PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1"

Transkrypt

1 CYFROWY REGULATOR SOLARNY PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Polska Ekologia Nr 211/2004 1

2 Struktura obsługi TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawników Test i przejęcie wyjść Wybór opcji Wskazanie zakłóceń 1 Rodzaj pracy Zmiana Auto Hasło 1 Wprowadzić 0 Hasło 2 Wprowadzić 0 Hasło 1 Wprowadzić 0 Hasło 2 Wprowadzić 0 Hasło 1 Wprowadzić 0 2 Temperatura kolektora Hydraulika Pompa solarna Zbiornik zewnętrzny Kod usterki Wartość 67 C Wariant 1 PS 0 % Nie 0 3 Powrót do kolektora Wartość 45 C Temperatura kolektora Minimum 20 C Dodatkowa pompa 0% Bufor zewnętrzny Nie Kod Usterki Usunąć Nie 4 Temperatura promieniow. Wartość 89 C Prędkość obr. Pompy Minimum 30 % Ochrona przed przegrzaniem Nie 5 Zasobnik Dół Wartość 44 C Początek 0brotów PS 100% Licznik impulsów Objętość Nie 6 Zasobnik dół Wartość 65 C Wydajność solarna kolektora 3,6 kw Czujnik promieniow. Nie 7 Temperatura basenu Przepływ Wartość 22 C 1,0 l/i 8 Temp. Kotła dodatkowego Wartość 68 C Pojemność cieplna 38KJ/IK 9 10 Aktualna wydajność kollektor 10 kw Suma zysku Przewyższenie Włączone 5K Przewyższenie kolektor Wyłączone 17 kw Polska Ekologia Nr 211/2004 2

3 Struktura obsługi TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawnikó w Test i przejęcie wyjść Wybór opcji Wskazanie zakłóceń 11 Zysk z kolektora Usuń Nie Temperatura zasobnika Maksymalnie 90 C 12 Średnia wydajność Przewyższenie 2 PS 45% Włączone 15K 13 Godziny pracy PS 5h Przewyższenie 2 Wyłączone 5K 14 Strumień objętości 0 l/h Temperatura bufora Zadana wartość 60 C 15 Temperatura bufora Maksymalna 90 C 16 Przewyższenie 3 Włączone 7K 17 Przewyższenie 3 Wyłączone 4K 18 Temperatura basenu Zadana wartość 30 C Temp. kotła dodatkowego Minimum 50 C Temp. kotła dodatkowego Wzrost 1K/m Polska Ekologia Nr 211/2004 3

4 Struktura obsługi TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawnikó w Test i przejęcie wyjść Wybór opcji Wskazanie zakłóceń Różnica temp. w kot.dodatk. Włączone 15K Różnica temp. w kot.dodatk. Wyłączone 5K PFK Liczba obr. Minimum 30% Wybór języka Polska Ekologia Nr 211/2004 4

5 Szanowna Czytelniczko, szanowny Czytelniku. Regulator zasobów i funkcji urządzenia solarnego jest nowoczesnym urządzeniem elektronicznym, posiadającym cały szereg funkcji umożliwiających optymalną obsługę urządzenia solarnego. Większość ustawień koniecznych do pracy urządzenia, wykonuje fachowy personel przy pierwszym rozruchu urządzenia. Dlatego też niech Państwa, jako Użytkowników urządzenia, nie wystrasza objętość niniejszej instrukcji obsługi! Informacje o obsłudze regulatora, które są przeznaczone dla Państwa, znajdują się w przedniej części niniejszej instrukcji. Obsługa regulatora jest prosta i logiczna, jak się Państwo z pewnością przekonają. Bardziej obszerna, druga część instrukcji, oznakowana dodatkowo napisem w nagłówku tylko dla fachowego personelu, zawiera wszystkie informacje potrzebne fachowemu personelowi ( serwisantom ) do instalacji i rozruchu ogrzewania. Prosimy najpierw zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa na stronie 8. Polska Ekologia Nr 211/2004 5

6 SPIS TREŚCI 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 8 2 Wasz regulator zasobów i funkcji urządzeń solarnych Co potrafi regulator urządzeń solarnych Co możecie Państwo, jako użytkownik nastawić sami Nastawnik / ochrona hasła Elementy obsługi i wskazania Przegląd Wyświetlacz 11 3 Obraz menu wyboru Pokrętło nastawiania Pokrętło wyboru 12 4 Wybór rodzaju pracy (bez hasła) Nastawnik dla użytkownika końcowego (bez hasła) 14 5 Wybór temperatury i wartości, zmiana obrazu standardowego (hasło 1) 15 6 Zmiana nastawnika (hasło 2) 16 7 Test wyjść lub ich zapisanie w obrazie standardowym (hasło 1) 17 8 Wybór opcji (hasło 2) Opcje z hasłem Zakłócenia (hasło 2) Opis funkcji Minimalna temperatura kolektora Zasilanie solarne bez czujnika powrotu na zbiorniku, buforze lub basenie Zasilanie solarne z czujnikiem powrotu na zbiorniku, buforze lub basenie Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu Funkcje dodatkowego kotła Minimalna temperatura dodatkowego kotła Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego podwyższenia powrotu Funkcja kotła dodatkowego z termicznym podwyższeniem powrotu Zwolnienie pompy PFK z powodu wzrostu temperatury na czujniku TKF 24 Polska Ekologia Nr 211/2004 6

7 11 Opcje Zbiornik zewnętrzny Bufor zewnętrzny Ochrona przed przegrzaniem Nadajnik impulsu objętości Czujnik promieniowania (czujnik ciepła) Wartość oporu czujnika temperatury Obliczenie wydajności bez nadajnika impulsu objętości i bez czujnika powrotu Obliczenie wydajności solarnej Nastawienia strumienia objętości urządzenia Zdalny wyświetlacz temperatur i wartości Instalacja Wskazówki do instalacji i przygotowania rozruchu Ustawienie przyłączenia Warianty hydrauliki Wymiary i wskazówki do montażu Wymiary Wskazówki do montażu Dane techniczne Nastawnik z hasłem Objaśnienie pojęć i skrótów 41 Polska Ekologia Nr 211/2004 7

8 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Regulator jest przeznaczony do pracy z przełącznikiem hydraulicznym, zgodnie ze specyfikacją producenta. Użytkowanie urządzenia do innych celów jest niedopuszczalne. Regulator odpowiada następującym normom unijnym: 73 / 23 / EWG Wytyczne dotyczące niskiego napięcia 89 / 336 / EWG Wytyczne EMV włącznie z wytycznymi zmieniającymi do 93 / 68 / EWG Bezpieczeństwo Niniejsze urządzenie jest zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiednimi przepisami BHP. NIEBEZPIECZEŃSTWO Regulator jest podłączony do prądu elektrycznego. Niefachowa instalacja urządzenia względnie niefachowe próby naprawy mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia spowodowane porażeniem prądem elektrycznym. Instalacja i rozruch może zostać wykonana wyłącznie przez fachowy personel, posiadający odpowiednie kwalifikacje. Zabrania się generalnie otwierania urządzenia oraz części wyposażenia, za wyjątkiem pokrywy skrzynki z zaciskami. Do przeprowadzenia napraw uprawniony jest tylko i wyłącznie producent. Należy koniecznie przestrzegać wskazówek w tekście oznakowanych symbolem Polska Ekologia Nr 211/2004 8

9 2 Wasz regulator zasobów i funkcji urządzeń solarnych 2.1 Co potrafi regulator urządzeń solarnych Odpowiednio zaprogramowany, gwarantuje działając razem z odpowiednim przełącznikiem hydraulicznym właściwe wykorzystanie energii solarnej, tak aby możliwa była rezygnacja z eksploatacji dodatkowych wytworników ciepła. 2.2 Co możecie Państwo, jako użytkownicy, nastawić sami Państwo, jako użytkownicy, możecie sami ustawić na regulatorze następujące parametry: Wybór rodzaju pracy urządzenia (bez hasła) / str. 13 / Wybór temperatur i wartości, zmiana obrazu standardowego (hasło 1) / str. 15/ Test wyjść lub ich zapisanie na obrazie standardowym (hasło 1) / str. 17 / Wszystkie pozostałe ustawienia wykonuje wyłącznie fachowy personel. Niefachowe zmiany mogą doprowadzić do wadliwej pracy urządzenia lub mieć negatywny wpływ na jego okres eksploatacji. 2.3 Nastawnik / ochrona hasła Nazwą nastawnik określa się wszystkie te wartości, które mogą zostać zmienione lub pokazane na obrazie standardowym, lub też których funkcja może zostać uaktywniona względnie uśpiona. Uprawnienia do przeprowadzenia tego typu zmian zostały podzielone na trzy strefy: 1. wolny użytkownik końcowy 2. hasło 1 użytkownik końcowy (konfiguracja obrazu standardowego) 3. hasło 2 fachowiec (konfiguracja parametrów urządzenia) Wskazówka: Hasła 1 i 2 poda Państwu Wasz dostawca. Polska Ekologia Nr 211/2004 9

10 2.4 Elementy obsługi i wskazania Przegląd Powyższa instrukcja pokazuje widok regulatora z przodu 1. Display (wyświetlacz) z obrazem standardowym 2. Pokrętło (gałka) wyboru 3. Pokrętło (gałka) nastawiania 4. Bezpiecznik (6,3 A M 5 x 20 mm) 5. Pokrywa skrzynki zaciskowej 6. Klawisz resetowania 7. Przyłącz wtykowy ebus Polska Ekologia Nr 211/

11 2.4.2 Wyświetlacz Obraz standardowy rozpoznajemy po 4 wierszach oraz linii przerywanej na środku wyświetlacza. W pierwszych trzech wierszach wyświetlacza wskazane są trzy temperatury, wartości lub stany przyłączeń wyjść. W czwartym wierszu znajduje się przełącznik wyboru trybu trybu pracy. Jeżeli przełącznik wyboru trybu pracy jest ustawiony na ręcznie, po lewej i po prawej stronie obok BW ręcznie migają strzałki, wskazujące niewłaściwy stan eksploatacji. W razie usterki wskazanie BW Auto miga na zmianę z Err. Objaśnienia skrótów znajdują się w rozdziale 19 wyjaśnienia pojęć i skrótów, str. 41. W przypadku nastawienia innego wskazania po time out (upływie czasu) wynoszącym 2 minuty, regulator wraca do ustawienia standardowego. TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO W menu wyboru jest tylko tekst, nie ma linii przerywanej. Zmiana ustawień W podmenu pojawia się na środku wyświetlacza linia przerywana. Temp. kolektora Minimum 20 C Dwie strzałki w najwyższym rzędzie oznaczają, że wskazywana wartość może zostać przedstawiona na obrazie standardowym przez obracanie pokrętłem. Strzałki aktywuje się podając hasło, patrz 5 wybór temperatur i wartości, zmiana obrazu standardowego (hasło 1), str. 15. kolektor temp. faktyczna 67 C Dwie strzałki w najniższym wierszu oznaczają, że wskazywana wartość może zostać przedstawiona na obrazie standardowym przez obracanie pokrętłem. Strzałki aktywuje się podając hasło, patrz 6 zmiana nastawnika (hasło 2), str. 16. Temp. kolektora Minimum 20 C Polska Ekologia Nr 211/

12 3 Obraz menu wyboru 3.1 Pokrętło nastawiania Menu wyboru ukazują się w następującej kolejności jeżeli obracamy pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obracając w stronę przeciwną uzyskamy kolejność odwrotną. TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawnikó w Test i przejęcie wyjść Wybór opcji Wskazanie zakłóceń Obraz standardowy Wybrać tryb pracy AUTO, RĘCZNIE, WYŁĄCZONE Wybór temperatury i wartości oraz umieszczenie ich na obrazie standardowym Wykonanie ustawień specyficznych dla urządzenie (tylko fachowiec) Włączyć wyjścia, skontrolować aktualny stan przełączników i wskazać na obrazie standardowym Wybór dodatkowych funkcji (tylko przez fachowca) Wybór kodu błędu i powrót (tylko fachowiec) 3.2 Pokrętło wyboru Jeżeli zostało nastawione pożądane menu wyboru, możliwe jest przejrzenie podmenu obracając pokrętłem i sprawdzenie lub zmiana ustawień. W tym celu odsyłamy do rozdziału 4.1 Nastawnik dla użytkownika końcowego (bez hasła), str. 16. Polska Ekologia Nr 211/

13 4 Wybór rodzaju pracy (bez hasła) Za pomocą pokrętła wyboru trybu pracy wybieramy rodzaj pracy regulatora. Auto = praca automatyczna według ustawionych kryteriów. Najbardziej Ręcznie = ekonomiczny tryb pracy. w trybie ręcznie możliwe jest pod testowanie wyjść i ich wskazanie na obrazie standardowym włączanie i wyłączanie wszystkich wyjść. Jest to jedynie tryb awaryjny! Wył. = Uwaga! Urządzenie zostanie wyłączone! Zanim urządzenie zostanie nastawione na Wył. należy przeprowadzić wszelkie środki zapewniające bezpieczeństwo urządzenia (np. opróżnić urządzenie solarne), tak aby uchronić urządzenie przed uszkodzeniem. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa producenta kolektora. Wybór Obracać pokrętłem wyboru do momentu ukazania rodzaju się tekstu wybór trybu pracy. pracy Obracać pokrętłem nastawiania do ukazania się napisu zmiana trybu pracy. Rodzaj pracy Zmiana Auto Obracać pokrętłem dopóki nie ukaże się wymagany tryb pracy Auto, ręcznie lub wył. Rodzaj pracy Zmiana Wył. Po około 2 minutach time out regulator automatycznie wraca do obrazu standardowego, pokazującego w najniższym wierszu wybrany tryb pracy. A w następujący sposób znowu możemy manualnie nastawić obraz standardowy: Obracać pokrętłem wyboru do momentu ukazania się menu wyboru. Wybór rodzaju pracy Obracać pokrętłem nastawiania do ukazania się obrazu standardowego. TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW wył. Polska Ekologia Nr 211/

14 4.1 Nastawnik dla użytkownika końcowego (bez hasła) Nr Nastawnik Ustawienia fabryczne Wasze Ustawienie Obszar ustawienia Funkcja 1 Tryb pracy zmiana Auto Auto Auto= tryb normalny Ręcznie= tryb awaryjny Wył.= brak pracy Auto: urządzenie regulowane jest w zależności od temperatury. Ręcznie: należy uaktywnić wymagane wyjścia. Wył.: uwaga, należy ewentualnie opróżnić urządzenie. 2 Pompa solarna PS 50% 50% 0 100% Jeżeli wybrano tryb pracy ręczny, wydajność pompy solarnej PS można zmienić w krokach dziesiętnych. 3 Pompa solarna PS2 0% 50% 0 100% Jeżeli wybrano tryb pracy ręczny, wydajność dodatkowej pompy kotłowej PFK można zmienić w krokach dziesiętnych. 4 Pompa dodatkowa PS2 50% 50% 0 100% Jeżeli wybrano tryb pracy ręczny, wydajność dodatkowej pompy kotłowej PFK można zmienić w krokach dziesiętnych. 5 Zasobnik zaworu bufor zał. Wył. Zał./wył. 4 Zysk kolektora anulować Nie Nie Nie / Tak Wybór temperatury i wartości. Wartość Zysk kolektora może zostać anulowana. 5 Wybór Języka Niemiecki np. DE / FR / E Do wyboru 3 języki Polska Ekologia Nr 211/

15 5 Wybór temperatury i wartość, zmiana obrazu standardowego (hasło 1) Tutaj możliwy jest wybór temperatury i wartości względnie przejęcie ich do nastawienia (obrazu) standardowego. Aby ująć temperaturę lub wartości w obrazie standardowym konieczne jest wprowadzenie hasła 1. Przykład: przejęcie temperatury kolektora do wskazania standardowego. Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się w menu wyboru tekstu wybór temperatury i wartości. Wybór temperatury i wartości Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się podmenu wprowadź hasło 1. Kod 1 Wprowadź 0 Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się Waszego hasła (hasło powinien Państwu podać Wasz dostawca). Kod 1 Wprowadź 1234 Obracać pokrętłem wyboru dopóki nie ukaże się wymagane podmenu. kol. temperatura faktyczna 67 C Obrócić pokrętło nastawiania o jedną podziałkę. Na wyświetlaczu pojawi się na chwilę napis zapisano we wskazaniu godz.. Tym samym temperatura kolektora została zapisana w obrazie standardowym. kol. temperatura faktyczna 67 C Na obrazie standardowym ponownie, w trzecim wierszu pokazana zostaje temperatura kolektora. Pozostałe wartości przesunięte zostają o jeden wiersz w górę. TBU 51 C PS 100% TKO 67 C BW Auto Po dwóch minutach Time out znowu automatycznie ukazuje się obraz standardowy. Polska Ekologia Nr 211/

16 6 Zmiana nastawnika Tutaj możliwe jest dostrojenie regulatora do urządzenia. W celu przeprowadzenia zmian należy podać hasło 2. Jeżeli chcemy tylko obejrzeć nastawnik, możemy to zrobić przeglądając podmenu, bez konieczności podawania hasła. Przegląd zapisanych nastawników znajduje się pod: 18 Nastawnik z hasłem 2, str. 37. Przykład: zmiana przewyższenie zał. Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się w menu wyboru tekstu zmiana nastawnika. Zmiana ustawień Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się podmenu wprowadź hasło 2. Kod 2 wprowadź 0 Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się Waszego hasła 2 (nastawia tylko fachowiec. Hasło zna Wasz dostawca). Kod 2 wprowadź 1234 Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się wybranego podmenu. Przewyższe nie Załączone 15.0 K Obracać pokrętłem nastawiania w celu ustawienia wymaganego przewyższenia. + = wartość większa - = wartość mniejsza Przewyższe nie Załączone 20.0 K Po dwóch minutach Time out standardowy. automatycznie pojawia się znowu obraz Polska Ekologia Nr 211/

17 7 Test wyjść lub ich zapisanie w obrazie standardowym (hasło 1) Tutaj możliwa jest kontrola aktualnego stanu przyłączenia wyjść, patrz 4.1 Nastawnik dla użytkownika końcowego (bez hasła), str. 14. Możliwe jest także włączenie względnie wyłączenie wyjścia w celu sprawdzenia jego funkcjonowania. W tym celu regulator należy ustawić na tryb pracy ręczny. Wyjścia pozostaną w wybranych pozycjach przełączeniowych po opuszczeniu podmenu i zmieniają się dopiero po ponownym przełączeniu lub po zmianie trybu pracy. Wskazane na wyświetlaczu wyjścia mogą zostać zapisane na obrazie standardowym. W tym celu należy podać hasło 1. Przykład: Zapisanie wyjścia pompy solarnej na obrazie standardowym. Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się w menu wyboru tekstu testowanie i zapisanie wyjść. Test I przejęcie wyjść Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się podmenu wprowadź hasło 1. Kod 1 wprowadź 0 Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się Waszego hasła 1 (hasło poda wam Wasz dostawca). Kod 1 wprowadź 1234 Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się wybranego podmenu. Pompa Solarna PS 47% Obrócić pokrętłem nastawiania o jedną podziałkę, aby zapisać wyjście na obrazie standardowym. Pompa Solarna PS 47% Po dwóch minutach Time out automatycznie pojawia się znowu obraz standardowy. Na obrazie standardowym ponownie, w trzecim wierszu pokazane zostaje wyjście pompa solarna. Pozostałe wartości przesunięte zostają o jeden wiersz w górę. TKO 67ºC TBU 51ºC PS 47% BW Auto Polska Ekologia Nr 211/

18 8 Wybór opcji (hasło 2) Tutaj możliwa jest aktywacja względnie blokada tych funkcji, które mogą być dodatkowo wykorzystane w zależności od wariantu hydrauliki. W tym celu należy podać hasło 2. Jeżeli funkcje zostały aktywowane, istnieje możliwość kontroli wartości w menu wyboru wybór temperatury i wartości i jeżeli zwolnione są inne nastawniki, istnieje możliwość ich dopasowania w pozycji: zmiana nastawnika. Przykład: aktywacja ochrony przegrzania. Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się w menu wyboru tekstu wybór opcji. Wybór opcji Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się podmenu wprowadź hasło 2. Kod 2 wprowadź 0 Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ustawienia hasła 2 (nastawia tylko fachowiec. Hasło zna Wasz dostawca). Kod 2 wprowadź 1234 Przegrzanie Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się Wybranego podmenu. ochrona Nie Przegrzanie Obrócić pokrętłem nastawiania w celu uaktywnienia opcji. ochrona Tak Po dwóch minutach Time out standardowy. automatycznie pojawia się znowu obraz Polska Ekologia Nr 211/

19 8.1 Opcje z hasłem 2 Nr Nastawnik Ustawienia fabryczne Wasze Ustawienie Obszar ustawienia Funkcja 1 Zbiornik zewnętrzny Nie Nie Tak / Nie Jeżeli ta opcja jest aktywna, nie wyświetla się już czujnik TBU, oraz nastawnik zbiornik maks. Czujnik i nastawnik znajdują się na zintegrowanym regulatorze ogrzewania. 2 3 Bufor zewnętrzny Nie Przegrzanie ochrona Nie Nie Nie Tak / Nie Tak / Nie Jeżeli ta opcja jest aktywna, nie wyświetla się już czujnik TPU oraz nastawnik zbiornik ma i zbiornik maks. Czujnik i nastawnik znajdują się na zintegrowanym regulatorze ogrzewania. Jeżeli ta opcja jest aktywna, to niezależnie od nastawionych wartości maksymalnych zbiornika / bufora, działa ochrona przed przegrzaniem, a to poprzez włączenie pompy solarnej sterowanej temperaturą kolektora. 4 Objętość licznik impulsów Nie Nie Tak / Nie Jeżeli ta opcja jest aktywna, należy zintegrować podajnik impulsów objętości VIG oraz czujnik odpływu TKR w celu ujęcia wydajności. 5 Kolektor dopływ czujnik Nie Nie Tak / Nie Jeżeli ta opcja jest aktywna należy podłączyć czujnik dopływu do kolektora w celu dokładniejszego ujęcia różnicy temperatur dla ujęcia wydajności. Czujniok ogranicza dopływ do 105 º C 6 Czujnik strumieniowy Nie Nie Tak / Nie Jeżeli ta opcja jest aktywna, należy podłączyć do kolektora czujnik ciepła w celu ujęcia wzrostu temperatury. Polska Ekologia Nr 211/

20 9 Zakłócenia (hasło 2) Jeżeli nastąpi zakłócenie zapisane w regulatorze za pomocą kodu usterki, na obrazie standardowym miga wiersz BW Auto na przemian z Err. W podmenu kod usterki ukazuje się zakłócenie wskazane odpowiednim kodem. Opis kodu usterki znajdą Państwo na końcu niniejszego rozdziału. Jak tylko usterka zostanie usunięta lub też jeżeli nie istnieje już stan zakłócenia, regulator pracuje zwykłym trybem. Wskazanie zakłócenia pozostaje jednak na obrazie standardowym i może zostać usunięte tylko za pomocą hasła 2. Resetowanie regulatora usuwa wszystkie kody usterek, które nie są już aktywne. Wskazanie kodu usterki: Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się w menu wyboru tekstu wskazanie zakłócenia. Wskaźnik błędów Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się podmenu kod usterki. Kod usterki ukazuje się w najniższym wierszu. Usuwanie kodu usterki: W menu wyboru wskazanie zakłócenia obracać pokrętłem wyboru do momentu ukazania się tekstu wprowadzić hasło. Kod Usterki Kod 2 1 wprowadź 0 Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ustawienia hasła 2. Kod 2 wprowadź 1234 Obrócić pokrętłem wyboru do momentu ukazania się usuwanie kodu usterki. Kod usterki usuń Nie Obracać pokrętłem nastawiania w celu usunięcia kodu usterki. Wskazówka: usunięte zostają wszystkie usterki, które nie są już aktywne. Kod usterki usuń Tak Po 2 minutach Time out automatycznie pojawia się znowu obraz standardowy. Kody usterek: Polska Ekologia Nr 211/

21 Kod Opis Usterka T między TKO i TBU, TPU, TSB lub TKR dłuższe niż 15 min. > 50K Czujnik kolektora TKO poza zakresem pomiaru. Czujnik zbiornika pod TBU poza zakresem pomiaru. Czujnik bufora pod TPU poza zakresem pomiaru. Czujnik dopływu kolektora TKR poza zakresem pomiaru. Czujnik basenowy TSB poza zakresem pomiaru. Czujnik dodatkowego kotła TFK poza zakresem pomiaru. Defekt bezpiecznika czułego, usterka pompy, powietrze w urządzeniu, uszkodzony czujnik. Zwarcie czujnika, przerwa Zwarcie czujnika, przerwa. Zwarcie czujnika, przerwa. Zwarcie czujnika, przerwa. Zwarcie czujnika, przerwa. Zwarcie czujnika, przerwa. Wskazówka: po wystąpieniu usterki, następuje blokada danej funkcji. Polska Ekologia Nr 211/

22 10 Opis funkcji Po wybraniu w rozdziale 15.3 Warianty hydrauliczne, str. 31, wariantu hydrauliki odpowiedniego dla Waszego urządzenia, znajdą Państwo poniżej opis możliwych funkcji Minimalna temperatura kolektora Aby doszło do otwarcia możliwości ładowania solarnego temperatura kolektora TKO Winna przekroczyć tę wartość. Wartość graniczna temperatura kolektora minimum posiada wartość histerezy przełączeń 5K. (Przykład: min. Kolektora 20ºC; zwolnienie przy 20ºC; blokada 15ºC) Zasilanie solarne bez czujnika powrotu na zbiorniku, buforze lub basenie Zwolnienie pompy solarnej PS ma miejsce, kiedy różnica temperatury między czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem odbiornika ( TBU, TPU, TSB ) jest mniejsza niż nastawiona wartość włączone przewyższenie. Pompa solarna zostaje wyłączona, kiedy różnica temperatury między czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem odbiornika ( TBU, TPU, TSB ) jest mniejsza niż nastawiona wartość przewyższenie wyłączone, lub jeżeli została przekroczona temperatura maksymalna ( TBU, TPU ) lub zostanie przekroczona temperatura zadana TSB na odbiornikach względnie na kolektorze. Za pomocą sterownika prędkością obrotową próbujemy utrzymać minimalne przewyższenie na czujniku kolektora ( TKO ). Wartość Xs dla sterowania prędkością obrotową tworzy się według następującej formuły: Xs TKO zbiornik = TBU + ½ x (przewyższenie włączone + przewyższenie wyłączone Xs TKO bufor = TPU + ½ x ( przewyższenie 2 włączone + przewyższenie 2 wył.) Xs TKO basen = TSB + ½ x (przewyższenie 3 włączone + przewyższenie 3 wył.) Pompa solarna PS zostaje uruchomiona z nastawioną prędkością obrotową PS start Zasilanie solarne z czujnikiem powrotu na zbiorniku, buforze lub basenie Zwolnienie pompy solarnej PS ma miejsce, kiedy różnica temperatury między czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem odbiornika (TBU, TPU, TSB) jest mniejsza niż nastawiona wartość włączone przewyższenie. Pompa solarna zostaje wyłączona, kiedy różnica temperatury między czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem odbiornika (TBU, TPU, TSB) jest mniejsza niż nastawiona wartość przewyższenie włączone, lub jeżeli została przekroczona temperatura zadana na odbiornikach względnie na kolektorze. Polska Ekologia Nr 211/

23 Za pomocą sterowania prędkością obrotową próbujemy utrzymać minimalne przewyższenie na czujniku kolektora (TKO). Xs TKO zbiornik = TKR + ½ x (przewyższenie włączone + przewyższenie wyłączone Xs TKO bufor = TKR + ½ x ( przewyższenie 2 włączone + przewyższenie 2 wył.) Xs TKO basen = TKR + ½ x (przewyższenie 3 włączone + przewyższenie 3 wył.) Pompa solarna PS zostaje uruchomiona z nastawioną prędkością obrotową PS start Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu Regulator posiada funkcję ochrony przeciw zamarzaniu. Jeżeli temperatura jest mniejsza niż ustawiona granica zamarzania na czujniku kolektora TKO, włącza się pompa solarna PS i pracuje na minimalnej prędkości obrotowej. Jeżeli temperatura na TKO podwyższy się o 3K powyżej nastawionej granicy zamarzania, pompa zostaje wyłączona. Wskazówka: tego nastawnika nie można nastawić przez strukturę obsługi. Nastawienie fabryczne: - 50ºC Funkcje dodatkowego kotła Regulator solarny posiada 3 różne funkcje dodatkowego kotła Minimalna temperatura dodatkowego kotła Aby mogło nastąpić zasilanie dodatkowego kotła temperatura dodatkowego kotła TFK musi przekroczyć tę wartość. Wartość graniczna minimalna temperatura kotła dodatkowego posiada histerezę przełączenia wynoszącą 5K. (Przykład: kocioł dodatkowy min. 30ºC, zwolnienie przy 30ºC, blokada przy 25ºC) Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego podwyższenia powrotu Nastawnik podwyższenie temperatury kotła dodatkowego musi być ustawiony na 0. Zwolnienie pompy kotła dodatkowego PKF ma miejsce, kiedy różnica temperatur między czujnikiem kotła dodatkowego TFK oraz czujnikiem zbiornika buforowego TPU jest większa niż nastawiona wartość kocioł dodatkowy różnica włączone. Pompa kotła dodatkowego PFK zostaje wyłączona, kiedy różnica temperatury między czujnikiem kotła dodatkowego TFK oraz czujnikiem zbiornika buforowego TPU jest mniejsza niż nastawiona wartość kocioł dodatkowy różnica wyłączone. Za pomocą sterowania prędkością obrotową próbuje się utrzymać minimalne przewyższenie na czujniku kotła dodatkowego TFK. Xs TFK kocioł dodatkowy= wartość zadana temp. Bufora +½ x (kocioł dodatkowy różnica włączone + kocioł dodatkowy różnica wyłączone) Polska Ekologia Nr 211/

24 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym podwyższeniem powrotu Jeżeli istnieje podwyższenie powrotu, zwolnienie pompy kotła dodatkowego PFK może nastąpić w oparciu o wzrost temperatury na czujniku kotła dodatkowego TFK. Za pomocą sterowania prędkością obrotową próbuje się utrzymać minimalne przewyższenie na czujniku kotła dodatkowego TFK. Wartość Xs dla sterowania prędkością obrotową tworzy się według następującej formuły: Xs TFK kocioł dodatkowy= wartość zadana temp. Bufora +½ x (kocioł dodatkowy różnica włączone + kocioł dodatkowy różnica wyłączone) Zwolnienie pompy kotła dodatkowego PFK może też nastąpić w oparciu o wzrost temperatury na czujniku kotła dodatkowego TFK Zwolnienie pompy PFK z powodu wzrostu temperatury na czujniku TFK Jeżeli wzrost temperatury jest wystarczający, włącza się PFK, mimo że temperatura kotła dodatkowego TFK jest mniejsza niż wartość minimalna temperatura kotła dodatkowego, a różnica temperatur między TPU i TFK jest niewystarczająca. Stale, w okresach 10 minutowych, wylicza się wartość średnią od temperatury kotła dodatkowego TFK. Jeżeli w tym okresie temperatura na czujniku TFK jest wyższa o tę wartość ( wzrost temperatury kotła dodatkowego x 5K ) niż wyliczona średnia wartość, na 10 minut następuje zwolnienie PFK z minimalną prędkością obrotową. Polska Ekologia Nr 211/

25 11 Opcje W zależności od wyboru wariantu hydrauliki, patrz 15.3 warianty hydrauliki, str. 31 wyświetlane są tylko dostępne opcje, spośród których można dokonać wyboru Zbiornik zewnętrzny Jeżeli wybrano opcję Tak, regulator solarny może być napędzany kompatybilnym regulatorem ogrzewania, w połączeniu energetycznym przez ebus, a tym samym zapewniamy oszczędne zużycie energii dla potrzeb ogrzewania uzupełniającego zbiornika. Czujniki zbiornika muszą zostać przyłączone do regulatora ogrzewania. Na regulatorze ogrzewania nastawiamy wartość zadaną zbiornika oraz maksymalną temperaturę zbiornika. Nastawnik zbiornik maks. nie ma w regulatorze solarnym żadnej funkcji i nie jest wyświetlany. Czujnik zbiornik dół TBU także nie jest wyświetlany. Przy dobrej wydajności solarnej (średnia prędkość obrotowa PSm pompy solarnej PS powyżej 50%) wartość zadana zbiornika dla potrzeb ogrzewania uzupełniającego zostaje zredukowana do minimalnej temperatury zbiornika. Redukcja przestaje działać jeżeli średnia prędkość obrotowa PSm spadnie poniżej 50%. Ogrzewanie uzupełniające ustawione jest na 18 godzin na minimalną temperaturę zbiornika zostanie przekroczona, a średnia prędkość obrotowa PSm spadnie poniżej 80% lub jeżeli temperatura zbiornika spadnie poniżej wartości zadanej zbiornika. Redukcję usuwa się resetem i zanikiem napięcia na regulatorze Bufor zewnętrzny Jeżeli wybrano opcję Tak, regulator solarny może być napędzany kompatybilnym regulatorem ogrzewania, w połączeniu energetycznym przez ebus, a tym samym zapewniamy oszczędne zużycie energii dla potrzeb ogrzewania uzupełniającego bufora. Czujniki bufora muszą zostać przyłączone do regulatora ogrzewania. Na regulatorze ogrzewania nastawiamy redukcję wartości zadanej. Nastawniki wartość zadana bufora oraz bufor maks. nie mają w regulatorze solarnym żadnej funkcji i nie są wyświetlane. Czujnik bufor dół TPU także nie jest wyświetlany. Przy dobrej wydajności solarnej (średnia prędkość obrotowa PSm pompy solarnej PS powyżej 50%) wartość zadana bufora (w zależności od potrzeb) dla potrzeb ogrzewania uzupełniającego zostaje zredukowana o nastawialną wysokość (np.15k). Redukcja wartości zadanej przestaje działać, jeżeli średnia prędkość obrotowa PSm pompy solarnej PS spadnie poniżej 50%. Wartość zadana bufora jest przez Polska Ekologia Nr 211/

26 cały czas obliczana przez regulator ogrzewania. Wysokość redukcji wartości zadanej nastawiana jest na regulatorze ogrzewania. Wskazówka: Jeżeli wybrano wariant z funkcją kotła dodatkowego i została włączona pompa kotła dodatkowego PFK, to redukcja wartości zadanej bufora zostaje uaktywniona Ochrona przed przegrzaniem Na stałe wprowadzono ochronę przed przegrzaniem o następujących wartościach: Temperatura włączenia kolektora 110ºC Temperatura wyłączenia kolektora 100ºC Temperatura ochrony kolektora 130ºC pompa zawsze wył. Temperatura ochrony zbiornika 95ºC pompa zawsze wył. Temperatura ochrony bufora 95ºC pompa zawsze wył Temperatura ochrony basenu brak wyłączenia Funkcja ochrony przed przegrzaniem działa na czujnik TBU lub TPU. Jeżeli TKO wzrośnie powyżej 110ºC, pompa solarna włącza się na minimalnej wydajności (nawet jeżeli zostało osiągnięte minimum lub maksimum zbiornika) i próbuje przez regulację prędkości obrotowej utrzymać temperaturę na 110ºC. Jeżeli TKO wzrośnie powyżej 130ºC, pompa wyłącza się. Jeżeli TKO spada poniżej 100ºC, pompa także się wyłącza (jeżeli zostało osiągnięte minimum lub maksimum zbiornika). Przy temperaturze ochrony zbiornika / bufora wynoszącej 95ºC pompa solarna PS z zasady wyłącza się. Po zejściu temperatury zbiornika / bufora do 93ºC pompa solarna PS zostanie znów zwolniona Nadajnik impulsu objętości Jeżeli ten nastawnik jest aktywny, na regulatorze powinien być zainstalowany licznik przepływu z wyjściem impulsu VIG oraz czujnik powrotu TKR. Wyliczenie wydajności solarnej następuje na podstawie różnicy temperatury miedzy czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem powrotu TKR, zarejestrowanym strumieniem objętości VIG oraz wprowadzoną pojemnością cieplną cieczy będącej nośnikiem ciepła Czujnik promieniowania (czujnik ciepła) Dzięki uaktywnieniu tej funkcji możliwe jest, zwolnienie urządzenia solarnego na okres 2 minut ze względu na zdefiniowany wzrost temperatury (1K / min) lub z powodu minimalnej temperatury promieniowania (30ºC) na czujniku promieniowania TST. Jeżeli kryteria włączenia na czujniku kolektora TKO zostały spełnione, pompa solarna PS zostanie znowu wyłączona. Jeżeli w dalszym ciągu ma miejsce wzrost temperatury na czujniku promieniowania TST lub jeżeli zostanie przekroczona minimalna temperatura promieniowania, po 5 minutach ma miejsce ponowne zwolnienie pompy solarnej PS. Niemożliwe jest ustawienie promieniowanie / wzrost temperatury / czas włączenia i czas oczekiwania poprzez strukturę obsługi. Polska Ekologia Nr 211/

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

DWT Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących

DWT Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących nstrukcja montażu i obsługi Pogodowy regulator temperatury do kotłów wiszących Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30 REGUATOR TEMPERATURY RTM-30 ISTRUKCJA OBSŁUGI MOntaż podłączenie OPIS Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą uzyskujemy przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-14

STEROWNIK KOTŁA WRT-14 STEROWNIK KOTŁA WRT-14 Instrukcja obsługi (wersja ELWAT_0209) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-13

STEROWNIK KOTŁA WRT-13 STEROWNIK KOTŁA WRT-13 Instrukcja obsługi KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo