SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY. Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY. Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r."

Transkrypt

1 SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY Raport firmy Symantec na temat bezpieczeństwa w Internecie Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r.

2 Dean Turner Redaktor Prowadzący dział Symantec Security Response Stephen Entwisle Redaktor dział Symantec Security Response Oliver Friedrichs Doradca Techniczny dział Symantec Security Response David Ahmad Kierownik ds. Rozwoju dział Symantec Security Response Daniel Hanson Analityk Zagrożeń (System DeepSight) dział Symantec Security Response Marc Fossi Analityk Zagrożeń (System DeepSight) dział Symantec Security Response Sarah Gordon Starszy Pracownik Badawczy dział Symantec Security Response Peter Szor Architekt Zabezpieczeń dział Symantec Security Response Eric Chien Pracownik Badawczy ds. Zabezpieczeń dział Symantec Security Response David Cowings Sr. Business Intelligence Manager dział Symantec Business Intelligence Dylan Morss Główny Analityk ds. Inteligentnej Analizy Danych dział Symantec Business Intelligence Brad Bradley Starszy Analityk ds. Inteligentnej Analizy Danych dział Symantec Business Intelligence

3 Wydanie VII, marzec 2005 r. Raport firmy Symantec Spis treści Streszczenie dla kierownictwa Tendencje dotyczące ataków Tendencje dotyczące luk w zabezpieczeniach Tendencje dotyczące destrukcyjnego kodu Dodatkowe zagrożenia dla bezpieczeństwa Spojrzenie w przyszłość Załącznik A Najlepsze procedury zalecane przez firmę Symantec Załącznik B Metodyka badań tendencji dotyczących ataków Załącznik C Metodyka badań tendencji dotyczących luk w zabezpieczeniach Załącznik D Metodyka badań tendencji dotyczących destrukcyjnego kodu Załącznik E Metodyka badań dodatkowych zagrożeń bezpieczeństwa

4 Streszczenie dla kierownictwa Niniejszy Raport firmy Symantec zawiera informacje o zagrożeniach internetowych za okres sześciu miesięcy. Obejmuje analizę ataków internetowych, przegląd znanych luk w zabezpieczeniach oraz omówienie najważniejszych rodzajów destrukcyjnego kodu i dodatkowych zagrożeń bezpieczeństwa. Niniejszy rozdział zawiera streszczenie Raportu oraz zwraca uwagę czytelnika na bieżące tendencje i nowe, nieuchronnie zbliżające się zagrożenia. Ponadto w rozdziale tym podajemy nasze zalecenia dotyczące ochrony przed sygnalizowanymi problemami i niwelowania ich skutków. Niniejsze VII wydanie Raportu obejmuje okres sześciomiesięczny od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Firma Symantec stworzyła jedno z najpełniejszych na świecie źródeł danych o zagrożeniach w Internecie. Dane są zbierane przez ponad 20 tys. czujników zainstalowanych w przeszło 180 krajach w ramach systemu zarządzania zagrożeniami Symantec DeepSight Threat Management System oraz usług zarządzania ochroną Symantec Managed Security Services. Firma Symantec gromadzi ponadto dane na temat destrukcyjnego kodu, oprogramowania szpiegowskiego oraz typu adware z ponad 120 mln systemów klienckich i serwerowych oraz bram działających u użytkowników indywidualnych i w środowiskach korporacyjnych, w których wdrożono produkty antywirusowe firmy Symantec. Ponadto firma Symantec utrzymuje jedną z najbardziej kompleksowych na świecie baz danych na temat luk w zabezpieczeniach, która obejmuje ponad 11 tys. luk w zabezpieczeniach przeszło 20 tys. technologii dostarczanych przez ponad 2 tys. producentów. Firma Symantec prowadzi również serwis BugTraq jedno z najpopularniejszych forów internetowych poświęconych ujawnianiu i omawianiu luk w zabezpieczeniach. Oprócz tego sieć Symantec Probe Network system sond obejmujący ponad 2 mln kont-przynęt zwabia wiadomości z ponad 20 krajów świata, umożliwiając nam monitorowanie globalnej aktywności w zakresie spamu (rozsyłania niechcianej poczty elektronicznej) i phishingu (oszustw polegających na wyłudzaniu poufnych danych). Wyżej wymienione zasoby stanowią dla analityków firmy Symantec znakomite źródła danych pozwalających na rozpoznawanie nowych tendencji w zakresie ataków i destrukcyjnego kodu. Niniejszy Raport firmy Symantec opiera się głównie na fachowej analizie danych zebranych w wyżej omówiony sposób. Dzięki wiedzy i doświadczeniu firmy Symantec, analiza ta pozwala na sformułowanie przemyślanych i kompetentnych uwag na temat aktualnego stanu zagrożeń internetowych. Firma Symantec ma nadzieję, że analizy zagrożeń internetowych przedstawione w niniejszym Raporcie pomogą społeczności zainteresowanej bezpieczeństwem systemów komputerowych efektywniej zabezpieczać swoje systemy, zarówno dzisiaj jak i w przyszłości. Phishing narastające zagrożenie W poprzedniej edycji Raportu firmy Symantec wskazaliśmy na phishing jako nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa 1. Phishing jest to próba wyłudzenia przez nieupoważnioną osobę informacji od osoby, grupy przedsiębiorstwa lub instytucji, często w celu uzyskania nielegalnych korzyści finansowych bądź w innych oszukańczych celach. Próby takie są często przeprowadzane za pośrednictwem przeglądarki WWW i wykorzystują socjotechniki. Phishing stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla użytkowników indywidualnych, lecz także dla przedsiębiorstw handlu elektronicznego, instytucji finansowych oraz innych firm i instytucji 4 1 Raport firmy Symantec, wyd. VI (wrzesień 2004 r.), str. 44:

5 przeprowadzających transakcje za pośrednictwem Internetu. Hakerzy stosujący phishing często fałszują adresy źródłowe poczty elektronicznej oraz wykorzystują fałszywe witryny WWW i konie trojańskie dostarczane skrycie za pośrednictwem przeglądarki WWW w celu wprowadzenia użytkownika w błąd i nakłonienia go do ujawnienia poufnych informacji, takich jak numery kart kredytowych, dane pozwalające na przeprowadzanie transakcji bankowych online czy inne tego rodzaju informacje. Jeśli użytkownicy indywidualni stracą zaufanie do transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu, przedsiębiorstwa i instytucje opierające swoją działalność na takich transakcjach poniosą poważne straty finansowe. Świadectwem nasilenia się tych zagrożeń jest wzrost liczby zablokowanych prób phishingu. W połowie lipca 2004 r. filtry przeciwdziałające oszustwom Symantec Brightmail AntiSpam blokowały 9 mln prób phishingu tygodniowo. Do końca grudnia liczba ta wzrosła do średnio ponad 33 mln zablokowanych wiadomości tygodniowo. Firma Symantec przewiduje, że w następnym roku phishing będzie w dalszym ciągu poważnym zagrożeniem. Obrona systemów przed atakami typu phishing jest trudna. W miarę jak rośnie zaawansowanie technik fałszowania poczty elektronicznej i witryn internetowych, coraz trudniej jest odróżniać legalne wiadomości i witryny od fałszywych. Firma Symantec zaleca, aby oprócz stosowania najlepszych procedur postępowania, przedsiębiorstwa i instytucje zadbały o ogólną edukację użytkowników w zakresie phishingu, a w szczególności aby informowały ich o nowych oszustwach tego rodzaju 2. Ponadto firma Symantec radzi użytkownikom, aby nigdy nie ujawniali informacji osobistych czy finansowych w przypadku najmniejszych wątpliwości co do autentyczności jakiejkolwiek wiadomości lub witryny WWW. Wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa aplikacji internetowych W poprzedniej edycji Raportu firmy Symantec zauważyliśmy wzrost liczby luk w zabezpieczeniach aplikacji internetowych 3. Sytuacja ta wzmaga obawy, że hakerzy będą w najbliższej przyszłości coraz częściej atakować aplikacje internetowe. Jak się wydaje, obawy te doprowadziły do podjęcia w minionym półroczu szeregu działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa. Aplikacje internetowe są to technologie, które w charakterze interfejsu użytkownika wykorzystują przeglądarkę i często są udostępniane z serwerów WWW w trybie hostingu. Zapewniają one użytkownikom wygodną metodę współużytkowania, tworzenia lub modyfikowania treści przy użyciu przeglądarki internetowej. Ataki na aplikacje internetowe są szczególnie niepokojące, ponieważ mogą udostępnić informacje publicznie przez Internet. Pozwalają atakującym dostać się do poufnych informacji z bazy danych bez łamania zabezpieczeń żadnego serwera. Umożliwiają również obejście tradycyjnych środków ochrony brzegów sieci, takich jak zapory ogniowe. Ataki takie są szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą zainfekować całą sieć po uzyskaniu dostępu do pojedynczego systemu. Typowe luki w zabezpieczeniach aplikacji internetowych wykorzystywane przez atakujących to błędy kontroli danych wejściowych i niewłaściwa obsługa przysyłanych żądań. Umożliwia to atakującym wykonanie destrukcyjnego kodu na atakowanej maszynie. Na przykład w grudniu 2004 r. został wykryty robak, określany jako Perl.Santy 4, który atakuje popularną aplikację internetową phpbb. 3 Raport firmy Symantec, wyd. VI (wrzesień 2004 r.), str. 30:

6 800 Udokumentowane luki w zabezpieczeniach lipiec-grudzień 2003 r. styczeń-czerwiec 2004 r. lipiec-grudzień 2004 r. Okres Rys. 1. Wzrost liczby luk w zabezpieczeniach aplikacji internetowych w okresie 18 miesięcy Źródło: Symantec Corporation W okresie od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. firma Symantec skatalogowała 670 luk w zabezpieczeniach aplikacji internetowych, co stanowi prawie połowę (48%) wszystkich luk wykrytych w tym okresie (patrz rys. 1). Wskaźnik ten jest znacznie wyższy niż w pierwszym półroczu 2004 r., gdy wyniósł 39%. Oznacza to, że najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości aplikacje internetowe nadal będą celem ataków. Firma Symantec zaleca, aby administratorzy ds. ochrony stosowali się do najlepszych procedur postępowania opisanych w Załączniku A do niniejszego Raportu. Powinni także stale kontrolować aplikacje internetowe pod kątem ewentualnych luk w zabezpieczeniach oraz jak najszybciej instalować programy korygujące. Oprócz tego powinni oni dogłębnie przeanalizować zasady wdrażania i używania aplikacji internetowych oraz ograniczyć wdrożenia tylko do takich aplikacji, które są absolutnie niezbędne w działalności danego przedsiębiorstwa lub instytucji. Wzrost liczby i stopnia istotności luk w zabezpieczeniach W okresie od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. firma Symantec udokumentowała 1403 nowe luki w zabezpieczeniach. Stanowi to wzrost o 13% w stosunku do 1237 luk wykrytych w pierwszym półroczu 2004 r. Wzrost ten oznacza, że badanie luk w zabezpieczeniach staje się popularnym rodzajem działalności oraz że przedsiębiorstwa powinny być stale informowane o najnowszych lukach, które mogą mieć wpływ na ich środowiska. Prawie 97% wszystkich luk w zabezpieczeniach zgłoszonych w drugim półroczu 2004 r. zostało zakwalifikowanych do umiarkowanego lub wysokiego poziomu istotności (co oznacza możliwość 6

7 częściowego lub całkowitego opanowania systemu). Ponadto, ponad 70% wszystkich zgłoszonych luk w zabezpieczeniach zostało zakwalifikowanych jako łatwe do wykorzystania (co oznacza, że do ich wykorzystania nie jest potrzebny specjalny kod albo że kod taki jest łatwo dostępny). Problem ten jest dodatkowo spotęgowany faktem, że prawie 80% wszystkich udokumentowanych w badanym okresie luk w zabezpieczeniach to luki możliwe do wykorzystania zdalnie, co zwiększa liczbę potencjalnych hakerów, którzy mogliby je wykorzystać. Firma Symantec zaleca, aby poza stosowaniem najlepszych procedur postępowania, przedsiębiorstwa w dalszym ciągu monitorowały swoje systemy pod kątem ewentualnych luk w zabezpieczeniach oraz jak najszybciej instalowały programy korygujące. Ponadto firma Symantec zaleca, aby przedsiębiorstwa rozważyły subskrypcję usługi powiadamiania o lukach w zabezpieczeniach, która zapewni szybkie informowanie o takich lukach. Destrukcyjny kod i narażenie informacji poufnych na ujawnienie Niektóre rodzaje destrukcyjnego kodu są tworzone w celu kradzieży informacji poufnych z opanowanego systemu komputerowego. Niebezpieczeństwo ujawnienia informacji wiąże się z prawie wszystkimi rodzajami destrukcyjnego kodu, w tym z końmi trojańskimi, robakami, wirusami i programami typu tylne wejście do serwera. Po zainfekowaniu komputera przez kod destrukcyjny, atakujący może uzyskać dostęp do takich informacji, jak adresy , przechowywane w pamięci podręcznej dane umożliwiające zalogowanie, informacje poufne czy informacje finansowe, a także może takie informacje ujawnić bądź zmodyfikować. W ciągu trzech ostatnich badanych okresów półrocznych liczba zagrożeń, w których istnieje możliwość ujawnienia informacji poufnych, stale rosła. W okresie od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. zagrożenia tego rodzaju stanowiły 54% spośród 50 najczęściej otrzymywanych przez firmę Symantec próbek destrukcyjnego kodu, podczas gdy w pierwszym półroczu 2004 r. wskaźnik ten wyniósł 44%, a w drugim półroczu %. Oznacza to wzrost o 23% w stosunku do okresu poprzedniego oraz o 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (patrz rys. 2). Nasilenie zagrożeń związanych z narażeniem informacji wiąże się częściowo z obecnością oprogramowania typu bot i sieci komputerów nim zainfekowanych 5, które dzięki funkcjom zdalnego dostępu mogą ujawniać informacje poufne ze złamanych systemów komputerowych. Udział procentowy wśród 50 najczęściej zgłaszanych zagrożeń 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54% 44% 36% lipiec-grudzień 2003 r. styczeń-czerwiec 2004 r. lipiec-grudzień 2004 r. Okres Rys. 2. Zagrożenia dla informacji poufnych ze strony destrukcyjnego kodu Źródło: Symantec 5 Boty (skrót od słowa robot ) to programy instalowane podstępnie w maszynie użytkownika, które pozwalają nieautoryzowanym użytkownikom na zdalny dostęp do 7

8 Konie trojańskie są w dalszym ciągu szczególnym zagrożeniem dla informacji poufnych. Stanowią one 33% spośród 50 próbek destrukcyjnego kodu najczęściej zgłaszanych do firmy Symantec w okresie od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Oznacza to poważny wzrost w stosunku do pierwszej połowy tego roku, gdy konie trojańskie stanowiły 17% spośród 50 najczęściej zgłaszanych próbek. Nasilenie zgłoszeń koni trojańskich może być częściowo związane ze wzrostem liczby przypadków wykorzystania luk w zabezpieczeniach przeglądarek internetowych po stronie klienta 6. Koń trojański może być utrzymywany na witrynie WWW hakera, która podejmuje próbę wykorzystania specyficznej luki w zabezpieczeniach przeglądarki WWW w celu dostarczenia kodu destrukcyjnego do atakowanego systemu. Użytkownicy mogą zabezpieczyć się przed takimi zagrożeniami nigdy nie uruchamiając nieznanych aplikacji, zwłaszcza otrzymanych pocztą elektroniczną bądź pobranych ze źródła, którego wiarygodność nie jest pewna. Powinni oni także unikać logowania się do kont poczty elektronicznej opartej na WWW i do witryn bankowych z publicznych terminali komputerowych, gdyż nie można zweryfikować integralności takich systemów. Oprócz tego użytkownicy nie powinni używać tego samego hasła do uwierzytelniania się w różnych aplikacjach, gdyż wówczas złamanie jednego hasła umożliwia hakerowi uzyskanie dostępu do kilku źródeł poufnych danych. Ochronie przed złamaniem hasła sprzyja częsta zmiana haseł. Ponadto firma Symantec zaleca użytkownikom, aby wyłączyli w przeglądarce WWW buforowanie danych (identyfikatora i hasła) umożliwiających logowanie się do witryn internetowych. Luki w zabezpieczeniach nowych przeglądarek W przeszłości celem większości ataków wykorzystujących luki w zabezpieczeniach przeglądarek internetowych był Microsoft Internet Explorer, który jest najpopularniejszą przeglądarką. W związku z tym wielu użytkowników Internetu zwróciło się w stronę innych przeglądarek, takich jak Mozilla, Mozilla Firefox, Opera i Safari, uznając je za bardziej bezpieczne. Jednak w miarę jak użytkownicy zwracający uwagę na bezpieczeństwo odchodzili od przeglądarki Internet Explorer, hakerzy podążali ich śladem. W wyniku tego zmieniła się generalna sytuacja w dziedzinie przeglądarek i stosownie do tego niniejszy Raport firmy Symantec zawiera analizę luk w zabezpieczeniach różnych przeglądarek. Liczba wykrywanych luk w zabezpieczeniach różnych przeglądarek wykazuje tendencję wzrostową (patrz rys. 3). W badanym okresie udokumentowano więcej luk w zabezpieczeniach przeglądarki Mozilla niż przeglądarki Microsoft Internet Explorer. Nastąpiło zatem odwrócenie tendencji występującej w poprzednich okresach, gdy prawie wszystkie luki w zabezpieczeniach przeglądarek dotyczyły wyłącznie przeglądarki firmy Microsoft. W okresie od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. firma Symantec udokumentowała 13 nowych luk w zabezpieczeniach przeglądarki Microsoft Internet Explorer. Jest to liczba zdecydowanie niższa niż 21 luk w zabezpieczeniach każdej z przeglądarek Mozilla, wykrytych i udokumentowanych w tym okresie. W przeglądarce Opera wykryto 6 luk w zabezpieczeniach, a w przeglądarce Safari ani jednej. Chociaż udział przeglądarek Mozilla w liczbie wszystkich wykrytych w badanym okresie luk wzrósł, w przeglądarce Microsoft Internet Explorer występuje w dalszym ciągu więcej luk zakwalifikowanych do wysokiego poziomu istotności. Spośród 13 luk w zabezpieczeniach tej przeglądarki udokumentowanych przez firmę Symantec w badanym okresie, 9 zaliczono do wysokiego poziomu istotności. Natomiast spośród 8 komputera. Umożliwiają zdalną kontrolę nad komputerem za pomocą kanałów komunikacyjnych, takich jak IRC. Kanały komunikacyjne używane są przez atakującego do kontroli dużej liczbyrozproszonych komputerów przez jeden, niezawodny kanał w sieci komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot. Sieć taka może zostać użyta do uruchomienia skoordynowanych ataków. 6 Luki w zabezpieczeniach po stronie klienta umożliwiają atakowanie systemów użytkowników indywidualnych (w odróżnieniu od serwerów przedsiębiorstw lub instytucji). Obiektem ataku są takie aplikacje, jak przeglądarki WWW, klienty poczty elektronicznej, sieci równorzędne (peer-to-peer), klienty natychmiastowego przesyłania wiadomości (komunikatory internetowe) oraz odtwarzacze multimedialne. Luki takie często, choć nie zawsze, są skutkiem błędów logicznych lub wad systemów kontroli dostępu. Są one, zwłaszcza w przypadku przeglądarek, zazwyczaj łatwe do wykorzystania.

9 21 luk w zabezpieczeniach przeglądarki Mozilla, do wysokiego poziomu istotności zakwalifikowano 11, a w przypadku przeglądarki Firefox tylko 7. Chociaż wiarygodnych ataków na przeglądarki Mozilla, Mozilla Firefox, Opera i Safari w warunkach rzeczywistej eksploatacji było niewiele (o ile w ogóle jakieś były), dopiero przyszłość pokaże, czy przeglądarki te spełnią oczekiwania wielu użytkowników. 25 Mozilla Firefox Mozilla Browser Microsoft Internet Explorer Apple Safari Opera Udokumentowane luki w zabezpieczeniach styczeń-czerwiec 2003 r. lipiec-grudzień 2003 r. styczeń-czerwiec 2004 r. lipiec-grudzień 2004 r. Okres Rys. 3. Luki w zabezpieczeniach przeglądarek udokumentowane w okresie od lipca 2003 r. do grudnia 2004 r. Źródło: Symantec Corporation Powyższe dane wskazują również, że być może zmienia się obszar zainteresowania badaczy. Przedsiębiorstwa, instytucje i użytkownicy indywidualni starają się szybko znaleźć bezpieczniejsze rozwiązania alternatywne wobec przeglądarki Microsoft Internet Explorer, ale powinni przy ich wyborze zachować ostrożność, gdyż jak się wydaje problem luk w zabezpieczeniach może dotyczyć wszystkich przeglądarek. Firma Symantec zaleca, by administratorzy ds. ochrony w przedsiębiorstwach oraz użytkownicy indywidualni poświęcili dostateczną ilość czasu na zbadanie innych przeglądarek i ocenili ich poziom bezpieczeństwa przed wdrożeniem. Ponadto administratorzy powinni subskrybować usługę powiadamiania o lukach w zabezpieczeniach oraz niezwłocznie instalować niezbędne programy korygujące we wszystkich systemach przedsiębiorstwa. Wielka Brytania kraj o największym na świecie udziale komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot Przygotowując niniejszą edycję Raportu firmy Symantec, zbadaliśmy rozkład komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot w całym Internecie. W tym celu firma Symantec policzyła liczbę znanych komputerów zainfekowanych takim oprogramowaniem na świecie oraz 9

10 obliczyła, jaki odsetek z nich znajduje się w poszczególnych krajach. Zidentyfikowanie komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot ma duże znaczenie, gdyż wysoki wskaźnik zainfekowanych maszyn może oznaczać większe prawdopodobieństwo wystąpienia ataków z użyciem takiego oprogramowania. Ponadto wskaźnik ten sygnalizuje stopień instalowania programów korygujących oraz poziom świadomości użytkowników komputerów w danym regionie. 25,2% komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot wykrytych w drugim półroczu 2004 r. było zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii, co stawia ten kraj na pierwszym miejscu w rankingu. Według obserwacji poczynionych przez firmę Symantec, oprogramowanie typu bot zwykle infekuje komputery podłączone do Internetu przez łącze szybkie (szerokopasmowe). Jednym z czynników, które prawdopodobnie wpłynęły na wzrost liczby komputerów zainfekowanych przez takie oprogramowanie w Wielkiej Brytanii, jest mający tam miejsce szybki rozwój łączy szerokopasmowych 7. Firma Symantec przypuszcza, że nowi użytkownicy łączy szerokopasmowych mogą nie zdawać sobie sprawy z dodatkowych środków bezpieczeństwa, jakie powinni wdrożyć w związku z używaniem szybkich, stałych łączy internetowych. Oprócz tego pojawienie się wielu nowych użytkowników, co pociąga za sobą rozwój infrastruktury i wzrost kosztów pomocy technicznej, może opóźnić reakcje operatorów Internetu na zgłoszenia dotyczące nadużyć i infekcji. Firma Symantec zaleca, by przedsiębiorstwa i instytucje wdrażały dogłębną obronę 8, obejmującą zapory ogniowe i odpowiednie filtrowanie na brzegach sieci. Ponadto administratorzy powinni subskrybować usługę powiadamiania o lukach w zabezpieczeniach oraz niezwłocznie instalować niezbędne programy korygujące we wszystkich systemach przedsiębiorstwa. Użytkownicy indywidualni powinni bezwzględnie mieć wdrożone oprogramowanie antywirusowe i zaporę ogniową. Ponadto trzeba regularnie aktualizować definicje wirusów. Dalszy wzrost liczby wirusów i robaków na platformę Win32 Zagrożenia na platformę Win32 to programy wykonywalne działające z wykorzystaniem interfejsu programowania (API) Win32, który stanowi podstawę opracowywania oprogramowania na systemy operacyjne Microsoft Windows. Ze względu na szerokie rozpowszechnienie systemów operacyjnych Microsoft Windows w środowiskach przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych, wirusy i robaki na platformę Win32 stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz integralności takich środowisk. Zaniedbania w zakresie zapobiegania takim zagrożeniom, ich wykrywania i usuwania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, ujawnienia poufnych informacji oraz utraty danych. W 2004 r. liczba wariantów wirusów i robaków na platformę Win32 (patrz rys. 4) 9 znacznie wzrosła. W okresie od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. firma Symantec udokumentowała ponad 7360 nowych wirusów i robaków na platformę Win32. Stanowi to wzrost o 64% w stosunku do pierwszego półrocza tego roku, gdy liczba zgłoszonych wirusów i robaków wyniosła 4496, oraz o 332% w stosunku do drugiego półrocza 2003 r., gdy liczba ta wyniosła W dniu 31 grudnia 2004 r. łączna liczba wariantów na platformę Win32 była bliska Obecnie liczba zagrożeń tej kategorii jest większa niż łączna liczba zagrożeń opartych na technikach wykorzystujących skrypty i makra Dogłębna obrona (defense in depth) to podejście do ochrony, przy którym każdy system w sieci jest zabezpieczony w największym możliwym stopniu. Obejmuje wdrożenie systemów antywirusowych, zapór ogniowych i systemów wykrywania włamań. 9 W niektórych przypadkach rodzina kodu destrukcyjnego, np. Mydoom czy Netsky, może obejmować kilka wariantów. Wariant jest to nowa wersja kodu z tej samej rodziny, wykazująca pewne różnice, ale w dalszym ciągu oparta na wersji oryginalnej. W niniejszym Raporcie warianty danej rodziny są liczone jako oddzielne próbki, gdyż różnią się funkcjonalnością.

11 8,000 7,360 Łączna liczba wirusów i robaków 6,000 4,000 2,000 1,702 4, I VI 2002 r. VII XII 2002 r. I VI 2003 r. VII XII 2003 r. I VI 2004 VII XII 2004 Okres Rys. 4. Nowe wirusy i robaki na platformę Win 32 w poszczególnych półroczach lat Źródło: Symantec Corporation Utrzymująca się tendencja wzrostu liczby wariantów destrukcyjnego kodu na platformę Win32 wskazuje, że pomimo szybkiego reagowania na tego typu zagrożenia, autorzy destrukcyjnego kodu w dalszym ciągu publikują nowe mutacje, niekiedy w tempie kilku dziennie. Firma Symantec zaleca, aby administratorzy ds. zabezpieczeń i użytkownicy często aktualizowali swoje rozwiązania antywirusowe oraz stale przestrzegali zalecane najlepsze procedury postępowania. Usługi finansowe sektor, który otrzymuje największy odsetek poważnych ataków W ramach analizy ataków internetowych firma Symantec porównuje poszczególne branże, biorąc pod uwagę udział poważnych (o wysokim poziomie istotności) zdarzeń spowodowanych przez zewnętrznych hakerów, wykrytych przez czujniki zainstalowane w systemach danej branży. Firma Symantec określa stopień istotności ataku na podstawie charakterystyki ataku, środków obronnych podjętych przez klienta, wartości zagrożonych zasobów oraz stopnia powodzenia ataku. Ataki o wysokim poziomie istotności stanowią największe zagrożenie dla przedsiębiorstw i instytucji, gdyż mogą spowodować wielkie szkody oraz złamać zabezpieczenia zaatakowanej sieci. Z tego względu wskaźnik ataków tego poziomu może być miarą ryzyka, na jakie narażona jest dana branża. W drugim półroczu 2004 r. na przedsiębiorstwa i instytucje z sektora usług finansowych skierowano najwięcej w porównaniu z pozostałymi branżami ataków o wysokim poziomie istotności 16 na 10 tys. zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. Sektor ten jest atrakcyjnym celem dla hakerów, gdyż zdarzenia w nim przyciągają uwagę opinii publicznej jako mające związek z transakcjami finansowymi. Jest oczywiste, że instytucje finansowe muszą podejmować odpowiednie środki w celu rozpoznania i niwelowania ryzyka takich ataków. 11

12 Ze względu na poufny charakter danych w sektorze usług finansowych, firma Symantec zaleca, aby administratorzy ds. ochrony stale kontrolowali swoje sieci pod kątem luk w zabezpieczeniach oraz jak najszybciej instalowali programy korygujące. Administratorzy ds. ochrony powinni także ograniczyć dostęp do tylko tych usług, które są absolutnie niezbędne, oraz egzekwować surowe zasady i procedury kontroli połączeń. Główne obserwacje Raportu firmy Symantec Tendencje dotyczące luk w zabezpieczeniach Czas upływający od ujawnienia luki w zabezpieczeniach do opublikowania wykorzystującego ją destrukcyjnego kodu wydłużył się z 5,8 doby do 6,4 doby. Firma Symantec udokumentowała 1403 nowych luk w zabezpieczeniach, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do poprzedniego okresu sześciomiesięcznego. Luki w zabezpieczeniach aplikacji internetowych stanowią 48% wszystkich ujawnionych luk, co oznacza wzrost w porównaniu z 39% luk wykrytych w pierwszym półroczu 2004 r. 97% ujawnionych luk w zabezpieczeniach zostało zakwalifikowanych do umiarkowanego lub wysokiego poziomu istotności. W drugim półroczu 2004 r. ujawniono 21 luk w zabezpieczeniach przeglądarek Mozilla, a tylko 13 luk w zabezpieczeniach przeglądarki Microsoft Internet Explorer. 70% zgłoszonych luk w zabezpieczeniach zostało uznanych za łatwe do wykorzystania. Tendencje dotyczące ataków Przez trzeci badany okres z rzędu najpowszechniejszym atakiem był Microsoft SQL Server Resolution Service Stack Overflow Attack (poprzednio określany jako Slammer Attack). Został on użyty przez 22% atakujących. Przedsiębiorstwa i instytucje były atakowane średnio 13,6 raza na dobę, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego okresu sześciomiesięcznego, gdy liczba ta wyniosła 10,6 raza na dobę. Liczba znanych komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot spadła ze średnio 30 tys. dziennie pod koniec lipca do mniej niż 5 tys. dziennie pod koniec roku. Wielka Brytania jest krajem, w którym występuje największy odsetek komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot. Stany Zjednoczone w dalszym ciągu są krajem, z którego pochodzi najwięcej ataków. Na kolejnych miejscach tego rankingu są Chiny i Niemcy. W sektorze usług finansowych wskaźnik zdarzeń o wysokim stopniu istotności był najwyższy ze wszystkich branż i wyniósł 16 na 10 tys. 12

13 Tendencje dotyczące destrukcyjnego kodu W drugim półroczu 2004 r. wśród dziesięciu najczęściej zgłaszanych próbek destrukcyjnego kodu najwięcej było wariantów programów Netsky, MyDoom i Beagle. Firma Symantec udokumentowała ponad 7360 nowych wirusów i robaków na platformę Win32, co stanowi wzrost o 64% w stosunku do pierwszego półrocza tego roku. Programy destrukcyjne, które groziły ujawnieniem informacji poufnych, stanowiły 54% spośród 50 najczęściej zgłaszanych próbek destrukcyjnego kodu, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego badanego okresu, gdy wskaźnik ten wyniósł 44%. Pod koniec badanego okresu znanych było 21 próbek destrukcyjnego kodu atakujących aplikacje mobilne, podczas gdy w czerwcu 2004 r. znano tylko jeden taki kod. W rankingu dziesięciu najczęstszych próbek destrukcyjnego kodu wystąpiły dwa przykłady oprogramowania typu bot, podczas gdy w poprzednim badanym okresie wystąpił tylko jeden. Zgłoszono 4300 nowych wariantów programu Spybot, co oznacza wzrost o 180% w stosunku do poprzedniego okresu sześciomiesięcznego. Dodatkowe zagrożenia dla bezpieczeństwa W drugim półroczu 2004 r. programy typu adware stanowiły 5% spośród 50 najczęściej zgłaszanych przez klientów firmy Symantec, podczas gdy w poprzednim badanym okresie wskaźnik ten wyniósł 4%. Pięć spośród dziesięciu najczęściej otrzymywanych próbek programów typu adware było instalowanych za pośrednictwem przeglądarki WWW. Dziewięć spośród dziesięciu najczęściej zgłaszanych programów szpiegowskich było włączonych do innego oprogramowania. Najczęściej zgłaszanym w drugim półroczu 2004 r. programem typu adware był Iefeats, którego udział wśród dziesięciu najczęściej zgłaszanych programów tego typu wyniósł 36%. Najczęściej zgłaszanym w drugim półroczu 2004 r. programem szpiegowskim był Webhancer, którego udział wśród dziesięciu najczęściej zgłaszanych programów tego typu wyniósł 38%. W okresie od 1 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. firma Symantec wykryła nowych ataków typu phishing. Pod koniec grudnia 2004 r. filtry przeciwdziałające oszustwom firmy Symantec blokowały średnio ponad 33 mln prób phishingu tygodniowo, podczas gdy na początku lipca liczba ta wynosiła ok. 9 mln tygodniowo. Firma Symantec stwierdziła 77-procentowy wzrost ilości spamu w przedsiębiorstwach, których systemy były monitorowane pod tym kątem. 13

14 Tendencje dotyczące ataków Niniejszy rozdział Raportu firmy Symantec zawiera analizę ataków internetowych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2004 r. Atak może być zdefiniowany jako dowolna działalność o charakterze destrukcyjnym przeprowadzana za pośrednictwem sieci, wykryta przez system wykrywania włamań lub zaporę ogniową. Atak zazwyczaj jest próbą wykorzystania luki w zabezpieczeniach oprogramowania bądź sprzętu. Aktywność ataków w badanym okresie zostanie porównana z dwoma poprzednimi okresami, opisanymi we wcześniejszych wydaniach Raportu firmy Symantec na temat bezpieczeństwa w Internecie 10. W przypadkach, których to dotyczy, podajemy zalecenia dotyczące niwelowania zagrożeń ze strony ataków, w szczególności powołując się na najlepsze procedury postępowania firmy Symantec zawarte w Załączniku A do niniejszego Raportu. Firma Symantec stworzyła jedno z najpełniejszych na świecie źródeł danych o atakach internetowych. Dane są zbierane przez ponad 20 tys. czujników zainstalowanych w przeszło 180 krajach w ramach systemu zarządzania zagrożeniami Symantec DeepSight Threat Management System oraz usług zarządzania ochroną Symantec Managed Security Services. Oprócz tych źródeł, firma Symantec opracowała i wdrożyła system honeypot 11, który służy do rozpoznawania, obserwowania oraz badania pełnego przebiegu ataków, zarówno z użyciem robaków jak i innych. Dostarcza on jakościowe dane na temat niektórych rodzajów ataków omówionych w niniejszym rozdziale. Wszystkie te zasoby łącznie dają firmie Symantec znakomite możliwości rozpoznawania pojawiających się ataków, badania ich oraz reagowania na nie. Poniższe omówienie opiera się na danych dostarczonych przez wszystkie te źródła. Dla celów niniejszego Raportu zdarzenia o charakterze ataków zostały podzielone na trzy kategorie: rekonesanse (sondowanie), ataki z użyciem robaków oraz ataki bez użycia robaków (wykorzystanie luk w zabezpieczeniach). Taka klasyfikacja pozwala analitykom firmy Symantec na rozróżnienie pomiędzy atakami rozprzestrzeniającymi się samodzielnie (robaki), atakami przeprowadzanymi ręcznie (bez użycia robaków) oraz atakami mającymi na celu pozyskanie informacji. W niektórych przypadkach trudno jest jednak stwierdzić, czy zdarzenie o charakterze ataku jest związane z użyciem robaka. W takich przypadkach ataki, które zazwyczaj wiążą się z użyciem robaków, są zaliczane do kategorii robaków. Ponadto dla celów niniejszego Raportu przyjęto, że użycie tylnych wejść i oprogramowania do zdalnego dostępu w celu tworzenia sieci komputerów-zombie (sieci komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot) również jest klasyfikowane jako atak z użyciem robaków. Urządzenia ochronne mogą monitorować ataki i inne podejrzane operacje na wielu różnych poziomach sieci. Urządzenia takie jak systemy wykrywania włamań i ochrony przed włamaniami, zapory ogniowe, filtry proxy oraz instalacje antywirusowe zwiększają ogólne bezpieczeństwo przedsiębiorstwa lub instytucji. Symantec gromadzi dane z wielu spośród takich urządzeń. Jedną z konsekwencji takiego gromadzenia danych z wielu źródeł jest to, że dane o destrukcyjnym kodzie i dane o tendencjach w zakresie ataków często dotyczą tych samych zagrożeń, ale widzianych w innym aspekcie. Na przykład dane o tendencjach w zakresie ataków prowadzą do powstania rankingu opartego na liczbie zainfekowanych systemów, z których podejmowane są próby ataków, natomiast dane o destrukcyjnym kodzie są oparte na szeregu różnych źródeł, w tym doniesieniach o infekcjach. Powoduje to, że w poszczególnych rozdziałach niniejszego Raportu, tj. Tendencje dotyczące ataków i Tendencje dotyczące destrukcyjnego kodu, rankingi zagrożeń są różne Raport firmy Symantec, wyd. V (marzec 2004 r.) i VI (wrzesień 2004 r.) oba raporty dostępne są pod adresem 11 Honeypot (dosł. garnek miodu) to system podłączony do Internetu jako przynęta. Umożliwia on hakerom dostanie się do systemu w celu zaobserwowania ich poczynań.

15 W niniejszym rozdziale Raportu firmy Symantec zostaną omówione następujące tematy: Najczęstsze ataki internetowe Dzienna liczba ataków Rodzaje ataków Najczęściej atakowane porty Sieci komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot i ataki typu odmowa usługi Ataki typu odmowa usługi Kraje o największym odsetku komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot Kraje najczęściej inicjujące ataki Kraje najczęściej inicjujące ataki w stosunku do liczby użytkowników Internetu Ataki ukierunkowane na poszczególne branże Wskaźnik poważnych ataków w poszczególnych branżach Najczęstsze ataki internetowe Najczęstsze ataki wykrywane przez Symantec Managed Security Services i Symantec DeepSight Threat Management System odpowiadają tym, których prawdopodobieństwo zaobserwowania przez administratorów w ich własnych sieciach jest największe. Ranking ten obejmuje ataki z udziałem robaków, gdyż stanowią one znaczną część ataków, przed którymi nadal muszą się bronić firmy i instytucje. Analiza najczęstszych ataków opiera się na wyznaczeniu procentu wszystkich atakujących adresów IP, z których przeprowadzono atak danego typu. W pierwszym półroczu 2004 r. sześć spośród dziesięciu najczęstszych ataków stanowiły nowe pozycje, co oznacza, że sytuacja w dziedzinie zagrożeń ulega znacznym zmianom. Natomiast w badanym okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2004 r. na liście dziesięciu najczęstszych ataków znalazły się tylko trzy nowe pozycje (patrz tab. 1), co wskazuje, że środowisko zagrożeń bezpieczeństwa informacji może się stabilizować. VII XII 2004 I VI 2004 VII XII 2004 I VI 2004 Pozycja Pozycja Procent atakujących Procent atakujących w bieżącym okresie w poprzednim okresie w obecnym okresie w poprzednim okresie 1 1 Microsoft SQL Server Resolution 22% 15% Service Stack Overflow Attack 2 nieujęty w rankingu Generic TCP Syn Flood Denial of 12% brak danych Service Attack 3 10 Microsoft Windows DCOM RPC 7% 1% Interface Buffer Overrun Attack 4 6 Generic SMTP Malformed 5% 2% Command/Header Attack 5 2 W32.HLLW.Gaobot Attack Version 4% 4% 6 nieujęty w rankingu Generic Invalid HTTP String Attack 4% NA 7 7 Generic ICMP Flood Attack 3% 2% 8 3 Generic WebDAV/Source Disclosure 2% 4% Translate: f HTTP Header Request Attack 9 9 Generic HTTP Directory Attack 2% 1% 10 nieujęty w rankingu Generic UTF8 Encoding in URL 2% brak danych Attack Tabela 1. Najczęstsze ataki Źródło: Symantec Corporation 15

16 Najczęściej występującym atakiem w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2004 r. był Microsoft SQL Server Resolution Service Stack Overflow Attack. Przeprowadzono go z 22% atakujących adresów IP. Jest to kontynuacja tendencji obserwowanej w pierwszym półroczu 2004 r., gdy atak ten również był najbardziej rozpowszechniony. Należy zauważyć, że w poprzednim badanym okresie atak ten był określany jako Slammer Attack, ponieważ większość zdarzeń o tym charakterze była związana z oryginalnym robakiem Slammer. Jednak obecnie znane są również inne przykłady destrukcyjnego kodu używające tego typu ataku, w związku z czym firma Symantec powróciła do jego pierwotnej nazwy. Drugie półrocze 2004 r. jest trzecim z rzędu badanym okresem, w którym atak Microsoft SQL Server Overflow Attack zajął pierwszą pozycję w omawianym tu rankingu. Taka stała wysoka pozycja jest spowodowana trzema czynnikami. Po pierwsze, wiele zagrożeń (łącznie z oryginalnym robakiem Slammer) wykorzystuje tę lukę w zabezpieczeniach używając pojedynczego pakietu UDP. Użycie standardu UDP umożliwia przeprowadzanie tego ataku ze sfałszowanych źródłowych adresów IP 12, co może znacznie zwiększać liczbę obserwowanych źródłowych adresów. Fałszowanie adresów źródłowych ułatwia ukrycie faktycznej lokalizacji źródła ataku, a tym samym znacznie utrudnia badanie ataku i odpowiednie reagowanie. Chociaż Slammer nie fałszował adresów źródłowych, inne mechanizmy ataku oparte na tej samej koncepcji mogą to robić. Analiza adresów źródłowych wskazuje, że nawet do 10% źródłowych adresów atakujących systemów to adresy sfałszowane, które w rzeczywistości nie istnieją. Po drugie, użycie standardu UDP umożliwia hakerowi wysłanie kompletnego ataku 13 na każdy adres IP, bez względu na to, czy SQL Server jest zainstalowany na danym systemie i czy działa. Oznacza to, że systemy wykrywania włamań często interpretują każdą próbę ataku jako pełen atak. Trzecim czynnikiem, który może wpłynąć na liczbę systemów podatnych na ten atak, a tym samym na liczbę atakujących systemów, jest wdrożenie MSDE (Microsoft Desktop Engine). Komponent MSDE jest włączony do wielu aplikacji innych producentów i instalowany wraz z nimi. Jest to wariant mechanizmu serwera SQL firmy Microsoft, co oznacza, że jest w takim samym stopniu, jak SQL Server, wrażliwy na ataki robaka Slammer i inne ataki związane nim. Rozpoznanie takich systemów i zainstalowanie w nich odpowiednich programów korygujących może być trudne, zaś instalowanie w systemie w trakcie jego eksploatacji oprogramowania zawierającego niezabezpieczoną wersję MSDE może spowodować, że bezpieczny dotąd system stanie się podatny na atak. Drugim najczęstszym atakiem w drugim półroczu 2004 r. był TCP Syn Flood Denial of Service Attack, który został przeprowadzony z 12% atakujących systemów. Należy zauważyć, że niektóre związane z tym atakiem sygnatury rejestrowane przez systemy wykrywania włamań mogą sprzyjać występowaniu fałszywych trafień, co z kolei może zwiększyć liczbę wykrywanych ataków. Pomimo to firma Symantec uważa, że częstość występowania tego ataku jest znaczna. Atak ten, mający charakter niespecyficznego ataku typu odmowa usługi (DoS), w poprzednim okresie nie wszedł do rankingu dziesięciu najczęstszych ataków. Jego cechą charakterystyczną jest generowanie ogromnej liczby żądań do usługi internetowej działającej na atakowanym komputerze, co powoduje jego przeciążenie. Każdą sesję TCP inicjuje pakiet SYN. Przeciążenie atakowanego systemu wielką liczbą pakietów SYN z żądaniami, bez zakończenia poprzednich żądań, uniemożliwia przetwarzanie uprawnionych żądań. W przypadku tego typu ataków haker często fałszuje adres źródłowy pakietów, aby uzyskać maksymalny efekt, co może zwiększać liczbę wykrywanych systemów atakujących Określenie sfałszowany (spoofed) odnosi się do praktyki ustanawiania połączenia z podaniem nieprawdziwego adresu nadawcy. Zazwyczaj haker realizuje to przez wykorzystanie relacji zaufania istniejącej pomiędzy adresem lub systemem źródłowym a adresem lub systemem docelowym. Adres IP używany jako sfałszowany adres źródłowy może być zarówno legalnym adresem używanym gdzieś w Internecie, jak i adresem spoza alokowanej przestrzeni adresów IP, czyli adresem nieużywanym. 13 Protokół UDP nie wymaga żadnej synchronizacji przed wysłaniem danych i ich przyjęciem przez usługę docelową, w odróżnieniu od protokołu TCP, gdzie przekazanie właściwych danych poprzedza trzystopniowe uzgodnienie synchronizujące systemy. W związku z tym, ataki wykorzystujące TCP występują jedynie wtedy, gdy atakowana usługa zaakceptuje połączenie. W przypadku UDP, atakujący system po prostu wysyła pełny atak bez sprawdzania, czy usługa znajduje się w trybie nasłuchu.

17 Nasilenie tego tradycyjnego ataku typu odmowa usługi jest intrygujące. Wskazuje to, że chociaż hakerzy eksperymentowali już z nowymi formami ataków typu DoS (głównie z użyciem sieci komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot), teraz przypuszczalnie wracają do bardziej tradycyjnych metod przeprowadzania takich ataków 14. W sytuacji, gdy wzrastała liczba sieci komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot i dostępność hostów podatnych na takie ataki (z powodu luk w zabezpieczeniach usług DCOM RPC, LSASS i innych włączonych domyślnie usług systemu Windows), hakerzy mogli stosunkowo łatwo uruchomić setki lub tysiące zainfekowanych komputerów, które przeciążały atakowany system poprawnymi żądaniami. Jednak jak się wydaje wprowadzenie pakietu serwisowego Windows XP SP2 15 i innych środków zapobiegawczych ograniczyło liczbę komputerów podatnych na ten atak. W konsekwencji zmalała także liczba komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot, których można używać do skanowania. W sytuacji, gdy hakerzy mają do dyspozycji mniej takich komputerów, wracają do starszych technik atakowania docelowych systemów. (Dokładniejsze omówienie tego tematu znajduje się w podrozdziale Sieci komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot i ataki typu odmowa usługi ). Przed atakami typu odmowa usługi można zabezpieczać się na różne sposoby. W przypadku ataku polegającego na zalewie pakietami SYN, często stosuje się takie parametry konfiguracji systemów operacyjnych i zapór ogniowych, które zapewniają dostępność zasobów niezbędnych do obsługi legalnych żądań. Administratorzy powinni zapoznać się z metodami prawidłowego dostrajania swoich systemów oraz zapewnić sobie pomoc operatora Internetu przy filtrowaniu od strony zewnętrznej ruchu przychodzącego związanego z atakami typu odmowa usługi. Trzecią pozycję w rankingu najczęstszych ataków w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2004 r. zajął Microsoft Windows DCOM RPC Interface Buffer Overflow Attack. Jego pozycja w rankingu ponownie wzrosła po spadku na dziesiątą w pierwszym półroczu 2004 r. Atak ten jest znany przede wszystkim z tego, że był użyty przez robaka Blaster 16 do rozprzestrzeniania się w 2003 r., ale później był także używany przez rozmaite przykłady oprogramowania typu bot, takie jak Gaobot, Spybot i Randex 17. Wysoka pozycja omawianego ataku w rankingu wskazuje, że hakerzy w dalszym ciągu używają tej samej luki w zabezpieczeniach do atakowania systemów. Analiza danych z systemu honeypot firmy Symantec wskazuje, że większość prób ataków jest przeprowadzanych z komputerów zainfekowanych różnymi wariantami programów Gaobot i Spybot lub innymi aplikacjami typu bot. Administratorzy systemów mogą zmniejszyć zagrożenie ze strony tej luki w zabezpieczeniach filtrując ruch w portach TCP 135 i TCP 445 na brzegach sieci. Jednak robaki i inne przykłady destrukcyjnego kodu usiłujące wykorzystać luki w zabezpieczeniach za pośrednictwem tych portów mogą niekiedy ominąć zabezpieczenia brzegów wykorzystując komputer łączący się z siecią przedsiębiorstwa przez wirtualną sieć prywatną bądź komputer przenośny, np. notebook. Z tego względu, aby zahamować powiększanie się szkód w przypadku infekcji, należy wdrożyć blokowanie na brzegach sieci oraz mocne filtrowanie pomiędzy jej logicznymi segmentami w celu ograniczenia propagacji. Prawdopodobieństwo infekcji można znacznie zmniejszyć stosując surowe zasady konfigurowania systemów i kontroli we wszystkich komputerach, które nie są chronione zaporą ogniową. Pozycja programu Gaobot w rankingu spadła z drugiej w pierwszej połowie 2004 r. na piątą w drugiej połowie tego roku. Gaobot to program typu bot, którym umożliwia hakerowi przejęcie kontroli nad dużą 14 Dalsze uzasadnienie dla tego wniosku jest podane w podrozdziale Sieci komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot i ataki typu odmowa usługi. 15 Microsoft wprowadził pakiet serwisowy SP2 do systemu Windows XP w sierpniu 2004 r. Dokładny termin wprowadzenia był różny dla poszczególnych wersji i wariantów językowych tego systemu. Pakiet SP2 do wersji Windows XP Home Edition został udostępniony w serwisie Windows Update w dniu 16 sierpnia 2005 r. Zawiera on korekty błędów w zabezpieczeniach, korekty ustawień (aktywacja zapory ogniowej XP), funkcję monitorowania statusu aplikacji antywirusowych i zapór ogniowych innych firm oraz funkcję ograniczenia przepływności, która pozwala kontrolować ilość ruchu w połączeniach wychodzących obsługiwanych przez dany komputer. Wszystkie te środki zmniejszają możliwości hakerów włączenia komputera do rozproszonej sieci komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot Pełne omówienie wzrostu liczby wariantów oprogramowania typu bot podajemy w rozdziale Tendencje dotyczące destrukcyjnego kodu niniejszego Raportu. 17

18 liczbą oddzielnych systemów oraz zmuszenie ich do wyszukiwania nowych systemów, a następnie wykorzystywania luk w ich zabezpieczeniach i przejmowania nad nimi kontroli. Można do niego łatwo dodawać nowe funkcje atakujące nowo odkrywane luki w zabezpieczeniach, co powoduje, że bardzo szybko po opublikowaniu destrukcyjnego kodu wykorzystującego luki w zabezpieczeniach dochodzi do masowej infekcji systemów, na których nie zostały zainstalowane odpowiednie programy korygujące. Wskutek tego Gaobot jest w dalszym ciągu poważnym zagrożeniem dla każdego przedsiębiorstwa i instytucji, które używają systemów Windows, ale nie instalują dostatecznie szybko nowych programów korygujących luki w zabezpieczeniach. Poza szybkim wdrażaniem programów korygujących o znaczeniu krytycznym, ryzyko infekcji można zmniejszyć stosując osobiste zapory ogniowe (zapory ogniowe w komputerach osobistych). (Więcej informacji na temat działania sieci komputerów zainfekowanych oprogramowaniem typu bot podajemy w rozdziale Tendencje dotyczące destrukcyjnego kodu niniejszego Raportu). Dzienna liczba ataków W podrozdziale tym omówiono liczbę ataków obserwowanych każdego dnia przez firmy i instytucje podłączone do Internetu. Liczba prób ataków, których doświadcza firma w danym okresie może być dobrym wskaźnikiem ogólnej skali ataków w Internecie. Dzienna częstość ataków jest określana na podstawie liczby wykrytych ataków skierowanych przeciwko firmie znajdującej się na środkowej pozycji w próbie. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2004 r. średnia dzienna liczba ataków obserwowanych przez przedsiębiorstwa lub instytucje z badanej próby wyniosła 13,6 (patrz rys. 5). W poprzednim okresie sześciomiesięcznym wskaźnik ten wyniósł 10,6 ataków dziennie. Dla porównania dodajmy, że w drugim półroczu 2003 r. przedsiębiorstwa i instytucje obserwowały średnio 12,6 ataków dziennie. Wzrost liczby ataków o 3 dziennie jest spowodowany zwiększeniem liczby sond oraz wzrostem liczby ataków bez wykorzystania robaków. Poprzednio, gdy w badanym okresie obserwowano wzrost dziennej liczby ataków, było to spowodowane przede wszystkim aktywnością robaków. Natomiast w obecnie badanym okresie było inaczej, gdyż aktywność robaków spadła w porównaniu z poprzednimi okresami, a wzrost liczby ataków był spowodowany w większej części atakami bez wykorzystania robaków. Ta zmiana w strukturze typów ataków została dokładniej omówiona w podrozdziale Rodzaje ataków Dzienna liczba ataków VI XII 2003 r. (wyd. V Raportu) I VI 2004 r. (wyd. VI Raportu) VII XII 2004 r. (niniejszy Raport) Okres (wyd. Raportu) Rys. 5. Dzienna liczba ataków w trzech ostatnich okresach półrocznych Źródło: Symantec Corporation 18

19 Rodzaje ataków W celu lepszego poznania obecnych ataków internetowych oraz wypracowania skutecznych metod ochrony przed nimi, pomocne jest zaznajomienie się z konkretnymi typami ataków występujących w sieci. W niniejszym podrozdziale omówiono ataki, jakie wystąpiły w ostatnim półroczu, w rozbiciu na trzy rodzaje: rekonesanse, ataki z wykorzystaniem robaków oraz ataki bez wykorzystania robaków. W analizie zaprezentowano procentowy udział ataków danego rodzaju w łącznej liczbie wykrytych ataków (patrz rys. 6). 100% Ataki bez wykorzystania robaków Rekonesanse Ataki z wykorzystaniem robaków Udział procentowy we wszystkich atakach 80% 60% 40% 20% 42% 13% 45% 34% 49% 41% 47% 0% 17% VII XII 2003 r. (wyd. V Raportu) I VI 2004 r. (wyd. VI Raportu) VII XII 2004 r. (niniejszy Raport) 12% Okres (wyd. Raportu) Rys. 6. Rozkład ataków poszczególnych kategorii w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2004 r. Źródło: Symantec Corporation W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2004 r., 47% wykrytych ataków zostało zaliczonych do kategorii rekonesanse. Jest to wskaźnik zbliżony do pierwszego półrocza tego roku, gdy jako próby rekonesansów zaklasyfikowano 49% ataków. W dalszym ciągu znaczny udział w atakach tego typu ma skanowanie w poszukiwaniu usług z tylnymi wejściami, udostępnianych w portach o wysokich numerach (tj. powyżej 1023). Zjawisko szeroko zakrojonego skanowania w poszukiwaniu takich usług z tylnymi wejściami stale nasilało się na przestrzeni ostatnich trzech badanych okresów i należy przypuszczać, że będzie się nasilało nadal. Istnieje szereg metod zaradczych, które należy stosować, aby uniemożliwić znalezienie podatnego na atak celu. Administratorzy powinni dopilnować, by w systemach działało oprogramowanie antywirusowe z aktualnymi definicjami. Firma Symantec zaleca także wdrożenie silnego filtrowania na brzegach sieci oraz rejestrowanie połączeń w dzienniku. Oprócz tego administratorzy powinni rejestrować w dzienniku połączenia wychodzące w celu rozpoznania ewentualnych zainfekowanych maszyn wewnątrz sieci. 19

20 W drugim półroczu 2004 r. udział ataków z wykorzystaniem robaków w ogólnej liczbie ataków wyniósł tylko 12% (patrz rys. 6), co jest najniższym wskaźnikiem na przestrzeni ostatnich czterech badanych okresów półrocznych. Od pierwszego półrocza 2003 r., gdy wskaźnik ten wyniósł 59%, aktywność robaków stale maleje. Największy spadek nastąpił pomiędzy drugim półroczem 2003 r. a pierwszym półroczem 2004 r., gdy wskaźnik ten zmniejszył się z 45% do 17%. Niewielki udział ataków z wykorzystaniem robaków może być wyjaśniony faktem, że w badanym okresie nie wykryto żadnej rozległej infekcji tradycyjnymi robakami. Trzeba jednak zaznaczyć, że duża aktywność oprogramowania typu bot i półautonomicznych narzędzi do wykorzystywania luk w zabezpieczeniach utrudnia rozróżnianie między atakami z wykorzystaniem robaków a atakami bez wykorzystania robaków. Jeśli tendencja ta będzie nadal narastać, może okazać się konieczne zrezygnowanie z rozróżniania między tymi dwiema formami ataków. Podczas gdy na przestrzeni trzech ostatnich badanych okresów aktywność robaków spadała, w dziedzinie ataków bez wykorzystania robaków nie daje się zaobserwować żadnej długoterminowej tendencji. Zwróciliśmy na to uwagę już w poprzedniej edycji Raportu firmy Symantec na temat bezpieczeństwa w Internecie 18. Wskaźnik ataków bez wykorzystania robaków zachowywał się w sposób zmienny w drugim półroczu 2003 r. był najwyższy i wynosił 42%, podczas gdy w pierwszym półroczu 2004 r. był najniższy i wynosił 34%. W drugim półroczu 2004 r. znowu wzrósł i wyniósł 41%. Firma Symantec uważa, że zestawy narzędziowe służące do opracowywania ataków bez wykorzystania robaków zawierają kod wykorzystujący zarówno starsze luki w zabezpieczeniach, jak i nowo pojawiające się luki w zabezpieczeniach aplikacji internetowych oraz luki po stronie klienta, co przyczynia się do stosunkowo stabilnego obrazu ataków tego typu. W przeszłości wystarczającym zabezpieczeniem przed zagrożeniami internetowymi były systemy wykrywania włamań do sieci. Jednak obecnie, gdy coraz częściej występują ataki na aplikacje internetowe oraz ataki wykorzystujące luki w zabezpieczeniach po stronie klienta, a zwłaszcza ataki na przeglądarki i ataki z użyciem destrukcyjnego kodu osadzonego np. w plikach graficznych, skuteczność tradycyjnych systemów wykrywania włamań staje się problematyczna. Równocześnie utrudnia to podział na rekonesanse, ataki z wykorzystaniem robaków i ataki bez wykorzystania robaków. W miarę rozwoju tych tendencji, zwłaszcza w dziedzinie ataków na aplikacje internetowe i ataków na systemy klienckie, niezbędne będzie opracowanie nowej klasyfikacji oraz nowych systemów wykrywania włamań spełniających nowe wymagania. Należy przypuszczać, że ten rozdział Raportu firmy Symantec będzie musiał w przyszłości stosować rozszerzoną typologię, która uwzględni pojawiającą się klasę ataków na aplikacje internetowe. Najczęściej atakowane porty System Symantec DeepSight Threat Management System śledzi najczęściej atakowane porty w oparciu o zdarzenia wykrywane przez czujniki zainstalowane w zaporach ogniowych objętych badaniem (patrz tab. 2). Najlepszym kryterium oceny intensywności atakowania danego portu jest liczba adresów IP (bez powtórzeń), z których wychodzą ataki na niego. Miara ta odzwierciedla jedynie zainteresowanie hakera tym portem, natomiast nie zakłada, że z wykrytym zdarzeniem musi się wiązać atak (np. na specyficzną usługę) bądź usiłowanie uzyskania informacji przydatnych do ataku. Niedostępność informacji definitywnie wskazujących na atak powoduje, że niemożliwe jest oddzielenie ataków z wykorzystaniem robaków od Raport firmy Symantec, wyd. VI, wrzesień 2004 r., str. 10:

ArcaVir 2008 System Protection

ArcaVir 2008 System Protection ArcaVir 2008 System Protection ARCAVIR 2008 SYSTEM PROTECTION to oprogramowanie typu Internet Security stanowiące pełne zabezpieczenie przed zagrożeniami z Internetu i sieci LAN. OCHRONA ANTYWIRUSOWA Silnik

Bardziej szczegółowo

Technologia Automatyczne zapobieganie exploitom

Technologia Automatyczne zapobieganie exploitom Technologia Automatyczne zapobieganie exploitom Podejście Kaspersky Lab do bezpieczeństwa opiera się na ochronie wielowarstwowej. Większość szkodliwych programów powstrzymuje pierwsza warstwa zostają np.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ŚWIATOWA 20330 Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA 95014 USA +1 408 253 9600

CENTRALA ŚWIATOWA 20330 Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA 95014 USA +1 408 253 9600 INFORMACJE O FIRMIE SYMANTEC Firma Symantec jest światowym liderem w dziedzinie zabezpieczeń internetowych, oferującym pełną gamę oprogramowania, urządzeń i usług, opracowanych, by pomóc odbiorcom indywidualnym,

Bardziej szczegółowo

ATAKI NA SYSTEMY KOMPUTEROWE POZNAJ SWOJEGO WROGA. opracował: Krzysztof Dzierbicki

ATAKI NA SYSTEMY KOMPUTEROWE POZNAJ SWOJEGO WROGA. opracował: Krzysztof Dzierbicki ATAKI NA SYSTEMY KOMPUTEROWE POZNAJ SWOJEGO WROGA. opracował: Krzysztof Dzierbicki I. Wstęp Przez Internet przepływa coraz więcej pieniędzy. A, tam gdzie są miliardy, nie brakuje też przestępców. Drogą

Bardziej szczegółowo

Robaki sieciowe. + systemy IDS/IPS

Robaki sieciowe. + systemy IDS/IPS Robaki sieciowe + systemy IDS/IPS Robak komputerowy (ang. computer worm) samoreplikujący się program komputerowy, podobny do wirusa komputerowego, ale w przeciwieństwie do niego nie potrzebujący nosiciela

Bardziej szczegółowo

Usługa skanowania podatności infrastruktury IT Banków oraz aplikacji internetowych

Usługa skanowania podatności infrastruktury IT Banków oraz aplikacji internetowych Usługa skanowania podatności infrastruktury IT Banków oraz aplikacji internetowych Prezentacja na Forum Liderów Banków Spółdzielczych Dariusz Kozłowski Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp.

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpieczeństwa

Podstawy bezpieczeństwa Podstawy bezpieczeństwa sieciowego Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Złośliwe oprogramowanie Wybrane ataki na sieci teleinformatyczne Wybrane metody bezpieczeństwa sieciowego Systemy wykrywania intruzów

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Arkanet s.c. Produkty. Sophos Produkty

Arkanet s.c. Produkty. Sophos Produkty Produkty Sophos Produkty sierpień 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE SIERPIEŃ 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE Sophos Produkty sierpień 2006 W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych z dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione. Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści - 200 - Rozdział 6 - Z kim się kontaktować Spis treści Rozdział 1: Podstawy bezpiecznego użytkowania komputera... - 3 - Dlaczego należy aktualizować

Bardziej szczegółowo

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Krzysztof Młynarski (krzysztof.mlynarski@teleinformatica.com.pl) Teleinformatica Pomimo występowania bardzo wielu

Bardziej szczegółowo

Symantec Enterprise Security. Andrzej Kontkiewicz

Symantec Enterprise Security. Andrzej Kontkiewicz Symantec Enterprise Security Andrzej Kontkiewicz Typowe pytania o bezpieczeństwo Jak... 2 Cztery kroki do bezpieczeństwa Jak chronić informację, gdy informację, obrzeże Jak stanowią to ludzie chronić sieci?

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta. Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl

Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta. Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl Client-side Hacking - wprowadzenie w tematykę ataków na klienta Radosław Wal radoslaw.wal@clico.pl Plan wystąpienia Wprowadzenie Statystyki incydentów bezpieczeństwa Typowe zagrożenia Client-side Minimalne

Bardziej szczegółowo

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci

Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci. A. Kisiel, Bezpieczeństwo w sieci N, Wykład 6: Bezpieczeństwo w sieci 1 Ochrona danych Ochrona danych w sieci musi zapewniać: Poufność nieupoważnione osoby nie mają dostępu do danych Uwierzytelnianie gwarancja pochodzenia Nienaruszalność

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo usług oraz informacje o certyfikatach

Bezpieczeństwo usług oraz informacje o certyfikatach Bezpieczeństwo usług oraz informacje o certyfikatach Klienci banku powinni stosować się do poniższych zaleceń: nie przechowywać danych dotyczących swojego konta w jawnej postaci w miejscu, z którego mogą

Bardziej szczegółowo

OCHRONA SYMANTEC ENTERPRISE SECURITY. Kompleksowe rozwiązania ochrony przed włamaniami opracowane przez firmę Symantec

OCHRONA SYMANTEC ENTERPRISE SECURITY. Kompleksowe rozwiązania ochrony przed włamaniami opracowane przez firmę Symantec OCHRONA SYMANTEC ENTERPRISE SECURITY Kompleksowe rozwiązania ochrony przed włamaniami opracowane przez firmę Symantec Wykrywanie, zapobieganie, reagowanie i zarządzanie Zabezpiecz aplikacje i zasoby przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED RANSOMWARE. Konfiguracja ustawień

OCHRONA PRZED RANSOMWARE. Konfiguracja ustawień OCHRONA PRZED RANSOMWARE Konfiguracja ustawień SPIS TREŚCI: Wstęp...................... 3 Dlaczego warto korzystać z dodatkowych ustawień...... 3 Konfiguracja ustawień programów ESET dla biznesu......

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch

Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch Obowiązuje od: 5 sierpnia 1999 r. Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2010 r. Co to jest program Norton Community Watch? Program Norton

Bardziej szczegółowo

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400

Wszechstronne urządzenie. z wbudowanymi wszystkimi funkcjami. zapory ogniowej i technologiami. zabezpieczeń. Symantec Gateway Security SERIA 5400 Wszechstronne urządzenie z wbudowanymi wszystkimi funkcjami zapory ogniowej i technologiami zabezpieczeń Symantec Gateway Security SERIA 5400 W obliczu nowoczesnych, wyrafinowanych zagrożeń bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne

Agenda. Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne Mobilne zagrożenia Artur Maj, Prevenity Agenda Telefony komórkowe Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne Bezpieczeństwo urządzeń smartphone Smartphone w bankowości Zagrożenia dla bankowości Demonstracja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

sprawdzonych porad z bezpieczeństwa

sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa O niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników

Bardziej szczegółowo

Norton 360 Najczęściej zadawane pytania

Norton 360 Najczęściej zadawane pytania Norton 360 Najczęściej zadawane pytania 1. Czym jest Norton 360? Norton 360 to oprogramowanie przygotowane przez firmę Symantec specjalnie dla klientów T-Mobile. Główne cechy oprogramowania : jest to kompletny

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji. Wykrywanie cyberzagrożeń typu Drive-by Download WIEDZA I TECHNOLOGIA. Piotr Bisialski Security and Data Center Product Manager

Tytuł prezentacji. Wykrywanie cyberzagrożeń typu Drive-by Download WIEDZA I TECHNOLOGIA. Piotr Bisialski Security and Data Center Product Manager Wykrywanie cyberzagrożeń typu Drive-by Download Piotr Bisialski Security and Data Center Product Manager WIEDZA I TECHNOLOGIA Hosting Meeting Wrocław 26 stycznia 2012 Zagrożenia w Internecie Tytuł Atak

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ Zachowania użytkownika, a ryzyko wykonywania operacji finansowych przez Internet. Bankowość elektroniczna jest wygodną i bezpieczną formą korzystania z usług bankowych,

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Network

Kaspersky Security Network Kaspersky Security Network (KSN) jest złożoną, rozległą infrastrukturą, którą tworzą miliony użytkowników z całego świata. KSN służy do przetwarzania zdepersonalizowanych strumieni danych powiązanych z

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED RANSOMWARE

OCHRONA PRZED RANSOMWARE OCHRONA PRZED RANSOMWARE Konfiguracja ustawień Wprowadzanie zmian i proponowanych w niniejszym dokumencie polityk bezpieczeństwa polecamy wyłącznie administratorom, posiadającym szczegółową wiedzę nt swojej

Bardziej szczegółowo

Bankowość elektroniczna w Centrum Usług Internetowych

Bankowość elektroniczna w Centrum Usług Internetowych I. Cel dokumentu Celem dokumentu jest przygotowanie ulotki informacyjnej, która pomoże Bankom edukować Klientów jak w bezpieczny i wygodny sposób korzystać z bankowości elektronicznej. II. Bankowość elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Różnice pomiędzy hostowanymi rozwiązaniami antyspamowymi poczty e-mail firmy GFI Software

Różnice pomiędzy hostowanymi rozwiązaniami antyspamowymi poczty e-mail firmy GFI Software Różnice pomiędzy hostowanymi rozwiązaniami antyspamowymi poczty e-mail firmy GFI Software Przegląd Firma GFI Software oferuje obecnie hostowane rozwiązanie ochrony poczty e-mail w połączeniu z produktami

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Internet Explorer. Okres 05-12.06.2008

Internet Explorer. Okres 05-12.06.2008 Okres 05-12.06.2008 Internet Explorer W przeglądarce Internetowej Internet Explorer ujawniono lukę związaną z bezpieczeństwem, która moŝe pozwolić osobie nieupowaŝnionej na przejęcie kontroli nad komputerem

Bardziej szczegółowo

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota Aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. A Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje proces instalacji

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Panda Internet Security 2017 przedłużenie licencji

Panda Internet Security 2017 przedłużenie licencji Dane aktualne na dzień: 13-01-2017 09:47 Link do produktu: https://www.galeosoft.pl/panda-internet-security-2017-przedluzenie-licencji-p-971.html Panda Internet Security 2017 przedłużenie licencji Cena

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej 1. Zawsze sprawdzaj na stronie logowania bankowości elektronicznej aktualne zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. 2. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SIECIACH

BEZPIECZEŃSTWO W SIECIACH PREZENTACJA NA SYSTEMY OPERACYJNE Katarzyna Macioszek styczeń 2007 DEFINICJA ROBAKA CO TO JEST ROBAK? PRZYKŁADY ROBAKÓW Robak - program komputerowy zdolny do samoreplikacji przez sieć bez interakcji użytkownika

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Niektóre typowe cechy wiadomości typu phishing to:

Niektóre typowe cechy wiadomości typu phishing to: Phishing to przesyłanie wiadomości, które rzekomo pochodzą z godnych zaufania źródeł np. banków. W rzeczywistości służą one pozyskiwaniu poufnych danych od użytkowników. W tego rodzaju wiadomościach umieszczany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Realne zagrożenia i trendy na podstawie raportów CERT Polska. CERT Polska/NASK

Realne zagrożenia i trendy na podstawie raportów CERT Polska. CERT Polska/NASK Realne zagrożenia i trendy na podstawie raportów CERT Polska CERT Polska/NASK Kim jesteśmy? Czym jest CERT Polska: Zespół działający w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej; Powołany w 1996

Bardziej szczegółowo

Otwock dn r. Do wszystkich Wykonawców

Otwock dn r. Do wszystkich Wykonawców Otwock dn. 03.08.2017 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy zapytania ofertowego na Dostawę systemu/oprogramowania zapewniającego ochronę antywirusową i antymalware ową sieci komputerowej SP ZOZ Szpitala

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

Metody ataków sieciowych

Metody ataków sieciowych Metody ataków sieciowych Podstawowy podział ataków sieciowych: Ataki pasywne Ataki aktywne Ataki pasywne (passive attacks) Polegają na śledzeniu oraz podsłuchiwaniu w celu pozyskiwania informacji lub dokonania

Bardziej szczegółowo

F-SECURE ZABEZPIECZ SWÓJ BIZNES GDZIEKOLWIEK CIĘ ZAPROWADZI

F-SECURE ZABEZPIECZ SWÓJ BIZNES GDZIEKOLWIEK CIĘ ZAPROWADZI www.aplitt.pl F-SECURE ZABEZPIECZ SWÓJ BIZNES GDZIEKOLWIEK CIĘ ZAPROWADZI F-SECURE Firma F-Secure jest światowym pionierem w dziedzinie cyfrowych zabezpieczeń i ochrony danych z ponad 25 letnim doświadczeniem.

Bardziej szczegółowo

Windows Defender Centrum akcji

Windows Defender Centrum akcji Windows Defender Usługa Windows Defender stanowi pierwszą linię obrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym oprogramowaniem. W systemie Windows 7 jest on łatwiejszy w obsłudze, oferuje prostsze

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM. BOŚBank24. iboss. Zasady bezpieczeństwa BOŚBank24 iboss. www.bosbank.pl

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM. BOŚBank24. iboss. Zasady bezpieczeństwa BOŚBank24 iboss. www.bosbank.pl BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM BOŚBank24 iboss Zasady bezpieczeństwa BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa BOŚBank24 iboss to usługa dostępu do Twoich rachunków rmowych przez

Bardziej szczegółowo

Raport Zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie firmy Symantec

Raport Zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie firmy Symantec RAPORT 3 Raport Zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie firmy Symantec TOM III, LUTY 2003 r. Raport Zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie firmy Symantec Specyfika ataków zaobserwowanych w III i IV kwartale

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Zachowania użytkownika, a ryzyko wykonywania operacji finansowych przez Internet. Bankowość elektroniczna jest wygodną i bezpieczną formą korzystania z usług bankowych,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia mobilne Nowe szanse, nowe zagrożenia FWZQJAEHEPQABIRQS konkurs@prevenity.com

Urządzenia mobilne Nowe szanse, nowe zagrożenia FWZQJAEHEPQABIRQS konkurs@prevenity.com Urządzenia mobilne Nowe szanse, nowe zagrożenia Artur Maj, Prevenity FWZQJAEHEPQABIRQS konkurs@prevenity.com 1 Agenda Telefony komórkowe Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne Bezpieczeństwo urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ochrona płatności online za pomocą technologii Bezpieczne pieniądze

Ochrona płatności online za pomocą technologii Bezpieczne pieniądze Ochrona płatności online za pomocą technologii Bezpieczne pieniądze Wszystko sprowadza się do pieniędzy Trudno wyobrazić sobie nowoczesne środowisko internetowe bez możliwości płacenia online. Według analiz

Bardziej szczegółowo

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS)

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) 9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) System Intrusion Prevention w urządzeniach NETASQ wykorzystuje unikalną, stworzoną w laboratoriach firmy NETASQ technologię wykrywania i blokowania ataków

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ RZESZÓW, 2015 Bankowość elektroniczna w Centrum Usług Internetowych I. Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej 1. Zawsze

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona sieci jest nadal wyzwaniem, czy tylko jednorazową usługą?

Czy ochrona sieci jest nadal wyzwaniem, czy tylko jednorazową usługą? Warszawa, 9 października 2014r. Czy ochrona sieci jest nadal wyzwaniem, czy tylko jednorazową usługą? Grzegorz Długajczyk ING Bank Śląski Które strony popełniały najwięcej naruszeń w ostatnich 10 latach?

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Instrukcja krok po kroku Centrum akcji program antywirusowy. Strona 1 z 9 Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Logowanie do konta lokalnego Administrator Start Panel sterowania Widok według:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych. Wykład 1

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych. Wykład 1 Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych Wykład 1 1. WPROWADZENIE 2 Bezpieczeństwo systemu komputerowego System komputerowy jest bezpieczny, jeśli jego użytkownik może na nim polegać, a zainstalowane

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY PA-CO-BANK W PABIANICACH. Jak w bezpieczny i wygodny sposób korzystać z bankowości elektronicznej

BANK SPÓŁDZIELCZY PA-CO-BANK W PABIANICACH. Jak w bezpieczny i wygodny sposób korzystać z bankowości elektronicznej BANK SPÓŁDZIELCZY PA-CO-BANK W PABIANICACH Jak w bezpieczny i wygodny sposób korzystać z bankowości elektronicznej Co to jest bankowość elektroniczna i jak jest zbudowana: Zasady bezpiecznego korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

SMB protokół udostępniania plików i drukarek

SMB protokół udostępniania plików i drukarek SMB protokół udostępniania plików i drukarek Początki protokołu SMB sięgają połowy lat 80., kiedy to w firmie IBM opracowano jego wczesną wersję (IBM PC Network SMB Protocol). W kolejnych latach protokół

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Audytowane obszary IT

Audytowane obszary IT Załącznik nr 1 do OPZ Zakres audytu wewnętrznego Audytowane obszary IT Audyt bezpieczeństwa wewnętrznego odbywać się będzie w 5 głównych obszarach 1) Audyt konfiguracji systemów operacyjnych na wybranych

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia związane z udostępnianiem aplikacji w sieci Internet

Zagrożenia związane z udostępnianiem aplikacji w sieci Internet Zagrożenia związane z udostępnianiem aplikacji w sieci Internet I Ogólnopolska Konferencja Informatyki Śledczej Katowice, 8-9 stycznia 2009 Michał Kurek, Aleksander Ludynia Cel prezentacji Wskazanie skali

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe laboratorium

Sieci komputerowe laboratorium Sieci komputerowe laboratorium Temat ćwiczenia: Konfiguracja zapory ogniowej. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi metodami ataków na system komputerowy, z metodami wykrywania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 6. Konfiguracja komputera Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Network

Kaspersky Security Network Kaspersky Security Network Kaspersky Security Network to technologia proaktywna, zaimplementowana w najnowszych wersjach produktów firmy Kaspersky Lab dla biznesu i użytkowników domowych. W przypadku nowego

Bardziej szczegółowo

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Historia naszego klienta Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Nasz klient CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA Credit Agricole Bank Polska to bank uniwersalny, koncentrujący

Bardziej szczegółowo

Symantec AntiVirus Enterprise Edition

Symantec AntiVirus Enterprise Edition Symantec AntiVirus Enterprise Edition Kompleksowa ochrona przed zagrożeniami na każdym poziomie sieci w tym zabezpieczanie klientów przed programami typu spyware w jednym pakiecie produktów Opis Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł x. IIS

Windows Serwer 2008 R2. Moduł x. IIS Windows Serwer 2008 R2 Moduł x. IIS Internet Information Services IIS (ang. Internet Information Services) jest zbiorem usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows. Obecnie pełni funkcje

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus 2013 Kaspersky Internet Security 2013. Lista nowych funkcji

Kaspersky Anti-Virus 2013 Kaspersky Internet Security 2013. Lista nowych funkcji Kaspersky Anti-irus 2013 Kaspersky Internet Security 2013 Lista nowych funkcji Przegląd nowych funkcji Główne ulepszenia i rozszerzenia funkcjonalności w Kaspersky Anti-irus / Kaspersky Internet Security

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 Dla kogo jest przeznaczona książka? 10 Komputer, smartfon, tablet 11 Jaką

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Treść zadania:

Zadanie 1 Treść zadania: Zadanie 1 Treść zadania: 1 2 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia do projektu. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych)

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) SYSTEM OPERACYJNY I JEGO OTOCZENIE System operacyjny/wersja, uaktualnienia, klucz produktu Stan

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Urzędu Gminy Przywidz Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Marek Pyka,PhD. Paulina Januszkiewicz

Marek Pyka,PhD. Paulina Januszkiewicz Marek Pyka,PhD Security Engineer Paulina Januszkiewicz Security Engineer Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, POLAND prezentują [EN] Remote access mechanics as a source of threats to enterprise network

Bardziej szczegółowo