję spadkową. Odsetek dzieci 12-letnich z uszczelnionymi powierzchniami żującymi od 2002 do 2005 roku wykazywał stałą tendencję spadkową z 35,7% do 22,6%. Dopiero w 2007 r. odnotowano znaczny jego wzrost do 30,0%. Ze względu na niejednolitą grupę 15 letnich osób objętych badaniami w 2005 r. (dotyczyły tylko niewielkiej liczby dzieci zamieszkujących woj. mazowieckie), wskazane są dalsze badania epidemiologiczne. Piśmiennictwo 1. Banach J, Jańczuk Z, Lisiecka K, Wojtowicz D, Jaworska D: Stan narządu żucia populacji polskiej. Red. Z Jańczuk PAM, Szczecin Fidecki M, Jodkowska E: Ocena skuteczności uszczelniania bruzd międzyguzkowych w świetle badań polskich autorów. Czas Stomat 2008, 61, 11: Horowitz H S, Heifetz S B, Poulsen S: Retention and effectiveness of a single application of an adhesive seal and in preventing occlusal caries: final report after five years of a study in Kalispell Montana J Am Dent Assoc 1997, 95: Jańczuk Z: Raport o skuteczności profilaktycznego uszczelniania (lakowania) bruzd pierwszych trzonowych stałych u dzieci polskich na podstawie badań epidemiologicznych. pod red. Jańczuk Z. Szczecin, Pomorska Akademia Medyczna Jodkowska E: Uszczelnianie bruzd bocznych jako jedna z metod współczesnej profilaktyki próchnicy. Czas Stomat 2005, LVIII, 6: Jodkowska E, Wierzbicka M, Szatko F, Pierzynowska E, Ganowicz M, Zawadziński M: Ogólnopolski monitoring zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań. Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 6 i 12 lat w Polsce, w pierwszych latach procesu integracji europejskiej MZiOS, Instytut Stomatologii AM w Warszawie, Katedra Higieny i 680

10 2010, 63, 11 Uszczelnianie bruzd trzonowych Epidemiologii AM w Łodzi, Warszawa 2005 str i Jodkowska E, Wierzbicka M, Szatko F, Strużycka I, Ganowicz M, Zawadziński M: Monitoring zdrowia jamy ustnej populacji polskiej. Stan zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 12 lat. Warszawa Ministerstwo Zdrowia ISBN str Jodkowska E, Wierzbicka M, Szatko F, Strużycka I, Iwanicka-Grzegorek E, Ganowicz M, Zawadziński M: Stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży. Monitoring zdrowia jamy ustnej Polska Warszawa ISBN str Wierzbicka M, Jodkowska E, Szatko F, Piekarczyk B, Mierzwińska-Nastalska E, Pierzynowska E, Ganowicz M, Zawadziński M: Ogólnopolski monitoring zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań. Polska Ministerstwo Zdrowia, Zakład Stomatologii Zachowawczej, Katedra i Zakład Protetyki, Zakład Ortodoncji AM w Warszawie, Katedra Higieny i Epidemiologii AM w Łodzi, str i Wierzbicka M, Szatko F, Zawadziński M, Pierzynowska E, Dybiżbańska E, Słotwińska S, Drabarczyk-Nasińska M, Ganowicz M.: Ogólnopolski monitoring zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań. Polska MZiOS, Instytut Stomatologii AM w Warszawie, Katedra Higieny i Epidemiologii AM w Łodzi, Warszawa 2003 str Wierzbicka M, Szatko F, Zawadziński M, Pierzynowska E, Strużycka J, Dybiżbańska E, Iwanicka-Grzegorek E: Ogólnopolski monitoring zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań. Polska Ministerstwo Zdrowia, Zakład Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie, Katedra Higieny i Epidemiologii AM w Łodzi, str Address: Warszawa, ul. Miodowa 18 Tel.: Fax: Paper received 8 February 2010 Accepted 3 January

Publiczny program zapobiegania próchnicy w Polsce u dzieci i młodzieży

Publiczny program zapobiegania próchnicy w Polsce u dzieci i młodzieży prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, 137 143 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Elżbieta Jodkowska Publiczny program zapobiegania próchnicy w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Czas. Stomat., 2005, LVIII, 5 Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Incidence of caries in preschool children living in

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11 Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku The dental status of permanent first molars in students of Dental

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze. dzieci w wieku 6 lat w Polsce

Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze. dzieci w wieku 6 lat w Polsce Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 6 lat w Polsce Tabela 1. Liczba dzieci w wieku 6 lat zbadanych w poszczególnych województwach. Ogółem dolnośląskie 270 kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej populacji młodych dorosłych w Polsce w 2012 roku

Wyniki Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej populacji młodych dorosłych w Polsce w 2012 roku Borgis Wyniki Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej populacji młodych dorosłych w Polsce w 2012 roku *Izabela Strużycka 1, Maria Wierzbicka 2, Elżbieta Jodkowska 3, Ewa Rusyan 3, Michał Ganowicz 4, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PRZYGOTOWANIE BADAŃ

WSTĘP PRZYGOTOWANIE BADAŃ Raport z realizacji Programu profilaktyki próchnicy skierowanego do dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2009/2010 do klas I i VI szkół podstawowych finansowanego przez Miasto Poznań WSTĘP Stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003*

Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003* Czas. Stomat., 2006, LIX, 1 Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003* Prevalence of caries in 12-year-old children in the region of Łódź between 1978-2003

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

, Maria Borysewicz-Lewicka. Ocena dynamiki próchnicy u 6-letnich dzieci z województwa lubuskiego

, Maria Borysewicz-Lewicka. Ocena dynamiki próchnicy u 6-letnich dzieci z województwa lubuskiego Prace oryginalne Dent. Med. Probl. 0, 49,, ISSN -38X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Joanna Chłapowska A, B, D, E, Karolina Gerreth A, B, D, E, Kristina Pilipczuk-Paluch

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017 L.dz. 2266/2016 Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK nr 18/2016/2017 dot. końcowej weryfikacji turniejów półfinałowych OOM dziewcząt i chłopców Wydział Rozgrywek Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci 6-letnich z rejonu Krakowa

Frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci 6-letnich z rejonu Krakowa Borgis Frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci 6-letnich z rejonu Krakowa *Anna Jurczak, Jadwiga Ciepły, Iwona Gregorczyk-Maga, Iwona Kołodziej, Joanna Słowik, Dorota Kościelniak, Małgorzata Staszczyk

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

Uszczelnianie bruzd zębów bocznych jako jedna z metod współczesnej profilaktyki próchnicy

Uszczelnianie bruzd zębów bocznych jako jedna z metod współczesnej profilaktyki próchnicy Czas. Stomat., 2005, LVIII, 6 Uszczelnianie bruzd zębów bocznych jako jedna z metod współczesnej profilaktyki próchnicy Fissure sealing of the posterior teeth as a contemporary method of caries production

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION PRZEGL EPIDEMIOL 212; 66: 133-138 Zdrowie publiczne Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Magdalena Wochna-Sobańska PROBLEMY ZDROWOTNE JAMY USTNEJ 35-44-LETNICH MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Warszawa 15.12.2010r. prof.. dr hab.. Barbara Adamowicz-Klepalska

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH

WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH WYBRANE DANE Z PUNKTÓW KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNYCH SPOTKANIE ZESPOŁU DS. REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS 7 grudnia 2016 r. DANE SKUMULOWANE (dane NIZP-PZH)

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice Okres realizacji programu: 2014-2020 Autor programu: - dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska Opinia Agencji Technologii Medycznych: - pozytywna

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Polska Siatkówka w liczbach

Polska Siatkówka w liczbach Polska Siatkówka w liczbach mgr Barbara Nowak dr Bartłomiej Szade Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Polska Ludność - 38mln Województwa - 16 Miasta - 89 Powiaty - 379 pomorskie

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska I. Aktualna sytuacja specjalizacyjna w dziedzinie stomatologii dziecięcej na dzień 31.08. 2009r. 1. W odniesieniu do ogółu 7.626 specjalistów

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Kristina Pilipczuk-Paluch, Joanna Chłapowska, Maria Borysewicz-Lewicka

Kristina Pilipczuk-Paluch, Joanna Chłapowska, Maria Borysewicz-Lewicka Ocena zależności pomiędzy występowaniem próchnicy uzębienia mlecznego a jej rozwojem w zębach pierwszych trzonowych stałych praceoryginalne Assessment of the relationship between caries in milk teeth and

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

Zdrowy uśmiech wśród najmłodszych model. profilaktyka stomatologiczna, dzieci w wieku przedszkolnym,

Zdrowy uśmiech wśród najmłodszych model. profilaktyka stomatologiczna, dzieci w wieku przedszkolnym, Czas. Stomatol., 2009, 62, 6, 502-508 2009 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Zdrowy uśmiech wśród najmłodszych model profilaktyki stomatologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym Healthy

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności uszczelniania powierzchni zgryzowych pierwszych stałych zębów trzonowych u dzieci 6-8-letnich badania własne

Ocena skuteczności uszczelniania powierzchni zgryzowych pierwszych stałych zębów trzonowych u dzieci 6-8-letnich badania własne Prace oryginalne Original papers Borgis Ocena skuteczności uszczelniania powierzchni zgryzowych pierwszych stałych zębów trzonowych u dzieci 6-8-letnich badania własne Lidia Pijankowska-Beksa 1, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum język polski

Klasówka po gimnazjum język polski Klasówka po gimnazjum język polski Rok 2005 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne...3 Informacje dotyczące wyników testu...4 2 Informacje ogólne Tegoroczna

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2017 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM Program powstał we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie stomatologii dziecięcej,

Bardziej szczegółowo

Assessment of the dental care system efficiency in preschool children on the basis of comparative analysis of dental needs and dentition s condition

Assessment of the dental care system efficiency in preschool children on the basis of comparative analysis of dental needs and dentition s condition Czas. Stomatol., 2008, 61, 1, 61-68 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Ocena skuteczności systemu opieki stomatologicznej na podstawie analizy porównawczej stanu uzębienia i potrzeb

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

InfoDług Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim, w mieście

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian - 8 kwietnia 2008 roku

Sprawdzian - 8 kwietnia 2008 roku Sprawdzian - 8 kwietnia 2008 roku marzec 2008 r. Ogółem na sprawdzian 8 kwietnia 2008 roku zgłoszonych zostało 427 999 uczniów z 13 105 szkół. W poniższej tabeli prezentujemy liczbę uczniów i szkół zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki stomatologicznej. prowadzony w latach 2013 2015. realizowany w latach 2014 2015

Program profilaktyki stomatologicznej. prowadzony w latach 2013 2015. realizowany w latach 2014 2015 Załącznik do uchwały nr XLIX.509.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 12 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 12 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 12 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019 UCHWAŁA NR XXXVII/./2016 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu uzębienia u pacjentów w wieku 15 i 18 lat z regionu Polski południowo-wschodniej (województwo podkarpackie)

Ocena stanu uzębienia u pacjentów w wieku 15 i 18 lat z regionu Polski południowo-wschodniej (województwo podkarpackie) Borgis Ocena stanu uzębienia u pacjentów w wieku 15 i 18 lat z regionu Polski południowo-wschodniej (województwo podkarpackie) Maria Mielnik-Błaszczak, *Dorota Krawczyk, Piotr Stachurski Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej..

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej.. WSTĘP W opracowaniu tym wykorzystano dane zbierane przez System Informacji Oświatowej SIO dotyczące nauczania języków obcych w szkołach polskich na róŝnych poziomach nauczania. Głównym przedmiotem zainteresowania

Bardziej szczegółowo

że realizacja trzyletniego programu profilaktyczno-leczniczego na stan jamy ustnej u dzieci szkolnych

że realizacja trzyletniego programu profilaktyczno-leczniczego na stan jamy ustnej u dzieci szkolnych Czas. Stomatol., 2009, 62, 8, 637-648 2009 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Ocena wpływu trzyletniego programu profilaktycznoleczniczego na stan jamy ustnej u dzieci szkolnych Evaluation

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 25 22.5 2 17.5 procent uczniów 15 12.5 1 7.5 5 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Projekt z dnia 9 września 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 21 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące ) Dane

Bardziej szczegółowo

Terminy i kolejność wyrzynania zębów mlecznych u dzieci łódzkich

Terminy i kolejność wyrzynania zębów mlecznych u dzieci łódzkich Czas. Stomat., 2005, LVIII, 3 Terminy i kolejność wyrzynania zębów mlecznych u dzieci łódzkich Times and sequence of eruption of the deciduous teeth in children from Łódź Renata Filipińska-Skąpska, Patrycja

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia jamy ustnej młodzieży w wieku 18 lat. Tabela 1. Liczba osób w wieku 18 lat zbadanych w poszczególnych województwach.

Stan zdrowia jamy ustnej młodzieży w wieku 18 lat. Tabela 1. Liczba osób w wieku 18 lat zbadanych w poszczególnych województwach. Stan zdrowia jamy ustnej młodzieży w wieku 18 lat Tabela 1. Liczba osób w wieku 18 lat zbadanych w poszczególnych województwach. Województwo ogółem dolnośląskie 250 kujawsko-pomorskie 299 lubelskie 313

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej 1. Tabela przedstawia strukturę ludności Polski według wieku w 1998 roku (w odsetkach) Ludność w Odsetek ludności według Odsetek ludności według wieku wieku wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0

Bardziej szczegółowo

Indeks aktywnego starzenia - ujęcie regionalne

Indeks aktywnego starzenia - ujęcie regionalne Indeks aktywnego starzenia - ujęcie regionalne dr hab. Jolanta Perek-Białas Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kraków, 5.IV.2017 Polityka senioralna ogół celowych działań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Struktura przestrzenna klubów sportowych i ćwiczących w układzie wojewódzkim Polski

Struktura przestrzenna klubów sportowych i ćwiczących w układzie wojewódzkim Polski Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 32: 95 106 2015 Emilia Bogacka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3-5 lat

Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3-5 lat Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3-5 lat 1. Podstawy prawne działań Gminy w obszarze zdrowia publicznego 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym

Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym powstał we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz Konsultantem

Bardziej szczegółowo

Analiza zachowań prozdrowotnych młodzieży 18-letniej uczęszczającej do szkół średnich w Łodzi

Analiza zachowań prozdrowotnych młodzieży 18-letniej uczęszczającej do szkół średnich w Łodzi Borgis Analiza zachowań prozdrowotnych młodzieży 18-letniej uczęszczającej do szkół średnich w Łodzi Praca oryginalna Original paper Katarzyna Ćwiklak 1, Jacek Pypeć 2, *Lidia Pijankowska-Beksa 1, Joanna

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Terminy i kolejność wyrzynania zębów stałych u dzieci łódzkich

Terminy i kolejność wyrzynania zębów stałych u dzieci łódzkich Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4 Terminy i kolejność wyrzynania zębów stałych u dzieci łódzkich Dates and sequence of the eruption of permanent teeth in children from Lodz Beata Szydłowska-Walendowska, Magdalena

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO VI ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Uwagi ogólne Fundusz Alimentacyjny funkcjonuje od 1975 r. Wypłacane z niego świadczenia mają charakter pozaubezpieczeniowy. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 150/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

Wpływ uwarunkowań środowiskowych na zapadalność i przebieg próchnicy zębów u dzieci

Wpływ uwarunkowań środowiskowych na zapadalność i przebieg próchnicy zębów u dzieci Czas. Stomatol., 2010, 63, 5, 301-309 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Wpływ uwarunkowań środowiskowych na zapadalność i przebieg próchnicy zębów u dzieci Impact of environmental conditions

Bardziej szczegółowo

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU Opracowanie: Ewa Wesołowska Mammografia rentgenowska jest podstawową metodą badania piersi, ale musi

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 264/2013 z dnia 21 października 2013 r. o projekcie programu Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Maria Borysewicz Lewicka 1, Magdalena Wochna-Sobańska 2

Maria Borysewicz Lewicka 1, Magdalena Wochna-Sobańska 2 Czas. Stomatol., 2007, LX, 6, 377-383 2007 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Stomatologiczne zachowania prozdrowotne ludności Polski w świetle badań epidemiologicznych wykonanych w roku

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Raport Premium MOJA PŁACA. dla przykładowego stanowiska. Raport Demo. ul. Królowej Jadwigi 189B

Raport Premium MOJA PŁACA. dla przykładowego stanowiska. Raport Demo. ul. Królowej Jadwigi 189B MOJA PŁACA Raport Premium dla przykładowego stanowiska Raport Demo sedlak.pl ul. Królowej Jadwigi 189B badaniahr.pl 30-220 Kraków rynekpracy.pl tel. 12 625 59 10 raportyplacowe.pl fax. 12 625 59 20 wskaznikirhr.pl

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu lakieru fluorowego Duraphat na uzębienie mleczne dzieci w wieku 3 i 4 lat badania roczne*

Ocena wpływu lakieru fluorowego Duraphat na uzębienie mleczne dzieci w wieku 3 i 4 lat badania roczne* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2 Ocena wpływu lakieru fluorowego Duraphat na uzębienie mleczne dzieci w wieku 3 i 4 lat badania roczne* Evaluation of the effect of Duraphat fluoride varnish on the primary

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Paszyńska 1, Justyna Jurga 1, Marta Dyszkiewicz-Konwińska 1, Katarzyna Mehr 2. Streszczenie. Summary

Elżbieta Paszyńska 1, Justyna Jurga 1, Marta Dyszkiewicz-Konwińska 1, Katarzyna Mehr 2. Streszczenie. Summary Pediatr Med Rodz 2009, 5 (4), p. 271-275 Elżbieta Paszyńska 1, Justyna Jurga 1, Marta Dyszkiewicz-Konwińska 1, Katarzyna Mehr 2 Received: 17.08.2009 Accepted: 27.11.2009 Published: 31.12.2009 Ocena programu

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

dr Przemysław Bury Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr Przemysław Bury Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Projekt badań profilaktycznych z zakresu zdrowia jamy ustnej, skierowany do dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2010/2011 do klas I i VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 2013, Nr 4 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Fakt, iż ostatnie lata

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011 ZASADY FINANSOWANIA I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W 2013 R. W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia stomatologiczne w ramach zakresów 1-9, zaś program Ortodontyczna opieka

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo