PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PS 5511 S1 typ R2 SOLAR REGULATOR URZĄDZEŃ SOLARNYCH CYFROWY REGULATOR SOLARNY. PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polska Ekologia Nr 211/2004 1"

Transkrypt

1 CYFROWY REGULATOR SOLARNY PS 5511 S1 typ R2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Polska Ekologia Nr 211/2004 1

2 Struktura obsługi TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawników Test i przejęcie wyjść Wybór opcji Wskazanie zakłóceń 1 Rodzaj pracy Zmiana Auto Hasło 1 Wprowadzić 0 Hasło 2 Wprowadzić 0 Hasło 1 Wprowadzić 0 Hasło 2 Wprowadzić 0 Hasło 1 Wprowadzić 0 2 Temperatura kolektora Hydraulika Pompa solarna Zbiornik zewnętrzny Kod usterki Wartość 67 C Wariant 1 PS 0 % Nie 0 3 Powrót do kolektora Wartość 45 C Temperatura kolektora Minimum 20 C Dodatkowa pompa 0% Bufor zewnętrzny Nie Kod Usterki Usunąć Nie 4 Temperatura promieniow. Wartość 89 C Prędkość obr. Pompy Minimum 30 % Ochrona przed przegrzaniem Nie 5 Zasobnik Dół Wartość 44 C Początek 0brotów PS 100% Licznik impulsów Objętość Nie 6 Zasobnik dół Wartość 65 C Wydajność solarna kolektora 3,6 kw Czujnik promieniow. Nie 7 Temperatura basenu Przepływ Wartość 22 C 1,0 l/i 8 Temp. Kotła dodatkowego Wartość 68 C Pojemność cieplna 38KJ/IK 9 10 Aktualna wydajność kollektor 10 kw Suma zysku Przewyższenie Włączone 5K Przewyższenie kolektor Wyłączone 17 kw Polska Ekologia Nr 211/2004 2

3 Struktura obsługi TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawnikó w Test i przejęcie wyjść Wybór opcji Wskazanie zakłóceń 11 Zysk z kolektora Usuń Nie Temperatura zasobnika Maksymalnie 90 C 12 Średnia wydajność Przewyższenie 2 PS 45% Włączone 15K 13 Godziny pracy PS 5h Przewyższenie 2 Wyłączone 5K 14 Strumień objętości 0 l/h Temperatura bufora Zadana wartość 60 C 15 Temperatura bufora Maksymalna 90 C 16 Przewyższenie 3 Włączone 7K 17 Przewyższenie 3 Wyłączone 4K 18 Temperatura basenu Zadana wartość 30 C Temp. kotła dodatkowego Minimum 50 C Temp. kotła dodatkowego Wzrost 1K/m Polska Ekologia Nr 211/2004 3

4 Struktura obsługi TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawnikó w Test i przejęcie wyjść Wybór opcji Wskazanie zakłóceń Różnica temp. w kot.dodatk. Włączone 15K Różnica temp. w kot.dodatk. Wyłączone 5K PFK Liczba obr. Minimum 30% Wybór języka Polska Ekologia Nr 211/2004 4

5 Szanowna Czytelniczko, szanowny Czytelniku. Regulator zasobów i funkcji urządzenia solarnego jest nowoczesnym urządzeniem elektronicznym, posiadającym cały szereg funkcji umożliwiających optymalną obsługę urządzenia solarnego. Większość ustawień koniecznych do pracy urządzenia, wykonuje fachowy personel przy pierwszym rozruchu urządzenia. Dlatego też niech Państwa, jako Użytkowników urządzenia, nie wystrasza objętość niniejszej instrukcji obsługi! Informacje o obsłudze regulatora, które są przeznaczone dla Państwa, znajdują się w przedniej części niniejszej instrukcji. Obsługa regulatora jest prosta i logiczna, jak się Państwo z pewnością przekonają. Bardziej obszerna, druga część instrukcji, oznakowana dodatkowo napisem w nagłówku tylko dla fachowego personelu, zawiera wszystkie informacje potrzebne fachowemu personelowi ( serwisantom ) do instalacji i rozruchu ogrzewania. Prosimy najpierw zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa na stronie 8. Polska Ekologia Nr 211/2004 5

6 SPIS TREŚCI 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 8 2 Wasz regulator zasobów i funkcji urządzeń solarnych Co potrafi regulator urządzeń solarnych Co możecie Państwo, jako użytkownik nastawić sami Nastawnik / ochrona hasła Elementy obsługi i wskazania Przegląd Wyświetlacz 11 3 Obraz menu wyboru Pokrętło nastawiania Pokrętło wyboru 12 4 Wybór rodzaju pracy (bez hasła) Nastawnik dla użytkownika końcowego (bez hasła) 14 5 Wybór temperatury i wartości, zmiana obrazu standardowego (hasło 1) 15 6 Zmiana nastawnika (hasło 2) 16 7 Test wyjść lub ich zapisanie w obrazie standardowym (hasło 1) 17 8 Wybór opcji (hasło 2) Opcje z hasłem Zakłócenia (hasło 2) Opis funkcji Minimalna temperatura kolektora Zasilanie solarne bez czujnika powrotu na zbiorniku, buforze lub basenie Zasilanie solarne z czujnikiem powrotu na zbiorniku, buforze lub basenie Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu Funkcje dodatkowego kotła Minimalna temperatura dodatkowego kotła Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego podwyższenia powrotu Funkcja kotła dodatkowego z termicznym podwyższeniem powrotu Zwolnienie pompy PFK z powodu wzrostu temperatury na czujniku TKF 24 Polska Ekologia Nr 211/2004 6

7 11 Opcje Zbiornik zewnętrzny Bufor zewnętrzny Ochrona przed przegrzaniem Nadajnik impulsu objętości Czujnik promieniowania (czujnik ciepła) Wartość oporu czujnika temperatury Obliczenie wydajności bez nadajnika impulsu objętości i bez czujnika powrotu Obliczenie wydajności solarnej Nastawienia strumienia objętości urządzenia Zdalny wyświetlacz temperatur i wartości Instalacja Wskazówki do instalacji i przygotowania rozruchu Ustawienie przyłączenia Warianty hydrauliki Wymiary i wskazówki do montażu Wymiary Wskazówki do montażu Dane techniczne Nastawnik z hasłem Objaśnienie pojęć i skrótów 41 Polska Ekologia Nr 211/2004 7

8 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Regulator jest przeznaczony do pracy z przełącznikiem hydraulicznym, zgodnie ze specyfikacją producenta. Użytkowanie urządzenia do innych celów jest niedopuszczalne. Regulator odpowiada następującym normom unijnym: 73 / 23 / EWG Wytyczne dotyczące niskiego napięcia 89 / 336 / EWG Wytyczne EMV włącznie z wytycznymi zmieniającymi do 93 / 68 / EWG Bezpieczeństwo Niniejsze urządzenie jest zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiednimi przepisami BHP. NIEBEZPIECZEŃSTWO Regulator jest podłączony do prądu elektrycznego. Niefachowa instalacja urządzenia względnie niefachowe próby naprawy mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia spowodowane porażeniem prądem elektrycznym. Instalacja i rozruch może zostać wykonana wyłącznie przez fachowy personel, posiadający odpowiednie kwalifikacje. Zabrania się generalnie otwierania urządzenia oraz części wyposażenia, za wyjątkiem pokrywy skrzynki z zaciskami. Do przeprowadzenia napraw uprawniony jest tylko i wyłącznie producent. Należy koniecznie przestrzegać wskazówek w tekście oznakowanych symbolem Polska Ekologia Nr 211/2004 8

9 2 Wasz regulator zasobów i funkcji urządzeń solarnych 2.1 Co potrafi regulator urządzeń solarnych Odpowiednio zaprogramowany, gwarantuje działając razem z odpowiednim przełącznikiem hydraulicznym właściwe wykorzystanie energii solarnej, tak aby możliwa była rezygnacja z eksploatacji dodatkowych wytworników ciepła. 2.2 Co możecie Państwo, jako użytkownicy, nastawić sami Państwo, jako użytkownicy, możecie sami ustawić na regulatorze następujące parametry: Wybór rodzaju pracy urządzenia (bez hasła) / str. 13 / Wybór temperatur i wartości, zmiana obrazu standardowego (hasło 1) / str. 15/ Test wyjść lub ich zapisanie na obrazie standardowym (hasło 1) / str. 17 / Wszystkie pozostałe ustawienia wykonuje wyłącznie fachowy personel. Niefachowe zmiany mogą doprowadzić do wadliwej pracy urządzenia lub mieć negatywny wpływ na jego okres eksploatacji. 2.3 Nastawnik / ochrona hasła Nazwą nastawnik określa się wszystkie te wartości, które mogą zostać zmienione lub pokazane na obrazie standardowym, lub też których funkcja może zostać uaktywniona względnie uśpiona. Uprawnienia do przeprowadzenia tego typu zmian zostały podzielone na trzy strefy: 1. wolny użytkownik końcowy 2. hasło 1 użytkownik końcowy (konfiguracja obrazu standardowego) 3. hasło 2 fachowiec (konfiguracja parametrów urządzenia) Wskazówka: Hasła 1 i 2 poda Państwu Wasz dostawca. Polska Ekologia Nr 211/2004 9

10 2.4 Elementy obsługi i wskazania Przegląd Powyższa instrukcja pokazuje widok regulatora z przodu 1. Display (wyświetlacz) z obrazem standardowym 2. Pokrętło (gałka) wyboru 3. Pokrętło (gałka) nastawiania 4. Bezpiecznik (6,3 A M 5 x 20 mm) 5. Pokrywa skrzynki zaciskowej 6. Klawisz resetowania 7. Przyłącz wtykowy ebus Polska Ekologia Nr 211/

11 2.4.2 Wyświetlacz Obraz standardowy rozpoznajemy po 4 wierszach oraz linii przerywanej na środku wyświetlacza. W pierwszych trzech wierszach wyświetlacza wskazane są trzy temperatury, wartości lub stany przyłączeń wyjść. W czwartym wierszu znajduje się przełącznik wyboru trybu trybu pracy. Jeżeli przełącznik wyboru trybu pracy jest ustawiony na ręcznie, po lewej i po prawej stronie obok BW ręcznie migają strzałki, wskazujące niewłaściwy stan eksploatacji. W razie usterki wskazanie BW Auto miga na zmianę z Err. Objaśnienia skrótów znajdują się w rozdziale 19 wyjaśnienia pojęć i skrótów, str. 41. W przypadku nastawienia innego wskazania po time out (upływie czasu) wynoszącym 2 minuty, regulator wraca do ustawienia standardowego. TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO W menu wyboru jest tylko tekst, nie ma linii przerywanej. Zmiana ustawień W podmenu pojawia się na środku wyświetlacza linia przerywana. Temp. kolektora Minimum 20 C Dwie strzałki w najwyższym rzędzie oznaczają, że wskazywana wartość może zostać przedstawiona na obrazie standardowym przez obracanie pokrętłem. Strzałki aktywuje się podając hasło, patrz 5 wybór temperatur i wartości, zmiana obrazu standardowego (hasło 1), str. 15. kolektor temp. faktyczna 67 C Dwie strzałki w najniższym wierszu oznaczają, że wskazywana wartość może zostać przedstawiona na obrazie standardowym przez obracanie pokrętłem. Strzałki aktywuje się podając hasło, patrz 6 zmiana nastawnika (hasło 2), str. 16. Temp. kolektora Minimum 20 C Polska Ekologia Nr 211/

12 3 Obraz menu wyboru 3.1 Pokrętło nastawiania Menu wyboru ukazują się w następującej kolejności jeżeli obracamy pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obracając w stronę przeciwną uzyskamy kolejność odwrotną. TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW AUTO Wybór rodzaju pracy Wybór temp. i wartości Zmiana nastawnikó w Test i przejęcie wyjść Wybór opcji Wskazanie zakłóceń Obraz standardowy Wybrać tryb pracy AUTO, RĘCZNIE, WYŁĄCZONE Wybór temperatury i wartości oraz umieszczenie ich na obrazie standardowym Wykonanie ustawień specyficznych dla urządzenie (tylko fachowiec) Włączyć wyjścia, skontrolować aktualny stan przełączników i wskazać na obrazie standardowym Wybór dodatkowych funkcji (tylko przez fachowca) Wybór kodu błędu i powrót (tylko fachowiec) 3.2 Pokrętło wyboru Jeżeli zostało nastawione pożądane menu wyboru, możliwe jest przejrzenie podmenu obracając pokrętłem i sprawdzenie lub zmiana ustawień. W tym celu odsyłamy do rozdziału 4.1 Nastawnik dla użytkownika końcowego (bez hasła), str. 16. Polska Ekologia Nr 211/

13 4 Wybór rodzaju pracy (bez hasła) Za pomocą pokrętła wyboru trybu pracy wybieramy rodzaj pracy regulatora. Auto = praca automatyczna według ustawionych kryteriów. Najbardziej Ręcznie = ekonomiczny tryb pracy. w trybie ręcznie możliwe jest pod testowanie wyjść i ich wskazanie na obrazie standardowym włączanie i wyłączanie wszystkich wyjść. Jest to jedynie tryb awaryjny! Wył. = Uwaga! Urządzenie zostanie wyłączone! Zanim urządzenie zostanie nastawione na Wył. należy przeprowadzić wszelkie środki zapewniające bezpieczeństwo urządzenia (np. opróżnić urządzenie solarne), tak aby uchronić urządzenie przed uszkodzeniem. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa producenta kolektora. Wybór Obracać pokrętłem wyboru do momentu ukazania rodzaju się tekstu wybór trybu pracy. pracy Obracać pokrętłem nastawiania do ukazania się napisu zmiana trybu pracy. Rodzaj pracy Zmiana Auto Obracać pokrętłem dopóki nie ukaże się wymagany tryb pracy Auto, ręcznie lub wył. Rodzaj pracy Zmiana Wył. Po około 2 minutach time out regulator automatycznie wraca do obrazu standardowego, pokazującego w najniższym wierszu wybrany tryb pracy. A w następujący sposób znowu możemy manualnie nastawić obraz standardowy: Obracać pokrętłem wyboru do momentu ukazania się menu wyboru. Wybór rodzaju pracy Obracać pokrętłem nastawiania do ukazania się obrazu standardowego. TKO 67 C TBU 51 C PS 100% BW wył. Polska Ekologia Nr 211/

14 4.1 Nastawnik dla użytkownika końcowego (bez hasła) Nr Nastawnik Ustawienia fabryczne Wasze Ustawienie Obszar ustawienia Funkcja 1 Tryb pracy zmiana Auto Auto Auto= tryb normalny Ręcznie= tryb awaryjny Wył.= brak pracy Auto: urządzenie regulowane jest w zależności od temperatury. Ręcznie: należy uaktywnić wymagane wyjścia. Wył.: uwaga, należy ewentualnie opróżnić urządzenie. 2 Pompa solarna PS 50% 50% 0 100% Jeżeli wybrano tryb pracy ręczny, wydajność pompy solarnej PS można zmienić w krokach dziesiętnych. 3 Pompa solarna PS2 0% 50% 0 100% Jeżeli wybrano tryb pracy ręczny, wydajność dodatkowej pompy kotłowej PFK można zmienić w krokach dziesiętnych. 4 Pompa dodatkowa PS2 50% 50% 0 100% Jeżeli wybrano tryb pracy ręczny, wydajność dodatkowej pompy kotłowej PFK można zmienić w krokach dziesiętnych. 5 Zasobnik zaworu bufor zał. Wył. Zał./wył. 4 Zysk kolektora anulować Nie Nie Nie / Tak Wybór temperatury i wartości. Wartość Zysk kolektora może zostać anulowana. 5 Wybór Języka Niemiecki np. DE / FR / E Do wyboru 3 języki Polska Ekologia Nr 211/

15 5 Wybór temperatury i wartość, zmiana obrazu standardowego (hasło 1) Tutaj możliwy jest wybór temperatury i wartości względnie przejęcie ich do nastawienia (obrazu) standardowego. Aby ująć temperaturę lub wartości w obrazie standardowym konieczne jest wprowadzenie hasła 1. Przykład: przejęcie temperatury kolektora do wskazania standardowego. Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się w menu wyboru tekstu wybór temperatury i wartości. Wybór temperatury i wartości Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się podmenu wprowadź hasło 1. Kod 1 Wprowadź 0 Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się Waszego hasła (hasło powinien Państwu podać Wasz dostawca). Kod 1 Wprowadź 1234 Obracać pokrętłem wyboru dopóki nie ukaże się wymagane podmenu. kol. temperatura faktyczna 67 C Obrócić pokrętło nastawiania o jedną podziałkę. Na wyświetlaczu pojawi się na chwilę napis zapisano we wskazaniu godz.. Tym samym temperatura kolektora została zapisana w obrazie standardowym. kol. temperatura faktyczna 67 C Na obrazie standardowym ponownie, w trzecim wierszu pokazana zostaje temperatura kolektora. Pozostałe wartości przesunięte zostają o jeden wiersz w górę. TBU 51 C PS 100% TKO 67 C BW Auto Po dwóch minutach Time out znowu automatycznie ukazuje się obraz standardowy. Polska Ekologia Nr 211/

16 6 Zmiana nastawnika Tutaj możliwe jest dostrojenie regulatora do urządzenia. W celu przeprowadzenia zmian należy podać hasło 2. Jeżeli chcemy tylko obejrzeć nastawnik, możemy to zrobić przeglądając podmenu, bez konieczności podawania hasła. Przegląd zapisanych nastawników znajduje się pod: 18 Nastawnik z hasłem 2, str. 37. Przykład: zmiana przewyższenie zał. Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się w menu wyboru tekstu zmiana nastawnika. Zmiana ustawień Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się podmenu wprowadź hasło 2. Kod 2 wprowadź 0 Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się Waszego hasła 2 (nastawia tylko fachowiec. Hasło zna Wasz dostawca). Kod 2 wprowadź 1234 Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się wybranego podmenu. Przewyższe nie Załączone 15.0 K Obracać pokrętłem nastawiania w celu ustawienia wymaganego przewyższenia. + = wartość większa - = wartość mniejsza Przewyższe nie Załączone 20.0 K Po dwóch minutach Time out standardowy. automatycznie pojawia się znowu obraz Polska Ekologia Nr 211/

17 7 Test wyjść lub ich zapisanie w obrazie standardowym (hasło 1) Tutaj możliwa jest kontrola aktualnego stanu przyłączenia wyjść, patrz 4.1 Nastawnik dla użytkownika końcowego (bez hasła), str. 14. Możliwe jest także włączenie względnie wyłączenie wyjścia w celu sprawdzenia jego funkcjonowania. W tym celu regulator należy ustawić na tryb pracy ręczny. Wyjścia pozostaną w wybranych pozycjach przełączeniowych po opuszczeniu podmenu i zmieniają się dopiero po ponownym przełączeniu lub po zmianie trybu pracy. Wskazane na wyświetlaczu wyjścia mogą zostać zapisane na obrazie standardowym. W tym celu należy podać hasło 1. Przykład: Zapisanie wyjścia pompy solarnej na obrazie standardowym. Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się w menu wyboru tekstu testowanie i zapisanie wyjść. Test I przejęcie wyjść Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się podmenu wprowadź hasło 1. Kod 1 wprowadź 0 Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się Waszego hasła 1 (hasło poda wam Wasz dostawca). Kod 1 wprowadź 1234 Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się wybranego podmenu. Pompa Solarna PS 47% Obrócić pokrętłem nastawiania o jedną podziałkę, aby zapisać wyjście na obrazie standardowym. Pompa Solarna PS 47% Po dwóch minutach Time out automatycznie pojawia się znowu obraz standardowy. Na obrazie standardowym ponownie, w trzecim wierszu pokazane zostaje wyjście pompa solarna. Pozostałe wartości przesunięte zostają o jeden wiersz w górę. TKO 67ºC TBU 51ºC PS 47% BW Auto Polska Ekologia Nr 211/

18 8 Wybór opcji (hasło 2) Tutaj możliwa jest aktywacja względnie blokada tych funkcji, które mogą być dodatkowo wykorzystane w zależności od wariantu hydrauliki. W tym celu należy podać hasło 2. Jeżeli funkcje zostały aktywowane, istnieje możliwość kontroli wartości w menu wyboru wybór temperatury i wartości i jeżeli zwolnione są inne nastawniki, istnieje możliwość ich dopasowania w pozycji: zmiana nastawnika. Przykład: aktywacja ochrony przegrzania. Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się w menu wyboru tekstu wybór opcji. Wybór opcji Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się podmenu wprowadź hasło 2. Kod 2 wprowadź 0 Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ustawienia hasła 2 (nastawia tylko fachowiec. Hasło zna Wasz dostawca). Kod 2 wprowadź 1234 Przegrzanie Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się Wybranego podmenu. ochrona Nie Przegrzanie Obrócić pokrętłem nastawiania w celu uaktywnienia opcji. ochrona Tak Po dwóch minutach Time out standardowy. automatycznie pojawia się znowu obraz Polska Ekologia Nr 211/

19 8.1 Opcje z hasłem 2 Nr Nastawnik Ustawienia fabryczne Wasze Ustawienie Obszar ustawienia Funkcja 1 Zbiornik zewnętrzny Nie Nie Tak / Nie Jeżeli ta opcja jest aktywna, nie wyświetla się już czujnik TBU, oraz nastawnik zbiornik maks. Czujnik i nastawnik znajdują się na zintegrowanym regulatorze ogrzewania. 2 3 Bufor zewnętrzny Nie Przegrzanie ochrona Nie Nie Nie Tak / Nie Tak / Nie Jeżeli ta opcja jest aktywna, nie wyświetla się już czujnik TPU oraz nastawnik zbiornik ma i zbiornik maks. Czujnik i nastawnik znajdują się na zintegrowanym regulatorze ogrzewania. Jeżeli ta opcja jest aktywna, to niezależnie od nastawionych wartości maksymalnych zbiornika / bufora, działa ochrona przed przegrzaniem, a to poprzez włączenie pompy solarnej sterowanej temperaturą kolektora. 4 Objętość licznik impulsów Nie Nie Tak / Nie Jeżeli ta opcja jest aktywna, należy zintegrować podajnik impulsów objętości VIG oraz czujnik odpływu TKR w celu ujęcia wydajności. 5 Kolektor dopływ czujnik Nie Nie Tak / Nie Jeżeli ta opcja jest aktywna należy podłączyć czujnik dopływu do kolektora w celu dokładniejszego ujęcia różnicy temperatur dla ujęcia wydajności. Czujniok ogranicza dopływ do 105 º C 6 Czujnik strumieniowy Nie Nie Tak / Nie Jeżeli ta opcja jest aktywna, należy podłączyć do kolektora czujnik ciepła w celu ujęcia wzrostu temperatury. Polska Ekologia Nr 211/

20 9 Zakłócenia (hasło 2) Jeżeli nastąpi zakłócenie zapisane w regulatorze za pomocą kodu usterki, na obrazie standardowym miga wiersz BW Auto na przemian z Err. W podmenu kod usterki ukazuje się zakłócenie wskazane odpowiednim kodem. Opis kodu usterki znajdą Państwo na końcu niniejszego rozdziału. Jak tylko usterka zostanie usunięta lub też jeżeli nie istnieje już stan zakłócenia, regulator pracuje zwykłym trybem. Wskazanie zakłócenia pozostaje jednak na obrazie standardowym i może zostać usunięte tylko za pomocą hasła 2. Resetowanie regulatora usuwa wszystkie kody usterek, które nie są już aktywne. Wskazanie kodu usterki: Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ukazania się w menu wyboru tekstu wskazanie zakłócenia. Wskaźnik błędów Obracać pokrętłem wyboru do ukazania się podmenu kod usterki. Kod usterki ukazuje się w najniższym wierszu. Usuwanie kodu usterki: W menu wyboru wskazanie zakłócenia obracać pokrętłem wyboru do momentu ukazania się tekstu wprowadzić hasło. Kod Usterki Kod 2 1 wprowadź 0 Obracać pokrętłem nastawiania do momentu ustawienia hasła 2. Kod 2 wprowadź 1234 Obrócić pokrętłem wyboru do momentu ukazania się usuwanie kodu usterki. Kod usterki usuń Nie Obracać pokrętłem nastawiania w celu usunięcia kodu usterki. Wskazówka: usunięte zostają wszystkie usterki, które nie są już aktywne. Kod usterki usuń Tak Po 2 minutach Time out automatycznie pojawia się znowu obraz standardowy. Kody usterek: Polska Ekologia Nr 211/

21 Kod Opis Usterka T między TKO i TBU, TPU, TSB lub TKR dłuższe niż 15 min. > 50K Czujnik kolektora TKO poza zakresem pomiaru. Czujnik zbiornika pod TBU poza zakresem pomiaru. Czujnik bufora pod TPU poza zakresem pomiaru. Czujnik dopływu kolektora TKR poza zakresem pomiaru. Czujnik basenowy TSB poza zakresem pomiaru. Czujnik dodatkowego kotła TFK poza zakresem pomiaru. Defekt bezpiecznika czułego, usterka pompy, powietrze w urządzeniu, uszkodzony czujnik. Zwarcie czujnika, przerwa Zwarcie czujnika, przerwa. Zwarcie czujnika, przerwa. Zwarcie czujnika, przerwa. Zwarcie czujnika, przerwa. Zwarcie czujnika, przerwa. Wskazówka: po wystąpieniu usterki, następuje blokada danej funkcji. Polska Ekologia Nr 211/

22 10 Opis funkcji Po wybraniu w rozdziale 15.3 Warianty hydrauliczne, str. 31, wariantu hydrauliki odpowiedniego dla Waszego urządzenia, znajdą Państwo poniżej opis możliwych funkcji Minimalna temperatura kolektora Aby doszło do otwarcia możliwości ładowania solarnego temperatura kolektora TKO Winna przekroczyć tę wartość. Wartość graniczna temperatura kolektora minimum posiada wartość histerezy przełączeń 5K. (Przykład: min. Kolektora 20ºC; zwolnienie przy 20ºC; blokada 15ºC) Zasilanie solarne bez czujnika powrotu na zbiorniku, buforze lub basenie Zwolnienie pompy solarnej PS ma miejsce, kiedy różnica temperatury między czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem odbiornika ( TBU, TPU, TSB ) jest mniejsza niż nastawiona wartość włączone przewyższenie. Pompa solarna zostaje wyłączona, kiedy różnica temperatury między czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem odbiornika ( TBU, TPU, TSB ) jest mniejsza niż nastawiona wartość przewyższenie wyłączone, lub jeżeli została przekroczona temperatura maksymalna ( TBU, TPU ) lub zostanie przekroczona temperatura zadana TSB na odbiornikach względnie na kolektorze. Za pomocą sterownika prędkością obrotową próbujemy utrzymać minimalne przewyższenie na czujniku kolektora ( TKO ). Wartość Xs dla sterowania prędkością obrotową tworzy się według następującej formuły: Xs TKO zbiornik = TBU + ½ x (przewyższenie włączone + przewyższenie wyłączone Xs TKO bufor = TPU + ½ x ( przewyższenie 2 włączone + przewyższenie 2 wył.) Xs TKO basen = TSB + ½ x (przewyższenie 3 włączone + przewyższenie 3 wył.) Pompa solarna PS zostaje uruchomiona z nastawioną prędkością obrotową PS start Zasilanie solarne z czujnikiem powrotu na zbiorniku, buforze lub basenie Zwolnienie pompy solarnej PS ma miejsce, kiedy różnica temperatury między czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem odbiornika (TBU, TPU, TSB) jest mniejsza niż nastawiona wartość włączone przewyższenie. Pompa solarna zostaje wyłączona, kiedy różnica temperatury między czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem odbiornika (TBU, TPU, TSB) jest mniejsza niż nastawiona wartość przewyższenie włączone, lub jeżeli została przekroczona temperatura zadana na odbiornikach względnie na kolektorze. Polska Ekologia Nr 211/

23 Za pomocą sterowania prędkością obrotową próbujemy utrzymać minimalne przewyższenie na czujniku kolektora (TKO). Xs TKO zbiornik = TKR + ½ x (przewyższenie włączone + przewyższenie wyłączone Xs TKO bufor = TKR + ½ x ( przewyższenie 2 włączone + przewyższenie 2 wył.) Xs TKO basen = TKR + ½ x (przewyższenie 3 włączone + przewyższenie 3 wył.) Pompa solarna PS zostaje uruchomiona z nastawioną prędkością obrotową PS start Funkcja ochrony przeciw zamarzaniu Regulator posiada funkcję ochrony przeciw zamarzaniu. Jeżeli temperatura jest mniejsza niż ustawiona granica zamarzania na czujniku kolektora TKO, włącza się pompa solarna PS i pracuje na minimalnej prędkości obrotowej. Jeżeli temperatura na TKO podwyższy się o 3K powyżej nastawionej granicy zamarzania, pompa zostaje wyłączona. Wskazówka: tego nastawnika nie można nastawić przez strukturę obsługi. Nastawienie fabryczne: - 50ºC Funkcje dodatkowego kotła Regulator solarny posiada 3 różne funkcje dodatkowego kotła Minimalna temperatura dodatkowego kotła Aby mogło nastąpić zasilanie dodatkowego kotła temperatura dodatkowego kotła TFK musi przekroczyć tę wartość. Wartość graniczna minimalna temperatura kotła dodatkowego posiada histerezę przełączenia wynoszącą 5K. (Przykład: kocioł dodatkowy min. 30ºC, zwolnienie przy 30ºC, blokada przy 25ºC) Funkcja kotła dodatkowego bez termicznego podwyższenia powrotu Nastawnik podwyższenie temperatury kotła dodatkowego musi być ustawiony na 0. Zwolnienie pompy kotła dodatkowego PKF ma miejsce, kiedy różnica temperatur między czujnikiem kotła dodatkowego TFK oraz czujnikiem zbiornika buforowego TPU jest większa niż nastawiona wartość kocioł dodatkowy różnica włączone. Pompa kotła dodatkowego PFK zostaje wyłączona, kiedy różnica temperatury między czujnikiem kotła dodatkowego TFK oraz czujnikiem zbiornika buforowego TPU jest mniejsza niż nastawiona wartość kocioł dodatkowy różnica wyłączone. Za pomocą sterowania prędkością obrotową próbuje się utrzymać minimalne przewyższenie na czujniku kotła dodatkowego TFK. Xs TFK kocioł dodatkowy= wartość zadana temp. Bufora +½ x (kocioł dodatkowy różnica włączone + kocioł dodatkowy różnica wyłączone) Polska Ekologia Nr 211/

24 Funkcja kotła dodatkowego z termicznym podwyższeniem powrotu Jeżeli istnieje podwyższenie powrotu, zwolnienie pompy kotła dodatkowego PFK może nastąpić w oparciu o wzrost temperatury na czujniku kotła dodatkowego TFK. Za pomocą sterowania prędkością obrotową próbuje się utrzymać minimalne przewyższenie na czujniku kotła dodatkowego TFK. Wartość Xs dla sterowania prędkością obrotową tworzy się według następującej formuły: Xs TFK kocioł dodatkowy= wartość zadana temp. Bufora +½ x (kocioł dodatkowy różnica włączone + kocioł dodatkowy różnica wyłączone) Zwolnienie pompy kotła dodatkowego PFK może też nastąpić w oparciu o wzrost temperatury na czujniku kotła dodatkowego TFK Zwolnienie pompy PFK z powodu wzrostu temperatury na czujniku TFK Jeżeli wzrost temperatury jest wystarczający, włącza się PFK, mimo że temperatura kotła dodatkowego TFK jest mniejsza niż wartość minimalna temperatura kotła dodatkowego, a różnica temperatur między TPU i TFK jest niewystarczająca. Stale, w okresach 10 minutowych, wylicza się wartość średnią od temperatury kotła dodatkowego TFK. Jeżeli w tym okresie temperatura na czujniku TFK jest wyższa o tę wartość ( wzrost temperatury kotła dodatkowego x 5K ) niż wyliczona średnia wartość, na 10 minut następuje zwolnienie PFK z minimalną prędkością obrotową. Polska Ekologia Nr 211/

25 11 Opcje W zależności od wyboru wariantu hydrauliki, patrz 15.3 warianty hydrauliki, str. 31 wyświetlane są tylko dostępne opcje, spośród których można dokonać wyboru Zbiornik zewnętrzny Jeżeli wybrano opcję Tak, regulator solarny może być napędzany kompatybilnym regulatorem ogrzewania, w połączeniu energetycznym przez ebus, a tym samym zapewniamy oszczędne zużycie energii dla potrzeb ogrzewania uzupełniającego zbiornika. Czujniki zbiornika muszą zostać przyłączone do regulatora ogrzewania. Na regulatorze ogrzewania nastawiamy wartość zadaną zbiornika oraz maksymalną temperaturę zbiornika. Nastawnik zbiornik maks. nie ma w regulatorze solarnym żadnej funkcji i nie jest wyświetlany. Czujnik zbiornik dół TBU także nie jest wyświetlany. Przy dobrej wydajności solarnej (średnia prędkość obrotowa PSm pompy solarnej PS powyżej 50%) wartość zadana zbiornika dla potrzeb ogrzewania uzupełniającego zostaje zredukowana do minimalnej temperatury zbiornika. Redukcja przestaje działać jeżeli średnia prędkość obrotowa PSm spadnie poniżej 50%. Ogrzewanie uzupełniające ustawione jest na 18 godzin na minimalną temperaturę zbiornika zostanie przekroczona, a średnia prędkość obrotowa PSm spadnie poniżej 80% lub jeżeli temperatura zbiornika spadnie poniżej wartości zadanej zbiornika. Redukcję usuwa się resetem i zanikiem napięcia na regulatorze Bufor zewnętrzny Jeżeli wybrano opcję Tak, regulator solarny może być napędzany kompatybilnym regulatorem ogrzewania, w połączeniu energetycznym przez ebus, a tym samym zapewniamy oszczędne zużycie energii dla potrzeb ogrzewania uzupełniającego bufora. Czujniki bufora muszą zostać przyłączone do regulatora ogrzewania. Na regulatorze ogrzewania nastawiamy redukcję wartości zadanej. Nastawniki wartość zadana bufora oraz bufor maks. nie mają w regulatorze solarnym żadnej funkcji i nie są wyświetlane. Czujnik bufor dół TPU także nie jest wyświetlany. Przy dobrej wydajności solarnej (średnia prędkość obrotowa PSm pompy solarnej PS powyżej 50%) wartość zadana bufora (w zależności od potrzeb) dla potrzeb ogrzewania uzupełniającego zostaje zredukowana o nastawialną wysokość (np.15k). Redukcja wartości zadanej przestaje działać, jeżeli średnia prędkość obrotowa PSm pompy solarnej PS spadnie poniżej 50%. Wartość zadana bufora jest przez Polska Ekologia Nr 211/

26 cały czas obliczana przez regulator ogrzewania. Wysokość redukcji wartości zadanej nastawiana jest na regulatorze ogrzewania. Wskazówka: Jeżeli wybrano wariant z funkcją kotła dodatkowego i została włączona pompa kotła dodatkowego PFK, to redukcja wartości zadanej bufora zostaje uaktywniona Ochrona przed przegrzaniem Na stałe wprowadzono ochronę przed przegrzaniem o następujących wartościach: Temperatura włączenia kolektora 110ºC Temperatura wyłączenia kolektora 100ºC Temperatura ochrony kolektora 130ºC pompa zawsze wył. Temperatura ochrony zbiornika 95ºC pompa zawsze wył. Temperatura ochrony bufora 95ºC pompa zawsze wył Temperatura ochrony basenu brak wyłączenia Funkcja ochrony przed przegrzaniem działa na czujnik TBU lub TPU. Jeżeli TKO wzrośnie powyżej 110ºC, pompa solarna włącza się na minimalnej wydajności (nawet jeżeli zostało osiągnięte minimum lub maksimum zbiornika) i próbuje przez regulację prędkości obrotowej utrzymać temperaturę na 110ºC. Jeżeli TKO wzrośnie powyżej 130ºC, pompa wyłącza się. Jeżeli TKO spada poniżej 100ºC, pompa także się wyłącza (jeżeli zostało osiągnięte minimum lub maksimum zbiornika). Przy temperaturze ochrony zbiornika / bufora wynoszącej 95ºC pompa solarna PS z zasady wyłącza się. Po zejściu temperatury zbiornika / bufora do 93ºC pompa solarna PS zostanie znów zwolniona Nadajnik impulsu objętości Jeżeli ten nastawnik jest aktywny, na regulatorze powinien być zainstalowany licznik przepływu z wyjściem impulsu VIG oraz czujnik powrotu TKR. Wyliczenie wydajności solarnej następuje na podstawie różnicy temperatury miedzy czujnikiem kolektora TKO oraz czujnikiem powrotu TKR, zarejestrowanym strumieniem objętości VIG oraz wprowadzoną pojemnością cieplną cieczy będącej nośnikiem ciepła Czujnik promieniowania (czujnik ciepła) Dzięki uaktywnieniu tej funkcji możliwe jest, zwolnienie urządzenia solarnego na okres 2 minut ze względu na zdefiniowany wzrost temperatury (1K / min) lub z powodu minimalnej temperatury promieniowania (30ºC) na czujniku promieniowania TST. Jeżeli kryteria włączenia na czujniku kolektora TKO zostały spełnione, pompa solarna PS zostanie znowu wyłączona. Jeżeli w dalszym ciągu ma miejsce wzrost temperatury na czujniku promieniowania TST lub jeżeli zostanie przekroczona minimalna temperatura promieniowania, po 5 minutach ma miejsce ponowne zwolnienie pompy solarnej PS. Niemożliwe jest ustawienie promieniowanie / wzrost temperatury / czas włączenia i czas oczekiwania poprzez strukturę obsługi. Polska Ekologia Nr 211/

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi

DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi DC 21 Regulator ładowania (zasilania) zasobnika solarnego z funkcjami dodatkowymi THERMO SOLAR- POLSKA 58-200 DZIERŻONIÓW ul. SŁONECZNIKOWA 12. Fax;074... 8319058 ; 0601723580 e-mail :biuro@energiasloneczna.com

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. tel./fax (33) 873 0214, tel. kom. 503 186 877

KATALOG PRODUKTÓW. tel./fax (33) 873 0214, tel. kom. 503 186 877 KATALOG PRODUKTÓW P.P.H. WAN Elektronik, ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SCL-106 Regulator SCL 106 przeznaczony jest do sterowania wentylatorem, oraz pompą obiegu wody C.O. Regulator wyposażony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de -sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

System EZR Manager 128028.1314

System EZR Manager 128028.1314 System EZR Manager Informacje ogólne.... Opis.... Założenia.... Konto użytkownika i funkcja Cloud.... Uruchomienie funkcji Cloud w stacji bazowej... Instrukcja obsługi.... Informacje ogólne.... Stacja

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 6/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 6/2008 ST-80 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 6/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-80 230V,

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. RT-04C (15/07/2010 program od wersji v.1.0)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. RT-04C (15/07/2010 program od wersji v.1.0) RT04C/2010/v1.0 Zakład elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. RT-04C (15/07/2010 program od wersji v.1.0) RT-04C 1.Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ S I E Ć BATERIA LAD. EKSPLOAT. LAD. PODTRZYM. START STOP Pulpit nastawczo-kontrolny zespołu prostownikowego Zespół prostownikowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE RÓŻNICOWYM. MR 02 SOLAR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE RÓŻNICOWYM. MR 02 SOLAR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM

PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM 2 PU SENS 01 SPIS TREŚCI Wymogi bezpieczeństwa 2 Podstawowe dane techniczne 3 Montaż pulpitu 3 Sterowanie pulpitem 5 Opis kodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY KARTA KATALOGOWA Regulator CM707 jest przeznaczony do czasowej regulacji w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1 Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 1. Cel i Przeznaczenie urządzenia Impulsator KST - 1 W celu poprawy cech jakościowych mięsa, jego kruchości oraz zapobieżeniu następstw skurczu chłodniczego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu

Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu Roth Termostat zegarowy Basicline T Instrukcja montażu 1 Zawartość Legenda ikon Bezpieczeństwo Instrukcja dostępna jest na www.roth-polska.com Zawartość Ważna informacja Dostawa Wstęp Na własny użytek

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 035 Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do instalacji ogrzewania RDE10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Program

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo