wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wentylacyjnych i klimatyzacyjnych"

Transkrypt

1 Zawory Zestawienie regulacyjne zaworów i siłowniki i siłowników elektryczne dla układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych AMV(E) 0/ AMV(E) SU SU=funkcja bezpieczeństwa powodująca ruch trzpienia napędu w górę. Zasilanie (V) Sterowanie pkt. Ster. analogowe Funkcja bezp. 2 tak AMV 0 2 tak tak AMV SU 2 tak AME 0 2 tak AME SU 20 tak AMV 0 20 tak tak AMV SU potencjometr tak tak Akcesoria potencjometr lub przełącznik tak tak Akcesoria przełącznik Szybkość (s/mm) 2 F (N) (mm),,, PN Temp. [ C] Rodzj zaworu k vs [m /h] VZ 2//, VZL 2// 2 C.+ C 0,2; 0,; 0,6; ;,,,,6; 2,,,, 2,;, 2, 2, 2, Ruch w górę na zamykanie strona

2 Zawory Zestawienie regulacyjne zaworów i siłowniki i siłowników elektryczne dla układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ABV NO ABV NC AMV(E) / AMV(E) AMV(E) 2/ * ) SU=funkcja bezpieczeństwa powodująca ruch trzpienia siłownika w górę * ) SD=funkcja bezpieczeństwa powodująca ruch trzpienia siłownika w dół Zasilanie [V] Ster. pkt. Ster. analogowe Funkcja bezpieczeństwa 2 tak AMV (ABV NO) (ABV NC) 2 2 tak tak AMV,SU* 2 tak AME 2 2 tak tak AME,SU* 20 tak AMV ABV NO ABV NC 2 20 tak tak AMV (ABV NO) (ABV NC),SU* potencjometr tak tak Akcesoria potencjometr lub tak tak przełącznik tak tak Akcesoria przełącznik tak tak Szybkość [s/mm] 7, lub F [N] PN Temp. [ C] Rodzaj zaworu k vs [m /h] RAV (8) (.2) (0.8) (0.8) 2 /2 (8) 2.8; (.) 0.2 (0.8) 0.2 (0.8) /2 (8) ; (2.) 0.2 (0.8) 0.2 (0.8) 2/2 (8) 8; (. 0.2 (0.8) 0.2 (0.8) VMT /2 (8) 2.8; (.) 0.2 (0.8) 0.2 (0.8) 2 /2 (8) ; (2.) 0.2 (0.8) 0.2 (0.8) 20 VMA 2/2 (8) 8; (. 0.2 (0.8) 0.2 (0.8) 0.2; 0.; 0.6; ;.6; (2.) 7 () 7 () VMV VRGB 2/ 0.6; ;.6; 2.; 6. ( C 2) ) / 0 C 2 Ruch trzpienia 2 na zamykanie 0 VF 2/ PN 0.6; ;.6; 2.; (VL 2/ PN 6) ( C (6) ) 2 C C Ruch trzpienia 2 na zamykanie 0 Sprawdzić w arkuszu informacyjnym 2) Stosować z podgrzewaczem trzpienia strona 6

3 Zawory Zestawienie regulacyjne zaworów i siłowniki i siłowników elektryczne dla układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych AMV(E) 8SU AMV(E) /6 AMV(E) 8/86 * ) SU=funkcja bezpieczeństwa powodująca ruch trzpienia siłownika w górę * ) SD=funkcja bezpieczeństwa powodująca ruch trzpienia siłownika w dół Zasilanie [V] Ster. pkt. Ster. analogowe Funkcja bezpieczeństwa 2 tak AMV tak tak AMV 8SU 2 tak AME tak tak AME 8SU 20 tak AMV tak tak AMV 8SU potencjometr tak tak Akcesoria tak potencjometr tak tak przełącznik tak tak Akcesoria tak przełącznik tak tak Szybkość [s/mm] 8 8 F [N] PN Temp. [ C] Rodzaj zaworu k vs [m /h] RAV (8) (.2) 2 /2 (8) 2.8; (.) /2 (8) ; (2.) 2/2 (8) 8; (. VMT /2 (8) 2.8; (.) 2 /2 (8) ; (2.) 20 VMA 2/2 (8) 8; (. 0.2; 0.; 0.6; ;.6; (2.) VMV VRGB 2/ 0.6; ;.6; 2.; 6. ( C 2) ) / 0 C 2 Ruch trzpienia 2 na zamykanie 0 VF 2/ PN 0.6; ;.6; 2.; (VL 2/ PN 6) ( C 2) ) 2 (6) 2 C C 6 6 2, 2, , 2, Ruch trzpienia na zamykanie Sprawdzić w arkuszu informacyjnym 2) Stosować z podgrzewaczem trzpienia strona 7

4 Zawory Zestawienie regulacyjne zaworów i siłowniki i siłowników elektryczne dla ciepłownictwa AMV(E) / AMV(E) /2 AMV(E) 0/ AMV(E) / strona 8 Zasilanie [V] Sterowanie pkt. Sterowanie analogowe Funkcja bezpieczeństwa 2 tak AMV 0 2 tak tak AMV, SU 2 2 tak AME 0 2 tak tak AME, SU 2 20 tak AME 20 tak tak AME 20 tak AMV 0 20 tak tak AMV, SU 2 potencjometr tak tak Akcesoria potencjometr lub tak tak tak przełącznik tak tak Akcesoria przełącznik tak tak tak Szybkość [s/mm] F [N] 00 00/800, PN Temp. [ C] Rodzaj zaworu k vs [m /h] VS ; 0.; 0.6; ;.6 VM2 0.2; 0.; 0.6; ;.6; VB2 0.2; 0.; 0.6; ;.6; 2.; AVQM.6; / 0 /2 AFQM 6 8 (=>PN) (=>PN) AFQM VF2/ ( C 2) ) 2 C C 2 0 VFG 2/2 6 0 (=>PN) (=>PN) Patrz 0 2 arkusz 0 inform W połączeniu z AMV(E) / 2) Stosować z podogrzewaczem trzpienia

5 Zawory Zestawienie regulacyjne zaworów i siłowniki i siłowników elektryczne dla ciepłownictwa *) SU=funkcja bezpieczeństwa powodująca ruch trzpienia siłownika w górę SD=funkcja bezpieczeństwa powodująca ruch trzpienia siłownika w dół AMV 2 / 2 AMV(E) 6 AMV(E) 68 AMV(E) 8/86 AMV(E) 6/6/6 Zasilanie [V] Sterowanie pkt. Sterowanie analogowe Funkcja bezpieczeństwa 2 tak AMV tak tak AMV 68 SU/SD * 2 tak AME 2+AMES 2+AMES tak tak AME 68 SU/SD * 20 tak AME 2+AMES 2+AMES tak tak AME 6/6 20 tak AMV tak tak AMV 68 SU/SD * 6/6 Potencjometr tak tak Akcesoria tak tak tak Potencjometr tak tak tak tak tak Szybkość [s/mm] 8 F [N] lub 6 lub 6 0 PN Temp. [ C] Rodzaj zaworu k vs [m /h] AFQM6 8 ) ) ) ) AFQM 6 0 ) ) ) ) ) ) 0 ) ) VF2/ 6 6 2, 2, , 2, 2 ( ) 0 C ,, VFM ( ) 0 C ) ) 900 VFG2 6 0 (=>PN) (=>PN) 0 Patrz 2 arkusz 0 inform Stosować z podgrzewaczem trzpienia 2) Dla 0 w połączeniu z AMV(E)8/86: k vs jest zredukowany o % Dla w połączeniu z AMV(E)8/86: k vs jest zredukowany o % ) Do połączeń potrzebny dodatkowy adapter strona 9

6 Zestawienie Zawory regulacyjne zaworów i siłowniki i siłowników elektryczne dla aplikacji parowych AMV(E) /2 AMV(E) 0/ AMV(E) 2/ AMV(E) / Gdy wymagana jest wyższa temperatura należy zastosować dodatkowe akcesoria patrz karta katalogowa Zasilanie [V] Sterowanie pkt. Sterowanie analogowe Funkcja bezpieczeństwa 2 tak AMV tak tak AMV 2 2 tak AME tak tak AME 2 20 tak AME 20 tak tak AME 20 tak AMV tak tak AMV 2 potencjometr tak tak Akcesoria tak tak tak tak tak przełącznik tak tak Akcesoria tak tak tak tak tak Szybkość [s/mm] F [N] /800 PN Temp. [ C] Rodzaj zaworu VGS +adapter k vs [m /h] strona ( C ) 2 C... 0 C ( C ) 2 C... 0 C 2 C C (0 C 2) ) VFS2 0.; 0.6; ;.6; 2. 2 ) 2 ) 2 ) ) 6. 2 ) ) 2 ) 8 ) 2 9 ) ) 2 6 ) ) 0 ) 2 ) 6 6 Ruch w dół 80 0 na zamykanie 0 VEFS Użyj VFS2 Użyj VFS Ruch w dół 6 6 na zamykanie VFGS 2 (para) (=>PN) 6. 6 (=>PN) 2 8 (=>PN) 2 (=>PN) 8 (=>PN) 0 2 (=>PN) 6 0 (=>PN) (=>PN) Stosować z podgrzewaczem trzpienia 2) Stosować z przedłużką trzpienia ) Podane dotyczą przepływu wody. Dla pary rekomendowane = bar (6 bar). )

7 Zawory Zestawienie regulacyjne zaworów i siłowniki i siłowników elektryczne dla aplikacji parowych AMV 2/2/2 AMV(E) /6 AMV(E) 8/86 AMV(E) 6/6/6 Gdy wymagana jest wyższa temperatura należy zastosować dodatkowe akcesoria patrz karta katalogowa Zasilanie [V] Sterowanie pkt. Sterowanie analogowe Funkcja bezpieczeństwa 2 tak AMV tak tak AMV 2 tak AME 2+AMES 2+AMES 2+AMES tak tak AME 20 tak AME 2+AMES 2+AMES 2+AMES 6 20 tak tak AME 6/6 20 tak AMV tak tak AMV 6/6 potencjometr tak tak Akcesoria potencjometr lub tak tak tak przełącznik tak tak Akcesoria 2 przełącznik tak tak tak Szybkość [s/mm] 8 8 / F [N] PN Temp. [ C] Rodzaj zaworu VGS +adapter kvs [m /h] Δpma Δpma Δpma Δpma Δpma Δpma Δpma Δpma VFS 2 0.; 0.6; ;.6; 2. 2 ) 2 ) 2 ) ) 2 ) 2 ) 6. ) ) 2 ) 2 8 ) ) ) 2 ( C ) 2 ) ) ) 2 C... 0 C 2 ) 8 ) 7 ) 0 2 ) ) ) ) 2 ). ) ) ) ) Ruch w dół ) ) ) 2 ) 8 ) 8 ) na zamykanie 0 ) 0. ). ) ) ) ) VEFS Użyj VFS 2 Użyj VFS 2 2 ( C ) C... 0 C Ruch w dół na zamykanie VFGS 2 (para) (=>PN) 6. 6 (=>PN) 2 8 (=>PN) 2 (=>PN) 8 (=>PN) 0 2 (=>PN) 2 C C 6 0 (=>PN) (0 C 2) ) (=>PN) Stosować z podgrzewaczem trzpienia 2) Stosować z przedłużką trzpienia ) Podane dotyczą przepływu wody. Dla pary rekomendowane = bar (6 bar). strona 6

8 Zawory Notatki regulacyjne i siłowniki elektryczne strona 62

9 Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne Siłowniki i zawory grzybkowe ABV / VMA ABV / VMV ABV / VMT Zakres ruchu Zakres średnic zaworów Szybkość [s/mm] Zasilanie Moc [VA] Siłowniki termiczne typu ABV do zaworów VMV, KOVM, VMA, VMT /8, RAV /8, regulacja 2pkt. (ON/OFF) 082F F00 082F F002 ABV/NO ABV/NC ABV/NO ABV/NC 2,2 2,2 ABVNC dla VMV, ABVNO dla całego typoszeregu VMV Va.c. 0 Hz 9VA 99,00 2 Va.c./ d.c. 9VA 99,00 Ciśnienie nominalne Kvs [m /h] Zawory regulacyjne VMA do siłowników termicznych ABV, elementów termostatycznych RAVI, RAVK, RAW, oraz do siłowników [AMV(E) 0(H)/(H) i AMV 0] 2), gwint zewnętrzny, mosiądz, =0, 7,0 bar, t ma =0 C ABV 06F0 06F 06F2 06F 06F 06F VMA 2) z adapterem RAV/M0 nr kat. 06Z708 cena,00 PLN G / A G / A G / A G / A G / A G / A 0,2 0, 0,6,6 2, 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Ciśnienie nominalne Kvs [m /h] Zawory regulacyjne VMT/8 do elementów termostatycznych RAVV, RAVI, RAVK, siłowników termicznych ABV, gwint zewnętrzny, mosiądz, =0,8 bar, t ma = C 06F0 06F0 06F0 VMT /8 VMT /8 VMT 2/8 PN 2 G /8 A G A G / A Zawory regulacyjne VMT/2 do siłowników termicznych ABV, mosiądz gwintowane, =0,2 bar, t ma = C 06F0 06F09 06F0 VMT /2 VMT /2 VMT 2/2 PN 2 G / A G A G / A, 2,, 2,8 8 99,00 7,00 7,00,00,00 8,00 VMA Ciśnienie nominalne Kvs [m /h] Zawory regulacyjne trójdrogowe VMV ) do siłowników termicznych ABV i elementów termostatycznych RAVI, RAVK, gwint wewnętrzny, brąz armatni, =0,20,6 bar, t ma = C 06F00 06F00 06F002 06F002 06F00 VMV PN ) VMV 2 wyłącznie z siłownikiem termicznym ABVNO 2 2 Rp /2 Rp / Rp Rp / Rp /2 2, 6, 2 2, 2,6,, 7,00 7,00 7,00 7,00 66,00 VMT Zawory regulacyjne VMV, do siłowników AMV / i AMV 0 (połączenie gwint M0), gwint zewnętrzny brąz armatni Rg, =0,2 0,6 bar, t ma = C 06F60 06F60 06F602 06F602 06F60 VMV PN 2 2 G / A G A G / A G /2 A G 2A 2, 6, 2 2, 2,6,, 7,00 7,00 7,00 7,00 66,00 Zestawy przyłączne (2 złączki, 2 nakrętki, 2 uszczelki) do zaworów VMA, VMT, VS 2, VM 2, VMV Końcówki do wspawania 00H H H69 00H69 06F608 06F Końcówki z gwintem zewnętrznym 00H H690 00H690 00H F606 06F G / A G A G / A G /2 A G 2A G 2 /2 A G / A G A G / A G /2 A G 2A G 2 /2 A Uwaga: Dostępne są również zestawy przyłączne do VMV ( złączki, nakrętki, uszczelni) 60,00,00 92,00 28,00 22,00 26,00 60,00,00 92,00 28,00 2,00 270,00 VMV strona 6

10 Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne Zawory do napędów AMV(E) //0 AMV(E) /2/, AMV 0 VS 2, VM 2, VB 2 Ciśnienie nominalne K vs [m /h] VS 2 Zawory regulacyjne VS 2 do siłowników AMV(E) /0, AMV(E) 2/, AMV 0 (dla VS2 ), AMV /, AME / (dla VS2>), gwint zewnętrzny, charakterystyka liniowa/split, mosiądz odporny na odcynkowanie, t ma =0 C 06F2 06F2 06F2 06F2 06F2 06F2 06F2 VS 2 PN 2 G / A G / A G / A G / A G / A GA G / A 0,2 0, 0,6,6 2, 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 8,00 609,00 VM 2 Zawory regulacyjne VM 2 do siłowników AMV(E) //0, AMV(E) /2/, gwint zewnętrzny, charakterystyka split, brąz Rg(CuSnZnPb), t ma =0 C 06B 06B 06B 06B 06B 06B 06B 06B7 06B8 06B9 06B VM 2 PN G / A G / A G / A G / A G / A G / A G A G / A G / 2 A G 2A G 2 / 2 A 0,2 0, 0,6,6 2, 6, 2 7 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 79,00,00,00 0,00 VB 2 Zawory regulacyjne VB 2 do siłowników AMV(E) //0, AMV(E) /2/, kołnierzowe, charakterystyka split, Żeliwo sferoidalne (GGG.), t ma =0 C 06B0 06B 06B2 06B 06B 06B 06B6 06B7 06B8 06B9 06B60 06B6 VB 2 PN Kołnierz wg ISO ,2 0, 0,6,6 2, 6, 2 7,00,00,00,00,00,00,00 00,00,00 80,00 299,00 298,00 strona 6 Zestawy przyłączne (2 złączki, 2 nakrętki, 2 uszczelki) do zaworów VMA, VMT, VS2, VM2, VMV Końcówki do wspawania 00H H H69 00H69 06F608 06F Końcówki z gwintem zewnętrznym 00H H690 00H690 00H F606 06F G / A G A G / A G / 2 A G 2A G 2 / 2 A G / A G A G / A G / 2 A G 2A G 2 / 2 A 60,00,00 92,00 28,00 22,00 26,00 60,00,00 92,00 28,00 2,00 270,00

11 Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne AMV(E) //0 AMV(E) /2/ Siłowniki AMV(E) do zaworów grzybkowych VS 2, VM 2, VB 2 AMV 0 Zakres ruchu Zakres średnic zaworów Szybkość [s/mm] Zasilanie Moc [VA] Sprężyna powrotna Siłowniki AMV do zaworów VS 2, VM 2, VB 2, AVQM, VMV sterowanie pkt. 082G G00 082G00 082G G G0 082G0 AMV 0 AMV AMV AMV AMV 2 AMV 0 AMV (VS 2, AVQM) (VMV) 2 (VS 2) 2 (VM 2) (VB 2, AVQM) (VMV) j. w Va.c.,0Hz X X X 00,00 0,00 80,00 88, , ,00 298,00 AMV 0 Siłowniki w wersji ze sprężyną powrotną, do układów realizujących zabezpieczenie typu STB / STW Siłowniki AMV do zaworów VS 2, VM 2, VB 2, AVQM, VMV sterowanie pkt. 082G G G00 082G G0 082G0 082G0 AMV 0 AMV AMV AMV AMV 2 AMV 0 AMV (VS 2, AVQM) (VMV) 2 (VS 2) 2 (VM 2) (VB 2, AVQM) (VMV) j. w Va.c.,0Hz X X 00,00 0,00 80,00 88, , ,00 298,00 AMV / Siłowniki w wersji ze sprężyną powrotną, do układów realizujących zabezpieczenie typu STB / STW Siłowniki AME do zaworów VS 2, VM 2, VB 2, AVQM, VMV sterowanie analogowe napięciowe 0(2) V i prądowe 0() ma 082G00 082G G0 082G0 082G07 082G08 AME AME AME AME 2 AME 0 AME 2 (VS 2) 2 (VM 2) (VB 2, AVQM) (VMV) j. w Siłowniki w wersji ze sprężyną powrotną, do układów realizujących zabezpieczenie typu STB / STW 2Va.c.,0Hz X X 9,00 29,00 288, , , ,00 AMV 2 Akcesoria do siłowników AMV /0 oraz AMV 2/ 082G 082G2 082G Moduł przełącznikowy SPDT (2X) Moduł przełącznikowy SPDT (2X) i potencjometr zwrotny k Ω Moduł przełącznikowy SPDT (2X) i potencjometr zwrotny k Ω 62,00,00,00 AMV /0 strona 6

12 Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne VF 2 VFM 2 Zawory regulacyjne VF2, VFM 2, VFS2 VFS 2 Ciśnienie nominalne K vs [m /h] Waga [kg] VF 2 Zawory regulacyjne VF 2 do siłowników AMV 2,2, AMV(E) 8, 86 (tylko i 0), charakterystyka log, żeliwo GG 2, t ma=0 C, (dla 0 wykonanie z żeliwa sferoidalnego GGG. t ma=0 C) 06Z028 06Z B 06B20 06B2 VF 2 PN Przyłącze kołnierzowe , 2,8, ,00 707,00 77, ,00 988,00 Zawory regulacyjne VFM 2 do siłowników AMV(E) 6, 68 SU/SD, charakterystyka log, żeliwo GG 2, t ma=0 C 06B ,00 06B ,00 06B ,00 06B0 Przyłącze VFM 2 PN 7 90,00 kołnierzowe 06B ,00 06B ,00 06B06 2) ,00 Dla 0 w połączeniu z AMV(E) 8/86: k vs jest zredukowany o %. 2) Dla w połączeniu z AMV(E) 8/86: k vs jest zredukowany o %. VFM 2 VFS 2 Zawory regulacyjne VFS 2 do siłowników AMV(E), 2, AMV 2, 2, 2, AMV(E) 8, 86, charakterystyka log, żeliwo sferoidalne GGG. t ma =0 C 06B 0,,6 0,00 06B 0,6,6 0,00 06B,6,00 06B,6,6,00 06B 2,,6,00 06B,6,00 06B Przyłącze 6,, 27,00 VFS 2 PN 2 06B2 2 kołnierzowe 702,00 06B2 2 8,7 2,00 06B 2 9, 28,00 06B0 0,7 62,00 06B ,00 06B , 8,00 06B0 0,7 928,00 Akcesoria do zaworów VF 2 patrz strona 92 Akcesoria do zaworów VFM 2 patrz strona 9 Akcesoria do zaworów VFS 2 patrz strona 9 strona 66

13 Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne VMV VF Zawory trójdrogowe do siłowników VRB / VRG Ciśnienie nominalne Kvs [m /h] Zawory regulacyjne VMV do siłowników AMV / i AMV 0 (połączenie gwint M0), gwint zewnętrzny, czerwony brąz Rg, = 0,20,6 bar, t ma= C 06F60 06F60 06F602 06F602 06F60 VMV PN Zestawy przyłączne na stronie Zawory VS 2, VM 2, VB 2 Ciśnienie nominalne 2 2 G / A G A G / A G /2 A G 2A 2, 6, Kvs [m /h] 2 2, 2,6,, 7,00 7,00 7,00 7,00 66,00 Zawory regulacyjne VRB (generacja 09) do siłowników AMV(E) i do siłowników [AMV(E) 2, ; AMV 2, 2, 2] 2), gwint wewnętrzny, charakterystyka log/lin czerwony brąz Rg, t ma =0 C 06Z02 06Z027 06Z028 06Z029 06Z02 VRB PN Rp / Rp Rp / Rp /2 Rp 2 6, 2 2,00,00 6,00 966,00 27,00 Zawory regulacyjne VRB (generacja 09) do siłowników AMV(E) i do siłowników [AMV(E) 2,, AMV 2, 2, 2] 2), gwint zewnętrzny, charakterystyka log/lin, czerwony brąz Rg, t ma =0 C 06Z0 06Z02 06Z0 06Z0 06Z0 06Z06 06Z07 06Z08 06Z09 06Z00 VRB PN G G G G G G / G /2 G 2 G 2 / G 2 / 0,6,6 2, 6, 2 868,00 868,00 868,00 868,00 868,00 2,00,00 6,00 966,00 27,00 Zawory regulacyjne VRG (generacja 09) do siłowników AMV(E) i do siłowników [AMV(E) 2,, AMV 2, 2, 2] 2), gwint zewnętrzny, charakterystyka log/lin, żeliwo GG 2, t ma =0 C 06Z0 06Z0 06Z0 06Z0 06Z0 06Z0 06Z07 06Z08 06Z09 06Z0 VRG PN G G G G G G / G /2 G 2 G 2 / G 2 / 0,6,6 2, 6, 2 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 80,00 867,00 2,00 6,00 707,00 Zawory regulacyjne VF (generacja 09) do siłowników AMV(E) i do siłowników [AMV(E) 2,, AMV 2, 2. 2] 2), AMV(E) 8, 86, kołnierzowe, charakterystyka log/lin, żeliwo GG 2, t ma =0 C (dla 0 wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG., t ma =0 C) 06Z02 06Z022 06Z02 06Z02 06Z02 06Z026 06Z027 06Z028 06Z029 06Z Z026 06Z B8 06B 06B0 VF PN 2) Do montażu konieczny adapter (patrz Akcesoria str. 8 86) Kołnierz 0,6,6 2, 6, ,00 767,00 767,00 767,00 767,00 907,00 27,00 22,00 279,00,00 77,00 96,00 0,00 69,00,00 VMV VRB VRG VF Złączka szt do zaworów VRG i VRB, końcówki z gwintem wewnętrznym 06Z029 06Z Z029 06Z029 06Z029 06Z R /2 R / R R / R /2 R 2 6,00 80,00,00 2,00,00 0,00 strona 67

14 Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne AMV /2/ AMV 8 SU AMV 2 SU/SD AMV 2/2/2 AMV 6 AMV 68 SU/SD Siłowniki AMV do zaworów grzybkowych VRB, VRG, VL, VF, VFM, VFS, VFG, VFGS, VFU AMV 8, 86 AMV Zakres ruchu Zakres średnic zaworów Szybkość [s/mm] Siłowniki AMV do zaworów VS 2, VM 2, VB 2, AVQM, VMV sterowanie pkt. Zasilanie Moc [VA] Sprężyna powrotna AMV 8SU 082H0 082H0 082G02 082G02 082H07 082H0 082G2 082G2 082G2 082G 082G 082G7 082G 082G AMV AMV 8SU AMV2 AMV AMV 2SD AMV 2SU AMV 2 AMV 2 AMV 2 AMV 6 AMV 68SD AMV 68SU AMV 8 AMV (VFM, VFS) 00 (VFG, VFGS, VFU, VF) 0 (VL) j.w. j.w. 0 (VF2/) 60(VFS2) j.w. 7, Va.c., 0Hz 2 2 7,,7,7, 2 9, ,00 26,00 229,00 282,00 282,00 280,00 278,00 278,00 26,00 877,00 877,00 62,00 62,00 AMV2/ 2SU/2SD AMV 2/2/2 Siłowniki AMV do zaworów VRB, VRG, VL, VF, VFM, VFS sterowanie pkt. 082H02 082H02 082G02 082G0 082H06 082H09 082G 082G 082G 082G 082G 082G6 082G 082G0 AMV AMV 8SU AMV2 AMV AMV 2SD AMV 2SU AMV 2 AMV 2 AMV 2 AMV 6 AMV 68SD AMV 68SU AMV 8 AMV (VFM, VFS) 00 (VFG, VFGS, VFU, VF) 0 (VL) j.w. j.w. 0 (VF2/) 60(VFS2) j.w. 7, Va.c., 0Hz 2 2, 7,,7,7, 2 9, ,00 26,00 229,00 282,00 282, ,00 278,00 278,00 26,00 877,00 877,00 62,00 62,00 Siłownik przewidziany do wprowadzenia do sprzedaży w roku. Informacji udziela Dział Techniczny. Akcesoria do siłowników AMV 2, 2, 2 AMV 6/ 68SD/68SU 082B0 082B28 082B29 06Z0 06Z0 AMEK / 2V, 20V AMES / 2V AMES / 20V 0 6, 80 Moduł przełącznikowy SPDT (2X) Moduł sterowania napięciowego V, prądowego 0 ma Moduł sterowania napięciowego V, prądowego 0 ma Adapter do zaworów VRB, VRG, VF, VL generacji 09 Adapter do zaworów VF, VL generacji 09 6,00,00,00 0,00 0,00 AMV 8/86 Akcesoria do siłowników AMV patrz strona 79 Akcesoria do siłowników AMV 8 SU patrz strona 80 Akcesoria do siłowników AMV 2//2SU/SD patrz strona 8 Akcesoria do siłowników AMV 6 patrz strona 82 Akcesoria do siłowników AMV 68 SU/SD patrz strona 8 Akcesoria do siłowników AMV 8, 86 patrz strona 8 strona 68

15 Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne AME /2/ AME 8 SU AME 2 SU/SD AME 6 AME 68 SU/SD Siłowniki AME do zaworów grzybkowych VRB, VRG, VL, VF, VFM, VFS, VFG, VFGS, VFU AME 8, 86 Zakres ruchu Zakres średnic zaworów Szybkość [s/mm] Zasilanie Moc [VA] Sprężyna powrotna Siłowniki AME do zaworów VRB, VRG, VL, VF, VFM, VFS sterowanie analogowe napięciowe 0(2) V i prądowe 0() ma 082H0 082H0 082G02 082G H08 082H0 082G2 082G8 082G 082G 082G2 AME AME 8SU AME 2 AME AME 2SD AME 2SU AME 6 AME 68SD AME 68SU AME 8 AME (VFM, VFS) 00 (VFG, VFGS, VFU, VF) 0 (VL) j.w. j.w. 0 (VF2/) 60(VFS2) j.w. 7, Va.c., 0Hz, 9,,7,7, ,00 7,00 279,00 297,00,00,00 676,00 7,00 7,00 882,00 882,00 AME AME 8SU Siłowniki AME do zaworów VRB, VRG, VL, VF, VFM, VFS sterowanie analogowe napięciowe 0(2) V i prądowe 0() ma 082G AME (VFM, VFS) 6, 676,00 00 (VFG, VFGS, VFU, VF) 20Va.c., 0 (VL) 0Hz j.w. 082G9 082G AME 68SD AME 68SU 0 0 j.w. 6 6 Siłownik przewidziany do wprowadzenia do sprzedaży w roku. Informacji udziela Dział Techniczny.,7,7 7,00 7,00 AME2/ 2SU/2SD Akcesoria do siłowników AME patrz strona 79 Akcesoria do siłowników AME 2//2SU/SD patrz strona 8 Akcesoria do siłowników AME 6 patrz strona 82 Akcesoria do siłowników AME 68 SU/SD patrz strona 8 Akcesoria do siłowników AME 8, 86 patrz strona 8 AME 2/2/2 AME 6/ 68SD/68SU AME 8/86 strona 69

16 Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne AMV /VGS AME /VGS AMV 2/VGS AME 2/VGS AMV 0/VGS AME 0/VGS Siłowniki i zawory grzybkowe do pary PN2, 0 C AMV /VGS AME /VGS 2 Sposób przyłączenia G / A G A G / A k vs [m /h],6,2, 6, PN 2 Wsp. kawitacji z 0,6 t ma [ C] 0 Materiał korpusu zaworu Brąz Rg zaworu VGS AMV AMV 0 VGS 06B B B B B0790 PLN 229,00 229,00 229,00 262,00 298,00 kv / kvs 0, dla 2 i większych Siłowniki AMV, AME do zaworów VGS Rodzaj ochrony IP Maks. temp. otoczenia [ C] 0 Napięcie zasilające AMV 2 V lub 2 V a.c. Napięcie zasilające AME 2 Va.c. Sygnał sterujący AMV punktowe Sygnał sterujący AME 0(2) Vd.c., 0() mad.c. Sygnał wyjściowy AME 0(2) Vd.c., 0() mad.c. siłownika AMV (20 Va.c.) AMV AMV 2 AMV 0 AMV Szybkość [s/mm] Sprężyna powrotna Tak Tak 082G G G0 082G0 PLN 88, , ,00 298,00 siłownika AMV (2 Va.c.) AMV AMV 2 AMV 0 AMV Szybkość [s/mm] Sprężyna powrotna Tak Tak 082G G0 082G0 082G0 PLN 88, , ,00 298,00 siłownika AME (2 Va.c.) AME AME 2 AME 0 AME Szybkość [s/mm] Sprężyna powrotna Tak Tak 082G0 082G0 082G07 082G08 PLN 288, , , ,00 strona 70 Zestawy przyłączone do zaworów VGS 2 Zestaw złączek do spawania 00H H H69 Zestaw ztączek gwintowanych 00H H690 00H690 PLN 60,00,00 92,00 Kołnierze nakręcane 00H69 00H69 00H697 PLN 07,00 07,00 07,00

17 Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne AMV / VFG 2 AMV / VFGS 2 AMV / VFG 2 AMV / VFGS 2 AMV / VFG 2 AMV / VFU 2 AMV / VFG 2 AMV / VFU 2 AME / VFG 2 AME / VFGS 2 AME / VFG 2 AME / VFGS 2 AME / VFG 2 AME / VFU 2 Siłowniki i zawory grzybkowe AME / VFG 2 AME / VFU 2 Do pary należy stosować zawór VFGS Sposób przyłączenia Kołnierz k vs [m /h] 6, PN, 2, VFG 2 7 7,,,2,2 VFG 2,VFGS 2,VFU 2 t ma [ C] 0, 0 po zastosowaniu przedłużki trzpienia ZF lub ZF zaworu AMV Żeliwo szare (GG2), PN VFG 2 06B268 06B269 06B270 06B27 06B272 06B27 06B27 06B27 PLN,00 2,00 7,00 272,00 289,00 9,00 78, ,00 VFG 2 06B288 06B289 06B290 06B29 06B292 06B29 06B29 06B29 PLN 86,00 29,00 26,00 062,00 72,00 697,00 92,00 968,00 VFGS 2 06B20 06B2 06B22 06B2 06B2 06B2 06B26 06B27 PLN 86,00 29,00 26,00 062,00 72,00 697,00 92,00 968,00 VFU 2 06B278 06B279 06B27 06B27 06B272 06B27 06B27 06B27 PLN,00 60,00 606, ,00 769,00 800,00 8,00 27,00 Żeliwo sferoidalne (GGG.), PN 2 VFG 2 06B2 06B22 06B2 06B2 06B2 06B26 06B27 06B28 PLN 67,00 0,00,00 62,00 68, ,00 90,00 8,00 VFGS 2 06B2 06B2 06B2 06B26 06B27 06B28 06B29 06B2 PLN 67,00 0,00,00 62,00 68,00 762,00 7,00 2,00 Staliwo (GSC2), PN VFG 2 06B2 06B2 06B2 06B2 06B2 06B2 06B27 06B28 VFGS 2 06B2 06B2 06B2 06B26 06B27 06B28 06B29 06B260 PLN 98,00,00 89, , ,00 89,00,00 07,00 AMV /VFG 2 Szybkość awaryjnego zamykania [s/mm] 0, Rodzaj ochrony IP Ręczne przestawienie siłownika elektryczne Maks. temp. otoczenia [ C] 0 Napięcie zasilające AMV 2 Va.c. Napięcie zasilające AME 2 Va.c. Sygnał sterujący AMV punktowy Sygnał sterujący AME 0(2) Vd.c., 0() mad.c. Sygnał wyjściowy AME 0(2) Vd.c., 0() mad.c. Siłowniki AMV i AME do zaworów VFG 2, VFG 2, VFGS 2, VFU2 siłownika AMV AMV AMV AMV 2) AMV 2) AME AME 2) Szybkość [s/mm] 082G G G06 082G06 082G06 082G06 PLN 27, ,00 299,00 69,00 8,00 08,00 Posiada bezpotencjałowy wyłącznik krańcowy 2) Siłownik w wersji ze sprężyną powrotną strona 7

18 AMV 6 Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne AMV 6 / VFG 2 AMV 6 / VFGS 2 AMV 6 / VFG 2 AMV 6 / VFGS 2 AMV 6 / VFG 2 AMV 6 / VFU 2 AMV 6 / VFG 2 AMV 6 / VFU 2 AME 6 / VFG 2 AME 6 / VFGS 2 AME 6 / VFG 2 AME 6 / VFGS 2 AME 6 / VFG 2 AME 6 / VFU 2 Siłowniki i zawory grzybkowe AME 6 / VFG 2 AME 6 / VFU 2 Do pary należy stosować zawór VFGS Sposób przyłączenia Kołnierz k vs [m /h] 6, () ) () ) 0 (60) ) PN,2,,2, VFG , 2, VFG 2,VFGS 2,VFU 2 t ma [ C] 0, 0 po zastosowaniu przedłużki trzpienia ZF lub ZF ( 00 ) VFG 2, VFG 2, VFU 2 Woda w układach grzewczych, sieciach cieplnych i chłodzenia, min C Czynnik VFGS 2 Para zaworu tylko dla VFGS 2 Żeliwo szare (GG2), PN VFG 2 06B PLN,00 2,00 7,00 272,00 289,00 9,00 78, ,00 VFG 2 06B PLN 86,00 29,00 26,00 062,00 72,00 697,00 92,00 968,00 9,00 2,00 6,00 7,00 766,00 VFGS 2 06B PLN 86,00 29,00 26,00 062,00 72,00 697,00 92,00 968,00 9,00 2, ,00 687, ,00 VFU 2 06B PLN,00 60,00 606, ,00 769,00 800,00 8,00 27,00 06,00 27,00 Żeliwo sferoidalne (GGG.), PN 2 VFG 2 06B PLN 67,00 0,00,00 62,00 68, ,00 90,00 8,00 8,00 2,00 VFGS 2 06B PLN 67,00 0,00,00 62,00 68,00 762,00 7,00 2,00 760,00 2,00 AMV 6/VFG 2 Staliwo (GSC 2), PN VFG 2 06B PLN 98,00,00 89, , ,00 89,00,00 07,00 979, ,00 98,00 722,00 92,00 VFGS 2 06B PLN 98,00,00 89, , ,00 89,00,00 07,00 979, ,00 8, ,00 8,00 Szybkość awaryjnego zamykania [s/mm] 0, Rodzaj ochrony IP Ręczne przestawienie siłownika elektryczne, mechaniczne 2) Maks. temp. otoczenia [ C] 0 Napięcie zasilające AMV 20 Va.c. Napięcie zasilające AME 20 Va.c. Sygnał sterujący AMV punktowy Sygnał sterujący AME 0(2) Vd.c., 0() mad.c. Sygnał wyjściowy AMV 0() mad.c. Sygnał wyjściowy AME 0(2) Vd.c., 0() mad.c. zasilanie 2V a.c. 2) tylko siłowniki AMVH i AMEH Siłowniki AMV do zaworów VFG 2, VFG 2, VFGS 2, VFU 2 siłownika AMV AMV 6 ) AMV 6 )) AMV 6Y 60 ))) AMV 6H )) AMV 6 )) Szybkość [s/mm] 082G06 082G06 082G G G068 PLN 990,00 68,00 68,00 77,00 68,00 strona 72 Siłowniki AME do zaworów VFG 2, VFG 2, VFGS 2, VFU 2 siłownika AME AME 6 ) AME 6 0) AME 6H )) AME 6 )) Szybkość [s/mm] 082G06 082G G G06 PLN 8, ,00 969, ,00 ) Posiada bezpotencjałowy wyłącznik krańcowy ) Siłowniki w wersji ze sprężyną powrotną ) Siłownik o wydłużonym skoku do zaworów o średnicy 0

19 Zawory Gabaryty, regulacyjne Waga Zaworów i siłowniki z napędami elektryczne elektrycznymi L L ø 7 B B C VFG 2 VFG 2 VFGS 2 VFU 2 AMV / AME 6, 60 AMV / AME 6, 6 AMV / AME AMV / AME Zawory kołnierzowe VFG 2 B VFG 2, VFGS 2Waga ca. [kg] 6,2 6,7 9, B VFU 2 C Waga ca. [kg] Waga AMV / AME 6, 60 AMV / AME 6, 6 [kg] Waga AMV / AME [kg] 2,9 Waga AMV / AME [kg] 2, strona 7

20 Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne Zawory regulacyjne obrotowe, oraz drogowe HRB, HRE, HFE HRB HRE HFE Ciśnienie nominalne Kvs [m /h] Wykonanie HRB HRB Zawory regulacyjne obrotowe HRB, gwint wewnętrzny, mosiądz DZR, PN, temp. czynnika 2 C, czynniki: woda, mieszanina glikolu do 0% 06Z099 Rp /2 06Z00 Rp /2 06Z0 Rp /2 06Z02 Rp /2 06Z0 Rp /2 06Z098 Rp /2 06Z097 06Z0 06Z0 06Z06 06Z07 06Z08 06Z09 06Z0 06Z0 06Z0 06Z0 06Z0 06Z0 06Z0 06Z07 HRB PN HRB PN Rp / Rp / Rp / Rp Rp Rp / Rp /2 Rp 2 Rp /2 Rp / Rp / Rp Rp / Rp /2 Rp 2 0, 0,6,6 2, 2, 6, 6, 2 2, 6, 2 drogowy drogowy 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00 299,00 28,00 79,00 79,00 79,00 96,00 2,00 2,00 7,00 Ciśnienie nominalne Kvs [m /h] Wykonanie HRE HRE Zawory regulacyjne obrotowe HRE, gwint wewnętrzny, żeliwo szare GG2, PN6, temp. czynnika 2 C, czynniki: woda, mieszanina glikolu do 0% 06Z08 06Z09 06Z0 06Z02 06Z022 06Z02 06Z02 06Z02 06Z026 06Z027 HRE PN 6 HRE PN Rp / Rp Rp / Rp /2 Rp 2 Rp / Rp Rp / Rp /2 Rp 2 6, 2 6, 2 drogowy drogowy,00 7,00 99,00 2,00 9,00 76,00 88,00 27,00 26,00 92,00 Ciśnienie nominalne Kvs [m /h] Wykonanie HFE strona 7 Zawory regulacyjne obrotowe HFE, kołnierzowe, żeliwo szare GG2, PN 6, temp. czynnika 2 C, czynniki: woda, mieszanina glikolu do 0% 06Z028 06Z029 06z00 06Z0 06Z02 06Z0 06Z0 06Z0 06Z06 06Z07 HFE PN Kołnierz drogowy,00,00 2,00 70,00 72,00 778,00 90,00 77,00 82,00 260,00

21 Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne Siłowniki AMB do zaworów obrotowych HRB, HRE, HFE AMB 2 AMB 82 Nr kat. Zakres ruchu [ 0 ] Zakres średnic zaworów Szybkość [s/90 ] Zasilanie Pobór Mocy [VA] Moment obrotowy [N m] Siłowniki elektryczne typu AMB do zaworów HRB, HRE, HFE. Stały zakres ruchu obrotowego siłownika. Połączenie z zaworem adapterem nr kat. 06Z0 dostarczanym razem z siłownikiem. Sygnał sterujący punktowy 082H00 082H00 082H00 082H00 082H H H00 082H00 082H00 082H H002 AMB 2 AMB 2 AMB 2 AMB 2 AMB 82 AMB 82 AMB 82 AMB 2 AMB 2 AMB 82 AMB Va.c., 0 Hz 2 Va.c., 0 Hz Siłowniki elektryczne typu AMB do zaworów HRB, HRE, HFE. Stały zakres ruchu obrotowego siłownika. Połączenie z zaworem adapterem nr kat. 06Z0 dostarczanym razem z siłownikiem. Sygnał sterujący 0(2) V 082H00 082H H002 AMB 2 AMB 82 AMB 82 ) Wbudowany przełącznik sygnału SPDT Va.c., 0 Hz 2, 2, 2, 2,,,, 2, 2,,, 2,,, 88,00 72,00 6,00 72,00 88,00 88,00,00 8,00 606,00 88,00 88,00,00 92,00 89,00 AMB 2 AMB 82 Opis Adaptery do łączenia siłowników AMB 2 i AMB 82 z zaworami obrotowymi HRB, HRE, HFE 06Z0 06Z0 06Z09 Zestaw do zaworów HRB, HRE, HFE (standardowo dostarczany razem z siłownikiem AMB) Zestaw do zaworów HRB, HFE generacja 09 oraz HRB, HRE, HFE starszych Łącznik do mocowania siłownika AMB na zaworach HRB,HRE generacji Części zamienne do zaworów HRB, HRE, HFE 06Z02 06Z0 06Z0 06Z0 06Z06 06Z07 06Z08 06Z09 06Z0 06Z0 06Z02 06Z0 06Z0 06Z0 06Z06 06Z07 06Z08 06Z09 06Z060 06Z06 082G Dźwignia zastępcza HRE Dźwignia zastępcza HFE Przeźroczysta obudowa skali i wskaźnik HRB/HRE Dn Przeźroczysta obudowa skali i wskaźnik HRB/HRE Dn2 Przeźroczysta obudowa skali i wskaźnik HRB/HRE Dn2 Przeźroczysta obudowa skali i wskaźnik HRB/HRE Dn Przeźroczysta obudowa skali i wskaźnik HRB/HRE Dn0 Dławica HRB/HRE Dn Dławica HRB/HRE Dn2 Dławica HRB/HRE Dn2 Dławica HRB/HRE Dn Dławica HRB/HRE Dn0 Dławica i uszczelki korpusu HFE Dn0 Dławica i uszczelki korpusu HFE Dn2 Dławica i uszczelki korpusu HFE Dn06 Dławica i uszczelki korpusu HFE Dn80 Dławica i uszczelki korpusu HFE Dn0 Dławica i uszczelki korpusu HFE Dn0 Dławica HRB/HRE Dn Dławica HRB/HRE Dn0 Przełącznik () sygnału SPDT do napędu AMB 2/82 79,00,00 7,00 6,00 6,00 68,00 68,00 72,00 7,00 76,00 90,00,00 9,00,00 70,00 8,00,00,00,00,00 7,00 6,00 2,00 7,00 strona 7

22 Zawory Notatki regulacyjne i siłowniki elektryczne strona 76

Zestawienie zaworów i siłowników dla układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zestawienie zaworów i siłowników dla układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Zestawienie zaworów i siłowników dla układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych AMV(E) / AMV(E) SU SU=funkcja bezpieczeństwa powodująca ruch trzpienia napędu w górę. (V) Sterowanie pkt. Ster. analogowe

Bardziej szczegółowo

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Zawory Zestawienie regulacyjne zaworów i siłowniki i siłowników elektryczne dla układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych AMV(E) 0/ AMV(E) SU SU=funkcja bezpieczeństwa powodująca ruch trzpienia napędu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów i siłowników dla układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zestawienie zaworów i siłowników dla układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Zestawienie zaworów i siłowników dla układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych AMV(E) 0/ AMV(E) SU SU=funkcja bezpieczeństwa powodująca ruch trzpienia napędu w górę. (V) Sterowanie pkt.ster. analogowe

Bardziej szczegółowo

ZAWORY REGULACYJNE I SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE

ZAWORY REGULACYJNE I SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE ZAWORY REGULACYJNE I SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKI I ZAWORY GRZYBKOWE DANFOSS TYP I PARAMETRY SIŁOWNIKÓW TYP I PARAMETRY ZAWORÓW ZDJĘCIA POGLĄDOWE ABV NO/NC siłownik termiczny regulacja 2-punktowa (on-off)

Bardziej szczegółowo

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym.

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. Danfoss District Energy Cennik Automatyka ciepłownicza 0+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. www.heating.danfoss.pl Spis treści Strona Opis urządzeń Rozdział Spis

Bardziej szczegółowo

Arkusz Informacyjny. Opis / Zastosowanie

Arkusz Informacyjny. Opis / Zastosowanie Arkusz Informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV(E) 413, AMV(E) 613, 633 - z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo AMV(E) 410, AMV(E) 610 - bez funkcji powrotu Opis / Zastosowanie AMV 410,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 0.1. Strona Opis Typ urządzeń Rozdział. Regulatory bezpośredniego działania. Zawory kulowe. Przepustnice. Regulatory elektroniczne

Spis treści. Strona 0.1. Strona Opis Typ urządzeń Rozdział. Regulatory bezpośredniego działania. Zawory kulowe. Przepustnice. Regulatory elektroniczne Spis treści Strona Opis urządzeń Rozdział 0. 0.2 0.3 Spis treści Spis treści Skorowidz alfabetyczny Regulatory bezpośredniego działania.0..2.3.3.4..6.7.8.9...2.3.4..6.7.8.9.20.2.22.23.24.2.26.27.28.29.30.3.32.33.34.3.36.37

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 0.1. Strona Opis Typ urządzeń Rozdział. Regulatory bezpośredniego działania. Zawory kulowe. Przepustnice. Regulatory elektroniczne

Spis treści. Strona 0.1. Strona Opis Typ urządzeń Rozdział. Regulatory bezpośredniego działania. Zawory kulowe. Przepustnice. Regulatory elektroniczne Spis treści Strona Opis urządzeń Rozdział 0. 0.2 0.3 Spis treści Spis treści Skorowidz alfabetyczny.0..2.3.3.4..6.7.8.9.0..2.3.4..6.7.8.9.20.2.22.23.24.2.26.27.28.29.30.3.32.33.34.3.36.37 Regulatory bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym.

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. Danfoss District Energy Cennik Automatyka ciepłownicza 200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. www.heating.danfoss.pl Spis treści Strona Opis urządzeń Rozdział

Bardziej szczegółowo

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym.

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. Cennik Automatyka ciepłownicza Regulatory bezpośredniego działania Zawory kulowe Przepustnice Regulatory pogodowe Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne Ciepłomierze Wybrane komponenty automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

5mln. Cennik Automatyka Ciepłownicza 2014. www.heating.danfoss.pl. Instalacji na całym świecie. Linia PL08 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

5mln. Cennik Automatyka Ciepłownicza 2014. www.heating.danfoss.pl. Instalacji na całym świecie. Linia PL08 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Cennik Automatyka Ciepłownicza mln. Instalacji na całym świecie Obecnie urządzenia regulacyjne Danfoss działają w ponad milionach układów ciepłowniczych i przyczyniają się

Bardziej szczegółowo

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym.

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. Danfoss District Energy Cennik Automatyka ciepłownicza 200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. www.heating.danfoss.pl Spis treści Strona Opis urządzeń Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAVI, RAVK / RAV, VMT, VMA, VMV

RAVI, RAVK / RAV, VMT, VMA, VMV Spis treści Strona Opis Typ urządzeń Rozdział Spis treści 2 Spis treści 3 Skorowidz alfabetyczny 4 Regulatory temperatury RAVI, RAVK / RAV, VMT, VMA, VMV 5 Regulatory temperatury RAVI, RAVK / RAV, VMT,

Bardziej szczegółowo

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. Cennik 2017 Automatyka ciepłownicza.

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. Cennik 2017 Automatyka ciepłownicza. Cennik Automatyka ciepłownicza Regulatory bezpośredniego działania Zawory kulowe Przepustnice Regulatory pogodowe Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne Wybrane komponenty automatyki przemysłowej 200+

Bardziej szczegółowo

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym.

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. Cennik Automatyka ciepłownicza Regulatory bezpośredniego działania Zawory kulowe Przepustnice Regulatory pogodowe Zawory regulacyjne i siłowniki elektryczne Ciepłomierze NOWOŚĆ Virtus Wybrane komponenty

Bardziej szczegółowo

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym.

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. Danfoss District Energy Cennik Automatyka ciepłownicza 205 200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. www.heating.danfoss.pl Spis treści Strona Opis Typ urządzeń Rozdział

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 25 SD funkcja bezpieczeństwa (sprężyna w dół) AMV 25 SU funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis Siłownik automatycznie dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 15(ES), AME 16, AME 25, AME 35

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 15(ES), AME 16, AME 25, AME 35 Arkusz Informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 15(ES), AME 16, AME 25, AME 35 Opis AME 15(ES), AME 16 AME 25, AME 35 Siłowniki AME stosowane są z zaworami VRB, VRG, VF, VL, VFS 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Najlepszy. Cennik Automatyka Ciepłownicza wwzw.heating.danfoss.pl. Sposób na oszczędności. Linia PL08 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Najlepszy. Cennik Automatyka Ciepłownicza wwzw.heating.danfoss.pl. Sposób na oszczędności. Linia PL08 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Cennik Automatyka Ciepłownicza Najlepszy Sposób na oszczędności Najwyższej jakości urządzenia automatyki ciepłowniczej pozwalają na osiąganie wysokiej wydajności przy optymalnym

Bardziej szczegółowo

AME 25 SD (sprężyna w dół), AME 25 SU (sprężyna do góry)

AME 25 SD (sprężyna w dół), AME 25 SU (sprężyna do góry) Arkusz Informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 25 SD (sprężyna w dół), AME 25 SU (sprężyna do góry) Opis / zastosowanie AME 25 SD lub SU stosowane są z zaworami VRB, VRG, VF, VL, VFS 2

Bardziej szczegółowo

Zawory 2- i 3-drogowe VFG / VFGS2/ VFU do termostatów i siłowników elektrycznych

Zawory 2- i 3-drogowe VFG / VFGS2/ VFU do termostatów i siłowników elektrycznych Arkusz informacyjny do termostatów i siłowników elektrycznych Zastosowanie VFG VFG 1 (patrz str., ) VFG 5 (patrz str. 4) Zawory dla sieci cieplnych oraz układów ogrzewania i chłodzenia. Współpracują z:

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 25 SD sprężyna w dół AME 25 SU sprężyna do góry

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 25 SD sprężyna w dół AME 25 SU sprężyna do góry Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 25 SD sprężyna w dół AME 25 SU sprężyna do góry Opis Siłowniki AME 25 SD i AME 25 SU są stosowane z zaworami VRB, VRG, VF, VL z dodatkową przedłużką trzpienia

Bardziej szczegółowo

Zawór 2 drogowy (NC) odciążony hydraulicznie (PN 25) VGU gwint zewnętrzny VGUF kołnierz

Zawór 2 drogowy (NC) odciążony hydraulicznie (PN 25) VGU gwint zewnętrzny VGUF kołnierz Arkusz informacyjny Zawór 2 drogowy (NC) odciążony hydraulicznie (PN 25) VGU gwint zewnętrzny VGUF kołnierz Opis VGU VGUF VGU i VGUF są 2-drogowymi, normalnie zamkniętymi (NC) zaworami odciążonymi hydraulicznie

Bardziej szczegółowo

Zawór 2 drogowy (NC) odciążony hydraulicznie (PN 25) VGU - gwint zewnętrzny VGUF - kołnierz

Zawór 2 drogowy (NC) odciążony hydraulicznie (PN 25) VGU - gwint zewnętrzny VGUF - kołnierz Arkusz informacyjny Zawór 2 drogowy (NC) odciążony hydraulicznie (PN 25) VGU - gwint zewnętrzny VGUF - kołnierz Opis VGU VGUF VGU i VGUF są 2-drogowymi, normalnie zamkniętymi (NC) zaworami odciążonymi

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 25 SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna w dół), AME 25 SU z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 25 SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna w dół), AME 25 SU z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 25 SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna w dół), AME 25 SU z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis Siłownik automatycznie dostosowuje

Bardziej szczegółowo

AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV

AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 z certyfikowaną funkcją bezpieczeństwa według normy DIN EN 14597 (sprężyna w dół) Opis AMV 10

Bardziej szczegółowo

Zawory 2- i 3-drogowe VFG.. / VFGS 2 / VFU.. do bezpośredniego działania termostatów i siłowników elektrycznych

Zawory 2- i 3-drogowe VFG.. / VFGS 2 / VFU.. do bezpośredniego działania termostatów i siłowników elektrycznych do bezpośredniego działania termostatów i siłowników elektrycznych Opis VFG 2 VFG 21 (patrz strony 2, 3, 4) VFGS 2 (patrz strony 5, 6) Zawory do sieci cieplnych oraz układów ogrzewania i chłodzenia. Współpracują

Bardziej szczegółowo

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie Element termostatyczny typu RAVK - do 2-drogowych zaworów typu RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - do 3-drogowych zaworów typu KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Zastosowanie Element termostatyczny RAVK

Bardziej szczegółowo

Zawory 2- i 3-drogowe VFG.. / VFGS 2 / VFU.. do termostatów i siłowników elektrycznych

Zawory 2- i 3-drogowe VFG.. / VFGS 2 / VFU.. do termostatów i siłowników elektrycznych do termostatów i siłowników elektrycznych Opis VFG 2 VFG 21 (patrz strony 2, 3, 4) VFGS 2 (patrz strony 5, 6) Zawory do sieci cieplnych oraz układów ogrzewania i chłodzenia. Współpracują z: Termostatami

Bardziej szczegółowo

Rozszerzona oferta produktów Zawory strefowe ON/OFF Przepustnice Automatyczne regulatory do wszelkich zastosowań Zawory regulacyjne z napędami

Rozszerzona oferta produktów Zawory strefowe ON/OFF Przepustnice Automatyczne regulatory do wszelkich zastosowań Zawory regulacyjne z napędami Rozszerzona oferta produktów Częścią rodziny zaworów regulacyjnych z napędami są również przepustnice i zawory strefowe ON/OFF przeznaczone do układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Przepustnice

Bardziej szczegółowo

Siłownik termostatyczny RAVK do 2-drogowych zaworów RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) do 3-drogowych zaworów KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Siłownik termostatyczny RAVK do 2-drogowych zaworów RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) do 3-drogowych zaworów KOVM (PN 10), VMV (PN 16) do 2-drogowych zaworów RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) do 3-drogowych zaworów KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Opis Siłownik RAVK może być stosowany z: - 2-drogowymi zaworami RAV-/8, VMT-/8, VMA lub

Bardziej szczegółowo

Siłownik termostatyczny RAVK do 2-drogowych zaworów RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) do 3-drogowych zaworów KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Siłownik termostatyczny RAVK do 2-drogowych zaworów RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) do 3-drogowych zaworów KOVM (PN 10), VMV (PN 16) do 2-drogowych zaworów RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) do 3-drogowych zaworów KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Opis Siłownik RAVK może być stosowany z: - 2-drogowymi zaworami RAV-/8, VMT-/8, VMA lub

Bardziej szczegółowo

Zawory 2- i 3-drogowe VFG / VFGS2/ VFU do termostatów i siłowników elektrycznych

Zawory 2- i 3-drogowe VFG / VFGS2/ VFU do termostatów i siłowników elektrycznych do termostatów i siłowników elektrycznych Opis VFG VFG 1 (patrz str., ) VFG 5 (patrz str. 4) Zawory dla sieci cieplnych oraz układów ogrzewania i chłodzenia. Współpracują z: Termostatami AFT.. Siłownikami

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 25, AME 35

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 25, AME 35 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 25, AME 35 Opis Siłownik automatycznie dostosowuje skok do pozycji krańcowych zaworu, co znacznie skraca czas uruchamiania. Siłownik ma kilka

Bardziej szczegółowo

CV 216/316 RGA. Zawory regulacyjne Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi

CV 216/316 RGA. Zawory regulacyjne Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi CV 216/316 RGA Zawory regulacyjne Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi IMI TA / Zawory regulacyjne / CV 216/316 RGA CV 216/316 RGA Do zastosowań w instalacjach grzewczych i chłodniczych; dostępny

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi

Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi Zawory regulacyjne CV216 RGA, CV316 RGA Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Do zastosowań w instalacjach

Bardziej szczegółowo

CV216/316 RGA. Zawory regulacyjne 2- lub 3-drogowy, DN 15-50, brąz

CV216/316 RGA. Zawory regulacyjne 2- lub 3-drogowy, DN 15-50, brąz CV216/316 RGA Zawory regulacyjne 2- lub 3-drogowy, DN 15-50, brąz IMI TA / Zawory regulacyjne / CV216/316 RGA CV216/316 RGA Do zastosowań w instalacjach grzewczych i chłodniczych; dostępny w średnicach

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym.

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. Danfoss District Energy Cennik Automatyka ciepłownicza 200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. www.heating.danfoss.pl Spis treści Strona Opis Typ urządzeń Rozdział

Bardziej szczegółowo

AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV

AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 - z funkcją bezpieczeństwa zgodną z normą EN 14597 (sprężyna w dół) Opis AMV 10 AMV 13 AMV 20, AMV 30 AMV 23, AMV

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny ze zintegrowanym ogranicznikiem przepływu AVQM (PN 25) - montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny ze zintegrowanym ogranicznikiem przepływu AVQM (PN 25) - montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny ze zintegrowanym ogranicznikiem przepływu AVQM (PN 25) - montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis DN -50 DN 32-50 AVQM to niezależny

Bardziej szczegółowo

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie. Zamawianie

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie. Zamawianie Element termostatyczny typu RAVI - do 2-drogowych zaworów typu RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN10), VMA (PN 16) - do 3-drogowych zaworów typu KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Zastosowanie RAVI jest to element termostatyczny

Bardziej szczegółowo

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym.

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. Danfoss District Energy Cennik Automatyka ciepłownicza 200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. www.heating.danfoss.pl Spis treści Strona Opis Typ urządzeń Rozdział

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia AFD / VFG 2, VFG 21, VFGS 2

Reduktor ciśnienia AFD / VFG 2, VFG 21, VFGS 2 Arkusz informacyjny Reduktor ciśnienia AFD / VFG 2, VFG 21, VFGS 2 Zastosowanie AFD / VFG 2 (VFG 21, VFGS 2) jest regulatorem redukcyjnym bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów

Bardziej szczegółowo

Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3006 AME 23

Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3006 AME 23 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 z certyfikowaną funkcją bezpieczeństwa według normy DIN EN 14597 (sprężyna w dół) Opis AME 10 AME

Bardziej szczegółowo

Regulator temperaturyr (NC) (PN 25) AVT / VGU - gwint zewnętrzny AVT / VGUF - kołnierz

Regulator temperaturyr (NC) (PN 25) AVT / VGU - gwint zewnętrzny AVT / VGUF - kołnierz Arkusz informacyjny Regulator temperaturyr (NC) (PN 25) AVT / VGU - gwint zewnętrzny AVT / VGUF - kołnierz Opis TR(TW)700 AVT / VGUF AVT / VGU(F) jest proporcjonalnym regulatorem temperatury bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 55, AME 56

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 55, AME 56 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 55, AME 56 Opis Siłowniki stosowane są z zaworami: VL 2/3, VF 2/3 (DN 65, 80)* z adapterem 065Z032, * tylko z siłownikiem AME 56 VFS 2 (DN

Bardziej szczegółowo

Zawory 2- i 3-drogowe VFG.. / VFGS 2 / VFU.. do bezpośredniego działania termostatów i siłowników elektrycznych

Zawory 2- i 3-drogowe VFG.. / VFGS 2 / VFU.. do bezpośredniego działania termostatów i siłowników elektrycznych do bezpośredniego działania termostatów i siłowników elektrycznych Opis VFG 2 VFG 21 (patrz strony 2, 3, 4) Zawory do sieci cieplnych oraz układów ogrzewania i chłodzenia. Współpracują z: Termostatami

Bardziej szczegółowo

Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3006 AME 23

Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3006 AME 23 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - z certyfikowaną funkcją bezpieczeństwa według normy DIN EN 14597 (sprężyna w dół) Opis AME 10

Bardziej szczegółowo

Opis. AVQM Regulator. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zg. z DIN

Opis. AVQM Regulator. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zg. z DIN Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny ze zintegrowanym ogranicznikiem przepływu AVQM (PN 25) montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis Regulatory są stosowane z siłownikami

Bardziej szczegółowo

AME 55, AME 56 Siłowniki sterowane sygnałem analogowym

AME 55, AME 56 Siłowniki sterowane sygnałem analogowym Arkusz Informacyjny AME 55, AME 56 Siłowniki sterowane sygnałem analogowym Opis Siłowniki AME 55 i AME 56 stosowane są z zaworami - VL 2, VL 3 i VFS 2 dla średnic od DN 65 do DN 100 oraz VF 2, VF 3 dla

Bardziej szczegółowo

CV 206/216/306/316 GG. Zawory regulacyjne Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi

CV 206/216/306/316 GG. Zawory regulacyjne Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi CV 206/216/306/316 GG Zawory regulacyjne Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi IMI TA / Zawory regulacyjne / CV 206/216/306/316 GG CV 206/216/306/316 GG Do zastosowań w instalacjach grzewczych

Bardziej szczegółowo

Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3005 AME G3015 AME V AC 082G3017. Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3006 AME 23

Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3005 AME G3015 AME V AC 082G3017. Typ Napięcie zasilające Nr kat. AME G3006 AME 23 Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 z funkcją bezpieczeństwa certyfikowaną zgodnie z EN 14597 (sprężyna w dół) Opis AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 655 bez funkcji bezpieczeństwa AMV 658 SU, AMV 658 SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry/w dół)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 655 bez funkcji bezpieczeństwa AMV 658 SU, AMV 658 SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry/w dół) Siłowniki sterowane sygnałem -punktowym bez funkcji bezpieczeństwa SU, SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry/w dół) Opis Siłowniki można stosować bez żadnego adaptera* w kombinacjach z: - zaworami

Bardziej szczegółowo

Regulatory AHQM i AHPBM-F mogą być stosowane z siłownikami elektrycznymi AMV(E) Danfoss i sterowane regulatorami elektronicznymi typu ECL.

Regulatory AHQM i AHPBM-F mogą być stosowane z siłownikami elektrycznymi AMV(E) Danfoss i sterowane regulatorami elektronicznymi typu ECL. Arkusz informacyjny Regulator przepływu / regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AHQM regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa Opis AVP(-F) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

CV206/216/306/316 GG. Zawory regulacyjne 2- lub 3-drogowy, DN , żeliwo szare

CV206/216/306/316 GG. Zawory regulacyjne 2- lub 3-drogowy, DN , żeliwo szare CV206/216/306/316 GG Zawory regulacyjne 2- lub 3-drogowy, DN 15-150, żeliwo szare IMI TA / Zawory regulacyjne / CV206/216/306/316 GG CV206/216/306/316 GG Do zastosowań w instalacjach grzewczych i chłodniczych;

Bardziej szczegółowo

V5825B MAŁY ZAWÓR LINIOWY PN25 INSTALACJE CIEPŁOWNICZE WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE OPIS KARTA KATALOGOWA

V5825B MAŁY ZAWÓR LINIOWY PN25 INSTALACJE CIEPŁOWNICZE WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE OPIS KARTA KATALOGOWA V5825B MAŁY ZAWÓR LINIOWY PN25 INSTALACJE CIEPŁOWNICZE WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA Zawór odciążony kvs 1.0 10 m3/h Normalnie zamknięty Z kapturkiem ręcznej nastawy podczas uruchamiania Małe wymiary Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia AFD / VFG 2, VFG 21, VFGS 2

Reduktor ciśnienia AFD / VFG 2, VFG 21, VFGS 2 Arkusz informacyjny Reduktor ciśnienia AFD / VFG 2, VFG 21, VFGS 2 Zastosowanie AFD / VFG 2 (VFG 21, VFGS 2) jest regulatorem redukcyjnym bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów

Bardziej szczegółowo

Element termostatyczny RAVV do zaworów dwudrogowych RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Element termostatyczny RAVV do zaworów dwudrogowych RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) do zaworów dwudrogowych RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) Zastosowanie RAVV jest elementem termostatycznym bezpośredniego działania, który może współpracować z korpusami zaworów RAV-/8, VMT-/8

Bardziej szczegółowo

CV206/216 GG, CV306/316 GG

CV206/216 GG, CV306/316 GG Zawory regulacyjne CV206/216 GG, CV306/316 GG Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Do zastosowań

Bardziej szczegółowo

Zawory grzybkowe VRB 3, VRG 3

Zawory grzybkowe VRB 3, VRG 3 Arkusz informacyjny Zawory grzybkowe VRB 3, VRG 3 Opis Zawory VRB, VRG zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie dla układów grzewczych i wody lodowej. Zawory te mogą być stosowane

Bardziej szczegółowo

Siłownikami AMV 655, 658 i 659 mogą sterować regulatory elektroniczne z 3-punktowym sygnałem wyjściowym.

Siłownikami AMV 655, 658 i 659 mogą sterować regulatory elektroniczne z 3-punktowym sygnałem wyjściowym. Siłowniki sterowane sygnałem -punktowym bez funkcji bezpieczeństwa SU, SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry/w dół) SD z funkcją bezpieczeństwa certyfikowaną zgodnie z normą EN 4597 (sprężyna w

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury do instalacji chłodniczych (NC) (PN 25) AVT / VGU gwint zewnętrzny AVT / VGUF kołnierz

Regulator temperatury do instalacji chłodniczych (NC) (PN 25) AVT / VGU gwint zewnętrzny AVT / VGUF kołnierz Arkusz informacyjny Regulator temperatury do instalacji chłodniczych (NC) (PN 25) AVT / VGU gwint zewnętrzny AVT / VGUF kołnierz Opis AVT / VGU AVT / VGUF AVT / VGU(F) jest proporcjonalnym regulatorem

Bardziej szczegółowo

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym.

200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. Danfoss District Energy Cennik Automatyka ciepłownicza 200+ typów urządzeń dla najwyższej efektywności w Twoim układzie ciepłowniczym. www.heating.danfoss.pl Spis treści Strona Typ urządzeń Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych Arkusz informacyjny Reduktor ciśnienia (PN 25) - do instalacji wodnych S - do instalacji parowych Opis Dane podstawowe: DN 15-50 k vs 4,0-25 m 3 /h PN 25 Zakres nastawy: 0,2-1,0 bar / 1-5 bar / 3-12 bar

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Opis Siłowniki AME 85 i AME 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 50 250), VFS 2 (DN 65 00), VF2/3 (DN 25, 50) i AFQM (DN 50 250).

Bardziej szczegółowo

Zawory odciążone hydraulicznie (PN 25)

Zawory odciążone hydraulicznie (PN 25) Arkusz informacyjny Zawory odciążone hydraulicznie (PN 25) zawór 2-drogowy z gwintem zewnętrznym VB 2 zawór 2-drogowy z kołnierzem Opis VB 2 Zawory i VB 2 są dwudrogowymi zaworami przeznaczonymi do pracy

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo Opis / Zastosowanie AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Siłowniki

Bardziej szczegółowo

Zawory odciążone hydraulicznie VM 2, VB 2

Zawory odciążone hydraulicznie VM 2, VB 2 Zawory odciążone hydraulicznie VM 2 VB 2 Zastosowanie VM 2 VB 2 Zawory VM2 i VB2 z charakterystyką typu split współpracują z siłownikami firmy Danfoss typu AMV(E)10AMV(E)20 i AMV(E) 30 lub z siłownikami

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU Funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU Funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU Funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis Siłownik automatycznie dostosowuje: skok do pozycji krańcowych zaworu, co znacznie skraca czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25)

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Arkusz informacyjny Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Opis AVPA jest regulatorem upustowym różnicy ciśnień bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 DN 125 DN 150 DN 200, 250 DH-SMT/SI AHQM

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Opis / Zastosowanie AMV 13 SU AMV 23 SU AMV 13 SU stosowane są z zaworami VZ, VRBZ oraz AMV 13 SU

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 655 bez funkcji bezpieczeństwa AMV 658 SU, AMV 658 SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry/w dół)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 655 bez funkcji bezpieczeństwa AMV 658 SU, AMV 658 SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry/w dół) Siłowniki sterowane sygnałem -punktowym bez funkcji bezpieczeństwa SU, SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry/w dół) Opis Siłowniki można stosować bez żadnego adaptera* w kombinacjach z: - zaworami

Bardziej szczegółowo

Opis. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zgodnie z normą DIN

Opis. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zgodnie z normą DIN Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny z wbudowanym ogranicznikiem przepływu AVQM (PN 16) montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis Regulatory są stosowane z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Opis VF 2 VF 3 Zawory VF 2 i VF 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 55, AME 56

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 55, AME 56 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 55, AME 56 Opis Siłowniki stosowane są z zaworami: VFM 2 (DN 65-150) tylko w połączeniu z AME 55, VFS 2 (DN 15-50) tylko w połączeniu z AME

Bardziej szczegółowo

Regulatory pilotowe (PN 16, 25, 40)

Regulatory pilotowe (PN 16, 25, 40) Arkusz informacyjny Regulatory pilotowe (PN, 25, 40) PCV montaż na rurociągu zasilającym lub powrotnym; regulacja nastawy Opis Dane podstawowe : DN 0-250 2) k VS 125-630 m 3 /h PN, 25, 40 Temperatura:

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych Arkusz informacyjny Reduktor ciśnienia (PN 25) - do instalacji wodnych S - do instalacji parowych Opis Dane techniczne : DN 15-50 k vs 4,0-20 m 3 /h PN 25 Zakres nastawy: 0,2-1,0 bar / 1-5 bar / 3-12 bar

Bardziej szczegółowo

DR16 EVS. Zawory regulacyjne Przepustnica do regulacji i odcięcia przepływu

DR16 EVS. Zawory regulacyjne Przepustnica do regulacji i odcięcia przepływu DR16 EVS Zawory regulacyjne Przepustnica do regulacji i odcięcia przepływu IMI TA / Zawory regulacyjne / DR16 EVS DR16 EVS Przepustnica znajduje zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych, zarówno

Bardziej szczegółowo

Zawór 2 drogowy dla instalacji parowych, odciążony hydraulicznie (PN 25) VGS - gwint zewnętrzny

Zawór 2 drogowy dla instalacji parowych, odciążony hydraulicznie (PN 25) VGS - gwint zewnętrzny Arkusz informacyjny Zawór 2 drogowy dla instalacji parowych, odciążony hydraulicznie (PN 25) VGS - gwint zewnętrzny Opis VGS jest to zawór 2 drogowy, hydraulicznie odciążony przeznaczony do instalacji

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 655 bez funkcji bezpieczeństwa AME 658 SU, AME 658 SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry/w dół) AME 659 SD z funkcją bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM montaż w rurociągu powrotnym i zasilającym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM montaż w rurociągu powrotnym i zasilającym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM montaż w rurociągu powrotnym i zasilającym Opis Regulatory są wykorzystywane razem z siłownikami elektrycznymi

Bardziej szczegółowo

Zawory odciążone hydraulicznie (PN 25) VM 2 zawór 2-drogowy z gwintem zewnętrznym VB 2 zawór 2-drogowy z kołnierzem

Zawory odciążone hydraulicznie (PN 25) VM 2 zawór 2-drogowy z gwintem zewnętrznym VB 2 zawór 2-drogowy z kołnierzem Arkusz informacyjny Zawory odciążone hydraulicznie (PN 25) zawór 2-drogowy z gwintem zewnętrznym VB 2 zawór 2-drogowy z kołnierzem Opis VB 2 Zawory i VB 2 są dwudrogowymi zaworami przeznaczonymi do pracy

Bardziej szczegółowo

AVPQ 4. DN (mm) k VS (m 3 /h) Króciec 0, ,5 G 1¾ A 003H H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,

AVPQ 4. DN (mm) k VS (m 3 /h) Króciec 0, ,5 G 1¾ A 003H H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H , Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 25) montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa 4 montaż w rurociągu zasilającym, regulowana nastawa Opis 4 (4) jest regulatorem różnicy

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP AVP-F

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP AVP-F Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP AVP-F - na powrót i zasilanie, nastawa zmienna - na powrót i zasilanie, nastawa stała Opis Jest to regulator różnicy ciśnień, bezpośredniego działania,

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Opis VF 2 VF 3 Zawory VF 2 i VF 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65...150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica

Bardziej szczegółowo

Przepustnica do regulacji i odcięcia przepływu

Przepustnica do regulacji i odcięcia przepływu Zawory regulacyjne DR16 EVS Przepustnica do regulacji i odcięcia przepływu utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Przepustnica znajduje zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65...150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny może być regulowany przez regulator elektroniczny ECL współpracujący z siłownikiem elektrycznym AMV(E) firmy Danfoss.

Zawór regulacyjny może być regulowany przez regulator elektroniczny ECL współpracujący z siłownikiem elektrycznym AMV(E) firmy Danfoss. Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu i ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AHPBM-F montaż na rurociągu zasilającym, nastawa stała Opis Regulator składa się

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe HRE 3, HRE 4

Zawory obrotowe HRE 3, HRE 4 Arkusz informacyjny Zawory obrotowe HRE 3, HRE 4 Opis Zawory obrotowe HRE mogą być stosowane z siłownikami elektrycznymi AMB 162 oraz AMB 182. Cechy zaworu: żeliwna obudowa z gwintem wewnętrznym, najmniejsza

Bardziej szczegółowo

Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR

Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Siłowniki Siłowniki TA-MC Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Arkusz Informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Opis VF 2 VF 3 Zawory VF 2 i VF 3 zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25)

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Arkusz informacyjny Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Opis Jest to regulator upustowy różnicy ciśnień, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym Arkusz informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym Opis Zawory VRB zapewniają wysokiej jakości regulację i oszczędne

Bardziej szczegółowo

Regulator upustowy ciśnienia AVA (PN 25)

Regulator upustowy ciśnienia AVA (PN 25) Arkusz informacyjny Regulator upustowy ciśnienia AVA (PN 25) Opis AVA jest regulatorem upustowym ciśnienia bezpośredniego działania przeznaczonym głównie do sieci cieplnych. Regulator w normalnych warunkach

Bardziej szczegółowo