Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius"

Transkrypt

1 Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius 22 grudnia, 2014 ul. Postępu 18 B, budynek Orion, IX piętro, Warszawa, tel. (0 22) , fax. (0 22)

2 Spis treści Zawartość I. Wstęp... 2 II. Wskaźniki dostępne dla aplikacji mobilnych i warunki ich prezentacji w wynikach badania Wskaźniki dostępne dla aplikacji mobilnych Warunki, których spełnienie jest konieczne w celu prezentacji wskaźników cookies Dodatkowe wymagania, konieczne do prezentacji wskaźników dotyczących czasu Dodatkowe wymagania, konieczne do prezentacji wskaźników dotyczących odsłon... 4 III. Definicje związane z pojęciem aktywnego korzystania z aplikacji... 5 IV. Narzędzia do zliczania aplikacji przygotowane przez Gemius... 6 Strona 1

3 I. Wstęp W wynikach badania Megapanel PBI/Gemius prezentowane mogą być - poza danymi dla witryn - również dane dla aplikacji, w tym również aplikacji mobilnych. Przez aplikację mobilną rozumie się aplikację przystosowaną do używania jej na urządzeniach mobilnych czyli telefonach i tabletach. W niniejszym dokumencie opisane jest jakie wskaźniki są obecnie możliwe do zaprezentowania dla takich aplikacji i jakie warunki muszą być w tym celu spełnione. Podstawowym, formalnym warunkiem koniecznym do prezentacji wyników dla aplikacji mobilnych jest podpisanie przez właściciela aplikacji lub inny podmiot upoważniony do jego reprezentowania (np. sieć reklamową, w której jest dana aplikacja) z firmą Gemius (kontakt: umowy na audyt site-centric danej aplikacji w wynikach badania. W celu umieszczenia aplikacji (w tym aplikacji mobilnej) w grupie właścicielskiej danego podmiotu, należy przysłać: - wniosek aktualizacyjny wpis do rejestru usługodawców - oświadczenie właściciela o własności danej aplikacji II. Wskaźniki dostępne dla aplikacji mobilnych i warunki ich prezentacji w wynikach badania. 1. Wskaźniki dostępne dla aplikacji mobilnych Dla aplikacji mobilnych możliwe jest, po spełnieniu odpowiednich warunków, prezentowanie wskaźników cookies (cookies krajowe mobilne, cookies zagraniczne ogółem, cookies ogółem) oraz po spełnieniu dodatkowych wymagań również wskaźników dotyczących czasu (czas krajowy mobilny i czas krajowy ogółem) i odsłon (odsłony krajowe mobilne i odsłony zagraniczne). Prezentowane wskaźniki są dostępne jedynie dla całej populacji, bez podziału na poszczególnie grupy celowe. Także wskaźniki pochodne (np. % czasu mobilnego ) będą prezentowane. W przypadku aplikacji mobilnych nie mogą być obecnie prezentowane wskaźniki uruchomione aplikacje, czas uruchomienia oraz użytkownicy (Real users). Dodanie aplikacji mobilnej do danej grupy właścicielskiej (patrz: grupy.megapanel.pl) w wynikach badania nie wpływa na prezentowaną dla tej grupy liczbę użytkowników i liczbę cookie. Aplikacje mobilne mogą mieć wpływ jedynie na wskaźniki dotyczące czasu i odsłon dla grup właścicielskich, w których są umieszczone. 2. Warunki, których spełnienie jest konieczne w celu prezentacji wskaźników cookies Strona 2 a. Osobny identyfikator skryptu dedykowany do aplikacji. Stworzenie na koncie audytowym oddzielnego identyfikatora skryptu do zliczania korzystania z aplikacji. W przypadku używania systemu GemiusPrism musi to być skrypt o identyfikatorze PID różnym od zera. Jeżeli aplikacja używa przy wysyłaniu hitów zawsze innych cookie niż

4 cookie używane przy zliczaniu oglądalności witryn danego wydawcy może on (ten identyfikator) pochodzić z tego samego konta, na którym zliczane są też witryny danego wydawcy. Jeżeli zaś te same cookie mogą być używane zarówno przy zliczaniu oglądalności witryn jak i danej aplikacji to konieczne jest założenie oddzielnego konta w tym celu ze względu na współdzielenie plików cookies. Reklamy pojawiające się w aplikacji nie mogą być oskryptowane za pomocą identyfikatora służącego do pomiaru korzystania z aplikacji. b. Hit przy każdym uruchomieniu. Wysyłanie hitu przez aplikację na powyższy identyfikator przy każdym uruchomieniu aplikacji (niezależnie czy uruchomienie nastąpiło automatycznie przy starcie systemu czy też było wynikiem akcji użytkownika). Jeżeli w danej aplikacji nie występuje automatyczne uruchomienie aplikacji przy starcie systemu i równocześnie oskryptowane są jako odsłony poszczególne akcje i jedna z tych akcji jest równoznaczna z rozpoczęciem aktywnego korzystania z aplikacji to nie jest konieczne wysyłanie dodatkowo jeszcze jednego hita przy otwarciu aplikacji wystarczy hit oznaczający tę odsłonę. c. Prawidłowa obsługa gemiusowych plików cookie o nazwie gdyn. Cookie gemiusowe powinny być zapisywane na danym urządzeniu i odczytywane ponownie przy kolejnym uruchomieniu aplikacji. Cookie te nie mogą być nigdy kasowane automatycznie - ani przy zakończeniu działania aplikacji ani przy wyłączeniu urządzenia ani w żadnym innym momencie. Przy okazji informujemy, że warto, aby aplikacja wykorzystująca cookies, informowała o tym użytkowników, podobnie jak jest to robione na witrynach internetowych - zgodnie z zasadami informowania o używaniu cookies. d. Jedno cookie na jednym urządzeniu. Jedna aplikacja na jednym urządzeniu powinna nadawać jedno cookie. Zatem jeśli możliwe jest tworzenie różnych profili na danej aplikacji, ruch na każdym z tych profili powinien być oznaczany tym samym cookie. Cookie na aplikacjach mobilnych jest traktowane jako identyfikator urządzenia i należy dbać o to, aby nie było kasowane czy w inny sposób usuwane. e. UserAgent w każdym hicie. Z każdym wysyłanym hitem ma być przekazywane pole useragent, na podstawie którego będzie możliwe określenie, że jest to aplikacja mobilna (a nie aplikacja PC lub strona WWW). Szczegółowe zasady budowy pola useragent są określone w dokumencie umieszczonym pod adresem f. Kontrola poprawności oskryptowania. Przejście z wynikiem pozytywnym procesu kontroli poprawności oskryptowania aplikacji w zakresie wymaganym do prezentacji wskaźników cookies. Prawidłowe oskryptowanie musi dotyczyć przynajmniej 95% aplikacji na używanych urządzeniach użytkowników. 3. Dodatkowe wymagania, konieczne do prezentacji wskaźników dotyczących czasu a. Stworzenie koncie audytowym (tym samym które jest używane też do zliczania cookie i odsłon) dwóch identyfikatorów technicznych skryptów audytowych jednego w celu zliczania aktywnego korzystania z aplikacji, a drugiego do pomiaru pasywnego korzystania z niej. Aby oddzielić hity techniczne od odsłon na koncie audytowym najlepiej (aby łatwo było sprawdzać ile odsłon jest zliczanych) jest zgromadzić skrypty dla odsłon w jednym folderze a skrypty techniczne w drugim. Muszą to być skrypty o Strona 3

5 innych identyfikatorach niż te wykorzystywane do zliczania odsłon w aplikacji. W przypadku używania systemu GemiusPrism muszą to być oczywiście skrypty o identyfikatorach PID różnych od zera. b. Wysyłanie hitów na pierwszy techniczny skrypt (skrypt aktywny ) przy pierwszym rozpoczęciu aktywnego korzystania z aplikacji (pierwszym wyświetleniu aplikacji na ekranie), każdym wznowieniu aktywnego korzystania z aplikacji (wyświetlenie aplikacji po tym jak była ona przez jakiś czas zminimalizowana/wygaszona choć jej proces nie był całkiem usunięty z pamięci urządzenia) oraz co 20 minut w czasie trwania aktywnego korzystania z aplikacji. Jeżeli w danej aplikacji oskryptowane są jako odsłony poszczególne akcje i jedna z tych akcji jest równoznaczna z pierwszym rozpoczęciem aktywnego korzystania z aplikacji (pierwszym wyświetleniem aplikacji na ekranie) to nie jest konieczne wysyłanie dodatkowo jeszcze jednego hita (technicznego) w tym momencie dla poprawnego liczenia czasu wystarczy wtedy sam hit oznaczający tę właśnie odsłonę. Dokładna definicja aktywnego korzystania z aplikacji znajduje się w dalszej części niniejszego dokumentu w punkcie III. c. Zliczanie hitów na drugi techniczny skrypt (skrypt pasywny ) w momencie zakończenia aktywnego z niej korzystania (czyli poza wyjątkiem korzystania z funkcji dostarczania samych treści dźwiękowych ma to się dziać w momencie gdy okno aplikacji znika z ekranu np. w wyniku automatycznego lub ręcznego wygaszenia ekranu urządzenia oraz w momencie minimalizacji albo zamknięcia aplikacji przez użytkownika. d. Przejście z wynikiem pozytywnym procesu kontroli poprawności oskryptowania aplikacji w zakresie wymaganym do prezentacji wskaźników dotyczących cookie i czasu. Prawidłowe oskryptowanie musi dotyczyć przynajmniej 95% aplikacji używanych na urządzeniach użytkowników. 4. Dodatkowe wymagania, konieczne do prezentacji wskaźników dotyczących odsłon a. Za odsłonę mogą zostać uznane jedynie te akcje wykonywane w aplikacji, które spełniają aktualną definicję odsłony obowiązującą w badaniu Megapanel PBI/Gemius. Zgodnie z uchwałą Rady Badania, za odsłonę uznajemy zdarzenie pełnego przeładowania nową treścią zawartości strony w oknie przeglądarki lub aplikacji z wyłączeniem komponentów statycznych, poprzedzone każdorazowo intencjonalną akcją użytkownika wynikłą z intencji pozyskania nowej treści, aktualizacji bieżącej treści lub skorzystania z nowej usługi. Przy czym za komponent statyczny uznajemy część graficzną i funkcjonalną warstwy prezentacji realizującą funkcję tła, nagłówka, stopki, menu lub paska nawigacji, które nie podlegają zmianie w zależności od dostarczanych treści bądź usług. W pełnym zbiorze odsłon wyodrębniamy dla wewnętrznych potrzeb badania Megapanel PBI/Gemius 2 typy odsłon: - Odsłona pełna to odsłona, w trakcie której następuje przeładowanie wszystkich komponentów statycznych. - Odsłona częściowa to odsłona, w trakcie której nie następuje przeładowanie wszystkich komponentów statycznych. Strona 4 b. Przed ostatecznym oskryptowaniem akcji w publicznie dostępnej wersji aplikacji właściciel aplikacji powinien wysłać do firmy Gemius zgłoszenie akcji które chce prezentować jako odsłony w wynikach badania. Procedura zgłaszania takich akcji jest opisana dokładnie w dokumencie umieszczonym pod adresem

6 W ostatecznej, publicznej wersji aplikacji powinny być zliczane jako odsłony tylko te ze zgłoszonych akcji, które uzyskały akceptację (potwierdzenie że to rzeczywiście są odsłoną) firmy Gemius w odpowiedzi na zgłoszenie. c. Po zatwierdzeniu przez Gemius listy akcji uznanych za odsłony firmie Gemius powinna zostać udostępniona testowa, deweloperska wersja aplikacji w której zostały jako odsłony oskryptowane zatwierdzone akcje. Gemius dokonuje sprawdzenia takiej wersji aplikacji i potwierdza, że wszystko zostało oskryptowane zgodnie z ustaleniami i dopiero wtedy aplikacja może być udostępniona publicznie. Jeżeli Gemius wykryje nieprawidłowości w oskryptowaniu to muszą one być poprawione przed publicznym udostępnieniem aplikacji. Hity oznaczające zliczenie odsłony muszą być wysyłane na inne identyfikatory skryptów niż identyfikatory skryptów technicznych (tzw. skrypt aktywny i skrypt pasywny) używanych do dokładnego zliczania aktywnego czasu korzystania z aplikacji. Skrypty te powinny być jednak umieszczone na tym samym koncie audytowym na którym są umieszczone skrypty techniczne. Aby oddzielić hity techniczne od odsłon na koncie audytowym najlepiej (aby łatwo było sprawdzać ile odsłon jest zliczanych) jest zgromadzić skrypty dla odsłon w jednym folderze a skrypty techniczne w drugim. W przypadku używania systemu GemiusPrism muszą to być skrypty o identyfikatorach PID różnych od zera. d. Odsłony wysyłane jako częściowe powinny być oznaczone w hicie wysyłanym przez aplikację w momencie wywołania danej akcji specjalnym parametrem hsrc=2. Odsłony pełne powinny być zaś oznaczane parametrem hsrc=1. Jeżeli przy skryptowaniu aplikacji właściciel aplikacji korzysta z narzędzi SDK przygotowanych przez Gemius to odsłony powinny być oznaczane jako częściowe lub pełne za pomocą specjalnego parametru opisanego w dokumentacji SDK. Użycie odpowiedniego parametru w SDK powoduje wysyłanie odpowiedniego parametru hsrc w hitach. W przypadku skryptowania aplikacji bez korzystania z SDK przygotowanych przez Gemius hity należy skonstruować zgodnie z zaleceniami opisanymi w dokumencie III. Definicje związane z pojęciem aktywnego korzystania z aplikacji Aktywne korzystanie z aplikacji - Intencjonalna interakcja użytkownika z aplikacją, która umożliwia kontakt z treścią lub skorzystanie z usługi. Intencjonalne korzystanie z aplikacji definiujemy jako doprowadzenie przez użytkownika do dostarczenia mu treści (innej niż reklama) przez aplikację, na przykład w wyniku wykonania przez niego jakiejś akcji mającej miejsce przed dostarczeniem tych treści. Jako rozpoczęcie aktywnego korzystania z aplikacji rozumiemy więc też otwarcie okienka aplikacji w którym użytkownik może dokonywać dalszych wyborów - czyli jeżeli wyświetli się okienko aplikacji (np. zawierające opcje wyboru różnych treści w aplikacji) w wyniku kliknięcia na jej ikonkę w menu urządzenia to to już uznajemy za rozpoczęcie aktywnego z niej korzystania. W celu poprawnego zmierzenia czasu aktywnego korzystania z aplikacji skrypty Firmy Badawczej muszą być uruchomiane w takcie zdarzeń pokazania okna użytkownikowi oraz muszą z określoną częstotliwością być wywoływane, aż do zdarzenia odpowiadającemu ukryciu okna. W przypadku korzystania z funkcji aplikacji polegającej na dostarczaniu samych treści dźwiękowych (np. słuchanie radia) aktywne korzystanie trwa nadal nawet po ukryciu okna o ile treści dźwiękowe są nadal odtwarzane. Również za do spełnienia definicji rozpoczęcia Strona 5

7 aktywnego korzystania z aplikacji wystarczy w takim przypadku włączenie odtwarzania treści dźwiękowych, nawet jeżeli nie towarzyszy temu pokazanie okienka aplikacji na ekranie. Pokazanie okna - doprowadzenie przez użytkownika do wyświetlenia na ekranie w formie widocznej dla niego, dowolnego okienka aplikacji umożliwiającego kontakt z treścią (inną niż reklama) lub skorzystanie z jakiejś usługi dostępnej poprzez aplikację. Ukrycie okna - doprowadzenie przez użytkownika do usunięcia z widoku na ekranie okna programu na przykład przez jego zamknięcie lub zminimalizowanie. W przypadku aplikacji mobilnych za ukrycie okna uznajemy również wygaszenie ekranu (uniemożliwiające korzystanie z aplikacji) zarówno automatyczne (w wyniku braku aktywności przez jakiś czas) jak i bezpośrednio wywołane przez użytkownika. Przykładowe zdarzenia spełniające definicję intencjonalnego korzystania z aplikacji: - otwarcie, w formie widocznej dla użytkownika na ekranie, dowolnego okienka aplikacji umożliwiającego użytkownikowi kontakt z treścią (inną niż reklama) lub skorzystanie z usługi dostępnej poprzez aplikację. Cały czas, przez który takie okienko jest widoczne na ekranie użytkownika, uznawany jest za czas intencjonalnego korzystania z danej aplikacji. - W przypadku korzystania z funkcji aplikacji polegającej na dostarczaniu samych treści dźwiękowych (np. słuchanie radia) - świadome uruchomienie odtwarzania treści dźwiękowych, nawet jeżeli nie łączy się z otwarciem żadnego widocznego na ekranie okienka aplikacji. Automatyczne, nie uruchomione świadomie przez użytkownika, rozpoczęcie odtwarzania treści dźwiękowych nie jest uznawane za intencjonalne skorzystanie z aplikacji. IV. Narzędzia do zliczania aplikacji przygotowane przez Gemius Strona 6 Do zliczania aplikacji mobilnych Gemius przygotował odpowiednie zestawy narzędzi programistycznych - Software Development Kit (SDK) w wersjach na systemy: - Android - ios (zarówno 32-bitowe aplikacje jak również iphone 3s i 64-bitowe aplikacje) - Windows Phone 7 i 8 oraz Windows Store Apps. W celu otrzymania odpowiedniego narzędzia prosimy o kontakt pod adresem Narzędzia te umożliwiają podstawowy pomiar bez pomiaru czasu aktywnego i pasywnego korzystania z aplikacji. W celu uzyskania możliwości prezentacji czasu dla aplikacji mobilnej w badaniu Megapanel PBI/Gemius konieczne jest samodzielne oskryptowanie aplikacji z użyciem identyfikatorów do pomiaru aktywnego i pasywnego korzystania. Hity służące do zliczania czasu należy skonstruować zgodnie z zaleceniami opisanymi w dokumencie: Jako odsłony techniczne nie muszą być one w ogóle oznaczane parametrem hsrc (odróżniającym odsłony pełne od częściowych) a jeżeli nie byłoby to możliwe technicznie w danym przypadku to mogą być one oznaczane parametrem hsrc=1 tak jak pełne odsłony.

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Zakres projektu oraz warunki jego realizacji wspólne elementy obu systemów Dokument chroniony prawami

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo