PREZENTACJA. Rewolucyjnej technologii ciepłych OKIEN WITAMY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA. Rewolucyjnej technologii ciepłych OKIEN WITAMY"

Transkrypt

1 PREZENTACJA Rewolucyjnej technologii ciepłych OKIEN WITAMY

2 MS więcej niŝ OKNA M&S Pomorska Fabryka Okien od lat jest w czołówce firm okiennych wprowadzających do oferty coraz nowocześniejsze produkty i rozwiązania. Dziś prezentujemy Państwu naszą ofertę pod nową marką: MS to nawiązanie do nazw firm wchodzących w skład nowej marki: M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. oraz M&S Okna i Drzwi Sp. z o.o. Więcej oznacza podwyŝszony standard, wysoką jakość oraz pełen pakiet rozwiązań i technologii. OKNA to podkreślenie głównego kierunku naszych działań.

3 Grupa MS Siedziba, Okna PCV M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o.

4 Grupa MS Okna Drewniane M&S Okna i Drzwi Sp. z o.o.

5 Grupa MS Centrum Marmuru i Granitu

6 Grupa MS Podstawowe informacje MS zatrudnia blisko 500 osób Dysponujemy terenami produkcyjnymi o powierzchni 70 tys. m 2 Jesteśmy obecni na rynku od 1991 roku Od początku naszej działalności wyprodukowaliśmy ponad milion okien! Od lipca 2002 roku posiadamy Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2001

7 Sieć sprzedaŝy System sprzedaŝy MS oparty jest na współpracy z profesjonalistami z branŝy okiennej. Gwarantuje to wysoki standard i kompleksową obsługę Klientów. Sieć dystrybucji obejmuje 250 Salonów SprzedaŜy na terenie Polski i chcemy ją silnie rozbudować w najbliŝszych latach. Rozwijamy takŝe naszą sprzedaŝ na innych rynkach...

8 JAKOŚĆ ENERGETYCZNA OKNA

9 Okna mają istotny wpływ na jakość energetyczną budynku Jakość cieplna okien, zgodnie z normą EN , opisywana jest przez trzy podstawowe cechy: - izolacyjność cieplną U [W/m 2 K] wg EN ISO całkowitą przepuszczalność energii słonecznej g [%] wg EN przepuszczalność powietrza klasy od 0 do 4 wg EN Wszystkie te cechy uwzględniane są w bilansie energetycznym budynku którego policzenie jest koniczne dla uzyskania certyfikatu jakości energetycznej

10 Straty ciepła w naszych domach Dachy, stropy 10-25% Ściany 20-30% OKNA w domach z wielkiej płyty OKNA 15-25% NAWET 30-45% OKNA to jeden z elementów, przez które ucieka najwięcej ciepła!

11 Współczynniki charakteryzujące izolacyjność okna k S k O U g U -- Ψ g k R U f

12 Współczynniki charakteryzujące izolacyjność okna Współczynnik U dla całego okna wyliczany ze wzoru: U= U g A g U f A f Ψ g L A gdzie: A g pole powierzchni szyby A f pole powierzchni ramy L długość liniowego mostka termicznego na styku szyby z ramą A powierzchnia całego okna

13 Ewolucja szyb W ciągu ostatnich 50 lat nastąpiła stopniowa ewolucja parametrów szyb od wielkości współczynnika przenikania ciepła rzędu U g = 6,0 W/m 2 K U [W/m 2 K] 6,0 5,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Szkło pojedyncze U g = 5,8 W/m 2 K Szkło izolacyjne U g = 3,0 W/m 2 K Szkło izolacyjne dwukomorowe wypełnienie Argonem U g = 2,2 W/m 2 K SILVERSTAR jednokomorowe z Argonem U g = 1,0 W/m 2 K SILVERSTAR dwukomorowe z Argonem U g = 0,6 W/m 2 K 1,0 0,5 Rok SILVERSWISS dwukomorowe z Xenonem U g = 0,4 W/m 2 K aŝ do standardu szyb o współczynniku U g =1,0 W/m 2 K

14 Co to jest współczynnik Ψ Liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą L=1m T z = 19 T w = 20 T z = T w 1K Współczynnik Ψ dla niektórych rodzajów ramek: aluminium 0,08 W/mK stal 0,06 W/mK polimery konstrukcyjne 0,04 W/mK

15 Koniec ewolucji ramy OKNA...? Dodawanie kolejnych komór (6-tej, 7-mej), daje znikome efekty, przy znacznie wyŝszych kosztach produkcji. Źródło: Świat Szkła 1/05

16 NOWA TECHNOLOGIA Rewolucyjny materiał XXI wieku Zastosowaliśmy materiał, który dzięki nadzwyczajnym właściwościom znalazł zastosowanie w wielu nowoczesnych produktach naraŝonych na ekstremalne warunki Po dwóch latach badań, testów i doświadczeń nasze starania zaowocowały przełomem technologicznym...

17 NOWA TECHNOLOGIA Budowa Wzmocnienia W oknach PCV Nasz powszechnie Termiczne pomysł stosowane MS zostały sąoficjalnie zgłoszone w Urzędzie Patentowym wzmocnienia stalowe zastąpienie RP wmocnień jako rozwiązanie stalowych technologiczne podlegające ochronie prawnej. Wzmocniami Termicznymi MS Nowe wzmocnienia zbudowane są z kompozytu poliestrowo-szklanego. Wypełnienie konstrukcji stanowi dodatkowo pianka poliuretanowa. 73 mm mm

18 NOWA TECHNOLOGIA Rewolucja w parametrach Wysoka izolacyjność cieplna... Wzmocnienia Termiczne MS Opór cieplny nowych wzmocnień jest o 1500 do 2000 razy wyŝszy niŝ dla standardowych wzmocnień stalowych

19 NOWOŚĆ! Porównanie parametrów róŝnych OKIEN PCV OKNA OKNA PCV PCV szeroki profil 3-komorowy 5-komorowy wzmocnienia wzmocnienia stalowe stalowe U U R = 1,95 W/m 2 R = 1,58 W/m 2 K K OKNA PCV NOWOŚĆ! OKNA termo PCV szeroki profil 5-komorowy Wzmocnienia wzmocnienia Termiczne stalowems U 1,58 2 R = 1,1 W/m 2 K 73 mm mm 73 mm 73 mm

20 Rewolucyjna technologia ciepłych OKIEN Nowe OKNA termo PCV charakteryzują się najniŝszym wpółczynnikiem przenikania ciepła dla tej klasy profili. Co waŝne, OKNA produkowane na bazie nowej technologii moŝna kupić w podobnej cenie jak dostępne na rynku standardowe okna 5-cio lub 6-cio komorowe (1,5-1,6 W/m 2 K).

21 NOWOŚĆ! Czy technologia ciepłych OKIEN się opłaca? Ramy okienne w zaleŝności od materiału z jakiego są zbudowane, uzyskują następujące wartości współczynnika przenikania ciepła: Okna aluminowe 1,8-2,5 W/m 2 K Okna drewniane 1,3-1,6 W/m 2 K Standardowe okna PCV 1,5-2,0 W/m 2 K NOWOŚĆ! OKNA termo PCV 1,1 W/m 2 K

22 Przykładowe wyliczenie U A f1 L 1 L 2 Dane geometryczne: szerokość okna 1,5 m wysokość okna 1,5 m A g1 A f2 A g2 A g1 + A g1 = 1,36 m 2 (60%) A f1 = 0,65 m 2 (30%) A f2 = 0,24 m 2 (10%) L 1 = 4,68 m L 2 = 2,15 m U g1 = U g2 = 1,1 W/m 2 K U f1 = 1,6 W/m 2 K U f2 = 1,65 W/m 2 K Ψ g1 = Ψ g2 = 0,08 W/mK U g1 = U g2 = 0,6 W/m 2 K U f1 = 1,1 W/m 2 K U f2 = 1,35 W/m 2 K Ψ g1 = Ψ g2 = 0,04 W/mK U = 1,55 W/m 2 K U = 0,95 W/m 2 K

23 Przykładowe wyliczenie U A f Dane geometryczne: L A g szerokość okna 1,5 m wysokość okna 1,5 m A g = 1,60 m 2 (70%) A f = 0,65 m 2 (30%) L = 4,68 m U g = 1,1 W/m 2 K U f = 1,6 W/m 2 K Ψ g = 0,08 W/mK U g = 0,6 W/m 2 K U f = 1,1 W/m 2 K Ψ g = 0,04 W/mK U = 1,42 W/m 2 K U = 0,83 W/m 2 K

24 Przykład z Ŝycia

25 Co to jest wspłczynnik g? Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii g wg EN 410 ST Qi

26 Okno takŝe grzeje!!! Odbicie Przepuszczalność energii słonecznej Energia promieniowania słonecznego Odbicie Przepuszczalność ciepła Promieniowanie wtórne Energia cieplna Promieniowanie wtórne

27 Przepuszczalność powietrza klasyfikacja wg EN Klasyfikacja oparta jest na porównaniu przepuszczalności powietrza badanej próbki w odniesieniu do powierzchni całkowitej i przepuszczalności w odniesieniu do długości szczeliny otworu. Wartość całkowitej przepuszczalności powietrza przez badaną próbkę jest mierzona zgodnie z normą EN Przepuszczalnością odniesienia jest przepuszczalność określona przy ciśnieniu równym 100 Pa, dla innych wartości ciśnienia uŝywa się równania: Q= Q 100 P 100 2/3 Klasa 0 Przepuszczalność powietrza Przepuszczalność powietrza Maksymalne ciśnienie przy 100 Pa m 3 /h*m 2 przy 100 Pa m 3 /h*m próbne Nie bada się , , , ,75 600

28 Bilans energetyczny dla okna ZałoŜenia do bilansu energetycznego: 1. Porównujemy pojedyncze okna O34 (1,5 m x 1,5 m dwuskrzydłowe) róŝniące się izolacyjnością, przepuszczalnością energii słonecznej oraz przepuszczalnością powietrza. 2. Okno zamontowane w Warszawie na południowej elewacji. 3. Koszt 1 GJ energii ok. 50 zł 4. Zakładana inflacja 4% rocznie 5. Zakładany wzrost kosztów energii 4% rocznie

29 Bilans energetyczny dla okna BILANS ENERGETYCZNY OKNA [GJ] 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2,5-3 -3,5 0,9-0,1-0,72 Uw = 0,8 0,9-0,2-0,9 Uw = 1,0 1,1-0,2-1,17 Uw = 1,3 1,1-0,4-1,35 Uw = 1,5 1,2-1,2-2,25 Uw = 2,5 Zysk z nasłonecznienia Straty na izolacyjności Straty na przewiewach

30 Bilans energetyczny dla okna BILANS ENERGETYCZNY OKNA [GJ] 0,25 0,00-0,25-0,50-0,75-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25 0,08 Uw = 0,8 Uw = 1,0-0,20-0,27 Uw = 1,3-0,65 Uw = 1,5 Uw = 2,5-2,25

31 Bilans energetyczny dla okna 2 500,00 zł Koszty okien i ogrzewania 2 000,00 zł Koszty w zł 1 500,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł Lata Uw = 2,5 Uw = 1,5 Uw = 1,3 Uw = 1,0

32 NOWOŚĆ! Oszczędne rozwiązanie dla Twojego domu

33 NOWOŚĆ! OKNA termo PCV Właśnie dlatego wyróŝniamy się pozytywnie spośród innych firm z branŝy.

34 NOWOŚĆ! Rewolucyjna technologia ciepłych OKIEN Dziękujemy Państwu za uwagę... Zapraszamy do współpracy oraz zapoznania się z naszą ofertą

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Avantis. Systemy okienne i drzwiowe. Sapa Building System

Avantis. Systemy okienne i drzwiowe. Sapa Building System Avantis Systemy okienne i drzwiowe Sapa Building System Charakterystyka» Specjalnie zaprojektowane uszczelki, duża komora dekompresyjna i wewnętrzny system odwadniania gwarantują w systemach Avantis doskonałą

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘDNE BEZPIECZNE NIEZAWODNE

ENERGOOSZCZĘDNE BEZPIECZNE NIEZAWODNE ENERGOOSZCZĘDNE BEZPIECZNE NIEZAWODNE www.vetrex.eu ku 2010 p. z o.o.o. produkt ex Alphaline 90 Plus 2010 Nasze Okna Premium wyznaczają nowe standardy jakości w branży stolarki otworowej, czego potwierdzeniem

Bardziej szczegółowo

większa wartość - niższe koszty

większa wartość - niższe koszty EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA większa wartość - niższe koszty EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE oraz przy TERMOMODERNIZACJI www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł przyszłość zaczyna się już dziś

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD DANE TECHNICZNE O BUDYNKU: Rok budowy Budynek istniejący Opis technologii Budynek dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej z elementami wznoszenia uprzemysłowionymi.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011 pompy ciepła POWIETRZE-WODA SERII Aquarea // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI 2011 KAŻDY dom MA ZNACZENIE Ekologiczny styl życia według firmy Panasonic na całym świecie promujemy rozwiązania z praktycznie

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Dr Norbert Adam Prof. Michael Graf Mgr Markus Hörtner Prof. Richard Krotil Impressum 2010 Rettig Austria GmbH

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski Jakość energetyczna a wartość rynkowa nieruchomości Jerzy Żurawski Plan wystąpienia 1. Pierwsze doświadczenia wpływu jakości energetycznej budynku na decyzje przy zakupie 2. Aktualne wymagania prawne 3.

Bardziej szczegółowo

22011 (32) budowlany. Podłogi laminowane. Jakà wybraç bram. Jak kupiç dobre okno. produktów i nowoêci. wnę trza budowa instalacje ogrody

22011 (32) budowlany. Podłogi laminowane. Jakà wybraç bram. Jak kupiç dobre okno. produktów i nowoêci. wnę trza budowa instalacje ogrody wnę trza budowa instalacje ogrody M A G A Z Y N B E Z P Ł A T N Y produktów i nowoêci budowlany 22011 (32) DWUMIESI CZNIK ISSN 1730-1904 www.ekspertbudowlany.pl Jakà wybraç bram Podłogi laminowane Jak

Bardziej szczegółowo

CZY OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE MA SENS?

CZY OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE MA SENS? Odpowiedni dobór ogrzewania elektrycznego to przede wszystkim odpowiedni wybór urządzenia. Jakość i charakter wytworzonego ciepła, zdolność przystosowania się do wszelkiego rodzaju aranżacji oraz stylu

Bardziej szczegółowo

PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię

PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię 3 PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię Spis treści: Streszczenie PU materiał

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

glass in building Numer 10 Szkło przeciwsłoneczne Asortyment produktów przykłady zastosowań

glass in building Numer 10 Szkło przeciwsłoneczne Asortyment produktów przykłady zastosowań glass in building Numer 10 Szkło przeciwsłoneczne Asortyment produktów przykłady zastosowań THE INTERNATIONAL MAGAZINE FOR GLASS AND DESIGN W TYM NUMERZE GLASS IN BUILDING uwagę koncentrujemy na szkle

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

Nowy PLUS już w sprzedaży! Czytaj na stronach 6-12.

Nowy PLUS już w sprzedaży! Czytaj na stronach 6-12. 2 www.atlasfachowca.pl Aktualności Boćki z Łasku mają imiona! W maju, w podglądanym przez ATLAS bocianim gnieździe w Łasku, przyszły na świat 3 młode pisklęta. Z tej okazji postanowiliśmy zorganizować

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 e-poradnik Ta k DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 Część 2 Wstęp Poradnik dla zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy i do kontaktu z naszym działem handlowym.

CHEMIA MIĘDZY NAMI. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy i do kontaktu z naszym działem handlowym. CHEMIA MIĘDZY NAMI CHEMIA MIĘDZY NAMI Firma AIB to prekursor nowych rozwiązań w dziedzinie budownictwa. Działalność rozpoczęliśmy w 1992 roku skupiając się na produkcji innowacyjnych produktów wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

GRUPA TT UNIWERSALNE DRZWI WEJŚCIOWE

GRUPA TT UNIWERSALNE DRZWI WEJŚCIOWE GRUPA TT UNIWERSALNE DRZWI WEJŚCIOWE Świetne parametry izolacyjności termicznej i akustycznej w cenie CIEPŁA PERFOTHERM ościeżnica i próg 1,15 W(m 2 K) 31 db RC2 CIEPŁE CICHE BEZPIECZNE GERDA to firma

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH 3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH A 1 STANDARDY BIUROWE 2 Streszczenie 3 Standardy Biurowe klasyfikacja 4 Klasa obiektu Tabela klasyfikacji B I KRYTERIA KRYTERIUM JAKOŚCI PRZESTRZENI BIUROWEJ 1 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE. Eco Technologia. Eco POLAR PASSIVE Eco POLAR Eco NORD QUALITY 100% PASSIVE STANDARD ENERGY SAVING

DRZWI ZEWNĘTRZNE. Eco Technologia. Eco POLAR PASSIVE Eco POLAR Eco NORD QUALITY 100% PASSIVE STANDARD ENERGY SAVING DRZWI ZEWNĘTRZNE ENERGY SAVING QUALITY 100% PASSIVE STANDARD Eco Technologia Eco POLAR PASSIVE Eco POLAR Eco NORD 1/2014 JAKOŚĆ POTWIERDZONA PRZEZ EKSPERTA Drzwi, zgodnie ze swym przeznaczeniem stanowią

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych

Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Zdzisław Kabza Pomiary parametrów i urządzeń termoenergetycznych Politechnika Częstochowska Kierunek studiów: Energetyka Rok akademicki 2010/2011 CZĘŚĆ I POMIARY PARAMETRÓW TERMOENERGETYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

SOLARsystem. Systemy solarne z zastosowaniem kolektorów próżniowych VTK550, kolektorów płaskich VFK 900

SOLARsystem. Systemy solarne z zastosowaniem kolektorów próżniowych VTK550, kolektorów płaskich VFK 900 SOLARsystem Systemy solarne z zastosowaniem kolektorów próżniowych VTK550, kolektorów płaskich VFK 900 System solarny Słońce jest jedynym niewyczerpanym źródłem energii, jakie ludzkość ma do swojej dyspozycji.

Bardziej szczegółowo