BETAfixss KABLOWE SYSTEMY NOŚNE LAYING SYSTEMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BETAfixss KABLOWE SYSTEMY NOŚNE LAYING SYSTEMS"

Transkrypt

1 BETAfixss BETAfixss KABLOWE SYSTEMY NOŚNE BETAfixss LAYING SYSTEMS Strona Przegląd - Wyroby i odległości punktów podparcia 68 Przegląd - Montaż i warunki układania 70 Przegląd - Aprobaty 72 Page Overview Products and mounting distances 68 Overview Mounting and laying conditions 70 Overview Approvals 72 Koryto kablowe KR 20 i KR Drabinka kablowa KL 20 i KL Multi-drabinka MB 20 i MB Akcesoria 92 Przewód GK (koryto siatkowe) 96 Drabina pionowa STR 100 Uchwyt ścienno-sufitowydws 104 Uchwyt pojedynczy i uchwyt wzmocniony ES i GSM 106 Uchwyt pojedynczy F 108 Uchwyt typu U i szyna mocująca BAC 110 Szyna mocująca, rurka i uchwyt RBS 114 Montaż rurek RES 118 Puszka dystrybucyjna VT 120 Puszka dystrybucyjna RV 122 Kotwy bezpieczeństwa pożarowego F Pistolet z osprzętem FIS V F Wkręt HMS / MMS F Montaż kabli zabudowanych UP 130 System nośny KAH 131 KR 20 and KR 25 Cable rack 74 KL 20 and KL 25 Cable ladder 80 MB 20 and MB 25 Multi tray system 86 Accessories 92 GK Conduit (Mesh tray) 96 STR Vertical riser 100 DWS Ceiling/wall hanger 104 ES and GSM Single clamp and Joint clamp 106 F Single clamp 108 BAC U-clamp and system track 110 RBS Tube and clamp with system track 114 RES Tube laying 118 VT Distributor 120 RV Distributor box 122 F90 Fire safety anchors 124 FIS V F90 Injection system 126 HMS / MMS F90 Safety screw anchors 128 UP Concealed cable laying 130 KAH Cable support 131 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 132 General conditions of sale and delivery 132 November 2007 LEONI Studer AG Phone

2 BETAfixss Spis treści WYROBY I ODLEGŁOŚCI NKTÓW PODPARCIA BETAfixss Content BETAfixss PRODUCTS and MOUNTING DISTANCES SYSTEMY NOŚNE ZGODNIE Z NORMĄ DIN 4102 CZĘŚĆ 12 (KABLE E30 / E90) LAYING SYSTEM ACCORDING TO DIN 4102 PART 12 (E30 / E90 CABLES) 1500 mm Odległość punktów podparcia Mounting distance KR 20 i KR 25 Koryto kablowe 20 i 25 kg/m, E30 / E90 Strona 74 KL 20 i KL 25 Drabina kablowa 20 i 25 kg/m, E30 / E90 Strona 80 MB 20 i MB 25 Multi-drabinka 20 i 25 kg/m, E30 / E90 Strona 86 KR 20 AND KR 25 Cable rack 20 and 25 kg/m, E30 / E90 page 74 KL 20 AND KL 25 Cable ladder 20 and 25 kg/m, E30 / E90 page 80 MB 20 AND MB 25 Multi tray system 20 and 25 kg/m, E30 / E90 page mm Odległość punktów podparcia Mounting distance RBS Szyna mocująca, uchwyt I rurka, 10 kg/m, E30/E90 Strona 114 RBS Tube and clamp with system track, 10 kg/m, E30/E90 page 114 RES - Montaż rurek 10 kg/m, E30 / E90 Strona 118 RES Tube laying 10 kg/m, E30 / E90 page mm Odległość punktów podparcia Mounting distance DWS - Uchwyt do sufitu i ścian 7,5 kg / uchwyt, E30 / E90 Strona 104 DWS Ceiling / wall hanger 7,5 kg / clamp, E30 / E90 page 104 ES i GSM - Uchwyt pojedynczy BAC - Szyna mocująca i uchwyt typu U, i uchwyt wzmocniony, 7,5 kg / uchwyt, E30 / E90 7,5 kg/uchwyt, E30 / E90 Strona 110 Strona 106 BAC U-clamp with system track, ES and GSM Single clamp 7,5 kg / clamp, E30 / E90 and joint clamp, 7,5 kg/clamp, E30 / E90 page 110 page mm Odległość punktów podparcia Mounting distance F - Uchwyt pojedynczy, E30 / E90 Strona 108 F Single clamp, E30 / E90 page LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

3 BETAfixss Koryto siatkowe GK 10 kg/m, E30 / E90 Strona 96 GK Mesh tray 10 kg/m, E30 / E90 page 96 Drabina pionowa STR 20 kg/akcesoria, E30 / E90 Strona 100 STR Vertical riser 20 kg/rung, E30 / E90 page 100 AKCESORIA Strona 92 ACCESSORIES page 92 Puszka dystrybucyjna z tworzywa sztucznego VT E30 / E90 Strona 122 VT Plastic distributor E30 / E90 page 122 Puszka dystrybucyjna RV E30 / E90 Strona 124 RV Distributor box E30 / E90 page 124 Kotwy ognioodporne F90 Strona 124 F90 Fire safety anchors page 124 Pistolet z osprzętem FIS V F90 Strona 126 FIS V F90 Injection system page 126 HMS/MMS F90 Kotwy ognioodporne Strona 128 HMS/MMS Safety screw anchors page 128 Montaż kabli zabudowanych UP Strona 130 UP Concealed cable laying page 130 System nośny KAH Strona 131 KAH Cable support page 131 November 2007 LEONI Studer AG Phone

4 BETAfixss Przegląd MONTAŻ I WARUNKI MONTAŻU BETAfixss Overview BETAfixss MOUNTING and LAYING CONDITIONS System System KR KR Koryto kablowe bez gwintowanego pręta Cable rack without threaded rod Odległość punktów podparcia Mounting distance Ciężar Load Pojedynczy Kable Single laying BETAflam Kable/Cables mm mm mm kg / m 1,5 mm2 KL KL MB MB Drabina kablowa bez gwintowanego pręta Cable ladder without threaded rod Multi-drabinka bez gwintowanego pręta Multi tray without threaded rod kg / m 1,5 mm kg / m 1,5 mm2 STR STR Przewód pionowy z uchwyiem BAC Vertical riser with clamp BAC kg / Szczebel Rung 1,5 mm2 GK GK Przewód (korytko siatkowe) ze spinką zabezpieczającą Conduit (mesh tray) with security clip kg / m 1,5 mm2 DWS DWS Uchwyt ścienno-sufitowy ze spinką zabezpieczającą Ceiling/wall hanger with security clip ,5 kg / Uchwyt/Clamp 50 mm ,8 ES ES GSM GSM F F Uchwyt pojedynczy M6 Single clamp M6 Uchwyt wzmocniony M8 Joint clamp M8 Uchwyt pojedynczy Single clamp ,5 kg / Uchwyt/Clamp (Wiele kabli) ,5 kg / Uchwyt/Clamp (Multiple laying) 1,5 mm2 1,5 mm mm2 BAC BAC Uchwyt typu U bez długiego kanału zamontowany na szynie mocującej U-clamp without long trough mounted on system track ,5 kg / Uchwyt/Clamp (Wiele kabli/multiple laying) 1,5 mm2 RES, RBS RES, RBS RES, RBS RES, RBS Rurka z bezhalogenowego tworzywa sztucznego Halogen free plastic tube Rurka stalowa Steel tube kg / m 50 mm , kg / m 50 mm ,8 VT VT RV RV Puszka dystrybucyjna z tworzywa sztucznego Plastic distributor Metalowy korpus puszki dystrybucyjnej Distributor box metal body UP UP Montaż kabli zabudowanych warstwa tynku mineranego 5 mm Concealed laying with a mineral plaster layer of 15 mm ,5 mm2 KAH KAH Podparcie kabli E30 Cable support E ,5 mm2 70 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

5 BETAfixss Wiele kabli Multiple laying BETAflam Kable/Cables mm 1,5 mm2 Klasa Classification DIN Montaż poziomy (Sufit/ściana) Laying horizontal (ceiling/wall) Montaż poprzeczny Laying transversal Montaż pionowy Laying vertical Montaż na Złączu stalowym F90 Laying on steel joint F90 E30 / E90 1,5 mm2 1,5 mm2 50 mm2 3 Kable / Cables ,8 5 Kable / Cables 1,5 mm2 4 Kable / Cables Kabel jednożyłowy / Single core 1,5 mm2 50 mm2 15 Kable / Cables ,8 15 Kable / Cables 16 mm2 3 Kable / Cables ,8 3 Kable / Cables 16 mm2 3 Kable / Cables ,8 3 Kable / Cables E30 / E90 E30 / E90 E30 / E90 E30 / E90 E30 / E90 E30 / E90 E30 / E90 50 mm2 3 Kable / Cables ,8 5 Kable / Cables 1,5 mm2 4 Kable / Cables Kabel jednożyłowy / Single core 50 mm2 3 Kable / Cables ,8 3 Kable / Cables 3 Kable / Cables 50 mm ,8 16 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 2 Kable / Cables 2 Kable / Cables 1,5 mm2 E30 / E90 E30 / E90 E30 / E90 E30 E30 / E90 E30 / E90 E30 / E90 E30 Stosowanie certyfikowanych kabli jest oparte na odpowiednich świadectwach testów z Urzędu Testowania Materiałów (MPA), oraz na możliwościach i szczegółach dotyczących montażu kabli, z zastrzeżeniem poprawek lub zmian technicznych. Dane dotyczące ograniczeń przekroju poprzecznego dotyczą wyłącznie pojedynczych przewodów. The application of the approved cables is based on the test certificates from the Material Testing Office (MPA) respectively on the expertise and its details of laying. With reservation of amendments or technical alternations. Specifications of cross section restrictions refer to the single conductors only. November 2007 LEONI Studer AG Phone

6 BETAfixss Przegląd APROBATY BETAflam / BETAfixss Overview BETAflam / BETAfixss APPROVALS ZASTOSOWANIE Systemy nośnebetafixss są stosowane przy instalacjach elektrycznych z podtrzymaniem funkcji obwodów w przypadku pożaru. Dodatkowo, zapewniają one ognioodporne mocowanie kabli ułożonych między stropem kondygnacji a pośrednimi sufitami kategorii F30 lub F90. APPLICATION BETAfixss supporting systems are applied for electrical cable installations with system circuit integrity in case of fire. Furthermore, they provide a fire proof fixing of the laid cables between storey ceiling and intermediate ceilings rated F30 or F90. Aprobata BETAflam, MPA NRW Dortmund, Niemcy BETAflam APPROVAL, MPA NRW Dortmund, Germany Grupa wyrobów Product group Obowiązuje do Valid Aprobata Approval Klasa Classification Data / Date Nr. / No. BETAflam NHXH E30 - E P-MPA-E E30, E60 BETAflam NHXCH E30 - E P-MPA-E E30, E60 BETAflam JE-H(St)H E P-MPA-E E30 BETAflam JE-H(St)HRH E P-MPA-E E30 BETAflam NHXH E P-MPA-E E90 BETAflam NHXCH E P-MPA-E E90 BETAflam JE-H(St)H E30 - E P-MPA-E E30, E60, E90 BETAflam JE-H(St)HRH E30 - E P-MPA-E E30, E60, E90 Aprobata BETAflam, VDS, VdS Schadenverhütung GmbH Köln, Niemcy BETAflam VDS-APPROVAL, VdS Schadenverhütung GmbH Köln, Germany Grupa wyrobów Product group Obowiązuje do Valid Aprobata Approval Klasa Classification Data / Date Nr. / No. BETAflam NHXH E90 2,5 mm G E90 BETAflam NHXCH E90 2,5 mm G E90 APROBATA BETAflam, Z INNYMI PRODUCENTAMI SYSTEMÓW NOŚNYCH, MPA NRW Dortmund, Niemcy BETAflam APPROVAL WITH OTHER PRODUCERS OF SUPPORT SYSTEMS, MPA NRW Dortmund, Germany Dostawca Supplier Obowiązuje do Valid Aprobata Approval Klasa Classification Data / Date Nr. / No. OBO Bettermann P-MPA-E E30, E60, E90 K-Werke P-MPA-E E30, E60, E90 RICO GmbH P-MPA-E E30, E60, E90 NIEDAX GmbH & Co. KG P-MPA-E E30, E60, E90 HILTI Deutschland GmbH P-MPA-E E30, E60, E90 MFK Stahlbau GmbH P-MPA-E E30, E60, E90 Vergokan P-MPA-E E30, E60, E90 Van Geel Systems B.V P-MPA-E E30, E60, E90 Tolmega S. A P-MPA-E E30, E60, E90 Hermann Wilden GmbH & Co. KG P-MPA-E E30, E60, E90 APROBATA BETAflam, Z INNYMI PRODUCENTAMI SYSTEMÓW NOŚNYCH BETAflam APPROVAL WITH OTHER PRODUCERS OF SUPPORT SYSTEMS Dostawca Supplier Aprobata Approval Nr. / No. Klasa Classification Celsion, D-Rodgau Elektryczne puszki dystrybucyjne / Electrical distributors E30 - E90 BAKS, PL-Karczew Drabina kablowa, kanał kablowy, uchwyty E30 - E90 Cable ladder, -tray, clamps 72 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

7 BETAflam BETAfixss TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KZD Gotowa instalacja kablowa powinna być oznaczona tabliczką identyfikacyjną zgodnie z normą DIN 4102 część 12. IDENTIFICATION PLATE KZD The finished cable system must be marked with an identification plate according to DIN 4102 part 12. Name des Unternehmers, der die Kableanlage hergestellt hat Bezeichnung der Kableanlage laut Prüfzeugnis Funktionserhaltsklasse gemäss DIN Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nummer Inhaber des «Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses» Elektro Strommann GmbH Voltweg 47 D Amperstadt Kabelrinne Kabelleiter Einfachschelle Bügelschelle Sammelhalter (x) E30 (x) E60 (x) E90 P-MPA-E des MPA NRW vom , MPA Erwitte LEONI Studer AG Herrenmattstrasse 20 CH Däniken Herstellungsjahr 2007 November 2007 LEONI Studer AG Phone

8 BETAfixss Korytko kablowe BETAfixss KR 20 i KR i 25 kg/m, E30 / E90 BETAfixss Cable rack KR 20 and KR and 25 kg/m, E30 / E90 KR kg/m; 400 mm KR kg/m; 400 mm 1500 mm 110 mm 275 mm ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE System System Odległość punktów Ciężar podparcia Load Mounting distance Pojedynczy kabel Single laying mm mm kg / m mm mm Wiele kabli Multiple laying Klasa Classification DIN Aprobata Approval KR 20 bez gwintowanego pręta ,5 mm 2 1,5 mm 2 E30 / E90 Certyfikat MPA NRW, Niemcy KR 20 without threaded rod Certified by MPA NRW, Germany KR 25 bez gwintowanego pręta, z krótkim zastrzałem KZS ,5 mm 2 1,5 mm 2 E30 / E90 KR 25 without threaded rod, with KZS short strut ZASTOSOWANIE Do montażu pojedynczych kabli i wielu kabli BETAflam E30 / E90 podwieszonych pod sufitami lub ścianami. Dopuszczalne jest do 4 korytek kablowych na uchwyt sufitowy. APPLICATION For single and multiple laying of BETAflam cables E30 / E90 suspended from ceilings or walls. Up to 4 cable racks per ceiling pillar permissible. MATERIAŁ Ocynkowana stal MATERIAL Steel galvanised 74 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

9 Korytko kablowe BETAfixss KR 20 i KR 25 BETAfixss Cable rack KR 20 and KR 25 ZALETY Łatwość użycia: brak gwintowanego pręta wiszącego na krawędzi uchwytu. Koryta można układać w stos (oszczędność na kosztach transportu i składowania). Kable mogą zajmować pełną szerokość koryta kablowego, tj. nie ma konieczności pozostawiania wolnej przestrzeni. Dopuszczalne jest stosowanie wielu tras kablowych na jednym wsporniku sufitowym. ADVANTAGES Easy to use: no threaded rod hanging on the cantilever edge. Racks are stackable (cost-saving transportation and storage). The cable occupancy is allowed on the complete cable rack width, i.e. no distance to the spar is necessary. Multiple cable racks on one single ceiling pillar permitted. KR Koryto kablowe KR Cable rack Długość elementu Piece length Cena /1 m Price / 1 m mm m KR ,50 KR ,40 KR ,40 KR ,40 WK Kątownik do koryta kablowego WK Cable rack angle Kąt Angle WK 100 / º 1 19,20 WK 200 / º 1 21,20 WK 300 / º 1 32,00 WK 400 / º 1 41,60 WK 100 / º 1 11,10 WK 200 / º 1 12,70 WK 300 / º 1 17,30 WK 400 / º 1 22,70 TAB Koryto kablowe - rozgałęzienie T TAB Cable rack T-branch TAB ,20 TAB ,80 TAB ,50 TAB ,20 NSG Zestaw kształtek do mocowania koryt kablowych do uchwytu (wymagane 2 sztuki / uchwyt) NSG Slot stone kit for fastening cable racks to bracket (2 pieces / bracket required) NSG M ,10 STM Metalowa taśma zabezpieczająca również stosowana jako zabezpieczenie krawędzi STM Protection strip metal suitable also as edge protection Price / 100 piece STM ,10 STM ,70 STM ,70 STM ,20 November 2007 LEONI Studer AG Phone

10 Korytko kablowe BETAfixss KR 20 i KR 25 BETAfixss Cable rack KR 20 and KR 25 KSK Zabezpieczenie krawędzi tworzywo sztuczne KSK Edge protection plastic Cena / Price / mm 50 m KSK ,10 DST-8 Uchwyt sufitowy 8 otworów z zębami DST-8 Ceiling pillar 8-hole toothed DST ,90 DST ,70 DST ,60 DST ,90 DST ,70 DST ,30 DST ,00 DST ,90 DST ,00 DST ,90 DST ,20 DST ,30 DST-2 Uchwyt sufitowy 2 otwory z zębami DST-2 Ceiling pillar 2-hole toothed DST ,10 DST ,20 DST ,40 DST ,70 DST ,90 DST ,10 DST ,00 DST ,20 DST ,90 KON Uchwyt KON Bracket KON ,20 KON ,10 KON ,20 KON ,40 KZS Krótki zastrzał do KR 25 podpierająca uchwyt KZS Short strut for KR 25 to support the bracket mm KZS ,00 76 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

11 Korytko kablowe BETAfixss KR 20 i KR 25 BETAfixss Cable rack KR 20 and KR 25 VBU 60 Łącznik uniwersalny zawierający zestaw śrub M6 10 VBU 60 joint universal incl. screw kit M6 10 VBU ,10 Do prostych lub kątowych połączeń podpór. Wymagane 2 sztuki na połączenie. For straight or angled spar joints. 2 pieces required per joint. VBS 60 Łącznik wciskany bez śrub VBS 60 joint push on without screws VBS ,10 GVB 60 Łącznik kątowy zawierający zestaw śrub M6 10 GVB 60 angle joint incl. screw kit M6 10 GVB ,70 SWF 60 Elastyczny panel boczny SWF 60 flexible side panel Cena / 100 m Price / 100 m SWF m 473,20 BFW 35 Kątownik mocujący do elastycznego panelu bocznego BFW 35 fastening angle for flexible side panel BFW ,00 OTP 45 Profil rozdzielający OTP 45 Separation profile Cena / 100 m Price / 100 m OTP m 561,30 November 2007 LEONI Studer AG Phone

12 Korytko kablowe BETAfixss KR 20 i KR 25 BETAfixss Cable rack KR 20 and KR 25 SG Zestaw śrub do mocowania taśmy zabezpieczającej STM, panelu bocznego, zabezpieczenia krawędzi i profilu rozdzielającego do koryt kablowych SG Srew kit for fastening protection strip STM, side panel, edge protection and separation profile to cable racks SG M ,10 ASG Zestaw śrub kotwowych, z zębami do uchwytu sufitowego i krótkiego zastrzału ASG Anchor screw kit, toothed for bracket on ceiling pillar and short strut ASG M ,70 HSG Zestaw śrub młotkowych odpornych na ścinanie, kwadratowa perforacja (uchwyt i krótki zastrzał do boku uchwytu sufitowego bez zębów) HSG Hammer head screw kit shear-off proof, square perforation (bracket and short strut to the untoothed side of the ceiling pillar) HSG M ,70 KR Koryto kablowe KR Cable rack OTP 45 Profil rozdzielający OTP 45 Separation profile STM Metalowa taśma zabezpieczająca STM Protection strip metal BFW 35 Kątownik mocujący BFW 35 Fastening angle SWF 60 Elastyczny panel boczny SWF 60 Flexible side panel VBS 60 Łącznik wciskany VBS 60 Joint push on VBU 60 Łącznik uniwersalny VBU 60 Joint universal GVB 60 Łącznik kątowy GVB 60 Angle joint 78 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

13 Korytko kablowe BETAfixss KR 20 i KR 25 BETAfixss Cable rack KR 20 and KR 25 VBU 60 Łącznik uniwersalny VBU 60 Joint universal DEC Standardowa pokrywa DEC Cover standard Pokrywa 90 Cover 90 HDEC Uchwyt mocujący HDEC Fixing clamp KR Koryto kablowe KR Cable rack STM Taśma zabezpieczająca STM Protection strip VBU Łącznik uniwersalny VBU Joint universal OTP 45 Zastrzał OTP 45 Separation profile WK Koryto kablowe kąt 90 WK Cable rack angle 90 BFW 35 Kątownik mocujący BFW 35 Fastening angle SWF 60 Elastyczny panel boczny SWF 60 Flexible side panel TAB Koryto kablowe rozgałęzienie T TAB Cable rack T-branch Rozgałęzienie pionowe Vertical branch Pokrywa rozgałęzienie T Cover T branch WK Koryto kablowe kąt 45 WK Cable rack angle 45 GVB 60 Łącznik kątowy GVB 60 Angle joint Pokrywa 45 Cover 45 KON Uchwyt / DST-2 Uchwyt sufitowy 2 otwory KON Bracket / DST-2 Ceiling pillar 2-hole DST-8 Uchwyt sufit. 8 otworów DST-8 Ceiling pillar 8-hole KZS Krótki zastrzał KZS Short strut November 2007 LEONI Studer AG Phone

14 BETAfixss Drabinka kablowa BETAfixss KL 20 i KL i 25 kg/m, E30 / E90 BETAfixss Cable ladder KL 20 and KL and 25 kg/m, E30 / E90 KL kg/m; 400 mm KL kg/m; 400 mm 1500 mm 110 mm 275 mm ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE System System Odległość punktów Ciężar podparcia Load Mounting distance Pojedynczy kabel Single laying mm mm kg / m mm mm Wiele kabli Multiple laying Klasa Classification DIN Aprobata Approval KL 20 bez gwintowanego pręta ,5 mm 2 1,5 mm 2 E30 / E90 Certyfikat MPA NRW, Niemcy KL 20 without threaded rod Certified by MPA NRW, Germany KL 25 bez gwintowanego pręta, z krótkim zastrzałem KZS ,5 mm 2 1,5 mm 2 E30 / E90 KL 25 without threaded rod, with KZS short strut ZASTOSOWANIE Do montażu pojedynczych kabli i wielu kabli BETAflam E30 / E90 podwieszonych pod sufitami lub ścianami. Dopuszczalne jest do 4 koryt kablowych na uchwyt sufitowy. APPLICATION For single and multiple laying of BETAflam cables E30 / E90 suspended from ceilings or walls. Up to 4 cable ladders per ceiling pillar permissible. MATERIAŁ Ocynkowana stal MATERIAL Steel galvanised 80 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

15 Drabinka kablowa BETAfixss KL 20 i KL 25 BETAfixss Cable ladder KL 20 and KL 25 ZALETY Łatwość użycia: brak gwintowanego pręta wiszącego na krawędzi uchwytu. Drabinki można układać w stos (oszczędność na kosztach transportu i składowania). Kable mogą zajmować pełną szerokość drabinki kablowej, tj. nie ma konieczności pozostawiania wolnej przestrzeni. Dopuszczalne jest stosowanie wielu drabinek kablowych na jednym uchwycie sufitowym. ADVANTAGES Easy to use: no threaded rod hanging on the cantilever edge. Ladders are stackable (cost-saving transportation and storage). The cable occupancy is allowed on the complete cable ladder width, i.e. no distance to the spar is necessary. Multiple cable ladders on one single ceiling pillar permitted. KL Drabinka kablowa KL Cable ladder Odległość szczebli Rung distance Długość elementu Piece length Cena /1 m Price /1 m mm mm m KL ,60 KL ,40 KL ,30 KLB Kątownik drabinki kablowej KLB Cable ladder angle Śr. Kąt wewnętrznaradius Angle mm KLB 100 / º 1 70,90 KLB 200 / º 1 79,90 KLB 300 / º 1 84,30 Inne akcesoria drabinki kablowej, jak łączniki krzyżowe KLKS, rozgałęzienie KLAG, elastyczny łuk KLVB itp., na zamówienie. Further cable ladder accessories as KLKS Cross junction, KLAG Branch, KLVB Flexible bow etc. upon request. DST-8 Wspornik sufitowy 8 otworów z zębami DST-8 Ceiling pillar 8-hole toothed DST ,90 DST ,70 DST ,60 DST ,90 DST ,70 DST ,30 DST ,00 DST ,90 DST ,00 DST ,90 DST ,20 DST ,30 DST-2 Wspornik sufitowy 2 otwory z zębami DST-2 Ceiling pillar 2-hole toothed DST ,10 DST ,20 DST ,40 DST ,70 DST ,90 DST ,10 DST ,00 DST ,20 DST ,90 November 2007 LEONI Studer AG Phone

16 Drabinka kablowa BETAfixss KL 20 i KL 25 BETAfixss Cable ladder KL 20 and KL 25 KON Wspornik KON Bracket KON ,10 KON ,20 KON ,40 KZS Krótki zastrzał do KL 25 podpierająca zastrzał KZS Short strut for KL 25 to support the bracket KZS ,00 VBU 60 Łącznik uniwersalny zawierający zestaw śrub M6 10 VBU 60 joint universal incl. screw kit M6 10 VBU ,10 VBS 60 Łącznik wciskany bez śrub VBS 60 joint push on without screws VBS ,10 GVB 60 Łącznik kątowy zawierający zestaw śrub M6 10 GVB 60 angle joint incl. screw kit M6 10 GVB ,70 SWF 60 Elastyczny panel boczny SWF 60 flexible side panel Cena / 100 m Price / 100 m SWF m 473,20 82 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

17 Drabinka kablowa BETAfixss KL 20 i KL 25 BETAfixss Cable ladder KL 20 and KL 25 BFW 35 Kątownik mocujący do elastycznego panelu bocznego BFW 35 fastening angle for flexible side panel BFW ,00 KML Taśma zaciskowa do mocowania drabinki kablowej do wspornika (wymagane 2 sztuki / wspornik) KML clamping strap for fastening cable ladder to bracket (2 pieces / bracket required) KML M ,10 OTB Śruba rozdzielająca z gwintowaną płytką OTB Separation bolt with threaded plate OTB SG Zestaw śrub do mocowania SWF 60 - elastycznego panelu bocznego do drabinki kablowej SG Srew kit for fastening the SWF 60 flexible side panel to the cable ladder SG M ,10 ASG Zestaw śrub kotwowych, z zębami, do wspornika na wsporniku sufitowym i krótkiego zastrzału ASG Anchor screw kit, toothed for bracket on ceiling pillar and short strut ASG M ,70 November 2007 LEONI Studer AG Phone

18 Drabinka kablowa BETAfixss KL 20 i KL 25 BETAfixss Cable ladder KL 20 and KL 25 HSG Zestaw śrub młotkowych, odpornych na ścinanie, kwadratowa perforacja (wspornik i krótki zastrzał do boku wspornika sufitowego bez zębów) HSG Hammer head screw kit, shear-off proof square perforation (bracket and short strut to the untoothed side of the ceiling pillar) HSG M ,70 SKP Zaślepka do drabinki kablowej, bezhalogenowe tworzywo sztuczne, żółta SKP End cap for cable ladder, halogen free plastic, yellow Wykończenie Execution SKP R rechts /right ,00 SKP L links / left ,00 KON Wspornik/ DST-2 Wspornik sufitowy 2 otwory KON Bracket / DST-2 Ceiling pillar 2-hole DST-8 Wspornik sufitowy 8 otworów DST-8 Ceiling pillar 8-hole KZS Krótki zastrzał KZS Short strut 84 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

19 Drabinka kablowa BETAfixss KL 20 i KL 25 BETAfixss Cable ladder KL 20 and KL 25 KLVB Elastyczny łuk drabinki kablowej KLVB Cable ladder flexible bow KLKS Łącznik krzyżowy drabinki kablowej KLKS Cable ladder cross junction Lewe rozgałęzienie drabinki kablowej Cable ladder left branch OTB Śruba rozdzielająca OTB Separation bolt KON Zastrzał KON Bracket KLB Kątownik drabinki kablowej 90 KLB Cable ladder angle 90 Rozgałęzienie T T-Branch VBU 60 VBU 60 KML Taśma mocująca KML Clamping strap SKP Zaślepka SKP End cap KL Drabinka kablowa KL Cable ladder GVB 60 Łącznik kątowy GVB 60 Angle joint DEC Standardowa pokrywa DEC Cover standard KL Drabinka kablowa KL Cable ladder VBU 60 Łącznik uniwersalny VBU 60 Joint universal SKP Zaślepka prawa/lewa SKP End cap right/left November 2007 LEONI Studer AG Phone

20 BETAfixss Multi-drabinka BETAfixss MB 20 i MB i 25 kg/m, E30 / E90 BETAfixss Multi tray system MB 20 and MB and 25 kg/m, E30 / E90 MB kg/m; 400 mm MB kg/m; 400 mm 1500 mm 110 mm 275 mm ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE System System Odległość punktów podparcia Mounting distance Ciężar Load Pojedynczy kabel Single laying mm mm kg / m mm mm Wiele kabli Multiple laying Klasa Classification DIN Aprobata Approval MB 20 bez gwintowanego pręta ,5 mm 2 1,5 mm 2 E30 / E90 Certyfikat MPA NRW, Niemcy MB 20 without threaded rod Certified by MPA NRW, Germany MB 25 bez gwintowanego pręta, z krótkim zastrzałem KZS ,5 mm 2 1,5 mm 2 E30 / E90 MB 25 without threaded rod, with KZS short strut ZASTOSOWANIE Do montażu pojedynczych kabli i wielu kabli BETAflam E30 / E90 podwieszonych pod sufitami lub ścianami. Dopuszczalne jest do 4 tras kablowych na wspornik sufitowy. MATERIAŁ Ocynkowana stal APPLICATION For single and multiple laying of BETAflam cables E30 / E90 suspended from ceilings or walls. The multi tray can also be used as a riser with u-clamps. Up to 4 cable trays per ceiling pillar are permissible. MATERIAL Steel galvanised 86 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

21 Multi-drabinka BETAfixss MB 20 i MB 25 BETAfixss Multi tray system MB 20 and MB 25 ZALETY Łatwość użycia: brak gwintowanego pręta wiszącego na krawędzi wspornika. Drabinki można układać w stos (oszczędność na kosztach transportu i składowania). Kable mogą zajmować pełną szerokość drabinki kablowej, tj. nie ma konieczności pozostawiania wolnej przestrzeni. Dopuszczalne jest stosowanie systemów wielokrotnych na jednym wsporniku sufitowym. ADVANTAGES Easy to use: no threaded rod hanging on the cantilever edge. Trays are stackable (cost-saving transportation and storage). The cable occupancy is allowed on the complete cable tray width, i.e. no distance to the spar is necessary. Multiple systems on one single ceiling pillar permitted. MB Multi-drabinki MB Multi tray racks Odległość szczebli Rung distance Długość elementu Piece length Cena /1 m Price /1 m mm mm m MB ,80 MB ,70 MB ,40 MB ,00 WK Kątownik do multi-drabinki WK Multi tray angle Kąt Angle WK 100 / º 1 19,20 WK 200 / º 1 21,20 WK 300 / º 1 32,00 WK 400 / º 1 41,60 WK 100 / º 1 11,10 WK 200 / º 1 12,70 WK 300 / º 1 17,30 WK 400 / º 1 22,70 TST Rozgałęzienie T do multi-drabinki TST Multi tray T-branch TST ,40 TST ,20 TST ,20 TST ,60 DST-8 Wspornikł sufitowy 8 otworów z zębami DST-8 Ceiling pillar 8-hole toothed DST ,90 DST ,70 DST ,60 DST ,90 DST ,70 DST ,30 DST ,00 DST ,90 DST ,00 DST ,90 DST ,20 DST ,30 November 2007 LEONI Studer AG Phone

22 Multi-drabinka BETAfixss MB 20 i MB 25 BETAfixss Multi tray system MB 20 and MB 25 DST-2 Wspornik sufitowy 2 otwory z zębami DST-2 Ceiling pillar 2-hole toothed DST ,10 DST ,20 DST ,40 DST ,70 DST ,90 DST ,10 DST ,00 DST ,20 DST ,90 KON Wspornik KON Bracket KON ,20 KON ,10 KON ,20 KON ,40 KZS Krótki zastrzał do MB 25 podpierająca wspornik KZS Short strut for MB 25 to support the bracket KZS ,00 VBU 60 Łącznik uniwersalny zawierający zestaw śrub M6 10 VBU 60 joint universal incl. screw kit M6 10 VBU ,10 VBS 60 Łącznik wciskany bez śrub VBS 60 joint push on without screws VBS ,10 88 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

23 Multi-drabinka BETAfixss MB 20 i MB 25 BETAfixss Multi tray system MB 20 and MB 25 GVB 60 Łącznik kątowy zawierający zestaw śrub M6 10 GVB 60 angle joint incl. screw kit M6 10 GVB ,70 SWF 60 Elastyczny panel boczny SWF 60 flexible side panel Cena / 100 m Price / 100 m SWF m 473,20 BFW 35 Kątownik mocujący do elastycznego panelu bocznego BFW 35 fastening angle for flexible side panel BFW ,00 OTP 45 Profil rozdzielający OTP 45 Separation profile Cena / 100 m Price / 100 m OTP m 561,30 KLT Taśma mocująca do mocowania profilu rozdzielającego KLT Clamping strap for fastening separation profile KLT M ,50 KML Taśma mocująca do mocowania multi-drabinki do wspornika (wymagane 2 sztuki / wspornik) KML clamping strap for fastening multi tray to bracket (2 pieces / bracket required) KML M ,10 November 2007 LEONI Studer AG Phone

24 Multi-drabinka BETAfixss MB 20 i MB 25 BETAfixss Multi tray system MB 20 and MB 25 SG Zestaw śrub do mocowania SWF 60 elastycznego panelu bocznego do multi-drabinki SG Srew kit for fastening the SWF 60 flexible side panel to the multi tray SG M ,10 ASG Zestaw śrub kotwowych, z zębami do wspornika na wsporniku sufitowym i krótkiego zastrzału ASG Anchor screw kit, toothed for bracket on ceiling pillar and short strut ASG M ,70 HSG Zestaw śrub młotkowych, odpornych na ścinanie, kwadratowa perforacja (wspornik i krótki zastrzał do boku wspornika sufitowego bez zębów) HSG Hammer head screw kit, shear-off proof, square perforation (bracket and short strut to the untoothed side of the ceiling pillar) HSG M ,70 SWB Uchwyt ścienny do przewodów pionowych obejmujący zestaw śrub M10 25 do multi-drabinki SWB Wall clamp for risers incl. srew kit M10 25 to the multi tray SWB ,40 SKP Zaślepka do multi-drabinki, bezhalogenowe tworzywo sztuczne, żółta SKP End cap for multitray, halogen free plastic, yellow Wykończenie Execution SKP R rechts /right ,00 SKP L links / left ,00 90 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

25 Multi-drabinka BETAfixss MB 20 i MB 25 BETAfixss Multi tray system MB 20 and MB 25 MB Multi-drabinki MB Multi tray racks DEC Standardowa pokrywa DEC Cover standard Pokrywa 90 Cover 90 HDEC Uchwyt mocujący HDEC Fixing clamp VBU 60 Łącznik uniwersalny VBU 60 Joint universal Pokrywa 45 Cover 45 WK Kątownik do multi-drabinki WK Multi tray angle HDEC Uchwyt mocujący HDEC Fixing clamp Rozgałęzienie pionowe Vertical branch Pokrywa - rozgałęzienie T Cover T-Branch WK Kątownik do multidrabinki WK Multi tray angle VBU 60 Łącznik uniwersalny VBU 60 Joint universal SWF 60 SWF 60 GVB 60 Łącznik kątowy GVB 60 Angle joint SWB Uchwyt ścienny do drabinek pionowych SWB Wall clamp for risers KON Wspornik / DST-2 Wspornik sufitowy 2 otwory KON Bracket / DST-2 Ceiling pillar 2-hole DST-8 Wspornik sufitowy 8 otworów DST-8 Ceiling pillar 8-hole KZS Krótki zastrzał KZS Short strut November 2007 LEONI Studer AG Phone

26 BETAfixss BETAfixss AKCESORIA BETAfixss ACCESSORIES DEC Standardowa pokrywa do korytka kablowego, drabinki kablowej, multi-drabinki DEC Cover standard for cable rack, cable ladder, multi tray Cena /1 m Price /1 m DEC m 5,70 DEC m 8,10 DEC m 11,70 DEC m 14,90 HDEC Uchwyt mocujący do pokrywy obejmujący śrubę specjalną M 6 HDEC Fixing clamp for cover incl. special screw M 6 HDEC ,80 WFS Stalowy płaskownik kątowy WFS Angle flat steel WFS ,00 WFS ,10 WAV Łącznik zewnętrzny kątowy WAV Angle outer joint WAV ,90 92 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

27 BETAfixss AKCESORIA BETAfixss ACCESSORIES WKP Płytka kątowa do ciężkiego wspornika sufitowego WKP Angle header plate for ceiling pillar heavy regulowany kąt adjustable angle of WKP ,5 / 15 / 22,5 / 30 / 45 / 67,5 1 29,30 SGDH Zestaw śrub z kołnierzami dystansowymi, Tor systemu na płytce z 4 otworami (wymagane 2 sztuki na płytkę) SGDH Screw kit with distance collars, System track on 4-hole header plate (2 pieces per header plate required) SGDH M ,10 STK Uchwyt do łącznika stalowego E30 / E90 ze śrubą M6 11 STK Clip for steel joint E30 / E90 with screw M6 11 do łącznika stalowego for steel joint STK ,50 STK ,20 STK ,90 Certyfikat połączenia z pojedynczym uchwytem BETAfixss M6, DWS, rurka z bezhalogenowego tworzywa sztucznego, rurka stalowa i korytko siatkowe na łączniku stalowym F90. Approved in connection with BETAfixss single clamp M6, DWS, halogen free plastic tube, steel tube and mesh tray on F90 steel joint. November 2007 LEONI Studer AG Phone

28 BETAfixss AKCESORIA BETAfixss ACCESSORIES SKR HSG Stalowy ząb ze śrubą młotkową do mocowania szyny do łącznika stalowego (mocowanie wewnątrz perforacji) SKR HSG Steel joint talon with hammer head screw, for fastening system track to steel joint (fastening within perforation) SKR HSG ,30 SKR ASG Stalowy ząb ze śrubą kotwową z zębami do mocowania szyny do łącznika stalowego (mocowanie w obrębie szczelinowego boku z zębami) SKR ASG Steel joint talon with anchor screw toothed, for fastening system track to steel joint (fastening within toothed slotted side) SKR ASG ,60 SKB Jarzmo mocujące do mocowania szyny do łącznika stalowego SKB Steel joint clamping yoke for fastening system track to steel joint SKB ,30 94 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

29 BETAfixss AKCESORIA BETAfixss ACCESSORIES BETAfixss - koryto kablowe, drabinka kablowa, multi-drabinka, BAC, pojedynczy uchwyt M6, pojedynczy uchwyt M8, DWS, rurka z bezhalogenowego tworzywa sztucznego, stalowa rurka i korytko siatkowe posiadają dodatkowo certyfikat do montażu ze stalowym zębem BETAfixss lub stalowym jarzmem mocującym w połączeniu z szyną mocującą BETAfixss na łączniku stalowym F90. BETAfixss cable rack, cable ladder, multi tray, BAC, single clamp M6, single clamp M8, DWS, halogen-free plastic tube, steel tube and mesh tray are approved additionally for assembly with BETAfixss steel joint talon or steel joint clamping yoke in combination with BETAfixss system track on F90 steel joint. SKP Zaślepka do profilu bezhalogenowe tworzywo sztuczne, żółta SKP End cap for profil halogen free plastic, yellow SKP ,30 SKP ,00 ADS Taśma pokrywająca szynę mocującą, bezhalogenowe tworzywo sztuczne, żółta ADS Covering tape for system track, halogen free plastic, yellow m Cena / 100 m Price / 100 m ADS ,40 ZDS Cynk w sprayu ZDS Zinc spray ml ZDS ,60 KZD Tabliczka identyfikacyjna zgodnie z DIN KZD Identification label in acc. DIN KZD ,80 Name des Unternehmers, der die Kableanlage hergestellt hat Bezeichnung der Kableanlage laut Prüfzeugnis Funktionserhaltsklasse gemäss DIN Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nummer Inhaber des «Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses» Elektro Strommann GmbH Voltweg 47 D Amperstadt Kabelrinne Kabelleiter Einfachschelle Bügelschelle Sammelhalter (x) E30 (x) E60 (x) E90 P-MPA-E des MPA NRW vom , MPA Erwitte LEONI Studer AG Herrenmattstrasse 20 CH Däniken Herstellungsjahr 2007 November 2007 LEONI Studer AG Phone

30 BETAfixss Przewód BETAfixss (korytko siatkowe) GK E30 / E90 BETAfixss Conduit (Mesh tray) GK E30 / E mm ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE Sposób montażu Laying mode Odległość punktów Ciężar podparcia1 Load Mounting distance1 Pojedynczy kabel Single laying mm mm kg / m mm mm Wiele kabli Multiple laying Klasa Classification DIN Aprobata Approval GK przewód (korytko siatkowe) GK Conduit (Mesh tray) ,5 mm2 1,5 mm2 E30 / E90 Certyfikat MPA NRW, Niemcy Certified by MPA NRW, Germany 1 Wyjątki JE-H(St)HRH FE180/E30-E90 Odległość 800 mm E90 Odległość 1500 mm E30, E60 1 Exceptions JE-H(St)HRH FE180/E30-E90 Distance 800 mm E90 Distance 1500 mm E30, E60 ZASTOSOWANIE Do montażu pojedynczych kabli i wielu kabli BETAflam E30 / E90 na sufitach i ścianach. Korytko siatkowe jest powlekane bezhalogenowym tworzywem sztucznym. Najtańsza metoda montażu wielu kabli dla maks. 10 kg / m obciążenia użytecznego. Odległość kotwy na listwie hakowej 200 mm. Spinkę zabezpieczającą należy zakładać co 800 mm. Łuki można pozostawić otwarte. Dopuszczalne jest do 4 korytek siatkowych na wspornik listwy hakowej. MATERIAŁ Stal powlekana tworzywem sztucznym APPLICATION For single and multiple laying of BETAflam cables E30 / E90 on ceilings or walls. The mesh tray is coated with halogen-free plastic. Cheapest mode of multiple laying for max. 10 kg / m useful load. Anchor distance on the hook bar 200 mm. The security clip must be fitted every 800 mm. Bows can be left open. Up to 4 mesh trays per hook bar pillar are permissible. MATERIAL Steel, plastic coated 96 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

31 Przewód BETAfixss (korytko siatkowe) GK BETAfixss Mesh tray GK ZALETY Certyfikat bezpieczeństwa Podtrzymanie funkcji systemu instalacji elektrycznej Opłacalny sposób montażu wielu kabli - maks. nośność 10 kg/m i 1500 mm Bezproblemowa obsługa w trakcie eksploatacji Montaż: poziomy i poprzeczny ADVANTAGES Approved security System circuit integrity Cost-effective way of multiple laying for max. 10 kg/m load capacity and 1500 mm trouble-free after-installing possible Laying: horizontal and transversal GK Korytko siatkowe GK Mesh tray Otwór Opening Cena /1 m Price /1 m mm mm m GK ,70 GK ,90 GK ,10 GK ,10 GK ,30 GK ,70 HKS-St Standardowa listwa hakowa do śrub o śr. do 7 mm HKS-St Hook bar standard for screws up to 7 mm L B l w HKS-St ,30 HKS-St ,40 HKS-St ,70 HKS-St ,70 HKS-St ,90 HKS-St ,10 HKS-St ,20 HKS-St ,00 HKS-G Duża listwa hakowa do śrub o śr. do 12 mm HKS-G Hook bar big for screws up to 12 mm L B l w HKS-G ,10 HKS-G ,70 HKS-G ,20 HKS-G ,90 HKS-G ,30 HKS-S Wspornik listwy hakowej HKS-S Hook bar pillar L B l w HKS-S ,30 HKS-S ,20 HKS-S ,80 HKS-S ,70 HKS-S ,80 SCGK Spinka zabezpieczająca do przewodu G SCGK Security clip for G-conduit do korytka siatkowego for mesh tray do otworu for opening Cena / 100 Ele. mm mm Ele./pcs. SCGK 16 / ,20 SCGK 20 / / ,20 SCGK 35 / / ,20 SCGK 45 / ,20 November 2007 LEONI Studer AG Phone

32 Przewód BETAfixss (korytko siatkowe) GK BETAfixss Mesh tray GK VBL Taśma łącząca wkręcany łącznik kątowy VBL Linking strap angle connector screwable VBL ,80 BLB Płytka blokująca dla HKS-S i HKS-G BLB Blockade plate for HKS-S and HKS-G BLB ,10 GKV Łącznik typu G łącznik wkręcany GKV G-joint connector joint connector screwable GKV ,68 KDS Żywica syntetyczna w sprayu jasnoszara, do korytka siatkowego KDS Synthetic resin spray light grey, for mesh tray g KDS ,90 HKS-S Wspornik listwy hakowej HKS-S Hook bar pillar HKS-St Standardowa listwa hakowa HKS-St Hook bar standard HKS-G Duża listwa hakowa HKS-G Hook bar big 98 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

33 Przewód BETAfixss (korytko siatkowe) GK BETAfixss Mesh tray GK GK GK GK GK GK GK GK GK SCGK Spinka zabezpieczająca SCGK Security clip GK Korytko siatkowe GK Mesh tray VBL Taśma łącząca VBL Linking strap GKV Łącznik typu G GKV G-joint connector November 2007 LEONI Studer AG Phone

34 BETAfixss Drabina pionowa BETAfixss STR E30 / E90 BETAfixss Vertical riser STR E30 / E90 ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE Sposób montażu Laying mode STR Drabina pionowa STR Vertical riser Odległość punktów Ciężar podparcia Load Mounting distance mm mm kg / Sprosse Rung Pojedynczy kabel Single laying mm mm ,5 mm 2 Wiele kabli Multiple laying 50 mm 2 3 Kable/Cables Klasa Classification DIN E30 / E90 Aprobata Approval Certyfikat MPA NRW, Niemcy Certified by MPA NRW, Germany ,8 5 Kable/Cables Kabel jednożyłowy/ Single core 4 Kable/Cables ZASTOSOWANIE Do montażu pojedynczych kabli i wielu kabli BETAflam z podtrzymaniem funkcji obwodu instalacji E30 / E90 w przypadku pożaru na ścianach. Ta część może być stosowana z uchwytami typu U. Odległości między uchwytami powinny wynosić 750 mm. Drabiny pionowe o standardowych długościach 3 m. Standardowe szerokości: 100, 200, 300 i 400 mm, szerokość użyteczna = szerokość standardowa minus 60 mm, możliwość instalacji w strefach podnoszących się równolegle do ściany, perforacje mm (do mocowania uchwytów ściennych do pionów) przy następujących odległościach punktów podparcia (zaczynając od dołu): 75 mm; 600 mm; 600 mm; 450 mm; 600 mm; 600 mm. Łączniki, uchwyty ścienne do pionów, kątowniki, uchwyty typu U, kotwy i inne akcesoria należy zamawiać oddzielnie. LEONI Studer pomoże Ci w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z montażem kabli oraz z wszystkimi niezbędnymi dodatkowymi aprobatami i certyfikatami. APPLICATION For vertical single and multiple laying of BETAflam cables with system integrity E30 / E90 in case of fire on walls. This part can be used with u-clamps. The distances between u-clamps are 750 mm. Vertical risers in standard lengths 3 m. Standard widths 100, 200, 300 and 400 mm, useful width = standard width less 60 mm, can be installed in rising zones parallel to the wall, perforations mm (for fastening the wall clamps for risers) at following mounting distances (starting at the bottom): 75 mm; 600 mm; 600 mm; 450 mm; 600 mm; 600 mm. Joints, wall clamps for risers, angles, u-clamps, anchors and other accessories must be ordered separately. LEONI Studer helps you solve your cable laying problems and helps you with any necessary special approvals. MATERIAL Steel galvanised MATERIAŁ Ocynkowana stal 100 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

35 Drabina pionowa BETAfixss STR BETAfixss Vertical riser STR ZALETY Certyfikat bezpieczeństwa Podtrzymanie funkcji systemu instalacji elektrycznej Koryta kablowe można układać w stos (oszczędność na kosztach transportu i składowania). ADVANTAGES Approved security System circuit integrity Trays are stackable (cost-saving transportation and storage). MB Multi-drabinki MB Multi tray racks Odległość szczebli Rung distance Długość elementu Piece length Cena /1 m Price /1 m mm mm m MB ,80 MB ,70 MB ,40 MB ,00 VBU 60 Łącznik uniwersalny zawierający zestaw śrub M6 10 VBU 60 joint universal incl. screw kit M6 10 VBU ,10 SWB Uchwyt ścienny do pionów zawierający zestaw śrub M10 25 SWB Wall clamp for risers incl. srew kit M10 25 SWB ,40 November 2007 LEONI Studer AG Phone

36 Drabina pionowa BETAfixss STR BETAfixss Vertical riser STR BAC Uchwyt typu U do mocowania kabli BAC U-clamp for fastening cables do kabli for cables BAC ,00 BAC ,60 BAC ,00 BAC ,70 BAC ,10 BAC ,10 BAC ,10 BAC ,30 BAC ,10 BAC ,10 BAC ,10 BAC ,10 BAC ,70 BAC ,10 BAC ,20 BAC ,20 BAC 8-12 / ,90 BAC / ,90 BAC / ,10 BAC / ,30 BAC / ,30 BAC / ,50 BAC / ,30 BAC / ,00 BAC / ,20 BAC / ,60 BAC / ,80 BAC / ,90 BAC 8-12 / ,10 BAC / ,30 BAC / ,30 BAC / ,90 BAC / , LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

37 Drabina pionowa BETAfixss STR BETAfixss Vertical riser STR BAC Uchwyt typu U BAC U-clamp VBU 60 Łącznik uniwersalny VBU 60 Joint universal SWB Uchwyt ścienny SWB Wall clamp MB Multi-drabinka MB Multi tray Drabiny pionowe o standardowej długości 3 m. Standardowe szerokości: 100, 200, 300 i 400 mm. Szerokość użyteczna = szerokość standardowa minus 60 mm. Instalacja w strefach podnoszących się równolegle do ściany. Perforacje mm do mocowania uchwytów ściennych do drabin pionowych w następujących odległościach punktów podparcia, zaczynając od dołu: 75 mm; 600 mm; 600 mm; 450 mm; 600 mm; 600 mm. Łączniki, uchwyty ścienne do pionów, kątowniki, uchwyty typu U, kotwy i inne akcesoria należy zamawiać oddzielnie. LEONI Studer pomoże Ci w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z montażem kabli oraz z wszystkimi niezbędnymi dodatkowymi aprobatami i certyfikatami. Vertical risers in standard lengths 3 m. Standard widths 100, 200, 300 and 400 mm. Useful width = standard width less 60 mm. Installation in rising zones parallel to the wall. Perforations mm for fastening the wall clamps for risers at following mounting distances, starting at the bottom: 75 mm; 600 mm; 600 mm; 450 mm; 600 mm; 600 mm. Joints, wall clamps for risers, angles, u-clamps, anchors and other accessories must be ordered separately. LEONI Studer helps you solve your cable laying problems and helps you with any necessary special approvals. November 2007 LEONI Studer AG Phone

38 BETAfixss Uchwyt ścienno-sufitowy BETAfixss DWS E30 / E90 BETAfixss Ceiling/wall hanger DWS E30 / E mm ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE Sposób montażu Laying mode DWS Uchwyt ścienno-sufitowy ze spinką zabezpieczającą DWS Ceiling/wall hanger with security clip Odległość punktów Ciężar podparcia Load Mounting distance mm mm kg / Uchwyt Clamp Pojedynczy kabel Single laying ,5 50 mm 2 Wiele kabli Multiple laying Klasa Classification mm mm DIN ,8 15 Kable/Cables 50 mm ,8 E30 / E90 Aprobata Approval Certyfikat MPA NRW, Niemcy Certified by MPA NRW, Germany ZASTOSOWANIE Do montażu wielu kabli BETAflam E30 / E90 na sufitach lub ścianach. Ciężkie kable nie muszą być układane jako pierwsze. MATERIAŁ Ocynkowana stal Stal nierdzewna APPLICATION For multiple laying of BETAflam cables E30 / E90 on ceilings or walls. There is no restriction that heavy cables have to be laid first. MATERIAL Steel galvanised Stainless steel 104 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

39 Uchwyt ścienno-sufitowy BETAfixss DWS BETAfixss Ceiling/wall hanger DWS ZALETY Opłacalny sposób montażu wielu kabli Bezproblemowa i szybka obsługa w trakcie eksploatacji, równe odległości dla E30 i E90 Duża nośność Ciężkie kablenie muszą być układane jako pierwsze Montaż poziomy lub poprzeczny ADVANTAGES Cost-effective way of multiple laying Trouble-free and quick after-installation is possible, equal distances for E30 and E90 High load capacity There is no limitation that heavy cables have to be laid first Laying horizontal or transversal DWS Sufit ściana ze spinką zabezpieczającą DWS Ceiling wall with security clip Mocowanie Fastening DWS ocynkowany / galvanised FNA II ,00 DWS CSN stal / Steel CNS FNA II ,00 Zestaw DWS sufit ściana Kit DWS Ceiling wall Mocowanie Fastening Cena / Price / DWS ocynkowany / galvanised FNA II ,00 DWS CSN stal / Steel CNS FNA II ,00 Zestaw DWS (1 Ilośś/op.) obejmujący 250 DWS ocynkowana stal z uchwytem lub 250 DWS stal nierdzewna z uchwytem 250 kotwa FNA II 6 30/5 wbijana 1 wiertło SDS do wiertarki udarowej 1 narzędzie mocujące dla młotka ręcznego Kit DWS (1 ) consisting of 250 DWS steel galvanised with clip or 250 DWS stainless steel with clip 250 anchor FNA II 6 30/5 nail head 1 drill SDS for hammer drill 1 fixing tool for manual hammer November 2007 LEONI Studer AG Phone

40 BETAfixss Uchwyt pojedynczy i uchwyt wzmocniony BETAfixss ES i GSM E30 / E90 BETAfixss Single clamp and Joint clamp ES and GSM E30 / E mm ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE Sposób montażu Laying mode Odległość1 Distance 1 Ciężar2 Load 2 Pojedynczy kabel Single laying Wiele kabli Multiple laying Klasa Classification Aprobata Approval ES Uchwyt pojedynczy ES Single clamp GSM Uchwyt wzmocniony GSM Joint clamp mm mm kg / Uchwyt Clamp 63 M6 78 M ,5 1,5 mm 2 mm mm DIN ,5 1,5 mm 2 3 Kable/Cables 10 mm ,8 3 Kable/Cables 10 mm ,8 E30 / E90 E30 / E90 Certyfikat MPA NRW, Niemcy Certified by MPA NRW, Germany 1 Wyjątki Pojedynczy kabel JE-H(St)H E30-E90 Odległość 800 mm E60 JE-H(St)H E30-E90 Odległość 400 mm E90 Wiele kabli JE-H(St)H E30-E90 Odległość 400 mm E90 NHXCH E90 Odległość 400 mm E90 2 Brak ograniczeń dla pojedynczych kabli 1 Exceptions Single laying JE-H(St)H E30-E90 Distance 800 mm E60 JE-H(St)H E30-E90 Distance 400 mm E90 Multiple laying JE-H(St)H E30-E90 Distance 400 mm E90 NHXCH E90 Distance 400 mm E90 2 No restriction for single laying ZASTOSOWANIE Do montażu pojedynczych kabli lub wielu kabli BETAflam E30 / E90 na sufitach lub ścianach, poziomo, pod kątem i pionowo. MATERIAŁ Ocynkowana stal APPLICATION For single or multiple laying of BETAflam cables E30 / E90 on ceilings or walls, horizontal, angled and vertical. MATERIAL Steel galvanised 106 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

41 Uchwyt pojedynczy i uchwyt wzmocniony BETAfixss ES i GSM BETAfixss Single clamp and Joint clamp ES and GSM ZALETY Zmniejszenie kosztów w porównaniu ze standardowym montażem zgodnie z DIN Montaż poziomy, poprzeczny i pionowy ADVANTAGES Save costs compared to the standard laying according to DIN Laying horizontal, transversal and vertical ES Uchwyt pojedynczy ES Single clamp do kabli for cables S 8 M ,50 S 10 M ,80 S 12 M ,20 S 14 M ,10 S 16 M ,80 S 18 M ,40 S 20 M ,10 S 22 M ,10 S 24 M ,90 S 26 M ,90 S 28 M ,30 S 30 M ,80 S 32 M ,30 S 35 M ,10 S 37 M ,60 S 40 M ,60 S 50 M ,10 S 63 M ,10 Kotwy należy zamawiać oddzielnie. Anchors must be ordered separatly. GSM Uchwyt wzmocniony z gumowym wkładem GSM Joint clamp with rubber inlay do kabli for cables GSM M ,80 GSM M ,10 GSM M ,60 GSM M ,20 GSM M ,30 GSM M ,70 GSM M ,10 GSM M ,90 Kotwy należy zamawiać oddzielnie. Anchors must be ordered separatly. November 2007 LEONI Studer AG Phone

42 BETAfixss Uchwyt pojedynczy BETAfixss F E30 / E90 BETAfixss Single clamp F E30 / E90 ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE Sposób montażu Laying mode F Uchwyt pojedynczy F Single clamp Odległość punktów podparcia Mounting distance Pojedynczy kabel 1 Single laying1 Klasa Classification mm mm mm DIN mm ,8 E30 / E90 E30 / E90 Aprobata Approval Certyfikat MPA NRW, Niemcy Certified by MPA NRW, Germany Rurka z tworzywa sztucznego z uchwytem pojedynczym Plastic tube with Single clamp mm ,8 E30 / E90 E30 / E90 1 NHXH E30-E60 n 1,5 mm2 E60 1 NHXH E30-E60 n 1,5 mm2 E60 ZASTOSOWANIE Do montażu pojedynczych kabli E30, E60, E90 BETAflam pionowo i poziomo na ścianach i sufitach, jak również poziomo w rurkach z bezhalogenowego tworzywa sztucznego na ścianach i sufitach. MATERIAŁ Ocynkowana stal Stal nierdzewna APPLICATION For single laying of BETAflam cables E30, E60, E90 vertical und horizontal on wall and ceiling, as well as in halogen free plastic tubes horizontal on wall and ceiling. MATERIAL Steel galvanised Stainless steel 108 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

43 Uchwyt pojedynczy BETAfixss F BETAfixss Single clamp F ZALETY Brak śrub, szybki montaż Certyfikat bezpieczeństwa Podtrzymanie funkcji systemu instalacji elektrycznej Znaczne zmniejszenie kosztów w porównaniu do standardowego montażu zgodnie z DIN ADVANTAGES Screwless and fast laying Approved security System circuit integrity You clearly save costs compared to the standard laying according to DIN F Pojedynczy uchwyt Ocynkowana stal F Single clamp Steel galvanised do kabli for cables F ,10 F ,20 F ,20 F ,30 F ,10 F ,20 F ,90 F ,30 F ,50 F ,10 F ,00 F Pojedynczy uchwyt Stal nierdzewna F Single clamp Stainless steel do kabli for cables F 8 CNS ,00 F 10 CNS ,10 F 12 CNS ,70 F 14 CNS ,80 F 16 CNS ,90 F 19 CNS ,60 F 20 CNS ,40 F 25 CNS ,20 F 32 CNS ,40 F 40 CNS ,70 F 45 CNS ,30 FNA II Wbijana FNA II Nail head FNA II 6 30 / ,30 FDN Gwóźdź stropowy FDN Ceiling nail FDN 6 / ,30 November 2007 LEONI Studer AG Phone

44 BETAfixss Uchwyt typu U i szyna mocująca BETAfixss BAC E30 / E90 BETAfixss U-clamp and System track BAC E30 / E mm ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE Sposób montażu Laying mode BAC Uchwyt typu U i szyna mocująca BAC U-clamp and System track Odległość punktów Ciężar podparcia pro Uchwyt1 Mounting Load per distance clamp1 Pojedynczy kabel Single laying mm mm kg mm mm ,5 1,5 mm2 Wiele kabli Multiple laying Klasa Classification 3 Kable / Cables DIN mm2 E30 / E90 5 Kable / Cables ,8 4 Kable / Cables Kabel jednożyłowy / Single core Aprobata Approval Certyfikat MPA NRW, Niemcy Certified by MPA NRW, Germany 1 Brak ograniczeń dla montażu pojedynczych kabli 1 No restriction for single laying ZASTOSOWANIE Do montażu pojedynczych kabli E30 / E90 BETAflam na sufitach i ścianach poziomo, pod kątem i pionowo (zabezpieczenie przed ślizganiem). Rozstaw kotw na szynie mocującej 250 mm. MATERIAŁ Ocynkowana stal APPLICATION For single or multiple laying of BETAflam cables E30 / E90 on ceilings or walls horizontally, angled and vertical (slip-proof). Anchor spacing in the system track 250 mm. MATERIAL Steel galvanised 110 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

45 Uchwyt typu U i szyna mocująca BETAfixss BAC BETAfixss U-clamp and System track BAC ZALETY Certyfikat bezpieczeństwa Podtrzymanie funkcji systemu instalacji elektrycznej Zmniejszenie kosztów w porównaniu ze standardowym montażem zgodnie z DIN Nie są wymagane długie kanały kablowe Bezpoślizgowe mocowanie uchwytu Montaż poziomy, poprzeczny i pionowy ADVANTAGES Approved security System circuit integrity Saving of costs compared to the standard laying according to DIN Long trough not required Non-slip fastening of the clamp Laying horizontal, transversal and vertical SS Szyna mocująca z zębami SS System track toothed SS ,10 SS ,70 SS ,30 SS ,00 SS ,20 SS ,30 SS ,20 SS ,90 SS ,50 SS ,50 SS ,20 SS ,10 SS ,30 SS ,50 SS ,70 SS ,30 SS ,00 SS ,20 SS ,30 SS ,50 SS ,50 SS ,40 BAC Uchwyt typu U do mocowania kabli BAC U-clamp for fastening cables do kabli for cables BAC ,00 BAC ,60 BAC ,00 BAC ,70 BAC ,10 BAC ,10 BAC ,10 BAC ,30 BAC ,10 BAC ,10 BAC ,10 BAC ,10 BAC ,70 BAC ,10 BAC ,20 BAC ,20 November 2007 LEONI Studer AG Phone

46 Uchwyt typu U i szyna mocująca BETAfixss BAC BETAfixss U-clamp and System track BAC do kabli for cables BAC 8-12 / ,90 BAC / ,90 BAC / ,10 BAC / ,30 BAC / ,30 BAC / ,50 BAC / ,30 BAC / ,00 BAC / ,20 BAC / ,60 BAC / ,80 BAC / ,90 BAC 8-12 / ,10 BAC / ,30 BAC / ,30 BAC / ,90 BAC / ,50 FNA II Wbijana FNA II Nail head FNA II 6 30 / ,30 Podkładka typu U U Washer Śr. wewnętrzna Inner U d7, , ,10 FAZ II FAZ II FAZ II 8 /10 GS , LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

47 Uchwyt typu U i szyna mocująca BETAfixss BAC BETAfixss U-clamp and System track BAC SS Szyna mocująca SS System track SS Szyna mocująca SS System track November 2007 LEONI Studer AG Phone

48 BETAfixss Szyna mocująca, rurka i uchwyt BETAfixss RBS E30 / E90 BETAfixss Tube and clamp with system track RBS E30 / E mm ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE Sposób montażu Laying mode Odległość Ciężar punktów podparcia Load Mounting distance Pojedynczy kabel Single laying mm mm kg / m mm mm Wiele kabli Multiple laying Rurka Tube Klasa Classification Aprobata Approval RBS Szyna mocująca, rurka i uchwyt RBS Tube and clamp with system track mm , mm ,8 3 Kable/Cables 50 mm ,8 3 Kable/Cables 50 mm ,8 Rurka z bezhaloge-dinowego tworzywa E30 / E sztucznego Halogen free plastic tube Rurka z ocynkowanej stali, powlekana E30 DIN Steel tube galvanised, coated Certyfikat MPA NRW, Niemcy Certified by MPA NRW, Germany ZASTOSOWANIE Do montażu pojedynczych kabli E30 / E90 BETAflam na sufitach i ścianach poziomo, pod kątem i pionowo, w sposób nieosłonięty lub zabudowany. Rozstaw kotw na szynie mocującej 250 mm. Montaż w stalowej rurce - tylko E30. Długość rurki 3 metry, należy zwracać uwagę na rozszerzalność cieplną. MATERIAŁ Rurka z bezhalogenowego tworzywa sztucznego Ocynkowana stal Czarna stal, powlekana APPLICATION For single or multiple laying of BETAflam cables E30 / E90 on ceilings or walls, horizontal, angled and vertical in open or concealed laying. Anchor spacing in the system track 250 mm. Laying in steel tube only E30. Tube length 3 metres, pay attention to expansion at temperature fluctuations. MATERIAL Halogen free plastic tube Steel galvanised Steel black coated 114 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

49 Szyna mocująca, rurka i uchwyt BETAfixss RBS BETAfixss Tube and clamp with system track RBS ZALETY Certyfikat bezpieczeństwa Podtrzymanie funkcji systemu instalacji elektrycznej Dużo większa odległość między uchwytami Zabudowane szyny mocujące Bezproblemowe dodatkowe wciąganie w przypadku niepełnego zajęcia Dopuszcza się do trzech kabli na rurkę Montaż: poziomy, poprzeczny i pionowy ADVANTAGES Approved security System circuit integrity Unrivalled big clamp distance Optical inconspicuous clear cable ways Trouble-free supplementary drawing-in if not fully occupied Up to three cables per tube allowed Laying: horizontal, transversal and vertical SS Szyna mocująca z zębami SS System track toothed SS ,10 SS ,70 SS ,30 SS ,00 SS ,20 SS ,30 SS ,20 SS ,90 SS ,50 SS ,50 SS ,20 SS ,10 SS ,30 SS ,50 SS ,70 SS ,30 SS ,00 SS ,20 SS ,30 SS ,50 SS ,50 SS ,40 BAC Uchwyt typu U do rurek, kabli BAC U-clamp for tubes cables Do rurki for tube BAC ,60 BAC ,00 BAC ,10 BAC ,10 BAC ,30 BAC ,10 BAC ,10 November 2007 LEONI Studer AG Phone

50 Szyna mocująca, rurka i uchwyt BETAfixss RBS BETAfixss Tube and clamp with system track RBS FNA II Wbijana FNA II Nail head FNA II 6 30 / ,30 Podkładka typu U U Washer Śr. wewnętrzna- Inner U d7, , ,10 FAZ II FAZ II FAZ II 8 /10 GS , LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

51 Szyna mocująca, rurka i uchwyt BETAfixss RBS BETAfixss Tube and clamp with system track RBS Rurka KUPA bezhalogenowa, 3 m KUPA tube halogen free, 3 m DN DN Śr. wewnętrzna Inner Śr. zewnętrzna Outer Uchwyt Clamp Cena / 100 m Price / 100 m mm mm mm mm Ele./ piece KUPA ,0 16,0 BAC M ,90 KUPA ,8 20,0 BAC M ,90 KUPA ,5 25,0 BAC M ,80 KUPA ,0 32,0 BAC M ,70 KUPA ,5 40,0 BAC M ,90 KUPA ,2 50,0 BAC M ,60 KUPA ,8 63,0 BAC M ,30 Rurka STAPA czarna powlekana lub ocynkowana, wciskana, 3 m STAPA tube black coated or galvanised, push-on, 3 m Wykończenie Finishing DN DN Śr. wewnętrzna Śr. zewnętrzna Inner Outer Uchwyt Clamp Cena / 100 m Price / 100 m mm mm mm mm Ele./ piece STAPA black 16 13,3 16,0 BAC M ,80 STAPA black 20 17,3 20,0 BAC M ,00 STAPA black 25 22,1 25,0 BAC M ,10 STAPA black 32 29,0 32,0 BAC M ,20 STAPA black 40 37,0 40,0 BAC M ,30 STAPA black 50 47,0 50,0 BAC M ,10 STAPA black 63 59,9 63,0 BAC M ,80 STAPA galv ,3 16,0 BAC M ,60 STAPA galv ,3 20,0 BAC M ,90 STAPA galv ,1 25,0 BAC M ,00 STAPA galv ,0 32,0 BAC M ,00 STAPA galv ,0 40,0 BAC M ,80 STAPA galv ,0 50,0 BAC M ,00 STAPA galv ,9 63,0 BAC M ,80 W wersjach Stapa rurka gwintowana, czarna powlekana lub ocynkowana, ceny na życzenie. Łuki, ceny na życzenie. In the versions Stapa tube threaded, black coated or galvanised, prices on demand. Bows, prices on demand. SSM Łącznik wciskany czarny, powlekany lub ocynkowany SSM joint push-on black coated or galvanised Wykończenie Finishing DN DN mm Ele./ piece SSM black ,20 SSM black ,30 SSM black ,80 SSM black ,00 SSM black ,00 SSM black ,20 SSM black ,20 SSM galv ,50 SSM galv ,40 SSM galv ,00 SSM galv ,20 SSM galv ,10 SSM galv ,10 SSM galv ,00 November 2007 LEONI Studer AG Phone

52 BETAfixss Montaż rurek BETAfixss RES E30 / E90 BETAfixss Tube laying RES E30 / E mm ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE Sposób montażu Laying mode Odległość Distance Ciężar Load Pojedynczy kabel Single laying Wiele kabli Multiple laying Rurka Tube Klasa Classification Aprobata Approval RES Rurka i uchwyt pojedynczy z szyną mocującą RES Tube and single clamp with system track mm mm kg / m mm mm mm , mm ,8 3 Kable/Cables 50 mm ,8 3 Kable/Cables 50 mm ,8 Rurka z bezhaloge-dinowego tworzywa E30 / E sztucznego Halogen free plastic tube Rurka stalowa ocynkowana, powlekana E30 DIN Steel tube galvanised, coated Certyfikat MPA NRW, Niemcy Certified by MPA NRW, Germany ZASTOSOWANIE Do montażu pojedynczych kabli E30 / E90 BETAflam na sufitach i ścianach poziomo, pod kątem i pionowo, w sposób nieosłonięty lub zabudowany. Montaż w stalowej rurce - tylko E30. Długość rurki 3 metry, należy zwracać uwagę na rozszerzanie przy zmianach temperatury. MATERIAŁ Rurka z bezhalogenowego tworzywa sztucznego Ocynkowana stal Czarna stal, powlekana APPLICATION For single or multiple laying of BETAflam cables E30 / E90 on ceilings or walls, horizontal, angled and vertical in open or concealed laying. Laying in steel tube only E30. Tube length 3 meters, pay attention to expansion at temperature fluctuations. MATERIAL Halogen free plastic tube Steel galvanised Steel black coated ES Uchwyt pojedynczy ES Single clamp Kotwy należy zamawiać oddzielnie. Anchors must be ordered separately. do rurki for tube S 16 M ,80 S 20 M ,10 S 26 M ,90 S 32 M ,30 S 40 M ,60 S 50 M ,10 S 63 M , LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

53 Montaż rurek BETAfixss RES BETAfixss Tube laying RES ZALETY Certyfikat bezpieczeństwa Podtrzymanie funkcji systemu instalacji elektrycznej Dużo większa odległość między uchwytami Zabudowane szyny mocujące Bezproblemowe dodatkowe wciąganie w przypadku niepełnego zajęcia Dopuszcza się do trzech kabli na rurkę Montaż: poziomy, poprzeczny i pionowy ADVANTAGES Approved security System circuit integrity Unrivalled big clamp distance Optical inconspicuous clear cable ways Trouble-free supplementary drawing-in if not fully occupied Up to three cables per tube allowed Laying: horizontal, transversal and vertical Rurka KUPA bezhalogenowa, 3 m KUPA tube halogen free, 3 m DN DN Śr. wewnętrzna Śr. zewnętrzna Inner Outer Uchwyt Clamp Cena / 100 m Price / 100 m mm mm mm mm Ele./ piece KUPA ,0 16,0 S 16 M ,90 KUPA ,8 20,0 S 20 M ,90 KUPA ,5 25,0 S 26 M ,80 KUPA ,0 32,0 S 32 M ,70 KUPA ,5 40,0 S 40 M ,90 KUPA ,2 50,0 S 50 M ,60 KUPA ,8 63,0 S 63 M ,30 Rurka STAPA czarna powlekana lub ocynkowana, wciskana, 3 m STAPA tube black coated or galvanised, push-on, 3 m Wykończenie Finishing DN DN Śr. wewnętrzna Śr. zewnętrzna Inner Outer Uchwyt Clamp Cena / 100 m Price / 100 m mm mm mm mm Ele./ piece STAPA black 16 13,3 16,0 S 16 M ,80 STAPA black 20 17,3 20,0 S 20 M ,00 STAPA black 25 22,1 25,0 S 26 M ,10 STAPA black 32 29,0 32,0 S 32 M ,20 STAPA black 40 37,0 40,0 S 40 M ,30 STAPA black 50 47,0 50,0 S 50 M ,10 STAPA black 63 59,9 63,0 S 63 M ,80 STAPA galv ,3 16,0 S 16 M ,60 STAPA galv ,3 20,0 S 20 M ,90 STAPA galv ,1 25,0 S 26 M ,00 STAPA galv ,0 32,0 S 32 M ,00 STAPA galv ,0 40,0 S 40 M ,80 STAPA galv ,0 50,0 S 50 M ,00 STAPA galv ,9 63,0 S 63 M ,80 W wersjach Stapa rurka gwintowana, czarna powlekana lub ocynkowana, ceny na życzenie. Łuki, ceny na życzenie. In the versions Stapa tube threaded, black coated or galvanised, prices on demand. Bows, prices on demand. SSM Łącznik wciskany czarny, powlekany lub ocynkowany SSM joint push-on black coated or galvanised Wykończenie Finishing DN DN mm Ele./ piece SSM black ,20 SSM black ,30 SSM black ,80 SSM black ,00 SSM black ,00 SSM black ,20 SSM black ,20 SSM galv ,50 SSM galv ,40 SSM galv ,00 SSM galv ,20 SSM galv ,10 SSM galv ,10 SSM galv ,00 November 2007 LEONI Studer AG Phone

54 BETAfixss Puszka dystrybucyjna BETAfixss z tworzywa sztucznego VT E30 / E90, bezhalogenowa BETAfixss Plastic distributor VT E30 / E90, halogen free ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE Sposób montażu Laying mode Wiele kabli Multiple laying Klasa Classification Aprobata Approval mm mm VT Puszka dystrybucyjna z tworzywa sztucznego VT Plastic distributor mm2 DIN E30 / E90 Certyfikat MPA NRW, Niemcy Certified by MPA NRW, Germany ZASTOSOWANIE Do rozdzielania i podłączania instalacji kablowych z podtrzymaniem funkcji obwodów zgodnym z DIN 4102 część 12, E30 / E90. Moduły zaciskowe składają się z: uchwytów, szyn nośnych, kątowników, nakrętek kołpakowych i kotwi. Prosimy również o przysłanie schematu połączeń z zamówieniem modułu zacisków, na podstawie którego stwierdzimy, ile przewodów zostanie umieszczonych w jednym uchwycie. MATERIAŁ Bezhalogenowe tworzywo sztuczne APPLICATION For the distribution and connection in cable systems with circuit integrity according to DIN 4102 part 12, E30 / E90. Clip modules are composed of clips, support tracks, end angles, cap nuts and anchors. Please also send us a circuit diagram with your clip module order from which we can see how many conductors will be consolidated in one clip. MATERIAL Plastic halogen free 120 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

55 Puszka dystrybucyjna BETAfixss z tworzywa sztucznego VT BETAfixss Plastic distributor VT ZALETY Zgodnie z ABP zatwierdzony jako element łączący i element przecięcia w instalacjach kablowych ADVANTAGES According to ABP approved as connecting as well as junction element in cable installations VT Puszka dystrybucyjna z bezhalogenowego tworzywa sztucznego, szara lub pomarańczowa VT Plastic distributor halogen free, grey or orange Farbe Colour VT G szary / grey 1 30,90 VT O pomarańczowy / orange 1 30,90 VT G szary / grey 1 37,50 VT O pomarańczowy / orange 1 37,50 VT G szary / grey 1 47,40 VT O pomarańczowy / orange 1 47,40 VT G szary / grey 1 93,60 VT O pomarańczowy / orange 1 93,60 GDD Gumowy przepust izolatorowy GDD Rubber seal bushing do kabli for cable GDD M20 SET ,50 GDD M25 SET ,90 GDD M32 SET ,70 KMM Terminal steatytowy KMM Steatite terminal SRE Terminal 4 DS1 / Terminal 4 DS1 1 1,50 SRE Terminal 6 DS1 / Terminal 6 DS1 1 3,10 SRE Terminal 10 DS1/Terminal 10 DS1 1 4,10 SRE Terminal 16 / Terminal ,10 SM 2A Bezpiecznik / Fuse 1 68,00 1 DS z zabezpieczeniem przewodu / With wire protection TRS Szyna nośna / Supporting track 1 9,50 EWI Kątownik / End angle 1 1,00 HTM Nakrętka kołpakowa z płaskim łbem / Flat head cap nut 1 0,40 FNA II 6 30 M6 / Kotwa / Anchor 100 0,69 IBS Klucz imbusowy / Allen key 1 1,50 November 2007 LEONI Studer AG Phone

56 BETAfixss Puszka dystrybucyjna BETAfixss RV E30 / E90 BETAfixss Distributor box RV E30 / E90 ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE Sposób montażu Laying mode Wiele kabli Multiple laying Klasa Classification Aprobata Approval mm mm RV Puszka dystrybucyjna RV Distributor box ,5 mm2 DIN E30 / E90 Certyfikat MPA NRW, Niemcy Certified by MPA NRW, Germany ZASTOSOWANIE Do rozdzielania i podłączania instalacji kablowych o podtrzymaniu funkcji obwodów zgodnie z DIN 4102 część 12, E30 / E90. MATERIAŁ Rodzaje i wymiary na zamówienie. APPLICATION For the distribution and connection in cable systems with circuit integrity according to DIN 4102 part 12, E30 / E90. MATERIAL s and dimensions upon request. 122 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

57 BETAfixss BETAfixss November 2007 LEONI Studer AG Phone

58 BETAfixss Kotwy bezpieczeństwa pożarowego, materiały mocujące BETAfixss F90 BETAfixss Fire safety anchors / Fixing material F90 ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE Kotwa Anchor kotwy Anchor type Odpowiednie do Suitable for Klasa Classification Aprobata Approval mm FNA II FNA II FAZ II FAZ II FDN FDN K K PBD PBD 6 30 M6 45 M6 45 Betonu Concrete 6 30 M6/5 M6 50 Betonu Concrete 6 30 M8/5 M8 50 Betonu Concrete 6 30/5 Wbijana Nail head 6 40 Betonu Concrete 8 /10 GS M8 77 Betonu Concrete 10 /10 GS M10 95 Betonu Concrete 12 /10 GS M Betonu Concrete 6 / Betonu Concrete 6 5 M6 35 Betonu Concrete 6 80 / 5N M6 115 Betonu Concrete / 5N M6 115 Betonu Concrete M6 10 M6 86 Betonu porowatego Porous concrete M8 10 M8 88 Betonu porowatego Porous concrete M10 10 M10 90 Betonu porowatego Porous concrete C12/15 C50/60 C12/15 C50/60 C12/15 C50/60 C12/15 C50/60 C20/25 C50/60 C20/25 C50/60 C20/25 C50/60 C20/25 C50/60 B25 B55 B25 B55 B25 B55 F90 ETA-06 / 0175 F90 ETA-06 / 0175 F90 ETA-06 / 0175 F90 ETA-06 / 0175 F90 ETA-05 / 0069 F90 ETA-05 / 0069 F90 ETA-05 / 0069 F90 Z F90 Z F90 Z F90 Z P3,3 F90 Z P3,3 F90 Z P3,3 F90 Z ZASTOSOWANIE Do montażu instalacji kablowych z podtrzymaniem funkcji obwodów na betonie zbrojonym i niezbrojonym w kategorii wytrzymałości B25 i B55 lub C20/25 i C50/60 zgodnie z DIN 1045, beton i beton zbrojony oraz beton porowaty P3,3. APPLICATION For installation of cable systems with circuit integrity on reinforced and unreinforced concrete of strength class B25 and B55 or C20/25 and C50/60 according to DIN 1045 concrete and ferro-concrete as well as porous concrete P3, LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

59 Puszka dystrybucyjna BETAfixss F90 BETAfixss Fire safety anchors F90 ZALETY Certyfikowane kotwy bezpieczeństwa F90 ADVANTAGES Safety anchors certified F90 FNA II FNA II Wbijana / Nail head Mocowanie Fastening of FNA II 6 30 M ES M ,20 FNA II 6 30 M6 / ES M6, F, DWS, HKS-St, VT ,20 FNA II 6 30 M8 / GSM, SS inkl. U ,00 FNA II 6 30 / DWS, F, HKS-St, SS inkl. U ,30 Podkładka typu U U Washer Mocowanie Fastening of U d7, SS + FNA II ,10 FAZ II FAZ II Mocowanie Fastening of FAZ II 8 /10 GS SS, HKS-G, HKS-S ,00 FAZ II 10 /10 GS DST, KON, KZS, SWB, HKS-S ,00 FAZ II 12 /10 GS DST, KON, KZS ,00 FDN Gwóźdź stropowy FDN Ceiling nail Mocowanie Fastening of FDN 6 / F, HKS-St ,30 K 6 K 6 Mocowanie Fastening of Cena / Price / K 6 5 Set* ES M6 200 (pro Set) 138,00 K 6 80 / 5N ES M ,00 K / 5N ES M ,00 * Zawierający SDS Wiertło / incl. round drill SDS PBD Kotwa PBD Anchor Mocowanie Fastening of PBD M ES M6, F, HKS-St ,00 PBD M SS, HKS-G, HKS-St ,00 PBD M DST, KON, KZS, SWB, HKS-St ,00 SW Narzędzie mocujące SW Fixing tool Inne kotwy na życzenie. Other anchors on request. Zastosowanie Application with SW FNA FNA II 1 14,00 SW EWA HH K ,50 SW EWA BH K ,50 SW EWP HH PBD M6 1 23,50 SW EWP HH PBD M8 1 24,50 SW EWP HH PBD M ,50 November 2007 LEONI Studer AG Phone

60 BETAfixss Pistolet z osprzętem BETAfixss FIS V F90 BETAfixss Injection system FIS V F90 ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE Kotwa Anchor kotwy Anchor type Odpowiednie do Suitable for Klasa Classification Aprobata Approval mm mm FIS V F90 FIS V F90 Pistolet z osprzętem Injection system Betonu Concrete C20 / 25 C50 / 60 F90 Z KS, KSL, Mz, HLz 12 Twardość Hardness ZASTOSOWANIE Do montażu instalacji kablowych z podtrzymaniem funkcji obwodów na murach z cegły wapienno-piaskowej (KS 12, KSL 12), cegły glinianej (Mz 12) i cegły z perforacją pionową (HLz 12), oraz na betonie C20 / 25 i C50 / 60. APPLICATION For installation of cable system with circuit integrity on masonry of lime sand brick (KS 12, KSL 12), clay brick (Mz 12) and vertically perforated brick (HLz 12), as well as concrete C20 / 25 and C50 / LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

61 Pistolet z osprzętem BETAfixss FIS V F90 BETAfixss Injection System FIS V F90 ZALETY Bezpieczna instalacja w różnych podłożach ADVANTAGES Safe installations in various foundations FIS V Pistolet z osprzętem na około wywierconych otworów FIS V Injection cartridge for approx bore holes Mocowanie Fastening of FIS V 360 S FIS G inkl. FIS H M 1 51,80 FIS G Pręt gwintowany FIS G Traded bar Mocowanie Fastening of FIS G ES, GSM, SS, DWS, HKS-St, HKS-G ,00 FIS H M Tuleja na kotwę metal FIS H M Anchor sleeve metal Mocowanie Fastening of FIS H M FIS G ,00 RD Reduktor metal RD Reducing spout metal Mocowanie Fastening of RD M8 / M ES M ,00 FIS AM Pistolet z osprzętem FIS AM Injection gun FIS AM ,00 November 2007 LEONI Studer AG Phone

62 BETAfixss Wkręcane kotwy bezpieczeństwa BETAfixss HMS / MMS F90 BETAfixss Safety screw anchors HMS / MMS F90 ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE Kotwa Anchor kotwy Anchor type Odpowiednie do Suitable for Klasa Classification Aprobata Approval mm HMS HMS MMS MMS KS Betonu/Concrete KSL, KSV, Vz ST Betonu/Concrete KSL, KSV, Vz ST 7,5 80 7,5 80 Betonu/Concrete KSL, KSV, Vz MS 7,5 50 7,5 50 Betonu/Concrete KSL, KSV, Vz S 7,5 80 SW13 7,5 80 Betonu/Concrete KSL, KSV, Vz S 7,5 100 SW13 7,5 100 Betonu/Concrete KSL, KSV, Vz B25, B Twardość/Hardness B25, B Twardość/Hardness B25, B Twardość/Hardness B25, B Twardość/Hardness B25, B Twardość/Hardness B25, B Twardość/Hardness F90 Z F90 Z F90 Z F90 Z F90 Z F90 Z ZASTOSOWANIE Do montażu instalacji kablowych z podtrzymaniem funkcji obwodów na zwykłym betonie zbrojonym i niezbrojonym w kategorii wytrzymałości B25 i B55 zgodnie z DIN 1045, oraz na cegłach wapienno-piaskowych (KSL, KSV) i cegłach pełnych (Vz) o wytrzymałości 1.2. Uwaga: W przypadku montażu na ścianie, wywiercony otwór należy wyczyścić przed wprowadzeniem kotwy. APPLICATION For the installation of cable systems with circuit integrity on reinforced and unreinforced normal concrete of strength class B25 and B55 according to DIN 1045 as well as lime sand brick (KSL, KSV) and solid brick (Vz) of strength 1.2. Note: For wall mounting, the drill hole must be cleaned before setting the anchor. 128 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

63 Wkręcane kotwy bezpieczeństwa BETAfixss HMS / MMS F90 BETAfixss Safety screw anchors HMS / MMS F90 ZALETY Certyfikowane kotwy bezpieczeństwa F90 ADVANTAGES Safety anchors certified F90 HMS-KS Kotwa wkręcana HMS-KS Screw anchor Wywiercony otwór Drill hole Mocowanie Fastening of mm HMS-KS ES M6, F ,70 MMS-ST Kotwa wkręcana MMS-ST Screw anchor Wywiercony otwór Drill hole Mocowanie Fastening of mm MMS-ST ES M ,20 MMS-ST 7, KAH inkl. VM ,20 VM 8 Łącznik VM 8 Joint Mocowanie Fastening of VM KAH mit MMS ,80 MMS-MS Kotwa wkręcana MMS-MS Screw anchor Wywiercony otwór Drill hole Mocowanie Fastening of mm MMS-MS 7, DWS ,70 MMS-S Kotwa wkręcana MMS-S Screw anchor Wywiercony otwór Drill hole Mocowanie Fastening of mm MMS-S 7,5 80 SW HKS-G ,00 MMS-S 7,5 100 SW HKS-G ,00 MMS-S 7,5 140 SW HKS-G ,00 SDS Wiertło SDS Drill Wywiercony otwór Drill hole Mocowanie Fastening of mm SDS HMS-KS 1 8,00 TORX Wkładka wiertła TORX Bit insert Mocowanie Fastening of TORX HMS-KS 1 3,00 TORX MMS-MS 1 3,00 Inne kotwy na życzenie. Other anchors on request. November 2007 LEONI Studer AG Phone

64 BETAfixss Układanie kabli zabudowanych BETAfixss UP E30 / E90 BETAfixss Concealed cable laying UP E30 / E90 ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE Sposób montażu Laying mode Odległość punktów podparcia Mounting distance Pojedynczy kabel Single laying Wiele kabli Multiple laying Klasa Classification Aprobata Approval mm mm mm UP Układanie kabli zabudowanych w tynku mineralnym 15 mm UP Concealed cable laying with a mineral plaster of 15 mm 1500 Uchwyt wbijany / Nail clamp 1,5 mm2 2 Kable/Cables 1,5 mm2 DIN E30 / E90 Certyfikat MPA NRW, Niemcy Certified by MPA NRW, Germany ZASTOSOWANIE Do układania kabli zabudowanych w tynku mineralnym. W ścianie lub suficie należy wykonać połączenie o głębokości co najmniej równej średnicy kabla dla systemów bezpieczeństwa plus 15 mm. W jednym połączeniu można ułożyć równolegle maksymalnie dwa kable dla systemów bezpieczeństwa, a następnie umocować uchwytami wbijanymi rozmieszczonymi w odległościach 1500 mm. W przypadku nakładania na połączenie tynku mineralnego, kabel dla systemów bezpieczeństwa należy pokryć minimalną warstwą 15 mm. Możliwość krycia kabli została zatwierdzona w świadectwie próby. APPLICATION For concealed cable laying with mineral plaster. A joint with a depth of at least the diameter of the safety cable plus 15 mm must be made in the wall or ceiling. A maximum of two safety cables must be laid parallel in one joint and fastened with nail clamps at distances 1500 mm. When plastering the joint with mineral plaster, a minimum coverage of 15 mm must be plastered over the safety cable. Concealed laying is clearly approved in the test certificate. 130 LEONI Studer GmbH Phone +49 (0) November 2007

65 BETAfixss Podparcie kabla BETAfixss KAH E30 BETAfixss Cable support KAH E30 ZAKRES APROBATY / APPROVAL RANGE Sposób montażu Laying mode Pojedynczy kabel Single laying Wiele kabli Multiple laying Klasa Classification Aprobata Approval KAH Wspornik kabli KAH Cable support mm mm mm ,5 mm ,8 3 Kable/Cables 50 mm2 5 Kable/Cables ,8 4 Kable / Cables Kabel jednożyłowy / Single core DIN E30 Certyfikat MPA NRW, Niemcy Certified by MPA NRW, Germany ZASTOSOWANIE Do podpierania pionowych układów kablowych 3,50 m. BETAfixss KAH, certyfikat do montażu pojedynczych kabli i wiązek w połączeniu z uchwytami U BETAfixss BAC lub pojedynczymi uchwytami BETAfixss S, ESM lub GSM. Pasuje do szyn profil C o długości do 800 mm. : 150 mm 200 mm 320 mm (100 mm 100 mm 220 mm - szerokość wewnętrzna) do 150 mm 200 mm 920 mm (100 mm 100 mm 820 mm - szerokość wewnętrzna). MATERIAŁ Płytki z krzemianu wapnia, kategoria A1 CENY na życzenie APPLICATION For the support of vertical cable systems 3,50 m. BETAfixss KAH, approved for single and bundle laying of cables in conjunction with BETAfixss U- clamps BAC, or BETAfixss single clamps S, ESM or GSM. Suits C-profile rails up to 800 mm long. : 150 mm 200 mm 320 mm (100 mm 100 mm 220 mm inner width) up to 150 mm 200 mm 920 mm (100 mm 100 mm 820 mm inner width). MATERIAL Calcium silicate plates, class A1 PRICES upon request November 2007 LEONI Studer AG Phone

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE

Kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE YHKXS 6/10 kv Kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE Medium voltage cables with XLPE insulation Norma Standard PN-HD 620-10C IEC 60502-2 8 7 6 5 4 3 2 1 Konstrukcja Construction 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

ROSTA Podstawy silników. Samonapinające podstawy silników elektrycznych z napędem pasowym Brak poślizgu pasów ochrona pasów bezobsługowe

ROSTA Podstawy silników. Samonapinające podstawy silników elektrycznych z napędem pasowym Brak poślizgu pasów ochrona pasów bezobsługowe ROSTA Samonapinające podstawy silników elektrycznych z napędem pasowym Brak poślizgu pasów ochrona pasów bezobsługowe Korzyści z użytkowania MB 27 Pozwala na krótki poślizg pasa podczas rozruchu dużych

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Opracowanie F.E.S.I.

Opracowanie F.E.S.I. English German Polski Abrasion Abrieb -m. Ścieranie Wearing away by friction, e.g. particles loosening from surface of cellular glass. Absorption (water) A process by which a hydrophilic material absorbs

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

The Preferred Partner. Opis systemu

The Preferred Partner. Opis systemu Astron The Preferred Partner Opis systemu Spis treści str. 4: str. 6: str. 8: Budynki jednokondygnacyjne Konstrukcje stalowe Budynki wielokondygnacyjne Konstrukcje stalowe Systemy dachowe LMR600 Maksymalna

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

SYSTEM RYNNOWY PODSUFITKA

SYSTEM RYNNOWY PODSUFITKA RYNNOWY RYNNOWY PODSUFITKA katalog produktów cennik RYNNOWY I PODSUFITKA RYZA to grupa produktów składająca się z systemu rynnowego i podsufitki dachowej. Wiedza inżynierska, nowoczesne technologie oraz

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Dachówka F 12 Ü - południe

Dachówka F 12 Ü - południe Dachówka F 12 Ü - południe Dachówka F 12 Ü - południe. Nowy element zakładki szczytowej i bocznej w cegłach do dachu płaskiego F 12 Ü - południe umożliwia zmienne przekrycie dachowe o wielkości 4 cm. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Dachówka NIBRA - F 10 Ü

Dachówka NIBRA - F 10 Ü Dachówka NIBRA - F 10 Ü Dachówka NIBRA - F 10 Ü. Literka Ü jest symbolem dla nakładki i zmiennej długości krycia 41,3 cm ± 12 mm. Dzięki temu dachówka F 10 Ü jest idealną dachówką dla dachów łatwych w

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel Karta Informacyjna Wydanie 20/12/2012 Numer identyfikacyjny 01 01 01 15 001 9 System System mocowania paneli dla fasad wentylowanych Construction pis systemu Zastosowanie Właściwości Badania Zestaw materiałów

Bardziej szczegółowo

) N T E L I G E N T N E S P R Ç O N E G O

) N T E L I G E N T N E S P R Ç O N E G O > Złote reguły instalacji > Wskazówki do instalacji > Obszary zastosowania Przed przystąpieniem do instalacji systemu Transair należy upewnić się, czy strefa wokól nie jest zagrożona wybuchem (przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

honorujemy karty p atnicze: hurtownia wentylacyjna cennik

honorujemy karty p atnicze: hurtownia wentylacyjna cennik honorujemy karty p atnicze: hurtownia wentylacyjna cennik 2013 Maxima System Sp. z o.o. ul. Traktorzystów 10 02-495 Warszawa tel. +48 22 490 23 00 fax +48 22 478 39 83 www.maxima-system.pl DOBRY WYBÓR

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Katalog doboru VLT OneGearDrive Moc, sprawność i higiena wszystko w obudowie o jednej tylko wielkości

Katalog doboru VLT OneGearDrive Moc, sprawność i higiena wszystko w obudowie o jednej tylko wielkości MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Katalog doboru VLT OneGearDrive Moc, sprawność i higiena wszystko w obudowie o jednej tylko wielkości Certyfikat Urządzenie spełnia wymagania EHEDG (European Hygienic Engineering

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bez przeszkód

Projektowanie bez przeszkód B U I L I N G T E C H N O L O G Y Projektowanie bez przeszkód 02/2014 PFEIFER system łączników JORAHL & PFEIFER TECHNIKA BUOWLANA SP. Z O.O. UL. WROCŁAWSKA 68 55-330 KRĘPICE K/WROCŁAWIA TEL. +48 71 39

Bardziej szczegółowo

Wiertła kręte do drewna do zastosowń z kluczami udarowymi

Wiertła kręte do drewna do zastosowń z kluczami udarowymi kcesoria 2014 / 15 2 Spis treści Nr str. kcesoria do polerowania 107 aterie 150 rzeszczoty do wyrzynarek 122 128 rzeszczoty HCKZLL 121 rzeszczoty do pił szablastych SWZLL / Wyposażenie dodatkowe 108 120

Bardziej szczegółowo

Wyspa zaworowa typ 10 CPV, Compact Performance

Wyspa zaworowa typ 10 CPV, Compact Performance Wyspa zaworowa typ 10 CPV, : Maksymalny przepływ przy minimalnych gabarytach Montaż bezpośredni na innych elementach Krótkie długości przewodów, krótsze czasy cyklu Szeroki asortyment funkcji zaworów Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

Systemy montażowe do instalacji fotowoltaicznych. Zabezpiecz swoją inwestycję w energię odnawialną

Systemy montażowe do instalacji fotowoltaicznych. Zabezpiecz swoją inwestycję w energię odnawialną Systemy montażowe do instalacji fotowoltaicznych Zabezpiecz swoją inwestycję w energię odnawialną Systemy m Renusol GmbH innowacyjne przedsiębiorstwo posiadające słoneczną wizję Młode, dynamiczne, innowacyjne.

Bardziej szczegółowo

Podstawa światła przechodzącego TL ST (MDG 28) Instrukcja obsługi

Podstawa światła przechodzącego TL ST (MDG 28) Instrukcja obsługi Podstawa światła przechodzącego TL ST (MDG 28) Instrukcja obsługi Spis treści Strona Informacje ogólne Koncepcja bezpieczeństwa........................... 4 Symbole..........................................

Bardziej szczegółowo

WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIE, NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIE, NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIE, NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI Okucia DORMA MUNDUS. Odkryj nowe, inspirujące i czyste wzornictwo oraz wyjątkową łatwość montażu. 3 7 US 10 OKUCIA NAROŻNE MUNDUS SPIS TREŚCI Przegląd produktów

Bardziej szczegółowo