Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja"

Transkrypt

1 DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja Autor: TEL.P.P. Właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Listopad 2004

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PODSTAWY WYKONANIA OPRACOWANIA WPROWADZENIE CEL REALIZACJI MAPY SIECI SZEROKOPASMOWEJ OPIS OBECNEJ SYTUACJI NA RYNKU DOSTĘPU DO INTERNETU W POLSCE DEFINICJE ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG Dostęp do Internetu TECHNOLOGIE UŻYWANE PRZEZ DOSTAWCÓW Dostęp do Internetu z wykorzystaniem sieci telewizji kablowej WLAN (Wireless Local Area Network) LMDS (Local Multipoint Distribution Services) Techniki oparte na kablach miedzianych xdsl Sieć LAN DOSTAWCY USŁUG STAŁEGO SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU (W ZAKRESIE MASOWEGO STAŁEGO DOSTĘPU DO INTERNETU) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DOSTAWCY STACJONARNI Autocom Broker S.A Ceti s.c CST s.j INSAT s.c KIM S.A KKI Sp. z o.o Lama F.P.H.U Małopolska Telewizja Kablowa Netia Nowotarska Telewizja Kablowa Pattern Communications RAMTEL RTK RWD Telbeskid Tele Telenet Brzesko S.A TOI TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A UPC Voltronic ZETO S.A Zicom s.j Cyfronet ZAKRES TERYTORIALNY DOSTĘPNOŚCI USŁUG NA OBSZARACH POSZCZEGÓLNYCH POWIATÓW WIZUALIZACJA DOSTĘPNOŚCI USŁUG DOSTAWCY USŁUG STAŁEGO SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DLA BIZNESU CHARAKTERYSTYKA RYNKU USŁUG SZEROKOPASMOWYCH DLA BIZNESU TEL.P.P. Listopad 2004 Strona2z 92

3 5.2 DOSTAWCY USŁUG STAŁEGO SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DLA BIZNESU ISTNIEJĄCA SYTUACJA W INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO: SIEĆ SZKIELETOWA POSZCZEGÓLNYCH DOSTAWCÓW ATM S.A Energis Exatel GTS Polska NASK Netia Telekomunikacja Kolejowa spółka z.o.o Telenet S.A Telekomunikacja Polska S.A Sieć szkieletowa firmy Pionier DOSTĘPNOŚĆ PĘTLI LOKALNEJ WIZUALIZACJA DOSTĘPNYCH SIECI SZKIELETOWYCH PODSUMOWANIE, PROGNOZY, WNIOSKI I ZALECENIA ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE I TABELARYCZNE...92 TEL.P.P. Listopad 2004 Strona3z 92

4 1 Podstawy wykonania opracowania. Prawne: Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie umowy nr I/1218/SI/2629/04 z dnia zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a TEL.P.P. na podstawie procedury zamówienia publicznego. Merytoryczne: Opracowanie powstało na bazie informacji uzyskanych od operatorów usług szerokopasmowych działających na terenie Województwa Małopolskiego, informacji dostępnych na stronach www, informacji dostępnych w publikacjach, wiedzy autora i fizycznej weryfikacji dostępnych i uzyskanych informacji. 2 Wprowadzenie cel realizacji Mapy sieci szerokopasmowej Celem realizacji niniejszego opracowania jest ocena obecnej sytuacji na bardzo dynamicznie zmieniającym się rynku masowego dostępu szerokopasmowego do Internetu. Uzyskane informacje pozwolą w szybki sposób na analizę sytuacji w poszczególnych powiatach Województwa Małopolskiego w celu stymulacji prawidłowego rozwoju tego rynku i optymalizacji środków inwestycyjnych. 3 Opis obecnej sytuacji na rynku dostępu do Internetu w Polsce. Rynek dostępu do Internetu należy rozpatrywać w dwóch oddzielnych segmentach tj.: rynek biznes i rynek masowy. Na rynku biznes mamy aktualnie bardzo wysoką konkurencję i podmioty zainteresowane pozyskaniem dostępu nie mają praktycznie z tym problemu w dowolnym punkcie kraju. Trochę inaczej wygląda sytuacja na rynku masowym, gdzie przez długi okres czasu dostęp do Internetu odbywał się poprzez dostęp komutowany. Obecnie w 2004 roku w Polsce występuje bardzo dynamiczny rozwój usług stałego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Rozwój ten w dużej mierze jest stymulowany przez Telekomunikację Polską S.A., która dynamicznie wprowadza na rynek usługę DSL (Neostrada). Można nadal jednak powiedzieć, że na tym rynku popyt przewyższa podaż. Sytuacja taka wykreowała dziesiątki małych podmiotów, które rozpoczęły świadczenie usług za pośrednictwem małych sieci osiedlowych typu LAN. Usługi oferowane przez te podmioty są o niskiej jakości, ale również o niskiej dostępnej dla ogółu cenie. Działania TPSA wymusiły na innych operatorach telekomunikacyjnych przyśpieszenie własnych prac nad wprowadzaniem usług szerokopasmowych, jak również doprowadziły do dużego spadku cen o kilkadziesiąt procent w ciągu roku. Wg badań rynkowych z października 2004 roku już ponad ¼ polskiego społeczeństwa korzysta z Internetu. Zwiększone zapotrzebowanie na pasmo spowodowało, że obecnie operatorzy wyższych warstw sieci sieci szkieletowej oraz IP tranzytu w wystarczający sposób są przygotowani do tranzytu bardzo dużych przepustowości do TEL.P.P. Listopad 2004 Strona4z 92

5 głównych węzłów dostępowych. Barierą dalszego szybkiego rozwoju będzie brak sieci dostępowych ( tzw. Last mile). Ze względu na sytuację na rynku biznes i rynku masowym, w niniejszym opracowaniu główny nacisk został położony na analizę rynku masowego zgodnie z zaleceniami zleceniodawcy. Na rynku teleinformatycznym istnieje kilka form działalności w sektorze internetowym. Wiele z firm zajmuje się tylko działaniem w jednej formie, inne zaś mają szerszą ofertę. Obecnie zauważamy dążenie do konsolidacji firm oraz różnych form działalności w celu oferowania pełnej gamy usług internetowych i e-gospodarki (e-handlu, e-banku, itp.). Firmy te, z natury bazujące na podstawowych usługach telekomunikacyjnych będą w przyszłości pośrednikiem pomiędzy firmami (biznes-biznes) oraz pomiędzy firmą a klientem (biznes-klient), którym będą świadczyć wszystkie, oczekiwane przez klienta usługi teleinformatyczne, a dostawcami produktów informatycznych. Poniżej przedstawione zostaną różne formy działania na rynku internetowym. Operator transmisji głosu dysponujący własną siecią telekomunikacyjną (kablową, radiową, satelitarną, itp.) świadczący powszechne usługi zestawiania połączenia lub wydzierżawiania połączeń stałych, czyli klasyczni operatorzy telekomunikacyjni - dobrze zidentyfikowani. Operator transmisji danych posiadający własną lub dzierżawioną sieć telekomunikacyjną od innego operatora, świadczący usługi przesyłania danych, w tym głosu metodą pakietów protokołu TCP/IP. Obecnie w kraju działa kilka dużych sieci przesyłu danych korzystających głównie z dzierżawionych linii, przy czym w większości przypadków są to sieci dedykowane dla dokładnie określonych celów (banków, kolei,...). Operatorzy ci częściowo świadczą lub chcą świadczyć usługi intranetowe i internetowe. Operator sygnału TV (transmisji wizji i głosu) w sieciach kablowych. Obecnie w kraju działa kilkadziesiąt sieci kablowych, z których tylko kilka ma znaczącą liczbę abonentów. Operatorzy tych sieci chcą je wykorzystać do zintegrowanego przesyłania sygnału TV, głosu (jako połączenia telefonicznego) oraz danych jako dostęp do Internetu. Operator telefonii mobilnej. Obecnie w kraju działa trzech operatorów telefonii komórkowej. Operatorzy tych sieci udostępniają usługi głosowe, oraz dostęp do Internetu usługa ze względu na możliwości mobilności bardzo atrakcyjna w świecie biznesu. Rejestrator krajowych domen internetowych, łącznie z przypisaniem im adresów serwerów, domen. Obecnie w kraju istnieje jeden rejestrator nazw i adresów w domenie ".pl" i wielu rejestratorów w innych domenach. Dostawca usług internetowych (ISP - Internet Service Provider) - zapewnia dostęp do sieci internetowej, pośrednictwo w rejestracji domen, udostępnianie serwera dla witryn oraz obsługę kont skrzynek e-poczty. Świadczenie usług w zakresie budowy witryn i portali. Tą działalnością zajmuje się setki małych firm, chociaż sukces mogą jedynie uzyskać duże profesjonalne zespoły dysponujące dostępem do zasobów informacyjnych oraz odpowiednią techniką wspomagania tworzenia witryn. Świadczenie usług w zakresie udostępniania witryn i portali. Tą działalnością zajmują się większe firmy. Ocenia się, że na rynku polskim może funkcjonować kilka internetowych portali ogólno- oraz kilkanaście mono-tematycznych. Obecnie rynek usług internetowych charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką rozwoju. Oprócz powstawania wielu małych, lokalnych firm - bazujących na działalności gospodarczej indywidualnych osób - powstają firmy zakładane przez polskie oraz zagraniczne podmioty gospodarcze. Następuje konsolidacja tych firm lub też włączanie ich w struktury większych firm telekomunikacyjnych i informatycznych. TEL.P.P. Listopad 2004 Strona5z 92

6 Trudno jest w tej chwili określić proporcje udziału kapitału polskiego i zagranicznego w inwestycje w rynek usług internetowych. Jednakże z ogólnych informacji wynika bardzo duże zainteresowanie firm zagranicznych w inwestycje w Polsce w tym sektorze. Jednym z elementów rozwoju usług internetowych jest rozwój gospodarki elektronicznej, w tym w szczególności handlu elektronicznego (e-handel) oraz elektronicznych usług bankowych (e-banków). Obecnie w Polsce e-handel jest rozwijany w małej skali i to raczej jako testowanie możliwości. Zauważamy przykłady e-handlu książkami oraz sprzętem komputerowym oraz e-banku w obsłudze coraz większej liczby kont. Dotychczas globalnym administrowaniem sieci internetowej, ograniczonej do zapewnienia niepowtarzalności adresów fizycznych w sieci oraz rejestracji nazw domen, zajmowały się agendy rządu amerykańskiego dokonujące rejestracji w zakresie podstawowych domen oraz zarządzające globalnymi serwerami obsługi domen. Pozostałe domeny krajowe są zarządzane przez różne organizacje, często związane z krajową administracją, ale też - szczególnie w krajach słabiej rozwiniętych - będące niezależnymi firmami. 3.1 Definicje Szerokopasmowy dostęp do Internetu - przez dostęp szerokopasmowy należy rozumieć dostęp stały (nie komutowany) o przepustowości dostosowanej do zakładanej liczby użytkowników korzystających z połączenia (zaleca się stosowanie przepustowości nie niższej niż 256 kbitów/sekundę) i spodziewanej zajętości pasma przez działające na tym łączu aplikacje. Dostęp ten powinien być wykonany w technologii i w sposób umożliwiający proste zwiększenie przepustowości w razie pojawienia się takiej potrzeby w przyszłości. Natomiast dla szerokopasmowej sieci szkieletowej zalecana przepustowość nie powinna wynosić mniej niż 100Mb/s. (cyt.: Uzupełnienie ZPORR; Ministerstwo Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej) Ethernet - opisany w zaleceniu IEEE protokół specyfikujący warstwę fizyczną oraz łącza danych modelu ISO-OSI, wykorzystywany w komputerowych sieciach lokalnych (LAN); klasyczny Ethernet, wykorzystujący interfejsy 10BaseT, umożliwiające transmisję danych z szybkością 10Mb/s został wyparty przez Ethernet stumegabitowy, pozwalający na transmisję danych z szybkością 100Mb/s; aktualnie trwają prace nad zwiększeniem szybkości transmisji protokołów opartych na protokole Ethernet, oraz rozszerzeniu jego stosowania do sieci typu MAN (przykładem jest Gigabit Ethernet). Router - urządzenie kierujące informacje przesyłane w postaci pakietów (np. z protokołem IP) do miejsca przeznaczenia Sieć szkieletowa - sieć telekomunikacyjna służąca do przesyłania zagregowanych informacji pochodzących od wielu użytkowników pomiędzy węzłami sieci. Sieć dostępowa - sieć telekomunikacyjna służąca do podłączenia konkretnej lokalizacji do sieci szkieletowej SDH (Synchronus Digital Hierarchy) - standard cyfrowych sieci transmisyjnych, zapewniających możliwość automatycznej rekonfiguracji w przypadku awarii DSL (Digital Subscriber Line) - technologia została stworzona dla wzrastającego zapotrzebowania na szerokopasmowe usługi wymagające wysokich transferów danych. Technologia umożliwia korzystanie z normalnych dwuprzewodowych linii telefonicznych bezpośrednio w otoczeniu abonenta typowej sieci telekomunikacyjnej. Wspólną cechą urządzeń xdsl jest asymetryczny dostęp do medium. Technologia zapewnia transfer od 16kb/s do 8Mb/s. Jest to bardzo konkurencyjna technologia w stosunku do ISDN. Rodzaje technologii xdsl: TEL.P.P. Listopad 2004 Strona6z 92

7 IDSL (ISDN DSL) zintegrowana HDSL (High bitrate DSL) - o podwyższonej przepływności ADSL (Asymetrie DSL) asymetryczna CDSL (Consumer DSL) powszechna SDSL (Symetrie DSL) symetryczna RADSL (Rape adaptive DSL) adaptacyjna VDSL (Very High Speed DSL) - o bardzo wysokiej przepływności (52Mb/s w kierunku dosyłowym) DOCSIS Standard Data Over Cable Service Interface Specifications jest standardem zatwierdzonym przez konsorcjum Multimedia Cable Network System [MCNS] jako obowiązujący standard w zakresie transmisji danych poprzez abonenckie sieci kablowe. 3.2 Zakres oferowanych usług. Na polskim rynku Internetowym oferowany jest szereg usług zaczynając od prostego dostępu komutowanego a kończąc na usługach zarządzania aplikacjami. W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiona tylko część tych usług. Całościowy opis wymaga oddzielnego szerszego opracowania. W dalszej części opracowania przy poszczególnych dostawcach będą podane bardziej szczegółowe informacje na temat niektórych usług. Usługi możemy generalnie podzielić na następujące grupy: Dostęp do Internetu. 1. Dostęp komutowany a. wzdwaniany (dial-up) realizowany na istniejących liniach telefonicznych zrealizowanych w różnych technologiach. Przepustowość takich usług w zależności od jakości łączy wynosi do 56 kbps. b. dostęp komutowany ISDN dostęp po istniejących cyfrowych liniach telefonicznych oferujący przepustowość do 128 kbps c. usługa SDI po istniejącej linii telefonicznej z szybkością do 115 kbps, usługa zanikająca. d. GPRS usługa świadczona przez operatorów mobilnych 2. Dostęp szerokopasmowy: a. Dla rynku masowego z limitem lub bez przepływu ilości bajtów : i. DSL w różnych odmianach po liniach telefonicznych ii. Poprzez modemy kablowe telewizji kablowych iii. Poprzez sieci LAN i WLAN b. Dla rynku biznesowego: i. xdsl w różnych odmianach i o różnych przepustowościach, realizowany na liniach telefonicznych i dzierżawionych. ii. Za pomocą łączy radiowych. iii. Łącza światłowodowe. iv. Łącza satelitarne. v. Frame Relay vi. PVC - (Permanent Virtual Circuit) to stały kanał wirtualny TEL.P.P. Listopad 2004 Strona7z 92

8 vii. VPN - Wirtualne Sieci Prywatne to połączenie wielu lokalizacji w celu bezpiecznej i niezawodnej wymiany danych 3. Usługi dodatkowe związane z dostępem. a) konta pocztowe b) Konto WWW c) Serwer wirtualny d) ochrona antywirusowa e) Integracja sieci lokalnych z Internetem f) Hosting g) Hoteling h) BGP - (Border Gateway Protocol); opcja routingu BGP i) Oraz szereg innych. 4. Aplikacje i usługi świadczone dla użytkownika końcowego za pomocą Internetu. a) Aplikacje biznesowe b) Systemy monitoringu c) Bezpieczne transakcje WWW - SSL d) Serwer baz danych e) Rejestracja i konfiguracja domen f) Lista dyskusyjna g) Anonimowy serwer FTP h) Konfiguracja serwerów Linuxowych i) Tworzenie serwisów WAP j) Budowa i wdrożenie sklepów internetowych k) Dostawą kompleksowych rozwiązań związanych transmisji głosu poprzez internet (Real Audio, MP3) l) Oraz szereg innych 3.3 Technologie używane przez dostawców Dostęp do Internetu z wykorzystaniem sieci telewizji kablowej. Przesyłanie danych odbywa się w sposób podobny do retransmisji normalnego programu telewizyjnego. Do stacji czołowej umieszczonej w centrali operatora sieci TVK podłączony jest specjalny modem centralny, wyposażony w zestaw tzw. modulatorów QAM. Zamieniają one sygnał cyfrowy (dane komputerowe) na sygnał analogowy zajmujący podobne pasmo jak normalny program telewizyjny. Abonent jest wyposażony w specjalny modem kablowy podłączony do sieci w taki sam sposób jak telewizor, który zamienia odebrany sygnał z powrotem na postać cyfrową. Dzięki stosowanej modulacji QAM oraz znacznej ilości pasma przeznaczonego na transmisję (8 MHz) możliwości przesyłowe sieci telewizji kablowej znacznie wykraczają poza możliwości zwykłych modemów analogowych (dziesiątki i setki Mb/s). Transmisja danych w kierunku od abonenta do operatora (upstream) wykorzystuje tzw. kanał zwrotny w sieci TVK. Ponieważ jego parametry są zwykle gorsze niż parametry kanałów dosyłowych stosowaną powszechnie modulacją jest QPSK. Przepływności w tym kierunku osiągają wartości mierzone w dziesiątkach Mb/s. TEL.P.P. Listopad 2004 Strona8z 92

9 Rys. xxx Przykładowy schemat sieci WLAN (Wireless Local Area Network) Sieć lokalna oparta o technologię bezprzewodową. Jest głównie używana w celu rozprowadzenia Internetu w osiedlach domków rodzinnych itp. Tej technologii używają zarówno firmy profesjonalnie zajmujące się rozprowadzaniem Internetu jak i również przeciętni użytkownicy komputerów. Prędkość z jaką potrafi pracować sieć WLAN w zupełności wystarcza na spokojną pracę w sieci biorąc pod uwagę dzisiejsze szybkości łącz internetowych. Rys. Przykładowy schemat sieci WLAN TEL.P.P. Listopad 2004 Strona9z 92

10 3.3.3 LMDS (Local Multipoint Distribution Services) Czyli "Wielopunktowe Lokalne Usługi Dystrybucyjne" to system bezprzewodowy, wykorzystujący transmisję radiową w paśmie wysokich częstotliwości (3,5 40 GHz), w obrębie niewielkich obszarów o średnicy kilku kilometrów. System składa się ze stacji bazowej i komunikujących się z nią niewielkich stacji odbiorczych (terminali). Osiąga się prędkości transmisji do 155 Mb/s przy zasięgu poniżej 10 km. Rys. Przykładowy schemat sieci LMDS Techniki oparte na kablach miedzianych xdsl Techniki DSL (Digital Subscriber Line) do transmisji wykorzystują skrętkę przewodów miedzianych. Wyróżniamy następujące odmiany technik DSL: HDSL (High data rate Digital Subscriber Line) jest to technika symetryczna wykorzystująca do transmisji 2 (obecnie) lub 3 (w przeszłości) pary przewodów. Umożliwia przesyłanie danych z prędkością 2 Mb/s na odległość 5 km (dla kabla 0,5 mm). SDSL (Single line Digital Subscriber Line) jest to technika symetryczna wykorzystująca do transmisji 1 parę przewodów. Maksymalna prędkość transmisji to 2,3 Mb/s przy zasięgu 2 km (dla kabla 0,4 mm). ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) jest to technika asymetryczna, znaczy to, że prędkość transmisji do abonenta jest większa niż prędkość strumienia danych od abonenta do sieci. Do transmisji danych wykorzystywana jest 1 para przewodów. Możliwy jest przesył danych z prędkością 8 Mb/s do abonenta i 640 kb/s od abonenta przy zasięgu około 5 km (dla kabla 0,5 mm). SHDSL (Single-pair High-speed Digital Subscriber Line) jest to system symetryczny umożliwiający transmisję danych z prędkością do 2,3 Mb/s na odległość do 3 km. System wykorzystuje 1 parę przewodów. W przypadku użycia 2 par prędkość transmisji podwaja się. VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line) transmisja może być symetryczna lub asymetyczna. Wykorzystuje się 1 parę przewodów miedzianych. Maksymalna prędkość transmisji wynosi 52 Mb/s przy zasięgu 300 m TEL.P.P. Listopad 2004 Strona10z 92

11 Rysxxx. Przykładowy schemat połączenia Zalety technik DSL: wykorzystują istniejącą infrastrukturę miedzianą łatwość z dostosowaniem się do wymagań użytkownika ze względu na wiele odmian DSL Sieć LAN Technika niezwykle popularna w sieciach osiedlowych. Medium jest światłowód, stosowany do łączenia budynków oraz skrętka kategorii 5, stosowana do bezpośredniego przyłączania użytkowników. Niski koszt powoduje, iż jest chętnie wykorzystywana zarówno w sieciach amatorskich jak i budowanych przez firmy komercyjne. Rys. Przykładowy schemat sieci LAN Zalety techniki Ethernet: niski koszt, możliwość uzyskania znacznego zasięgu, rzędu kilkunastu km, szybkość 1Gb/s w sieci szkieletowej, 100Mb/s do użytkowników, łatwość eksploatacji TEL.P.P. Listopad 2004 Strona11z 92

12 4 Dostawcy usług stałego szerokopasmowego dostępu do Internetu (w zakresie masowego stałego dostępu do Internetu) na terenie Województwa Małopolskiego. 4.1 Dostawcy stacjonarni. W celu uzyskania dostępu do Internetu, trzeba skorzystać z usług tzw. providera Internetu, czyli po polsku dostawcy usług Internetowych. W Województwie Małopolskim dostawców takich usług jest wielu, jednak ich charakter działalności, rozmiar, różnorodność oferty uzależniona jest od czynników administracyjno-gospodarczych terenu, na którym działają. Niekwestionowanym liderem w całym Województwie Małopolskim jeśli chodzi o wielkość i dostępność usług Internetowych jest Telekomunikacja Polska S.A, jednak w dużych miastach zauważalni są również inni operatorzy tacy jak: Autocom, Netia, UPC, Telenet, Pozostali działają zazwyczaj na terenach gmin i ich oferta jest uzależniona od wielu czynników takich jak dostępność szerokiego pasma, dzierżawa łączy. Często decydują się na rozwiązania technik radiowych. Jednak ich rola jest istotna, ponieważ dopełniają swymi usługami niszę ofertową na usługi stałego dostępu do Internetu. Pojawiają się na terenach gdzie inwestycje telekomunikacyjne są wykonywane w drugiej kolejności ze wzglądu na niskie współczynniki opłacalności budowy nowoczesnych infrastruktur sieciowych. Nie należy również zapominać o dziesiątkach małych lokalnych LAN-ach na potrzeby kilku czy kilkunastu użytkowników ( takie sieci są trudne do lokalizacji i z reguły działają w sposób bardziej lub mniej formalny). Wymienieni powyżej dostawcy ISP odgrywają istotną role na rynku masowego dostępu do Internetu i w odróżnieniu od pozostałych dostawców są w stanie zapewnić dostarczenie i obsługę usługi na wysokim poziomie, jak również zapewnić wzrost przepustowości w zależności od potrzeb użytkownika. Poniżej zostaną przedstawieni prawie wszyscy dostawcy dostępu do Internetu działający na terenie Województwa Małopolskiego na rynku masowym obejmującym rynek mieszkaniowy i małego biznesu ( SOHO ). W przypadku operatorów działających również w segmencie biznesowym, oferta i przedstawienie operatora będzie łączna w niniejszym punkcie. Operatorzy działający tylko na rynku biznesowym zostaną wymienieni w punkcie Autocom Nazwa firmy Adres AUTOCOM Telewizja Internet ul. Lubelska Kraków Tel. (012) Charakterystyka firmy AUTOCOM powstał w 1990 roku. Od początku istnienia głównym celem działalności firmy jest dostarczanie wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych do jak największej liczby odbiorców. AUTOCOM zawdzięcza swój sukces konsekwentnemu rozwijaniu rozwiązań TEL.P.P. Listopad 2004 Strona12z 92

13 odpowiadających aktualnym i przewidywanym potrzebom rynku oraz ich skutecznemu wdrażaniu. Stale rosnąca liczba Abonentów jest zasługą wysokiej jakości usług, atrakcyjnej oferty, konkurencyjnych cen oraz profesjonalnej obsługi klienta. Ich flagowy produkt, zintegrowany pakiet kilkudziesięciu programów telewizyjnych wzbogacony o możliwość szerokopasmowego dostępu do Internetu spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem klientów indywidualnych. AUTOCOM aktywnie rozwija swoją ofertę dla mieszkańców Krakowa stawiając na innowacyjne rozwiązania. AUTOCOM jest w Krakowie wiodącym dostawcą usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet poprzez sieć telewizji kablowej. Swą komercyjną ofertę wprowadził na rynek już w 2001 roku. Zaawansowane technologie i rozwiązania pozwalają oferować usługi na najwyższym światowym poziomie. AUTOCOM dla wszystkich swoich obecnych oraz przyszłych klientów stworzył i ciągle rozbudowuje firmową witrynę internetową tzw.: Portal Abonentów Technologia Nowoczesna stacja czołowa, odpowiedzialna za przekaz kanałów telewizyjnych, zapewnia dużą niezawodność, bezpieczeństwo oraz wysoką jakość przekazu. AUTOCOM posiada bardzo rozbudowaną w Krakowie sieć światłowodową, prawie 400 km sieci koncentryczno-światłowodowej - HFC (Hybryd Fiber Coax). Firma przykłada szczególną uwagę do tworzenia szybkiej i niezawodnej sieci Zasięg oraz liczba klientów Oprócz klientów indywidualnych do grona odbiorców należy również szereg firm, instytucji rządowych oraz kilkadziesiąt domów studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Krakowskiej. Z szerokopasmowego dostępu do sieci Internet wg informacji uzyskanych z AUTOCOM, korzysta ponad 8500 abonentów. W Województwie Małopolskim z Internetu oferowanego przez AUTOCOM mogą korzystać mieszkańcy Krakowa Oferta Oferta dla klientów Indywidualnych 1. Opłata aktywacyjna Podłączenie 1 urządzenia aktywnego do sieci Autocom 2. Opłata abonamentowa przy korzystaniu z usługi 3. Opłata abonamentowa przy korzystaniu z dwóch usług: + pakiet Multicom 394,67 zł 121,91 zł 147,12 zł 4. Sprzedaż modemu 620,00 zł Pakiet zawiera: łącze o przepustowości do 768 kbps do 10 kont o łącznej pojemności 100 MB dwa adresy do każdego konta owego wirtualny serwer www o pojemności 10 MB TEL.P.P. Listopad 2004 Strona13z 92

14 publiczny lub prywatny adres IP - typ adresu wybierany przez Abonenta dostęp do Portalu Abonentów dostęp do serwera gier online ochrona antywirusowa Oferta dla klientów biznesowych Pakiet daje możliwość łatwego i szybkiego zaistnienia w sieci Internet małym i średnim firmom. Wydajne serwery i szybkie łącza zapewnią Państwu komfortowe utrzymanie serwisu WWW oraz obsługę kont we własnej domenie. Opcje Opłata aktywacyjna Opłata abonamentowa 256 kbps 550 zł +VAT (na terenie, na którym oferujemy usługi internetowe), na pozostałych terenach cena jest ustalana indywidualnie 512 kbps 550 zł +VAT (na terenie, na którym oferujemy usługi internetowe), na pozostałych terenach cena jest ustalana indywidualnie 1 Mbps 550 zł +VAT (na terenie, na którym oferujemy usługi internetowe), na pozostałych terenach cena jest ustalana indywidualnie 2 Mbps 550 zł +VAT (na terenie, na którym oferujemy usługi internetowe), na pozostałych terenach cena jest ustalana indywidualnie 149 zł +VAT 256 kbps/ 32 kbps 249 zł +VAT 512kbps/ 64 kbps 449 zł +VAT 1Mbps/ 128 kbps 779 zł +VAT 2Mbps/ 512 kbps Łącze WWW adresy IP 30MB 20 do 3 na 5 MB kont 50MB na 5 kont 100MB na 10 kont 150MB na 15 kont 40 MB 60 MB 80 MB do 5 do 10 do Łącza dzierżawione Możliwość świadczenia przez AUTOCOM usług łączy dzierżawionych. Cennik ustalany indywidualnie. TEL.P.P. Listopad 2004 Strona14z 92

15 4.1.2 Broker S.A Nazwa firmy Adres Broker S.A. ul. Moniuszki Żory Tel.: Charakterystyka firmy BROKER S.A. wywodzi swoje korzenie od roku Na początku działalności zajmował się montażem sprzętu klasy PC,później budową i konserwacją sieci komputerowych by w końcu przejść do świadczenia szerokiej gamy usług Internetowych. Od roku 2002 firma inwestuje w infrastrukturę telewizyjno-internetową. Świadczy usługi na terenie Dolnego Śląska oraz powiatu chrzanowskiego Obecnie zajmuje się - doradztwem technicznym i organizacyjnym w zakresie rozwiązań IT - dostawami sprzętu i oprogramowania użytkowego - produkcją oprogramowania użytkowego - wykonawstwem sieci komputerowych - realizacją przedsięwzięć wdrożeniowych branży IT - świadczeniem serwisu technicznego sprzętu komputerowego - dostawą usług internetowych dla firm i osób prywatnych Firma BROKER S.A. jako dostawca usług Internetowych świadczy również następujące usługi: - obsługa domen internetowych - projektowanie i wykonywanie witryn WWW - serwery wirtualne WWW - konta pocztowe Technologia BROKER S.A. głównie podłącza stały dostęp do Internetu w osiedlach mieszkaniowych o zwartej budowie i podstawę swojej działalności Internetowej opiera na sieciach LAN. Zasięg takiej sieci obejmuje kilka lub kilkanaście bloków. Strukturalnie taka grupa klientów dołączana jest do jednego routera. Router łączony jest z serwerem dostępowym do Internetu za pomocą mediów transmisyjnych. Tam gdzie jest możliwe wykorzystuje infrastrukturę należącą do innego operatora lub też wykorzystuje inną sieć teletransmisyjną Zasięg oraz liczba klientów Firma działa na terenie zabudowy zwartej w miastach Chrzanów, Trzebinia, Libiąż TEL.P.P. Listopad 2004 Strona15z 92

16 Liczba Klientów w chwili obecnej nie jest znana (w roku 2003 było ich na obrębie powiatu chrzanowskiego około 4000), nie mniej jednak w ostatnim okresie usilnie zabiega o nowych Klientów uaktywniając się na rynku Oferta Firma nie gwarantuje prędkości, poniższe są prędkościami do węzła dostępowego Opłata instalacyjna promocyjna (przy umowie lojalnościowej 12-miesięcy) Rodzaj pakietu Kwota brutto 1 Komputer za modem EKONET 39 zł 1 Komputer za modem SUPERNET zł 1 Komputer za modem SUPERNET zł Opłata abonamentowa na 1 komputer Rodzaj abonamentu Kwota brutto 1 Komputer za modem EKONET 45 zł 1 Komputer za modem SUPERNET zł 1 Komputer za modem SUPERNET zł Opłata abonamentowa na 2 komputery Rodzaj abonamentu Kwota brutto 2 Komputer za modem EKONET Brak oferty 2 Komputer za modem SUPERNET zł 2 Komputer za modem SUPERNET zł BROKER S.A. ma bezpłatną infolinię zgłoszeniową oraz techniczną pod numerem oraz Teleservis - Telefoniczne Centrum Obsługi Abonentów, obsługujące wszystkie sieci Telewizji Kablowej BROKER Ceti s.c. Nazwa firmy Adres CETI S.C. ul. Wieniawskiego Kraków Tel.(0-12) Charakterystyka firmy TEL.P.P. Listopad 2004 Strona16z 92

17 Spółka CETI powstała w 1996 roku. Kapitał firmy jest w stu procentach polskiego pochodzenia. Firma działa głównie na terenie Krakowa, kierując swoje usługi w szczególności do klientów biznesowych. Do podstawowych usług jakie świadczy CETI zaliczamy: DOSTĘP DO SIECI INTERNET Przez sieć telefoniczną (komutowaną) Przez łącza stałe do 2 Mbps Integracja sieci lokalnych z Internetem KONTA NA SERWERACH CETI Skrzynka pocztowa Konto WWW Serwer wirtualny SERWERY DEDYKOWANE Serwer dedykowany USŁUGI DODATKOWE Rejestracja i konfiguracja domen Lista dyskusyjna Anonimowy serwer FTP Bezpieczne transakcje WWW - SSL Serwer baz danych CETI Konfiguracja serwerów Linuxowych Technologia Sieć CETI pracuje w standardzie 100BaseTx Sieć CETI jest połączona z siecią Internet następującymi niezależnymi łączami: Przepustowość Technologia Operator Struktura łącz CETI Obsługiwany ruch 12 Mbps FrameRelay POLPAK-T sieć POLPAK-T, ruch międzynarodowy 3 Mbps FrameRelay MSK Cyfronet 8 Mbps 3 Mbps Fast Ethernet Fast Ethernet 10 Mbps Ethernet Netia Onet.pl Węzeł międzyoperatorski sieć POL-34/155, krakowski MAN, ruch międzynarodowy sieć Netia, ruch międzynarodowy ruch do portalu Onet.pl Ruch do sieci włączonych do krakowskiego węzła wymiany ruchu Zasięg oraz liczba klientów Firma działa na terenie miasta Kraków. Nie udostępniła danych o liczbie klientów. Jednak na własnej stronie udostępnia nazwy firm z którymi współpracuje. TEL.P.P. Listopad 2004 Strona17z 92

18 Oferta USŁUGA Dostęp komutowany V.90/ISDN Dostęp komutowany ABONAMENT KWARTALNY PLN (BRUTTO) ABONAMENT PÓŁROCZNY PLN (BRUTTO) ABONAMENT ROCZNY PLN (BRUTTO) ABONAMENT DWULETNI PLN (BRUTTO) 61,- zł 109,80 zł 195,20 zł 292,80 zł Łącza stałe Przepustowość łącza Abonament miesięczny PLN (brutto) 128 kbps 366, zł 256 kbps 610, zł 512 kbps 915, zł 1 Mbps 1342, zł 2 Mbps 2138, zł CST s.j. Nazwa firmy Adres Cyfrowe Systemy Teleinformatyczne s.j. ul. Jana Pawła II Nowy Sącz Tel. (18) Charakterystyka firmy Firma CST - Cyfrowe Systemy Teleinformatyczne powstała w 1997 roku. Modelowym produktem jest szeroko pojęta integracja oraz utrzymanie systemów teleinformatycznych dowolnej skali. Dzięki nieustannemu podnoszeniu jakości i poziomu obsługi oraz oferowaniu światowych technologii, po kilku latach stali się istotną firmą na Sądecczyźnie w tym segmencie rynku biznesowego. Firma CST oferuje usługi z zakresu: Budowa sieci teleinformatycznych w oparciu o własne rozwiązania systemowe, Okablowanie strukturalne, Technika światłowodowa, Systemy monitoringu. TEL.P.P. Listopad 2004 Strona18z 92

19 Oprócz świadczenia usług stałego dostępu do Internetu oferują usługi hostingowi, oraz VoIP Technologia Firma bazuje na łączach dzierżawionych, wykorzystując technikę xdsl, oraz światłowody. W swoich rozwiązaniach technicznych również stosuje technologie WLAN Zasięg oraz liczba klientów. Z usług firmy korzystają firmy i instytucje wymienione na stronie Oferta Cennik: Rodzaj instalacji Opłata dostępu do Internetu łącze radiowe 256 kb/s Opłata dostępu do Internetu łącze radiowe 512 kb/s netto 399,00 zł 399,00 zł Rodzaj instalacji Opłata dostępu do Internetu łącze przewodowe HDSL 512 kb/s Opłata dostępu do Internetu łącze przewodowe HDSL 1 Mb/s Opłata dostępu do Internetu łącze przewodowe xdsl 1 Mb/s Opłata dostępu do Internetu łącze przewodowe HDSL 2 Mb/s Opłata dostępu do Internetu łącze przewodowe xdsl 2 Mb/s netto 799,00 zł 799,00 zł 499,00 ZŁ 799,00 ZŁ 499,00 zł Opłaty abonamentowe Rodzaj abonamentu Abonament do Internetu łącze radiowe 256 kb/s Abonament do Internetu łącze radiowe 512 kb/s netto 59,00 zł 99,00 zł Rodzaj abonamentu Abonament do Internetu łącze przewodowe HDSL 512 kb/s Abonament do Internetu łącze przewodowe HDSL 1 Mb/s Abonament do Internetu łącze przewodowe xdsl 1 Mb/s Abonament do Internetu łącze przewodowe HDSL 2 Mb/s Abonament do Internetu łącze przewodowe xdsl 2 Mb/s netto 699,00 zł 999,00 zł 349,00 ZŁ 1699,00 ZŁ 599,00 zł TEL.P.P. Listopad 2004 Strona19z 92

20 4.1.5 INSAT s.c. Nazwa firmy Adres Telewizja Kablowa INSTANT s.c. ul. M. Konopnickiej Nowy Sącz Tel. (18) Charakterystyka firmy. Operator telewizji kablowej działający na terenie Nowego Sącza. Oprócz podstawowej oferty telewizyjnej firma zaoferowała swoim abonentom dostęp do Internetu Technologia. Instant posiada własną sieć abonencką oraz strukturalną. Dostęp do Internetu odbywa się za pomocą modemów kablowych pracujących na telewizyjnym kablu transmisyjnym. Modemy pracują w standardzie DOCSIS. Sieć strukturalną tworzą światłowody Zasięg oraz liczba klientów. Operator INSTANT działa na terenie miasta Nowy Sącz na osiedlach mieszkaniowych. Firma nie udzieliła informacji o liczbie klientów korzystających z ich usług Opłaty. Rodzaj instalacji Opłata dostępu do usługi insat.net - (usługa standardowa) założenie instalacji, podłączenie modemu, ustawienie konfiguracji komputera netto 122,95 zł Rodzaj abonamentu Insat.net prędkość transmisji do 512/64 kb/sek Insat.net prędkość transmisji do 256/64 kb/sek Insat.net prędkość transmisji do 128/64 kb/sek netto 242,62 zł 149,18 zł 88,52 zł Dodatkowe opłaty Abonament za dodatkowy komputer 2-3 stacji Abonament za dodatkowy komputer 4-10 stacji Abonament za dodatkowy komputer powyżej 10 stacji wartość 20 zł 10 ZŁ 5 zł TEL.P.P. Listopad 2004 Strona20z 92

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Serwisy www. Portfolio

WebDesign. Serwisy www. Portfolio WebDesign Serwisy www Profesjonalna witryna internetowa jest podstawą nowoczesnego systemu komunikacji rynkowej. W ujęciu globalnym występuje konsekwentna tendencja do koncentracji wszelkich działań marketingowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej ISSN 1509-3603 NR 1/2006 Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej O D R E D A K T O R A NASK wkracza dynamicznie w 2006 rok, obejmując zasięgiem sieci radiowej aglomeracje Katowic,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska e-mail: Daniel.J.Bem@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 14 maja 2015 roku Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Nie taki WiMAX straszny

Nie taki WiMAX straszny Nie taki WiMAX straszny Mini poradnik dla samorządów Przygotował zespół TELE-COM sp. z o.o. Jawornicka 8 60-968 Poznań tel. 61 86 89 017 Słowniczek internet szerokopasmowy Komisja Europejska za usługę

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

KATALOG BIZNESOWY. Produkty 2014/2015. Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory

KATALOG BIZNESOWY. Produkty 2014/2015. Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory KATALOG BIZNESOWY Produkty 2014/2015 Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory Przełączniki, sieci bezprzewodowe oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo stworzone przez NETGEAR są podstawą

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w domu. e-poradnik

Jak zarabiać w domu. e-poradnik e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Jak zarabiać w domu 25 pomysłów na zarabianie w domu Firma, praca na zlecenie czy chałupnictwo Jak płacić niższe podatki Jakie są zasady zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Serwer to komputer lub zestaw sprzężonych ze sobą bezpośrednio komputerów (np. w klastry), z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym współdzielenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo