Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz. U. z dnia 22 maja 2001r.)

2 1. nazwa fundacji: Fundacja Familijny Poznań 2. siedziba i adres: ul. Staszica 15; Poznań 3. data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 18 września 2001r. 4. numer KRS: numer REGON: dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania): 1) Prezes Fundacji dr Andrzej Grzybowski; 2) Wiceprezes Fundacji Mateusz Krajewski; 3) Członek Zarządu Stefania Ławniczak; 7. określenie celów statutowych fundacji: 1. Wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. 2. Prowadzenia działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka. 3. Wspierania osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo. 4. Wspierania osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 5. Budowania społeczeństwa obywatelskiego, zapewniania obywatelom równego dostępu do informacji oraz budowania i utrwalania ich samo zaradności i aktywności obywatelskiej. 6. Działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. 7. Prowadzenia działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia. 8. Działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych. 9. Inicjowania i wspierania wspólnego rodzinnego spędzania czasu. 10. Wspierania obywatelskich, patriotycznych i proobronnych postaw dzieci i młodzieży. 2

3 8. zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych: Fundacja pracuje w oparciu o zapisy statutu. W 2007 r. Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Motylarnia (ul. Łagodna 4; Poznań) dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym świetlica czynna 5 dni w tygodniu, oferująca wsparcie pedagogiczne i terapeutyczne. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/88/07 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,15 zł w tym ,00 zł z Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Otwarte Serce (ul. Hetmańska 56; Poznań) dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/713/06 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,03 zł w tym ,00 zł z Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Pod Kasztanem (ul. Św. Antoniego 50; Poznań) dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/714/06 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,38 zł w tym ,00 zł z Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Klub Krokodyla (ul. Główna 52; Poznań) dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/715/06 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,46 w tym ,00 zł z 3

4 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Małpi Gaj (ul. Gajowa 8/12; Poznań) dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym świetlica czynna 5 dni w tygodniu, oferująca wsparcie pedagogiczne i terapeutyczne. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/716/06 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,16 zł w tym ,00 zł z Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Słonecznej (ul. Krakowska 10; Poznań) dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/89/07 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,90 zł w tym ,00 zł z Prowadzenie świetlicy środowiskowej Słonecznej (ul. Krakowska 10; Poznań) dla dzieci i młodzieży świetlica czynna 5 dni w tygodniu, oferująca wsparcie pedagogiczne i terapeutyczne. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/49/07 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,74 zł w tym ,00 z Prowadzenie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy oferującego pomoc informacyjną, psychologiczną i prawną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej szczególnie dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/724/06 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,38 zł w tym ,00 zł z Prowadzenie Telefonu Zaufania dla Seniorów oferującego pomoc informacyjną, psychologiczną i prawną osobom starszym w trudnej sytuacji życiowej szczególnie dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/546/07 z dnia r. Łączna wartość projektu: 6 601,21 zł w tym 5 750,00 zł z 4

5 Specjalistyczna terapia rodzinna, mająca na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania, zapobiegania rozpadowi rodzin, które znajdują się w sytuacji kryzysowej. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/737/06 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,00 zł w tym ,00 zł z Specjalistyczna terapia dla świadków i ofiar przemocy domowej, mająca na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/723/06 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,38 zł w tym ,00 zł z Prowadzenie Centrum Promocji Zdrowia którego głównym celem jest promocja zdrowia publicznego, zapobieganie występowaniu oraz zmniejszenie rozpowszechnienia głównych problemów zdrowotnych, poprzez działania informacyjno - szkoleniowe. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/29/07 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,36 zł w tym ,64 zł z Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich i Prawnych oferującego pomoc informacyjną i prawną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/55/07 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,29 zł w tym ,00 zł z Opracowaliśmy i wydaliśmy Informator dla świadków i ofiar przemocy w rodzinie. Projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy 341 (FIO 1.719) z dnia r. Łączna wartość projektu: ,18 zł w tym ,00 zł Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla trudnej młodzieży w ramach projektu Nauka i praca inwestycją w siebie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr DWF_1.5_2_533 z dnia roku r. Łączna wartość projektu: ,35 zł w tym ,95 zł z 5

6 Otrzymaliśmy dofinansowanie na otwarcie 30 Alternatywnych Ośrodków Edukacji Przedszkolnej na teranie Województwa Wielkopolskiego (29 gmin, 20 powiatów). Placówki czynne są 15 godzin tygodniowo. Projekt Nasze Przedszkole współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr DWF_7_2.1a_365 z dnia roku r. Łączna wartość projektu: ,00 zł w tym ,00 zł z Otrzymaliśmy dofinansowanie na otwarcie 7 placówek przedszkolnych na terenie Miasta Poznania. Przedszkola są pięciogodzinne. Projekt Klub Przedszkolaka współfinansowany jest z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie umowy 0601/R/1/2007 z dnia roku. Łączna wartość projektu ,00 zł w tym ,00 zł z 9. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: W 2007 r. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych, wyświetlania seansów Kina Familijnego, wynajem pomieszczeń. 10. Odpisy uchwał zarządu fundacji: Uchwała Fundatora Fundacji Familijny Poznań z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie zakresu działalności nieodpłatnej Fundacji. Uchwała Fundatora Fundacji Familijny Poznań z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie wyboru członków Rady Fundacji. Uchwała Fundatora Fundacji Familijny Poznań, pana Andrzeja Grzybowskiego z dnia 21 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany statutu fundacji. Uchwała Fundatora Fundacji Familijny Poznań, pana Andrzeja Grzybowskiego z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zmiany statutu fundacji. Uchwała Fundatora Fundacji Familijny Poznań, pana Andrzeja Grzybowskiego z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zmiany adresu do korespondencji. 6

7 Uchwała Fundatora Fundacji Familijny Poznań, pana Andrzeja Grzybowskiego z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zmiany sposobu reprezentacji fundacji. 11. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: Przychody z wyodrębnieniem ich źródeł: Darowizny 1% ,88 Darowizna osób fizycznych ,00 Darowizny osób prawnych ,26 Dotacje ,12 Przychody z działalności statutowej ,30 Działalność gospodarcza ,89 Procentowe zestawienie: Działalność gospodarcza 3,95 % Przychód osiągnięty z pozostałych źródeł 96,05 % 12) informację o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych, b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), c) działalność gospodarczą, d) pozostałe koszty, Poniesione koszty: Realizacja celów statutowych ,06 Działalność gospodarcza ,50 Koszty administracji ,50 Pozostałe koszty ,92 7

8 13) dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, Fundacja w 2007 roku zatrudniała w sumie 99 osób na n/w stanowiskach: - koordynator projektu - 2 osoby - pracownik administracyjno biurowy 10 osób - kierownik świetlicy 7 osób - kierownik BPO 3 osoby - księgowy 1 osoba - logopeda 3 osoby - psycholog 6 osób - nauczyciele przedszkola 64 osób - pracownik gospodarczy 3 osoby W 2007 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników wyłącznie w działalności gospodarczej. b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, W 2007 r. wypłacono premie w wysokości 1 543,78, innych świadczeń pieniężnych nie wypłacono. Łączną suma wynagrodzeń to ,27 zł w tym wynagrodzenie osoby zatrudnionej wyłącznie w działalności gospodarczej 0,00 zł. c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia. Członkowie Zarządu Fundacji, Rady Fundacji nie otrzymują z tytułu pełnionych funkcji żadnego wynagrodzenia, nagród, premii ani innych świadczeń. Fundacja nie zatrudnia osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą. 8

9 d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, umów o dzieło 121 osoby było zatrudnionych na umowę zlecenie/o dzieło w 2007 roku, w sumie wypłacono ,16 zł. e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, Lokata w Banku Millennium o wartości 9 754,28 zł. jako zabezpieczenie do umowy najmu lokalu przy ul. Łagodnej 4 w Poznaniu. g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów ani akcji spółek. h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie, Fundacja nie nabyła nieruchomości. Jednak ponosi koszty w obcym środku trwałym na kwotę ,90 zł i) nabytych pozostałych środkach trwałych, Urządzenia techniczne, maszyny 8 304,43 Środki transportu ,74 Inne ,85 j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, Wartość aktywów ,01 zł, wartość pasywów ,01 zł. 9

10 14) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności, Fundacja pracuje w oparciu o zapisy statutu. W 2007 r. Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Motylarnia (ul. Łagodna 4; Poznań) dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym świetlica czynna 5 dni w tygodniu, oferująca wsparcie pedagogiczne i terapeutyczne. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/88/07 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,15 zł w tym ,00 zł z Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Otwarte Serce (ul. Hetmańska 56; Poznań) dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/713/06 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,03 zł w tym ,00 zł z Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Pod Kasztanem (ul. Św. Antoniego 50; Poznań) dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/714/06 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,38 zł w tym ,00 zł z Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Klub Krokodyla (ul. Główna 52; Poznań) dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/715/06 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,46 w tym ,00 zł z 10

11 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Małpi Gaj (ul. Gajowa 8/12; Poznań) dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym świetlica czynna 5 dni w tygodniu, oferująca wsparcie pedagogiczne i terapeutyczne. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/716/06 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,16 zł w tym ,00 zł z Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Słonecznej (ul. Krakowska 10; Poznań) dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/89/07 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,90 zł w tym ,00 zł z Prowadzenie świetlicy środowiskowej Słonecznej (ul. Krakowska 10; Poznań) dla dzieci i młodzieży świetlica czynna 5 dni w tygodniu, oferująca wsparcie pedagogiczne i terapeutyczne. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/49/07 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,74 zł w tym ,00 z Prowadzenie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy oferującego pomoc informacyjną, psychologiczną i prawną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej szczególnie dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/724/06 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,38 zł w tym ,00 zł z Prowadzenie Telefonu Zaufania dla Seniorów oferującego pomoc informacyjną, psychologiczną i prawną osobom starszym w trudnej sytuacji życiowej szczególnie dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/546/07 z dnia r. Łączna wartość projektu: 6 601,21 zł w tym 5 750,00 zł z Specjalistyczna terapia rodzinna, mająca na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania, zapobiegania rozpadowi rodzin, które znajdują się w sytuacji 11

12 kryzysowej. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/737/06 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,00 zł w tym ,00 zł z Specjalistyczna terapia dla świadków i ofiar przemocy domowej, mająca na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/723/06 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,38 zł w tym ,00 zł z Prowadzenie Centrum Promocji Zdrowia którego głównym celem jest promocja zdrowia publicznego, zapobieganie występowaniu oraz zmniejszenie rozpowszechnienia głównych problemów zdrowotnych, poprzez działania informacyjno - szkoleniowe. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/29/07 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,36 zł w tym ,64 zł z Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich i Prawnych oferującego pomoc informacyjną i prawną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Projekt współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie umowy ZSS/55/07 z dnia r. Łączna wartość projektu: ,29 zł w tym ,00 zł z Opracowaliśmy i wydaliśmy Informator dla świadków i ofiar przemocy w rodzinie. Projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy 341 (FIO 1.719) z dnia r. Łączna wartość projektu: ,18 zł w tym ,00 zł Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla trudnej młodzieży w ramach projektu Nauka i praca inwestycją w siebie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr DWF_1.5_2_533 z dnia roku r. Łączna wartość projektu: ,35 zł w tym ,95 zł z Otrzymaliśmy dofinansowanie na otwarcie 30 Alternatywnych Ośrodków Edukacji Przedszkolnej na teranie Województwa Wielkopolskiego (29 gmin, 20 powiatów). 12

13 Placówki czynne są 15 godzin tygodniowo. Projekt Nasze Przedszkole współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr DWF_7_2.1a_365 z dnia roku r. Łączna wartość projektu: ,00 zł w tym ,00 zł z Otrzymaliśmy dofinansowanie na otwarcie 7 placówek przedszkolnych na terenie Miasta Poznania. Przedszkola są pięciogodzinne. Projekt Klub Przedszkolaka współfinansowany jest z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie umowy 0601/R/1/2007 z dnia roku. Łączna wartość projektu ,00 zł w tym ,00 zł z 15) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Fundacja w 2007 roku składała deklarację PIT-4 zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników do Urzędu Skarbowego Poznań Jeżyce ul. Słowackiego 22, Deklaracje dotyczące rozliczeń z pracownikami z tytułu ubezpieczeń społecznych były składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu ul. Dąbrowskiego ) Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była - to jej wyniki: W dniu 7 grudnia 2006 roku została wszczęta kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 12 grudnia 2006 roku kontrola została zawieszona. W 5 marca 2007 roku kontrola została wznowiona trwała do 16 kwietnia 2007 roku. Fundacja usunęła nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zgodnie ze wskazaniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W dniach od 2 stycznia 2007 roku do 4 stycznia 2007 roku została przeprowadzona kontrola finansowa w oparciu o umowy zawarte w 2005 roku z Urzędem Miasta Poznania przeprowadzona przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania. 13

14 Fundacja usunęła nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zgodnie ze wskazaniami Biura Audytowego W dniach od 21 lutego 2007 roku do 22 lutego 2007 roku została przeprowadzona kontrola wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem umowa nr ZSS/230/06 przeprowadzona przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Kontrolujący nie zgłosili żadnych zastrzeżeń co do dokumentacji merytorycznej i finansowej projektu. W dniu 22 czerwca 2007 roku została przeprowadzona kontrola w zakresie służby zastępczej zgodnie z umową przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy Wydział ds. Służby Zastępczej w Poznaniu. Kontrolujący nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. W dniach od 11 września 2007 roku do 22 października 2007 roku została przeprowadzona kontrola ze stanu realizacji zadań zgodnych z umowami zawartymi z Urzędem Miasta Poznania przeprowadzona przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Do dnia sporządzenia sprawozdania Fundacja nie otrzymała protokołu z w/w kontroli. 14

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2006.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2006. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2006. 1. nazwa fundacji: Fundacja Familijny Poznań Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2005.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2005. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2005. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA 58 87-100 TORUŃ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ZA 2013 ROK Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2009 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków

Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI Edukacyjne Drogi Polek i Polaków ZA 2014 ROK I. DANE FUNDACJI: Nazwa: Siedziba i adres: Data rejestracji: Fundacja Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu Siedziba i adres: Aktualny adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej 1 : Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 I. Płock, dnia 9 lutego 2015 roku SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

F U N D A C J A A K A D E M I A E U R O P E J S K A K U L I C E - K U E L Z SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji AKADEMII EUROPEJSKIEJ KULICE-KUELZ

F U N D A C J A A K A D E M I A E U R O P E J S K A K U L I C E - K U E L Z SPRAWOZDANIE. z działalności fundacji AKADEMII EUROPEJSKIEJ KULICE-KUELZ F U N D A C J A A K A D E M I A E U R O P E J S K A K U L I C E - K U E L Z SPRAWOZDANIE z działalności fundacji AKADEMII EUROPEJSKIEJ KULICE-KUELZ za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. sporządzone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015 1. Nazwa fundacji : Fundacja Zwierzęta Niczyje Siedziba i adres : Aktualny adres do korespondencji: ul. Lityńskiego 15/16, 16-400 Suwałki ul. Lityńskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. Fundacja SASA

Sprawozdanie merytoryczne. Fundacja SASA Sprawozdanie merytoryczne Fundacja SASA 18 marca 2015-31 grudzień 2015 Prezes Zarządu - Olga Korycińka Członkowie Zarządu: Marcin Krajmas Mateusz Pinkiewicz Joanna Puczyńska Klaudia Dopytalska Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 213 1. DANE REJESTRACYJNE: A)NAZWA FUNDACJI: Fundacja Stabilo B) SIEDZIBA FUNDACJI: 87-1 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3/6 C) ADRES FUNDACJI: 87-1 Toruń, ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach ul. Kilińskiego 15 40-061 Katowice tel. 32 251-91-95 REGON: 271067474 Informacja dodatkowa za rok 2014 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2015 Strona2 1) NAZWA FUNDACJI, JEJ SIEDZIBA I ADRES, AKTUALNY ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, DATA WPISU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008 Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel: +48 12 6624294 fax: +48 12 6624291 e-mail: fundacjaraiar.krakow.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2014 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju za rok 2014 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Na cele statutowe w roku 2016 Fundacja wydatkowała ogółem /I + II + III/ ,89 PLN

Na cele statutowe w roku 2016 Fundacja wydatkowała ogółem /I + II + III/ ,89 PLN Zatwierdzone Uchwałą Rady Fundacji Nr 284 /17 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności za rok 2016 oraz udzielenia Zarządowi absolutorium. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2015 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2015 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 Nazwa fundacji: Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam Siedziba i jej adres: ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Fundacji Bank Mleka Kobiecego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Fundacji Bank Mleka Kobiecego za 2013 rok SPRAWOZDANIE Fundacji Bank Mleka Kobiecego za 2013 rok 1) Dane rejestracyjne fundacji: a) nazwa fundacji FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO b) siedziba fundacji WARSZAWA c) adres fundacji 04-937 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Omniveda Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2014 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 sporządzone dnia 31 grudnia 2015 r. 1. Dane fundacji: Nazwa: Fundacja SMA Siedziba i adres: Ul. Przy Forcie 10/99, 02-495 Warszawa Adres poczty elektronicznej: fundacja@fsma.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012 Spis tabel: 1. Zmiany w ciągu roku wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,,NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,,NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,,NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 16 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2013 1. DANE REJESTRACYJNE a) nazwa: Fundacja,,In Corpore b) siedziba: ul. Puchały 4, 40-750 Katowice do 31.03.2013r. ul. Bażantów 2, 40-668 Katowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - z działalności w roku 2011.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - z działalności w roku 2011. Zatwierdzone Uchwałą Rady Fundacji Nr 232/12 z dnia 28.03.2012 r. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - z działalności w roku 2011. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 1. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej Ul. Hugona Kołłątaja 32/6 50-005 Wrocław Data rejestracji w KRS 23.11.2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa

Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa Załącznik do Uchwały nr 1/06/2016 z dnia 30.06.2016 ROKU FUNDACJA POLSKA CYFROWA UL. SKARBKA Z GÓR 67A LOK. 63, 03 287 WARSZAWA NIP: 524 279 61 46 REGON: 362109469 Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 V.1. Bilans i rachunek wyników 2 3 4 5 6 V.2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2008r. 1.Środki pochodzące ze źródeł publicznych ogółem 941.410,83 a.1 dotacja Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Dziedzictwo Kresowe za rok 2014

Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Dziedzictwo Kresowe za rok 2014 Sprawozdanie Merytoryczne Fundacji Dziedzictwo Kresowe za rok 2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) Do sporządzenia niniejszego

Bardziej szczegółowo

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 1. (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Arrupe w roku 2015

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Arrupe w roku 2015 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Arrupe w roku 2015 1) Dane stowarzyszenia: Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe Adres: ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia, e-mail:stowarzyszenie@arrupe.org,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2013 (01.01.2013 31.12.2013) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2016 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dzieci Wuja Toma za rok 2016 1) NAZWA FUNDACJI, JEJ SIEDZIBA I ADRES, AKTUALNY ADRES DO KORESPONDENCJI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, DATA WPISU W KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo