1 Organizator warsztatów Organizatorem warsztatów jest Regionalne Stowarzyszenie Naukowo Edukacyjne z siedzibą w Tczewie przy ul. Słowackiego 5/1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Organizator warsztatów Organizatorem warsztatów jest Regionalne Stowarzyszenie Naukowo Edukacyjne z siedzibą w Tczewie przy ul. Słowackiego 5/1."

Transkrypt

1 Regulamin dla Uczestników warsztatów CAMPTALENTY 2015 Otaczanie opieką uzdolnionej artystycznie młodzieży jest jednym z głównych celów Regionalnego Stowarzyszenia Naukowo Edukacyjnego. Edukacja kulturalna, nauka i pomoc w rozwijaniu umiejętności jest też identyfikacją młodego pokolenia z regionem Pomorza. Główną ideą warsztatów jest zorganizowanie Uczestnikom zajęć, wypoczynku i pobytu w jak najlepszych warunkach. Pamiętajmy, że pobyt zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie, dlatego ustalamy niniejszy regulamin, aby zapewnić wszystkim Uczestnikom bezpieczeństwo i dobrą zabawę. 1 Organizator warsztatów Organizatorem warsztatów jest Regionalne Stowarzyszenie Naukowo Edukacyjne z siedzibą w Tczewie przy ul. Słowackiego 5/1. 2 Uczestnicy warsztatów Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, z terenu województwa pomorskiego zainteresowanych celami i tematyką Konkursu Odkrywamy Talenty na Pomorzu. 3 Warunki uczestnictwa 1. Udział w warsztatach jest dobrowolny. 2. Udział w warsztatach jest odpłatny: - 10 dni warsztatów, opłata wynosi: 1.250,00 PLN (tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto płatne na konto Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie niepieniężne za udział w warsztatach. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku zbyt małej ilości uczestników. 6. Podstawą zakwalifikowania do udziału w warsztatach jest doręczenie Organizatorowi wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Warsztatów, stanowiącej załącznik do 1

2 niniejszego regulaminu oraz dowodu wpłaty kwoty, o której mowa w pkt. 2 za uczestnictwo w warsztatach, zakwaterowanie i wyżywienie. 7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z zakwaterowania i wyżywienia kwota wymieniona w 3 pkt 2 nie ulega zmianie. 8. Wypełnione Karty Kwalifikacyjne Uczestnika Warsztatów i dowód wpłaty należy przesłać na adres Regionalne Stowarzyszenie Naukowo Edukacyjne ul. Słowackiego 5/1, Tczew z dopiskiem Camptalenty karta zgłoszenia 9. Doręczenie podpisanej karty przez pełnoletniego Uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 10.Zgłoszenia i całkowita jednorazowa wpłata przyjmowane są najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 roku. 11. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników przez cały okres trwania warsztatów. 12.Uczestnik warsztatów zobowiązany jest posiadać niezbędne dokumenty (legitymację szkolną, paszport lub dowód osobisty) oraz niezbędny ekwipunek (śpiwór, koc, ubranie, obuwie, przybory toaletowe itp.). 13.Uczestnik nie może mieć jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w warsztatach. 4 Termin i miejsce warsztatów 1. Warsztaty odbywać się będą na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń w terminie od 25 lipca 2015 roku do 23 sierpnia 2015 roku. 2. Warsztaty odbywać się będą wg harmonogramu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 3. Zakwaterowanie i wyżywienie Uczestników warsztatów odbywać się będzie na terenie Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego i Hali Widowiskowo Sportowej w Dzierzgoniu. 4. Uczestnicy zostaną zakwaterowani według zróżnicowania wiekowego i płci w salach lekcyjnych i sportowych obiektów wymienionych w 4 pkt Do dyspozycji każdego Uczestnika zostanie przekazany jeden materac gimnastyczny. 6. Organizator zapewnia 3 posiłki dziennie w stołówce szkolnej śniadanie, obiad i kolację. 2

3 5 Prawa i obowiązki Uczestnika 1. Niepełnoletni Uczestnik ma prawo do opieki i nadzoru wychowawców/opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach programowych, wyrażania swojej opinii oraz zwracania się z problemami do wychowawców/opiekunów, instruktorów oraz Organizatora. 3. Uczestnik ma prawo do korzystania z materiałów i sprzętu wykorzystywanego w trakcie trwania warsztatów. 4. Uczestnik ma obowiązek wykorzystywać materiały i sprzęt zgodnie z ich przeznaczeniem. 5. Uczestnik zobowiązany jest do zachowywania się zgodnie z przyjętymi obyczajami. 6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i regulaminów obowiązujących w miejscu zakwaterowania i miejscach realizacji warsztatów. 7. Uczestnicy zostaną zapoznani z obowiązującymi wewnętrznie przepisami po rozpoczęciu warsztatów. 8. Uczestnik nie może samodzielnie oddalać się z miejsca zakwaterowania oraz miejsc prowadzenia warsztatów. 9. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez wychowawców/opiekunów oraz instruktorów. 10.Uczestnik zobowiązuje się dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie warsztatów. 11. Uczestnik lub jego prawny opiekun zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z naprawą lub wymianą wszelkiego sprzętu i rzeczy osób trzecich, które zostały zniszczone przez Uczestnika. Zniszczenia będą potwierdzone odpowiednim protokołem podpisanym przez upoważnione osoby ze strony Organizatora, właściciela sprzętu lub rzeczy. 12. Uczestnikom warsztatów zabrania się: - kupowania, posiadania i spożywania alkoholu, kupowania, posiadania i palenia tytoniu oraz kupowania, posiadania i zażywania środków odurzających, 3

4 - nagannego zachowania w stosunku do kadry oraz wobec innych uczestników warsztatów, - namawiania innych Uczestników do łamania niniejszego regulaminu, - wprowadzania na teren warsztatów i zakwaterowania osób trzecich. 13.Organizator zastrzega sobie prawo do wyciągania odpowiednich konsekwencji (włącznie ze skreśleniem i relegowaniem uczestnika z warsztatów na koszt Uczestnika lub rodziców/ opiekunów) wobec Uczestnika w przypadku łamania przez niego regulaminu. 14. Skreślenie z listy Uczestników powoduje brak zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. 6 Postanowienia końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe należące do uczestnika warsztatów. 2. Uczestnicy, rodzice/prawni opiekunowie Uczestników wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku własnego lub dziecka w celach promocyjnych i marketingowych przez Regionalne Stowarzyszenie Naukowo Edukacyjne zgodnie z ustawą z dnia roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 tekst jednolity; z późniejszymi zmianami). 3. Rodzice/opiekunowie niepełnoletniego Uczestnika zobowiązani są zgłosić Organizatorowi fakt konieczności stałego podawania leków Uczestnikowi, który cierpi na chorobę przewlekłą wraz z informacją o chorobie, nazwie i sposobie dawkowania leku oraz w razie konieczności - pisemnym upoważnieniem do podawania leku. 4. W razie odwiedzin u niepełnoletnich Uczestników podczas trwania warsztatów Uczestnik może opuścić teren zakwaterowania tylko pod opieką rodzica/opiekuna, po uprzednim wypełnieniu oświadczenia o odpowiedzialności za dziecko. 7 Informacje uzupełniające 4

5 1. Niestawienie się uczestnika w pierwszym dniu warsztatów oznacza rezygnację z udziału w warsztatach. 2. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników. 3. W przypadku rezygnacji Organizator nie zwraca dokonanej wpłaty. 4. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator. 5

Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach. AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA organizowanych przez RODZICE Z KLASĄ. 1. Postanowienie ogólne

Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach. AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA organizowanych przez RODZICE Z KLASĄ. 1. Postanowienie ogólne Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim RODZICE Z KLASĄ 1. Postanowienie ogólne 1.1

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM LATO W MIEŚCIE 2019 REGULAMIN PUNKTU DZIENNEGO POBYTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI LATO W MIEŚCIE 2019

WARSZAWSKI PROGRAM LATO W MIEŚCIE 2019 REGULAMIN PUNKTU DZIENNEGO POBYTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI LATO W MIEŚCIE 2019 WARSZAWSKI PROGRAM LATO W MIEŚCIE 2019 REGULAMIN PUNKTU DZIENNEGO POBYTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI LATO W MIEŚCIE 2019 Warunki uczestnictwa: 1. Posiadanie legitymacji szkolnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2017. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku. z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 3/2017. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku. z dnia 28 sierpnia 2017 roku Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku. Działając na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO 1. ORGANIZACJA PÓŁKOLONII Organizatorem wypoczynku jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin NIP: 946-26-20-374.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW GITAROWYCH W LANCKORONIE

REGULAMIN XI MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW GITAROWYCH W LANCKORONIE REGULAMIN XI MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW GITAROWYCH W LANCKORONIE A. INFORMACJE OGÓLNE Organizatorami XI Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych, zwanych dalej Warsztatami, są: Przedsiębiorstwo Społeczne

Bardziej szczegółowo

Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego Warszawa ul. Broniewskiego 44 REGULAMIN KOLONII

Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego Warszawa ul. Broniewskiego 44 REGULAMIN KOLONII REGULAMIN KOLONII 1. Organizatorem kolonii jest Parafia, ul. Broniewskiego 44, 01-771 Warszawa. 2. Kolonia organizowana jest w Korbielowie, w DW Pilsko, ul. Beskidzka 15 http://www.dwpilsko.pl 3. Kolonia

Bardziej szczegółowo

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) Załącznik nr 1 KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy).... Trasa wycieczki (imprezy).... Termin..Ilość dni Klasa/grupa... Liczba uczestników. Kierownik (imię i nazwisko)...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/16. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 03 marca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/16. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 03 marca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 2/16 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie z dnia 03 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w wycieczkach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU. Wszystkie pola w karcie kwalifikacji są obowiązkowe

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU. Wszystkie pola w karcie kwalifikacji są obowiązkowe www.plywarek.pl KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU Wszystkie pola w karcie kwalifikacji są obowiązkowe I. INFORMACJE O IMPREZIE - OBÓZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WAŁDOWO koło Ostródy- TURNUS 30.06-10.07.2018r

Bardziej szczegółowo

Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego Warszawa ul. Broniewskiego 44 REGULAMIN ZIMOWISKA

Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego Warszawa ul. Broniewskiego 44 REGULAMIN ZIMOWISKA REGULAMIN ZIMOWISKA 1. Organizatorem zimowiska jest Parafia, ul. Broniewskiego 44, 01-771 Warszawa. 2. Zimowisko organizowane jest w Tyliczu, w pensjonacie Jaworzynka ul. Kopernika 19 3. Zimowisko trwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Obóz piłkarski/obóz scoutingowy * Imie i nazwisko dziecka. Imie i nazwisko rodzica (opiekuna) Nr telefonu rodzica (opiekuna)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Obóz piłkarski/obóz scoutingowy * Imie i nazwisko dziecka. Imie i nazwisko rodzica (opiekuna) Nr telefonu rodzica (opiekuna) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY niepotrzebne skreślić Obóz piłkarski/obóz scoutingowy * Imie i nazwisko dziecka Imie i nazwisko rodzica (opiekuna) Nr telefonu rodzica (opiekuna) Adres email rodzica (opiekuna) Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW GITAROWYCH W LANCKORONIE

REGULAMIN XII MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW GITAROWYCH W LANCKORONIE REGULAMIN XII MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW GITAROWYCH W LANCKORONIE A. INFORMACJE OGÓLNE Organizatorami XII Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych, zwanych dalej Warsztatami, są Stowarzyszenie Terra Artis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MUZYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MUZYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MUZYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE 1 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach muzycznych (wokalnych, instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych)

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Koło Pałacowe Posada w Posadzie.

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Koło Pałacowe Posada w Posadzie. REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁO PAŁACOWE POSADA W POSADZIE W RAMACH PROJEKTU HIP-HOP WIERUSZE REALIZOWANEGO W ZAKRESIE DZIAŁAŃ RUSZAMY KULTURALNY KAZIMIERZ Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW GITAROWYCH W LANCKORONIE

REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW GITAROWYCH W LANCKORONIE REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW GITAROWYCH W LANCKORONIE A. INFORMACJE OGÓLNE Organizatorami X Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych, zwanych dalej Warsztatami, są: Przedsiębiorstwo Społeczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE 1 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Półkoloniach RoboCamp w Promyku z dnia 01 kwietnia 2019

Regulamin uczestnictwa w Półkoloniach RoboCamp w Promyku z dnia 01 kwietnia 2019 Regulamin uczestnictwa w Półkoloniach RoboCamp w Promyku z dnia 01 kwietnia 2019 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Półkolonii RoboCamp w Promyku jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Promyk Szkoła

Bardziej szczegółowo

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie REGULAMIN PÓŁKOLONII SPORTOWYCH W ZDROWYM CIELE- ZDROWY DUCH obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie w dn. 15-26.07. 2019 r. Dział 1 Organizacja Półkolonii Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słowiańska 1 lok. 42. NIP NIP 599317859 Regon 36066382 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słowiańska 1 lok. 42. NIP NIP 599317859 Regon 36066382 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Aby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Klub Pływacki STILON Gorzów należy zapisać się w poczet Członków Klubu. Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskich Warsztatów. Wodzirejów Dobrej Zabawy. I. Sposób organizacji Ogólnopolskich Warsztatów Wodzirejów Dobrej Zabawy

Regulamin Ogólnopolskich Warsztatów. Wodzirejów Dobrej Zabawy. I. Sposób organizacji Ogólnopolskich Warsztatów Wodzirejów Dobrej Zabawy PL 96-321 Zalesie ul. Zdrojowa 4 NIP: PL 5291647860 REGON 140301173 tel.+48606321421, biuro@folwarski.pl www.folwarski.pl Regulamin Ogólnopolskich Warsztatów Wodzirejów Dobrej Zabawy I. Sposób organizacji

Bardziej szczegółowo

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem: Z/65/2019

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem: Z/65/2019 Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem: Z/65/2019 Umowa w uczestnictwie w obozie Zimowa Frajda Zawarta dniu pomiędzy: Frajda

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II W ŻARNOWCU ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH ZAWARTOŚĆ 1. KARTA WYCIECZKI / IMPREZY str. 1 z 2... 2 HARMONOGRAM WYCIECZKI / IMPREZY str. 2 z 2...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akademii Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, lutego 2016 r. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Akademii Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, lutego 2016 r. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Akademii Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 19-21 lutego 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem mają zastosowanie wobec

Bardziej szczegółowo

3. Czas trwania wypoczynku od... do... II. WNIOSEK RODZICOW (OPIEKUNOW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA OBÓZ KONNY. 1. Imię i nazwisko dziecka...

3. Czas trwania wypoczynku od... do... II. WNIOSEK RODZICOW (OPIEKUNOW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA OBÓZ KONNY. 1. Imię i nazwisko dziecka... KARTA POBYTU NA OBOZIE KONNYM W STAJNI KATARZYNKA I. INFORMACJA ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 1. Forma wypoczynku : obóz konny 2. Adres : 99-200 Poddębice, Borki Lipkowskie 4a 3. Czas trwania wypoczynku od...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW GITAROWYCH W LANCKORONIE

REGULAMIN VIII MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW GITAROWYCH W LANCKORONIE REGULAMIN VIII MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW GITAROWYCH W LANCKORONIE A. INFORMACJE OGÓLNE Organizatorami VIII Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych, zwanych dalej Warsztatami, są: Przedsiębiorstwo Społeczne

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU OŚRODEK WCZASOWO-KOLONIJNY GRYFIA. ul. Wczasowa 2; 76-107 Jarosławiec....nie dotyczy...

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU OŚRODEK WCZASOWO-KOLONIJNY GRYFIA. ul. Wczasowa 2; 76-107 Jarosławiec....nie dotyczy... I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 1.Forma wypoczynku kolonia zimowisko obóz biwak KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 2. Termin wypoczynku...... 3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku:

Bardziej szczegółowo

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) . Sieradz, dnia... / pieczęć szkoły / KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)............... Rodzaj wycieczki (imprezy) : krajoznawczo-turystyczna, rajd, obóz, turniej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH, EDUKACYJNYCH I RUCHOWYCH W DOMU KULTURY KADR W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY W SEZONIE 2017/2018

REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH, EDUKACYJNYCH I RUCHOWYCH W DOMU KULTURY KADR W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY W SEZONIE 2017/2018 REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH, EDUKACYJNYCH I RUCHOWYCH W DOMU KULTURY KADR W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY W SEZONIE 2017/2018 Pełne dane: Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015. 1. Zasady ogólne.

Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015. 1. Zasady ogólne. Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015 1. Zasady ogólne. 1. Uczestnicy Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015 powinni posiadać przy sobie legitymację szkolną lub dowód osobisty.

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 1. Forma wypoczynku1) kolonia zimowisko obóz sportowy biwak półkolonia inna forma wypoczynku (proszę podać formę) 2. Termin

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 1. Forma wypoczynku 1) kolonia biwak zimowisko półkolonia obóz inna forma wypoczynku (proszę podać formę) 2. Termin wypoczynku..

Bardziej szczegółowo

mysport+ obozy sportowe summer camp 2018

mysport+ obozy sportowe summer camp 2018 mysport+ obozy sportowe summer camp 2018 PŁYWANIE + ELEMENTY RATOWNICTWA, PIERWSZA POMOC, WYCIECZKI PIESZE + NIESPODZIANKI, KRAKÓW, ZAKOPANE, IGRZYSKA SPORTOWE, SURVIVAL ORAZ WIELE INNYCH 1700 ZŁ PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Konferencji Ekspertów Praw Studenta 2019

Regulamin. Konferencji Ekspertów Praw Studenta 2019 Regulamin Konferencji Ekspertów Praw Studenta 2019 Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, mają zastosowanie wobec uczestników Konferencji Ekspertów Praw Studenta,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konferencji Prawa i obowiązki studenta metodyka prowadzenia szkoleń Warszawa, sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konferencji Prawa i obowiązki studenta metodyka prowadzenia szkoleń Warszawa, sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konferencji Prawa i obowiązki studenta metodyka prowadzenia szkoleń Warszawa, 25-28 sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH 2019 roku

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH 2019 roku REGULAMIN FERII ZIMOWYCH 2019 roku Informacje ogólne 1. Regulamin dotyczy artystycznych ferii zimowych realizowanych w ramach projektu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruszkowie pt. Warsztaty z wyobraźnią.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LETNIEGO LABORATORIUM LIDERÓWKA 2014

REGULAMIN LETNIEGO LABORATORIUM LIDERÓWKA 2014 REGULAMIN LETNIEGO LABORATORIUM LIDERÓWKA 2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w warsztacie Letnie Laboratorium Liderówka 2014 zwanym dalej w treści regulaminu

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 1. Forma wypoczynku: WAKACYJNE WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY 2. Adres ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń 3. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU II WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK. 1. Imię i nazwisko dziecka:.

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU II WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK. 1. Imię i nazwisko dziecka:. KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 1. Forma wypoczynku: Obóz dla dzieci i młodzieży szkolnej 2. Adres: Bułgaria, Słoneczny Brzeg Hotel Star Club 3. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Akademia Siatkówki KURIAN ul. Gołębia 10 11-041 Olsztyn 695 034 802 www.kurianvolley.com.pl

Akademia Siatkówki KURIAN ul. Gołębia 10 11-041 Olsztyn 695 034 802 www.kurianvolley.com.pl WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE SPORTOWYM 1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu, ośrodka gdzie jest organizowany obóz oraz do poleceń instruktora. 2. Uczestnik obozu jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA POZNANIA

REGULAMIN PÓŁKOLONII DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA POZNANIA Urząd Miasta Poznania Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych REGULAMIN PÓŁKOLONII DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA POZNANIA 1 1. Półkolonie organizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 1. Forma wypoczynku 1) : kolonia zimowisko obóz biwak półkolonia inna forma wypoczynku..... (proszę podać formę) 2. Termin

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania

Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach nauki pływania, prowadzonych w ramach zajęć pozalekcyjnych w Zespole

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biwaku Zimowego Hufca ZHP Kolno HAZ 2019 Epokowa Wyprawa

Regulamin Biwaku Zimowego Hufca ZHP Kolno HAZ 2019 Epokowa Wyprawa Regulamin Biwaku Zimowego Hufca ZHP Kolno HAZ 2019 Epokowa Wyprawa 1. Sprawy organizacyjne 1.1. Organizator: Hufiec ZHP Kolno, 1.2. Cele biwaku: integracja środowisk harcerskich, wspólna przygoda, promowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU Organizator wypoczynku: SITIO Sp.zo.o. ul. Bohaterów Westerplatte 11; 65-034 Zielona Góra Forma wypoczynku: Półkolonie letnie

Bardziej szczegółowo

55 621 29 28 kreatywnywypoczynek.pl

55 621 29 28 kreatywnywypoczynek.pl KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA Kolonii Letnich 2015 Organizowane przez Centrum Korepetycyjne EduRen Renata Bartnik ul. Armii Krajowej 7-8, 82-300 Elbląg, e-mail: biuro@kreatywnywypoczynek.pl I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU 1 Postanowienia ogólne. 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PLASTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PLASTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PLASTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE 1 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach plastycznych organizowanych przez Ośrodek Kultury w

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne R E G U L A M I N wyjazdów edukacyjnych organizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.09.02.00-22-159/12 pn. Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZTATÓW W OŚRODKU MEDINCUS ACTIVE. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WARSZTATÓW W OŚRODKU MEDINCUS ACTIVE. 1. Postanowienia ogólne . REGULAMIN WARSZTATÓW W OŚRODKU MEDINCUS ACTIVE 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Warsztatów jest Ośrodek Medincus Active, mieszczący się w Kajetanach przy ulicy Mokrej 1, 05-830 Nadarzyn, którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warsztatów Biegowych z KOSiR

Regulamin Warsztatów Biegowych z KOSiR Regulamin Warsztatów Biegowych z KOSiR 1. Organizator Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce 2. Miejsce Miejscowość: Kobierzyce 3. Cel działanie na rzecz sportu i kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Konferencja naukowa Miasto sztuka nauka gospodarka, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162,

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU 1. Forma wypoczynku: WAKACYJNE WARSZTATY MUZYCZNE DLA MŁODZIEŻY 2. Adres ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń 3. Czas

Bardziej szczegółowo

(nazwa i czas trwania turnusu)

(nazwa i czas trwania turnusu) EKO AKTYWNI W KULTURZE PÓŁKOLONIE 2019 Z Miejskim Ośrodkiem Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku REGULAMIN/ FORMULARZ ZGŁOSZENIA 1. Imię i nazwisko uczestnika: 2. Data urodzenia: 3. Telefon kontaktowy( rodzica,

Bardziej szczegółowo

Regulamin XXV Konwentu Przewodniczących Samorządów Studenckich 2018

Regulamin XXV Konwentu Przewodniczących Samorządów Studenckich 2018 Regulamin XXV Konwentu Przewodniczących Samorządów Studenckich 2018 Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, mają zastosowanie wobec uczestników XXV Konwentu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konwentu Przewodniczących Warszawa, 7-9 listopada 2014 r. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konwentu Przewodniczących Warszawa, 7-9 listopada 2014 r. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konwentu Przewodniczących Warszawa, 7-9 listopada 2014 r. Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) mają zastosowanie wobec uczestników Konwentu Przewodniczących,

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU UWAGA! Prosimy o dokładne wypełnienie karty, w szczególności o wpisanie numeru PESEL, stanu zdrowia dziecka oraz wszelkich informacji mogących pomóc w opiece wychowawcom

Bardziej szczegółowo

Regulamin obozu Piłkarskiego PROFBUD 4 KIDS CAMP

Regulamin obozu Piłkarskiego PROFBUD 4 KIDS CAMP Regulamin obozu Piłkarskiego PROFBUD 4 KIDS CAMP Organizowanego przez Profbud 4 Kids Spółka z o. o., ul. Dywizjonu 303 139/137, 01-470 Warszawa. 1. Regulamin niniejszy reguluje obowiązki uczestników obozu

Bardziej szczegółowo

FERIE Z SIARKĄ TARNOBRZEG

FERIE Z SIARKĄ TARNOBRZEG FERIE Z SIARKĄ TARNOBRZEG Organizator: Siarka Tarnobrzeg S.A, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg Miejsce zajęć: Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu. Termin: 11.02-15.02.2019 (45 miejsc) Zapisy: W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 3. W ramach akcji Zima w KADRZE można wybrać jeden pakiet z pośród następujących:

REGULAMIN. 3. W ramach akcji Zima w KADRZE można wybrać jeden pakiet z pośród następujących: REGULAMIN Akcji Zima w Kadrze 28 stycznia 10 lutego 2019 r Warsztaty dla dzieci 7-9 i 10 13 lat w Domu Kultury KADR w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 1. Każdy/a uczestnik/czka akcji Zima w Kadrze jest

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII W SCSIR

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII W SCSIR KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII W SCSIR I. INFORMACJE ORGANIZATORA WYPOCZYNKU: 1. Forma wypoczynku : półkolonie LETNIE 2. Organizator półkolonii : Gmina Swarzędz - Swarzędzkie Centrum Sportu

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU...

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU... KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU: 1. Forma wypoczynku: Rekreacyjno - Sportowy Obóz Rowerowy Wieleń Zaobrzański 2018 2. Termin wypoczynku: od 8 lipca 2018r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ I WARSZTATÓW. organizowanych w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

REGULAMIN ZAJĘĆ I WARSZTATÓW. organizowanych w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy REGULAMIN ZAJĘĆ I WARSZTATÓW organizowanych w Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy I. PODSTAWOWE POJĘCIA W REGULAMINIE 1. Zajęcia cykliczne spotkania animacyjne, nietworzące zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Umowa uczestnictwie w obozie Letnie Szaleństwo Zawarta dniu pomiędzy:

Umowa uczestnictwie w obozie Letnie Szaleństwo Zawarta dniu pomiędzy: Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem: Z/4/2018 Umowa o udzielenie umowy gwarancji ubezpieczeniowej w związku z działalnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kursu Mistrzowskiego Gitary Klasycznej, z dnia 01.01.2015 r.

Regulamin Kursu Mistrzowskiego Gitary Klasycznej, z dnia 01.01.2015 r. Regulamin Kursu Mistrzowskiego Gitary Klasycznej, z dnia 01.01.2015 r. Cz. 1. Cel i struktura Kursu 1. Kurs Mistrzowski Gitary Klasycznej zwany w skrócie Kursem, jest przedsięwzięciem edukacyjnym i artystycznym,

Bardziej szczegółowo

Zapisane na szkle warsztaty fotografii techniką mokrego kolodionu

Zapisane na szkle warsztaty fotografii techniką mokrego kolodionu Zapisane na szkle warsztaty fotografii techniką mokrego kolodionu Regulamin warsztatów ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizatorem Warsztatów Fotograficznych Zapisane na szkle jest Rzeszowskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin XXI Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Sypniewo, 27-29 marca 2015 r.

Regulamin XXI Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Sypniewo, 27-29 marca 2015 r. Regulamin XXI Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Sypniewo, 27-29 marca 2015 r. Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) mają zastosowanie wobec

Bardziej szczegółowo

przez dziurkę od Regulamin warsztatów

przez dziurkę od Regulamin warsztatów przez dziurkę od Regulamin warsztatów ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizatorem Warsztatów Fotograficznych przez dziurkę od jest Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne, ul. Matejki 10, 35-064

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU GEMI Jarosław Serba 65-012 Zielona Gora, ul. Oskara Kolberga 5 tel. 603676468 nr wpisu w rejestrze Org. Turystyki 02/2009 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ. na okres (kl. I III)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ. na okres (kl. I III) KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69 W WARSZAWIE na okres 09.2016 06.2019 (kl. I III) Imię i nazwisko dziecka:... klasa:... Data i miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASO USTKA

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASO USTKA REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIASO USTKA 1. Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZGŁOSZENIE KLIENT / UCZESTNIK IMPREZY

UMOWA ZGŁOSZENIE KLIENT / UCZESTNIK IMPREZY Zamawiający : UMOWA ZGŁOSZENIE KLIENT / UCZESTNIK IMPREZY Michał Biały NANATUNGA ul. Dworska 20/17 41-2019 Sosnowiec NIP: 664 321 54 70 Nr konta: 05 1950 0001 2006 4938 3224 0001 Nazwisko, Imię.. Adres

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach : Regulamin wycieczki

Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach : Regulamin wycieczki Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach : Regulamin wycieczki Przyjęcie regulaminu wycieczki do wiadomości przez uczestników Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia językowe w grupach wiekowych, odbywać się będą od poniedziałku do piątku

Zajęcia językowe w grupach wiekowych, odbywać się będą od poniedziałku do piątku Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich 57-441 Bożków 89a tel. 74 871 42 75 fax. 74 871 42 52 tel. kom. 515 152 709 e-mail: zsa@netgate.com.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA ZGRUPOWANIA SPORTOWEGO KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW I. INFORMACJE ORGANIZATORA ZGRUPOWANIA SPORTOWEGO

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA ZGRUPOWANIA SPORTOWEGO KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW I. INFORMACJE ORGANIZATORA ZGRUPOWANIA SPORTOWEGO KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA ZGRUPOWANIA SPORTOWEGO KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW I. INFORMACJE ORGANIZATORA ZGRUPOWANIA SPORTOWEGO Organizator : Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki ul. Gdańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin XV OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO NA BOSAKA W POŁCZYNIE-ZDROJU

Regulamin XV OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO NA BOSAKA W POŁCZYNIE-ZDROJU Regulamin XV OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO NA BOSAKA W POŁCZYNIE-ZDROJU I. Postanowienia ogólne 1. Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego, zwane dalej Warsztatami, odbędą się w Połczynie-Zdroju

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU. Pokoje Gościnne U Zofii 1 w Zakopanem. ul. Oberconiówka 36, Zakopane....nie dotyczy...

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU. Pokoje Gościnne U Zofii 1 w Zakopanem. ul. Oberconiówka 36, Zakopane....nie dotyczy... I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 1.Forma wypoczynku KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU kolonia zimowisko obóz biwak półkolonia i inna forma wypoczynku... (proszę podać formę) 2. Termin wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akademii Młodego Inżyniera. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akademii Młodego Inżyniera. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie. 1. Postanowienia ogólne Zał.nr 1 do Zarządzenia nr 30/2014 z dnia 22 września 2014 r. Regulamin Akademii Młodego Inżyniera Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie 1. Postanowienia ogólne 1. Państwowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie działa jako samorządowa instytucja

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA W PÓŁKOLONII Sielskie Wakacje 2017

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA W PÓŁKOLONII Sielskie Wakacje 2017 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA W PÓŁKOLONII Sielskie Wakacje 2017 I INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 1. Organizator Daniel Ignatowicz ul. Słoneczna Korty Tenisowe 66-003 Przytok 2. Forma placówki wypoczynku

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU Spała 15.07-28.07.2012

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU Spała 15.07-28.07.2012 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU Spała 15.07-28.07.2012 NAZWISKO I IMIĘ... DATA URODZENIA... NR PESEL... ( ważne ) ADRES... KOD... ( ważne ) TEL. DOMOWY... KOMÓRKOWY... INNE... ADRES e-mail RODZICA

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czechowice-Dziedzice

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czechowice-Dziedzice Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czechowice-Dziedzice REGULAMINY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYCIECZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH Zasady ogólne 1. Organizowane wycieczki przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIASTECZKU ŚLĄSKIM REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIASTECZKU ŚLĄSKIM MIASTECZKO ŚLĄSKIE ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA ŚWIETLICY Zapewnienie opieki wychowankom. Organizowanie zajęć mających na celu

Bardziej szczegółowo

Regulamin warsztatów Mały Inżynier (data sporządzenia regulaminu 23.12.2014r.) I. Organizator

Regulamin warsztatów Mały Inżynier (data sporządzenia regulaminu 23.12.2014r.) I. Organizator Regulamin warsztatów Mały Inżynier (data sporządzenia regulaminu 23.12.2014r.) I. Organizator Mały Inżynier Ewa Bednarek Grudzielec 47 63-440 Raszków NIP: 622-259-51-55 REGON: 301249465 II. Definicje -

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Moja pierwsza praktyka zawodowa. Nr projektu PL01-KA

Regulamin projektu Moja pierwsza praktyka zawodowa. Nr projektu PL01-KA Regulamin projektu Moja pierwsza praktyka zawodowa Nr projektu 2017-1-PL01-KA102-037144 I. Informacje ogólne 1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 1. Forma wypoczynku 1) : kolonia zimowisko obóz biwak półkolonia X inna forma wypoczynku: ZIMOWE WARSZTATY MUZYCZNE DLA MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY KARTA KOLONIJNA

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY KARTA KOLONIJNA Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego Warszawa ul. Broniewskiego 44 WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY KARTA KOLONIJNA I. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU

Bardziej szczegółowo

Umowa uczestnictwa w wakacyjnym obozie malarsko rysunkowym nad morzem. Mikoszewo 2019

Umowa uczestnictwa w wakacyjnym obozie malarsko rysunkowym nad morzem. Mikoszewo 2019 Umowa uczestnictwa w wakacyjnym obozie malarsko rysunkowym nad morzem Mikoszewo 2019 Zawarta w Warszawie, dnia... r. pomiędzy: SEALART Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie (01-908), ul. Wólczyńska 55, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH JAZZmania w stodole

REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH JAZZmania w stodole REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYCZNYCH JAZZmania w stodole Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Warsztatów Jazzowych jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 2. Parterami Warsztatów jest Nordea Bank Polski

Bardziej szczegółowo

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY KARTA KOLONIJNA

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY KARTA KOLONIJNA Rzymskokatolicka Parafia Zesłania Ducha Świętego Warszawa ul. Broniewskiego 44 WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY KARTA KOLONIJNA I. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIERKLAŃCU

REGULAMIN ZAJĘĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIERKLAŃCU REGULAMIN ZAJĘĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIERKLAŃCU I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 1. Organizatorem zajęć i warsztatów jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu mieszczący się w Nakle Śląskim przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci

Regulamin Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci Regulamin Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci I Postanowienia ogólne 1. Uniwersytet Łódzki dla Dzieci, zwany dalej UŁDD, to projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 7-12 lat. 2. Organem prowadzącym UŁDD jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA "Fajny Żłobek"

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA Fajny Żłobek REGULAMIN ORGANIZACYJNY NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA "Fajny Żłobek" 1. Niepubliczny "Fajny Żłobek" sprawuje opiekę nad zdrowymi dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, a w szczególnych przypadkach do ukończenia

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA TANECZNE PÓŁKOLONIE DANCEPRO 2017

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA TANECZNE PÓŁKOLONIE DANCEPRO 2017 KARTA ZGŁOSZENIOWA NA TANECZNE PÓŁKOLONIE DANCEPRO 2017 Organizator: Toruński Klub Sportowy DANCEPRO ul. Grudziądzka 122a, 87-100 Toruń, tel. 730 720 751, 723 16 16 16 Miejsce wypoczynku: Szkoła Tańca

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 1. Forma wypoczynku 1) : kolonia zimowisko obóz biwak półkolonia X inna forma wypoczynku: WAKACYJNE WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275 W WARSZAWIE. Postępowanie ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275 W WARSZAWIE. Postępowanie ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275 W WARSZAWIE 1 Postępowanie ogólne 1. Świetlica prowadzi działalność na podstawie: 1) Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22 z dnia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu

ZARZĄDZENIE NR 22 z dnia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu ZARZĄDZENIE NR 22 z dnia 16.11.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu w sprawie wprowadzenia Procedury organizowania wydarzenia kulturalnooświatowego Noc w Szkole w Szkole Podstawowej nr 6 w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOCZYNKOWEJ AKCJI LETNIEJ 2018

INFORMACJA O WYPOCZYNKOWEJ AKCJI LETNIEJ 2018 INFORMACJA O WYPOCZYNKOWEJ AKCJI LETNIEJ 2018 Miejsce: Biały Dunajec k/zakopanego (pensjonat M.Migiel, Jana Pawła II 327) Terminy: Turnus: 25.06-05.07.2018 (zajęcia z j. angielskim w formie zabaw; ewentualne

Bardziej szczegółowo