doktor nauk biologicznych; botanik - biosystematyka studia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, mgr 1993 r., dr 2001 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doktor nauk biologicznych; botanik - biosystematyka studia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, mgr 1993 r., dr 2001 r."

Transkrypt

1 Elżbieta CIEŚLAK doktor nauk biologicznych; botanik - biosystematyka studia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, mgr 1993 r., dr 2001 r. KONTAKT: Zakład Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, Kraków, tel. (12) , fax: (12) , PRZEBIEG PRACY: Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, asystent 1993, starszy asystent 1997, adiunkt CZŁONKOWSTWO I FUNKCJE sekretarz Zarządu Fundacji Botaniki Polskiej im W. Szafera od 1994; członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego od TEMATYKA BADAWCZA Taksonomia i chorologia rodzaju Caltha L. Zastosowanie analiz numerycznych w badaniach biosystematycznych. Badanie różnorodności biologicznej na różnych poziomach na podstawie analiz molekularnych (wewnątrzgatunkowej, międzygatunkowej i siedliskowej) na przykładzie wybranych gatunków zbiorowisk kserotermicznych. Analiza wpływu historycznych i współczesnych czynników na kształtowanie się obecnych zasięgów gatunków i struktury ekosystemów kserotermicznych. Biogeografia roślin (zastosowanie analiz genetycznych w fitogeografii) Campanula alpina, Saxifraga hirculus, Melica ciliata, Melica transsilvanica. Analiza zmienności i struktury genetycznej gatunków rzadkich i zagrożonych (rozmieszczenie, genetyka populacyjna, ochrona) oraz analiza wpływu historycznych czynników na kształtowanie się ich współczesnych zasięgów (na podstawie analiz molekularnych): Cochlearia polonica, C. tatrae, Galium cracoviense, G. oelandicum, G. sudeticum, Saxifraga hirculus, Viola uliginosa. Porównawcze badania zmienności genetycznej gatunków rzadkich oraz szeroko rozmieszczonych (wybrane gatunki rodzaju Melica). STAŻE W ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH OŚRODKACH NAUKOWYCH 2012 workshop: "A European Perspective on the Future of Biodiversity and Ecosystems. Final Conference of the Ecochange Project" , Zürich, Szwajcaria Laboratoire d Ecologie Alpine, Université Joseph-Fourier (staż 3 tygodnie, IV 2005), Grenoble, Francja. 2002/2003 Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN, (staż 3 miesięczny), Warszawa, Polska udział w pracach Pracowni Analiz Molekularnych przy Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie (konsultacje oraz praca w laboratorium metodą AFLP) - około 8 wyjazdów po około 10 dni.

2 2000 "Genotypowanie techniki PCR" , kurs organizowany przez Katedrę Mikrobiologii Wydziału Chemicznego, Politechnika Gdańska oraz firmę DNA- Gdańsk, Gdańsk, Polska "Techniki PCR i jej zastosowania " i "Klonowanie molekularne DNA" , kursy organizowane przez Katedrę Mikrobiologii Wydziału Chemicznego, Politechnika Gdańska oraz firmę DNA-Gdańsk, Gdańsk, Polska "DNA marker technology" , kurs prowadzony przez prof. Martina Pfossera (Uniwesytet Wiedeński) na Uniwersytecie Śląskim, Katowice, Polska. WYJAZDY BADAWCZE DO ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW 2010 Muzeum Historii Naturalnej, (III, 2010), Wiedeń, Austria 2004 Uniwersytet Lwowski im. I. Franki, (V, 2004), Lwów, Ukraina 2001 Instytut Botaniki im. Komarowa RAN, 2 tygodnie (XI, 2001), Sankt-Petersburg, Rosja 2000 Międzynarodowa sesja terenowa "Podolia 2000 Xerothermic vegetation - steppes of southern Poland and western Ukraine - ecology, conservation and management of steppe-like communities" , Kraków Lwów, Polska Ukraina 1998 Węgierskie Muzeum Historii Naturalnej, 2 tygodnie (IX, 1998), Budapeszt, Węgry WYPRAWY NAUKOWE W OKRESIE OD Półwysep Skandynawski (Szwecja, Finlandia) Kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) Karpaty (zachodnie, południowe i wschodnie) (Polska, Słowacja, Rumunia) Alpy (Francja, Szwajcaria) Masyw Centralny (Francja) Półwysep Iberyjski (Hiszpania, Portugalia) Półwysep Apeniński (Włochy) Półwysep Bałkański i Góry Dynarskie (Grecja, Bułgaria, Albania, Kosowo, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Macedonia) Wyżyna Podolska (Ukraina) STYPENDIA Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium konferencyjne na udział w XVII International Botanical Congress, Austria, Wiedeń, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium w ramach programu Krajowe stypendia wyjazdowe, odbyte w ośrodku naukowym Warszawa-Powsin, Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN. (prowadzący: dr P. Bednarek) UDZIAŁ W KOMITETACH ORGANIZACYJNYCH MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJI NAUKOWYCH "Kick-off" meeting of the EU project INTRABIODIV, Instytut Botaniki PAN, , Kraków (Z. Mirek, M. Ronikier, W. Paul, E. CIEŚLAK, A. Ronikier)

3 "Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski" Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych; Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny (Z. Mirek, K. Zarzycki, E. CIEŚLAK, A. Nikel, B. Paszko, W. Paul, A. Ronikier, M. Ronikier) UDZIAŁ W KRAJOWYCH PROJEKTACH NAUKOWYCH KIEROWNIK I GŁÓWNY WYKONAWCA "Zróżnicowanie genetyczne Carlina onopordifolia Besser w odniesieniu do ewolucji i historii biogeograficznej kompleksu Carlina acanthifolia All. (Compositae) w Europie." ( w toku) "Przestrzenne wzorce zróżnicowania genetycznego wybranych gatunków kserotermicznych o ekstrazonalnym rozmieszczeniu w Polsce w kontekście historii kolonizacji." "Filogeneza i przestrzenne wzorce zróżnicowania molekularnego wybranych gatunków rodzaju Cochlearia L. z Europy Środkowej i Wschodniej jako podstawa ochrony ich różnorodności genetycznej." "Taksonomia i chorologia kompleksu Caltha palustris L. na tereniepolski." grant promotorski, Promotor prof. dr hab. Zbigniew Mirek, wykonawca mgr E. CIEŚLAK. UDZIAŁ W PROJEKTACH JAKO WYKONAWCA "Zróżnicowanie genetyczne i związki filogenetyczne pomiędzy europejskimi gatunkami rodzaju Melica L., sekcja Beckeria (Bernh.) Aschers. em. Hempel (Poaceae) w kontekście biogeograficznej historii kształtowania ich zasięgów." kierownik dr M. Szczepaniak wykonawca dr E. CIEŚLAK "Wzorce molekularne w obrębie grupy Lecanora dispersa w Polsce na tle zmienności morfologiczno-anatomicznej i hemotaksonomicznej poszczególnych gatunków." kierownik doc. dr hab. L. Śliwa, wykonawca E. CIEŚLAK "Endemizm we florze Polski - analiza wzorców zmienności i różnorodności biologicznej." kierownik prof. dr hab. Halina Piękoś-Mirkowa, wykonawca E. CIEŚLAK "Filogeografia i pochodzenie flory zbiorowisk ziołoroślowych w Karpatach." kierownik dr. A. Stachurska-Swakoń, wykonawca dr E. CIEŚLAK "Wewnątrz- i międzypopulacyjna zmienność genetyczna Viola uliginosa Besser z terenu Polski na tle krajów ościennych, w aspekcie ochrony gatunku. " kierownik dr W. Paul, wykonawca dr E. CIEŚLAK "Zmienność genetyczna wewnątrz- i międzypopulacyjna Saxifraga hirculus L. (Saxifragaceae) w Polsce na tle krajów sąsiednich oraz teoretycznopraktyczne i metodyczne aspekty jej ochrony." kierownik dr M. Kędra, wykonawca dr E. CIEŚLAK "Wzorce zmienności genetycznej gatunków rzadkich i szeroko rozmieszczonych rodzaju Melica L." kierownik dr M. Szczepaniak, wykonawca dr E. CIEŚLAK.

4 UDZIAŁ W PROJEKTACH Z UNII EUROPEJSKIEJ "Challenges in assessing and forecasting biodiversity and ecosystem changes in Europe." ECOCHANGE (Grant EU nr FP ) "Tracking surrogates for intraspecific biodiversity: towards efficient selection strategies for the conservation of natural genetic resources using comparative mapping and modelling approaches." INTRABIODIV (Grant EU nr GOCE-CT ). DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PROWADZONE WYKŁADY I ĆWICZENIA "Przygotowanie i obróbka danych z pomiarów" Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, wykład cykliczny "Statystyczna analiza danych", Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, wykład cykliczny "Osobnik, populacja w badaniach genetycznych roślin", Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie, wykład "Analizy DNA w badaniach botanicznych. Przegląd zagadnień badawczych", Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie. Prowadzenie ćwiczeń w ramach kursu pt. "Podstawy metod molekularnych-analizy DNA", Laboratorium analiz molekularnych IB PAN (dr E. CIEŚLAK, dr M. Ronikier), III rok kierunku Fizyka medyczna AGH w Krakowie (2004, 2009). OPIEKA NAD PRAKTYKANTAMI Staż studentów Wydziału Biotechnologii UR w Krakowie w Pracowni Analiz Molekularnych IB PAN KONSULTACJE NAUKOWE Weryfikacja materiału zielnikowego gatunków Caltha palustris s.l. i Veronica hederifolia s.l. z terenu Polski (dla studentów studium doktoranckiego Instytutu Botaniki UJ) Konsultacje naukowe dotyczące metodycznych aspektów związanych z analizą sekwencjonowania i genotypowania AFLP oraz opracowania statystycznego wyników tych analiz (dla studentów studium doktoranckiego i pracowników naukowych UJ). Konsultacje naukowe i opieka naukowa w ramach prowadzonych badań molekularnych nad strukturą genetyczna Symphytum cordatum L. (przyjazd badawczy dr Y. Kobiva z Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów, Ukraina). WYKONANE EKSPERTYZY Przygotowanie ekspertyzy na temat zmienności genetycznej grupy gatunków kserotermicznych w populacjach z Wyżyny Małopolskiej dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (2011, 2012). WYKAZ PUBLIKACJI PUBLIKACJE NAUKOWE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA NAUK BIOLOGICZNYCH ( ) PASZKO B., CIEŚLAK E., PAUL W Botanika w sieci. Botany on the Net. Wiadomości Botaniczne 45(3/4):

5 CIEŚLAK E., ILNICKI T., FLIS M Cytotaxonomical studies on the Caltha palustris complex (Ranunculaceae) in Poland. Preliminary report. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica 42(1): CIEŚLAK E., CIEŚLAK J Program koputerowy do pomiarów biometrycznych. Computer programme for biometrical measurements. Wiadomości Botaniczne 44(1/2): CIEŚLAK E., MIREK Z Representatives of Veronica hederifolia group (Scrophulariaceae) in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 41(2): CIEŚLAK E., MITKA J Stan zdrowotny świerka Picea abies (L.) Kars. i zróżnicowanie zbiorowiska świerczyn w Gorczańskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 14(3): PUBLIKACJE NAUKOWE PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA NAUK BIOLOGICZNYCH PUBLIKACJE NAUKOWE W CZASOPISMACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BAZIE JOURNAL CITATION REPORTS CIEŚLAK E Variation and genetic structure of Serratula lycopifolia populations (Vill.) Kern. (Asteraceae) in Poland and adjacent regions. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82(1) STACHURSKA-SWAKOŃ A., CIEŚLAK E., RONIKIER M Phylogeography of a subalpine tallherb Ranunculus platanifolius (Ranunculaceae) reveals two main genetic lineages in the European mountains. Botanical Journal of the Linnean Society 171(2): STACHURSKA-SWAKOŃ A., CIEŚLAK E., RONIKIER M Phylogeography of subalpine tallherb species in Central Europe: the case of Cicerbita alpina. Preslia 84(1): TABERLET P., ZIMMERMANN N. E., ENGLISCH T., TRIBSCH A., HOLDEREGGER R., ALVAREZ N., NIKLFELD H., COLDEA G., MIREK Z., MOILANEN A., AHLMER W., MARSAN P.A., BONA E., BOVIO M., CHOLER P., CIEŚLAK E., COLLI L., VASILE CRISTEA V., DALMAS J.P., FRAJMAN B., GARRAUD L., GAUDEUL M., GIELLY L., GUTERMANN W., JOGAN N., KAGALO A. A., KORBECKA G., KÜPFER P., LEQUETTE B., LETZ D.R., MANEL S., MANSION G., MARHOLD K., MARTINI F., NEGRINI R., NIÑO F., PAUN O., PELLECCHIA M., PERICO G., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., PROSSER F., PUŞCAŞ M., RONIKIER M., SCHEUERER M., SCHNEEWEISS G. M., SCHÖNSWETTER P., SCHRATT-EHRENDORFER L., SCHÜPFER F., SELVAGGI A., STEINMANN K., THIEL-EGENTER C., VAN LOO M.,WINKLER M., WOHLGEMUTH T., WRABER T., GUGERLI F., IntraBioDiv Consortium Genetic diversity in widespread species is not congruent with species richness in alpine plant communities. Ecology Letters 15(12): STACHURSKA-SWAKOŃ A., CIESLAK E., RONIKIER M Genetic variability of small isolated populations of Cicerbita alpina (L.) Wallr. (Asteraceae) in the Beskid Maly Mts (southern Poland). Polish Journal of Ecology 59(2): SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E Genetic and morphological differentiation between Melica ciliata L. and M. transsilvanica Schur (Poaceae) in Europe reveals the nonpresence of M. ciliata in the Polish flora. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(4): CIEŚLAK E., SZELĄG Z Genetic diversity of Galium cracoviense, G. oelandicum and G. sudeticum (Rubiaceae) narrow endemic species of Galium sect. Leptogalium in northeastern Europe. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(4): CIEŚLAK E., KAŹMIERCZAKOWA R., RONIKIER M Cochlearia polonica Fröhl. (Brassicaceae), a narrow endemic species of southern Poland: history of conservation efforts, overview of current population resources and genetic structure of populations. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(3):

6 CIEŚLAK E., SZELĄG Z Genetic diversity of Galium cracoviense (Rubiaceae) the Polish endemic plant. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78(2): SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E Genetic diversity of Melica transsilvanica Schur (Poaceae) at its northern range limit. Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica 51(1): THIEL-EGENTER C., GUGERLI F., ALVAREZ N., BRODBECK S., CIEŚLAK E., COLLI L., ENGLISCH T., GAUDEUL M., GIELLY L., KORBECKA G., NEGRINI R., PAUN O., PELLECCHIA M., RIOUX D., RONIKIER M., SCHÖNSWETTER P., SCHÜPFER F., TABERLET P., TRIBSCH A., VAN LOO M., WINKLER M., HOLDEREGGER AND INTRBIODIV CONSORTIUM Effects of species traits on the genetic diversity of high-mountain plants: a multi-species study across the Alps and the Carpathians. Global Ecology and Biogeography 18(1): RONIKIER M., CIEŚLAK E., KORBECKA G High genetic differentiation in the alpine plant Campanula alpina Jacq. (Campanulaceae): evidence for glacial survival in several Carpathian regions and long term isolation between the Carpathians and the Alps. Molecular Ecology 17(7): CIEŚLAK E., RONIKIER M., KOCH M. A Western Ukrainian Cochlearia (Brassicaceae) the identity of an isolated edge population. Taxon 56(1): CIEŚLAK E., KORBECKA G., RONIKIER M Genetic structure of the critically endangered endemic Cochlearia polonica (Brassicaceae): efficiency of the last chance transplantation. Botanical Journal of the Linnean Society 155(4): SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E Low level of genetic variation within Melica transsilvanica populations from the Kraków Częstochowa Upland and the Pieniny Mts revealed by AFLPs analysis. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 76(4): SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E., BEDNAREK P. T Natural hybridization between Elymus repens and Elymus hispidus assessed by AFLP analysis. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 76(3): CIEŚLAK E., PAUL W., RONIKIER M Low genetic diversity in the endangered population of Viola uliginosa in its locus classicus at Rząska near Cracow (Southern Poland) as revealed by AFLP markers. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75(3): CIEŚLAK E Morphological variability of the Caltha palustris L. complex (Ranunculaceae) in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73(3): CIEŚLAK E., FLORJAN S Stomata size in the Caltha palustris complex (Ranunculaceae) from Poland. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica 44: SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E., BEDNAREK P. T Morphological and AFLP variation of Elymus repens (L.) Gould (Poaceae). Cellular Molecular Biology Letters 7(2A): PUBLIKACJE NAUKOWE W POZOSTAŁYCH CZASOPISMACH O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM CIEŚLAK E., SZCZEPANIAK M Porównanie struktury genetycznej naturalnych i introdukowanych populacji Carlina onopordifolia (Asteraceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19(2): CIEŚLAK E., PAUL W Typification of Carlina acanthifolia var. spathulata (Asteraceae) and new authorship for C. onopordifolia. Polish Botanical Journal 56(1): CIEŚLAK E., PAUL W Carlina onopordifolia (Asteraceae) zarys historii taksonomicznej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(2):

7 CIEŚLAK E., CIEŚLAK J., PAUL W Nowe stanowisko Carlina onopordifolia (Asteraceae) na Wyżynie Lubelskiej New locality of Carlina onopordifolia (Asteraceae) in the Lublin Upland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 16(2): CIEŚLAK E., RONIKIER M Zastosowanie analiz DNA w ustaleniu endemicznego statusu Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae) Application of DNA studies for elucidation of the endemic status of Cochlearia polonica and C. tatrae (Brassicaceae). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 13(2): SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E Genetic variation and structure in natural populations of Melica ciliata and M. transsilvanica (Poaceae) as indicated by AFLP markers. Biodiversity: Research and Conservation 3/4: CIEŚLAK E., PAUL W., CIEŚLAK J Bogate stanowisko Viola uliginosa Bess. (Violaceae) w Kotlinie Sandomierskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(1) CIEŚLAK E Rozmieszczenie rodzaju Caltha (Ranunculaceae) w Polsce [Distribution of the genus Caltha (Ranunculaceae) in Poland Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE PAUL. W., CIEŚLAK E., RONIKIER M Viola uliginosa (Violaceae): the need for genetic diversity assessment of an endangered limited-range species. [W]: Mirek Z., Nikiel A. (red.). Rare, relict and dangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E Assessment of genetic variation in Elymus repens and E. hispidus using AFLP markers and its implications for intraspecific taxonomy. [W]: L. Frey (ed.), Problems of grass biology. Kraków, W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, s REDAKCJA I WSPÓŁAUTORSTWO POZYCJI KSIĄŻKOWYCH MIREK Z., CIEŚLAK E., PASZKO B., PAUL W., RONIKIER M. (red.), Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków maja 2006, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja Wydział Leśny. Kraków, Skład i druk: ABart, 168, [17] s. MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M., PAUL W., RONIKIER M., BERNACKI L., CIEŚLAK E., GŁOWACKI Z., LEDA M., MITKA J., PAŚNIK A., ROSTAŃSKI K., SZELĄG Z., WÓJCICKI J. J., ZALEWSKA- GAŁOSZ J., ZIELIŃSKI J., ŻUKOWSKI W Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Biodiversity of Poland 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, ss CIEŚLAK E., MIREK Z., PAUL W Flora Polski. Rośliny naczyniowe. Historia i Indeksy. T. 15. Wyd. IB PAN, Kraków, ss UDZIAŁ W KONFERENCJACH Z REFERATEM KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE International Symposium on "Evolution of Balkan Biodiversity" BalkBioDiv Consortium and Croatian Botanical Society, Croatia, Zagreb,

8 RONIKIER M., CIEŚLAK E Northern component to the southern richness: genetic diversity of the arctic-alpine Dryas octopetala at its Balkan range limits. [Abstrakt] [W]: Rešetnik I., Bogdanović S., Alegro A. (eds), Book of abstracts, s. 34. KONFERENCJE KRAJOWE Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik - populacja - biocenoza (Rośiny naczyniowe a bracia mniejsi ) Krasnobród, czerwca 2009 r. SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E Osobnik i populacja w badaniach genetycznych na przykładzie gatunków rzadkich i pospolitych. [W]: Czarnecka B., Czarnecka J. Sugier P. (red.) Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik populacja biocenoza. Rośliny naczyniowe a "bracia mniejsi". Streszczenia, s. 15. STACHURSKA-SWAKOŃ A., CIEŚLAK E. RONIKIER M Struktura genetyczna izolowanych populacji Cicerbita alpina (L.) Wallr. w Beskidzie Małym na tle zróżnicowania populacji ze zwartego zasięgu. [W]: Czarnecka B., Czarnecka J. Sugier P. (red.) Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik populacja biocenoza. Rośliny naczyniowe a "bracia mniejsi". Streszczenia, s. 53. VII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe, "Biologia traw", Kraków, SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E Czy Melica ciliata występuje we florze Polski? [W]: Streszczenia s. 24. VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe, "Biologia traw", Kraków, SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E Geograficzny wzór zróżnicowania genetycznego Melica uniflora analiza mechanizmów kształtujących zasięg gatunku w Europie. [W]: Streszczenia, s. 23. UDZIAŁ W KONFERENCJACH Z PREZENTACJĄ POSTEROWĄ KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE 1. CIEŚLAK E Does the genetic structure of Carlina acanthifolia subsp. utzka reflect distinctions of Balkans and Pontic phylogeographical areas? [W]: Rešetnik I., Bogdanović S., Alegro A. (eds), "International Symposium on Evolution of Balkan Biodiversity". BalkBioDiv Consortium and Croatian Botanical Society, Croatia, Zagreb, Book of abstracts, s MIGDAŁEK G., CIEŚLAK E., SZCZEPANIAK M., COMBIK M., SŁOMKA A., KUTA E Genetic diversity of Viola reichenbachiana and Viola riviniana (Violaceae) from polluted with heavy metals and non-polluted areas. [W]: Walińska K. (ed.), 7th International Conference of Young Naturalists "From Biotechnology to Environmental Protection", The Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists, Zielona Góra, ]. Book of abstracts, s KĘDRA M., CIEŚLAK E AFLP analysis of genetic diversity in natural population and tissue culture plants of Saxifraga hirculus L. [W]: 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology. Why not?!", Krakow, September 21 25, Abstracts, s STACHURSKA-SWAKOŃ A., CIEŚLAK E., RONIKIER M Phylogeography of Ranunculus platanifolius L., a subalpine tallherb species, in the Carpathians and Balkans. [W]: Stevanovi V. (ed.). 5 th Balkan Botanical Congress. The 80 th anniversary of the

9 publication of Turrill s "Plant life of the Balkan Peninsula", Serbia, Belgrade, Book of abstracts, s SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E Phylogeography and genetic diversity of Melica ciliata s. lat. (Poaceae) based on AFLP analyses. [W]: Stevanovi V. (ed.). 5 th Balkan Botanical Congress. The 80 th anniversary of the publication of Turrill s "Plant life of the Balkan Peninsula", Serbia, Belgrade, ]. Book of abstracts, s KORBECKA G., LETZ D. R., RONIKIER M., CIEŚLAK E., INTRABIODIV CONSORTIUM Genetic structure and differentiation within Sempervivum montanum agg. [W]: Xth Symposium of the International Organization of Plant Biosystematics, Slovakia, Vysoké Tatry, Book of abstracts, s STACHURSKA-SWAKOŃ A., CIEŚLAK E., RONIKIER M Biogeography of tall-herb species in the Carpathians: a case study of Cicerbita alpine (L.) Wallr. [W]: Xth Symposium of the International Organization of Plant Biosystematics, Slovakia, Vysoké Tatry, Book of abstracts, s RONIKIER M., CIEŚLAK E. KORBECKA G High genetic differentiation in the alpine plant Campanula alpina Jacq. in the Carpathians, Eastern Alps and Balkans: phylogeographical case study in Central European mountains.. [W]: Biodiversity Conservation From Genes To Habitats, Switzerland, Davos, Abstracts, SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E Analiza zmienności genetycznej kompleksu gatunków Melica ciliata M. transsilvanica z zastosowaniem markerów AFLP. [W]: Karwowski K. (red.), Przewodnik słowacko polskiej sesji posterowej "Badania Naukowe w Pieninach 2005", Czerwony Klasztor Słowacja, Streszczenia, s CIEŚLAK E Multivariate morphometric analysis of the Caltha palustris L. complex from the representative parts of its European range. [W]: XVII International Botanical Congress, Austria, Vienna, Abstracts, s SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E., BEDNAREK P. T Morphological and AFLP variation of Elymus repens (L.) Gould (Poaceae). [W]: "Application of Molecular Markers in Studies on Plants", International Workshop, Poland, Warsaw, Abstracts, s. 63. KONFERENCJE KRAJOWE 1. CIEŚLAK E Szczegółowa analiza struktury genetycznej Carlina onopordifolia implikacje dla ochrony gatunku. [W]: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce, Lublin Streszczenia s CIEŚLAK E Taksonomiczna historia "Carlina onopordifolia Besser". [W]: Szczepkowski A., Obidziński A. (red.), Planta in vivo, in vitro et in silico. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa Streszczenia referatów i plakatów, s CIEŚLAK E Taxonomical history of "Carlina onopordifolia Besser". [W:] Kurek W., Marciszewska K., Szczepkowski A. (red.), Planta in vivo, in vitro et in silico. Proceedings of the 55th Meeting of the Polish Botanical Society, Poland, Warsaw, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 79, Suppl. 1: CIEŚLAK E Genetyczne konsekwencje wyspowego rozmieszczenia gatunków. [W]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Murawy kserotermiczne regionu kujawskopomorskiego stan zachowania, ochrona i perspektywy". Konferencja z okazji 40-lecia Uczelni, Bydgoszcz, Streszczenia, s. 61.

10 5. CIEŚLAK E., KĘDRA M., MIREK Z Genetyczna struktura populacji zagrożonego gatunku Saxifraga hirculus L. (Saxifragaceae) na skraju zasięgu w kontekście ochrony różnorodności gatunku. [W]: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.), 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika w Polsce sukcesy, problemy i perspektywy", Szczecin, Streszczenia referatów i plakatów, s CIEŚLAK E., RONIKIER M Rodzaj Cochlearia L. w Karpatach i obszarach przyległych badania filogenetyczne. [W]: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.), 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika w Polsce sukcesy, problemy i perspektywy", Szczecin, Streszczenia referatów i plakatów, s PAUL W., CIEŚLAK E., RONIKIER M Niska różnorodność genetyczna Viola uliginosa Bess. na reliktowym stanowisku na Łużycach (Niemcy)i jej konsekwencje dla perspektywy zachowania gatunku. [W]: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.), 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika w Polsce sukcesy, problemy i perspektywy", Szczecin, Streszczenia referatów i plakatów, s CIEŚLAK E., KORBECKA G., RONIKIER M., SZCZEPANIAK M Szczegółowa analiza struktury genetycznej w reintrodukowanej populacji endemicznej Cochlearia polonica E. Fröhl. implikacje dla ochrony gatunku. [W]: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.), Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków maja Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja Wydział Leśny, s CIEŚLAK E., PAUL W., RONIKIER M Viola uliginosa Besser: potrzeba oszacowania zróżnicowania genetycznego gatunku o ograniczonym zasięgu, narażonego na wyginięcie. [W]: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.), Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków maja Streszczenia. Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja Wydział Leśny, s KĘDRA M., CIEŚLAK E., MIREK Z Potrzeby i perspektywy ochrony czynnej Saxifraga hirculus L. (Saxifragaceae) w Polsce. [W]: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.), Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków maja Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja Wydział Leśny, s SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E Zmienność genetyczna na granicy zasięgu geograficznego na przykładzie Melica ciliata L. i Melica transsylvanica Schur. [W]: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.), Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków maja Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja Wydział Leśny, s KĘDRA M., CIEŚLAK E Mikrorozmnażanie rzadkiego i zagrożonego wyginięciem gatunku skalnicy torfowiskowej (Saxifraga hirculus L.). [W]: Kępczyński J., Rybczyński J., Kępczyńska E. (red.), XI Ogólnopolska konferencja kultur in vitro i biotechnologii

11 roślin Kultury in vitro podstawą biotechnologii roślin, Międzyzdroje, Streszczenia, s CIEŚLAK E., RONIKIER M., SZCZEPANIAK M Czy Cochlearia polonica (Brassicaceae) w Tatrach to metapopulacja? Badania struktury genetycznej rzadkiego endemicznego gatunku. [W]: III Ogólnopolska Konferencja, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, "Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych Tatry 2005", Zakopane, Streszczenia. 14. SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E Określenie struktury genetycznej populacji Melica ciliata i M. transsilvanica metodą AFLP. [W]: Jackowiak B., Celka Z. (red.), Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70 lecia urodzin, Poznań Streszczenia. Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii Zakład Taksonomii Roślin, s CIEŚLAK E., RONIKIER M., SZCZEPANIAK M Endemiczny status Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae) analiza zmienności genetycznej (AFLP) populacji rodzimych w relacji do pokrewnych gatunków rodzaju Cochlearia w krajach ościennych. Endemic status of Cochlearia polonica and C. tatrae (Brassicaceae) AFLP genetic analysis of Polish populations in relation to closely related representatives of the genus Cochlearia in adjoining countries. [W]: Jendrzejczak E. (red.), Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń Bydgoszcz, 6 11 września Streszczenia referatów i plakatów, s CIEŚLAK E., PAUL W., RONIKIER M Struktura genetyczna populacji Viola uliginosa z locus classicus w Rząsce pod Krakowem, w aspekcie ochrony zagrożonego gatunku. [W]: E. Pawlaczyk, K. Zaborowska (red.), Zmienność i ewolucja. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Jerzego Szweykowskiego, czerwca Program Streszczenia Indeks autorów. Poznań, Zakład Genetyki UAM, s CIEŚLAK E., RONIKIER M., SZCZEPANIAK M Struktura genetyczna populacji endemicznych Cochlearia polonica i C. tatrae (Brassicaceae) oszacowana za pomocą markerów AFLP. [W]: E. Pawlaczyk, K. Zaborowska (red.), Zmienność i ewolucja. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Jerzego Szweykowskiego, czerwca Program Streszczenia Indeks autorów. Poznań, Zakład Genetyki UAM, s SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E Zróżnicowanie morfologiczne i genetyczne naturalnych mieszańców międzygatunkowych Elymus repens Elymus hispidus. [W]: E. Pawlaczyk, K. Zaborowska (red.), Konferencja poświęcona pamięci Profesora Jerzego Szweykowskiego "Zmienność i ewolucja", Poznań, czerwca Program Streszczenia Indeks autorów. Poznań, Zakład Genetyki UAM, s SZCZEPANIAK M., CIEŚLAK E Rozmieszczenie i biologia Melica nutans i M. uniflora wstęp do badań zróżnicowania genetycznego metodą AFLP. [W]: Frey L. (red.), VI Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", Kraków, listopada 2004 r. Streszczenia. Kraków, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, s FLIS M., ILNICKI T., CIEŚLAK E. JANKUN A Porównanie kariotypów Caltha palustris subsp. palustris i C. palustris subsp. laeta. Comparison of the karyotype structure Caltha palustris subsp. palustris and C. palustris subsp. laeta. [W]: Zenkteler E. (red.), Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały Sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Poznań, Polskie Towarzystwo Botaniczne, s CIEŚLAK E Zmienność rodzaju Caltha w Polsce = Variability of genus Caltha in Poland. [W]: Miądlikowska J. (red.), Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały

12 sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Gdańsk, września Gdańsk, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział Gdański, Katedra Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego, s. 86. KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE "A European Perspective on the Future of Biodiversity and Ecosystems. Final Conference of the Ecochange Project", Zürich, Szwajcaria, International Symposium on Evolution of Balkan Biodiversity. BalkBioDiv Consortium and Croatian Botanical Society, Croatia, Zagreb, th International Conference of Young Naturalists "From Biotechnology to Environmental Protection", The Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists, Zielona Góra, th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology "Experimental Plant Biology. Why not?!", Krakow, , th Balkan Botanical Congress. The 80 th anniversary of the publication of Turrill s "Plant life of the Balkan Peninsula", Serbia, Belgrade, th Symposium of the International Organization of Plant Biosystematics, Slovakia, Vysoké Tatry, Biodiversity Conservation From Genes To Habitats, Switzerland, Davos, "Badania Naukowe w Pieninach 2005", Czerwony Klasztor Słowacja, XVII International Botanical Congress, Austria, Vienna, Application of Molecular Markers in Studies on Plants, International Workshop, Poland, Warsaw, KONFERENCJE KRAJOWE II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, "Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce.", Lublin, LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, "Planta in vivo, in vitro et in silico". Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Murawy kserotermiczne regionu kujawskopomorskiego stan zachowania, ochrona i perspektywy." Konferencja z okazji 40- lecia Uczelni, Bydgoszcz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, "Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik populacja biocenoza. Rośliny naczyniowe a "bracia mniejsi." Krasnobród, VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe, "Biologia traw", Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika w Polsce sukcesy, problemy i perspektywy.", Szczecin, Ogólnopolska konferencja naukowej "Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski." Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Akademia Rolnicza w Krakowie im. Hugona Kołłątaja Wydział Leśny, Kraków,

13 VII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe, "Biologia traw", Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, XI Ogólnopolska konferencja kultur in vitro i biotechnologii roślin Kultury in vitro podstawą biotechnologii roślin., Międzyzdroje, III Ogólnopolska Konferencja, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, "Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych Tatry 2005.", Zakopane, Konferencja Naukowa Dedykowana Profesorowi dr. hab. Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70 lecia urodzin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii Zakład Taksonomii Roślin, Poznań, Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, "Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury.", Toruń Bydgoszcz, Zmienność i ewolucja. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Jerzego Szweykowskiego, Zakład Genetyki UAM, Poznań, VI Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. "Botanika w dobie biologii molekularnej.", Poznań, Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. "Botanika polska u progu XXI wieku.", Gdańsk, Aktualizacja: r.

AUTOREFERAT DR ELŻBIETA CIEŚLAK ZAŁĄCZNIK 2

AUTOREFERAT DR ELŻBIETA CIEŚLAK ZAŁĄCZNIK 2 ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT DR ELŻBIETA CIEŚLAK ZAKŁAD SYSTEMATYKI I FITOGEOGRAFII ROŚLIN NACZYNIOWYCH INSTYTUT BOTANIKI IM. W. SZAFERA POLSKA AKADEMIA NAUK 1 I. DANE OSOBOWE 1. Imię i Nazwisko: Elżbieta Cieślak

Bardziej szczegółowo

Dr. Michał RONIKIER CURRICULUM VITAE Version updated on: 13 th March, 2015

Dr. Michał RONIKIER CURRICULUM VITAE Version updated on: 13 th March, 2015 Dr. Michał RONIKIER CURRICULUM VITAE Version updated on: 13 th March, 2015 Birth date and place: Languages: E-mail: Address: Web page: 1974, Kraków (Poland) Polish (native); English (fluent; Cambridge

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Bioróżnorodność środowisk przyrodniczych Biodiversity of Natural Environments Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Zespół dydaktyczny dr hab. Beata Barabasz-Krasny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Zespół dydaktyczny dr hab. Beata Barabasz-Krasny KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Flora wybranych środowisk Flora of selected environments Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr hab. Beata Barabasz-Krasny prof. UP Zespół dydaktyczny dr hab. Beata Barabasz-Krasny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Ekologia miasta. kod modułu: 2BL_52 1. Informacje ogólne koordynator modułu Dr hab. Ryszard Ciepał

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biologia środowiskowa. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Lucjan Schimscheiner Dr Robert Kościelniak

KARTA KURSU. Biologia środowiskowa. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Lucjan Schimscheiner Dr Robert Kościelniak KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biologia środowiskowa Environmental Biology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Lucjan Schimscheiner Dr Robert Kościelniak Zespół dydaktyczny Dr Laura Betleja Dr Marek

Bardziej szczegółowo

Dr. Michał RONIKIER CURRICULUM VITAE Version updated on: 24 th March, 2016

Dr. Michał RONIKIER CURRICULUM VITAE Version updated on: 24 th March, 2016 Dr. Michał RONIKIER CURRICULUM VITAE Version updated on: 24 th March, 2016 Birth date and place: Languages: E-mail: Address: Web page: 1974, Kraków (Poland) Polish (native); English (fluent; Cambridge

Bardziej szczegółowo

Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademicka 19, PL Lublin. dr Zofia Flisińska

Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademicka 19, PL Lublin. dr Zofia Flisińska Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademicka 19, PL-20-033 Lublin dr Zofia Flisińska WYKAZ PUBLIKACJI (stan na dzień 31.12.2007) 1981 1. Bystrek J., Flisińska Z. 1981. Porosty

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Botanika i mikologia. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Botanika i mikologia. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Botanika i mikologia Botany and Mycology Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Laura Betleja Zespół dydaktyczny Dr Laura Betleja Dr Robert Kościelniak Opis kursu (cele

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (Biologia z przyrodą, Biologia z ochrona i kształtowaniem środowiska)

KARTA KURSU (Biologia z przyrodą, Biologia z ochrona i kształtowaniem środowiska) KARTA KURSU (Biologia z przyrodą, Biologia z ochrona i kształtowaniem środowiska) Nazwa Nazwa w j. ang. Mikologia I Mycology I Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. prof. UP Urszula Bielczyk Zespół

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Michał Ronikier Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk Pracownia Analiz Molekularnych AUTOREFERAT. Kraków, styczeń 2014 r.

Załącznik nr 2. Michał Ronikier Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk Pracownia Analiz Molekularnych AUTOREFERAT. Kraków, styczeń 2014 r. Załącznik nr 2 Michał Ronikier Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk Pracownia Analiz Molekularnych AUTOREFERAT Kraków, styczeń 2014 r. I. Dane osobowe 1. Imię i Nazwisko: Michał Ronikier 2. Posiadane

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grzyby i porosty wybranych środowisk. Fungi and Lichens of Selected Environments. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Grzyby i porosty wybranych środowisk. Fungi and Lichens of Selected Environments. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grzyby i porosty wybranych środowisk Fungi and Lichens of Selected Environments Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr hab. Urszula Bielczyk Zespół dydaktyczny Dr hab. Urszula

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt EUROBIOL pt. Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej nr POKL 04.01.01-00-178/09 Człowiek

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów 7 wrzesień 2011 roku sala Rady Wydziału, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich Nazwa studiów doktoranckich w języku angielskim: Wydział

Bardziej szczegółowo

RAPOT Z MONITORINGU SKALNICY TORFOWISKOWEJ (SAXIFRAGA HIRCULUS) (KOD 1523) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY

RAPOT Z MONITORINGU SKALNICY TORFOWISKOWEJ (SAXIFRAGA HIRCULUS) (KOD 1523) NA STANOWISKACH GÓRNEJ BIEBRZY Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy. RAPOT Z MONITORINGU SKALNICY TORFOWISKOWEJ (SAXIFRAGA HIRCULUS) (KOD 1523) NA STANOWISKACH

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ochrona przyrody cz.1 Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-2-109-OD-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Ochrona dóbr natury i dóbr kultury Poziom

Bardziej szczegółowo

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. 14 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Nauki po raz piąty ogłosiło konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria System nawigacji plus (RNS-D) System nawigacji (BNS

Bardziej szczegółowo

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie i Radzionkowie perspektywy rozwoju. ul. Sosnowa Mikołów Tel

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie i Radzionkowie perspektywy rozwoju. ul. Sosnowa Mikołów Tel Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie i Radzionkowie perspektywy rozwoju ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów Tel. 32 779 76 02 E-mail: sibg@sibg.org.pl Patryk Bubła Kraków 2017 Członkowie zwyczajni Związku Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Chcesz zobaczyć Akropol? Nowe interesujące obiekty lub nowe drogi: aktualizacja nawigacji 2015 bezbłędnie wskaże drogę.

Chcesz zobaczyć Akropol? Nowe interesujące obiekty lub nowe drogi: aktualizacja nawigacji 2015 bezbłędnie wskaże drogę. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 9,2 l/00 km, emisja CO 2 w cyklu mieszanym: 24 g/km. Wartości zużycia paliwa, emisji CO₂ i klas efektywności dla poszczególnych serii zależą od zastosowanych opon i obręczy.

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Różnorodność biologiczna od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów BIAŁYSTOK, 12-13 września 2014 r. ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ BADAWCZY INSTYTUTU BOTANIKI im. W. SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

POTENCJAŁ BADAWCZY INSTYTUTU BOTANIKI im. W. SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK POTENCJAŁ BADAWCZY INSTYTUTU BOTANIKI im. W. SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK Warszawa 2017 Fot. Marcin Zięba (Polish-Swiss Research Programme) to nowoczesna placówka naukowa prowadzącą badania z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii Zakład Taksonomii Roślin

Wydział Biologii Zakład Taksonomii Roślin Recenzja pracy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Krawczyk, stanowiącej zbiór publikacji nt. Ewolucja i taksonomia molekularna rodzaju Lamium L. w oparciu o analizę trzech genomów wykonanej w Katedrze Botaniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku DO-0130/7/2014 Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku w sprawie: wysokości opłat za prowadzone w języku polskim, drugiego, trzeciego, jednolite studia i studia podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ BIOSFERY WBNZ 845

RÓŻNORODNOŚĆ BIOSFERY WBNZ 845 RÓŻNORODNOŚĆ BIOSFERY WBNZ 845 (Biogeografia ekologiczna i ewolucyjna) WYKŁAD 1 January Weiner INOŚ ORGANIZACJA KURSU OK. 15 SPOTKAŃ: WYKŁADY OBECNOŚĆ NIE JEST OBOWIĄZKOWA, ALE ZALECANA JEDNO ZADANIE DOMOWE

Bardziej szczegółowo

UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania. dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP

UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania. dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP Fakty - zakresy analizy Nauka: wybrane aspekty Kształcenie: wybrane aspekty lata: 2012-2017 źródła: DBNiWZ,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA BOTANIKI I EKOLOGII

KATEDRA BOTANIKI I EKOLOGII KATEDRA BOTANIKI I EKOLOGII PRACOWNICY I BADANIA NAUKOWE Katedra Botaniki i Ekologii prowadzi badania w dwóch obszarach: Florystyki i fitosocjologii Ekofizjologii Florystyka i fitosocjologia zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI KONKURS ETIUDA 2 ATYYKI Rozstrzygnięcie: czerwiec 2014 r. dyscyplin (,, ). W związku z tym, analiza wartości obu tych wskaźników została przeprowadzona na dwóch poziomach: ogółem dla całego konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO NAUK PRZYRODNICZYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO NAUK PRZYRODNICZYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE 1 REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO NAUK PRZYRODNICZYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE (International Doctoral Studies of the Natural Sciences of the Polish Academy of Sciences in Cracow)

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu: Zagrożenia i ochrona różnorodności przyrodniczej (2OS_12)

Sylabus modułu: Zagrożenia i ochrona różnorodności przyrodniczej (2OS_12) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Ochrona Środowiska, II Sylabus modułu: Zagrożenia i ochrona różnorodności przyrodniczej (2OS_12) 1. Informacje ogólne koordynator modułu/wariantu

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ BIOSFERY WBNZ 845

RÓŻNORODNOŚĆ BIOSFERY WBNZ 845 RÓŻNORODNOŚĆ BIOSFERY WBNZ 845 (Biogeografia ekologiczna i ewolucyjna) WYKŁAD 1 January Weiner INOŚ ORGANIZACJA KURSU OK. 15 SPOTKAŃ: WYKŁADY OBECNOŚĆ NIE JEST OBOWIĄZKOWA, ALE ZALECANA JEDNO ZADANIE DOMOWE

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr Emilia Bogacka, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) ebogacka@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna matematyka chemia ogólna i nieorganiczna chemia organiczna biologia roślin podstawy statystyki botanika systematyczna botanika zajęcia terenowe bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i biologia rozwoju/bezkręgowce:

Bardziej szczegółowo

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW Politechnika Śląska- GLIWICE Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55 Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 www.igipz.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Regionalne ćwiczenia terenowe Karpaty. Carpahtian Mountains Field Classes in Regional Geography

KARTA KURSU. Regionalne ćwiczenia terenowe Karpaty. Carpahtian Mountains Field Classes in Regional Geography geografia, I stopień studia stacjonarne semestr IV aktualizacja 2016/2017 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Regionalne ćwiczenia terenowe Karpaty Carpahtian Mountains Field Classes in Regional Geography

Bardziej szczegółowo

dr Anna Matuszyk PUBLIKACJE: CeDeWu przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych Profile of the Fraudulelent Customer

dr Anna Matuszyk PUBLIKACJE: CeDeWu przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych Profile of the Fraudulelent Customer dr Anna Matuszyk PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. 2015 naukowy 1 A. Matuszyk, Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych Tytuł Okładka CeDeWu 2 A.Matuszyk, A. Ptak-Chmielewska,

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1

przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1 Przykładowy INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1 mgr inż. Przykładowy Doktorant tel.. 71-320-1234 e-mail: Przykładowy.Doktorant@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 8 grudnia 2010 roku, Hotel SOFITEL Victoria, Warszawa 1 Rynek gazu w Europie Środkowej. Polska na przecięciu tras przesyłu gazu Północ-Południe i

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Treść prezentacji Wybór danych statystycznych:

Bardziej szczegółowo

NAGRODY IV KONKURSU ZA 2005 r i DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW 2006

NAGRODY IV KONKURSU ZA 2005 r i DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW 2006 NAGRODY IV KONKURSU ZA 2005 r i DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW 2006 Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w dniu16.03.2006 r. nadesłanych zgłoszeń do nagród Fundacji za 2005 r. oraz wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/ Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/19.06.2015 Plan i program studiów doktoranckich prowadzonych w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (SDNP PAN) obowiązujący od roku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA dr Przemysław Baranow adiunkt C409 przemyslaw.baranow@biol.ug.edu.pl 585236164 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Granty, projekty badawcze: "Genera et Species Orchidalium 1" 8124/B/P01/2011/40 - wykonawca Staże

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Ekologia roślin i fitosocjologia SYLABUS A. Informacje ogólne

Ekologia roślin i fitosocjologia SYLABUS A. Informacje ogólne Ekologia roślin i fitosocjologia SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej;

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; Józef Kozysa Józef Kozysa urodził się 15.03.1952 r. w Łomazach. Wykształcenie: 1959-1967 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach; 1967-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Historia migracji roślinności kserotermicznej na teren Polski południowej w świetle badań molekularnych

Historia migracji roślinności kserotermicznej na teren Polski południowej w świetle badań molekularnych Fragm. Florist. Geobot. Polon. 22(1): 3 13, 2015 Historia migracji roślinności kserotermicznej na teren Polski południowej w świetle badań molekularnych Elżbieta Cieślak Cieślak, E. 2015. Migration history

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt dla EKOP

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt dla EKOP Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt dla EKOP kod modułu: 2BL_12 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Syntetyczne zestawienie wyników w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

Syntetyczne zestawienie wyników w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Prof. dr hab. Wiesław Mułenko Lublin, 22.02.2011 Syntetyczne zestawienie wyników w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 1. Doktorat 1986 2. Habilitacja 1999 3. Stanowisko prof.

Bardziej szczegółowo

Festuca amethystina (Poaceae) nowy gatunek dla flory Płaskowyżu Jędrzejowskiego

Festuca amethystina (Poaceae) nowy gatunek dla flory Płaskowyżu Jędrzejowskiego 370 Fragm. Florist. Geobot. Polon. 23(2), 2016 Sulich A. & Jakubowski K. 2014. Flora torfowiska w rezerwacie Torfowisko Borówki w Gminie Gromadka. W: T. M. Traczewska & B. Kaźmierczak (red.), Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

SCIENTIX W POLSCE Krajowa konferencja Scientix Nauki ścisłe na luzie Warszawa, 8 9.10.2015

SCIENTIX W POLSCE Krajowa konferencja Scientix Nauki ścisłe na luzie Warszawa, 8 9.10.2015 SCIENTIX W POLSCE Warszawa, 8 9.10.2015 Małgorzata Zajączkowska Elżbieta Kawecka Dobromiła Szczepaniak Zespół pierwszych Ambasadorów Scientix 2011 Małgorzata Zajączkowska Polski Ambasador Scientix Agueda

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU na UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU na UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE gru-12 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU na UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE Trzeci rok działalności Uniwersytet Rolniczy Miejsce Przyjazne Seniorom tytuł przyznany naszej Uczelni przez kapitułę w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy. Tempus w pigułce. wczoraj i dziś

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy. Tempus w pigułce. wczoraj i dziś Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowy Punkt Kontaktowy Tempus w pigułce wczoraj i dziś PHARE 1989 (Poland Hungary Assistance for Restructuring Economy) Tempus 1990 (Trans-European Mobility Scheme for

Bardziej szczegółowo

Udział w sesjach naukowych i sympozjach oraz przedłożone postery i wygłoszone referaty

Udział w sesjach naukowych i sympozjach oraz przedłożone postery i wygłoszone referaty Dr Elżbieta Ejdys 20.01.2014 Udział w sesjach naukowych i sympozjach oraz przedłożone postery i wygłoszone referaty 1. XI Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyki Biologii nt. Wymagania stawiane uczniom z biologii

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Przyrody Protection of Nature Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie www.sibg.org.pl Nasi członkowie: Województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja obszaru nauki

Internacjonalizacja obszaru nauki Internacjonalizacja obszaru nauki Prof. dr hab. Jacek Witkoś 3 styczeń 05 Web of Science w latach 009-03 Okres analizy: 009 03 Kryterium wyszukiwania: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social

Bardziej szczegółowo

Stan populacji wilka (Canis lupus) w Polsce

Stan populacji wilka (Canis lupus) w Polsce Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Stan populacji wilka (Canis lupus) w Polsce Roman Gula Katarzyna Bojarska Jörn Theuerkauf Wiesław Król

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ochrona przyrody i krajobrazu Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-2-317-ST-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rocznej działalności Towarzystwa. Jerzy Jaroszewicz

Sprawozdanie z rocznej działalności Towarzystwa. Jerzy Jaroszewicz Sprawozdanie z rocznej działalności Towarzystwa Jerzy Jaroszewicz XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Mikołajki 11-13 czerwca 2015 Zarząd Główny Prof. Piotr Małkowski Vice-Prezes

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus dotychczasowe doświadczenia Warszawa, 9 lutego 2010 I etap lata 2004-2008 II etap lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Dzień Godz. Miejsce Prezentacja Organizator Jednostka 09.05 09.00-15.00

Dzień Godz. Miejsce Prezentacja Organizator Jednostka 09.05 09.00-15.00 Dzień Godz. Miejsce Prezentacja Organizator Jednostka 09.05 09.00- Biblioteka Główna u Rolniczego w, al. Mickiewicza 24/28,, I p. Wystawa poświęcona J.J. Ignacemu Łukasiewiczowi - eksponaty z Muzeum Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Doktorantka. e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl. p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402

Doktorantka. e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl. p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402 Doktorantka e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402 1 / 5 Obszar działalności naukowej - Browarnictwo (technika i technologia). -

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy pracowników akademickich w ramach programu Erasmus+ oraz inne możliwości wyjazdowe.

Wyjazdy pracowników akademickich w ramach programu Erasmus+ oraz inne możliwości wyjazdowe. M Wyjazdy pracowników akademickich w ramach programu Erasmus+ oraz inne możliwości wyjazdowe Strona BWZ UŁ www.bwz.uni.lodz.pl + Program Erasmus+ Akcja 1: Wyjazdy w celach edukacyjnych a 1. w celu zrealizowania

Bardziej szczegółowo

NAZWA PRZEDMIOTU pkt ECTS E/Z suma godz wykł. konw. sem. ćw. lab. ćw. ter.

NAZWA PRZEDMIOTU pkt ECTS E/Z suma godz wykł. konw. sem. ćw. lab. ćw. ter. 002 Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym studia I stopnia 2017/18/19/20 NAZWA PRZEDMIOTU pkt ECTS E/Z suma godz wykł. konw. sem. ćw. lab. ćw. ter. SEMESTR 1 Uchwała RW Nr 125/2017 z dnia 25 maja 2017

Bardziej szczegółowo

Biogeografia SYLABUS A. Informacje ogólne

Biogeografia SYLABUS A. Informacje ogólne Biogeografia A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

Potencjał badawczy. Wyniki konkursów

Potencjał badawczy. Wyniki konkursów Potencjał badawczy Wyniki konkursów FP7-REGPOT-2009-1 Odblokowanie i rozwój potencjału badawczego w regionach konwergencji i regionach peryferyjnych UE Budżet: 30 milionów Budżet projektu do 4 milionów

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów 7 wrzesień 2011 roku sala Rady Wydziału, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 8 Autor: Sojka Elżbieta Publikacje:

strona 1 / 8 Autor: Sojka Elżbieta Publikacje: Autor: Sojka Elżbieta Publikacje: 1. Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo) Tytuł: Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji Wydawca: Akademia Ekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Dr Joanna Dominiak Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) dominiak@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Alyssum saxatile L. in the Bieszczady National Park

Alyssum saxatile L. in the Bieszczady National Park ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 18 (2010), str. 409 413 Doniesienia i notatki Tomasz Winnicki Received: 21.07.2010 Bieszczadzki Park Narodowy Reviewed: 4.08.2010 38 700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 7 dyrekcja@bdpn.pl

Bardziej szczegółowo

Konferencji Naukowej

Konferencji Naukowej Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej Katedra Energetyki i Środków Transportu Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalność: Analityka i toksykologia środowiska 1. 2. 3. 4. w. w. w. w. aud. lab. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska 8 Organizmy modelowe w badaniach toksykologicznych 10

Bardziej szczegółowo