WSRC Pokojowa stacja pogody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSRC Pokojowa stacja pogody"

Transkrypt

1 WSRC 3000 Pokojowa stacja pogody 1 Przycisk 2 Stacja bazowa 3 Przycisk [ALM SET] 4 Przycisk [ +/C/F ] 5 Przycisk [ HISTORY ] 6 Przycisk [ MODE ] 7 Przycisk [CHANNEL] 8 Przycisk [ -/RCC ] 9 Przycisk [ MAX/MIN ] 10 Komora bateryjna 11 Wejście dla zasilacza Uwagi ogólne Państwa stacja pogody, oprócz prognozowania pogody, oferuje również zegar, kalendarz oraz wskazania temperatury i wilgotności powietrza. Zasilanie odbywa się poprzez dostarczony wraz z urządzeniem zasilacz. Opcjonalnie można korzystać z baterii. Zalecane jest jednak stosowanie zasilacza sieciowego. Pierwsze uruchomienie Proszę najpierw uruchomić zewnętrzny czujnik temperatury, zanim przystąpi się do ustawiania stacji pogody / zegara. Dalsze informacje na ten temat można odnaleźć w rozdziale "Zewn. czujnik(i) temperatury". Zasilacz 1. Usunąć ew. wszystkie baterie "AAA", zanim połączy się zasilacz ze stacją pogody. 2. Podłączyć wtyczkę zasilacza do gniazdka (11). 3. Włożyć zasilacz do gniazdka. Dostęp do zasilacza nie może być zablokowany przez meble lub inne przedmioty. Ze względów bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie zasilacz dostarczony wraz z urządzeniem. Zakładanie baterii (opcjonalnie) 1. Otworzyć komorę bateryjną (10) z tyłu stacji bazowej. 2. Założyć 3 baterie "AAA" (micro). Stosować wyłącznie baterie alkaliczne. 3. Zamknąć z powrotem komorę bateryjną (10). 4. Krótki sygnał dźwiękowy potwierdza prawidłowe założenie baterii. Wskazówki bezpieczeństwa 1. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcje obsługi. 2. Zawsze wymieniać baterie w komplecie. 3. Zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację (+/-). 4. Nigdy nie mieszać baterii nowych i używanych. 5. Wyczerpane baterie w miarę możliwości należy natychmiast usunąć. 6. Wyjmować baterie, gdy urządzenie nie jest używane. 7. Nie próbować ładować baterii ani nie wrzucać ich do ognia - mogą wybuchnąć. 8. Przechowywać baterie z daleka od przedmiotów metalowych - mogą wywołać zwarcie. 9. Nie narażać baterii na ekstremalne temperatury lub wilgotność ani na bezpośrednie nasłonecznienie. 10. Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci. 11. Zachować opakowanie do późniejszego wykorzystania. 12. Chronić urządzenie przed nadmiernym zakurzeniem, nie narażać go na ekstremalne temperatury lub wysokie wilgotności powietrza i chronić przed upadkiem. 13. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. 14. Nie usuwać żadnych śrubek. 15. Nie wrzucać urządzenia do ognia. Może ono eksplodować. 16. Trzymać urządzenia z daleka od małych dzieci. Dzieci mogą połknąć elementy urządzenia.

2 Nastawianie stacji pogody Gdy urządzenie zostanie prawidłowo podłączone do zasilania rozlega się krótki sygnał dźwiękowy. 1. Migają cyfry w donym prawym rogu wyświetlacza. Wskazuje ona wysokość nad poziomem morza. Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia, należy wprowadzić wysokość nad poziomem morza w miejscu ustawienia. Ustawić wysokość miejsca ustawienia w metrach za pomocą przycisków [ +/C/F ] (4) i [ -/RCC ] (8). W celu ew. uzyskania informacji na ten temat należy się zwrócić do swojego urzędu miasta lub gminy. 2. Nacisnąć przycisk [ HISTORY ] (5) w celu potwierdzenia ustawień. 3. Za pomocą przycisków [ +/C/F ] (4) i [ -/RCC ] (8) ustawić aktualną sytuację pogodową. Na poniższej ilustracji przedstawione są możliwości. Wybrać symbol, który najlepiej odpowiada aktualnej sytuacji pogodowej. słonecznie lekkie zachmurzenie zachmurzenie opady zachmurzenie z przejaśnieniami 4. Nacisnąć przycisk [ HISTORY ] (5) w celu potwierdzenia ustawień. Interpretacja symboli prognozy pogody 1. Stacja pogody potrzebuje przynajmniej 24 godzin, żeby dostosować się do lokalnych warunków. Opracowuje ona i analizuje warunki pogodowe z ostatnich 24 godzin, żeby ustalić prognozę. Ta prognoza pogody może odbiegać od rzeczywistej pogody, szczególnie jeśli nie upłynęły jeszcze wymagane 24 godziny. 2. Wyświetlana za pomocą symboli prognoza obowiązuje na następne godzin i obejmuje obszar o promieniu ok km. Wskazówka: 1. Prognoza pogoda ma charakter wyłącznie orientacyjny, tylko do użytku domowego. Proszę nie polegać na wskazaniach prognozy pogody w żadnych istotnych sprawach, obejmujących między innymi: sprawy zdrowotne, decyzje biznesowe i finansowe, planowanie w rolnictwie itd. 2. Prognoza pogody nie pokazuje aktualnej pogody lecz jest jej zapowiedzią. Dokonywanie ustawień 1. Naciskać przycisk [HISTORY ] (5) przez ok. 3 sekundy, aż rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy. 2. Za pomocą przycisków [ +/C/F ] (4) lub [ -/RCC ] (8) wybrać wskazania ciśnienia atmosferycznego w hektopaskalach (hpa) lub w wysokości słupa rtęci (inhg). 3. Nacisnąć przycisk [ HISTORY ] (5) w celu potwierdzenia ustawień. 4. Za pomocą przycisków [ +/C/F ] (4) lub [ -/RCC ] (8) wybrać wskazania bezwzględnego lub względnego ciśnienia atmosferycznego. 5. Nacisnąć przycisk [ HISTORY ] (5) w celu potwierdzenia ustawień. 6. Za pomocą przycisków [ +/C/F ] (4) lub [ -/RCC ] (8) wybrać jednostki dla wskazań wysokości nad poziomem morza. 7. Nacisnąć przycisk [ HISTORY ] (5) w celu potwierdzenia ustawień. 8. Za pomocą przycisków [ +/C/F ] (4) lub [ -/RCC ] (8) wybrać aktualną sytuację pogodową w Państwa lokalizacji. Dostępne symbole znajdują się w rozdziale "Nastawianie stacji pogody", wymienionym powyżej. Barometr Stacja wymaga ok. 24 godzin, żeby opracować i przeanalizować zebrane wartości barometryczne. Przed upływem 24 godzin prognoza dotycząca ciśnienia powietrza i pogody może znacznie odbiegać od rzeczywistych wartości. wzrost spadek

3 Wskazania zmian ciśnienia atmosferycznego Zmiany ciśnienia atmosferycznego są wskazywane na podstawie zapamiętanych informacji za pomocą symboli-strzałek. wzrost bez zmian spadek Wskazówka: Zmiany ciśnienia atmosferycznego mogą być prawidłowo mierzone, gdy stacja pozostaje na tej samej wysokości. Jeśli stacja zmieni wysokość nad poziomem morza, wskazania ciśnienia atmosferycznego będą nieprawidłowe. Prawidłowe wskazania zostaną wyświetlone dopiero po 24 godzinach. Wskazania zarejestrowanych wartości ciśnienia atmosferycznego Wartości ciśnienia atmosferycznego są rejestrowane w odstępach godzinowych i mogą zostać wywołane i wyświetlone dla ostatnich 12 godzin. Nacisnąć kilkukrotnie przycisk [ HISTORY ] (5), żeby przeglądać zarejestrowane wpisy. -1HR" oznacza przy tym ciśnienie sprzed jednej godziny, -2HR" sprzed 2 godzin itd. Wskazanie jest wyświetlane przez ok. 20 sekund, następnie z powrotem pojawia się aktualna wartość. Radiowe ustawianie czasu (RCC) 1. Jeśli zostanie odebrany sygnał radiowy, zegar ustawia się automatycznie o następujących godzinach: 02:03, 03:03, 04:03, 05: Dodatkowo zegar można w każdej chwili zaktualizować radiowo w następujący sposób. 3. Naciskać przycisk [ -/RCC ] (8) przez ok. 3 sekundy, aż zacznie migać. Gdy symbol miga, zegar próbuje zsynchronizować czas z sygnałem radiowym. miga, gdy odbierany jest wystarczająco silny sygnał i może się rozpocząć synchronizacja. Ten proces może trwać do 7 minut. przestaje migać i świeci się stale, gdy synchronizacja trwa. 5. nie jest pokazywane, gdy godzina nie może zostać zsynchronizowana w ciągu określonego czasu. Synchronizację można wówczas wywołać ręcznie lub poczekać, aż o określonych godzinach zegar znowu spróbuje zsynchronizować się automatycznie. 6. Unikać ustawiania czasu, zanim nie nastąpi próba synchronizacji. Poczekać, aż ten proces się zakończy i dopiero wtedy podjąć ew. ustawienia. 7. Jeśli podczas synchronizacji rozlegnie się dźwięk alarmu, synchronizacja zostanie przerwana. Uruchomić ew. synchronizację ponownie. Przesunięcie czasowe Stacja pogody posiada radiowe ustawianie czasu. Jeśli to będzie wymagane, można ustawić przesunięcie czasowe dla innej strefy czasowej. Za pomocą tej funkcji można również ustawić czas letni/zimowy. Kolejne naciśnięcia przycisku [ -/RCC ] (8) spowodują przesunięcie czasowe w następującej kolejności: +1 godz.", +2 godz", "-1 godz.", bez przesunięcia". Ręczne ustawianie czasu 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [ ALM SET ] (3) przez ok. 3 sekundy, aż zaczną migać cyfry godziny. 2. Ustawić godziny za pomocą przycisku [ +/C/F ] (4) lub [ -/RCC ] (8). W celu potwierdzenia nacisnąć 3. Ustawić minuty za pomocą przycisku [ +/C/F ] (4) lub [ -/RCC ] (8). W celu potwierdzenia nacisnąć 4. Ustawić rok za pomocą przycisku [ +/C/F ] (4) lub [ -/RCC ] (8). W celu potwierdzenia nacisnąć przycisk [ALM SET ] (3). 5. Nacisnąć przycisk [ +/C/F ] (4) lub [ -/RCC ] (8), żeby przełączyć się pomiędzy wskazaniami Rok/Miesiąc i Miesiąc/Rok. W celu potwierdzenia nacisnąć 6. Ustawić miesiąc za pomocą przycisku [ +/C/F ] (4) lub [ -/RCC ] (8). W celu potwierdzenia nacisnąć 7. Ustawić dzień za pomocą przycisku [ +/C/F ] (4) lub [ -/RCC ] (8). W celu potwierdzenia nacisnąć przycisk [ALM SET ] (3). 8. Nacisnąć przycisk [ +/C/F ] (4) lub [ -/RCC ] (8), żeby się przełączyć pomiędzy am/pm" i 24-godz.". W celu potwierdzenia nacisnąć 9. Nacisnąć przycisk [ +/C/F ] (4) lub [ -/RCC ] (8) żeby ustawić język. EN - angielski; GE - niemiecki; IT - włoski; FR - francuski; NE - holenderski; SP - hiszpański; DA - duński. W celu potwierdzenia nacisnąć 10. Na wyświetlaczu nic więcej nie miga.

4 Wyświetlanie czasu budzenia 1. Nacisnąć jednokrotnie przycisk [ MODE ] (6). Wyświetlony zostaje czas budzenia 1, oznaczony jako A1. 2. Nacisnąć ponownie przycisk [ MODE ] (6). Wyświetlony zostaje czas budzenia 2, oznaczony jako A2. 3. Nacisnąć ponownie przycisk [ MODE ] (6), żeby powrócić do wskazań aktualnego czasu. Ustawianie czasu budzenia 1. Nacisnąć jednokrotnie przycisk [ MODE ] (6). Wyświetlony zostaje czas budzenia 1, oznaczony jako A1. 2. Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk [ ALM SET ] (3), aż A1 zacznie migać. 3. Ustawić godziny za pomocą przycisku [ -/RCC ] (8). 4. W celu potwierdzenia nacisnąć przycisk [ ALM SET ] (3). 5. Ustawić minuty za pomocą przycisku [ +/C/F ] (4) lub [ -/RCC ] (8). 6. W celu potwierdzenia nacisnąć przycisk [ ALM SET ] (3). 7. Gdy wyświetlany jest czas budzenia 1 [A1], nacisnąć przycisk [ALM SET ] (3), żeby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) budzik. Gdy budzik A1 jest włączony, wyświetlany jest symbol. 8. Nacisnąć jeszcze raz przycisk [ MODE ] (6). Wyświetlony zostaje czas budzenia 2, oznaczony jako A2. Ustawić czas alarmu 2, zgodnie z powyższym opisem. Nacisnąć ponownie przycisk [ MODE ] (6), żeby powrócić do wskazań aktualnego czasu. 9. Gdy włączony jest budzik A2, wyświetlany jest symbol. 10. Po osiągnięciu ustawionego czasu budzenia rozlega się przez ok. 120 sekund sygnał alarmu. Nacisnąć dowolny przycisk z tyłu, żeby wyłączyć sygnał. Jeśli sygnał alarmu nie zostanie wyłączony, automatycznie włącza się funkcja drzemki (patrz poniżej). 11. Podczas gdy rozlega się sygnał alarmu nacisnąć przycisk [ SNOOZE / LIGHT ] (1), żeby włączyć funkcję drzemki. Symbol z z miga, gdy funkcja drzemki jest włączona. Sygnał alarmu rozlega się ponownie po 5 minutach. Wyłączyć sygnał alarmu, naciskając dowolny przycisk z tyłu urządzenia. 12. Proszę pamiętać, że ustawianie czasu budzenia nie działa podczas synchronizacji godziny za pomocą sygnału radiowego (RCC). Proszę poczekać z ustawieniami, aż synchronizacja zostanie zakończona. Konfiguracja termometru Do Państwa stacji pogody można podłączyć do trzech zewnętrznych czujników temperatury. Jeden zewnętrzny czujnik temperatury jest dostarczony wraz z urządzeniem. Zewn. czujnik(i) temperatury Tył Tył - otwarty 1. Uchwyt do montażu ściennego czujnika 2. Śruby pokrywki komory bateryjnej 3. Przycisk "TX" 4. Przycisk "RESET' 5. Przełącznik wyboru kanału "Channel 1 2 3" Zakładanie baterii 1. Otworzyć komorę bateryjną z tyłu czujnika. Zastosować odpowiedni śrubokręt, żeby usunąć dwie małe śrubki (2). 2. Włożyć do komory bateryjnej dwie baterie "AAA" (Micro). Stosować wyłącznie baterie alkaliczne. Nie stosować akumulatorów. 3. Stacja pogody może odbierać informacje na trzech różnych kanałach. Wybrać numer kanału (1, 2 lub 3) za pomocą przełącznika wyboru kanału (5). Gdy posiada się tylko jeden czujnik, wybrać Nacisnąć jednokrotnie przycisk "RESET" (4), czerwona lampka zapala się na chwilę. 5. Zamknąć z powrotem komorę bateryjną i przykręcić z powrotem obie śrubki (2). Instalacja zewnętrznego czujnika temperatury 1. Zawiesić czujnik temperatury w przewidzianym miejscu, na zamontowanej uprzednio odpowiedniej śrubie (brak w zakresie dostawy), na uchwycie (1). Alternatywnie czujnik można również położyć na płaskiej powierzchni. 2. Czujnik temperatury można umieścić w pomieszczeniu lub na zewnątrz. Jednostka czujnika jest odporna na warunki atmosferyczne. Nie zanurzać czujnika w wodzie.

5 Nie wystawiać czujnika przez dłuższy czas na działanie wody. Unikać zalegania wody lub śniegu na czujniku. Nie wystawiać czujnika na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego. Usunąć czujnik z lokalizacji zewnętrznej, jeśli spodziewane są trudne warunki atmosferyczne, np. silne burze. Unikać montażu w bardzo przewiewnych miejscach. 3. Czujnik temperatury nie powinien być oddalony od stacji więcej niż 30 metrów. Pomiędzy nim i stacją pogody nie powinno być żadnych większych przeszkód utrudniających przekazywanie sygnału radiowego. Jeśli czujnik nie ma połączenia ze stacją należy zmniejszyć odległość pomiędzy obydwiema jednostkami. Zawsze należy sprawdzić przed montażem czujnika w wybranym miejscu, czy odbiór sygnału radiowego przez stację pogody będzie wystarczający. 4. Gdy zostanie zmieniony sposób zasilania stacji pogodowej (np. z baterii na zasilacz lub odwrotnie), nacisnąć przycisk (3) na czujniku temperatury, żeby wywołać jego rekonfigurację. Konfiguracja stacji pogodowej do odbioru sygnału zewnętrznego czujnika temperatury 1. Zainstalować zewnętrzny czujnik temperatury zgodnie z wcześniejszym opisem. 2. Naciskać przez 3 sekundy przycisk przycisku [ /CHANNEL] (3) na stacji pogody. Miga symbol. Wszystkie zapamiętane temperatury zostają skasowane. 3. Stacja pogody rozpoczyna wyszukiwanie sygnału dla kanału 1. Gdy tylko sygnał zostanie znaleziony, zostaje wyświetlona temperatura. Stacja automatycznie kontynuuje wyszukiwanie dla pozostałych kanałów. Na każdym kanale wyszukiwanie sygnału trwa ok. 3 sekundy, zanim nastąpi przełączenie na kolejny kanał. 4. Gdy stacja pogody wyszuka sygnały dla wszystkich kanałów (dla każdego zewnętrznego czujnika temperatury), nacisnąć jeszcze raz przycisk [CHANNEL] (7) w celu potwierdzenia. Symbol znika. 5. Stacja pogody automatycznie ponawia komunikację z czujnikami co ok. 30 sekund, aktualizując w ten sposób wyświetlaną temperaturę. 6. Nacisnąć wielokrotnie przycisk [CHANNEL] (7) na stacji pogody, żeby przełączyć pomiędzy kanałami 1, 2 i Gdy na stacji pogody zostanie wyświetlony symbol, konieczna jest wymiana baterii w czujniku temperatury. Pamięć temperatury Nacisnąć przycisk [ MAX/MIN ] (4), żeby przełączyć pomiędzy zapamiętaną temperaturą maksymalną i minimalną i aktualną temperaturą. "max" oznacza temperaturę maksymalną, "min" - temperaturę minimalną. Wskazania temperatury 1. Temperatura "IN" oznacza temperaturę w pomieszczeniu. To aktualna temperatura w miejscu ustawienia stacji. 2. Temperatura "OUT" wskazuje temperaturę w miejscu ustawienia zewnętrznego czujnika temperatury. 3. Nacisnąć wielokrotnie przycisk [ CHANNEL ] (7) na stacji pogodowej, żeby przełączyć pomiędzy kanałami 1, 2 i 3. Celsius / Fahrenheit Nacisnąć przycisk [ +/C/F ] (4), żeby przełączyć pomiędzy wskazaniami temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Zmiany temperatury 1. wskazuje wzrost temperatury 2. wskazuje niezmienną temperaturę 3. wskazuje spadek temperatury Specyfikacje 1. Zakres temperatur w pomieszczeniu: -10 C - 70 C 2. Zakres temperatur zewnętrznych: -40 C -70 C 3. Zakres ciśnienia atmosferycznego: 900 hpa hpa. 4. Kalendarz: od 2000 do 2099 Utylizacja Stare urządzenie należy przekazać do systemu zbierania starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Tego urządzenia nie wolno wyrzucić do śmieci. Zużyte baterie należy przekazać do publicznego systemu zbierania baterii. Nie wyrzucać zużytych baterii do śmieci! Deklaracja zgodności Streszczenie Deklaracji Zgodności: Oświadczamy niniejszym, że to urządzenie transmisji bezprzewodowej jest zgodne z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy R&TTE 1999/5/EC oraz spełnia wymagania Dyrektywy Elektromagnetycznej.

6 Strona producenta: Dystrybucja w Polsce: Best-Tech sp. z o.o. ul. Stępińska 22/ Warszawa

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie,

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie, Stacja pogody 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogody 3D. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa 3D z projektorem Infactory (NC7199) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stacja pogodowa 3D z projektorem Infactory (NC7199) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa 3D z projektorem Infactory (NC7199) Zawartość zestawu: stacja / budzik czujnik zewnętrzny instrukcja obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI Dodatkowo potrzebne: do stacji: 3 baterie AAA do czujnika

Bardziej szczegółowo

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie,

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie, Stacja pogody 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogody 3D. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Techno Line WS6502

Stacja pogodowa Techno Line WS6502 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Techno Line WS6502 Nr produktu: 672463 Strona 1 z 10 1. Przycisk snooze/light 2. Podstawka 3. Przycisk Alm set 4. Przycisk +/C/F 5. Przycisk history 6. Przycisk mode

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa na biurko WS6600 Instrukcja obsługi

Stacja pogodowa na biurko WS6600 Instrukcja obsługi Stacja pogodowa na biurko WS6600 Instrukcja obsługi Wstęp Stacja pogodowa na biurko pokazuje na wyświetlaczu barometryczną prognozę pogody, zegar, kalendarz, temperaturę wewnątrz i na zewnątrz oraz wilgotność.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogody sterowana falami radiowymi z projektorem

INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogody sterowana falami radiowymi z projektorem 11268156 Stacja pogody sterowana falami radiowymi z projektorem INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogody sterowana falami radiowymi z projektorem Przed uruchomieniem urządzenia starannie zapoznaj się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS Szczegóły techniczne

Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS Szczegóły techniczne Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS 6750 Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zaznajomić się z właściwościami i trybami pracy. Szczegóły techniczne

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Stacja meteo WS 6830 Nr produktu

Stacja meteo WS 6830 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja meteo WS 6830 Nr produktu 672730 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi WS 6830 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do stelaża z tyłu (jak pokazano) meteorologicznej stacji diodowej,

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS-1100 Nr produktu

Stacja pogodowa WS-1100 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa WS-1100 Nr produktu 000679470 Strona 1 z 12 PRZEGLĄD 1. Wskaźnik godziny sygnału DCF 2. Symbol prognozy pogody 3. Ciśnienie atmosferyczne 4. Temperatura wewnątrz 5. Temperatura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DENVER TRC-1480 MK2 Bezprzewodowy termometr zewnętrzny i do pomieszczeń z zegarem i stacją meteorologiczną

INSTRUKCJA OBSŁUGI DENVER TRC-1480 MK2 Bezprzewodowy termometr zewnętrzny i do pomieszczeń z zegarem i stacją meteorologiczną Polish INSTRUKCJA OBSŁUGI DENVER TRC-1480 MK2 Bezprzewodowy termometr zewnętrzny i do pomieszczeń z zegarem i stacją meteorologiczną PRZEWODNIK SZYBKIEGO URUCHOMIENIA 1. Odsuń pokrywę baterii z tyłu urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 12308227 Stacja pogodowa 4-WB212 Uwaga wstępna Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy się zapoznać z odpowiednimi wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem

Lampa stołowa Mapa świata z wbudowanym budzikiem Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy stołowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Radiowa stacja pogodowa WD4005 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Radiowa stacja pogodowa WD4005 Instrukcja obsługi Nr produktu: Radiowa stacja pogodowa WD4005 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672410 1. CZĘŚCI SKŁADOWE 1.1 ODBIORNIK GŁÓWNY Panel przedni Panel tylni WYŚWIETLACZ Dzień 2 (jutro) Dzień 3 Dzień 4 1.2 NADAJNIK 2. URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax Nr produktu 672399 Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 1. Wprowadzenie Na nowa stacja pogodowa zawiera stację bazową z czujnikiem wewnętrznym dla pomiaru

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała Nr produktu 672685 Strona 1 z 7 Zastosowanie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Budzik ze stacją pogodową DCF

Budzik ze stacją pogodową DCF Budzik ze stacją pogodową DCF Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii Ważne wskazówki Higrometr Wilgotność powietrza jest mierzona wewnątrz obudowy i może być pod wpływem jej konstrukcji. Aby zmierzyć rzeczywistą wilgotność powietrza otoczenia, powinni Państwo odłożyć stację

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Zegar RMR391P / RMR391PA / RMR391PU Nr produktu

Zegar RMR391P / RMR391PA / RMR391PU Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar RMR391P / RMR391PA / RMR391PU Nr produktu 000101146 Strona 1 z 9 PL PRZEGLĄD WIDOK Z PRZODU 1. SNOOZE / LIGHT: Aktywowanie alarmu drzemki; włączanie podświetlenia tła i projektora;

Bardziej szczegółowo

E0202WT STACJA POGODOWA

E0202WT STACJA POGODOWA STACJA POGODOWA Wyprodukowano w ChRL dla DPM Solid Polska, ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko tel. +4861 29 65 470 fax +4861 29 67 476 www.dpm.eu info@dpm.eu STACJA POGODOWA WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Zegar łazienkowy sterowany sygnałem radiowym. Art. Nr INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zegar łazienkowy sterowany sygnałem radiowym. Art. Nr INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348009 Zegar łazienkowy sterowany sygnałem radiowym Art. Nr 55 73 162 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed skorzystaniem z produktu, należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

E0303WPH2T STACJA POGODOWA Z BAROMETREM

E0303WPH2T STACJA POGODOWA Z BAROMETREM E0303WPH2T STACJA POGODOWA Z BAROMETREM Wyprodukowano w ChRL dla DPM Solid Polska, ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko tel. +4861 29 65 470 fax +4861 29 67 476 www.dpm.eu info@dpm.eu STACJA POGODOWA Z BAROMETREM

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa z kamerą Full HD

Stacja pogodowa z kamerą Full HD Stacja pogodowa z kamerą Full HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogodowej z kamerą Full HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Środki bezpieczeństwa

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Środki bezpieczeństwa Zegar cyfrowy sterowany radiowo Instrukcja obsługi Nr produktu: 671633 Środki bezpieczeństwa Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują automatyczne wygaśnięcie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 %

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 % INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001267773 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 % Strona 1 z 12 Dziękujemy za zakup tego urządzenia, proszę uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Nova Stacja pogodowa obsługująca satelitę WETTERdirekt

Stacja pogodowa bezprzewodowa Nova Stacja pogodowa obsługująca satelitę WETTERdirekt INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa 35.5019 Nova Stacja pogodowa obsługująca satelitę WETTERdirekt Nr produktu 672372 Strona 1 z 9 1. WPROWADZENIE Kupiona przez Ciebie stacja pogodowa posiada

Bardziej szczegółowo

1. Elementy obsługi. Rysunki znajdują się na rozkładanej stronie, na początku tej instrukcji. a) Stacja pogodowa

1. Elementy obsługi. Rysunki znajdują się na rozkładanej stronie, na początku tej instrukcji. a) Stacja pogodowa Art. nr 646444 Stacja pogodowa KW9110 1. Elementy obsługi Rysunki znajdują się na rozkładanej stronie, na początku tej instrukcji a) Stacja pogodowa 1. Przycisk 12/24 dla przełączenia czasu zegarowego

Bardziej szczegółowo

Stacja meteorologiczna Nr produktu

Stacja meteorologiczna Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja meteorologiczna Nr produktu 000398939 Strona 1 z 12 2. ELEMENTY SKŁADOWE 2.1 STACJA PODSTAWOWA (ODBIORNIK) Wyświetlacz LCD Strona przednia Przyciski funkcyjne Pokrywa kieszonki

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art

3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art 3-kanałowy termometr radiowy RMR 233 Nr art. 650161 Zastosowanie 3-kanałowy termometr radiowy wskazuje temperaturę w pomieszczeniu (czujnik zintegrowany w termometrze), temperaturę przekazywaną do termometru

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa radiowa Oregon Scientific BAR206, 30 m

Stacja pogodowa radiowa Oregon Scientific BAR206, 30 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001543807 Stacja pogodowa radiowa Oregon Scientific BAR206, 30 m Strona 1 z 9 Przegląd funkcji Opis części przedniej (ilustracja 1 ) 1. Wskaźnik odbioru czujnika zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672607 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 8 Przeznaczenie Budzik radiowy z dużym wyświetlaczem jest przeznaczony do dekodowania sygnału radiowego DCF nadawanego z zegara

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo higrometr Oregon THGR 122NX Nr produktu 646461 Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór czujnika zdalnego Oregon Scientific (THGR122N / THGN122N). Produkt ten jest zgodny

Bardziej szczegółowo

E0113H TERMOMETR POKJOWY Z HIGROMETREM

E0113H TERMOMETR POKJOWY Z HIGROMETREM TERMOMETR POKJOWY Z HIGROMETREM Wyprodukowano w ChRL dla DPM Solid Polska, ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko tel. +4861 29 65 470 fax +4861 29 67 476 www.dpm.eu info@dpm.eu TERMOMETR POKOJOWY Z HIGROMETREM

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Bresser Optik TempTrend, biała

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Bresser Optik TempTrend, biała INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000323886 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Bresser Optik TempTrend, biała Strona 1 z 8 Wprowadzenie Gratulujemy z zakupu stacji pogodowej z bezprzewodowym czujnikiem i zegarem

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad Nr produktu 672701 Strona 1 z 9 Użytkowanie Produkt ten służy do wyświetlania wewnętrznej, zewnętrznej temperatury oraz czasu. Ponadto ma wbudowaną

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr basenowy MIAMI Nr produktu

Bezprzewodowy termometr basenowy MIAMI Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy termometr basenowy MIAMI Nr produktu 000646341 Strona 1 z 7 MIAMI bezprzewodowy termometr basenowy 8 9 1. Właściwości do basenów i sadzawek bezprzewodowa temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego termometru na grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

5 kanałowy czujnik termo- higrometryczny. Instrukcja obsługi. Informacje dotyczące baterii i akumulatorków. Nr produktu:

5 kanałowy czujnik termo- higrometryczny. Instrukcja obsługi. Informacje dotyczące baterii i akumulatorków.  Nr produktu: 5 kanałowy czujnik termo- higrometryczny Instrukcja obsługi Nr produktu: 672148 Wersja 05/10 Informacje dotyczące baterii i akumulatorków Czujnik zewnętrzny może być zasilany przez akumulatorki. Jednakże,

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy JUMBO FUNK z termometrem, -20 do 50 C, Czarny, Wilgotność: 20 do 99%

Zegar cyfrowy JUMBO FUNK z termometrem, -20 do 50 C, Czarny, Wilgotność: 20 do 99% INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy JUMBO FUNK z termometrem, -20 do 50 C, Czarny, Wilgotność: 20 do 99% Nr produktu 404664 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Zegar cyfrowy Jumbo jest przeznaczony do dekodowania

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa TFA , 433 MHz, 30 m, Od -20 do 50 C, Od 20 do 99 %, Czarny, srebrny

Stacja pogodowa, cyfrowa TFA , 433 MHz, 30 m, Od -20 do 50 C, Od 20 do 99 %, Czarny, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000393286 Stacja pogodowa, cyfrowa TFA 35.1085, 433 MHz, 30 m, Od -20 do 50 C, Od 20 do 99 %, Czarny, srebrny Strona 1 z 9 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 9 1. Funkcje - Bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

E0102T TERMOMETR CYFROWY BEZPRZEWODOWY

E0102T TERMOMETR CYFROWY BEZPRZEWODOWY E0102T TERMOMETR CYFROWY BEZPRZEWODOWY Wyprodukowano w ChRL dla DPM Solid Polska, ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko tel. +4861 29 65 470 fax +4861 29 67 476 www.dpm.eu info@dpm.eu TERMOMETR CYFROWY BEZPRZEWODOWY

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr Conrad

Termohigrometr Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr Conrad Nr produktu 672479 Strona 1 z 10 Stosuj się zgodnie z instrukcjami producenta Produkt składa się ze stacji bazowej do wyświetlania danych pomiarowych oraz zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424674 Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy Strona 1 z 5 Elementy sterowania 1. Przycisk ustawienia czasu 2. Przycisk 3. Przycisk 4. Przycisk Drzemki 5. Przycisk 1 6. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWA STACJA POGODY

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWA STACJA POGODY INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWA STACJA POGODY 177509 1. ZAWARTOŚC OPAKOWANIA Bezprzewodowa stacja pogody Instrukcja obsługi Czujnik zewnętrzny 2. FUNKCJE Pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej Pomiar

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Stacja Pogodowa SP 52. z automatyczną synchronizacją czasu z zegarem atomowym - DCF

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Stacja Pogodowa SP 52. z automatyczną synchronizacją czasu z zegarem atomowym - DCF Stacja Pogodowa SP 52 z automatyczną synchronizacją czasu z zegarem atomowym - DCF Zegar (z DCF), Datownik, Budzik, Wskaźnik temperatury wewnętrznej, Bezprzewodowy (433MHz) wskaźnik temperatury zewnętrznej,

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy DCF z projektorem Oregon Scientific RM308P

Zegar cyfrowy DCF z projektorem Oregon Scientific RM308P INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00672382 Zegar cyfrowy DCF z projektorem Oregon Scientific RM308P Strona 1 z 7 Przedni widok 1. SNOOZE/LIGHT (podświetlanie/drzemka) : włączenie alarmu drzemki; włączenie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Braun Nr produktu

Stacja pogodowa Braun Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Braun Nr produktu 000396324 Strona 1 z 6 Wskazówki w zakresie baterii 1. Nie stosuj akumulatorków. 2. Używaj wyłącznie baterii alkalicznych tego samego typu lub zamienników.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Dziękujemy za zakup wyjątkowej bezprzewodowej stacji pogodowej. Podczas opracowywania i produkcji urządzenia zastosowaliśmy najwyższe

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa stacja pogodowa RAR501

Bezprzewodowa stacja pogodowa RAR501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowa stacja pogodowa RAR501 Nr produktu 672855 Strona 1 z 10 PRZEGLĄD WIDOK Z PRZODU 1. Prognoza pogody 2. Ostrzeżenie przed powstawaniem grzyba 3. Niski stan baterii jednostki

Bardziej szczegółowo

Zegar radiowy TFA z zasilaczem sieciowym, z alarmem i datownikiem

Zegar radiowy TFA z zasilaczem sieciowym, z alarmem i datownikiem INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar radiowy TFA z zasilaczem sieciowym, z alarmem i datownikiem Nr produktu 365068 Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Zegar sterowany radiowo Dziękujemy za wybór tego produktu z TFA. 1. Przed

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001058135 Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Ten zegar sterowany radiem wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Zegar z projektorem Eurochron

Zegar z projektorem Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar z projektorem Eurochron Nr produktu 672865 Strona 1 z 10 Sposób użycia Oprócz konwencjonalnego wyświetlacza LCD, urządzenie wyposażone jest w projektor który może wyświetlać czas

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

WS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WS INSTRUKCJA OBSŁUGI WS9767 - INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA TEMPERATURY Z ZEGAREM STEROWANYM RADIOWO I ALARMEM ŚRODOWISKOWE EFEKTY ODBIORU Stacja temperatury pobiera dokładny czas za pomocą technologii bezprzewodowej. Tak jak

Bardziej szczegółowo

Radiowy zegar ścienny EFWU 6400

Radiowy zegar ścienny EFWU 6400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672712 Radiowy zegar ścienny EFWU 6400 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numer produktu 672712 /wersja 04/12 PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Produkt pokazuje godzinę na analogowym,

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Zestaw do kalibracji temperatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Strona 1 z 11

Instrukcja obsługi. Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi Termometr TFA IT Easy Base Nr produktu 519371 Strona 1 z 11 Nadajnik Bezprzewodowy nadajnik działa na częstotliwości 868 MHz Obudowa chroni nadajnik przed zachla paniami Można go zamontować

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy z projektorem Oregon DCF, funkcja stacji pogodowej

Zegar cyfrowy z projektorem Oregon DCF, funkcja stacji pogodowej INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy z projektorem Oregon DCF, funkcja stacji pogodowej Nr produktu 672129 Strona 1 z 10 Przegląd Przedni widok 1. Snooze (Drzemka) włączenia alarmu drzemki, włączenie podświetlenia,

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy DCF Conrad, z budzikiem Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 05/09

Zegar cyfrowy DCF Conrad, z budzikiem Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 05/09 Zegar cyfrowy DCF Conrad, z budzikiem Instrukcja obsługi Nr produktu: 671716 Wersja 05/09 Przyciski obsługi i znaczenie symboli Symbol Znaczenie Sygnał DCF Data Czas zagraniczny Godziny popołudniowe (wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa stacja pogody TFA Gallery

Bezprzewodowa stacja pogody TFA Gallery Bezprzewodowa stacja pogody TFA 35.1126 Gallery 1. WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup instrumentu marki TFA Dostmann. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że będzie on Państwu doskonale służył w prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WS INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA POGODOWA LED Z ZEGAREM STEROWANYM RADIOWO I ALARMEM

WS INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA POGODOWA LED Z ZEGAREM STEROWANYM RADIOWO I ALARMEM WS6825 - INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA POGODOWA LED Z ZEGAREM STEROWANYM RADIOWO I ALARMEM Podpisy pod rysunki: ENGLISH Front view ALARM ON TIME RCC INDICATOR INDOOR TEMPERATURE OUTDOOR TMEPERATURE WEATHER

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Stacji Pogody MODEL TW369

Instrukcja Obsługi Stacji Pogody MODEL TW369 Instrukcja Obsługi Stacji Pogody MODEL TW369 NOTATKI 2 Jednostka główna 1) przycisk SNOOZE/LIGHT 2) godzina i data 3) temperatura, prognoza 4) przycisk TIME 5) przycisk ALARM 6) przycisk UP 7) przycisk

Bardziej szczegółowo

WS INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA TEMPERATURY LED Z ZEGAREM STEROWANYM RADIOWO I ALARMEM

WS INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA TEMPERATURY LED Z ZEGAREM STEROWANYM RADIOWO I ALARMEM WS6815 - INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA TEMPERATURY LED Z ZEGAREM STEROWANYM RADIOWO I ALARMEM Podpisy pod rysunki: ENGLISH Front view INDOOR TEMPERATURE TIME ALARM ON OTHER LANGUAGE Widok z przodu TEMPERATURA

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa 4-WB111

Stacja pogodowa 4-WB111 11226990 Stacja pogodowa 4-WB111 Uwaga wstępna Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi. Zrób to nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony z obsługą urządzeń elektronicznych. Przede

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672484 Zegar ścienny TFA 60.3505, 30cm, energooszczędny Strona 1 z 5 Funkcje - Nowość: zegar sterowany drogą radiową z cichym ruchem wskazówek - Z Druga wskazówką - Obudowa

Bardziej szczegółowo

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa. Nr produkt:

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa.  Nr produkt: Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem Instrukcja obsługi Nr produkt: 646222 Wersja 07/06 Termometr z alarmem przeznaczony jest do wyświetlania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Zapisuje ekstremalne

Bardziej szczegółowo

Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi

Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi Nr produktu: 672453 Strona 1 z 11 STACJA TEMPERATURY Otwór do zawieszenia Wyświetlacz LCD Komora baterii Podstawka Przycisk SET Przycisk MIN/MAX/+ FUNKCJE:

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa TFA Gallery , kolorowy wyświetlacz

Stacja pogodowa TFA Gallery , kolorowy wyświetlacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa TFA Gallery 35-1126, kolorowy wyświetlacz Nr produktu 515992 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Dziękujemy za wybór tego urządzenia firmy TFA. 1. Przed użyciem Pamiętaj aby

Bardziej szczegółowo

Zegar ze stacją pogodową Nr produktu

Zegar ze stacją pogodową Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ze stacją pogodową Nr produktu 000419813 Strona 1 z 10 NOWOŚĆ NA ŚWIECIE! Zegar ścienny ze stacją pogodową sterowaną radiowo Profesjonalna prognoza pogody Bezpłatne dane pogodowe

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr S521B, -30 do 70 C, 433 MHz

Bezprzewodowy termometr S521B, -30 do 70 C, 433 MHz INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672694 Bezprzewodowy termometr S521B, -30 do 70 C, 433 MHz Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten składa się ze stacji bazowej do wyświetlania danych pomiarowych oraz

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Nr produktu

Stacja pogodowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Nr produktu 000646479 Strona 1 z 11 2 RADIOWA STACJA POGODOWA WSPIERANA SATELITARNIE WETTER DIREKT Instrukcja obsługi 1. WPROWADZENIE Nabyli Państwo stację pogodową w

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Termo higrometr bezprzewodowy TFA Kat.Nr , 0 do +60 C, 20 do 90 %

Termo higrometr bezprzewodowy TFA Kat.Nr , 0 do +60 C, 20 do 90 % INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 01323370 Termo higrometr bezprzewodowy TFA Kat.Nr. 30.3054.10, 0 do +60 C, 20 do 90 % Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Dziękujemy za zakup tego urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym

Bardziej szczegółowo