DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi"

Transkrypt

1 DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi THERMO SOLAR- POLSKA DZIERŻONIÓW ul. SŁONECZNIKOWA 12. Fax; ;

2 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 2/2 Opcje Ustawienie Wybór

3 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 3/3

4 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 4/4

5 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 5/5 Szanowni Państwo. Ten regulator ładowania zasobnika solarnego jest nowoczesnym, urządzeniem elektronicznym wyposażonym w dużą ilość funkcji, pozwalających na optymalne sterowanie zasobnikiem. Najczęściej występujące niezbędne ustawienia są wprowadzane przez personel fachowy podczas rozruchu instalacji. Dlatego prosimy was, jako Użytkownika tej instalacji o nie zmienianie tej obszernej instrukcji. Informacje przeznaczone dla Was zawarte są we wstępnej części tej instrukcji. Możecie stwierdzić, że informacje dot. obsługi, w niej zawarte są proste i logiczne. Prosimy o zapoznanie się przede wszystkim z Zasadami bezpiecznej pracy zawartymi na str. 8

6 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 6/6 SPIS TREŚCI: 1. Przepisy bezpieczeństwa REGULATOR Możliwości regulatora ładowania zasobnika solarnego Co użytkownik może regulować Nastawienie/Ochrona hasłem Elementy do obsługi i wskazania Zobrazowanie wyboru menu Gałka nastawcza (3) Gałka zmiany nastawienia Wybór rodzaju pracy (bez hasła) Nastawienie przez użytkownika (bez hasła) Nastawianie temperatur i wartości, zmiana standardowego ustawienia (hasło 1) Zmiana nastawienia (hasło 2) Testowanie lub przebieranie nastawień wyjść. (hasło 1) Wybór funkcji (hasło 2) Opcje z hasłem Meldunki o błędach (hasło 2) Opcje Zasobnik zewnętrzny Zasobnik zewnętrzny Ochrona przed przegrzaniem Nadajnik impulsów przepływu Czujnik zasilania kolektora Czujnik promieniowania słonecznego (ciepła) Opis funkcji Minimalna temperatura kolektora Solarne ładowanie bez czujnika powrotu przepływu na zasobnik, bufor lub basen Solarne ładowanie z czujnika powrotu przepływu na zasobnik, bufor lub basen Funkcja cyrkulacji Funkcja obejścia Kaskada odbiorników ciepła (zasobníka, bufora) Funkcja ochrony przed mrozom, zamarznięciem Funkcja dodatkowego kotła Funkcja chłodzenia Czujniki temperatury Wyliczenie wydajności bez czujnika (nadajnika) impulsów objetości i bez czujnika powrotu Wyliczenie wydajności solarnego systemu Nastawienie przepływu w systemie solarnym... 29

7 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 7/7 14. Zdalny wyświetlacz temperatur i wartości Instalacja Wskazówki do instalacji Obsada podłączeń elementów elektrycznych Warianty hydrauliki Rozmiary,wytyczne montażowe Rozmiary,wytyczne montażowe Wytyczne do montażu Objaśnienia symboli i skrutów Parametry techniczne Nastawienie hesłem

8 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 8/8 1. Przepisy bezpieczeństwa. Używanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Regulator jest elektronicznym urządzeniem do użycia wspólnie z hydrauliczny obwodem zgodnie z specyfikacją produktu. Inne sposoby użycia tego urządzenia jest zabronione. CE Regulator odpowiada przepisom U.E.: 73/23/EWG Przepisy dla niskich napięć 89/336/EWG Przepisy EMV, zaktualizowane 92/31/EWG Bezpieczeństwo Urządzenie odpowiada aktualnym przepisom w obszarze techniki i odpowiednim przepisom bezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo i zagrożenia. Regulator podłączony jest do prądu elektrycznego. Nierzetelna instalacja lub niefachowo prowadzone próby mogą zagrażać życiu przez porażenie prądem elektrycznym. Regulator może być instalowany i uruchamiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Naprawy dokonuje tylko i wyłącznie producent. Uwagi w tekście, które oznaczone są symbolem przestrzegać. należy bezwzględnie dotrzymać i

9 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 9/9 2. REGULATOR 2.1. Możliwości regulatora ładowania zasobnika solarnego Poprawne zaprogramowanie i właściwe ustawia regulator do współdziałania z odpowiednim obwodem (schematem) hydraulicznym zapewnia wykorzystanie energii słonecznej poprawnie, do maksimum i wyeliminowanie innych źródeł ciepła Co użytkownik może regulować? Jako użytkownik urządzenia możecie Państwo za pomocą pokręteł i przycisków regulatora nastawić następujące nastawienia: Wybór rodzaju pracy (bez hasła str.13) Nastawienie temperatury i wartości, zmienić standardowe ustawienie (hasło 1, str.15) Testowanie lub wybieranie nastawień wyjściowych (hasło 1, str. 17) Wszystkie pozostałe nastawienia może zmieniać jedynie personel fachowy (SERWIS). Nie umiejętnie prowadzone regulacje mogą doprowadzić do rozregulowania urządzenia i w następstwie do znacznego skrócenia jego żywotności 2.3. Nastawienie/Ochrona hasłem Jako nastawienie określone są wartości, które zmieniają, ewentualnie mogą wpłynąć na standardowe wskazania lub aktywować/dezaktywować główne funkcje Uprawnienia dostępu do zmian tych funkcji są podzielone na 3 zakresy: Wytyczne: 1. Wolne dostęp swobodny 2. Hasło 1 użytkownik końcowy (konfiguracja wskazań standardowych) 3. Hasło 2 fachowiec (konfigurowanie parametrów urządzenia)

10 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 10/ Elementy do obsługi i wskazania Przegląd Rysunek przedstawia wygląd zewnętrzny regulatora 1 Wyświetlacz ze wskazaniem standardowym 2 Gałka wyboru 3 Gałka zmiany nastawień 4 Bezpiecznik lokalny (6,3A M 5x20mm) 5 Pokrywa listwy zacisków 6 Przycisk kasujący(reset) 7 Złącze zbiorcze e BUS

11 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 11/ Wyświetlacz Wyświetlacz podzielony jest na 4 wiersze, każdy wiersz posiada 8 znaków. Standardowe wskazanie otrzymacie na wyświetlaczu w 4 wierszach, przy czym w środkowej części podzielony jest linią przerywaną W pierwszych 3 wierszach wyświetlane są 3 temperatury, wartości lub stany wyjściowe. W czwartym wierszu znajduje się informacja o aktualnym trybie pracy. Przy regulacji ręcznej, błyska strzałka po prawej i lewej BW Hand, aby zasygnalizować niewłaściwy tryb pracy. Kiedy wyświetla się meldunek o błędzie, błyska linia BW Auto na zmianę z Err. Skróty objaśnione są w ustępie 17- Objaśnienia definicje i skróty (str. 38). Jeśli powstaje inny meldunek wówczas regulator po czasie (time out ) równym 2 minutach przechodzi ponownie do wskazań standardowych W menu wyboru wyświetli się tylko tekst i nie ma przekreślonej przerywanej linii. Podmenu ma jedną poziomą przerywaną linię po środku wyświetlacza. Dwie strzałki w górnym wierszu oznaczają, że wyświetlana wartość może być regulowana przez pokręcenie gałki nastawczej(3). Strzałki aktywuje się po wprowadzeniu HASEŁ. Patrz Odczyt temperatur i wartości. Zmiana wskazań standardowych (HASŁO 1) Str.16. Dwie strzałki w wierszu najniższym oznaczają, że wyświetlania wartość może być regulowana przez pokręcenie gałki nastawczej (3). Strzałki aktywuje się po wprowadzeniu HASŁA. Patrz Zmiana ustawień (HASŁO 2) Str.17.

12 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 12/12 3. Zobrazowanie wyboru menu 3.1. Gałka nastawcza (3) W tej kolejności wyświetlane są menu wyboru, jeśli gałka kręcona jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara(w prawo)obrót gałki w lewo zmienia kolejność menu. Obrót gałki w prawo powoduje wyświetlenie następujących wskazań menu wyboru: Rodzaje pracy Auto, Hand lub Aus wählen. Wybór rodzaju pracy oraz przejęcie wskazań Auto (automatyka), Hand (ręczny) lub Aus (wyłączenie) Nastawienie temperatur i innych wartości, a następnie wybranie ich z standardowego wyświetlania. Ustawienie wartości specyficznych dla urządzenia. (wyłącznie przez fachowca) Przełączanie wyjść, kontrola aktualnego stanu łączeń i przejęcie wskazań standardowych. Wybór funkcji dodatkowych (wyłącznie przez fachowca). Odczyt kodów, błędów i likwidacja (wyłącznie przez fachowca) Gałka zmiany nastawienia Wybrane menu będzie wyświetlane w następującym porządku:, jeżeli gałką kręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara (wprawo.)obrót gałki w lewo zmienia kolejność menu. Obrót gałki w prawo powoduje wyświetlenie następujących wskazań Jeśli jest ustawione właściwe menu wyboru, można zmieniać gałką wyboru poziomy podmenu i w nich kontrolować i zmieniać nastawienia. Należy przy tym stosować zasady podane w rozdziale Zmiana nastawienia bez hasła (popatrz strona 14).

13 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 13/13 4. Wybór rodzaju pracy (bez hasła) Przełącznikiem wyboru trybu pracy możemy zmienić tryb pracy regulatora. Auto = Praca automatyczna według ustawionych kryteriów. Najkorzystniejszy energetycznie tryb pracy. Hand = W trybie pracy ręcznej można w: "Testowanie i przegląd wyjść wszystkie wyjścia załączać lub odłączać. Ten tryb jest dostępny wyłącznie w stanie awarii. Aus = Uwaga! Urządzenie zostanie wyłączone. Zanim odłączymy urządzenie na Aus, należy przestrzegać wszystkich specyficznych dla urządzenie zasad bezpieczeństwa (np. opróżnianie systemu solarnego) tak, by nie mogły wystąpić uszkodzenia. Po ok. 2 min Time out automatycznie urządzenie wraca ponownie do wskazań standardowych wskazywanych w najniższym wierszu wybranego trybu pracy. Teraz można ponownie ręcznie ustawić wskazania standardowe: Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa określonych przez producenta kolektorów. Pokręcając gałkę nastawczą, dopóki nie wyświetli się Betriebsart wählen (wybór trybu pracy) Pokręcając gałkę nastawczą, dopóki nie wyświetli się Betriebsart ändern (wybór trybu pracy) Pokręcając gałkę nastawczą, dopóki nie wyświetli się żądany tryb pracy Auto, Hand lub Aus. Po ok. 2 min Time out automatycznie urządzenie wraca ponownie do wskazań standardowych wskazywanych w najniższym wierszu wybranego trybu pracy. Teraz można ponownie ręcznie ustawić wskazania standardowe: Pokręcając gałkę nastawczą, dopóki nie wyświetli się żądany tryb pracy(menu). Pokręcając gałkę nastawczą, dopóki nie wyświetli się ustawienie standardowe.

14 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 14/ Nastawienie przez użytkownika (bez hasła) C. Nastawienie Nastawienie producenta 1 Auto Wasze nastawienie Zakres nastawienia Funkcja Auto = Praca normalna Hand = Praca w stanie awaryjnym Aus = brak pracy % % % % 4. WYŁ. ZAŁ./WYŁ. 5. WYŁ ZAŁ./WYŁ. 6. WYŁ ZAŁ./WYŁ. 7. NIE TAK/NIE Auto: Urządzenie sterowane w zależności od temperatury Hand: Żądane wyjścia należy aktywować Aus: UWAGA! np. opróżnienie systemu solarnego. Jeżeli wybrano RĘCZNY (HAND) Tryb pracy, można w 10 krokach zmienić wydajność pompy solarnej Jeżeli wybrano RĘCZNY (HAND) Tryb pracy, można w 10 krokach zmienić wydajność kotła opalanego drewnem Jeśli wybrano RĘCZNY (HAND, Zawór UBP może być przełączony Jeśli wybrano RĘCZNY (HAND) Zawór UBY może być przełączony Jeśli wybrano RĘCZNY (HAND), może się pompa PRK Zał. /Wył. W standardowym ustawieniu wyjście zobrazowane jest z symbolem ÜHS. Odczytać temperaturę i wartości. Ertrag (wartość) Wydajność kolektora. Można wykasować 8. np. DE/FR/E Do wyboru mamy jeden z trzech języków.

15 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 15/15 5. Nastawianie temperatur i wartości, zmiana standardowego ustawienia (hasło 1) Tu można odczytać i przechwycić wskazania standardowe. Jednak, aby móc przechwycić wskazania standardowe, należy wprowadzić(hasło 1). Przykład: Przechwycenie wskazania temperatury kolektora we wskazaniach standardowych. Gałką nastawczą pokręcać, aż wyświetli się zapytanie o hasło Temp. u. Werte auslesen (odczyt temperatury i wartości) Gałką nastawczą pokręcać, aż wyświetli się zapytanie o hasło Passwort 1 eingeben (O HASŁO należy zapytać dystrybutora). Wprowadzić 54 Gałką nastawczą pokręcać, aż wyświetli się wasze hasło. Pokręcić gałką do momentu pokazania się żądanego podmenu. Pokręcajcie nastawczą gałką. Na wyświetlaczu na krótko pojawi się okno z napisem In Std.- Anzeige übernom (przejść do standardowego wskazania) W standardowych wskazaniach, w 3 wierszu będzie pokazana nowa temperatura kolektora. Pozostałe wartości przesuwają się o 1 wiersz w górę. Po 2 minutach "Time out" automatycznie zostają przywrócone wskazania standardowe.

16 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 16/16 6. Zmiana nastawienia (hasło 2) Teraz można dopasować regulator do układu. Aby przedsięwziąć zmiany, należy wprowadzić HASŁO 2. Jeśli istnieje potrzeba wyłącznie obejrzenia nastaw, można tu uczynić, edytując poszczególne etapy bez HASŁA Przegląd przyjętych nastawień znajduje się w pozycji 19 Nastawienia z HASŁEM 2 (str. 39): Przykład: Zmienić Uberhohung Ein (przewyższenie - załączone). Pokrętło nastawcze obracać, aż na wyświetlaczu wyświetli się Einsteller ändern (zmiana nastawień). Pokrętło nastawcze obracać, aż na wyświetlaczu wyświetli się podmenu Passwort 2 eingeben (wpisać hasło). 25 Pokrętło nastawcze obracać, aż na wyświetlaczu wyświetli się hasło 2 (nastawia tylko serwis HASŁO zna instalator). Pokrętłem wyboru uzyskać wyświetlenie właściwego podmenu Pokrętło nastawcze obracać, aż na wyświetlaczu wyświetli się pożądane nastawienie. + = wyższa wartość - = niższa wartość Po 2 minutach "Time out" automatycznie zostają przywrócone wskazania standardowe.

17 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 17/17 7. Testowanie lub przebieranie nastawień wyjść. (Hasło 1) Tutaj zostanie pokazane, jak kontrolować chwilowe stany łączeń, patrz 4.1 nastawienia dla użytkownika (bez HASŁA) (Str.14). Tu można wyjścia załączyć i wyłączać w celu kontroli ich działania. W tym celu regulator musi być przełączony na sterowanie ręczne (Hand). Wyjścia pozostają po opuszczeniu podmenu w wybranych stanach łączeń i zmieniają się tylko przez ponowne przełączenie lub zmianę trybu pracy. W trybie standardowym stan wyjść można zmieniać po wprowadzeniuhasła1 Przykład: W trybie standardowym wybrać Solar Pumpe (pompa solarna). Po upływie 2 min. "Time out" automatycznie przywrócone jest wskazanie standardowe. Proszę przekręcać gałkę ustawień (3), do wybranego menu Ausgänge testen o ubernehm (testować lub przebrać wyjścia) Pokręcać gałką wyboru do uzyskania podmenu. Wyświetlone zostaje: Passwort 1 podać (wpisać HASŁO 1) 54 Gałką nastawczą pokręcać, dopóki nie wyświetli się Passwort 1 eingeben i ustawiamy na 54 (HASŁO 1) Pokręcać gałką wyboru, dopóki nie wyświetli się żądane podmenu. Przekręcić gałkę nastawczą o 1 krok, lub przechodzimy przekręcając dalej wskazania standardowego. Po upływie 2 min. "Time out" automatycznie przywrócone jest wskazanie standardowe.. W trybie standardowym wyświetli się w 3. wierszu: Solar Pumpe (PS 47%) Pozostałe informacje przesuwają się o 1 wiersz w górę.

18 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 18/18 8. Wybór funkcji (hasło 2). Tutaj można aktywować lub zablokować funkcje, które dodatkowo mogą być uzależnione od wariantu hydraulicznego. W tym celu należy podać HASŁO 2 (25). Jeśli działanie będzie już aktywne, można zmieniać wartości w menu wyboru. Sprawdzanie Temp. u. Werte auslesen (wpisać temperaturę i wartości) może być prowadzone i jeśli są niezbędne dodatkowe nastawienia, wtedy należy je dostosować i dopasować w : Einsteller ändern (zmiana nastawienia). Przykład: Aktywacja funkcji ochrona przed przegrzaniem. Po 2 minutach"time out" automatycznie zostają przywrócone wskazania standardowe. Pokręcać gałką nastawczą, aż zostanie wyświetlone menu wybór. Optionen wählen (wybór opcji) Gałką wyboru pokręcać aż wyświetli się podmenu Passwort eingeben (wpisać HASŁO 2 54). Gałką wyboru pokręcać aż do chwili, kiedy pokaże się Hasło 2 54 (HASŁO PODAJE PRODUCENT I SERWIS) Pokręcać gałką wyboru, aż wyświetli się wymagane podmenu. Über- hitz Schutz (Zabezpieczenie przed przegrzewem) Pokręcać gałką nastawczą, aby aktywować opcje. Über- hitz Schutz (zabezpieczenie przed przegrzaniem) Ja (tak) Po 2 minutach"time out" automatycznie zostają przywrócone wskazania standardowe.

19 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 19/ Opcje z hasłem 2. Przy pomocy HASŁA2 można wybrać niżej opisane opcje zależne od wariantu hydraulicznego. Nr Nastawienie Nastawienie producenta Wasze nastawienie Zakres nastawienia 1 Nie Tak/Nie 2. Nie Tak/Nie 3. Nie Tak/Nie 4. Nie Tak/Nie 5. Nie Tak/Nie 6. Nie Tak/Nie Funkcja Przy aktywnej opcji, czujniki TBU, TBO i nastawienia zasobnika -Soll und Max nie będą pokazane czujniki i nastawienia Nastawienia są na sprzężonym regulatorze ogrzewania. Zasobnik (zasobnik C.W.U) Extern (zewnętrzny) Nein (nie) Przy aktywnej opcji, czujniki TPU, i nastawienia zasobnika -Soll und Max nie będą pokazane czujniki i nastawienia Te nastawienia są na sprzężonym regulatorze ogrzewania. Zasobnik (zasobnik C.W.U) Extern (zewnętrzny) Nein (nie) Przy aktywnej opcji, niezależnie od ustawionej wartości. (Zasobnik- /Bufor-Max.) der zabezpieczenie przed przegrzewem zapewnione będzie przez (Kollektortemperatur) temperature kolektora Przy aktywnej opcji, nadajnik impulsów przepływu i czujnik przepływu zwrotnego TKR, możne zostać i być podłączony typowo. Przy aktywnej opcji można przełączyć czujnik zasilania kolektora na dokładną różnicę temperatur w powiązaniu z obliczeniem zysku. Przy aktywnej opcji, można przełączyć czujnik ciepła na wykrywanie wzrostu temperatury na kolektorze.

20 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 20/20 9. Meldunki o błędach (hasło 2). O ile w regulatorze występuje kod błędu w standardowym wskazaniu wyświetla się wiersz BW Auto na zmianę z Err. W podmenu Fehler Code ten błąd będzie zgłoszony swoim kodem. Opis kodów błędów znajduje się na końcu niniejszego rozdziału. Regulator pracuje dalej normalnie, jeśli błąd nie zostanie usunięty lub jeśli sygnał błędu nie występuje. O ile meldunek o zakłóceniu wyświetlany jest nadal, można go skasować przy pomocy HASŁA 2. Fehlercode anzeigen (meldunek błędu): Fehlercode löschen (kasowanie meldunku o błędach): Wykonanie RESET-u regulatora kasuje wszystkie meldunki o błędach, które nie są dalej aktywne. Wyświetlenie: Obracamy gałką do chwili pojawienia się na wyświetlaczu w wybieranym menu Fehler Anzeige (wyświetlenie błędów). Obracamy gałką do chwili pojawienia się na wyświetlaczu w wybieranym podmenu. Fehler Code (kody błędów) W dolnym wierszu wyświetli się kod błędu. Kasowanie kodów błędów : W wybranym menu Fehler Anzeige (kody błędów) obracamy gałką wyboru, do chwili, kiedy nie pojawi się na wyświetlaczu Passwort eingeben (podaj hasło). Obracamy gałką do chwili wyświetlenia się poprzednio wpisanego hasła 2 Obracamy gałką do chwili wyświetlenia się w wierszu podmenu Fehler Code lőschen (kasowanie kodów błędów) Gałką nastawczą obracamy do chwili kiedy kody błędów nie zostaną wykasowane. Objasnienie: Wykasowane zostaną wszystkie kody błędów, które nie są już aktywne. Po 2 min. "Time out" Standardowe wskazania powrócą automatycznie.

21 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 21/21 KODY BŁĘDÓW: KOD BŁĘDU OPIS T między TKO a TBU, TPU, TSB lub TKR jest dłuższy niż 15 min. > 50 K. W opcji "licznik przepływu-tak" przy załączonej pompie solarnej ustawiony przepływ mniejszy niż 20 l/h. Minimalny przepływ ustawialny programem serwisowym. Czujnik kolektora TKO ma zwarcie lub przerw. RODZAJ USZKODZENIA Uszkodzona pompa, powietrze w systemie, uszkodzony czujnik Uszkodzenie pompy, zapowietrzony układ, licznik impulsów uszkodzony Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu Czujnik zasobnika poniżej TBU ma zwarcie lub przerwę. Czujnik zasobnika buforowego poniżej TPU ma zwarcie lub przerwę. Czujnik zasilania kolektora TKV ma zwarcie lub przerwę. Czujnik powrotu z kolektora TKR ma zwarcie lub przerwę. Czujnik basenu TSB ma zwarcie lub przerwę. Czujnik kotła dodatkowego TFK ma zwarcie lub przerwę. Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu S Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu POUCZENIE: Wyświetlenie kodu błędu wiąże się z zablokowaniem wszystkich funkcji.

22 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 22/ Opcje Zgodnie z wybranym wariantem hydraulicznym będą wyświetlane tylko możliwe opcje, które można następnie wybrać Zasobnik zewnętrzny. Nastawienia wymagają, ażeby regulator pracował w połączeniu przez ebus z kompatybilnym regulatorem ogrzewania. Jeśli wybrano opcję "JA (tak)", należy czujnik zasobnika podłączyć do regulatora ogrzewania. O ile zarządzanie energią jest aktywne, Zasobnik sollwert (nastawienie zasobnika) będzie ustawiona przy dobrym zasilaniu słonecznym (średnie obroty, średnia wydajność pompy solarnej PSm powyżej 50% na dogrzewanie), ustawialną Speicher- Minimal-Temperatur (minim. temp. zasobnika). Po osiągnięciu z pomocą energii słonecznej Speicher-Soll-Temperatur (nastawionej temp. zasobnika) nastąpi zablokowanie dogrzewania o godzinie 18,00. Blokada ta zostanie zdjęta, jeżeli Speichertemperatur (temp. zasobnika) obniży się poniżej Speicher-Minimal- Temperatur (min.temp.zasobnika) obniży PSm poniżej 50%. Speichersollwert (wymagana temp. zasobnika) i Speicher-Minimal-Temperatur (minim. temp. zasobnika). Będą ustawienia na regulatorze ogrzewania i regulatorze solarnym nastawione SpeicherSoll oraz Speicher Max i nie będą powodowały żadnego działania. Czujniki dolnego zasobnika TBU i górnego TBO będą wyłączone Zasobnik BUFOR zewnętrzny. To ustawienie używa się do przełączenia solarnego regulatora tak aby regulator solarny sprzężyć z kompatybilnym regulatorem ogrzewania przez wyjście ebus. W opcji "JA (tak) " czujniki bufora muszą być podłączone do regulatora ogrzewania. Przy aktywnym zarządzaniu energią, przy dobrym promieniowaniu słonecznym (średnie obroty pompy solarnej PSm powinny być wyższe niż 50%), zależnie od zapotrzebowania Buforsollwert (żądane nastawienie bufora)dla dogrzewania zostanie zredukowana o nastawialną wartość (np.15 K). Zmniejszenie Sollwertes (żądanej wielkości ) będzie usunięte, o ile średnie obroty PSm pompy solarnej spadną poniżej 50%. Buforsollwert (żądane nastawienie bufora) będzie obliczane ciągle przez regulator ogrzewania, wysokość redukcji żądanej wartości. Sollwertreduktion będzie ustawiona na regulatorze ogrzewania. Czujnik dolny bufora TPU i zasobnika górny TBO oraz Solarregl habe (nastawienia) Bufor Soll i Bufor Max nie będą działały. Jeżeli pompa ładowania powrotnego PPS będzie uruchomiona, niezwłocznie nastąpi uruchomienie nastawionej redukcji żądanego nastawienia dla dogrzewania Bufor zewnętrzny w kombinacji z funkcją ładowania powrotnego Jeśli pompa ładowania powrotnego PPS będzie uruchomiona, niezwłocznie nastąpi uruchomienie nastawionej redukcji żądanego nastawienia dla dogrzewania. TYLKO DLA SERWISU Bufor zewnętrzny w kombinacji z funkcją kotła dodatkowego Uruchomienie pompy kotła dodatkowego PFK, powoduje niezwłoczne uruchomienie nastawionych redukcji nastawień wymaganych dla dogrzewania.

23 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 23/ Ochrona przed przegrzaniem Ochrona przed przegrzaniem jest wproeadzona na stałe i musi mieć nastawione następujące wartości. Temperatura załączania kolektora 110 C Temperatura wyłączania kolektora 100 C Temperatura zabezpieczenia kolektora 130 C pompa zostaje wyłączona Temperatura zabezpieczenia wymiennika 95 C pompa zostaje wyłączona Temp. Zabezpieczenia basenu brak wyłączania Jeśli czujnik TBO lub TPO jest podłączony, wówczas przejmują funkcję zabezpieczenia przed przegrzewem, w przeciwnym wypadku ochronę zapewni czujnik TBU lub TPU. Jeżeli temperatura kolektora na czujniku TKO wzrośnie powyżej 110 C, załącza pompę solarną PS na minimalną moc (tak że jeśli Spiecher (zasobnik) - (TB) lub Bufor-Maximum (TP) (bufor-max) jest osiągnięte i próbuje utrzymać temperaturę kolektora 110 C poprzez regulację obrotów pompy obiegowej. Jeżeli temperatura na czujniku TKO wzrośnie powyżej 130 C, pompompa zostanie wyłączona. Jeśli TKO spada poniżej 100 C, odłącza również pompę (jeśli Spiecher (TB) lub Bufor- Maximum (TP) jest osiągnięte). Przy temperaturze zasobnika 95 C wyłącza pompę. Pompa zostaje ponownie załączona przy spadku temperatury zasobnika do 93 C Priorytet zabezpieczenia przed przegrzewem: Jeżeli dojdzie do przegrzania na kolektorze, ciepło zostaje oddane do istniejących odbiorników. Regulator ma zaprogramowaną kolejność odbioru. Schwimmbad-Bufor-Zasobnik (basen-bufor-zasobnik). Pierwszy istniejący odbiornik zostaje włączony do odbioru ciepła Nadajnik impulsów przepływu Jeżeli to nastawienie jest aktywne, licznik przepływu z wyjściem impulsowym VIG i czujnik przepływu zwrotnego TKR muszą być podłączone do regulatora. Wyliczenie mocy solarnego systemu następuje na podstawie różnicy temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora TKO i czujnikiem przepływu zwrotnego TKR, wykrytym natężeniem przepływu VIG i zadaną Wärmekapazität (pojemnością cieplną) cieczy ciepło nośnej Czujnik zasilania kolektora Jeśli opcja ta jest aktywna, następuje oznaczenie różnicy temperatur dla założeń obliczeniowych pomiędzy czujnikiem zasilania kolektora TKV i czujnikiem przepływu zwrotnego kolektora TKR. Czujnik przepływu zasilania kolektora TKV wyłącza pompę solarną przy temperaturze powyżej 105 C Czujnik promieniowania słonecznego (ciepła) Aktywacja tej funkcji umożliwia załączanie układu solarnego przez 5 min. na podstawie zdefiniowanego wzrostu temperatur (1K/min.) na czujniku promieniowania TST. O ile kryteria załączania na czujniku kolektora TKO są spełnione. Przez powstającą cyrkulację, pompa solarna PS pozostaje załączona. O ile kryteria załączania nie są spełnione, pompa solarna PS zostanie znów wyłączona. O ile na czujniku promieniowania TST w dalszym ciągu istnieje wzrost temperatury, pompa solarna PS po 5 min. ponownie się włącza itd. Minimalna Strahlungstemperatur (minimalna temperatura promieniowania)jest wstępnie ustawiona na 30 C i musi zostać przekroczona do załączenia. Nastawienie "Strahlung Min. / Temp. Steigung / Einschalt- und Ausschaltzeit" (temp. Promieniowanie/wzrost temp./czas załącz. i wyłączenia) nie są nastawialne w strukturze obsługi.

24 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 24/ Opis funkcji Minimalna temperatura kolektora Do uruchomienia systemu solarnego temperatura kolektora TKO musi przekraczać tę nastawioną rwartość. Wartość graniczna Kollektorminimum (minimum kolektora) jest określona histerezą łączenia równą -5K. (Przykład: Minimalna temperatura kolektora = 20 C,system załączony przy 20 C, wyłączony przy 15 C) Solarne ładowanie (zasilanie) bez czujnika powrotu przepływu na zasobniku, buforze lub basenie. Włączenie pompy solarnej PS następuje, jeśli różnica temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora TKO i czujnikiem odbioru (TBU, TPU, TSB jest większa, niż nastawiona. Wartość żądana Überhöhung Ein (przewyższenie,przekroczenie załączone) Pompa solarna wyłączy się, jeśli różnica temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora TKO, a czujnikami odbiorników (TBU, TPU, TSB) jest mniejsza, niż nastawiona wartość żądana Überhöhung Aus (przekroczenie wyłączone) lub, jeśli Maximaltemperatur (temp. max.) albo Solltemperatur (temp. zadana) na odbiorach, ew. na kolektorze będzie przekroczona. Za pomocą zmiany obrotów pompy nastąpią próby utrzymania temperatury ładowania na czujniku kolektora TKO. Wartość żądana jest określona wzorem: Temperatura odbioru TBU, TPU, TSB + ½ x (Überhöhung Ein( przekroczenie zał.) + Überhöhung Aus) (przekroczenie wył.) pompa solarna PS zostanie włączona z max. ilością obrotów Solarne ładowanie z czujnika powrotu przepływu na zasobnik, bufor lub basen Uruchomienie pompy solarnej PS następuje, jeśli różnica temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora TKO i czujnikami odbioru (TBU, TPU, TSB) jest wyższa, niż ustawiona wartość Überhöhung Ein (przekroczenie załączone). Pompa solarna PS będzie wyłączona, jeśli różnica temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora i czujnikami odbioru (TBU, TPU, TSB) jest niższa, niż nastawiona wartość żądana Überhöhung Aus (przekroczenie wył), lub, jeśli Maximaltemperatur (temp. max.) lub Solltemperatur (temperatura żądana) na odbiornikach lub kolektorze będzie przekroczona. Sterowanie obrotami usiłuje utrzymać, min. temp. ładunku na czujniku kolektora (TKO). Wartość żądana określona jest wzorem: Temp. Na czujniku powrotu TKR + ½ x (Überhöhung Ein (przekroczenie zał) + Überhöhung Aus) (przekroczenie wył) Pompa solarna PS startuje z obrotami max Funkcja cyrkulacji Wg arkusza roboczego W 551 z DIN-DVGW dla zasobników wody gorącej. Ta funkcja jest trwale zintegrowana i włącza jeden raz dziennie o godzinie 21 wyjście 5 na max 2 godz. Jeżeli tego dnia TBU nie osiągnie nastawionej temperatury Legionellentemperatur pompa PSZ włączy się o godz. 21. O ile nastawiona temperatura Legionellentemperatur zostanie osiągnięta przed upływem 2 godz.- funkcja jest wykonana i pompa cyrkulacyjna PSZ wyłącza się. Jeśli funkcja ta jest przewidziana, wówczas czas można zmienić i kontrolować w Einsteller (nastawienia) bez HASŁA Kiedy wartość żądana Legionellentemperatur jest ustawiona na 0 funkcja jest nieaktywna.

25 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 25/ Funkcja obejścia Aby dzięki temu zawór obejściowy UBY przełączył zasobnik z obiegu kolektora na obiegi odbiorów, muszą być spełnione następujące warunki: Temp. obejścia TBY jest wyższa niż temp. na czujnikach odbiorów TBU/TPU + Überhöhung Aus (przekroczenie wył) + 2K i pompa solarna PS zostaje załączona. Zawór obejściowy UBY przełącza z powrotem na obieg kolektora, jeżeli temperatura obejścia TBY jest niższa niż temp. na czujniku zasobnika TBU + Überhöhung Aus (przekroczenie wyłączone) lub, jeśli pompa solarna PS nie jest uruchomiona Kaskada odbiorników ciepła (zasobnika, bufora) Regulator rozpoznaje na podstawie wydajności systemu solarnego, czy zasobnik jest ładowany na temperaturę lub na Ertrag (wydajność) Priorytet ładowania odbiorników można określić nastawieniem solare Ladung (pierwszeństwo ładowania solarnego) Ładowanie na największy zysk Ta strategia będzie stosowana, jeśli mamy do dyspozycji mniejszą solarną wydajność. Strategia ta może być stosowana po spełnieniu kryteriów: Średnie obroty PSm pompy solarnej PS rosną, jeśli jednak są niższe, niż 80%, lub średnie obroty PSm pompy solarnej PS spadają poniżej 70%. W tym przypadku zasobnik/bufor z najniższą temperaturą i nie spełnionymi żądanymi nastawieniami, będzie ładowany jako pierwszy. Najpierw oba zasobniki zostaną doprowadzone do jednakowej temp., potem zasobnik wody gorącej zostanie podgrzany o 5K. Jeśli temperatura czujnika wzrośnie o +5K, wówczas następny odbiornik zostanie przyłączony. Dzieje się to tak długo, aż jeden z odbiorników osiągnie swoją nastawioną temperaturę. Po osiągnięciu nastawionych wartości, następuje dalsze ładowanie zasobnika, aż do przekroczenia nastawionej max. temp. zasobnika. Jeżeli jest jeszcze do dyspozycji energia, bufor będzie ładowany do nastawionej temp. max Ładowanie na temperaturę Ta strategia ładowania będzie zastosowana, jeśli mamy do dyspozycji dużą ilość energii słonecznej. Jeżeli następujące kryteria są spełnione, strategia ta będzie zastosowana następując: Średnie obroty PSm pompy solarnej PS rosną i są wyższe niż 80%,lub średnie obroty (PSm) pompy solarnej PS spadają, ale są wyższe niż 70%. Według wybranego priorytetu poszczególne odbiorniki będą, jeden po drugim ładowane do swojej żądanej temperatury. O ile jest jeszcze do dyspozycji energia, zasobnik i bufor będą jeden po drugim ładowane do ustawionego maximum Kolejność ładowania odbiorników ciepła Można tu wybierać jedeną z czterech kolejności ładowania. Vorrang solare Leistung = 0 pierwszeństwo energii solarnej = 0 (automatyczne ładowanie wg energii słonecznej) zasobnik (TBU) - bufor (TPU) Po osiągnięciu wymaganych temperatur, dalsze ładowanie do temperatur maksymalnych przebiega w następującej kolejności: Zasobnik (TBU) - Bufor (TPU) Vorrang solare Leistung = 1 pierwszeństwo energia słoneczna = 1 (ustalone ładowanie na temp. 1) Zasobnik (TBU) - Bufor (TPU) Po osiągnięciu wymaganych temperatur, dalsze ładowanie do temperatur maksymalnych przebiega w następującej kolejności: Zasobnik (TBU) - Bufor (TPU) Vorrang solare Leistung = 2 pierwszeństwo energia słoneczna = 2 (ustalone ładowanie na temp. 2)

PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1

PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1 CYFROWY REGULATOR SOLARNY PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Polska Ekologia Nr 211/2004 1 Struktura obsługi TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawników

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja C907 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

TERMOMAT 1 REGULATOR RÓŻNCOWY DLA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO DLA KOTŁA PODWÓJNEGO

TERMOMAT 1 REGULATOR RÓŻNCOWY DLA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO DLA KOTŁA PODWÓJNEGO TERMOMAT 1 REGULATOR RÓŻNCOWY DLA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO DLA KOTŁA PODWÓJNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DLA ART-.NR. 8001, 8011, 8012, 8014 i 8015 TERMOMAT 1 jest elektronicznym regulatorem różnicowym

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 8623

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 8623 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja 8623 1. Przeznaczenie. Moduł UMP-2 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

SolarComp 912 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO. Instrukcja obsługi i instalacji

SolarComp 912 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO. Instrukcja obsługi i instalacji SolarComp 912 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO Instrukcja obsługi i instalacji do wersji regulatora u5.x, wydanie 3, marzec 2014 Pb Wstęp Regulator SolarComp 912 jest zaawansowanym regulatorem do sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Michał Sobolewski michal.sobolewski@eu.panasonic.com Agnieszka Henczel agnieszka.henczel@eu.panasonic.com Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Wyświetlacz sterownika 2 Przyciski i wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 4 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A

Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Pompa ciepła do ogrzewania wody użytkowej Vitocal 161-A Z tej prezentacji dowiesz się: Czym różni się starsza pompa ciepła Vitocal 160-A od nowszej pompy ciepła Vitocal 161-A. Jakie nowe funkcje specjalne

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi SP-16 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja C919 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4A UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja C919 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4A jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania kotłem oraz pompą ładującą

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 002 RAA20 RAA200 Termostaty pomieszczeniowe do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA20.. Regulacja 2-stawna Napięcie przełączane 24 250 V AC Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Kontroler temperatury Nr produktu

Kontroler temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kontroler temperatury Nr produktu 198545 Strona 1 z 8 Kontroler temperatury wersja 02/06 Numer produktu 19 85 45 FOX-1004 Numer produktu 19 85 58 FOX-D1004 Przeznaczenie do użycia Kontroler

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 023 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC30 Wyjścia dla 2-stawnych siłowników zaworów Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicowy Lago SD

Regulator różnicowy Lago SD Regulator różnicowy Lago SD Regulator różnicowy serii Lago SD w zależności od modelu został zaprojektowany do obsługi układów solarnych oraz do pracy z kotłem na paliwo stałe. Regulator Lago porównuje

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3 Instrukcja obsługi W serii tej znajdują się dwukanałowe i trzykanałowe regulowane zasilacze DC. Trzykanałowe zasilacze posiadają wyjście o dużej dokładności, z czego dwa

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE 1. Przeznaczenie. Regulator RK-2001W jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych paliwem stałym.

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego Kody Opis usterki KODY ESYS Rozwiązanie E 01 Brak zapłonu 1. Sprawdź podłączenie przewodu gazowego Brak obecności płomienia po 5 próbach zapłonu. 2. Sprawdź podłączenie przewody zapłonowego 3. Sprawdź

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21 SOLAR. Sterownik pomp w instalacjach z kolektorami słonecznymi. Wyprodukowano przez:

INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21 SOLAR. Sterownik pomp w instalacjach z kolektorami słonecznymi. Wyprodukowano przez: INSTRUKCJA OBSŁUGI SP-21 SOLAR Sterownik pomp w instalacjach z kolektorami słonecznymi. Wyprodukowano przez: SigmaSter ul. Krakowska 96A 32-650 Kęty tel. +48 535 975 018 biuro@sigmaster.pl www.sigmaster.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR PWM GRZAŁKI ZASILANEJ Z PANELI SŁONECZNYCH.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR PWM GRZAŁKI ZASILANEJ Z PANELI SŁONECZNYCH. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR PWM GRZAŁKI ZASILANEJ Z PANELI SŁONECZNYCH. 1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. - Wszelkich

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Poznań 7, Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772, KOM: 0 604 933 960, www.kom-ster.pl e-mail: biuro@kom-ster.pl MIKROPROCESOROWY

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym)

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) odczyt i zmiana parametrów w połączeniu z regulatorem pompy ciepła umożliwia wygodną kontrolę, obsługę i opttymalizację pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.0 (9.06.2007) Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Odbiornikami ciepła są:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v TMK Września

IGNIS alfa v TMK Września IGNIS alfa v1.08-1.16 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5 IsoBar ControlModul Instrukcja Obsługi Spis Treści Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2 Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3 Sterowania w trybie ISOBAR 4 Sterowanie ręczne 5 Ustawienie trybu

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja 5B10 Spis treści. Wstęp... 3 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo instalowania i użytkowania regulatora. Opisywany regulator solarny SSC-B1 nie może być używany jako urządzenie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo instalowania i użytkowania regulatora. Opisywany regulator solarny SSC-B1 nie może być używany jako urządzenie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo instalowania i użytkowania regulatora Opisywany regulator solarny SSC-B1 nie może być używany jako urządzenie bezpieczeństwa. Zawsze należy stosować dodatkowe układy zabezpieczające instalację

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych.

ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych. Arkusz informacyjny 230 Va.c. i 24 Va.c. Opis i aplikacje ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel, jedna wtyczka. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 24/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 24/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 24/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym 0391.. Spis treści Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 24/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMPY CWU, PODŁOGOWEJ ORAZ CYRKULACYJNEJ DLA STEROWNIKA. REG-30 wersja 1.0

MODUŁ POMPY CWU, PODŁOGOWEJ ORAZ CYRKULACYJNEJ DLA STEROWNIKA. REG-30 wersja 1.0 MODUŁ POMPY, PODŁOGOWEJ ORAZ CYRKULACYJNEJ DLA STEROWNIKA REG-30 wersja 1.0 MODUŁ POMPY, PODŁOGOWEJ, CYRKULACYJNEJ INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI com 1 2 CO? CYR PO INTERJEFS KOMUNIKACYJNY POMPA PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo