PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1"

Transkrypt

1 CYFROWY REGULATOR SOLARNY PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Polska Ekologia Nr 211/2004 1

2 Struktura obsługi TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawników Test i przejęcie wyjść Wybór opcji Wskazanie zakłóceń 1 Rodzaj pracy Zmiana Auto Hasło 1 Wprowadzić 0 Hasło 2 Wprowadzić 0 Hasło 1 Wprowadzić 0 Hasło 2 Wprowadzić 0 Hasło 1 Wprowadzić 0 2 Temperatura kolektora Hydraulika Pompa solarna Zbiornik zewnętrzny Kod usterki Wartość 67 C Wariant 1 PS 0 % Nie 0 3 Powrót do kolektora Wartość 45 C Temperatura kolektora Minimum 20 C Dodatkowa pompa 0% Bufor zewnętrzny Nie Kod Usterki Usunąć Nie 4 Temperatura promieniow. Wartość 89 C Prędkość obr. Pompy Minimum 30 % Ochrona przed przegrzaniem Nie 5 Zasobnik Dół Wartość 44 C Początek 0brotów PS 100% Licznik impulsów Objętość Nie 6 Zasobnik dół Wartość 65 C Wydajność solarna kolektora 3,6 kw Czujnik promieniow. Nie 7 Temperatura basenu Przepływ Wartość 22 C 1,0 l/i 8 Temp. Kotła dodatkowego Wartość 68 C Pojemność cieplna 38KJ/IK 9 10 Aktualna wydajność kollektor 10 kw Suma zysku Przewyższenie Włączone 5K Przewyższenie kolektor Wyłączone 17 kw Polska Ekologia Nr 211/2004 2

3 Struktura obsługi TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawnikó w Test i przejęcie wyjść Wybór opcji Wskazanie zakłóceń 11 Zysk z kolektora Usuń Nie Temperatura zasobnika Maksymalnie 90 C 12 Średnia wydajność Przewyższenie 2 PS 45% Włączone 15K 13 Godziny pracy PS 5h Przewyższenie 2 Wyłączone 5K 14 Strumień objętości 0 l/h Temperatura bufora Zadana wartość 60 C 15 Temperatura bufora Maksymalna 90 C 16 Przewyższenie 3 Włączone 7K 17 Przewyższenie 3 Wyłączone 4K 18 Temperatura basenu Zadana wartość 30 C Temp. kotła dodatkowego Minimum 50 C Temp. kotła dodatkowego Wzrost 1K/m Polska Ekologia Nr 211/2004 3

4 Struktura obsługi TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawnikó w Test i przejęcie wyjść Wybór opcji Wskazanie zakłóceń Różnica temp. w kot.dodatk. Włączone 15K Różnica temp. w kot.dodatk. Wyłączone 5K PFK Liczba obr. Minimum 30% Wybór języka Polska Ekologia Nr 211/2004 4

5 Szanowna Czytelniczko, szanowny Czytelniku. Regulator zasobów i funkcji urządzenia solarnego jest nowoczesnym urządzeniem elektronicznym, posiadającym cały szereg funkcji umożliwiających optymalną obsługę urządzenia solarnego. Większość ustawień koniecznych do pracy urządzenia, wykonuje fachowy personel przy pierwszym rozruchu urządzenia. Dlatego też niech Państwa, jako Użytkowników urządzenia, nie wystrasza objętość niniejszej instrukcji obsługi! Informacje o obsłudze regulatora, które są przeznaczone dla Państwa, znajdują się w przedniej części niniejszej instrukcji. Obsługa regulatora jest prosta i logiczna, jak się Państwo z pewnością przekonają. Bardziej obszerna, druga część instrukcji, oznakowana dodatkowo napisem w nagłówku tylko dla fachowego personelu, zawiera wszystkie informacje potrzebne fachowemu personelowi ( serwisantom ) do instalacji i rozruchu ogrzewania. Prosimy najpierw zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa na stronie 8. Polska Ekologia Nr 211/2004 5

6 SPIS TREŚCI 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 8 2 Wasz regulator zasobów i funkcji urządzeń solarnych Co potrafi regulator urządzeń solarnych Co możecie Państwo, jako użytkownik nastawić sami Nastawnik / ochrona hasła Elementy obsługi i wskazania Przegląd Wyświetlacz 11 3 Obraz menu wyboru Pokrętło nastawiania Pokrętło wyboru 12 4 Wybór rodzaju pracy (bez hasła) Nastawnik dla użytkownika końcowego (bez hasła) 14 5 Wybór temperatury i wartości, zmiana obrazu standardowego (hasło 1) 15 6 Zmiana nastawnika (hasło 2) 16 7 Test wyjść lub ich zapisanie w obrazie standardowym (hasło 1) 17 8 Wybór opcji (hasło 2) Opcje z hasłem Zakłócenia (hasło 2) Opis funkcji Minimalna temperatura kolektora Zasilanie solarne bez czujnika powrotu na zbiorniku, buforze lub basenie Zasilanie solarne z czujnikiem powrotu na zbiorniku, buforze lub basenie Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu Funkcje dodatkowego kotła Minimalna temperatura dodatkowego kotła Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego podwyższenia powrotu Funkcja kotła dodatkowego z termicznym podwyższeniem powrotu Zwolnienie pompy PFK z powodu wzrostu temperatury na czujniku TKF 24 Polska Ekologia Nr 211/2004 6

7 11 Opcje Zbiornik zewnętrzny Bufor zewnętrzny Ochrona przed przegrzaniem Nadajnik impulsu objętości Czujnik promieniowania (czujnik ciepła) Wartość oporu czujnika temperatury Obliczenie wydajności bez nadajnika impulsu objętości i bez czujnika powrotu Obliczenie wydajności solarnej Nastawienia strumienia objętości urządzenia Zdalny wyświetlacz temperatur i wartości Instalacja Wskazówki do instalacji i przygotowania rozruchu Ustawienie przyłączenia Warianty hydrauliki Wymiary i wskazówki do montażu Wymiary Wskazówki do montażu Dane techniczne Nastawnik z hasłem Objaśnienie pojęć i skrótów 41 Polska Ekologia Nr 211/2004 7

8 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Regulator jest przeznaczony do pracy z przełącznikiem hydraulicznym, zgodnie ze specyfikacją producenta. Użytkowanie urządzenia do innych celów jest niedopuszczalne. Regulator odpowiada następującym normom unijnym: 73 / 23 / EWG Wytyczne dotyczące niskiego napięcia 89 / 336 / EWG Wytyczne EMV włącznie z wytycznymi zmieniającymi do 93 / 68 / EWG Bezpieczeństwo Niniejsze urządzenie jest zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiednimi przepisami BHP. NIEBEZPIECZEŃSTWO Regulator jest podłączony do prądu elektrycznego. Niefachowa instalacja urządzenia względnie niefachowe próby naprawy mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia spowodowane porażeniem prądem elektrycznym. Instalacja i rozruch może zostać wykonana wyłącznie przez fachowy personel, posiadający odpowiednie kwalifikacje. Zabrania się generalnie otwierania urządzenia oraz części wyposażenia, za wyjątkiem pokrywy skrzynki z zaciskami. Do przeprowadzenia napraw uprawniony jest tylko i wyłącznie producent. Należy koniecznie przestrzegać wskazówek w tekście oznakowanych symbolem Polska Ekologia Nr 211/2004 8

9 2 Wasz regulator zasobów i funkcji urządzeń solarnych 2.1 Co potrafi regulator urządzeń solarnych Odpowiednio zaprogramowany, gwarantuje działając razem z odpowiednim przełącznikiem hydraulicznym właściwe wykorzystanie energii solarnej, tak aby możliwa była rezygnacja z eksploatacji dodatkowych wytworników ciepła. 2.2 Co możecie Państwo, jako użytkownicy, nastawić sami Państwo, jako użytkownicy, możecie sami ustawić na regulatorze następujące parametry: Wybór rodzaju pracy urządzenia (bez hasła) / str. 13 / Wybór temperatur i wartości, zmiana obrazu standardowego (hasło 1) / str. 15/ Test wyjść lub ich zapisanie na obrazie standardowym (hasło 1) / str. 17 / Wszystkie pozostałe ustawienia wykonuje wyłącznie fachowy personel. Niefachowe zmiany mogą doprowadzić do wadliwej pracy urządzenia lub mieć negatywny wpływ na jego okres eksploatacji. 2.3 Nastawnik / ochrona hasła Nazwą nastawnik określa się wszystkie te wartości, które mogą zostać zmienione lub pokazane na obrazie standardowym, lub też których funkcja może zostać uaktywniona względnie uśpiona. Uprawnienia do przeprowadzenia tego typu zmian zostały podzielone na trzy strefy: 1. wolny użytkownik końcowy 2. hasło 1 użytkownik końcowy (konfiguracja obrazu standardowego) 3. hasło 2 fachowiec (konfiguracja parametrów urządzenia) Wskazówka: Hasła 1 i 2 poda Państwu Wasz dostawca. Polska Ekologia Nr 211/2004 9

10 2.4 Elementy obsługi i wskazania Przegląd Powyższa instrukcja pokazuje widok regulatora z przodu 1. Display (wyświetlacz) z obrazem standardowym 2. Pokrętło (gałka) wyboru 3. Pokrętło (gałka) nastawiania 4. Bezpiecznik (6,3 A M 5 x 20 mm) 5. Pokrywa skrzynki zaciskowej 6. Klawisz resetowania 7. Przyłącz wtykowy ebus Polska Ekologia Nr 211/

11 2.4.2 Wyświetlacz Obraz standardowy rozpoznajemy po 4 wierszach oraz linii przerywanej na środku wyświetlacza. W pierwszych trzech wierszach wyświetlacza wskazane są trzy temperatury, wartości lub stany przyłączeń wyjść. W czwartym wierszu znajduje się przełącznik wyboru trybu trybu pracy. Jeżeli przełącznik wyboru trybu pracy jest ustawiony na ręcznie, po lewej i po prawej stronie obok BW ręcznie migają strzałki, wskazujące niewłaściwy stan eksploatacji. W razie usterki wskazanie BW Auto miga na zmianę z Err. Objaśnienia skrótów znajdują się w rozdziale 19 wyjaśnienia pojęć i skrótów, str. 41. W przypadku nastawienia innego wskazania po time out (upływie czasu) wynoszącym 2 minuty, regulator wraca do ustawienia standardowego. TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO W menu wyboru jest tylko tekst, nie ma linii przerywanej. Zmiana ustawień W podmenu pojawia się na środku wyświetlacza linia przerywana. Temp. kolektora Minimum 20 C Dwie strzałki w najwyższym rzędzie oznaczają, że wskazywana wartość może zostać przedstawiona na obrazie standardowym przez obracanie pokrętłem. Strzałki aktywuje się podając hasło, patrz 5 wybór temperatur i wartości, zmiana obrazu standardowego (hasło 1), str. 15. kolektor temp. faktyczna 67 C Dwie strzałki w najniższym wierszu oznaczają, że wskazywana wartość może zostać przedstawiona na obrazie standardowym przez obracanie pokrętłem. Strzałki aktywuje się podając hasło, patrz 6 zmiana nastawnika (hasło 2), str. 16. Temp. kolektora Minimum 20 C Polska Ekologia Nr 211/

