ROSTA Podstawy silników. Samonapinające podstawy silników elektrycznych z napędem pasowym Brak poślizgu pasów ochrona pasów bezobsługowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROSTA Podstawy silników. Samonapinające podstawy silników elektrycznych z napędem pasowym Brak poślizgu pasów ochrona pasów bezobsługowe"

Transkrypt

1 ROSTA Samonapinające podstawy silników elektrycznych z napędem pasowym Brak poślizgu pasów ochrona pasów bezobsługowe

2 Korzyści z użytkowania MB 27 Pozwala na krótki poślizg pasa podczas rozruchu dużych mas, zapobiegając nadmiernemu wzrostowi naprężenia pomiędzy pasem i kołem! Zapewnia szybką wymianę pasków oraz brak konieczności wielokrotnego osiowania kół pasowych! MB 38 W pełni bezobsługowy system napinający, brak konieczności regularnego napinania pasów! 5.2

3 samonapinających podstaw ROSTA Zapobiega luzowaniu się pasa, co nie pozwala na generowanie ciepła przez ślizgający się pas, oraz redukuje niebezpieczeństwo przedwczesnego zniszczenia paska! MB 50 Oferuje idealne napięcie pasa, a tym samym przeniesienie stałego momentu obrotowego; mniejsze straty energii, nawet trzykrotne przedłużenie żywotności pasków! MB 70 Bezgłośne przeniesienie napędu; ciągłe, optymalne naprężenie pasów! MB

4 Tabela doboru podstaw ROSTA w zależności od wielkości mechanicznej IEC NEMA P [kw] 000 min silnik 6-polowy P [kw] 500 min silnik 4-polowy P [HP] 200 min silnik 6-polowy P [HP] 800 min silnik 4-polowy Typ podstawy Opis Standardowe wykonanie 90S 90L T 45T / 2 00L / 3 82T.5 3 MB Strony MB 27 2M T S 32M 60M 60L 3 4 / T 25T T 256T MB Strony MB 38 60M 60L T 256T MB M 80L L 8.5 / T 286T 324T 326T MB MB Strony MB S 225M T 365T MB M T MB S 280M T 444T / / 50 MB S T 25 / / 200 MB Strony MB 70 35M 35L 90 / T 449T MB M 35L 355S 355M 355L 90 / T 449T / MB Wskazówki odnośnie niestandardowych projektów podstaw silników przedstawiono na stronach W przypadku indywidualnych rozwiązań dotyczących podstaw silników, które nie zostały wymienione w tabeli, prosimy o kontakt. Strony MB

5 Test siły naprężającej dla idealnego napięcia pasa Dzięki zastosowaniu mechanicznego napinacza, podstawy silnikowe ROSTA oferują idealną kalibrację odpowiedniego naprężenia pasa, w oparciu o siły kontrolne rekomendowane przez dostawców pasów. Rekomendowane wielkości sił kontrolnych dla najbardziej popularnych wielkości pasów klinowych znajdują się w tabeli obok. Odchylenie 6 mm F ø d Tabela z siłami naprężającymi dla instalacji z pasami klinowymi (standardowe wielkości dla większości typów pasów klinowych) Typ pasa Szer. [mm] Wys. [mm] Średnica małego koła [mm] XPZ, SPZ XPA, SPA XPB, SPB Wstępna siła kontrolna F I * [N] Siła po ułożeniu pasa F O * [N] XPC, SPC Dla rozstawu kół 000 mm Z A B C D * Test siły naprężającej dla pasów klinowych. W celu uzyskania idealnego naprężenia, ugięcie 6 mm przy rozstawie kół 000 mm powinno być osiągnięte w równej odległości od obu kół. (Dla większego lub mniejszego rozstawu kół, wartość 6 mm należy interpolować.) Standardowe umiejscowienie podstaw ROSTA w napędach przesiewaczy 45. Napęd górny Płyta montażowa zamocowana centralnie. Płyta montażowa poziomo do podstawy. Podstawa zamontowana pod kątem 45 o (pozycjonowanie do wzbudnika). Przesiewacz o ruchu liniowym Przesiewacz o ruchu kołowym Napęd boczny Płyta montażowa zamocowana centralnie. Płyta montażowa poziomo do podstawy. Wał poniżej lub powyżej wału mimośrodowego pod kątem minimum 5 o. 5.5

6 Podstawy silnikowe Typ MB 27 Typ MB A Offset 60* K 85 B MB ( 30) , ( 30) A Offset 50* K 30 B 2 MB , ( 50) ( 55) ,5 Art. No. Type IEC A B K NEMA A B K Waga [kg] MB S 90L T 45T 00L T M T MB S 32M 60M 60L M0 M T 25T T 256T M0 M Szczegóły dotyczące specjalnych wykonań na stronach 5.4/5.5. * W przypadku, gdy napinanie pasa nie jest wystarczające, zaleca się zamocowanie płyty montażowej w pozycji off-set.. Płyta montażowa 2. Wsporniki boczne 3. Układ napinający 4. Element elastyczny z wkładką gumową oraz zaciskami: MB 27: 2 zaciski, MB 38: 3 zaciski. 3 4 ROSTA MB MB Elementy stalowe malowane na niebiesko Elementy stalowe galwanizowane

7 Instrukcja montażowa dla podstaw MB 27 i MB 38. Optymalne umiejscowienie podstawy MB 27 MB 38 najdłuższy zakres naprężania, optymalna pozycja podstawy MB zadowalająca pozycja podstawy MB zmienione położenie układu napinającego w tej pozycji podstawy MB zakres naprężania jest niewystarczający, prosimy o kontakt 2. Zamontuj boczne wsporniki MB 27: 4 podłużne otwory 25 mm MB 38: 4 podłużne otwory mm 3. Wyosiuj koła i zamocuj silnik 4 śruby odpowiednio dla danej wielkości. 4. Poluzuj śrubę mocującą wał (element osiowy) MB 27: M6 i MB 38: M20 5. Załóż i naciągnij paski, sprawdź siłę napinającą Naciągnij paski zgodnie z rekomendacją producenta pasków (tabela na stronie 5.5) MB 27: za pomocą gwintowanej tulei M0 MB 38: za pomocą gwintowanego wałka M6x.5 6. Dokręć śrubę mocującą wałek, rozpocznij rozruch MB 27: M6 (moment dokręcania 20 Nm) MB 38: M20 (moment dokręcania 40 Nm) Korygowanie naprężenia: Generalnie korygowanie naprężenia nie jest konieczne, jednak zalecamy sprawdzanie siły naprężającej po kilku dniach pracy (po ułożeniu pasów). 5.7

8 Podstawy silnikowe Typ MB 50 F 205 AB BB A Offset E * K 5 B 264,5 * C D Art. nr Typ IEC A B K NEMA A B K AB BB C D E F Waga [kg] nowość MB M 60L T 256T MB M 80L T 286T MB L T 326T MB S 225M T 365T Szczegóły dotyczące specjalnych wykonań na stronach 5.4/5.5. * Wszystkie podstawy silnikowe MB 50 dostarczane są z płytą montażową zamocowaną w pozycji off-set. W zależności od ostatecznej pozycji montażu podstawy, kąta nachylenia pasków oraz wymaganego zakresu naprężania, płyta montażowa może być przełożona w pozycję centralną (zalecane dla napędów przesiewaczy). Płyta montażowa wyposażona jest w odpowiednie otwory montażowe. W przypadku, gdy wymagany jest dodatkowy skok płyty montażowej, blok regulacyjny układu napinającego może być przekręcony w pozycję drugiego otworu na płycie (3).. Płyta montażowa 2. Wsporniki boczne 3. Układ napinający MB 50x270- i MB 50x270-2: układ, MB 50x400 i MB 50x500: 2 układy. 4. Element elastyczny z wkładką gumową, łożyskami oporowymi oraz zaciskami (w zależności od wielkości podstawy, 3-5 zacisków)

9 Instrukcja montażowa dla podstaw MB 50. Optymalne umiejscowienie podstawy Obszar pracy powyżej Płyta montażowa nachylona pod kątem ok. 30 o Obszar pracy poniżej Płyta montażowa równolegle do podłoża najdłuższy zakres naprężania, optymalna pozycja podstawy MB zadowalająca pozycja podstawy MB w tej pozycji podstawy MB zakres naprężania jest niewystarczający, prosimy o kontakt 2. Zamontuj boczne wsporniki 4 podłużne otwory 8 60 mm 3. Wyosiuj koła i zamocuj silnik 4 śruby odpowiednio dla danej wielkości 4. Poluzuj śrubę mocującą wał (element osiowy) oraz śruby płytek zaciskowych M20 i M6 5. Załóż i naciągnij paski, sprawdź siłę napinającą Naciągnij paski zgodnie z rekomendacją producenta pasków (tabela na stronie 5.5). Pozycja powyżej : Pozycja poniżej : Ustaw za pomocą śruby M20x,5 (Napinanie dokręcaj blok do góry) Ustaw za pomocą śruby M20x,5 (Napinanie dokręcaj blok w dół) 6. Dokręć śrubę mocującą wałek oraz śruby płytek zaciskowych, rozpocznij rozruch M20 (moment dokręcania 40 Nm), M6 (moment dokręcania 20 Nm) Korygowanie naprężenia: Generalnie korygowanie naprężenia nie jest konieczne, jednak zalecamy sprawdzanie siły naprężającej po kilku dniach pracy (po ułożeniu pasów). 5.9

10 Podstawy silnikowe Typ MB 70 AB BB A Offset E * K B only MB70x ,5 C D Art. nr Typ IEC A B K NEMA A B K AB BB C D E MB M T MB S T M T Waga [kg] MB S T MB M T L T Szczegóły dotyczące specjalnych wykonań na stronach 5.4/5.5. Wszystkie podstawy silnikowe MB 70 dostarczane są z płytą * montażową zamocowaną w pozycji centralnej. W zależności od ostatecznej pozycji montażu podstawy, kąta nachylenia pasków oraz wymaganego zakresu naprężania, płyta montażowa może być przełożona w pozycję off-set. Płyta montażowa wyposażona jest w odpowiednie otwory montażowe. W przypadku, gdy wymagany jest dodatkowy skok płyty montażowej, blok regulacyjny układu napinającego może być przekręcony w jedną z pozycji na płycie zaciskowej (3).. Płyta montażowa 2. Wsporniki boczne 3. Układ napinający: 2 układy 4. Element elastyczny z wkładką gumową oraz łożyskami oporowymi

11 Instrukcja montażowa dla podstaw MB 70. Optymalne umiejscowienie podstawy najdłuższy zakres naprężania, optymalna pozycja podstawy MB zadowalająca pozycja podstawy MB w tej pozycji podstawy MB zakres naprężania jest niewystarczający, prosimy o kontakt 2 Nie używać wkrętarek pneumatycznych! 2 2. Zamontuj boczne wsporniki 4 podłużne otwory mm 3. Wyosiuj koła i zamocuj silnik 4 śruby odpowiednio dla danej wielkości 4. Poluzuj śrubę mocującą wał (element osiowy) oraz śruby płytek zaciskowych M30 i M6 5. Załóż i naciągnij paski, sprawdź siłę napinającą Naciągnij paski zgodnie z rekomendacją producenta pasków (tabela na stronie 5.5) Za pomocą śruby M20 wyregulować napinacz Zmiana ustawienia układu napinającego dla uzyskania żądanego zakresu naprężania.. Dokręć śruby mocujące wał oraz płytki zaciskowe 2. Poluzuj śrubę M2 bloku połączeniowego i ustaw nową pozycję 3. Poluzuj śruby mocujące wał oraz płytki zaciskowe 4. Kontynuuj napinanie śrubą M20 6. Dokręć śrubę mocującą wałek oraz śruby płytek zaciskowych, rozpocznij rozruch M30 (moment dokręcania 400 Nm), M6 (moment dokręcania 20 Nm) Korygowanie naprężenia: Generalnie korygowanie naprężenia nie jest konieczne, jednak zalecamy sprawdzanie siły naprężającej po kilku dniach pracy (po ułożeniu pasów). 5.

12 Podstawy silnikowe Typ MB A 865 B K * (65) Art. nr Typ IEC A B K NEMA A B K Waga [kg] nowość MB M 35L T 449T S M / L Szczegóły dotyczące specjalnych wykonań na stronach 5.4/5.5. * Jeśli wymagany jest większy skok płyt montażowych (profil L), układ napinacza (3) może być zamontowany do przednich otworów zaczepu elementu elastycznego.. Płyta montażowa 2. Wsporniki boczne 3. Układ napinający 4. Element elastyczny z wkładką gumową

13 Instrukcja montażowa dla podstaw MB 00. Optymalne umiejscowienie podstawy najdłuższy zakres naprężania, optymalna pozycja podstawy MB zadowalająca pozycja podstawy MB w tej pozycji podstawy MB zakres naprężania jest niewystarczający, prosimy o kontakt 2. Zamontuj boczne wsporniki 4 podłużne mm 3. Wyosiuj koła i zamocuj silnik 4 śruby odpowiednio dla danej wielkości 4. Załóż i naciągnij paski, sprawdź siłę napinającą Naciągnij paski zgodnie z rekomendacją producenta pasków (tabela na stronie 5.5). Ustaw naprężenie za pomocą klucza (46 mm) Nie używać wkrętarek pneumatycznych! 2 2 Korygowanie naprężenia: Generalnie korygowanie naprężenia nie jest konieczne, jednak zalecamy sprawdzanie siły naprężającej po kilku dniach pracy (po ułożeniu pasów). 5.3

14 Wykonania specjalne podstaw silnikowych ROSTA Napęd wentylatora w wymienniku ciepła z pionowo zainstalowaną podstawą. Podstawa MB50 została doposażona w łożysko ślizgowe z brązu aby zapewnić osiową pozycję na elemencie elastycznym ROSTA. Układ kompresora w autobusie miejskim na podstawie MB45 z wkładkami elastycznymi RUBMIX 40 odpornymi na wysoką temperaturę. W tym specjalnym zastosowaniu podstawa spełnia dwie główne funkcje: naprężanie paska pomiędzy silnikiem Diesel i kompresorem, oraz tłumi drgania generowane przez kompresor. ROSTA Calculation: Tensioning Motorbase y [mm] x [mm] d=90 n=2040 P=45 s R =293 s F =200 s R2=308 center of the ROSTA element A=579 D= mm D, R d, r diameter and radius of the driven pulley, D= diameter and radius of the drive pulley (above the ROSTA element), d= the drive pulley (above the ROSTA element) 90 mm 2040 rpm 45 kw n speed of motor above the ROSTA element of the motor) 03.5 kw the overturning torque (during start of the motor = P * i i factor of power during the start process 700 mm max. required mm Pi distance of the pulleys 300 P power of the calculation mm A horizontal distance of the pulleys calculation 2 X vertical distance of the pulleys 72 N mm Y half of the belt opening angle belt 72 N a F belt force for pretensioning one belt force for the running process F Rm resulting lever for tensioning the belts 3- s F resulting lever of the pulled belt calculation 3 Nm z number of belts M Sv tensioning moment during pretension process M tensioning moment during running process calculation calculation 5 Nm R 4 Nm s Sm M P torque out of the power calculation 762 mm calculation Questionnaire Motorbases for friction belt-drives Customer: Date: Machine type: Please consult our catalogue for further information. Motor and operating data: calculation Nm calculation Nm calculation 5 57 Nm kw. Motor frame size 2. Motor power 3. Motor speed 5. Daily operating time 6. Run-up control hrs. min - no 4. Motor weight kg yes, power of consumption kw Dimensions and configuration: 7. ø drive pulley 8. ø driven pulley 9. Center distance pulleys 0. Center positioning or Off-set positioning. Special positionings: Wall mounting, element horizontal Wall mounting, element vertical overhead, ceiling installation 2. Please send us the positioning configuration and the direction of rotation (drawing 3D, 2D or sketch) max. torque to the ROSTA element 57 Nm element choice DR 50x400 mm mm Center positioning 3. Please send us the data sheet of the belt Off-set positioning selection from the belt supplier 4. Further notices (temperature, chemical influences etc.): Our proposal is based on the received information and technical data from you. Other, unknown factors may influence the proper function of our products. In this case our proposal has to be revised. ROSTA AG, CH Hunzenschwil 09.0 Tel.: +4 (0) , Fax: +4 (0) , Internet: mm 5.4

15 Napęd pompy szlamowej (pompa odśrodkowa) zainstalowany na specjalnej podstawie MB50x270 Podstawa zapewnia ciągłe, bez poślizgowe, przeniesienie wymaganego momentu, dzięki czemu uzyskiwana jest odpowiednia wydajność transportu szlamu. Napinacze ciężkich napędów pasowych i łańcuchowych wykonane na bazie komponentów podstawy. Elementy podstaw ROSTA zapewniają niezwykle wysoki moment wystarczający do naprężania najcięższych napędów pasowych i łańcuchowych. 5.5

16 Nieograniczone możliwości! Kilka przykładowych zastosowań: Archimedes Sp. z o. o. Centrala: ul. Polna 33, Toruń tel , fax Oddział: ul. Tworzeń 36, Dąbrowa Górnicza tel , fax Changes regarding contents reserved. Any reprint, also in extracts, requires our explicit and confirmed approval. ROSTA AG CH-5502 Hunzenschwil Phone Fax Internet T

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MAWOS Sp. z o.o. 92-614 Łódź ul. Rokicińska 299/301 tel. (+48 42) 689 24 00 fax (+48 42) 689 24 01 e-mail: info@mawos.com.pl Internet: www.mawos.com.pl MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

3. KONSTRUKCJA UŁOŻYSKOWANIA

3. KONSTRUKCJA UŁOŻYSKOWANIA 3. KONSTRUKCJA UŁOŻYSKOWANIA 3.1 OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI UŁOŻYSKOWANIA Wał lub inny element obrotowy zamocowany na łożyskach prowadzony jest przez nie w kierunku promieniowym i i osiowym tak by spełniony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia tokarskie TOCZENIE OGÓLNE PRZECINANIE I TOCZENIE ROWKÓW TOCZENIE GWINTÓW SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia tokarskie TOCZENIE OGÓLNE PRZECINANIE I TOCZENIE ROWKÓW TOCZENIE GWINTÓW SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik oromant Narzędzia tokarskie TOZENE OÓLNE PRZENANE TOZENE ROWKÓW TOZENE WNTÓW SYSTEMY NARZĘDZOWE 2012 SYSTEMY MOOWANA NARZĘDZ ak dobrać uchwyt ak dobrać uchwyt 1 Wybierz

Bardziej szczegółowo

Podstawa światła przechodzącego TL ST (MDG 28) Instrukcja obsługi

Podstawa światła przechodzącego TL ST (MDG 28) Instrukcja obsługi Podstawa światła przechodzącego TL ST (MDG 28) Instrukcja obsługi Spis treści Strona Informacje ogólne Koncepcja bezpieczeństwa........................... 4 Symbole..........................................

Bardziej szczegółowo

Wyspa zaworowa typ 10 CPV, Compact Performance

Wyspa zaworowa typ 10 CPV, Compact Performance Wyspa zaworowa typ 10 CPV, : Maksymalny przepływ przy minimalnych gabarytach Montaż bezpośredni na innych elementach Krótkie długości przewodów, krótsze czasy cyklu Szeroki asortyment funkcji zaworów Rozbudowany

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Katalog doboru VLT OneGearDrive Moc, sprawność i higiena wszystko w obudowie o jednej tylko wielkości

Katalog doboru VLT OneGearDrive Moc, sprawność i higiena wszystko w obudowie o jednej tylko wielkości MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Katalog doboru VLT OneGearDrive Moc, sprawność i higiena wszystko w obudowie o jednej tylko wielkości Certyfikat Urządzenie spełnia wymagania EHEDG (European Hygienic Engineering

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi S-10, S-11 Przetwornik ciśnienia www.wikapolska.pl WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

Pompy i Systemy. Program produktów. Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania. NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust

Pompy i Systemy. Program produktów. Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania. NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust Pompy i Systemy Program produktów Przedsiębiorstwo, technika i obszary zastosowania NETZSCH Pumps & Systems Solutions you can trust Przedsiębiorstwo Grupa NETZSCH Holding NETZSCH Od 1873 firma NETZSCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

Pełna moc. System akumulatorowy STIHL i VIKING

Pełna moc. System akumulatorowy STIHL i VIKING Pełna moc System akumulatorowy STIHL i VIKING Bezprzewodowa doskonałość: Komfortowy system akumulatorowy STIHL i VIKING Akumulator STIHL pasuje do każdego urządzenia z naszego uniwersalnego systemu akumulatorowego.

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa... 2 - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 3 - Specyfikacja techniczna... 4 - Wymiary... 5 - Instalacja...

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011. Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam.

Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011. Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam. Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011 Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

BETAfixss KABLOWE SYSTEMY NOŚNE LAYING SYSTEMS

BETAfixss KABLOWE SYSTEMY NOŚNE LAYING SYSTEMS BETAfixss BETAfixss KABLOWE SYSTEMY NOŚNE BETAfixss LAYING SYSTEMS Strona Przegląd - Wyroby i odległości punktów podparcia 68 Przegląd - Montaż i warunki układania 70 Przegląd - Aprobaty 72 Page Overview

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny System napędowy Rexroth IndraDrive Kompletny, inteligentny i bezpieczny Kompetencje w dziedzinie napędów System napędowy Rexroth IndraDrive 3 Spis treści Kompetencje w dziedzinie napędów 04 Przegląd systemu

Bardziej szczegółowo