DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi"

Transkrypt

1 DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi THERMO SOLAR- POLSKA DZIERŻONIÓW ul. SŁONECZNIKOWA 12. Fax; ;

2 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 2/2 Opcje Ustawienie Wybór

3 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 3/3

4 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 4/4

5 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 5/5 Szanowni Państwo. Ten regulator ładowania zasobnika solarnego jest nowoczesnym, urządzeniem elektronicznym wyposażonym w dużą ilość funkcji, pozwalających na optymalne sterowanie zasobnikiem. Najczęściej występujące niezbędne ustawienia są wprowadzane przez personel fachowy podczas rozruchu instalacji. Dlatego prosimy was, jako Użytkownika tej instalacji o nie zmienianie tej obszernej instrukcji. Informacje przeznaczone dla Was zawarte są we wstępnej części tej instrukcji. Możecie stwierdzić, że informacje dot. obsługi, w niej zawarte są proste i logiczne. Prosimy o zapoznanie się przede wszystkim z Zasadami bezpiecznej pracy zawartymi na str. 8

6 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 6/6 SPIS TREŚCI: 1. Przepisy bezpieczeństwa REGULATOR Możliwości regulatora ładowania zasobnika solarnego Co użytkownik może regulować Nastawienie/Ochrona hasłem Elementy do obsługi i wskazania Zobrazowanie wyboru menu Gałka nastawcza (3) Gałka zmiany nastawienia Wybór rodzaju pracy (bez hasła) Nastawienie przez użytkownika (bez hasła) Nastawianie temperatur i wartości, zmiana standardowego ustawienia (hasło 1) Zmiana nastawienia (hasło 2) Testowanie lub przebieranie nastawień wyjść. (hasło 1) Wybór funkcji (hasło 2) Opcje z hasłem Meldunki o błędach (hasło 2) Opcje Zasobnik zewnętrzny Zasobnik zewnętrzny Ochrona przed przegrzaniem Nadajnik impulsów przepływu Czujnik zasilania kolektora Czujnik promieniowania słonecznego (ciepła) Opis funkcji Minimalna temperatura kolektora Solarne ładowanie bez czujnika powrotu przepływu na zasobnik, bufor lub basen Solarne ładowanie z czujnika powrotu przepływu na zasobnik, bufor lub basen Funkcja cyrkulacji Funkcja obejścia Kaskada odbiorników ciepła (zasobníka, bufora) Funkcja ochrony przed mrozom, zamarznięciem Funkcja dodatkowego kotła Funkcja chłodzenia Czujniki temperatury Wyliczenie wydajności bez czujnika (nadajnika) impulsów objetości i bez czujnika powrotu Wyliczenie wydajności solarnego systemu Nastawienie przepływu w systemie solarnym... 29

7 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 7/7 14. Zdalny wyświetlacz temperatur i wartości Instalacja Wskazówki do instalacji Obsada podłączeń elementów elektrycznych Warianty hydrauliki Rozmiary,wytyczne montażowe Rozmiary,wytyczne montażowe Wytyczne do montażu Objaśnienia symboli i skrutów Parametry techniczne Nastawienie hesłem

8 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 8/8 1. Przepisy bezpieczeństwa. Używanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Regulator jest elektronicznym urządzeniem do użycia wspólnie z hydrauliczny obwodem zgodnie z specyfikacją produktu. Inne sposoby użycia tego urządzenia jest zabronione. CE Regulator odpowiada przepisom U.E.: 73/23/EWG Przepisy dla niskich napięć 89/336/EWG Przepisy EMV, zaktualizowane 92/31/EWG Bezpieczeństwo Urządzenie odpowiada aktualnym przepisom w obszarze techniki i odpowiednim przepisom bezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo i zagrożenia. Regulator podłączony jest do prądu elektrycznego. Nierzetelna instalacja lub niefachowo prowadzone próby mogą zagrażać życiu przez porażenie prądem elektrycznym. Regulator może być instalowany i uruchamiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Naprawy dokonuje tylko i wyłącznie producent. Uwagi w tekście, które oznaczone są symbolem przestrzegać. należy bezwzględnie dotrzymać i

9 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 9/9 2. REGULATOR 2.1. Możliwości regulatora ładowania zasobnika solarnego Poprawne zaprogramowanie i właściwe ustawia regulator do współdziałania z odpowiednim obwodem (schematem) hydraulicznym zapewnia wykorzystanie energii słonecznej poprawnie, do maksimum i wyeliminowanie innych źródeł ciepła Co użytkownik może regulować? Jako użytkownik urządzenia możecie Państwo za pomocą pokręteł i przycisków regulatora nastawić następujące nastawienia: Wybór rodzaju pracy (bez hasła str.13) Nastawienie temperatury i wartości, zmienić standardowe ustawienie (hasło 1, str.15) Testowanie lub wybieranie nastawień wyjściowych (hasło 1, str. 17) Wszystkie pozostałe nastawienia może zmieniać jedynie personel fachowy (SERWIS). Nie umiejętnie prowadzone regulacje mogą doprowadzić do rozregulowania urządzenia i w następstwie do znacznego skrócenia jego żywotności 2.3. Nastawienie/Ochrona hasłem Jako nastawienie określone są wartości, które zmieniają, ewentualnie mogą wpłynąć na standardowe wskazania lub aktywować/dezaktywować główne funkcje Uprawnienia dostępu do zmian tych funkcji są podzielone na 3 zakresy: Wytyczne: 1. Wolne dostęp swobodny 2. Hasło 1 użytkownik końcowy (konfiguracja wskazań standardowych) 3. Hasło 2 fachowiec (konfigurowanie parametrów urządzenia)

10 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 10/ Elementy do obsługi i wskazania Przegląd Rysunek przedstawia wygląd zewnętrzny regulatora 1 Wyświetlacz ze wskazaniem standardowym 2 Gałka wyboru 3 Gałka zmiany nastawień 4 Bezpiecznik lokalny (6,3A M 5x20mm) 5 Pokrywa listwy zacisków 6 Przycisk kasujący(reset) 7 Złącze zbiorcze e BUS

11 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 11/ Wyświetlacz Wyświetlacz podzielony jest na 4 wiersze, każdy wiersz posiada 8 znaków. Standardowe wskazanie otrzymacie na wyświetlaczu w 4 wierszach, przy czym w środkowej części podzielony jest linią przerywaną W pierwszych 3 wierszach wyświetlane są 3 temperatury, wartości lub stany wyjściowe. W czwartym wierszu znajduje się informacja o aktualnym trybie pracy. Przy regulacji ręcznej, błyska strzałka po prawej i lewej BW Hand, aby zasygnalizować niewłaściwy tryb pracy. Kiedy wyświetla się meldunek o błędzie, błyska linia BW Auto na zmianę z Err. Skróty objaśnione są w ustępie 17- Objaśnienia definicje i skróty (str. 38). Jeśli powstaje inny meldunek wówczas regulator po czasie (time out ) równym 2 minutach przechodzi ponownie do wskazań standardowych W menu wyboru wyświetli się tylko tekst i nie ma przekreślonej przerywanej linii. Podmenu ma jedną poziomą przerywaną linię po środku wyświetlacza. Dwie strzałki w górnym wierszu oznaczają, że wyświetlana wartość może być regulowana przez pokręcenie gałki nastawczej(3). Strzałki aktywuje się po wprowadzeniu HASEŁ. Patrz Odczyt temperatur i wartości. Zmiana wskazań standardowych (HASŁO 1) Str.16. Dwie strzałki w wierszu najniższym oznaczają, że wyświetlania wartość może być regulowana przez pokręcenie gałki nastawczej (3). Strzałki aktywuje się po wprowadzeniu HASŁA. Patrz Zmiana ustawień (HASŁO 2) Str.17.

12 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 12/12 3. Zobrazowanie wyboru menu 3.1. Gałka nastawcza (3) W tej kolejności wyświetlane są menu wyboru, jeśli gałka kręcona jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara(w prawo)obrót gałki w lewo zmienia kolejność menu. Obrót gałki w prawo powoduje wyświetlenie następujących wskazań menu wyboru: Rodzaje pracy Auto, Hand lub Aus wählen. Wybór rodzaju pracy oraz przejęcie wskazań Auto (automatyka), Hand (ręczny) lub Aus (wyłączenie) Nastawienie temperatur i innych wartości, a następnie wybranie ich z standardowego wyświetlania. Ustawienie wartości specyficznych dla urządzenia. (wyłącznie przez fachowca) Przełączanie wyjść, kontrola aktualnego stanu łączeń i przejęcie wskazań standardowych. Wybór funkcji dodatkowych (wyłącznie przez fachowca). Odczyt kodów, błędów i likwidacja (wyłącznie przez fachowca) Gałka zmiany nastawienia Wybrane menu będzie wyświetlane w następującym porządku:, jeżeli gałką kręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara (wprawo.)obrót gałki w lewo zmienia kolejność menu. Obrót gałki w prawo powoduje wyświetlenie następujących wskazań Jeśli jest ustawione właściwe menu wyboru, można zmieniać gałką wyboru poziomy podmenu i w nich kontrolować i zmieniać nastawienia. Należy przy tym stosować zasady podane w rozdziale Zmiana nastawienia bez hasła (popatrz strona 14).

13 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 13/13 4. Wybór rodzaju pracy (bez hasła) Przełącznikiem wyboru trybu pracy możemy zmienić tryb pracy regulatora. Auto = Praca automatyczna według ustawionych kryteriów. Najkorzystniejszy energetycznie tryb pracy. Hand = W trybie pracy ręcznej można w: "Testowanie i przegląd wyjść wszystkie wyjścia załączać lub odłączać. Ten tryb jest dostępny wyłącznie w stanie awarii. Aus = Uwaga! Urządzenie zostanie wyłączone. Zanim odłączymy urządzenie na Aus, należy przestrzegać wszystkich specyficznych dla urządzenie zasad bezpieczeństwa (np. opróżnianie systemu solarnego) tak, by nie mogły wystąpić uszkodzenia. Po ok. 2 min Time out automatycznie urządzenie wraca ponownie do wskazań standardowych wskazywanych w najniższym wierszu wybranego trybu pracy. Teraz można ponownie ręcznie ustawić wskazania standardowe: Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa określonych przez producenta kolektorów. Pokręcając gałkę nastawczą, dopóki nie wyświetli się Betriebsart wählen (wybór trybu pracy) Pokręcając gałkę nastawczą, dopóki nie wyświetli się Betriebsart ändern (wybór trybu pracy) Pokręcając gałkę nastawczą, dopóki nie wyświetli się żądany tryb pracy Auto, Hand lub Aus. Po ok. 2 min Time out automatycznie urządzenie wraca ponownie do wskazań standardowych wskazywanych w najniższym wierszu wybranego trybu pracy. Teraz można ponownie ręcznie ustawić wskazania standardowe: Pokręcając gałkę nastawczą, dopóki nie wyświetli się żądany tryb pracy(menu). Pokręcając gałkę nastawczą, dopóki nie wyświetli się ustawienie standardowe.

14 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 14/ Nastawienie przez użytkownika (bez hasła) C. Nastawienie Nastawienie producenta 1 Auto Wasze nastawienie Zakres nastawienia Funkcja Auto = Praca normalna Hand = Praca w stanie awaryjnym Aus = brak pracy % % % % 4. WYŁ. ZAŁ./WYŁ. 5. WYŁ ZAŁ./WYŁ. 6. WYŁ ZAŁ./WYŁ. 7. NIE TAK/NIE Auto: Urządzenie sterowane w zależności od temperatury Hand: Żądane wyjścia należy aktywować Aus: UWAGA! np. opróżnienie systemu solarnego. Jeżeli wybrano RĘCZNY (HAND) Tryb pracy, można w 10 krokach zmienić wydajność pompy solarnej Jeżeli wybrano RĘCZNY (HAND) Tryb pracy, można w 10 krokach zmienić wydajność kotła opalanego drewnem Jeśli wybrano RĘCZNY (HAND, Zawór UBP może być przełączony Jeśli wybrano RĘCZNY (HAND) Zawór UBY może być przełączony Jeśli wybrano RĘCZNY (HAND), może się pompa PRK Zał. /Wył. W standardowym ustawieniu wyjście zobrazowane jest z symbolem ÜHS. Odczytać temperaturę i wartości. Ertrag (wartość) Wydajność kolektora. Można wykasować 8. np. DE/FR/E Do wyboru mamy jeden z trzech języków.

15 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 15/15 5. Nastawianie temperatur i wartości, zmiana standardowego ustawienia (hasło 1) Tu można odczytać i przechwycić wskazania standardowe. Jednak, aby móc przechwycić wskazania standardowe, należy wprowadzić(hasło 1). Przykład: Przechwycenie wskazania temperatury kolektora we wskazaniach standardowych. Gałką nastawczą pokręcać, aż wyświetli się zapytanie o hasło Temp. u. Werte auslesen (odczyt temperatury i wartości) Gałką nastawczą pokręcać, aż wyświetli się zapytanie o hasło Passwort 1 eingeben (O HASŁO należy zapytać dystrybutora). Wprowadzić 54 Gałką nastawczą pokręcać, aż wyświetli się wasze hasło. Pokręcić gałką do momentu pokazania się żądanego podmenu. Pokręcajcie nastawczą gałką. Na wyświetlaczu na krótko pojawi się okno z napisem In Std.- Anzeige übernom (przejść do standardowego wskazania) W standardowych wskazaniach, w 3 wierszu będzie pokazana nowa temperatura kolektora. Pozostałe wartości przesuwają się o 1 wiersz w górę. Po 2 minutach "Time out" automatycznie zostają przywrócone wskazania standardowe.

16 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 16/16 6. Zmiana nastawienia (hasło 2) Teraz można dopasować regulator do układu. Aby przedsięwziąć zmiany, należy wprowadzić HASŁO 2. Jeśli istnieje potrzeba wyłącznie obejrzenia nastaw, można tu uczynić, edytując poszczególne etapy bez HASŁA Przegląd przyjętych nastawień znajduje się w pozycji 19 Nastawienia z HASŁEM 2 (str. 39): Przykład: Zmienić Uberhohung Ein (przewyższenie - załączone). Pokrętło nastawcze obracać, aż na wyświetlaczu wyświetli się Einsteller ändern (zmiana nastawień). Pokrętło nastawcze obracać, aż na wyświetlaczu wyświetli się podmenu Passwort 2 eingeben (wpisać hasło). 25 Pokrętło nastawcze obracać, aż na wyświetlaczu wyświetli się hasło 2 (nastawia tylko serwis HASŁO zna instalator). Pokrętłem wyboru uzyskać wyświetlenie właściwego podmenu Pokrętło nastawcze obracać, aż na wyświetlaczu wyświetli się pożądane nastawienie. + = wyższa wartość - = niższa wartość Po 2 minutach "Time out" automatycznie zostają przywrócone wskazania standardowe.

17 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 17/17 7. Testowanie lub przebieranie nastawień wyjść. (Hasło 1) Tutaj zostanie pokazane, jak kontrolować chwilowe stany łączeń, patrz 4.1 nastawienia dla użytkownika (bez HASŁA) (Str.14). Tu można wyjścia załączyć i wyłączać w celu kontroli ich działania. W tym celu regulator musi być przełączony na sterowanie ręczne (Hand). Wyjścia pozostają po opuszczeniu podmenu w wybranych stanach łączeń i zmieniają się tylko przez ponowne przełączenie lub zmianę trybu pracy. W trybie standardowym stan wyjść można zmieniać po wprowadzeniuhasła1 Przykład: W trybie standardowym wybrać Solar Pumpe (pompa solarna). Po upływie 2 min. "Time out" automatycznie przywrócone jest wskazanie standardowe. Proszę przekręcać gałkę ustawień (3), do wybranego menu Ausgänge testen o ubernehm (testować lub przebrać wyjścia) Pokręcać gałką wyboru do uzyskania podmenu. Wyświetlone zostaje: Passwort 1 podać (wpisać HASŁO 1) 54 Gałką nastawczą pokręcać, dopóki nie wyświetli się Passwort 1 eingeben i ustawiamy na 54 (HASŁO 1) Pokręcać gałką wyboru, dopóki nie wyświetli się żądane podmenu. Przekręcić gałkę nastawczą o 1 krok, lub przechodzimy przekręcając dalej wskazania standardowego. Po upływie 2 min. "Time out" automatycznie przywrócone jest wskazanie standardowe.. W trybie standardowym wyświetli się w 3. wierszu: Solar Pumpe (PS 47%) Pozostałe informacje przesuwają się o 1 wiersz w górę.

18 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 18/18 8. Wybór funkcji (hasło 2). Tutaj można aktywować lub zablokować funkcje, które dodatkowo mogą być uzależnione od wariantu hydraulicznego. W tym celu należy podać HASŁO 2 (25). Jeśli działanie będzie już aktywne, można zmieniać wartości w menu wyboru. Sprawdzanie Temp. u. Werte auslesen (wpisać temperaturę i wartości) może być prowadzone i jeśli są niezbędne dodatkowe nastawienia, wtedy należy je dostosować i dopasować w : Einsteller ändern (zmiana nastawienia). Przykład: Aktywacja funkcji ochrona przed przegrzaniem. Po 2 minutach"time out" automatycznie zostają przywrócone wskazania standardowe. Pokręcać gałką nastawczą, aż zostanie wyświetlone menu wybór. Optionen wählen (wybór opcji) Gałką wyboru pokręcać aż wyświetli się podmenu Passwort eingeben (wpisać HASŁO 2 54). Gałką wyboru pokręcać aż do chwili, kiedy pokaże się Hasło 2 54 (HASŁO PODAJE PRODUCENT I SERWIS) Pokręcać gałką wyboru, aż wyświetli się wymagane podmenu. Über- hitz Schutz (Zabezpieczenie przed przegrzewem) Pokręcać gałką nastawczą, aby aktywować opcje. Über- hitz Schutz (zabezpieczenie przed przegrzaniem) Ja (tak) Po 2 minutach"time out" automatycznie zostają przywrócone wskazania standardowe.

19 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 19/ Opcje z hasłem 2. Przy pomocy HASŁA2 można wybrać niżej opisane opcje zależne od wariantu hydraulicznego. Nr Nastawienie Nastawienie producenta Wasze nastawienie Zakres nastawienia 1 Nie Tak/Nie 2. Nie Tak/Nie 3. Nie Tak/Nie 4. Nie Tak/Nie 5. Nie Tak/Nie 6. Nie Tak/Nie Funkcja Przy aktywnej opcji, czujniki TBU, TBO i nastawienia zasobnika -Soll und Max nie będą pokazane czujniki i nastawienia Nastawienia są na sprzężonym regulatorze ogrzewania. Zasobnik (zasobnik C.W.U) Extern (zewnętrzny) Nein (nie) Przy aktywnej opcji, czujniki TPU, i nastawienia zasobnika -Soll und Max nie będą pokazane czujniki i nastawienia Te nastawienia są na sprzężonym regulatorze ogrzewania. Zasobnik (zasobnik C.W.U) Extern (zewnętrzny) Nein (nie) Przy aktywnej opcji, niezależnie od ustawionej wartości. (Zasobnik- /Bufor-Max.) der zabezpieczenie przed przegrzewem zapewnione będzie przez (Kollektortemperatur) temperature kolektora Przy aktywnej opcji, nadajnik impulsów przepływu i czujnik przepływu zwrotnego TKR, możne zostać i być podłączony typowo. Przy aktywnej opcji można przełączyć czujnik zasilania kolektora na dokładną różnicę temperatur w powiązaniu z obliczeniem zysku. Przy aktywnej opcji, można przełączyć czujnik ciepła na wykrywanie wzrostu temperatury na kolektorze.

20 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 20/20 9. Meldunki o błędach (hasło 2). O ile w regulatorze występuje kod błędu w standardowym wskazaniu wyświetla się wiersz BW Auto na zmianę z Err. W podmenu Fehler Code ten błąd będzie zgłoszony swoim kodem. Opis kodów błędów znajduje się na końcu niniejszego rozdziału. Regulator pracuje dalej normalnie, jeśli błąd nie zostanie usunięty lub jeśli sygnał błędu nie występuje. O ile meldunek o zakłóceniu wyświetlany jest nadal, można go skasować przy pomocy HASŁA 2. Fehlercode anzeigen (meldunek błędu): Fehlercode löschen (kasowanie meldunku o błędach): Wykonanie RESET-u regulatora kasuje wszystkie meldunki o błędach, które nie są dalej aktywne. Wyświetlenie: Obracamy gałką do chwili pojawienia się na wyświetlaczu w wybieranym menu Fehler Anzeige (wyświetlenie błędów). Obracamy gałką do chwili pojawienia się na wyświetlaczu w wybieranym podmenu. Fehler Code (kody błędów) W dolnym wierszu wyświetli się kod błędu. Kasowanie kodów błędów : W wybranym menu Fehler Anzeige (kody błędów) obracamy gałką wyboru, do chwili, kiedy nie pojawi się na wyświetlaczu Passwort eingeben (podaj hasło). Obracamy gałką do chwili wyświetlenia się poprzednio wpisanego hasła 2 Obracamy gałką do chwili wyświetlenia się w wierszu podmenu Fehler Code lőschen (kasowanie kodów błędów) Gałką nastawczą obracamy do chwili kiedy kody błędów nie zostaną wykasowane. Objasnienie: Wykasowane zostaną wszystkie kody błędów, które nie są już aktywne. Po 2 min. "Time out" Standardowe wskazania powrócą automatycznie.

21 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 21/21 KODY BŁĘDÓW: KOD BŁĘDU OPIS T między TKO a TBU, TPU, TSB lub TKR jest dłuższy niż 15 min. > 50 K. W opcji "licznik przepływu-tak" przy załączonej pompie solarnej ustawiony przepływ mniejszy niż 20 l/h. Minimalny przepływ ustawialny programem serwisowym. Czujnik kolektora TKO ma zwarcie lub przerw. RODZAJ USZKODZENIA Uszkodzona pompa, powietrze w systemie, uszkodzony czujnik Uszkodzenie pompy, zapowietrzony układ, licznik impulsów uszkodzony Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu Czujnik zasobnika poniżej TBU ma zwarcie lub przerwę. Czujnik zasobnika buforowego poniżej TPU ma zwarcie lub przerwę. Czujnik zasilania kolektora TKV ma zwarcie lub przerwę. Czujnik powrotu z kolektora TKR ma zwarcie lub przerwę. Czujnik basenu TSB ma zwarcie lub przerwę. Czujnik kotła dodatkowego TFK ma zwarcie lub przerwę. Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu S Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu Zwarcie czujnika lub przewodu, Przerwa przewodu POUCZENIE: Wyświetlenie kodu błędu wiąże się z zablokowaniem wszystkich funkcji.

22 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 22/ Opcje Zgodnie z wybranym wariantem hydraulicznym będą wyświetlane tylko możliwe opcje, które można następnie wybrać Zasobnik zewnętrzny. Nastawienia wymagają, ażeby regulator pracował w połączeniu przez ebus z kompatybilnym regulatorem ogrzewania. Jeśli wybrano opcję "JA (tak)", należy czujnik zasobnika podłączyć do regulatora ogrzewania. O ile zarządzanie energią jest aktywne, Zasobnik sollwert (nastawienie zasobnika) będzie ustawiona przy dobrym zasilaniu słonecznym (średnie obroty, średnia wydajność pompy solarnej PSm powyżej 50% na dogrzewanie), ustawialną Speicher- Minimal-Temperatur (minim. temp. zasobnika). Po osiągnięciu z pomocą energii słonecznej Speicher-Soll-Temperatur (nastawionej temp. zasobnika) nastąpi zablokowanie dogrzewania o godzinie 18,00. Blokada ta zostanie zdjęta, jeżeli Speichertemperatur (temp. zasobnika) obniży się poniżej Speicher-Minimal- Temperatur (min.temp.zasobnika) obniży PSm poniżej 50%. Speichersollwert (wymagana temp. zasobnika) i Speicher-Minimal-Temperatur (minim. temp. zasobnika). Będą ustawienia na regulatorze ogrzewania i regulatorze solarnym nastawione SpeicherSoll oraz Speicher Max i nie będą powodowały żadnego działania. Czujniki dolnego zasobnika TBU i górnego TBO będą wyłączone Zasobnik BUFOR zewnętrzny. To ustawienie używa się do przełączenia solarnego regulatora tak aby regulator solarny sprzężyć z kompatybilnym regulatorem ogrzewania przez wyjście ebus. W opcji "JA (tak) " czujniki bufora muszą być podłączone do regulatora ogrzewania. Przy aktywnym zarządzaniu energią, przy dobrym promieniowaniu słonecznym (średnie obroty pompy solarnej PSm powinny być wyższe niż 50%), zależnie od zapotrzebowania Buforsollwert (żądane nastawienie bufora)dla dogrzewania zostanie zredukowana o nastawialną wartość (np.15 K). Zmniejszenie Sollwertes (żądanej wielkości ) będzie usunięte, o ile średnie obroty PSm pompy solarnej spadną poniżej 50%. Buforsollwert (żądane nastawienie bufora) będzie obliczane ciągle przez regulator ogrzewania, wysokość redukcji żądanej wartości. Sollwertreduktion będzie ustawiona na regulatorze ogrzewania. Czujnik dolny bufora TPU i zasobnika górny TBO oraz Solarregl habe (nastawienia) Bufor Soll i Bufor Max nie będą działały. Jeżeli pompa ładowania powrotnego PPS będzie uruchomiona, niezwłocznie nastąpi uruchomienie nastawionej redukcji żądanego nastawienia dla dogrzewania Bufor zewnętrzny w kombinacji z funkcją ładowania powrotnego Jeśli pompa ładowania powrotnego PPS będzie uruchomiona, niezwłocznie nastąpi uruchomienie nastawionej redukcji żądanego nastawienia dla dogrzewania. TYLKO DLA SERWISU Bufor zewnętrzny w kombinacji z funkcją kotła dodatkowego Uruchomienie pompy kotła dodatkowego PFK, powoduje niezwłoczne uruchomienie nastawionych redukcji nastawień wymaganych dla dogrzewania.

23 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 23/ Ochrona przed przegrzaniem Ochrona przed przegrzaniem jest wproeadzona na stałe i musi mieć nastawione następujące wartości. Temperatura załączania kolektora 110 C Temperatura wyłączania kolektora 100 C Temperatura zabezpieczenia kolektora 130 C pompa zostaje wyłączona Temperatura zabezpieczenia wymiennika 95 C pompa zostaje wyłączona Temp. Zabezpieczenia basenu brak wyłączania Jeśli czujnik TBO lub TPO jest podłączony, wówczas przejmują funkcję zabezpieczenia przed przegrzewem, w przeciwnym wypadku ochronę zapewni czujnik TBU lub TPU. Jeżeli temperatura kolektora na czujniku TKO wzrośnie powyżej 110 C, załącza pompę solarną PS na minimalną moc (tak że jeśli Spiecher (zasobnik) - (TB) lub Bufor-Maximum (TP) (bufor-max) jest osiągnięte i próbuje utrzymać temperaturę kolektora 110 C poprzez regulację obrotów pompy obiegowej. Jeżeli temperatura na czujniku TKO wzrośnie powyżej 130 C, pompompa zostanie wyłączona. Jeśli TKO spada poniżej 100 C, odłącza również pompę (jeśli Spiecher (TB) lub Bufor- Maximum (TP) jest osiągnięte). Przy temperaturze zasobnika 95 C wyłącza pompę. Pompa zostaje ponownie załączona przy spadku temperatury zasobnika do 93 C Priorytet zabezpieczenia przed przegrzewem: Jeżeli dojdzie do przegrzania na kolektorze, ciepło zostaje oddane do istniejących odbiorników. Regulator ma zaprogramowaną kolejność odbioru. Schwimmbad-Bufor-Zasobnik (basen-bufor-zasobnik). Pierwszy istniejący odbiornik zostaje włączony do odbioru ciepła Nadajnik impulsów przepływu Jeżeli to nastawienie jest aktywne, licznik przepływu z wyjściem impulsowym VIG i czujnik przepływu zwrotnego TKR muszą być podłączone do regulatora. Wyliczenie mocy solarnego systemu następuje na podstawie różnicy temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora TKO i czujnikiem przepływu zwrotnego TKR, wykrytym natężeniem przepływu VIG i zadaną Wärmekapazität (pojemnością cieplną) cieczy ciepło nośnej Czujnik zasilania kolektora Jeśli opcja ta jest aktywna, następuje oznaczenie różnicy temperatur dla założeń obliczeniowych pomiędzy czujnikiem zasilania kolektora TKV i czujnikiem przepływu zwrotnego kolektora TKR. Czujnik przepływu zasilania kolektora TKV wyłącza pompę solarną przy temperaturze powyżej 105 C Czujnik promieniowania słonecznego (ciepła) Aktywacja tej funkcji umożliwia załączanie układu solarnego przez 5 min. na podstawie zdefiniowanego wzrostu temperatur (1K/min.) na czujniku promieniowania TST. O ile kryteria załączania na czujniku kolektora TKO są spełnione. Przez powstającą cyrkulację, pompa solarna PS pozostaje załączona. O ile kryteria załączania nie są spełnione, pompa solarna PS zostanie znów wyłączona. O ile na czujniku promieniowania TST w dalszym ciągu istnieje wzrost temperatury, pompa solarna PS po 5 min. ponownie się włącza itd. Minimalna Strahlungstemperatur (minimalna temperatura promieniowania)jest wstępnie ustawiona na 30 C i musi zostać przekroczona do załączenia. Nastawienie "Strahlung Min. / Temp. Steigung / Einschalt- und Ausschaltzeit" (temp. Promieniowanie/wzrost temp./czas załącz. i wyłączenia) nie są nastawialne w strukturze obsługi.

24 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 24/ Opis funkcji Minimalna temperatura kolektora Do uruchomienia systemu solarnego temperatura kolektora TKO musi przekraczać tę nastawioną rwartość. Wartość graniczna Kollektorminimum (minimum kolektora) jest określona histerezą łączenia równą -5K. (Przykład: Minimalna temperatura kolektora = 20 C,system załączony przy 20 C, wyłączony przy 15 C) Solarne ładowanie (zasilanie) bez czujnika powrotu przepływu na zasobniku, buforze lub basenie. Włączenie pompy solarnej PS następuje, jeśli różnica temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora TKO i czujnikiem odbioru (TBU, TPU, TSB jest większa, niż nastawiona. Wartość żądana Überhöhung Ein (przewyższenie,przekroczenie załączone) Pompa solarna wyłączy się, jeśli różnica temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora TKO, a czujnikami odbiorników (TBU, TPU, TSB) jest mniejsza, niż nastawiona wartość żądana Überhöhung Aus (przekroczenie wyłączone) lub, jeśli Maximaltemperatur (temp. max.) albo Solltemperatur (temp. zadana) na odbiorach, ew. na kolektorze będzie przekroczona. Za pomocą zmiany obrotów pompy nastąpią próby utrzymania temperatury ładowania na czujniku kolektora TKO. Wartość żądana jest określona wzorem: Temperatura odbioru TBU, TPU, TSB + ½ x (Überhöhung Ein( przekroczenie zał.) + Überhöhung Aus) (przekroczenie wył.) pompa solarna PS zostanie włączona z max. ilością obrotów Solarne ładowanie z czujnika powrotu przepływu na zasobnik, bufor lub basen Uruchomienie pompy solarnej PS następuje, jeśli różnica temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora TKO i czujnikami odbioru (TBU, TPU, TSB) jest wyższa, niż ustawiona wartość Überhöhung Ein (przekroczenie załączone). Pompa solarna PS będzie wyłączona, jeśli różnica temperatur pomiędzy czujnikiem kolektora i czujnikami odbioru (TBU, TPU, TSB) jest niższa, niż nastawiona wartość żądana Überhöhung Aus (przekroczenie wył), lub, jeśli Maximaltemperatur (temp. max.) lub Solltemperatur (temperatura żądana) na odbiornikach lub kolektorze będzie przekroczona. Sterowanie obrotami usiłuje utrzymać, min. temp. ładunku na czujniku kolektora (TKO). Wartość żądana określona jest wzorem: Temp. Na czujniku powrotu TKR + ½ x (Überhöhung Ein (przekroczenie zał) + Überhöhung Aus) (przekroczenie wył) Pompa solarna PS startuje z obrotami max Funkcja cyrkulacji Wg arkusza roboczego W 551 z DIN-DVGW dla zasobników wody gorącej. Ta funkcja jest trwale zintegrowana i włącza jeden raz dziennie o godzinie 21 wyjście 5 na max 2 godz. Jeżeli tego dnia TBU nie osiągnie nastawionej temperatury Legionellentemperatur pompa PSZ włączy się o godz. 21. O ile nastawiona temperatura Legionellentemperatur zostanie osiągnięta przed upływem 2 godz.- funkcja jest wykonana i pompa cyrkulacyjna PSZ wyłącza się. Jeśli funkcja ta jest przewidziana, wówczas czas można zmienić i kontrolować w Einsteller (nastawienia) bez HASŁA Kiedy wartość żądana Legionellentemperatur jest ustawiona na 0 funkcja jest nieaktywna.

25 Regulator ładowania zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC-21 25/ Funkcja obejścia Aby dzięki temu zawór obejściowy UBY przełączył zasobnik z obiegu kolektora na obiegi odbiorów, muszą być spełnione następujące warunki: Temp. obejścia TBY jest wyższa niż temp. na czujnikach odbiorów TBU/TPU + Überhöhung Aus (przekroczenie wył) + 2K i pompa solarna PS zostaje załączona. Zawór obejściowy UBY przełącza z powrotem na obieg kolektora, jeżeli temperatura obejścia TBY jest niższa niż temp. na czujniku zasobnika TBU + Überhöhung Aus (przekroczenie wyłączone) lub, jeśli pompa solarna PS nie jest uruchomiona Kaskada odbiorników ciepła (zasobnika, bufora) Regulator rozpoznaje na podstawie wydajności systemu solarnego, czy zasobnik jest ładowany na temperaturę lub na Ertrag (wydajność) Priorytet ładowania odbiorników można określić nastawieniem solare Ladung (pierwszeństwo ładowania solarnego) Ładowanie na największy zysk Ta strategia będzie stosowana, jeśli mamy do dyspozycji mniejszą solarną wydajność. Strategia ta może być stosowana po spełnieniu kryteriów: Średnie obroty PSm pompy solarnej PS rosną, jeśli jednak są niższe, niż 80%, lub średnie obroty PSm pompy solarnej PS spadają poniżej 70%. W tym przypadku zasobnik/bufor z najniższą temperaturą i nie spełnionymi żądanymi nastawieniami, będzie ładowany jako pierwszy. Najpierw oba zasobniki zostaną doprowadzone do jednakowej temp., potem zasobnik wody gorącej zostanie podgrzany o 5K. Jeśli temperatura czujnika wzrośnie o +5K, wówczas następny odbiornik zostanie przyłączony. Dzieje się to tak długo, aż jeden z odbiorników osiągnie swoją nastawioną temperaturę. Po osiągnięciu nastawionych wartości, następuje dalsze ładowanie zasobnika, aż do przekroczenia nastawionej max. temp. zasobnika. Jeżeli jest jeszcze do dyspozycji energia, bufor będzie ładowany do nastawionej temp. max Ładowanie na temperaturę Ta strategia ładowania będzie zastosowana, jeśli mamy do dyspozycji dużą ilość energii słonecznej. Jeżeli następujące kryteria są spełnione, strategia ta będzie zastosowana następując: Średnie obroty PSm pompy solarnej PS rosną i są wyższe niż 80%,lub średnie obroty (PSm) pompy solarnej PS spadają, ale są wyższe niż 70%. Według wybranego priorytetu poszczególne odbiorniki będą, jeden po drugim ładowane do swojej żądanej temperatury. O ile jest jeszcze do dyspozycji energia, zasobnik i bufor będą jeden po drugim ładowane do ustawionego maximum Kolejność ładowania odbiorników ciepła Można tu wybierać jedeną z czterech kolejności ładowania. Vorrang solare Leistung = 0 pierwszeństwo energii solarnej = 0 (automatyczne ładowanie wg energii słonecznej) zasobnik (TBU) - bufor (TPU) Po osiągnięciu wymaganych temperatur, dalsze ładowanie do temperatur maksymalnych przebiega w następującej kolejności: Zasobnik (TBU) - Bufor (TPU) Vorrang solare Leistung = 1 pierwszeństwo energia słoneczna = 1 (ustalone ładowanie na temp. 1) Zasobnik (TBU) - Bufor (TPU) Po osiągnięciu wymaganych temperatur, dalsze ładowanie do temperatur maksymalnych przebiega w następującej kolejności: Zasobnik (TBU) - Bufor (TPU) Vorrang solare Leistung = 2 pierwszeństwo energia słoneczna = 2 (ustalone ładowanie na temp. 2)

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

DWT Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących

DWT Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących nstrukcja montażu i obsługi Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY DWUFUNKCYJNY STEROWNIK POMPY W UKŁADZIE C.O.

MIKROPROCESOROWY DWUFUNKCYJNY STEROWNIK POMPY W UKŁADZIE C.O. 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Poznań 7, Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772, KOM: 0 604 933 960, www.kom-ster.pl e-mail: biuro@kom-ster.pl MIKROPROCESOROWY

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-14

STEROWNIK KOTŁA WRT-14 STEROWNIK KOTŁA WRT-14 Instrukcja obsługi (wersja ELWAT_0209) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop

Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop Sterownik solarny TiSUN Duplex Basic Dual-loop 1 Instrukcja obsługi i instalacji WAŻNE! Przed rozpoczęciem montażu instalator powinien dokładnie przeczytad instrukcję i upewnid się, że wszystko jest zrozumiałe.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-13

STEROWNIK KOTŁA WRT-13 STEROWNIK KOTŁA WRT-13 Instrukcja obsługi KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo