System Comarch OPT!MA v

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1."

Transkrypt

1 System Comarch OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI REINSTALACJA PROGRAMU REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI ORAZ AKTUALIZACJE PROGRAMU REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI AKTUALIZACJE COMARCH OPT!MA OGÓLNE POPRAWIONO ZMIANY HANDEL NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY WSPÓŁPRACA Z COMARCH ISKLEP SERWIS POPRAWIONO KSIĘGOWOŚĆ POPRAWIONO ZMIANY KASA/ BANK POPRAWIONO ZMIANY PŁACE I KADRY NOWOŚCI KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / WYNAGRODZENIA POPRAWIONO ZMIANY... 8 Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 2 z 8

3 2 Reinstalacja programu 2.1 Reinstalacja z poprzedniej wersji oraz aktualizacje programu Wraz z wersją 2010 Comarch OPT!MA zmienia się nieco model aktualizacji programu. Nadal do zainstalowania nowej wersji programu (reinstalacja) konieczny jest cały instalator nowej wersji dostępny do pobrania na stronie Comarch. Pomiędzy nowymi wersjami programu udostępnianymi dwa razy do roku pojawiają się również aktualizacje i tutaj nastąpiły zmiany. Uproszczono znacznie proces instalacji aktualizacji poprzez automatyczne powiadanie użytkownika o ich dostępności i pobieranie ich na komputer. Instalacja aktualizacji przebiega praktycznie bez ingerencji użytkownika Reinstalacja z poprzedniej wersji Comarch OPT!MA jest nową wersją programu (nie aktualizacją), zatem wymaga ona reinstalacji programu i konwersji baz danych. W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczone na płycie Comarch OPT!MA uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj / Zainstaluj Comarch OPT!MA).. Reinstalacja przebiega w bardzo podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w rozdziale dotyczącym instalacji systemu w ulotce do wersji Przy reinstalacji nie jest dostępny wybór modułów do zainstalowania. Instalatory wersji dostępne są również na stronie Reinstalacja z wersji wcześniejszej niż powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch OPT!MA w wersji wcześniejszej niż Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Reinstalacja programu do wersji z wersji zachowuje wprowadzone przez użytkownika zmiany w ustawieniach kolumn na listach. Natomiast reinstalacja do wersji lub z wersji 17 lub wcześniejszych nie zachowuje tych zmian. Konwersja baz danych w Comarch OPT!MA 2010 możliwa jest dla baz danych pochodzących z wersji programu nie wcześniejszych niż w przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 15, 16 lub 17 a dopiero potem wersję Uwaga: W związku z równoległym udostępnieniem dwóch gałęzi produkcyjnych Comarch OPT!MA 17.x oraz 2010.x nie będzie możliwa konwersja baz z wersji 17.6 i wyższych do wersji oraz Konwersje z wersji 17.6 i wyższych do wersji 2010 będą możliwe od wersji nowszych niż Szczegóły będą podawane sukcesywnie po ukazaniu się wersji 17.6 i nowszych z tej gałęzi Aktualizacje Comarch OPT!MA Po około 3 minutach od zalogowania się do Comarch OPT!MA, jeżeli dostępne będą aktualizacje pojawi się komunikat z taką informacją. Po kliknięciu na Następnie uruchomiona zostanie specjalna aplikacja do instalowania aktualizacji Comarch OPT!MA, która poda listę aktualizacji do zainstalowania. Aplikacja ta ładuje się do zasobnika (tray a) i po kliknięciu prawym klawiszem na jej ikonę dostępne są dwie opcje: Sprawdź dostępne aktualizacje ręczne wywołanie sprawdzenia, czy są dostępne nowe aktualizacje Comarch OPT!MA Zainstaluj dostępne aktualizacje wybranie tej opcji spowoduje zainstalowanie pobranych aktualizacji Comarch OPT!MA Uwaga: Instalacja aktualizacji wymaga zamknięcia aplikacji Comarch OPT!MA. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 3 z 8

4 Można również samodzielnie uruchomić aplikację do aktualizacji poprzez uruchomienie skrótu z menu Start/ Wszystkie programy/ Comarch OPT!MA/ Aktualizacje Comarch OPT!MA. 3 Ogólne 3.1 Poprawiono 1. Wyświetlanie zakładek Informacje Online, Informacje Bieżące, Menu Nawigacji. Jeśli w menu Widok wyłączymy opcje Pokaż okno On-line, Pokaż Okno Informacji Bieżących, Pokaż Menu Nawigacji na panelu bocznym nie będą wyświetlane. 2. Skróty <SHIFT> + <DELETE> i <SHIFT> + <ENTER>. Przywrócono działanie skrótów na formularzach: <SHIFT> + <DELETE> - z dowolnego miejsca na formularzu przechodzi na listę pozycji i usuwa podświetloną pozycję, <SHIFT> + <ENTER> - z dowolnego miejsca na formularzu przechodzi na listę pozycji i edytuje podświetloną pozycję. 3. Skrót <SHIFT>+<LEWY KLAWISZ MYSZY>. Ustawienie kursora na pierwszej wybranej pozycji, a następnie przyciśnięcie <SHIFT>+<LEWY KLAWISZ MYSZY> na ostatniej wybranej pozycji powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji pomiędzy pierwszą, a ostatnią. 4. Blokada do bazy firmowej. Poprawiono działanie blokady, zablokowana baza (parametr na karcie operatora System/ Konfiguracja/ Program/ Operatorzy/ karta Operatora/ zakładka Bazy) nie powinna być widoczna na liście firm w oknie logowania. 5. Import kursów z NBP. Poprawiono zapisywanie kursów w historii waluty, w przypadku kiedy do już istniejących notowań w historii importowano notowania z więcej niż jednego dnia jednocześnie. 6. Data dla wydruków. Poprawiono zapamiętywanie zmiany daty dla wydruków przy otwartej liście np. liście faktur sprzedaży. 7. Firma nieaktywna. W oknie logowania firmy nieaktywne (zaznaczony parametr Nieaktywna na karcie bazy firmowej - System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Bazy danych) nie są widoczne. 3.1 Zmiany 1. Blokada seryjnego usuwania. Na karcie operatora dodano parametr Blokada seryjnego usuwania jeśli parametr jest zaznaczony Operator nie ma możliwości seryjnego usuwania rekordów np. seryjne usuwanie na liście dokumentów zapisanych do bufora. 2. NIP na liście kontrahentów. Na listach rozwijanych zmieniono format wyświetlania NIP-u, aby możliwe było wyszukiwanie numeru NIP bez wpisywania kresek. 3. Konfigurator bazy danych. Dodano nowe pola dane adresowe do e-deklaracji, parametr Pracodawca wypłaca zasiłki ZUS oraz nowe pola dla osoby fizycznej (data urodzenia, PESEL właściciela). 4. Podgląd wydruków Crystal Reports. Umożliwiono podgląd wydruków Crystal Reports na dwa sposoby: poprzez natywną przeglądarkę Crystala (.NET) lub z użyciem programu skojarzonego z rozszerzeniem.pdf. O tym w jaki sposób następuje podgląd decyduje parametr: Używaj przeglądarki Crystal do podglądu wydruków typu Cristal Reports w System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Wydruki. Podgląd wydruków poprzez natywną przeglądarkę Crystala (.NET) wymaga zainstalowania jej komponentów. O potrzebne pliki instalacyjne proszę zwrócić się do Autoryzowanego Partnera Comarch. 4 Handel 4.1 Nowości 1. Magazyn dla składników receptury. Na formularzu towaru złożonego, na zakładce Receptury, w tabelce zawierającej składniki receptury dodano kolumnę Magazyn. 2. Opis pozycji cennikowej. Na karcie towaru (menu Ogólne/ Cennik), na zakładce Dodatkowe oraz na zakładce Języki (opcja dla modułu Handel Plus) zwiększono długość pola Opis. Długość tego pola jest uzależniona od ograniczeń dla poszczególnych wersji serwera SQL (dla wersji MS SQL 2005 i wyższych pole to ma nieograniczoną długość). Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 4 z 8

5 3. Arkusz Inwentaryzacyjny Pomocniczy, EAN. Umożliwiono wprowadzanie pozycji na AIP poprzez odczytanie kodu EAN danego towaru. 4. Zamienniki towaru, wyszukiwanie pozycji. W oknie z listą zamienników dodano przycisk Szukaj. Po jego wciśnięciu pojawia się pole, gdzie można wpisać ciąg znaków, według których ma być wyszukana pozycja. 5. Lista Faktur Wewnętrznych Sprzedaży, filtrowanie. Umożliwiono filtrowanie FWS skojarzonych z Fakturami Wewnętrznymi Zakupu: Powiązane FWZ (tak/ nie). 6. Zaliczki na Fakturach Sprzedaży/ Zakupu. Umożliwiono wskazanie na fakturę oprócz zaliczek Pracownika, zaliczki Wspólnika. Opcja dostępna jest na fakturze, na zakładce Płatności, pod strzałką przycisku Pracownik. 7. Wydruki etykiet towarów w Generatorze Raportów dla drukarki etykiet firmy Brother. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik oraz z poziomu okna Pozycja cennika dodano wydruki: Etykiety Brother (GenRap) Wzór(62 x 100mm)/ Wzór (29 x 90mm). 8. Praca operatora, drukarki fiskalne. W Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna dodano parametr Drukuj rozpoczęcie pracy operatora. Po jego zaznaczeniu przy logowaniu i wylogowaniu operatora z programu na drukarce fiskalnej wykonywany jest wydruk dotyczący rozpoczęcia/ zakończenia pracy kasjera (funkcja nie dotyczy drukarek firmy Elzab). 4.2 Poprawiono 1. Grupa towarowa. W przypadku, gdy dla towaru przypisano grupę (zakł. Grupy), która nie ma zdefiniowanej nazwy, po zapisie karty towaru i ponownej edycji karty, dla tej grupy widoczny jest jej kod. 2. Ceny towarów na dokumentach wystawionych algorytmem od brutto. Przy ustawionej metodzie dodawania pozycji na dokument: wybór wielu towarów lub edycja na liście po dodaniu towaru na dokument i kliknięciu w pole z ceną, ceny brutto nie ulegają zmianie na ceny netto. 3. Akceptacja pozycji przez bufor. Poprawiono mechanizm dodawania pozycji na dokument Rozchodu Wewnętrznego przy zaznaczonym parametrze Kontrola ilości na dok. rozchodowych przy akceptacji pozycji (przez bufor) (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Parametry). 4. Przekształcenie FPF do WZ. Przy zaznaczonym parametrze Konwersja RO/PF do WZ pobieraj ilość dostępną (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Parametry) w przypadku gdy na FPF towar występuje w dwóch pozycjach, na WZ przenoszona jest jego ilość dostępna. 5. Import cennika, kategorie pozycji. W przypadku importu cennika w formacie.xml (plik wygenerowany w programie Comarch OPT!MA) kategorie sprzedaży zaimportowanych pozycji mają przypisany typ: Przychody. 6. Płatność kartą. Przy zapisie Paragonu/ Faktury w oknie Potwierdzenie obciążenia karty dodano przycisk Akceptuj. 7. Opis kategorii na dokumencie. W przypadku, gdy na dokumencie nie wybrano kategorii z listy lecz wpisano opis kategorii z klawiatury, przy zapisie dokumentu ten opis jest również zapisywany. 8. Automat synchronizacji. Poprawiono import zamówień z isklep24 do Comarch OPT!MA dla systemu operacyjnego Windows 2008 R2. 9. Analiza Marża dokumentu. Poprawiono wyświetlanie wyników analizy Marża dokumentu wywoływanej z poziomu formularza Faktury Sprzedaży. 10. Wydruki analiz. Zmodyfikowano wydruki analiz nie są drukowane puste kolumny. 11. Raport sprzedaży wg kontrahentów. W przypadku, gdy do Faktury Pro Forma wygenerowano Wydanie Zewnętrzne, a następnie do tej samej FPF wygenerowano Fakturę Sprzedaży, na raporcie dla FA koszt własny wykazywany jest w wartości rzeczywistej. 12. Wydruki dokumentów handlowo magazynowych w Generatorze Raportów, tabela VAT. Zawartość całej tabeli VAT drukowana jest na jednej stronie (wprowadzono opcję unikaj łamania wierszy ). 13. Wydruk Faktury Zaliczkowej w walucie (GenRap). Na wydrukach Faktura VAT UE, Faktura Eksportowa w polu Faktury zaliczkowe wystawione poprzednio wartości faktur zaliczkowych wyrażone są w walucie, w której zostały wystawione. 14. Wydruk Faktury VAT w PLN dla kontrahenta o statusie wewnątrzunijny trójstronny. Na wydruku dodano adnotację VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE. 15. Wydruki korekt do Pierwotnych Faktur Zakupu. Na wydrukach korekt w polu Do dokumentu drukowany jest numer pierwotny korygowanej faktury. 16. Fiskalizacja. Poprawiono ponowną fiskalizację Paragonu w przypadku, gdy pierwsza fiskalizacja nie przebiegła poprawnie. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 5 z 8

6 17. Fiskalizacja Faktury. Poprawiono fiskalizację Faktury w przypadku, gdy powstała ona na podstawie innych dokumentów, np. RO/ WZ/FPF 18. Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Udostępniono sterowniki drukarek fiskalnych do pracy w usługach terminalowych. 19. Szuflada kasowa. Umożliwiono otwieranie szuflady kasowej z menu Narzędzia oraz poprzez skrót klawiaturowy <CTRL> + <Shift> + <S>. 4.3 Zmiany 1. AVCO, zasoby. W przypadku naliczania kosztu własnego sprzedaży wg metody AVCO, na formularzu towaru (Handel/ Zasoby, Pozycja cennika), na zakładce Zasoby w tabeli Zasoby widoczne są kolumny: Magazyn, Dostawca, Ilość, Wartość, Cena. 4.4 Współpraca z Comarch isklep24 1. Wersja Comarch isklep24. Comarch OPT!MA współpracuje z Comarch isklep24 od wersji Serwis 5.1 Poprawiono 1. Dodawanie części i czynności na zlecenie - przycisk Operator/ Pracownik. Poprawiono zapamiętywanie ustawień dla przycisku Operator/ Pracownik. 2. Klawisz F2 a opis zlecenia. Poprawiono działanie klawisza F2. Opis na formularzu zlecenia po naciśnięciu F2 zapisuje się i jest widoczny na wydruku. 6 Księgowość 6.1 Poprawiono 1. Rejestry VAT. Poprawiono księgowanie do KPiR faktury wystawionej na kontrahenta pozaunijnego. Podczas księgowania pojawiał się komunikat: Błąd księgowania dokumentu. Niepoprawny numer NIP. 2. Rejestry VAT/ Ewidencja dodatkowa. Poprawiono błąd usuwania dokumentu podpiętego na karcie środka trwałego, dokumentu Ulepszenia oraz karcie wyposażenia. 3. Ewidencja dodatkowa. Kwoty dodatkowe. W niektórych przypadkach przy próbie otwarcia kwot dodatkowych pojawiał się komunikat: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. 4. Kwoty dodatkowe. Poprawiono działanie klawiszy <Ctrl>+<Enter>. Naciśnięcie ich powoduje zatwierdzenie formularza Kwot dodatkowych. 5. Księgowość -> Dzienniki. Poprawiono działanie ikony Kręgi kosztów na liście zapisów księgowych. 6. Księgowość -> Dzienniki. W sytuacji gdy na liście zostały zaznaczone jakieś zapisy księgowe i wykonano funkcję sprawdzania poprawności domknięcia kręgu kosztów, po zakończeniu tej operacji mimo iż przy rekordach widniały nadal zaznaczenia program nie uruchamiał wydruków zbudowanych w oparciu o tabelę zaznaczeń. 7. Księgowość -> Dzienniki. Zakładka Dzienniki. Poprawiono działanie klawisza <Delete> oraz skrótów <Ctrl>+<A>, <Ctrl>+<O>. 8. Księgowość -> Dokumenty BO. Jeśli w definicji dokumentu Bilans otwarcia użyto Serii to podczas próby oddania dokumentu BO pojawiał się błąd. 9. KPiR. Wydruk dwustronny narastająco -> Strony prawe. Na stronie prawej drukowała się inna ilość rekordów niż na stronie lewej. 6.2 Zmiany 1. Import rejestrów VAT. Udostępniono import faktur VAT dostępny z poziomu Narzędzia/ Importy/ Danych księgowych/ Import rejestrów VAT. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 6 z 8

7 2. Import rejestrów VAT. Podczas importu dokumentów z pliku VAT_R.txt możliwy jest import 30 znaków do pola Dokument. 3. Środki trwałe. Dokumenty środków trwałych. Na zakładce Wszystkie dodano opcję Za: dzień, miesiąc, rok. 4. Środki trwałe. Umożliwiono przerywanie operacji generowania odpisów amortyzacyjnych za pomocą klawisza ESC. 5. Środki trwałe. Wydruk Arkusz spisu. Dwa dotychczasowe wydruki zastąpiono jednym, który przejmuje sortowanie z listy. 7 Kasa/ Bank 7.1 Poprawiono 1. Zamykanie raportu o niestandardowym okresie. Zamknięcie raportu a następnie ponowne jego otwarcie powodowało, że stawał się standardowy. 2. Rozliczanie faktur zakupu funkcją Rozlicz. Przy próbie rozliczenia faktury zakupu wystawionej w starszej wersji programu poprzez funkcję Rozlicz do rejestru bankowego pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. 3. Brak podmiotu w preliminarzu. Przy próbie rozliczenia zapisu kasowego/bankowego otwierał się preliminarz płatności bez wybranego podmiotu z zapisu kasowego/bankowego. Na liście widoczne były wszystkie zdarzenia z preliminarza. 4. Odświeżanie pola Saldo na liście zapisów kasowych/bankowych. Saldo nie aktualizowało się automatycznie przy dodawaniu nowych zapisów. 5. Raporty kasowe/bankowe. W specyficznej sytuacji przy wejściu na listę pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. 7.2 Zmiany 1. Seryjne dodawanie zapisów kasowych/bankowych na kolejny dokument przenoszony jest schemat numeracji (pole Dokument) oraz pole Data. 8 Płace i Kadry 8.1 Nowości Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 3.197,85 zł (od r.) Minimalne ucznia (od r.): I rok 127,91 zł, II rok 159,89 zł, III rok 191,87 zł Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2010 r. (M.P. Nr 57, poz. 774) Wskaźnik waloryzacji 98,6% (od r.) Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2010 r. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 7 z 8

8 8.2 Poprawiono 1. Nieobecność na przełomie miesiąca. W przypadku wprowadzenia nieobecności na przełomie miesiąca (np ) i naliczenia wypłaty rozliczającej pierwszą część nieobecności (październik) nie był wyszarzany rodzaj nieobecności. Poprawiono. 2. Korekta podatku i ubezpieczeń na formularzu wypłaty. W sytuacji modyfikowania wartości na zakładce elementy wypłaty, zaznaczeniu parametru Korekta podatku i ubezpieczeń i przeliczeniu (przycisk pioruna) błędnie przeliczana wartość składki zdrowotnej. Poprawiono. 3. Kalendarz nieobecności, plan pracy. Jeżeli kursor był ustawiony na dacie konkretnego dnia, a nie na belce, nie działała funkcja edycji i kasowania danego dnia pracy. Poprawiono. 4. Typ nieobecności a lista słownikowa przyczyn nieobecności. W przypadku wyboru nieobecności typu zwolnienie chorobowe podpowiadała się lista słownikowa przyczyn nieobecności, na której nadmiarowo były pozycje Opieka nad dzieckiem do lat 14 oraz Opieka nad inną osobą. Poprawiono. 5. Zaliczki na PIT-4R / Podatek na PIT-8AR. Poprawiono podpowiadanie miesiąca przy naliczaniu miesięcznej zaliczki na PIT-4R i miesięcznego podatku na PIT-8AR. 8.3 Zmiany 1. Okno kalendarza (Nie)obecności. Zmniejszono domyślny rozmiar okna kalendarza. Powiększenie okna jest możliwe poprzez rozciągnięcie jego dolnej krawędzi za pomocą myszki (nie jest to zalecane przy najniższej obsługiwanej rozdzielczości). 2. Wyświetlanie nieobecności na część dnia w oknie Kalendarza. W związku ze zmniejszeniem okna Kalendarza, w sytuacji, gdy w danym dniu wprowadzona jest nieobecność na część dnia, pod czasem pracy w konkretnym dniu pojawia się ikona. Po wybraniu strzałki pojawia się lista nieobecności. Po rozciągnięciu okna kalendarza do maksymalnego rozmiaru, nieobecność na część dnia jest widoczna w postaci belki z opisem, podobnie jak nieobecność całodzienna. 3. Konfiguracja > Firma > Płace > Atrybuty klasy / Atrybuty grupy. Zmieniono nazwy list, odpowiednio: Nazwa klasy atrybutu oraz Nazwa grupy atrybutów. 4. Kalendarz jako edytor w wierszu filtra. Na listach, na których występują kolumny zawierające daty, podpięto kalendarz w wierszu filtra w nagłówkach. 5. Formularz wypłaty. W przypadku wypłaty zamkniętej/zaksięgowanej/anulowanej aktywne pozostawiono tylko przyciski: schematu płatności, edycji na zakładce Elementy wypłaty, zamknij okno. 6. Listy płac. Dodano opis kolumny O/Z, w której pojawia się informacja, czy na liście płac są wypłaty mające inny status niż lista płac (na przykład: lista zamknięta posiada otwartą wypłatę, lista w buforze posiada zamkniętą wypłatę). Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 8 z 8

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Spis treści 9.4.5080... 4 Moduł: Handel... 4 Nowa funkcjonalność... 4... 4 Dodatki... 4 Moduł: Kadry Płace... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności...

Bardziej szczegółowo

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian 1 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Nowe stawki VAT czy naleŝy je samemu wprowadzać?... 3 4 Zmiana stawek na kartach

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Regnator. Instrukcja obsługi.

Regnator. Instrukcja obsługi. Regnator Instrukcja obsługi. Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9

Bardziej szczegółowo