DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi"

Transkrypt

1 DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi THERMO SOLAR- POLSKA DZIERŻONIÓW ul. SŁONECZNIKOWA 12. Fax; ;

2 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 2/2 Opcje Ustawienie Wybór

3 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 3/3

4 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 4/4

5 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 5/5 Szanowni Państwo. Ten regulator ładowania zasobnika solarnego jest nowoczesnym, urządzeniem elektronicznym wyposażonym w dużą ilość funkcji, pozwalających na optymalne sterowanie zasobnikiem. Najczęściej występujące niezbędne ustawienia są wprowadzane przez personel fachowy podczas rozruchu instalacji. Dlatego prosimy was, jako Użytkownika tej instalacji o nie zmienianie tej obszernej instrukcji. Informacje przeznaczone dla Was zawarte są we wstępnej części tej instrukcji. Możecie stwierdzić, że informacje dot. obsługi, w niej zawarte są proste i logiczne. Prosimy o zapoznanie się przede wszystkim z Zasadami bezpiecznej pracy zawartymi na str. 8

6 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 6/6 SPIS TREŚCI: 1. Przepisy bezpieczeństwa REGULATOR Możliwości regulatora ładowania zasobnika solarnego Co użytkownik może regulować Nastawienie/Ochrona hasłem Elementy do obsługi i wskazania Zobrazowanie wyboru menu Gałka nastawcza (3) Gałka zmiany nastawienia Wybór rodzaju pracy (bez hasła) Nastawienie przez użytkownika (bez hasła) Nastawianie temperatur i wartości, zmiana standardowego ustawienia (hasło 1) Zmiana nastawienia (hasło 2) Testowanie lub przebieranie nastawień wyjść. (hasło 1) Wybór funkcji (hasło 2) Opcje z hasłem Meldunki o błędach (hasło 2) Opcje Zasobnik zewnętrzny Zasobnik zewnętrzny Ochrona przed przegrzaniem Nadajnik impulsów przepływu Czujnik zasilania kolektora Czujnik promieniowania słonecznego (ciepła) Opis funkcji Minimalna temperatura kolektora Solarne ładowanie bez czujnika powrotu przepływu na zasobnik, bufor lub basen Solarne ładowanie z czujnika powrotu przepływu na zasobnik, bufor lub basen Funkcja cyrkulacji Funkcja obejścia Kaskada odbiorników ciepła (zasobníka, bufora) Funkcja ochrony przed mrozom, zamarznięciem Funkcja dodatkowego kotła Funkcja chłodzenia Czujniki temperatury Wyliczenie wydajności bez czujnika (nadajnika) impulsów objetości i bez czujnika powrotu Wyliczenie wydajności solarnego systemu Nastawienie przepływu w systemie solarnym... 29

7 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 7/7 14. Zdalny wyświetlacz temperatur i wartości Instalacja Wskazówki do instalacji Obsada podłączeń elementów elektrycznych Warianty hydrauliki Rozmiary,wytyczne montażowe Rozmiary,wytyczne montażowe Wytyczne do montażu Objaśnienia symboli i skrutów Parametry techniczne Nastawienie hesłem

8 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 8/8 1. Przepisy bezpieczeństwa. Używanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Regulator jest elektronicznym urządzeniem do użycia wspólnie z hydrauliczny obwodem zgodnie z specyfikacją produktu. Inne sposoby użycia tego urządzenia jest zabronione. CE Regulator odpowiada przepisom U.E.: 73/23/EWG Przepisy dla niskich napięć 89/336/EWG Przepisy EMV, zaktualizowane 92/31/EWG Bezpieczeństwo Urządzenie odpowiada aktualnym przepisom w obszarze techniki i odpowiednim przepisom bezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo i zagrożenia. Regulator podłączony jest do prądu elektrycznego. Nierzetelna instalacja lub niefachowo prowadzone próby mogą zagrażać życiu przez porażenie prądem elektrycznym. Regulator może być instalowany i uruchamiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Naprawy dokonuje tylko i wyłącznie producent. Uwagi w tekście, które oznaczone są symbolem przestrzegać. należy bezwzględnie dotrzymać i

9 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 9/9 2. REGULATOR 2.1. Możliwości regulatora ładowania zasobnika solarnego Poprawne zaprogramowanie i właściwe ustawia regulator do współdziałania z odpowiednim obwodem (schematem) hydraulicznym zapewnia wykorzystanie energii słonecznej poprawnie, do maksimum i wyeliminowanie innych źródeł ciepła Co użytkownik może regulować? Jako użytkownik urządzenia możecie Państwo za pomocą pokręteł i przycisków regulatora nastawić następujące nastawienia: Wybór rodzaju pracy (bez hasła str.13) Nastawienie temperatury i wartości, zmienić standardowe ustawienie (hasło 1, str.15) Testowanie lub wybieranie nastawień wyjściowych (hasło 1, str. 17) Wszystkie pozostałe nastawienia może zmieniać jedynie personel fachowy (SERWIS). Nie umiejętnie prowadzone regulacje mogą doprowadzić do rozregulowania urządzenia i w następstwie do znacznego skrócenia jego żywotności 2.3. Nastawienie/Ochrona hasłem Jako nastawienie określone są wartości, które zmieniają, ewentualnie mogą wpłynąć na standardowe wskazania lub aktywować/dezaktywować główne funkcje Uprawnienia dostępu do zmian tych funkcji są podzielone na 3 zakresy: Wytyczne: 1. Wolne dostęp swobodny 2. Hasło 1 użytkownik końcowy (konfiguracja wskazań standardowych) 3. Hasło 2 fachowiec (konfigurowanie parametrów urządzenia)

10 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 10/ Elementy do obsługi i wskazania Przegląd Rysunek przedstawia wygląd zewnętrzny regulatora 1 Wyświetlacz ze wskazaniem standardowym 2 Gałka wyboru 3 Gałka zmiany nastawień 4 Bezpiecznik lokalny (6,3A M 5x20mm) 5 Pokrywa listwy zacisków 6 Przycisk kasujący(reset) 7 Złącze zbiorcze e BUS

11 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 11/ Wyświetlacz Wyświetlacz podzielony jest na 4 wiersze, każdy wiersz posiada 8 znaków. Standardowe wskazanie otrzymacie na wyświetlaczu w 4 wierszach, przy czym w środkowej części podzielony jest linią przerywaną W pierwszych 3 wierszach wyświetlane są 3 temperatury, wartości lub stany wyjściowe. W czwartym wierszu znajduje się informacja o aktualnym trybie pracy. Przy regulacji ręcznej, błyska strzałka po prawej i lewej BW Hand, aby zasygnalizować niewłaściwy tryb pracy. Kiedy wyświetla się meldunek o błędzie, błyska linia BW Auto na zmianę z Err. Skróty objaśnione są w ustępie 17- Objaśnienia definicje i skróty (str. 38). Jeśli powstaje inny meldunek wówczas regulator po czasie (time out ) równym 2 minutach przechodzi ponownie do wskazań standardowych W menu wyboru wyświetli się tylko tekst i nie ma przekreślonej przerywanej linii. Podmenu ma jedną poziomą przerywaną linię po środku wyświetlacza. Dwie strzałki w górnym wierszu oznaczają, że wyświetlana wartość może być regulowana przez pokręcenie gałki nastawczej(3). Strzałki aktywuje się po wprowadzeniu HASEŁ. Patrz Odczyt temperatur i wartości. Zmiana wskazań standardowych (HASŁO 1) Str.16. Dwie strzałki w wierszu najniższym oznaczają, że wyświetlania wartość może być regulowana przez pokręcenie gałki nastawczej (3). Strzałki aktywuje się po wprowadzeniu HASŁA. Patrz Zmiana ustawień (HASŁO 2) Str.17.

12 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 12/12 3. Zobrazowanie wyboru menu 3.1. Gałka nastawcza (3) W tej kolejności wyświetlane są menu wyboru, jeśli gałka kręcona jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara(w prawo)obrót gałki w lewo zmienia kolejność menu. Obrót gałki w prawo powoduje wyświetlenie następujących wskazań menu wyboru: Rodzaje pracy Auto, Hand lub Aus wählen. Wybór rodzaju pracy oraz przejęcie wskazań Auto (automatyka), Hand (ręczny) lub Aus (wyłączenie) Nastawienie temperatur i innych wartości, a następnie wybranie ich z standardowego wyświetlania. Ustawienie wartości specyficznych dla urządzenia. (wyłącznie przez fachowca) Przełączanie wyjść, kontrola aktualnego stanu łączeń i przejęcie wskazań standardowych. Wybór funkcji dodatkowych (wyłącznie przez fachowca). Odczyt kodów, błędów i likwidacja (wyłącznie przez fachowca) Gałka zmiany nastawienia Wybrane menu będzie wyświetlane w następującym porządku:, jeżeli gałką kręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara (wprawo.)obrót gałki w lewo zmienia kolejność menu. Obrót gałki w prawo powoduje wyświetlenie następujących wskazań Jeśli jest ustawione właściwe menu wyboru, można zmieniać gałką wyboru poziomy podmenu i w nich kontrolować i zmieniać nastawienia. Należy przy tym stosować zasady podane w rozdziale Zmiana nastawienia bez hasła (popatrz strona 14).

13 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 13/13 4. Wybór rodzaju pracy (bez hasła) Przełącznikiem wyboru trybu pracy możemy zmienić tryb pracy regulatora. Auto = Praca automatyczna według ustawionych kryteriów. Najkorzystniejszy energetycznie tryb pracy. Hand = W trybie pracy ręcznej można w: "Testowanie i przegląd wyjść wszystkie wyjścia załączać lub odłączać. Ten tryb jest dostępny wyłącznie w stanie awarii. Aus = Uwaga! Urządzenie zostanie wyłączone. Zanim odłączymy urządzenie na Aus, należy przestrzegać wszystkich specyficznych dla urządzenie zasad bezpieczeństwa (np. opróżnianie systemu solarnego) tak, by nie mogły wystąpić uszkodzenia. Po ok. 2 min Time out automatycznie urządzenie wraca ponownie do wskazań standardowych wskazywanych w najniższym wierszu wybranego trybu pracy. Teraz można ponownie ręcznie ustawić wskazania standardowe: Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa określonych przez producenta kolektorów. Pokręcając gałkę nastawczą, dopóki nie wyświetli się Betriebsart wählen (wybór trybu pracy) Pokręcając gałkę nastawczą, dopóki nie wyświetli się Betriebsart ändern (wybór trybu pracy) Pokręcając gałkę nastawczą, dopóki nie wyświetli się żądany tryb pracy Auto, Hand lub Aus. Po ok. 2 min Time out automatycznie urządzenie wraca ponownie do wskazań standardowych wskazywanych w najniższym wierszu wybranego trybu pracy. Teraz można ponownie ręcznie ustawić wskazania standardowe: Pokręcając gałkę nastawczą, dopóki nie wyświetli się żądany tryb pracy(menu). Pokręcając gałkę nastawczą, dopóki nie wyświetli się ustawienie standardowe.

14 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 14/ Nastawienie przez użytkownika (bez hasła) C. Nastawienie Nastawienie producenta 1 Auto Wasze nastawienie Zakres nastawienia Funkcja Auto = Praca normalna Hand = Praca w stanie awaryjnym Aus = brak pracy % % % % 4. WYŁ. ZAŁ./WYŁ. 5. WYŁ ZAŁ./WYŁ. 6. WYŁ ZAŁ./WYŁ. 7. NIE TAK/NIE Auto: Urządzenie sterowane w zależności od temperatury Hand: Żądane wyjścia należy aktywować Aus: UWAGA! np. opróżnienie systemu solarnego. Jeżeli wybrano RĘCZNY (HAND) Tryb pracy, można w 10 krokach zmienić wydajność pompy solarnej Jeżeli wybrano RĘCZNY (HAND) Tryb pracy, można w 10 krokach zmienić wydajność kotła opalanego drewnem Jeśli wybrano RĘCZNY (HAND, Zawór UBP może być przełączony Jeśli wybrano RĘCZNY (HAND) Zawór UBY może być przełączony Jeśli wybrano RĘCZNY (HAND), może się pompa PRK Zał. /Wył. W standardowym ustawieniu wyjście zobrazowane jest z symbolem ÜHS. Odczytać temperaturę i wartości. Ertrag (wartość) Wydajność kolektora. Można wykasować 8. np. DE/FR/E Do wyboru mamy jeden z trzech języków.

15 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 15/15 5. Nastawianie temperatur i wartości, zmiana standardowego ustawienia (hasło 1) Tu można odczytać i przechwycić wskazania standardowe. Jednak, aby móc przechwycić wskazania standardowe, należy wprowadzić(hasło 1). Przykład: Przechwycenie wskazania temperatury kolektora we wskazaniach standardowych. Gałką nastawczą pokręcać, aż wyświetli się zapytanie o hasło Temp. u. Werte auslesen (odczyt temperatury i wartości) Gałką nastawczą pokręcać, aż wyświetli się zapytanie o hasło Passwort 1 eingeben (O HASŁO należy zapytać dystrybutora). Wprowadzić 54 Gałką nastawczą pokręcać, aż wyświetli się wasze hasło. Pokręcić gałką do momentu pokazania się żądanego podmenu. Pokręcajcie nastawczą gałką. Na wyświetlaczu na krótko pojawi się okno z napisem In Std.- Anzeige übernom (przejść do standardowego wskazania) W standardowych wskazaniach, w 3 wierszu będzie pokazana nowa temperatura kolektora. Pozostałe wartości przesuwają się o 1 wiersz w górę. Po 2 minutach "Time out" automatycznie zostają przywrócone wskazania standardowe.

16 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 16/16 6. Zmiana nastawienia (hasło 2) Teraz można dopasować regulator do układu. Aby przedsięwziąć zmiany, należy wprowadzić HASŁO 2. Jeśli istnieje potrzeba wyłącznie obejrzenia nastaw, można tu uczynić, edytując poszczególne etapy bez HASŁA Przegląd przyjętych nastawień znajduje się w pozycji 19 Nastawienia z HASŁEM 2 (str. 39): Przykład: Zmienić Uberhohung Ein (przewyższenie - załączone). Pokrętło nastawcze obracać, aż na wyświetlaczu wyświetli się Einsteller ändern (zmiana nastawień). Pokrętło nastawcze obracać, aż na wyświetlaczu wyświetli się podmenu Passwort 2 eingeben (wpisać hasło). 25 Pokrętło nastawcze obracać, aż na wyświetlaczu wyświetli się hasło 2 (nastawia tylko serwis HASŁO zna instalator). Pokrętłem wyboru uzyskać wyświetlenie właściwego podmenu Pokrętło nastawcze obracać, aż na wyświetlaczu wyświetli się pożądane nastawienie. + = wyższa wartość - = niższa wartość Po 2 minutach "Time out" automatycznie zostają przywrócone wskazania standardowe.

17 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 17/17 7. Testowanie lub przebieranie nastawień wyjść. (Hasło 1) Tutaj zostanie pokazane, jak kontrolować chwilowe stany łączeń, patrz 4.1 nastawienia dla użytkownika (bez HASŁA) (Str.14). Tu można wyjścia załączyć i wyłączać w celu kontroli ich działania. W tym celu regulator musi być przełączony na sterowanie ręczne (Hand). Wyjścia pozostają po opuszczeniu podmenu w wybranych stanach łączeń i zmieniają się tylko przez ponowne przełączenie lub zmianę trybu pracy. W trybie standardowym stan wyjść można zmieniać po wprowadzeniuhasła1 Przykład: W trybie standardowym wybrać Solar Pumpe (pompa solarna). Po upływie 2 min. "Time out" automatycznie przywrócone jest wskazanie standardowe. Proszę przekręcać gałkę ustawień (3), do wybranego menu Ausgänge testen o ubernehm (testować lub przebrać wyjścia) Pokręcać gałką wyboru do uzyskania podmenu. Wyświetlone zostaje: Passwort 1 podać (wpisać HASŁO 1) 54 Gałką nastawczą pokręcać, dopóki nie wyświetli się Passwort 1 eingeben i ustawiamy na 54 (HASŁO 1) Pokręcać gałką wyboru, dopóki nie wyświetli się żądane podmenu. Przekręcić gałkę nastawczą o 1 krok, lub przechodzimy przekręcając dalej wskazania standardowego. Po upływie 2 min. "Time out" automatycznie przywrócone jest wskazanie standardowe.. W trybie standardowym wyświetli się w 3. wierszu: Solar Pumpe (PS 47%) Pozostałe informacje przesuwają się o 1 wiersz w górę.

18 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 18/18 8. Wybór funkcji (hasło 2). Tutaj można aktywować lub zablokować funkcje, które dodatkowo mogą być uzależnione od wariantu hydraulicznego. W tym celu należy podać HASŁO 2 (25). Jeśli działanie będzie już aktywne, można zmieniać wartości w menu wyboru. Sprawdzanie Temp. u. Werte auslesen (wpisać temperaturę i wartości) może być prowadzone i jeśli są niezbędne dodatkowe nastawienia, wtedy należy je dostosować i dopasować w : Einsteller ändern (zmiana nastawienia). Przykład: Aktywacja funkcji ochrona przed przegrzaniem. Po 2 minutach"time out" automatycznie zostają przywrócone wskazania standardowe. Pokręcać gałką nastawczą, aż zostanie wyświetlone menu wybór. Optionen wählen (wybór opcji) Gałką wyboru pokręcać aż wyświetli się podmenu Passwort eingeben (wpisać HASŁO 2 54). Gałką wyboru pokręcać aż do chwili, kiedy pokaże się Hasło 2 54 (HASŁO PODAJE PRODUCENT I SERWIS) Pokręcać gałką wyboru, aż wyświetli się wymagane podmenu. Über- hitz Schutz (Zabezpieczenie przed przegrzewem) Pokręcać gałką nastawczą, aby aktywować opcje. Über- hitz Schutz (zabezpieczenie przed przegrzaniem) Ja (tak) Po 2 minutach"time out" automatycznie zostają przywrócone wskazania standardowe.

19 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 19/ Opcje z hasłem 2. Przy pomocy HASŁA2 można wybrać niżej opisane opcje zależne od wariantu hydraulicznego. Nr Nastawienie Nastawienie producenta Wasze nastawienie Zakres nastawienia 1 Nie Tak/Nie 2. Nie Tak/Nie 3. Nie Tak/Nie 4. Nie Tak/Nie 5. Nie Tak/Nie 6. Nie Tak/Nie Funkcja Przy aktywnej opcji, czujniki TBU, TBO i nastawienia zasobnika -Soll und Max nie będą pokazane czujniki i nastawienia Nastawienia są na sprzężonym regulatorze ogrzewania. Zasobnik (zasobnik C.W.U) Extern (zewnętrzny) Nein (nie) Przy aktywnej opcji, czujniki TPU, i nastawienia zasobnika -Soll und Max nie będą pokazane czujniki i nastawienia Te nastawienia są na sprzężonym regulatorze ogrzewania. Zasobnik (zasobnik C.W.U) Extern (zewnętrzny) Nein (nie) Przy aktywnej opcji, niezależnie od ustawionej wartości. (Zasobnik- /Bufor-Max.) der zabezpieczenie przed przegrzewem zapewnione będzie przez (Kollektortemperatur) temperature kolektora Przy aktywnej opcji, nadajnik impulsów przepływu i czujnik przepływu zwrotnego TKR, możne zostać i być podłączony typowo. Przy aktywnej opcji można przełączyć czujnik zasilania kolektora na dokładną różnicę temperatur w powiązaniu z obliczeniem zysku. Przy aktywnej opcji, można przełączyć czujnik ciepła na wykrywanie wzrostu temperatury na kolektorze.

20 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 20/20 9. Meldunki o błędach (hasło 2). O ile w regulatorze występuje kod błędu w standardowym wskazaniu wyświetla się wiersz BW Auto na zmianę z Err. W podmenu Fehler Code ten błąd będzie zgłoszony swoim kodem. Opis kodów błędów znajduje się na końcu niniejszego rozdziału. Regulator pracuje dalej normalnie, jeśli błąd nie zostanie usunięty lub jeśli sygnał błędu nie występuje. O ile meldunek o zakłóceniu wyświetlany jest nadal, można go skasować przy pomocy HASŁA 2. Fehlercode anzeigen (meldunek błędu): Fehlercode löschen (kasowanie meldunku o błędach): Wykonanie RESET-u regulatora kasuje wszystkie meldunki o błędach, które nie są dalej aktywne. Wyświetlenie: Obracamy gałką do chwili pojawienia się na wyświetlaczu w wybieranym menu Fehler Anzeige (wyświetlenie błędów). Obracamy gałką do chwili pojawienia się na wyświetlaczu w wybieranym podmenu. Fehler Code (kody błędów) W dolnym wierszu wyświetli się kod błędu. Kasowanie kodów błędów : W wybranym menu Fehler Anzeige (kody błędów) obracamy gałką wyboru, do chwili, kiedy nie pojawi się na wyświetlaczu Passwort eingeben (podaj hasło). Obracamy gałką do chwili wyświetlenia się poprzednio wpisanego hasła 2 Obracamy gałką do chwili wyświetlenia się w wierszu podmenu Fehler Code lőschen (kasowanie kodów błędów) Gałką nastawczą obracamy do chwili kiedy kody błędów nie zostaną wykasowane. Objasnienie: Wykasowane zostaną wszystkie kody błędów, które nie są już aktywne. Po 2 min. "Time out" Standardowe wskazania powrócą automatycznie.

21 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 21/21 KODY BŁĘDÓW: KOD BŁĘDU OPIS T między TKO a TBU, TPU, TSB lub TKR jest dłuższy niż 15 min. > 50 K. W opcji "licznik przepływu-tak" przy załączonej pompie solarnej ustawiony przepływ mniejszy niż 20 l/h. Minimalny przepływ ustawialny programem serwisowym. Czujnik kolektora TKO ma zwarcie lub przerw. RODZAJ USZKODZENIA Uszkodzona pompa, powietrze w systemie, uszkodzony czujnik Uszkodzenie pompy, zapowietrzony układ, licznik impulsów uszkodzony Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu Czujnik zasobnika poniżej TBU ma zwarcie lub przerwę. Czujnik zasobnika buforowego poniżej TPU ma zwarcie lub przerwę. Czujnik zasilania kolektora TKV ma zwarcie lub przerwę. Czujnik powrotu z kolektora TKR ma zwarcie lub przerwę. Czujnik basenu TSB ma zwarcie lub przerwę. Czujnik kotła dodatkowego TFK ma zwarcie lub przerwę. Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu S Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu POUCZENIE: Wyświetlenie kodu błędu wiąże się z zablokowaniem wszystkich funkcji.

22 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 22/ Opcje Zgodnie z wybranym wariantem hydraulicznym będą wyświetlane tylko możliwe opcje, które można następnie wybrać Zasobnik zewnętrzny. Nastawienia wymagają, ażeby regulator pracował w połączeniu przez ebus z kompatybilnym regulatorem ogrzewania. Jeśli wybrano opcję "JA (tak)", należy czujnik zasobnika podłączyć do regulatora ogrzewania. O ile zarządzanie energią jest aktywne, Zasobnik sollwert (nastawienie zasobnika) będzie ustawiona przy dobrym zasilaniu słonecznym (średnie obroty, średnia wydajność pompy solarnej PSm powyżej 50% na dogrzewanie), ustawialną Speicher- Minimal-Temperatur (minim. temp. zasobnika). Po osiągnięciu z pomocą energii słonecznej Speicher-Soll-Temperatur (nastawionej temp. zasobnika) nastąpi zablokowanie dogrzewania o godzinie 18,00. Blokada ta zostanie zdjęta, jeżeli Speichertemperatur (temp. zasobnika) obniży się poniżej Speicher-Minimal- Temperatur (min.temp.zasobnika) obniży PSm poniżej 50%. Speichersollwert (wymagana temp. zasobnika) i Speicher-Minimal-Temperatur (minim. temp. zasobnika). Będą ustawienia na regulatorze ogrzewania i regulatorze solarnym nastawione SpeicherSoll oraz Speicher Max i nie będą powodowały żadnego działania. Czujniki dolnego zasobnika TBU i górnego TBO będą wyłączone Zasobnik BUFOR zewnętrzny. To ustawienie używa się do przełączenia solarnego regulatora tak aby regulator solarny sprzężyć z kompatybilnym regulatorem ogrzewania przez wyjście ebus. W opcji "JA (tak) " czujniki bufora muszą być podłączone do regulatora ogrzewania. Przy aktywnym zarządzaniu energią, przy dobrym promieniowaniu słonecznym (średnie obroty pompy solarnej PSm powinny być wyższe niż 50%), zależnie od zapotrzebowania Buforsollwert (żądane nastawienie bufora)dla dogrzewania zostanie zredukowana o nastawialną wartość (np.15 K). Zmniejszenie Sollwertes (żądanej wielkości ) będzie usunięte, o ile średnie obroty PSm pompy solarnej spadną poniżej 50%. Buforsollwert (żądane nastawienie bufora) będzie obliczane ciągle przez regulator ogrzewania, wysokość redukcji żądanej wartości. Sollwertreduktion będzie ustawiona na regulatorze ogrzewania. Czujnik dolny bufora TPU i zasobnika górny TBO oraz Solarregl habe (nastawienia) Bufor Soll i Bufor Max nie będą działały. Jeżeli pompa ładowania powrotnego PPS będzie uruchomiona, niezwłocznie nastąpi uruchomienie nastawionej redukcji żądanego nastawienia dla dogrzewania Bufor zewnętrzny w kombinacji z funkcją ładowania powrotnego Jeśli pompa ładowania powrotnego PPS będzie uruchomiona, niezwłocznie nastąpi uruchomienie nastawionej redukcji żądanego nastawienia dla dogrzewania. TYLKO DLA SERWISU Bufor zewnętrzny w kombinacji z funkcją kotła dodatkowego Uruchomienie pompy kotła dodatkowego PFK, powoduje niezwłoczne uruchomienie nastawionych redukcji nastawień wymaganych dla dogrzewania.

23 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 23/ Ochrona przed przegrzaniem Ochrona przed przegrzaniem jest wproeadzona na stałe i musi mieć nastawione następujące wartości. Temperatura załączania kolektora 110 C Temperatura wyłączania kolektora 100 C Temperatura zabezpieczenia kolektora 130 C pompa zostaje wyłączona Temperatura zabezpieczenia wymiennika 95 C pompa zostaje wyłączona Temp. Zabezpieczenia basenu brak wyłączania Jeśli czujnik TBO lub TPO jest podłączony, wówczas przejmują funkcję zabezpieczenia przed przegrzewem, w przeciwnym wypadku ochronę zapewni czujnik TBU lub TPU. Jeżeli temperatura kolektora na czujniku TKO wzrośnie powyżej 110 C, załącza pompę solarną PS na minimalną moc (tak że jeśli Spiecher (zasobnik) - (TB) lub Bufor-Maximum (TP) (bufor-max) jest osiągnięte i próbuje utrzymać temperaturę kolektora 110 C poprzez regulację obrotów pompy obiegowej. Jeżeli temperatura na czujniku TKO wzrośnie powyżej 130 C, pompompa zostanie wyłączona. Jeśli TKO spada poniżej 100 C, odłącza również pompę (jeśli Spiecher (TB) lub Bufor- Maximum (TP) jest osiągnięte). Przy temperaturze zasobnika 95 C wyłącza pompę. Pompa zostaje ponownie załączona przy spadku temperatury zasobnika do 93 C Priorytet zabezpieczenia przed przegrzewem: Jeżeli dojdzie do przegrzania na kolektorze, ciepło zostaje oddane do istniejących odbiorników. Regulator ma zaprogramowaną kolejność odbioru. Schwimmbad-Bufor-Zasobnik (basen-bufor-zasobnik). Pierwszy istniejący odbiornik zostaje włączony do odbioru ciepła Nadajnik impulsów przepływu Jeżeli to nastawienie jest aktywne, licznik przepływu z wyjściem impulsowym VIG i czujnik przepływu zwrotnego TKR muszą być podłączone do regulatora. Wyliczenie mocy solarnego systemu następuje na podstawie różnicy temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora TKO i czujnikiem przepływu zwrotnego TKR, wykrytym natężeniem przepływu VIG i zadaną Wärmekapazität (pojemnością cieplną) cieczy ciepło nośnej Czujnik zasilania kolektora Jeśli opcja ta jest aktywna, następuje oznaczenie różnicy temperatur dla założeń obliczeniowych pomiędzy czujnikiem zasilania kolektora TKV i czujnikiem przepływu zwrotnego kolektora TKR. Czujnik przepływu zasilania kolektora TKV wyłącza pompę solarną przy temperaturze powyżej 105 C Czujnik promieniowania słonecznego (ciepła) Aktywacja tej funkcji umożliwia załączanie układu solarnego przez 5 min. na podstawie zdefiniowanego wzrostu temperatur (1K/min.) na czujniku promieniowania TST. O ile kryteria załączania na czujniku kolektora TKO są spełnione. Przez powstającą cyrkulację, pompa solarna PS pozostaje załączona. O ile kryteria załączania nie są spełnione, pompa solarna PS zostanie znów wyłączona. O ile na czujniku promieniowania TST w dalszym ciągu istnieje wzrost temperatury, pompa solarna PS po 5 min. ponownie się włącza itd. Minimalna Strahlungstemperatur (minimalna temperatura promieniowania)jest wstępnie ustawiona na 30 C i musi zostać przekroczona do załączenia. Nastawienie "Strahlung Min. / Temp. Steigung / Einschalt- und Ausschaltzeit" (temp. Promieniowanie/wzrost temp./czas załącz. i wyłączenia) nie są nastawialne w strukturze obsługi.

24 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 24/ Opis funkcji Minimalna temperatura kolektora Do uruchomienia systemu solarnego temperatura kolektora TKO musi przekraczać tę nastawioną rwartość. Wartość graniczna Kollektorminimum (minimum kolektora) jest określona histerezą łączenia równą -5K. (Przykład: Minimalna temperatura kolektora = 20 C,system załączony przy 20 C, wyłączony przy 15 C) Solarne ładowanie (zasilanie) bez czujnika powrotu przepływu na zasobniku, buforze lub basenie. Włączenie pompy solarnej PS następuje, jeśli różnica temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora TKO i czujnikiem odbioru (TBU, TPU, TSB jest większa, niż nastawiona. Wartość żądana Überhöhung Ein (przewyższenie,przekroczenie załączone) Pompa solarna wyłączy się, jeśli różnica temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora TKO, a czujnikami odbiorników (TBU, TPU, TSB) jest mniejsza, niż nastawiona wartość żądana Überhöhung Aus (przekroczenie wyłączone) lub, jeśli Maximaltemperatur (temp. max.) albo Solltemperatur (temp. zadana) na odbiorach, ew. na kolektorze będzie przekroczona. Za pomocą zmiany obrotów pompy nastąpią próby utrzymania temperatury ładowania na czujniku kolektora TKO. Wartość żądana jest określona wzorem: Temperatura odbioru TBU, TPU, TSB + ½ x (Überhöhung Ein( przekroczenie zał.) + Überhöhung Aus) (przekroczenie wył.) pompa solarna PS zostanie włączona z max. ilością obrotów Solarne ładowanie z czujnika powrotu przepływu na zasobnik, bufor lub basen Uruchomienie pompy solarnej PS następuje, jeśli różnica temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora TKO i czujnikami odbioru (TBU, TPU, TSB) jest wyższa, niż ustawiona wartość Überhöhung Ein (przekroczenie załączone). Pompa solarna PS będzie wyłączona, jeśli różnica temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora i czujnikami odbioru (TBU, TPU, TSB) jest niższa, niż nastawiona wartość żądana Überhöhung Aus (przekroczenie wył), lub, jeśli Maximaltemperatur (temp. max.) lub Solltemperatur (temperatura żądana) na odbiornikach lub kolektorze będzie przekroczona. Sterowanie obrotami usiłuje utrzymać, min. temp. ładunku na czujniku kolektora (TKO). Wartość żądana określona jest wzorem: Temp. Na czujniku powrotu TKR + ½ x (Überhöhung Ein (przekroczenie zał) + Überhöhung Aus) (przekroczenie wył) Pompa solarna PS startuje z obrotami max Funkcja cyrkulacji Wg arkusza roboczego W 551 z DIN-DVGW dla zasobników wody gorącej. Ta funkcja jest trwale zintegrowana i włącza jeden raz dziennie o godzinie 21 wyjście 5 na max 2 godz. Jeżeli tego dnia TBU nie osiągnie nastawionej temperatury Legionellentemperatur pompa PSZ włączy się o godz. 21. O ile nastawiona temperatura Legionellentemperatur zostanie osiągnięta przed upływem 2 godz.- funkcja jest wykonana i pompa cyrkulacyjna PSZ wyłącza się. Jeśli funkcja ta jest przewidziana, wówczas czas można zmienić i kontrolować w Einsteller (nastawienia) bez HASŁA Kiedy wartość żądana Legionellentemperatur jest ustawiona na 0 funkcja jest nieaktywna.

25 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 25/ Funkcja obejścia Aby dzięki temu zawór obejściowy UBY przełączył zasobnik z obiegu kolektora na obiegi odbiorów, muszą być spełnione następujące warunki: Temp. obejścia TBY jest wyższa niż temp. na czujnikach odbiorów TBU/TPU + Überhöhung Aus (przekroczenie wył) + 2K i pompa solarna PS zostaje załączona. Zawór obejściowy UBY przełącza z powrotem na obieg kolektora, jeżeli temperatura obejścia TBY jest niższa niż temp. na czujniku zasobnika TBU + Überhöhung Aus (przekroczenie wyłączone) lub, jeśli pompa solarna PS nie jest uruchomiona Kaskada odbiorników ciepła (zasobnika, bufora) Regulator rozpoznaje na podstawie wydajności systemu solarnego, czy zasobnik jest ładowany na temperaturę lub na Ertrag (wydajność) Priorytet ładowania odbiorników można określić nastawieniem solare Ladung (pierwszeństwo ładowania solarnego) Ładowanie na największy zysk Ta strategia będzie stosowana, jeśli mamy do dyspozycji mniejszą solarną wydajność. Strategia ta może być stosowana po spełnieniu kryteriów: Średnie obroty PSm pompy solarnej PS rosną, jeśli jednak są niższe, niż 80%, lub średnie obroty PSm pompy solarnej PS spadają poniżej 70%. W tym przypadku zasobnik/bufor z najniższą temperaturą i nie spełnionymi żądanymi nastawieniami, będzie ładowany jako pierwszy. Najpierw oba zasobniki zostaną doprowadzone do jednakowej temp., potem zasobnik wody gorącej zostanie podgrzany o 5K. Jeśli temperatura czujnika wzrośnie o +5K, wówczas następny odbiornik zostanie przyłączony. Dzieje się to tak długo, aż jeden z odbiorników osiągnie swoją nastawioną temperaturę. Po osiągnięciu nastawionych wartości, następuje dalsze ładowanie zasobnika, aż do przekroczenia nastawionej max. temp. zasobnika. Jeżeli jest jeszcze do dyspozycji energia, bufor będzie ładowany do nastawionej temp. max Ładowanie na temperaturę Ta strategia ładowania będzie zastosowana, jeśli mamy do dyspozycji dużą ilość energii słonecznej. Jeżeli następujące kryteria są spełnione, strategia ta będzie zastosowana następując: Średnie obroty PSm pompy solarnej PS rosną i są wyższe niż 80%,lub średnie obroty (PSm) pompy solarnej PS spadają, ale są wyższe niż 70%. Według wybranego priorytetu poszczególne odbiorniki będą, jeden po drugim ładowane do swojej żądanej temperatury. O ile jest jeszcze do dyspozycji energia, zasobnik i bufor będą jeden po drugim ładowane do ustawionego maximum Kolejność ładowania odbiorników ciepła Można tu wybierać jedeną z czterech kolejności ładowania. Vorrang solare Leistung = 0 pierwszeństwo energii solarnej = 0 (automatyczne ładowanie wg energii słonecznej) zasobnik (TBU) - bufor (TPU) Po osiągnięciu wymaganych temperatur, dalsze ładowanie do temperatur maksymalnych przebiega w następującej kolejności: Zasobnik (TBU) - Bufor (TPU) Vorrang solare Leistung = 1 pierwszeństwo energia słoneczna = 1 (ustalone ładowanie na temp. 1) Zasobnik (TBU) - Bufor (TPU) Po osiągnięciu wymaganych temperatur, dalsze ładowanie do temperatur maksymalnych przebiega w następującej kolejności: Zasobnik (TBU) - Bufor (TPU) Vorrang solare Leistung = 2 pierwszeństwo energia słoneczna = 2 (ustalone ładowanie na temp. 2)

PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1

PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1 CYFROWY REGULATOR SOLARNY PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Polska Ekologia Nr 211/2004 1 Struktura obsługi TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawników

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści 2. 1. Spis treści. 2. Obsługa 3. 3. Wskazówki instalacyjne 4. 3.1 Instalacja 5 / 6. 3.2 Podłączenie 7. 3.3 Wymiana baterii 8 / 9

1. Spis treści 2. 1. Spis treści. 2. Obsługa 3. 3. Wskazówki instalacyjne 4. 3.1 Instalacja 5 / 6. 3.2 Podłączenie 7. 3.3 Wymiana baterii 8 / 9 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie 7 3.3 Wymiana baterii 8 / 9 4. Ustawianie aktualnego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U.

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

SOLARCOMP S1 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO

SOLARCOMP S1 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO SOLARCOMP S1 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO Instrukcja obsługi i instalacji program u09, wydanie 4, wrzesień 2014 Pb Wstęp SOLARCOMP S1 jest przeznaczony do sterowania pracą układu solarnego. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE RÓŻNICOWYM. MR 02 SOLAR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE RÓŻNICOWYM. MR 02 SOLAR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER KRÓTKI PRZEWODNIK KONFIGURACJI MODUŁU ZARZĄDZAJĄCEGO INSTALACJĄ EXAMASTER 1. Instalacja z dwoma strefami grzewczymi o identycznej temperaturze

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Wstęp Po przeanalizowaniu sporej ilości gospodarstw domowych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

calormatic 400 VRC 400 PL; CZ; SK

calormatic 400 VRC 400 PL; CZ; SK calormatic 400 VRC 400 PL; CZ; SK Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji calormatic 400 Regulator pogodowy VRC 400 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU 1.1. Montaż przełącznika Montaż przełącznika może być dokonywany tylko przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

SOLARCOMP 951 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO

SOLARCOMP 951 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO SOLARCOMP 951 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO Instrukcja obsługi i instalacji do wersji ua1.x, wydanie 2, październik 2014 Pb Wstęp Regulator SOLARCOMP 951 jest przeznaczony do sterowania pracą układu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V,

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V, ST-37 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 3/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-350

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

EKONTROL monitoring pracy instalacji

EKONTROL monitoring pracy instalacji EKONTROL monitoring pracy instalacji 1 1 Modem: EKO-LAN Dostęp do serwisu EKONTROL realizowany przez sieć LAN (opcjonalnie WLAN) Wersja DEMO: http://ekontrol.pl/pl/login/ Login: demo, hasło: demo 2 2 Dostęp

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego

EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego EUROSTER 813 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 813 Sterownik systemu solarnego 1. ZASTOSOWANIE PRODUCENT: P.H.P.U. AS, ul. Polanka 8a/3, 61-131 Poznań Euroster 813 jest sterownikiem systemu solarnego. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE. Wersja 5806 INSTRUKCJA OBSŁUGI RT 208B PROGRAMATOR DOBOWY TEMPERATURY KOTŁA Z PALNIKIEM STEROWANYM ELEKTRYCZNIE Wersja 5806 Spis treści. Wstęp... 3 Opis regulatora RT 208B... 4 Opis symboli wyświetlacza... 5 Skrócony

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu

Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu Roth Termostat zegarowy Basicline T Instrukcja montażu 1 Zawartość Legenda ikon Bezpieczeństwo Instrukcja dostępna jest na www.roth-polska.com Zawartość Ważna informacja Dostawa Wstęp Na własny użytek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo