Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius"

Transkrypt

1 Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius 22 grudnia, 2014 ul. Postępu 18 B, budynek Orion, IX piętro, Warszawa, tel. (0 22) , fax. (0 22)

2 Spis treści Zawartość I. Wstęp... 2 II. Wskaźniki dostępne dla aplikacji mobilnych i warunki ich prezentacji w wynikach badania Wskaźniki dostępne dla aplikacji mobilnych Warunki, których spełnienie jest konieczne w celu prezentacji wskaźników cookies Dodatkowe wymagania, konieczne do prezentacji wskaźników dotyczących czasu Dodatkowe wymagania, konieczne do prezentacji wskaźników dotyczących odsłon... 4 III. Definicje związane z pojęciem aktywnego korzystania z aplikacji... 5 IV. Narzędzia do zliczania aplikacji przygotowane przez Gemius... 6 Strona 1

3 I. Wstęp W wynikach badania Megapanel PBI/Gemius prezentowane mogą być - poza danymi dla witryn - również dane dla aplikacji, w tym również aplikacji mobilnych. Przez aplikację mobilną rozumie się aplikację przystosowaną do używania jej na urządzeniach mobilnych czyli telefonach i tabletach. W niniejszym dokumencie opisane jest jakie wskaźniki są obecnie możliwe do zaprezentowania dla takich aplikacji i jakie warunki muszą być w tym celu spełnione. Podstawowym, formalnym warunkiem koniecznym do prezentacji wyników dla aplikacji mobilnych jest podpisanie przez właściciela aplikacji lub inny podmiot upoważniony do jego reprezentowania (np. sieć reklamową, w której jest dana aplikacja) z firmą Gemius (kontakt: umowy na audyt site-centric danej aplikacji w wynikach badania. W celu umieszczenia aplikacji (w tym aplikacji mobilnej) w grupie właścicielskiej danego podmiotu, należy przysłać: - wniosek aktualizacyjny wpis do rejestru usługodawców - oświadczenie właściciela o własności danej aplikacji II. Wskaźniki dostępne dla aplikacji mobilnych i warunki ich prezentacji w wynikach badania. 1. Wskaźniki dostępne dla aplikacji mobilnych Dla aplikacji mobilnych możliwe jest, po spełnieniu odpowiednich warunków, prezentowanie wskaźników cookies (cookies krajowe mobilne, cookies zagraniczne ogółem, cookies ogółem) oraz po spełnieniu dodatkowych wymagań również wskaźników dotyczących czasu (czas krajowy mobilny i czas krajowy ogółem) i odsłon (odsłony krajowe mobilne i odsłony zagraniczne). Prezentowane wskaźniki są dostępne jedynie dla całej populacji, bez podziału na poszczególnie grupy celowe. Także wskaźniki pochodne (np. % czasu mobilnego ) będą prezentowane. W przypadku aplikacji mobilnych nie mogą być obecnie prezentowane wskaźniki uruchomione aplikacje, czas uruchomienia oraz użytkownicy (Real users). Dodanie aplikacji mobilnej do danej grupy właścicielskiej (patrz: grupy.megapanel.pl) w wynikach badania nie wpływa na prezentowaną dla tej grupy liczbę użytkowników i liczbę cookie. Aplikacje mobilne mogą mieć wpływ jedynie na wskaźniki dotyczące czasu i odsłon dla grup właścicielskich, w których są umieszczone. 2. Warunki, których spełnienie jest konieczne w celu prezentacji wskaźników cookies Strona 2 a. Osobny identyfikator skryptu dedykowany do aplikacji. Stworzenie na koncie audytowym oddzielnego identyfikatora skryptu do zliczania korzystania z aplikacji. W przypadku używania systemu GemiusPrism musi to być skrypt o identyfikatorze PID różnym od zera. Jeżeli aplikacja używa przy wysyłaniu hitów zawsze innych cookie niż

4 cookie używane przy zliczaniu oglądalności witryn danego wydawcy może on (ten identyfikator) pochodzić z tego samego konta, na którym zliczane są też witryny danego wydawcy. Jeżeli zaś te same cookie mogą być używane zarówno przy zliczaniu oglądalności witryn jak i danej aplikacji to konieczne jest założenie oddzielnego konta w tym celu ze względu na współdzielenie plików cookies. Reklamy pojawiające się w aplikacji nie mogą być oskryptowane za pomocą identyfikatora służącego do pomiaru korzystania z aplikacji. b. Hit przy każdym uruchomieniu. Wysyłanie hitu przez aplikację na powyższy identyfikator przy każdym uruchomieniu aplikacji (niezależnie czy uruchomienie nastąpiło automatycznie przy starcie systemu czy też było wynikiem akcji użytkownika). Jeżeli w danej aplikacji nie występuje automatyczne uruchomienie aplikacji przy starcie systemu i równocześnie oskryptowane są jako odsłony poszczególne akcje i jedna z tych akcji jest równoznaczna z rozpoczęciem aktywnego korzystania z aplikacji to nie jest konieczne wysyłanie dodatkowo jeszcze jednego hita przy otwarciu aplikacji wystarczy hit oznaczający tę odsłonę. c. Prawidłowa obsługa gemiusowych plików cookie o nazwie gdyn. Cookie gemiusowe powinny być zapisywane na danym urządzeniu i odczytywane ponownie przy kolejnym uruchomieniu aplikacji. Cookie te nie mogą być nigdy kasowane automatycznie - ani przy zakończeniu działania aplikacji ani przy wyłączeniu urządzenia ani w żadnym innym momencie. Przy okazji informujemy, że warto, aby aplikacja wykorzystująca cookies, informowała o tym użytkowników, podobnie jak jest to robione na witrynach internetowych - zgodnie z zasadami informowania o używaniu cookies. d. Jedno cookie na jednym urządzeniu. Jedna aplikacja na jednym urządzeniu powinna nadawać jedno cookie. Zatem jeśli możliwe jest tworzenie różnych profili na danej aplikacji, ruch na każdym z tych profili powinien być oznaczany tym samym cookie. Cookie na aplikacjach mobilnych jest traktowane jako identyfikator urządzenia i należy dbać o to, aby nie było kasowane czy w inny sposób usuwane. e. UserAgent w każdym hicie. Z każdym wysyłanym hitem ma być przekazywane pole useragent, na podstawie którego będzie możliwe określenie, że jest to aplikacja mobilna (a nie aplikacja PC lub strona WWW). Szczegółowe zasady budowy pola useragent są określone w dokumencie umieszczonym pod adresem f. Kontrola poprawności oskryptowania. Przejście z wynikiem pozytywnym procesu kontroli poprawności oskryptowania aplikacji w zakresie wymaganym do prezentacji wskaźników cookies. Prawidłowe oskryptowanie musi dotyczyć przynajmniej 95% aplikacji na używanych urządzeniach użytkowników. 3. Dodatkowe wymagania, konieczne do prezentacji wskaźników dotyczących czasu a. Stworzenie koncie audytowym (tym samym które jest używane też do zliczania cookie i odsłon) dwóch identyfikatorów technicznych skryptów audytowych jednego w celu zliczania aktywnego korzystania z aplikacji, a drugiego do pomiaru pasywnego korzystania z niej. Aby oddzielić hity techniczne od odsłon na koncie audytowym najlepiej (aby łatwo było sprawdzać ile odsłon jest zliczanych) jest zgromadzić skrypty dla odsłon w jednym folderze a skrypty techniczne w drugim. Muszą to być skrypty o Strona 3

5 innych identyfikatorach niż te wykorzystywane do zliczania odsłon w aplikacji. W przypadku używania systemu GemiusPrism muszą to być oczywiście skrypty o identyfikatorach PID różnych od zera. b. Wysyłanie hitów na pierwszy techniczny skrypt (skrypt aktywny ) przy pierwszym rozpoczęciu aktywnego korzystania z aplikacji (pierwszym wyświetleniu aplikacji na ekranie), każdym wznowieniu aktywnego korzystania z aplikacji (wyświetlenie aplikacji po tym jak była ona przez jakiś czas zminimalizowana/wygaszona choć jej proces nie był całkiem usunięty z pamięci urządzenia) oraz co 20 minut w czasie trwania aktywnego korzystania z aplikacji. Jeżeli w danej aplikacji oskryptowane są jako odsłony poszczególne akcje i jedna z tych akcji jest równoznaczna z pierwszym rozpoczęciem aktywnego korzystania z aplikacji (pierwszym wyświetleniem aplikacji na ekranie) to nie jest konieczne wysyłanie dodatkowo jeszcze jednego hita (technicznego) w tym momencie dla poprawnego liczenia czasu wystarczy wtedy sam hit oznaczający tę właśnie odsłonę. Dokładna definicja aktywnego korzystania z aplikacji znajduje się w dalszej części niniejszego dokumentu w punkcie III. c. Zliczanie hitów na drugi techniczny skrypt (skrypt pasywny ) w momencie zakończenia aktywnego z niej korzystania (czyli poza wyjątkiem korzystania z funkcji dostarczania samych treści dźwiękowych ma to się dziać w momencie gdy okno aplikacji znika z ekranu np. w wyniku automatycznego lub ręcznego wygaszenia ekranu urządzenia oraz w momencie minimalizacji albo zamknięcia aplikacji przez użytkownika. d. Przejście z wynikiem pozytywnym procesu kontroli poprawności oskryptowania aplikacji w zakresie wymaganym do prezentacji wskaźników dotyczących cookie i czasu. Prawidłowe oskryptowanie musi dotyczyć przynajmniej 95% aplikacji używanych na urządzeniach użytkowników. 4. Dodatkowe wymagania, konieczne do prezentacji wskaźników dotyczących odsłon a. Za odsłonę mogą zostać uznane jedynie te akcje wykonywane w aplikacji, które spełniają aktualną definicję odsłony obowiązującą w badaniu Megapanel PBI/Gemius. Zgodnie z uchwałą Rady Badania, za odsłonę uznajemy zdarzenie pełnego przeładowania nową treścią zawartości strony w oknie przeglądarki lub aplikacji z wyłączeniem komponentów statycznych, poprzedzone każdorazowo intencjonalną akcją użytkownika wynikłą z intencji pozyskania nowej treści, aktualizacji bieżącej treści lub skorzystania z nowej usługi. Przy czym za komponent statyczny uznajemy część graficzną i funkcjonalną warstwy prezentacji realizującą funkcję tła, nagłówka, stopki, menu lub paska nawigacji, które nie podlegają zmianie w zależności od dostarczanych treści bądź usług. W pełnym zbiorze odsłon wyodrębniamy dla wewnętrznych potrzeb badania Megapanel PBI/Gemius 2 typy odsłon: - Odsłona pełna to odsłona, w trakcie której następuje przeładowanie wszystkich komponentów statycznych. - Odsłona częściowa to odsłona, w trakcie której nie następuje przeładowanie wszystkich komponentów statycznych. Strona 4 b. Przed ostatecznym oskryptowaniem akcji w publicznie dostępnej wersji aplikacji właściciel aplikacji powinien wysłać do firmy Gemius zgłoszenie akcji które chce prezentować jako odsłony w wynikach badania. Procedura zgłaszania takich akcji jest opisana dokładnie w dokumencie umieszczonym pod adresem

6 W ostatecznej, publicznej wersji aplikacji powinny być zliczane jako odsłony tylko te ze zgłoszonych akcji, które uzyskały akceptację (potwierdzenie że to rzeczywiście są odsłoną) firmy Gemius w odpowiedzi na zgłoszenie. c. Po zatwierdzeniu przez Gemius listy akcji uznanych za odsłony firmie Gemius powinna zostać udostępniona testowa, deweloperska wersja aplikacji w której zostały jako odsłony oskryptowane zatwierdzone akcje. Gemius dokonuje sprawdzenia takiej wersji aplikacji i potwierdza, że wszystko zostało oskryptowane zgodnie z ustaleniami i dopiero wtedy aplikacja może być udostępniona publicznie. Jeżeli Gemius wykryje nieprawidłowości w oskryptowaniu to muszą one być poprawione przed publicznym udostępnieniem aplikacji. Hity oznaczające zliczenie odsłony muszą być wysyłane na inne identyfikatory skryptów niż identyfikatory skryptów technicznych (tzw. skrypt aktywny i skrypt pasywny) używanych do dokładnego zliczania aktywnego czasu korzystania z aplikacji. Skrypty te powinny być jednak umieszczone na tym samym koncie audytowym na którym są umieszczone skrypty techniczne. Aby oddzielić hity techniczne od odsłon na koncie audytowym najlepiej (aby łatwo było sprawdzać ile odsłon jest zliczanych) jest zgromadzić skrypty dla odsłon w jednym folderze a skrypty techniczne w drugim. W przypadku używania systemu GemiusPrism muszą to być skrypty o identyfikatorach PID różnych od zera. d. Odsłony wysyłane jako częściowe powinny być oznaczone w hicie wysyłanym przez aplikację w momencie wywołania danej akcji specjalnym parametrem hsrc=2. Odsłony pełne powinny być zaś oznaczane parametrem hsrc=1. Jeżeli przy skryptowaniu aplikacji właściciel aplikacji korzysta z narzędzi SDK przygotowanych przez Gemius to odsłony powinny być oznaczane jako częściowe lub pełne za pomocą specjalnego parametru opisanego w dokumentacji SDK. Użycie odpowiedniego parametru w SDK powoduje wysyłanie odpowiedniego parametru hsrc w hitach. W przypadku skryptowania aplikacji bez korzystania z SDK przygotowanych przez Gemius hity należy skonstruować zgodnie z zaleceniami opisanymi w dokumencie III. Definicje związane z pojęciem aktywnego korzystania z aplikacji Aktywne korzystanie z aplikacji - Intencjonalna interakcja użytkownika z aplikacją, która umożliwia kontakt z treścią lub skorzystanie z usługi. Intencjonalne korzystanie z aplikacji definiujemy jako doprowadzenie przez użytkownika do dostarczenia mu treści (innej niż reklama) przez aplikację, na przykład w wyniku wykonania przez niego jakiejś akcji mającej miejsce przed dostarczeniem tych treści. Jako rozpoczęcie aktywnego korzystania z aplikacji rozumiemy więc też otwarcie okienka aplikacji w którym użytkownik może dokonywać dalszych wyborów - czyli jeżeli wyświetli się okienko aplikacji (np. zawierające opcje wyboru różnych treści w aplikacji) w wyniku kliknięcia na jej ikonkę w menu urządzenia to to już uznajemy za rozpoczęcie aktywnego z niej korzystania. W celu poprawnego zmierzenia czasu aktywnego korzystania z aplikacji skrypty Firmy Badawczej muszą być uruchomiane w takcie zdarzeń pokazania okna użytkownikowi oraz muszą z określoną częstotliwością być wywoływane, aż do zdarzenia odpowiadającemu ukryciu okna. W przypadku korzystania z funkcji aplikacji polegającej na dostarczaniu samych treści dźwiękowych (np. słuchanie radia) aktywne korzystanie trwa nadal nawet po ukryciu okna o ile treści dźwiękowe są nadal odtwarzane. Również za do spełnienia definicji rozpoczęcia Strona 5

7 aktywnego korzystania z aplikacji wystarczy w takim przypadku włączenie odtwarzania treści dźwiękowych, nawet jeżeli nie towarzyszy temu pokazanie okienka aplikacji na ekranie. Pokazanie okna - doprowadzenie przez użytkownika do wyświetlenia na ekranie w formie widocznej dla niego, dowolnego okienka aplikacji umożliwiającego kontakt z treścią (inną niż reklama) lub skorzystanie z jakiejś usługi dostępnej poprzez aplikację. Ukrycie okna - doprowadzenie przez użytkownika do usunięcia z widoku na ekranie okna programu na przykład przez jego zamknięcie lub zminimalizowanie. W przypadku aplikacji mobilnych za ukrycie okna uznajemy również wygaszenie ekranu (uniemożliwiające korzystanie z aplikacji) zarówno automatyczne (w wyniku braku aktywności przez jakiś czas) jak i bezpośrednio wywołane przez użytkownika. Przykładowe zdarzenia spełniające definicję intencjonalnego korzystania z aplikacji: - otwarcie, w formie widocznej dla użytkownika na ekranie, dowolnego okienka aplikacji umożliwiającego użytkownikowi kontakt z treścią (inną niż reklama) lub skorzystanie z usługi dostępnej poprzez aplikację. Cały czas, przez który takie okienko jest widoczne na ekranie użytkownika, uznawany jest za czas intencjonalnego korzystania z danej aplikacji. - W przypadku korzystania z funkcji aplikacji polegającej na dostarczaniu samych treści dźwiękowych (np. słuchanie radia) - świadome uruchomienie odtwarzania treści dźwiękowych, nawet jeżeli nie łączy się z otwarciem żadnego widocznego na ekranie okienka aplikacji. Automatyczne, nie uruchomione świadomie przez użytkownika, rozpoczęcie odtwarzania treści dźwiękowych nie jest uznawane za intencjonalne skorzystanie z aplikacji. IV. Narzędzia do zliczania aplikacji przygotowane przez Gemius Strona 6 Do zliczania aplikacji mobilnych Gemius przygotował odpowiednie zestawy narzędzi programistycznych - Software Development Kit (SDK) w wersjach na systemy: - Android - ios (zarówno 32-bitowe aplikacje jak również iphone 3s i 64-bitowe aplikacje) - Windows Phone 7 i 8 oraz Windows Store Apps. W celu otrzymania odpowiedniego narzędzia prosimy o kontakt pod adresem Narzędzia te umożliwiają podstawowy pomiar bez pomiaru czasu aktywnego i pasywnego korzystania z aplikacji. W celu uzyskania możliwości prezentacji czasu dla aplikacji mobilnej w badaniu Megapanel PBI/Gemius konieczne jest samodzielne oskryptowanie aplikacji z użyciem identyfikatorów do pomiaru aktywnego i pasywnego korzystania. Hity służące do zliczania czasu należy skonstruować zgodnie z zaleceniami opisanymi w dokumencie: Jako odsłony techniczne nie muszą być one w ogóle oznaczane parametrem hsrc (odróżniającym odsłony pełne od częściowych) a jeżeli nie byłoby to możliwe technicznie w danym przypadku to mogą być one oznaczane parametrem hsrc=1 tak jak pełne odsłony.

REGUŁY OSKRYPTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH W BADANIU MEGAPANEL PBI/GEMIUS

REGUŁY OSKRYPTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH W BADANIU MEGAPANEL PBI/GEMIUS REGUŁY OSKRYPTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH W BADANIU MEGAPANEL PBI/GEMIUS Spis treści: Wstęp... 2 Rodzaje aplikacji objętych pomiarem w badaniu Megapanel PBI/Gemius... 2 Rodzaje aplikacji uwzględnionych

Bardziej szczegółowo

Zasady implementacji pomiaru odsłon pełnych i częściowych

Zasady implementacji pomiaru odsłon pełnych i częściowych Zasady implementacji pomiaru odsłon pełnych i częściowych Spis treści: Informacje ogólne... 2 Podstawowa implementacja pomiaru odsłony pełne... 3 Implementacja pomiaru odsłon częściowych... 3 Przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Metoda pomiaru site-centric

Metoda pomiaru site-centric Metoda pomiaru site-centric 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest zaprezentowanie działania systemu pomiaru site-centric, a w szczególności sposobu zliczania przy jego użyciu odsłon i użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Czym są pliki cookies?

Czym są pliki cookies? Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNE POCZĄTKI. Logowanie Jak się zalogować? Jak się wylogować? Pasek narzędzi Szpilka dokująca... 3

ABSOLUTNE POCZĄTKI. Logowanie Jak się zalogować? Jak się wylogować? Pasek narzędzi Szpilka dokująca... 3 ABSOLUTNE POCZĄTKI SPIS TREŚCI Logowanie... 2 Jak się zalogować?... 2 Jak się wylogować?... 2 Pasek narzędzi... 3 Szpilka dokująca... 3 Dodaj aplikację/portlet... 3 Zarządzaj stronami... 4 Tryb edycji...

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI PRZEGLĄDARKI. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI PRZEGLĄDARKI. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA AKTUALIZACJI PRZEGLĄDARKI Wersja dokumentu 1.0 SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA SYSTEMOWE IPKO DEALER... 3 2. JAK ZAINSTALOWAĆ PRZEGLĄDARKĘ?... 3 1. JAK ZAKTUALIZOWAĆ BIEŻĄCĄ WERSJĘ PRZEGLĄDARKI?...

Bardziej szczegółowo

Megapanel PBI/ Gemius - oferta. Oferta zakupu wyników badania

Megapanel PBI/ Gemius - oferta. Oferta zakupu wyników badania Megapanel PBI/Gemius Oferta zakupu wyników badania Warszawa, styczeń 2014 Polskie Badania Internetu sp. z o.o. Strona 1 Szanowni Państwo, Internet - najnowocześniejsze i najszybciej zwiększające zasięg

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa. Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, odwiedzających

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności woda.krakow.pl

Polityka prywatności woda.krakow.pl Polityka prywatności woda.krakow.pl Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących

Bardziej szczegółowo

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Data publikacji dokumentu: 1 czerwca 2014 Spis treści 1 Wstęp...2 2 Definicje...2 2.1 Administrator...2 2.2 Cookies...2 2.3 Cookies Administratora

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka?

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka? Cookies REGULAMIN Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do tkkf.tarnobrzeg.pl.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Mobilnego Banku. Strona 1

Instrukcja pierwszego logowania do Mobilnego Banku. Strona 1 Instrukcja pierwszego logowania do Mobilnego Banku Strona 1 Drogi Kliencie, przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję, która w sposób przejrzysty poprowadzi Cię przez pierwsze logowanie do systemu Mobilny

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek Regulaminy Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych, należących do Grupy portali i sklepów Zi-Co Sp. z o.o.: - dekarze.pl

Bardziej szczegółowo

str. 1 Format łańcucha UserAgent na potrzeby badań firmy Gemius

str. 1 Format łańcucha UserAgent na potrzeby badań firmy Gemius str. 1 Format łańcucha UserAgent na potrzeby badań firmy Gemius Spis treści: Informacje ogólne... 3 Zawartość i struktura Pola User Agent... 4 Aplikacje PC dodatkowe uzupełnianie UA o informacje z rejestru

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo Polityka Cookies 1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Wymagania aplikacji... 2 3. Katalog instalacji... 2 4. Programy i funkcje... 3 5. Opis instalacji...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH Spis treści I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE... 3 II. PODSTAWOWE FORMATY REKLAMOWE... 4 III. FORMATY RICH MEDIA... 5 IV. DOBRE PRAKTYKI KREACJE RICH MEDIA... 7 2 I. Założenia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści

Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści Dokumentacja instalatora środowiska obsługi kart mikroprocesorowych w wersji 3.0.0 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Wymagania Aplikacji... 2 3. Katalog Instalacji... 2 4. Programy I Funkcje... 3 5. Opis Instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

OCENY PRACOWNICZE. 1 Wymagania niezbędne do przeprowadzenia oceny w Portalu Informacyjnym (PI)

OCENY PRACOWNICZE. 1 Wymagania niezbędne do przeprowadzenia oceny w Portalu Informacyjnym (PI) Instrukcja stanowiskowa dla Pracownika Strona: 1 z 15 OCENY PRACOWNICZE Spis treści 1 Wymagania niezbędne do przeprowadzenia oceny w Portalu Informacyjnym (PI)... 1 2 Proces oceny... 2 2.1 Ścieżka dostępu

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Remote Voting. Dokumentacja techniczna / instrukcja użytkownika

Remote Voting. Dokumentacja techniczna / instrukcja użytkownika Remote Voting System Remote Voting przeznaczony jest do głosowania w ramach Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy z wykorzystaniem publicznej sieci internetowej. Daje on możliwość oddania głosu w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika Logowanie do aplikacji TETA Web Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 O tym dokumencie... 2 1.2 Przyjęte oznaczenia... 2 1.3 Cel i zakres systemu... 2 1.4 Instalacja wtyczki Silverlight...

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Aplikacja kliencka na Tablety z systemem Android. Instrukcja instalacji

Aplikacja kliencka na Tablety z systemem Android. Instrukcja instalacji Aplikacja kliencka na Tablety z systemem Android Instrukcja instalacji Wymagania techniczne Do poprawnego działania aplikacji esesja wymagane jest urządzenie typu Tablet o następujących parametrach: System

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego.

Moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego. Moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego. Kandydat winien wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie: - korzystania z głównych

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Eco Harmonogram - Zarządzanie

Eco Harmonogram - Zarządzanie Eco Harmonogram - Zarządzanie Aplikacja Eco Harmonogram jest dostępna nieodpłatnie (za darmo) do ściągnięcia w sklepach AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store. Każdy może w prosty sposób zainstalować

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Reguły umieszczania na witrynach skryptów audytowych badania Megapanel PBI/Gemius

Reguły umieszczania na witrynach skryptów audytowych badania Megapanel PBI/Gemius Reguły umieszczania na witrynach skryptów audytowych badania Megapanel PBI/Gemius Definicje Aplety - strony na których użytkownik może przebywać przez długi czas (często powyżej pół godziny), wykonując

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

W związku z tym zmianie uległy następujące zestawienia prezentowane w informacji prasowej:

W związku z tym zmianie uległy następujące zestawienia prezentowane w informacji prasowej: Informacja prasowa 24 marca 2010 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za styczeń 2010 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. PLIKÓW COOKIES GoPay Sp. z o.o. jako firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

1. Od czego zacząć? - Instalacja środowiska pracy

1. Od czego zacząć? - Instalacja środowiska pracy 1. Od czego zacząć? - Instalacja środowiska pracy 1.1 Jeśli mamy komputer z Windows 8.1 Prof. lub nowszy W takim przypadku potrzebne nam będą tylko aktualne aktualizacje no i oczywiście środowisko pracy.

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

INFRA. System Connector. Opis systemu

INFRA. System Connector. Opis systemu INFRA System Connector Opis systemu Spis treści Opis składników systemu... 3 Bezpieczeństwo systemu... 4 Bezpieczeństwo komunikacji... 4 Zabezpieczenie dostępu do serwisów... 4 Autoryzacja użytkowników...

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE DO SYSTEMU:

LOGOWANIE DO SYSTEMU: LOGOWANIE DO SYSTEMU: II. Obecność Recenzenta w systemie: a. Recenzent posiada założony przez siebie login i hasło (wówczas bezpośrednio loguje się do systemu) b. Recenzent został zalogowany w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Informacja dla firm partnerskich Microsoft: Realizacja kursów następuje w trybie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Badanie site-centric. wymagania

Badanie site-centric. wymagania Badanie site-centric wymagania Plan spotkania Po co się spotkaliśmy? Czym jest a czym nie jest badanie site-centric? Co mierzymy w badaniu site-centric? Jakimi metodami mierzymy? Sposób prezentowania wyników

Bardziej szczegółowo

SEPI podpis elektroniczny

SEPI podpis elektroniczny SEPI podpis elektroniczny Wymagania systemowe: Windows XP, Windows 7 32bit/64bit Uwaga: W przypadku systemu Windows Vista znane są problemy z podpisem elektronicznym w systemie Sepi do wersji 3.3.0. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalatora kart mikroprocesorowych od Windows XP do Windows 10. 1. Wstęp 1 2. Wymagania instalacji 1 3.

Instrukcja instalatora kart mikroprocesorowych od Windows XP do Windows 10. 1. Wstęp 1 2. Wymagania instalacji 1 3. Instrukcja instalatora kart mikroprocesorowych od Windows XP do Windows 10 Spis treści: 1. Wstęp 1 2. Wymagania instalacji 1 3. Opis instalacji 1 1. Wstęp Uprzejmie informujemy, iż wychodząc naprzeciw

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD 1. Pobranie rozszerzenia Na stronie logowania do systemu w ramce nowości znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Polityka cookies w serwisie internetowym

Polityka cookies w serwisie internetowym Polityka cookies w serwisie internetowym www.bacca.pl Bacca dokłada wszelkich starań, aby Serwis był wygodny w użyciu. Dla poprawy wygody korzystania z Serwisu korzystamy z plików cookie. Za pomocą technologii

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo