Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych"

Transkrypt

1 Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce i audytorów energetycznych Straty ciepła przez przewodzenie a sposób wymiarowania. Norma PN - EN ISO

2 Straty ciepła przez przewodzenie a sposób wymiarowania przegród. Norma PN - EN ISO W artykule przedstawiono sposób obliczenia liniowego współczynnika przenikania ciepła (Ψ [W/(mK)]) wg normy PN EN ISO Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania dla wariantu mostka geometrycznego naroże wypukłe. Na cele artykułu wykonano obliczenia dla trzech przypadków naroży, których nie objęto wartościami tabelarycznymi wśród mostków cieplnych w normie PN EN ISO : W przypadku mostków cieplnych typu geometrycznego wartości liniowych współczynników przenikania ciepła Ψ, są ściśle związane z typami stosowanych systemów wymiarowania. Wartości współczynników Ψ powinny być tak policzone, aby współczynnik strat ciepła przez przenikanie (H tr ) z budynku był identyczny dla przypadku zwymiarowania przegród budynku wg wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych. Innymi słowy, chodzi o takie policzenie liniowych współczynników przenikania ciepła aby straty ciepła z budynku nie zależały od sposobu wymiarowania przegród zewnętrznych. Rozporządzenie dotyczące metodologii obliczania świadectw charakterystyki energetycznej wymaga, aby przegrody budynku wymiarować wg wymiarów zewnętrznych. Szerzej typy wymiarowania elementów budynku na potrzeby obliczania współczynnika strat ciepła przedstawiono w normie PN EN ISO Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła na przenikanie. Metoda obliczania. Rozważmy straty ciepła przez naroże budynku. Naroże zwymiarowano wg wymiarów zewnętrznych (L_e) i wewnętrznych (L_i). Na cele obliczeń współczynnika psi zakładamy, że wysokość naroża wynosi 1m. Dzięki temu po obliczeniu wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła, możemy mnożyć jego wartość przez długość mostka. Policzmy, zatem współczynniki strat ciepła przez przenikanie dla przegród tworzących naroże pamiętając o metrowej wysokości naroża, dlatego szerokości (wg wymiarów zewnętrznych L_e i wewnętrznych L_i) ścian tworzących naroże mnożone są przez 1. Zatem współczynniki strat ciepła wynoszą:. wg. wymiarów zewnętrznych: H tr _e = U*(L_e * 1 + L_e * 1) [W/K] 2

3 Fizyka budowli z BuildDesk - materiały edukacyjne wg. wymiarów wewnętrznych: H tr _i = U*(L_i * 1 + L_i * 1) [W/K] (znak wstawiono celowo, aby zwrócić uwagę, że nie są to jeszcze prawidłowe wartości współczynników strat ciepła) Jak widać policzone w ten sposób współczynniki strat ciepła przez przenikanie nie są sobie równe, a więc i straty ciepła z budynku zwymiarowanego wg wymiarów zewnętrznych będą różne od strat ciepła z tego samego budynku zwymiarowanego wg wymiarów wewnętrznych. Na tym etapie, straty ciepła zależą jeszcze od sposobu wymiarowania. Nie są one w tym momencie prawidłowe, ani dla H tr policzonego wg wymiarów wewnętrznych oraz dla H tr policzonego wg wymiarów zewnętrznych. W celu prawidłowego obliczenia strat ciepła na drodze jego przewodzenia przez przegrody, dla każdego systemu wymiarowania, wprowadza się odpowiednio skorelowane z tymi wymiarami wartości liniowych współczynników przenikania ciepła (Ψ). Poniżej przedstawiono przykłady obliczeń liniowych współczynników przenikania ciepła dla wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych trzech wybranych naroży wypukłych. Wartości współczynników Ψ obliczono z równania: ψ L 2D U l j j w którym: L 2D jest liniowym współczynnikiem sprzężenia cieplnego, otrzymanym w wyniku dwuwymiarowych obliczeń komponentu oddzielającego dwa rozpatrywane środowiska, U j jest współczynnikiem przenikania ciepła jednowymiarowego j tego komponentu oddzielającego dwa rozpatrywane środowiska, L j jest długością, w ramach modelu dwuwymiarowego, do której ma zastosowane U j. Wartości współczynników L 2D obliczono przy pomocy programu Therm 6.2. Sprawdźmy zatem teorię na konkretnych przykładach: 1. Mur z cegły pełnej, grubości 51 cm. Współczynnik przenikania ciepła muru wynosi, U = 1,246 [W/(m 2 K)]. 3

4 Przy grubości muru 51 cm, L_e długość krawędzi zewnętrznej wynosi 1,51m, a L_i długość krawędzi wewnętrznej 1m. Dla tego typu mostków naroży, przy szczegółowych obliczeniach współczynników Ψ, zgodnie z normą PN EN ISO , przyjmujemy, że długości krawędzi wewnętrznych naroża mają po 1 metr. Długości krawędzi zewnętrznych wynikają, więc z doliczenia grubości muru. W celu otrzymania prawidłowych wartości współczynników strat ciepła, liczonych wg. wymiarów wewnętrznych lub zewnętrznych, dodajemy do przedstawionych wcześniej wzorów na H tr _e i H tr _i odpowiednio (zgodnie z normą PN EN ISO ) policzone dla danego muru, wartości Ψ_e i Ψ_i. Dla omawianego naroża, wynoszą one: Ψ_e = -0,966 W/K; Ψ_i = 0,304 W/K; Teraz współczynniki strat ciepła przez przenikanie (już bez znaku ) wynoszą: wg. wymiarów zewnętrznych: H tr_e = U*(L_e * 1 + L_e * 1) + Ψ_e = 1,246 * (1,51 + 1,51) 0,966 = 2,797 [W/K] wg. wymiarów wewnętrznych: H tr_i = U*(L_i * 1 + L_i * 1) + Ψ_i = 1,246 * (1 + 1) + 0,304 = 2,796 [W/K] Różnica 0,001 wynika z zaokrągleń. Widać więc, że współczynnik start ciepła przez przenikanie dla budynku jest stały, nie zależy od systemu wymiarowania. 2. Naroże wykonane ze ściany z betonu komórkowego. Współczynnik przenikania ciepła muru wynosi: U = 0,762 [W/ (m 2 K)]. Grubość muru: 24 cm. Dla omawianego przypadku liniowe współczynniki przenikania ciepła wynoszą one: Ψ_e = -0,276 W/K; Ψ_i = 0,090 W/K; Współczynniki strat ciepła przez przenikanie wynoszą: wg. wymiarów zewnętrznych: H tr_e = U*(L_e * 1 + L_e * 1) + Ψ_e = 0,762 * (1,24 + 1,24) 0,276 = 1,614 [W/K] 4

5 Fizyka budowli z BuildDesk - materiały edukacyjne wg. wymiarów wewnętrznych: H tr_i = U*(L_i * 1 + L_i * 1) + Ψ_i = 0,762 * (1 + 1) + 0,090= 1,614 [W/K]; Ponownie H tr_e = H tr_i, czyli starty ciepła z budynku przez przewodzenie, nie zależą od systemu wymiarowania. 3. Ten sam mur jak w poprzednim przykładzie, ale dodatkowo w narożu znajduję się słup żelbetowy (λ = 1,7 W/(mK)). Jest to więc przypadek połączenia wpływu mostka cieplnego typu geometrycznego i mostka cieplnego typu konstrukcyjnego. Współczynnik przenikania ciepła muru wynosi: U = 0,762 [W/(m 2 K)]. Grubość muru: 24 cm. Dla omawianego przypadku liniowe współczynniki przenikania ciepła wynoszą one: Ψ_e = -0,054 W/K; Ψ_i = 0,312 W/K; Współczynniki strat ciepła przez przenikanie wynoszą: wg. wymiarów zewnętrznych: H tr_e = U*(L_e * 1 + L_e * 1) + Ψ_e = 0,762 * (1,24 + 1,24) 0,054 = 1,836 [W/K]; wg. wymiarów wewnętrznych: H tr_i = U*(L_i * 1 + L_i * 1) + Ψ_i = 0,762 * (1 + 1) + 0,312 = 1,836 [W/K]; Ponownie H tr_e = H tr_i, czyli starty ciepła przez przewodzenie, nie zależą od systemu wymiarowania. Same wartości linowych współczynników przenikania ciepła (Ψ_i oraz Ψ_e) wzrosły w porównaniu do poprzedniego przypadku uwzględniając wpływ żelbetowego elementu umieszczonego w narożu podwyższając wartość współczynnika start ciepła przez przenikanie (H tr_i, H tr_e ). Jeżeli chodzi o wartości liniowych współczynników przenikania ciepła, przyjmowane z normy PN EN ISO : 2008, to zostały one policzone dokładnie dla danych przegród opisanych w wymienionej normie i ściśle rzecz ujmując, dokładnie odpowiadają właśnie tylko tym przegrodom. Jakie to są przegrody oraz ich parametry opisano w/w normie, m.in. grubość ścian zewnętrznych wynosi 0,30 m; współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych wynosi: U = 0,343 W/m 2 K. 5

6 Program BuildDesk Energy Certificate posiada wbudowaną bazę mostków z normy PN EN ISO : W programie BDEC istnieje także możliwość definiowania własnych mostków, obliczonych np. przy użyciu metody dokładnej opisanej w normie PN EN ISO oraz zapisywaniu mostków w bazie mostków użytkownika. 6

7 Fizyka budowli z BuildDesk - materiały edukacyjne 7

8 BuildDesk Polska Sp. z o.o. ul. Kwiatowa Cigacice Polska tel.: (+48) fax: (+48)

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Załączniki 4. Metodologia wyznaczania efektywności energetycznej stolarki budowlanej

Załączniki 4. Metodologia wyznaczania efektywności energetycznej stolarki budowlanej Załączniki 4. Metodologia wyznaczania efektywności energetycznej stolarki budowlanej Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Wymagania ujęte w dyrektywach 2009/125/WE oraz 2010/30/UE... 2 3. Określenie efektywności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD DANE TECHNICZNE O BUDYNKU: Rok budowy Budynek istniejący Opis technologii Budynek dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej z elementami wznoszenia uprzemysłowionymi.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA EKOBUD Pierwsza realizacja

TECHNOLOGIA EKOBUD Pierwsza realizacja TECHNOLOGIA EKOBUD Realizowany budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Grudziądzu przy ulicy Miłosza. Obiekt został zbudowany na podstawie adaptacji projektu gotowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 Płyty metodą MES PLT Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 PLT Płyty metodą MES PLT Uwaga: Niniejsza dokumentacja ograniczona jest do opisu bazującego na Eurokodach, opisy oparte

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 ARTYKUŁ: DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Certyfikat

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Certyfikat ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU Certyfikat 1 1 SPIS TREŚCI 2 1 Spis treści... 2 2 Poradnik krok po kroku... 5 2.1 Krok 1 Obliczenia cieplne... 6 2.1.1 Wybór obliczeń... 6 2.1.2 Dane projektu...

Bardziej szczegółowo

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)?

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Jerzy Żurawski* ) W 2002 r. w krajach UE przyjęta została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo