Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech"

Transkrypt

1 Zlecenie usług doradczych związanych z otwarciem firmy jednoosobowej w Niemczech Zakres usług: 1. Pośrednictwo w zawarciu umowy z podmiotem na terenie Niemiec (w Görlitz), który udostępni adres, pod którym zostanie zarejestrowana firma 2. Zgłoszenie działalności w urzędzie przemysłowym (Gewerbeanmeldung) oraz odbiór zaświadczenia i przesłanie do klienta. 3. Zgłoszenie podmiotu do Izby Rzemieślniczej w Niemczech (Handwerkskammer) 4. Wypełnienie formularza rejestracji podatkowej i wysłanie do Urzędu Skarbowego w Niemczech (Finanzamt) w celu nadania numeru podatkowego (Steuernummer) 5. Wysłanie zgłoszenia firmy do Bau-Berufsgenossenschaft Wyżej wymienione czynności są wystarczające do rozpoczęcia legalnej działalności na terenie Niemiec jako samodzielny podmiot gospodarczy. W ramach niniejszego zlecenia są wykonywane wyłącznie te czynności, które są wymienione powyżej. Firma świadcząca w/w usługi: Waldemar Kościukiewicz CONSULTING, ul. Kossaka 2, Zgorzelec Rej. Dz. Gosp. Zgorzelec /97 REGON NIP Koszty: Opłata urzędowa w Gewerbeamt Görlitz: 40 EUR Koszt wynajęcia adresu na siedzibę firmy w Görlitz 50 EUR (jest to opłata za pośrednictwo w zawarciu umowy i korzystanie z adresu do końca miesiąca, w którym zarejestrowano działalność) Koszt obsługi biurowej (wypełnienie wymaganych formularzy, zaniesienie lub wysłanie i odbiór zaświadczeń z urzędów) (200 EUR + 22%VAT = 244 EUR) Całość kosztów razem: 244 EUR + 50 EUR + 40 EUR = 334 EUR Warunki płatności: Należy z góry wpłacić zaliczkę: 200 EUR na następujące konto bankowe firmy WK Consulting: Bank PKO BP numer rachunku (w złotówkach wg kursu średniego NBP) lub Konto-Nr BLZ Deutsche Bank Chemnitz (w Euro) Pozostała cześć odpłatności (124 Euro) jest należna przy odbiorze zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej (ewentualnie za zaliczeniem pocztowym, gdy zaświadczenie jest przesyłane pocztą) Oświadczenie klienta: Imię i nazwisko. Ja niżej podpisany oświadczam, że zlecam firmie Waldemar Kościukiewicz Consulting wykonanie wyżej opisanych czynności na wyżej podanych warunkach. Do zlecenia załączam: - kartę z danymi osobowymi - kopię dowodu osobistego - podpisane pełnomocnictwo do urzędu w Niemczech (2 egzemplarze z oryginalnym podpisem) Data i podpis klienta...

2 KARTA DANYCH KLIENTA Nazwisko Imie Data urodz miejsce urodzenia PESEL NIP wyksztalcenie / zawód wyuczony zawód wykonywany w Niemczech Czy pracowal(a) juz Pan/Pani w Niemczech? - tak - nie Znajomosc jezyka niemieckiego? slaba dobra b.dobra Adres w Polsce kod, miejscowosc, ulica i numer Konto bankowe - numer rachunku (IBAN): Bank (nazwa oddzial) Adres w Niemczech kod, miejscowosc, ulica i numer Konto bankowe - numer rachunku: BLZ Bank: Wspólmalzonek, imie Nazwisko Data urodz Data slubu Adres: - taki jak mój w Polsce - taki jak mój w Niemczech Inny Adres: Dzialalnosc w Niemczech - Jaki ma byc przedmiot Pana/Pani dzialalnosci gospodarczej w Niemczech czym ma zamiar sie Pan/Pani zajmowac? Prosze krótko wymienic, najwazniejsze podkreslic Kim beda Pana/Pani klienci? - glównie osoby prywatne - glównie przedsiebiorcy / firmy Jakie dochody spodziewa sie Pan/Pani uzyskiwac (prosze o dane orientacyjne)? miesiecznie... Przez ile miesiecy w roku?... Czy byl(a) Pan/Pani w ciagu ostatnich 3 lat zarejestrowany jako podatnik w Niemczech lub skladal(a) Pan / Pani zeznanie podatkowe w Niemczech. - nie - tak, prosze podac Finanzamt Steuernummer Czy ma Pan/Pani zarejestrowana dzialalnosc gospodarcza w Polsce? - tak jezeli tak - forma rozliczenia z urzedem skarbowym - tak, ale zawieszona - zasady ogólne - tak podatnik VAT - nie - ryczalt - nie Wymagane zalaczniki * (kopie): X dowód osobisty (widoczne zdjecie i adres) X Pełnomocnictwo do urzędu / Vollmacht X Cweryfikat rezydencji podatkowej CFR-1 Potwierdzam prawdziwosc powyzszych danych. Wyrazam zgode na ich przetwarzanie i przekazywanie data i podpis...

3 Nutzungs- und Servicevetrag Zwischen (Nutzungsgeber / Swiadczeniodawca) Philippe Altmayer Welcom Interactiv Büro Service Löbauer Str.39 D Görlitz (Nutzungsnehmer / Swiadczeniobiorca)... Löbauer Str.39 D Görlitz Nachfolgendes Nutzungs- u. Serviceangebot dient der Unterstützung zum Beginn und in der Anfangsphase einer Firmen-Neugründung bzw. Filialeröffnung im unten angegebenen Land. Der Nutzungsnehmer verpflichtet sich zu wahrheitsgemäßen Angaben und gesetzeskonformen Verhalten, z.b.hinsichtlich der Ernsthaftigkeit seiner Firmenneugründung. Er ist angehalten, alle gesetzlichen Vorschriften und Verordungen des Landes zu entsprechen, in dem er die Neugründung bzw. Filialeröffnung betreibt. Niniejsza umowa służy do wspierania w rozpoczęciu i początkowej fazie zakładania nowej firmy ew. otwarcia filii firmy w niżej podanym kraju. Świadczeniobiorca zobowiązuje się do składania zgodnych z prawdą oświadczeń i prawidłowego ustosunkowywania się do przepisów, np. dotyczących odpowiedzialności wynikającej z założenia nowej firmy. Jest też zobowiązany przestrzegać wszystkich przepisów i rozporządzeń kraju, w którym zakłada nową firmę ew. otwiera filię firmy. Der Nutzungsgeber stellt nachfolgende Service-Leistung als Unterstützung der Anfangsphase eines Firmenaufbaus bzw. zum Aufbau einer Filiale oder erste Firmenkontakte zur Verfügung. Świadczeniodawca oddaje do dyspozycji następujące usługi-service, jako wsparcie w początkowej fazie rozbudowy firmy lub pierwszych kontaktów firmy. 1. Nutzungsvereinbarung/Dienstleistungsvetrag 1. Uzgodnienia użytkowania / Umowa świadczenia usług 1.1. Der Vermieter stellt dem Nutzungsnehmer einen Arbeitsplatz mit kl. Möbeln u. den üblichen Medienanschlüssen, etc für die Erledigung der Gründung und des anfänglichen Betriebes einer Filiale oder einer Neugründung in Deutschland zur Verfügung. Diese Räume befinden sich in den Betriebsräumen des Nutzungsgebers in : D Görlitz, Löbauer Str Wynajmujący oddaje Świadczeniobiorcy do dyspozycji jedno miejsce pracy włącznie z umeblowaniem i wszelkimi mediami, itd. do przeprowadzenia, założenia i początkowej działalności firmy ew. filii firmy w Niemczech. Pomieszczenia znajdują się w lokalu użytkowym Świadczeniodawcy w Niemczech, D Görlitz, Löbauer Str Alle diese Tätigkeiten geschehen auf Anweisung des Nutzungsnehmers bzw. in enger Absprache mit ihm. Die Verantwortung gegenüber Dritten trägt alleine der Nutzungsnehmer; dies gilt auch und insbesondere für die ordnungsgemäßen Buchführung, Steuererklärungen etc. 1.2 Wszelkie działania przebiegają na zlecenie Świadczeniobiorcy ew. po ścisłym omówieniu tego z nim. Odpowiedzialność wobec osób trzecich, instytucji ponosi sam Świadczeniobiorca, dotyczy to w szczególności zameldowania firmy, ew. filii, księgowości, zeznań podatkowych itp. 2. Zustand der Nutzungsfläche und des Inventars 2. Stan użytkowanej powierzchni i inwentarza 2.1. Dem Nutzungsnehmer ist der gegenwärtige Zustand der Mietsache bekannt und wird von ihm uneingeschränkt akzeptiert. Spätere Einwendungen wegen offener und verdeckter Mängel sind ausgeschlossen. Der Nutzungsnehmer kann die Nutzung nur während der Bürozeiten der Nutzungsgebers ausüben. Der Nutzungsnehmer erhält kein Schlüssel Świadczeniobiorcy jest znany aktualny stan przedmiotu umowy i jest to przez niego bezwarunkowo akceptowane. Późniejsze zarzuty z powodu ukrytych wad nie będą uwzględniane. Świadczeniobiorca może sprawować użytkowanie w godzinach urzędowania Świadczeniodawcy. Świadczeniobiorca nie otrzymuje kluczy. 3. Mietzeit 3. Czas najmu 3.1. Das Mietverhältnis beginnt am und ist unbefristet Umowa najmu rozpoczyna się dnia...i zostaje zawarta na czas nieokreślony Das Mietverhältnis ist für beide Seiten mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende jederzeit und ohne Angabe von Gründen kündbar Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdej chwili przez każdą ze stron, z zachowaniem terminu 14 dni do końca danego miesiąca bez podania przyczyny Die Kündigung nach 3.2 bedarf der Schriftform. 1

4 3.3. Rozwiązanie umowy zgodnie z 3.2. wymaga formy pisemnej. 4 Entgelt 4 Wynagrodzenie 4.1. Der Nutzungsgeber erhält vom Nutzungsnehmer monatlich eine Nutzungspauschale in Höhe von: 4.1. Świadczeniodawca otrzymuje miesięcznie od Świadczeniobiorcy opłatę ryczałtową w wysokości: Nutzungspauschale zu zahlen / suma do zaplaty : 59,50 * *umsatzsteuerbefreit gem. 19, Abs. 1 UStG / Kleinunternehmerregelung Steuernummer : 207/190/05439 Für den Zeitraum bis zum Ende des Kalendermonats, in dem dieser Vertrag abgeschlossen wurde, wird die Nutzungspauschale nicht erhoben. Za okres do końca miesiąca,w którym zawarto niniejszą umowę, opłata nie jest pobierana Das Nutzungsentgelt ist monatlich zum 10. eines jeden Monats auf eines der nachfolgenden Konten des Nutzungsgebers zu überweisen: 4.2. Opłata za użytkowanie jest płatna miesięcznie do 10. dnia każdego miesiąca na jedno z poniżej podanych kont Świadczeniodawcy: Deutsche Bank (Görlitz) Konto-Nummer BLZ lub Deutsche Bank PBC SA Zgorzelec, numer rachunku Sonstiges 5 Pozostałe uzgodnienia 5.1. Wird mehr als eine Monatsmiete geschuldet und erfolgt trotz Mahnung nicht innerhalb von 14 Tagen die Zahlung des ausstehendes Betrages, so erlischt das Recht auf den Firmensitz an dieser Adresse. Der Vermieter wird in diesem Fall eine entsprechende schriftliche Meldung an das Gewerbeamt der Stadt Görlitz vornehmen, um den gesetzlichen Erfordernissen gerecht zu werden Jeżeli najemca pozostaje dłużny za jeden czynsz miesięczny i pomimo upomnienia nie ureguluje płatności w ciągu 14 dni, wygasa prawo do użytkowania adresu jako siedziby firmy. Wynajmujący informuje w takim przypadku pisemnie odpowiedni Urząd do spraw Działalności Gospodarczej (Gewerbeamt) Miasta Görlitz zgodnie z obowiazującymi przepisami prawnymi Postverkehr-Postvollmacht 5.2. Komunikacja listowna Pełnomocnictwo otwierania poczty Der Nutzungsnehmer erteilt den Nutzungsgeber Postvollmacht für die gewöhnliche Post. Post, die direkt an den Geschäftsführer oder Inhaber gerichtet ist, bleibt verschlossen und ist nur von den Bevollmächtigtem des Nutzungsnehmers zu öffnen. Falls solche Post von dem Nutzungsnehmer nicht bearbeitet bzw. abgeholt wird, sendet der Nutzungsgeber diese an folgende Anschrift: Świadczeniobiorca udziela Świadczeniodawcy pełnomocnictwa do odbioru poczty. Poczta,która jest zaadresowana bezpośrednio do Właściciela firmy pozostaje zamknięta i jest udostępniona tylko do otworzenia przez upoważnioną do tego przez Świadczeniobiorcę osobę. Jeżeli poczta nie będzie jak wyżej opracowana, ew. odebrana, zostanie wysłana przez Świadczeniodawcę na poniższy adres:... Die Kosten trägt der Nutzungsnehmer. Koszty ponosi Świadczeniobiorca. 6 Schriftform 6 Forma pisemna 6.1. Andere als die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen bestehen nicht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen Inne uzgodnienia nie zawarte w niniejszej umowie nie są wiążące. Ustne postanowienia są wyłączone Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese Schriftformklausel Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej. Dotyczy także klauzuli o formie pisemnej. Görlitz, den (data) Nutzungsnehmer Nutzungsgeber Świadczeniobiorca Świadczeniodawca 2

5 ... Vor- und Nachname / imie i nazwisko... Anschrift / adres... Auftrag und Vollmacht Zlecenie i pelnomocnictwo Hiermit beauftrage ich Niniejszym udzielam zlecenia Herrn Philippe Altmayer... meine Anzeigen beim Gewerbeamt zu unterzeichnen do podpisania i zlozenia w w urzedzie mojego wniosku o rejestracje dzialalnosci gospodarczej und bevollmächtige ihn/sie, meine Gewerberegistrierung beim Gewerbeamt oraz upowazniam do odbioru z urzedu mojego zaswiadczenia o wpisie do rejestru. abzuholen. Sowie gegebenfalls meine Gewerbetätigkeit abzumelden. Jak równiez w razie potrzeby do wyrejestrowania mojej dzialalnosci.... Datum und Unterschrift / data i podpis

6 POLTAX Nazwa i adres organu podatkowego [Name and address of tax authority] CFR-1 ZA OKRES [FOR PERIOD] Podstawa prawna: [Legal basis: Miejscowość [Locality] ZAŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBIE DLA CELÓW PODATKOWYCH (CERTYFIKAT REZYDENCJI) [CERTIFICATE OF FISCAL RESIDENCE] 1. Od [From] (dzień miesiąc rok)[(day - month - year)] 2. Do (dzień miesiąc rok) [(day - month - year)] Art.306l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.). Art.306l of the act of 29 August 1997 r. - Tax Liabilities' Code (Dz. U. 2005, No 8, item 60, with subsequent amendments)] Data (dzień - miesiąc - rok) [Date (day - month - year)] 3. Numer zaświadczenia [Certificate number] zaświadcza się niniejszym, że: [hereby certifies that:] A. DANE IDENTYFIKACYJNE [IDENTIFICATION] 4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię [Name / Surname, first name] 5. Identyfikator REGON / Numer ewidencyjny PESEL [Identification number] 6. Numer Identyfikacji Podatkowej [Tax Identification Number] ma miejsce zamieszkania / siedzibę w Polsce [is a resident in Poland] B. MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBA W POLSCE [PLACE OF RESIDENCE IN POLAND] 7. Województwo [Province] 8. Powiat [District] 9. Gmina [Communite] 10. Ulica [Street] 11. Nr domu [Building number] 12. Nr lokalu [Flat number] 13. Miejscowość [Locality] 14. Kod pocztowy [Postal code] 15. Poczta [Post office] i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a: [and is subject to unlimited tax liability on his worlwide income within the meaning of agreement between the Government of the Republic of Poland and:] 16. Umawiające się Państwo [Contracting State] w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. [for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal avasion with respect to taxes on income.] C. ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ [INFORMATION CONCERNING STAMP DUTY] 17. Opłata skarbowa (zaznaczyć właściwy kwadrat) [Stamp duty (tick right box)] 1. dokonano zapłaty opłaty skarbowej [stamp duty paid] 2. nie pobrano opłaty skarbowej [stamp duty unpaid] w wysokości [in the amount] zł podstawa prawna [legal basis]: w dniu (dzień-miesiąc-rok) [date (day-month-year)] numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy (miasta) [number of receipt or number of bank account of the community (municipality) office] 3. zwolnienie lub wyłączenie od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej [release or exemption from the obligation of payment of the stamp duty] podstawa prawna [legal basis]: Pieczęć urzędowa [Tax authority seal] Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis i pieczątka [Name, first name, position, signature and seal] Sp. z o.o., tel. (0-22) , fax: (0-22) CFR-1(3) 1/1

7 Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech (wybrane porady i informacje) I. Rejestracja działalności 1. Rejestracja działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung) upoważnia do wykonywania samodzielnej działalności zarobkowej na terenie całych Niemiec, jak i innych krajów Unii Europejskiej 2. Nie należy mylić działalności gospodarczej z pozwoleniem na pracę. Zarejestrowanie działalności nie upoważnia do podejmowania pracy najemnej u pracodawców niemieckich 3. Do zarejestrowania działalności w Niemczech nie koniecznie wymagane jest posiadanie tam miejsca zamieszkania, ale trzeba w urzędzie wskazać adres-siedzibę firmy. W przypadku usług oferowanych przez WK Consulting rejestracja odbywa się pod adresem doręczeniowym (tzw. Serwis biurowy) na terenie Niemiec. II. Podatki 1. Osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie Niemiec ma obowiązek zarejestrować się w tamtejszym urzędzie skarbowym (tę sprawą zajmuje się WK Consulting w ramach zlecenia usług związanych z rejestracją działalności) 2. Osoba prowadząca działalność ma obowiązek złożyć roczne zeznania podatkowe w Niemczech (WK Consulting świadczy pomoc w tej sprawie za dodatkową odpłatnością) 3. W Niemczech nie składa się comiesięcznych deklaracji podatkowych ani nie płaci się co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy (dopiero od 2 roku działalności płaci się zaliczki co kwartał i to tylko jeżeli urząd skarbowy ustali takie zaliczki). Rozliczenie jest dokonywane w cyklu rocznym. Kwota wolna od podatku wynosi 7664 Euro. Do tego dochodzą ulgi podatkowe, które tę kwotę powiększają. W praktyce podatki płaci się dopiero od zarobków przekraczających kilkanaście tysięcy Euro rocznie. III. Ubezpieczenie. 1. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech nie ma obowiązku ubezpieczenia społecznego (ani emerytalno-rentowego ani chorobowego). Brak obowiązku oznacza, że osoba która nie ma ubezpieczenia nie będzie ścigana przez urzędy, ani nie będzie płaciła żadnej kary, ale osoba taka nie będzie też ubezpieczona. Osoba, która nie jest ubezpieczona sama musi ponosić koszty leczenia w razie choroby lub wypadku, a okres pracy nie liczy się jej do stażu emerytalnego. 2. Osobom podejmującym działalność w Niemczech stanowczo doradzamy wykupienie polisy ubezpieczenia od kosztów leczenia za granicą - można ją wykupić w także Polsce (np. w PZU, Warta, Allianz za kwotę około 600 zł / rok lub mniej, jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy). W sprawie ubezpieczenia emerytalno-rentowego radzimy wstrzymać się z decyzjami przez pierwsze miesiące działalności. Jeżeli zaczniemy płacić składki emerytalne to musimy kontynuować wpłaty przez przynajmniej 5 lat, gdyż dopiero po takim okresie nabiera się prawo do jakiejkolwiek emerytury. Jeżeli przestanie się płacić wcześniej to wpłacone pieniądze przepadają, a emerytura w rozsądnej wysokości zaczyna przysługiwać dopiero po okresie wpłat znacznie dłuższym niż 5 lat. Osobom po 40-stce radzimy bardzo mocno się zastanowić zanim zdecydują się na opłacanie składek emerytalnych w Niemczech. IV. Konto bankowe 1. Posiadanie konta bankowego w Niemczech nie jest obowiązkowe, ale jest zdecydowanie zalecane. W wielu sytuacjach prowadzenie działalności bez konta bankowego może być bardzo utrudnione. 2. Do założenia konta bankowego w Niemczech potrzebne jest zameldowanie (np. Postbank tanie konta zakładane na poczcie), a w niektórych bankach wystarczy tylko rejestracja działalności gospodarczej. 3. Zakładając konto w Niemczech warto zażyczyć sobie, żeby korespondencja bankowa była przesyłana na nasz stały adres w Polsce, a nie na tymczasowy adres w miejscu zatrudnienia w Niemczech. V. Prowadzenie księgowości 1. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w dziedzinie usług właściwie nie musi prowadzić bieżącej księgowości. Do celów podatkowych wystarczające jest przechowywanie dowodów przychodów i rozchodów. Jedynie w przypadku rozliczania się z podatku VAT konieczne jest składanie deklaracji co miesiąc. Robi się to przez Internet przy pomocy darmowego programu dostępnego w każdym niemieckim urzędzie skarbowym. Pamiętaj! To Ty prowadzisz działalność gospodarczą i sam powinieneś być zorientowany w swoich sprawach. Jeżeli ponosisz jakiekolwiek wydatki związane z działalności (np. paliwo, telefon, dojazdy do pracy, narzędzia, opłaty za zakwaterowanie itp.) nie wyrzucaj rachunków bądź paragonów. Na ich podstawie będziesz mógł zaliczyć wydatki w koszty. Jeżeli wystawiasz rachunki lub pokwitowania na otrzymane wynagrodzenie, to zawsze zachowuj ich kopie. Jeżeli Twoje rachunki wystawia kto inny, np. biuro rachunkowe lub klient zawsze żądaj kopii dla siebie. Bardzo ważną rzeczą jest także posiadanie wszystkich podpisywanych przez siebie umów. Waldemar Kościukiewicz Consulting 2008

"TAXREFUND" Sp. z o.o. tel:+48 75 77 19 765, fax:+48 75 61 26 854. Niemcy. rejestracja działalności gospodarczej bez stałej siedziby przedsiębiorstwa

TAXREFUND Sp. z o.o. tel:+48 75 77 19 765, fax:+48 75 61 26 854. Niemcy. rejestracja działalności gospodarczej bez stałej siedziby przedsiębiorstwa "TAXREFUND" Sp. z o.o. tel:+48 75 77 19 765, fax:+48 75 61 26 854 ul. Francuska 39, 59-900 Zgorzelec e-mail: biuro@taxrefund.pl Niemcy rejestracja działalności gospodarczej bez stałej siedziby przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 29.01.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A KINDERBIJSLAG Klient (imię i nazwisko).. Adres. KLIENT oświadcza, że zleca Firmie Taxrefund Sp. z o.o. z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Francuska 39, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK ELTERNGELD - NIEMCY

ZASIŁEK ELTERNGELD - NIEMCY ZASIŁEK ELTERNGELD - NIEMCY W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK ELTERNGELD Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY

ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 1) / INFORMACJA 2) *) O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO. Znak:

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 1) / INFORMACJA 2) *) O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO. Znak: 1. Identyfikator podatkowy (NIP) płatnika (organu rentowego) Pan(i) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...2011 r. (poz...) PIT- 40A/11A* ) ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH WNIOSKODAWCA... miejscowość, data. (pieczęć firmowa)... nr rej. wniosku Powiatowy Urząd Pracy Uwaga: WNIOSEK w Sosnowcu O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - AUSTRIA

ZWROT PODATKU - AUSTRIA ZWROT PODATKU - AUSTRIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełnione i podpisane

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia DO-1 1. Dzień Miesiąc - Rok DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

1. Dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczaj żadnego pola jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź;

1. Dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczaj żadnego pola jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź; Strona 1 z 2 AUSTRIA INSTRUKCJA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE Wypełnij i podpisz dokumenty: 1. Dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczaj żadnego pola jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole

Bardziej szczegółowo

U M O W A KINDERGELD Klient (imię i nazwisko) Adres KLIENT oświadcza, że zleca Firmie TAXREFUND Sp. z o.o. z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Francuska 39, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY - AUSTRIA

ZASIŁEK RODZINNY - AUSTRIA ZASIŁEK RODZINNY - AUSTRIA W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

K.C Konsulting INSTRUKCJA - Prosimy o uważne przeczytanie

K.C Konsulting INSTRUKCJA - Prosimy o uważne przeczytanie Instrukcja - Szwecja K.C Konsulting INSTRUKCJA - Prosimy o uważne przeczytanie Zalecenia : Wymagana jest karta podatkowa ( LQN ) lub ostatni odcinek wypłaty od pracodawców ( mogą być kopie ). Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

... Powiatowy Urząd Pracy ul. Partyzantów 29... 28-500 Kazimierza Wielka PESEL

... Powiatowy Urząd Pracy ul. Partyzantów 29... 28-500 Kazimierza Wielka PESEL ..... Imię i nazwisko (miejscowość, data) Powiatowy Urząd Pracy ul. Partyzantów 29... 28-500 Kazimierza Wielka PESEL... adres zamieszkania nr telefonu... Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 1 2. Numer telefonu kontaktowego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/840/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Tułowice.

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych. 1 Informacje ogólne

Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych. 1 Informacje ogólne Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych 1 Informacje ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu Uczestnikom Projektu Social Media moja szansa na sukces!

Bardziej szczegółowo

1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu oznaczonym ( ).

1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu oznaczonym ( ). Strona 1 z 2 NORWEGIA INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Wypełnij i podpisz dokumenty w miejscach oznaczonych ( ): 1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie o zameldowaniu i stanie rodzinnym podatnika. Nazwisko Imię Data urodzenia Name Vorname Geburtsdatum

Zaświadczenie o zameldowaniu i stanie rodzinnym podatnika. Nazwisko Imię Data urodzenia Name Vorname Geburtsdatum Zaświadczenie o zameldowaniu i stanie rodzinnym podatnika Anmelde- und Familienstandbestätigung des Steuerpflichtigen Data i miejsce urodzenia Geburtsdatum und Geburtsort Adres zamieszkania Anschrift Kod,

Bardziej szczegółowo

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy)

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Załącznik nr 1... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

..., dnia... (miejscowość) Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach

..., dnia... (miejscowość) Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach..., dnia... (miejscowość) Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA

ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. ANKIETĘ OSOBOWĄ dokładnie wypełnioną i podpisaną 2. UMOWA ZLECE

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów:

Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: Lista dokumentów finansowych z podziałem na źródło dochodów: DOKUMENTY DOTYCZĄCE POSIADANYCH PRODUKTÓW FINANSOWYCH: Wyciągi z konta lub kont osobistych Kredytobiorcy na które wpływa wynagrodzenie z ostatnich

Bardziej szczegółowo

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :*

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :* EDG -1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. 362. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 z 2012 r. poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem

Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem Wnoszę/-simy o udzielenie zgody na nieodpłatne użyczenie* / zarobkowy wynajem* przedmiotu... (umowa leasingu nr.. ) rodzaj, model/ typ/nr rejestracyjny osobie/firmie

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA:

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA: NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek WNIOSEK O EMERYTURĘ Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek dd / mm / Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: 1) A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poniższy formularz proszę dokładnie wypełnić. Jeśli nie jesteś pewien co wpisać, albo pytanie Cię nie dotyczy to pozostaw wolne miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest w formacie

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: 1) A. ZAKRES, MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1. RODZAJ SPRAWY (zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - AUSTRIA

ZWROT PODATKU - AUSTRIA ZWROT PODATKU - AUSTRIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełnione i podpisane

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Certyfikat Rezydencji 1/1

KARTA USŁUGI. Certyfikat Rezydencji 1/1 KARTA USŁUGI Nr 0025/2011/KA Certyfikat Rezydencji Data zatwierdzenia: 14.07.2011 1/1 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić?

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - BELGIA

ZWROT PODATKU - BELGIA ZWROT PODATKU - BELGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z BELGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. LOHNFICHE wszystkie LOHNFICHE za dany rok podatkowy 2. FORMULARZ OSOBOWY dokładnie wypełniony

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 2. Numer telefonu kontaktowego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/131/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 roku DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

/WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku do PUP. Nr w rejestrze

/WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku do PUP. Nr w rejestrze WNIOSKODAWCA... (Imię i Nazwisko) /WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku do PUP A D R E S... (ulica, nr domu) 1111111111111111111111111111111111111111111 Nr w rejestrze... (kod pocztowy, miejscowość)

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY

WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XIII/124/15 z dnia 27.11.2015 r. PESEL IDENTYFIKATOR PODATKOWY NIP DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ROK NR KARTOTEKI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:*

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. Kod kreskowy DO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów N I E M C Y ROCZNA DEKLARACJA PODATKOWA PRZY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów N I E M C Y ROCZNA DEKLARACJA PODATKOWA PRZY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ instrukcja - wykaz potrzebnych dokumentów N I E M C Y ROCZNA DEKLARACJA PODATKOWA PRZY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROSIMY PRZYGOTOWAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY! dokumenty niezbędne do sporządzenia deklaracji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI do Uchwały Numer Identyfikatora Podatkowego 1 i Załącznik Nr 2 Rady Gminy Mniów Nr 65/XIV/2015 z dnia 26.11.2015 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI LICZBA MIESIĘCY: ZA ROK... OKRES... za jaką składana

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 43/VII/2015. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej

UCHWAŁA NR 43/VII/2015. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej UCHWAŁA NR 43/VII/2015 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) 1a. Numer ewidencyjny 1b. Kod kreskowy DM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKU ZE SZWECJI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

ROZLICZENIE PODATKU ZE SZWECJI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TimeTax sp. z o.o., ul.rejtana 5, 45-332 Opole, tel. /fax 77 44 55 031, 77 44 55 030, NIP 7543047558, REGON 160517377 VIII Wydział Gospodarczy, Sąd Rejonowy w Opolu, nr KRS 0000391012 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wnioskodawcy Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2010 r. (poz....) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy PRK Kraków SA w

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE zwrot podatku dochodowego z Holandii - rok 20...

DANE OSOBOWE zwrot podatku dochodowego z Holandii - rok 20... DANE OSOBOWE zwrot podatku dochodowego z Holandii - rok 20... NL 1. DANE KLIENTA - prosimy używać drukowanych liter Nazwisko Imię Kod, miejscowość ulica i numer Data urodzenia: E-mail: stan cywilny Data

Bardziej szczegółowo

DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków:

DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków: DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków: U M O W A O D Z I E Ł O zawarta w dniu... między Akademią Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie zwaną w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYKAZ DOCHODÓW UZYSKANYCH W NIEMCZECH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

WNIOSEK O WYKAZ DOCHODÓW UZYSKANYCH W NIEMCZECH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Witamy w naszej firmie! WNIOSEK O WYKAZ DOCHODÓW UZYSKANYCH W NIEMCZECH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Drogi Kliencie, w załączeniu znajdziesz dokumenty potrzebne do złożenie wniosku:

Bardziej szczegółowo

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI. Dzień Miesiąc Rok

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI. Dzień Miesiąc Rok Załącznik do uchwały nr IX/78/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 13 października 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, DRUKOWANYMLITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DO-1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY

ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY ZASIŁEK RODZINNY - NIEMCY W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPE IENIA DOKUMENTÓW DO ZASI U RODZINNEGO Z NIEMIEC

INSTRUKCJA WYPE IENIA DOKUMENTÓW DO ZASI U RODZINNEGO Z NIEMIEC INSTRUKCJA WYPE IENIA DOKUMENTÓW DO ZASI U RODZINNEGO Z NIEMIEC Witamy serdecznie, przesyłamy potrzebne informacje do ubiegania się o zasiłek rodzinny z Niemiec. Czytelnie uzupełnić, podpisać i odesłać

Bardziej szczegółowo

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Uwaga: WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: *

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: * EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 2. Numer telefonu kontaktowego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/326/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lutego 2012r. DN-1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/69/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/69/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/69/15 RADY GMINY BIAŁA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 905 UCHWAŁA NR XIX.171.2016 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 19 lutego 2016 r.

Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 905 UCHWAŁA NR XIX.171.2016 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 19 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 905 UCHWAŁA NR XIX.171.2016 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji

UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Wyzwolenia 17 41-100 Siemianowice Śląskie Nr Siemianowice

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - NORWEGIA. PERFECTA ul. Głowackiego 13 47-400 Racibórz

INSTRUKCJA - NORWEGIA. PERFECTA ul. Głowackiego 13 47-400 Racibórz INSTRUKCJA - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych Nr wniosku/data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy Plac Wolności 6 43-400 Cieszyn Wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych I. DANE WNIOSKODAWCY: 1. Imię i nazwisko............ 2. PESEL* 3. Adres

Bardziej szczegółowo

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa)

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40),

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40), 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 lutego 2016 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Uwaga: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WNIOSKOWANIE O NUMER SOFI

INSTRUKCJA WNIOSKOWANIE O NUMER SOFI Szanowni Państwo, Firma IFlexS proponuje Państwu uzyskanie holenderskiego numeru sofi za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych. Formalności zostały

Bardziej szczegółowo

znakiem X wybraną opcję Wniosku:

znakiem X wybraną opcję Wniosku: Page 1 of 5 01. Rodzaj Wniosku:* zaznacz w EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. (poz 399) Załącznik nr 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poniższy formularz proszę dokładnie wypełnić. Jeśli nie jesteś pewien co wpisać, albo pytanie Cię nie dotyczy to pozostaw wolne miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest w formacie

Bardziej szczegółowo