12 3 Obraz menu wyboru 3.1 Pokrętło nastawiania Menu wyboru ukazują się w następującej kolejności jeżeli obracamy pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obracając w stronę przeciwną uzyskamy kolejność odwrotną. TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawnikó w Test i przejęcie wyjść Wybór opcji Wskazanie zakłóceń Obraz standardowy Wybrać tryb pracy AUTO, RĘCZNIE, WYŁĄCZONE Wybór temperatury i wartości oraz umieszczenie ich na obrazie standardowym Wykonanie ustawień specyficznych dla urządzenie (tylko fachowiec) Włączyć wyjścia, skontrolować aktualny stan przełączników i wskazać na obrazie standardowym Wybór dodatkowych funkcji (tylko przez fachowca) Wybór kodu błędu i powrót (tylko fachowiec) 3.2 Pokrętło wyboru Jeżeli zostało nastawione pożądane menu wyboru, możliwe jest przejrzenie podmenu obracając pokrętłem i sprawdzenie lub zmiana ustawień. W tym celu odsyłamy do rozdziału 4.1 Nastawnik dla użytkownika końcowego (bez hasła), str. 16. Polska Ekologia Nr 211/

13 4 Wybór rodzaju pracy (bez hasła) Za pomocą pokrętła wyboru trybu pracy wybieramy rodzaj pracy regulatora. Auto = praca automatyczna według ustawionych kryteriów. Najbardziej Ręcznie = ekonomiczny tryb pracy. w trybie ręcznie możliwe jest pod testowanie wyjść i ich wskazanie na obrazie standardowym włączanie i wyłączanie wszystkich wyjść. Jest to jedynie tryb awaryjny! Wył. = Uwaga! Urządzenie zostanie wyłączone! Zanim urządzenie zostanie nastawione na Wył. należy przeprowadzić wszelkie środki zapewniające bezpieczeństwo urządzenia (np. opróżnić urządzenie solarne), tak aby uchronić urządzenie przed uszkodzeniem. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa producenta kolektora. Wybór Obracać pokrętłem wyboru do momentu ukazania rodzaju się tekstu wybór trybu pracy. pracy Obracać pokrętłem nastawiania do ukazania się napisu zmiana trybu pracy. Rodzaj pracy Zmiana Auto Obracać pokrętłem dopóki nie ukaże się wymagany tryb pracy Auto, ręcznie lub wył. Rodzaj pracy Zmiana Wył. Po około 2 minutach time out regulator automatycznie wraca do obrazu standardowego, pokazującego w najniższym wierszu wybrany tryb pracy. A w następujący sposób znowu możemy manualnie nastawić obraz standardowy: Obracać pokrętłem wyboru do momentu ukazania się menu wyboru. Wybór rodzaju pracy Obracać pokrętłem nastawiania do ukazania się obrazu standardowego. TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW wył. Polska Ekologia Nr 211/

14 4.1 Nastawnik dla użytkownika końcowego (bez hasła) Nr Nastawnik Ustawienia fabryczne Wasze Ustawienie Obszar ustawienia Funkcja 1 Tryb pracy zmiana Auto Auto Auto= tryb normalny Ręcznie= tryb awaryjny Wył.= brak pracy Auto: urządzenie regulowane jest w zależności od temperatury. Ręcznie: należy uaktywnić wymagane wyjścia. Wył.: uwaga, należy ewentualnie opróżnić urządzenie. 2 Pompa solarna PS 50% 50% 0 100% Jeżeli wybrano tryb pracy ręczny, wydajność pompy solarnej PS można zmienić w krokach dziesiętnych. 3 Pompa solarna PS2 0% 50% 0 100% Jeżeli wybrano tryb pracy ręczny, wydajność dodatkowej pompy kotłowej PFK można zmienić w krokach dziesiętnych. 4 Pompa dodatkowa PS2 50% 50% 0 100% Jeżeli wybrano tryb pracy ręczny, wydajność dodatkowej pompy kotłowej PFK można zmienić w krokach dziesiętnych. 5 Zasobnik zaworu bufor zał. Wył. Zał./wył. 4 Zysk kolektora anulować Nie Nie Nie / Tak Wybór temperatury i wartości. Wartość Zysk kolektora może zostać anulowana. 5 Wybór Języka Niemiecki np. DE / FR / E Do wyboru 3 języki Polska Ekologia Nr 211/

15 5 Wybór temperatury i wartość, zmiana obrazu standardowego (hasło 1) Tutaj możliwy jest wybór temperatury i wartości względnie przejęcie ich do nastawienia (obrazu) standardowego. Aby ująć temperaturę lub wartości w obrazie standardowym konieczne jest wprowadzenie hasła 1. Przykład: przejęcie temperatury kolektora do wskazania standardowego. Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się w menu wyboru tekstu wybór temperatury i wartości. Wybór temperatury i wartości Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się podmenu wprowadź hasło 1. Kod 1 Wprowadź 0 Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się Waszego hasła (hasło powinien Państwu podać Wasz dostawca). Kod 1 Wprowadź 1234 Obracać pokrętłem wyboru dopóki nie ukaże się wymagane podmenu. kol. temperatura faktyczna 67 C Obrócić pokrętło nastawiania o jedną podziałkę. Na wyświetlaczu pojawi się na chwilę napis zapisano we wskazaniu godz.. Tym samym temperatura kolektora została zapisana w obrazie standardowym. kol. temperatura faktyczna 67 C Na obrazie standardowym ponownie, w trzecim wierszu pokazana zostaje temperatura kolektora. Pozostałe wartości przesunięte zostają o jeden wiersz w górę. TBU 51 C PS 100% TKO 67 C BW Auto Po dwóch minutach Time out znowu automatycznie ukazuje się obraz standardowy. Polska Ekologia Nr 211/

16 6 Zmiana nastawnika Tutaj możliwe jest dostrojenie regulatora do urządzenia. W celu przeprowadzenia zmian należy podać hasło 2. Jeżeli chcemy tylko obejrzeć nastawnik, możemy to zrobić przeglądając podmenu, bez konieczności podawania hasła. Przegląd zapisanych nastawników znajduje się pod: 18 Nastawnik z hasłem 2, str. 37. Przykład: zmiana przewyższenie zał. Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się w menu wyboru tekstu zmiana nastawnika. Zmiana ustawień Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się podmenu wprowadź hasło 2. Kod 2 wprowadź 0 Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się Waszego hasła 2 (nastawia tylko fachowiec. Hasło zna Wasz dostawca). Kod 2 wprowadź 1234 Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się wybranego podmenu. Przewyższe nie Załączone 15.0 K Obracać pokrętłem nastawiania w celu ustawienia wymaganego przewyższenia. + = wartość większa - = wartość mniejsza Przewyższe nie Załączone 20.0 K Po dwóch minutach Time out standardowy. automatycznie pojawia się znowu obraz Polska Ekologia Nr 211/

17 7 Test wyjść lub ich zapisanie w obrazie standardowym (hasło 1) Tutaj możliwa jest kontrola aktualnego stanu przyłączenia wyjść, patrz 4.1 Nastawnik dla użytkownika końcowego (bez hasła), str. 14. Możliwe jest także włączenie względnie wyłączenie wyjścia w celu sprawdzenia jego funkcjonowania. W tym celu regulator należy ustawić na tryb pracy ręczny. Wyjścia pozostaną w wybranych pozycjach przełączeniowych po opuszczeniu podmenu i zmieniają się dopiero po ponownym przełączeniu lub po zmianie trybu pracy. Wskazane na wyświetlaczu wyjścia mogą zostać zapisane na obrazie standardowym. W tym celu należy podać hasło 1. Przykład: Zapisanie wyjścia pompy solarnej na obrazie standardowym. Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się w menu wyboru tekstu testowanie i zapisanie wyjść. Test I przejęcie wyjść Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się podmenu wprowadź hasło 1. Kod 1 wprowadź 0 Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się Waszego hasła 1 (hasło poda wam Wasz dostawca). Kod 1 wprowadź 1234 Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się wybranego podmenu. Pompa Solarna PS 47% Obrócić pokrętłem nastawiania o jedną podziałkę, aby zapisać wyjście na obrazie standardowym. Pompa Solarna PS 47% Po dwóch minutach Time out automatycznie pojawia się znowu obraz standardowy. Na obrazie standardowym ponownie, w trzecim wierszu pokazane zostaje wyjście pompa solarna. Pozostałe wartości przesunięte zostają o jeden wiersz w górę. TKO 67ºC TBU 51ºC PS 47% BW Auto Polska Ekologia Nr 211/

18 8 Wybór opcji (hasło 2) Tutaj możliwa jest aktywacja względnie blokada tych funkcji, które mogą być dodatkowo wykorzystane w zależności od wariantu hydrauliki. W tym celu należy podać hasło 2. Jeżeli funkcje zostały aktywowane, istnieje możliwość kontroli wartości w menu wyboru wybór temperatury i wartości i jeżeli zwolnione są inne nastawniki, istnieje możliwość ich dopasowania w pozycji: zmiana nastawnika. Przykład: aktywacja ochrony przegrzania. Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się w menu wyboru tekstu wybór opcji. Wybór opcji Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się podmenu wprowadź hasło 2. Kod 2 wprowadź 0 Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ustawienia hasła 2 (nastawia tylko fachowiec. Hasło zna Wasz dostawca). Kod 2 wprowadź 1234 Przegrzanie Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się Wybranego podmenu. ochrona Nie Przegrzanie Obrócić pokrętłem nastawiania w celu uaktywnienia opcji. ochrona Tak Po dwóch minutach Time out standardowy. automatycznie pojawia się znowu obraz Polska Ekologia Nr 211/

19 8.1 Opcje z hasłem 2 Nr Nastawnik Ustawienia fabryczne Wasze Ustawienie Obszar ustawienia Funkcja 1 Zbiornik zewnętrzny Nie Nie Tak / Nie Jeżeli ta opcja jest aktywna, nie wyświetla się już czujnik TBU, oraz nastawnik zbiornik maks. Czujnik i nastawnik znajdują się na zintegrowanym regulatorze ogrzewania. 2 3 Bufor zewnętrzny Nie Przegrzanie ochrona Nie Nie Nie Tak / Nie Tak / Nie Jeżeli ta opcja jest aktywna, nie wyświetla się już czujnik TPU oraz nastawnik zbiornik ma i zbiornik maks. Czujnik i nastawnik znajdują się na zintegrowanym regulatorze ogrzewania. Jeżeli ta opcja jest aktywna, to niezależnie od nastawionych wartości maksymalnych zbiornika / bufora, działa ochrona przed przegrzaniem, a to poprzez włączenie pompy solarnej sterowanej temperaturą kolektora. 4 Objętość licznik impulsów Nie Nie Tak / Nie Jeżeli ta opcja jest aktywna, należy zintegrować podajnik impulsów objętości VIG oraz czujnik odpływu TKR w celu ujęcia wydajności. 5 Kolektor dopływ czujnik Nie Nie Tak / Nie Jeżeli ta opcja jest aktywna należy podłączyć czujnik dopływu do kolektora w celu dokładniejszego ujęcia różnicy temperatur dla ujęcia wydajności. Czujniok ogranicza dopływ do 105 º C 6 Czujnik strumieniowy Nie Nie Tak / Nie Jeżeli ta opcja jest aktywna, należy podłączyć do kolektora czujnik ciepła w celu ujęcia wzrostu temperatury. Polska Ekologia Nr 211/

20 9 Zakłócenia (hasło 2) Jeżeli nastąpi zakłócenie zapisane w regulatorze za pomocą kodu usterki, na obrazie standardowym miga wiersz BW Auto na przemian z Err. W podmenu kod usterki ukazuje się zakłócenie wskazane odpowiednim kodem. Opis kodu usterki znajdą Państwo na końcu niniejszego rozdziału. Jak tylko usterka zostanie usunięta lub też jeżeli nie istnieje już stan zakłócenia, regulator pracuje zwykłym trybem. Wskazanie zakłócenia pozostaje jednak na obrazie standardowym i może zostać usunięte tylko za pomocą hasła 2. Resetowanie regulatora usuwa wszystkie kody usterek, które nie są już aktywne. Wskazanie kodu usterki: Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się w menu wyboru tekstu wskazanie zakłócenia. Wskaźnik błędów Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się podmenu kod usterki. Kod usterki ukazuje się w najniższym wierszu. Usuwanie kodu usterki: W menu wyboru wskazanie zakłócenia obracać pokrętłem wyboru do momentu ukazania się tekstu wprowadzić hasło. Kod Usterki Kod 2 1 wprowadź 0 Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ustawienia hasła 2. Kod 2 wprowadź 1234 Obrócić pokrętłem wyboru do momentu ukazania się usuwanie kodu usterki. Kod usterki usuń Nie Obracać pokrętłem nastawiania w celu usunięcia kodu usterki. Wskazówka: usunięte zostają wszystkie usterki, które nie są już aktywne. Kod usterki usuń Tak Po 2 minutach Time out automatycznie pojawia się znowu obraz standardowy. Kody usterek: Polska Ekologia Nr 211/

21 Kod Opis Usterka T między TKO i TBU, TPU, TSB lub TKR dłuższe niż 15 min. > 50K Czujnik kolektora TKO poza zakresem pomiaru. Czujnik zbiornika pod TBU poza zakresem pomiaru. Czujnik bufora pod TPU poza zakresem pomiaru. Czujnik dopływu kolektora TKR poza zakresem pomiaru. Czujnik basenowy TSB poza zakresem pomiaru. Czujnik dodatkowego kotła TFK poza zakresem pomiaru. Defekt bezpiecznika czułego, usterka pompy, powietrze w urządzeniu, uszkodzony czujnik. Zwarcie czujnika, przerwa Zwarcie czujnika, przerwa. Zwarcie czujnika, przerwa. Zwarcie czujnika, przerwa. Zwarcie czujnika, przerwa. Zwarcie czujnika, przerwa. Wskazówka: po wystąpieniu usterki, następuje blokada danej funkcji. Polska Ekologia Nr 211/

22 10 Opis funkcji Po wybraniu w rozdziale 15.3 Warianty hydrauliczne, str. 31, wariantu hydrauliki odpowiedniego dla Waszego urządzenia, znajdą Państwo poniżej opis możliwych funkcji Minimalna temperatura kolektora Aby doszło do otwarcia możliwości ładowania solarnego temperatura kolektora TKO Winna przekroczyć tę wartość. Wartość graniczna temperatura kolektora minimum posiada wartość histerezy przełączeń 5K. (Przykład: min. Kolektora 20ºC; zwolnienie przy 20ºC; blokada 15ºC) Zasilanie solarne bez czujnika powrotu na zbiorniku, buforze lub basenie Zwolnienie pompy solarnej PS ma miejsce, kiedy różnica temperatury między czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem odbiornika ( TBU, TPU, TSB ) jest mniejsza niż nastawiona wartość włączone przewyższenie. Pompa solarna zostaje wyłączona, kiedy różnica temperatury między czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem odbiornika ( TBU, TPU, TSB ) jest mniejsza niż nastawiona wartość przewyższenie wyłączone, lub jeżeli została przekroczona temperatura maksymalna ( TBU, TPU ) lub zostanie przekroczona temperatura zadana TSB na odbiornikach względnie na kolektorze. Za pomocą sterownika prędkością obrotową próbujemy utrzymać minimalne przewyższenie na czujniku kolektora ( TKO ). Wartość Xs dla sterowania prędkością obrotową tworzy się według następującej formuły: Xs TKO zbiornik = TBU + ½ x (przewyższenie włączone + przewyższenie wyłączone Xs TKO bufor = TPU + ½ x ( przewyższenie 2 włączone + przewyższenie 2 wył.) Xs TKO basen = TSB + ½ x (przewyższenie 3 włączone + przewyższenie 3 wył.) Pompa solarna PS zostaje uruchomiona z nastawioną prędkością obrotową PS start Zasilanie solarne z czujnikiem powrotu na zbiorniku, buforze lub basenie Zwolnienie pompy solarnej PS ma miejsce, kiedy różnica temperatury między czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem odbiornika (TBU, TPU, TSB) jest mniejsza niż nastawiona wartość włączone przewyższenie. Pompa solarna zostaje wyłączona, kiedy różnica temperatury między czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem odbiornika (TBU, TPU, TSB) jest mniejsza niż nastawiona wartość przewyższenie włączone, lub jeżeli została przekroczona temperatura zadana na odbiornikach względnie na kolektorze. Polska Ekologia Nr 211/

23 Za pomocą sterowania prędkością obrotową próbujemy utrzymać minimalne przewyższenie na czujniku kolektora (TKO). Xs TKO zbiornik = TKR + ½ x (przewyższenie włączone + przewyższenie wyłączone Xs TKO bufor = TKR + ½ x ( przewyższenie 2 włączone + przewyższenie 2 wył.) Xs TKO basen = TKR + ½ x (przewyższenie 3 włączone + przewyższenie 3 wył.) Pompa solarna PS zostaje uruchomiona z nastawioną prędkością obrotową PS start Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu Regulator posiada funkcję ochrony przeciw zamarzaniu. Jeżeli temperatura jest mniejsza niż ustawiona granica zamarzania na czujniku kolektora TKO, włącza się pompa solarna PS i pracuje na minimalnej prędkości obrotowej. Jeżeli temperatura na TKO podwyższy się o 3K powyżej nastawionej granicy zamarzania, pompa zostaje wyłączona. Wskazówka: tego nastawnika nie można nastawić przez strukturę obsługi. Nastawienie fabryczne: - 50ºC Funkcje dodatkowego kotła Regulator solarny posiada 3 różne funkcje dodatkowego kotła Minimalna temperatura dodatkowego kotła Aby mogło nastąpić zasilanie dodatkowego kotła temperatura dodatkowego kotła TFK musi przekroczyć tę wartość. Wartość graniczna minimalna temperatura kotła dodatkowego posiada histerezę przełączenia wynoszącą 5K. (Przykład: kocioł dodatkowy min. 30ºC, zwolnienie przy 30ºC, blokada przy 25ºC) Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego podwyższenia powrotu Nastawnik podwyższenie temperatury kotła dodatkowego musi być ustawiony na 0. Zwolnienie pompy kotła dodatkowego PKF ma miejsce, kiedy różnica temperatur między czujnikiem kotła dodatkowego TFK oraz czujnikiem zbiornika buforowego TPU jest większa niż nastawiona wartość kocioł dodatkowy różnica włączone. Pompa kotła dodatkowego PFK zostaje wyłączona, kiedy różnica temperatury między czujnikiem kotła dodatkowego TFK oraz czujnikiem zbiornika buforowego TPU jest mniejsza niż nastawiona wartość kocioł dodatkowy różnica wyłączone. Za pomocą sterowania prędkością obrotową próbuje się utrzymać minimalne przewyższenie na czujniku kotła dodatkowego TFK. Xs TFK kocioł dodatkowy= wartość zadana temp. Bufora +½ x (kocioł dodatkowy różnica włączone + kocioł dodatkowy różnica wyłączone) Polska Ekologia Nr 211/

24 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym podwyższeniem powrotu Jeżeli istnieje podwyższenie powrotu, zwolnienie pompy kotła dodatkowego PFK może nastąpić w oparciu o wzrost temperatury na czujniku kotła dodatkowego TFK. Za pomocą sterowania prędkością obrotową próbuje się utrzymać minimalne przewyższenie na czujniku kotła dodatkowego TFK. Wartość Xs dla sterowania prędkością obrotową tworzy się według następującej formuły: Xs TFK kocioł dodatkowy= wartość zadana temp. Bufora +½ x (kocioł dodatkowy różnica włączone + kocioł dodatkowy różnica wyłączone) Zwolnienie pompy kotła dodatkowego PFK może też nastąpić w oparciu o wzrost temperatury na czujniku kotła dodatkowego TFK Zwolnienie pompy PFK z powodu wzrostu temperatury na czujniku TFK Jeżeli wzrost temperatury jest wystarczający, włącza się PFK, mimo że temperatura kotła dodatkowego TFK jest mniejsza niż wartość minimalna temperatura kotła dodatkowego, a różnica temperatur między TPU i TFK jest niewystarczająca. Stale, w okresach 10 minutowych, wylicza się wartość średnią od temperatury kotła dodatkowego TFK. Jeżeli w tym okresie temperatura na czujniku TFK jest wyższa o tę wartość ( wzrost temperatury kotła dodatkowego x 5K ) niż wyliczona średnia wartość, na 10 minut następuje zwolnienie PFK z minimalną prędkością obrotową. Polska Ekologia Nr 211/

25 11 Opcje W zależności od wyboru wariantu hydrauliki, patrz 15.3 warianty hydrauliki, str. 31 wyświetlane są tylko dostępne opcje, spośród których można dokonać wyboru Zbiornik zewnętrzny Jeżeli wybrano opcję Tak, regulator solarny może być napędzany kompatybilnym regulatorem ogrzewania, w połączeniu energetycznym przez ebus, a tym samym zapewniamy oszczędne zużycie energii dla potrzeb ogrzewania uzupełniającego zbiornika. Czujniki zbiornika muszą zostać przyłączone do regulatora ogrzewania. Na regulatorze ogrzewania nastawiamy wartość zadaną zbiornika oraz maksymalną temperaturę zbiornika. Nastawnik zbiornik maks. nie ma w regulatorze solarnym żadnej funkcji i nie jest wyświetlany. Czujnik zbiornik dół TBU także nie jest wyświetlany. Przy dobrej wydajności solarnej (średnia prędkość obrotowa PSm pompy solarnej PS powyżej 50%) wartość zadana zbiornika dla potrzeb ogrzewania uzupełniającego zostaje zredukowana do minimalnej temperatury zbiornika. Redukcja przestaje działać jeżeli średnia prędkość obrotowa PSm spadnie poniżej 50%. Ogrzewanie uzupełniające ustawione jest na 18 godzin na minimalną temperaturę zbiornika zostanie przekroczona, a średnia prędkość obrotowa PSm spadnie poniżej 80% lub jeżeli temperatura zbiornika spadnie poniżej wartości zadanej zbiornika. Redukcję usuwa się resetem i zanikiem napięcia na regulatorze Bufor zewnętrzny Jeżeli wybrano opcję Tak, regulator solarny może być napędzany kompatybilnym regulatorem ogrzewania, w połączeniu energetycznym przez ebus, a tym samym zapewniamy oszczędne zużycie energii dla potrzeb ogrzewania uzupełniającego bufora. Czujniki bufora muszą zostać przyłączone do regulatora ogrzewania. Na regulatorze ogrzewania nastawiamy redukcję wartości zadanej. Nastawniki wartość zadana bufora oraz bufor maks. nie mają w regulatorze solarnym żadnej funkcji i nie są wyświetlane. Czujnik bufor dół TPU także nie jest wyświetlany. Przy dobrej wydajności solarnej (średnia prędkość obrotowa PSm pompy solarnej PS powyżej 50%) wartość zadana bufora (w zależności od potrzeb) dla potrzeb ogrzewania uzupełniającego zostaje zredukowana o nastawialną wysokość (np.15k). Redukcja wartości zadanej przestaje działać, jeżeli średnia prędkość obrotowa PSm pompy solarnej PS spadnie poniżej 50%. Wartość zadana bufora jest przez Polska Ekologia Nr 211/

26 cały czas obliczana przez regulator ogrzewania. Wysokość redukcji wartości zadanej nastawiana jest na regulatorze ogrzewania. Wskazówka: Jeżeli wybrano wariant z funkcją kotła dodatkowego i została włączona pompa kotła dodatkowego PFK, to redukcja wartości zadanej bufora zostaje uaktywniona Ochrona przed przegrzaniem Na stałe wprowadzono ochronę przed przegrzaniem o następujących wartościach: Temperatura włączenia kolektora 110ºC Temperatura wyłączenia kolektora 100ºC Temperatura ochrony kolektora 130ºC pompa zawsze wył. Temperatura ochrony zbiornika 95ºC pompa zawsze wył. Temperatura ochrony bufora 95ºC pompa zawsze wył Temperatura ochrony basenu brak wyłączenia Funkcja ochrony przed przegrzaniem działa na czujnik TBU lub TPU. Jeżeli TKO wzrośnie powyżej 110ºC, pompa solarna włącza się na minimalnej wydajności (nawet jeżeli zostało osiągnięte minimum lub maksimum zbiornika) i próbuje przez regulację prędkości obrotowej utrzymać temperaturę na 110ºC. Jeżeli TKO wzrośnie powyżej 130ºC, pompa wyłącza się. Jeżeli TKO spada poniżej 100ºC, pompa także się wyłącza (jeżeli zostało osiągnięte minimum lub maksimum zbiornika). Przy temperaturze ochrony zbiornika / bufora wynoszącej 95ºC pompa solarna PS z zasady wyłącza się. Po zejściu temperatury zbiornika / bufora do 93ºC pompa solarna PS zostanie znów zwolniona Nadajnik impulsu objętości Jeżeli ten nastawnik jest aktywny, na regulatorze powinien być zainstalowany licznik przepływu z wyjściem impulsu VIG oraz czujnik powrotu TKR. Wyliczenie wydajności solarnej następuje na podstawie różnicy temperatury miedzy czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem powrotu TKR, zarejestrowanym strumieniem objętości VIG oraz wprowadzoną pojemnością cieplną cieczy będącej nośnikiem ciepła Czujnik promieniowania (czujnik ciepła) Dzięki uaktywnieniu tej funkcji możliwe jest, zwolnienie urządzenia solarnego na okres 2 minut ze względu na zdefiniowany wzrost temperatury (1K / min) lub z powodu minimalnej temperatury promieniowania (30ºC) na czujniku promieniowania TST. Jeżeli kryteria włączenia na czujniku kolektora TKO zostały spełnione, pompa solarna PS zostanie znowu wyłączona. Jeżeli w dalszym ciągu ma miejsce wzrost temperatury na czujniku promieniowania TST lub jeżeli zostanie przekroczona minimalna temperatura promieniowania, po 5 minutach ma miejsce ponowne zwolnienie pompy solarnej PS. Niemożliwe jest ustawienie promieniowanie / wzrost temperatury / czas włączenia i czas oczekiwania poprzez strukturę obsługi. Polska Ekologia Nr 211/

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

TERMOMAT 1 REGULATOR RÓŻNCOWY DLA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO DLA KOTŁA PODWÓJNEGO

TERMOMAT 1 REGULATOR RÓŻNCOWY DLA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO DLA KOTŁA PODWÓJNEGO TERMOMAT 1 REGULATOR RÓŻNCOWY DLA ZBIORNIKA AKUMULACYJNEGO DLA KOTŁA PODWÓJNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DLA ART-.NR. 8001, 8011, 8012, 8014 i 8015 TERMOMAT 1 jest elektronicznym regulatorem różnicowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OGRZEWANIE DLA BUDYNKÓW INWENTARSKICH SUNMASTER INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Nr 05000260/4 Sterowanie automatyczne dla promienników podczerwieni typ FA XLA firmy SBM. Wyłącznie dla budynków inwentarskich.

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicowy Lago SD

Regulator różnicowy Lago SD Regulator różnicowy Lago SD Regulator różnicowy serii Lago SD w zależności od modelu został zaprojektowany do obsługi układów solarnych oraz do pracy z kotłem na paliwo stałe. Regulator Lago porównuje

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym)

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) odczyt i zmiana parametrów w połączeniu z regulatorem pompy ciepła umożliwia wygodną kontrolę, obsługę i opttymalizację pracy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 023 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC30 Wyjścia dla 2-stawnych siłowników zaworów Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Kontroler temperatury Nr produktu

Kontroler temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kontroler temperatury Nr produktu 198545 Strona 1 z 8 Kontroler temperatury wersja 02/06 Numer produktu 19 85 45 FOX-1004 Numer produktu 19 85 58 FOX-D1004 Przeznaczenie do użycia Kontroler

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja C907 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR PWM GRZAŁKI ZASILANEJ Z PANELI SŁONECZNYCH.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR PWM GRZAŁKI ZASILANEJ Z PANELI SŁONECZNYCH. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR PWM GRZAŁKI ZASILANEJ Z PANELI SŁONECZNYCH. 1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. - Wszelkich

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi

DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi THERMO SOLAR- POLSKA 58-200 DZIERŻONIÓW ul. SŁONECZNIKOWA 12. Fax;074... 8319058 ; 0601723580 e-mail :biuro@energiasloneczna.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik VMC II

Skrócony przewodnik VMC II INFORMACJE OGÓLNE Zmień wartość - Naciśnij SET. Powrót do pozycji wyjściowej. Niniejszy Skrócony przewodnik zawiera listę wszystkich możliwych do ustawienia parametrów. Dodatkowe informacje zawarte są

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Michał Sobolewski michal.sobolewski@eu.panasonic.com Agnieszka Henczel agnieszka.henczel@eu.panasonic.com Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Wyświetlacz sterownika 2 Przyciski i wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

SolarComp 912 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO. Instrukcja obsługi i instalacji

SolarComp 912 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO. Instrukcja obsługi i instalacji SolarComp 912 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO Instrukcja obsługi i instalacji do wersji regulatora u5.x, wydanie 3, marzec 2014 Pb Wstęp Regulator SolarComp 912 jest zaawansowanym regulatorem do sterowania

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi SP-16 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła Rysunek wymiarowy 1 1 199 73 173 73 59 79 1 3 11 1917 95 5 7 7 93 7 79 5 3 533 9 9 1 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 17 3 Odpowietrzanie Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika. DC-0 Obsługa i konfiguracja sterownika. Zasada działania sterownika Sterowanie zaworem w oparciu o T. Nastawa S. Kolumna T Zawór Uwaga! Opisywany kontroler DC-0 nie może być traktowany jako urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

PC-02 Obsługa sterownika odsklepiarki

PC-02 Obsługa sterownika odsklepiarki PC-02 Obsługa sterownika odsklepiarki Bezpieczeństwo instalowania i użytkowania sterownika 1. Opisywany sterownik PC-02 nie może być używany jako urządzenie bezpieczeństwa. 2. Zawsze należy stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0 MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA REG 03 wersja 1.0 INSTRUKCJA SERWISOWA STEROWNIK ** REG-03 v1.0 ** MODUŁ WYKONAWCZY REG03/1 REG03/1 Zasilanie układu układu : ~230V : ~230V 50Hz 50Hz Prąd pobierany pobierany

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v TMK Września

IGNIS alfa v TMK Września IGNIS alfa v1.08-1.16 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczony

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 6301 4881 04/2001 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych. Impressum Urządzenie spełnia podstawowe

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.0 (9.06.2007) Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Odbiornikami ciepła są:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy SI TU 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy 1 5 785 6 885 S Z 1.1 682 595 75 1.5 222 1 1.6 1.2 2 4 565 61 1.1 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła, gwint zewnętrzny 1½ 1.2 Powrót

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 002 RAA20 RAA200 Termostaty pomieszczeniowe do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA20.. Regulacja 2-stawna Napięcie przełączane 24 250 V AC Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe

Bardziej szczegółowo

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus

Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus Dotykowy Termostat Pomieszczeniowy z komunikacją Modbus 50-020 Wrocław www.el-piast.com 1 / 9 Spis treści 1. Opis Produktu..... 3 2. Dane Techniczne...... 3 3. Wyświetlacz LCD... 3 4. Funkcje Termostatu..

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY POMPY C.O. SOLO. Instrukcja obsługi 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Poznań 7, Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772, KOM: 0 604 933 960, www.kom-ster.pl e-mail: biuro@kom-ster.pl MIKROPROCESOROWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE

INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE INSTRUKCJA OBSŁUGI RK-2001W REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA NA PALIWO STAŁE 1. Przeznaczenie. Regulator RK-2001W jest urządzeniem przeznaczonym do regulacji temperatury kotłów wodnych opalanych paliwem stałym.

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo